Evropská zbrojnice pro tanky Leopard 2

Německá firma KMW (Krauss-Maffei Wegmann) za ... Více

Německé bojové vozidlo pěchoty Puma pro Armádu ČR?

Redakce Armádních novin si ve výrobních prostorách ... Více

S-70M Black Hawk: Univerzální vrtulník pro Armádu ČR?

Ministryně obrany Karla Šlechtová zadala ... Více

Experimentální přesun mechanizovaného praporu AČR

Přesun je nedílnou součástí vojenského umění. ... Více

Události

KOMENTÁŘ: Americký raketový útok na Sýrii mířil proti Íránu?

Datum přidání 15.04.2018    Rubrika rubrika: Události     komentáře 331 komentářů    autor autor: Ondřej Krátký

Slova Donalda Trumpa o vojenské odvetě za údajný chemický útok vládních sil vůči povstalcům a civilistům ve Východní Ghútě došla naplnění. Podle dostupných zpráv byly cílem zejména lokality, o nichž je známo, že jsou nějakým způsobem navázány na výzkum, skladování či další nakládání s látkami, které lze případně použít v bojové chemii.

Foto: Útoku se zúčastnily mimo jiné francouzské stíhačky Rafale se střelami s plochou dráhou letu SCALP EG (Système de Croisière Autonome à Longue Portée – Emploi Général; v angl. Storm Shadow); větší foto / EPA

 

Původci zásahů proti daným lokalitám (Spojené státy, Francie a Spojené království) v zásadě prohlašují, že operace měla za cíl:
a) přímo eliminovat možné zdroje bojové chemie; 
b) v symbolické rovině sloužit jako vzkaz „komukoli“, kdo by chtěl bojovou chemii v syrském konfliktu znovu použít.

 

Zásah ocenily západní vlády, členské státy NATO, Turecko i naše země, stejně jako Izrael nebo Katar. Ostrý nesouhlas s úderem logicky vyslovilo Rusko, Írán a další spojenci Sýrie.


V současném stavu věci a při aktuálním objemu dat včetně těch, které máme díky kontaktu s našimi kolegy přímo na místě, lze říct zhruba následující:


1. Naprostá většina těch Syřanů, kteří jsou svým životním stylem blízcí středomořským Evropanům, resp. jsou svou kulturou, životními hodnotami a celkově přístupem k životu podobni zhruba Korsičanům, Sicilanům či Baskům, dodnes a stále nerozumí tomu, proč je kulturní okruh, ke kterému vždycky vzhlíželi nejvíc (tj. Evropa, anglosaský svět, Francie, EU, USA či Západ obecně) snaží cíleně skandalizovat, vinit, perzekvovat, sankcionovat a jinak na mezinárodním poli diskreditovat.
Sankce, případné „preventivní“ údery a další formy „odplaty“ za to, že legitimní centrální vláda činí veškeré kroky proti destabilizaci vlastní země, a tedy naplňuje své zákonné právo či povinnost (tj. vynucování zákona v rámci monopolu na násilí), u naprosté většiny Syřanů zkrátka nenacházejí pochopení.


2. Původce údajného chemického útoku nebyl (opět) jednoznačně prokázán. Pomineme-li obligátní otázku „proč by to Asad dělal, když na celé čáře vítězí“, jsou tu i další logické rozpory. Ty jsou jednak ještě závažnější, jednak i trochu bolestivé, neboť tnou do vlastních řad – přinejmenším tím, že ukazují na určitou rozporuplnost námi volených zástupců.
Řekl-li totiž namátkou Martin Stropnický cosi ve smyslu, že „jde o vzkaz všem, kdo by chtěli používat chemické zbraně“, je nutné se ptát: Proč k tomu, abychom formulovali vzkaz případné osobě A či B, házíme bombu na sklad osoby C? Pokud se má ze Sýrie stát fackovací panák, přes kterého si bude, kdo chce, jak chce, vyřizovat vzkazy tím, že v zemi vždy sem tam něco utrhne, zničí nebo vybombarduje, pak  hrozí:
a) určité nebezpečí, že se z takového případu stane precedens a něco podobného se může časem stát i kdekoli jinde;
b) časem už nic ke zničení nezbude a stejně se někam jinam bude muset přejít;
c) se daný způsob komunikace buď vyčerpá, anebo pravděpodobněji se velmi brzo znemožní jeho autor či případně jeho obhájci.

 

Video: Francouzské stíhačky Rafale se připravují k útoku. / YouTube


3. V souvislosti s předešlým odstavcem je nutné opět zopakovat: nic zatím nebylo prokázáno, vše je stále v rovině „údajný“, případně „věříme“. Pokud zároveň alespoň někteří obhájci zásahu proti Sýrii sem tam rádi vykřikují ono bodré opilecké akademické „jsme přeci karteziánská společnost!“, pak toto samé tvrzení hledáním omluv pro daný útok nejen popírají, ale dopouštějí se hned celé řady dalších logických omylů.
Opět jsme totiž u prosté podstaty: zatímco chemický útok či jeho původce byli domnělí, útok západních spojenců byl empiricky prokazatelný. K útoku na syrské střediska tak nedošlo v důsledku toho, že syrská vláda či vojsko stálo za chemickým útokem v Dúmá, ale na základě domněnky, že se tak stalo. Pokud ale budeme činit věci na základě domněnek, jsme v rovině „fake news“, které tak rádi kritizujeme a které ve velké většině spojujeme s Ruskem. No tak, kde to tedy vlastně jsme?


4. Přejdeme-li od domněnek k faktům a pokusíme-li se stručně sumarizovat místa dopadu raket, dojdeme k závěru, že společnými jmenovateli mohly být následující linie:

a) (případná) chemie, obdobné substance či dojem, že na daném místě mohlo docházet k jejich skladování, distribuci, výrobě nebo výzkumu (sklady, výzkumná centra apod.);
b) íránská přítomnost (lokalita Kiswa na jih od Damašku, velmi pravděpodobně i jiné / další lokality). Už jen proto, že Írán sám připouští přítomnost svých „expertů“ v zemi. Pokud tím tedy nemá na mysli například „experty“ na guerillový boj v zákopech s kalašnikovem v ruce, tak lze předpokládat, že daní lidé budou spíš v laboratořích, výzkumných centrech či dalších institucích.

 

Video: Útočná Tornáda se střelami s plochou dráhou letu Storm Shadow (ve fran. SCALP EG) mohou ničit cíle na vzdálenost až 560 km (podle profilu letu) od místa odhozu. / YouTube


Útok se nicméně odehrál v časných ranních hodinách, a vyloučíme-li opět, že většina normálních expertů nevstává před 6 či 7 ranní, dopadly rakety s největší pravděpodobností na zařízení, které byly liduprázdné. Věc tak v nejhorším případě odnesl vrátný či noční hlídač, a i ti možná v lokalitě nebyli, protože:
a) času na přípravu bylo dost;

b) indicií, na co budou případné zásahy zřejmě namířeny, bylo víc než dost.


Naprostá většina personálu i cenného vybavení tak byla stažena. Na druhou stranu to, že symbolický rozměr útoku za jeho reálným dopadem rozhodně nezaostával, by rozhodně nemělo nikterak zastínit fakt, že síla úderu a jeho cílenost byla nyní rozhodně větší, než tomu bylo cca před rokem.


5. Pomineme-li symboličnost, ptejme se ale i na praktické cíle, které spojenci danými údery sledují. Podle mě to mohou být v zásadě následující:
a) testování připravenosti/ochoty k reakci, případně jejímu rozsahu, povaze, (a)symetričnosti apod.;
b) a/nebo oslabování vybraných druhotných cílů („omylem“ bude zasažen i cíl nechemický, ale o to možná podstatnější);
c) snaha vrazit klín mezi Íránce (resp. íránské jednotky, milice, experty, tj. všechny elementy loajální revolučnímu kléru, resp. Revolučním gardám apod.) a syrskou vládu, resp. tzv. „režim“;

d) snaha takového rozkolu dosáhnout za tichého souhlasu Ruska.

Pokud se totiž zamyslíme – a ať je to jakkoliv cynické, nevděčné či „neetické“ – stává se přítomnost íránských „exportérů revoluce“ v Sýrii i celé oblasti stále víc prakticky nejpalčivějším problémem současnosti. Případně jinak: takto je dané téma stále víc nahlíženo „mezinárodním společenstvím“, tj. v podstatě skoro všemi, kdo má ve světě nějaký vliv a slovo (ať si o tom můžeme myslet, co chceme).

 

Video: Do útoku se zapojily nadzvukové bombardéry B-1B Lancer se střelami s plochou dráhou letu JASSM-ER (dolet 1000 km a více). / YouTube


Íránci se přes své nesporné oběti, nasazení, statečnost a připravenost na smrt v boji s terorem totiž ocitli v nezáviděníhodné situaci: islamistický sunnitský teror je téměř pryč a další pomoc Íránu tedy v zásadě není nutná. Vítaní zachránci se tak v Sýrii postupně stávají jen (zatím) trpěnými hosty, s nimiž ovšem časem nikdo nebude vědět, co vlastně dělat.

Izrael má z íránských a šíitskému exportu revoluce loajálních elementů, které mu v zásadě klepou na brány, strach; tento strach, či přinejmenším silné obavy, s ním sdílí naprostá většina regionu; zároveň má pro tyto obavy pochopení i Západ; pochopení pro tyto obavy mají (opět bohužel pro Írán) i partneři Teheránu v „astanském triu“, Turci.

 

Dost možná – pro Írán v takovém případě zřejmě osudově – je mají ale i Rusové. Zde to sice jisté není (a být snad ani nemůže), nesporné však je, že ruský pohled na Persii i Írán rozhodně nikdy nebyl ovlivněn růžovými brýlemi.


Pokud by tedy zavládl ve své podstatě velmi nespravedlivý, ale navýsost realpolitický široký konsenzus, mohla by situace dospět i do stavu, že otevřenou a ohranou mantru o tom, že Asad musí jít, vystřídá tichá, ale efektivní dohoda v tom smyslu, že jít (domů) musí Peršané.

 

Video: Americký torpédoborec USS Higgins ze severní části Perského zálivu odpálil na Sýrii 23 střel Tomahawk. / YouTube


Ono čistě selským rozumem: Asad sice spáchal ten nejhorší zločin, tj. ten, že měl prakticky ve všem, co kdy řekl, pravdu (a to se přeci neodpouští!), momentálně je ale jeho největším handicapem spíš přetlak íránského elementu, jehož eminentním zájmem je export nikoli technologií, ale chomejníovského odkazu.


Toto se přitom stále víc jeví jako poslední překážka pro celkovou stabilizaci situace v zemi i regionu jako takovém – už jen proto, že zkrátka všichni z nějakého důvodu cítí, že dokud zde (nutně přítomné) izraelsko-íránské pnutí bude, situace vyřešena nebude. Je ale samozřejmě nasnadě, že pokud by měl Írán ustoupit, měl by schopnost jít adekvátním způsobem na kompromis předvést i Izrael.


Jakákoli snaha o řešení věci „po zlém“, tj. násilím či případným postupným nahlodáváním vojenské infrastruktury Sýrie nikam nepovede. Jedinou cestou je dialog, pro ten ovšem všechny strany musí předložit, oč jim vlastně jde a hlavně pro něj musí být vytvořeny podmínky.


Namísto vojenského tlaku či zběsilých sóloakcí jako byla ta páteční by tak větší smysl mělo začít u vytvoření respektované platformy, která takový prostor všem relevantním stranám dá. Otázkou ovšem je, zda je k tomu vůle, zda existují síly, které takovou platformu jsou s to dát dohromady, stejně jako jestli je na to ještě stále dostatek ochoty či zájmu – a v neposlední řadě samozřejmě i času.


Armádní noviny publikují článek v rámci mediální spolupráce s online zpravodajstvím Rebuildsyria.cz, provozovaným společností Dealtrade Group.

 

Ondřej Krátký: Absolvent orientalistiky a etnologie na ZČU v Plzni. Zakladatel a majitel obchodně-zprostředkovatelské a konzultační firmy Dealtrade Group. Od roku 2009 jako externí konzultant převážně českých a slovenských firem na Blízkém Východě. Autor monografie „Blízkovýchodní internacionála: Milníky šíitské aktivizace ve 20. století“. Zakladatel serveru „Rebuildsyria.cz“ – přispěvatel, redaktor, autor designu a fotograf. Autor řady novinových článků a specializovaných statí pro různá online média.


Udělte článku metály:

Počet metálů: 3.4 / 5

Nahlásit chybu v článku

Přidej komentář

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

avatar
Shania Datum: 19.04.2018 Čas: 15:21

StandaBlabol: u vyzkumaku v damasku je kopec, na něm je SA-6

Asi 6-8nm na jih jsou dvě baterie SA-22 u palace a kopci. Těm u palace vadí ve vyhledu město, ta druhá má tak max 10s než tomahawk vyletí z poza kopce a dorazí k cíly.

Skladiště u Homsu, zhruba ve prostrated mezi nimi je SA-22, vzhledem k terenu má opět omezený výhled na přístupové trasy k cílům. Jinak tam není nic co by dokázalo střílet na nízko letící cíle (SA-3 pár km na jih).

Jinak nemají nic co by mohlo postřelovat nízko letící rakety na cestě k těm třem cílům.

Semtam: jsme někde psal, že to tam pořád drží povstalci?:D
Tím spíš, že je to v rukou režimu a lidi co tam zůstali jsou odzbrojení a pod jeho kontrolou, tak tam asi nebudou pobíhat povstaci a branit OPWC ve vstupu na místo činu...

říkal jsem, že je velice lehké pro režim poslat tam pár gangu shabia aby udělali dav a pak si párkrát vystřelili na sekuriťáky a ukol splněn...

Co se týká utoku, tak jedna stana ukazala zničené cíle, druhá naprosto nic.

avatar
StandaBlabol Datum: 19.04.2018 Čas: 14:57

Shanio,

" nejmenší problém s tím, že by buk a nebo panstir dokazali sestřelit tomahawky, mám ale problém s tím, že by je někdo poslal trasou, kde by byli těmito systémy ohroženy... Dobré plánování je 90% uspěchu při nasazení křižujících střel. "

Souhlas. Ale proč by nic nesundala přímo PVO těch tří cílů? Nebo myslíš, že na tyhle objekty jim prostě nic nezbylo? Zase tolik těch Buků a Pancirů nemají a musejí chránit letiště, stanoviště prostorové PVO (S-200), atd.?

avatar
semtam Datum: 19.04.2018 Čas: 14:54

Shania

On vlastně neukázal nikdo nic ohledně Tomahawků. Rozuměj nic věcného. Ty tady hájíš logiku jeden kráter = 20 Tomahawků (nebo kolik jich na kráter připadá?).
Nechci tu ani polemizovat nad tím, že pár sekund po sobě přilétající Tomahavky dopadnou na milimetr stejné místo a o efektu na místě nemluvě.

Odkaz nijak věcně nerozporuješ, jen dehonestuješ. Sám zde dáváš zkazky z Twittru a prezentuješ je jako argument...

Ohledně úderů Izraele, vážně si myslíš, že syrská PVO jede dennodenně na 100%? Trochu bych se držel při zemi.

A ohledně OPCW a klasiku s shabia. Jaká klasika? O čem to mluvíš?
Pár dní ani ne dobité území (odsunuté) a ty si myslíš, že tam máš jistotu 100% klidu. Kde máš tu jistotu, že všichni shaniové tedy shabiové odešli.

A další pohádka, že Rusko lže, že Dúma, není pod syrskou kontrolou. Tak tedy pod čí je kontrolou? Pokud budeš argumentovat tím, že pokud se tam ještě nachází nějací rebelové, tak není pod kontrolou. Tak v tom případě na západ od nás už máme chalífát, protože čas od času tam nějakej mustafa někoho odkrouhne.

A jinak co říkáš na herce bílejch přileb? Dobrý divadélko ne?

avatar
fenri Datum: 19.04.2018 Čas: 13:35

RiMr - víte, sranda je, že popis navádění Tomahawku jsem sem přitáhl až já (a Shania), do té doby Standa kolovrátkoval o inerciálním systému, aniž by dodnes tušil, co ten cizí termit znamená.
Nicméně já jsem přeci nenapsal, že je rušili z orbitu. Já, jako správný soudruh, věřím tomu, že všech 76 je jich naskládaných v tom domě v Barzaku:-). Že lidi kolem neumí napočítat, to je normální. Jsou to jen arabové.
Mimochodem, můžete dodat ještě nějaké fotky přistanuvších sestřelených Tomahawků? Abychom měli jistotu, že je to celkem běžné a že ve skupině 30-70 sestřelených Tomahawků prostě musí nějaký doklouzat a nevybuchnout?

avatar
danny Datum: 19.04.2018 Čas: 13:32

fenri: Barzak fakt vypadá, že toho schytal hodně. Ty baráky jsou opravdu rozebrané na miniaturní fragmenty. Klidně bych násobku explozí, které hlásí očití svědci věřil.
Na druhou stranu na incidentech se střelbou z lehkých zbraní v Doumě nevidím nic konspirativního. To, že se tam proplíží tři novináři, asi vypadá jinak, než když tam dojede kolona bílých dodávek s ozbrojeným doprovodem. Je pochopitelné, že to bude lákavější cíl. A že je celá zóna dokonale vyčištěná, nikdo netvrdil.

Shania: našel jsem dvě fotky údajných fragmentů vybuchlého Tomahawku. Jinak nic. Je to divný. Nevěřím ani 70 sestřeleným, ani první zprávě od Mattise, že doletěly všechny. Druhá věc, co říkali Američani byla, že Syřani aktivovali obranu až dávno po útoku. Teď přiznávají, že na ně dokonce dvakrát vystřelili. Tak uvidíme další vývoj...

avatar
RiMr71 Datum: 19.04.2018 Čas: 13:27

Fenri, tady ty tvoje "argumentační plastické transplantace" kdy to lepíš různě dohromady, hlavně aby to zvenku vypadalo tak jak potřebuješ, aby nějaký popletený GiviRu a podobní poznale pokývali hlavou a zabručeli "da da, moloděc!", je už takový folklór tady.
Stav je neměnný - ti co ti to baští, ti to budou baštit i nadále, i kdybys napsal, že Rusové ty Tomahawky rušili z orbitu lokální změnou fyz. zákonů a ti co ti to nebaští, tak nám to prostě přijde svým způsobem milučké.
Jsi aspoň kultivovaný, nepíšeš "kurva tohle jsou důkazy", máš hezký sloh a přiměřenou délku příspěvků.
Já osobně si Tě cením.

avatar
danny Datum: 19.04.2018 Čas: 13:24

Toho balastu je tentokrát na netu abnormálně mnoho. Fakt se v tom nedá vyznat. Viz. v sobotu na ČT24 několikrát ukazovali záběry z dopadů střel na Damašek a přitom to bylo pár let staré video z ostřelování Luhansku. Věřím, že to bylo bez zlého úmyslu. Někdo prostě vystřihnul kus ze staršího videa, přejmenoval na aktuální událost, patrně z důvodů zisku z reklamy a ČT na to skočila.
Tentokrát nemám čas sledovat ruské zdroje, takže mě víc praští do očí nekonzistence nebo nepravdy v západních zdrojích. A kontrapropagandistické články, kde se rozebírá, jak protistrana zkreslila něco mě už přestávají bavit.
Myslím, že tahle mediální válka se ještě jednou dostane do učebnic. Tak hustá palba ze všech stran snad ještě nebyla. Doufám, že to není nastavení nového komunikačního standardu.

avatar
fenri Datum: 19.04.2018 Čas: 13:12

Že se teze Standy Blabol o tom, že jakmile má něco jako jeden z x systémů setrvačník, tak se to nedá zarušit nebo tomu podvrhnout vstupní data ostatními senzory a telekomunikačními vstupy, stane v myslích prostých jedinců takovým fenoménem to jsem netušil. Ta fascinace dětskou káčou je nepochopitelná. Zdá se, že pro někoho to bylo první jednoduché zařízení, které pochopil, pro jiné ale bohužel i poslední. Že RiMre?

avatar
RiMr71 Datum: 19.04.2018 Čas: 13:07

...jestli jich sestřelili (nebo zarušili, že Fenri) 30 nebo kolik, tak by se snad nějaká v nějakých kusech na zem dostala, ne?
https://twitter.com/charles_lister/status/520905697530511360

avatar
RiMr71 Datum: 19.04.2018 Čas: 13:02

...tohle je taky pecka:
https://www.veteranstoday.com/wp-content/uploads/2017/04/ScreenHunter_1295-Apr.-09-19.45.jpg

a pod tím popisek:
Tomahawk cruise missile fell, guidance system disabled, 40 miles from target

avatar
fenri Datum: 19.04.2018 Čas: 12:36

Shania, jenže to předpokládá, že Tomahavk zasažený PVO je jen decentně poškozen a následně pak v klidu doplachtí a nouzově přistane, aniž by mu vybuchlo palivo a hlavice. To mi nepřijde jako moc reálné (ale ani nemožné, jen hodně nepravděpodobné). Tj. pokud nevybuchne ve vzduchu, lze čekat, že vybuchne na zemi. A zbyde z něj hromada plechů, a součástek, kterých je plný net a u kterých lze prohlásit, že to je zbytek autohavárie apod. Šance sestřelit Tomahawk, aby zůstal celkem intaktní a bezpečně přistál, mi přijde malá.
A 120 kg výbušniny rozseká leccos na prášek. Samozřejmě s výjimkou továrny na chemické zbraně v Barzaku. Tam to jen shodí okvětní plátky z muškátů za okny a anihiluje chemické zbraně ve sklepě :-)

avatar
Shania Datum: 19.04.2018 Čas: 12:17

fenri: záleží na tom... PVO s proxi hlavicemi... šrapnely většinou jen raketu poškodi, pokud nedojde k explozi nálože, zbyde z ní toho dost, rozhodně víc než po zásahu cíle.

avatar
fenri Datum: 19.04.2018 Čas: 12:15

Tak koukám, že jsem sem postoval něco, co už tu je. No nic.
Celé je to věc víry: 76 střel na barák, kde prokazatelně chemické zbraně nebyly (jinak by po jeho troskách nepobíhali i západní novináři ve slušivých košilkách a bez PIO a nebo absence fotek trosek (ale ne moc troskovatých) Tomahawků.

Jiná věc: přesouvali tam Astute a další britské ponorky (Tereza mluvila v množném čísle) a nakonec neposlaly nic. Fremmu se odpaly údajně nepovedli a Britové? přecijenom těch pár střel co poslali Britové a Francouzi snad ani enstálo za ten papír spotřebovaný na silná prohlášení...

avatar
Shania Datum: 19.04.2018 Čas: 12:08

semtam: to je zas expert, který si myslí, že nemůže spočítat krátery, tak muselo jít tedy o ruskou verzi:) Z které ovšem rusové neukázali vůbec nic...
Jen fotky buku, kde byli vidět 1-2 chybějící rakety. A nebo jak PVO střílí na něco ve stratosfeře...

A když konečně najdou ty nevybuchle rakety, tak je pošlou do ruska a nic nám neukážou:D

Navíc myslet si, že někdo planuje to, že jedna raketa dopadne sem, druhá metr od ní atd:D No jistě...

Nemám nejmenší problém s tím, že by buk a nebo panstir dokazali sestřelit tomahawky, mám ale problém s tím, že by je někdo poslal trasou, kde by byli těmito systémy ohroženy... Dobré plánování je 90% uspěchu při nasazení křižujících střel.

Při posledním uderu na Shayrat šli i po stanovištích PVO a Shayrat byl daleko líp chráněný cil než tyhle tři dohromady... a v lepším terénu. A poslali tam 50 střel...

A taky neměli problém přiznat selhání raket...

A Izrael nemá mezitím problém si utočit na co che po celé syrii...

---

OPWC - klasika, pošlou par shabia aby si vystřelili a pro OPWC je to pak moc nebezpečné, rusové s tím nemusí mit nic do činění, ale taky nic nezmůžou. Nebo co, pořád tam zůstali povstalci co si hledají místo utoku, aby se tam OPWC nemohla dostat a odhalit že lhali?:D

avatar
fenri Datum: 19.04.2018 Čas: 12:02

KOLT:
"Už jsem to psal i jinam, ale nedá mi to – Rusko a Sýrie stále nedodaly důkaz o sestřelení 70+ raket ani o útocích na vojenské cíle. Stále nepustily vyšetřovatele OPCW do Dúmy. A Lavrov o BZ lhal jak podle OPCW tak podle Švýcarů (nejmenovanému chemikovi tu tedy bylo popřeno hned druhé tvrzení v pár dnech...). "

1.) Myslím že z Tomahawku explordujícího ve zvduchu zbyde asi tolik, jako z toho explodujícího na zemi. A trosky a důkazy ze země, z cílů, jsme také neviděli. Mimochodem všechna svědectví z místa z Barzaku hovoří o 14-20 explozích. Tak nějak si myslím, že těch 76 střel tak fakt nedopadlo.
2.) Je docela zajímavé, že v tomto místě, kde měla probíhat výroba a vývoj chemických zbraní probíhala v listopadu 2017 inspekce OPCW, údajně (nemám potvrzeno z více zrojů) zde OPCW měla i kancelář a hlavně se kolem toho od začátku motají nejen místní hasiči a zaměstnanci, ale i zahraniční novináři (včetně těch západních). Tak nevím, ale u místa, kde se vyráběly chem. zbraně bych se takto nemotal. Myslím, že ani 760 Tomahawků nezajistí úplnou pyrolýzu a nezabrání rozptylu látek do okolí.
3.) Rusko nechce pustit FFM team do Doumy? Jak jste na to přišel (já vím, Lidovky, nebo tak...)? OPCW si to nemyslí. Jen tam po nich začali střílet (ne, rusové ne) tak se zatím stáhli zpět. Ve správě od OPCW se nepíše o obstrukcích ze strany Syřanů či Rusů, ale o tom, že tam fakt ještě není bezpečno:
"This incident again highlights the highly volatile environment in which the FFM is having to work and the security risks our staff are facing." (jejiž doufám, že zase nedráždím logika, ale může se kontrolovat písmenka a fonty s:
https://www.opcw.org/fileadmin/OPCW/EC/M-59/en/ecm59dg02_e_.pdf).
Stažení do Damašku neproběhlo proto, že by je tam nechtěli Rusové pustit, jak píšete, ale protože jim to doporučil United Nations Department of Safety and Security (UNDSS), tedy jejich bezpečnostní doprovod.

arr