Umělá inteligence pro bojová vozidla pěchoty CV90 MkIV

Společnost BAE Systems se minulý týden zúčastnila ... Více

Nové verze vozidla ASCOD 2 se představily na Eurosatory

Pařížský veletrh Eurosatory je místem, kde se ... Více

Armádě České republiky se odkrývají nové schopnosti BVP PUMA

V Austrálii je diskutován program „Program ... Více

Čeští speciálové na největším společném cvičení amerických speciálních sil

Operátoři 601. skupiny speciálních sil doplnění o ... Více

Události

Branná povinnost se nemění: Mýty o přísaze a odvodech

Datum přidání 04.05.2015    Rubrika rubrika: Události     komentáře 52 komentářů    autor autor: Mgr. Hana Zelená

Vláda minulý měsíc schválila a předala parlamentu dva zákony z oblasti branné legislativy: Novelu branného zákona a zákona o zajišťování obrany České republiky a dalších souvisejících zákonů, a návrh zákona o vojácích v záloze. Především informace, že s novelou souvisí návrh na obnovení odvodů, vyvolal v části veřejnosti i médií diskusi hraničící s panikou.

Foto: Voják Armády ČR. / Zdeněk Koza

Foto: Voják Armády ČR. / Zdeněk Koza


Povinnost bránit vlast nebyla nikdy zrušena

Podobné emoce vyvolalo už dříve sdělení, že vláda začne novelu branného zákona projednávat. Člen generálního štábu Pavel Ťulák tehdy označil tisíce dotazů a obvinění, že armáda chystá "návrat k totalitě" za událost roku. Za pravdu mu dává snad nejrozšířenější mýtus, že v České republice dojde k obnovení základní vojenské služby: Nedojde.

 

Hlavní příčinou vzedmutých vášní je záměna dřívější podoby "vojny" a branné povinnosti. Zatímco první byla skutečně zrušena, branná povinnost nikoli. Právě skutečnost, že vláda projednávala novelu znamená, že se musí jednat o novelu zákona, který nikdy nebyl zrušen. V roce 2005 došlo rovněž k jeho novelizaci, ale branná povinnost občanů platí po celou dobu naší státnosti.

 

Občanů ve věku 18 - 60 let se branná povinnost týkala i v uplynulých desetiletích. Od roku 2005 se týká i žen, neboť zákon musí být v souladu s Ústavou ČR, která genderovou rovnost, tedy práva i povinnosti bez rozdílu pohlaví, zaručuje. Právě protesty a fámy, že vláda zahrnula ženy do branné povinnosti až nyní, je dokladem, že znění aktuálního zákona č. 585/2004 Sb. do povědomí veřejnosti neproniklo.

 

Ze sociologického hlediska je zajímavé sledovat, že negativně na brannou povinnost žen reagují zejména muži, kteří především na sociálních sítích argumentují představou o uplatnění žen v tradičních ženských rolích. Nicméně největší diskusi stran návrhu novely (tedy novely dříve novelizovaného zákona) jsou také nově navrhované odvody občanů v době dovršení 18 let věku. Reakce na jejich obnovení vypovídají o tom, že velká část veřejnosti nemá ani rámcovou představu, co odvod je.

 

Rozšíření odvodů v době míru

Především je nutné říci, že po odvodu nenásleduje ani odchod na cvičení a už vůbec ne nástup do kasáren. Povinnost dostavit se k odvodu je sice vymahatelná zákonem (v současné době se toto týká doby, kdy by byl vyhlášen stav ohrožení), nicméně se jedná o správní řízení, během kterého je posuzována osobnostní způsobilost občana vykonávat vojenskou službu. Zavedení odvodů s věkovou hranicí 18 let v době míru chce armáda získat přehled, kolik mladých lidí je schopno a ochotno vykonávat vojenskou službu.

 

Během odvodního řízení může občan výkon vojenské služby (tedy zařazení do ozbrojených složek) odmítnout. Nezbaví se tím ale branné povinnosti. Stane se odvedencem a v případě vyhlášení stavu ohrožení republiky by se na něj vztahovala zákonná pracovní povinnost beze zbraně. (Výjimku by pochopitelně nadále tvořily těhotné ženy a osoby pečující o malé děti). O konkrétní náplni pracovní povinnosti, například ve zdravotnictví nebo při strojírenské výrobě, by ale nerozhodovala armáda, nýbrž stát na základě aktuálních potřeb.

 

Diskusi nejen v laické veřejnosti, ale i mezi politiky, kteří se armádou zabývají dlouhodobě, budí rozsah a forma plánovaných odvodů . A s nimi spojené finanční a personální hledisko. Polemiku vzbuzuje zejména to, zda je nutné přímo od občanů zjišťovat údaje, které by mohly být dostupné z evidence obyvatelstva a také, zda se nebude jednat o příliš velký zásah do osobních údajů či pouhou "buzeraci". Tento názor vyplývá i z předpokladu, že občané mohou získat informace o platných zákonech sami.

 

Vzájemný vztah občanů a armády

Nicméně právě šířené fámy jsou dokladem, že informovanost občanů o aktuální branné povinnosti je nedostatečná. Je zřejmé, že stát nemůže zprostředkovat výklad každé vydané či novelizované právní normy. Jenže v případě branné povinnosti se jedná o jeden z největších zásahů do práv a povinnosti občanů, který by měl být vyjasněn osobním setkáním občana s představiteli armády. V době vyhlášení stavu ohrožení může armáda povolat občana jež má 18 let, ale ani Úmluva o právech dítěte nezapovídá projednávat možnosti nástupu do ozbrojených složek s nezletilcem (tedy bude možné jednat i s nezletilcem, jež dovrší v daném roce 18 let).

 

Ovšem i tak platí, že je člověk před dovršením 18 let dle zákona považován za dítě, a to je jako takové odkázáno na informace zprostředkované rodiči a školou. Dovršením zletilosti ale nabyde brannou povinnost ze dne na den s tím, že vzdělání v podobě jedné vyučovací hodiny týdně nemusí principy branné povinnosti dostatečně osvělit. Navíc je žádoucí, aby si mladý člověk na prahu dospělosti začal budovat svůj občanský postoj a byl schopen osobně sdělit a zdůvodnit jakou formou se hodlá v případě ohrožení na obraně státu podílet.

 

Promyšlená forma odvodu může do budoucna přispět nejen k informování, ale i zlepšení postoje občana k armádě, což znamená i jeho vztah k státu jako takovému.

 

Jedná se o vzájemnou vazbu, kterou i dnes naplňují členové Aktivních záloh, na něž novela zákona rovněž pamatuje: Parlament bude projednávat navýšení měsíční odměny členů AZ, motivační příspěvek pro studenty vysokých škol, kteří se do řad záloh přihlásí a také proplácení celé nebo části mzdy zaměstnavatelům členů AZ (stanovení výše na základě toho, zda by se jednalo o plánovaný výkon vojenské služby či nikoli).

 

Přísaha mění slovosled, nikoli smysl přísahy

Předkládaná novela se netýká jen civilního obyvatelstva či členů Aktivních záloh ČR. Parlament projedná i návrh změny vojenské přísahy. I tento návrh vyvolal zcela nepodložené vážně a spekulace o tom, že "nově mají vojáci přísahat i spojencům" či "přímo USA". Především je nutno říct, že k závazkům plynoucích z mezinárodních smluv (nikoli pouze smlouvy s NATO, ta je navíc ošetřena i ústavním zákonem), jsou všichni občané České republiky, tedy včetně vojáků, zavázání zněním zákona nejvyšší právní síly: Ústavou ČR.

 

Bylo by tedy zcela nadbytečné, aby se text vojenské přísahy měnil a rozšiřoval ve smyslu, že se voják národní armády zavazuje plnit vojenské úkoly jiného státu. V minulosti se byli nuceni přísahající vojáci zavazovat ke spojenectví se Sovětským svazem přísahou, která platila od roku 1961. Vojenská přísaha je stran svého obsahu absolutním závazkem, tedy odhodláním občana položit při obraně vlasti i svůj život. Přísaha je proto stále předpisem, který musí být v souladu s platnou Ústavou ČR, jež hodnoty země deklaruje.

 

Tyto nezpochybňuje navrhovaná změna textu, kde je z věty přísahy "já voják ozbrojených sil, vědom si svých občanských a vlasteneckých povinností" vypuštěna část: "ozbrojených sil" (což je logické, neboť jiných "sil" být ani součastí nemůže..). A naopak je přihlášení se k ozbrojeným silám (tedy i k dalším, na kterých se vojáci už nyní v souladu se zákonem podílejí například při živelných pohromách) doplněno v textu za pasáž "Budu vojákem statečným a ukázněným a budu plnit ustanovení vojenských předpisů."

 

Vzhledem k tomu, že všechny výše navrhované změny budou teprve projednávány členy Poslanecké sněmovny, je možné, že platnost zákona v dané podobě (či vůbec), nenabydou. To ovšem nemění nic na tom, že zákon o branné povinnosti č. 585/2004 Sb nadále platí. Naopak pozbyly platnosti dřívější vojenské předpisy, zákony a smlouvy, ze kterých byla naše země vyvázána po změně režimu a jsou v rozporu se současnou Ústavou ČR.

Udělte článku metály:

Počet metálů: 3.2 / 5

Nahlásit chybu v článku

Přidej komentář

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

avatar
Hana Zelená Datum: 18.04.2016 Čas: 22:18

Vodnik

Mě zase pobaví šovinisti, kteří neznají základní zákony a ženu, která toho ví víc, než oni, posílají do kuchyně: Knedlíky a´t vám uvaří ta vaše a dává si pozor, aby vás někdo za to vyhrožování, koho byste střílel, náhodou jednoho krásnýho dne neodvezl.

avatar
Hana Zelená Datum: 18.04.2016 Čas: 22:18

Vodnik

Mě zase pobaví šovinisti, kteří neznají základní zákony a ženu, která toho ví víc, než oni, posílají do kuchyně: Knedlíky a´t vám uvaří ta vaše a dává si pozor, aby vás někdo za to vyhrožování, koho byste střílel, náhodou jednoho krásnýho dne neodvezl.

avatar
vodnik Datum: 15.02.2016 Čas: 22:48

Mgr Zelená by se měla naučit vařit knedlíky, tyhle ženský s pérem mně vždycky pobaví. Na vojně jsem byl dva roky (před třiceti rokama) a přísahal věrnost pracujícímu lidu pod vedenim KSČ. Můžou změnit zákon, ale mojí přísahu ne. Povolejte mně, dejte mi "kosu" a já budu střílet ty kteří páchají největší zlo, vaše spojence, ne moje Amíky ve zbrani. Přísaha je prísaha......

avatar
Takeda Datum: 06.05.2015 Čas: 20:31

Beld: Jako třídní učitel vám říkám, že bych takový seminář bral všemi deseti. Bohužel POKOS má omezenou kapacitu a na naši ZŠ se nedostalo :-(

avatar
boromej Datum: 06.05.2015 Čas: 19:43

Mě nepřestává udivovat, že existují lidé, kteří považují za zcela samozřejmé, že by každý občan byl ochoten za každých okolností bránit svůj stát se zbraní v ruce. A není mi jasné to vedení dětí a dospívajících k vlastenectví. Snad by autorka nechtěla, abychom jako ovečky přísahali na vlajku, jako to dělají v USA.

avatar
kazd Datum: 06.05.2015 Čas: 09:58

Odvody osmnáctiletých zřejmě jen tak nezačnou.
Ministr zákon stáhl.
Návrh zákona už zmizel i z programu jednání Sněmovny.

"Nedovedu si představit, že je návrh v poslaneckém výboru pro obranu opravitelný. Je systémově špatně. Musely by se udělat komplexní změny" (Antonín Seďa (ČSSD).

"Nedávno došlo k dohodě, že zákon sice do Sněmovny půjde, ale bude se upravovat,“ říká poslanec Ivan Gabal (KDU-ČSL).

avatar
Left Datum: 05.05.2015 Čas: 22:58

To liberal shark: Také mám někdy trochu takový pocit, ale rozhodně bych to paušalizovat nechtěl, jelikož minimálně z té politické sféry znám mnoho lidí, jejichž cílem rozhodně není ono pověstné dobývání renty. Druhý aspekt je asi obecně vzrůstající moc a vliv státu na občana. To vnímám, ale na druhou stranu bych to zase nezveličoval. Každopádně rozhodně podporuji spíše omezování vlivu státu na občana. V každém případě zajišťování vnitřní a vnější bezpečnosti - hlavně té vnější - by mělo být státem zajišťováno.

Poznámka GAVLa je tedy platná jen ve velmi omezené míře. Spíše s ním nesouhlasím a přikláním se k doplnění Adanedhela.

To Adanedhel: V první části absolutně souhlasím. Jsou to přece všichni občani, kteří vybírají svou politickou reprezentaci. Svým způsobem jsme za ní (resp. tedy za sebe zodpovědní). Také jsem přesvědčen, že politická reprezentace je opravdu odrazem společnosti. Nechceme si to přiznat, ale je to tak. Není to tak, že "my" jsme čistí a "oni" špinaví.

Také souhlasím, že je absolutně nutná větší občanská angažovanost. Zní to sice trochu kostrbatě a někdy se to nadužívá, ale je obrovsky důležité. Dost lidí má pocit, že se to vše nějak udělá, resp. že to za ně udělá někdo jiný. Musíme být ale aktivní, všichni rozumní lidé. Já osobně se angažovat snažím (a tím opravdu nemyslím jen se účastnit diskuzí zde, pod články :)

Co se týče policie, tak tam považuji za největší problém poměrně omezené schopnosti vzhledem právě k odhalování závažné trestné činnosti. Ohledně neziskovek je to trochu ošemetné, ale byl bych dalek obecných závěrů. Každopádně se také domnívám, že jsou velmi často přesvědčeni, že mají jakýsi patent na pravdu. Těmto organizacím a jejím představitelům (případně různým aktivistům) se proto někdy říká pachatelé dobra...

Ohledně pohledu na politiku už jsem to vysvětlit v minulém příspěvku a na začátku tohoto příspěvku. Jen doplním, že z osobní zkušenosti vím, že veřejné mínění a mediální obraz určitých osobností je často pravým opakem reality. Tedy, že podle médií největší šmejd je vlastně vcelku normální člověk, který se rozhodně nenamočil v nějaké špíně, a ten, který nejvíce mluví o své čistotě ve skutečnosti za sebou má poměrně temné aktivity, velmi eufemisticky řečeno.

avatar
Adanedhel Datum: 05.05.2015 Čas: 22:12

My ale funkční stát potřebujeme. Naprosto souhlasím, že zbraně, střelivo a fyzickou zdatnost si může každý osvojit i doma. Ale nákup tanků, letadel a jejich obsluha a péče o ně, na to nestačí nikdo jiný, než stát, či jiná, podobně financovaná a řízená skupina.

avatar
GAVL Datum: 05.05.2015 Čas: 21:48

liberal shark
dávám zelenou , za význam vycvičenosti a vyzbrojenosti občana

má to , ale háček , pokud nemáte doma zbraň tak je vám výcvik k ničemu, neboť s vidlema těžko dobudete zbrojnici a muničák

to o čem píšete platí pouze a výhradně pro švýcarský model záloh
to souvisí i s velkou měrou přímé demokracie bez ní je to jen zas nástroj na vlastní lidi

pokud jste pouze vycvičen a zákonem uparagrafován do zelené bezejmenné číslice , tak máte stejnak smůlu a nic nezměníte žádným nátlakem, neboť nemáte způsob jak nátlak vytvořit

ve chvíli kdy by došlo k reálnému nátlaku, tak prostě povolají ty jenž tlačí a prostě smůla spadla klec. Takto si poradili v Polsku se solidaritou. Vždycky tady bude nějaký vnější nepřítel, který zorganizoval bandy na našem území, nebo podobný zástěrkový blábol aby vás mohli povolat
Takže základní věc je pokud stát nepracuje tak jak se sluší a patří na republiku , tak státu nesmíte nic odpřisáhnout neboť toho není hoden.

koupit vlastní zbraň a cvičit sám
na to nepotřebujete státním aparátem rozkrádanou armádu
střeleckou a fyzickou průpravu zvládne každý sám pokud chce
na tu taktickou a vše následující potřebujete skupinu věrných lidí, ale když se podíváte na vývoj malých stran trošku reformních , jak jsou rozkládány zevnitř vlastními členy za bakšiš od agrofertu a podobně , tak hodně štěstí při hledání

avatar
Adanedhel Datum: 05.05.2015 Čas: 21:27

Částečně souhlasím s Left, absolutně souhlasím s Liberal shark. Oni ti oni - politici - vzešli z nás, z obyčejných občanů. Já tvrdím to, že v takové složité době jako je naše, je třeba brát zřetel na věci, které nás přesahují. Přesahuje nás naše země, a přesahují nás krom jiného, i naše děti. A proto bych naší zemi bránil. Ale je nezbytně třeba, aby se lidé angažovali víc. Není podle mně problém, že by ve společnosti byl nějak výnamný podíl blbů, ale problém ej v tom, že ta normální většina si svého životního prostoru nevšímá jak by bylo třeba. O tom, že politici jsou obecně řečeno špína a úředníci nejsou obecně o nic lepší, je fakt. Za nejproblematičtější považuji policii, a za nehnusnější neziskové organizace obecně. Ti by nás vyhladověli, a týrali, jen abychom ukázali "humanismus".

avatar
liberal shark Datum: 05.05.2015 Čas: 21:16

to Left : Osobně vnímám stále větší příkop mezi lidmi, kteří žijí ze mzdy a těmi, kteří berou plat (státními zaměstnanci, zejména úředníky veřejné správy). Ti druzí se stále více chovají jako smečka agresivních parazitů, kteří bez ostychu zneužívají svoji moc a snaží se stále více kořistit na těch prvních.

Autorku podezírám z extrémní formy právního pozitivismu. Zákony se stále více vzdalují od původní ideje kodifikované normy chování a stávají se nástrojem moci zájmových skupin nad občany, nebo přímo nástrojem pro "dobývání renty" z veřejných peněz. Zákony jsou psány úředníky a s nimi spojenými "podnikateli", s cílem zvýšit kontrolu nad občany, ulehčit úředníkům jejich "práci" či jim zajistit profit. Příkladem jsou platy soudců, financování "neziskových organizací" nebo podpora tzv. OZE.

avatar
Left Datum: 05.05.2015 Čas: 21:06

Pročetl jsem si všechny komentáře a někdy je to teda docela síla. Opravdu bych nečekal takové názory a "výlevy" na webu jako jsou AN.

Řekněme, že osobně mám trochu insight do toho, čemu se říká velmi širokým a nadužívaným termínem "politika", pod který si každý zařadí něco úplně jiného. (Jen pro upřesnění s aktuální vládní koalicí opravdu nic společného nemám.)

Proto jsem už háklivý na to neustálé vnímání "my" (normální lidi) a "oni" (politici - opět ten široký termín). Přičemž "oni" pouze myslí na sebe, nemají ponětí o realitě anebo se snad dokonce snaží udělat vše, aby po sobě veřejnost nepoštvali a ta je nezastřelila u zdi ve Sněmovní ulici.

Takovéto uvažování nejen, že většinou neodpovídá realitě, ale hlavně je kontraproduktivní a absolutně nikam nevede. Takto většinou uvažují lidí, kteří absolutně nechápou, co obnáší být veřejným reprezentantem, neustále na pranýři médií, oponentů a dalších…

Chápu, z čeho tyto pocity mohou vycházet. Chyb bylo mnoho, ne vše se během posledních 25 let vyvíjelo správným směrem. Když to řeknu na plná ústa, tak někteří si skutečně šli do "politiky" přivydělat - jen s tímto záměrem. Mnozí tento záměr neměli, ale selhali...atd.

Rezignace, nadávání a vnímání "my" a "oni" ale situaci ještě zhoršuje a je z principu chybné.

Z toho také pramení pohled, který se tu (i v této diskusi) k mému překvapení poměrně často objevuje, je ten, že naše vlast vám nestojí za obranu, jelikož bychom bránili pouze "ty (darmožrouty) nahoře", kteří na lidi kašlou.

Já bych v případě ohrožení ČR rozhodně ruku k dílu přiložil. Nejde tu přece o politickou reprezentaci - ta se mění. Jde tu o nás, naše blízké, naši zemi, naše hodnoty, naši svobodu atd.

Já se tedy osobně například výhledově plánuji angažovat v Aktivních zálohách…

Asi nemá moc cenu, abych to rozepisoval dál. Předpokládám, že tím jen stěží někoho přesvědčím. Obzvlášť ty, kteří nekriticky přistupují k 40 letům pod vládou totality, která (hlavně doba normalizace) absolutně zničila morálku (a nejen to) velké části naší společnosti. Někteří se totiž potom nedíváte na posledních demokratických 25 let s nadhledem. Už řeknu jen to, že ač se nám to může zdát jako nesmysl, tak 25 let je z historického pohledu k vývoji demokratického sytému opravdu velmi krátká doba a nemůžeme očekávat, že jen změnou politického systému bude vše najednou dobré.
----------------
Co se týče samotného obnovení odvodů a konkrétního technického provedení, tak to je samozřejmě věc druhá. Přestože se základní ideou souhlasím, tak se domnívám, že provedení není správné. Ale to je na delší debatu…

avatar
Autorka Datum: 05.05.2015 Čas: 20:21

ad Kazd

pokud úroveň mého článku opakovaně hodnotíte neurvalými výrazy, nemám důvod vaše výlevy nadále číst: faktický omyl ve vašem dřívějším příspěvku jsem vám vyvrátila, jinak vaše příspěvky neshledávám zajímavé a číst je nadále nebudu. Jste flamer, který tuto diskusi spamuje.

ad zákonodárství, tedy text branného zákona:
dovoluji si čtenáře upozornit, že v roce 2004 byl tento NOVELIZOVÁN, pokud si najdete dřívější znění, které platilo odhaduji po většinu života vás všech, i vaší případné základní vojenské služby,zjistíte, že jedinou zásadní změnou bylo právě zrušení ZVS a zavedení branné povinnosti pro ženy (opravdu ve shodě s Ústavou)

avatar
Beld Datum: 05.05.2015 Čas: 20:16

Priznejme si , ona by stacila 1 akce za rok na kazde stredni skole s predvadenim vyzbroje a vystroje , pusky , pistole ..... A hned by zajem o armadu vzrostl o 300% . Ale to je asi moc slozite .... My radeji poradame povinne seminare o islamu , pripadne zelene okecavani o obnovitelnych zdrojich... ( Neco takoveho mela moje neter na programu pred par tydny a to je teprve v 5 tride . )

Zminte se o podobnem armadnim seminari tridnim ucitelum a vyleti z kuze . Je tam tak 90% multikilti pacifistu .

avatar
brin Datum: 05.05.2015 Čas: 19:48

Já si myslím, že se na to jde zcela špatně a taky si nemyslím, že by zájem o obranu vlasti byl minimální. Naopak, mezi mládeží je poměrně velký a vojáci a vojsko je obecně zajímají, ale způsob odvodů je dle mě dost zastaralý. Armáda by měla pořádat akce, kterými by přitáhla mládež. Ať už by to třeba byla akce podobná táborům, třeba i s výukou vojenské taktiky pomocí počítačových her apod. To by mládež zaujalo. Ale co mládež nezaujme jsou suchopárné kecy politiků o něčem, o čem nemají ani páru a armáda samotná to není schopna ani realizovat. Vždyť na odvody nejsou peníze. Stávající 1 % HDP dávané na obranu nestačí ani na údržbu profesionální armády o velikosti několika útvarů se zastaralou technikou. Aby bylo možné o něčem podobném uvažovat, bylo by potřeba to okamžitě zvýšit na 2 % HDP s výhledem dalšího zvýšení na 3 a více procent HDP. A k tomu nedojde, protože Babiš se bude kroutit jak plazivka obecná.

arr