Alexandr Vondra: Bratři Mašínové ctili odkaz svého otce

Alexandr Vondra: Bratři Mašínové ctili odkaz svého otce
Alexandr Vondra / alexandrvondra.cz (Zvětšit)

S předním českým diplomatem, předlistopadovým protikomunistickým aktivistou a nynějším europoslancem RNDr. Alexandrem Vondrou jsem se poprvé setkal 10. prosince 1988 na Škroupově náměstí v Praze na demonstraci za dodržování lidských práv. Seznámila nás brněnská herečka Eva Vidlařová. Demonstraci, na které vystoupil kromě jiných také Václav Havel, organizovala Charta 77 a další nezávislé iniciativy. Skomírající komunistický režim akci povolil rovněž z toho důvodu, že v Praze byl v té době na oficiální návštěvě francouzský prezident Francoise Mitterrand. S Alexandrem Vondrou jsme se pak potkali několikrát i v Brně. V nedávných dnech, koncem září letošního roku, se na pozvání europoslance Vondry uskutečnila v knihovně Evropského parlamentu beseda se slavným protikomunistickým odbojářem Josefem Mašínem. Využil jsem této příležitosti a požádal jsem  Alexandra Vondru o odpověď na několik otázek.

Co bylo hlavním motivem uspořádání setkání a besedy s Josefem Mašínem na půdě Evropského parlamentu?
Dlouhodobě tvrdím, že takových lidí, jako byla rodina Mašínových, bychom si měli vážit. Bratři Mašínové ctili odkaz svého otce generála Josefa Mašína, který byl za druhé světové války legendárním protinacistickým odbojářem ze skupiny Tří králů. Faktem je, že zatímco Poláci mohou být hrdí na jednotky Zemské armády a na „prokleté vojáky“, kteří vedli partyzánský boj proti komunismu, tedy i se zbraněmi a vším, co k tomu patřilo, Maďaři pak také na z velké části ozbrojené povstání z roku 1956, my se s naším ozbrojeným odbojem smiřujeme jen obtížně. Ten je však nedílnou součástí třetího odboje. Na půdě Evropského parlamentu máme společně s kolegy z Polska nebo Pobaltí skupinu, kde se věnujeme právě připomínání protikomunistického a protisovětského odboje, a protože Josef Mašín stále odmítá navštívit Českou republiku, rozhodl jsem se jej pozvat právě sem a s touto problematikou seznámit kolegy.

Zeptám se tě jako bývalého ministra zahraničních věcí a odborníka na zahraničně politické otázky: Je podle tvého názoru reálné dosažení míru na Ukrajině s Putinem v čele Ruské federace?
Tento problém leží na straně samotného ruského prezidenta. Není to něco, co bychom si určovali my na Západě. Dali jsme najevo, že Putin je pro nás válečný zločinec, ale také to, že si pro něj do Ruska nepůjdeme. A Čína nebo Indie ruské akce nebo samotného Putina ani verbálně neodsuzují, pouze využívají oslabení jeho režimu ve svůj prospěch. Únikové cesty mu byly po 24. únoru nabízeny, zahrnovaly však vždy odchod ruských vojsk z území Ukrajiny. To bylo pro něj nepřijatelné. On zjevně spojil s touto válkou svůj osud a nejeví žádné známky toho, že by byl ochoten ustoupit ze svých plánů na zničení Ukrajiny. Samozřejmě, vojenská vítězství Ukrajiny, jakož i sankce oslabují jeho postavení nejen na mezinárodní scéně, ale i v samotném Rusku, a v důsledku mohou vést k jeho odchodu - jakýmkoliv způsobem. Mírové řešení konfliktu by to ulehčilo - i kdyby budoucí prezident sympatizoval s cíli invaze, jen těžko by mohl sympatizovat s jejím zpackaným provedením. V kombinaci s vyčerpáním ruské armády i ekonomiky by se mohlo jevit jako rozumné přistoupit na stažení vojsk, což je podmínka míru.

Současná ruská mobilizace je přirovnávána k revolučnímu roku 1917. Tehdy mobilizování ruští vojáci svrhli vládu cara Mikuláše II. Mohl by se podobný scénář opakovat v současném Rusku?
Je zřejmé, že se Vladimir Putin, jakožto velký fanoušek historie, takového scénáře obává. Snaží se proto minimalizovat paralely a od počátku války hnát na bojiště primárně příslušníky etnických menšin z odlehlých částí Ruska. Z mnohých těchto měst a vesniček je blíže do Pekingu než do Moskvy, a tito mladí muži jsou v armádě jako smluvní zaměstnanci, tedy se vždy dalo říci, že si přece „vybrali“ nebezpečí za peníze. Evidentně nechtěl přikročit k mobilizaci a fakt, že k tomu byl okolnostmi donucen, musí vnímat jako velkou vlastní porážku. Ačkoliv i nadále je tu obrovský nepoměr mezi množstvím mobilizovaných z velkých měst v „evropské“ části Ruska a z rurálních oblastí na východě, tak mobilizace ruskou společnost zjevně vyrušila a vyděsila jako celek. Mnozí lidé, kteří předtím válku ignorovali a žili si své každodenní životy, se najednou začali zajímat o to, jak si jejich armáda na Ukrajině vede. A zjistili, že situace nevypadá dobře, a že i když na ně zatím kosa nedopadla, může to být jen otázka času.

Zdá se, že použití ruských taktických jaderných zbraní na Ukrajině se stává reálnou hrozbou. Jaká by měla být reakce České republiky při použití jaderných zbraní na Ukrajině?
V první řadě si myslím, že ruskému jadernému vydírání nesmíme ustupovat. Brát jej vážně, ale nenechat se zastrašit a donutit k ústupkům. Putin má náturu pouličního grázla, člena dětského gangu, kterým také kdysi byl. V případě jaderného útoku je pro Rusko v sázce mnohem více, než reciproční, byť nejaderná odpověď Západu. Ty země, které dnes netečně, a možná dokonce s uspokojením přihlížejí konfliktu Ruska s Ukrajinou, potažmo rozepřím mezi Ruskem a Západem, neboť oslabování obou pólů jim prospívá, by najednou musely začít řešit, že je tu šílenec s dynamitem. Mluvím především o Číně.

Jako trvalé řešení „ruské hrozby“ je často uváděn rozpad Ruska na menší státy. Je to reálné? Co by se poté mohlo stát s ruskými jadernými zbraněmi?
Nemyslím si, že by to něco pozitivně řešilo a nemyslím si, že je to reálné. Tento názor zastávají i mnozí naši přední experti na Rusko. Také si nemyslím, že je dobré tím Rusku hrozit a dále tak přiživovat tento jejich stihomam. Oslabení centrální vlády však v mnohonárodnostních státech, jakým Rusko bezesporu je, vždy vede k nárůstu nejrůznějších odstředivých tendencí, separatistických hnutí, etnických konfliktů apod. Ale na to měl prezident Putin myslet, než se rozhodl rozpoutat toto válečné peklo.

Společně s poslancem Janem Zahradilem jsi hlasoval proti usnesení Evropského parlamentu, jež označovalo Maďarsko jako hybridní režim volební autokracie. Co je na pozadí sporu EP versus Maďarsko?
Konflikt Evropského parlamentu s Maďarskem trvá v podstatě od roku 2010, kdy se k moci dostala současná vláda premiéra Orbána. Její národně-konzervativní směřování bylo pro levicovou většinu Evropského parlamentu nepřijatelné a hned první vystoupení premiéra Orbána na půdě EP v roce 2011 skončilo jeho vypískáním. Evropský parlament chrlil a dodnes chrlí jednu rezoluci za druhou, v nichž Maďarsku vyčítá úplně všechno, včetně záležitostí, které v jiných státech naprosto ignoruje, nebo které jsou výslovně v kompetenci členských států. Je třeba oddělit tuto hysterii Evropského parlamentu od řízení, které s Maďarskem vede Evropská komise. Tam se přece jen musí pracovat s právními argumenty, dotčený stát dostává čas na reakci a podobně.

Jak se dá číst zjevné pochopení Maďarska pro ruské zájmy na Ukrajině? Může být důvodem pouze maďarská energetická bezpečnost, nebo má Maďarsko rozsáhlejší geopolitické ambice?
Maďarský postoj odráží mnohé historické resentimenty, včetně většího pochopení pro argumentaci „zájmy národnostních menšin“ v přilehlých státech. Maďaři se, podobně jako Rusové, nikdy zcela nesmířili se svými hranicemi, se ztrátou území. Neznamená to, že by představovali bezprostřední nebezpečí pro současný pořádek, opakovaně však narážíme na jejich pocity křivdy či hlubokého smutku, které spoluutvářejí nepochybně i jejich postoj k současné válce. Další věcí, kromě již zmíněné energetické závislosti, je postoj současné maďarské vlády, která zdůrazňuje status Maďarska jako určité „výspy východní (asijské, turkické) kultury“ v Evropě, a pokouší se o vlastní politiku mnohaazimutů, po vzoru států jako Turecko nebo Kazachstán. To je samozřejmě problematické, protože Maďarsko je řádným členem EU a NATO a musí dostávat svým spojeneckým závazkům. V souvislosti s válkou zaznívá i z úst premiéra Orbána zvenčí těžko pochopitelná argumentace, že se jedná o „vnitroslovanský“ konflikt.

Práce europoslance je určitě časově náročná. Co ale dělá Alexandr Vondra ve volném čase?
Rád se zdržuji na chalupě, amatérsky se věnuji ornitologii, moje žena včelaří. Teď třeba chodím hodně na houby. Mám rád přírodu. Čtu a občas i něco píši.

Nynější europoslanec Alexandr Vondra (nar. 1961) vystudoval geografii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde promoval v roce 1984. O rok později získal na téže fakultě doktorát přírodních věd. Brzy poté se zapojil do práce v demokratické opozici: Odešel z fakulty z vlastního rozhodnutí a pracoval několik let jako správce asijských sbírek Náprstkova muzea na zámku v Liběchově. V letech 1982 až 1986 byl manažerem undergroundové rockové kapely Národní třída, jejímiž členy byli mladí hudebníci, výtvarníci a literáti. Společně s Jáchymem Topolem a Ivanem Lamperem vydával samizdatový časopis Revolver revue. Od poloviny 80. let udržoval kontakty s disidenty v Maďarsku, Polsku a Litvě. V roce 1987 se stal členem Polsko-československé Solidarity a spoluorganizoval pravidelné pašování literatury, korespondence a techniky přes hraniční hory. V roce 1989 byl mluvčím Charty 77 a jedním z autorů petice Několik vět. Za svou činnost byl vězněn v Ruzyni a na Pankráci. V listopadu 1989 byl jedním ze zakladatelů Občanského fóra. V letech 1990 až 1992 působil jako zahraničně-politický poradce prezidenta Václava Havla. Na jaře 1990 inicioval setkání intelektuálů a vrcholných představitelů Československa, Maďarska a Polska v Bratislavě, které následně  vyústilo ve visegrádskou spolupráci. Od roku 1992 byl pak prvním náměstkem ministra zahraničních věcí. Byl českým vyjednavačem při jednání s Německem o společné deklaraci a zahajoval rozhovory o přistoupení ČR k NATO. V letech 1997 až 2001 byl českým velvyslancem ve Spojených státech a následující dva roky působil jako zmocněnec české vlády pro přípravu summitu NATO v Praze. V první vládě Mirka Topolánka zastával funkci ministra zahraničních věcí, posléze se stal místopředsedou vlády pro evropské záležitosti a měl na starosti české předsednictví EU v roce 2009.  V období let 2006 až 2012 byl senátorem za ODS. Ve vládě Petra Nečase byl ministrem obrany. Vondrova přednášková činnost zahrnuje téma euro-amerických vztahů, působil na New York University v Praze, přednáší geopolitiku na Karlově univerzitě a mezinárodní a bezpečnostní vztahy na CEVRO Institutu, byl prezidentem České euroatlantické rady. Pravidelně publikuje články v českých médiích, nyní zejména ve Fóru 24 a Pravý břeh. Poslanec Evropského parlamentu Alexandr Vondra je držitelem řady ocenění, například Záslužného kříže ministra obrany ČR nebo státních vyznamenání Polska a Lotyšska.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Jana Černochová: Budování armády je nekonečný proces

V české armádě jsou investice tématem už od 90. let. V posledních letech je o nich více slyšet. ...

Jan Zahradil: Evropa nesoutěží s Čínou o pozici geopolitického lídra jako USA

Koncem prosince Evropská unie uzavřela s Čínou přelomovou bilaterální investiční dohodu CAI ...

Jana Černochová: Polsko je nejen blízkým spojencem, ale hlavně sousedem

Výrazná tvář Fialovy vlády i Občanské demokratické strany Jana Černochová před nedávnem prohlásila, ...

Petr Fiala: Kvalitní armáda je v demokratické zemi zárukou míru a bezpečnosti

S českým premiérem Petrem Fialou se známe někdy od přelomu let 1983/1984. V té době nynější předseda ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Kamil
  14:44 09.11.2022

  Značka krlo, která patří nějakému ukřivděnému komoušovi, by si měla zopakovat českou gramatiku. I pak ale zůstanou rádobynázory produkované touto značkou jen zakomplexovaným ...Zobrazit celý příspěvek

  Značka krlo, která patří nějakému ukřivděnému komoušovi, by si měla zopakovat českou gramatiku. I pak ale zůstanou rádobynázory produkované touto značkou jen zakomplexovaným zvracením.Skrýt celý příspěvek

  • krllo
   15:32 12.11.2022

   A číst umíte ? :-))

   A číst umíte ? :-))

 • krllo
  21:17 06.11.2022

  Jak se Vondra mohl za normalizace dostat na vysokou školu to nechápu. To musel být dobře u soudruhů zapsaný. Dostal od nich nějaký úkol ? Během působení na Hradě u Václava ...Zobrazit celý příspěvek

  Jak se Vondra mohl za normalizace dostat na vysokou školu to nechápu. To musel být dobře u soudruhů zapsaný. Dostal od nich nějaký úkol ?
  Během působení na Hradě u Václava Havla., si jako čerstvý ženáč pořídil s milenkou Vrecionovou nemanželského syna Jáchyma.
  Jako ministr se proslavil kauzou Promopro. U ničeho údajně nebyl a častka také nesouhlasí.
  Je to největší jestřab české politické scény, i když už trochu vypelichaný.Skrýt celý příspěvek

  • Ján Paliga
   21:11 07.11.2022

   Počul som, že sa mal vyškoliť na spiaceho agenta v Spokojných štátoch. Tam sa mal neskôr naturalizovať a za úlohu mal iba jednu maličkosť - dostať sa do tajného biolaboratória, ...Zobrazit celý příspěvek

   Počul som, že sa mal vyškoliť na spiaceho agenta v Spokojných štátoch. Tam sa mal neskôr naturalizovať a za úlohu mal iba jednu maličkosť - dostať sa do tajného biolaboratória, ktoré sa ukrýva v Area 51... Žiaľ plány narušila Sorosova Sametová rezolúcia....Skrýt celý příspěvek

 • krllo
  21:04 06.11.2022

  Jejich otec byl hrdina, synové sprostí vrazi, kterým šlo jen o peníze.

  Jejich otec byl hrdina, synové sprostí vrazi, kterým šlo jen o peníze.

  • Ján Paliga
   21:14 07.11.2022

   To tvrdia boľševici. A sami vieme, že oni komprá vedeli vytvárať až neskutočne dobre. :) Veď sa v Moskve veľmi dobre učili, ako zakrútiť buržoázii krkom.

   To tvrdia boľševici. A sami vieme, že oni komprá vedeli vytvárať až neskutočne dobre. :) Veď sa v Moskve veľmi dobre učili, ako zakrútiť buržoázii krkom.

 • Kamil
  10:55 06.11.2022

  Rodina generála Josefa Mašína statečně bojovala za svobodu naší republiky a přinesla na oltář tohoto nerovného boje oběti nejvyšší. Jedním z nejzrůdnějších zločinů komunistů byla ...Zobrazit celý příspěvek

  Rodina generála Josefa Mašína statečně bojovala za svobodu naší republiky a přinesla na oltář tohoto nerovného boje oběti nejvyšší. Jedním z nejzrůdnějších zločinů komunistů byla smrt vzdělané a kultivované inženýrky Zdeny Mašínové, kterou vládnoucí soudruzi nechali v 50. letech bez pomoci umírat s nádorovým onemocněním na betonové podlaze ve vězení. Její jediné provinění spočívalo v tom, že byla matkou Ctirada a Josefa. Ctirad a Josef ml. projevili velkou odvahu již za nacistické okupace a ctili tak odkaz svého otce, když v Poděbradech ukrývali sovětského válečného zajatec. Za to jim prezident Beneš udělil vyznamenání. Europoslanci Alexandru Vondrovi patří proto velký dík za pozvání Josefa Mašína na konferenci do Europarlamentu. Pan Vondra je skutečně člověk na svém místě.Skrýt celý příspěvek

 • Christian
  17:10 02.11.2022

  Dobrý den! Se zájmem sleduji debatu pod mým rozhovorem s Alexandrem Vondrou. Za všechny příspěvky děkuji, i když některým ne zcela rozumím. S Alexandrem Vondrou, jak uvádím v ...Zobrazit celý příspěvek

  Dobrý den! Se zájmem sleduji debatu pod mým rozhovorem s Alexandrem Vondrou. Za všechny příspěvky děkuji, i když některým ne zcela rozumím. S Alexandrem Vondrou, jak uvádím v článku, jsem se poprvé setkal 10. prosince 1988 na Škroupově náměstí v Praze. Již předtím jsem ale jeho jméno dobře znal. Já osobně jsem se nikdy nepovažoval za tzv. disidenta, ačkoliv jsem se od počátku 80. let zúčastňoval nejrůznějších neoficiálních akcí organizovaných Chartou 77 a dalšími nezávislými skupinami. V té době jsem rovněž podepsal řadu prohlášení či výzev požadujících propuštění vězněných aktivistů bojujících za dodržování lidských práv, včetně členů Džezové sekce či o několik let později petice za propuštění Václava Havla z vězení. Za tento podpis mi Václav Havel po revoluci při našem setkání na ÚOHS, kde jsem tehdy pracoval, osobně poděkoval, stejně tak jako za podpis pod prohlášením Několik vět, jehož byl autorem. Na rozdíl od Alexandra Vondry jsem naštěstí nikdy nebyl ve vězení, "pouze" jsem absolvoval několik výslechů na StB v Brně. Po celou dobu 80. let jsem i s vysokoškolským diplomem pracoval v profesích, které neodpovídaly mému dosaženému vzdělání. Do roku 1985 jsem byl kulisákem v Mahenově divadle a poté až téměř do listopadové revoluce v Satirickém divadle jsem měl na starosti prodej vstupenek. Dnešní europoslanec Saša Vondra, kterého si velmi vážím, patří k mimořádně výrazným osobnostem našeho předlistopadového i polistopadového období. To je prostě fakt a vypovídá o něm Vondrovo působení v disentu a po roce 1989 jeho angažovanost v různých významných pozicích, jeho vzdělání a také zkušenosti zejména v oblasti zahraniční politiky. Alexandr Vondra není z těch, co se "vyznali" nebo "vyznají", je to člověk vzdělaný, a v tom, co dělá, je vždycky na svém místě.
  Kristián ChalupaSkrýt celý příspěvek

 • D.i.p
  00:51 28.10.2022

  Prostříleli se na svobodu a přitom zabili pár zasraných ale bezvýznamných komoušů. Že někteří neměli ani zbraň v ruce a byli to otcové od rodin přehlídnem. Kde je ale ten odboj, za ...Zobrazit celý příspěvek

  Prostříleli se na svobodu a přitom zabili pár zasraných ale bezvýznamných komoušů. Že někteří neměli ani zbraň v ruce a byli to otcové od rodin přehlídnem. Kde je ale ten odboj, za který by měli být vyznamenaný?Skrýt celý příspěvek

  • Eagle
   06:59 30.10.2022

   Jako zapáleni 6 komunistických stohu určený pro komunistický krávy ti přijde málo? Nebo vystřelení jednoho oka komunistického požárníka, který bránil tyto rudé stohy? Neznám lepší ...Zobrazit celý příspěvek

   Jako zapáleni 6 komunistických stohu určený pro komunistický krávy ti přijde málo? Nebo vystřelení jednoho oka komunistického požárníka, který bránil tyto rudé stohy? Neznám lepší poválečné odbojáře než jsou Mašíni. V době, kdy komunističtí předáci jako například prase Vaš a ostatní neměli ani ponětí o ochrance, kdy v době bez pouličních kamer a ostatních moderních zařízení používající dnešní kriminalisté zvolili tito hrdinové boj dá se říct velmi sofistikovaný a promyšlený. Jejich otec by na ně byl jistě pyšný......bez nadsázky.
   ( Ironie)Skrýt celý příspěvek

   • krllo
    21:06 06.11.2022

    :-))

    :-))

 • Tesil
  15:24 27.10.2022

  Já myslel, že disidenti či jejich podporovatelé měli těžký život.
  Ztížený přístup ke vzdělání atd.
  Saša se evidentně vyznal.

  Já myslel, že disidenti či jejich podporovatelé měli těžký život.
  Ztížený přístup ke vzdělání atd.
  Saša se evidentně vyznal.

  • segal7
   18:36 27.10.2022

   Evidentně máš problém pochopit jednoduchý text Nynější europoslanec Alexandr Vondra (nar. 1961) vystudoval geografii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde ...Zobrazit celý příspěvek

   Evidentně máš problém pochopit jednoduchý text
   Nynější europoslanec Alexandr Vondra (nar. 1961) vystudoval geografii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde promoval v roce 1984. O rok později získal na téže fakultě doktorát přírodních věd. Brzy poté se zapojil do práce v demokratické opoziciSkrýt celý příspěvek

   • Tesil
    19:26 29.10.2022

    Tak nevím kdo nechápe text.
    To jako od r.1985 strádal.
    Nebo před tím sloužil nedemokratickému systému.

    Tak nevím kdo nechápe text.
    To jako od r.1985 strádal.
    Nebo před tím sloužil nedemokratickému systému.

    • GlobeElement007
     08:51 31.10.2022

     A nebo dospěl a některé věci mu došly. Dokud chodíš do školy a o všechno se starají rodiče, nevnímáš, jaké podmínky v zemi panují. Přijdou ti normální, narodil ses do nich. Ale po ...Zobrazit celý příspěvek

     A nebo dospěl a některé věci mu došly.
     Dokud chodíš do školy a o všechno se starají rodiče, nevnímáš, jaké podmínky v zemi panují. Přijdou ti normální, narodil ses do nich.
     Ale po čase začne člověk přemýšlet a zjistí, že věci mohou být jiné, než jaké aktuálně jsou.Skrýt celý příspěvek

     • Tesil
      19:27 31.10.2022

      GE007
      Přesně,dostal diplom a prozřel.

      GE007
      Přesně,dostal diplom a prozřel.

     • krllo
      15:31 12.11.2022

      Pobavil jste .

      Pobavil jste .

    • segal7
     12:19 31.10.2022

     I když je mi jasné, že je to marné, přesto : napsal jste, že disidenti měli ztížený přístup ke vzdělání, tady jasně píše, že se do disentu zapojil až po dostudování...a ano většina ...Zobrazit celý příspěvek

     I když je mi jasné, že je to marné, přesto : napsal jste, že disidenti měli ztížený přístup ke vzdělání, tady jasně píše, že se do disentu zapojil až po dostudování...a ano většina
     disidentů se neměla nijak valně i když 50. léta už to nebylaSkrýt celý příspěvek

     • Tesil
      19:17 31.10.2022

      Skutečně trpěl jako disident?
      Svůj pobyt ve vězení popisuje jako rekondiční.
      Prominentní disident měl jiné podmínky než ten
      řadový.
      Nebo ho snad vyhazovali z práce?

      Skutečně trpěl jako disident?
      Svůj pobyt ve vězení popisuje jako rekondiční.
      Prominentní disident měl jiné podmínky než ten
      řadový.
      Nebo ho snad vyhazovali z práce?

 • greenBelt
  13:49 27.10.2022

  Nemělo by to být označené jako PR sdělení se zdravotními riziky?

  Nemělo by to být označené jako PR sdělení se zdravotními riziky?

 • mafre
  13:21 27.10.2022

  doporučuji VŠEM knížku: "Cesta na severozápad" obsahuje autentické dobové dokumenty SNB a už tyto původní "komunistické" záznamy vyvrací některé stále se opakující blbosti o této ...Zobrazit celý příspěvek

  doporučuji VŠEM knížku: "Cesta na severozápad" obsahuje autentické dobové dokumenty SNB a už tyto původní "komunistické" záznamy vyvrací některé stále se opakující blbosti o této skupině.Skrýt celý příspěvek

 • Scotty
  11:48 27.10.2022

  To bude zase shitstorm.

  To bude zase shitstorm.

Načítám diskuzi...