42. mpr

     

Projekt TRIDENT: Lednové cvičení Trident Shield

SMYŠLENÉ POZADÍ CVIČENÍ TRIDENT SHIELD: Článek uveřejněný 2.3.2016 v Bomijských novinách (autor působí jako válečný reportér CNN na velitelství TRIFOR pro oblast Sever): Táborská 2. mechanizovaná rota ...

Příprava pokračuje

Vojenský újezd Hradiště – 4. strážní rota BAF pokračuje v přípravě na zahraniční operaci, která ji čeká od druhé poloviny března tohoto roku.

Polní výcvik 1. mechanizované roty 42. mechanizovaného praporu

Ve dnech 24. -28. 2. 2014 cvičila 1. mechanizovaná rota (1.mr) ve vojenském újezdu BOLETICE.

Květnové vyvedení vojsk 42. mechanizovaného praporu

Od pondělí 13.5.2013 do pátku 24.5.2013 cvičilo ve výcvikovém prostoru HRADIŠTĚ více než 2000 vojáků. Probíhalo zde čtrnáctidenní cvičení 4. brigády rychlého nasazení. Mezi cvičícími jednotkami byl i ...