Bitevní tank (MBT) vs. bojové vozidlo pěchoty (IFV) pro armádu malého státu

Při diskusích ohledně budoucnosti našich obrněných ... Více

Ruská vojenská politika v roce 2018

Ruský politolog Pavel Luzin v článku Limity ... Více

Nová americká jaderná strategie: Hrozba omezeného použití jaderných zbraní

Americký deník Huffington post v pátek zveřejnil ... Více

Spojené státy představily novou národní obrannou strategii

Nová americká Národní obranná strategie NDS ... Více

Vojenská výstroj

Jaký bude nový maskovací vzor pro Armádu ČR?

Datum přidání 09.02.2017    Rubrika rubrika: Vojenská výstroj     komentáře 101 komentářů    autor autor: Radomír Sedláček

Přímým předchůdcem dnešního českého maskovacího vz. 95, se dá považovat experimentální vz. 85V (1985), který byl inspirován západním vzorem ERDL. Masové zavedení se nikdy neuskutečnilo. Následoval vzor vz. 92, takzvané "Slovače", prakticky se již jedná o vz. 95, barvy jsou však o něco světlejší. 

Foto: MultiCam ztmavený do pododby, aby odpovídal budoucímu českému maskovacímu vzoru, který má být zaveden do výzbroje v roce 2020. / Archív autora

 

Cesta k novému českému maskovacímu vzoru

Kamufláž vz. 92 opět nebyla zavedena, změna přišla až u novějšího vz. 95, který se od předchozích liší, opět jen v použitých barvách. Tento maskovací vzor je využíván Armádou České republiky od roku 1995. V roce 2007 byl v rámci projektu "Voják 21.století" vytvořen experimentální vz. 95 "Město", jehož barevné schéma naznačuje využití ve městech a v pouštních oblastech. 

 

Kolem roku 2010 byly zahájeny práce na prototypu nového polního stejnokroje, který měl být hotov v roce 2012. Tehdy ještě nebylo jisté, jakou budou mít nové maskovací potisky pro uniformy podobu. Byl zmiňován i takzvaný digitální potisk, na který tehdy přecházela řada armád, ale od roku 2013 AČR zavedla pouze upravený maskovací vzor 95. Ten se lišil od původního vzoru pouze barvami, které byly nově definovány dle normy ČOS 108017, viz obrázek níže.

 

Dle ministerstva obrany (MO ČR), je zavedení nových polních uniforem úzce spjato s projektem vojáka 21. století. Zavedení nového stejnokroje bylo zvažováno v druhé fázi projektu, nejdříve v roce 2015.

 

MO ČR proto nechalo zřídit zvláštní komisi, která se zabývá otázkami spojenými s vývojem, inovací a modernizací polní a speciální výstroje vojáků. Nejde jen o vzor potisku ale také o vlastnosti materiálů pro uniformy. Při vývoji stejnokroje musejí vývojáři postupovat i na základě zkušenosti z Iráku či Afghánistánu a zohlednit řadu věcí, například aby nebyl voják vidět infrakamerou nebo aby byl materiál, co nejvíce odolný proti ohni, špíně a poškození. Samozřejmostí jsou integrované chrániče kolen, loktů a předloktí.

 

V ideálním případě by měl nový materiál mít schopnost částečné ochrany i proti chemickým a biologickým zbraním. Ani hmotnost látky není zanedbatelným faktem, jelikož uniforma vážící až 1,5 kg je zbytečnou zátěží.

 

Celková koncepce a střih uniformy musí vyhovovat požadavkům vojáků. Původně se u tohoto projektu zmiňovala možnost přechodu, na již zmíněný vz. 95 "Město", případně nový digitální vzor. Od této módy se však obecně upouští právě ve prospěch různých multicamů, tedy multifunkčního maskovacího vzoru.

 

Pro rok 2020 je plánován přechod na nový maskovací vzor "český multicam", který nahradí dosavadní maskovací vzor 95. Dle brigádního generála Ing. Jaroslava Trakala (1959-/), který je ředitelem Agentury logistiky AČR, by se mělo jednat o multicam uzpůsobený pro podmínky ČR. Je potřeba si ale připomenout, že se zde nejedná pouze o nový maskovací vzor, ale také nutnost pořídit velké množství různých výstrojních součástek.

 

Foto: MultiCam Tropic zřejmě nejvíce odpovídá budoucímu českému maskovacímu vzoru.  / Archív Autora 

 

"Každému zavedení nové součástky předchází definování požadavků na její užitné (taktické) a technické požadavky. V současnosti tato činnost probíhá v rámci stálého integrovaného pracovního týmu, kde jsou stanoveny priority modernizace či pořízení výstrojních součástek pro AČR. Pro definování taktických požadavků uživatelů probíhají za řízení ustanoveného týmu a odborníků Agentury logistiky pracovní jednání se zástupci uživatelů jednotlivých druhů vojsk AČR, kteří detailně formulují své požadavky na konkrétní součástku počínaje požadavky na maskování, balistickou odolnost, materiálové složení, maximální hmotnost, konstrukční detaily a další vlastnosti a požadavky na kompatibilitu s ostatní výstrojí a výzbrojí konče. Tyto požadavky jsou pro následné zavedení doplněny odborníky výstrojní služby o technické parametry a příslušné standardy pro měření a ověřování požadovaných parametrů.V příštích letech tak budou ze stěžejních součástek zavedeny nové prostředky balistické ochrany jednotlivce (přilby, vesty, nosiče panelů), tlumoky, střelecké opasky či spací pytle. Do konce roku 2020 bude vyvzorován nový polní stejnokroj včetně maskovacího potisku zabezpečující vyšší stupeň ochrany vojáka při zabezpečení vyššího komfortu snížením hmotnosti a zvýšením termoizolačních vlastností," uvedl zdroj z Agentury logistiky AČR.


Další zdroj z Agentury logistiky AČR, doplnil: "Nadále pokračuje modernizace stávajících a vývoj nových výstrojních součástek reagující na operační potřeby. Na rok 2016 byly připraveny k pořízení a zavedení nové tlumoky a je zpracována dokumentace na pořízení vest ochranných balistických univerzálních. Výhledově, ve spolupráci s vytvořeným Stálým integrovaným pracovním týmem pro zavádění a modernizaci výstroje, ve kterém jsou zastoupeny všechny složky resortu obrany, je připravována modernizace bojového opasku, spacích pytlů a zavedení nového polního stejnokroje."

 

Nyní ale zpátky k plánovanému maskovacímu vzoru. Patrně by se mělo jednat o něco ve stylu MultiCam Tropic, který nabízí Crye Precision. Možností je samozřejmě víc, ale jedná se o docela zajímavou alternativu současného maskovacího vzoru a řeší některé jeho vady, především zvýrazňující černou barvu. Výhodou vzoru MultiCam Tropic je, že se v něm dá sehnat velké množství doplňků a výzbrojních součástí, které jsou ve vz. 95 prakticky nedostupné nebo předražené. Problémem jsou ale autorská práva, která drží Crye Precision.

 

Ideálním řešením by byla jiná skladba barev nebo změněné tvary tak, aby nebyla porušena autorská práva a majitelem práv se mohla stát pouze Armáda ČR. Problém se zaváděním nového maskovacího vzoru si můžeme krásně demonstrovat na příkladu zavádění MultiCamu pro americkou armádu.

 

 Foto: Maskovací vzor Scorpion americké armády. / US Army

 

Inspirace u spojeneckých armád

Na původním MultiCamu pracovala společnost Crye Precision ve spolupráci s armádními laboratořemi. Vývoj byl úspěšně dokončen již v roce 2002 a v roce 2010 jej americká armáda s úspěchem testovala v Afghánistánu.

 

Objednávka nových uniforem v potisku MultiCam, však skončila na velkých finančních požadavcích firmy Crye Precision, byť Americké Velitelství pro speciální operace US SOCOM (United States Special Operations Command) nakoupilo nemalé množství těchto uniforem pro řadu svých jednotek. V závěrečné fázi, kde rozhodovala jak cena, tak maskovací schopnosti, si US Army vybírala z maskovacích vzorů od firem Crye Precision, ADS a Hyperstealth, Brookwood Companies a Kryptek.

 

Později se zapojil také "vlastní" maskovací vzor Scorpion, od armádních laboratoří Natick Soldier Systems Center. Maskovací vzor Scorpion je velmi podobný MultiCamu, původně totiž Crye Precision vyvíjela maskovací vzor, pozdější MultiCam, s americkou armádou. Americká armáda nakonec dala přednost maskovacímu vzoru Scorpion, na který vlastní licenci. Maskovací schopnosti vzoru Scorpion a Multicam jsou navíc prakticky identické a liší se jen v detailech.

 

Scorpion vstoupil do služby pod oficiálním názvem Operational Camouflage Pattern (OCP), neoficiálně se u něj ale i nadále používá termín Multicam. Originální MultiCam je velmi oblíben u speciálních jednotek, včetně české 601. skupiny speciálních sil a vzniklo velké množství odvozených typů, jako již zmíněný MultiCam Tropic a mnoho dalších.

 

Vlastní multifunkční maskovací vzor zavedla Britská armáda v roce 2010, pod názvem MTP (Multi-Terrain Pattern). Australská armáda zavedla AMCU (Australian Multicam Camouflage Uniform) v roce 2014. Slovinská armáda zavedla SloCam a další státy tento trend následovaly.

 

Tyto multifunkční maskovací vzory jsou dnes typické pro většinu armád NATO. Samozřejmě není možné jen tak poskládat barvy podle toho, jak by se nám to hodilo, jedná se o velice složitý proces, který si můžeme demonstrovat na novém provedení tuzemského vz. 95.

 

Foto: Ukázka moderních maskovacích vzorů. / Archív autora 

 

Kombinace barev u Maskovacího vzoru 95

Jak norma ČOS 108001-2 z roku 2007, tak novější norma ČOS 108017 stanoví čtyři maskovací vzory – letní, horský, pouštní a zimní. Ty vznikají kombinováním skvrn definovaných barev. Mezi jednotlivými normami došlo časem k vývoji a ke změnám. Pro nás je nyní nejdůležitější klasický maskovací vzor letní. Tento maskovací vzor se skládá ze čtyř barev – černé, hnědé, tmavě zelené a světle zelené.

 

Každá barva má definovaný procentuální poměr zastoupení ve vzoru. Na první pohled to vypadá, že u tohoto maskovacího vzoru nedošlo mezi normami ke změně, ale není tomu tak. Došlo ke změně definic jednotlivých barev a tak maskovací vzor letní platící od roku 2013 není totožný s předcházejícím vzorem. V normách ČOS jsou jednotlivé barvy stanoveny více způsoby.

 

Barevné odstíny jsou stanoveny pomocí trichromatických souřadnic. Každá barva je definována podle soustavy X,Y,Z nebo podle soustavy CIELAB. Norma stanoví i tolerance k dané barvě. Maskovací schopnosti vůči přírodnímu pozadí jsou pak definovány pomocí hodnot spektrální reflektance. Jedná se o hodnotu světelného záření odraženého od vzorku barvy pro dané spektrum vlnových délek. V tomto případě se jedná o vlnové délky 400-1200 nm.

 

Mimochodem pro lidské oko jsou viditelné vlnové délky 380-750 nm, hodnoty nad 750 nm jsou určeny pro pozorování pomocí přístrojů nočního vidění. Celá věc je ještě komplikována spektrozonálním kritériem. Jedná se o projev zeleného barviva – chlorofylu v rostlinách a ovlivňuje vnímání barev při vlnových délkách 650-750 nm. Jinými slovy, pokud bude zelená barva nadefinována špatně a bude vás při pozorování proti přírodnímu pozadí demaskovat. 

 

Foto: Porovnání barev podle hodnot CIELAB převedených na RGB mezi starou a novou normou.
Patrný je zvýšený počet odstínů barev u nové normy a také změny u několika odstínů. / Archív autora

 

Mezi normami ČOS 108001-2 a ČOS 108017 došlo ke změnám v hodnotách barev. Například u tmavě zelené došlo k jejímu zhnědnutí a v nové normě je označená jako tmavě zelená/olivová. Ke změnám však došlo u více barev. Je tedy nutné zdůraznit, že změna mezi normami je viditelná na první pohled. 

 

Moderní konstrukce také vyžaduje obvykle technický střih oděvů a to znamená sešití z více dílů, projmutí atd. U normy ČOS 108001-2 je lineární opakovatelnost stanovena na rozměr 60×90 cm. U nové normy ČOS 108017 je stanovena lineární opakovatelnost 62×150 cm. Došlo tedy ke zvětšení základní plochy vzoru a podle nové normy je možno vyrábět i větší prvky.


Těmito poznatky a omezeními se musí řídit i výběr nového maskovacího vzoru pro AČR. "Český multicam" může teroticky použít obdobné barvy jako novější vz. 95, jen aplikované na schéma MultiCamu. Tedy takový MultiCam Tropic v barvách ČOS 108017.

 

Doplňkem by pak mohl být multifunkční maskovací vzor v barvách použitých u experimentálního vz. 95 "Město", tedy určený pro boj ve městě a v poušti. Dnes se sice již od oboustranného potisku uniforem ustupuje, ale mohlo by se jednat o zajímavé řešení.

 

Zdroje: časopis A-REPORT; teiwaz.cz; 21. Století, Armádní noviny, IDnes

Udělte článku metály:

Počet metálů: 4.3 / 5

Nahlásit chybu v článku

Přidej komentář

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

avatar
Martin.N Datum: 21.01.2018 Čas: 08:50

Ahoj všichni, ještě k novému maskovacímu vzoru. Úplně bych to pojal jednoduše. Uvědomil bych si kolik chyb udělali jiné armády, při tvorbě nových vzorů. A zvážil bych zda si můžeme, my tak malá země, dovolit dělat chyby. Vycházel bych z toho, co víme a je prověřené. Nedávno jsem si pořídil multicam a za sebe musím konstatovat, že se mi líbil, ale šíleně mě zklamal. Díky novému střihu jsem si uvědomil drobnosti, které třeba nejsou na první pohled vidět. Kupříkladu, že vynález knoflíku se rovná vynálezu kola. Na suché zipy, když se nalepí bodláčí, je to hrůza, nejsou tiché a časem přestanou fungovat, Navíc vzor nemaskuje tak dobře, jak jsem si myslel v některém prostředí ani jako vz 95. A to jsem na něj sázel hlavně v podzimních a zimních měsících. Jediný možný okamžik, kdy fungoval, když jsem jej dal do prostředí mezi opadané listnaté stromy a suchou trávu, nicméně tam vzor 95 alespoň vypadal jak kus kmenu, nebo pařez. Ale jinak v lese multicam svítí na dálku.
Proto za sebe bych jednoduše inovoval. A znovu opakuji úplně jednoduše. Vzor 95 je povedený vzor v základu. Jen na dnešní dobu nových možností může být zlepšen. Pokud jej budu srovnávat s opravdu povedenými vzory jako ABD LAND CAMO a PENCOTT, tak bych si rozebral je. Ale ABD je na vysvětlování moc náročné, tam je základ jakási síťová mřížka a barvy příliš přecházejí jedna do druhé, a bylo by to nejspíš na hlubší studii a úvahu, rozebral bych proto trochu PENCOTT, přijde mi jednodušší.
Konkrétně bych se zaměřil na Pencott Greenzone, to si myslí by mohl být zde v Čechách celoroční maskovací vzor, působí dost přirozeně i v podzimním a zimním období, protože připomíná mechem pokryté předměty. Když jsem jej hlouběji zkoumal, zjistil jsem že základem jsou čtyři barvy. Je to hnědá, skoro až brčálově zelená, kávová a bílá. Dále celý vzor má v základu velké obrazce. Které do sebe vzájemně přecházejí přes drobnější a malé body. V podstatě jsou tam zastoupeny jak velké, tak i malé prvky. Proto bych podobně postupoval i u vzoru 95.
Tam jsou momentálně jen velké prvky. Takže inovace by byla ta, že by se změnila některá z barev. Za sebe bych navrhoval hlavně nahradit černou. Ano vím, má to imitovat stín atd. Ale není to potřeba. Stín vzniká tím, že pod určitým úhlem dopadá světlo na předměty. Proč tedy zbytečně uměle vytvářet další stín, když stín se může vytvořit sám a přirozeně? V praxi to znamená, že je maskovací vzor příliš tmavý a je nutné jej zesvětlit. Je to zřejmé hlavně při pohybu v letních slunných měsících třeba po louce. Proto černou bych nahradil za tmavě hnědou. Také bych obrysy prvků trochu rozložil, jsou příliš místy zakulacené. A do celého vzoru bych přidal po okrajích jednotlivých velkých prvků, tam kde do sebe přecházejí, kávové a bílé menší "tetrisové" prvky a tečky, ale jen v okolí místa kde do sebe přecházejí velké prvky, né přímo přes ně. A docela by mě zajímal výsledek.
Také jedna z možností je upravit pouštní vzor 95, tam jen přidat velké zelené obrazce, drobné zelené a bílé "tetrisové" prvky, tečky zase v místech přechodu obrazců jednoho do druhého.
Která z variant by se použila, je asi jedno. Celkově si ale myslím, že změna by nemusela být pak příliš nákladná a stavělo by se už na předchozím základu.

Mimik si myslím, je nedokončený. Chybí mu drobné a velmi malé prvky, ale správně někoho napadlo vz 95 zesvětlit, jen bych ještě trochu přidal zelené prvky.

avatar
Talvi Datum: 08.11.2017 Čas: 23:17

Již klasická otázka.. něco nového okolo nového camo vzoru?

avatar
Rase Datum: 20.07.2017 Čas: 06:06

Porad nic moc. Bude to multifunkcni maskovaci vzor, projekt je soucasti projektu noveho stejnokroje atd. Porad ale nic detailniho. Patrne se na projektu pracuje a cekal jsem neco uz na IDETu, ale vubec nic.

avatar
Talvi Datum: 20.07.2017 Čas: 01:36

Ahoj, jsou nějaké novinky nebo zprávy, co se novýho camo týče?

avatar
Rase Datum: 16.05.2017 Čas: 20:37

Martin.N:
Zdravím, Pencott GreenZone nosí docela dost speciálních jednotek, to by rozhodně nebylo šlápnutí vedle. Hodně se mi líbí ABD MAMMUT (od LandCamo). Přeci jen AČR nejspíš hledá multifunkční vzor jak do lesa, tak i do pouště (a všechno mezi tím), tak tohle by fungovalo víc než dobře:

http://scontent.cdninstagram.com/t51.2885-15/s480x480/e15/10584528_1450956578509721_1721142356_n.jpg?ig_cache_key=NzgyNTkzODQ2NTYwMzMzNzQw.2

avatar
Martin.N Datum: 16.05.2017 Čas: 20:26

Zdravím všechny, jestli mohu trochu přispět do diskuze názorem z pohledu civila, tak mi přijde, že vzor 95 nahrazovat multicamem, ať už jsou čos normy barev jakékoliv, je tak malý krůček, a teď těžko říci kterým směrem, že to nemá vlastně ani smysl. Jestli mohu kritizovat většinu armádních vzorů. Tak bych je rozdělil asi na dva základní tábory. Na ty, co na dálku svítí a na ty, co jsou až příliš tmavé. Tyto dva tábory mají ale jedno společné oba jsou pouhým okem dost vidět. A ten kdo ví, jak využít stínu, porostu a terénu vlastně ani maskování příliš nepotřebuje. Mrzí mě ale, že spíše než armádní vzory jsou více promyšlené ty komerční. Tyto vzory jsou často lépe zpracované a dosahují lepších výsledků a používají i přirozenější odstíny barev. Proto pokud se někdy budu chtít z pohledu neznalého člověka trochu schovat a budu si vědom toho, že nejsem ofláknutý profík, tak spadnu do škarpy nejlépe v něčem jako je Pencott nebo LandCamo. Tam je velká pravděpodobnost, že když se nepohnu, tak dost práce odvede právě takovýto vzor.

avatar
tctx Datum: 22.02.2017 Čas: 11:47

Shrnuti:

Pouzivaji se dva zpusoby:

1) Vojaci v maskacich jsou rozmisteni vedle sebe v rade, pozorovatele se priblizuji po 50 m intervalech z pocatecni vzdalenosti 500 m, zaznamenava se vzdalenost odhaleni, rozpoznani a identifikace objektu (vojaka). Hodnoti se se stupen viditelnosti na skale 0 az 5.

To same v infra a tepelnem spektru.


2) Fotosimulacni test - vojak v maskacich je vyfocen na pozadi terenu, promitaji se fotky, meri se cas detekce.


Jeste je tam popis akustickeho testu, ktery ale neni pro tuto diskusi uplne relevantni.

Prosim o pripadnou opravu, kdybych neco popletl :)

avatar
tctx Datum: 22.02.2017 Čas: 11:12

Primo od autora... diky :)

Pro zajemce:
http://www.oos-data.army.cz/cos/cos/108022.pdf

avatar
plachy@vtuo.cz Datum: 22.02.2017 Čas: 09:57

Nevite nekdo, jak se takove testovani provadi u nas?

Existuje ČOS 108022

avatar
tctx Datum: 22.02.2017 Čas: 09:01

Dalsi zajimava vec je zpusob testovani efektivnosti a porovnani, jak to delali v americke a v mexicke armade.

http://www.hyperstealth.com/Mexico/index.html

V US Army testovali podle subjektivnich kriterii, tzn, ze respondenti udelovali body podle toho, jak si mysleli, ze je vzor v danem prostredi efektivni. Maskovaci vzor byl v obdelniku velikosti simulujici vysku lidske postavy na urcitou vzadalenost, a byl vlozen do fotek z ruzneho prostredi.

Problem tohoto zpusobu je, ze odpovedi na otazky "kde to je?" a "co to je?" jsou vzdy stejne - je to vzdy uprostred obrazku, a je to obdelnik.


Naproti tomu mexicka armada pouzivala fotky, na kterych byla simulovana postava vojaka umistena nahodne v terenu. Respondentum se meril cas, nez na postavu klikli mysi, navic museli rozpoznat, jestli postava stoji, lezi, kleci, pripadne jakym smerem je otocena. Fotky s ruznyma vzorama byly navic stridave zrcadleny a prostredi byla obmenovana, aby si mozek nezvykl na stejne pozadi a nesoustredil se na stejna mista, kde hledat.


Osobne mi pripada ten druhy zpusob efektivnejsi, protoze jde po podstate maskovani - ztizit rozpoznani, kde je to, a co je to, resp. co nejvice prodlouzit cas, nez se to stane. Navic se to da dobre merit.

Nevite nekdo, jak se takove testovani provadi u nas?

avatar
Rase Datum: 21.02.2017 Čas: 20:11

Pan Ess:
Teeda, to zni hodne zajimave, preci jeste pred nedavnem mne ani nenapadlo, ze se neco chysta a ono to je docela zive tema i na MO, jak se zda.
Jestli muzu pozadat, tak tady je muj meil:
rase13@seznam.cz
Tohle tema na vyvoj maskovani u ACR je fascinujici

avatar
Pan Ess Datum: 21.02.2017 Čas: 19:57

Zajímavé. - AČR mi v roce 2015 i v roce 2016 tvrdila, že neplánuje modernizovat, či úplně měnit maskovací vzory. A? A už od projektu právě vojáka pro 21. století bylo jasné, že tomu tak není.
Mohu přeposlat komunikaci a mohu i přeposlat vzoroky navrhovaných úprav maskovacích vzorů, které bylo třeba použít pro testovací sérii a rozhodnout o jejich použitelnosti na základě standartního testu.
Vzory byly poskytnuty zdarma, bez nároku na honorář a s popisem vývoje.

avatar
Hyena Datum: 16.02.2017 Čas: 23:39

tctx

Nastastie je vo vz 07 aj dost hnedej a bezovej aby to nebola klasicka zelena uniforma. Aj ked cim zelensia kamuflaz tym lepsie maskuje cez leto.
Je trochu problem zohnat foto na dialku, vsetko co sa foti je skor propagacneho stylu. Ked tak by som skusil nejake galerie airsoftakov v SR. Jedine toto sa mi podarilo vyhrabat

https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/15181614_641143202724836_3293321917453599361_n.jpg?oh=1a833533b12a7e354d40dd11ffee2d91&oe=592D1FFF
https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/16265882_676985209140635_7422420115676343440_n.jpg?oh=9babb84b9b6aea38e68523e8a446850e&oe=5903F15C
https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/15895355_663169563855533_6930633899366421062_n.jpg?oh=939ae1a3b9062fbc395a071d3e573d6b&oe=5948DD2F
https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/15941284_665232523649237_83140683983006474_n.jpg?oh=6eb8263498aeffb4e388fb1df0ecabd3&oe=58FE198E
https://uloz.to/!xlOfKnRpBPeg/screenshot-8-png
https://uloz.to/!TIUgK6bo7ffr/1-jpg

avatar
Jameson Datum: 15.02.2017 Čas: 11:04

txtc: infrakamenra neni mysleno nocni videni, ale termo. Termo - FLIR - Forward Looking Infra-Red.

avatar
Jameson Datum: 15.02.2017 Čas: 10:53

Co se tyce obmeny, tak se mi jezej chlupy na zadech, kdyz slysim KAZDY VOJAK. Oficir nebo kdokoliv ze stabu ma diametralne, ale diametralne odlisnou spotrebu uniforem nez vojak v poli. Blatoslap potrebuje tak 4x casteji novou uniformu nez vojak na stabu.


Za dalsi bych zavedl decentralizovane nakupy. Cim vetsi zakazka, tim vic penez, tim vic se bude handrkovat, soudit a uplacet. Kdyz to budou mensi zakazky za "drobne", tim min bude srani kolem, at si kazdy utvar nakupuje maskace dle danejch, ale rozumnejch predpisu dle svejch potreb. Navic mensi zakazku zvladne i mensi firma a ne jen par vyvolenych. Jak se ukazuje, cim vetsi zakazka, tim vetsi zajem, tim vic srani a stejne se na mnozstevni sleve vubec nic neusetri.


A zase opet stejna vec. Zrusit posrany COSy nebo je minimalne zmirnit, stejne na to vetsina lidi ve vysledku kasle nebo se to uplaci atd...

arr