Umělá inteligence pro bojová vozidla pěchoty CV90 MkIV

Společnost BAE Systems se minulý týden zúčastnila ... Více

Nové verze vozidla ASCOD 2 se představily na Eurosatory

Pařížský veletrh Eurosatory je místem, kde se ... Více

Armádě České republiky se odkrývají nové schopnosti BVP PUMA

V Austrálii je diskutován program „Program ... Více

Čeští speciálové na největším společném cvičení amerických speciálních sil

Operátoři 601. skupiny speciálních sil doplnění o ... Více

Pozemní technika

MRAP Titus pro Armádu ČR. Příprava na minulou válku?

Datum přidání 21.08.2016    Rubrika rubrika: Pozemní technika     komentáře 143 komentářů    autor autor: Jan Grohmann

Minulý týden internetový portál E15 informoval o záměru Ministerstva obrany ČR (MO ČR) nakoupit obrněná vozidla Titus kategorie MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected). Překvapením je však velikost objednávky - MO ČR projevilo zájem až o 300 vozidel Titus.

Foto: MRAP Titus / Tatra Trucks

 

MRAP pro Armádu ČR
V minulém roce vláda schválila nákup 6 velitelsko-štábních a 14 spojovacích vozidel na podvozkové platformě Pandur II za 1,3 miliardy Kč. Realizace dodávky se očekává v letech 2018 až 2020.

 

Donedávna se také počítalo s nákupem dalších 42 velitelsko-štábních a spojovacích vozidel, tentokrát na podvozkové platformě Titus. Vozidla nahradí letitá velitelsko-štábní a spojovací vozidla na podvozku nákladního automobilu Praga V3S.


Podle deníku E15 ale MO ČR nově plánuje postupně v letech 2019 až 2023 nakoupit zhruba 300 vozidel Titus - v nejrůznějších verzích. Cena zakázky (včetně vybudování veškerého zázemí, náhradních dílů, výcviku, servisu, atd.) se vyšplhá až k 20 miliardám Kč.


„Generální štáb spočítal, že Titusů potřebuje stovky, a podle toho upravil původní požadavek. V první fázi nakoupíme 62 kusů včetně nákladů na jejich životní cyklus s tím, že chceme, aby smlouva obsahovala i pasáž o tom, že je to jen začátek vyzbrojovacího projektu. Ideálně bychom chtěli, aby první zakázka připravila půdu pro jednání o cenách vozidel kontrahovaných v příštích vlnách, a to opět se životním cyklem,“ řekl deníku E15 náměstek pro vyzbrojováni Daniel Koštoval, s tím, že vyšší počet je v souladu s Koncepcí výstavby Armády ČR 2025.


Vzhledem k tomu, že zakázka je vypsána bez výběrového řízení, musí s každým nákupem vozidel Titus souhlasit vláda. Přímé zadání je dáno podmínkou MO ČR sjednocení vozidel na tatrováckých podvozcích.


„Za situace, že jeden ze základních požadavků armády je podvozek Tatra a firma zároveň vyrábí celá vozidla, vylučuje zákon možnost vypsání tendru,“ vysvětlil Koštoval.

Titus

Základem podvozku vozidla Titus je tedy tatrovácký podvozek - na centrální nosné rouře jsou připevněny nápravy s nezávisle zavěšenými výkyvnými polonápravami. Titus má stálý pohon 6×6, je však možné zvolit i pohon pouze dvou náprav (4×6). Kola přední a zadní nápravy jsou řiditelná, což vozidlu propůjčuje skvělou ovládatelnost (například v ulicích měst)

 

Na podvozku je umístěná monolitní pancéřovaná korba. Balistická odolnost je škálovatelná podle normy STANAG 4569 až po úroveň 4. V základní verzi korba odolá střelám 7,62×51 mm NATO, v maximálně ochraně (po přidání keramických plátů) pak kulometným střelám 14,5×14 mm AP.

 

Na střechu lze instalovat velkorážní kulomety, granátomety, ale i robotickou stanici ARX20 s 20mm automatickým kanónem.


Předností vozidla Titus je velká odolnost proti minám (úroveň 4a-4b). Vozidlo odolá výbuchu 15 kg TNT kdekoliv pod podvozkem nebo až 150 kg TNT ve vzdálenosti 5 m.


Titus lze vyrábět v nejrůznějších variantách - záleží čistě na přáních zákazníka. Délka vozidla je 7,55 m, šířka 2,55 m a výška 2,73 m. Hmotnost prázdného vozidla je 17 t, bojová 23 t a maximální konstrukční 27 t.


Titus je tak rozměrové a hmotnostně (a ostatně i svým uspořádáním) prakticky podobný MRAPu Caiman 6×6 od firmy BAE Systems. Výhodou vozidla Titusu jsou však lepší jízdní vlastnosti a lepší ovladatelnost.


Ideální bojové síly - tři bojové brigády, čtyři platfromy

Podle současných představ Armáda ČR v delší budoucnosti plánuje provozovat tři bojové brigády (bojové síly) - těžkou mechanizovanou brigádu, střední motorizovanou brigádu a (prozatím neexistující) lehkou brigádu.


Pozemní vojsko bude postaveno na čtyřech základních platformách. “Pro rozvoj schopností Pozemních sil AČR v této oblasti počítáme v souladu s Koncepcí výstavby AČR do budoucna se 4 základními podvozkovými platformami - pásovým bojovým vozidlem, které nahradí BVP-2 v různých modifikacích; platformou Pandur; univerzální kolovou platformou na bázi podvozku TATRA, podvozkovou platformou LOV Iveco,” uvedl pro Armádní noviny mluvčí Generálního štábu Armády ČR plukovník Jan Šulc.


Páteří těžké brigády se stanou tanky a pásová bojová vozidla, střední brigády pak kolová bojová vozidla Pandur II. V lehké brigádě (podle současných představ) najdeme především terénní vozidla kategorie Iveco LMV, Land Rover a také dopravní vrtulníky.


Hlavním úkolem těžké brigády se stane obrana území ČR. Mobilnější střední brigáda tvoří rezervy těžké brigády při ochraně území a také mobilní síly schopné velmi rychlého přesunu na dlouhé vzdálenosti. Střední brigádu lze například po vlastní ose velmi rychle poslat k posílení obrany evropských zemí NATO.


Výhodou velmi mobilní lehké brigády se stane schopnost rychlého přesunu na velké vzdálenosti - jak po vlastní ose, tak letecky. Budou zde zařazeny výsadkové jednotky, speciální síly, průzkumné jednotky a také vrtulníkové dopravní letectvo. Lehká brigáda zajistí výsadkové a aeromobilní operace Armády ČR.


Dodejme, že kromě bojových sil Pozemní síly ČR disponují také silami bojové podpory, kde patří dělostřelecká brigáda, ženisté, chemici, elektronický boj a “psychologický boj” (CIMIC/PSYOPS). Zde najdeme především nejrůznější typy dopravní techniky, včetně vozidel na tatrováckém podvozku.

 

Video: Prezentace vozidla Titus na polygonu TATRA TRUCKS v Kopřivnicích. / YouTube


Kolik potřebuje armáda MRAPů?

Otázkou nyní je, jak do této diskutované struktury pozemních sil Armády ČR zapadají kolová obrněná vozidla Titus? Týdeník E15 dává nákup vozidel Titus do souvislosti s nízkým počtem vozidel Pandur. Konstrukční filozofie a taktika nasazení vozidel Titus a Pandur je však zcela odlišná.


Nejdříve uveďme, že klasické OT/BVP jsou obecně dražší (na nákup a provoz) než vozidla kategorie MRAP.


Vozidla MRAP mají oproti klasickým kolových obrněným transportérům (Pandur II, Stryker, Piranha, atd.) jednu zásadní výhodu v oblasti ochrany - násobně větší ochranu proti minám a improvizovaným výbušným systémům IED (Improvized Explosive Devise).


Hlavní výhodou kolových obrněných transportérů (OT) a bojových vozidel pěchoty (BVP) Pandur je ale naopak lepší balistická ochrana z přední polosféry.


Je to dáno prapůvodním posláním OT a BVP - v případě OT doprava pěšáků na linii fronty, v případě BVP doprava pěšáků a přímá palebná podpora. Z toho důvodu mají OT/BVP šikmý čelní pancíř odolný proti automatickým kanónům BVP protivníka (obvykle do ráže 30 mm).  


V případě Armády ČR takovou schopností (tedy čelní odolnosti proti automatickým kanónům) bude v příštím desetiletí disponovat 230 nových pasových bojových vozidel, 127 (107 + 20) kolových vozidel Pandur a samozřejmě tanky.


Avšak z počtu 127 vozidel Pandur je pouze 72 ve verzi BVP (s 30 mm kanónem). Ostatní Pandury slouží pro podpůrné účely. Také v případě pásových vozidel bude část vozidel vyhrazena pro speciální účely.


Šance vozidla Titus odolat munici automatických kanónů z přední polosféry je velmi nízká. Je také otázkou, jak čelní pancíř vozidla Titus (včetně bloku motoru, pancéřové sklo) odolá munici velkorážních kulometů. Přitom nediskutujeme jen o fatálním zničení vozidla, ale také o riziku jeho vyřazení z boje (znehybnění vozidla po zničení motoru).


Armáda plánuje Titusy využít především pro speciální verze - spojovací, velitelské, zdravotnické nebo minometné.


“Vozidla na univerzální kolové platformě na bázi podvozku TATRA plánujeme v prvotní fázi pořídit jako velitelsko-štábní a spojovací.  Do budoucna – tedy v další fázi realizace Koncepce výstavby AČR však mohou nalézt i širší využití primárně u jednotek bojové podpory a bojového zabezpečení k nesení širší škály různých druhů speciálních nástaveb (např. zdravotnické, pro jednotky EOD, elektronický boj atd.),” uvedl plukovník Šulc.


Titus tedy není určen k tomu, aby se někdy dostal do křížku s BVP protivníka. Otázkou tedy je, zda chudý rozpočet MO ČR si může dovolit vynaložit 20 miliard Kč za vozidla, jejichž hlavním posláním je ochrana proti IED a minám a která bez rizika těžkých ztrát nelze nasadit v přímém boji s protivníkem disponujícím těžkými zbraněmi.


Při nákupu vozidel Titus se lze také odvolat na francouzskou armádu, která plánuje nakoupit 1722 vozidel VBMR (Véhicule Blindé Multi-Role) - v podstatě alter ego vozidla Titus. Francouzská armáda je však “koloniální” armádou bojující za francouzské zájmy Africe. Právě pro africká bojiště jsou vozidla VBMR, díky absenci vyspělého protivníka, ideální.


Další alianční země pak v takovém rozsahu a pro takové úkoly vozidla kategorie MRAP neplánují používat - naopak spolu s koncem bojových operací v Afghánistánu a Iráku se většina zemí NATO flotilu vozidel MRAP drasticky zmenšuje. Navíc Spojené státy a další země disponují obrovským množstvím vozidel MRAP, které za velmi přijatelnou cenu odprodávají všem zájemcům.

 

Poslání Armády ČR?

Jaké je tedy hlavní a primární poslání Armády ČR? Vést expediční operace v zahraničí nebo se připravovat na boj s protivníkem disponujícím těžkými zbraněmi?


Je jasné, že Armáda ČR musí získat velké počty obrněné techniky, otázkou je, zda řešením je právě nákup specializovaných vozidel MRAP. Malá česká armáda, navíc pokud postrádá prakticky jakékoliv zálohy, musí jednoduše být schopná do boje s těžkým protivníkem vyčlenit jakoukoliv svou část.


Není jednoduše zřejmé, na základě jakých modelů, analýz či válečných her dospělo MO ČR k příklonu k pořízení tak velkého množství vozidel MRAP, navíc v době, kdy USA a další země mají těchto vozidel po snížení přítomnosti v Afghánistánu velký přebytek.

Nelze samozřejmě vyloučit, že MO ČR disponuje nějakými modely či scénáři, pro něž je použití vozidel typu MRAP logickým doplňkem ostatních zbraňových systémů. Z dostupných materiálů však nic takového zjistit nelze a lze tak jen doufat, že pořízení má i neveřejné zdůvodnění založené na pečlivých analýzách budoucích hrozeb a způsobů použití armády.


Udělte článku metály:

Počet metálů: 3.5 / 5

Nahlásit chybu v článku

Přidej komentář

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

avatar
Rase Datum: 30.09.2016 Čas: 15:59

Saudové se očividně také hodlají připravovat na minulou válku...

Saudové mají zájem o nákup vozidel Titus. Našince nepotěší, že se jedná o zakázku pro Nexter (součást konglomerátu KNDS). Počet vozidel není přesně znám, ale Saudové jimi hodlají vybavit dvě nové brigády.Typická mechanizovaná brigáda saudské armády, čítá jeden tankový prapor 42 tanků (patrně letos nakoupené Abramsy M1A2S), tři mechanizované prapory - 54 vozidel každý, a dělostřelectvo s 18 děly (součástí zakázky jsou i tažené houfnice ráže 155mm) + různé minomety a další vozidla. Mělo by se tak jednat o 36 houfnic a 324 vozidel Titus (!) Zakázka má dosahovat sumy 300 milionů Euro. Jisté je, že v Tatře budou mít postaráno a práci s výrobou podvozků :)

http://defence-blog.com/army/saudi-arabia-planning-to-buy-new-french-titus-6x6-multirole-armoured-vehicles.html

avatar
Pepa Datum: 29.08.2016 Čas: 16:13

"Sovětský Titus"

https://www.youtube.com/watch?v=Ae9wtGHNe1w

avatar
stirling Datum: 29.08.2016 Čas: 12:03

titus:
https://youtu.be/BU7kvLZyM6k?t=14

avatar
Sabre Datum: 25.08.2016 Čas: 13:24

Mne by velice zajímalo, jak by si to poradilo s nekvalitním palivem a mazivem - aby nedopadli jak ty naše Pandury...

avatar
czechpatriot Datum: 24.08.2016 Čas: 19:04

juhelak:

Takže TITUS půjde taky vidět na akci dne 26. 8. 2016 na 46. ročníku Barum Czech Rally Zlín.

zdroj: https://www.facebook.com/TATRATRUCKS/posts/1065759790177092

avatar
Pepa Datum: 24.08.2016 Čas: 18:54

Zajímalo by mě, jak to má TITUS s překročivostí příkopu. Jestli se vůbec projeví výhoda více náprav nebo to bude dané jen průměrem kola jako u čtyřkolky. Přeci jen jsou nápravy dost daleko od sebe.

avatar
D.i.p Datum: 24.08.2016 Čas: 09:44

Rase: Občanská válka v Evropě (EU) je reálnější než se může zdát. Ale hlavně, nemusí jít vůbec o konflikt mezi celými armádami jednotlivých členských států. A do toho zamíchejte džihádisty a Rusáky.
Dneska to možná vypadá šíleně, ale v roce 2025 možná už ne. Politika se mění každým dnem a válka i terorismus je jen jejím pokračováním na jiné úrovni. Záleží, jak hluboko spadne.

avatar
Rase Datum: 24.08.2016 Čas: 09:21

Myslím že současné vedení bojů na Ukrajině nepřínáší nic nového, oproti "looserským poloválkám" z konce SSSR (v Karabachu, Osetii, Podněstří, Čečně atd.). V Západní evropě by to snad ani nebylo možné, už kvůli nedostatku (blbuvzdorné) těžké techniky ve skladech - pro rebely. Snad by mohla nastat v Evropě, pokud by byly nějak vyřazené satelity, navigace a třeba i letectvo. Tedy asi nějaké EMP, což nemusí být tak úplně nereálné. Doplněný o občanské nepokoje a nějakou variantu občanské války. To se ale může stát všude.

avatar
D.i.p Datum: 24.08.2016 Čas: 09:11

Pepa:
Proti části občanům a rekrutům od jinud. Většina občanů Sýrie neválčí.

Krom toho, v dnešní Evropě asymetrický konflikt nemusí vůbec ctít hranice jednotlivých států.

avatar
D.i.p Datum: 24.08.2016 Čas: 08:34

Jura99:
Vzhledem k dnešnímu způsobu velmocí, kdy spolu soupeří skrz destabilizaci zájmových regionů, místo přímé konfrontace, to není úvaha mimo.

avatar
Jura99 Datum: 24.08.2016 Čas: 08:12

K té "minulé válce". Jaká byla válka na Ukrajině? Snad nějaká moderní? Spíš klasická studenoválečná, s technikou 70.let, minimum moderní elektroniky, žádné letectvo, plošné bombardování raketami a minomety, minimum pomůcek balistické ochrany, frontová linie v terénu, vč. zákopů.
Titus moc nevypadá na techniku minulé války, spíš se může hodit pro asymetrický boj ve městě, že by plánovači do budoucna s něčím takovým počítali?

avatar
kazd Datum: 23.08.2016 Čas: 22:09

kalamar:
- cizoměnově největší darda jsou gripeny kde je to zahedgované přes MF
- zisk z kurzových operací (zisk ČNB), pokud ČNB souhlasí, je příjmem státního rozpočtu. Takže z toho více než půl bilionu intervencí by zahedgovat CZK za EURO na 25 by pro třeba 100 miliard nákupů AČR (a to je vysoce nadsazené číslo) nestálo ani třetinu zisku co ČNB na intervencích vyvařila
- akvizice jsou dlouhodobě Stropnickým prezentovány jako vztah vláda vláda - objem cizoměnových záloh před dodáním zbraní bude minimální (s naším ratingem a na úrovni vláda vláda by něco jiného vyjednal opravdu jen Pat a Mat).

Dodávky všech plánovaných nákupu AČR jsou daleko za horizontem intervencí ČNB nebo jsou relativně lehce kurzově zajistitelné s minimálními náklady

avatar
skelet Datum: 23.08.2016 Čas: 20:25

A proto se nakupuji dalsi a dalsi LMV ;)

avatar
technik Datum: 23.08.2016 Čas: 20:21

:-) škoda jako offroad? Stěží zvládnou vyrobit, tak primitivní věc jako je Fabie a mají vyrábět pro AČR?

Popravdě nákup TITUS vs VEGA mi přijde stejný jako IVECO vs DINGO, všichni křičeli jak je nutně potřebují a nakonec nevěděli co s nimi. Dnes je sotva armáda udrží při životě.

avatar
Muhaha Datum: 23.08.2016 Čas: 20:18

Zajímavá zpráva.

K otázce vhodnosti:
Genštáb musel vyhodnotit jako nejpravděpodobnější způsob ataku potenciálního agresora vůči území ČR útočné zaminování obsazovaného prostoru.
Sice jsem o takových strategiích četl pouze v souvislosti s vodními cestami (ať už mořskými či říčními), ale já jsem laik, žádný geniální vojenský administrátor, a naší generalitě věřím. Takže za mě je to O.K.

K otázce počtu:
300 vozidel Titus je tak akorát.
Průměrně by sice na jedno vozidlo připadalo cca 7 vyšších důstojníků (od majora po generála), ovšem když odečteme ty, co by zůstali v kanceláři, tak mi vychází zhruba 1 vozidlo Titus na velícího vyššího důstojníka, což je super, zvlášť, když si uvědomíme, že by ho při velení bránícím se jednotkám neovlivňoval stres, že najede na útočnou minu agresora.

arr