Umělá inteligence pro bojová vozidla pěchoty CV90 MkIV

Společnost BAE Systems se minulý týden zúčastnila ... Více

Nové verze vozidla ASCOD 2 se představily na Eurosatory

Pařížský veletrh Eurosatory je místem, kde se ... Více

Armádě České republiky se odkrývají nové schopnosti BVP PUMA

V Austrálii je diskutován program „Program ... Více

Čeští speciálové na největším společném cvičení amerických speciálních sil

Operátoři 601. skupiny speciálních sil doplnění o ... Více

Události

Rusko ohrožuje narůstající islamismus v zemi

Datum přidání 04.01.2016    Rubrika rubrika: Události     komentáře 47 komentářů    autor autor: Václav Kopecký

Rusko má s islámem dlouholeté zkušenosti a na jeho území žije několik milionů muslimů. Avšak v posledních letech narůstá počet konvertitů k islámu z řad etnických Rusů a dochází k radikalizaci nemalé části z nich. Znepokojivým jevem je zapojení ruských militantních islamistů do válek v Sýrii a Iráku a v neposlední řadě poměrně masivní vnitřní migrace, která odhaluje nové bezpečnostní hrozby.

Foto: Ruští vojáci muslimského vyznání; ilustrační foto / Pashtun forums

 

Islámští konvertité

O existenci zvyšujících se konverzí etnických Rusů k islámu se hovoří už delší dobu. Nicméně je nutné zdůraznit, že se v Rusku zatím nejedná o masový proces. Podle odhadů v posledních 15 letech konvertovalo k islámu zhruba 10 000 etnických Rusů.


Daleko závažnější je, že velká část z těchto konvertitů se poměrně rychle radikalizuje. Díky nedostatku informací není přesně jasné, kolik z těchto předpokládaných deseti tisíc konvertitů se radikalizovalo natolik, aby se stali bezpečnostní hrozbou.


V otázce ruských konvertitů k islámu je velmi zajímavé, že velká část z nich se velmi rychle stává fundamentalisty. Někteří ruští analytici soudí, že za šířením radikálního islámu, zejména různých forem salafismu, je zodpovědná narůstající propaganda islámských extremistů v ruských věznicích. Tento trend je známý také ze západní Evropy, kde se mnoho mladých muslimů radikalizuje v době výkonu trestu.


Obdobně jako v Evropě, tak i v Rusku, jsou cílem islamistů mladí lidé do 30 let věku. Tato argumentace by dávala smysl, kdyby konvertité byli z velké části lidé s problémovou minulostí. Podle části ruských analytiků však k islámu konvertují zejména mladí a vzdělaní lidé, kteří nemají problémy se zákony.


Jedním z vysvětlení může být také to, že se tito konvertité svým radikalismem snaží ukázat, že jsou lepší muslimové než rodilí vyznavači islámu v Rusku.


Zajímavá situace je v sousedním Kazachstánu, kde žije na 54 000 etnicky Rusů islámského vyznání. To je 20x méně etnických Rusů než v samotné Ruské federaci, ale procento muslimských konvertitů z řad etnických Rusů je v Rusku pětkrát větší než v Kazachstánu, kde islám vyznává více jak polovina populace.


Pozice etnických Rusů, kteří konvertují k islámu, je ve společnosti velice složitá. Tito konvertité se nepřestávají cítit Rusy, což vede ke konfliktům s ruskou pravoslavnou církví, která dlouhodobě prohlašuje, že za Rusa se může považovat pouze člověk ruského ortodoxního vyznání. Mnoho vedoucích představitelů ruských muslimů s tímto tvrzením nesouhlasí a dostávají se do sporů s církví a státem.


Ruští muslimští konvertité se však z největší pravděpodobností nebudou ve velkém zapojovat do boje proti ruským bezpečnostním složkám po boku muslimských radikálů na severním Kavkazu nebo v Sýrii. Mají příliš odlišnou mentalitu a islám pro ně primárně není pojítkem v boji proti ruské vládě.


Vyskytlo se však už několik případů, že se konvertité vydali do Sýrie nebo se připojili k islamistům v Rusku. Tyto případy byly ruskými médii hojně rozebírány.


Podle ruského analytika Romana Silantyjeva tvoří islámští fundamentalisté v Rusku zhruba 5 % všech muslimů, což odpovídá zhruba 700 000 osob z 14 - 20 milionové muslimské populace Ruska. Podle Silantyjeva žije také daleko více islámských fundamentalistů například v Saratovské oblasti na východě Ruska než v Čečensku.

 

Pro představu, v Moskvě má domov milion muslimů a dalších 1,5 milionu muslimů (většinou dělníků) zde přicestovalo za prací. V Moskvě je 8000 mešit. 


Centrum ruského islámu také není, jak by se mohlo na první pohled zdát, na Kavkaze, ale v Tatarstánu. V Kazani, metropoli Tatarstánu, se nachází největší mešita v Evropě a také ruská islámská univerzita. V Tatarstánu tvoří islámští fundamentalisté dokonce většinu místní muslimské populace.


Ani radikální muslimští konvertité nejsou soustředěni na Kavkaze, ale jsou rozšíření napříč celým Ruskem. Například v Astracháni žije podle ruských zdrojů více jak tisíc ruských salafistů. Narůstající počtet konvertitů z řad etnických Rusů také vede k nejistotě mezi tradičními ruskými muslimskými komunitami, které se s tímto fenoménem snaží vyrovnat.


Dokonce došlo k několika případům, kdy byli konvertité vyloučeni z místní muslimské komunity, neboť vyšlo najevo, že spolupracují s ruským bezpečnostními složkami.

 

Někteří mladí muslimští konvertité se snaží dokázat svou víru také tím, že se zapojují do islamistických skupin, což může do budoucna vést k rozkolu mezi islamisty v Rusku, neboť členy radikálních džihádistických skupin byly dosud výhradně rodilí muslimové kavkazského nebo středoasijského původu.


Migrace obyvatel

Rusko se už několik let potýká s poměrně razantními přesuny obyvatel uvnitř svých hranic. Tato vnitřní migrace je motivována zejména ekonomickými faktory. Nekontrolovatelný pohyb osob, zejména obyvatel původem ze severního Kavkazu, a to jak muslimů, tak etnických Rusů, se pro Rusko stává bezpečnostní hrozbou.


Na severním Kavkaze dochází jednak k přesunu obyvatel z venkova do měst, ale také k migraci poměrně velkého množství místního obyvatelstva do bohatších regionů Ruska, zejména do Moskvy a okolí. Přesun obyvatel z vesnic do měst v rámci kavkazských republik je nebezpečný z několika důvodů.


V mnoha kavkazských republikách dochází k vylidňování venkovských oblastí, kde už dnes mizí celé vesnice. Venkovské horské oblasti jsou operačním prostorem místních džihádistických skupin na pojených na Al-Qaidu a Islámský stát (IS) a opuštěné vesnice džihádistům často slouží jako dočasné základny a úkryty před ruskými bezpečnostními složkami.


Přesun zejména mladých lidí z vesnic do měst může doprovázet také jisté rozčarování z nového života, odtržení od tradic a původní komunity. Tyto faktory mohou být lehce zneužity radikálními kazateli a verbíři islamistických skupin, což může do důsledku vést k větší islamizaci a radikalizaci obyvatel Kavkazu.


Migrace obyvatel severního Kavkazu do bohatších částí Ruska sebou nese také značná rizika. Jednak z této oblasti odchází velké množství etnických Rusů a některé regiony se pomalu stávají etnicky čistě kavkazské. Tento jev může do budoucna vést k nemalým problémům pro ruskou státní správu.  


Ta využívala etnických Rusů jako opory, díky níž dokázala tento Moskvě nepříliš nakloněný region kontrolovat. Teď o tradiční oporu přichází a je otázkou, zda ruské úřady dokáží získat na svou stranu významnou část obyvatel.


Další problém související s migrací do bohatších částí Ruska je její nekontrolovatelnost. Ruské úřady evidují odhadem jen každého osmého migranta, který odešel z ekonomických důvodu z Kavkazu. V kavkazském regionu žije zhruba 9 % celkové populace Ruska, ale migranti z této oblasti tvoří více jak třetinu z 3,5 milionu migrantů v Moskvě a okolí.


V kontextu celého Ruska však bude jejich počet daleko větší. Tito lidé pohybující se v „šedé zóně“ jsou často zapleteni do nelegálních aktivit, spolupracují s organizovaným zločinem, či extremisty.

 

S nelegální migrací souvisí také problém rasismu, kterému jsou vystaveni lidé, kteří se na západ Ruska přistěhovali z Kavkazu a středoasijských republik. Tito přistěhovalci, vesměs nelegální dělníci, jsou cílem útoků různých nacionalistických ruských skupin a zastání nenajdou ani u ruských úřadů, z jejichž strany jsou vystaveni silné represi.


Podobné zkušenosti mnoha vnitřních migrantů mohou vést k posílení jejich odporu proti ruskému státu a u některých z nich také k radikalizaci a vstupu do džihádistických skupin.


Další specifickou skupinou obyvatel Kavkazu, náchylnou k přijetí radikálního islámu, jsou lidé, kteří byli nuceni opustit své domovy během válek v 90. letech a nemohli se vrátit zpět.


Tito lidé byli vesměs násilně přesídleni a mnoho z nich pociťuje odpor k ruskému státu. Ještě náchylnější k radikalizaci jsou pak jejich děti vyrůstající v protiruském prostředí a slogany radikálních islamistů je mohou daleko snadněji ovlivnit.


Posledním problém spojeným s přesunem obyvatel je odchod islámských radikálů do Sýrie a Iráku. V současné době není přesně jasné, kolik islamistů původem z Ruska bojuje v zahraničí za IS nebo skupiny napojené na Al-Qaidu.


Podle vyjádření Kremlu v Sýrii bojuje až 7000 džihádistů z Kavkazu. Na jednu stranu jsou ruské bezpečnostní orgány spokojené s odchodem kavkazských bojovníků za hranice Ruské federace, neboť tak odpadá nebezpečí jejich útoků v Rusku, na druhou stranu si však uvědomují zvýšené riziko útoků a verbování nových bojovníků po návratu kavkazských radikálů ze zahraničí.


Ruská tajná služba FSB se snaží všechny navrátilce rychle identifikovat a zatknout je na základě zákona o podpoře terorismu. V ruském parlamentu se dokonce objevily hlasy, které požadují schválení zákona, který by umožnil usvědčeným islamistů z IS a dalších skupin odebrat ruské občanství.


Kolektivní tresty pro rodiny radikálů, kteří odejdou bojovat do zahraničí, byly zavedeny v Čečensku. V Sýrii následně sice došlo k poklesu množství islamistů z Čečenska, ale důvodem byly spíše neshody mezi čečenskými veliteli v Sýrii a jejich neschopnost zajistit plynulé zásobování čerstvými posilami z Čečenska než represe kadyrovovy vlády.


Naproti tomu došlo k výraznému nárůstu počtu nových rekrutů z Dagestánů. Podle dagestánské vlády odešlo do Sýrie bojovat 600 Dagestánců, odborníci však odhadují jejich počet až na 5000. Dagestánci tvoří a do budoucna nejspíše budou tvořit jádro džihádistických sil původem z Ruska.


Postupný nárůst muslimských konvertitů z řad ruského etnika bude velkou výzvou pro ruskou administrativu a její bezpečnostní složky, které byly dosud zvyklé na jednání výhradně s kavkazskými nebo středoasijskými muslimy.


Stejně tak vnitřní migrace může do budoucna být velmi nebezpečná, zejména pokud ji budou provázet protesty ruských pravicových radikálů. Ty mohou vyvolat větší příklon ruských muslimů k radikálním formám islámu. Stejně tak i návrat radikálních islamistů z válek v Iráku a Sýrii zpět do Ruska je pro tamní bezpečnostní složky značným rizikem.


Zdroj: The James Town

Udělte článku metály:

Počet metálů: 5 / 5

Nahlásit chybu v článku

Přidej komentář

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

avatar
semtam Datum: 09.01.2016 Čas: 20:17

armataratata

Co jsem měl podle Vás překroutit? Dal jsem zde jasný odkaz, že do statistik jsou započítány i pokusy o vraždu. Co je na tom překrucujícího? Jak dělají různé organizace statistiky opravdu nevím. Jen říkám, že když jsem šel na ruské zdroje, tak mají schodná čísla, ale rozdíl je v tom, že se tam uvádí vražda a pokus o vraždu. Tak nevím v čem je problém? A to, že statistika vražd či i pokusů o vraždu klesá je ze zdrojů s kterými pracují všechny statistiky.

crusader

Severní Kavkaz má nejnižší hodnoty vražd dle statistik v RF. Jsou srovnatelné s ČR či jiným státem EU. Vypadá to divně, ale je to tak. Dal jsem sem odkaz, ale ne úplně přímí, aby to ratataarmata měl o něco těžší, sice stačí jen správně vyplnit políčka a jste "doma". Chtěl jsem vidět jeho reakci. Z jeho reakce je patrné, že buďto nezohledňuje fakta či neumí s těmito údaji pracovat. A jako na potvoru se začalo horečně bodovat. To je sice pěkné, ale fakta to nemění.

avatar
crusader Datum: 09.01.2016 Čas: 17:09

armataratata (nebo ratataarmata nebo todomach nebo jaký už jste měl nick)
No nějak vám ty počty nesedí, pokud v Rusku, které má nějakých 146 mil obyvatel je nějakých 14 600 vražd, tak na milion uprchlíků připadá jen sto vražd.
To se ve statistikách např. v Německu skoro neprojeví.
Taky nevím proč by měl přijít milion zbídačených Rusů, když nepřišel při kolapsu Ruska za vlády Jelcina, teď určitě nepřijde.
S tou teorií o útěku ze Sýrie kvůli ruské podpoře Assadovi jste už trapný, kdyby naopak SA, Turecko a Emiráty za tichého souhlasu USA nepodporovali "umírněnou opozici" byl by tam už dávno klid. I OSN přiznává, že většina vnitřních uprchlíků v Sýrii (a těch je mnohem víc než těch co jsou za hranicemi) je na území, které je pod kontrolou vládních sil neboli "nenáviděného Assada).
Křesťanské ideály určitě nejsou špatné ale já jsem ateista a v boha nevěřím.
Ano klidně jim poskytněme pomoc, ale jen skutečně potřebným (ženám a dětem a jen na přechodnou dobu) a zbytek posílejme zpět tam, odkud přišli.

avatar
armataratata Datum: 09.01.2016 Čas: 16:32

Kdepak Crusadere, i v roce 2012 žily na území EU miliony a miliony přistěhovalců arabského nebo afrického původu. Vždyť tím strašíte nejméně deset let. Statistiky tedy vliv přistěhovalců zohledňují dlouhodobě. Počet uprchlíků, který se přihrnul do Evropy, díky Ruskem a Čínou cynicky prodlouženému konfliktu v Sýrii v minulém roce, na tom nic nezměnil. Nebo snad došlo k desetitisícům vražd, což by přece mělo odpovídat příchodu 1 milionu migrantů? Nedošlo. Dochází k deliktům, které by byly stejné, kdyby do Evropy přišlo milion zbídačených Rusů s dekou v podpaží a začali se po tisících opíjet na náměstích velkých měst. Tam by byli i pobodaní a mrtví - mimochodem tomuto jevu brání jediná věc - vízová povinnost. Kriminalita logicky v Evropě vzroste, jako při každém humanitárním kolapsu, ale budou to setiny max desetiny procent. Rozhodně nedojde k devitinásobnému nárůstu vražd, který by nás postavil po boku zemí jako je diskutované Rusko. Můžeme se bavit o tom, že necheme ani ty desetiny - a samozřejmě nechceme - ale migranti nepřišli na naše pozvání, přišli spontánně a sami a bez pozvání. Výrok Merkelové zazněl až v době, kdy už sem proudily davy a měl jediný cíl, uklidnit emoce na všech stranách. Výklad jejího tzv. pozvání byl jediný "nebojte se, bude vám pomoženo" - taková už je tvář Evropy s křesťanskými ideály, které přece všichni chcete chránit.

avatar
armataratata Datum: 09.01.2016 Čas: 16:09

Ne, semtam to nepopsal dostaečně, naopak to celé navzdory oficiálním faktům ruských úřadů překroutil. Srovnání pro Rusko, Evropu, USA a další země je provedeno podle jedné metodiky, neboť sami Rusové tato čísla staví vedle sebe a zanášejí je do stejného grafu. Shrnutí je tedy zcela jiné než semtam uvádí a sice že západní země jsou i se svými miliony přistěhovalců nesrovnatelně bezpečnější než Rusko.

avatar
crusader Datum: 09.01.2016 Čas: 10:22

armataratata
Ano máte pravdu, v Rusku je víc vražd (pokusů o ně) než v EU.
Nebudu se k tomu vracet, semtam to myslím popsal dostatečně. Jen kromě tý Sibiře jsou tam taky jižní (kavkazské) státy, kde je krevní msta úplně normální věc (pro obyvatele, nikoli pro federální prokuraturu Ruské federace). Bez těchto regionů by čísla byly úplně jiný.

Semtam
No a to navíc tyhle čísla končí rokem 2012, kdy o masivní imigraci neměla EU ještě ani páru. Je mi jen divný, proč Eurostat neuvádí data za roky 2013 a 2014 (od jednotlivých států data určitě má). Že by tam byl takový nárůst a proto se nehodí? Je to ale jen moje domněnka a přiznám se, že se mi nechce vyhledávat data u jednotlivých států (od toho je právě Eurostat a jeho určitě nemalý rozpočet).

avatar
semtam Datum: 09.01.2016 Čas: 02:46

armataratata

Ona ta statistika může dost mást, protože Rusko vede dost často společně tresný čin vraždy a pokusu o vraždu dohromady.

Viz. zde:

http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8

Ty čísla která uvádíte přesně kopírují vraždy a pokusy o vraždu. A zase v jiné zemi můžou mít 1 vraždu a obětí více. Tudíž statistika má velkou odchylku.

Zde graf od roku 1988 do roku 2013 ukazující vraždy a pokusy o vraždu v RF

http://sdelanounas.ru/blogs/46397/

Zde krásná statistika dle regionů:

http://www.fedstat.ru/indicator/data.do?id=31271

Můžete si všimnout, že drastická čísla jsou na Sibiři. Zkuste hádat proč?
Jedním z důvodů je samozřejmě místní obyvatelstvo a to je známo tím, že k zabití nemají příliš daleko, je to dáno životním stylem. Jak se tam loví a bodá do zvířat, tak pak do člověka je to mnohem snažší. Proto také to velké procentní číslo z celkových vražd na venkově.

Abych to shrnul, statistika může často zavádět. Záleží s jakými údaji pracuje. Ale jak vidno křivka jde v těchto činech dolů a vypadá to, že Rusko se i v tomto případě zlepšuje s krizových 90. let.

Obavu mám z EU, zde index zvyšující se kriminality ve státech postižených imigrací. Státy bez imigraci kopírují Rusko :D ve snižování kriminality.

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Violent_crimes_recorded_by_the_police,_2002%E2%80%9312_YB14.png

avatar
crusader Datum: 08.01.2016 Čas: 22:32

armataratata
No zrovna Igarapé nám v případě ČR značně lichotí, uvádí za rok 2012 105 vražd, ČSÚ ve stejném roce uvádí 188 vražd, což je značně velký rozdíl.
Jestli si takhle cucá údaje z prstu i u ostatních zemí opravdu se tomu dá "věřit".
A nepsal jste západní Evropa ale EU.

torong
armataratata uváděl odkazy na úrovni novinek, lidovek a TV Nova, to si snad děláte srandu, to je stejný jako by opačná strana uváděla jako zdroj AC24 nebo sputniknews.
No a Děti ze stanice Leningradská, natočené Polkou, za peníze z Norska?
Nepřipadá Vám to jako Děti ze stanice ZOO (kniha napsaná podle výpovědí dětských narkomanů ze Západního Berlína někdy v 80. letech).
Když si projdu města např v Řecku nebo v Itálii, klidně natočím to samý.
A nebudu muset ani tak daleko, stačí Chánov nebo nějaký jiný ghetto na severu Čech nebo na Ostravsku.

avatar
semtam Datum: 08.01.2016 Čas: 20:18

Torong

Odkazy jsem nedával, protože průměrně informovanému člověku je to snad jasné.

http://video.aktualne.cz/dvtv/dvtv-26-11-2015-proc-nevalcit-s-is-novodobe-otroctvi-divadlo/r~ab40a47c945911e590ec0025900fea04/

https://www.youtube.com/watch?v=CuZDFYoKoVM

http://www.liveleak.com/view?i=38d_1450307155

http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/evropa/nejvetsimi-znasilnovaci-eu-jsou-statisticky-svedove_117280.html

Nevim, co chcete? Je tu problém jak hrom a vaše oči jsou upřené na Rusko a hledání chyb. Přitom pár kiláků od našich hranic je situace rok od roku horší.

avatar
semtam Datum: 08.01.2016 Čas: 20:03

armataratata

Pane armat. vidím, že absolutně jste z diskuze nic nepochopil. Nevím, kde jste vzal to, že tu chce někdo bourat demokracii a svobodu. Demokracie a svobody se bourají na západ od nás a to mílovými kroky.
Vaše odkazy jsou pěkné, ale úplně ty samé lze najít i na západ od nás. Rozdíl je ten, že Rusko tyto činy potírá a jde proti nim. V EU začínají bujet neskutečným způsobem. Rozumíte, přibližujeme se.

Nevim, jak by jste předsvědčil lidi, kterým by znásilnili imigranti dcery tvrzením, že v Rusku by na ně stačilo dle statistik o vraždách polovina (a teď důrazně) Rusů :(
S tím Ruskem jste se dostal až do absurdit.

Jinak k islámu v Rusku už jsem řekl své. V EU máme teď problém jak hrom. Mě občas i napadne, že Rusko je jen odvedení pozornosti od skutečných problémů.

avatar
Torong Datum: 08.01.2016 Čas: 19:50

"a všechny ty "zlé příklady Ruska" co jsi sem dal se dějí také v západní Evropě. "

armataratata dal zdroje pro svoje tvrzení, dodej svoje zdroje.

avatar
Superme Datum: 08.01.2016 Čas: 19:46

armataratata - Promiň, ale ty jsi vůbec nepochopil o čem jsem ve skutečnosti psal. Nehodlám to tu také již rozebírat, tak napíši je jedno.

Nikdy jsem neidealizoval Rusko, nikdy jsem o něm nemluvil jako o našem vzoru a všechny ty "zlé příklady Ruska" co jsi sem dal se dějí také v západní Evropě. Já si naopak všímám, že ty idealizuješ západní Evropu, ačkoliv na ní v současné době není co obdivovat. Právě naopak.

avatar
armataratata Datum: 08.01.2016 Čas: 19:26

Superme, tahle diskuzní větev je již mrtvá - jsou tu nové a zajímavější, proto ti odpovím v duchu tvého apelu. Samozřejmě, že budu bránit naše rodiny! Ale prosím abys i ty bral ohled na naše děti a ženy a nepřidával se na stranu těch, kteří chtějí otočit demokratický a svobodný vývoj naší země zpět a inspiraci k tomu vidí v Rusku v zemi, kde je devětkrát vyšší zločinnost než u nás, zemi kde jsou v hlavním městě odhalovány továrny s dětskými otroky, kde v otroctví může skončit řadový voják a kde si otroky vydržuje dokonce státní policie a pronajímá je politikům na stavbu jejich soukromých sídel. Nepodsouvej svým ani jiným dětem jako ideál Rusko, kde jsou rodiny devastovány nezvladatelným alkoholismem, kde je vyšší rozvodovost než v Evropě a kde ač se lidé zaklínají křesťanstvím, jde na potrat sedm žen z deseti, což je na západě nepředstavitelné. Nelži dětem, že v Rusku neexistuje znásilnění, když to nač se v Kolíně nad Rýnem musí opít tisícovka Arabů a černochů stačí čtyři Rusové a láhev vodky. Nedopusť, aby pro tvoji zaslepenost nemohly mé děti vyrůstat ve svobodné, demokratické zemi, kde jediným metrem je dodržování zákona a nikoliv barva pleti nebo servilnost k mocným. Nedávej naši zemi všanc těm, kteří obdivují Rusko v jehož čele stojí bývalí komunisté a agenti tajných služeb. Když ne kvůli mým, tak kvůli svým dětem se vyvaruj obdivu k zemi, kde desetitisíce jejich vlastních dětí musí žít na ulici.

potraty v Rusku: http://1url.cz/byd6
dětští otroci v Moskvě: http://1url.cz/MysH
ruští vojáci prodávaní do otroctví: http://1url.cz/bys2 nebo http://1url.cz/Oysq
otroci vydržovaní ruskou policií: http://1url.cz/kysE
znásilnění čtrnáctileté ruskými mladíky: http://1url.cz/aysN
bezprizorné ruské děti na ulicích: http://1url.cz/0yso

avatar
Superme Datum: 08.01.2016 Čas: 16:49

armataratata - Takže nejdříve k tomu odkazu. Ano i v Rusku se dějí takovéto věci, stejně jako jinde na světě. Podstatný rozdíl je v tom, že nikdo v Rusku tyto zločince neomlouvá, žádný politik či "hate-free" organizace je neomlouvá a už vůbec je nechrání. Bohužel se stačí kouknout na současné dění v Německu a každý normálně uvažující člověk si musí klepat na hlavu a říkat si, zda je toto vůbec normální (a podotýkám, že Německo je jen další z řady západoevropských zemí).

Dále jste mě a semtama označil za ty, kteří se nedrží tématu. Doporučuji se kouknout na začátek diskuze. Vše rozjel Jan Horten s výrokem, že "Rusko je na tom s islamizací ještě hůř než celý Západ dohromady a i ruské vedení v ní zašlo dál než kdokoliv na Západě, je to dost tragický vývoj a směřování. " A na toto prostě nešlo nereagovat, protože je to blbost první kategorie.

No a nakonec se zde oháníš počtem vražd, ale jiné údaje jako jsou znásilnění, krádeže atd. jsi nedodal. No prosím. Ale já se budu opravdu více cítit bezpečněji v Rusku než v současném Stockholmu, Paříži nebo Kolíně nad Rýnem. Uvědom si už prosím, že nám sem Merkelová a spol. tahají lidi a Afghánistánu, Iráku, Pákistánu nebo Afriky. Lidi, kteří zde nemají své místo, protože žijí stále ve středověku. A prosím, ber ohled hlavně na naše ženy a děti, protože jsou to právě oni, kdo budou v západní Evropě trpět nejvíce. Já nemám strach o sebe, já mám strach o svou rodinu a v budoucnu také o děti.

Nezlob se na mě, ale pro mě jsou nejhorší zločiny způsobené dětem a ženám. Když jsem četl, co se stalo v Anglii... jak Pákistánci a jiní muslimové znásilňovali i 12ti leté děti bílého vzhledu, anglického jména... a víš co je nejhorší? To zjištění, že se policie bála něco udělat, aby ji tobě podobní neoznačily za rasistickou. semtam už sem ten případ dal, já sem dám odkaz na článek, který mi vyloženě vyrazil dech a všem ho doporučuji přečíst.
http://rogozov.bigbloger.lidovky.cz/c/448050/O-znasilnovani-deti-snadne-bile-maso.html

Mám štěstí, že mám příbuzné, kteří žijí asi 25 km od Mnichova. A opravdu si nedokážeš představit, jaký ve skutečnosti mají Němci strach.

avatar
armataratata Datum: 08.01.2016 Čas: 13:05

crusader, Rusko v přesném čísle také není 9 ale víc a sice 9,2. A nevybírám si co chci, ale co se váže k tématu. Debata se točí ohledně srovnání, zda je situace bezpečnější v západní Evropě nebo v Rusku a která policie pracuje lépe. Z tohoto srovnání vychází Rusko nesrovnatelně hůř. Že je v pobaltských zemích vysoká zločinnost? Inu třeba v Hondurasu je to ještě víc, tam je poměr vraždy na 100 000 obyvatel dokonce 85,5 (!). Ale třeba na Ukajině je to 4,3 tedy oproti Rusku méně než poloviční. Údaje jsou z roku 2012 a pochází od Igarapé Institute - což jr brazilská organizace specializující se na celosvětový monitoring bezpečnosti.

Jen pro zajímavost, srovnání vražd na 100 tis obyvatel v některých jiných zemích:

USA: 4,7 (polovina oproti Rusku!)
Kanada: 1,6
Slovensko: 1,4
Rakousko: 0,9
Německo: 0,8
Francie: 1,2
Španělsko: 0,8
Švýcarsko: 0,6
Portugalsko: 1,1
Polsko:1,1
Švédsko: 0,9
Velká Británie: 1

Ještě to postsovětské Pobaltí, ani tam to není jako v Rusku:
Estonsko: 5,4
Litva: 7,4
Lotyšsko: 3,3

Západní a střední Evropa osciluje mezi 0,8 až 1,2 to je tedy cca 9 x méně vražd než v Rusku.

avatar
Luky Datum: 08.01.2016 Čas: 12:35

u nás je málo vražd... u nás se páchají sebevraždy 13-tinásobným sebebodnutím do srdce...

jinak logiku jsou tam i šťavnatější kousky jako: "Ruští bezdomovci snědli část zabitého muže, zbytek prodali na kebab ", " Mladí satanisté z Ruska zabili své vrstevníky, částečně je i snědli" , "Ruský balet v ČR", " V hořícím domě bylo 12 zavražděných lidí, rodina a její návštěva"...

arr