7. mb

     

71. mechanizovaný prapor cvičí na Libavé

Uplynulé dny znamenaly pro všechny příslušníky 71. mechanizovaného praporu další intenzívní pobyt ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá.

Průzkum a pozorování příhraniční oblasti

Předběžné bojové nařízení velitele průzkumné skupiny pro velitele týmů naznačilo dostatek počátečních informací. Ta hlavní zněla-průzkumná skupina bude na bázi dvou průzkumných týmů za pět dnů ...

7. mechanizované brigádě přibyl nový úkol

Za ochranu vnějšího perimetru muničního areálu ve Vrběticích je od pondělí 15. prosince plně zodpovědná Armáda ČR, přičemž rozhodující podíl na ní budou mít vojáci z jednotek 7. mechanizované brigády. ...

Průzkumáci opět v akci

Ve dnech 13. až 17. října 2014 se uskutečnilo odborné taktické cvičení (OTC) průzkumných skupin 7. mechanizované brigády. Cvičení mělo za úkol prověřit nejen jejich připravenost k vedení průzkumu, ale ...

Operace SNAKE – rok poté. Mé díky, chlapi!

V těchto dnech si 71. mechanizovaný prapor Hranice (71. mpr) připomíná první výročí jedné z nejnebezpečnějších operací, jichž se zúčastnili příslušníci 1. jednotky vojenského poradního týmu (MAT – ...

Praporní úkolové uskupení 71 na cvičení „STRONG CAMPAIGNER 2014“

Nezanedbatelnou úlohu sehráli na největším vojenském cvičení od roku 2006 příslušníci 7. mechanizované brigády „DUKELSKÉ“ a zejména příslušníci našeho praporu.

Rotní taktické cvičení 2. mechanizované roty

Po lednovém výcviku 2. mechanizované roty v Centru simulačních a trenažérových technologií ve Vyškově čekala na příslušníky této jednotky v posledním únorovém týdnu prověrka připravenosti velitelem ...

Prověrka střelecké a taktické přípravy

První letošní vyvedení do Vojenského výcvikového prostoru Libavá absolvovali v uplynulém týdnu příslušníci 1. a 2. mechanizované roty. Hlavní náplní tohoto výcviku byly ostré střelby a taktická ...

Výcvik 2. mechanizované roty s podporou počítačů

Nedílnou součástí výcviku velitelů všech stupňů i osádek bojových vozidel se staly počítačové technologie, které dokáží plnohodnotně simulovat řízení boje. K nesporným výhodám takového výcviku patří ...

Vrcholí příprava 3.ÚU AČR EUTM Mali

V období od 13. do 24. ledna absolvovalo 3. úkolové uskupení AČR EUTM Mali náročný výcvik ve Vojenském výcvikovém prostoru Libavá. Jednotka, postavená na vojácích 71. mechanizovaného praporu, se ...

Bojové střelby u 1. mechanizované roty

V měsíci listopadu absolvovali příslušníci 1. mechanizované roty závěrečný výcvik mechanizovaných čet, završený bojovými střelbami z BVP-2.

Intenzivní výcvik u 71. mechanizovaném praporu Hranice

71. mechanizovaný prapor je součástí pozemních sil AČR a je organizačně začleněn do struktury 7. mechanizované brigády. Mechanizovaný prapor je základním taktickým útvarem mechanizovaného vojska, ...