Umělá inteligence pro bojová vozidla pěchoty CV90 MkIV

Společnost BAE Systems se minulý týden zúčastnila ... Více

Nové verze vozidla ASCOD 2 se představily na Eurosatory

Pařížský veletrh Eurosatory je místem, kde se ... Více

Armádě České republiky se odkrývají nové schopnosti BVP PUMA

V Austrálii je diskutován program „Program ... Více

Čeští speciálové na největším společném cvičení amerických speciálních sil

Operátoři 601. skupiny speciálních sil doplnění o ... Více

Události

Organizace sil pro speciální operace

Datum přidání 18.11.2013    Rubrika rubrika: Události     komentáře 0 komentářů    autor autor: Mgr. Ondrej Rajkovič

V článku Cobra 13 – Trable ve Freedonii a také v rozhovoru s generálem Patalongem jsme zmínili několik typů organizačních jednotek. Tento článek přináší přehled základního organizačního dělení speciálních sil, jak jej stanovila studie velitelství sil pro speciální operace NATO. 

5. pluku speciálního určení

Foto: 5. pluku špeciálneho určenia, ilustrační foto / MOSR

 

Studie NATO týkající se sil pro speciální operace nestanovuje žádnou přesnou organizační strukturu pro jednotlivé členské státy NATO. Uvnitř studie najdeme popis takových struktur a takových schopností, které mohou být aplikovány na většinu speciálních jednotek SOF (Special Operation Forces) států NATO.

 

Tento článek popíše dva základní typy úkolových uskupení (SOTU, SOTG) pro pozemní operace a velitelský a kontrolní prvek speciálních operací (SOCCE), který slouží jako velitelství komponentu speciálních operací. Tedy přesně ty organizační stupně, jaké lze nyní vidět na mezinárodním cvičení sil speciálních operací Cobra-13.

 

Úkolová jednotka speciálních operací SOTU

Úkolová jednotka speciálních operací SOTU (Special Operations Task Unit) je základní organizační kámen pro všechny ostatní organizační stupně - velí, řídí a provádí speciální operace v rámci Severoatlantické aliance. Tuto jednotkou může vytvořit jeden jedenáctičlenný organický oddíl 5. pluku speciálního určení nebo také několik čtyřčlenných týmů z 601. skupiny speciálních sil.

 

Takový oddíl plánuje a provádí speciální operace (úderné, průzkumné a asistenční) samostatně nebo jako součást většího celku v nepřátelském, politicky citlivém nebo zapovězeném prostředí po dobu minimálně 5 dní, a to bez vnější podpory. Při vedení podobných operací infiltruje určenou operační oblast po zemi, z vody nebo vzduchu.

 

V případě operací speciálního průzkumu provádí průzkum nebo pozorování cíle pomocí optoelektronických prostředků ve dne, v noci a za ztížené viditelnosti nebo pomocí bezpilotních prostředků. Průzkumné operace zahrnují již zmíněné pozorování cíle, sběr zpravodajských dat (SIGINT) a také chemický, biologický a radiační průzkum.

 

V oblasti bojových operací SOTU provádí úderné operace s využitím vozidel a podpůrných zbraní. Stejně tak operátoři této jednotky dokáží navádět letecké údery včetně využití přesně naváděné munice.

 

Při asistenčních vojenských operacích je SOTU schopná vytvořit, zorganizovat, vycvičit, vybavit a vést vojenské nebo polovojenské oddíly hostitelského státu. Pro splnění těchto úkolu je podmínkou začlenění tlumočníka to týmu SOTU.

 

Úkolová skupina speciálních operací SOTG

Úkolová skupina speciálních operací SOTG (Special Operations Task Group) je nadřízený prvek jednotek SOTU. Velitelství SOTG vytváří velitelskou, kontrolní, komunikační, zpravodajskou a počítačovou strukturu pro operační kontrolu dvou až šesti podřízených jednotek SOTU a přidělených prvků bojové podpory a služeb bojové podpory.

 

SOTG poskytuje štábní podporu v oblasti personálního řízení, zpravodajství, plánování krátkodobých i dlouhodobých operací, logistiky a komunikační podpory. Pomocí těchto funkcí řídí speciální operace podřízených SOTU, ať již samostatně a nebo jako součást většího celku.

 

Úkolová skupina SOTG udržuje operační bezpečnost OPSEC (Operations Security), jak pro operace úkolové skupiny, tak i pro jednotlivé operace podřízených úkolových jednotek. Řídí operace k zajištění fyzické ochrany pro nadřízené velitelství velícího a řídícího prvku speciálních operací SOCCE.

 

Velitelství úkolové skupiny SOTG poskytuje styčné důstojníky odpovědné za poskytování poradenství a zajištění spolupráce s nadřízeným velitelským prvkem speciálních sil a nebo s velitelstvím konvenčních sil. Mimo toho poskytuje tlumočníky pro spolupráci s místním obyvatelstvem a ozbrojenými složkami hostitelského státu.

 

Pro přípravu a plánování operací velitelství provádí analýzu a syntézu z různých zpravodajských zdrojů, začleňuje zpravodajské produkty do operačního plánování a předává zpravodajské informace podřízeným úkolovým jednotkám.

 

Velitelský a kontrolní prvek speciálních operací SOCCE

Pokud speciální síly působí ve stejné oblasti jako konvenční síly anebo jsou začleněny do operací společných sil, může se vytvořit styčný prvek označovaný jako velící a řídící prvek speciálních operací SOCCE (Special Operations Command and Control Element). Styčný prvek zřizuje společný mnohonárodní velitelský komponent speciálních operací CJFSOCC (Combined Joint Force Special Operations Component Command).

 

SOCCE synchronizuje a koordinuje operace s konvenčními silami a předchází možným potížím v oblasti spolupráce. Takovýto prvek nemá žádnou fixně stanovenou organizaci. SOCCE je postaven na štábní struktuře vytvořené vedoucím státem nebo sdružením jednotlivých národních příspěvků, které vytvoří společné nasaditelné velitelství.

 

Toto velitelství se nachází na stejném místě jako velitelství konvenčních sil, ke kterému bude připojeno. SOCCE je připraveno velet a koordinovat operace dvou až šesti úkolových skupin speciálních operací SOTG a/nebo leteckých úkolových jednotek speciálních operací.

 

Minimální schopnosti velitelského a kontrolního prvku speciálních operací zahrnují plnění štábních funkcí stejných, jako v případě velitelství úkolové skupiny speciálních operací SOTG doplněné o plánování výcviku a řízení zdrojů. Při plnění těchto úkolů štáb integruje nasazení sil pro speciální operace do operačních plánů pro celou operační oblast.

 

Zdroj: NATO Special Operations Forces Study, 4 December 2008 [1]

Udělte článku metály:

Počet metálů: 4.3 / 5

Nahlásit chybu v článku

Přidej komentář

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

arr