Umělá inteligence pro bojová vozidla pěchoty CV90 MkIV

Společnost BAE Systems se minulý týden zúčastnila ... Více

Nové verze vozidla ASCOD 2 se představily na Eurosatory

Pařížský veletrh Eurosatory je místem, kde se ... Více

Armádě České republiky se odkrývají nové schopnosti BVP PUMA

V Austrálii je diskutován program „Program ... Více

Čeští speciálové na největším společném cvičení amerických speciálních sil

Operátoři 601. skupiny speciálních sil doplnění o ... Více

Vojenská výstroj

Maskovací vzor 95 – část 1.

Datum přidání 14.11.2014    Rubrika rubrika: Vojenská výstroj     komentáře 15 komentářů    autor autor: Jan Grohmann

K uniformám a výstroji Armády ČR patří neoddělitelně již řadu let maskovací vzor 95. Má za sebou poměrně zajímavý vývoj a stojí i za problémy s dodávkami výstroje do našich ozbrojených sil. Někdo jej má velice rád a jiný jej zase zatracuje. Určitě bude na místě dozvědět se o tomto maskovacím vzoru něco více.

Foto: Čeští vojáci stále využívají maskovací vzor 95. / MO ČR

Foto: Vojáci české armády při kurzu Komando v uniformě a výstrojí s maskovacím vzorem 95 – letním. / rchiv autora

 

Hned na počátku je třeba uvést, že maskovací vzor 95 nevznikl jen tak z čista jasna. Předcházel mu poměrně dlouhý výzkum a současná podoba maskovacího vzoru je také jiná, než byla v 90. letech.


Předchůdci vzoru 95

Než se pustíme do samotného maskovacího vzoru 95, tak je potřeba udělat krátký historický exkurs. V 80. letech 20. století Československá lidová armáda (ČSLA) používala jako standardní maskovací vzor označovaný lidově jako „Jehličí". Jednalo se o šedozelenou tkaninu se skvrnami tmavšího odstínu téže barvy.

 

Přes tyto skvrny pak byly krátké hnědé čárky, které daly tomuto maskáči ono přírodní jméno. Uniforma nesla označení vz.60. Tento vzor byl zaveden v 60. letech na základě jednoho projektu vojsk Varšavské smlouvy, kdy armády zahrnuté v tomto uskupení měly používat obdobné uniformy. Vyšlo se z jednoho starého německého vzoru a tento vzor zavedla armáda Německé demokratické republiky.


Československo vytvořilo vlastní vzor s tím, že myšlenka potisku jehliček zůstala zachována, ale byly změněny podkladní barvy. Tento vzor však byl ve dříve zmíněných 80. letech již zastaralý. Byla také komplikovaná jeho údržba, protože měl dvě vrstvy – viditelnou pro optické pozorování a druhou neviditelnou, která fungovala při pozorování uniformy přístrojem nočního vidění.


Československá armáda proto v roce 1985 zavedla jednobarevné khaki uniformy vz.85, které maskování řešily formou barvy pozadí. Jedná se o princip, který známe dnes spíše u vybavení v barvách Coyote brown, Olive Drab nebo Foliage green, kdy je pro maskování použita jedna základová neutrální barva pozadí, která má tendenci splývat s okolím.


I u této uniformy se dá předpokládat inspirace u Varšavské smlouvy a to zejména u sovětských vojsk, kde byla používána jako základ jednobarevná uniforma, kterou známe z fotek sovětských vojsk v Afghánistánu. Ani toto řešení však nebylo shledáno jako ideální a pokračovalo se v hledání nového maskovacího vzoru.

Foto: Voják ČSLA s maskovacím „jehličkovým“ vzorem 63. / Volné dílo

Foto: Voják ČSLA s maskovacím „jehličkovým“ vzorem 60. / Volné dílo

 

Starší bratr vzoru 95

Základ pro vzor 95 vznikl již v roce 1985. V té době probíhal intenzivní výzkum a hledání nového vzoru a vznikla celá řada vzorů. Inspirací pro jeden ze vzorů byl americký vzor ERDL – vzor nepravidelných malých a velikých skvrn se čtyřmi odstíny barev.


V Československu v té době vznikl velice podobný vzor založený na podobném tvaru skvrn a kombinaci čtyř barev převládajících barev v naší přírodě. Tento vzor však byl pouze zkoušen a nebyl nikdy do ozbrojený sil zaveden.


Zkušební série uniforem s tímto potiskem měla být v prodeji v armyshopech v 90. letech, kdy byl tento zkušební materiál vyřazen z vojenských skladů. Uniformy měly základní střih shodný s uniformami vz.85, ale potisk vzdáleně připomínal pozdější vzor 95 s tím, že jak tvar skvrn, tak i odstíny barev byly odlišné.


Zavádění nových uniforem s maskovacím vzorem bylo odloženo v turbulenci změn po roce 1989. Po tomto přelomovém roce byla myšlenka náhrady uniforem ČSLA opět vzkříšena a to nejen z technických důvodů, ale také z důvodů ideových. Armáda v nové době potřebovala i nové uniformy, aby už nebyla spojována s předchozím režimem.


Pokus o zavedení nových uniforem proběhl v roce 1992. Tehdy byla oprášena myšlenka uniforem s maskovacím vzorem z roku 1985. Vzor i barvy se mírně poupravily a vznikl maskovací vzor 92. Ani tento vzor však nebyl zaveden, protože došlo k další turbulenci a to rozpadu společné federace.


Vývoj tohoto vzoru však nebyl zbytečný. Použily jej ozbrojené síly Slovenska pro své výsadkové a průzkumné jednotky. Mnoho lidí si myslí, že tyto jednotky používají český maskovací vzor 95, ale není tomu tak. Jedná se o předchůdce.


Nová snaha o zavedení moderní uniformy s maskovacím vzorem začala v roce 1994 s tím, že na základě předchozího vývoje byl opět úpravou skvrn a odstínů barev navržen nový maskovací vzor. Komise, která vzory posuzovala, dostala několik návrhů – pracovních verzí. Mezi nimi i tento vzor vycházející z vývoje maskovacího vzoru 85 a vzoru 92.


Při výběru se řešilo jak maskování, tak také technologické možnosti tehdejšího průmyslu. Zavrženy tak byly komplikovanější vzory s přechody a s více barvami jako příliš složité a tím pádem i drahé. Ze všech kandidátů byl vybrán právě tento vzor a byl označen jako vzor 95 - maskovací vzor letní. Stal se základem celé rodiny maskovacích vzorů.

 

Foto: Vyvinutý vzor 92 zavedlo nakonec Slovensko pro své průzkumné a výsadkové jednotky. Zde na fotografii příslušníci 5. PŠU ze Žiliny. / 5.PŠU

 

Pouštní verze od Britů

První barevně odlišnou verzí maskovacího vzoru se stala verze pro pouštní oblasti. Při vývoji se vycházelo z pouštního maskovacího vzoru britské armády, který se jevil jako velice funkční a díky jen dvěma barvám i jako výrobně výhodný. Došlo k úpravě skvrn a redukci na žlutopískovou a pouštní hnědou barvu.


Pokud jste si lámali někdy hlavu s tím, proč naši vojáci na fotografiích z Iráku nebo Afghánistánu vypadají podobně jako ti britští, tak zde je odpověď. Naši vojáci tohoto využívali i tak, že si kupovali trika pod balistické vesty v provedení s rukávy s britským maskovacím vzorem a nosili je s našimi kalhotami a běžný člověk nebyl schopen rozeznat drobné rozdíly.


K dalším verzím, které vznikly později, patří maskovací vzor zimní, který se skládá z barev: tmavozelená, bílá a černá v plošném zastoupení 5-30% pro barvu tmavozelenou a 50-90% pro barvu bílou a 5-20% pro barvu černou. Použit je podobný způsob redukce počtu skvrn jako u pouštního vzoru.


Dále existuje maskovací vzor horský, který je prakticky totožný jako maskovací vzor letní s tím, že světle zelenou nahradila žlutopísková z pouštního maskovacího vzoru. V praxi bylo však možné se setkat pouze s maskovacím potiskem letním s převládajícími zelenými barvami.

 

"Zelená" verze maskovacího vzoru 95 se používala v Česku a při cvičeních v Evropě, s maskovacím vzorem pouštním pak na misích v Iráku a Afghánistánu. Tento stav platil do konce roku 2013, kdy byla vydána nová norma pro maskovací vzory.

 

Foto: Příslušníci útvaru speciálních operací vojenské policie v Afghánistánu v uniformách s maskovacím vzorem 95 – pouštním. / SOG.

 

Normy dávají pravidla

Původní maskovací vzor 95 vycházel z Československé vojenské normy ČSVN 81 771, která byla použita pro měření barev, ze kterých vzor vycházel. Tato norma byla vydána v roce 1988. Beze změny tato norma platila až do roku 2003, kdy byla nahrazena novou normou Český obranný standard ČOS 108003.


Tato norma obsahovala mimo jiné i toleranční pásma pro vyhodnocování spektrální reflektance. Důležitá však byla i norma ČOS 108001, která stanovila přesné hodnoty barev i jejich zastoupení v maskovacích vzorech. Obě normy pak byly aktualizovány ve druhém vydání z roku 2007.


Normy ČOS byly v roce 2003 zavedeny jako reakce na vstup ČR do NATO a přiblížení k normám STANAG. Jak již bylo uvedeno, koncem roku 2013 byly zavedeny nové normy a to ČOS 108017 a ČOS 108019, které znamenaly změny v zavedených vzorech.

 

Pokračování příště

Udělte článku metály:

Počet metálů: 5 / 5

Nahlásit chybu v článku

Přidej komentář

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

avatar
PARAGUNS Datum: 21.11.2014 Čas: 12:47

Mě se tento článek moc líbil. Jak je ten odkaz na ty kamufláž ČSLA, ČSA AČR atd. ještě bych tam doplnil právě ty zimní "maskáče" AČR a taky zimní převleky známé také jako MOčka (Maskovací Oděv)

avatar
dranel91 Datum: 17.11.2014 Čas: 11:26

V budovách, kdy voják nemá pokrývku hlavy, je prakticky nemožné odvodit hodnost. V bojových situacích, kdy má voják vestu a helmu, mi neoznačování přijde naopak logické.

avatar
mu7705 Datum: 17.11.2014 Čas: 08:18

To dranel: Hodnostní značení je umístěno jak na hrudi, tak na pokrývce hlavy s jedinou výjimkou a tou je ochranná přílba. Proto hodnost jako taková je viditelná i s batohem nebo balistickou vestou. Podle mne by měla být hodnost umístěná i na přílbě. Problém s označením na uniformě je dán tím, že jak hrudník, tak ramena, případě límec jsou dnes skryty balistickou ochranou. Označení na paži je nedostatečné, protože je vidět obvykle pouze z jedné boční strany. Problém nesení batohu nebo řemení řeší v US ARMY nebo třeba v UK ARMY tím, že vojáci mají na středové léze kryjící zip nebo knoflíky samostatné místo pro umístění hodnosti. Žel v případě balistické ochrany toto místo je také skryto.

avatar
dranel91 Datum: 16.11.2014 Čas: 22:55

Když už se tu řeší i střih, tak by mě celkem zajímalo, kdy někdo přemístí hodnostní označení na stejnokroji tak, aby bylo vidět i s batohem na zádech.

avatar
mu7705 Datum: 16.11.2014 Čas: 08:40

Všechny nákresy vzorů jak podle ČOS 108001 tak podle nového ČOS108017 budou v dalším pokračování článku.

avatar
martinius Datum: 15.11.2014 Čas: 18:13

http://www.teiwaz.cz/clanky_maskace_csla.php

http://www.msline.cz/admin/ckfinder/userfiles/images/news/IMG_4003.jpg

avatar
Maulincio Datum: 15.11.2014 Čas: 14:58

Hodily by se fotky zmíněných maskovacích vzorů. Díky gruppe.drei za vzor "Měso", ale třeba zimní a horský sem v životě neviděl a ani na netu ňák nemůžu najít žádnou fotku, možná ale jenom špatně hledám :D.

avatar
CerVus Datum: 15.11.2014 Čas: 13:51

ten vzor už je jednoduše zastaralý. Žel bohu ho budeme používat přinejmenším dalších 15 let než slezem ze stromů a jako novinku zařadíme to co měli spojenci před pár lety.

avatar
FullHaDes Datum: 15.11.2014 Čas: 13:30

Nevím no, mě ty 95 přijdou strašně tmavé. Jasně, v některých českých oblastech a lesích jsou naoprosto perfektní, ale tím bych jejich opravdovou maskovací schopnost ukončil. Na větší vzdálenost se z nich stejně stane velkej černej flek a o použití v konflitkech v městském prostředí (kde se dnes odehrává většina bojů) nemluvě.
Článek tedy zajímavý, rád jsem si o tom početl a děkuji, ale kamufláž mi přijde zastaralá a v dnešní době né tolik použitelná.

avatar
Mrzout Datum: 14.11.2014 Čas: 18:38

Problémem současných 95 je jejich výrazné tmavnutí se zvyšující se vzdáleností pozorovatele. Na 100 metrů a méně maskují skvěle, ale jak se vzdalujete, dostávají stále černější nádech. Vše je ještě umocněnou, pokud máte výstroj v 95, která je již z výroby dost tmavá. Dobré byly staré letňáky, které po prvním vyprání chytili nádech do žluta a už si ho udrželi ( foto v článku). Horský vzor 95 jsem měl možnost vidět na IDETU a myslím, že by zmíněný problém vyřešil.

Pro JAKUB MAREŠ: vzor 95 letní se od klasického vz. 95 liší střihem, druhem a šíří materiálu, který je mnohem prodyšnější. Původně jím měli být vystrojeni jen vojáci působící v teplých oblastech. Později byl zaveden jako standart. Celoročně jej někteří nosí ze dvou důvodů. Některým připadá mnohem pohodlnější, lehčí a také rychleji vysychá. Někteří jej nosí proto, že zkrátka klasickou uniformu vz. 95 kvůli problémům v zásobování již nemají.

avatar
Deadog Datum: 14.11.2014 Čas: 18:22

pred nejakou dobou jsem se probiral prave maskovacími vzory a rikal jsem si jak jsou ty nase 95ky hnusne a zastarale, ale pri podrobnejsi analyze jsem zjistil, ze nejsou vubec spatne a docela dobre reflektuji krajinny raz CR. Hlavne svou barevnosti verne opisuji paletu zelene, ktere je v nasich koncinach opravdu dost.
Jina otazka by byla, kdyby se bojovalo mezi budovami nekde ve meste, kde se dnesni konflikty prevazne odehravaji a kde prevladaji sedive a bezove odstiny a hlavne hranate a rovne tvary. Nekomu se muzou "blesky" jevit jako smesne a velke divne tvary, ale pri pozorovani na vdalenost 100+ m okem, docela dobre odvadeji svou praci. Digital podle me na tuto vzdalenost nefunguje a pixely se slevaji tim nerozbiji siluetu postavy, ale obtahnou ji, ale je to jen muj pocit.Nejsem proti digitalu to urcite ne a treba Kanadsky CADPAD je pro nasi armadu jak stvoreny. Podle me je to skoro digitalni 95ka.

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cadpat_tw_soldiers.jpg

nebo Svedske maskace jdouci uplne jinym smerem:

http://www.airsoftforum.com/board/topic/156106-punti/

avatar
Jakub Mareš Datum: 14.11.2014 Čas: 15:38

horský vz.95 sem sice neviděl, za to sem na idetu viděl verzi do města a do džungle...jinak mám asi blbou otázku, ale proč se jmenuje vzor oficiálně vz.95 letní, když se používá především celoroční.

avatar
gruppe.drei Datum: 14.11.2014 Čas: 15:00

Enjoy it!

http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/56029/

avatar
Oleg Datum: 14.11.2014 Čas: 10:37

Podoba zimního, případně horského vzoru by mě také zajímala.

Jinak některé historické vzory + zmínka o vz. 95 "Město" zde http://www.teiwaz.cz/clanky_maskace_csla.php (...doufám, že nepředbíhám)

avatar
Muž, co zírá na kozy Datum: 14.11.2014 Čas: 10:20

O zimním a horském vzoru "devadesátpětek" jsem neměl vůbec tušení, škoda že se do článku nevešly jejich fotky.

arr