Umělá inteligence pro bojová vozidla pěchoty CV90 MkIV

Společnost BAE Systems se minulý týden zúčastnila ... Více

Nové verze vozidla ASCOD 2 se představily na Eurosatory

Pařížský veletrh Eurosatory je místem, kde se ... Více

Armádě České republiky se odkrývají nové schopnosti BVP PUMA

V Austrálii je diskutován program „Program ... Více

Čeští speciálové na největším společném cvičení amerických speciálních sil

Operátoři 601. skupiny speciálních sil doplnění o ... Více

Události

Nákup pušek pro přesnou střelbu pod lupou Armádních novin

Datum přidání 28.08.2013    Rubrika rubrika: Události     komentáře 38 komentářů    autor autor: Jan Grohmann, Michal Voska

Národní úřad pro vyzbrojování Ministerstva obrany ČR (MO ČR) má v úmyslu nakoupit v nejbližší době více než dvě stovky pušek pro přesnou střelbu. O tom, jak nakládá Ministerstvo obrany ČR s penězi daňových poplatníků při realizaci nové zbrojní zakázky, vám podají informaci následující řádky.

Český odstřelovač

Foto: Nové pušky mají nahradit letité ruské pušky pro přesnou střelbu SVD (Dragunov) / army.cz

Co na to zákon…

Česká armáda vyhlásila v letošním roce výběrové řízení na dodávku 238 souprav pušek pro přesnou střelbu. Zakázka v hodnotě 120 milionů korun zahrnuje jak samotné zbraně, tak i náhradní díly a příslušenství. Předmětem kontraktu jsou tedy pušky s dvounožkou, denní zaměřovače, průhledové kolimátorové zaměřovače, noktovizní předsádky (noční vidění), náhradní hlavně, soupravy na čištění, nosné řemeny, zásobníky, transportní pouzdra, kufry atd.

 

Národní úřad zadává zakázku podle § 28 zák. č. 137/2006 Sb. V souladu s ním oznamuje užší řízení, jež je výzvou k podání žádostí o účast v užším řízení a k prokázání splnění kvalifikace k účasti v užším řízení. Zadavatel si podle zákona musí vybírat ze zájemců, kteří prokázali splnění kvalifikace, a to na základě objektivních kritérií a nediskriminačně. Podstatné je, že zájemce musí splnit všechny podmínky kvalifikace požadované zadavatelem. Pokud nesplní kterýkoliv z požadavků, nemůže postoupit do užšího řízení, v němž podává vlastní nabídku.

 

Původní zadávací dokumentace

V původní zadávací dokumentaci na nákup pušek pro přesnou střelbu, do níž měly Armádní noviny možnost nahlédnout, požaduje zadavatel jako součást zbraňového kompletu optické přístroje. Bohužel jsme však v původní dokumentaci zjistili, že některé požadované technické parametry s vysokou pravděpodobností nesplňuje žádný výrobek na trhu (kterých technických parametrů se to týká, vysvětlíme dále v textu)! Přesto rozeslal Národní úřad pro vyzbrojování zájemcům zadávací dokumentaci se všemi chybami.

 

Zadavatel však zároveň požadoval, aby zájemce dle § 56 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb. předložil doklady o shodě požadovaných výrobků, vydané příslušným orgánem, např. výrobcem zboží, a to pro konkrétní typ výrobku nebo i další výrobky, jež zájemce hodlá nabídnout.

 

(Pozn.: Jde o shodu skupiny výrobků v rámci zbraňového kompletu, včetně případných alternativních typů pro konečnou optimalizaci konfigurace)


Žádost o účast a doklady k prokázání kvalifikace ve věci nákupu pušek pro přesnou střelbu poslalo několik zájemců. A jelikož na trhu neexistují (jak dále v textu dokážeme) kupříkladu denní zaměřovač a kolimátor s parametry požadovanými MO ČR, nepředložili někteří zájemci "doklad o shodě" v požadovaném rozsahu. Ministerstvo obrany pak tyto uchazeče z další účasti v zadávacím řízení vyloučilo.

 

Přesto několik dalších uchazečů "doklad o shodě zbraňového kompletu" zaslalo. Vyvstává však vážné podezření, že prohlášení předložená zájemci, kteří v zadávacím řízení nakonec zůstali, jsou minimálně krajně problematická. U kterých výrobků to vlastně prohlašovali shodu, když ty, jež by splňovaly původní, tehdy platné požadavky zadání, na trhu vůbec neexistovaly? A proč si uchazeči vynucovali příslušné změny v zadání?


Národní úřad pro vyzbrojování MO ČR pak musel některé požadované parametry pod tlakem zbývajících účastníků opravit. Jenže opravenou zadávací dokumentaci odeslalo MO ČR již pouze zbylým zájemcům. Nejen vyřazení zájemci, ale i ti, kteří výběrové řízení po prostudování zadávací dokumentace s nereálnými požadavky vzdali už na samém počátku a nikam se nehlásili, takto doplatili na chyby v původní zadávací dokumentaci, a tudíž dle dosavadního přezíravého postoje MO k zásadám nediskriminace mají smůlu.

 

Původní vs. nové požadavky MO – optika

O kterých nereálných technických požadavcích je zde řeč? Zadavatel požadoval třeba u denního zaměřovače korekci paralaxy (ostření objektivu) od nula metrů do nekonečna. Nejenže není korekce paralaxy od nula metrů technicky proveditelná, navíc je u pušek pro přesnou střelbu zcela zbytečná. Copak se cíl bude někdy dotýkat čočky dalekohledu?!

 

A ještě ke všemu je součástí zbraňového kompletu kolimátor, tedy mířidlo primárně určené ke střelbě v rámci CQB (k boji na blízko). Z toho tudíž jasně vyplývá, že původní zadání nemohli zájemci splnit, protože požadavky Ministerstva obrany ČR odporovaly zákonům fyziky. Teprve po urgenci zbývajících účastníků posunul zadavatel minimální korelaci paralaxy na obvyklých 50 metrů.

 

A pokračujme v tomto duchu dále. V původní dokumentaci stanovilo MO napětí baterie pro kolimátor přesně na 1,5 V, ačkoli standardní napájecí zdroje pro zadavatelem vymezený okruh možných kolimátorů jsou třívoltové. Požadavek MO ČR tak nemohou splnit kolimátory renomovaných výrobců, jako jsou např. Aimpoint, EOTech, Trijicon, Hensoldt, Docter a Leupold. A jako v předešlém případě i nyní zrušilo MO na základě tlaku zbylých zájemců původní limit a umožnilo jim aplikovat běžně dostupné zdroje – s již zmiňovaným obvyklým napětím 3 V.

 

Zadavatel v původní dokumentaci rovněž požaduje výhradně kolimátor tubusový průhledový nebo otevřený holografický o maximální hmotnosti 160 gramů. Otevřený reflexní, který se pro dané účely často používá, nepřipouštěl. Hmotnostní limit však splňují pouze kolimátory tubusové, a to verze "mikro". Ovšem tyto kolimátory se používají s již zmiňovanými bateriemi o napětí 3 V.

 

Holografický kolimátor s hmotností menší než 160 gramů na trhu vůbec neexistuje. A poznovu se opakoval stejný postup: nám známé připomínkování ze strany zbývajících zájemců a ze strany zadavatele korekce požadavku na hmotnost – zvýšena na akceptovatelných 260 gramů. A navrch zařadil zadavatel do výběrového řízení i dříve odmítaný otevřený reflexní kolimátor.

 

Posledním z hlavních problematických požadavků je zvětšení denního zaměřovače v rozsahu 3,5–10x. Kromě toho, že běžně dostupné zaměřovače nabízejí menší i větší zvětšení, není jasný důvod tak striktně omezeného rozsahu. Navíc noktovizní předsádka (noční optika) některých výrobců dovoluje zvětšení v rozsahu 1–12x. Pokud by zadavatel trval na požadovaném omezeném rozsahu zvětšení, pak by potenciál noktovizní předsádky zůstal nevyužit. Na základě připomínek zbylých zájemců užšího kola výběrového řízení povolilo MO menší i větší rozsah optiky.

 

Původní vs. nové požadavky MO – zbraň

Jak zjistily Armádní noviny, Národní úřad pro vyzbrojování MO ČR řeší v části o technických dokumentacích spíše než výkony samotnou konstrukci zbraně. V zadávací dokumentaci je například jasně popsáno, že zbraň musí pracovat na takovém principu, "kdy je funkce odvozena od tlaku plynů při výstřelu, odebraných z vývrtu hlavně působících, na píst a dále na nosič závorníku, nebo kdy tlak plynů odebraných z vývrtu hlavně prostřednictvím plynové trubice působí přímo na nosič závorníku".


Je ale otázkou, proč zadání řeší konstrukci zbraně, nikoli její výkon. Především není zřejmé, podle jakého klíče MO ČR stanovuje vhodnou konstrukci zbraně. V zadávací dokumentaci na nákup nových útočných pušek ráže 5,56 x 45 mm MO požadovalo výhradně princip automatiky, založený na působení plynů na píst. Ostatně to byl také hlavní důvod, proč se soutěže nemohly zúčastnit zbraně, u nichž plyny působí přímo na nosič závorníku, tj. zejména zbraně typu M4/M16 a jejich deriváty.Oproti tomu u pušek pro přesnou střelbu povoluje MO oba principy pohonu automatiky zbraně.


Zadávací dokumentace taktéž striktně stanovuje délku hlavně na 457–510 mm. Proč vlastně zadavatel specifikuje délku hlavně, když předtím vymezil hmotnost i celkovou délku zbraně, dostřel a přesnost? Dle našich informací jsou k mání na trhu zbraně, které sice splňují výkonové požadavky českého výběrového řízení, bohužel však nemají tu "správnou" délku hlavně – a proto nemohou v soutěži uspět.

 

A ještě tu máme maximální požadovanou poruchovost zbraně 0,5 %, bez započítání vad střeliva. Nepsaným dlouholetým standardem u moderních palných zbraní je poruchovost maximálně 0,2 %, s níž se ostatně setkáváme u celé řady výrobků. Kupříkladu samopal vz. 58 nebo puška SVD, jež má být novou zbraní pro přesnou střelbu nahrazena, mají poruchovost do 0,2 %. Také nová CZ 805 BREN má deklarovanou poruchovost do 0,2 %.

 

Ministerstvo obrany tedy tímto parametrem připouští u nové pušky pro přesnou střelbu spolehlivost nižší než u původních, nahrazovaných zbraních SVD (Dragunov)!


Podle jakého klíče se tudíž MO ČR řídí při posouvání míry spolehlivosti zbraně?! U nově pořizovaných pistolí ráže 9 x 19 mm (CZ-75), samopalů 9 x 19 mm (CZ Scorpion EVO III) a útočných pušek 5,56 x 45 mm (CZ 805 BREN) byla a je požadována spolehlivost zbraně 0,2 %. U pušek pro přesnou střelbu ráže 7,62 x 51 NATO pak poruchovost zbraně až 0,5 %.

 

Zatímco tedy moderní zbraně v normálních podmínkách obvykle dosahují parametru tisíce ran do závady, MO postačí střední doba mezi dvěma závadami pouhých 200 ran! Tento parametr ale odpovídá ne příliš kvalitním komerčním civilním zbraním!


Výběr a zkoušky zbraní

MO ČR vybírá nabízené zbraně jedině podle údajů deklarovaných dodavatelem. Vybraný zbraňový komplet je testován až po podpisu smlouvy! Vojákům ČR tak chybí možnost otestovat a porovnat nabízené zbraně v reálném prostředí, aby je mohli objektivně posoudit.

 

Problém spočívá především v tom, že nikde není přesně definován obsah kontrolních (KZ) a vojskových zkoušek (VZ). Formulace v zadávacím řízení zní neurčitě a fádně: "KZ budou provedeny s cílem plnohodnotně ověřit a objektivně posoudit technickou způsobilost a úroveň splnění – dosažení požadovaných technických parametrů a charakteristik zboží uvedených v příloze č. 1 této smlouvy. …KZ budou provedeny podle kupujícím schváleného ‚Programu a metodiky provedení KZ‘ (dále jen Program KZ), zpracovaného ve spolupráci s akreditovanými pracovišti rezortu MO ČR. Prodávající oznámí kupujícímu do 30 (třiceti) kalendářních dnů po podpisu smlouvy termín připravenosti předat zboží do KZ. Kupující zajistí zpracování a schválení Programu KZ do 30 (třiceti) kalendářních dnů po oznámení termínu připravenosti předat zboží do KZ prodávajícím. …Nařízení k provedení VZ zpracuje kupující na základě oznámení návrhu termínu zahájení zkoušek, předloženého prodávajícím min. 45 (čtyřicet pět) kalendářních dnů před zahájením VZ. Předmětem VZ bude ověření, zda zboží splňuje požadavky kupujícího dle přílohy č. 1 této smlouvy."


Jelikož potenciální dodavatelé nevědí, jakým způsobem bude testování probíhat, znesnadňuje jim to nastavení a vyladění celého zbraňového kompletu. Zjednodušeně řečeno: Potenciální dodavatelé netuší, v jak náročných podmínkách chce armáda zbraň testovat a používat, takže mohou pouze odhadovat, které příslušenství mají ke zbrani zvolit.


Velmi ošidná je rovněž skutečnost, že MO ČR bude přesně specifikovat KZ a VZ až po podpisu smlouvy! A tak se může stát, že pro jednotlivé zbraně, resp. Dodavatele, mohou být zkoušky nestejně náročné. Podobný postup navíc očividně vytváří korupční prostředí, kdy lze prostřednictvím vhodně nastavených KZ a VZ vyřadit nežádoucího dodavatele, anebo jinému naopak pomoci.

 

Shrnutí problematických technických požadavků v původní dokumentaci

Zbraň

 1. Délka hlavně 457–510 mm: Neexistuje racionální důvod přesně specifikovat délku hlavně, zejména pak délku maximální, když je stanovena největší přípustná délka zbraně.

 2. Zásobníková šachta kompatibilní se zásobníky AR-10 Gen II: Zadavatel zde uvádí odkaz na konkrétní výrobek (skupinu výrobků), aniž by ovšem připustil obdobné řešení. Přitom MO žádný větší počet zbraní s touto šachtou nevlastní a kompatibilitu v rámci NATO, kde neexistuje standardizace zásobníků, požadavek zdaleka nezajistí.

 3. Míra spolehlivosti 0,5 %: Všechny nové, ale i ty již po několik desetiletí zaváděné osobní palné zbraně v AČR mají obvyklou míru spolehlivosti 0,2 %. Samopal vz. 58 a SVD mají rovněž míru spolehlivosti 0,2 %.

 4. Mechanismus automatiky: Zadavatel povoluje u pušek pro přesnou střelbu dvě konstrukční řešení mechanismu automatiky. U zakázky na útočné pušky ráže 5,56 x 45 mm však zvolil výhradně jeden konkrétní mechanismus. Proč tak rozdílný přístup?

Optika – denní zaměřovač

 • Korekce paralaxy nula až nekonečno: Korekce paralaxy (ostření) od nula metrů je technicky neproveditelná a pro pušku pro přesnou střelbu zcela zbytečná, u kompletu s kolimátorem v sestavě je takový požadavek skutečně neobhajitelný.

 • Požadovaný rozsah zvětšení 3,5–10x u denního zaměřovače: Proč tak omezený rozsah zvětšení, když se v Evropě např. obvykle používá zvětšení 3–12x?

 • Hmotnost do 1100 g (s kolimátorem, bez zdrojů): Není jasné, co si pod tímto údajem představit. Spadají tam i všechny montážní prvky? Proč MO ČR definuje hmotnost obou zaměřovačů beze zdroje, pakliže již definovalo hmotnost kolimátoru i celé zbraňové sestavy?

Optika – kolimátor

 • Rozsah vertikální a horizontální rektifikace – min. 100 MOA/úhlových minut: Proč zadavatel požaduje rozsah rektifikace kolimátoru v tak značném rozsahu? Takový rozsah rektifikace nemají ani všechny zaměřovací dalekohledy určené ke střelbě na střední a velké vzdálenosti. Zadavatel přitom vůbec nestanovil rozsah rektifikace hlavního (denního) zaměřovače, což by bylo vzhledem k jeho nezastupitelné úloze a způsobu zaměřování ("kompenzace poklesu dráhy střely") při střelbě na velké vzdálenosti mnohem logičtější.

 • Zdroj baterie 1,5 V: Všechny známé malé kolimátory předních výrobců využívají baterie o napětí 3 V. V kombinaci s požadovanou hmotností 160 gramů jde o nereálný požadavek, jenž veskrze nikterak nesouvisel s výkony a kvalitou, MO např. klade na životnost zdrojů ze současného hlediska skutečně velmi podprůměrné požadavky (pohotovostní režim pouhých 360 hodin).

 

Shrnutí problematického postupu při výběrovém řízení

 1. Ministerstvo obrany ČR v původní zadávací dokumentaci kladlo nereálné a technicky neproveditelné požadavky, které nesplňuje žádný výrobek na trhu. Přitom inkriminované požadavky nikterak nesouvisely se skutečnými výkony kompletu či s jeho kvalitou.

 2. Ministerstvo obrany ČR požadovalo splnění uvedených nereálných požadavků. Zájemci museli de facto předložit doklad o shodě na neexistující výrobky!

 3. Ti, kteří doklad o shodě na neexistující výrobky nepředložili, byli vyloučeni.

 4. Ti, kteří doklad o shodě na neexistující výrobky předložili, postoupili do užšího výběrového řízení.

 5. Ministerstvo obrany ČR poté nereálné požadavky opravilo, ale opravenou zadávací dokumentaci poslalo již pouze těm zájemcům, kteří postoupili do užšího výběrového řízení.

 6. Zbylí zájemci, nyní již uchazeči, dodají k vojskovým a kontrolním zkouškám zbraně. Uchazeči však netuší, jak budou vojskové a kontrolní zkoušky probíhat, tzn. nevědí, v jak náročných podmínkách chce armáda zbraně testovat a používat.

 7. Vojskové a kontrolní zkoušky bude Ministerstvo obrany ČR definovat po předložení nabídek!

 8. Podmínky vojskových a kontrolních zkoušek může přizpůsobovat i v průběhu zkoušek samotných.

 

 

V této záležitosti jsme oslovili ve dnech 23.8. kompetentní pracovníky MO ČR, avšak s lítostí musíme konstatovat, že se nám, i přes telefonickou urgenci, nedostalo ústního, ani písemného vyjádření.

 

 

Vyjádření Tiskového oddělení MO:

1) U jakých výrobků tedy zbylí zájemci prohlašovali shodu, když ty, které by splňovaly původní, tehdy platné požadavky zadání, na trhu vůbec neexistovaly?
Zadavatel v zadávací dokumentaci požadoval v rámci kvalifikačních předpokladů  čestné prohlášení o shodě v souladu s § 56, odst.1), písm. f)  zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Tento požadavek z osmi zájemců, kteří se do kvalifikačního řízení přihlásili, dva nesplnili, a to ani po opětovném vyzvání. Zadavatel požadoval  prohlášení zájemců, že určitá skupina jimi nabízených výrobků (např. optických přístrojů, zbraní) splňuje právní předpisy a technické normy platné v zemi výrobce, což ještě nevypovídá nic o tom, že konkrétní nabízené výrobky budou odpovídat požadavkům (uživatelským potřebám) zadavatele. Technické parametry nabízených výrobků budou hodnoceny až v rámci jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

 2) Proč Národní úřad pro vyzbrojování nezrušil celou zakázku a nevyhlásil ji znovu, když původní zadání bylo zcela nerealistické. Nedochází tak k diskriminačnímu jednání?
Jak vyplývá z odpovědi na první otázku, zadavatel doposud nehodnotil plnění technických parametrů nabízených výrobků, a proto nespatřuje důvod rušit zadávací řízení ve stádiu, kdy je ještě možné dodatečnými dotazy zájemců vyjasňovat a případně upravovat zadávací podmínky v těch aspektech, které v zájemcích vzbuzují nejasnosti. Každý zájemce se mohl, v souladu se zákonem, dotázat na jakýkoliv parametr, který považoval za kolizní.
Jiří Caletka, tiskové oddělení MO

 


Udělte článku metály:

Počet metálů: 4.6 / 5

Nahlásit chybu v článku

Přidej komentář

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

avatar
Zbrojir Datum: 02.09.2013 Čas: 18:00

k Jenda

Přiřadit přívlastek "holografický" je věc jedna, druhá pak skutečný princip zobrazování zaměřovací značky a zařazení produktu do příslušné kategorie výrobků.

Trijicon RMR (Ruggedized Miniature Reflex) je kolimátor s polopropustným zrcadlem a LED zářičem (verze LED RMR a Adjustable LED RMR). Mj. nemám povědomí, že by ho výrobce deklaroval jako holografický. Stránky, na které zde odkazujete, mj. nejsou oficiální stránky výrobce.

Zadavatel v původním zadání požadoval kolimátory tubusové průhledové nebo otevřené holografické, reflexní nepřipouštěl (to zdůraznil i v dodatečných informacích). Dále mj. požadoval typ zdroje – baterie 1-2x1,5V.

Takže, pokud by někdo chtěl s RMR v tendru uspět, musel by přesvědčit zadavatele a především konkurenty, jelikož ti mohou okamžitě podat námitky, že RMR je holografický, není reflexní a že baterie CR2032 je vlastně zdroj 1-2x1,5V.

U nás je možné již téměř vše a na MO zejména, avšak, to by museli býti konkurenční dodavatelé poněkud retardovaní, aby se okamžitě neodvolali (mohou na MO, ÚOHS i celou věc řešit soudně).

avatar
Jenda Datum: 02.09.2013 Čas: 13:39

Ještě k tomu, že holografický kolimátor pod 160g neexistuje....holografický ještě neznamená nutně EOTech.....přívlastek "holografický" se dá přiřadit i některým reflexním kolimátorům např.:

http://www.holographicsightguide.com/trijicon-holographic-weapon-sights/

avatar
Zbrojir Datum: 01.09.2013 Čas: 17:20

Každý zadavatel veřejných zakázek musí samozřejmě nějakým způsobem vymezit předmět plnění. Technická specifikace může být velmi obecná či naprosto detailní. Je nepochybné, že vždy budou někteří potenciální dodavatelé více, či jiní méně spokojeni. Podstatné však je, aby byla zadávací dokumentace nediskriminační, fundovaná a ve svých požadavcích pokud možno i vyvážená.

Zadavatel rovněž musí stanovit kritéria pro hodnocení a jejich váhy. Nabídky může vybírat pouze podle nabídkové ceny, nebo na základě ekonomické výhodnosti (poměr cena/kvalita). Podstatné je, aby byla kritéria a váhy pokud možno objektivní a fundovaná.

Předmětem kritiky zde tedy není, že MO má odlišnou představu o kompletu DMR 7,62mm a jeho jednotlivých součástech od mnohých z nás, ale skutečnost, že předmět plnění vymezilo zjevně diskriminačně, mnohdy velmi neodborně a navíc vskutku nevyváženě. Některé nejzávažnější chyby MO sice dodatečnými informacemi poopravilo, avšak nedalo rovnou šanci všem potenciálním dodavatelům, aby mohli na podstatné změny v zadání reagovat.

Článek AN i některé komentáře zde vyslovují pochybnosti, či dokonce vážné podezření hraničící s jistotou, že MO jedná naprosto neprofesionálně a že celou veřejnou zakázku na dodávku kompletu DMR 7,62mm zpackalo.

MO je instituce s ročním rozpočtem několik desítek miliard Kč a velkým aparátem, proto bych očekával, že místo dosavadního blábolu, k jehož zpracování opravdu nebylo třeba čekací lhůty v řádu dnů, nám předloží fundovanou argumentaci, ve které věrohodně a srozumitelně obhájí svůj postup. Vždyť se zde jedná o našich 120 milionů Kč! Příklady:

• Prokázání shody předmětu plnění u takto složité specializované veřejné zakázky již v rámci kvalifikace a nikoli v rámci posuzování a hodnocení nabídek bylo žádoucí zejména z těchto důvodů…

• U DMR požadujeme funkční spolehlivost 0,5% závad (200 ran do závady), ačkoli dlouholetým standardem je 0,2% (500 ran do závady). Disponujeme informacemi, že moderní ruční palné zbraně dosahují v běžných podmínkách hodnot v řádu tisíců ran do závady, ke stanovení nižší spolehlivosti nás vedly zejména tyto důvody…

•U DMR je sice stanovena max. délka 1200mm a účinný dostřel min. 600m, délka hlavně v rozmezí 457–510 mm je požadována zejména z těchto důvodů…
…..

Očekávám, že MO bude argumentovat fundovanými tuzemskými a zahraničními analýzami, např. z bojových nasazení, komparačních zkoušek DMR apod.

V opačném případě bude přetrvávat vážné podezření, že striktní požadavek na předložení dokladu o shodě součástí kompletu u takto složité a specializované veřejné zakázky již ve fázi podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace (mj. v této podobě nemá „předběžné“ prokazování shody reálnou přidanou hodnotu), nízká funkční spolehlivost, vymezení délky hlavně a mnohé další kontroverzní požadavky mají především zvýhodnit, či znevýhodnit některé potenciální dodavatele. A to by již byla práce pro policejní orgán.

Samotné vedení MO, odpovědné mj. za hospodaření v rámci příslušné kapitoly, by tedy mělo mít eminentní zájem o urychlené vyjasnění situace.

avatar
Jan Grohmann Datum: 01.09.2013 Čas: 12:09

Pane Jendo, pouze ocituji jeden odstavec našeho článku:

"Jelikož potenciální dodavatelé nevědí, jakým způsobem bude testování probíhat, znesnadňuje jim to nastavení a vyladění celého zbraňového kompletu. Zjednodušeně řečeno: Potenciální dodavatelé netuší, v jak náročných podmínkách chce armáda zbraň testovat a používat, takže mohou pouze odhadovat, které příslušenství mají ke zbrani zvolit."

avatar
Jenda Datum: 31.08.2013 Čas: 22:21

Pane Grohmanne potřeboval bych poradit? Kdybych byl, čistě hypoteticky, novinář a chtěl bych mít informace o tendru z první ruky, měl bych kamaráda s vhodnou firmou a smyslem pro recesi, který by do toho šel. Jakou konkrétní pušku a optiku bych měl nabídnout. aby to nevypadalo moc podezřele? ;-)

avatar
liberal shark Datum: 31.08.2013 Čas: 09:26

Dovolím si navrhnout další postup: Podle dostupných informací je toto výběrové řízení vedena zcela nevyhovujícím způsobem. Doporučuji znalým a zainteresovaným osobám kontaktovat vhodného senátora (nebo poslance, až bude po volbách) a donutit ho interpelovat v této věci ministra obrany. Samozřejmě se pokusí věc ignorovat, ale člověk se nesmí nechat odradit. Naštěstí máme v ruce klacek na ty mládence - platné zákony ČR. (správní řád, přístup k informacím, trestní zákoník, atd.)

avatar
Zbrojir Datum: 31.08.2013 Čas: 01:19

Máte samozřejmě pravdu, komentář jsem psal na ceste na vypůjčeném zařízení, ani jsem si toho nevšiml, automatická korekce chyb není vždy dobrým pomocníkem. Není nad to moci si text přečíst v klidu na papíře.

avatar
Jura99 Datum: 30.08.2013 Čas: 21:41

pane Zbrojíři, nic proti Vašim příspěvkům, ale těch schodů je fakt moc. Málokdy v diskusích někoho napomínám za překlep, ale tady to vypadá, že shodu fakt máte zafixovanou jako schody a to by ti, co nemají potřebné znalosti, jak sám píšete, fakt už vůbec nepochopili ;-).

avatar
Zbrojir Datum: 30.08.2013 Čas: 14:18

k Jenda

Velmi rad bych byl kratsi, ale to by ti, co nemají potrebne znalosti ohledně tendrů a inkriminovanou zadavaci dokumentaci, patrne vubec nic nepochopili.

V případe prohlášeni schody jste poněkud mimo, zde se nejedna o klasické prohlášeni o schode "ze zakona", ale dle podminek zadávacího řízení.

Navíc i renomovaný dovozce speciální techniky, mj.. na nekteré MO požadované položky se prohlášeni o schode bežné nedává, nemůže předvídat, s čím zadavatel v zadávacich podmínkách přijde a nemůže byt na vse predem pripraveny.

Prohlášeni o schode, které mate na mysli a ktere se běžně užívá při uvádění vybraných výrobkům na civilni trh, opravdu není totéž. Pro ty, co neznají pravidla tendru, není vskutku lehké se ve věci zorientovat.

avatar
Binos Datum: 30.08.2013 Čas: 13:57

pro Zbrojir:

pravidelně čtu vaše příspěvky nebo se alespoň snažím. Jak už tu někdo psal, zkuste je zredukovat a to aspoň na polovinu. Většina lidí tak dlouhý příspěvek jednoduše přeskočí a to je celkem škoda.

avatar
Jenda Datum: 30.08.2013 Čas: 13:01

"Prohlášení o shodě" musí mít dovozce na každý výrobek ať už je to dudlík, tablet, auto atd. . Jde o doklad toho, že výrobek splňuje platné předpisy a dává to určitou jistotu že např laser. dioda kolimátoru nepoškdí zrak, že výrobek nevyzařuje radioaktivitu, neuvolňují se z něj nebezpečné látky a pod.

Pokud zájemce nedodá prohlášení o shodě, tak je jasné, že nemá zkušenosti s dovozem čehokoli do ČR a je poměrně nedůvěryhodný. Předpokládám, že vyřazené firmy vznikli účelově pro tento obchod, případně to někdo jen zkusil...

avatar
Jenda Datum: 30.08.2013 Čas: 12:28

Myslím, že se tu pletou pojmy s dojmy:

Prohlášení o shodě:
http://www.mpo.cz/dokument66484.html

to Zbrojir: Doporučuji zredukovat vaše příspěvky minimálně na desetinu. Nedovedu si představit, že má někdo sílu tohle číst...

avatar
Zbrojir Datum: 30.08.2013 Čas: 10:26

K odpovědi MO

ad 1)

Dle odpovědi MO tedy není zřejmá souvislost mezi výrobky, u nichž je prokazována shoda a ostatními požadavky zadávací dokumentace. Mohl bych zde argumentovat, že z logiky celého výběrového řízení přece musím prohlašovat schodu u skupiny výrobků, které předpokládám nabídnout (předmět plnění zakázky) a ty musí splňovat veškeré požadavky zadání, jinak by prokazování schody ztrácelo smysl, přičemž po předložení nabídky obsahující takové výrobky bych byl z výběrového řízení pro nesplnění dalších požadavků zadání automaticky vyloučen. Požaduje-li zadavatel samonabíjecí DMR s variabilním zaměřovačem, pak není opravdu smysluplné, aby mu někdo prokazoval schodu u opakovací pušky a zaměřovače s fixním zvětšením.

Raději si však odcitujeme zákon, části inkriminované zadávací dokumentace včetně příslušných dodatečných informací, kterými zájemcům MO, jakožto zadavatel, upřesňovalo své požadavky:

Zákon
§ 56, odst. 1), písm. f) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (technické kvalifikační předpoklady) „K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na dodávky může veřejný zadavatel požadovat doklad prokazující schodu požadovaného výrobku vydaný příslušným orgánem.

Oznámení užšího řízení čj. 123-8/2012-1350
bod 4.4.
Splnění technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 1 písm. f) zákona prokáže zájemce, který předloží doklad prokazující shodu požadovaného výrobku vydaný příslušným orgánem.

Zadávací dokumentace čj. 123-10/2012-1350
bod 4. písm. a)
Zájemce ve své nabídce doloží:
„prohlášení podepsané výrobcem nabízeného zboží, že toto zboží splňuje požadované technické parametry, vlastnosti a kritéria uvedená v „Takticko-technických údajích, provozních a užitkových vlastnostech požadovaného zboží“.
Pozn.: pokud nedoloží, bude vyloučen…

Dodatečné informace (odpovědi MO) k zadávacím podmínkám k bodu 4.4. „Technické kvalifikační předpoklady“

"Zadavatel bude v rámci posuzování technických kvalifikačních předpokladů vyžadovat dle § 56 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, doklad prokazující shodu požadovaného výrobku vydaný příslušným orgánem. Z tohoto důvodu musí zájemce o veřejnou zakázku (dále jen „zájemce“) předložit tento doklad nebo doklady k nabízenému zboží již ve fázi prokazování kvalifikace."

"Dle vyjádření právníků musíme i v této fázi, kdy se řeší kvalifikační předpoklady v rámci užšího řízení, reagovat na dotazy týkající se zadávací dokumentace, kterou máte k dispozici. Z toho důvodu požaduje zadavatel předložení dokladu prokazující shodu požadovaného výrobku (zboží), které nabídnete v nabídce."

"Přesto, že předmětné požadované zboží není uvedeno v nařízení vlády ČR, zadavatel požaduje v rámci technických kvalifikačních předpokladů, aby zájemce dle § 56 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb. předložil doklad o shodě požadovaného výrobku výrobcem zboží.
Doklad prokazující shodu výrobku vydaný zahraničním výrobcem bude akceptován."

"Doklad o shodě požadovaného výrobku vydaný výrobcem může být v rámci technických kvalifikačních předpokladů předložen pro konkrétní typ výrobku nebo i pro další výrobky, které uchazeč předpokládá zadavateli nabídnout ve své nabídce."

Opravdu byste na základě těchto požadavků a několika upřesnění MO dospěli k závěru, že prokazovat schodu můžete u skupiny výrobků, jejichž vlastnosti a parametry až tak nemusí nekorespondovat se všemi požadavky zadávací dokumentace. Já tedy nikoli.

Je nepochybné, že zadavatel zde požadoval prokázat schodu u předmětu plnění veřejné zakázky a předložené stanovisko MO k této otázce je tedy naprostý blábol.

ad 2)

Takže podle vyjádření MO je zadávací dokumentace vlastně takový polotovar, který se zveřejní, a je tedy především na zájemcích, aby postupovali s odbornou péčí, příslušnou zadávací dokumentaci po všech stránkách řádně zkontrolovali, měli komplexní znalost trhu i řešené problematiky a aktivním a velmi trpělivým přístupem přesvědčovali zadavatele, že jsou jeho požadavky neodborné či dokonce nerealistické, přičemž on jejich dotazy zváží a dle svého uvážení, mnohdy až po několika kolech dotazů na stejné téma, požadavky pozmění, přičemž ti neaktivní, co to na počátku po prostudování problematického zadání a po mnohaletých zkušenostech z odbornou a morální způsobilostí úředníků MO rovnou vzdali, mají prostě smůlu, s těmi se o podstatných změnách zadání, mj. měnících okruh možných dodavatelů, již MO bavit prostě nebude.

Mohl bych zde argumentovat, že s odbornou péčí má povinnost zadávací dokumentaci zpracovat zadavatel, přičemž zájemce má primárně pracovat na přípravě nabídky vyhovující požadavkům zadání a nikoli se dohadovat se zadavatelem o relevantnosti jeho požadavků. Za chybnou zadávací dokumentaci tedy nese odpovědnost výhradně zadavatel, zájemci mohou, avšak nemusí aktivně ovlivňovat požadavky zadání (on je to většinou jev spíše nežádoucí). Navíc je otázkou, zda je zadávací dokumentace, korigovaná partikulárními zájmy několika zbylých zájemců a nikoli komplexní odbornou revizí zadavatele, vlastně ještě dokument splňující veškeré obecné požadavky kladené na zadávací dokumentaci.

Nejlépe ale bude uveřejnit vývoj alespoň u malé výseče požadavků:

Zajímá mne, zda-li se, co se kolimátoru týče, opravdu trvá, v případě otevřené varianty, pouze na holografickém kolimátoru, nebo je přípustný i reflexní? Otevřený holografický kolimátor do hmotnosti 160 g vč. montáže totiž na trhu není k dispozici. V kategorii záložních kolimátorových zaměřovačů však je na trhu množství zaměřovačů pracujících na reflexním principu. Je tedy opravdu trváno na holografickém systému, nebo se jedná o nedorozumění v ZD? Dále, hmotnost kolimátoru bude brána v potaz pouze s montáží pro upevnění ve sklonu 45°, nebo i s montáží k denní optice? A nebo naopak pouze s montáží/úchytem k denní optice?

MO
„V případě otevřené varianty se požaduje kolimátor holografický (reflexní není přípustný). Hmotnost kolimátoru bude prověřována pouze s úchytem k montáži. Montáž pro upevnění ve sklonu 45° musí být integrovatelná na pušku pro přesnou střelbu pomocí rozhranní MIL STD 1913 a v případě hodnocení nebude započtena do hmotnosti kolimátoru. Upevnění kolimátoru na tubus (tělo) optického zaměřovače není přípustný.“

K bodu 3. „Průhledový zaměřovač kolimátorového typu“ (v textu – „Požaduje se kolimátor tubusový průhledový nebo otevřený holografický.“) Přílohy č. 1 ke KS zadávací dokumentace.
K bodu 3. „Průhledový zaměřovač kolimátorového typu - Základní takticko technické požadavky podle TP“ Přílohy č. 1 ke KS zadávací dokumentace:
- hmotnost – včetně úchytu – do 160 g;
Dotaz: Trvá zadavatel na požadavku hmotnosti do 160 g včetně úchytu nebo na požadavku holografické verze?

MO
„V případě otevřené varianty se požaduje kolimátor holografický (reflexní není přípustný). Hmotnost kolimátoru bude prověřována pouze s úchytem k montáži. Montáž pro upevnění ve sklonu 45° musí být integrovatelná na pušku pro přesnou střelbu pomocí rozhranní MIL STD 1913 a v případě hodnocení nebude započtena do hmotnosti kolimátoru. Upevnění kolimátoru na tubus (tělo) optického zaměřovače není přípustný. Zadavatel trvá na požadavku hmotnosti do 160 g včetně úchytu k montáži.“

Vzhledem k váze, pouhých 160 g bychom usuzovali, že bude požadován reflexní. Opravdu požadujete holografický?

MO
„Zadavatel požaduje kolimátor tubusový průhledový nebo otevřený holografický a připouští jeho hmotnost – včetně úchytu – do 260 g.“

Pokud budete trvat na holografickém, neupravíte požadovanou hmotnost 160 g. S touto hmotností není na trhu.

MO
„Odpověď viz bod (výše).“
U průhledového je problém hmotnost také. Pokud by se nabídl s požadovanou hmotností, tak se bude jednat o odlehčenou variantu vhodnou tak maximálně na airsoftovou pušku.

MO
„Odpověď viz bod (výše).“

Upozorňuji, že akceptace změny hmotnostního limitu kolimátoru byla provedena až v šestém kole dodatečných informací. Při komunikaci s odbornými útvary MO prostě musíte mít neobyčejnou trpělivost a zejména odhodlání. Když na svůj dotaz obdržíte odpověď, podmínky nezměníme, tak se musíte dotazovat tak dlouho, až svého cíle dosáhnete. Vezmeme-li v úvahu, že zadávací řízení obsahuje desítky parametrů, tak to případným zájemcům o zakázky v resortu MO opravdu nezávidím.

Je tedy nepochybné, že dodatečné informace pozměnily zadávací podmínky takovým způsobem, že změnily okruh možných dodavatelů, přitom další postup MO naprosto neodpovídá těmto skutečnostem. Rovněž odpověď MO na druhou otázku je tedy naprostý blábol.

Opět se potvrdilo, že MO použije celý potenciál svého aparátu, aby se, je-li chyceno při lumpárně, z problému prostě vylhalo. Podle mého osobního názoru je třeba pracovní poměr odpovědných osob za takto „kvalifikovanou odpověď“ na MO co nejrychleji ukončit. Vždyť Vás pánové a dámy platíme ze svých daní a takové ignoranty spravovat naše prostředky opravdu ponechat nemůžeme.

Také si myslíte, že odborná a morální nezpůsobilost je u mnoha zaměstnanců MO naprostým standardem? Já si to nemyslím, já jsem o tom již hluboce přesvědčen.

avatar
pezul Datum: 30.08.2013 Čas: 08:45

Tak nevím, ale proč se pořád bavíme o tom, jestli byla paní Pašková rozhořčena oprávněně, nebo ne?
Mně by spíše zajímalo, jestli je pravda to, co se píše v článku a pokud ano, tak jestli se jedná o amatérismus úředníků MO, nebo záměr.

Zatím jsem tady neslyšel obhajobu, proč bylo výběrové řízení nastaveno takto, pouze osobní útoky na redaktory.

avatar
Michal Voska - ArmádníNoviny.cz Datum: 30.08.2013 Čas: 08:34

Myslím si, že dále se vyjadřovat k urgencím nemá smysl, MO má digitální ústředny, nebyl by problém dle čísla dohledat telefonát, kam byl přepojen, jak dlouho trval, ale myslím si, že celá debata je spíše odvádění pozornosti od podstatných problémů, které jsou v článku zmíněny.

arr