Umělá inteligence pro bojová vozidla pěchoty CV90 MkIV

Společnost BAE Systems se minulý týden zúčastnila ... Více

Nové verze vozidla ASCOD 2 se představily na Eurosatory

Pařížský veletrh Eurosatory je místem, kde se ... Více

Armádě České republiky se odkrývají nové schopnosti BVP PUMA

V Austrálii je diskutován program „Program ... Více

Čeští speciálové na největším společném cvičení amerických speciálních sil

Operátoři 601. skupiny speciálních sil doplnění o ... Více

Události

NÁZOR: Porovnání ruských vojenských doktrín 2010 a 2014

Datum přidání 30.12.2014    Rubrika rubrika: Události     komentáře 128 komentářů    autor autor: František Šulc

Server On War | On Peace na svých stránkách přinesl porovnání ruských vojenských doktrín z roku 2010 a 2014. Článek ve spolupráci se serverem On War | On Peace nyní přinášíme i našim čtenářům. 

Putin_rusko

Foto: Vladimír Putin. / www.kremlin.ru

 

 Ruský prezident Vladimir Putin v pátek podepsal upravenou verzi Vojenské doktríny Ruské federace. Bylo zajímavé sledovat vývoj této zprávy, která byla mnohde upravena tak, že Putin podepsal novou doktrínu (například zde) a že se hlavním nepřítelem stává ze dne na den NATO a Spojené státy americké.

 

Stačí ovšem trochu zapřemýšlet, osvěžit si paměť, podívat se do dokumentu, který nyní podepsal ruský prezident a porovnat jej s tím starým, aby člověk zjistil, že byť změn je v upravené Vojenské strategii ruské federace z roku 2010 relativně dost, zásadních posunů, které byly avizovány v médiích, je v ní poskrovnu. Jsou v ní ovšem jiné změny, které jsou zajímavé, protože reagují nejenom na Ukrajinu, ale i na další nástroje při vedené války, které byly dříve upozaďovány.

 

Zpráv o doktríně se vyrojilo v médiích skutečně mnoho, ale když jeden začal pátrat po zdroji, zjistil, že všechny informace v neruských médiích pocházejí nikoli z textu upravené ruské vojenské doktríny, ale z papouškování zpráv z ruských médií. Na okraj tedy, byla to ruská média, která nastavila minimálně  v prvních hodinách vnímání upravené vojenské doktríny na Západě a po těchto prvních několika hodinách se dál o ní bude zajímat málokdo.

 

Přitom doktrína verze 2014 byla od první chvíle dostupná na stránkách Kremlu podobně jako její předchůdkyně z roku 2010 (zde je anglický překlad doktríny z roku 2010). Takže se na Západě prosadil hrozící Putin, namísto střídmějšího hodnocení reality.

 

Nedalo mi to a pustil jsem se do srovnávání obou dokumentů. Chvíli to trvalo, ale nakonec vzniknul materiál, ve kterém je zachycena naprostá většina změn (ve formátu pdf jej naleznete zde). V tabulce jsou jen pasáže, ve kterých došlo ke změnám a – snad – z ní jasně vyplývá, co bylo vypuštěno, respektive přidáno. Srovnávání usnadnilo to, že oba dokumenty mají stejnou strukturu (jedná se tedy o úpravu strategie, nikoli o novou, jak se nepřesně v některých médiích uvádělo).

 

Mimochodem, tento přístup je správný a v souladu s tím, jak se má postupovat – „zemětřesením“ mají procházet strategické a koncepční dokumenty pouze v okamžicích skutečně radikálních a systémových změn, jinak mají být pouze upravovány, doplňovány tak, aby reagovaly na drobnější bezpečnostní, technologické a další posuny. A konečně, ruská vojenská doktrína z roku 2010 je podle mého názoru poměrně kvalitní materiál, který skutečně zásadní proměnu nepotřeboval.

 

Byť má výsledné srovnání v tabulce 21 stran i po zběžném prohlédnutí zjistíte, že se jedná o zpřesnění, či, z velké části, logické rozšíření stávají doktríny. Zdánlivě asi největší změnou je přesunutí požadavků na mobilizaci výše a její rozšíření/zpřesnění v letošním dokumentu a vypuštění kapitoly „vojenské plánování“. Na první pohled by se tedy mohlo zdát, že otázky mobilizace mají vyšší prioritu, ale srovnání obsahu tomu příliš nenasvědčuje, byť je obecně kladen větší důraz na zajištění obrany země pro větší konflikty vyžadující například mobilizaci lidských i materiálních civilních zdrojů.

 

Nejprve však pár slov k tomu, co se objevilo nejenom v našich médiích, konkrétně, že NATO a jeho posilování se stalo nepřítelem Ruska, stejně jako Spojené státy a že hrozbou jsou protiraketové systémy konkrétně americký koncept „prompt strike“. Ve skutečnosti je slovní posun v nové vojenské doktríně minimální. Konkrétně ohledně NATO se ve verzi 2010 praví:

а) стремление наделить силовой потенциал Организации Североатлантического договора (НАТО) глобальными функциями, реализуемыми в нарушение норм международного права, приблизить военную инфраструктуру стран – членов НАТО к границам Российской Федерации, в том числе путем расширения блока;

a ve verzi 2014:

а) наращивание силового потенциала Организации Североатлантического договора (НАТО) и наделение ее глобальными функциями, реализуемым и в нарушение норм международного права, приближение военной инфраструктуры стран – членов НАТО к границам Российской Федерации, в том числе путем дальнейшего расширения блока;

Rozdíl je skutečně malý na to, aby se z něj dělal headline ve zpravodajství. Vyvozovat relativní „přitvrzení rétoriky“ je ale možné. Jen ovšem pramálo z těchto vět, ale z toho, že v dokumentu z roku 2010 se na jednom místě hovoří o „rozvoji vztahů s dalšími mezivládními organizacemi (Evropská unie a NATO)“, což z nové verze vypadlo. Naopak došlo na jiném místě verze 2014 – v pasáži hovořící o prevenci konfliktů – k přeformulování věty na „budování rovnocenného dialogu o bezpečnosti v Evropě s Evropskou unií a NATO.“

 

Podobné je to i z protiraketovou obranou. Ve verzi 2010 se uvádí:

г) создание и развертывание систем стратегической противоракетной обороны, подрывающих глобальную стабильность и нарушающих сложившееся соотношение сил в ракетно-ядерной сфере, а также милитаризация космического пространства, развертывание стратегических неядерных систем высокоточного оружия;

a ve verzi 2014:

г) создание и развертывание систем стратегической противоракетной обороны, подрывающих глобальную стабильность и нарушающих сложившееся соотношение сил в ракетно-ядерной сфере, реализация концепции „глобального удара“, намерение разместить оружие в космосе, а также развертывание стратегических неядерных систем высокоточного оружия;

Co se týče konceptu „globálního úderu“, jde o zapracování pokusu o zvýšení schopností Spojených států zasahovat kdekoli na planetě v horizontu jedné hodiny, což může narušit rovnováhu sil. Tento koncept je starý přibližně pět let a v předchozí doktríně uveden nebyl, zřejmě z důvodu, že se nevědělo, jak vážně je míněn. Nyní idea stále žije, takže proč ji neuvést.

 

Důležitější je ovšem relativně časté zmiňování významu kosmického prostoru v materiálu, jeho kontroly, respektive zabránění, aby jej ovládl někdo ve svůj prospěch (primárně nejmenované USA). Zaměření na vesmír, podobně jako na oblast Arktidy je a bude pro Rusko jedním z významných vojensko-politických témat a novými prostory, kde se mohou vést válečné, či „zadržovací“ operace.

 

Další oblastí, která je v nové doktríně akcentována více, než dříve je zapojení různých orgánů státu do přípravy na krizové stavy až po mobilizaci všech zdrojů země (k doplnění „dalších orgánů“ došlo v letošní doktríně na mnoha místech, což je jasný posun k širšímu chápání řešení krizových stavů). Má se přepracovat právní rámec pro odvody a mobilizační opatření obecně (to bylo i v doktríně 2010 a dá se odhadovat, že za čtyři roky nedošlo k posunu), zvýšit prestiž vojenské služby, zlepšit nábory a spolupráci s různými sdruženími, agenturami, zkvalitnit výcvik a zlepšit vojensko-vlasteneckou výchovu k obraně.

 

Akcentace branné výchovy a vlasteneckého vzdělávání je zdá se novým prvkem, respektive novým zapracováním tohoto tradičního Putinova tématu do strategického materiálu. Například i mezi vnitřními ohroženími Ruska je uvedena i negativní propaganda zaměřená především na mládež a vedoucí k oslabení historických, duchovních a vlasteneckých tradic v oblasti obrany vlasti. Doslova:

в) деятельность по информационному воздействию на население, в первую очередь на молодых граждан страны, имеющая целью подрыв исторических, духовных и патриотических традиций в области защиты Отечества;

Výše uvedený bod nahradil tento v doktríně 2010:

в) дезорганизация функционирования органов государственной власти, важных государственных, военных объектов и информационной инфраструктуры Российской Федерации.

Poměrně hodně upravená pasáž je i ta o vojenských konfliktech dneška, na které se mají připravovat ruské ozbrojené síly. Zde se jednoznačně odráží zkušenosti z Gruzie, ale především z Ukrajiny a dalších konfliktů (dá se odhadovat, že především těch na Středním východě), byť žádný z nich není explicitně zmiňovaný. Důraz je kladen na asymetrii při vedení operací, na význam informačního prostoru, komunikací obecně, autonomní systémy, ale i na působení polovojenských skupin a „soukromých vojenských společností“ v oblastech konfliktu (noční můrou jsou ty u hranic Ruska a shromažďování sil – především Západních – tamtéž) a tak dále.

 

Ruská doktrína v tomto podle všeho tedy přejímá to, o čem se hovoří a co se již nějakou chvíli vtěluje do strategických a koncepčních materiálů na Západě. Politika, politická a sociální nestabilita se kromě terorismu stává důležitým faktorem jak pro zajištění bezpečnosti státu, tak pro vedení vojenských operací, respektive přípravu na ně.

 

Na konci dokumentu, v tradičním výčtu úkolů vojensko-politické spolupráce, přibyl k různým organizacím a Bělorusku i význam koordinace společné obrany a bezpečnosti s Abcházií a Jižní Osetií, které podobně jako Krym (o tom není v dokumentu ani zmínka) Rusko prakticky před několika lety anektovalo. Bez zajímavosti není ani to, že se v dokumentu explicitně objevuje rozšiřování spolupráce v rámci BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jižní Afrika).

 

Chápu, že vše výše uvedené je asi pramálo zajímavé pro mainstreamová média. On, když si to člověk přečte, nic moc prvoplánově skandálního v nové vojenské doktríně nenalezne (po odborné stránce je samozřejmě zajímavá). Může si jen dovozovat, že Vladimir Putin vytyčil Rusku přípravu na válku asymetrickou i totální, obklíčení nepřáteli z transatlantické oblasti využívajících všech nástrojů – od ekonomických, přes sociální až po vojenské – a podobně. To je ovšem rétorická rovina.

 

O tom, že jakákoli realizace ve skutečnosti nebude tak jednoduchá může svědčit již před lety vytyčená urychlená modernizace ozbrojených sil, která ovšem neprobíhá tak rychle a kvalitně, jak bylo plánováno, stejně jako reforma armády a vojensko-průmyslového komplexu obecně.

 

Změna doktríny se dá také číst jako relativně nutný „upgrade“, který by nevzbudil větší pozornost, pokud by ji vzbudit neměl. Ať už kvůli situaci na Ukrajině, respektive neschopnosti splnit sliby na Krymu (mimochodem se spekuluje, že by problémy Krymu mohl vyrazit řešit Ramzan Kadyrov) či ekonomickým problémům, kterým není zdaleka konec. Prezident Putin zkrátka potřebuje zase vypadat hodně akčně, ať už jde o armádu, bezpečnost země, hledání a vypořádávání se s nepřítelem, ochranu tradic a vlastenectví, ekonomiku či „obyčejnou“ cenu vodky.

 

 

Udělte článku metály:

Počet metálů: 5 / 5

Nahlásit chybu v článku

Přidej komentář

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

avatar
semtam Datum: 04.01.2015 Čas: 21:21

Docela obsáhlý článek o novele SK ústavy je zde

http://www.teraz.sk/slovensko/poslanci-justicia-ustava-zmena/86847-clanok.html

avatar
MarcusMaximusVictus Datum: 04.01.2015 Čas: 20:53

to Superme

slová majú svoj význam.

"To samé dělá Slovensko, které má přímo v ústavě napsáno, že rodina je pouze svazek muže a ženy"

V čom vidím klamstvo? No len v tom, že v ústave SR nie je napísané (a už vôbec nie priamo), že RODINA je len zväzok muža a ženy. Ale je v nej definícia MANŽELSTVA ako zväzok muža a ženy.

"Partnerství osob stejného pohlaví není na Slovensku povoleno. Nebo snad je?"

Nie, nie je. ZATIAĽ (čo neznamená, že raz nemôže byť). MANŽELSTVO je manželstvo (muž+žena) a je definované v ústave. PARTNERSTVO definované nie je. ZATIAĽ (čo neznamená, že raz nemôže byť). Zdá sa mi, že si pletiete dojmy a pojmy. MANŽELSTVO, PARTNERSTVO a RODINA sú samostatné pojmy a nie synonymá, alebo snáď muž a žena s 1,2,3...X deťmi ktorí nie sú zosobášení (počítate len úradne uzavreté manželstvá alebo aj tie v kostole?) nie sú rodina?

to Admin
Ospravedlňujem sa za lingvisticko-právnické okienko.

avatar
Superme Datum: 04.01.2015 Čas: 20:08

Todomatch - Proboha, koukal jste na to video, co jsem sem dal? Nebo i na jiná? Jsou to normální občané (bílý Francouzi), kteří s tím nesouhlasí! Věřím i tomu, že jsou proti islamizaci jejich země, protože Nacionalisté bojují právě proti islamizaci Evropy jako celku!

Víte, podle Vaší teorie by s radikálními imány souhlasily také křesťané a také mnoho ateistů. Mě to jaksi nedává logiku a je úžasné vidět liberalistu, který je proti Islámu. Liberalismus by totiž měl být i o náboženské svobodě ;)

avatar
Todomatch Datum: 04.01.2015 Čas: 20:07

to Moogwi:

Jo Putin jede. Dokonce zakázal i sprostá slova, to myslím vážně: http://goo.gl/cFvoSo Už zbývá jen, aby zakázal nemoci a Rusko bude uzdraveno. Stejně je zvláští, že Rusko bylo vždy dobré a svaté a je třeba se držet jeho příkladu a přitom je tam současně tolik nezdravých jevů, které se musí omezovat a zakazovat. Trošku rozpor ne? Možná proto západ tolik zakazovat nemusí, protože tam tolik špatnosti není, aby se musely přijímat speciální zákony.

avatar
Jan Grohmann Datum: 04.01.2015 Čas: 19:59

Pánové jestli chcete řešit homosexuály, jděte jinde, Děkuji.

avatar
Todomatch Datum: 04.01.2015 Čas: 19:58

to Supreme:

A víte kdo tvoří velký díl protestujcích ve Francii proti sňatkům homosexuálů a proti adopcím dětí? Muslimové milý pane, muslimové. Vás opravdu nezaráží, jak se v tomhle Orbán a jemu podobní shodují s radikálními imámy? V tomhle a ještě v jedné věci jsou si Národní fronta, Jobbik a ruští národovci s miltantními islamisty podobní jako vejce vejci. V antisemitismu. Čeští nacionalisté dokonce žádali před lety prezidenta Klause, aby jim povoli odejít do Íránu bojovat po boku Íránců proti Izraeli. Nacionalisé jsou v mých očích stejně úchylní jako pedofilové.

avatar
Superme Datum: 04.01.2015 Čas: 19:54

MarcusMaximusVictus - Ale však Vy jste to napsal, protože to v tom zákonu je přímo definováno : "Manželstvo je jedinečným zväzkom jedného muža a jednej ženy." né muž+muž nebo žena+žena...Partnerství osob stejného pohlaví není na Slovensku povoleno. Nebo snad je? A tato novela potvrzuje, že tomu tak bude i nadále! Takže jakou lež jsem napsal?

avatar
semtam Datum: 04.01.2015 Čas: 19:53

Todomatch

Případné zřeknutí liberalismu, jsem myslel v době pokud by muslimové díky velkému počtu tvrdě prosazovali Islám jakožto hlavní zřízení státu. Poté by již liberalismus byl naší velkou slabinou. I v Římě si zvolili diktátora v době ohrožení. Protože v době ohrožení by římská demokracie nemohla obstát.
K ruskému kontroverznímu zákonu možná vede i to, jak sám popisujete ruskou špatnou statistiku. V Rusku by se hlavně měla propagovat rodinná politika než homosexuálové. Zákon může někoho pohoršit, ale není to nic zkázonosného. U nás máme taky nějaké věci padlé na hlavu. A to, že se klidně nepřizpůsobivým dají byty či jako na Slovensku postaví za státní peníze nové domky a se do nich nastěhují, protože původní objekty si zničili. Což neříkám, že je chyba nepřizpůsobivých, ale vlády jako takové. Tím nám vlastně říká, nepracujte, neplaťte a my Vám ještě postavíme byty a domy. Podobných nelogičností je ve světě spousty.

avatar
MarcusMaximusVictus Datum: 04.01.2015 Čas: 19:50

Pôvodné znenie:
"Manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona. Zaručuje sa osobitná ochrana detí a mladistvých."

Novela (doplnenie definície manželstva), platnosť od 1.9.2014
"Manželstvo je jedinečným zväzkom jedného muža a jednej ženy. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru"

tvrdenie " To samé dělá Slovensko, které má přímo v ústavě napsáno, že rodina je pouze svazek muže a ženy." je klamstvo

avatar
Todomatch Datum: 04.01.2015 Čas: 19:31

to semtam:

Proč bychom měli tváří v tvář muslimům liberalismus zahazovat? Naopak ho máme tvrdě vyžadovat. Zbavit se liberalismu je to, co chtějí oni, ne my. To islám je odpůrce liberalismu, stejně jako třeba fašismus a komunismus.

avatar
Todomatch Datum: 04.01.2015 Čas: 19:27

Promiňte Moogwi,ale vy věříte, že když uděláte homosexualitě dobrou propagaci, tak se z lidí stanou homosexuálové? Jinak řečeno, že když vás bude někdo přemlouvat, tak se vám začnou líbit muži? To vlastně ruské zákony říkají, neboť toho se obávají a před tím chrání. To by byl pak svět krásně jednoduchý, homosexuálovy byste ukázal fotografie nahých žen a řekl - mu "vidíš to se ti líbí" a on by řekl, "aha, děkuji, to mě nikdy nenapadlo" a už by byl heterosexuál. Pokud tomu nevěříte a není to tak, tak k čemu jinému ty zákony jsou? Nemůže to být opravdu tak, že se chce Putin zalíbit silám o které by slušný politik nikdy nestál? Těmi zákony dělají z Rusů blbce neboť to vypadá, že když Rusovi vláda, řekne že má být gay tak jím bude a když ne, tak jím zase nebude. Minimálně tím, že věří že pouhou propagací lze gaye stvořit to potvrzuje. Navíc je to pokrytecké, protože děti mají být chráněny před veškerými projevy sexuality, neadekvátní jejich věku. Ani propagace heterosexuálního pohlavního styku před dětmi ve školce by asi nebyla to pravé, nemyslíte? V konzervativním Rusku se navíc rozvádí víc manželství než v EU a na potrat chodí násobky žen, než v EU. Alkoholismus je tam stále problém číslo jedna. Ale za úpadek mohou gayové a lesby. A proto Putin zlevnil zákonem vodku. Apropó - když je to Rusko normální země jako každá jiná - dovedete si představit, že Merkelová, Holland nebo Obama podepisují zákon o zlevnění Whisky, piva či vína? Nevidíte tu naprostou abnormalitu ruského světa?

avatar
semtam Datum: 04.01.2015 Čas: 19:21

Todomatch

Tak sexualita a národnost jsou rozdílné věci. Představte si, kdyby v zemi v které je velká nesnášenlivost vůči homosexuálům zavedli adopci dítěte. Myslím, že by jsme byly svědky daleko otřesnějších zpráv. Liberální demokracie je dobrá věc, ale musí jí přijímat drtivá většina společnosti. Společnost musí být natolik vyzrálá, aby se zabránilo zneužití liberální demokracie. Ano v tomto směru se můžem pousmát, že ruská společnost je v tomto případě zaostalá (vůči homosexuálům), pokud budem škodolibý. Ale co se týče EU, tak liberální demokracii neuznávají muslimové a je tu riziko s jejich nárůstem, že by mohli tuto liberálnost svrhnout. Nebo v obraně proti nim by jsme museli liberálnost zahodit.

avatar
Superme Datum: 04.01.2015 Čas: 19:03

Todomatch - Ať si je každý kdo chce homosexuál, je to každého osobní věc s kým je nebo není. Ale nemusí to každému cpát svými průvody, nebo žádat něco, na co od pradávna byli vždy žena+muž a to je výchova dětí. Tohle nikdy podporovat nebudu, stejně jako nikdy nebudu podporovat propagaci homosexuality mezi mládeží. Proč bychom měli říkat, že je to něco normálního, když není? To je úplně stejné, jako kdybychom řekli, že je normální pedofílie. Tito lidé také přeci vždy byli a vždy budou. Je to jednoduše nějaká porucha. A ta porucha není normální.

Vy říkáte, že Rusko "dělá hon na homosexuály". Jak? Tím, že zakázalo propagaci homosexuality mezi mládeží? Tím, že jim neumožňuje se brát? Tím, že jim nepovoluje adopce dětí? To je podle Vás hon? Ale to v tom případě dělá Maďarsko také, když zakázalo svatby a adopce dětí homosexuálům. To samé dělá Slovensko, které má přímo v ústavě napsáno, že rodina je pouze svazek muže a ženy. To samé jistě dělají Francouzy, kteří vyšli do ulic francouzských měst, aby protestovali proti tomu, že Holland a jeho vláda povolily adopce dětí homosexuálům. A to byli statisícové davy!
https://www.youtube.com/watch?v=Ovzlpf7aU-c
To samé dělají některé státy v té ultra-mega "svobodných" USA, kde svatbu homosexuálů povoluje ani ne polovina států - nyní 24 z 50. A tím, jak republikáni posílily pochybuji, že se to bude měnit.

Ale tak hlavně, že si můžete zase postěžovat na Rusko.

avatar
Todomatch Datum: 04.01.2015 Čas: 18:52

To semtam:

Ano, ale oficiální podpora toho horšího ve společnosti - ať už podpisem zbytečných zákonů, či lísáním se k některým církvím a spolkům - je jen přiléváním oleje do ohně. Je to jako s antismitismem, který leckde bublá pod povrchem, opravdu myslíte, že byste mu zabránil tím, že byste vydal ofifální prohlášení že si vláda myslí, že jsou Židé skutečně trošku škodliví a minimálně děti a rodiny by před nimi měly být chráněny?

avatar
semtam Datum: 04.01.2015 Čas: 18:36

Todomatch

Zákony o homosexualitě se v různých zemí liší http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kony_t%C3%BDkaj%C3%ADc%C3%AD_se_homosexuality
Hodně do toho mluví církev a naladění obyvatelstva na tuto problematiku. V Rusku homosexualita je legalizovaná už (až) od r. 1993. To že společnost je proti nim naladěná nezmění jakýkoliv zákon. Dokonce bych se obával u takto naladěné společnosti, že uzákoněním všech práv se společnost může proti nim ještě víc vymezit. Prostě některé věci nelze změnit za rok, ale chce to delší dobu. Nejhorší podmínky jak tu sám zmiňujete jsou v islámských zemí jako je Saúdská Arábie či Írán. To že v Rusku nějaké partičky pořádají hony na homosexuály je politováníhodné, ale větší obavy mám z muslimských gheet v EU. Kde se to již řídí jen jejich pravidly a o nějaké liberální demokracii, natož právech homosexuálů se vůbec nedá mluvit. Je to něco jako v tom smyslu, že se někdo pohoršuje nad tím a píše stížnosti, že sousedovic pes mu kálí na trávník a přitom mlčky platí výpalné mafii.

arr