Umělá inteligence pro bojová vozidla pěchoty CV90 MkIV

Společnost BAE Systems se minulý týden zúčastnila ... Více

Nové verze vozidla ASCOD 2 se představily na Eurosatory

Pařížský veletrh Eurosatory je místem, kde se ... Více

Armádě České republiky se odkrývají nové schopnosti BVP PUMA

V Austrálii je diskutován program „Program ... Více

Čeští speciálové na největším společném cvičení amerických speciálních sil

Operátoři 601. skupiny speciálních sil doplnění o ... Více

Události

Visegrádská skupina: Bratři ve zbrani?

Datum přidání 24.05.2016    Rubrika rubrika: Události     komentáře 69 komentářů    autor autor: Tomáš Zwiefelhofer

Skupina postkomunistických států zformovala v devadesátých letech minulého století uskupení jménem Visegrádská skupina, neoficiálně Visegrádská čtyřka (dále jen V4), na základě společné historie a sdílených hodnot. Článek vyšel původně na Security Outlines

Foto: Vojácí Polska, Maďarska, České republiky a Slovenska - bratří ve zbrani? / YouTube

Foto: Vojáci Polska, Maďarska, České republiky a Slovenska - bratři ve zbrani? / YouTube

 

Zpočátku se jednalo pouze o fórum k řešení otázek spojených s integrací do mezinárodních struktur (zejména do EU). První snahou o spolupráci v bezpečnostní sféře bylo setkání ministrů obrany členských států v roce 1996.

 

Ti se zavázali prohloubit spolupráci zejména v otázce kooperace jednotlivých ozbrojených sil a subjektů zbrojního průmyslu. Užší spolupráce mezi členskými státy však nebyla ve větší míře využita. Ozbrojené síly V4 se soustředily nejdříve na vzájemnou pomoc se vstupem do NATO a posléze na spolupráci v rámci Aliance.

 

Dalším impulsem se stal rok 2014. Zástupci členských států se zavázali k prohloubení obranné spolupráce následujícími dokumenty: Long Term Vision of the Visegrad Countries on Deepening Their Defence Cooperation a Framework for an Enhanced Visegrad Defence Planning Cooperation.

 

Dle těchto dokumentů se členové V4 zavazují ke spolupráci na poli společných zbrojních akvizic, zejména v aliančních programech, jako je Pooling and Sharing, a ke společnému obrannému plánování.

 

Dále je kladen důraz na posílení součinnosti ozbrojených sil členských států, a to hlavně s ohledem na budoucí společné uskupení v rámci EU – EU Battlegroup. Odhodlání posilovat společnou spolupráci také potvrzuje první cvičení ozbrojených sil států V4 (za spolupráce s USA), které se pod názvem Ground Pepper odehrálo roku 2014 na území Slovenska.


Katalyzátorem k výše uvedeným krokům byla nepochybně situace na Ukrajině a z ní plynoucí zhoršení bezpečnostní situace v Evropě. Dalším často opomíjeným důvodem je nutnost členských států obměnit jejich výzbroj.

 

Vojenská technika a další zbraňové systémy států V4 pochází z dob Varšavské smlouvy, tudíž nejsou kompatibilní se spojenci v NATO (až na několik modernizovaných výjimek). Uvedená technika se také ve všech státech chýlí ke konci své technické životnosti. Jednotlivé vlády navíc upřednostňují akvizici nových systémů místo modernizace starých s cílem snížit závislost na technické podpoře z Ruské federace.

 

V tomto ohledu byl hodně diskutován společný program akvizice radarů typu MADR (Mobile Air Defense Radar), kdy se nejdříve uvažovalo o vývoji úplně nového zařízení (se zahraniční pomocí) a později o společném nákupu zahraničního typu. Nicméně od společného projektu státy V4 odstoupily.

 

Je velice nepravděpodobné, že by se v blízké době uskutečnil takto velký projekt zahrnující všechny členy, ačkoliv jsou v současné době poptávány podobné druhy techniky, např. víceúčelové vrtulníky, střední transportní vrtulníky či průzkumné drony.

 

Ačkoliv se zatím nepodařilo uskutečnit společný akviziční projekt na úrovni celé V4, jednotlivé státy spolu spolupracují na bilaterální úrovni. Jako příklad lze uvést kolový transportér Scipio, který je ve skutečnosti polským vozidlem Rosomak se slovenskou výzbrojí.

 

Stejně tak se potenciálně jeví česko-polská spolupráce v akvizici bojových vozidel pěchoty či česko-maďarská spolupráce při provozu letounů JAS-39 Gripen s možnou slovenskou účastí v budoucnu.


Na rozdíl od iniciativy z devadesátých let, současná obranná spolupráce začíná nabývat konkrétní podoby. Společná vojenská cvičení od roku 2014 dále pokračují, V4 Battlegroup se podařilo získat všechny potřebné certifikace a 1. 1. 2016 došlo k její aktivaci. Uskupení čítající kolem 3900 příslušníků ozbrojených sil zemí V4 bude v pohotovosti do poloviny roku 2016.

 

Dále se zvažuje možnost tříměsíčních rotací ozbrojených sil zemí V4 na území Pobaltí od začátku roku 2017. Vzhledem k uvažovaným počtům bude tento příspěvek spíše symbolický. Polsko plánuje v roce 2020 převzít tíhu tzv. „Spearhed forces" (obdoba EU Battlegroup v režii NATO) a počítá se i s účastí ostatních členů V4 na bázi zkušeností z letošního roku.

 

Společný prostor V4 zažívá pomalou integraci na další úrovni, kterou je bezpečnostní sféra. Motorem této integrace je bezpochyby pocit ohrožení plynoucí ze zhoršení bezpečnostního prostředí v Evropě po propuknutí krize na východě Ukrajiny. Ačkoliv jednotliví členové vnímají situaci trochu odlišně, Polsko se začalo stavět do role lídra, který tomuto uskupení chyběl.

 

Snaha Polska pozvednout obranné schopnosti svých sousedů pomocí výhodných půjček na nákup zbraní pomáhá i na půdě V4. Budoucnost integrace na této úrovni je však ohrožena hned několika faktory. Prvním je nepochybně role lídra.

 

Pokud by Polsko přehodnotilo situaci a přestalo by vyvíjet aktivity tímto směrem (např. v případě permanentní vojenské přítomnosti USA v Polsku), je nepravděpodobné, že by tuto roli převzal jakýkoliv další stát.

 

Druhou je finanční rámec integrace a společných investic do obrany. Je tak velice obtížné představit si hlubší fungující obrannou spolupráci v případě, že jednotlivé vlády odmítnou navýšit obranné rozpočty a investovat do svých ozbrojených sil.

 

Jako třetí riziko lze zmínit současnou imigrační krizi, která jen v případě Maďarska odčerpává značné částky z rozpočtu na obranu a ve stejnou dobu nutí Maďarsko přehodnotit hrozby pro národní bezpečnost.

 

V současné době se však státy V4 dohodly i na společném postupu v případě imigrační krize, tudíž lze spolupráci těchto státu označit slovem „perspektivní" a pro další vývoj budou směrodatné zejména zkušenosti z nasazení Battlegroup a nadcházející summit NATO ve Varšavě.

 

Redakčně upraveno

Zdroj: Security Outlines

Udělte článku metály:

Počet metálů: 5 / 5

Nahlásit chybu v článku

Přidej komentář

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

avatar
pjek Datum: 11.07.2016 Čas: 12:59

->Kolt: Možná není od věci ohledně slovanských dějin vygooglit Zkázu Velké Tartárie. To, že reflektujeme nějaké dve století ruských imperátorů a bolševiků ještě neznamená, že panslavismus je a-priori neférové společenství převážně slovanských národů pod ruským diktátem.

avatar
pjek Datum: 11.07.2016 Čas: 12:54

Pochopitelně že vlastní obranná spolupráce V4 se v podmínkách rozporů v NATO a tutlané přípravy evropských obranných sil zcela logická. Pokud to ovšem pochopí vládnoucí elity v Polsku, které prozatím zcela nestrategicky jasně favorizují úzkou spolupráci s NATO

avatar
Jura99 Datum: 28.05.2016 Čas: 11:40

Maximus: Stalinovi to bylo jedno, protože se vylhal ze všeho i tu Katyň ustál. Nakonec stejně vypověděl styky s polským exilem v Londýně sám. Sikorsky naopak se Stalinem uzavřel dohodu o spolupráci a zlobili se na něj proto pravicoví Poláci. Takže motiv k Sikorského odstranění mohl mít Stalin, sami Poláci ale i Churchill. Ovšem ze všeho nejpravděpodobnější je nehoda.

avatar
Maximus Datum: 27.05.2016 Čas: 07:06

Nechápu rovněž,proč mi hned podsouváte nějaké nesmyslné rasistické interpretace. Zrovna "průměrný" Čech ma v sobě geny původních lovců mamutů, Keltů,Germánů,Slovanu a všech početných armád a migracnich vln které touto zemi za několik posledních několik tisícovek let prošly. Co Čech to originál, takže se rozhodne nějaké unifikacni genetické tabulky u Čechu rozhodne bát nemusíte :-)))

avatar
Maximus Datum: 27.05.2016 Čas: 06:57

To Gahnt: Interpretace genetických analýz jsou možná nebezpecne z různých aspektu použití, ale v archeologii a antropologii se bežně používají k regionalizaci daného jedince v rámci populacemi či jako doklad migrace. V kontextu ve kterém jsem je použil pouze demonstrují nesmyslnost vyvolávání panslovanských "démonů",které považuji za mnohem nebezpečnější než konstatování, ze výskyt některých genetických markeru typických pro slovanskou populaci je častější u východních Němců než u Čechu - je to dosti logické,protože západní Slované nebyli všichni pobiti Germány,ale geneticky se asimilovali a na radě míst východního Německa jejich genofond je stale jasné patrný.

avatar
gaunt Datum: 27.05.2016 Čas: 02:32

Maximus: Genetické analýzy národů jsou nebezpečná hloupost. Je to na stejné úrovni jako nacistické rasové teorie. Když najdete Čecha, který nezapadá do vaší genetické definice tak to není Čech? Žádný z genů, které tyto průzkumy sledují se v naší populaci nevyskytuje u 100% jedinců.

KOLT: Na panslavismu není nic rasistického. Je to jazykovědecká teorie. Rasistická je vaše věta "Češi jsou Slovani pouze jazykem". Slované jsou jazyková skupina. Ničím jiným než jazykem být slovan nemůžete.

Různé názory jazykovědců na to, co je jazyk a co je jen dialekt jsou oprávněné. Například dialekty čínštiny se od sebe liší mnohem víc než slovanské jazyky.

avatar
KOLT Datum: 26.05.2016 Čas: 22:34

pro Maximus: Předběhl jste mě :-) Souhlas.

avatar
KOLT Datum: 26.05.2016 Čas: 22:33

1) Panslavismus je teorie vniklá a dodnes sloužící k ovládání slovanských národů Ruskem.
2) Je to teorie navýsost rasistická.
3) Češi jsou Slovani pouze jazykem, a i ten je dost odlišný od ostatních.

A to nemluvím o tom, že my tady na jihozápadě vám na nějaké slovanství z vysoka, protože kdo nemá dudy a nevaří pořádné pivo, s tím není zábava ;-)

avatar
Maximus Datum: 26.05.2016 Čas: 22:01

To Jura99: Stalinovi se smrt Sikorskeho hodila stejně jako nechat vykrvácet Varšavské povstání a decimace Armii Krajowej. Z archivů je doloženo, že kolem letadla gen. Sikorského se motali před startem dva agenti pracující prokazatelně pro Stalina. Samozřejmě přímý důkaz chybí, ale my si nemusíme ve svých úvahách brát moc servítky - nepíšeme oficiální zprávu, kde musíme předkládat pouze nezvratné důkazy a být korektní ke "spojenci".

To Luky: Proč sanitární kordón? S Rusem se dá jednat pouze z pozice silného partnera - jinak tě bude vždy vnímat jako "součást minulé, současné či budoucí sféry vlivu". V tomto nejsem nějaký teoretik, ale v Rusku jsem pobýval pracovně a měl jsem možnost diskutovat s akademiky i bývalými příslušníky Kgb.
Projekt Vx by se Rusku nelíbil právě z pohledu toho, že suverénní a spolupracující státy střední a východní Evropy už by nebyly tak snadným cílem pro handlování mezi Washingtonem, Berlínem a Moskvou.

Nicméně pokud by Rusko respektovalo naši suverenitu a zdrželo se nepřátelských aktů a provokací proti státům Vx a našim partnerům, tak by se dalo hovořit i o roli států Vx jako mostu mezi východem a západem. Ovšem po těchto mostech by nesměly šlapat nohy cizích vojáků, ale měla by být pouze cestou pro obchodníky, transport surovin, vědeckou spolupráci a přátelské kuturní styky.

Aby spolek V4 byl vyvážený, tak by bylo dobré integrovat další blízké státy, které by měly o spolupráci zájem - typicky Slovinsko, Rumunsko, Pobaltí. Právě Slovinsko a zejména Rumunsko by kompenzovalo velikost a vojenskou sílu Polska v rámci celé V(x). A Pobaltí by zas trochu tvořilo partnera Maďarsku, které by se mohlo mezi samými Slovany cítit izolováno.

Ovšem na nějaké "panslovanství" není v našem prostoru místo - to je koncept dávno překonaný a primárně služil k posílení vlivu carského Ruska v našem regionu. Navíc podle genetických analýz je průměrný východní Němec víc Slovan než průměrný Čech :-))).

avatar
Jura99 Datum: 26.05.2016 Čas: 16:59

Maximus: údajná vražda gen. Sikorského se neprokázala a ani není zcela jednoznačné, kdo by jí měl spáchat, protože trochu kuriózně na jeho smrti mohli mít zájem skoro všichni a Stalin dokonce nejmíň. Nejspíš šlo skutečně o nehodu, kterých bylo tehdy dost.

avatar
MadToY Datum: 26.05.2016 Čas: 14:50

Do cernakus tak na pis glosowalo 20% uprawnionych. ale wez pod uwage ile osob jest na emigracji oraz to iz teraz niezalezne sadarze daja pis 47% poparcia a calej opozycji niespelna 28% opozycja to PO, Nowoczesna, PSL a zeby ci pokazac ze PiS to nie wariaci jak chce ich pokazac unia to kilka faktow: Działania rządu Beaty Szydło w pierwszych miesiącach prac, można określić jako energiczne. Tempo zmian jakie towarzyszyło działaniom PiS-u z całą pewnością umożliwiała większość jaką ten ma w Sejmie. Ustawa „500+”, zmiany w Trybunale Konstytucyjnym i mediach publicznych, nie byłyby z pewnością tak szybko przeprowadzone, gdyby rząd musiał budować koalicję. 
Bez wątpienia największym sukcesem 100 dni rządu PiS było przyjęcie programu 500+, co udało się uczynić bez rozbijania budżetu. Składanie wniosków ma ruszyć z początkiem kwietnia. 
 
Pierwsze miesiące rządu Beaty Szydło, miały za tło spór wokół wyboru nowych sędziów TK i zasad jego funkcjonowania. Mimo to udało się uchwalić dwie poselskie nowelizacje ustawy o Trybunale. Przed świętami Bożego Narodzenia Sejm i Senat przyjął nowelizację zmieniającą m.in. to, że TK co do zasady ma orzekać w pełnym składzie liczącym co najmniej 13 spośród 15 sędziów TK (wcześniej pełny skład to co najmniej 9 sędziów). Orzeczenia pełnego składu mają zapadać większością 2/3 głosów, a nie - jak wcześniej- zwykłą. Ponadto terminy rozpatrywania wniosków ma wyznaczać kolejności wpływu. 
Pod koniec stycznia Sejm i Senat przyjął przepisy Nowego Prawa o prokuraturze na mocy, których od 4 marca ma dojść do połączenia funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. Z kolei od 4 kwietnia zlikwidowana ma zostać odrębna prokuratura wojskowa.** 
 
7 lutego weszła w życie nowelizacja ustaw o policji i innych służbach. Na nowo określiła zasady stosowania przez nie technik operacyjnych oraz pobierania danych o geolokalizacji, billingów i danych internetowych. Rząd dokonał ponadto zmian w ustawie o ubezpieczeniach rolnych. Nowe prawo przewiduje, że szefowie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), Agencji Rynku Rolnego (ARR), Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS), Inspekcji Weterynaryjnej (IW) będą powoływani i odwoływani przez premiera na wniosek ministra rolnictwa. Wiceprezesów wyznaczać ma natomiast szef resortu rolnictwa 
 
Podobne zmiany zaszły w służbie cywilnej. Zgodnie z ustawą stosunki pracy z osobami zajmującymi wyższe stanowiska w służbie cywilnej wygasną po upływie 30 dni od dnia wejścia nowelizacji w życie, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy. Zmianom uległo również obsadzanie wyższych stanowisk w służbie cywilnej, które teraz będą wyłaniane w drodze powołania, a nie konkursu, jak poprzednio. 
 
Nowelizacji została poddana też ustawa o administracji podatkowej. Ustawa przewiduje utworzenie funkcji tzw. asystenta podatkowego, którzy mają pomagać zaczynającym działalność gospodarczą przedsiębiorcom w wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych przez pierwsze 18 miesięcy ich działalności. 
 
Inną obietnicą wyborczą, o której dużo się mówiło, był tzw. podatek bankowy. Ustawa wprowadza od lutego 2016 r. opodatkowanie m.in. banków i firm ubezpieczeniowych w wysokości 0,44 proc. rocznie od wartości ich aktywów. Środki te mają być dodatkowym źródłem finansowania wydatków budżetowych, w szczególności wydatków społecznych, w tym projektu 500+. Rząd uchwalił także nową ustawę o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów, osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. 
 
Uchwalono też budżet na 2016 r. z maksymalnym deficytem w wysokości 54,7 mld zł. Zgodnie z założeniami wzrost PKB ma wynieść 3,8 proc., średnioroczna inflacja - 1,7 proc., a deficyt sektora finansów publicznych - 2,8 proc. PKB. Do ustawy zgłoszono jednak kilkanaście poprawek, które czekają jeszcze na rozpatrzenie. 
 
Kontrowersję wywołała uchwalona 30 grudnia 2015 r. nowelizacja ustawy radiofonii i telewizji, która umożliwiła wymianę kadry kierowniczej w Telewizji Polskiej i Polski Radiu. Z całą pewnością ważną zmianą było cofnięciem obowiązku szkolnego dla sześciolatków. Inną ustawą dotyczącą oświaty była ta dotyczą Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Ma ona uporządkować system kwalifikacji zawodowych. 
 
Na biurko prezydenta trafiła także nowelizacja ustawy, zabraniająca odbierania dzieci rodzicom, wyłącznie z powodu biedy. Rząd przyjął także projekt nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela. Likwiduję ona tzw. godziny karciane, ponadto zabezpiecza środki na nagrody pieniężne dla nauczycieli - profesorów oświaty oraz rozszerza na wszystkich nauczycieli przepisy o odpowiedzialności dyscyplinarnej i wymogu niekaralności. 
 
Trwają pracę nad projektem ustawy o podatku od handlu. Poprzedni projekt spotkał się z krytyką pracodawców i związkowców. Co wiecej zapraszam do przeczytania planu rozwoju ministra Morawieckiego oraz zasiegniecie opini mediow niezaleznych ( u nas media sa w duzej mierze zwiazane z opozycyjna PO) 
 
Przetłumacz Do cernakus tak na pis glosowalo 20% uprawnionych. ale wez pod uwage ile osob jest na emigracji oraz to iz teraz niezalezne sadarze daja pis 47% poparcia a calej opozycji niespelna 28% opozycja to PO, Nowoczesna, PSL a zeby ci pokazac ze PiS to nie wariaci jak chce ich pokazac unia to kilka faktow: 
 
Działania rządu Beaty Szydło w pierwszych miesiącach prac, można określić jako energiczne. Tempo zmian jakie towarzyszyło działaniom PiS-u z całą pewnością umożliwiała większość jaką ten ma w Sejmie. Ustawa „500+”, zmiany w Trybunale Konstytucyjnym i mediach publicznych, nie byłyby z pewnością tak szybko przeprowadzone, gdyby rząd musiał budować koalicję. Bez wątpienia największym sukcesem 100 dni rządu PiS było przyjęcie programu 500+, co udało się uczynić bez rozbijania budżetu. Składanie wniosków ma ruszyć z początkiem kwietnia. 
 
Pierwsze miesiące rządu Beaty Szydło, miały za tło spór wokół wyboru nowych sędziów TK i zasad jego funkcjonowania. Mimo to udało się uchwalić dwie poselskie nowelizacje ustawy o Trybunale. Przed świętami Bożego Narodzenia Sejm i Senat przyjął nowelizację zmieniającą m.in. to, że TK co do zasady ma orzekać w pełnym składzie liczącym co najmniej 13 spośród 15 sędziów TK (wcześniej pełny skład to co najmniej 9 sędziów). Orzeczenia pełnego składu mają zapadać większością 2/3 głosów, a nie - jak wcześniej- zwykłą. Ponadto terminy rozpatrywania wniosków ma wyznaczać kolejności wpływu. 
 
 
 
Pod koniec stycznia Sejm i Senat przyjął przepisy Nowego Prawa o prokuraturze na mocy, których od 4 marca ma dojść do połączenia funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. Z kolei od 4 kwietnia zlikwidowana ma zostać odrębna prokuratura wojskowa.** 7 lutego weszła w życie nowelizacja ustaw o policji i innych służbach. Na nowo określiła zasady stosowania przez nie technik operacyjnych oraz pobierania danych o geolokalizacji, billingów i danych internetowych. Rząd dokonał ponadto zmian w ustawie o ubezpieczeniach rolnych. Nowe prawo przewiduje, że szefowie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), Agencji Rynku Rolnego (ARR), Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS), Inspekcji Weterynaryjnej (IW) będą powoływani i odwoływani przez premiera na wniosek ministra rolnictwa. Wiceprezesów wyznaczać ma natomiast szef resortu rolnictwa 
 
Podobne zmiany zaszły w służbie cywilnej. Zgodnie z ustawą stosunki pracy z osobami zajmującymi wyższe stanowiska w służbie cywilnej wygasną po upływie 30 dni od dnia wejścia nowelizacji w życie, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy. Zmianom uległo również obsadzanie wyższych stanowisk w służbie cywilnej, które teraz będą wyłaniane w drodze powołania, a nie konkursu, jak poprzednio. Nowelizacji została poddana też ustawa o administracji podatkowej. Ustawa przewiduje utworzenie funkcji tzw. asystenta podatkowego, którzy mają pomagać zaczynającym działalność gospodarczą przedsiębiorcom w wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych przez pierwsze 18 miesięcy ich działalności. 
 
Inną obietnicą wyborczą, o której dużo się mówiło, był tzw. podatek bankowy. Ustawa wprowadza od lutego 2016 r. opodatkowanie m.in. banków i firm ubezpieczeniowych w wysokości 0,44 proc. rocznie od wartości ich aktywów. Środki te mają być dodatkowym źródłem finansowania wydatków budżetowych, w szczególności wydatków społecznych, w tym projektu 500+. Rząd uchwalił także nową ustawę o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów, osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. Uchwalono też budżet na 2016 r. z maksymalnym deficytem w wysokości 54,7 mld zł. Zgodnie z założeniami wzrost PKB ma wynieść 3,8 proc., średnioroczna inflacja - 1,7 proc., a deficyt sektora finansów publicznych - 2,8 proc. PKB. Do ustawy zgłoszono jednak kilkanaście poprawek, które czekają jeszcze na rozpatrzenie. 
 
Kontrowersję wywołała uchwalona 30 grudnia 2015 r. nowelizacja ustawy radiofonii i telewizji, która umożliwiła wymianę kadry kierowniczej w Telewizji Polskiej i Polski Radiu. Z całą pewnością ważną zmianą było cofnięciem obowiązku szkolnego dla sześciolatków. Inną ustawą dotyczącą oświaty była ta dotyczą Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Ma ona uporządkować system kwalifikacji zawodowych. Na biurko prezydenta trafiła także nowelizacja ustawy, zabraniająca odbierania dzieci rodzicom, wyłącznie z powodu biedy. Rząd przyjął także projekt nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela. Likwiduję ona tzw. godziny karciane, ponadto zabezpiecza środki na nagrody pieniężne dla nauczycieli - profesorów oświaty oraz rozszerza na wszystkich nauczycieli przepisy o odpowiedzialności dyscyplinarnej i wymogu niekaralności. Trwają pracę nad projektem ustawy o podatku od handlu. Poprzedni projekt spotkał się z krytyką pracodawców i związkowców. 
 
Co wiecej zapraszam do przeczytania planu rozwoju ministra Morawieckiego oraz zasiegniecie opini mediow niezaleznych ( u nas media sa w duzej mierze zwiazane z opozycyjna PO)i 

avatar
Luky Datum: 26.05.2016 Čas: 14:09

Větší celky by neměly být o uniformitě, ale ekonomické a politické síle. Pokud chceš jen farmařit, může ti to být jedno. Pokud chceš kolonizovat vesmír, kosmodrom si za humny těžko vyrobíš.

Švýcarsko je dost atypické a za jeho úspěchem je hodně starý špíny.
Já se teď ale nechci dohadovat, protože nemám moc čas - ale už dříve jsem psal, že pokud vznikají větší celky s odlivem pravomocí, musí se zároveň posilovat lokální samospráva (např. kraje). V tom naprosto souhlasím.

Ten Vx celek, o kterém psal Maximus mi příliš připomíná sanitární kordón pro odříznutí Rusů (a je to geograficky hubený). Osobně bych do toho zahrnul ještě alespoň Němce, Rakušáka..případně výhledově Švéda i Fina. Nelíbilo by se mi asi, aby to vedla výrazně Varšava. S těmi germány by to bylo vyváženější a hlavní instituce by sídlili v Praze na Pankráci. Jsme totiž nejmírumilovnější. Nově volení vůdci by před inaugarací navštívili sekyrárnu a přísahali, že takhle už ne.

avatar
Beld Datum: 26.05.2016 Čas: 13:04

Luky : Staty a narody v evrope proste nejsou ekonomicky a lidsky kompatibilni .V USA je tech rozporu minimum . Ja osobne nechapu co lide vidi na globalizaci a slucovani . Paradoxne uz ted maji jednotlive staty US vetsi pravomoce , nez vetsina zemi v eurozony . Uniformita neni reseni . Proc muze mit male svycarsko 26 navzajem si konkurujicich kantonu s ruznymi danemi ? Potrebujeme naopak co nejvice pravomoci na co nejmensi celky a deglobalizovat statni zpravu . Mistni budou vzdy vedet lepe jak problemy resit nez nekdo v "centru" . Reci o tom ze mensi staty nemaji ve svete sanci jsou jen blouzneni lidi , kteri chteji rozhodovat . ( Cina se stava nejvetsi ekonomikou sveta , ale prumerny cinan je stale chudak divajici se na rakusana jako na krale a rakousko ma 8M obyvatel )

Vetsina statu stredni a vychodni evropy ma stejne zajmy . Polaci by kvuli poctu obyvatel meli byt nasi nejdulezitejsi spojenci . Ja pochazim z jablunkova a verte ze polaci nas maji hodne radi . Resit 100 let stare veci je proste kravina , uzemni spory napriklad ve slezku nezavinilo obyvatelstvo , ale elity ve vladach obou zemi . Lide tady zijici v te valce nebojovali ... To byla armada z Prahy/Varšavy .

avatar
Maximus Datum: 26.05.2016 Čas: 12:19

To Cernakus: Je hezké, jak mluvíte co si myslí většina polských voličů, ale naštěstí je to váš čistě subjektivní názor ovlivněný zdejší masivní eurohujersjkou propagandou - stejně jako zdejší prezentace premiéra Orbána.
Pak je realita taková, že v postfašistickém Německu je trestně stíhán satirik za zesměšňování (jakkoli nevkusného - takové věci má řešit občansko-právní soud) skutečného NEdemokrata a despoty Erdogana.

Pokud se nedokážeme poučit z minulosti a začít s Poláky budovat přátelské a pevně provázané vztahy, tak si tu minulost budeme muset znovu prožít . A tentokrát by se rok 1919 a naše jednoznačné vojenské vítězství rozhodně neopakovalo!

S tou vlastní vinou Poláků za příkoří od Rusů si asi děláte srandu - umíte se podívat dál než za 20. století Z vašich postojů o tom silně pochybuji.
A i v tom 20. století je toho ažaž - Katyň, Varšava, vražda generála Sikorského (oficiálně ovšem "neprokázaná"), instalace komunismu, etc.?

avatar
cernakus Datum: 26.05.2016 Čas: 11:03

Rase:

Nejsou jednotní. PiS volilo 20% oprávněných voličů. Hádám, že "zbytku" se jejich kroky a kroky jejích příznivců nezamlouvají. Ostatně fakt, že se Kačinský nemůže opřít o signifikantní sílu, ho naštěstí brzdí. Kdyby měl třebas 50% voličů, to by bylo asi jiné tóčo.

Maximus

Je zajímavé, jak selektivně si vybíráme, kterou historii otevírat budeme a kterou ne. Okupace rusákem v 68 tady (v ČR) má každý plnou hubu. Detaily, jako že o tom nerozhodli Rusáci (Andropov, v té době nejmocnější Rusák na politbyru byl dokonce proti) a největší advokáti okupace byli naši "bratři" (běžní Poláci a Němci do toho však mluvit nemohli, ti za to tudíž nemohou) účelově vypustíme a že museli vyměnit první, evropské vojáky, za tatary z východu, protože těm byla oprese čechoslováků volná (což Polským vojákům taky:-(.

Ovšem na fakt, že s námi Polské elity vyjebali pokaždé, když k tomu měli příležitost, označíme za dávnou historii a její připomínání za neustále otevírání problematického 20. století.

Já nemám problém s téměř žádnými Slovany, jako opravdového nepřítele slovanů vidím Zápaďáky, protože zatímco u Slovanů jsou třenice kvůli elitám, tak se Zápaďáky je problém na úrovni prostého obyvatelstva. Což znamená, že s Germány, Franky, Romány nikdy nebudeme opravdoví bratři a kamarádi. Vždycky pro ně budeme východní póvl, špína, otroci a upřednostní i čmouda před Slovanem (ženský od nás, co žijí na západě by vám mohly vyprávět, jaká bžudna je být -ová a dostat se do sporu s úřady nebo tamními obyvateli, nezávisle na tom jestli ta -ová není například naturalizovaná zubní lékařka).

Problém je, že jsme kolonie Západu (i to Polsko). A protože Západ je zběhlý kolonizátor, tak nás ovládá skrze naše elity. A s nimi mám proto problém a nemám k nim, s ohledem na relativně nedávnou i dávnou historii, důvěru. Mimochodem, málo se ví, že Poláky do války s Bolševikem velmi aktivně hnali Angličané. Za všechna ta údajná příkoří od Sovětů tak mohou Poláci poděkovat nejen svým vlastním elitám, ale i té Anglii.

Až při příštích volbách svrhnou toho fanatického trpaslíka (pokud tedy další volby budou, že jo :-) určitě si oddychnu. Když to dobře dopadne, tak možná ani nerozpoutá WW3 :-D

arr