Jedenáct roků úspěšné existence 102. průzkumného praporu

102. průzkumný prapor
Příslušnící 102. průzlkumného praporu. / 102. pzpr

V letošním roce uplynulo již jedenáct let, co spojily své síly čtyři průzkumné prapory Armády České republiky. Na základech 2. průzkumného praporu Vimperk, 4. průzkumného praporu Bechyně, 7. průzkumného praporu Kroměříž a 11. prostějovského průzkumného praporu vznikl 1. prosince 2003 v posádce Prostějov 102. průzkumný prapor generála Karla Palečka.

Tuto důležitou událost si dnes na slavnostním nástupu připomněli nejen příslušníci praporu, ale i bývalí velitelé a významní hosté, mezi nimiž nechyběl primátor města Prostějov Miroslav PIŠŤÁK, zástupce ředitele Odboru průzkumu a elektronického boje plk. Pavel VARMUS, 1. velitel 102. průzkumného praporu pplk. v záloze Jindřich STARÝ, zástupce velitele 53. pluku průzkumu a EB a zároveň 2. velitel pzpr plk. gšt. Pavel ANDRÁŠKO, náčelník štábu 601. skupiny spec. sil pplk. Tomáš KOUTNÍK, hlavní funkcionáři útvarů posádky Prostějov a zástupci Klubu výsadkových veteránů Prostějov.

První část oslav byla věnována udělení medailí za službu v ozbrojených silách, odznaku za bojový kontakt, pamětních odznaků 102. průzkumného praporu, odměn příslušníkům AZ a nakonec pamětních odznaků „STODVOJKAŘ 2014“ nejlepším vojákům 102. pzpr v roce 2014 (tento titul uděluje velitel 102. pzpr letos poprvé na základě návrhu velitelů jednotek nejlepším příslušníkům jednotlivých hodnostních sborů za příkladné plnění úkolů. Součástí ocenění je certifikát, věcný dar a pamětní odznak).


Slavnostní nástup / 102. pzpr

Druhá část nástupu byla věnována především hostům. Zástupce velitele 53. pluku průzkumu a elektronického boje plk. gšt. Pavel ANDRÁŠKO ve svém projevu poděkoval příslušníkům 102. průzkumného praporu za příkladné plnění povinností, čímž mohou být vzorem všem vojákům AČR. Primátor Miroslav PIŠŤÁK jménem města Prostějova vyjádřil vojákům za všechny spoluobčany vděčnost, se kterou k naší službě a odvedené práci vzhlíží.

Závěrečného slova se ujal velitel praporu podplukovník Ing. René SABELA. Velitel ve svém projevu poděkoval všem vojákům 102. průzkumného praporu za odvedenou práci v uplynulém roce.

Zdůraznil, že 102. průzkumný prapor generála Karla Palečka patří k nejspolehlivějším jednotkám v rámci Armády České republiky a připomenul splnění nejdůležitějších úkolů letošního roku, kterými bezesporu byl úspěšný návrat dvou čet z 1. SR BAF Bagram na území Afghánistánu, splnění úkolů v rámci certifikace připravenosti ÚU 4. brn, výborného plnění zadaných povinností při zahraničních cvičeních, konaných v Polsku, Mongolsku, Rumunsku a Slovensku.


Udělení medailí za službu v ozbrojených silách. / 102. pzpr

Poděkoval a připomněl také charitativní akci, jejíž výtěžek putoval ve prospěch Střední, základní a mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, JISTOTA, o.p.s. Dále velitel přednesl organizační změny platné k prvnímu prosinci letošního roku. Připomněl, že k dnešnímu dni u našeho praporu znovu vzniká rota bezpilotních průzkumných prostředků, tvořená příslušníky SUAV RAVEN a nového prostředku optoelektronického průzkumu SCAN EAGLE.

Poté zazněla státní hymna a účastníci nástupu se přesunuli k pietnímu místu. Položením kytic a uctěním památky generála Karla Palečka a praporčíka in memoriam Radima Vaculíka byl slavnostní nástup k jedenáctému výročí založení praporu ukončen.

Zdroj: 102. pzpr
Redakčně upraveno

Nahlásit chybu v článku


Související články

Operace Moonrider prošla zkouškou CAX

Centrum simulačních a trenažérových technologií (CSSTT) se stalo v Brně místem, kde se v minulém ...

L-39 Next Generation: Aero a Česká exportní banka společně

ČEB by ráda spolupracovala na financování vývoje a podpořila výrobu a export nové generace ...

Česky vojenský robot TAROS 6×6 V2

Na letošní výstavě Future Forces 2014 představila česká společnost VOP CZ projekt unikátního ...

Strakoničtí převzali druhé radiolokační čidlo ReVISOR

Ve čtvrtek 20. listopadu byl příslušníkům 25. protiletadlového raketového pluku ve Strakonicích ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

    Načítám diskuzi...