Umělá inteligence pro bojová vozidla pěchoty CV90 MkIV

Společnost BAE Systems se minulý týden zúčastnila ... Více

Nové verze vozidla ASCOD 2 se představily na Eurosatory

Pařížský veletrh Eurosatory je místem, kde se ... Více

Armádě České republiky se odkrývají nové schopnosti BVP PUMA

V Austrálii je diskutován program „Program ... Více

Čeští speciálové na největším společném cvičení amerických speciálních sil

Operátoři 601. skupiny speciálních sil doplnění o ... Více

Události

NÁZOR: Návrh restrikce držení zbraní z pera Evropské komise – efektivní řešení, nebo diletantismus?

Datum přidání 25.11.2015    Rubrika rubrika: Události     komentáře 38 komentářů    autor autor: Vlastimil Šindelář

Evropská komise vydala urychleně návrh směrnice na další omezení získání zbraní v EU jako důsledek událostí z 13. listopadu v Paříži. Podívejme se na obsah návrhu, jenž vychází z květnové European Security Agenda, a na důsledky jeho implementace. Jde o konstruktivní řešení problému, nebo jen o další pokus rozšíření své agendy z pera Evropské komise a pošlapání hodnot demokracie? Článek vyšel původně na webu On War | On Peace.

Foto: Zpřísní EU držení zbraní? / Public Domain

Foto: Zpřísní EU držení zbraní? / Public Domain 

 

Obsah návrhu

Návrh směrnice, který v rámci Junckerovy komise připravila komisařka pro vnitřní trh, průmysl a podnikání Elżbieta Bieńkowska a komisař pro migraci a občanství Dimitris Avramopoulos, navazuje na současnou legislativu EU (Směrnice 91/477/EEC) v oblasti zbraní a přináší návrhy nových omezení a harmonizace práv pro členské státy EU.

 

Cílem návrhu je podle úvodních stránek dokumentu harmonizace pravidel pro označování zbraní, jejich výroby, deaktivace a definování přístupu ke klasifikaci loveckých a sportovních zbraní. Důvodem je dle slov Junckera ,,vypořádání se s hrozbou toho, že zbraně padnou do rukou teroristů“.

 

 Návrh směrnice obsahuje:

  • Zákaz jistých samonabíjecích zbraní, které nebudou moci být v žádném případě drženy soukromými osobami, přestože jsou trvale znehodnocené. Ty budou přesunuty z kategorie B do kategorie A. Toto omezení zahrnuje všechny zbraně v kategorii B7 nebo zbraně s velkou kapacitou zásobníkunebo s konstrukcí, která umožňuje jednoduché přestavění na zbraň automatickou. Týká se to i předchozích automatických zbraní upravených na samonabíjecí,

  • přísnější pravidla nákupu zbraní a jejich součástek přes internet,

  • společná pravidla označování zbraní v celé EU,

  • zlepšení kooperace mezi státy, například mezistátně propojeným registrem zbraní,

  • vytvoření společných kritérií zahrnující signální zbraně (pistole na světlice, pistole na startování závodů) a expanzní zbraně s cílem zabránit přestavění takových zbraní na zbraně funkční,

  • společný přístup k deaktivaci zbraní, přísnější omezení cirkulace znehodnocených zbraní se zákazem držení a prodeje znehodnocených zbraní kategorie A. Státy musí zavést registr držitelů deaktivovaných zbraní,

  • přísnější omezení pro sběratele,

  • maximálně pětiletý limit pro obnovení licence.

To dobré a to špatné

Zaměřme se na návrh týkající se samonabíjecích zbraní a jejich přesunování z kategorie B do kategorie A. Evropská komise v návrhu vůbec nedefinuje, o které zbraně se jedná. Jaké zbraně jsou jisté zbraně? Co jsou zbraně s velkou kapacitou zásobníku? Co si má člověk představit pod pojmem lehce přestavitelné na zbraň automatickou? 

 

Tento bod návrhu je opravdu velmi vágně napsaný. Pokud by byl implementován v současném znění, může to vést k minimálně dvěma problémům. Za prvé si návrh vyloží každý stát jinak.

 

To by ve výsledku šlo proti podstatě snahy o harmonizaci práva mezi státy, ačkoli je to podstatou návrhu. Za druhé je reálné do této kategorie zařadit prakticky cokoliv. Otevírá se tedy možný prostor pro šikanu občanů, jež zbraně drží legálně.

 

 Přísnější pravidla pro nákup zbraní a jejich součástek na internetu se dají považovat za dobrá, ale jejich reálnou účinnost vnímám jako velmi diskutabilní. Chybí reálně implementovatelný způsob, kterým takovou kontrolu zvýšit a uskutečnit.

 Dalším kamenem úrazu je vytvoření společných kritérii na signální a expanzní zbraně.

 

Těmi musí být dle komise nově takové konstrukce, aby bylo zabráněno jejich přestavbě na zbraň funkční. Navíc není jasné, zda tyto zbraně budou podléhat registru stejně jako zbraně deaktivované.

 

Společná pravidla pro označování zbraní v EU jsou vhodná. V návrhu jsou zmíněna zejména kvůli tomu, že současné označování zbraní je lehce vymazatelné, zničitelné, čímž se zbraň stává anonymní. Komise ovšem nenavrhuje, jak by toto nové nezničitelné označování mělo reálně vypadat.

 

Za dobrý krok se dá považovat harmonizace pravidel pro deaktivaci zbraní, neboť byly při útocích v Paříži i při útocích na Charlie Hebdo použity právě zbraně deaktivované, přestavěné na zbraně funkční automatické. Komise vychází z faktu, že teroristická uskupení působí v EU mezinárodně. Otázkou ovšem zůstává, jak bude samostatný návrh (pokud bude v této podobě schválen) implementován.

 

Zavedení registru deaktivovaných zbraní je byrokraticky velmi náročné, a jakým způsobem lze návrh vymáhat, není jasné. Navíc podle pravidel uvedených v návrhu bude potřeba, aby zbraň prošla deaktivačním procesem a byla viditelně označena za deaktivovanou. A to všechno pod kontrolou jakéhosi vyššího arbitra, jenž bude kontrolovat vykonávání tohoto procesu.

 

Nový návrh navíc zahrnuje i sběratelské zbraně a samotné sběratele. Ti jsou v dokumentu označeni přímo za možný zdroj obchodu se zbraněmi.

 

Verdikt

Návrh je amatérsky napsaný paskvil, jenž míchá jablka a hrušky dohromady. Snaží se omezit teroristům přístup ke zbraním pomocí zákazu legálních zbraní v rukou občanů. Klade otázky, na které nemá přesné odpovědi. Návrhy nových pravidel jsou nedotažené dokonce a ve skutečnosti nenavrhují žádné zlepšení. Říkají, co by se mělo udělat, ale nenavrhují jak.

 

 Tato práce není pobuřující jen z hlediska své kvality, ale zejména z důvodu své bezpečnosti. Otevírá nový prostor pro šikanu zákonů dbalých občanů. Proč se v návrhu mluví o restrikci legálně držených zbraní? Proč občanům ztíží přístup ke zbraním, když je podle mého názoru jasné, že kvalitně vyzbrojenáobčanská společnost je nejlepší způsob, jakým se terorismu bránit?

 

Příkladem je schopnost izraelských civilistů bránit se a reagovat na současnou vlnu teroristických útoků. Pod závojem řešení problému deaktivovaných zbraní v rukou teroristů, který bezpochyby existuje, se skrývá nový donucovací prostředek zaměřený na občany. Trpkým faktem je krátká kolonka v press-release. Říká, že komise se v budoucnu zaměří na černý trh se zbraněmi.

 

Jsem rád, že komise jasně vidí své priority. Mezi nimi ale určitě není dodržování občanských svobod v liberální demokracii.

 

Člověk se může jen pozastavit nad myšlenkovým pochodem členů komise. Proč využívat návrh na podsouvání takto nebezpečné a omezující agendy? Proč je tento návrh špatně napsaný, ačkoli avizuje, že byl vytvořen s konzultacemi odborníků?

 

Můžeme jen doufat, že při průchodu Evropským parlamentem a Evropskou radou bude tento návrh dostatečně upraven v připomínkovém řízení. Po úpravě návrhu a zaměření se na problém deaktivace, kontroly a vypuštění subversivních agend, které ve svém reálném dopadu omezí slušného občana a teroristovi v ničem nezabrání, bude tento návrh prospěšný.

 

Kdyby byl ovšem přijat v současném znění, vznikne nebezpečný precedens pro legislativu v oblasti držení zbraní, a to tvoření právních aktů na jednu stranu nicneříkajících a na druhou všeobjímajících.

Udělte článku metály:

Počet metálů: 5 / 5

Nahlásit chybu v článku

Přidej komentář

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

avatar
Tomas31266 Datum: 03.03.2018 Čas: 08:56

Můj názor je takový.Podle mně nás chtějí pánové a dámy z evropské komise jen buzerujou a nechtějí aby jsme se mohly těm muslimskejm terorystům bránit.Ty šmejdi si stejně ty zbraně seženou ať je směrnice jaká chce. Vždyť žádný terorista nikdy nepoužil legálně drženou zbraň. V Bruselu jsou snad všichni vylízaný mozky.

avatar
integrál Datum: 06.12.2015 Čas: 11:43

Domnívám se, že by bylo snesitelné evidovat znehodnocené zbraně v rozsahu: Zbraň, výrobní číslo, stav -úplnost, jméno a bydliště majitele. Zde jsou však následující problémy 1. Svého času jsme převedly víceranové historické zbraně a jejich repliky z kategorie D, do kategorie B. Zaevidován byl však nepatrný zlomek zakoupených zbraní, převážná část těchto zbraní je tedy v režimu nedovoleného držení, avšak kriminalita s těmito zbraněmi je nulová. S touto zkutečnosti lze argumentovat, avšak úředníci v Bruselu asi nemají k tomu odpovídající rozumové kapacity. 2. Ještě větší problém je, že v České republice jsou řádově desetitisíce odborníků - obráběčů, strojních zámečníků, mechaniků, údržbářů, seřizovačů, technologů, kteří jsou schopni vyrobit ze zakoupeného hutního materiálu, někde ve Feroně samopal typu Stengun, který je pro akce teroristů vhodnější než AK, výroba této zbraně je snadnější, než reaktivizace úředně znehodnocené zbraně – podotýkám, že pro teroristické účely není nutná drážkovaná hlaveň, která by mohla být problémem. S tímto fenoménem si úředníci v Bruselu neporadí, naopak si s tím poradí český trestní zákoník. Těmito příklady demonstruji bezcennost eurounijních snah, ovšem bod po bodu návrhu směrnice lze pokrýt zdrcující kritikou, na příklad EU není schopna zabánit lidskému tsunami do Evropy, jak chce bránit pašování zbraní na trase Ukrajina – ISIL-Evropa?
Svádět všechno na zpravodajce trvale nelze, obzvláště když orgány EU mají překvapivě nízký intelekt. Domnívám se, že bychom měli usilovat o vystoupení z EU, kde nemáme žádné možnosti prosadit se. Nevěřím ministerskému předsedovi, že tam máme nějaké výhodné postavení, naopak věřím europoslanci, který sdělil, že naše možnosti jsou stejné, jaké jsme měli v prosazování našeho stanoviska v sedmdesátých letech u Nejvyššího sovětu. Jak hluboko jsme klesly lze demonstrovat na skutečnosti, že za nadvlády SSSR jsme neparticipovali na operacích v Afganistanu, naopak za nadvlády EU musíme nést následky rozhodování kancléřky cizího státu Merkelové (místo investic - placení výkupného, tak zvané přerozdělování – o uprchlíky bychom se měli zajímat, až ubytujeme naše bezdomovce a dáme práci nezaměstnaným). Našemu ministerskému předsedovy bychom měli jeho postoje vyhodnotit ve volbách, jeho ujišťování, že nám nic nehrozí, má svoji analogii v pozdním létě roku 1938. Respektuji upozornění generála Šedivého „neptejte se jestli, ale kdy“.
EU není to, co bylo EHS, jeho vliv na ekonomiku je nulový, podíl na naději přežít je záporný. V tomto roce dvakrát Islamisté předvedli, co dokáže jedno družstvo + logistika, zaútočí li v síle jednoho praporu, tak se Evropa pod vedením EU položí. Sídlo EU v případě potřeby chrání obrněná technika a tato instituce chce, abychom my šli na porážku jako jehňata. Zkrátka, Evropská unie je nebezpečná. Proto, zapojit se do referenda a pryč odtud.

avatar
kion1 Datum: 05.12.2015 Čas: 18:23

Ti magoři z Brusele už nevědí coby!!! Chci bejt slušnej, ale tohle je normálně na defenestraci!!!

avatar
cejkis Datum: 28.11.2015 Čas: 21:06

Návrh EK nelze popsat jinak než vulgárně.

avatar
Deortc Datum: 28.11.2015 Čas: 20:12

Přiznám se, že mě tento návrh připadá naprosto absurdní, celkově ujetý a vůbec nechápu jakým způsobem by uskutečnění tohoto nápadu na omezení legálního držení zbraní mohlo vést je snížení rizika teroristického útoku.

avatar
Jezevec Datum: 27.11.2015 Čas: 10:04

Jen bych dodal k té petici. Lze podepsat i anonymně a není potřeba registrace. Co jsem četl tak někteří lidé se i v dnešní době bojí pod něco takového podepsat. Takže pokud chcete šírit odkaz na ni dál tak to uveďte. Ke včerejšku ji podepsalo 7000 čechů takže rezervy ještě jsou.

avatar
KOLT Datum: 26.11.2015 Čas: 23:14

pro Charlie: Myslím, že nebylo. A dík za ušetření času – nějak poslední dny nestíhám :-(

avatar
green_korytnacka Datum: 26.11.2015 Čas: 20:58

obavam sa ze utok v parizi by slo previest aj s iba pistolami a pocet obeti by bol velmi podobny

avatar
Charlie Datum: 26.11.2015 Čas: 20:18

Mimochodem petice je tady:
https://www.change.org/p/4846306/u/14316910?utm_source=petition_update&utm_medium=facebook&utm_campaign=fb_comment&fb_action_ids=991981664177332&fb_action_types=og.comments

Pokud tu odkaz již byl, snad neuškodí malé repete.

avatar
lorgarius Datum: 26.11.2015 Čas: 11:21

Takeda, ono je pekne ze si pises so "svojim" poslancom na FB. Ale neviem ci sa to da porovnat s poziadavkou o osobne stretnutie a vyvetlenie zastupcom zdruzenia s celostatnou posobnostou, dovody hlasovania za smernicu,ktora nas priamo znevyhodnuje. Pritom sa pred casom cela partei dusovala ako nieco take nikdy nepodpori. Asi ono povestne "hlasovanie podla vlastneho svedomia", v urcitych kruhoch povazovane za konanie cloveka bez chrbtovej kosti.

avatar
palo satko Datum: 26.11.2015 Čas: 11:02

inač ako funguje europoslanec čo to nema v hlave "povysavane" ako jej šefovia Unie si možete pozriet tu: http://europskaunia.sulik.sk/obmedzovanie-legalnej-drzby-zbrani/

avatar
palo satko Datum: 26.11.2015 Čas: 10:58

Pravdepodobnost, že niektore europske mesta budu mat enklavy kde bezpečnost "bieleho" Europana bude vystavena rovnakemu riziku utoku, ako je dnes vystaveny Izraelčan je podla mna dost vysoka. obmedzit vyzbrojenie občanov, ktori realne platia dane a živia tak europskych papalošov mi pripada z ich strany idiotske.

avatar
Takeda Datum: 26.11.2015 Čas: 10:08

Svému europoslanci normálně píšu zprávy na FB. Není to problém, odpovídá.

Asi jste si zvolili špatného.

Wenet: Ano, souhlasím, že EK je odtržená od reality a není nikým volená, ale její nápady jdou přes volené ministry a volené europoslance.

Takže pokud ty kraviny které vyplodí, schválí i námi zvolení ministři, tak jsme prostě asi volili špatně.

V případě těch ministrů máme myslím dokonce větší moc, než by našemu státu příslušela podle počtu obyvatel (ta blokační menšina se tam myslím nějak upravuje, ale tohle tedy nemám do detailu nastudováno).

Z toho co píše Jezevec, tak EU je taková jaká je, protože jí takovou necháváme jako voliči být. Já ke všem volbám šel, takže mám svědomí čistý. Nemůžu za to, že ostatní jsou ovce :-)

avatar
Jezevec Datum: 26.11.2015 Čas: 09:35

Další pikantní věc je, že návrh půjde primárně přes ministerstvo průmyslu a obchodu. Negativně se k návrhu vyjádřilo pouze Finsko a ČR. EK je banda komoušů odřiznutých od reality a poslanci v EP se jim občas snaží vyrovnat. Do toho se lidé moc nezajímají koho do EP volí, protože kandidáti jim moc naslibovat nemůžou. U veřejnosti ani nepanuje nějaká velká vůle s tím něco dělat. Tu mezinárodní petici ke včerejšímu dni za ČR podepsalo cca 5500 lidí. Celkově má kolem 150k podpisů.

avatar
fenri Datum: 26.11.2015 Čas: 09:05

Takeda - problém je dost v tom, že EK není demokratickou institucí a nepochybně je komunisticko-totalitním spolkem. Členové Ek nejsou nikým voleni. Je to kroužek kluků a holek "co spolu mluví" a hlavní kvalifikací je věrnost straně. Přijde mi děsivé, že pár nikým nevolených neomarxistů v podstatě ovládá právní rámec a fungování celého kontinentu.

arr