Umělá inteligence pro bojová vozidla pěchoty CV90 MkIV

Společnost BAE Systems se minulý týden zúčastnila ... Více

Nové verze vozidla ASCOD 2 se představily na Eurosatory

Pařížský veletrh Eurosatory je místem, kde se ... Více

Armádě České republiky se odkrývají nové schopnosti BVP PUMA

V Austrálii je diskutován program „Program ... Více

Čeští speciálové na největším společném cvičení amerických speciálních sil

Operátoři 601. skupiny speciálních sil doplnění o ... Více

Pozemní technika

Modernizované BPzV - najmodernejší prírastok OS SR

Datum přidání 06.11.2017    Rubrika rubrika: Pozemní technika     komentáře 101 komentářů    autor autor: Vladimír Bednar

V rámci prebiehajúceho modernizačného projektu označeného v Dlhodobom pláne rozvoja obrany ako "projekt P1-4 Modernizácia BVP" obdŕžali do výzbroje Pozemné sily OS SR nateraz najmodernejšie bojové vozidla.

Foto: Modernizované BPzV (Bojové Prieskumné obojživelné Vozidlo) / MSM Martin s.r.o.

 

História modernizácie BPzV (Bojové Prieskumné obojživelné Vozidlo)

Aj na slovenské pomery vzhľadom na jeho hodnotu a význam nezvyklo málo medializovaný projekt od počiatku vyvolával otázky ktoré neboli zo strany ministerstva obrany zodpovedané. Celkovo by v rámci tohto projektu mali obdržať pozemné sily do roku 2023 35 ks modernizovaných prieskumných BPzV v celkovej cene do 44,5 mil.


Prvé verejné informácie o modernizácii BPzV priniesol Denník N. Vladimír Šnídl pri zisťovaní potenciálu slovenského obranného priemyslu oslovil zástupcov EVPÚ a.s. na IDEB 2016 ktorí prezradili že veža TURRA 30 už získala prvého zákazníka v podobe OS SR. Následne sa obrátil na MO s žiadosťou o poskytnutie informácii k tomuto to projektu. Komunikačný Odbor MO v odpovedi uviedlo že MO podpísalo 1.marca 2016 (teda 4 dni pred parlamentnými voľbami) zmluvu s KONŠTRUKTov Defence, a.s. v rámci ktorej bude vykonaná modernizácie 18 ks BVP v cene do 27 mil. EUR. Modernizácia mala byť ukončená v 6 mesiaci tohto roku.

 

Tato informácia nebola nová, ale šlo o prvé oficiálne potvrdenie existencie modernizovaného BPzV. Vtedy už bolo známe že nejde o modernizáciu BVP ako uviedlo MO ale že ide o modernizáciu BPzV a vozidlá budú určené pre prieskumné roty práporu ISTAR.

 

V druhej polovičke roku 2016 modernizované BPzV absolvovali úspešne vojskové skúšky a boli pred koncom roku 2016 zavedené do výzbroje práporu ISTAR. V tejto súvislosti sa na verejnosť dostala prvá fotografia modernizovaného BPzV ktorá sa objavila v ročenke VTSU Záhorie.

 

V tom istom období sa na stránke MSM Martin s.r.o. údajne objavil marketingový materiál zo základnými technickými údajmi modernizovaného vozidla. To vyvolalo pochybnosti kto je skutočný dodávateľ. Materiál sa však v súčasnej dobe na stránke MSM Martin s.r.o. už nevyskytuje.

 

Počas dní OS SR sa vozidlo dočkalo prvej neoficiálnej verejnej premiéry. V súčasnej dobe prebieha proces certifikácia brigádneho uskupenia v rámci ktorého bolo modernizované vozidlo predstavené prvý krát zástupcom spojeneckých ozbrojených síl.

Sporné informácie ministerstva

Po zverejnení  Dlhodobého plánu rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj OS SR s výhľadom do roku 2030 však nastali rozpory s pôvodnými informáciami o modernizačnom projekte pretože v prílohe 2 tohto dokumentu je uvedené že v rámci tohto modernizačného projektu bude modernizovaných 18 ks vozidiel avšak na program bolo vyčlenených celkovo 44,5 mil.

 

Pochybnosti vyvolával aj fakt že pri iných projektoch (Nákup C-27J Spartan, UH-60M Black Hawk) sa v tomto dokumente uvádzajú len časti nákladov odpovedajúce doteraz nevyplateným sumám zmlúv a nebolo tak jasne či aj v tomto prípade je suma 44,5 mil. eur len dostatok nákladov. Preto som oslovil MO a požiadal o vysvetlenie týchto nezrovnalostí.

 

Podľa vyjadrenie riaditeľa sekcie modernizácie a infraštruktúry generálmajora Zmeka bude v rámci tohto projektu bude najprv obstaraných 18 ks modernizovaných vozidiel ktoré sa stanu výzbrojou práporu ISTAR v hodnote spomenutých 27 mil eur. Tieto vozidlá budú slúžiť na prápore ISTAR do príchodu vozidiel 4×4. Keďže po ich nahradení vodidlami 4×4 nebude ani zďaleka vyčerpaná predpokladaná 20 ročná životnosť modernizovaných vozidiel, budú tieto vozidla preradené do výzbroje mechanizovaného práporu.

 

Aby bolo možné používať modernizované BPzV v novej úlohe budú vozidlá ďalej upravené tak, aby plnili úlohu klasického BVP a zároveň budú doplnené o ďalších 17 ks modernizovaných BPzV. Tým bude k dispozícii celkovo 35 ks BPzV/BVP, ktoré úplne prezbroja jeden mechanizovaný prápor 1. Mechanizovanej brigády.

 

Foto: Modernizované BPzV si zachovalo plávateľnosť. / VTSÚ Záhorie 

 

Ako vyzerá modernizované BPzV

Modernizované BPzV vzniklo úplnou generálnou údržbou podvozku pôvodného BPzV, jeho modernizáciou a nahradením pôvodnej veže bezposádkovou vežou TURRA 30 od EVPÚ a.s.

 

Modernizované vozidlo tak má základné rozmery totožné s BPzV (dĺžka 6735 mm, šírka 3135 mm). Použitím novej veže však vzrástla výška vozidla na 2361mm (výška po strechu veže). Celková výška je však ešte vyššia pretože nad obrys vozidla vystupuje detektor ožiarenia laserom a senzorová hlavica nezávislého zameriavača veliteľa

 

Modernizácia bola koncipovaná tak aby si modernizované vozidlo zachovalo schopnosť plávať. To limitovalo hornú hranicu hmotnosti, ktorá zostala na úrovni pôvodného BPzV teda 13 800 kg + 2 %. To vylúčilo zvýšenie balistickej odolnosti vozidla, ktorá zostala na pôvodnej úrovni s výnimkou novej veže. Veža disponuje balistickou odolnosťou na úrovni 1 stupňa STANAG 4569.

 

Zachovanie pôvodnej balistickej ochrany znamená že vozidlo dosahuje odolnosť 2 stupňa podľa STANAG 4569 proti kinetickým strelám a odolnosť na úrovni 2a proti mínam. To v prípade kinetických striel odpovedá balistickej ochrane Českých Pandurov alebo Poľských Rosomákov. U ochrany dna vozidla balistická ochrana odpovedá cca 55 % balistickej ochrany Pandurov. Celkovú balistickú odolnosť vozidla tak možno ohodnotiť na približne 85 % balistickej odolnosti KBVP Pandur.

 

Podľa údajov MSM Martin s.r.o. je vozidlo poháňané pôvodnou pohonnou jednotkou UTD-20 a pôvodnou mechanickou prevodovkou. Je škoda že nové vozidlo nie je vybavené súpravou ktorá umožňuje robotizované radenie, tak ako sme to mali možnosť vidieť na modernizovanom BVP-M2 CZSK. Bojové vozidlo si tak zachoval pomer hmotnosti a výkonu na úrovni 16 kW/t. Pohyblivosť vozidla tak možno hodnotiť ako plne porovnateľnú s  jeho súčasnými  konkurentmi.

 

V súčasnej podobe je vozidlo vyzbrojené kánonom 2A42, ku ktorému je v dvoch zásobníkov uložených 2×165 ks munície (2x150 ks podľa údajov MSM Martin s.r.o.), spriahnutým guľometom  PKT so zásobou 600 ks munície a 2 ks PRTS 9M113 Konkurz. Ďalšia munícia je vezená vo vnútri vozidla. Konkurzy máju byť pri prevode vozidla k mechanizovanému práporu nahradené novými PTRS minimálne 3 generácie. Koncom minulého roku bola schválená príslušná štúdia uskutočniteľnosti.  Najväčšiu šancu na nové PTRS majú Spike-LR – tým by sa v PT kapacite modernizované vozidlo vyrovnalo Českým Pandurom alebo Poľských Rosomakov.

 

Systém riadenia paľby (SRP) disponuje streleckým zameriavačom systému a nezávislým zameriavačom veliteľa. Oboje zameriavacie systémy  sú  vybavené IČ kamerou Tilde A z rozlíšením 640×480 pixelov od spoločnosti Leonardo, TV kamerou a laserovým diaľkomerom. Keďže parametre systému riadenia paľby sú v niektorých smeroch dokonca lepšie ako SRP použitý na Panduroch postavený okolo senzorových hlavíc Rafael R-30 MOS. Z bokov trupu BPzV boli odstránené senzory detektoru ožiarenia. Nový detektor ožiarenia od Izraelskej firmy Elbit je umiestnený na strechu veže. Ide o ten istý typ detektora ktorý je použitý aj u českých Pandúrov.

 

Modernizácia sa prejavila zmenou usporiadania vnútorného priestoru vozidla. Zmena sa najviac dotkla priestoru v ktorom bol umiestnený kôš pôvodnej veže a zvýšeného palebného priemeru munície pôvodnej BPzV oproti BVP-1. V pravo je vytvorené pracovisko strelca-operátora. Vľavo je pracovisko veliteľa vozidla. Osádka vozidla je spojená hovorovým zariadením RF-7800 I americkej spoločnosti Harris.

 

V prednej časti je zachované povodne rozmiestnenie vodičského priestoru, teda za vodičom a bývalé miesto veliteľa vodiča ktoré teraz obsadzuje člen roja rovnako u BVP-2. Vodič ma k dispozícii nový periskopický kombinovaný pozorovací prístroj vodiča DND-5F od českej spoločnosti MEOPTA. Zmeny nastanú aj v priestore roja. Pôvodnú zástavbu prieskumného roja nahradia ďalších 6 miest zostávajúcich členov roja. Posádka a roj sedí na protiminových sedačkách BOG-AMS-V čo mierne vyrovnalo hendikep vozidla v balistickej odolnosti dna trupu oproti moderným vozidlám.

 

Foto: V súčasne dobe roty vyzbrojené modernizovaným BPzV prechádzajúcu procesom certifikácie ich operačnej spôsobilosti. / www.mod.gov.sk 

 

Vynaložené prostriedky odpovedajú dosiahnutej kvalite

Ak odolnosť vozidla dosahuje cca 85 % odolnosti moderných kolesových BVP, jeho pohyblivosť je plne porovnateľná s modernými vozidlami, dosiahnutá palebná sila vozidla sa opäť pohybuje v okolí 80 % bojových vozidiel vyzbrojených kanónom v raži 30×173 mm a modernizované vozidlo dosahuje 50 % životnosti nových vozidiel zostava konštatovať že pri cene 44,5 mil. eur za 35 ks vozidiel je pomer cena kvalita viac ako porovnateľný s novými vozidlami.

 

Toto konštatovanie by však mohlo evokovať, že je výhodnejšie miesto pripravovaného nákupu vozidiel 8×8 len modernizovať potrebný počet BVP.  To by však nebola pravda. Nové vozidlá na kolesovom podvozku umožnia OS SR disponovať novou spôsobilosťou presunu celých práporov po vlastnej osi v krátkom čase od Pobaltia po Balkán. 

 

Pri modernizácii sa porušujú zákony

Všetky obchody ministerstva obrany a vôbec štátnej správy sa musia riadiť pravidlom účelnosti, efektivity a transparentnosti. O účelnosti a efektivite pojednávajú vyššie riadky. Tu nieje problém. Ak však požiadate o transparentne sprístupnenie zmluvy podľa ktorej sú obstarávané tieto modernizované BPzV, bohužiaľ zmluvu neobdržíte.  Ak sa opýtate prečo. Dozviete sa tento projekt je realizovaný vo vyhradenom režime. Stupňom utajenia „Vyhradené“ sa označuje utajovaná skutočnosť vtedy, ak by neoprávnená manipulácia s ňou mohla zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy SR.

 

Keďže nejde o osobné údaje alebo podobne pravom chránené zaujmi fyzickej osoby dôvodom je potreba dodávateľa utajiť informácie zviazané s týmto projektom. Ide teta o potrebu chrániť obchodné tajomstvo. Obchodným tajomstvom však nemôže byť čokoľvek. A už vôbec  utajenie týchto informácii v prípade modernizácie BPzV nie je v záujme SR. Dokonca ani celé obstarávanie nemôže byť utajené a utajené nemôžu byť ani cele dokumenty viažuce sa k tomuto obstaraniu, pretože napríklad zmluva k tomuto projektu neobsahuje len utajované skutočnosti.

 

Ak sa opýtate prečo neprebehlo verejne obstaranie dozviete sa že MO mohlo takto postupovať. To je však tiež v rozpore z platnou legislatívou. Zákon 343/2015 z.z. O verejnom obstarávaní jasne definuje v § 135 za akých podmienok je možné použiť Priame rokovacie konanie pre nákup zbrojeného tovaru. Tento projekt nenapĺňa dôvody oprávňujúce použiť Priame rokovacie konanie. Dokonca je možné spochybniť legálnosť celej modernizácie. Bez skutočne zákonného dôvodu neuverejnenia zmluvy v centrálnom registri zmlúv je zmluva na modernizáciu BPzV neplatná.

 

Ministerstvo obrany je nepriateľ samo sebe

Ak je modernizácia efektívna a účelná nemá ju zmysel utajovať. Preto je na mieste otázka prečo to ministerstvo robí. Ministerstvo sa týmto nevhodným spôsobom snaží vyhnúť politizovaniu diskusie o modernizácii OS SR. Skutočným problémom je, že ministerstvo nedokáže odborne prezentovať svoje modernizačné snahy a efektívne vysvetliť svoju motiváciu. Preto volí jedinú dostupnú možnosť a tou je porušovanie zákonov a netransparentnosť. 

 

Paradoxne sa tak najväčším rizikom pre modernizáciu OS SR stáva práve ministerstvo obrany. Pokiaľ sa to nezmení bude nadaľej najväčšou hrozbou pre prebiehacu modernizáciu ministerstvo obrany. A to je bohužiaľ viac ako smutné. Zostava len dúfať že aj ostatné prebiehajúce projekty budú rovnako efektívne ako táto modernizácia.

Udělte článku metály:

Počet metálů: 4 / 5

Nahlásit chybu v článku

Přidej komentář

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

avatar
mikojan29 Datum: 19.02.2018 Čas: 21:08

Jedna propagačná foto...

https://www.facebook.com/VojenskeVozidlaVychod/photos/a.407391432687535.93154.407385906021421/1646796642080335/?type=3&theater

avatar
Jura99 Datum: 13.11.2017 Čas: 20:50

Cenu 5mil za ks odvozuju od vyclenenych 416mil. na 81ks. Samozrejme netusim, za kolik to nakonec bude, ale budget si pripravili velkorysy.

avatar
Clanek Datum: 13.11.2017 Čas: 14:59

Ze na tom bude Bushmaster neuverim dokud neuvidim. Do te doby je stale pravdepodobnejsi ze SVK zaplati jako by tam byl Bushmaster, vlastne, zaplati jakoby tam byli hned 2, ale dostane 2A42 "obohacene" o puvodni Konkursy, bo munice, bo "vyrobene na Slovensku" a jine perly.
Zrovnatak smutne bude pokud pujde v cene 4-5mil / kus o puvodni Patria AMV a ne o AMV XP.

avatar
Flader Datum: 13.11.2017 Čas: 14:54

PavolR:

Ono to s Bulharmi bude ešte všeobecne zaujímavé. Viď ich posledné rozhodnutia okolo letectva.

avatar
stirling Datum: 13.11.2017 Čas: 14:46

i 4 mil je dost, takže si myslím, že bushmaster je jasný a rakety také budou spike, jedná se o nové vozidlo.
Ty procenta jsou podle mě jasný kec pro voliče.

avatar
Karlos73 Datum: 13.11.2017 Čas: 14:28

Sú šumy (JPP), že tam budú montovať vežu Turra 30 s kanónom Bushmaster Mk 44 30 mm a raketami Spike... našiel som fotky z IDET 2017 na poľskej stránke defence24.pl....
http://www.defence24.pl/609976,idet-2017-bezzalogowy-system-wiezowy-turra-30 Možno predpokladať, že to čo dali na modernizované BPzV, dajú aj na Patria SVK - a ako to zhrnul v príspevku Arthur - ZHRNUTIE MODERNIZÁCIE z článku:
• Vodič ma k dispozícii nový periskopický kombinovaný pozorovací prístroj vodiča DND-5F od českej spoločnosti MEOPTA;
• Osádka vozidla je spojená hovorovým zariadením RF-7800 I americkej spoločnosti Harris;
• Bezposádková veža TURRA 30 od EVPÚ a.s.;
• SRP disponuje streleckým zameriavačom systému a nezávislým zameriavačom veliteľa. Oboje zameriavacie systémy sú vybavené IČ kamerou Tilde A z rozlíšením 640x480 pixelov od spoločnosti Leonardo, TV kamerou a laserovým diaľkomerom,
• Nový detektor ožiarenia od Izraelskej firmy Elbit;
• Posádka a roj sedí na protiminových sedačkách BOG-AMS-V;
Ale tiež sa nechám prekvapiť na Mikuláša, čo bude OS SR predvedené...

avatar
PavolR Datum: 13.11.2017 Čas: 14:21

Jura99:
Kritériom je, aby to bol na 75% na Slovensku vyrábaný výrobok, tak áno, aspoň do najbližšej modernizácie ostane 2A42. Celková suma vozidla je deklarovaná na 4M €.

avatar
Jura99 Datum: 13.11.2017 Čas: 13:10

Ty nové 8x8 budou mít kanon 2A42? To snad ještě není definitivní, takovou chybu by nebylo čím omluvit. Zcela nové vozidlo za poněkud přemrštěných 5mil. € a se sovětským kanonem?

avatar
PavolR Datum: 13.11.2017 Čas: 12:58

puuupava:
Bulhari momentálne frčia na u nich vyrábanom licenčnom 23mm kanóne. Pokiaľ sa rozhodnú prejsť na 30mm, tak najskôr na NATO kaliber a napr. Kongsberg bude mať potom iste lepšie východiskové pozície, keďže Turru-30 s Busmasterom nezavádzame ani u nás.

avatar
puuupava Datum: 13.11.2017 Čas: 11:09

PavolR ja som ani nemyslel že komplet vozidlo by bolo od nás. Ale iba Turra. Možno nemajú k dispozícií inú podobnú lacnú vežu.

avatar
PavolR Datum: 12.11.2017 Čas: 18:27

puuupava - dodatok:
Bulharom Patria ponúka podobný balík s transferom know-how, než po akom sme siahli my. Boli by blbí kupovať kompletné vozidlo 8x8 na báze Patrie od nás alebo od Poliakov:
https://www.patria.fi/en/products-and-services/patria-amv-perfect-amphibian

avatar
Dual Datum: 11.11.2017 Čas: 18:08

Hurvo:
Podle mě lepší prezentace střeleb:
Střelecké zkoušky ukrajinských zbraňových modulů „Škval“ a „Stilet“. Zdroj:
https://www.youtube.com/watch?v=LOr24GKvmPU

U nejnovější modernizace BVP-1 – BMP-1 UDM „Myslivec“ byla použila věž „Stilet“. Používá moderní digitální systém řízení palby „Trek-M“ (výrobce „ČeZaRa“ Černigov), který je schopen automaticky detekovat, rozpoznat a sledovat cíle. Díky tomu BVP může být použit nejen jako prostředek pro přepravu a palebnou podporu jednotek, ale také jako autonomní bojová jednotka s dálkovým ovládáním. Link:
http://www.chezara.com/download/btr/trekM.pdf

avatar
PavolR Datum: 10.11.2017 Čas: 21:09

puuupava:
Kdeže, Bulhari si vyvinú vlastné 8x8, tak ako Rumuni a ako sa zdá, tak ako aj my. Lebo európsky fond. Ak si tvorcovia toho fondu mysleli, že tak zjednotia európsku techniku, tak to sa prerátali v mentalite postkomunistických krajín únie.

Ciggo:
Podľa mňa skôr ako ZETOR 8x8. Ale však uvidíme o mesiac.

avatar
puuupava Datum: 10.11.2017 Čas: 21:01

Že by AMV s turrou kupili Bulhari? To by bolo nieco ;)

avatar
hurvo Datum: 10.11.2017 Čas: 20:00

na to ze to malo byt propagacne video tak ta strelba bola zufalo nepresna, ci uz kvoli kanonu ,vezi alebo synergia oboch. Az mam pocit ze metly natrete nacierno na boxeroch by spravili lepsiu robotu ako 2A42 na turre.

arr