Americká strategie pro nadvládu v elektromagnetickém spektru

Americká strategie pro nadvládu v elektromagnetickém spektru
Americký voják z jednotky pro elektronický boj / National Training Center, US Army, Public Domain (Zvětšit)

Na podzim minulého roku vydalo americké ministerstvo obrany dokument Electromagnetic Spectrum Superiority Strategy, v němž představuje, jak chce své aktivity v elektromagnetickém spektru (EMS) sladit s Národní bezpečnostní strategií 2017 a Národní obrannou strategií 2018 a čelit tak rostoucím schopnostem Ruska a Číny v EMS.

Vize strategie pro nadvládu v EMS je jednoduchá. Jedná se o svobodu jednání v EMS v místě, čase a podmínkách, jaké si určí americké síly. To jim pomůže k úspěšnému provedení operací ve všech doménách.

EMS je v dnešní době klíčové prostředí, kde probíhají vojenské i nevojenské operace (v době války i míru), jakožto i komerční a jiné aktivity. Ovládnutí EMS je základem pro nadvládu ve všech ostatních doménách – vzdušné, pozemní, námořní, vesmírné a kybernetické. Posledních 30 let protivníci Spojených států studovali americké technologie a současně rozvíjeli své vlastní schopnosti a zaváděli pokročilé technologie tak, aby mohli ohrozit americké schopnosti v EMS. Americké ministerstvo obrany musí reagovat pomocí revolučních technologií a moderních postupů, aby mohlo bojovat a ovládnout EMS.

Ministerstvo v dokumentu nastiňuje pět strategických cílů, jež americkým silám umožní dosáhnout nadvlády v EMS. Jedná se o:

  • Vývoj nadřazených schopností v EMS;
  • Vývoj agilní a plně integrované infrastruktury v EMS;
  • Kompletní výcvik pro působení v EMS;
  • Budování partnerství pro dosažení nadvlády v EMS;
  • Ustanovení efektivního řízení EMS.

Nadřazené schopnosti

V rámci prvního cíle chce ministerstvo obrany investovat do výzkumných a akademických kapacit. Důležitou roli hraje i spolupráce s obranným průmyslem. Systémy závislé na využití EMS musí fungovat za všech okolností. Je tedy třeba vyvíjet a nasazovat takové prostředky elektromagnetické ochrany, jež budou schopny plnit svou funkci a chránit veškeré vlastní prvky v EMS před záměrným i nechtěným působením elektromagnetické energie.

Budoucí systémy elektronického boje je třeba vyvíjet tak, aby byly schopné obstát v komplexním EMS během soupeření velmocí. Současně musí poskytovat možnost velmi rychlých softwarových i hardwarových vylepšení. Ministerstvo bude pokračovat v testování a hodnocení komerčních technologií pro jejich případné využití ve vojenské oblasti.

Dalším úkolem je vývoj systému Electromagnetic Battle Management (EMBM) určeného ke sledování EMS. EMBM využije principů spolupráce stroj-stroj a stroj-člověk k poskytování podkladů pro řízení operací v EMS v reálném čase. Pentagon počítá se zapojením algoritmů umělé inteligence a cloudu. EMBM bude zapojen do velitelské platformy JADCC (Joint All-Domain Command and Control).

V rámci soupeření velmocí chce Pentagon investovat do systémů pro elektromagnetický útok určených k zadržování protivníka v obranném postavení. I v této oblasti chtějí Spojené státy využít technologií jako jsou umělá inteligence nebo směrovaná energie. Samozřejmostí je nasazení elektromagnetických podpůrných opatření. Ta zvýší povědomí o situaci v EMS, což povede k větším možnostem v oblasti kinetického i nekinetického útoku.

Infrastruktura

V rámci druhého cíle ministerstvo obrany vybuduje integrovanou infrastrukturu pro získávání, analýzu a sdílení dat a testování různých scénářů. Díky této infrastruktuře Spojené státy rychle vyhodnotí situaci v EMS, což umožní rychlou reakci na nové nepřátelské schopnosti v EMS. Působení v EMS vyžaduje nasazení odolných systémů pro sběr a analýzu dat z komunikace, datalinků, radarů, rušičů, zařízení se směrovanou energií a elektrooptických senzorů.

Pro sdílení těchto dat je třeba vytvořit infrastrukturu schopnou interoperability v rámci Multi-Domain Operations a spolupráce se spojenci a komerčním sektorem. Všechny tyto schopnosti Pentagon podrobí testování tak, aby byly Spojené státy schopny držet krok s protivníky. To znamená jejich testování v realistických podmínkách umožňujících experimenty.

Výcvik

Důležitou součástí působení v EMS je výcvik řadových vojáků a specialistů elektronického boje. V rámci třetího cíle Pentagon vycvičí všechny příslušníky ozbrojených sil adekvátně k jejich pozici. Všichni specialisté na působení v EMS budou spolupracovat s ministerstvem na dosažení a udržení nadvlády v EMS. Aktualizací projdou také metodiky a předpisy pro působení v EMS. Stanou se z nich flexibilní příručky, které lze doplnit a měnit podle vývoje aktuální situace. Zároveň Spojené státy plánují pravidelná cvičení a válečné hry všech složek ozbrojených sil na všech úrovních v oblasti působení v EMS. Tyto cvičení proběhnou v realistických podmínkách obsahujících všechny vlastní i nepřátelské schopnosti působení v EMS.

Partnerství

V rámci čtvrtého cíle naváže Pentagon úzká mezinárodní spojenectví a spolupráce v EMS, jež podpoří americké operace v EMS. K tomu je třeba vytvořit postupy, které umožní vzájemnou interoperabilitu a schopnost sdílení dat. Ministerstvo vytvoří prostředí pro uzavření dohod s ostatními partnerskými armádami a v rámci Severoatlantické aliance. Zároveň plánuje Pentagon podporovat všechny spojence a partnery, aby vylepšovali své schopnosti v EMS, čímž se zlepší celkové schopnosti koalice.

Efektivní řízení

V rámci posledního, pátého cíle ministerstvo obrany sladí postupy, normy a aktivity všech aktérů v EMS. Všechny postupy je potřeba směřovat k dosažení nadvlády v EMS. Resort chce také dlouhodobě podporovat kulturu inovací, která umožní adekvátně reagovat na nové hrozby. Na domácí půdě bude Pentagon prosazovat takové legislativní podmínky, jež mu umožní výzkum, vývoj, testování a výcvik v oblasti EMS. Na mezinárodním poli chtějí Spojené státy prosazovat podmínky, jež nebudou bránit plnohodnotnému využití EMS ze strany USA a spojenců.

Americká strategie je velmi ambiciózním dokumentem, nicméně je vidět, že se Spojené státy poučily z posledního vývoje jak v Rusku, tak v Číně. Můžeme vidět snahu o zavádění nových technologií jako je umělá inteligence a z toho vyplývající posun ke kognitivnímu elektronickému boji. Spojené státy počítají i s větším zapojením svých spojenců a partnerů, přičemž vyvstává otázka, jak na tuto hozenou rukavici zareagují evropské státy. Pro ně tato strategie může být vhodným k impulsem k rozvoji oblasti elektronického boje – oblasti, ve které za světovými velmocemi silně zaostávají.

Zdroje: DoD

Nahlásit chybu v článku


Související články

Finsko poptává stíhačky pro radioelektronický boj EA-18G Growler

Firma Boeing, která letouny EA-18G Growler specializované na radioelektronický boj (REB) vyrábí, ...

NGJ-MB: Nové kontejnery elektronického boje pro EA-18G Growler

US Navy plánuje nahradit zastarávající systém AN/ALQ-99 novými rušícími kontejnery systému NGJ (Next ...

F-35 Lightning II a bitva o elektromagnetické spektrum

Oblast elektronického boje (ovládnutí elektromagnetického spektra) je v současné době klíčem k ...

PREMIUM Modernizace letounů elektronického boje Growler

Společnost Boeing odstartovala pětiletý modernizační program pro letouny elektronického boje EA-18G ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!