Americká armáda představila mobilní neutralizér chemických zbraní

Foto:Technici chystají zařízení pro hydrolýzu. / US Army

Sýrie nedávno oznámila ochotu, díky ruské iniciativě, kompletně zlikvidovat svůj chemický arzenál. Avšak realizace takového plánu není nic snadného. Manipulovat a bezpečně zničit smrtící plyny, nervově paralytické látky a jejich prekurzory je riskantní, drahé a zdlouhavé. Američtí vědci však přišli s řešením, jak ničení bojových látek výrazně urychlit a zefektivnit. 

Foto: Střela s chemickou složí. / US Army

 

V červnu americké ministerstvo obrany představilo protichemický systém pro rychlé nasazení v místech s úložišti chemických zbraní. Systém pro hydrolýzu FDHS (Field Deployable Hydrolysis System), vyvinutý v Edgewood Chemical and Biological Center v Marylandu, je mobilní zařízení pro hromadnou likvidaci chemických bojových látek.

FDHS neutralizuje chemické látky jejich smísením s vodou a dalšími činidly, jako je hydroxid sodný (NaOH) nebo chlornan sodný (NaClO). Celá směs se zahřeje a na výstupu zůstanou sloučeniny, které „nejsou použitelné jako zbraně“. Smíchání a ohřev pro usnadnění chemických reakcí má účinnost údajně až 99,9 %.

S posádkou čítající 15 vyškolených techniků má FDHS potenciál neutralizovat pět až 25 tun bojových látek denně. Celý polní systém je zcela mobilní a nezávislý na vnějších zdrojích elektrické energie nebo vody (samozřejmě do určité míry). Důležité komponenty jsou redundantní (zhotoveny jako hlavní a záložní) a zajišťují nepřetržitý provoz.

 

V srdci FDHS se nachází systém pro hydrolýzu s titanovým reaktorem o objemu 8328 litrů, který je schopen řetězení s dalšími reaktory pro zvýšení propustnosti. Odsávání smrtících par a výparů je vybaveno filtrací s chemickým činidlem.

 

Stanice pro dekontaminaci osob vybavená klimatizací zajišťuje kontrolovaný vstup a výstup do provozní oblasti. Slouží také jako odrazový můstek pro záchranné a bezpečnostní složky pro vstup do uzavřeného prostoru v případě jakýchkoli chemických úniků, vylití nebo jiné havárie.

Chemické bojové látky se dělí do dvou hlavních skupin podle účinků na lidi a zvířata. První kategorie zahrnuje nervově paralytické látky Sarin, Soman, Tabun a VX. Druhou skupinu tvoří zpuchýřující bojové chemické látky Lewisit (organická sloučenina arsenu) a Yperit. FDHS je schopný zlikvidovat produkty z obou kategorií, stejně tak i látky sloužící k jejich výrobě.

 

K účinnému ničení látek FDHS potřebuje znát použitou bojovou látku. Vojáci tak mají k dispozici špičkově vybavenou chemickou laboratoř s plynovou chromatografií, spektometry, digestořemi a řadou dalších sofistikovaných zařízení pro analýzu a správu dat.

 

FDHS také obsahuje zařízení pro vytápění, které dokáže rychle ohřát vodu až na 90°C (požadavek některých procesů při likvidaci Yperitu). Dále zda nalezneme zařízení pro skladování činidel, čerpadla, kompresory, nádrže a elektrické centrály. Armáda má rovněž přístup k detonačním komorám, jako je např. typ T-30, který může být nasazen spolu s FDHS.

Amerika, Rusko a 187 dalších zemí ničí své zásoby chemických zbraní od podpisu Úmluvy o chemických zbraníchv roce 1993. Žádná země však nedodrží termíny likvidace s ohledem na technické, politické a ekonomické problémy.Spojené státy jsou schopny zničit zásoby chemických zbraní až v roce 2023, Rusko pak dokonce až v roce 2027.  

Sýrie je jednou ze zemí, jenž nepodepsala Úmluvu o chemických zbraní. Státní tajemník John Kerry nedávno prohlásil, že chemické látky v Sýrii čítaly 1000 tun. Kompletní zničeních zásob syrských chemických zbraní se odhaduje na řadu let. 

Zdroj: Gizmag

Nahlásit chybu v článku


Zvýraznit příspěvky za posledních:

    Načítám diskuzi...