Umělá inteligence pro bojová vozidla pěchoty CV90 MkIV

Společnost BAE Systems se minulý týden zúčastnila ... Více

Nové verze vozidla ASCOD 2 se představily na Eurosatory

Pařížský veletrh Eurosatory je místem, kde se ... Více

Armádě České republiky se odkrývají nové schopnosti BVP PUMA

V Austrálii je diskutován program „Program ... Více

Čeští speciálové na největším společném cvičení amerických speciálních sil

Operátoři 601. skupiny speciálních sil doplnění o ... Více

Vojenská výzbroj

Vize útočné pušky: Nové trendy v ručních zbraních, část 5.

Datum přidání 24.11.2014    Rubrika rubrika: Vojenská výzbroj     komentáře 66 komentářů    autor autor: Z.A. Prisovsky

V dnešním článku si představíme návrh nové munice a útočné pušky podle návrhu Z.A. Prisovského pracovně nazvanou jako Zbraň pro variabilní munici MPWS (Multiple Projectile Weapon System). Cílem navrhované konstrukce je výrazné zvýšení pravděpodobnosti zásahu, zvýšení palebné síly a univerzálnosti náboje.

Foto: Zbraň pro variabilní munici MPWS (Multiple Projectile Weapon System) podle návrhu  Z.A. Prisovského. /  Z.A. Prisovsky

Foto: Zbraň pro variabilní munici MPWS (Multiple Projectile Weapon System) podle návrhu Z.A. Prisovského. / Z.A. Prisovsky

 

Předmluva

V předchozích čtyřech dílech našeho seriálu jsme věnovali pozornost vývoji ručních zbraní jednotlivce za posledních 60. let. Téměř vždy, i když s dvěma výjimkami v případě ruských konstrukcí, se zvýšení úrovně efektivnosti palby ručních zbraní řešilo novou municí.


Lze říct, že současná technika ručních zbraní nabyla úrovně, kdy se již dále nedá nic výrazně vylepšit. Možná však existuje řešení...


Navrhovaná konstrukce zbraně MPWS není „revoluční", ale je to spíše symbióza známých technik a technologií s přispěním originálního myšlení. Je však nutné stále mít na mysli, že stále pohybujeme v oblasti klasické balistiky, tj. vrhání předmětu směrem k nepříteli, tak jak to děláme již od starověku. Pěkně tomu odpovídá francouzský výraz pro „střílet" - tir, znamená doslova „vrhat".


Návrh alternativního náboje

Vývoj puškové munice v souvislosti s ručními zbraněmi v druhé polovině 19. století prošel obrovským procesem změn. První velkou novinkou bylo šroubové drážkování hlavně a po něm bezdýmný střelný prach (Alfred Nobel, 1887). Následně si chemici a odborníci na balistiku uvědomili dosud neznámé možnosti a začali výrazně zmenšovat a optimalizovat ráži odpovídající munice.


Během několika desetiletí bylo dosaženo plného potenciálu nového vynálezu. Vývoj to byl logický, ale také možné říct překotný a možná i unáhlený. Uvidíme proč.


Ve snaze ochránit vlastního vojáka před účinky zbraní protivníka docházelo ke zvyšování dostřelu zbraní. Zatímco při střelbě mušket nabíjených černým prachem byl účinný dostřel kolem 200 m, najednou byl voják schopen střílet na vzdálenost do 1 km i více. Avšak střelec nebyl tento potenciál schopen využit, mimo jiné protože nebyl schopen udržet obraz cíle v zaměřovači na tak dlouhou vzdálenost.

 

V této překotné snaze se nějak mimochodem zapomnělo, že nepřítel bude dělat přesně to samé a výhoda se tak rychle vyruší. Nakonec, jak se ukázalo během první světové války, žezlo na bojišti převzalo dělostřelectvo a ruční palné zbraně byly, přes jejich potenciál, užívány na ty samé vzdálenosti, jako jejich předchůdci muškety.


Tato skutečnost vedla v průběhu druhé světové války k závěru, že běžný puškový náboj té doby byl předimenzovaný a že pro něj krom „ostrostřelby" není příliš praktického využití. Velmi výkonný náboj navíc omezoval množství nesené munice a zvyšoval rozměry zbraně (snižovala se tak schopnost vést boj na krátkou vzdálenost).


Nastala tak druhá revoluce na jejímž konci se narodila již legendární útočná německá puška Sturmgewehr 44  ráže 7,92×33 mm. V následném období až do dneška se navíc snižovala ráže střely až do bodu, kdy je účinnost munice vystavena pochybnostem a často kritice.


Puškový náboj navíc musí plnit různé funkce. Zástupné řešené je několik kalibrů, čímž se ale zatěžuje logistika. Situace se zdá být neřešitelnou.


Výše napsané se stalo motivací k autorovým úvahám, na jejíchž konci je současný návrh pušky MPWS a munice. Obrazně řečeno, autor se rozhodl udělat půl kroku zpět a začít znovu tam, kde přišla první nábojová revoluce a využít toho, co bylo tehdy s kombinací s moderní výrobní technologií.


Výsledek je systém munice-zbraň MPSW nabízející:
a) Zvýšení pravděpodobnosti zásahu cíle na praktické vzdálenosti
b) Zvýšení palebné síly a ranivosti střel
c) Zvýšení univerzálnosti náboje

 

Foto: Navrhovaná munice ráže 10.5x49. /

Foto: Navrhovaná munice ráže 10,5×49 mm. / Z.A. Prisovsky

 

Zvýšení pravděpodobnosti zásahu cíle na praktické vzdálenosti

Je zcela rozumné očekávat zvýšení pravděpodobnosti zásahu pomocí většího množství střel. Běžnou praxí je vypálit sérií nábojů (2 až 3) s nezbytným negativním výsledkem sdruženého rázu na tělo střelce.


V tomto případě je řešení odlišné – autor se domnívá, že lze do jednoho navrhovaného náboje 10,5×49 mm nabít dvě až tři střely, které sice nebudou balisticky ideální na dlouhé vzdálenosti, ale budou postačující na požadovanou vzdálenost. Účinný dostřel navrhovaných nábojů 10,5×49 mm - s třemi střelami 200 m, s dvěma střelami 300 m a střela sabot na 500 m.


Podobná konstrukce se již ve formě nábojů „duplex" a „triplex" objevila, avšak bez povzbuzujících výsledků. Je třeba si uvědomit, že při výletu z ústí hlavně u střel běžného typu není dostatek zadržující síly, která by je dokázala rozdělit a to vede k tomu, že střely drží u sebe s velmi malým nebo žádným rozptylem. Autor proto navrhuje speciální tvar dna střely, který toto žádoucí oddělení umožní přímo po výstupu z hlavně.


Zvýšení palebné síly a ranivosti střel

Když mluvíme o palebné síle, je dobré připomenout, co to znamená. Je to, co vystřelíme ve všeobecném směru k nepříteli nebo to, co skutečně zasáhne zamýšlený cíl? Autor se domnívá, že to druhé.


Vystřelím-li dva až tři mířené navrhované projektily směrem k cíli je možná a dokonce pravděpodobné, že alespoň jeden bude „do černého", ale možná i více než jeden. V případě skupinového nebo pohybujícího se cíle bude takový náboj fungovat jako krátká dávka.


Zvýšení univerzálnosti náboje

Od současných nábojů se požaduje řada věcí – mimo jiné průbojnost na delší vzdálenost, ale někdy také omezenou průbojnost tam, kde se očekává přítomnost nezúčastněných osob. Je zřejmě, že podobný náboj neexistuje a řešení pomocí různých délek hlavně není samozřejmě příliš šťastné.


Autor proto navrhl jednotnou nábojovou komoru ve zbrani pro různé náboje. Následná otázka je, jak optimalizovat vývrt hlavně, aby byl různé střely přijatelně stabilizovány. Podle autora se stačí podívat na současnou techniku a poučit se z ní.


Je nutno zmínit, že navržené náboje budou generovat značně větší impulz (viz tabulka dole) než kontrolní náboj 5,56×45 NATO. V tomto případě musíme zohlednit konstrukci zbraně tak, aby se s tímto problémem patřičně vypořádala a v kompletu náboj-zbraň odevzdala práci, jak se očekává. Pokrok vždy něco stojí a měření výsledku proti záměru je věcí rozumného a přijatelného kompromisu.

Foto: Zbraň pro variabilní munici MPWS (Multiple Projectile Weapon System) podle návrhu  Z.A. Prisovského. /  Z.A. Prisovsky

 

  Foto: Všimněte si masivního 12 ranného zásobníku na speciální navrhovanou munici 10,5×49 mm. / Z.A. Prisovsky

 

Návrh zbraně pro novou munici

Navrhovaná konstrukce zbraně je v této době čistě hypotetická. Konstrukce je však reálná a může být dovedena do stavu funkčního prototypu. Dále je třeba říct, že se nejedná o konstrukci schopnou kompletně odstranit zpětný ráz – takový záměr tu není. Účelem je potlačit zpětný ráz do té míry, aby byl porovnatelný nebo nižší než kontrolní zbraň ráže 5,56 mm.


Konstrukce bull-pup je výhodná z hlediska působení sil a jejich zvládnutí (působiště síly je blíže v rameni střelce a promítnutá odchylka je menší). Konvenční stavba je také možná. Navrhovaný obrázek však může sloužit k porovnání se zbraněmi světových výrobců.


Z hlediska konstrukce je zde však zcela nová konstrukce. Namísto klasického ovládaní funkce závěru odběrem plynu, využívá k pohonu mechanismu zpětného rázu podélně pohyblivé hlavně. Primární hmota (sestava hlavně) a její hybnost se kontrolovaně a postupně převádí na sekundární (závěr), která provádí funkci tak, jako u každé jiné zbraně – odemkne závěr, vytáhne nábojnici, zasune nový náboj a opět uzamkne závěr.


Pro účel bezpečnosti je závěr při výstřelu a po dobu nezbytně dlouhou plně uzamčen. Není to tedy nic toho druhu, jako je polo-uzamčený (válečky), zbrzděný (páka), protiakce výtoku plynu nebo či jiný vzdáleně podobný typ.


Zásobník je umístěn přímo v pouzdře závěru. Tím se vylučuje vliv měnící se hmoty na funkci zbraně. Nízko profilovaný zásobník a kompaktní rozměry zlepšují ovládání v těsném prostoru a také snižují možnost zachycení o výstroj, oblečení a jiné překážky.


Těžiště je nad rukojetí, což by mělo pomoci při přenášení záměrné. Ovládání je důsledně oboustranné, včetně natahovací páky, která zůstává při střelbě v přední poloze. Vyhození nábojnice vlevo nebo vpravo, ale předem je nutné změnit polohu závorníku.


Režim palby je v souladu s posláním přednostně jednotlivými ranami, ale dávky jsou v případě nutnosti možné. Při každé stisku totiž „vrháme" dva nebo tři projektily.


Jde o nezvyklou záležitost, která bude vyžadovat nové rutiny a návyky při obsluze. Požadavky na čištění budou v porovnání k jiným typům sníženy, protože obvyklý plynem poháněný píst zde není přítomen.


Střetní kovou část je možné od pouzdra závěru snadno oddělit. Po výrobní stránce – použité materiály a metody jsou zcela běžné a v souladu se současným stavem techniky a technologií.


Základní technické parametry MPWS:
Hmotnost prázdné zbraně: 3,8 kg
Délka zbraně/hlavně: 750/470 mm
Zásobník (vyobrazen): 12 nábojů
Režim palby: jednotlivě či plně automaticky 

 

Základní technické parametry navrhovaných nábojů 10,5×49 mm:

Typ náboje

Hmotnost střely

Hmotnost nálože

Poměr hmotností

Úsťová rychlost

Impulz

 

[g]

[g] 

[1] 

 [m/s]

[Ns]

10,5×49 mm-3 střely

3× 5.8 

2,0

8,7

350

7,5

10,5×49 mm-2 střely

2× 7,5

2,5

6,0

500

9,8

10,5×49 mm sabot

7,5+0,8

2,0

4,2

780

9,2

7,62×51 mm 

9,3

2,9

3,2

835

12,00

5,56×45 mm

4,0

1,5

2,5

945

6,5

7,62×39 mm

8,0

2,0

4

740

8,5

 

Poznámky:
 + Formule pro impulz I = (hmotnost projektilu + 1,75 hmotnost nálože) × úsťová rychlost
 + Úsťová rychlost navržených nábojů je založená na max. tlaku v komoře rovna 3,000 baru
 + Hmotnost navržených střel jsou založený na současném 3D modelu
 + Hmota projektilu 10,5×49 mm sabot zahrnuje sabot (zátku)
 + Údaje o existujících nábojích jsou založeny na současné výrobě S&B

Udělte článku metály:

Počet metálů: 4.8 / 5

Nahlásit chybu v článku

Přidej komentář

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

avatar
z.a.p Datum: 07.03.2015 Čas: 19:01

Slavoslav,

jak vidim, tak o zbranich neco vis. Kdyz mas vazny zajem se mnou diskutovat, pozadej editora o muj e-mail. Ma timto muj souhlas; v tomto pripade pouze, prosim.

Mezitim si pozorne procti popis; hodne z Tve otazky je tam obsazeno.

avatar
z.a.p Datum: 07.03.2015 Čas: 19:01

Slavoslav,

jak vidim, tak o zbranich neco vis. Kdyz mas vazny zajem se mnou diskutovat, pozadej editora o muj e-mail. Ma timto muj souhlas; v tomto pripade pouze, prosim.

Mezitim si pozorne procti popis; hodne z Tve otazky je tam obsazeno.

avatar
Slavoslav Datum: 24.02.2015 Čas: 19:16

este raz k strelivu

- tvar nabojnice, uz 223ka je problematicka kvoli malej flaskovitosti ohladom vytahovacich sil, brzdenia pri zasuvani do komory atd. V navrhu vidim prakticky valcovu nabojnicu, Ako som pisal, problem bude so zasuvanim, vytahovanim, naboj ak bude zavedeny bude pouzity aj u zbrani s vysokou kadenciou a toto znacne skomplikuje pracu konstrukterov. Chyba dosadaci kuzel ktory je vhodnejsi na ustavenie naboja v komore ako hrana ustia nabojnice atd. Vsetko su to veci ktore sa daju riesit ale za cenu zlozitejsej konstrukcie a mensje presnosti (Reveliho drazky, vacsie vole v komore atd.)

- Cielovy uhlovy rozptyl pri duplexe, triplexe. Ak to ma mat zmysel na blizko musi byt dostatocne velky, aby zabezpecil pozadovanu hustotu palby. Ak sa maju strely drzat pri sebe s malym rozptylom je vhodnejsie dorucit energiu v jednom projektile kde budu mensie straty ako v troch kde kazdy bude brzdeny, vid vyhrada ohladom balistickej odolnosti.
Ak bude ale rozptyl velky na vacsie vzdialenosti to bude nepouzitelne (aj na blizke si viem predstavit kopu situacii kde to moze sposobit problem, nezuscastnene ciele atd.)

S takymito konstrukciami sa experimentovalo v dobe opakovaciek kde klasicke ouskove naboje mali prebytok anergie vzhladom na poziadavky a kde rychlost strelby bola mala. Malo to za ciel zahustit palbu, teraz je to slepa vyvojova cesta.

PS: len tak pre moje info. Vzhladom napozuitu terminologiu v clankoch a pod. Nebudete od fachu, alebo sa mylim?

avatar
Slavoslav Datum: 23.02.2015 Čas: 19:48

Strelivo:
- problematicka ucinnost voci balistickej ochrane jednotlivca ako to bolo spomenute v mnohych prispevkoch dole. Duplex, triplex je prakticky nepouzitelny, mala hmotnost, mala rychlost, velky priemer strely neoklames nicim

riesitelne podkalibernym strelivom (sabot) ale uz samotne riesenie podkalibroveho streliva je problematicke a prispelo k zlomeniu vazu u viacerych projektov. Stabilne oddelovanie vodiaich casti tak, aby bolo pri kazdom vystrele identicke v prijatelnych odchylkach je dost tvrdy oriesok a ma velky vplyv na presnost.

- vzajomna zamenitelnost a nastavenie mieridiel pri roznych druhoch streliva. Relativne jednoducho riesitelne. Zbran buducnosti bude nutne vybavena nejakym optoelektronickym zameriavacom (mechanicke mieridla su len nudzova zaloha) a pri zabudovani identifikatorov (RFID cip) do streliva si zamerny bod moze posuvat na zaklade aktualneho naboja v komore posuvat priamo zameriavac

- konstrukcia zbrane
bull pup je zaujimava koncepcia ale ma aj svoje nevyhody. Razy do vystrelu tesne u hlavy strelca prenasane priamo na lebecnu kost. Lachka na predok. Zasobnik mimo taziska pri strelbe sa toto tazisko tym padom meni to len tak narychlo

zaklz hlavne, nieje jasne ci ide o zbran s dlhym, alebo kratkym zaklzom hlavne. Podla clanku kde je snahou rozlozit spatny raz na co najdlhsi usek usudzujem s dlhym zaklzom hlavne. Ak dlhy zaklz tak:
- kadencia, system zaklzuje vzad, zaver je zadrzany, hlaven sa vrati dopredu, je uvolneny zaver, ten musi zobrat naboj z nabojista, dopravit ho do komory a uzamknut ju. Viac ukonov proti cyklu kde sa pohybuje len nosic zaveru a zaver
- napinacie sily, hlaven ma osobitnu pruzinu, ta musi byt pomerne silna, kedze hlaven je pomerne hmotna cast zbrane a ma velku zotrvacnost napr. pri zoskoku z vozidla. Slabsi jedinec moze mat probblem napnut zaver kde musi prekonavat aj silu hlavnovej pruziny. MG 42 bol kvoli tomu vybaveny pakovym prevodom i ked viem si predstavit aj ine riesenie (zlozitost mechanizmu)

avatar
z.a.p Datum: 11.12.2014 Čas: 03:53

Tak jste to rekl Vy a ja to taky tak beru :-)

avatar
z.a.p Datum: 09.12.2014 Čas: 18:09

Pro porovnani: patent p.L.J.Sullivan-a z roku 2012: http://www.thefirearmblog.com/blog/2014/12/09/l-james-sullivans-rifle-patent/#disqus_thread

Celkem 'nova vec' nebo lepe receno staro-nova vec v novem baleni. Pan L.J.S. vychazi ze svych 50-ti letych zkusenosti, nejvyznamneji z jeho konstrukce
lehkeho kulometu Ultimax-100. Tato zbran se jevi jako hybrid - prechod mezi puskou a lehkym kulometem. O novou munici a tudiz zlepseni PZ ci ucinneho dolet/ prubojnosti ci snizeni vahy nesene munice se nepokousi.

Na konstrukci jsou partne rysy systemu Stoner 63. Zavazi v pazbe ma udajne pusobit jako proti-ucinek ke zpetnemu razu. System odberu plynu a dlouhy zdvih pistu jsou patrne. Krome toho ma v tom zabudovan zachyt na rychlou vymenu hlavne. System rizeni palby ma dva mody - z uzavreneho a otevreneho zaveru. Predpokladam, ze to nebude levna (slozitost) ani lehka (na noseni) zalezitost.

avatar
z.a.p Datum: 07.12.2014 Čas: 16:15

panove, Ultramarinus a 2.Jacky - vezmu to po poradku;

- Zasobniky jsou dobre tema; existuji i vice-sloupcove (nejsem si jist terminem) ktere vychazeji kratke pri pomene velkem objemu. Bubnove se pro bulpup prilis nehodi. V bilancovani objemu zasobniku je treba uvazit zvedaci silu pruziny podavace proti sile vratnych pruzin; to je jedno z omezeni. Pri pouziti dvoj- ci troj- munice se mensi objem ponekud preklene - ALE, jak jsem jiz poznamenal, vetsi objem nez 12 je rozhodne zadouci, jsem si toho vedom. Prebijet ale budete muset tak jako tak i kdyz mate zasobnik na 30 naboju. (Klasika v 1.s.v. - Lee-Enfield s 10 rannym zasobnikem byl povazovan za 'nadrazeny' Mauseru s 5-ti naboji... nakonec i ten prvni musel prebijet)

- Druhy munice a jejich pouziti; tady jste uhodil tu spravnou strunu. Reknu to strucne - moje vize (aka Armadnich Novin) neni vysledkem meho izolovaneho pohledu. Je to shromazdeni mnoha vstupu behem pomerne dlouhe doby - rekneme nejmene 20ti let. Ma se za to, ze pri skutecnosti ze 80% obyvatelstva Zeme zije v mestskem prostredi, bude znacna cast konfliktu (notabene proti-terorickych operaci) vedena prave v tomto prostredi; potom vice nabojove strelivo skutecne vynikne. Obecne receno - predpokladam, ze typ munice by se vydaval podle druhu mise pricemz dvojnaboj je universalni - ucinnost do 300m pokryva 90% potreb pesaka. Pro vycvik uvazuji jedno-naboj s modrou spickou.

Podekovani ctenarum v diskuzi.

Jak se tak divam, mame tu vetsi pocet prispevku (vcetne meho preklepu, kdy jsem uvedl svuj prispevek 3x) nez v jine predchozi diskuzi. Jsem na to opravdu hrdy, ze jsme spolu s Editorem dokazali privolat tak velkou pozornost. Diky za podileni se a vymenu nazoru patri - vam ctenarum. Pro me je to skvely zazitek.

avatar
Ultramarinus Datum: 06.12.2014 Čas: 20:06

ZAP: Zvažoval jsi alternativou k "dvoububnovému" zásobníku

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/04/Double_drum_magazine_filled.svg/604px-Double_drum_magazine_filled.svg.png

(který by se tam nevešel) "trojsegmentový" Že by prostě místo bubnů byly další dva zásobníky otočené vzhůru nohama? To by mohlo celkem pomoci se zásobou munice, protože vojáci zvyklí na 30 nábojů za 14 nepoděkují a bullpup se dost neergonomicky přebíjí (což je činnost která by se kvůli menší zásobě nábojů opakovala častěji).

Druhá věc je přehršel specializovaných nábojů. K čemu mít desítky různých typů nábojů, když nemáš zásobník, do kterého můžeš dát "cik-cak" na střídačku kombinaci? Mezi průbojné semtam zápalný? Nebo přepnout při násilném vstupu do místnosti z "brokového" kterým otevřeš dveře na "neletální", případně "s omezeným účinkem"? To je věc, která se mi na bubnovém zásobníku AA-12, nebo na dvou trubicových zásobnících, jako je v brokovnici KSG Kel-tec

http://www.defensereview.com/kel-tec-shotgun-ksg-15-round-141-bullpup-pump-action-12-gauge-combat-shotgun-for-urban-tactical-operations/

Kde si díky tomu můžete do každého zásobníku dát jiný typ munice a pak používat to, co se zrovna víc hodí.

Ačkoliv má konstrukce bullpup spoustu výhod, považuji ji dnes za (více-méně) překonaný koncept, alespoň u "běžných" pušek. Skládací vybraná ramenní opěrka ušetří váhu i místo a je fakt, že se snáz při střelbě ve stoje přebíjí "dopředu" před ruku která drží pistolovou rukojeť, než "za" ní. Je otázka, jak moc je to užitečné pro tuto novou koncepci (přinejmenším to přesune těžiště zbraně blíž k ramenu střelce, což je určitě výhodou).

avatar
z.a.p Datum: 04.12.2014 Čas: 10:36

Jeste bych prosil na moment pozornost:

mnoho z nas se domniva, ze M16/M4 jsou dokonale, neb jsou 'americke'. To neni tak doslova pravdou i kdyz 'spatne' jiste take nejsou (tak jako neni AK). Nic z toho co vytvoril clovek neni dokonale. Rovnez tak, zalezitosti jako prima pazba, plynova trubice do zaveru a otacivy zavornik u nich ani zdaleka nebyly uplatneny jako prvni. Nakonec prave pro ty 'nedostatky' bylo pozadovano (viz c.2 serialu - ACR) navysit PZ dvakrat - coz se nikdy nestalo a nakonec se smer vyvoje permutoval na 'problemovou' zalezitost s ne-nabojnicovou munici.

Pro toho, kdo ma hlubsi zajem a vladne reci 'andelskou' bych doporucil toto cteni: http://www.smallarmsoftheworld.com/display.article.cfm?idarticles=110

Pan L."Jim" Sullivan je posledni prezivajici clen tymu vyvoje serie AR10/ AR15/ M16/ M4. Tak jak si mnoho mysli, ze tento system je dokonalost sama, si pri clteni vsimne jak je J.S kriticky ke svemu vytvoru (byl v te dobe zacatecnik v konstrukci zbrani u fy Armalite) a jak se, ac pokrocileho veku snazi 'honit bycha'. Opravdu velmi zajimave cteni a velmi prilezitostne k tematu zvyseni PZ u rucnich zbrani jednotlivce.

Dekuji za pozornost!
z.a.p

avatar
z.a.p Datum: 04.12.2014 Čas: 01:31

Dekuji 'jacky'

Vec je ta, a nechci s tim byt unavny; tady nejde o 'presnost'. Ta je veci pouze zbrane a niceho jineho. Podstatnym clankem sytemu zbran-munice-zamerovaci prostredky je tez a to hlavne operator. K tomu aby mohl dosahnout 'skore' potrebuje patricne podminky. Prima pazba je napomocna, ale neni vse. Je zadouci zvladnout zpetny raz tak, aby bylo mozno okamzite vypalit opravnou ranu s minimalni casovou ztratou.

Pokud rozumim terminu 'kolimator' (kolimace doslova znamena 'usmerneni svetla') tak je zrejme myslen 'reflex sight' neboli optika bez zvetseni na kterou se promita zamerny kriz. Me osobne se zamlouva 'red dot' se kterym jsem si pohral v minulosti (fy Aimpoint). Samozrejme s jejim upevnenim jsem pocital tak jako s kazdou jinou polni optikou jak je videt na 'cimburi'. Zakladem jsou ovsem mechanicka miridla.

Jak uz jsem zminil v predchozim a to nekolikrat: toto je snaha spojit nekolik zbrani v jednu - samopal (dle typu nekterych strel), bojove brokovnice (mnozstvim strel v naboji) a pusky (pri pouziti pod-kaliberniho naboje). Tedy je to vec noveho druhu, ne jen konvencni puska jak jsme zvykli. Je v ni nekolik zbrani soucasne k pouziti v ruznych podminkach boje.

avatar
z.a.p Datum: 03.12.2014 Čas: 22:09

Jen mala zminka o zasobniku a forme zbrane.

Zasobnik muzete mit na 30 ran kdyz si budete prat. Ale, v kontextu s lepsi PZ by jste mel mit mensi spotrebu munice a ten kratky zasobnik se snazi te myslence pomoci. Mam nakresleny zasobnik na 24 naboju; asi jsem jej mel ukazat spis. Uz jsem to tu zminoval: po urcitem poctu naboju v zasobniku (asi 20-ti) je treba zakriveni. V pripade bulpup to neni idealni reseni, neb to snizuje pristup k rokojeti.

Forma zbrane se zaverem v pazbe je pro nekoho sporna. Ja ji nepovazuji za idealni a mam tez konvencni koncepci; to nepovazuji za klicovou vec. Nesporny fakt vsak je, ze s kratkou zbrani se 'toci rohy' (kolem budov, dveri a mistnosti) lepe, nemluve o lepsi skladnosti a ukryti v pripade potreby. Je uhrnem sikovnejsi.

avatar
z.a.p Datum: 03.12.2014 Čas: 21:50

Svetlonosi, dekuji za otazku!

V prvni rade, k pochopeni konceptu je treba se zminit o principu pravdepodobnosti zasahu (PZ) a co ji zlepsuje ci co ji skodi.

Je tam nekolik zalezitosti, pricemz chovani zbrane je jedna z nich a ta neni zavisla na urovni kvalifikace strelce. Muzete byt velke postavy nebo male, budete stale stejne ovlivnen zpetnym razem. Je za tim neuro-motoricka reakce nervu a svalu.

Predpokladam, ze jste seznamen s terminem "impuls vystrelu" - pro zopakovani, je to Sila nasobena Casem po ktery sila pusobi. Impuls se rovna zmene hybnosti. Tato velicina je vzdy rusiva, at' je mala nebo velka. Podivejte se prosim do tabulky - pro dvoj-strelovy naboj je o dost vyssi nez pro M43 (7.62 x 39mm). Z me osobni zkusenosti si pamatuji, ze po kazdem vystrelu z Vz.58 jsem musel zamerovat cil znovu. Mezitim bezi drahocenny cas, ktery na strelnici nevnimate.

Me slo v podstate o to, umoznit navraceni zbrane do zamerne linky v nejkratsim moznem case pripadne eliminovat nutnost korekce uplne. Je malo pravdepodobne, ze se vam podari zasahnout a neutralizovat pohyblivy cil prvni ranou. Tim samym smerem vede uvaha o dvoj-pripadne troj-strele (viz predchozi clanky serialu). Ma to vse to same poslani a vzajemne se doplnuje.

Proto v zajmu integrace byl zvolen operacni system, ktery snizi (ale ne eliminuje) ucinek zpetneho razu (impulzu vystrelu). Neni to zadny 'nadbytek', ale je tu pro dany ucel. Jeho funkce je jinak ta sama jako u plynem rizeneho operacniho systemu. Tak ci onak, neco co pohybuje zaverem tam byt musi. Navic bez plynoveho valce a pistu bude provoz cistsi, tudiz potreba udrzby bude snizena, coz je velmi zadouci

avatar
Světlonoš Datum: 03.12.2014 Čas: 15:14

Ahoj, jsem jen uživatel, takže budu komentovat z tohoto pohledu.
Za prvé, můj názor na zmíněné odstraňování zpětného rázu. U 7,62x39 nepociťuji při střelbě jednotlivými ranami nijak zásadní zpětný ráz. U 5,56x45 bych zpětný ráz označil za zanedbatelný. Pokoušet se tohle ještě nějak snižovat je mrhání prostředky i časem.
Za druhé, myslím si, že 12 nábojů v zásobníku je žalostně málo. V reálné situaci je takové množství hned pryč. Opravdu se mi nechce stále přehazovat zásobníky.
Za třetí, bull-pup mi moc nevyhovuje, konkrétně Steyr AUG mi nesedl, ale to je jen můj subjektivní názor.
Určitě se připojím k názorům, že je třeba, aby vojáci často a hodně stříleli. Ale není každému od přírody naděleno a pokud je někdo kopyto, tak ho můžete na střelnici dřít jak chcete, je to marné. Tady pomůže vhodný optický zaměřovač. Například kolimátor na kratší vzdálenosti dělá zázraky. Pokud nedokážete protivníka trefit, je jedno, kolik a jakých střel jeho směrem vyšlete.
Řešíte tu schopnost průniku střely novými typy ochranných vest. Ano je možné, že v blízké budoucnosti budou proti sobě střílet vojáci technologicky vyspělých států, ale jaký typ konfliktů probíhá teď a bude probíhat v nejbližší době?

avatar
Deadog Datum: 30.11.2014 Čas: 12:58

Jasne Military Arms Chanel, ten mam v odkazech hned podtim, taky jeden s tech kvalitnejsich kanalu.

avatar
z.a.p Datum: 29.11.2014 Čas: 23:07

Tohle je take dobra stranka - vse je soucasne a moderni i kdyz prevazne 'civilni' derivaty. https://www.youtube.com/user/Sturmgewehre (nevim proc to neni 'sturmgewehr' - oni asi sami nevi jak se to pise).

Ti co jsou fandove do techto veci jsou stale vice pod hrozbou legislativniho omezeni (at uz pomyslnou ci realnou), ale presto je to jeste relativne volne - zalezi to na tom kterem statu. Nejvic omezujici stat ve vlastnictvi zbrani je California; nekteri ji proto rikaji "Commi-fornia".

arr