Tanky Abrams pro Polsko: Tribut Washingtonu nebo pomoc spojence?

Tanky Abrams pro Polsko: Tribut Washingtonu nebo pomoc spojence?
M1A2 SEPv3 (3rd Armored Brigade Combat Team, 1st Cavalry Division; 2020) / Foto: Sgt. Calab Franklin, US Army (Zvětšit)

Dne 14. července 2021, během návštěvy 1. varšavské tankové brigády (1. Warszawska Brygada Pancerna) ve Wesole, šéf Výboru Rady ministrů pro otázky národní bezpečnosti a obrany Jaroslaw Kaczynski oficiálně oznámil nákup nejnovějších amerických tanků M1A2 SEPv3 (M1A2C) Abrams.

Podle polského ministra obrany Mariusze Blaszczaka tanky zamíří ke dvěma brigádám 18. mechanizované divize (18 Dywizja Zmechanizowana) – k 19. mechanizované brigádě (19. Brygada Zmechanizowana) a 1. obrněné brigádě (1. Brygada Pancerna).

Akvizice 250 Abramsů, komplexního provozního balíčku, velkého množství tankové munice, podpůrných vozidel a simulátorů přijde na 23,3 miliardy zlotých (130 miliard Kč).

Nenápadné a krátké oznámení o nákupu má značný politický dopad – nenechává žádné pochybnosti o povaze rozhodnutí nakoupit americké Abramsy:

Ne každý den Jaroslaw Kaczynski, šéf strany Právo a spravedlnost (PiS), mluví na veřejnosti. Zkušení politici bezdůvodně nechodí před kamery a nemluví na veřejnosti – tento úkol nechávají ostatním. „Prezident“, jak je jeden z nejdůležitějších polských politiků přezdíván, se běžně neúčastní mediálních aktivit vlády. Kaczynski se spíše soustředí na „reálnou politiku” ve stínu kabinetu a mimo objektivy kamer.

Vystoupení a proslov Kaczynskieho zvyšuje význam akce a vyvolává otázky ohledně politického pozadí akvizice Abramsů.

Okolnosti jsou mimořádné. Kromě zvěstí, které se kolem ministerstva obrany šíří mnoho let o údajných návrzích Američanů, neexistovaly žádné oficiální informace o nákupu amerických tanků. Navzdory úniku informací a nedávnému článku na portále Gazeta.pl, jsou tyto informace překvapením.


Blaszczak a Kaczynski oznamují nákup Abramsů

Pro pozorného pozorovatele jsou překvapivé také zveřejněné kusé informace. Nákladná akvizice (částka převyšuje roční akviziční výdaje polského ministerstva obrany) získá prostředky mimo rozpočet ministerstva obrany, přičemž příslušná rozhodnutí o financování již byla přijata.

Taková nekonvenční akce ukazuje na odhodlání nákup amerických tanků dokončit. Dosavadní informační ticho zároveň naznačuje snahu vše maximálně urychlit.

Nejasný však zůstává způsob nákupu tanků – na portále DSCA (Defense Security Cooperation Agency) nebyly zveřejněny žádné informace o nákupu. Sám Kaczynski mluvil o nutnosti dořešit některé podrobnosti. Ve skutečnosti polská vláda poslala pouze poptávku LoR (Letter of Request), ale i přesto první Abramsy polská armáda údajně získá již příští rok. Skutečně expresní tempo.

Polsko dostane tanky M1A2C, tedy nejnovější verzi právě zaváděnou do americké armády. Na jedné straně to dokonale odpovídá oznámení o rychlém získání prvních vozidel (může se jednat o tanky ze současné produkce pro americkou armádu – například prvních 12 tanků pro výcvikovou rotu), na druhou stranu se to jeví stejně překvapivé jako „náhlé a nepodepsané“ rozhodnutí. Doposud žádný zákazník neobdržel verzi M1A2C. Dokonce i dlouholetý blízký spojenec Washingtonu, Austrálie, provozuje tanky „jen” verze M1A1SA.

Jaké motivy Varšavu přiměly k tak nestandardním krokům? Nejvíce prozaická odpověď – „potřeba vnitřní politiky“, se jeví jako nejméně pravděpodobná.

Další polské parlamentní volby proběhnou za dva roky, takže v tomto směru není třeba spěchat. Stejně tak „vnitřní politice” nepomůže oznamovat podobná rozhodnutí v létě, kdy jsou voliči na dovolené a politická aktivita je minimální. Mnohem lepším termínem je začátek září v době konání veletrhu MSPO v Kielcích, kdy se pozornost veřejnosti zaměřuje na obranné otázky. Pozdější oznámení by také umožnilo vládě tuto „dobrou zprávu” sofistikovaněji marketingově využít, ale to se nestalo.

Ne náhodou tanky Abrams získá 18. mechanizovaná divize. Nově vytvořená divize je „dítětem“ vlády PiS – symbolem obnovy ozbrojených sil po letech vlády jejich předchůdců. Divize se formuje ve východní části země, v ekonomicky méně rozvinutých regionech, pro které je přítomnost posádky se stovkami stabilních a dobře placených pracovních míst významnou podporou.


Polská silniční a dálniční síť; větší foto / Foto: SISKOM

Hlavní síly 18. divize jsou soustředěny v trojúhelníku Bělostok – Varšava – Lublin. Toto místo „pokrývá“ dvě důležité hlavní trasy vedoucí od východních hranic Polska do Varšavy – silnici S8 (a železniční trať č. 6) z běloruského směru a S17 (a železniční trať č. 7) z ukrajinského směru. Současně budovaná silnice S19 (přes Karpaty) spojí dva vrcholy trojúhelníku (Bělostok – Lublin) a současně poslouží jako rokádová cesta (cesta vedoucí rovnoběžně s linií fronty). S19 tedy umožní rychlé soustředění vojsk na zvolený směr.

Dislokace 18. divize zapadá do konceptu kordonové obrany postavené na urputné obraně již na první, příhraniční obranné linii. V tomto případě 18. divize spolu s 16. divizí, jejiž brigády jsou rozmístěny v leso-jezerním pásmu Varmie a Mazur (v přímém kontaktu s Kaliningradskou oblastí), mají „krvavě“ zpomalit ruskou ofenzívu. Získají tak čas potřebný k přesunu dvou zbývajících divizí rozmístěných v západní části země a především koupí čas na „shromáždění“ spojenecké pomoci. Ve své podstatě jde o stejný vzorec myšlení jako u polské předválečné elity, jejiž plán války s Německem byl založen na přesně stejných strategických předpokladech.

Avšak tyto argumenty, které jsou rozhodně prospěšné pro vládní propagandu, nepomohou vylepšit mediální obraz PiS. Zkušený vůdce PiS to velmi dobře ví.

Měli bychom tedy odmítnout hypotézu, že se jedná o nákup „za účelem budování dobrého obrazu vlády mezi polskou veřejností“, a zaměřit se na mezinárodní kontext:

Rozhodnutí koupit 250 moderních tanků učiní polské obrněné síly nejsilnější v evropské části NATO. Podle všeho nákup Abramsů neznamená vyřazení starších tanků PT-91 a T-72. Tyto starší tanky zůstanou ve výzbroji dvou divizí – 12. a 16. mechanizované divize (12 Dywizja Zmechanizowana; 16 Dywizja Zmechanizowana).

Budování „silných“ obrněných sil je reakcí na intenzivní vyzbrojování Moskvy – včetně programu tanku nové generace T-14 Armata. Varšava se rozhodla drasticky posílit obrněná vojska v reakci na „hozenou rukavici“ Moskvy v podobě formování a posilování ruské 1. gardové tankové armády (1-â gvardejskaâ tankovaâ armiâ). Takto to budou Rusové interpretovat.

Výběr amerických tanků je nepochybně „špatnou zprávou“ pro Berlín. Neexistují žádné finanční ani technické argumenty ospravedlňující „nadřazenost“ nákupu M1A2C nad nákupem Leopardů 2A7. Němci, kteří pro potřeby dalších zakázek znovu aktivovali výrobní linky, jsou s největší pravděpodobností připraveni dodávat moderní tanky stejně rychlým tempem. Navíc polská armáda má bohaté zkušenosti s provozem Leopardů 2. Tento „šťouchanec“ do dobrého obrazu německé obrněné techniky je však jen vedlejším účinkem – přesto přínosný pro PiS, která je ve sporu s německou elitou.

Logika nákupu Abramsů se však zdá být odlišná. Polské M1A2C Abrams dokonale zapadají do dříve provedených nákupů systémů Patriot PAC-3 (PDB-8) s IBCS (Integrated Air and Missile Defense Battle Command System), M142 HIMARS, F-35A nebo dokonce nákupu protitankových střel Javelin pro vojska teritoriální obrany (WOT). Všechny tyto systémy byly získány za vlády PiS. Všechny mají být plně kompatibilní se systémy používanými ozbrojenými silami USA. Je třeba zdůraznit – v polských médiích je kladen velký důraz na kompatibilitu polské a americké armády.

Rozhodnutí ministerstva obrany ve skutečnosti zřejmě souvisí s úsilím Varšavy posílit přítomnost americké armády na východním křídle NATO. Ve skutečnosti v Powidzu již roste předsunutý sklad APS (Army Prepositioned Stock) pro americkou obrněnou brigádu (ABCT). Na základně budou mimo jiné trvale uskladněny tanky Abrams americké armády.


Abramsy americké armády v Polsku (2017)

Nákup Abramsů pro polskou armádu tedy souvisí s výstavbou podpůrného a provozního ekosystému pro americké tanky v Polsku. V každém případě je tato situace výhodná především pro Washington.

Za peníze polských daňových poplatníků vznikne systém podporující americkou „předsunutou přítomnost“ (Forward Presence). Na druhou stranu na americkou techniku vyškolená polská armáda může doufat, že v krizové situaci USA zpřístupní zdroje shromážděné v APS. Pro americkou správu je to velmi výhodné. Potenciální materiální podpora v případě konfliktu je vždy výhodnější než zapojení lidských zdrojů (a s tím spojené nevyhnutelné ztráty), na druhou stranu takové sliby nejsou nikdy plně zaručeny. Dokud Varšava nebude čelit skutečné válce, nezjistí, zda budou tanky, střely GMLR (pro raketomety HIMARS) a další vybavení uložené v APS skutečně k dispozici – nebo zda bude spěšně přepraveno do 250 km vzdáleného Německa.

Americké a polské státní orgány se tedy snaží prohloubit integraci polských a amerických ozbrojených sil. Tato akce je nebezpečná v tom, že je ve skutečnosti prospěšná pouze pro USA. Hegemon ze své pozice přiměl „junior partnera“ k investicím, které ve výsledku pomáhají především jemu. Nakonec je v rukou administrativy Bílého domu, zda a v jaké podobě Varšava dostane podporu oplátkou za obrovské výdaje. Navíc potenciál polských ozbrojených sil bude plně pod kontrolou Washingtonu – zcela závislý na dodávkách komponentů ze zámoří.

Ve výsledku Washington shrábne vše – získá nátlakový nástroj vůči Moskvě a základnu pro „významnou vojenskou sílu ve střední Evropě“, čímž zničí naděje Berlína na strategické přeorientování Varšavy. A vše zaplatí polští (nikoliv američtí) daňoví poplatníci.

Autor tohoto článku samozřejmě není schopen posoudit, zda toto nákladné rozhodnutí bylo učiněno v důsledku promyšlených jednání se zástupci americké administrativy a armády, nebo pod ne nutně čistým tlakem americké průmyslové lobby – aktivně působící (nejen) na Visle a usilujícího o prodej Abramsů (kvůli redukci tanků v americké armádě), či kvůli vlastní iniciativě polských politiků a naivních představ, že prostřednictvím další koncese bude „nakoupena“ přízeň nové administrativy ve Washingtonu.

V každém případě je jasné, že i přes změnu zahraniční politiky Washingtonu, Varšava deklaruje svou loajalitu a oddanost „hegemonovi“ a je připravena zaplatit svůj tribut.

Spojenectví s USA se čím dál méně podobá „win-win dealu“ – jak tomu bylo v případě západního Německa, Jižní Koreje nebo Japonska, a stále více se podobá Aténské unii během peloponéských válek.

Autor je polským korespondentem Armádních novin, který si přeje zůstat v anonymitě.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Americký tank M1A2C Abrams s aktivní ochranou Trophy a přídavným pancířem

Na internetu se objevila fotografie nejnovější verze amerického tanku M1A2 Abrams. Modernizovaný ...

Americká armáda má první brigádu nových tanků M1A2C Abrams

Podle listu Lima Ohio americká armáda (US Army) již od léta 2019 provozuje první brigádu s ...

Program Vlk: Američané nabízejí polské armádě tanky Abrams

Polské ministerstvo obrany dlouhodobě hledá stovky nových hlavních bojových tanků. V polské armádě ...

250 amerických tanků M1A2C Abrams pro polskou armádu

Podle polského portálu Gazeta.pl Varšava hodlá nakoupit 250 amerických tanků M1A2C Abrams (M1A2 ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • ALCR
  15:56 19.02.2022

  18. 2. 2022 Polsko kupuje 250 tanků Abrams nejmodernější verze M1A2 ...Zobrazit celý příspěvek

  18. 2. 2022
  Polsko kupuje 250 tanků Abrams nejmodernější verze M1A2 SEPv3
  https://www.novinky.cz/zahrani... Skrýt celý příspěvek

 • jozo
  22:51 21.07.2021

  Ten autor článku je taký inteligentnejší ruský troll. Popis situácie výborný až pokiaľ nezačal analyzovať kto bude mať z tohto nákupu výhody a ešte nazve Poliakov junior partnerom, ...Zobrazit celý příspěvek

  Ten autor článku je taký inteligentnejší ruský troll. Popis situácie výborný až pokiaľ nezačal analyzovať kto bude mať z tohto nákupu výhody a ešte nazve Poliakov junior partnerom, ktorý je pritlačený k nákupu najmodernejších USA tankov a ešte sa odváži tvrdiť že je to pre Poliakov nevýhodné lebo USA Poliakom aj tak nepomôžu.
  To je všetko znôška nezmyslov. To Rusy respektíve sovieti vždy vyrábali tzv. exportné verzie svojich zbraní, ktoré nestáli ani za prd a dávali ich svojim spojencom. To že USA predáva urýchlene Poliakom svoj najmodernejší tank, ktorý je lepší ako čokoľvek čo majú Rusy alebo ktokoľvek v Europe je skôr jasným prejavom úcty a dôvery. A áno americké firmy budú mať veľký kontrakt, ale určite nikto na Poliakov netlačil aby si kúpili práve USA tank. Myslím, že každý kto trochu používa rozum chápe, že po posledných super agresívnych pohyboch Ruska to boli Poliaci, ktorí tlačia všemožne na Američanov a na ich prítomnosť v Poľsku. A Američania vedia byť aj hajzli, ale keď sa už raz k niečomu zaviažu tak svoje záväzky aj splnia na rozdiel od Nemcov, Francúzov alebo Angličanov. A potom posledná vec. Keby dokonca zostali Poliaci na útok proti Rusom sami tak ak dokončia všetky nákupy ako plánujú tak budú mať vybavenie, ktoré Rusov spoľahlivo odradí od konvenčného útoku. Takže asi toľko k analýze toho pána inteligentného trola.Skrýt celý příspěvek

  • krllo
   20:00 31.07.2021

   250 tanků Rusy rozesměje. Hitler, když přepadl Sověty, tak zacinal se 3000 tanků a jak dopadl.

   250 tanků Rusy rozesměje. Hitler, když přepadl Sověty, tak zacinal se 3000 tanků a jak dopadl.

   • PavolR
    20:46 31.07.2021

    Naproti tomu počas operácie Faustschlag nemali Nemci a Rakušania žiadne tanky a aj tak postupovali prakticky bez odporu do podpísania Brestlitovského mieru. Záleží od okolností.

    Naproti tomu počas operácie Faustschlag nemali Nemci a Rakušania žiadne tanky a aj tak postupovali prakticky bez odporu do podpísania Brestlitovského mieru. Záleží od okolností.

   • Badysak
    00:06 01.08.2021

    Proč by měli poláci otočit na Rusko jako Hitler? Co rusové mají to si poláci můžou koupit. Od rusů i od celého světa. Poláci si právě chcou podržet svoje bohatství, o kterém se ...Zobrazit celý příspěvek

    Proč by měli poláci otočit na Rusko jako Hitler? Co rusové mají to si poláci můžou koupit. Od rusů i od celého světa. Poláci si právě chcou podržet svoje bohatství, o kterém se rusům muže jenom zdát. A to nemají ani kapku ropy a plynu.Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  13:12 21.07.2021

  Poliaci budú licenčne vyrábať tankové kanóny Rheinmetall Rh-120 L44 : https://www.defence24.pl/lufy-...

  Poliaci budú licenčne vyrábať tankové kanóny Rheinmetall Rh-120 L44 : https://www.defence24.pl/lufy-...

 • darkstyle
  17:00 19.07.2021

  Kto hráva War Thunder môže si pozrieť tajný dokument o tanku Chalenger ...Zobrazit celý příspěvek

  Kto hráva War Thunder môže si pozrieť tajný dokument o tanku Chalenger 2

  https://www.sector.sk/novinka/... Skrýt celý příspěvek

  • Ondra Mrklas
   17:36 19.07.2021

   Tak hráči Britského TT musí být už opravdu zoufalý LMAO

   Tak hráči Britského TT musí být už opravdu zoufalý LMAO

 • Jan Grohmann
  11:05 19.07.2021

  Pokud rozumíte polsky, doporučuji tento extrémně zajímavý rozhovor s polským tankovým odborníkem Jaroslawem Wolskim.

  https://www.youtube.com/watch?...

  Pokud rozumíte polsky, doporučuji tento extrémně zajímavý rozhovor s polským tankovým odborníkem Jaroslawem Wolskim.

  https://www.youtube.com/watch?...

  • Jan Grohmann
   13:02 19.07.2021

   Je zajímavé, že Wolski označuje projekt Leopard 2PL za totální katastrofu.

   Je zajímavé, že Wolski označuje projekt Leopard 2PL za totální katastrofu.

   • PavolR
    17:52 19.07.2021

    No, keď si vyrátame, za aký čas možno vybaviť jednu divíziu tankmi modernizovanými cez tento projekt a za aký zrejme nadradenejšími M1A2C, tak je jeho postoj vcelku pochopiteľný.

    No, keď si vyrátame, za aký čas možno vybaviť jednu divíziu tankmi modernizovanými cez tento projekt a za aký zrejme nadradenejšími M1A2C, tak je jeho postoj vcelku pochopiteľný.

  • Krabat
   13:06 19.07.2021

   Zajímavý rozhovor. Pokud by někdo takto mluvil v ČR, tak by byl hned označen za ruského trolla. Obdobná situace je u nás s nákupem systému H1. Nákladnost pořízení a provozu a ...Zobrazit celý příspěvek

   Zajímavý rozhovor. Pokud by někdo takto mluvil v ČR, tak by byl hned označen za ruského trolla. Obdobná situace je u nás s nákupem systému H1. Nákladnost pořízení a provozu a logistická složitost (vzdálenost) je neúměrná tomu co získáme a navíc tak drahý nákup de-facto zbytné techniky v době nutných akvizic nezbytné výzbroje je nezodpovědný. Americký vliv je tak silný, že převálcuje skutečné potřeby armády i zájmy země.Skrýt celý příspěvek

   • Torong
    14:27 19.07.2021

    Ano? A kolik Amerických zbraňových systémů jsme museli nakoupit díky tomu silnému Americkému vlivu? Kde byl ten silný Americký vliv, když vláda vybrala Gripen místo F16 nebo F18, ...Zobrazit celý příspěvek

    Ano? A kolik Amerických zbraňových systémů jsme museli nakoupit díky tomu silnému Americkému vlivu? Kde byl ten silný Americký vliv, když vláda vybrala Gripen místo F16 nebo F18, které nám byly nabízeny? Kde byl ten silný Americký vliv, když jsme odmítli radar v Brdech? Opět se snažíš dokázat, že ČR není suverenní země, protože bez tlaku USA by nekoupila H1, stejně jako v jiném článku tvrdíš, že S 350 nemůžeme koupit, protože nejsme dostatečně suverenní země. Prostě bez nátlaku USA by jsme si Americké zbraně nikdy nekoupili a naopak bychom určitě nakupovali zbraně Ruské...Skrýt celý příspěvek

    • Krabat
     16:08 19.07.2021

     Opravdu problematice moc nerozumíte. Opět v krátkosti vám to vysvětlím. Silné americké lobby na nákup jejich produktů začala Trumpova administrativa a Bidenova v tom pokračuje, ...Zobrazit celý příspěvek

     Opravdu problematice moc nerozumíte. Opět v krátkosti vám to vysvětlím. Silné americké lobby na nákup jejich produktů začala Trumpova administrativa a Bidenova v tom pokračuje, protože to má jasný finanční profit.
     Podívejme se třeba na akvizice vrtulníků před Trumpovou administrativou, Slovinsko AS532, Bulharsko AS532, AS565, Chorvatsko MI-171, Polsko vybralo H225 a následně nákup zrušilo ve prospěch S-70 ovšem masivní nákup je prozatím u ledu.
     S Trumpovou administrativou vidíme prakticky nákupy zbraní z USA i přesto, že ne každý typ je vhodný jako třeba F-16 pro Bulharsko. Tam by se líp uplatnil Gripen.Skrýt celý příspěvek

     • Upgrade
      19:13 19.07.2021

      Financny profit pre USA je jasny. Otazka je, aku malo mat USA paku, aby mohlo zatlacit na Cesko a donutit ho nakupit u nich. To by ma fakt u tychto nakupno-vazalskych konspiracii ...Zobrazit celý příspěvek

      Financny profit pre USA je jasny. Otazka je, aku malo mat USA paku, aby mohlo zatlacit na Cesko a donutit ho nakupit u nich. To by ma fakt u tychto nakupno-vazalskych konspiracii zaujimalo.Skrýt celý příspěvek

     • Ondra Mrklas
      19:29 19.07.2021

      Tady nějaká páka USA určitě byla, ale vzhledem k přesunu veškerého zázemí Bellu do ČR to není nijak neprospěšné pro ČR. Podstatě jediné co většině lidí vadí jsou bitevní vrtulníky ...Zobrazit celý příspěvek

      Tady nějaká páka USA určitě byla, ale vzhledem k přesunu veškerého zázemí Bellu do ČR to není nijak neprospěšné pro ČR. Podstatě jediné co většině lidí vadí jsou bitevní vrtulníky a doba nákupu před covidem, o kterém nikdo tehdy nevědělSkrýt celý příspěvek

     • Upgrade
      22:00 19.07.2021

      Ale co konkretne? Akoze budete kupovat u nas lebo... Lebo co?

      Ale co konkretne? Akoze budete kupovat u nas lebo... Lebo co?

     • darkstyle
      22:11 19.07.2021

      F-16 by ste líp uplatnil v Bulharsku? Na to ste ako prišli?? Pozrite si prosím letisko v Bulharsku a kde končí Bulharská ekonomická zóna v Čiernom mori - bavíme sa tu o 700km a ...Zobrazit celý příspěvek

      F-16 by ste líp uplatnil v Bulharsku?

      Na to ste ako prišli??

      Pozrite si prosím letisko v Bulharsku a kde končí Bulharská ekonomická zóna v Čiernom mori - bavíme sa tu o 700km a viac..
      Myslím, že maximum je okolo 1000km

      Gripen naložeý 2amraam+2scalp like strela+2sidewinder dokáže na túto vzdialenosť pôsobiť v rade minút, F-16 v rade hodín..

      A sme sa dorozprávali o vhodnosti lietadiel..

      Poliaci si vybrali S-70 lebo si ho doma vedia vyrábať komplet celý, H225 výrobui m francúzi nechceli dať..

      Ale i tak sa rozhodli, že tie vrtuľe asi nie sú taž ak žhavé - ako ich ppoznám oni možno nakúpia rovno vvalor
      aSkrýt celý příspěvek

     • Double
      02:45 20.07.2021

      >Gripen naložeý 2amraam+2scalp like strela+2sidewinder dokáže na túto vzdialenosť pôsobiť v rade minút, F-16 v rade hodín..

      To mas odkial? Znie to ako uplna hlupost

      >Gripen naložeý 2amraam+2scalp like strela+2sidewinder dokáže na túto vzdialenosť pôsobiť v rade minút, F-16 v rade hodín..

      To mas odkial? Znie to ako uplna hlupost

     • Cheddar
      09:42 20.07.2021

      >Gripen naložeý 2amraam+2scalp like strela+2sidewinder dokáže na túto vzdialenosť pôsobiť v rade minút, F-16 v rade hodín.. To mas odkial? Znie to ako uplna hlupost. Povedal by ...Zobrazit celý příspěvek

      >Gripen naložeý 2amraam+2scalp like strela+2sidewinder dokáže na túto vzdialenosť pôsobiť v rade minút, F-16 v rade hodín..

      To mas odkial? Znie to ako uplna hlupost.

      Povedal by som že to je trochu prehnané tvrdenie, ale:
      1. F-16 má v¨äčší dolet aj prázdna aj s prídavnými nádržami.
      2. Je to podstatne väčšia (tažšia) platforma, ak podvesíš na F-16 a JAS-39C rovnakú zátaž (dajme tomu 1500 kg) tak Gripen bude mať podstatne viac ovplyvnenú rýchlosť, obratnosť, dolet a tak podobne proti prázndemu stroju než F-16. Chcelo by to presné čísla týkajúce sa doletu s rôznou výzbrojou u oboch strojov.Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    15:25 19.07.2021

    Krabat V zásadě nebyla jiná volba než nákup vrtulníků H-1. V Evropě nikdo nenabízí nic srovnatelného. Navíc LOM vybuduje na náměšťském letišti servisní a trenažérové centrum čili ...Zobrazit celý příspěvek

    Krabat
    V zásadě nebyla jiná volba než nákup vrtulníků H-1. V Evropě nikdo nenabízí nic srovnatelného. Navíc LOM vybuduje na náměšťském letišti servisní a trenažérové centrum čili logistická náročnost se v porovnání s ruskými stroji nijak nezvýší (spíš naopak). Z mého pohledu cena naprosto odpovídá tomu co dostaneme.
    Navíc nákup nových vrtulníků požadovala armáda už poměrně dávno a v té době nebyli americké stroje rozhodně favority.Skrýt celý příspěvek

    • Krabat
     16:33 19.07.2021

     Vzhledem k tomu, že AČR čeká odměna celé řady výzbroje což je poměrně náročný, složitý a nákladný proces (na to mimochodem zcela logicky upozoňovala i Bílá kniha z roku 2011) tak ...Zobrazit celý příspěvek

     Vzhledem k tomu, že AČR čeká odměna celé řady výzbroje což je poměrně náročný, složitý a nákladný proces (na to mimochodem zcela logicky upozoňovala i Bílá kniha z roku 2011) tak jakákoliv zbytná akvizice může způsobit, že nebude dost prostředků na výzbroj nezbytnou.
     Původní plán byl nahradit Sokoly a MI-35 jedním typem (tím by se ztratila schopnost bitevního vrtulníku a vrtulníky by byli jen tzv. "bojové" ano, je to podstatný rozdíl)
     Počítalo se s pořízením LUH (po skončení Sokolu nás čeká výběrko znovu). Vzhledem k tomu, že americká lobby společně s váhajícím MO a GŠ zapříčinila to, že výběr se neustále odsouval, tak Sokoly prošli finančně nevýhodnou GO a jejich životnost se posunula o 10 let a USA tím přišli více do hry, protože LUH už kupovat nemělo smysl. Popravdě pořizovat víceúčelové vrtulníky už nemělo v tuto dobu smysl žádný. Jako třešnička na dortu je to, že se nakonec vybíralo jen typy z USA.
     Výsledek je ten, že akvizice je 3x dražší, získáme pouze 4 kusy bitevních vrtulníků, čímž technicky vzato zaniká bitevní letka (pokud se do té nerozhodne o setrvání MI-35 navzdory současnému plánu). Schopnosti a možnosti nasazení + ojedinělost tohoto typu v Evropě jsou neúměrné k ceně a jejich provoz je dokonce nákladnější, než provoz UH-60.

     Tímto vidím problematiku stejně jako Wolski (viz. youtube), který by v současné době nepořizoval žádné tanky, protože v případě Polska polskou armádu tanky tolik nepálí jako jiné zbraně, které je aktuálnější nahradit.

     NEEXISTUJE ŽÁDNÁ MAGICKÁ ZBRAŇ, aby vše fungovalo jak má, musí být vše rozumně vyváženo. Sebelepší stíhačka či tank se neobejde bez průzkumu, PVO, dělostřelecké podpory, atd.

     Proto když už "musíme" nakupovat v USA, tak bych šel akvizicí starších a následně modernizovaných raketometů M270 podobně jak zvažují země Pobaltí.
     V našem případěSkrýt celý příspěvek

     • Scotty
      17:35 19.07.2021

      Bitevní vrtulníky se měli vyřadit v každém případě. To že pořízením vrtulníků H-1 tahle schopnost částečně zůstane je rozhodně plus. Zadání se časem měnilo tak jak rostli finanční ...Zobrazit celý příspěvek

      Bitevní vrtulníky se měli vyřadit v každém případě. To že pořízením vrtulníků H-1 tahle schopnost částečně zůstane je rozhodně plus. Zadání se časem měnilo tak jak rostli finanční možnosti MO. Stále bylo třeba nahradit Mi-35 a tenhle záměr se nikdy nezměnil. Jako náhrada Mi-35 by měli přicházet v úvahu jen "vojenské" stroje a ty v zásadě nabídli jen Američané.

      Akvizice je třikrát dražší než co? Jejich provoz je nákladnější zejména díky dost specifické službě u USMC.

      Ve videu mluví o nákupech systémů průzkumu a EW. Oboje naše armáda kupuje nebo se chystá pořídit. To co polskou armádu pálí nebo nepálí bych nechal na nich. Nákup nových tanků není v jejich vyzbrojovacích projektech žádná novinka.

      Raketomety je asi to poslední co by teď AČR měla AČR poptávat.Skrýt celý příspěvek

     • Krabat
      18:08 19.07.2021

      "Bitevní vrtulníky se měli vyřadit v každém případě. To že pořízením vrtulníků H-1 tahle schopnost částečně zůstane je rozhodně plus. " Tady si dost protiřečíte. "Zadání se časem ...Zobrazit celý příspěvek

      "Bitevní vrtulníky se měli vyřadit v každém případě. To že pořízením vrtulníků H-1 tahle schopnost částečně zůstane je rozhodně plus. "
      Tady si dost protiřečíte.
      "Zadání se časem měnilo tak jak rostli finanční možnosti MO. "
      Nikoliv, zadání se měnilo podle životnosti (GO) Sokolu.
      "Jako náhrada Mi-35 by měli přicházet v úvahu jen "vojenské" stroje a ty v zásadě nabídli jen Američané."
      Nikoli, nic jiného už nešlo nahradit, tak se sáhlo jen po bitevníkách.
      "Akvizice je třikrát dražší než co?"
      Než původní plán akvizice.
      "Jejich provoz je nákladnější zejména díky dost specifické službě u USMC."
      U nás také bude specifická, jsme daleko.
      "Ve videu mluví o nákupech systémů průzkumu a EW. Oboje naše armáda kupuje nebo se chystá pořídit. To co polskou armádu pálí nebo nepálí bych nechal na nich. Nákup nových tanků není v jejich vyzbrojovacích projektech žádná novinka."
      Nerozumíte polsky a ani mému textu, bože...
      "Raketomety je asi to poslední co by teď AČR měla AČR poptávat"
      Z jakého důvodu, že jste to nenašel v plánu.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      19:44 19.07.2021

      /Nikoli, nic jiného už nešlo nahradit, tak se sáhlo jen po bitevníkách./ Mi-35 byli určené k vyřazení od časů bílé knihy. Také bylo určené že je nahradí víceúčelový vrtulník. No a ...Zobrazit celý příspěvek

      /Nikoli, nic jiného už nešlo nahradit, tak se sáhlo jen po bitevníkách./
      Mi-35 byli určené k vyřazení od časů bílé knihy. Také bylo určené že je nahradí víceúčelový vrtulník. No a díky koncepci H-1 bylo možné přibrat i 4 vyloženě bitevní vrtulníky. Alespoň se uchová schopnost jejich použití.
      /Než původní plán akvizice./
      Ten bylo postupem času navyšován.
      /U nás také bude specifická, jsme daleko./
      Ovšem na suchozemské základně s veškerou potřebnou výbavou. Pravděpodobně je nebudeme provozovat z lodi na druhém konci světa.
      /Nerozumíte polsky a ani mému textu, bože.../
      Tak jo. Neumluví snad o tom že by preferoval investice do těchto systémů?
      /Z jakého důvodu, že jste to nenašel v plánu./
      Protože je to zatím naprosto zbytné. Asi stejně jako nákup nového tanku.

      Jinak jsem rád semtame že ses vrátil. Byla tady nuda.Skrýt celý příspěvek

   • Ondra Mrklas
    15:25 19.07.2021

    Rozdíl je, že systém H-1 podstatě neměl konkurenci a i kdyby ČR koupila Black Hawky, tak budou podstatě stejné argumenty. Ostatní nabídky prostě a jednoduše nenabízely to samé co ...Zobrazit celý příspěvek

    Rozdíl je, že systém H-1 podstatě neměl konkurenci a i kdyby ČR koupila Black Hawky, tak budou podstatě stejné argumenty. Ostatní nabídky prostě a jednoduše nenabízely to samé co Američané, navíc v době podepsání smlouvy nikdo nepředpokládal nějakou krizi. V poslední řadě nákup nebyl nezbytný, ale šlo o dlouho připravovanou akvizici, která byla stěžejním projektem v modernizaci letectva. Tím jsem vyvrátil asi všechny ty vaše bludySkrýt celý příspěvek

    • Krabat
     16:34 19.07.2021

     Nevyvrátil jste nic, jen jste napsal, že tomu vůbec nerozumíte ;)

     Nevyvrátil jste nic, jen jste napsal, že tomu vůbec nerozumíte ;)

     • Ondra Mrklas
      18:03 19.07.2021

      Vy jste zase ukázal, že vůbec nerozumíte vrtulníkům, ale vše argumentujete politikou. Pokud vám jde o systém, o což v roce 2019 rozhodně šlo, jelikož krize přišla až o 4 měsíce ...Zobrazit celý příspěvek

      Vy jste zase ukázal, že vůbec nerozumíte vrtulníkům, ale vše argumentujete politikou. Pokud vám jde o systém, o což v roce 2019 rozhodně šlo, jelikož krize přišla až o 4 měsíce později, tak jsou vaše finanční a lobbistické argumenty zbytečné. Např. všechny zmíněné stroje pořízené do zahraničí jsou skoro neozbrojené transportní vrtulníky, které zastávají roli jako naše Mi-171Š. My ale žádáme pouze náhradu Mi-24V, nikoliv Sokolů a tím pádem by bylo nesmyslné pokračovat v nákupu vrtulníků typu Kiowa Warrior nebo Armed Black Hawk. My jsme potřebovali čistě bitevní, které jsme kvůli ceně nemohli pořídit. Navíc tzv. "Bílá kniha" je dokument o okleštění armády, takže se zde nejedná o nejlepší argument. Vy ho také mimo jiné i popíráte, jelikož dokument žádá vyřazení MLRS, které vy prosazujete k znovuzavedení (s tím zrovna souhlasím).Skrýt celý příspěvek

   • Maximus
    08:19 20.07.2021

    To je nesmysl, jako ČR i Evropa jako celek USA vděčíme za mnohe - diky nim bylo porazeno Wilhelmovske i Hitlerovske Německo, Hirohitovo Japonsko a padla "říše zla" - SSSR. Rozhodně ...Zobrazit celý příspěvek

    To je nesmysl, jako ČR i Evropa jako celek USA vděčíme za mnohe - diky nim bylo porazeno Wilhelmovske i Hitlerovske Německo, Hirohitovo Japonsko a padla "říše zla" - SSSR.
    Rozhodně jsou pro nas mnohem spolehlivejsim vojenskym spojencem, nez byla a bude kdykoliv v novodobé historii Nemecko nebo Francie.Skrýt celý příspěvek

 • Jan Padesátýpátý
  21:55 18.07.2021

  Často tady slyším věty typu "Státy si nepomáhají, ale hájí své zájmy. " To je pravda jenom napůl. Samozřejmě, státy hájí své zájmy, to je neoddiskutovatelné. Stává se ale, že ...Zobrazit celý příspěvek

  Často tady slyším věty typu "Státy si nepomáhají, ale hájí své zájmy. "

  To je pravda jenom napůl. Samozřejmě, státy hájí své zájmy, to je neoddiskutovatelné. Stává se ale, že hájí své zájmy tím, že pomůžou jinému státu.Skrýt celý příspěvek

  • Jan Grohmann
   11:10 19.07.2021

   Samozřejmě, a ten stát musí mít "něco", co daný ochránce potřebuje. K čemu USA potřebují Polsko, k čemu nás?

   Samozřejmě, a ten stát musí mít "něco", co daný ochránce potřebuje. K čemu USA potřebují Polsko, k čemu nás?

   • GlobeElement
    11:53 19.07.2021

    A nebo má něco, co nechci, aby získal soupeř.

    A to něco může být i populace, strategická poloha, výrobní základna...

    A nebo má něco, co nechci, aby získal soupeř.

    A to něco může být i populace, strategická poloha, výrobní základna...

   • Jan Padesátýpátý
    15:39 19.07.2021

    Někdy ochránce potřebuje i nějakou abstraktní věc. Co potřebovaly USA, že materiálově podporovaly Evropu ve 2. světové válce a pak se samy do války Evropě zapojily? - USA ...Zobrazit celý příspěvek

    Někdy ochránce potřebuje i nějakou abstraktní věc. Co potřebovaly USA, že materiálově podporovaly Evropu ve 2. světové válce a pak se samy do války Evropě zapojily?
    - USA potřebovaly v Evropě demokratické a prosperující země
    - USA potřebovaly aby Evropu neovládli nacisté a aby se nedemokratická nákaza nešířila z Evropy dálSkrýt celý příspěvek

    • Trener
     19:21 19.07.2021

     Ty začátky mohly být lepší, i v USA bylo řada sympatizantů s Hitlerem např. (starý) Kennedy a pak než se řádně zapojily to už bylo v bryndě impérium VB, jejich hlavní pravlast. ...Zobrazit celý příspěvek

     Ty začátky mohly být lepší, i v USA bylo řada sympatizantů s Hitlerem např. (starý) Kennedy a pak než se řádně zapojily to už bylo v bryndě impérium VB, jejich hlavní pravlast. Každopádně pomoc pak byla famózní, třeba vybavením a surovinami pro Rudou armádu.Skrýt celý příspěvek

   • demografie
    10:53 21.07.2021

    Navíc nikdo jiný tanky nemá. Kolik by trvala výroba 200 leopardů nebo leclerc.

    Navíc nikdo jiný tanky nemá. Kolik by trvala výroba 200 leopardů nebo leclerc.

  • demografie
   10:52 21.07.2021

   Myslím, že tady jde o téměř čistě vojenské rozhodnutí. Potřebujete cca 200 tanků se zázemím v Evropě, které jsou kompatibilní s vašimi spojenci. Nic jiné než Ambras není k ...Zobrazit celý příspěvek

   Myslím, že tady jde o téměř čistě vojenské rozhodnutí. Potřebujete cca 200 tanků se zázemím v Evropě, které jsou kompatibilní s vašimi spojenci. Nic jiné než Ambras není k dispozici.Skrýt celý příspěvek

 • krllo
  21:55 18.07.2021

  Poláci zaútočí na Moskvu ? Jen, aby si nevylámali zuby na Lukašenkovi :-)

  Poláci zaútočí na Moskvu ? Jen, aby si nevylámali zuby na Lukašenkovi :-)

 • lukus
  11:21 16.07.2021

  Jak zde již bylo moudře napsáno. Státy si nepomáhají, ale hájí své zájmy. Zajímalo by mne, zda Polsko kalkuluje s variantou, že v případě problému bude zase samo. USA bude mít ...Zobrazit celý příspěvek

  Jak zde již bylo moudře napsáno. Státy si nepomáhají, ale hájí své zájmy.
  Zajímalo by mne, zda Polsko kalkuluje s variantou, že v případě problému bude zase samo. USA bude mít vždy hlubší vztah s Německem (a bude se ho snažit udržet - viz. Nord Stream2) a bude bránit jeho zájmy jako nejsilnějšího partnera pevninské Evropy. Rusko si bude hrát svoji hru a Švédi v případě problému vyhlásí neutralitu, využijí geografické okrajovosti a zastaví dodávky zbraní.

  Za mne má stejný problém Jižní Korea. Tak jako Polskem se tudy přehnaly válečné vřavy. Její sousedé jsou supersilní a technicky vyspělí a v případě Číny agresivně expansivní.

  Ale Jižní Korea to dokázala - vybudovala vojenský průmysl silně konkurující světovým výrobcům, jaderný průmysl, těžký průmysl.
  Polsku by mohla pomoci prakticky se vším - ponorky, tanky, IFV, ...

  At tu někteří zmiňují logistické problémy s Jižní Koreou! Na příkladu staveb jaderných elektráren (které jsou technicky a logisticky složité) líp to jde Korei 8000km daleko v Emirátech kde není kvalitní technické zázemí, než Francii v 2000km daleko ve technicky vyspělém Finsku nebo hůře 40 km přes La Manche v Británii (ne že by jim to šlo u nich Flamanville staví 14 let a kde nic tu nic).Skrýt celý příspěvek

  • Upgrade
   13:35 16.07.2021

   Zaujmom USA nie je podporovat najsilnejsieho v Erope a celkovo Eurazii ale naopak, robit vsetko preto, aby tento priestor nik taky neovladol. Preto je Amerika ochotna podporovat ...Zobrazit celý příspěvek

   Zaujmom USA nie je podporovat najsilnejsieho v Erope a celkovo Eurazii ale naopak, robit vsetko preto, aby tento priestor nik taky neovladol. Preto je Amerika ochotna podporovat Polsko, lebo spojenim Ruska a Nemecka by teoreticky tak silny subjekt vzniknut mohol.Skrýt celý příspěvek

   • Sgt Murphy
    16:46 16.07.2021

    Budem reagovať na túto vetu z článku: "... čím zničí nádeje Berlína na strategické preorientovanie Varšavy." V kontraste tejto vety to trochu to pritiahnem za vlasy a budem ...Zobrazit celý příspěvek

    Budem reagovať na túto vetu z článku: "... čím zničí nádeje Berlína na strategické preorientovanie Varšavy."

    V kontraste tejto vety to trochu to pritiahnem za vlasy a budem citovať dvoch nemeckých politikov:

    "EU musí definovať agendu spoločných strategických záujmov s Ruskom" - Angela Merkelová, 2021

    "Stalin vyzerá ako človek, s ktorým sa dá robiť biznis" - Ribbentrop, 1939

    Zhrniem to takto. Politika Poľska je tŕňom v oku Bruselu na čele s Nemeckom raziacim si cestu formou centralizácie moci, pričom Nemecko sa pokúša o akýsi zvrat politiky Varšavy a zároveň ustupuje Putinovej agresívnej politike voči štátom východnej a strednej Európy, ktorá sa začala prejavovať ihneď po radikálnom zmenšení amerického kontingentu na starom kontinente. Po konci studenej vojny bolo v EU rozmiestnených 213 tis. amerických vojakov, postupne sa počty znižovali až len na 30 tis. v roku 2013 a stiahnutím všetkej ťažkej obrnenej techniky, čo umožnilo Putinovi odtrhnúť z reťaze a prejavilo sa okamžitým radikálnym zhoršením bezpečnostnej situácie na východnej hranici NATO od roku 2014.

    Zdá sa mi to len, alebo viac či menej začína situácia pripomínať dianie v EU pred 2. svetovou vojnou a opäť dochádza k akému si deleniu sfér vplyvu medzi dvoma mocnosťami (pakt Molotov-Ribbentrop), medzi ktorými stojí Poľsko?Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     16:58 16.07.2021

     Před WWII hledalo Německo životní prostor a dočasně přechytračilo Rusko, že mu nabídlo po čem toužilo (kus Polska, jenž dříve zčásti patřilo do carské Říše). Dnes není splněna ...Zobrazit celý příspěvek

     Před WWII hledalo Německo životní prostor a dočasně přechytračilo Rusko, že mu nabídlo po čem toužilo (kus Polska, jenž dříve zčásti patřilo do carské Říše). Dnes není splněna nejméně jedna část - Německo už nehledá životní prostor. A jaká je vlastně politika Polska, kromě toho, že tam jsou prvky autoritářské státní správy ? Je snad špatné, že to někomu (v Bruselu) vadí ?Skrýt celý příspěvek

     • Sgt Murphy
      22:50 16.07.2021

      ... V minulosti to boli nacisti, dnes sú to liberálny progresivisti, ktorý centralizujú moc v EU a pretláčajú svoju ideológiu každému členskému štátu. Výsledky budú veľmi podobné, ...Zobrazit celý příspěvek

      ... V minulosti to boli nacisti, dnes sú to liberálny progresivisti, ktorý centralizujú moc v EU a pretláčajú svoju ideológiu každému členskému štátu. Výsledky budú veľmi podobné, len si na to sociálny inžinieri nájdu spoločensky prijateľnejšie prostriedky.Skrýt celý příspěvek

     • ruleta
      08:13 17.07.2021

      Ctete to po sobe? jako opravdu dnesni EU bude mazat a likvidovat cele narodostni skupiny, cela etnika? miliony lidi?...protoze tohle neni prostredek, ale cil nacistickeho Nemecka.

      Ctete to po sobe? jako opravdu dnesni EU bude mazat a likvidovat cele narodostni skupiny, cela etnika? miliony lidi?...protoze tohle neni prostredek, ale cil nacistickeho Nemecka.

     • Sgt Murphy
      10:32 17.07.2021

      Prostriedok bol vyvražďovanie miliónov ľudí, cieľ bol vytvorenie životného priestoru pre "čistú" rasu. Dnes sa tomu hovorí genetické inžinierstvo a nikto nemusí zomierať v ...Zobrazit celý příspěvek

      Prostriedok bol vyvražďovanie miliónov ľudí, cieľ bol vytvorenie životného priestoru pre "čistú" rasu. Dnes sa tomu hovorí genetické inžinierstvo a nikto nemusí zomierať v miliónoch, aby vznikla nejaká dokonalá "rasa". Čína je vo výskume už dosť ďaleko, Nemecko bude smelo nasledovať, socializmus a ich vízia dokonalej spoločnosti je rovnaká ako u nacistov (národný socializmus).Skrýt celý příspěvek

     • Sgt Murphy
      10:48 17.07.2021

      Rozdiel je v tom, že tento ľavicový progresivizmus servíruje ľuďom svoje vízie pomenšie salámovou metódou, hovorí sa tomu aj syndróm varenej žaby pri tvorení dokonalej ľavicovej ...Zobrazit celý příspěvek

      Rozdiel je v tom, že tento ľavicový progresivizmus servíruje ľuďom svoje vízie pomenšie salámovou metódou, hovorí sa tomu aj syndróm varenej žaby pri tvorení dokonalej ľavicovej spoločnosti bez rozdielov sociálnych vrstiev, pohlaví a rás, bez zbraní žijúcich v dokonalej harmónii bez násilia, v dokonalej čistote životného prostredia bez uhlíkovej stopy a tak ďalej.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      12:03 17.07.2021

      Jura99 nyní nehledají životní prostor pro sebe, ale pro kapitál. Jednoho krásného dne se může stát, že se vzbudíme jako součást Bavorska a to jen díky, tomu, že se v Brusselu a ...Zobrazit celý příspěvek

      Jura99
      nyní nehledají životní prostor pro sebe, ale pro kapitál. Jednoho krásného dne se může stát, že se vzbudíme jako součást Bavorska a to jen díky, tomu, že se v Brusselu a Berlíně shodlo všech 56,5 pohlaví na tom, že pro Česko to bude lepší. Podobně kdysi připojil Chruščov Krym k Ukrajinské SSR, protože logisticky to bylo výhodnější pro říši, která tu byla na věčné časy. EU je jen další parta, která smýšlí velmi podobně, jen používá odlišné metody. Například, když Irům nevyšlo referendum o Lisabonské smlouvě podle představ Bruselu, tak se neřešila změna Lisabonské smlouvy, ale opakování referenda v Irsku.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      15:51 17.07.2021

      flanker.jirka
      Pokud by jsme dostali stejné platy a služby jako mají Bavoři, tak za svoje vlastní pohlaví říkám čím dřív tím líp.

      flanker.jirka
      Pokud by jsme dostali stejné platy a služby jako mají Bavoři, tak za svoje vlastní pohlaví říkám čím dřív tím líp.

     • Jura99
      18:28 17.07.2021

      Scotty: ja se tedy za kus zvance neprodam, i kdyz mam tisic vyhrad k tomu, jak Cesi svou zemi vedou.

      Scotty: ja se tedy za kus zvance neprodam, i kdyz mam tisic vyhrad k tomu, jak Cesi svou zemi vedou.

     • padre
      19:37 17.07.2021

      to flanker …Radši to o tom připojení k Bavorsku neříkejte nahlas,nebo vypuknou celonárodní oslavy…mate snad nějaké přesnější informace,která část Čech to bude? to Jura99 ...Zobrazit celý příspěvek

      to flanker …Radši to o tom připojení k Bavorsku neříkejte nahlas,nebo vypuknou celonárodní oslavy…mate snad nějaké přesnější informace,která část Čech to bude? to Jura99 …však ťa nikdo nenutí,nemajitel ze Slovenska už si tě koupil za míň…:-)Skrýt celý příspěvek

     • CerVus
      19:15 18.07.2021

      flanker.jirka: Tak mě by na našem připojení k Bavorsku vadil jen fakt, že bych musel oprášit němčinu. Naše politická reprezentace dlouhodobě ukazuje, ž si nejsme schopni řádně ...Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka: Tak mě by na našem připojení k Bavorsku vadil jen fakt, že bych musel oprášit němčinu. Naše politická reprezentace dlouhodobě ukazuje, ž si nejsme schopni řádně vládnout sami. A ne, nefungovalo to ani za První republiky.Skrýt celý příspěvek

     • Jan Padesátýpátý
      20:02 18.07.2021

      @Jura99 Nejde jen o kus žvance, ale třeba i o funkční státní správu která se nepodvolí prvnímu oligarchovi který se dostane k moci a potřebuje aby mu stát pomohl zahladit jeho ...Zobrazit celý příspěvek

      @Jura99
      Nejde jen o kus žvance, ale třeba i o funkční státní správu která se nepodvolí prvnímu oligarchovi který se dostane k moci a potřebuje aby mu stát pomohl zahladit jeho trestné činy.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      22:14 18.07.2021

      Scotty
      Dobré vědět, že pro prachy z vás bude klidně ochotný "podčlověk" nebo typický český "cyklista" který se nad sebe hrbí a pod sebe šlape?

      Scotty
      Dobré vědět, že pro prachy z vás bude klidně ochotný "podčlověk" nebo typický český "cyklista" který se nad sebe hrbí a pod sebe šlape?

     • padre
      23:04 18.07.2021

      Proč by měl být člověk ,který za svou práci vyžaduje odpovídající finanční ohodnocení ,,podčlověk,, nebo ,,cyklista,,? Nacionalistických keců se člověk nenají, ani za ně nezaplati ...Zobrazit celý příspěvek

      Proč by měl být člověk ,který za svou práci vyžaduje odpovídající finanční ohodnocení ,,podčlověk,, nebo ,,cyklista,,? Nacionalistických keců se člověk nenají, ani za ně nezaplati složenky.Pan flanker zřejmě nepracuje za prachy ,ale asi za pohlazeni po vlasech od soudruha ředitele ..:-)Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      09:25 19.07.2021

      padre, Scotty, Jan Padesátýpátý: pokud si myslíte, že kvůli lepší mzdě je lepší stát odevzdat sousedům, pak se zřejmě postarají i o obranu a nemusíme tu žvanit o AČR, modernizaci ...Zobrazit celý příspěvek

      padre, Scotty, Jan Padesátýpátý: pokud si myslíte, že kvůli lepší mzdě je lepší stát odevzdat sousedům, pak se zřejmě postarají i o obranu a nemusíme tu žvanit o AČR, modernizaci techniky atp. Rodiče, sourozence a vlast si nevybíráme, dají se zapřít, když nám nevyhovují, ale nahradit těžko. Předat vládu do rukou někomu cizímu, kvůli vyšší mzdě, je projev primitivních pudů, člověk který to udělá, prodá třeba vlastní matku.Skrýt celý příspěvek

     • PavolR
      09:38 19.07.2021

      Jura99 - bez toho, že by som bol priaznivcom začlenenia ČR do DE (som skôr eurofederalista), s takýmto prístupom by moderné Nemecko vôbec nemohlo vzniknúť ... ;-) Oni vtedy tiež ...Zobrazit celý příspěvek

      Jura99 - bez toho, že by som bol priaznivcom začlenenia ČR do DE (som skôr eurofederalista), s takýmto prístupom by moderné Nemecko vôbec nemohlo vzniknúť ... ;-) Oni vtedy tiež "odovzdávali" svoje suverénne štáty do spoločného. A teraz vo väčšej miere k tomuto istému smeruje EU.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      10:11 19.07.2021

      Pavol: tady je rec o pripojeni k Bavorsku a mluveni nemecky. Federace je tedy jine tema.

      Pavol: tady je rec o pripojeni k Bavorsku a mluveni nemecky. Federace je tedy jine tema.

     • PavolR
      11:10 19.07.2021

      Jura99 - tak to potom pardon, k Bavorsku nech sa pripojuje Rakúsko, tam hovoria príbuzným dialektom nemčiny. ;-)

      Jura99 - tak to potom pardon, k Bavorsku nech sa pripojuje Rakúsko, tam hovoria príbuzným dialektom nemčiny. ;-)

     • GlobeElement
      11:57 19.07.2021

      Samostatný stát není cílem. Je to prostředek. Cílem je vyšší životní úroveň a lepší životní podmínky. Pokud toto stát nedokáže zajistit a nebo dokonce životní podmínky v něm jsou ...Zobrazit celý příspěvek

      Samostatný stát není cílem. Je to prostředek. Cílem je vyšší životní úroveň a lepší životní podmínky.

      Pokud toto stát nedokáže zajistit a nebo dokonce životní podmínky v něm jsou horší, než bez samostatnosti, nemá smysl takový stát mít.

      Jistě, pro vládce to smysl má. Ale pro obyvatele ne.Skrýt celý příspěvek

     • padre
      19:27 19.07.2021

      Pokud vím ,tak některé části Německa(Berlin,Braniborsko,Lužice,) už součástí Čech byly. Tak by teď stalo za to skusit to připojení Českých zemí k Bavorsku.Alespoň na nějaký ...Zobrazit celý příspěvek

      Pokud vím ,tak některé části Německa(Berlin,Braniborsko,Lužice,) už součástí Čech byly. Tak by teď stalo za to skusit to připojení Českých zemí k Bavorsku.Alespoň na nějaký čas.Protože jak jste si jistě všimli, tak český státní aparát naprosto selhal a stal se jen servisní organizací zahraničního oligarchy,což je v evropské historii věc nevídaná. Praktické zhroucení českého státu.Tedy zbytku toho slavného a hrdého Československa z let dvacátých a třicátých minulého století. Kdyby Masaryk viděl co se děje v dnešní době s jeho odkazem,tak by se pozvracel.Skrýt celý příspěvek

    • Sgt Murphy
     20:29 17.07.2021

     Že sa Česko stane časťou Nemecka pochybujem, ale celkom na isto bude skôr či neskôr jednou z republík Európskej socialistickej federácie. Nie nadarmo sa hovorí o akejsi neustále ...Zobrazit celý příspěvek

     Že sa Česko stane časťou Nemecka pochybujem, ale celkom na isto bude skôr či neskôr jednou z republík Európskej socialistickej federácie. Nie nadarmo sa hovorí o akejsi neustále potrebnej "integrácii" členských štátov EU.Skrýt celý příspěvek

     • padre
      21:31 17.07.2021

      Murphy furt nás prosím nestraš…:-) než bude Česká Republika jednou z republik Evropské socialistické federace tak bude Ruská federace jednou z autonomních oblastí Čínské lidové ...Zobrazit celý příspěvek

      Murphy furt nás prosím nestraš…:-) než bude Česká Republika jednou z republik Evropské socialistické federace tak bude Ruská federace jednou z autonomních oblastí Čínské lidové republiky někde na úrovni Tibetu….Skrýt celý příspěvek

     • Sgt Murphy
      22:24 17.07.2021

      Padre ale to tiež nie je až tak nereálny scenár, že hranica Ruska s Čínou bude onedlho kopírovať riekou Ob.

      Padre ale to tiež nie je až tak nereálny scenár, že hranica Ruska s Čínou bude onedlho kopírovať riekou Ob.

     • krllo
      22:01 18.07.2021

      Dnes jsme uz jeho ekonomickou součástí, kolonií.

      Dnes jsme uz jeho ekonomickou součástí, kolonií.

     • padre
      23:14 18.07.2021

      Kolonie? Nevšiml jsem si ,že by u nás byl nyní nějaký koloniální režim.Všechno ,co jsme si v tomto státě za posledních 30 let posrali ,jsme si posrali sami a na nikoho se nemůžeme ...Zobrazit celý příspěvek

      Kolonie? Nevšiml jsem si ,že by u nás byl nyní nějaký koloniální režim.Všechno ,co jsme si v tomto státě za posledních 30 let posrali ,jsme si posrali sami a na nikoho se nemůžeme vymlouvat.Ale pamatuji ,že do listopadu 1989 na stát nesl všechny znaky ruské gubernie…a taky to s nim tehdy šlo cugrunt…v roce 1989 už to byl jen vyjedenej vrak ,neschopnej vyrobit i jen plechovku na pivo ,nedejbože video nebo kazeťák…Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  09:56 16.07.2021

  Nákup Abramsů dává smysl. Při ostrém nasazení budou bojovat s USA a tam je prostě velká výhoda, když spojenecké velení bude disponovat jednotným typem techniky. Ideálně nastavit i ...Zobrazit celý příspěvek

  Nákup Abramsů dává smysl. Při ostrém nasazení budou bojovat s USA a tam je prostě velká výhoda, když spojenecké velení bude disponovat jednotným typem techniky. Ideálně nastavit i stejnou organizační strukturu s US Army a pak bude obrana proti agresorovi homogenní. Nejde ani tak o nějaké vzájemné půjčování munice, ale prostě o čitelné technické schopnosti jednotek pro velení operace.Skrýt celý příspěvek

  • Lukas
   09:29 17.07.2021

   Czyli dokładnie to co robili sowieci w ramach Układu Warszawskiego? Spokojnie - nie będzie amerykańskiej struktury - bo nie jest ona "do skopiowania" przez innych. Kogo stać na ...Zobrazit celý příspěvek

   Czyli dokładnie to co robili sowieci w ramach Układu Warszawskiego?

   Spokojnie - nie będzie amerykańskiej struktury - bo nie jest ona "do skopiowania" przez innych.
   Kogo stać na brygadę świgłowców w dywizji? (A jednocześnie na prawie zupełny brak systemów przeciwlotniczych)Skrýt celý příspěvek

   • Ondra Mrklas
    02:43 19.07.2021

    V USA fungují Brigády vzdušné kavalerie jako rychlé předsunuté protitankové jednotky a transport, takže hlavní výhodou tohoto uskupení sil je mobilita, reakční čas a ulevení ...Zobrazit celý příspěvek

    V USA fungují Brigády vzdušné kavalerie jako rychlé předsunuté protitankové jednotky a transport, takže hlavní výhodou tohoto uskupení sil je mobilita, reakční čas a ulevení pozemním jednotkám. Pokud by vám v Polsku vyšel program KRUK, tak ať Vipery nebo Apache by minimálně pro jednu brigádu tohle uskupení mohli vytvořitSkrýt celý příspěvek

    • Lukas
     12:05 19.07.2021

     Przepraszam, ale byli w PL tacy co chcieli budować polski CAB. Poprzednicy tj. za ci cą byli w MON 2011-2014 po to tworzyli koncepcje "wielkiego programu śmigłowcowego" - czyli ...Zobrazit celý příspěvek

     Przepraszam, ale byli w PL tacy co chcieli budować polski CAB.
     Poprzednicy tj. za ci cą byli w MON 2011-2014 po to tworzyli koncepcje "wielkiego programu śmigłowcowego" - czyli zakup do 2035 bodaj 200 nowych maszyn, by ostatecznie w ramach wojsk lądowych zbudować analog amerykańskiego CAB- z 32 śmigłowcami uderzeniowymi 24-32 średnimi i 12-16 ciężkimi śmigłowcami transportowymi.
     Tyle że nas nie stać na 1 taki CAB. Nie mówiąc o 4 (po jednym dla każdej dywizji)


     Są przecież inne braki...Skrýt celý příspěvek

  • krllo
   22:03 18.07.2021

   Vy myslíte, že Brusel napadne Polsko ?

   Vy myslíte, že Brusel napadne Polsko ?

   • Jan Padesátýpátý
    10:18 19.07.2021

    Pokud Brusel anektoval Krym a napadl Donbas, může napadnout i Polsko.

    Pokud Brusel anektoval Krym a napadl Donbas, může napadnout i Polsko.

    • padre
     21:40 19.07.2021

     To je ten Brusel kde nechal Putin zastřelit Němcova a otrávit všechny kteří mu nevoněli…?

     To je ten Brusel kde nechal Putin zastřelit Němcova a otrávit všechny kteří mu nevoněli…?

 • lemkin
  08:01 16.07.2021

  https://www.e15.cz/domaci/naku... U nás nedá vláda peníze ani na BVP přitom bychom paritně ke své velikosti ...Zobrazit celý příspěvek

  https://www.e15.cz/domaci/naku...

  U nás nedá vláda peníze ani na BVP přitom bychom paritně ke své velikosti potřebovali pro smysluplnou obranu ČR takových 100+ks tanků. Spoléhat se pouze na spojence se v nedávné historii výrazně nevyplatilo.Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   09:49 16.07.2021

   podle toho článku z E15 ten geniální nápad na redukci BVP vyšel z výboru pro obranu. Tam má kupodivu většinu opozice, takže klasicky ani po volbách a změně vlády se nedá čekat na ...Zobrazit celý příspěvek

   podle toho článku z E15 ten geniální nápad na redukci BVP vyšel z výboru pro obranu. Tam má kupodivu většinu opozice, takže klasicky ani po volbách a změně vlády se nedá čekat na lepší časy na obraně. Určitou chybu bych hledal i u AČR, prostě si nedokážou vůči politikům dupnout a koneckonců ten čtyřletý výběr BVP jde z větší části na vrub AČR, třeba asi roční zdržení testů vozidel kvůli covidu, to snad šlo vyřešit.Skrýt celý příspěvek

   • Trener
    09:59 16.07.2021

    Jak a kým je "vrcholný" voják povyšován? Aby mu to pak někým nebylo spočítáno.

    Jak a kým je "vrcholný" voják povyšován? Aby mu to pak někým nebylo spočítáno.

    • Jura99
     11:13 16.07.2021

     vojáci v tomto státě už tradičně od vzniku státu drží před politiky hubu a krok. To je asi správné, ale tlak v únosných mezích by neškodil. Prostě musí tvrdě trvat na tom, že BVP ...Zobrazit celý příspěvek

     vojáci v tomto státě už tradičně od vzniku státu drží před politiky hubu a krok. To je asi správné, ale tlak v únosných mezích by neškodil. Prostě musí tvrdě trvat na tom, že BVP musí mít pásy a že to je absolutní výzbrojní priorita.Skrýt celý příspěvek

     • krllo
      22:07 18.07.2021

      Když oni jsou černou dírou na penize. Začalo to
      nákupem 72ks L-159.

      Když oni jsou černou dírou na penize. Začalo to
      nákupem 72ks L-159.

   • Scotty
    10:40 16.07.2021

    Tyhle úvahy jsem četl zejména od člena výboru Růžičky nominovaného patrně za CSG (jinak ANO), takže pane babišomilče jste vedle. Jinak ve výboru sedí 18 poslanců z nichž je 7 ...Zobrazit celý příspěvek

    Tyhle úvahy jsem četl zejména od člena výboru Růžičky nominovaného patrně za CSG (jinak ANO), takže pane babišomilče jste vedle. Jinak ve výboru sedí 18 poslanců z nichž je 7 opozičních. Takže nevím kde berete to že tam mé opozice většinu.
    Výbor nemá na počet BVP nebo samotný nákup žádný vliv. Nicméně už i z ministerstva zaznívá že se bude muset kvůli redukci rozpočtu financování znovu prodlužovat. Za což nese odpovědnost Babiš se Schillerovou. Nikdo jiný.Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     11:11 16.07.2021

     z 18 členů je 8 členů vládních stran ANO+ČSSD, tedy menšina. Ti kdo ve vládě nejsou, jsou z logiky věci opozicí, ať už třeba mají i mezi sebou protichůdné postoje. Předsedkyní ...Zobrazit celý příspěvek

     z 18 členů je 8 členů vládních stran ANO+ČSSD, tedy menšina. Ti kdo ve vládě nejsou, jsou z logiky věci opozicí, ať už třeba mají i mezi sebou protichůdné postoje. Předsedkyní výboru je členka ODS. Je mi jasné, odkud vítr fouká, pokud se mluví o částečné náhradě kolovou platformou. Docela představu si lze udělat na webu SM, kde čas od času zazní chytré hlášky od některých politiků, mám pocit, že tam zrovna poslanec Krejza (ODS), člen výboru pro obranu řekl, že BVP se musí přehodnotit, že si dovede představit část techniky na kolech. To jsou pro tu zakázku nebezpečné a toxické řeči.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      11:13 16.07.2021

      SPD a KSČM se nedá považovat za opozici ani omylem.

      SPD a KSČM se nedá považovat za opozici ani omylem.

     • Jura99
      11:23 16.07.2021

      a za koho ? za koalici ? SPD nehlasuje s vládními stranami také ani omylem, komunisti celkem často ano, ale zrovna u rozpočtu pro MO se postavili na zadní. Tak či onak jsou to ...Zobrazit celý příspěvek

      a za koho ? za koalici ? SPD nehlasuje s vládními stranami také ani omylem, komunisti celkem často ano, ale zrovna u rozpočtu pro MO se postavili na zadní. Tak či onak jsou to opoziční strany, opozice není vždy jeden tábor, to snad není složité pochopit.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      11:33 16.07.2021

      Za nepřiznanou koalici a zálohu za ČSSD. U SPD je to skrytější než u komunistů, ale když je potřeba SDP pomůže. Za což dostávají například různé zajímavé pozice v komisích a ...Zobrazit celý příspěvek

      Za nepřiznanou koalici a zálohu za ČSSD. U SPD je to skrytější než u komunistů, ale když je potřeba SDP pomůže. Za což dostávají například různé zajímavé pozice v komisích a dozorčích radách. Nicméně blok ANO+KSČM+SPD je realita, která snad brzo skončí.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      11:55 16.07.2021

      Scotty: jeden z důvodů, proč bych hlas nynější opozici nehodil, je že uráží inteligenci voliče. Tvrdit, že SPD je v jednom bloku s vládou prostě není pravda. SPD si jede svoji ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty: jeden z důvodů, proč bych hlas nynější opozici nehodil, je že uráží inteligenci voliče. Tvrdit, že SPD je v jednom bloku s vládou prostě není pravda. SPD si jede svoji politiku, jsou to demagogové, s ničím nesouhlasí, prostě cílí na voliče, pro které je vždy všechno špatně, všude je rozkrádačka, komplot a útok na národní zájmy. Takových voličů bude kolem 10% vždy, takže pozice ve sněmovně je jistá. Jen se hlavně nedostat do vlády, to by museli přestat kritizovat a ukázat, že snadná řešení ne vždy fungují.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      12:05 16.07.2021

      Tak jo. Asi bude náhoda že stavební zákon tlačený vládou odhlasovali zrovna tenhle týden s SDP a KSČM. Navíc když si výjimečně ČSSD dupla tak ji v hlasování většinou ochotně SDP ...Zobrazit celý příspěvek

      Tak jo. Asi bude náhoda že stavební zákon tlačený vládou odhlasovali zrovna tenhle týden s SDP a KSČM. Navíc když si výjimečně ČSSD dupla tak ji v hlasování většinou ochotně SDP vystřídala. Jsou prostě stínová koalice.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      12:13 16.07.2021

      my o vlku a poslanec Krejza (ODS) zrovna v čerstvém článku na SM znovu proklamuje, že zakázku na BVP "je třeba změnit, redukovat, přizpůsobit možnostem". Dále také tvrdí, že ...Zobrazit celý příspěvek

      my o vlku a poslanec Krejza (ODS) zrovna v čerstvém článku na SM znovu proklamuje, že zakázku na BVP "je třeba změnit, redukovat, přizpůsobit možnostem". Dále také tvrdí, že Caesar musí střílet českou municí. Obecně vzato proč ne (byť např. neznám českou inteligentní munici), ale obojí, jak kolová platforma, tak munice, úplně náhodou zapadá do portfolia jednoho dominantního podniku českého obranného průmyslu. Nemám nic proti tomu, ať ten podnik prosperuje, ale nerad bych, aby se potřeby armády přizpůsobovaly tomu, co se zde vyrábí. Musí to být naopak, vyrábět to, co armáda potřebuje.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      12:31 16.07.2021

      Munici pro Caesar nemá vyrábět CSG, ale STV Group. Podle všeho půjde o francouzskou munici vyráběnou u nás, s tím že speciální munici bude dál vyrábět výhradně Nexter. To že ...Zobrazit celý příspěvek

      Munici pro Caesar nemá vyrábět CSG, ale STV Group. Podle všeho půjde o francouzskou munici vyráběnou u nás, s tím že speciální munici bude dál vyrábět výhradně Nexter.
      To že ministerstvu osekali rozpočet na dřeň není chyba nikoho z výboru pro obranu, ale zájmena premiéra a ministrynině financí. Tohle je postoj jednoho poslance za ODS. Jiný poslanec za ANO mluví (už dlouho) o nákupu některých verzí na kolovém podvozku (výhradní dodavatel CSG). Jejich lobbing je jasně patrný, ale zatím naštěstí nevedl ke konkrétním rozhodnutím. Podle ekonomické náměstkyně momentálně ministerstvo zvažuje možnosti a nejpravděpodobnější je roztažení dodávek do ještě delšího časového úseku.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      17:00 16.07.2021

      Scotty: munici 155mm sice chce vyrábět STV, ale CSG ji má v portfoliu také a zřejmě v o něco stabilnější podobě, protože kromě výroby na Slovensku majetkově ovládá i továrnu FMG ve ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty: munici 155mm sice chce vyrábět STV, ale CSG ji má v portfoliu také a zřejmě v o něco stabilnější podobě, protože kromě výroby na Slovensku majetkově ovládá i továrnu FMG ve Španělsku.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      20:38 16.07.2021

      Ovšem STV podle všeho už jedná s Francouzi. Výroba munice CSG je soustředěná na Slovensku, což zjevně nesplňuje požadavek na domácí produkci.

      Ovšem STV podle všeho už jedná s Francouzi. Výroba munice CSG je soustředěná na Slovensku, což zjevně nesplňuje požadavek na domácí produkci.

    • Jura99
     11:21 16.07.2021

     mimochodem nejsem babišomilec, volil jsem STAN a celou dobu co mám volební právo volím pravici nebo střed. Příští volby ovšem hodlám věnovat čas něčemu užitečnějšímu, zahraniční ...Zobrazit celý příspěvek

     mimochodem nejsem babišomilec, volil jsem STAN a celou dobu co mám volební právo volím pravici nebo střed. Příští volby ovšem hodlám věnovat čas něčemu užitečnějšímu, zahraniční exagenty nevolím a z toho co leze z opozice nevypadá nic co by mi stálo za můj čas.Skrýt celý příspěvek

     • Mortles
      11:55 16.07.2021

      Prosím, já bych vás rád poprosil, abyste volil aspoň někoho, kdo vám nepřipadá úplně nepřijatelný. Nejít volit to je skoro jako dát hlas tomu, kdo je pro mě úplně nepřijatelný. ...Zobrazit celý příspěvek

      Prosím, já bych vás rád poprosil, abyste volil aspoň někoho, kdo vám nepřipadá úplně nepřijatelný. Nejít volit to je skoro jako dát hlas tomu, kdo je pro mě úplně nepřijatelný. Chápu, že se vám třeba taktické volení nelíbí a když nejste přesvědčený, ale rád bych vám připomněl, že každý hlas, který nepůjde KSČM snižuje šanci, že se znova dostane do parlamentu. Snad je to pro vás dostatečná motivace :DSkrýt celý příspěvek

     • PavolR
      10:08 17.07.2021

      Presne tak! Hlas pre čo aj 0,5%-nú stranu, čo sa nedostane do parlamentu a teda prepadne, zvyšuje volebné kvórum, čo je vražedné pre stany pohybujúce sa okolo 5%-nej hranice. ;-)

      Presne tak! Hlas pre čo aj 0,5%-nú stranu, čo sa nedostane do parlamentu a teda prepadne, zvyšuje volebné kvórum, čo je vražedné pre stany pohybujúce sa okolo 5%-nej hranice. ;-)

  • krllo
   22:05 18.07.2021

   Nás budou bránit ti, co tu maji své továrny.

   Nás budou bránit ti, co tu maji své továrny.

   • padre
    19:38 19.07.2021

    Myslíte Foxxcon,Hyundai,Let Kunovice,Pivovary Lobkowicz…? No potěš pánbůh…

    Myslíte Foxxcon,Hyundai,Let Kunovice,Pivovary Lobkowicz…? No potěš pánbůh…

 • Sgt Murphy
  00:17 16.07.2021

  Autorovi článku odkážem niekoľko informácií. V marci 2013 bolo z Nemecka stiahnutých posledných 22 tankov M1 Abrams a USA ukončilo tak 69 rokov trvajúce pôsobenie tankových ...Zobrazit celý příspěvek

  Autorovi článku odkážem niekoľko informácií.

  V marci 2013 bolo z Nemecka stiahnutých posledných 22 tankov M1 Abrams a USA ukončilo tak 69 rokov trvajúce pôsobenie tankových jednotiek v Nemecku. Okamžite po znížení počtu jednotiek USA v Európe sa začala z Ruskej strany stupňovať agresia voči krajinám východného krídla NATO. USA je jediným garantom bezpečnosti na východnej hranici NATO.

  Tank M1 je pomenovaný po generálovi Abramsovi, ktorý zaznamenal v 2. svetovej vojne významné úspechy v ťažení voči nacistickému Nemecku ako veliteľ 37. tankového práporu, ktorá bola hrotom kopie 4. obrnenej divízie na čele 3. Pattonovej armády. M1 Abrams preto nie len zbraň, ale aj symbolom, ktorým by mal byť aj pre AČR, keďže Patton došiel až do Plzne.

  Samozrejme, aj tento nákup je politicky motivovaný, pričom ale Západné krajiny EU na čele s Nemeckom a Francúzskom s nejednotnou, nerozhodnou, liberálnou, ústupčivou, byrokratickou politikou a podfinancovanými armádami nie sú schopné garantovať bezpečnosť krajinám východnej hranice NATO, takže smer sa udáva sám.

  V Poľsku už je dislokovaná US obrnená brigáda od roku 2017. Poľsko môže a bude čerpať so spoločného výcviku posádok a zdieľať náhradné diely či už zo zámoria alebo presunutých US skladov v prípade konfliktu. O zásobovanie US jednotiek v Poľsku by som nemal najmenšie pochybnosti.

  Poľsko si tiež môže a dokáže náhradné diely vyrábať samo aj postaviť vlastnú montážnu linku na tanky M1 Abrams (všetko je len otázkou spoločných jednaní a ako rýchlo potrebuje mať Poľsko nové tanky v službe), pričom táto platforma je overená bojom, nemá vyčerpaný modernizačný potenciál a bude slúžiť v armádach ešte dlhé desaťročia.

  Dúfam, že podobnou cestou ako Poľsko sa v budúcnosti uberú aj OS SR a AČR, teda cestou kúpy techniky a úzkej spolupráce od spoľahlivého spojenca (tanky, raketové systémy, ľahké obrnené vozidlá, PVO, obe krajiny už začali pri letectve - H-1, UH-60, F-16, modernizácia Mi-171, ale aj úzka spolupráca na iných projektoch...).

  Z politického hľadiska pri výbere nových BVP sa dúfam vyberieme mimo sféru vplyvu Nemecka a Francúzska (Patria/KTO Rosomak a CV90).

  Info k tanku M1 Abrams - ďalším zákazníkom najnovšej verzie M1A2C je odklepnutý nákup pre Austráliu (ale info článku že Austrália má "len" M1A1 sa zrejme hodí autorovi viac do jejto zlátanej demagógie...), takže Poľsko nie je jediné, kto túto verziu bude mať.

  PS: čakám, kedy Poľsko presadí nákup JLTV a nasledovať bude dúfam OS SR.Skrýt celý příspěvek

  • toustr
   05:12 16.07.2021

   USA mají nepochybně velmi kvalitní, v boji ověřené, platformy. Jediné problémy, se kterými se potenciální zákazníci potýkají, jsou pravděpodobně vyšší cena a velmi malé zapojení ...Zobrazit celý příspěvek

   USA mají nepochybně velmi kvalitní, v boji ověřené, platformy. Jediné problémy, se kterými se potenciální zákazníci potýkají, jsou pravděpodobně vyšší cena a velmi malé zapojení domácího průmyslu. V tom jsou Američané zdrženliví, proto je vždy dobré držet "zdravý balanc".Skrýt celý příspěvek

  • Klimesov
   07:58 16.07.2021

   Pěkně popsané. Bohužel bezpečnostní situace v Evropě je taková jaká je. Němci jsou čím dál tím větší pacifisti a snaží se politiku řešit spíše ekonomickým a diplomatickým nátlakem, ...Zobrazit celý příspěvek

   Pěkně popsané.
   Bohužel bezpečnostní situace v Evropě je taková jaká je. Němci jsou čím dál tím větší pacifisti a snaží se politiku řešit spíše ekonomickým a diplomatickým nátlakem, Francie ta si řeší svojí Afriku, Itálie prakticky taky řeší spíše středomoří a Afriku, Velká Británie je za vodou a zajímá jí spíše jak ubránit Falklandy, no zbývající 3 země V4 to jsou na tom jak jsou, a zbytek menších Evropských národů zase nemají tu sílu, tak je přirozené, že Polsko se co se týče bezpečnosti orientuje na USA.Skrýt celý příspěvek

  • Lukas
   08:12 16.07.2021

   Australia obecnie posiada M1ASA - owszem zmodernizować czołgi M1AC - ale 15 lat temu nie otrzymała najnowszej wersji "identycznej" niż ta z US Army. To nie demagogia - to fakt - ...Zobrazit celý příspěvek

   Australia obecnie posiada M1ASA - owszem zmodernizować czołgi M1AC - ale 15 lat temu nie otrzymała najnowszej wersji "identycznej" niż ta z US Army.
   To nie demagogia - to fakt - Amerykanie mieli jakieś "motywy"
   Zauważ że w przypadku konfliktu w Azjii Australia też może pełnić role "zaplecza" dla USA

   Kupowanie JLTV (w dużej ilości) jest po prostu bez sensu - nawet Amerykanie hamują dalsze zakup na rzecz HMMWV.
   JTLV to pojazd tworzony na bazie konfliktów o niskiej intensywności.
   To sie nie przyda na Rosjan....

   A jeśli chcesz historuczne "niuanse" to wiadomość o amerykańskich czołgach ogłoszono na terenie 1 Bprygady pancernej - jednostki która kultywuje tradycje 1 Brygady Pancernej 1 Armii Wojska Polskiego - tego ludowego formowanego w ZSRR. (W którym to służył Janek Kos z "Czterech Pancernych")
   Tylko że to ma takie samo znaczenie jak to kim był Abrams.Skrýt celý příspěvek

  • Mortles
   11:51 16.07.2021

   Já bych ty německé stroje úplně nezatracoval. Když si je budeme vlastně třeba moci v nějaké formě vyrábět sami (přesun technologií a know-how) tak se může vyplatit za ty ekonomické ...Zobrazit celý příspěvek

   Já bych ty německé stroje úplně nezatracoval. Když si je budeme vlastně třeba moci v nějaké formě vyrábět sami (přesun technologií a know-how) tak se může vyplatit za ty ekonomické výhody zanevřít na úlitby USA. To se dá metodou "já na bráchu brácha na mě" dohnat zase někde jinde, takže bych se nebál, že by Američané vždycky postupovali metodou "a kdo nekoupí moje tanky tak na moji pomoc může zapomenout". Tuhle metodu trochu prosazoval Trump, nevím, jestli mu to získalo velký mezinárodní kredit.Skrýt celý příspěvek

   • Ondra Mrklas
    02:58 19.07.2021

    Tady jde více o nedůvěru k Německu, než v obrovskou důvěru v zastání ze strany USA. Třeba my, kteří rozvíjíme partnerství ve zbrojním průmyslu s Ukrajinou, bychom na to mohli ...Zobrazit celý příspěvek

    Tady jde více o nedůvěru k Německu, než v obrovskou důvěru v zastání ze strany USA. Třeba my, kteří rozvíjíme partnerství ve zbrojním průmyslu s Ukrajinou, bychom na to mohli doplatit, kdyby jsme měli zbraně z Německa. Němci by nám pak mohli, na popud důrazného varování z Moskvy kvůli NS2, zablokovat dodávky Leo 2A7+ jako to udělali v případě Turecka a AfrínuSkrýt celý příspěvek

 • analytic
  21:33 15.07.2021

  Není spojenec, jako spojenec. Je to o důvěře. Pokud někomu, kdo se tváří jako spojenec nevěřím, že mi pomůže bránit se nebo mi dokonce neprodá ani náhradní tětivu k luku, nebudu si ...Zobrazit celý příspěvek

  Není spojenec, jako spojenec. Je to o důvěře. Pokud někomu, kdo se tváří jako spojenec nevěřím, že mi pomůže bránit se nebo mi dokonce neprodá ani náhradní tětivu k luku, nebudu si kupovat pro svoji obranu jeho luky.Skrýt celý příspěvek

 • Sidon
  20:46 15.07.2021

  Jsem trochu na rozpacich, nedari se mi identifikovat proc tu ten clanek je, co vlastne prinasi noveho. Dokazu si predstavit, ze nekdo skryje svoji identitu, aby mohl zverejnit ...Zobrazit celý příspěvek

  Jsem trochu na rozpacich, nedari se mi identifikovat proc tu ten clanek je, co vlastne prinasi noveho. Dokazu si predstavit, ze nekdo skryje svoji identitu, aby mohl zverejnit fakta, jejichz odkryti je, podle jeho nazoru, v zajmu verejnosti. Ale schovavat se za anonym pri prezentaci vlastniho nazoru jinde nez na z definice anonymni platforme (jako je treba tato diskuse) mi neprijde opodstatnene. Zejmena pokud se autor nesnazi zakryt svuj zaujaty postoj a neposuzuje stejnou optikou alternativni postupy, jejichz chyby jsou uplne stejne.Skrýt celý příspěvek

  • Jan Grohmann
   07:23 16.07.2021

   Nového? Jiný úhel pohledu.

   Nového? Jiný úhel pohledu.

   • tctx
    08:13 16.07.2021

    Jakoze “Radove jsme navysili nasi bezpecnost v rekordnim case, mame sice Rusy za zadama, ale stejne budeme narikat, ze to je prospesne jenom pro Americany” ?

    Tak jo, no.

    Jakoze “Radove jsme navysili nasi bezpecnost v rekordnim case, mame sice Rusy za zadama, ale stejne budeme narikat, ze to je prospesne jenom pro Americany” ?

    Tak jo, no.

    • Lukas
     08:36 16.07.2021

     A jak myślisz co bardziej zwiększa bezpieczeństwo PL. Wydanie 23 miliardów na 250 Abramsów Czy może zakup 16 baterii NASAMS które pozwoliłby na wycofanie wszystkich systemów S-125 ...Zobrazit celý příspěvek

     A jak myślisz co bardziej zwiększa bezpieczeństwo PL.
     Wydanie 23 miliardów na 250 Abramsów
     Czy może zakup 16 baterii NASAMS które pozwoliłby na wycofanie wszystkich systemów S-125 SC Newa oraz Kub?
     ??Skrýt celý příspěvek

    • Jan Grohmann
     08:44 16.07.2021

     Naříkat nebo popisovat realitu? :) Američané nám nepomáhají z lásky, ale protože tady mají zájem. Však to znáte: mezi státy není přátelství, pouze zájmy. Protože ve skutečnosti, ...Zobrazit celý příspěvek

     Naříkat nebo popisovat realitu? :)
     Američané nám nepomáhají z lásky, ale protože tady mají zájem.
     Však to znáte: mezi státy není přátelství, pouze zájmy. Protože ve skutečnosti, tady nejde jen o naši bezpečnost, ale také o tu americkou, a ta bude mít vždy přednost před naší.
     A to opravdu doufám, že Američané ve střetu Čínu porazí. Jen se nesmíme na to dívat tak, že nám Američané dělají laskavost.Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      13:28 16.07.2021

      "Však to znáte: mezi státy není přátelství, pouze zájmy. Protože ve skutečnosti, tady nejde jen o naši bezpečnost, ale také o tu americkou, a ta bude mít vždy přednost před ...Zobrazit celý příspěvek

      "Však to znáte: mezi státy není přátelství, pouze zájmy. Protože ve skutečnosti, tady nejde jen o naši bezpečnost, ale také o tu americkou, a ta bude mít vždy přednost před naší."
      Ano, a proto je třeba tady Američany co nejvíc zaháčkovat, aby tu jejich zájmy byly co největší. Ostatně proto taky takový řev komunistů a trollů proti nákupu Amerických zbraní.Skrýt celý příspěvek

     • tctx
      13:57 16.07.2021

      Je to narikani, protoze bez ohledu na to, jake ma kdo zajmy a co se komu hodi, je tohle prospesne v prvni rade pro Polsko.

      Je to narikani, protoze bez ohledu na to, jake ma kdo zajmy a co se komu hodi, je tohle prospesne v prvni rade pro Polsko.

   • Sidon
    15:19 16.07.2021

    Nezda se mi, ze by ten jiny uhel pohledu byl podlozeny dostatecne kvalitni argumentaci, aby stalo za to jej uverejnit jinde, nez na nejakem blogu. Krome jednostranneho vyctu ...Zobrazit celý příspěvek

    Nezda se mi, ze by ten jiny uhel pohledu byl podlozeny dostatecne kvalitni argumentaci, aby stalo za to jej uverejnit jinde, nez na nejakem blogu. Krome jednostranneho vyctu zrejmych fakt doplnenych spekulacemi chybi objektivnejsi zhodnoceni pozitivnich dopadu zvoleneho reseni a posouzeni z hlediska moznych alternativ. Mozna by stalo za zvazeni podobnym textum vyclenit nejakou sekci nazvanou napr. nazory, nebo jej tak oznacit uz v titulku, jak to renomovana periodika cini.Skrýt celý příspěvek

  • Lukas
   08:30 16.07.2021

   No ja nie wiem ilu Czechów i Słowaków zna geografie Polski i wie że: - sztab dywizji (batalion dowodzenia) znajduje się Siedlcach - w połowie drogi między Warszawą a granicą - na ...Zobrazit celý příspěvek

   No ja nie wiem ilu Czechów i Słowaków zna geografie Polski i wie że:
   - sztab dywizji (batalion dowodzenia) znajduje się Siedlcach - w połowie drogi między Warszawą a granicą - na szklaku autostrady A2 (tej która biegnie przez Warszawę i Poznań do Berlina)
   - brygada pancerna znajduje się w Warszawie - a wiec stoi "na odwodzie" (ale tylko czołgi - artylerzyści, saperzy i przeciwlotnicy są w Siedlcach)
   - w Białymstoku - tj stacjonuje pułk rozpoznawczy,
   - a w Białej Podlaskiej (a wiec na A2 tyle ze pod granicą z Białorusią) sformowano batalion zmechanizowany 19 Brygady. (Za plecami batalionu jest ważny węzeł dróg A2 z S19)
   - W Łomży masz logistyków, a zapewne w Ciechanowie będzie pułk artylerii (jeszcze nie sformowany)

   Komentując - miejsca stacjonowania są niejako miejscami potencjalnych wojennych działań.Skrýt celý příspěvek

   • Sidon
    15:23 16.07.2021

    Pripoustim, ze tato informace je z celeho textu asi nejzajimavejsi, ale bylo by prekvapive, kdyby to bylo nejak dramaticky jinak, ne?

    Pripoustim, ze tato informace je z celeho textu asi nejzajimavejsi, ale bylo by prekvapive, kdyby to bylo nejak dramaticky jinak, ne?

 • Rase
  15:44 15.07.2021

  Z našeho pohledu je dobré, že až budeme hledat nový tank, tak krom Leopardu bude nově připadat v úvahu i Abrams (a K2 si můžeme vyškrtnout). Osobně jsem sice fanda modernizovaných ...Zobrazit celý příspěvek

  Z našeho pohledu je dobré, že až budeme hledat nový tank, tak krom Leopardu bude nově připadat v úvahu i Abrams (a K2 si můžeme vyškrtnout). Osobně jsem sice fanda modernizovaných Leclerců a hlavně Challengerů (3 - poněmčený), ale tyhle jsou rozšířenější.Skrýt celý příspěvek

  • Klimesov
   08:00 16.07.2021

   Zajímalo by mně jak je na tom M1A3? A jak v USA pokročili s vývojem? Přece jenom v AČR se MBT začnou nějak řešit až po roce 2030, a to je doba co by měli M1A3 dorazit na trh. Tak ...Zobrazit celý příspěvek

   Zajímalo by mně jak je na tom M1A3? A jak v USA pokročili s vývojem?
   Přece jenom v AČR se MBT začnou nějak řešit až po roce 2030, a to je doba co by měli M1A3 dorazit na trh. Tak by nebylo od věci o téhle mašince uvažovat. Čistě teoreticky :-)Skrýt celý příspěvek

   • Rase
    13:45 16.07.2021

    Minimálně virtuálně se testuje několik odlišných návrhů (cca 5) a patrně se i vyrobí víc odlišných prototypů k reálným testům. Tedy to samé co u evropského MGCS. Obávám se ale, že ...Zobrazit celý příspěvek

    Minimálně virtuálně se testuje několik odlišných návrhů (cca 5) a patrně se i vyrobí víc odlišných prototypů k reálným testům. Tedy to samé co u evropského MGCS. Obávám se ale, že AČR bude tanky potřebovat dřív a koupí se Leopard 2A7 nebo Abrams M1A2C. Tedy zavedené i ověřené stroje, byť s malým potenciálem.Skrýt celý příspěvek

  • Zbyněk
   09:35 16.07.2021

   Nejlepší na tom všem mi připadá, že Polsko bude provozovat jak Leo2, tak M1. Budou tak moci srovnávat, který stroj je "lepší" (nejen bojová hodnota, ale i strategičnost, tedy ...Zobrazit celý příspěvek

   Nejlepší na tom všem mi připadá, že Polsko bude provozovat jak Leo2, tak M1. Budou tak moci srovnávat, který stroj je "lepší" (nejen bojová hodnota, ale i strategičnost, tedy spolehlivost, náklady na údržbu a provoz atd.), z čehož bychom pak při výběru mohli čerpat my. Na Lec i Chall vzhledem k počtu modernizovaných kusů budou pořizovací i provozní náklady vysoké.Skrýt celý příspěvek

   • PavolR
    10:26 16.07.2021

    Nie je to porovnateľné, lebo z Abramsov budú mať jeden typ, kým z Leopardov súbežne tri (A4, A5 a PL). Na dôvažok ak kúpia ešte jednu várku M1A2C, mala by logicky ísť komplet k 11. ...Zobrazit celý příspěvek

    Nie je to porovnateľné, lebo z Abramsov budú mať jeden typ, kým z Leopardov súbežne tri (A4, A5 a PL). Na dôvažok ak kúpia ešte jednu várku M1A2C, mala by logicky ísť komplet k 11. pancierovej divízií, čím by došlo k ďalším presunom Leopardov a ich zázemia ...Skrýt celý příspěvek

    • Zbyněk
     12:22 16.07.2021

     Tři verze, ale jeden výrobce. Bude rozdíl v ceně údržby v rámci několika verzí natolik odlišný? Řekl bych, že technické ošetření a střední opravy se v rámci verzí příliš lišit ...Zobrazit celý příspěvek

     Tři verze, ale jeden výrobce. Bude rozdíl v ceně údržby v rámci několika verzí natolik odlišný? Řekl bych, že technické ošetření a střední opravy se v rámci verzí příliš lišit nebudou, generální opravy by měl provádět dodavatel.Skrýt celý příspěvek

    • Lukas
     09:36 17.07.2021

     Po pierwsze nie 3 - a 2 wersje (przecież wszystkie A4 będą zmodernizowane do PL) Po drugie między A4 a A5 ogromnych różnic nie ma. - przede wszystkim pancerz i nowsza ...Zobrazit celý příspěvek

     Po pierwsze nie 3 - a 2 wersje (przecież wszystkie A4 będą zmodernizowane do PL)
     Po drugie między A4 a A5 ogromnych różnic nie ma. - przede wszystkim pancerz i nowsza noktowizja.

     Obecnie wygląda tak że możemy mieć 1 kompletną dywizje na Leopardach, 1 dywizje na Abramsach , jedna dywizje na PT-91 i jedna na T-72M1/M1R.

     Całkiem to zabawne...Skrýt celý příspěvek

     • Tecka
      10:56 17.07.2021

      A5 idą do modernizacji do poziomu PL jak reszta, więc będzie jeden . Szykuj się na 500+ , można pomachać białą chusteczką do PT i T Niemiecki przemysł wściekły za zablokowanie ...Zobrazit celý příspěvek

      A5 idą do modernizacji do poziomu PL jak reszta, więc będzie jeden .
      Szykuj się na 500+ , można pomachać białą chusteczką do PT i T
      Niemiecki przemysł wściekły za zablokowanie udziału polski MGCS . „Zemsta Kaczyńskiego” finansowana z obligacji, na szczęście dla nas szaraczków, pieniądz na rynkach finansowych jest teraz bardzo tani. Znikam i bez odbioru..Skrýt celý příspěvek

 • dusan1
  15:23 15.07.2021

  Hlavne to je dobrá správa pre pobaltie ... Poľsko je jediná krajina, ktorá im môže reálne OKAMŽITE pomôcť v prípade "zelených mužíčkov" z Ruska ... Všetko ostatné je na dlhé ...Zobrazit celý příspěvek

  Hlavne to je dobrá správa pre pobaltie ...

  Poľsko je jediná krajina, ktorá im môže reálne OKAMŽITE pomôcť v prípade "zelených mužíčkov" z Ruska ...

  Všetko ostatné je na dlhé lakte .... čistá teória .... 250 Abramsov je už reálny argument ....

  A Nemci dokončili NS2 ... takže tu majú poľskú odpoveď ...Skrýt celý příspěvek

  • Nesher
   19:28 15.07.2021

   Ano, na první pohled to tak skutečně vypadá, ale když se podíváte na zahraniční politiku všech třech zemí, tak tam moc "pro-polských" rysů nenajdeš. Daleko silnější je orientace na ...Zobrazit celý příspěvek

   Ano, na první pohled to tak skutečně vypadá, ale když se podíváte na zahraniční politiku všech třech zemí, tak tam moc "pro-polských" rysů nenajdeš. Daleko silnější je orientace na Německo, Finsko a samozřejmě USA. A např. vztahy Litvy s PL nejsou úplně vřelé. Litva má paradoxně větší problém s polskou menšinou než s ruskou (která je v podstatě zanedbatelná).Skrýt celý příspěvek

   • dusan1
    19:33 15.07.2021

    No myslím, že to nie je podstatné .... Poliaci by išli do pobaltia na "zelených mužíčkov" nie preto aby chránili domácich ... ale proti Ruskom : ) Skrátka spoločný nepriateľ by ...Zobrazit celý příspěvek

    No myslím, že to nie je podstatné ....

    Poliaci by išli do pobaltia na "zelených mužíčkov" nie preto aby chránili domácich ... ale proti Ruskom : )

    Skrátka spoločný nepriateľ by rýchlo dať zabudnúť na také "detaily" ....

    Už za napolenovho ťaženia viedli s Rusmi Poliaci v napoleonových službách brutálnu "vlatnú" vojnu, kde sa nevzdávalo ....Skrýt celý příspěvek

    • Nesher
     20:04 15.07.2021

     Podstatně to je. Pokud by Rusové skutečně zaútočili, tak budou mít Poláci jiné starosti. Pokud by zelení mužíci (převlečení za místní) chtěli např. osvobodit Narwu od "hrůz západní ...Zobrazit celý příspěvek

     Podstatně to je. Pokud by Rusové skutečně zaútočili, tak budou mít Poláci jiné starosti. Pokud by zelení mužíci (převlečení za místní) chtěli např. osvobodit Narwu od "hrůz západní demokracie", tak WP nikdo potřebovat nebude, to by celkem rychle vyřesili Baltové sami. Ruský úspěch na Ukrajině byl podmíněn rozvratem ukrajinského státu. To není baltský případ.
     Rusové by neodvratnou porážku jejich speciálních sil obohacených o místní ruskojazyčné podsvětí (ukrajinský scénář) mohli odvrátit pouze za nasazení pravidelně armády, což by šlo pouze pokud by odřízli Balty od zbytku aliance. Tedy frontální útok a v tu chvíli má WP jiné starosti než válčit v Pobaltí. Bude bránit Varšavu.
     Baltové si to uvědomují, proto v jejich zahraničí politice nehraje Polsko velkou rolí.Skrýt celý příspěvek

     • Upgrade
      22:40 15.07.2021

      V pripade utoku pravidelnej armady na Pobaltie a Polsko by bola v Polsku a Rumunsku behom 48 hodin polka Americkeho letectva a Rusi by riesili ako neprist za dva tyzdne o celu PVO ...Zobrazit celý příspěvek

      V pripade utoku pravidelnej armady na Pobaltie a Polsko by bola v Polsku a Rumunsku behom 48 hodin polka Americkeho letectva a Rusi by riesili ako neprist za dva tyzdne o celu PVO smerom na Moskvu.Skrýt celý příspěvek

 • Tango23
  15:21 15.07.2021

  ...vsechny prispevky jsem necetl, treba uz to nekde zaznelo, ale ma logiku, ze kdyz Americane budou pumpovat sve sklady (budovane) v predsunutych zakladnach Ambramsy, tak nakonec ...Zobrazit celý příspěvek

  ...vsechny prispevky jsem necetl, treba uz to nekde zaznelo, ale ma logiku, ze kdyz Americane budou pumpovat sve sklady (budovane) v predsunutych zakladnach Ambramsy, tak nakonec Polaci budou take cviceni na stejny typ techniky a take ji vyuzivat (tu koupenou za sve v dobe miru a spolecnou v dobe konfliktu) ... logisticky potom mohou i drazsi produkty vyjit treba i lepe nebo stejne z dlouhodobejsiho pohledu... o politicke vyhode ani nemluve...Skrýt celý příspěvek

 • Nesher
  14:05 15.07.2021

  Osobně se domnívám, že ta rychlost má původ jinde. Režim PiS se totiž plnou parou řítí do konfliktu s vládou USA kvůli licenci pro TVN. Pro méně obeznámené s PL realitou, TVN je ...Zobrazit celý příspěvek

  Osobně se domnívám, že ta rychlost má původ jinde.
  Režim PiS se totiž plnou parou řítí do konfliktu s vládou USA kvůli licenci pro TVN. Pro méně obeznámené s PL realitou, TVN je polská, soukromá televize, vlastněná (přes evropskou dceru) americkou společností Hallmark. Problém je v tom, že se snaží o nezávislou žurnalistiku (narozdíl od veřejno-právní TVP, která je už několik let zcela ovládaná PiS a dle toho vypadá i zpravodajství) a logicky pak naráží na PiS a její zájmy, PiS veškeré zpravodajství, které ji neadoruje bere jako nepřátelské (v tom si Kaczynski nemá co vyčítat s Putinem) a snaží se takové médium buď ovládnout nebo zničit. Což je případ i TVN, které letos na podzim vyprší licence k vysílání, přesto, že už si dávno zažádala o prodloužení (jako několikrát předtím), tak letos poprvé narazila, odpovědné úřady prakticky nekomunikují. PiS se zřejmě rozhodla problém vyřešit tak, že nechá proběhnout lhůtu, TVN vyprší licence a bude muset skončit. Jaká bude reakce US administrativy, která není PiS nijak nakloněna, je myslím jasné. Takže PiS evidentně akceleruje nákup M1 a doufá, že těch několik mld. USD přesvědčí USA, aby to nechali být. Proto se nečekalo na veletrh v Kielcích, ale vyhlásilo se už teď. Dříve než odešel LoR.Skrýt celý příspěvek

  • RiMr71
   14:12 15.07.2021

   ...to se mi zdá přitažené za vlasy, asi jako tvrzení, že ženy mají hustší vlasy, protože v pravěku prasamci za vlasy prasamice tahali coby kořist do svých jeskyní... Poláci už dali ...Zobrazit celý příspěvek

   ...to se mi zdá přitažené za vlasy, asi jako tvrzení, že ženy mají hustší vlasy, protože v pravěku prasamci za vlasy prasamice tahali coby kořist do svých jeskyní...
   Poláci už dali a dají amíkům vydělat na několik TéFaunEn. Zas tak silná karta této TV není...Skrýt celý příspěvek

   • RiMr71
    14:13 15.07.2021

    ..

    ..

   • Nesher
    18:55 15.07.2021

    Obávám se, že příliš podceňuješ polský katotaliban. Tam jde o ideologii vždy na prvním místě. Navíc si to PiS trochu rozházel se stávající US administrativou přehnanou podporou ...Zobrazit celý příspěvek

    Obávám se, že příliš podceňuješ polský katotaliban. Tam jde o ideologii vždy na prvním místě.
    Navíc si to PiS trochu rozházel se stávající US administrativou přehnanou podporou Trumpa.
    Takže to potřebují vyžehlit, proto ta rychlost. Já netvrdím, že je to jediný důvod, to není, M1 by koupili tak jako tak, já tvrdím, že problém s TVN je důvod proč to ohlásili v tomto čase.Skrýt celý příspěvek

  • Lukas
   16:24 15.07.2021

   Kolego Nesher - proszę nie mylić polityki z "wiadomościami w TV" Domniemany konflikt o koncesje na nadawanie dla TVN (Koncesje którą po 20 latach musi odnowić) to tylko "pozorny ...Zobrazit celý příspěvek

   Kolego Nesher - proszę nie mylić polityki z "wiadomościami w TV"
   Domniemany konflikt o koncesje na nadawanie dla TVN (Koncesje którą po 20 latach musi odnowić) to tylko "pozorny konflikt"
   TVN wie że dostanie koncesje, PiS wie że musi udzielić koncesji.
   Ale konflikt trzeba podgrzewać - elektorat musi być "mobilizowany"Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    18:07 15.07.2021

    Tak proč jim tu licenci neudělí bez té omáčky okolo?

    Tak proč jim tu licenci neudělí bez té omáčky okolo?

    • skelet
     18:13 15.07.2021

     protože se navzájem nemusejí, tak zřejmě to nechávají vyhnít na poslední chvíli.
     Pochybuju, že kvůli televizi se rozkmotří vlády, to je fakt přehnané.

     protože se navzájem nemusejí, tak zřejmě to nechávají vyhnít na poslední chvíli.
     Pochybuju, že kvůli televizi se rozkmotří vlády, to je fakt přehnané.

     • Nesher
      19:04 15.07.2021

      Ne jen kvůli licenci, současný polský režim v dnešním Washingtonu zrovna moc přátel nemá, z mnoha důvodů. A v této situaci dělat "vlny" americké stanici není dobrý nápad. Tak to ...Zobrazit celý příspěvek

      Ne jen kvůli licenci, současný polský režim v dnešním Washingtonu zrovna moc přátel nemá, z mnoha důvodů. A v této situaci dělat "vlny" americké stanici není dobrý nápad. Tak to zkoušejí takto, čímž netvrdím, že je to důvod pro nákup M1, to vskutku není. Ale je to také důvod proč to vyhlásili teď. Prostě odpustek.Skrýt celý příspěvek

     • PavolR
      20:45 15.07.2021

      Nesher: Alebo nátlaková akcia. Keď sa tie rokovania ťahajú a ešte nikam nedospeli ani za Trumpa, prečo by tak náhle pokročili práve vtedy, keď sa púšťajú do konfliktu so záujmami ...Zobrazit celý příspěvek

      Nesher: Alebo nátlaková akcia. Keď sa tie rokovania ťahajú a ešte nikam nedospeli ani za Trumpa, prečo by tak náhle pokročili práve vtedy, keď sa púšťajú do konfliktu so záujmami USA? Však ešte iba teraz posielajú LoR. Podľa mňa to chcú dostať pod strechu prv, než sa situácia ešte viac vyhrotí a mohli by na nich USA cez tanky začať robiť nátlak.Skrýt celý příspěvek

   • Nesher
    18:59 15.07.2021

    Lukas Obávám, se že to děláš spíše ty. Prostě na vše "made in Poland" koukáš přes "vlastenecké" brýle. Před pár dny jsi tu tvrdil, že žádné M1 nebudou, že je to jen výmysl levicové ...Zobrazit celý příspěvek

    Lukas
    Obávám, se že to děláš spíše ty. Prostě na vše "made in Poland" koukáš přes "vlastenecké" brýle. Před pár dny jsi tu tvrdil, že žádné M1 nebudou, že je to jen výmysl levicové GW. A ejhle, on je to fakt.
    PiS režim zatím dokázal v zahraničí politice jediné, vyvolat konflikt snad s každým, sousedy nevyjímaje.Skrýt celý příspěvek

    • Lukas
     19:57 15.07.2021

     Nie Nesher. to ja się obawiam że Twoja opinia o sytuacji w PL to efekt czytania jednej gazety, lub słuchania jednego typu ludzi... Ciężko opisać w 2-3 zadaniach to czym jest ...Zobrazit celý příspěvek

     Nie Nesher. to ja się obawiam że Twoja opinia o sytuacji w PL to efekt czytania jednej gazety, lub słuchania jednego typu ludzi...

     Ciężko opisać w 2-3 zadaniach to czym jest Gazeta Wyborcza w PL. Już sama osoba redaktora naczelnego Adama Michnika to temat na naprawdę długą książkę..
     Wiesz co o nim powiedział o Michniku jeden z najwybitniejszych polskich intelektualistów - Zbigniew Herbert. (Człowiek który bardziej zasługiwał na Nobla niż Szymborska - nie mówiąc już o Tokarczuk)

     Zdajesz sobie sprawę, że plotki o Abramasa dla WP to ja słyszę od dobrych 8 lat?
     Co więcej podobne teksty pojawiały się wcześniej!

     Sam fakt nazywania rzadów PiS reżimem dobitnie świadczy o tym jak jesteś tendencyjnie nastawiony....
     Zupełnie nie rozumiejąc i nie odrózniając przyczyn od skutków...
     Ja nie bronie PiS - sam do nich 101 pretensji...

     Ale ja walczę o to by "normalni ludzie" odróżniali "politykę" od "cyrku w TV"Skrýt celý příspěvek

     • Nesher
      13:07 16.07.2021

      Já jen popisuji co vidím. A všimni si, že nejsem kritický k Polsku, ale k režimu PiS, který si ta "druhá" část Polska opakovaně volí. U nás to ostatně není o moc lepší, jen ...Zobrazit celý příspěvek

      Já jen popisuji co vidím. A všimni si, že nejsem kritický k Polsku, ale k režimu PiS, který si ta "druhá" část Polska opakovaně volí. U nás to ostatně není o moc lepší, jen ideologie se trochu liší.Skrýt celý příspěvek

     • Lukas
      15:05 16.07.2021

      Pro Nesher już samo używanie słowa "reżim" świadczy o Twoim emocjonalnym i jednostronnym zaangażowaniu. Używasz języka i "pojęcia" narzucone przez narracje jednej ze stron ...Zobrazit celý příspěvek

      Pro Nesher już samo używanie słowa "reżim" świadczy o Twoim emocjonalnym i jednostronnym zaangażowaniu. Używasz języka i "pojęcia" narzucone przez narracje jednej ze stron "sporu".
      Sztucznego sporu który jest kreowany po to aby utrzymać "stabilność systemu" (i robić swoje)
      Nie ma "dwóch części Polski" - to wymysł na potrzeby mediów i polityki - które żyją ze sporu...
      Oni celowo chcą aby ludzie byli "negatywnie nastawieni" na innych - bo tak zawsze się łatwo rządzi.
      Dive et impera - to mamy od 17 lat. - odkąd ukształtował się polityczny duopol.

      Mógłbym opisać naprawdę wiele moich pretensji i rozczarowań co do polityki Pis.
      Ale wiesz - równie dobrze mogę napisać długa listę "analogi" między PiS a PO.
      I wiesz co - w "sprawach strategicznych" tych podobieństw jest więcej niż różnic.Skrýt celý příspěvek

     • Pavel1
      11:07 17.07.2021

      Jenže ta "jedna strana sporu" (tedy pisáci) ovládla veřejnoprávní média, která v demokratických zemích mají být nestranná a nezávislá, a udělala z nich mediální žumpu, kydající ...Zobrazit celý příspěvek

      Jenže ta "jedna strana sporu" (tedy pisáci) ovládla veřejnoprávní média, která v demokratických zemích mají být nestranná a nezávislá, a udělala z nich mediální žumpu, kydající špínu nejen na opozici ale i na EU (protože si dovolila některé polské kroky kritizovat a rozporovat) a když se to hodí tak i na zahraničí. Např. na ČR protože si dovolila vymáhat po Polsku dodržování dohod a pravidel slušného chování ve všeobecně známých kauzách. Je tedy zcela přirozené, že ti co se stanou cílem kydání pisácké špíny, se staví na stranu druhou.Skrýt celý příspěvek

     • Lukas
      18:36 17.07.2021

      Pro Pavel1 A który rząd nie wykorzystywał mediów publicznych do "uprawiania propagandy"? Przecież po to są! Jest tylko jedna różnica - gdy rządzi PiS - to TVP uprawia prorządową ...Zobrazit celý příspěvek

      Pro Pavel1
      A który rząd nie wykorzystywał mediów publicznych do "uprawiania propagandy"?
      Przecież po to są!

      Jest tylko jedna różnica - gdy rządzi PiS - to TVP uprawia prorządową propagandę - a prywatny TVN - antyrządową

      Gdy rządziło PO - to TVP i TVN uprawiały prorządową propagandę....Skrýt celý příspěvek

     • Pavel1
      23:46 17.07.2021

      Která vláda demokratické země, když nastoupila k moci, začala vyhazovat desítky novinářů a zaměstnanců veřejnoprávních médií a změnila mediální legislativu tak, aby měla tato média ...Zobrazit celý příspěvek

      Která vláda demokratické země, když nastoupila k moci, začala vyhazovat desítky novinářů a zaměstnanců veřejnoprávních médií a změnila mediální legislativu tak, aby měla tato média dokonale pod palcem, jsi se chtěl zeptat. Odpověď je jasná. V nedávné historii, to krom pisáků a orbána neudělal nikdo, ani PO. Na "uprawianie propagandy" musí mít i takoví hajzlové jako místní duo babiš/zeman vlastní prostředky, protože na veřejnoprávní média prozatím nedosáhnou, i když se o to pokoušejí. Ne tak pisáci, ti už TVP totálně zdevastovali na úroveň propagandistického kanálu podobného RT.Skrýt celý příspěvek

     • Lukas
      08:19 18.07.2021

      Pro Pavel1 - oczywśice - dziennikarze to takie "święte krowy" których zwalniać nie wolno... (Choćby zasłużyli swym nieprofesjonalnym zachowaniem) Sęk w tym że znowu powtarzasz ...Zobrazit celý příspěvek

      Pro Pavel1 - oczywśice - dziennikarze to takie "święte krowy" których zwalniać nie wolno... (Choćby zasłużyli swym nieprofesjonalnym zachowaniem)

      Sęk w tym że znowu powtarzasz nieprawdę.
      Ja pamiętam jeszcze rządy postkomunistów z SLD i pamiętam jak wyglądała TV przed PO i przed PiS.
      I zawsze gdy "zmieniała się władza" zmieniali sie dziennikarze.
      Ba nawet satyrycy są przypisani do "opcji politycznej".

      Jedyna istotna różnica to fakt że obecnie mamy dwa "duże" bloki medialne
      -prywatny (TVN, gazeta wyborcza, onet ) które oprawiają propagandę antyrzadową - prowadząc narracja reżimu. (Co jest zabawne - prawdziwym reżim by po prostu zamknął "niewygodne media - tak czy nie? )
      - publiczny (TVP, polskie radio ) - krórę robi to samo - tylko w drugą stronę...

      A przeciętny mieszkaniec - taki jak ja - ani nie ogląda TVP, ani nie czyta wyborczej.
      I generalnie wie że "media kłamią" .
      Wie też niezaleznosć mediów to taki slogan który nie ma nic z rzeczywistością.

      Mecenas płaci złotem - mecenas wymaga.Skrýt celý příspěvek

    • Pavel1
     17:42 18.07.2021

     Novináři svaté krávy určitě nejsou, zvláště ne v polototalitních režimech, které novináře s nepohodlnými názory vyhazují po desítkách, jak se stalo v Polsku při nástupu pisáků k ...Zobrazit celý příspěvek

     Novináři svaté krávy určitě nejsou, zvláště ne v polototalitních režimech, které novináře s nepohodlnými názory vyhazují po desítkách, jak se stalo v Polsku při nástupu pisáků k moci.
     Kdy a kde konkrétně došlo v posledních letech v zemích, které se považují za demokratické, k výměně takového množství novinářů VEŘEJNOPRÁVNÍCH médií jak se to stalo v Polsku při nástupu pisáků? Nikde (možná krom orbánova Maďarska). Jinými slovy, stejně jako v případě toho nesmyslu, že politici VŠUDE využívají veřejnoprávní média ke své propagandě, tak i v případě toho, že vždy se vyhazují novináři v tak velkém rozsahu jako to udělali pisáci, tady mluvíš nepravdu jen a pouze ty.Skrýt celý příspěvek

  • GSGPoint
   05:35 16.07.2021

   Nasher... Zacznijmy od tego że TVN jest tak samo obiektywne i rzetelne co telewizja państwowa. (Chętnie przypomnę ich prowokacje aby ukazać Polskę jako nowych faszystów np. ...Zobrazit celý příspěvek

   Nasher...
   Zacznijmy od tego że TVN jest tak samo obiektywne i rzetelne co telewizja państwowa. (Chętnie przypomnę ich prowokacje aby ukazać Polskę jako nowych faszystów np. Podczas marszu niepodległości). Rzetelna i nie splamiona politycznie telewizja w Polsce to Polsat.

   A teraz co do koncesji, to dotyczy ona tylko jednego kanału TVN24 (główny kanał to TVN) i z tego co widać PiS upiera się przy jednych zapisach które idzie rozwiązać przenosząc spółkę (Polish Television) z Holandii do Polski a przez to zahamowanie ,,lewego" transferu środków przy wykorzystaniu prawa holenderskiego z TVN. Także naprawdę odpuść te swoje rojenia na temat Polski gdyż jeśli chcieli by usunąć TVN to mogliby cofnąć im koncesję na wszystkie kanały poprzez decyzję KRRiT (Krajowa Rada Radiofoni i Telewizji) . A jeszcze wypowiem się o Gazecie Wyborczej, wiesz że to Gazeta która ma na swoim koncie najwięcej wyroków za kłamstwa w całej Polsce? I to jeszcze zanim PiS wygrał wybory...Skrýt celý příspěvek

   • Nesher
    13:04 16.07.2021

    Polský turbo patriotismus, aneb všichni nám Polákům ubližují.

    Polský turbo patriotismus, aneb všichni nám Polákům ubližují.

 • Michaall
  14:04 15.07.2021

  Tak asi proto nechtěl být uveden, což je pochopitelné

  Tak asi proto nechtěl být uveden, což je pochopitelné

  • tctx
   15:17 15.07.2021

   Jestli to bylo na me, tak muj prispevek byl myslen sarkasticky.

   Jestli to bylo na me, tak muj prispevek byl myslen sarkasticky.

 • tctx
  13:58 15.07.2021

  To ma nejmenovany polsky autor docela koule, ze situaci popisuje tak, ze “Washington shrabne vse”.

  To ma nejmenovany polsky autor docela koule, ze situaci popisuje tak, ze “Washington shrabne vse”.

Načítám diskuzi...

Stránka 1 z 2