Aktivní záloha Vojenské policie hledá nové zájemce

Aktivní záloha Vojenské policie hledá nové zájemce
Součástí odborné přípravy je také používání donucovacích prostředků a taktika zákroku. / archiv AZ VP (Zvětšit)

Tak jako naprostá většina útvarů Armády České republiky (AČR), tak i Vojenská policie (VP) má vlastní jednotku Aktivní zálohy (AZ), která vznikla již v roce 2005. Činnost VP je odlišná od ostatních útvarů AČR, a proto i činnost a výcvik jednotky Aktivní zálohy VP (AZ VP) se odlišuje od činnost a výcviku ostatních jednotek AZ.

Historie

V období od roku 1999 do 2002 probíhala tzv. dobrovolná cvičení, ale skutečná historie zálohy u VP se začala psát v roce 2005, kdy v rámci platné legislativy 1. 10. 2005 vznikly tři čety zálohy VP. Pro VP se tak nastartovala možnost náboru a přípravy vlastní zálohy. Výcvik příslušníků zařazených v těchto nově vzniklých četách AZ VP probíhal u jednotlivých útvarů Stará Boleslav, Olomouc a Tábor. V rámci reorganizace VP byly dnem 31. 12. 2012 čety zrušeny a nahradila je rota AZ v Olomouci.

Od 1.1. 2013 vznikla jedna kompaktní rota AZ VP v posádce Olomouci, která se v roce 2017 transformovala na oddělení VP – AZ Velitelství vojenské policie Olomouc. Organizační struktura poslední nové jednotky AZ maximálně kopíruje strukturu mírových útvarů VP, plnících čím dál složitější úkoly v jejich působnosti na teritoriu Čech a Moravy.

Milníkem v historii přípravy AZ VP se stal rok 2017, kdy v říjnu složilo prvních 18 příslušníků závěrečné zkoušky a tím se stali plnohodnotnými příslušníky zálohy VP. Slavnostní předání služebních čísel a průkazů VP proběhlo v prosinci 2017 v památníku na Vítkově a přesně o rok později byli slavnostně vyřazeni další dva příslušníci AZ VP. Počet těchto plnohodnotných záloh VP se postupně zvyšuje a zabezpečuje dlouhodobě prosazovaný cíl nabírání záloh, přípravy a výcviku aktivní zálohy v naší složce.


Slavnostní vyřazení nových příslušníků AZ VP v prosinci 2017 ve Slavnostní síni Národního památníku na Vítkově; větší foto / archiv AZ VP

Nábor

Pro přijetí k jednotce je třeba splnit povinné předpoklady: trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost, minimálně střední vzdělání s maturitou a mít základní vojenský výcvik (stačí absolvovat šestitýdenní základní výcvik ve Vyškově). Předchozí praxe u policie, městské policie nebo v armádě je vítána, ale není podmínkou.

Samotné výběrové řízení se skládá z fyzického přezkoušení (člunkový běh, kliky, shyby, lehy-sedy, plavání a běh na 12 minut) a psychologického vyšetření. V případě úspěšného splnění je příslušník zařazen do jednotky a začíná příprava v Odborné škole Vojenské policie ve Vyškově (OŠVP). Nejnižší hodnost příslušníka AZ VP je rotmistr. V jednotce slouží také ženy.


Příslušník AZ VP musí zvládat základy sebeobrany; větší foto / archiv AZ VP

Výkon služby u jednotky

Po přijetí k jednotce musí každý nový příslušník absolvovat tříletý cyklus odborné přípravy, který je ukončen závěrečnou zkouškou. Tato příprava zahrnuje dva týdny odborné přípravy každý rok na OŠVP. Výcvik na OŠVP obsahuje zdravotní, taktickou a speciální tělesnou přípravu (sebeobrana a služební zákroky) a dále specializovaný výcvik pro vojenského policistu jako je například základní právní vzdělání, dopravní a pořádková služba, zpracování dokumentace či psychologie apod. Během přípravy se příslušník AZ může účastnit i dalších cvičení a akcí VP, nemá ale prozatím služební číslo ani služební průkaz příslušníka VP.

Služební číslo a průkaz VP obdrží příslušník AZ VP až po ukončení přípravy a úspěšném složení závěrečné zkoušky. V době povolání na cvičení je tedy plnohodnotným vojenským policistou. Dále se pak účastní výcviku s jednotkou (střelecká a taktická příprava - např. ochrana osob, vstupy do budov, možnost získat oprávnění k řízení vojenských vozidel, ...) a společných hlídek s profesionálními příslušníky VP. Také je povoláván na akce, kde VP plní úkoly policejní ochrany (např. Dny NATO, Cihelna, Bahna, ...). Činnost všech vojenských policistů se řídí zákonem č. 300/2013 Sb. (zákon o Vojenské policii).


Střelby se samopalem Škorpion; větší foto / archiv AZ VP

Znak

Rukávový znak je shodný se znakem velitelství Vojenské policie v Olomouci a je tvořen hořícím granátem s bílo-červenou šachovnicí na pozadí. Hořící granát je symbolem, který nosili příslušníci Vojenské policie československých legií v Itálii a barvy na pozadí odpovídají barvám města Olomouce.

Více informací o náboru či činnosti jednotky včetně kontaktů naleznete na oficiálním webu nebo FaceBooku.

 

Nahlásit chybu v článku

Doporučte článek svým přátelům na sociálních sítích

Související články

Ústecká jednotka Aktivní zálohy pomáhá na výjimečném cvičení

Desítky příslušníků Aktivní zálohy se během povodní zapojily dobrovolnicky, vláda však poprvé ...

Branný zákon, zálohy a armáda

S předsedou Asociace záložních brigád, podplukovníkem v záloze Arnoštem Líbezným jsme hovořili o ...

Budoucnost Aktivní zálohy (nejen) u 43. vpr

Téma tohoto zamyšlení jsem nosil v hlavě od chvíle, kdy po zasedání Branného a bezpečnostního výboru ...

REPORTÁŽ: Cvičení Aktivní zálohy Hradba 2016

Díky tomu, že se známe s dlouholetým příslušníkem pěší roty Aktivních záloh (AZ) při krajském ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!