Američané budují Vesmírné síly. Evropa ani Rusko nemají potřebné technologie

Američané budují Vesmírné síly. Evropa ani Rusko nemají potřebné technologie
Nejsilnější raketou současnosti je Falcon Heavy od společností SpaceX. Motory jsou uspořádany v kruhovém vzoru (od roku 2013). Falcon Heavy jsou v podstatě tři Falcony 9 vedle sebe. / SpaceX (Zvětšit)

19. února 2019 podepsal prezident Donald Trump memorandum „Space Policy Directive-4: Establishment of the United States Space Force“. Po jeho formálním schválení Kongresem začnou vznikat Vesmírné síly Spojených států USSF (United States Space Force), jako další složka Ozbrojených sil Spojených států.

USSF

V úvodu amerického memoranda se uvádí: „Vesmírný prostor je nedílnou součástí našeho způsobu života, naší národní bezpečnosti a moderního boje. Ačkoli vesmírné systémy Spojených států historicky udržely technologickou výhodu oproti našim potenciálním protivníkům, tito potenciální protivníci nyní rozvíjejí své vesmírné schopnosti a aktivně rozvíjejí způsoby, jak popírat naše využívání prostoru v krizi nebo konfliktu.“

A pak v třetím odstavci deklarace je stanoven cíl: „Zřídit Vesmírné síly Spojených států, aby organizovaly, cvičily a vybavovaly síly pro zajištění svobody pohybu v, z a do kosmického prostoru; poskytovaly nezávislé vojenské možnosti pro národní velení; a posílily ničivost a účinnost společných sil. Vesmírné síly Spojených států by měly zahrnovat bojové i podpůrné bojové funkce, které umožní rychlé a trvale útočné a obranné kosmické operace a společné operace ve všech oblastech.“

K tomu ještě ocitujeme ruský server TopWar, který s odvoláním na Pentagon uvádí, že Vesmírné síly zahájí činnost od roku 2020 s počátečním stavem 200 osob. Konečný stav je prozatím plánován na 15 000 osob, včetně civilního personálu, s jejich postupným rozvíjením v průběhu pěti let.

Druhým podstatným krokem v posílení přítomnosti Spojených států v kosmickém prostoru je „privatizace“ vesmírného prostoru, čili umožnění přístupu ryze soukromého sektoru (zejména SpaceX a Blue Origin) do vesmíru a jeho podíl na vojenských zakázkách Pentagonu.

Upozorňujeme, že nadále budeme v textu používat výraz „vesmírné síly“, byť stejný význam má i výraz „kosmické síly“. I z pohledu doby od Aristotela může být Evropanovi významově bližší název kosmický, včetně uvádění stejného výrazu v ruských textech.

Pojďme se nyní podívat, co to znamená „zajistit svobodu pohybu v, z a do vesmírné oblasti“, jež cituje zmíněná deklarace.

Technologie levného přístupu do vesmíru

Základem je raketová technika a technologie. V prvém pořadí se bude jednat o schopnost rychle a levně přepravovat „nahoru a dolů“ vojenský vesmírný materiál, nebo chcete-li, provozovat „zdvih na orbitu“. Zajistit si svobodu pohybu ve vesmíru pak mohou různé vesmírné prostředky dopravené na orbitu. V následujících desetiletích tak určitě půjde o „kontrolu“ kosmického prostoru ve výškách zhruba od 100 až do několika set kilometrů nad Zemí.   

A jak si představit „zdvih na orbitu“ a jaké by měl mít schopnosti? To naznačí následující video:


Test Grasshopperu

Tento test je ze srpna 2013 a ukazuje výstup technologického demonstrátoru Grasshopper společnosti SpaceX do výšky 250 m s postranním manévrem 100 m a následným dosednutím do středu startovací plochy. Společnost SpaceX přistávání pomocí raketových motorů testovala v letech 2011 až 2014. Grasshopper posloužil pro vývoj technologií mechaniky při přistávání raket Falcon 9.

Jakého technického řešení je zde využito a co případně používají konkurenční projekty, tak to bude obsahem následující stati. Výsledkem pak bude získání představy, zda u daných raket má smysl řešit jejich modernizaci s cílem opakovaného použití raketových nosičů.

Regulace tahu raketového motoru

Prvou schopností je tedy regulace tahu motoru – parametru TWR (Thrust-to-Weight Ratio), čili regulování poměru tahu vůči hmotnosti rakety. Je-li TWR vyšší jak jedna, raketa se „odlepí“ od země a stoupá. Má-li však viset nad zemí po dobu několika sekund, znamená to, že TWR musí být roven jedna a při sestupu, méně jak jedna. To ale vše při měnících se parametrech hmotnosti (díky spotřebě paliva) rakety v čase.

Mimochodem, parametr TWR je výchozím údajem při zahájení návrhu nové konstrukce raketového nosiče.

Regulace tahu raketového motoru je řešena turbočerpadlovým soustrojím, které se skládá z rotačního čerpadla a plynové turbíny, která čerpadlo pohání. Čerpadlo pak vstřikováním paliva a okysličovadla do spalovací komory vytváří přetlak kapalin oproti tlaku vznikajícího hořením uvnitř komory motoru a zároveň dodává potřebný objem pohonných hmot. Dnes jsou tato soustrojí složitým zařízením, kde otáčky dosahují hodnot až 90 000 za minutu při teplotách i – 204 °C, je-li palivem například vodík. Do větších podrobností nepůjdeme.


Raketové motory Merlin od SpaceX; větší foto / SpaceX

Pojďme si tedy porovnat schopnosti prvních stupňů těžkých raketových nosičů Spojených států, Evropy a Ruska.

Jsou jimi Falcon 9, Ariane 5 a ruská Angar-A5, které dokáží (zde budeme ignorovat planetární dráhy) do výšky 200 km vynést náklad 22,8 tun, 20 tun a 24 tun dle pořadí uvedených raket.     

Pro následující potřebné výpočty použijeme údaje z veřejných zdrojů, jsou orientační, ale pro naši představu dostatečné:

Falcon 9 FT
Za vzor tedy vybereme raketový nosič Falcon 9 FT (Full Thrust), jenž má devět raketových motorů Merlin 1. Výpočtem dostaneme prázdnou hmotnost nosiče zhruba 75,29 tun. Při tahu 6700 kN (pozor, nezapomenout na gravitační konstantu) tak dostaneme TWR=9.

Zkusíme tedy jen jeden Merlin 1D+ s tahem 723 kN (na úrovni moře) a dostáváme TWR=0,97. A protože u motorů Merlin lze regulovat výkon motoru v rozmezí 40 až 100 %, zkusíme ještě tři motory na 40 % výkonu. TWR pak vychází 1,17. Závěr, použitím tří motorů je Falcon 9 schopen plynulé regulace výkonu tahu motoru okolo hranice TWR=1.


Rodina evropských raket, od nejmenší Vegy, přes současnou Ariane 5 až po vyvíjenou Ariane 6 (od 2020). Avšak ani u nejnovější Ariane 6 se nepočítá s motorickým přistávaním; větší foto / Arianespace

Ariane 5
Evropskou raketu Ariane 5 pohání u prvního stupně rakety motor Vulcain Mk. 2 o tahu 960 kN (na úrovni moře). Společně s centrálním stupněm pak pracují při startu i dva mohutné boostry (urychlovací raketové bloky) P-241 na tuhé pohonné hmoty. Prázdná hmotnost prvého stupně je 14 700 kg. Výpočtem tak dostáváme hodnotu TWR=6,66. Zkusíme ještě, kdy bude TWR=1 a dostaneme se na úroveň 15 % výkonu. To je již ale hodnota, kdy systém nedokáže udržet rovnoměrný požadovaný tlak ve spalovací komoře.

 

Angara-A5
Podívejme se nyní na jediného zástupce ruských těžkých raket, Angaru-A5, na její první stupeň, který se skládá z pěti modulů URM-1. Základem každého modulu je raketový motor RD-191, mající impozantní hmotnostní průtok paliva, zhruba 680 kg za sekundu.

V materiálech výrobce Angary „Závod Chruničeva“ dohledáme základní parametry motoru, tah 1922 kN (na úrovni moře) a hmotnost prázdného modulu URM-1 – 10 480 kg. Dále je uvedeno, že u motoru lze přiškrtit „drosselirovanie“ výkon motoru až na 27 %. Pro tento nejnižší přiškrcený výkon dostáváme hodnotu TRW=5,05. Opět zkusíme propočíst zregulovaný výkon pro TRW=1 a dostáváme se těsně pod hranici 6 % s průtokem paliva zhruba 34 kg paliva za sekundu.


Pět motorů RD-191 na raketě Angara-A5; větší foto /

Motor RD-191 sice patří ve své kategorii ke světové špičce, ale z hlediska požadované regulace tahu prvého stupně URM-1 je celý systém (motor, turbočerpadlové soustrojí i palivové rozvody) jako návratový modul nepoužitelný. Tento motor a nosič byly totiž vyvíjeny pouze na dosažení co nejvyššího maximálního výkonu.

První a také poslední start rakety Angara-A5 byl úspěšně proveden v prosinci 2014. Přesto osud celého projektu pravděpodobně směřuje k jeho konci (vysvětlíme později). V lednu letošního roku proběhla ruskými medií přestřelka mezi Závodem Chruničeva a výrobcem motoru RD-191 podnikem Energomaš. Uspořádání čtyř raketových modulů okolo centrálního nosiče u prvého stupně rakety totiž vždy nese nutnost chodu motorů po „určitou dobu“ (startovací fáze) při seškrceném výkonu. U použitých modulů URM-1 je to hranice okolo 30 %.

Při regulaci tahu motoru pod 38 % však u motoru RD-191 dochází ke vzniku nízkofrekvenčních kmitů, což může vést k havárii celé rakety. Podle Ivana Burtseva z Energomaše je však tento problém vyřešen. Podle něj sice přetrvávají určité výkyvy v procesu provozu raketového motoru, avšak „jsou v normálním rozsahu“.


Angara-A5; větší foto / Závod Chruničeva

Závěrem lze konstatovat, že systémy pohonu raket Ariane a Angara nejsou schopny modernizace s cílem dosažení plynulé regulace tahu motoru okolo hodnoty TWR=1.

Změna vektoru tahu

Druhou schopností, jež nás bude zajímat u těžkých raket „21. století“ je schopnost změny vektoru tahu raketového motoru.

Podívejme se tedy, jakým způsobem je řešena možnost změny vektoru tahu u americké rakety Falcon 9. Elon Musk nejen rád fotografuje, ale fotky z výroby raket také rád zveřejňuje. Přesto na některé detaily „zapomíná“ a tak máme možnost vidět pouze vnější technologická řešení.     


Devět motorů Merlin na Falcon 9 (Falcon 9 v 1.0) ještě s původním uspořádaním do čtverce (3×3). Nové kruhové uspořádaní se používá od roku 2013 (Falcon 9 v 1.1); větší foto / Elon Musk

Na obrázu lze vidět rozložení motorů Merlin 1 u rakety Falcon 9 v 1.0 v průběhu závěrečné fáze upevnění na „kinetický rám“ v motorovém bloku (jsou vidět fixační montážní přípravky u trysek motorů) a spojování motorového bloku s vlastním nosičem prvého stupně.

Naopak na úvodním obrázku (Falcon Heavy) jsou již motory nejen v transportní, ale i letové poloze. Kinetický rám pak v letové poloze umožňuje dostatečné vychýlení trysek v kruhovém rozsahu.

Na stránkách závodu Chruničeva je zmíněna možnost řízení vektoru tahu RD-191 u nosiče Angara-A5 natočením komory motoru ve dvou rovinách. Účelem zde je však pouze navedení rakety na letovou dráhu. Obdobně to platí i pro evropskou raketu Ariane.

Opakovaný zážeh raketového motoru

K třetímu požadavku, opakovaný zážeh motorů u prvého stupně, lze konstatovat, že kromě motorů Merlin 1 tuto schopnost prozatím nemá žádný jiný motor používaný v prvních stupních těžkých raket jak Evropy tak Ruska. Ariane k zažehnutí motorů používá hořáky ve startovní rampě.

A jak si tedy celkově představit „výtah na orbitu“ demonstruje následující video. Je sice z kategorie „vesmír pro běžné lidi“ ale velice názorně vysvětluje principy návratu nosiče prvého stupně a boostrů rakety Falcon 9.


Přeložené video najdete na stránce ElonX

Závod o kontrolu vesmírného prostoru

V rámci svého vystoupení na washingtonské konferenci Centra strategických a mezinárodních studií CSIS (Center for Strategic and International Studies) v březnu letošního roku, ministr obrany Spojených států Patrick Shanahan informoval o zřízení Agentury pro rozvoj vesmíru SDA (Space Development Agency).

Úkolem organizace bude vytipovat vhodné stávající vesmírné technologie a organizovat vývoj nových z hlediska potřeb Vesmírných sil.

Určitě tam bude zařazen Boeing X-37B Orbital Test Vehicle (OTV) – orbitální testovací loď. Informace o Boeingu již Armádní noviny přinesly, my jen zdůrazníme, že v září 2017 byla kosmická loď X-37B (OTV-5) vynesena na orbitu s použitím nosiče rakety Falcon 9. A deklaruje-li společnost SpaceX schopnost do 24 hodin opětovné použití Falconu 9, v principu tak získávají americké Vesmírné síly schopnost rychlého reagování na možné budoucí potřeby ve vesmíru. Touto schopností prozatím nedisponuje žádný jiný stát světa.

A nyní se zmíníme o vesmírné stanici ISS. Jakou to má souvislost s Vesmírnými silami? 

Před měsícem RIA Novosti, pod titulkem „Roskosmos předložil na ISS provádět vojenské experimenty“, informovaly o plánu na provádění vojenských experimentů na stanici. Opírají se při tom o události v období let 2014 až 2015, kdy ruští kosmonauti měli za úkol sledovat události na Ukrajině a v Sýrii. Jak dále server uvádí: „zahraniční kolegové dělali totéž“.


Pokusy se zachycováním kosmického smetí lze využít i pro vojenské účely

Kosmická smlouva (Outer Space Treaty) z roku 1967 mimo jiné zakazuje zřizování vojenských základen ve vesmíru. A jak to u smluv bývá, vždy se najde způsob, jak je obejít. Příkladem mohou být různá zařízení na „čištění kosmického smetí“, ve skutečnosti použitelná jako kosmická zařízení na eliminaci satelitů, třetích stupňů mezikontinentálních raket (ICBM) apod. Provádí to všechny státy, jež vlastní vesmírné technologie a je asi jen otázkou času, kdy Kosmická smlouva začne být pomalu přežitkem (určitě si ale nikdo nedovolí umístit do vesmíru zbraně hromadného ničení). A to platí i o využívání stanice ISS k „mírovým“ účelům.

Rusko nyní řeší pro sebe dva zásadní problémy. Jednak Spojené státy oznámily v roce 2024 odchod z programu ISS a od roku 2020 by měl startovat lunární projekt Deep Space Gateway (DSG). A v těchto souvislostech například TopWar řešil otázky typu „Jak se bude dělit ISS?“ a pak tu zásadní, na čem vlastně k ISS a DSG budou ruští kosmonauti létat. A tak nejde ani tak o výzkumné úkoly na stanicích jako o kontrolu, co tam druhá strana provádí.


Stanice Gateway u Měsíce; větší foto / NASA

Ruský zdvih na orbitu

Sojuz vs. Angara

A tady se dostáváme k druhému vesmírnému dopravnímu systému Ruska, Sojuzům.

Pod Roskosmos spadají tři základní korporace: „Závod Chruničeva“ montující rakety programu Angara, kde zadavatelem je ruské Ministerstvo obrany. Druhou je korporace „Energia“ montující rakety programu Sojuz. Třetí je pak výrobce raketových motorů pro obě korporace „NPO Energomaš“.

Rusko v současnosti provozuje raketové nosiče Sojuz-2.1a a Sojuz-2.1b. Raketa (nosič a připojený třetí stupeň – rozvodný „razgonnyj-rozhánět“ blok) zpravidla dostane název podle nastavené navigace rozvodného bloku. Pro různá místa startů vyplývají rozdílné dráhy letu a tím i rozdílné navigace.

Příklad. Dopravní Sojuz s nákladem pro posádku ISS má nosič Sojuz-2.1a a nese označení například Progres MS-11 (start z kosmodromu Vostočnyj).

Raketa Sojuz MS-12 má ale nosič Sojuz-FG (má modernizované motory a startuje z kosmodromu Bajkonur) a slouží k dopravě kosmonautů na ISS. A zde použitá navigace u třetího stupně je vyrobena na Ukrajině. Tato raketa startovala nyní v březnu s posádkou k ISS.

Sojuz MS-13 má letět letos v červnu a poslední, Sojuz MS-15 letos v září. A to je konec. Víc raket s ukrajinskou navigací už Roskosmos pro lety k ISS nemá (a ani žádné jiné).


Proton; větší foto / Závod Chruničeva

K tomu můžeme přidat, že letos v březnu bylo oznámeno, že ze dvou odpalovacích ramp pro střední rakety Proton (v červnu 2018 Dmitrij Rogozin nařídil, po spotřebování již vyrobených raket, ukončit projekt Proton) bude první uzavřena příští rok a druhá v roce 2025. Takže to je také konec Protonů.

Takže když si to vše shrneme, program Angara (stál biliony rublů) bude pomalu a potichu, dle TopWaru, uzavřen. Ač oficiální místa o ukončení projektu Angara se nezmiňují, podle TopWaru je hlavním důvodem ukončení 5× větší cena Angary-A5 proti Sojuzům.

Je třeba si také uvědomit, že raketa Angara A-5 je vojenský projekt a není původně navržená k vynášení lidské posádky. Naopak Sojuz (resp. vyvíjený Sojuz 5) je státní projekt. Samozřejmě je zde také boj mezi závodem Chruničeva (Angara) a Energia (Sojuz) o veřejné peníze a také o to, kdo bude vynášet novou ruskou kosmickou loď Federacija.


Briz-M / Závod Chruničeva

Proti Angaře stojí také fakt, že používá rozvodný blok Briz-M s ukrajinskou navigací. Problémem jsou i neustále odklady ‒ druhý start Angary-A5 (plánován na rok 2016) se uskuteční až na závěr letošního roku.

Naopak pro lehké rakety Sojuz-2.1 je před dokončením ruský navigační systém rozvodného bloku „Volha“, zbývá provést ještě dva zkušební lety. Tyto se mají uskutečnit z kosmodromu Pleseck. Z nově budovaného kosmodromu Vostočnyj byl proveden jeden start v roce 2016.

Nové lehké Sojuzy (nahrazující Sojuzy-2.1) ponesou označení Sojuz-2 a určitě se k lunární stanici DSG nedostanou. Jsou určeny pouze pro vynášení malých satelitů na nízké dráhy.

U kosmodromu Vostočnyj je ale jeden zásadní problém. Kosmodrom totiž není prozatím schopen startů raket s lidskou posádkou, chybí dobudovat zhruba asi 30 objektů speciálního vybavení. A finance zatím nejsou. Kosmodrom Vostočnyj se začal budovat v roce 2011 a dokončení se očekávalo v roce 2018. Nyní se počítá s dokončením v roce 2022.


Sojuz 5; větší foto / Závod Chruničeva

Sojuz 5

Kvůli problémů s Angarou a kosmodromem Vostočnyj byl zahájen vývoj nového modulárního systému (na schématu Angary), kde základem je modul, raketový nosič střední třídy Sojuz-5, pod názvem Irtyš. Zde se již první výsledky dostavily. Jak informoval Dmitrij Rogozin v únoru letošního roku na twitteru: „První motor RD-171MV pro nejnovější raketu střední třídy Sojuz-5, Irtyš, je sestaven v NPO Energomaš a připravuje se na zážehové testy. Co se týče výkonu, nemá ve světě obdoby“.

A odkud bude Sojuz 5 létat? Z Bajkonuru! V roce 2016 byl oprášen společný projekt mezi Ruskem a Kazachstánem pod názvem Bajtěrek. Byl zahájen již v roce 2004, ale létat z něj měly ukrajinské (!) rakety Zenit. Do modernizace kosmodromu pro Sojuz 5, od roku 2018, Roskosmos investoval již jednu miliardu dolarů. První zkušební start je plánován na rok 2022, let s posádkou k ISS (!) v roce 2024.

A pokud se termíny nestihnou, pro lety ruských kosmonautů na ISS a DSG jsou připraveny jízdenky od SpaceX. A jak poznamenal Dmitryj Rogozin, za „cenu 120 milionů dolarů za osobu“, což je mimochodem o 50 % více, než NASA platí Roskosmosu (80 milionů dolarů). NASA deset let živila Roskosmos a nyní bude chtít zřejmě své peníze zpět.

Vesmírné síly Spojených států na dlouhá desetiletí získávají dominantní převahu v „zajištění svobody pohybu v, z a do vesmírné oblasti.“ To neznamená, že Evropa a možná i Rusko nepostaví svoje těžké raketové nosiče. Jestliže do současnosti se vývoj evropských a ruských nosičů financoval částečně i komerčními lety, za díky drtivému nástupu SpaceX to bude možné pouze z národních zdrojů.

Jak oznámila společnost SpaceX, za rok 2018 již obsadila 65 % trhu komerčních startů. A tak nakonec půjde jen o to, kolik je Evropa a Rusko ochotno zaplatit za půlminutovou PR v mediích: “Dnes odstartovala těžká raketa…“, která vlastně ani nikoho nebude zajímat.

Zdroje: White House, TopWar, ElonX, ArianSpace, Chruničev, Engine Space, SpaceFlight, RIA

 
 
 
 
 
 

Nahlásit chybu v článku


Související články

PL-19 Nudol: Rusové testují zbraň proti satelitům

Podle amerického deníku The Washington Free Beacon Rusové v prosinci provedli již pátý test ...

Americké Vesmírné sbory již v roce 2019?

V březnu jsme psali o možnosti vzniku amerických Vesmírných sborů (US Space Corps). Nyní to vypadá, ...

Space Forces: Pentagon buduje vesmírné síly

Pentagon připravuje vznik Vesmírných sil (Space Force), šesté plnohodnotné složky Ozbrojených sil ...

Nad Kalifornií se proháněl špionážní U-2 s volacím znakem vesmírné lodě Enterprise

Americké špionážní letadlo U-2 létá s novým typem maskování. Předstírá, že přiletělo z budoucnosti, ...

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • PavolR
  18:09 11.11.2019

  Čo je už aj v Rusku veľa, to musí byť teda fakt veľa: https://svet.sme.sk/c/22257209... :-D

  Čo je už aj v Rusku veľa, to musí byť teda fakt veľa: https://svet.sme.sk/c/22257209... :-D

 • Slavoslav
  11:55 15.05.2019

  trochu OT, ale hodi sa to sem. Rusom emigorval sef ruského vesmírneho programu, pravdepodobne kvôli vysetrovaniu sprenevery co sa chystalo v nim vedenom urade. Nafingoval sluzobku ...Zobrazit celý příspěvek

  trochu OT, ale hodi sa to sem. Rusom emigorval sef ruského vesmírneho programu, pravdepodobne kvôli vysetrovaniu sprenevery co sa chystalo v nim vedenom urade. Nafingoval sluzobku a z Grecka poziadal o uvolnenie z funkcieSkrýt celý příspěvek

  • PavolR
   12:46 15.05.2019

   Bude zaujímavé sledovať, aká bude jeho nasledujúca destinácia. Čína, USA, ... , India?

   Bude zaujímavé sledovať, aká bude jeho nasledujúca destinácia. Čína, USA, ... , India?

 • givicz
  10:18 21.04.2019

  Американская замена «Союзов» провалила испытания (Americká záměna Sojuzu selhala při ...Zobrazit celý příspěvek

  Американская замена «Союзов» провалила испытания (Americká záměna Sojuzu selhala při testech
  https://topwar.ru/157116-ameri...

  SpaceX se chystal znovu použít kosmickou loď při neúspěšném testu za letu, když kosmická loď vypustí motory SuperDraco během špičkového aerodynamického tlaku po startu a odtrhne ho od urychlovače Falcon 9. Očekávalo se, že zkoušky budou probíhat v létě.

  Jakékoliv zpoždění v testování systému re-zpoždění mise Demo-2, jehož let s astronauty NASA Bob Benken a Doug Hurley na palubě se měl konat v červenci, ale nakonec byl odložen na podzim 2019. Při současném neúspěšném testování bude licenční období pro trvalé lety do ISS opět odloženo.

  Crew Dragon je považován americkou národní leteckou agenturou jako hlavní náhrada za ruskou kosmickou loď Sojuz v misích pro dodávky amerických kosmonautů na Mezinárodní kosmickou stanici.


  SpaceX confirms anomaly during Crew Dragon abort engine test
  https://spaceflightnow.com/201...
  An accident Saturday during an abort engine test on a Crew Dragon test vehicle at Cape Canaveral sent a reddish-orange plume into the sky visible for miles around, a setback for SpaceX and NASA as teams prepare the capsule for its first mission with astronauts.

  SpaceX has won a series of NASA contracts totaling more than $3.1 billion since 2010 to develop the human-rated Crew Dragon spacecraft. A similar set of contracts were awarded to Boeing, worth more than $4.8 billion.Skrýt celý příspěvek

  • Roland
   14:18 21.04.2019

   jj, stalo se to - na druhou stranu i Ty myslím musíš vidět drobný rozdíl. Space X postuje příspěvky o reálných věcech v reálných podmínkách, Ty sem postuješ tisková prohlášení...

   jj, stalo se to - na druhou stranu i Ty myslím musíš vidět drobný rozdíl. Space X postuje příspěvky o reálných věcech v reálných podmínkách, Ty sem postuješ tisková prohlášení...

  • darkstyle
   17:32 21.04.2019

   V tom clanku maju chybu.. Kontrakt je z roku 2014 a na sumu 2.6 mld dolarov.. Ono to nemusi byt az taka fatalna chyba.. Lebo tento dragon crew sa vykupal v mori, co mohlo ...Zobrazit celý příspěvek

   V tom clanku maju chybu..

   Kontrakt je z roku 2014 a na sumu 2.6 mld dolarov..

   Ono to nemusi byt az taka fatalna chyba..
   Lebo tento dragon crew sa vykupal v mori, co mohlo poskodit motory..

   Podla predbeznych udajov, bol na vine len jeden z motorov.. nie vsetky..

   A maju lietat do kozmu zatial vzdy s novymi..
   Aj ked ciel je jasny- znovupouziteľnosť..

   Prave pre taketo pripady sa robia testy..
   Aby sa odstranovali chyby..Skrýt celý příspěvek

  • givicz
   22:09 21.04.2019

   Takže se již objevilo video ... jedná se o totální expolozi... DM-1 Capsule RUD During Test April 20, 2019 -- Upscaled https://www.youtube.com/watch?... Crew Dragon ...Zobrazit celý příspěvek

   Takže se již objevilo video ... jedná se o totální expolozi...
   DM-1 Capsule RUD During Test April 20, 2019 -- Upscaled
   https://www.youtube.com/watch?...

   Crew Dragon vybuchl během zkoušky motorů – co to znamená pro mise s posádkou?
   https://www.elonx.cz/crew-drag... Skrýt celý příspěvek

  • dusan
   19:59 22.04.2019

   Ide o poruchu pomocných motorov určených len na dosiahnutie bezpečnej vzdialenosti od modulu od materskej lode pri havárii. Samozrejme, že to program zdrží, ale práve preto sa ...Zobrazit celý příspěvek

   Ide o poruchu pomocných motorov určených len na dosiahnutie bezpečnej vzdialenosti od modulu od materskej lode pri havárii.

   Samozrejme, že to program zdrží, ale práve preto sa robia tie testy, aby sa to nestalo s ľuďmi.

   Pre Rusov to je naozaj len malý "úspech", lebo v zaostávaní ich kozmonautiky je na naozaj len "detail" .... mimoto má NASA viac "želiezok v ohni" a je len otázkou pomerne krátkeho času, kedy získa náhradu Sojuzov.

   Hlavne dosť nechápem ruské komické konšpirácie o "dierkach čo navŕtali Amíci" .... to fakt nechápu, že si takýmito lacnými blábolmi ničia budúcnosť ?Skrýt celý příspěvek

   • givicz
    20:58 22.04.2019

    Tak Rusové od roku 2011 vozí bez problému bezpečně američany do vesmíru, bez problému jim dodávají spolehlivé raketové motory... už se vyjádřil k nehodě i Roskosmos, že je ...Zobrazit celý příspěvek

    Tak Rusové od roku 2011 vozí bez problému bezpečně američany do vesmíru, bez problému jim dodávají spolehlivé raketové motory... už se vyjádřil k nehodě i Roskosmos, že je připraven SpaceX pomoci s vyšetřováním nehody Dragon II...

    «Роскосмос» готов помочь SpaceX в расследовании неполадок Dragon 2 ( "Roscosmos" je připraven pomoci SpaceX v řešení problémů Dragon 2 )
    https://russian.rt.com/science...
    Šéf tiskové služby Roscosmos, Vladimir Ustimenko, řekl, že ruské odborníky jsou připraveny pomoci Ilona Mask a SpaceX společnosti při vyšetřování nehody, ke které došlo při pozemních testech záchranného záchranného systému kosmické lodi Dragon 2. „Ilona Mask má dostatek technických nástrojů a síly k práci na chybách. V případě žádosti o technickou radu Roscosmos je společnost připravena poskytnout všestrannou pomoc, “říká RIA Novosti.

    Jinak co jsem četl tak ta oblaka kouře co při explozi unikla se nacházely pěkné sračky jelikož SpaceX je používá v motorech ... moc bych v té oblasti surfovat nechtěl....

    https://www.elonx.cz/wp-conten...

    " Motory Draco i SuperDraco spalují oxid dusičitý a monomethylhydrazin a mají dokonce společné nádrže. Tento druh paliva je toxický a oxid dusičitý je důvodem, proč byl kouř vzniklý při nehodě načervenalý. Kouř bylo dokonce možné zaznamenat i na radarových snímcích "

    Monomethylhydrazin - Je vysoce toxický, při metabolizaci v organismu vytváří oxid uhelnatý, formaldehyd a metan. Při kontaktu s pokožkou nebo sliznicemi působí poleptání. Po vstřebání dráždí centrální nervový systém, působí křeče a může vést až k hemolýze, poškození jater a rakovině.Skrýt celý příspěvek

    • dusan
     00:55 23.04.2019

     Bez problémov ? ..... už i Amíci si preverili záchranný systému Sojuzu : ) Americká armáda už nepočíta s ruskými motormi. Okrem iného i preto, že sa Rogozin už v roku 2013 !! ...Zobrazit celý příspěvek

     Bez problémov ? ..... už i Amíci si preverili záchranný systému Sojuzu : )

     Americká armáda už nepočíta s ruskými motormi. Okrem iného i preto, že sa Rogozin už v roku 2013 !! vyhrážal, že ich prestanú dodávať americkej armáde.

     V komerčnom sektore si Rusi môžu dodávať komu chcú i americkým firmám, ak bude záujem.

     A čo sa týka "pomoci pri vyšetrovaní" .... samozrejme, že by sa Rusi zoznámili s pokročilejšími technológiami .... lebo Sojuz je síce osvedčený, ale pomaly ale isto putuje do múzeí a Rusi nemajú adekvátnu náhradu ...

     Okrem toho má v poslednom čase SpaceX spolahlivejšie nosiče ako Rusi - čo nie je ani tak o technike, ale o "bodeli" v ruskej kozmonautike, kedy zlyhávajú x-krát "skontrolované" systémy.Skrýt celý příspěvek

     • givicz
      11:34 23.04.2019

      dusan celkem mají různé modifikace a verze raket Sojuz již celkem OKOLO 2000 startů, kdy očividně jim funguje i originální záchranný systém .. na prvním místě při vynášení lidí do ...Zobrazit celý příspěvek

      dusan celkem mají různé modifikace a verze raket Sojuz již celkem OKOLO 2000 startů, kdy očividně jim funguje i originální záchranný systém .. na prvním místě při vynášení lidí do vesmíru je spolehlivost... rusové i při těch největších sankcích a rozepřích s USA neřekli, že nebudou vozit americké astronauty do vesmíru, nikdy se nestalo, že by jim nedodali raketové motory ...

      15. 3. 2019 «Союз МС-12»: хроника старта (Sojuz MC 12 kronika startu)
      https://www.youtube.com/watch?... Skrýt celý příspěvek

  • Superme
   20:58 23.04.2019

   Falcon 9 na začátku testování taky pravidelně "bouchal" - kdy naposledy se to stalo? Kdy naposledy "bouchl" Falcon 9 při přistání na pevnině nebo při startu? Dá se říct, že nebýt ...Zobrazit celý příspěvek

   Falcon 9 na začátku testování taky pravidelně "bouchal" - kdy naposledy se to stalo? Kdy naposledy "bouchl" Falcon 9 při přistání na pevnině nebo při startu? Dá se říct, že nebýt rozbouřeného moře, SpaceX by nedávno přistáli všechny 3 stupně Falconu Heavy!

   Pro SpaceX to je problém - ano, ale od toho ty testy jsou a věř tomu, že ´se jim ten problém zachvíli podaří vyřešit a Rusové si klidně budou moci lítat s bezpečným Sojuzem dál :)
   https://www.idnes.cz/technet/v... Skrýt celý příspěvek

 • UnionPacific
  14:07 20.04.2019

  Že vás to baví furt rozoberať problémy ruskej kozmonautiky. Čo tak analyzovať talianské alebo španielské rakety ? Lebo ich Hdp je porovnateľné s ruským. Škodovku tiež nemá ...Zobrazit celý příspěvek

  Že vás to baví furt rozoberať problémy ruskej kozmonautiky. Čo tak analyzovať talianské alebo španielské rakety ? Lebo ich Hdp je porovnateľné s ruským. Škodovku tiež nemá zmysel porovnávať s BMWSkrýt celý příspěvek

  • Marw
   18:56 20.04.2019

   No, ked uz si to nacal, Talianske Vegy su celkom simpaticke stroje ;-)

   No, ked uz si to nacal, Talianske Vegy su celkom simpaticke stroje ;-)

  • Clavo
   16:24 21.04.2019

   To máš pravdu ale tu sú osobnosti ktoré si naťahujú pipíka pri amickej raketove technológií aj keď na vynaložené peniaze stojí tak akurát za prd.

   To máš pravdu ale tu sú osobnosti ktoré si naťahujú pipíka pri amickej raketove technológií aj keď na vynaložené peniaze stojí tak akurát za prd.

 • nvkl
  13:44 19.04.2019

  rusaci po rozpadu sssr jen vaří že zbytku. Musk na mě působí jako snatkovej podvodník. Celá situace výzkumu vesmíru mi přijde tristní. Touhle dobou už sme měli stavět kolonizaci ...Zobrazit celý příspěvek

  rusaci po rozpadu sssr jen vaří že zbytku. Musk na mě působí jako snatkovej podvodník. Celá situace výzkumu vesmíru mi přijde tristní. Touhle dobou už sme měli stavět kolonizaci lodě ke hvězdám. Kdo a proč to kurva brzdí?Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   14:11 19.04.2019

   Protože "fyzika"...

   Protože "fyzika"...

  • Vrata
   15:52 19.04.2019

   Brzdi to ti, co to neudelali. Je nas cca 7 miliard, vcetne mne a vas. Nesvadejte tojen na Muska.

   Jo, a take perpetum mobile uz tu mohlo davno byt.

   Brzdi to ti, co to neudelali. Je nas cca 7 miliard, vcetne mne a vas. Nesvadejte tojen na Muska.

   Jo, a take perpetum mobile uz tu mohlo davno byt.

 • Superme
  22:34 18.04.2019

  Celý příběh SpaceX, od vzniku do součastnosti je jak námět na hollywoodský film. Je neuvěřitelné co už Musk dokázal a jak rychlým tempem pokračuje ve vývoji Starshipu. Jakým ...Zobrazit celý příspěvek

  Celý příběh SpaceX, od vzniku do součastnosti je jak námět na hollywoodský film. Je neuvěřitelné co už Musk dokázal a jak rychlým tempem pokračuje ve vývoji Starshipu. Jakým neuvěřitelným způsobem dokázal předběhnout všechnu konkurenci - od Boeingu, přes Evropu, po Čínu i Rusko. givicz a podobní se tu mohou hádat jak chtějí - realita je hoši jiná a vy sami to moc dobře víte.Skrýt celý příspěvek

  • shal
   08:56 19.04.2019

   A to všechno za zlomek nákladů ve srovnání s tím, kolik by to stálo tradiční cestou.

   A to všechno za zlomek nákladů ve srovnání s tím, kolik by to stálo tradiční cestou.

  • Magister_Peditum
   09:00 19.04.2019

   Souhlasím, jen bych ale dodal, že SpaceX nezačalo od nuly, ale dostalo se mu výrazné pomoci od NASA. Ale i tak je to obrovský úspěch, který jen potvrzuje, že komercializace ...Zobrazit celý příspěvek

   Souhlasím, jen bych ale dodal, že SpaceX nezačalo od nuly, ale dostalo se mu výrazné pomoci od NASA. Ale i tak je to obrovský úspěch, který jen potvrzuje, že komercializace kosmických letů byla správným krokem.Skrýt celý příspěvek

   • shal
    09:13 19.04.2019

    SpaceX opravdu začala od nuly. Od NASA nedostali vůbec nic dokud nevyvinuli raketu schopnou dosáhnout orbity. Až když se na tu orbitu dostali, tak vyhráli zakázku od NASA.

    SpaceX opravdu začala od nuly. Od NASA nedostali vůbec nic dokud nevyvinuli raketu schopnou dosáhnout orbity. Až když se na tu orbitu dostali, tak vyhráli zakázku od NASA.

    • Magister_Peditum
     09:22 19.04.2019

     Jo? Já měl za to, že jim NASA pomohla s vývojem motorů, ale jestli je to, jak říkáš, tak klobouček.

     Jo? Já měl za to, že jim NASA pomohla s vývojem motorů, ale jestli je to, jak říkáš, tak klobouček.

     • shal
      09:24 19.04.2019

      Kdepak. Merliny jsou čistě dílem SpaceX.

      Kdepak. Merliny jsou čistě dílem SpaceX.

     • darkstyle
      18:47 19.04.2019

      Daj si do googlu falcon 1 a dozvies sa viac..

      Daj si do googlu falcon 1 a dozvies sa viac..

     • Roland
      20:59 19.04.2019

      space saám X vyrobil 4 rakety, tři mu postupně bouchly a až 4 se dostal kam měl - a vyhrál zakázku od NASA (hodně ve zkratce) - začátek byl fakt v jejich režii. Poté, co se Muscovi ...Zobrazit celý příspěvek

      space saám X vyrobil 4 rakety, tři mu postupně bouchly a až 4 se dostal kam měl - a vyhrál zakázku od NASA (hodně ve zkratce) - začátek byl fakt v jejich režii. Poté, co se Muscovi v rusku vysmáli a nic mu neorodali, tak se rozhodl, že si to holt postaví sám. Současný výsledek je pro mě něco z říše fantazie...Skrýt celý příspěvek

 • givicz
  15:53 18.04.2019

  Starty raket v roce 2019 http://starty.kosmonautix.cz... https://www.roscosmos.ru/25999... Pyotr Lyovochkin, hlavní konstruktér NPO Energomash, vývojář a výrobce slavných motorů ...Zobrazit celý příspěvek

  Starty raket v roce 2019
  http://starty.kosmonautix.cz...

  https://www.roscosmos.ru/25999...
  Pyotr Lyovochkin, hlavní konstruktér NPO Energomash, vývojář a výrobce slavných motorů RD-180, komentoval prohlášení PR Ilony Mask o „nadřazenosti“ motoru Raptor vytvořeného společností SpaceX:

  „Společnost SpaceX vyrábí motor Raptor na komponentách kyslíku a metanu nebo, jak je obvyklé v ruské klasifikaci, na plynový systém. V takovýchto systémech není taková úroveň tlaku ve spalovací komoře něco výjimečného - v našem vývoji u těchto schémat stanovujeme úroveň tlaku v komoře nad 300 atmosfér. Tlak v komoře není výstupní charakteristikou motoru, jako je tah a specifický impuls.

  Pan Musk, který není technickým specialistou, však nebere v úvahu, že motor RD-180 pro startovací vozidlo Atlas používá zcela odlišný palivový okruh - „kyslík-petrolej“, což jsou další provozní parametry motoru. Je to jako porovnání motorové nafty a benzínového spalovacího motoru. A vezmeme-li v úvahu skutečnost, že Energomash certifikoval motor s 10% rezervou, pak je tlak ve spalovací komoře RD-180 vyšší než 280 atmosfér.

  Navzdory tomu, že naše společnosti jsou konkurenty, jako inženýři vítáme první úspěchy kolegů z SpaceX v oblasti výroby raketových motorů. Během vývoje motoru Raptor dosáhli američtí inženýři rekordní úrovně tlaku v komoře. To ukazuje na dostatečně vysokou úroveň vývojových a výrobních procesů ve společnosti SpaceX. “Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   18:49 18.04.2019

   " v našem vývoji u těchto schémat stanovujeme úroveň tlaku v komoře nad 300 atmosfér. Tlak v komoře není výstupní charakteristikou motoru, jako je tah a specifický impuls. "Pan ...Zobrazit celý příspěvek

   " v našem vývoji u těchto schémat stanovujeme úroveň tlaku v komoře nad 300 atmosfér. Tlak v komoře není výstupní charakteristikou motoru, jako je tah a specifický impuls.

   "Pan Musk, který není technickým specialistou,"

   Proto jsme se vrátily k porovnání v atmosférách a žádný jiný údaj raději neuvedly.Skrýt celý příspěvek

  • Marw
   20:35 18.04.2019

   Givi, si si vedomi ze postovanim tychto sprav len potvrdzujes, aky su Rusi uboziaci? Nie preto, aku maju techniku, ale prave pre tieto nezmyselne povysenecke vylevy. Ked to ...Zobrazit celý příspěvek

   Givi, si si vedomi ze postovanim tychto sprav len potvrdzujes, aky su Rusi uboziaci? Nie preto, aku maju techniku, ale prave pre tieto nezmyselne povysenecke vylevy.

   Ked to clovek cita, ma pocit ze Rusi sa prave prebudili po 10 rokov trvajucej kome z chlastu, inak sa veta "vítáme první úspěchy kolegů z SpaceX v oblasti výroby raketových motorů" da len tazko vysvetlit. Ono je to vlastne celkom zabavne sledovat, ako sa tvaria nad vecou a povysenecky voci firme, ktora fakticky priviedla na pokraj bankrotu polovicu Ruskeho kozmickeho sektora (Energomas uz avizoval ze po poslednej dodavke RD-180 tento rok bude potrebovat statnu pomoc, Chrunicev bol dokonca nuteny zacat rozpredavat lukrativne pozemky v Moskve).

   Je smutne, ked kedysi spickovy vyrobca motorov dnes uz len nemohuco poukazuje na to, ze "mi mame vyssi tlak v komore", taktne pomlciac ze ako BE-4 tak aj Raptor budu dosahovat vyssie ISP (prave vdaka inemu palivu, hlavne ze oni su borci lebo, kerozin), taktne pomlciac ze Raptor ma rovnaky tah na jednu komoru ako ich derivaty RD-170 a BE-4 ich dokonca o 20 % prekonava a to este nevieme ake budu Raptor a BE-4 dosahovat T:W.

   Cela tato groteska je este trapnejsia, ked sa vezme do uvahy, ze Raptor je FFSC, cize ta najkomplikovanejsia a najnarocnejsia verzia motorov s uzavretym cyklom. Ak je toto "prvy uspech", tak na ich mieste by som mal dost bobky co s nimi bude, ked pridu tie dalsie uspechy.

   Na miesto tychto jalovych reci mozu zacat od buduceho roku intenzivne premyslat, komu ten "slavny motor RD-180" predaju. Zatial to totiz vyzera, ze najblizsie roky bude produkcia derivatov RD-170 dosahovat zavratnych 0-5 kusov rocne. Podla toho ci sa im po dari rocne zosmolit aspon jednu Angaru A5 a podla toho kolko RD-181 ma na sklade NGIS pre Antares.Skrýt celý příspěvek

   • petris
    00:50 19.04.2019

    Bez tých výlevov by to nešlo Marw? Lyovočkin poukázal na vyšší tlak v komore ich motora, pretože Musk tweetol niečo čo podľa neho nie je pravda. Ten argument "my máme vyšší tlak v ...Zobrazit celý příspěvek

    Bez tých výlevov by to nešlo Marw? Lyovočkin poukázal na vyšší tlak v komore ich motora, pretože Musk tweetol niečo čo podľa neho nie je pravda. Ten argument "my máme vyšší tlak v komore" priniesol Musk, nie Lyovočkin. Nešlo o žiadne povyšovanie sa, len uvádzal veci na pravú mieru.Skrýt celý příspěvek

    • shal
     09:03 19.04.2019

     Blbost. Tlak ve spalovací komoře je sice krásný údaj, ale tam kde se opravdu hraje technická vysoká dívčí je tlak na turbu, kde má Raptor větší výsledky. Ruský raketový průmysl ...Zobrazit celý příspěvek

     Blbost. Tlak ve spalovací komoře je sice krásný údaj, ale tam kde se opravdu hraje technická vysoká dívčí je tlak na turbu, kde má Raptor větší výsledky. Ruský raketový průmysl nezvládá konkurovat, tak provádí takzvaný "cherry picking", kdy prezentuje specificky vybraná čísla bez kontextu, na kterých se hojí. Skutečnost je, že RD-180 je sice kvalitní motor, ale Raptor je prostě lepší téměř ve všech parametrech.

     Nehledě na to, že RD-180 není čistokrevný ruský motor, ale vznikl společnou prací Energomashe a RocketDynu.Skrýt celý příspěvek

     • shal
      09:05 19.04.2019

      Respektive ve většině parametrů.

      Respektive ve většině parametrů.

     • petris
      13:13 19.04.2019

      Ok, tak ešte raz: Prvý kto si začal honiť ego na tlaku v spalovacej komore bol Musk vo svojich tweetoch zo 7. 2. 2019 v tomto znení: @elonmusk · 7. 2. 2019 V odpovedi ...Zobrazit celý příspěvek

      Ok, tak ešte raz: Prvý kto si začal honiť ego na tlaku v spalovacej komore bol Musk vo svojich tweetoch zo 7. 2. 2019 v tomto znení:

      @elonmusk
      · 7. 2. 2019
      V odpovedi používateľom @elonmusk
      Design requires at least 170 metric tons of force. Engine reached 172 mT & 257 bar chamber pressure with warm propellant, which means 10% to 20% more with deep cryo.
      @elonmusk
      Raptor reached 268.9 bar today, exceeding prior record held by the awesome Russian RD-180. Great work by @SpaceX engine/test team! pic.twitter.com/yPrvO0JhyY

      Na čo mu odpovedal Lyovočkin tým že tlak v spalovacej komore nie je výstupná charakteristika motora, RD-180, napriek tomu že to nie je motor na plynovom systéme, je schopný dosiahnuť v komore tlak cez 28 MPa, čiže viac než Raptor + motory na plynovom systéme od Energomašu sú dizajnované na tlak cez 30 MPa v spalovacej komore. Kde v tom vidíš cherry picking?? Lyovočkin predsa nevytiahol údaj o tlaku v komore prvý, on len reagoval a to relatívne slušne, takže fakt nerozumiem tej búrke v šerbli od Marwa.Skrýt celý příspěvek

     • shal
      14:18 19.04.2019

      Petris: Tak tohle mi vysvětli. Metáš tady citace, které jsi nepochopil a máš potřebu rýpat do Muska. Kde vidíš nějaké honění ega? Musk do Rusů neryje, neposmívá se jim. Právě ...Zobrazit celý příspěvek

      Petris: Tak tohle mi vysvětli. Metáš tady citace, které jsi nepochopil a máš potřebu rýpat do Muska. Kde vidíš nějaké honění ega? Musk do Rusů neryje, neposmívá se jim. Právě naopak je pochválil, že měli po dlouhou dobu nejlepší raketové motory. Rogozin na druhou stranu Muska neustále napadá a každý úspěch SpaceX pomlouvá.

      Vrcholem bylo, když o Muskovi prohlásil, že raketám nerozumí. Což je opravdu vtipné, když Rogozin techniku ani nevystudoval, ani ji nerozumí a ani se ji nikdy nevěnoval než se prošplhal do vedení Roskosmosu.
      Za to Musk vystudoval fyziku a posledních 17 let dělá hlavního návrháře raket ve SpaceX a podle slov Toma Mullera, má i významný podíl právě na návrhu motorů Raptor.

      Pokud vím, tak Lyovočkyn s Muskem nikdy nemluvil. Jenom měl nějaké slinty na internetu, kde si může každý napsat co chce. Tohle je argument nulové hodnoty.Skrýt celý příspěvek

     • petris
      16:32 19.04.2019

      shal a čo konkrétne som prosím nepochopil? Kľudne mi to vysvetli, ja som nezjedol všetku múdrosť sveta :) Tak ako to vidím ja, Musk vo svojom tweete porovnával tlak v spaľovacej ...Zobrazit celý příspěvek

      shal a čo konkrétne som prosím nepochopil? Kľudne mi to vysvetli, ja som nezjedol všetku múdrosť sveta :)
      Tak ako to vidím ja, Musk vo svojom tweete porovnával tlak v spaľovacej komore Raptora s tlakom v spaľovacej komore RD-180 a vyvodil z toho záver že Raptor ho v tomto parametri prekonal. Vzhľadom na to že Musk je svetovo známa osobnosť a jeho twitter je masívne sledovaný, na toto jeho vyhlásenie reagoval hlavný konštruktér Energomašu, ktorý ho úplne normálne upozornil na to že Raptor je (v ruskej terminológii) motor na plynovom systéme a preto už z princípu teoreticky dosahuje v spaľovacej komore vyšší tlak ako RD-180. RD-180 ale napriek tomu je schopný pracovať s tlakom v komore cez 280 bar, ale "papierové" parametre má o 10% nižšie. Aké posmievanie sa, rýpanie či "slinty na internetu", či čo za duchaplnosť si to napísal, v tom vidíš ty, je mi záhadou.

      Ešte by si mi mohol vysvetliť kde a ako rýpem do Muska, pretože to je ďalšia z tvojich imaginácií a nepochopení písaného textu ani toho čo rýpanie do niekoho skutočne znamená (reagoval som na nezmyselný príspevok Marwa, ale nie som si istý či si to vôbec postrehol v tom zápale boja lol). Mrzí ma, ak je Elon Musk nejaký tvoj idol, a ja som sa ťa dotkol tým že o ňom píšem. Nemám potrebu doňho rýpať, osobne si nemyslím že je Musk nejaký špičkový technik ani manažér, ale SpaceX je skvelá firma, to treba uznať, i keď tiež má svoje problémy (prepúšťajú 10% zamestnancov, kolujú pochybnosti o ich ziskovosti a pod.).Skrýt celý příspěvek

     • darkstyle
      19:54 19.04.2019

      Petris Pokial viem, z energomashu nehovorili o ziadnej papierovej hodnote, ale ze stavali ten motor s 10% rezervou.. Teda, ze v tej komore moze byt teoreticky o 10% vacsi tlak. ...Zobrazit celý příspěvek

      Petris

      Pokial viem, z energomashu nehovorili o ziadnej papierovej hodnote, ale ze stavali ten motor s 10% rezervou..
      Teda, ze v tej komore moze byt teoreticky o 10% vacsi tlak. Ale prakticky tam nie je..

      To znamena, ze ich spacex prekonal, lebo aj jeho motor je urcite stavany s rezervou..
      A urcite tam mozu mat este vyssi tlak..

      S akou velkou netusim, a urcite sa tym asi musk nebude zatial chvalit..

      Dokym jeden motor je ukonceny, ten druhy je este vo vyvoji a moze ist kludne vyssie.. alebo aj nadol..

      Cele mi to pride take usmevne z ruskej strany, spacex ich prekonalo v tlaku komory s predletovym motorom v porovnani s ich motorom uz zavedenym..

      A pritom ich spacex aj pochvali, a rusi maju potrebu na to odpovedat..
      Ale ked uz energomash vie ten vyssi tlak spravit - kolko sekund alebo minut ten motor bez poruchy aj zvladne?

      Ved aj auto ma nejaku najvyssiu konstrukcnu rychlost a v zivote s nim tak rychlo nepojdes..Skrýt celý příspěvek

     • petris
      22:21 19.04.2019

      darkstyle Ak ideme slovíčkáriť, tak ani v tom Raptore to nemusí byť pracovný tlak v spaľovacej komore. Na grafe v Muskovom tweete je vidieť že dosiahol 26,9 MPa ako vrcholovú ...Zobrazit celý příspěvek

      darkstyle
      Ak ideme slovíčkáriť, tak ani v tom Raptore to nemusí byť pracovný tlak v spaľovacej komore. Na grafe v Muskovom tweete je vidieť že dosiahol 26,9 MPa ako vrcholovú hodnotu, po ktorej motor vypli, alebo ho vypla automatika. Aký tlak v komore bude schopný udržovať ako pracovný a ako dlho, to zatiaľ ešte nevieme, tak isto ako nevieme to aký maximálny tlak je RD-180 v komore schopný vyvinúť, ale v kontexte vyjadrenia Energomašu je to nad 28 MPa.
      Mimochodom, aj keď RD-180ku prekoná, čo je na tom, keď plynové motory majú by design vyššie tlaky v komore ako kvapalinové a RD-180 existuje už nejakých 21 rokov?

      "Cele mi to pride take usmevne z ruskej strany, spacex ich prekonalo v tlaku komory s predletovym motorom v porovnani s ich motorom uz zavedenym"...wau úžasné, trvalo to len 20 rokov a s motorom ktorý má vyšší tlak v spaľovacej komore už z princípu a zrejme ho aj tak neprekonali, ale ok pohode, pripájam sa ku gratulácii hlavného konštruktéra Energomašu a s dovetkom, kiež by sme aj v našich končinách boli schopní konštruovať niečo podobné.Skrýt celý příspěvek

     • darkstyle
      18:24 20.04.2019

      Petris Presne o to mi islo, spacex to dosiahol este len v experimentalnom mode.. Ako som pisal, moze ist ten tlak kludne aj nadol.. Mne ten muskov tweet prislo trapne ...Zobrazit celý příspěvek

      Petris

      Presne o to mi islo, spacex to dosiahol este len v experimentalnom mode..

      Ako som pisal, moze ist ten tlak kludne aj nadol..

      Mne ten muskov tweet prislo trapne komentovat..
      Hlavne tymto sposobom ako to spravili..
      Ako by mali potrebu branit sa, alebo obhajovat..Skrýt celý příspěvek

   • givicz
    08:26 19.04.2019

    Marw .. Rusko má ve vývoji nejvýkonnější raketový motor na světě РД-171МВ (RD - 171MV) ...Zobrazit celý příspěvek

    Marw .. Rusko má ve vývoji nejvýkonnější raketový motor na světě РД-171МВ (RD - 171MV)
    https://www.youtube.com/watch?...

    https://rg.ru/2019/04/11/arbuz...
    Igor Alexandrovič, nejmocnější raketový motor na světě, RD-171MB, byl sestaven v Energomash. S hmotností 10 tun - tah 800 tun! S kým můžete porovnat nejbližšího konkurenta?

    Igor Arbuzov: Není co srovnávat. Protože opravdu dnes ve třídě kapalných raketových motorů je tento nejsilnější na světě. Dosud žádný z našich partnerů a konkurentů nevytvořil ani jeden z našich parametrů.

    Proč potřebujete takový "statný" vesmírný motor? Kde na něm může létat?

    Igor Arbuzov: Můžete létat kdekoli. Motor RD-171MV byl vyvinut pro nové ruské raketové vozidlo Sojuz-5 (Irtysh) a v dlouhodobém horizontu pro super-těžký nosič. Mělo by být chápáno: realizace mise na Měsíc, na vzdálené planety, je spojena s potřebou přivést vážný náklad na oběžnou dráhu. Přirozeně, výkon motoru, jeho energetické parametry zde určují.
    Kdy začnou testy? Jaké mohou být potíže?

    Igor Arbuzov: Zatím jsme neviděli žádné potíže. První kopie RD-171MV byla sestavena. Podstupuje zdokonalení nezbytná pro provádění komplexních testů na lavičkách. A ve druhé polovině roku je začneme. Vše je striktně naplánováno, což zajistí dodávku motoru v roce 2021.

    Ve třídě kapalných raketových motorů je ruský RD-171MV nejsilnější na světě. Dosud nikdo nevytvořil ani v blízkosti parametry

    RD-171MB bude znovu použitelný?

    Igor Arbuzov: Pravděpodobně víte, že základní verze RD-171MV - RD-170 byla vyvinuta pro systém Energy-Buran. I v tomto případě byl motor znovu použitelný. A naši designéři, vedeni Valentinem Petrovičem Glushkem, to udělali: motor je certifikován na 10-ti násobné použití. Kromě toho je motor stále certifikován pro starty s posádkou, protože systém Energiya-Buran byl určen pro mise s posádkou. Proto, je-li úkolem RD-171MV zajistit opakované použití, máme všechny možnosti tohoto a vědeckého a technického zázemí.

    Amerika řekla: přestane po roce 2022 kupovat ruské raketové motory RD-180. Co to znamená "Energomash"?

    Igor Arbuzov: Je jasné, že dříve nebo později se to stane. A nikdy jsme nezažili žádné iluze. Společnosti jsou poskytovány smlouvy na RD-180 na roky 2019 a 2020. Dnes jsou diskutovány podmínky dodávek pro následující roky. Kromě Spojených států však existuje ruský trh a trhy jiných zemí, s nimiž aktivně jednáme.

    Řekni mi, jak se stalo, že se Američané rozhodli postavit ruské motory na rakety?

    Igor Arbuzov: Letos je to 23 let od začátku spolupráce mezi Ruskem a Spojenými státy v oblasti výstavby raketových motorů. V roce 1996 se projekt motoru RD-180 stal vítězem soutěže v soutěži Lockheed Martin, která porazila projekty společností Rocketdyne, Aerojet. V roce 2000 proběhlo první spuštění raketoplánu American Atlas-3 s motorem RD-180 v rámci první etapy. K dnešnímu dni již bylo odpuštěno 85 raket Atlas vybavených RD-180 a všechny byly úspěšné. Takže Američané se nemýlili: to byli specialisté NPO Energomash, kterým se podařilo zajistit tuto rovnováhu „cenové kvality“, ale zároveň učinit motor rychlým, účinným a požadovanými technickými vlastnostmi.

    Ale podobný vývoj probíhá?

    Igor Arbuzov: Ano, vytvářejí alternativu. A to není žádné tajemství. Tyto úmysly chápeme s porozuměním. Společnost Blue Origin dnes vyvíjí metanový motor BE-4 pro nosné vozidlo Vulkan, které by v budoucnu mělo nahradit Atlas-5. Současně však Američané plánují létat na své nové lodi Starliner (CST-100), kterou Boeing vyvinul pod Atlas-5, přesně na spolehlivých RD-180s. A jsou již certifikováni pro starty s posádkou.

    A kdy se to může začít?

    Igor Arbuzov: Podle našich údajů byl na srpen naplánován bezobslužný start. A existuje verze, která bude provedena do konce letošního roku. Posádka, jména astronautů jsou již známa. Trénink probíhá. Doufáme, že všechny tyto plány budou realizovány našimi kolegy.

    O to víc divné, že naše RD-180 zatím nelétá na našich raketách. Změní se situace?

    Igor Arbuzov: Doufám. V souladu s konceptem oznámeným vedením Roscosmos State Corporation bude ruský startovací vůz super těžké třídy Yenisei sestaven podle principu technologického designéra, kde každá část rakety je nezávislým letovým produktem. V první fázi bude stát motorem první etapy "Union-5" - RD-171MV. Druhá etapa super-těžké rakety byla navržena na základě RD-180, což, jak jsem již řekl, má unikátní statistiku letů. Nyní provádíme tuto studii.

    Tvrdí, že raketové motory na metanu jsou slibnější než "petrolej". A USA se do nich aktivně zapojují. Nezůstávají pozadu?

    Igor Arbuzov: Pracujeme na metanových tématech. A pokud jde o naše znalosti, výkon jednotlivých prvků designu metanového motoru, nezůstáváme pozadu za Spojenými státy. Je třeba rozumět: každý motor je dobrý svým způsobem, v závislosti na cíli. Pokud se jedná o vývoj opakovaně použitelných systémů - ano, existuje rozumná možnost použití metanových motorů. Nicméně, co se týče energie a účinnosti, kyslíko-petrolejové motory nejsou o moc nižší než u metanu. Každé z paliv má své vlastní vlastnosti.

    Vzhledem k tomu, co lze dnes vylepšit raketové motory? Kvůli palivu? Schematická řešení?

    Igor Arbuzov: Principy tryskového pohonu byly dlouho objeveny. Byli jsme a zůstáváme vůdci ve vytváření kapalných raketových motorů. Nikdo nás v této soutěži dosud nepřekonal. Co se týče možnosti zlepšení? Dnes jsou to především technologie a materiály, které umožňují zejména zvýšit tlak v komoře, zvýšit energetické vlastnosti motoru.

    Řekni mi, jaké jsou vyhlídky v oblasti vodíkových technologií?

    Igor Arbuzov: Ano, je to jedna z nejslibnějších oblastí. Již jsme vytvořili celou řadu motorů pracujících na kyslíko-vodíkových komponentech. Zejména je zde motor, který byl vytvořen pro horní stupeň Angar-A5 - RD0146. Dnes složil celý cyklus testů. A doufáme, že v blízké budoucnosti v projektu, který zahrnuje spuštění nosného raket Angara-A5 z kosmického centra Vostochny, bude toto řešení uplatněno.

    Kromě toho pracujeme na vytvoření silnějšího motoru pracujícího na páru kyslíku a vodíku, který, jak doufáme, najde uplatnění v nadstandardním vozidle.

    A elektromotory, iontové? Když čtete, že na takovém můžete létat na Mars za dva týdny, to vezme dech ...

    Igor Arbuzov: Věřím, že tyto motory jsou naší budoucností. Pokud hovoříme o letech na vzdálené planety, pak je to právě ta příležitost, která jim umožňuje realizovat se.Skrýt celý příspěvek

    • shal
     09:04 19.04.2019

     Super, tak si vykopčil odněkud kus rozhovoru. Co je přesně ta nosná myšlenka?

     Super, tak si vykopčil odněkud kus rozhovoru. Co je přesně ta nosná myšlenka?

     • fido
      10:03 19.04.2019

      … Tu otázku fakt myslíš vážně ??

      … Tu otázku fakt myslíš vážně ??

    • darkstyle
     20:06 19.04.2019

     Krasny rozhovor.. Najviac ma zaujala tato veta: A pokud jde o naše znalosti, výkon jednotlivých prvků designu metanového motoru, nezůstáváme pozadu za Spojenými státy. Takže ich ...Zobrazit celý příspěvek

     Krasny rozhovor..

     Najviac ma zaujala tato veta:
     A pokud jde o naše znalosti, výkon jednotlivých prvků designu metanového motoru, nezůstáváme pozadu za Spojenými státy.

     Takže ich znalosti v designe metanoveho motoru su na rovnakej urovni.
     Je pekne vediet, ze v casoch kedy prvy takyto motor sa odlepil od zeme, v disagne nie su pozadu.
     Len v realizacii asi peknu dekadu :)

     A ze ten svoj, kvapalinovy daju na lavicky co nevidiet, ked uz v usa budu mat 2-3-4 start hoppera s metanovym motorom..
     Kedze oni pouzivaju buduci cas o lavickach, tak som si aj ja dovolil dat buduci pri hopperovy..Skrýt celý příspěvek

    • Marw
     20:23 19.04.2019

     1) Sorry ale ten preklad je otrasny: Kromě toho pracujeme na vytvoření silnějšího motoru pracujícího na páru kyslíku a vodíku, který, jak doufáme, najde uplatnění v nadstandardním ...Zobrazit celý příspěvek

     1) Sorry ale ten preklad je otrasny: Kromě toho pracujeme na vytvoření silnějšího motoru pracujícího na páru kyslíku a vodíku, který, jak doufáme, najde uplatnění v nadstandardním vozidle - WTF?

     2) Hned prva veta je klamstvo. Najsilnejsi motor na svete je 5 segmentove SRB pre SLS. Tah 16 MN je dvojnasobok toho co dava RD-171. Druhy v poradi je 4 segmentove SRB z ery raketoplanov, to ma 12 MN. Este aj ten Rus v tom rozhovore si dal tu namahu doplnit slovko "kvapalinovy".

     3) RD-170 je mozno najsilnejsi kvapalinovy motor, ale je to prakticky len formalne. Realne je totiz RD-170 fakticky zlozeny zo styroch samostatnych spalovacich komor a ma styri nezavysle trisky. Vzdy dve trisky maju spolocny preburner a jediny spolocny prvok je turbocerpadlo. Zober styri Raptory, zakapotuj ich do jedneho celku a - woalaaa - mame ekvivalent RD-170. Zober takto 4 BE-4 a razom mas motor co bude mat tah o 20 % vyssi a popri tom aj vyssie ISP. Tato konstrukcia RD-170/171 je dana tym, ze na rozdiel od Americanov, Sovieti (a neskor Rusi) nikdy nedokazali vyriesit problemy s nestabilitou horenia u velkych keroloxovych motorov a prakticky sa "zasekli" na rieseni co dava max 2 MN na komoru. Na nieco ako F-1 si ani nesiahli.

     4) Teoreticky znovupouzitelny bol uz prastary RD-170, problem tych motorov nie je to ze by sa nedali opatovne pouzivat (po pravde to sa da vacsina kvapalinovych motorov co nema ablativne chladenie), ale to ze ten motor nemaju ako v celku dostat naspat na zem ;)

     5) RD-171MV nie je ziaden zazracny novy motor, je to ta ista RD-171 s kozmetickymi vylepseniami. Ako hlavny ciel tejto modernizacie bolo prosim pekne vytvorit projektovu dokumentaciu v parametrickom 3D CAD-e. Je tazko uveritelne, ze v roku 2019 je hlavnym prinosom modernizacie nejakeho stroja vytvorenie jeho dokumentacie v 3D. Hlavnym motivom bolo, aby raz (bez akehokolvek konkretnejsieho terminu) mohli zacat vyuzivat nove technologie vyroby ako napriklad 3D tlac. Nieco co uz na zapade bezne pouzivaju, okrem ineho sa dnes uz tlaci regenerativne chladena triska pre europsky Vulcain.

     6) Na RD-0146 kupili know-how od Pratt&Withney, stale to ma ale o 30 % nizsi tah ako RL-10 a cca tretinovy oproti novemu europskemu Vinci. Navyse, pokial je mi zname tak na vyvoji vodikoveho horneho stupna KVTK pre Angaru A5 sa aktualne nepracuje, posledna platna informacia bola ze KVTK nebude hotovy skor ako v 2024. Dalsia rozpracovana varianta - Angara A5V bola tak isto odlozena "najskor" na rok 2027, prakticky na neurcito. Tak ze jedina raketa ktora by tieto motory aktualne mohla vyuzit je planovany tazky nosic na baze Irtisu, ale ani ten nema byt hotovy skor ako v roku 2028.

     7) V ionovych motoroch su daleko za konkurenciou

     8) "Kromě Spojených států však existuje ruský trh a trhy jiných zemí, s nimiž aktivně jednáme." - rusky trh sa momentlane rovna Angara A5, ktora v najblizsich rokoch bude mat maximalne jeden let za rok, tj. 5 komor. K tomu maximalne 4 komory za rok pre Antares (ale tu je otazka kolko motorov maju nakupenych dopredu na sklad). Kym nebude aktivne lietat Angara alebo Irtis (aktivne = viac ako raz za rok) tak Rusky trh ich absolutne neuzivi. Irtis bude najskor za 4-5 rokov, ten novy tazky nosic za 10 v najoptimistickejsich scenaroch. Dost by ma zaujimalo ake ine trhy mysli, preto ze pre Cinu, Indiu ci Iran su derivaty RD-170 prilis drahe a neviem o ziadnej z bohatych krajin budujucich svoj vesmirny program, ktora by planovala tieto derivaty vyuzivat. Aj Juzna Korea uz presla na vlastne motory (Naro 1 pouzival RD-191). Aktualne je sice vo vyvoji mnozstvo sukromnych nosicov ale prakticky vsetky sa orientuju na small sat.Skrýt celý příspěvek

     • givicz
      22:14 19.04.2019

      Marv tak to přeložil strýček google ... myslím, že každý rozumný člověk pochopí o čem ten rozhovor je ikdyž ten překlad není dokonaly ...Zobrazit celý příspěvek

      Marv tak to přeložil strýček google ... myslím, že každý rozumný člověk pochopí o čem ten rozhovor je ikdyž ten překlad není dokonaly :)
      https://www.kosmonautix.cz/201...
      " Málo se to ví, ale výše popsaný motor F-1 není nejsilnějším motorem na kapalné palivo. Ano, v době svého vzniku mu tento titul patřil, ale pak našel svého přemožitele. Motor RD-170 vznikl v Sovětském svazu v kanceláři OKB-456 (po změně režimu Eněrgomaš) a jeho úkolem bylo pohánět tamní superraketu Eněrgija – konkrétně její urychlovací bloky. Jeho palivem byl kapalný kyslík a letecký petrolej, přičemž motor disponoval čtyřmi spalovacími komorami. NĚKDO BY MOHL NAMÍTNOUT, ŽE JDE O ČTYŘI SAMOSTATNÉ MOTORY ALE NENÍ TOMU TAK – všechny komory byly spřažené společnou hřídelí, kterou roztáčela jediná turbína s výkonem 170 MW! Její hřídel pak roztáčela jednotlivá čerpadla paliva a okysličovadla.

      Rekord vznikl tak, že Rusové udělali doslova z nouze ctnost. Už od padesátých let se tamní konstruktéři potýkali s problémy při výrobě velkých spalovacích komor, které trpěly nestabilitou. Konstruktéři proto tento problém elegantně obešli – jednu velkou komoru nahradili několika menšími a pro úsporu místa spojili čtyři komory do jednoho svazku s centrálním čerpadlem. Ale aby to náhodou nevypadalo, že se snažíme tento motor nějak podceňovat, je potřeba říct, že jestli jsme motor F-1 označili za technologický div, pak si RD-170 zaslouží titul minimálně zázrak.
      Titul nejsilnějšího motoru na kapalná paliva si tento motor přivlastnil především proto, že se jeho konstruktérům podařilo zvládnout technologii uzavřeného systému. I v něm se část paliva používá k roztočení turbočerpadla, ale spaliny se pak nevyfouknou jako u cyklu otevřeného. Místo toho se přivedou do hlavní spalovací komory, takže motor plně využívá veškerou energii v palivu. Motory s uzavřeným cyklem jsou tedy velmi výkonné, ale daní za to je jejich složitá konstrukce. Ne nadarmo se říká, že Američané původně nechtěli věřit, že se rusům podařilo postavit motor s takovými parametry."

      Co se týče nové vyvíjené verze RD-171MV tak jsem kdesi zaznamenal, že to není jen kosmetická úprava původního RD-170 ale že by měl být o cca 20% levnější na výrobu...Skrýt celý příspěvek

     • Marw
      23:07 19.04.2019

      Givi preboha vies mi vysvetlit naco tu kopirujes tieto sprostosti? " Málo se to ví, ale výše popsaný motor F-1 není nejsilnějším motorem na kapalné palivo. Ano, v době svého vzniku ...Zobrazit celý příspěvek

      Givi preboha vies mi vysvetlit naco tu kopirujes tieto sprostosti? " Málo se to ví, ale výše popsaný motor F-1 není nejsilnějším motorem na kapalné palivo. Ano, v době svého vzniku mu tento titul patřil, ale pak našel svého přemožitele." A hlavne naco mi tu pre boha kopirujes budovatelske texty ako funguje ORSC? Mas snad pocit ze to neviem? Mas snad pocit ze to nevie vyznamna cast ludi na tomto fore? Co sa tyka RD-171, jeden motor z toho robi len spolocna turbina. Ako hovorim, namontuj 4xBE-4 na spolocnu platformu, daj tomu spolocne vektorovanie, pekne to zakapotuj a mozes to prehlasit za "jeden motor" povedzme BE-4x4 a huraaa, RD-171 ma premozitela vo vsetkych parametroch.

      A to ze chytro obysli problem s nestabilitou horenia? No ano, obysli, ale ono to ma svoju cenu. Ono totiz to ze ma styry komory nie je zadarmo. 4 spalovacie komory a 4 trisky vazia viac ako by vazila jedna velka, tak ze ten motoro ma horsie T:W nez keby dokazali vyriesit problem s nestabilitou. Co do dnesneho dna nedokazali. Este raz, keby ten motor bol taky zazracny tak uz na tom davno lietaju predovsetkym Rusi. Lenze realita je taka, ze nerozhoduju len technicke parametre (ktore uz ostatne BE-4 a Raptor prekonavaju) ale hlavne ekonomika...a preto stale lietaju hlavne RD-107 a RD-275, a preto dostal Rusku kozmonautiku tam kde je Merlin 1D. Lebo 9 Merlinov ma v konecnom dosledku nepatrne nizsi vykon, ale stoja menej ako tretinu z toho co RD-171. A Rusom zostava len pisat tieto bohumile zvasty o tom ako sami sebe ohodnotili svoj motor ako "zazrak". A rad by som pocul ako teda Rusi hodnotia este o stupienok zlozitejsi cyklus Full Flow Staged Combustion ktory pouziva Rptor.Skrýt celý příspěvek

   • givicz
    15:13 19.04.2019

    Marw co se týče těch lukrativních pozemku Chrunicev v Moskvě jsi to zřejmě nepochopil.... budu citovat z tohoto videa kde je prezentace co tam má vyrůst jak ta megastavba má ...Zobrazit celý příspěvek

    Marw co se týče těch lukrativních pozemku Chrunicev v Moskvě jsi to zřejmě nepochopil.... budu citovat z tohoto videa kde je prezentace co tam má vyrůst jak ta megastavba má vypadat a potom dám odkaz i na článek z poslední doby:
    https://www.youtube.com/watch?...

    takže nejprve citace z videa : V nejbližší roky bude v Moskvě postaven Národní kosmické centrum .... bude postaveno na pozemcích národního centra Chruničova ... centrum Chruničova bude zbořeno .. jedná se o 90 hektarů pozemků .. do projektu dále vstoupí město Moskva které přidá své pozemky .. na tomto místě bude potom postaveno Národní kosmické centrum ...

    A teď článek z 12.04.2019
    https://www.kommersant.ru/doc/...

    Národní vesmírné centrum (NCC), které má být postaveno v Moskvě, bude stát asi 25 miliard rublů, řekl ruský prezident Vladimir Putin při návštěvě Energomash. Podle něj bude v NCC vytvořeno asi 20 tisíc pracovních míst.

    Prezident očekává, že v tomto NCC se zaměří na vědecký a vzdělávací potenciál země. "Chceme, chtěl bych, aby to vypadalo moderně, krásně, hodno tohoto průmyslu, aby se náš vědecký a vzdělávací potenciál mohl soustředit," řekl Vladimír Putin. Podle něj je nutné nejen to, aby vše, co souvisí s prostorem, bylo umístěno v NCC, ale také v blízkém klastru z přilehlých oblastí, jako je například věda o materiálech.

    Jak uvádí Kommersant, kancelář starosty Moskvy se chystá získat více než 80 hektarů pozemků ve Fili na západě hlavního města, které patří ke Státnímu výzkumnému a výrobnímu středisku Khrunichev. Na oplátku, městské úřady slibují investovat 44 miliard rublů. při vytváření technoparku a NCC. Za tímto účelem bude vytvořen společný podnik s blokujícím podílem v Roscosmosu.


    Jinak pro zajímavost :
    https://www.kosmonautix.cz/201...
    " A mimochodem, víte, co vznikne, když motor RD-170 rozdělíte napůl? Zrodí se legendární RD-180 – dvoukomorový motor, který pohání americké rakety Atlas V. Pokud bychom RD-170 rozdělili na čtyři části (tedy RD-180 na polovinu), vznikne motor, který se používá pod různými označeními a drobnými konstrukčními úpravami na několika raketách. Na ruských nosičích Angara má označení RD-191, na jihokorejské raketě Naro-1 měl označení RD-151 a nové americké rakety Antares jej budou používat jako RD-181"Skrýt celý příspěvek

    • darkstyle
     18:54 19.04.2019

     A len tak pre zaujmavost, vies co sa stane ked rozdelis motor merlin?

     Srot..

     A ked tisic krat?

     Pekne leskle kusky plechu, v ktorych sa mozes aj vidiet..

     A len tak pre zaujmavost, vies co sa stane ked rozdelis motor merlin?

     Srot..

     A ked tisic krat?

     Pekne leskle kusky plechu, v ktorych sa mozes aj vidiet..

    • Marw
     21:02 19.04.2019

     Aaale pochopil, neboj nic. Chrunicev bol tusim v roku 2016 na pokraji platobnej neschopnosti, stat ho zadotoval ale na oplatku MUSEL predat svoje lukrativne pozemky v Moskve a ...Zobrazit celý příspěvek

     Aaale pochopil, neboj nic. Chrunicev bol tusim v roku 2016 na pokraji platobnej neschopnosti, stat ho zadotoval ale na oplatku MUSEL predat svoje lukrativne pozemky v Moskve a vecsina firmy sa bude stahovat niekam do paze za ural, respektive dokonca uz je prestahovana (ak sa nemylim tak do Omsku). Ten predaj pozemkov sa totiz realizoval tak dva roky dozadu, toto je z 2017:

     "However, plans to sell land are no longer subject to revision. The area of ​​140.7 hectares is located in the industrial zone adjacent to the Filevsky Park: about 100 hectares will go under the construction of a residential complex with a total area of ​​about 1 million square meters. m. According to Kommersant, recently at the meeting of the Public Chamber of Moscow the issue of arrangement of future roads on the land belonging to the State Space Center was discussed."

     Podla toho co pises to skor vyzera, ze ho ostruhaju este viac. Jedine ze by tie pozemky spatne stat vykupil na to centrum. Tak alebo onak, Chrunicev je stale v hlbokej financnej krize a o pozemky prisiel rsp. pride, to je definitivne. Ci na jeho mieste vznikne sidlisko alebo vyskumak je z ich pohladu uplne podruzne. Myslim ze aj tu Angaru co by mala letiet koncom roka uz vyrabali v Omsku.Skrýt celý příspěvek

     • givicz
      22:18 19.04.2019

      Marw to co jsem postnul jsou nejnovější informace... prostě to tam srovnají a na jednom místě postaví obří komplex kde se budou na jednom místě nacházet firmy svázané s kosmickým ...Zobrazit celý příspěvek

      Marw to co jsem postnul jsou nejnovější informace... prostě to tam srovnají a na jednom místě postaví obří komplex kde se budou na jednom místě nacházet firmy svázané s kosmickým programem...Skrýt celý příspěvek

     • Marw
      22:49 19.04.2019

      Ako pisem, je ono je v zasade jedno ci tam budu byty alebo vyskumak. Pointa je ze Chrunicev je v takom srabe, ze ho samotny stat prinutil predat svoj vlastny areal a odstahovat sa ...Zobrazit celý příspěvek

      Ako pisem, je ono je v zasade jedno ci tam budu byty alebo vyskumak. Pointa je ze Chrunicev je v takom srabe, ze ho samotny stat prinutil predat svoj vlastny areal a odstahovat sa do Omsku. Chrunicev ostruhal tak ci tak. A stale veselo generuje stratu.Skrýt celý příspěvek

 • RiMr71
  15:22 18.04.2019

  ...to se mi líbí ta cena pro rusáky za vynesení na ISS... kdyby na to neměli, tak můžou zkust trampolínu... anébrž, na hrubý pytel hrubá záplata...

  ...to se mi líbí ta cena pro rusáky za vynesení na ISS... kdyby na to neměli, tak můžou zkust trampolínu... anébrž, na hrubý pytel hrubá záplata...

  • givicz
   16:04 18.04.2019

   16. dubna 2019 Přistál, ale neudržel se. SpaceX přišla o centrální stupeň rakety https://www.idnes.cz/technet/v... PUBLIKOVÁNO 14. 3. ...Zobrazit celý příspěvek

   16. dubna 2019 Přistál, ale neudržel se. SpaceX přišla o centrální stupeň rakety
   https://www.idnes.cz/technet/v...

   PUBLIKOVÁNO 14. 3. 2019 · AKTUALIZOVÁNO 16. 3. 2019 Jak je to s motorickým přistáním Crew Dragonu a jeho problematickými padáky?
   https://www.elonx.cz/jak-je-to...
   V minulosti jste se mohli na ElonX dočíst, že SpaceX s NASA řeší blíže neurčené problémy s padáky Crew Dragonu, kvůli kterým padáky stále nejsou plně kvalifikovány pro ostré mise.Skrýt celý příspěvek

   • givicz
    16:13 18.04.2019

    Rozbouřené moře zničilo centrální stupeň Falconu Heavy po přistání
    https://www.elonx.cz/rozbouren...

    Rozbouřené moře zničilo centrální stupeň Falconu Heavy po přistání
    https://www.elonx.cz/rozbouren...

    • Arccos
     16:43 18.04.2019

     Jo, to je strašný, přímo zásadní fail.
     A je to ten stupeň, co všem ostatním shoří do deseti minut od startu? :D

     Jo, to je strašný, přímo zásadní fail.
     A je to ten stupeň, co všem ostatním shoří do deseti minut od startu? :D

     • givicz
      17:10 18.04.2019

      Arccos tak hlavní problém vidím s těma padákama (možná tam bude problémů ještě více) .. to je také zřejmě důvod proč NASA přikupuje další lety amerických astronautů k ISS od Rusů ...Zobrazit celý příspěvek

      Arccos tak hlavní problém vidím s těma padákama (možná tam bude problémů ještě více) .. to je také zřejmě důvod proč NASA přikupuje další lety amerických astronautů k ISS od Rusů raketou Sojuz... zřejmě se ukázalo, že lety pomocí SpaceX by bylo za současného stavu hazardování se životy astronautů... při dopravě lidí je na prvním místě spolehlivost..Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      17:57 18.04.2019

      Givicz: O čom to ty vlastne píšeš? Aké padáky? Si pozri aspoň YouTube videa ako pristávajú pomocné a prvý stupeň rakety Falcon. Veď ty nepoznáš základné informácie.

      Givicz: O čom to ty vlastne píšeš? Aké padáky? Si pozri aspoň YouTube videa ako pristávajú pomocné a prvý stupeň rakety Falcon. Veď ty nepoznáš základné informácie.

     • Marw
      20:50 18.04.2019

      Givi: NASA pokial viem zabookovala 2 miesta navyse este pred prvym testom Crew Dragonu. Zatial stale plati, ze v july bude testovaci let s posadkov a v oktobri prva ostra misia. ...Zobrazit celý příspěvek

      Givi: NASA pokial viem zabookovala 2 miesta navyse este pred prvym testom Crew Dragonu. Zatial stale plati, ze v july bude testovaci let s posadkov a v oktobri prva ostra misia.
      Okrem toho v suvislosti s padakmi, je dobre pripomenut, ze CrewDragon mal povodne pristavat motoricky. SpaceX sa uz vyjadrila, ze aj ked sa od motorickeho pristatia ustupilo, CrewDragon je stale vybaveny povodnou sadou pristavacich motorov (sluzia aj na nudzove prerusenie letu ako nahrada zachrannej vezicky) a teda je mozne tieto motory pouzit ako zalozny system pre nudzove pristatie v pripade zlyhania padakov.Skrýt celý příspěvek

     • givicz
      08:33 19.04.2019

      Miroslav zajímavé, že to co jsem napsal Marw pochopil a ty ne... měl jsem samozřejmě na mysli dopravu lidí např. k ISS a nazpátek ... co jsem někde čet tak při testu s plastovým ...Zobrazit celý příspěvek

      Miroslav zajímavé, že to co jsem napsal Marw pochopil a ty ne... měl jsem samozřejmě na mysli dopravu lidí např. k ISS a nazpátek ... co jsem někde čet tak při testu s plastovým kosmonautem jim při cestě nazpět selhal padákový systém a že tam naměřili při návratu modulu nějaké velké přetížení...Skrýt celý příspěvek

     • shal
      09:09 19.04.2019

      givicz: Tak to jsi pochopil špatně. Během testů s umělým kosmonautem nic neselhalo. V předchozích testech se ukázalo, že padáky při vytažení způsobují o trochu vyšší přetížení než ...Zobrazit celý příspěvek

      givicz: Tak to jsi pochopil špatně. Během testů s umělým kosmonautem nic neselhalo. V předchozích testech se ukázalo, že padáky při vytažení způsobují o trochu vyšší přetížení než se předpokládalo, takže SpaceX jejich konstrukci trochu upravila, aby to trhnutí při rozevírání bylo o něco menší. Rozhodně nic neselhalo.Skrýt celý příspěvek

 • Miroslav
  13:38 18.04.2019

  Akonáhle sa niekde objaví diskusia na tému vesmír a vesmírne technológie, zákonite sa tam musí objaviť užitočný blbec ktorý začne písať o tom, že svet a USA sa bez ruských motorov ...Zobrazit celý příspěvek

  Akonáhle sa niekde objaví diskusia na tému vesmír a vesmírne technológie, zákonite sa tam musí objaviť užitočný blbec ktorý začne písať o tom, že svet a USA sa bez ruských motorov nie reálny.

  Samozrejme, je to hlúposť ktorá síce vychádza z reálneho faktu ale súčasne úplne ignoruje iné dôležité fakty. Nebudem sa tu rozpisovať prečo je tomu tak. Kto chce, ten si tieto fakty vyhľadá ľahko aj sám.

  Pripomína mi to tú historku o tej ceruze ktorú mal pred časom v repertoári každý proruský troll.

  ,, Američania vrazili milióny dolárov do vývoja pera ktoré píše aj vo vesmíre, rus prišiel a vytiahol ceruzku"

  Aj táto historka sa v prapočiatku zakladá na pravde avšak je podaná tak, že chytrý rus našiel jednoduché a lacné riešenie problému. Pravda je taká, že vo vesmíre sa s ceruzkou písať nesmie. Ako všetci vieme, grafit je tvrdý, lámavý a elektrický vodivý čo môže spôsobiť skrat dôležitých prístrojov. A tiež by asi nebolo nič príjemné vdýchnuť zlomený hrot ceruzky kvôli chýbajúcej gravitácii. V každom prípade, američania také pero skutočne vyrobili a na stránke NASA sa predáva asi za 20 dolárov a dodnes si ho zakúpilo toľko ľudí, že jeho vývoj bol už niekoľkokrát preplatený. Mimochodom, Rusi v skutočnosti používali magnetické tabuľky podobné tým, s akými sme sa hrali ako deti. Ale už ich nepoužívajú, kúpili si totiž pero z NASA :-)Skrýt celý příspěvek

 • petris
  13:01 18.04.2019

  K tej schopnosti znovu zapáliť motor, taká otázka - každý motor sa pred použitím testuje a odpracuje nejaký čas, takže sa musí dať znovu zapáliť, inak by sa nedal zapnúť pri ...Zobrazit celý příspěvek

  K tej schopnosti znovu zapáliť motor, taká otázka - každý motor sa pred použitím testuje a odpracuje nejaký čas, takže sa musí dať znovu zapáliť, inak by sa nedal zapnúť pri štarte, či?Skrýt celý příspěvek

  • GlobeElement
   13:16 18.04.2019

   V článku se píše, že některé motory se zapalují zdrojem mimo raketu - z rampy. A i ty které se zapalují zdrojem z rakety mohou používat jednorázový zapalovací zdroj.

   V článku se píše, že některé motory se zapalují zdrojem mimo raketu - z rampy. A i ty které se zapalují zdrojem z rakety mohou používat jednorázový zapalovací zdroj.

  • vozik
   13:32 18.04.2019

   da sa zapalit externe, alebo sa po teste doplni zapalna zmes. zariadenie na opetovne zapalenie motora by v motore, ktory nieje stavany ako znovupouzitelny, len zavadzalo a ...Zobrazit celý příspěvek

   da sa zapalit externe, alebo sa po teste doplni zapalna zmes. zariadenie na opetovne zapalenie motora by v motore, ktory nieje stavany ako znovupouzitelny, len zavadzalo a predrazovalo vyrobuSkrýt celý příspěvek

   • petris
    13:44 18.04.2019

    Neviem ako európske alebo US raketové motory, ale u ruských sa momentálne testuje zážeh motora pomocou laseru, kde by to malo výrazne zjednodušiť proces zapaľovania a znížiť ...Zobrazit celý příspěvek

    Neviem ako európske alebo US raketové motory, ale u ruských sa momentálne testuje zážeh motora pomocou laseru, kde by to malo výrazne zjednodušiť proces zapaľovania a znížiť hmotnosť zapaľovacieho ústrojenstva na 1,35 kg.
    http://tehnoomsk.ru/node/3285... Skrýt celý příspěvek

   • Arccos
    15:08 18.04.2019

    Pozor, to ne. Motory se vypínají a znovu zapalují i kvůli navadení na správnou dráhu. Týká se to motorů druhého stupně (případně dalších stupňů). Nesouvisí to nutně se ...Zobrazit celý příspěvek

    Pozor, to ne. Motory se vypínají a znovu zapalují i kvůli navadení na správnou dráhu. Týká se to motorů druhého stupně (případně dalších stupňů). Nesouvisí to nutně se znovupoužitelností a taky to není úplně unikátní vlastnost.Skrýt celý příspěvek

    • shal
     15:20 18.04.2019

     Většina raket však používá různé motory pro 1. a 2. stupeň. Vlastně vím jenom o Falconech, který používají stejný motor, byť s delší tryskou pro druhý stupeň

     Většina raket však používá různé motory pro 1. a 2. stupeň. Vlastně vím jenom o Falconech, který používají stejný motor, byť s delší tryskou pro druhý stupeň

 • Jiří Jiří Kříž
  12:18 18.04.2019

  Thor projekt dohledového systému nad planetou s možností likvidovat v řádu minut cokoliv kdekoliv USA velmi touží po světovládě tu finanční si zatím udržuje nicméně dolar chřadne ...Zobrazit celý příspěvek

  Thor projekt dohledového systému nad planetou s možností likvidovat v řádu minut cokoliv kdekoliv USA velmi touží po světovládě tu finanční si zatím udržuje nicméně dolar chřadne a stabilita je ohrožená proto jsou tu prostředky námořní dominance viz 20 letadlových lodí a jaderný arzenál rozmístěný kolem zeměkoule hvězdné války zkoušel už reagan každý dnes ví že je to naprostá utopie konfrontace ve vesmíru s likvidací několika stovek raket a satelitů by znamenala tak velké zaneřádění prostoru fragmenty že by se tam nedalo bezpečně provozovat vůbec nic několik desetiletí na nízké orbitě a tisíc let na vzdálenéSkrýt celý příspěvek

  • Magister_Peditum
   12:42 18.04.2019

   Kolikrát jsem už četl o úpadku USA. A dnes zažívá konjukturu jako už dlouhá léta ne... Reaganovy hvězdné války hlavně sloužily k uzbrojení SSSR, že byly v 80. letech ...Zobrazit celý příspěvek

   Kolikrát jsem už četl o úpadku USA. A dnes zažívá konjukturu jako už dlouhá léta ne... Reaganovy hvězdné války hlavně sloužily k uzbrojení SSSR, že byly v 80. letech neuskutečnitelné, to vedení USA vědělo.Skrýt celý příspěvek

   • Tesil
    20:42 18.04.2019

    Magister_Peditum Musím tě zklamat.O tom,že SDI nepředstavují okamžitou hrozbu,která by narušila rovnováhu vojenských sil informoval vedení SSSR fyzik Jevgenij Velichov.Ten šéfoval ...Zobrazit celý příspěvek

    Magister_Peditum
    Musím tě zklamat.O tom,že SDI nepředstavují okamžitou hrozbu,která by narušila rovnováhu vojenských sil informoval vedení SSSR fyzik Jevgenij Velichov.Ten šéfoval týmu vědců.Stejný názor prezentoval i tehdejší vedoucí kosmického programu.
    Jedná se opět o jeden z mýtů.Skrýt celý příspěvek

  • GlobeElement
   13:18 18.04.2019

   Existují čárky a jiná znaménka, která dělí věty nebo je ukončují, aby se dala napsat další.
   Není zapotřebí vychrlit vše v jedné větě bez interpunkčních znamének.

   Existují čárky a jiná znaménka, která dělí věty nebo je ukončují, aby se dala napsat další.
   Není zapotřebí vychrlit vše v jedné větě bez interpunkčních znamének.

  • RiMr71
   15:20 18.04.2019

   ...ví primář, že neležíš?

   ...ví primář, že neležíš?

   • Tesil
    20:49 18.04.2019

    Opakovaný vtip přestává být vtipem.

    Opakovaný vtip přestává být vtipem.

    • RiMr71
     00:24 19.04.2019

     ...když mě by to vážně zajímalo, jak se takoví jedinci bez odborného dohledu ošetřovatele dostanou k počítači... ...je to legrace... dokud si neuvědomím, že taková pomýlená ...Zobrazit celý příspěvek

     ...když mě by to vážně zajímalo, jak se takoví jedinci bez odborného dohledu ošetřovatele dostanou k počítači...
     ...je to legrace... dokud si neuvědomím, že taková pomýlená osobnost má pravděpodobně volební právo...Skrýt celý příspěvek

 • UnionPacific
  11:38 18.04.2019

  Dobrý deň. Môže mi niekto vysvetliť načo sú tie vesmírne sily dobré ? Na zostreľovanie satelitov ? Umiestňovanie rakiet na družice ? Na ochranu pred jadrovými hlavicami ? Na ...Zobrazit celý příspěvek

  Dobrý deň.
  Môže mi niekto vysvetliť načo sú tie vesmírne sily dobré ? Na zostreľovanie satelitov ? Umiestňovanie rakiet na družice ? Na ochranu pred jadrovými hlavicami ? Na odpočúvanie nepriateľskej komunikácie ?Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   11:58 18.04.2019

   Třeba na to, aby po zničení vystřelily na orbitu nové satelity GPS.

   Třeba na to, aby po zničení vystřelily na orbitu nové satelity GPS.

 • rasto123
  00:22 18.04.2019

  Toto je článok na kliknutia. Nebol aj v ATM ? Problém USA je cena. USA sa tak troška " uzbrojujú" . Tie sankcie na technológie nie sú len tak pre nič za nič. Sankcie sú hlavne na ...Zobrazit celý příspěvek

  Toto je článok na kliknutia. Nebol aj v ATM ? Problém USA je cena. USA sa tak troška " uzbrojujú" . Tie sankcie na technológie nie sú len tak pre nič za nič. Sankcie sú hlavne na využitie iných dodavateľov mimo USA. Rusko sa stalo problémom, ale je tu konkurencia ?Skrýt celý příspěvek

  • shal
   10:13 18.04.2019

   USA se určitě neuzbrojuje. Vždyť jejich výdaje na armádu vzhledem k HDP jsou výrazně nižší než v Rusku. Rusko nikdy nebylo konkurencí, protože USA nikdy nenakupovali jejich zbraně ...Zobrazit celý příspěvek

   USA se určitě neuzbrojuje. Vždyť jejich výdaje na armádu vzhledem k HDP jsou výrazně nižší než v Rusku. Rusko nikdy nebylo konkurencí, protože USA nikdy nenakupovali jejich zbraně stejně jako to nedělaly vyspělé státy.

   Mezi tradiční klientelu ruského zbrojního průmyslu patří tradičně spíše chudší země a země třetího světa. A na jejich trh se tlačí Čína, která je schopná z velké části vyrábět podobné zbraně stejné třídy, ale za nižší cenu. Čína sama o sobě přestala z Ruska kupovat až na pár vyjímek jako jsou letecké motory. A Indie tlačí taky na domácí výrobu, případně se začíná poohlížet po high-tech systémech na západě.Skrýt celý příspěvek

 • PetrTechnik
  19:29 17.04.2019

  V tom článečku chybí drobná informace , že celé vesmické síly USA budou v řiti, pokud jim Rusko nebude dodávat materiály pro spalovací komory a celý jejich motor SLS zatím visí ...Zobrazit celý příspěvek

  V tom článečku chybí drobná informace , že celé vesmické síly USA budou v řiti, pokud jim Rusko nebude dodávat materiály pro spalovací komory a celý jejich motor SLS zatím visí jen na zážehových zkouškách. A taky by stálo za to napsat, že kromě Ariane ,všechny raketové motory jsou nějaké verze ruské RD-170, což je motor s uzavřeným cyklem, který vymysleli Rusáci a o kterém Amíci tvrdili ,že nikdy nemůže fungovat. Dnes jsou USA rády ,že jim motory za půl darma nechal ožralka Jelcin a dovolil ,aby je ruští vědci v USA dodělali na verzi RD-180. Jediný co nestihli USA šlohnout je výroba směšovacích komor, respektive materiál na ně. Jediná věc , kde jsou USA o generaci dál jsou navigační a řidicí systémy . Takže oni se na něčem nakonec stejně dohodnou a kosmické programy poběží dál jak v USA, tak i v Rusku. Otázkou je , jak daleko je Čína a co jim Rusko prodalo.Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   19:35 17.04.2019

   "což je motor s uzavřeným cyklem, který vymysleli Rusáci a o kterém Amíci tvrdili ,že nikdy nemůže fungovat" Už se tu jednou dokazovalo, že existuje americký motor z 50.let co umí ...Zobrazit celý příspěvek

   "což je motor s uzavřeným cyklem, který vymysleli Rusáci a o kterém Amíci tvrdili ,že nikdy nemůže fungovat"

   Už se tu jednou dokazovalo, že existuje americký motor z 50.let co umí to samé.
   A zbytek je ve stejném duchu.Skrýt celý příspěvek

   • PetrTechnik
    19:58 17.04.2019

    Akorát ,že se nedal použít, z důvodu rychle koroze směšovací komory. První použitelný motor s uzavřeným cyklem byl, myslím, NK-33 z Ruska, s tím holt nic nenaděláte. A dokud USA ...Zobrazit celý příspěvek

    Akorát ,že se nedal použít, z důvodu rychle koroze směšovací komory. První použitelný motor s uzavřeným cyklem byl, myslím, NK-33 z Ruska, s tím holt nic nenaděláte. A dokud USA nezprovozní třeba SLS, tak se motory RD-180 a jejich modifikace budou používat v amerických raketách dál a může si psát co chce a kdo chce. Zkuste nějaké konkrétní argumenty a ne povrchní odsudky.Skrýt celý příspěvek

    • Marw
     21:58 17.04.2019

     NK-33 bol mozno prvy (ako tak) pouzitelny ORSC kerolox. Ale je vtipne ze pouzitia sa dockal az v roku 2013 na americkom Antarese. Uz menej vtipne je, ze tie motory su take male, ...Zobrazit celý příspěvek

     NK-33 bol mozno prvy (ako tak) pouzitelny ORSC kerolox. Ale je vtipne ze pouzitia sa dockal az v roku 2013 na americkom Antarese. Uz menej vtipne je, ze tie motory su take male, mile casovane bomby. Maju poddimenzovane turbopumpove sustrojenstvo, staci drobna vyrobna vada a motor fatalne zlyha a odhalit vadne kusy nepomahalo ani narocne testovanie. Orbital sa na to potom radsej vykaslal a vymenil nespolahlive NK-33 za RD-191. Rusi sa zvysne exemplare snazia vyuzit pre Sojuz 2.1v ale ten moc nelieta - od roku 2013 ma na konte len 4 lety. Pre tento rok napriklad nema naplanovany ani jeden let.Skrýt celý příspěvek

    • Marťan
     23:15 17.04.2019

     Kolik typů těch amerických raket používá ruské motory? Já vím o Atlasu V a Antares. Ten Atlas V je pro ameriku velmi důležitá raketa. Vynáší všechno možné, hlavně hodně drahých a ...Zobrazit celý příspěvek

     Kolik typů těch amerických raket používá ruské motory? Já vím o Atlasu V a Antares.
     Ten Atlas V je pro ameriku velmi důležitá raketa. Vynáší všechno možné, hlavně hodně drahých a tajných nákladů pro ozbrojené složky.
     Bude ještě pár let létat, minimálně do doby, než skončí kontrakt mezi NASA a Boeingem pro dopravu lidí k ISS. Ale pro ostatní věci se rychle přejde na Vulcan a ten bude mít motory BE-4 Blue Origin.
     A ta druhá raketa jménem Antares je absolutně nepodstatná, postradatelná a lehce nahraditelná.Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    20:27 17.04.2019

    Nechci si brát zásluhy, určitě by se do dalo dohledat tyhle linky sem dával "Starlight"

    https://blogs.nasa.gov/J2X/tag...
    https://en.wikipedia.org/wiki/...

    Nechci si brát zásluhy, určitě by se do dalo dohledat tyhle linky sem dával "Starlight"

    https://blogs.nasa.gov/J2X/tag...
    https://en.wikipedia.org/wiki/...

    • demagog
     16:58 18.04.2019

     RL10 pouziva expanzny cyklus, to je z technologickeho hladiska nieco trochu ine ako RD-170/RS-25 kde pred turbinou dochadza k spalovaniu PHM.

     RL10 pouziva expanzny cyklus, to je z technologickeho hladiska nieco trochu ine ako RD-170/RS-25 kde pred turbinou dochadza k spalovaniu PHM.

     • Jirosi
      18:17 18.04.2019

      V tom pdf je to vysvětlené.
      Ale nic to nemění na tom, že motor měli.

      V tom pdf je to vysvětlené.
      Ale nic to nemění na tom, že motor měli.

  • Vrata
   19:44 17.04.2019

   No, co ja si vzpominam, tak Ruske motory jsou pouze v 1.stupnich Atlas 5 a Antares. Delta 4 a Falcon 9 nad mají komplet US motory.

   No, co ja si vzpominam, tak Ruske motory jsou pouze v 1.stupnich Atlas 5 a Antares. Delta 4 a Falcon 9 nad mají komplet US motory.

   • Vrata
    19:45 17.04.2019

    Oprava: SNAD mají komplet US motory.

    Oprava: SNAD mají komplet US motory.

    • PetrTechnik
     20:00 17.04.2019

     Falcony používají , myslím, motory Merlin s otevřeným cyklem. Je to jednoduchý a velmi spolehlivý motor. USA s ním vozí vojenské satelity.

     Falcony používají , myslím, motory Merlin s otevřeným cyklem. Je to jednoduchý a velmi spolehlivý motor. USA s ním vozí vojenské satelity.

  • Arccos
   19:54 17.04.2019

   Toto jsou bláboly, což lze dokázat dohledáním byť jenom základních informací z oboru. Což doporučuji.

   Toto jsou bláboly, což lze dokázat dohledáním byť jenom základních informací z oboru. Což doporučuji.

  • Marw
   21:40 17.04.2019

   Neviem aky matros si si dnes slahol, ale uz to neber. 1) SLS nie je motor, ale raketa. SLS bude pohanat motor RS-25, ktory je - cuduj sa svete - motor s uzavrenym cyklom a teraz ...Zobrazit celý příspěvek

   Neviem aky matros si si dnes slahol, ale uz to neber.
   1) SLS nie je motor, ale raketa. SLS bude pohanat motor RS-25, ktory je - cuduj sa svete - motor s uzavrenym cyklom a teraz pozor - lietali na nom raketoplany minimalne od roku 1981!

   2) Drviva vacsina reketovych motorov ktore sa dnes pouzivaju nemaju s derivatmi RD-170 zhola nic spolocne, ak neratame to ze su to raketove motory.

   3) Co sa tyka zvladnutia materialov preburneru - tam su uz USA daleko pred Ruskom. Rusko musi stale v derivatoch RD-170 pouzivat ochranne keramicke pokritie. Vsetky v sucastnosti dokoncovane motory s ORSC (AR-1, BE-4 aj Raptor) to zvladaju aj bez dodatocneho pokrytia, co dost drasticky znizuje narocnost vyroby a tym cenu. Len na drobne porovnanie - RD-191 ma vyrobne naklady okolo 8 M$ a RD-180 cca 16M$. Predavaju sa za 16 M$ RD-191 a 24 M$ RD-180. Blue Origin bude dodavat par BE-4 s tahom o dobrych 20 % vyssim ako ma RD-180 za 16 M$, tj koncovu cenu o dobru tretinu nizsiu nez stoji RD-180.

   4) Poloz si recnicku otazku, preco ani samotny Rusi nelietaju na tych uzasnych derivatoch RD-170? Sojuzy lietaju na prehistorickych RD-107, Protony na RD-276, Rockot na RD-0233 a ani jeden z tych motorov nema s RD-170 nic spolocne (ak neratame to ze je to raketovy motor vyvinuty v SSSR). Skus hadat ako velmi moze byt Angara konkurencie schopna na komercnom trhu, ked len 5 motorov jej prveho stupna bude mat vyrobnu (nie koncovu cenu) 40 M$.Skrýt celý příspěvek

  • shal
   10:29 18.04.2019

   Kdybys nekecal. RS-25 používaný u raketoplánu je raketový motor s uzavřeným cyklem. Američani je nepoužívali prostě proto že jsou výrazně složitější a dražší, což u jednorázových ...Zobrazit celý příspěvek

   Kdybys nekecal. RS-25 používaný u raketoplánu je raketový motor s uzavřeným cyklem. Američani je nepoužívali prostě proto že jsou výrazně složitější a dražší, což u jednorázových raket nemělo moc význam. Proto byly například u raketoplánu, které se používaly opakovaně.Skrýt celý příspěvek

  • darkstyle
   11:06 18.04.2019

   A co moty merlin od spacex?? Tie su tiez ruske? To kto kedy prvy krat pouzil dajaku technolgiu je v skutku jedno.. Hlavne je kto dnes ma najlepsie motory a raketu - space ...Zobrazit celý příspěvek

   A co moty merlin od spacex??

   Tie su tiez ruske?

   To kto kedy prvy krat pouzil dajaku technolgiu je v skutku jedno..

   Hlavne je kto dnes ma najlepsie motory a raketu - space x..
   Kto dnes ma najtachsiu raketu - space x..

   Kto bude mat v buducnosti najlepsiu raketu? Nevieme povedat..
   Ale space x ma svoje zeliezko v ohni a je najdalej zo vsetkych, lebo jeho hopper uz mal prvy uspesny start..Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    12:01 18.04.2019

    Mít a někomu prodat jsou dvě různé věci. SpaceX může létat i zadarmo, ale Rusko, Čína, atd. budou dál létat na svých nosičích. Ale protože víme, že zadarmo to není. Musí najít ...Zobrazit celý příspěvek

    Mít a někomu prodat jsou dvě různé věci.
    SpaceX může létat i zadarmo, ale Rusko, Čína, atd. budou dál létat na svých nosičích.
    Ale protože víme, že zadarmo to není. Musí najít někoho kdo si od něj koupí vynesení nákladu tou nejsilnější raketou. Což bude překvapivě zase NASA, USA army, atd.Skrýt celý příspěvek

    • darkstyle
     19:00 19.04.2019

     Rusko a Cina ako staty budu stale lietat na svojich raketach ako aj eu.. Ale budu si to musiet zaplatit.. Ale tych letov bude konstatne mnozstvo.. Komercnych bude stale viac a ...Zobrazit celý příspěvek

     Rusko a Cina ako staty budu stale lietat na svojich raketach ako aj eu..

     Ale budu si to musiet zaplatit..

     Ale tych letov bude konstatne mnozstvo..
     Komercnych bude stale viac a viac..Skrýt celý příspěvek

 • Laci
  18:50 17.04.2019

  A co Kosmická smlouva? Ta platí zas jenom pro ostatní? Dopředu říkám, že nejsem žádnej kremlotroll, protože ty bolševický mongoly fakt rád nemám, ale USA už mě začínaj taky pěkně ...Zobrazit celý příspěvek

  A co Kosmická smlouva? Ta platí zas jenom pro ostatní?
  Dopředu říkám, že nejsem žádnej kremlotroll, protože ty bolševický mongoly fakt rád nemám, ale USA už mě začínaj taky pěkně s*át a tohle je jenom další důvod. Nejdřív si všechno pojistěj smlouvama, aby se nějaká věc nevyvíjela, sami jí vyvíjej a když maj jistotu že je nikdo nedožene, takže na tom vydělaj, tak od smlouvy odstoupěj a tradá - vychloubání o nejskvělejší zemi na světě může začít. S Ruskem si můžou naprosto podat ruce. Jsou to naprosto stejný mr*ky, jenom s jinou vlajkou a hymnou.

  Sorry za emoce, ale nejsem robot.

  https://cs.m.wikipedia.org/wik... Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   19:27 17.04.2019

   Asi si zapoměl, že po konci raketoplánů začali USA Astronauti létat na Ruských raketách. Takže jejich kontrola byla ve stejné pozici jako bude mít jakýkoliv jiný stát co zakoupí ...Zobrazit celý příspěvek

   Asi si zapoměl, že po konci raketoplánů začali USA Astronauti létat na Ruských raketách.
   Takže jejich kontrola byla ve stejné pozici jako bude mít jakýkoliv jiný stát co zakoupí svým Astronautům letenku u Space X.
   Klidně CR..Skrýt celý příspěvek

  • Vrata
   19:38 17.04.2019

   Ta kosmicka smlouva podle odkazu zakazuje umistovani jadernych zbrani v kosmu. Kde prosim vas je v clanku uvedeno, ze USA tuto smlouvu porusuje?? Navíc, ja si nemyslim, ze Rusko ...Zobrazit celý příspěvek

   Ta kosmicka smlouva podle odkazu zakazuje umistovani jadernych zbrani v kosmu. Kde prosim vas je v clanku uvedeno, ze USA tuto smlouvu porusuje??

   Navíc, ja si nemyslim, ze Rusko se vzda vyroby a provozovani vlastního nosice stredni velikosti (Proton nebo Angara) - prave z bezpečnostních duvodu. Mmch, na pristi 2 roky ma Proton objednano několik desitek startu (az na 2 jsou od Ruskeho státu a firem) - jo, je otázka, kolik z nich se bude realizovat.Skrýt celý příspěvek

   • Laci
    20:06 17.04.2019

    Když už sis dal práci a otevřel ten odkaz, tak to tam přečti celý a ne jenom něco: “... Využití Měsíce a dalších nebeských těles vyhrazuje pouze pro mírové účely a výslovně na nich ...Zobrazit celý příspěvek

    Když už sis dal práci a otevřel ten odkaz, tak to tam přečti celý a ne jenom něco:
    “... Využití Měsíce a dalších nebeských těles vyhrazuje pouze pro mírové účely a výslovně na nich zakazuje budování vojenských základen, provádění vojenských manévrů nebo testování jakýchkoli zbraní (tzv. neutralizace a zásada nemilitarizace Měsíce a nebeských těles).”Skrýt celý příspěvek

    • GlobeElement
     08:21 18.04.2019

     A oni Američani budují vojenskou základnu na Měsíci nebo co?

     A oni Američani budují vojenskou základnu na Měsíci nebo co?

    • Vrata
     10:01 18.04.2019

     Vojenske zakladny na Mesici a dalsich nebeskych telesech jsem vynechal, protoze jsem se domnival, ze vite alespon to, ze nic takoveho nikdo nestavi a jeste dlouho nebude.

     Vojenske zakladny na Mesici a dalsich nebeskych telesech jsem vynechal, protoze jsem se domnival, ze vite alespon to, ze nic takoveho nikdo nestavi a jeste dlouho nebude.

  • achi67
   22:07 17.04.2019

   Vzhledem k tomu, že již delší dobu existují Vzdušně-kosmické síly Ruské federace, tak mi ten krok Spojených států přijde celkem pochopitelný... Určitě je tak Rusové nepojmenovali ...Zobrazit celý příspěvek

   Vzhledem k tomu, že již delší dobu existují Vzdušně-kosmické síly Ruské federace, tak mi ten krok Spojených států přijde celkem pochopitelný... Určitě je tak Rusové nepojmenovali jen tak pro efekt...Skrýt celý příspěvek

  • Vrata
   10:07 18.04.2019

   Laci, chce to zklidnit krev. To, ze Musk ma k dispozici Falcon 9 a Falcon Heavy neznamena, ze do kosmu uz nikdo nemuze letat. Falcon 9 je komercni projekt ktery miri na komercni ...Zobrazit celý příspěvek

   Laci, chce to zklidnit krev. To, ze Musk ma k dispozici Falcon 9 a Falcon Heavy neznamena, ze do kosmu uz nikdo nemuze letat.
   Falcon 9 je komercni projekt ktery miri na komercni lety - uz se podarilo, maji podle clanku 63% vsech komercnich letu. To je proto, ze jsou lacini, ne proto, ze USA a Musk jsou sv*ne.
   Rusko, Cina a Indie budou dal do kosmu posilat sve rakety bez ohledu na Muska.Skrýt celý příspěvek

 • vozik
  15:46 17.04.2019

  v tomto clanku je tolko nepresnosti az uplnych blbosti, ze by sa dal o tom napisat samostatny clanok :)

  v tomto clanku je tolko nepresnosti az uplnych blbosti, ze by sa dal o tom napisat samostatny clanok :)

  • alexa123
   18:04 17.04.2019

   Vozik "v tomto clanku je tolko nepresnosti az uplnych blbosti, ze by sa dal o tom napisat samostatny clanok :)" Napríklad aké konkrétne "až úplné blbosti , že by sa dal o tom ...Zobrazit celý příspěvek

   Vozik
   "v tomto clanku je tolko nepresnosti az uplnych blbosti, ze by sa dal o tom napisat samostatny clanok :)"

   Napríklad aké konkrétne "až úplné blbosti , že by sa dal o tom napísať samostatný článok :)"

   OK, takže napíš samostatný článok, v ktorom uvedieš, aké sú tam úplné t.j. zásadné povedal by som až absurdné blbosti.Skrýt celý příspěvek

   • Marw
    19:18 17.04.2019

    Tak v jednom musim suhlasit s vozikom, ze vsetky tie uvahy o tom preco Ariane 5 a Angara nemoze pristavat su kravina. Ariane 5 nemoze pristavat nie preto ze ma Vulcain prilis velky ...Zobrazit celý příspěvek

    Tak v jednom musim suhlasit s vozikom, ze vsetky tie uvahy o tom preco Ariane 5 a Angara nemoze pristavat su kravina. Ariane 5 nemoze pristavat nie preto ze ma Vulcain prilis velky tah v pomere k prazdnej hmotnosti, ale preto, ze ju na to nik nenavrhol - inak by zrejme nemala jeden Vulcain ale viac mensich motorov. A v situacii ked Ariane 5 ma byt v dohladnej dobe nahradena Ariane 6 je cele to filozofovanie uplne scestne. Ked uz tak si mal autor klast otazku preco Ariane 6 nie je koncipovana ako znovupouzitelna. A odpoved je jednoducha, v case ked sa rodila jej koncepcia este nikto netusil ci plany Space X nie su len slepa cesta. Ze to vyslo je uzasne a aj ja im fandim, ale rovnako sa mohlo stat ze by to nevyslo a v tom pripade by Ariane 6 tak ako bola navrhnuta bola celkom simpaticky, vykonny a konkurencie schopny nosic.

    Ked uz do toho ale autor nacrel, mohol uz aspon spomenut iniciativy ESA a ArianeSpace ktore tu znovupouzitelnost maju umoznit (aj ked nie hned zajtra) - napr. Prometheus, Calysto, SpaceRaider...V kontexte uspechov SpaceX sa sice v europe spametali neskoro - to ale nalejme si cisteho vina prakticky vsetci ostatny.Skrýt celý příspěvek

    • vozik
     19:51 17.04.2019

     presne tak. a okrem callisto sa planuje aj themis, co ma byt demonstrator v plnej velkosti do cca 5 rokov a nasledna aplikacia na plne funkcnu znovupouzitelnu raketu do cca 10 ...Zobrazit celý příspěvek

     presne tak. a okrem callisto sa planuje aj themis, co ma byt demonstrator v plnej velkosti do cca 5 rokov a nasledna aplikacia na plne funkcnu znovupouzitelnu raketu do cca 10 rokov, zatial oznacovanu ako ariane next.Skrýt celý příspěvek

    • shal
     10:40 18.04.2019

     Ale o tom to přesně je. Ariane 5 a 6 není spatná raketa, nebo že evropští inženýři jsou neshopní, ale nemůže přistávat, protože k tomu nebyla navržena. Ale prostě přistávat nemůže ...Zobrazit celý příspěvek

     Ale o tom to přesně je. Ariane 5 a 6 není spatná raketa, nebo že evropští inženýři jsou neshopní, ale nemůže přistávat, protože k tomu nebyla navržena. Ale prostě přistávat nemůže a článek to dobře popisuje.Skrýt celý příspěvek

   • vozik
    20:53 17.04.2019

    Napríklad aké konkrétne "až úplné blbosti , že by sa dal o tom napísať samostatný článok :)" takze tak v skratke: prva polovica clanku, ako uz povedal marw, je uplne scestna, ...Zobrazit celý příspěvek

    Napríklad aké konkrétne "až úplné blbosti , že by sa dal o tom napísať samostatný článok :)"

    takze tak v skratke:
    prva polovica clanku, ako uz povedal marw, je uplne scestna, porovnavat parametre rakety, ktora bola stavana ako znovupouzitelna s raketami, ktore tak stavane neboli je nezmysel.

    niektore nepresnosti a blbosti v druhej polovici:
    1. falcon znovupouzitelny do 24h - to je muskov sen, momentalne to trva niekolko mesiacov, len predstartovne pripravy trvaju cca tyzden
    2. USA odidu z ISS v 2024 - to to uz nieje aktualne, pocitaca sa, ze ju budu financovat do 2030
    3. sojuzy a ich rozdelenie, rusy nebudu mat na com lietat - uplna blbost, sojuz 2.1a a 2.1b sa lisia motorom na druhom stupni, nie miestom startu. mozu startovat so vsetkych ruskych kozmodromov. progres nikdy nestartoval s vostocneho. sojuz FG tento rok naozaj konci, ale jedine co sa zmeni je, ze sojuz 2.1 ziska certifikaciu pre lety ludi a lieta sa dalej.
    4. rusov bude vozit na ISS a DSG spaceX ak do 2024 nepostavia tazku raketu - uplna blbost. na ISS sa rusi nemaju problem dostat s tym co maju teraz, na DSG sa nedostane ani spaceX s tym, co momentalne ma. preto americania stavaju sialene drahu SLS, ktoru autor nespomenul ani slovom. odhliadnuc od toho, ze rusi sa do DSG dost mozno ani nezapoja.

    dalej mohol napriklad autor tiez spomenut, ked uz teda riesi pristup do vesmiru, ze vlani prvy krat cina prekonala v pocte startov USA... napriklad :)Skrýt celý příspěvek

    • Marw
     21:13 17.04.2019

     Co sa ciny tyka tak na pocet startov sice boli prvy, ale zas vecsinu tvorili relativne lahke nosice. Ked sa porovna vynesena tonaz tak USA vyniesli cca dva krat viac ako Cina. ...Zobrazit celý příspěvek

     Co sa ciny tyka tak na pocet startov sice boli prvy, ale zas vecsinu tvorili relativne lahke nosice. Ked sa porovna vynesena tonaz tak USA vyniesli cca dva krat viac ako Cina. Dokonca aj este aj Rusko cinu tesne predbehlo vo vynesenej tonazi, a to mali citelne menej startov.Skrýt celý příspěvek

    • shal
     10:51 18.04.2019

     Článek porovnává rakety právě s ohledem na znovupoužitelnost a následně na náklady. Článek je tedy přesný. Nikde se tam nepíše, že zmíněné rakety jsou špatné, ale prostě nejsou ...Zobrazit celý příspěvek

     Článek porovnává rakety právě s ohledem na znovupoužitelnost a následně na náklady. Článek je tedy přesný. Nikde se tam nepíše, že zmíněné rakety jsou špatné, ale prostě nejsou dnes již konkurenceschopné právě s ohledem na znovupoužitelnost, protože tak nebyly navržené.

     Ad 1) To není Muskův sen, ale Muskův cíl. Každá inovace je pro někoho jenom nesplnitelný sen, dokud ho někdo neprovede. První opakovaně použitelný nosič byl v inspekci půl roku. Dneska už je to v týdnech. To že se okamžitě nepoužije ještě neznamená, že nosič už není připraven. Rozhodně to není nemožný cíl.

     Ad 4) Rusové opravdu nemají nic s čím by se na DSG dostali, pokud Angary půjdou do šrotu, jako že to tak opravdu vypadá. SpaceX je schopná dostat Dragon Crew k DSG. To že si to NASA zatím neobjednala, protože se snaží uplatnit SLS, je druhá věc. Právě že se v NASA začíná diskutovat o tom, že pokud SLS nabere další zpoždění a nárůst nákladů, tak DSG můžou stavět právě s využitím soukromníků a stejně tam dopravovat posádku.

     Rozhodně není pravda, že by toho SpaceX nebyla schopná. Prostě se ještě nikdo v NASA neodvážil odepsat 14 miliardovou investici do SLS a další X miliardovou investici do Orionu.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      11:20 18.04.2019

      "Článek porovnává rakety právě s ohledem na znovupoužitelnost a následně na náklady. Článek je tedy přesný." Nikoliv. Stejně jako NASA bude chtít i Armáda na svoje drahé hračky ...Zobrazit celý příspěvek

      "Článek porovnává rakety právě s ohledem na znovupoužitelnost a následně na náklady. Článek je tedy přesný."

      Nikoliv.
      Stejně jako NASA bude chtít i Armáda na svoje drahé hračky velké koeficienty bezpečnosti. Takže při jejich startu vždy půjde o nový nosič.
      Jistě můžeme se pak bavit o tom, zda Space X najde dost potencionálních soukromých zákazníků pro využití této volné kapacity. Pokud ne, tak i rakety SpaceX poletí cenově nahoru...Skrýt celý příspěvek

     • vozik
      13:20 18.04.2019

      shal ale aky ma zmysel porovnavat parametre rakiet s ohladom na znovupouzitelnost, ked 2 z 3 porovnavanych vobec neboli stavane na znovupouzitelnost? samozrejme ze ich motory su ...Zobrazit celý příspěvek

      shal
      ale aky ma zmysel porovnavat parametre rakiet s ohladom na znovupouzitelnost, ked 2 z 3 porovnavanych vobec neboli stavane na znovupouzitelnost? samozrejme ze ich motory su nepouzitelne pre znovupouzitelne rakety. ale napriklad to, ze europa stavia znovupouzitelny motor, to nespomenie. radsej riesi blbosti o tom, ako 30 rocny motor nieje vhodny na znovupouzitelnost lebo ma prilis velky tah k hmotnosti rakety...

      ad 1) sen/ciel - to je len take slovickarenie... ja spaceX prajem nech sa im to podari, ale najblizsie roky to urcite nehrozi. v clanku to bolo napisane ako by to bola realita dnesnych dni. a muskove, nazvyme to teda ciele, su velmi flexibilne. to nieje daka vycitka, je to spravny pristup, ale rozhodne by som nebral nieco, co povedal pred x rokmi, ako daky jasne vytyceny ciel do buducna. hlavne teraz, ked sa zacinaju v spaceX sustredovat na starship ako prioritu.

      ad 4) ja som nepovedal, ze rusi maju nieco, s cim by sa na DSG dostali. skor som naznacil, ze mozno sa tam ani nebudu chciet dostat, lebo sa do DSG nezapoja.
      a nepovedal som, ze by sa spaceX neboli schopny s trochou snahy dostat na DSG v buducnosti, ale ze s tym co TERAZ maju sa tam nedostanu. to je skratka fakt. falcon heavy nieje certifikovany pre ludi a ani sa s tym nepocita. keby sa teda niekto aj rozhodne, ze by ho certifikoval, tak by potrebovali treti stupen, bez neho by zvladli maximalne tak oblet mesiaca po navratovej drahe. a v spaceX sa momentalne sustreduju na starship a kedy ta bude, to nik netusi...Skrýt celý příspěvek

     • shal
      13:52 18.04.2019

      Jirosi: Koeficient bezpečnosti nemá nic společného s opakovanou použitelností. Letadlo taky není považováno za bezpečnější když vyjede z továrny. Právě naopak letadla se ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi: Koeficient bezpečnosti nemá nic společného s opakovanou použitelností. Letadlo taky není považováno za bezpečnější když vyjede z továrny. Právě naopak letadla se zalétávají. U raket tomu není jinak. NASA taky původně o opakovaně použitých nesišech nechtěla ani slyšet ale už je používají pro vynášení nákladů na ISS (viz CRS-15). Jakmile se nosiče osvědčí a statisticky budou bezpečné, tak k tomu přistoupí i armáda.

      Vozík:
      Jaký smysl to má? Má to smysl z pohledu konkurenceschopnosti a nákladů na let. Zákazníkům je jedno, jestli se jedná o jednorázovou raketu nebo opakovaně použitelnou. Je zajímá cena a jednorázově použitelné nosiče nejsou schopny konkurovat. I proto ArianeSpace a ULA představila projekty, které by měly být do budoucna alespoň částečně opakovaně použitelné, nebo jako v případě Callisto fakticky kopie Falconu 9. A ArianeSpace se tím ani netají, že Callisto je kopie, ale na rovinu to aspoň přiznali.

      Celý článek se týká opakované použitelnosti a tedy TWR není rozhodně nesmysl, ale naprosto zásadní hodnota pro opakovaně použitelné rakety a článek vysvětluje proč Ariane 5, 6, Angara a Soyuz nebudou nikdy schopny přistávat.

      1) Určitě bych netvrdil, že se to nejbližší roky nepodaří. Ostatně pro StarLink budou potřebovat velké množství letů a ikdyby čas pro refurbishment rakety nebylo 24 hodin, ale třeba týden, tak je to úžasný výsledek. Musk cíleně stanovuje nesplnitelné úkoly, protože ikdyž se jich nepovede dosáhnout, bude výsledek ohromující. A je úplně jedno jestli refurbishment bude 24h nebo 196h.

      4) Ono je úplně fuk jestli má SpaceX dneska něco certifikovaného pro lidi co by se k DSG dostalo nebo ne, protože žádná DSG ani není. A s tím jak se věci hýbou bych se klidně vsadil, že Starship bude přistávat na Měsíci dříve než se nějaký DSG postaví. Nebo dokonce než ji začnou stavět.

      Faktem je, že je dost dobře možné, že SLS/Orion půjde do kytek a DSG bude k Měsíci nosit SpaceX. Co jsem slyšel, tak nad tím přemýšlí už i v NASA.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      15:35 18.04.2019

      Shal: "Koeficient bezpečnosti nemá nic společného s opakovanou použitelností. "

      Ale pokud vyrábíte raketu na 7.minut letu. A pak po ní chcete 14-21-... Tak to je sakra rozdíl.

      Shal: "Koeficient bezpečnosti nemá nic společného s opakovanou použitelností. "

      Ale pokud vyrábíte raketu na 7.minut letu. A pak po ní chcete 14-21-... Tak to je sakra rozdíl.

     • shal
      16:45 18.04.2019

      Jirosi: SpaceX nevyrábí raketu na 7 minut letu, ale na desítky letů. S tím ohledem byla od začátku navržena a dimenzována.

      Jirosi: SpaceX nevyrábí raketu na 7 minut letu, ale na desítky letů. S tím ohledem byla od začátku navržena a dimenzována.

 • Sholva
  15:44 17.04.2019

  Tak EU klidně může Ariane odepsat a létat se SpaceX, sice vyhozené peníze, ale v tom jsme tady přeborníky. Ale už vidím, jak chtějí Rusi vynést něco na orbitu a pic kozu do vazu, ...Zobrazit celý příspěvek

  Tak EU klidně může Ariane odepsat a létat se SpaceX, sice vyhozené peníze, ale v tom jsme tady přeborníky. Ale už vidím, jak chtějí Rusi vynést něco na orbitu a pic kozu do vazu, sankce na ně a už si neškrtnou. Takže podle mě Rusko může buď rezignovat nebo zabrat. Ale bude to mít dost těžké. Jejich smůla, že prachy od NASA vyházeli z okna, místo aby dostali svůj raketový průmysl zpátky do formy.Skrýt celý příspěvek

  • Marťan
   23:32 17.04.2019

   Program raket Ariane má hlavně zabezpečit nezávislý přístup Evropy na oběžnou dráhu a udržovat a rozvíjet raketové know-how v Evropě. Hospodárnost není podstatná, ikdyž v případě ...Zobrazit celý příspěvek

   Program raket Ariane má hlavně zabezpečit nezávislý přístup Evropy na oběžnou dráhu a udržovat a rozvíjet raketové know-how v Evropě. Hospodárnost není podstatná, ikdyž v případě Araine 6 tam bude trochu pokrok.Skrýt celý příspěvek

   • shal
    10:59 18.04.2019

    Přesně tak. Ani Ariane 6 zřejmě nebude schopná konkurovat SpaceX. Hlavní význam je opravdu udržet v Evropě vývoj a technologie.

    Přesně tak. Ani Ariane 6 zřejmě nebude schopná konkurovat SpaceX. Hlavní význam je opravdu udržet v Evropě vývoj a technologie.

 • palo satko
  15:36 17.04.2019

  Nie som si celkom isty, či problem použitia kosmickych sil je limitovany tym, kto ma vykonnejši nosič na orbitu. Asi by nebolo od veci sa porozpravat, čo maju vesmirne sili realne ...Zobrazit celý příspěvek

  Nie som si celkom isty, či problem použitia kosmickych sil je limitovany tym, kto ma vykonnejši nosič na orbitu. Asi by nebolo od veci sa porozpravat, čo maju vesmirne sili realne robit v mieri a vo vojne a podla toho hodnotit možnosti. Zapraskat orbit smetím, zničit dôležite družice a odpalit zopar EMP (Elektromagnetické pulzne zbrane) nutne nevyžaduje Falcon Heavy.Skrýt celý příspěvek

  • balm
   16:31 17.04.2019

   Čistě ze zvědavosti, co byste EMP chtěl v kosmickém prostoru ničit a jakým způsobem. Totiž kosmické prostředí je vlastně samo o sobě solidním prostředím plné EMP a radiace, že ...Zobrazit celý příspěvek

   Čistě ze zvědavosti, co byste EMP chtěl v kosmickém prostoru ničit a jakým způsobem. Totiž kosmické prostředí je vlastně samo o sobě solidním prostředím plné EMP a radiace, že každý satelit, stanice, nebo loď musí být schopna odolávat jejich vlivům.

   Silné EMP například doprovází výbuchy jaderných zbraní a světe div se, i taková obrněná vozidla si poradí a mohou fungovat dál.Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    16:42 17.04.2019

    Ono to není až tak jednoduché. Když to testovali, po jediném výbuchu to vydrželo dělat bordel 3 dny. Problém je, že ty magnetické pole co drží sluneční vítr mimo. Mi to známe jako ...Zobrazit celý příspěvek

    Ono to není až tak jednoduché. Když to testovali, po jediném výbuchu to vydrželo dělat bordel 3 dny.
    Problém je, že ty magnetické pole co drží sluneční vítr mimo. Mi to známe jako polární záři(Van Allenovy pásy), uzavřou částice uvnitř.Skrýt celý příspěvek

    • RiMr71
     15:16 18.04.2019

     Když pominu příšerný sloh z pomocné školy (opět), tak co tím: "Když to testovali, po jediném výbuchu to vydrželo dělat bordel 3 dny" máš na mysli? Co testovali? Jaký bordel? ...Zobrazit celý příspěvek

     Když pominu příšerný sloh z pomocné školy (opět), tak co tím:
     "Když to testovali, po jediném výbuchu to vydrželo dělat bordel 3 dny"

     máš na mysli? Co testovali? Jaký bordel? Dozdrojuj to. Jinak je to žvatlání od táboráku.Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     15:55 18.04.2019
   • palo satko
    21:23 17.04.2019

    A kto píše o družiciach ako cieli použitia EMP? ved vy nesledujete čo robi vodca demokratickeho sveta, Trump! Čitajte: ...Zobrazit celý příspěvek

    A kto píše o družiciach ako cieli použitia EMP? ved vy nesledujete čo robi vodca demokratickeho sveta, Trump! Čitajte: https://arstechnica.com/tech-p... Skrýt celý příspěvek

 • Lukash
  14:34 17.04.2019

  Angaru nemožu zrušiť!! Veď sa ňou chvália ruski trollovia už od jej prvých testov!! Ekonomická sila nepustí, nie každý má na to aby sa hral na velkeho svetového hráča. Takže istá ...Zobrazit celý příspěvek

  Angaru nemožu zrušiť!! Veď sa ňou chvália ruski trollovia už od jej prvých testov!! Ekonomická sila nepustí, nie každý má na to aby sa hral na velkeho svetového hráča. Takže istá krajina by sa s tým mala zmieriť a zostať len predajcom surovín.Skrýt celý příspěvek

  • NeoXII
   16:45 17.04.2019

   Ty si sem z ktorej riti priliezol? Pokiaľ máš chuť akurát tak vypisovať nenávistné protiruské kydy, tak odpáľ na politické stránky. Je ich dosť, tak tu nesmraď blbeček!

   Ty si sem z ktorej riti priliezol? Pokiaľ máš chuť akurát tak vypisovať nenávistné protiruské kydy, tak odpáľ na politické stránky. Je ich dosť, tak tu nesmraď blbeček!

   • Lukash
    07:39 18.04.2019

    Ale no tak čo sa Ťa dotklo? Písal som realitu o ľuďoch ako si ty čo vyhrávajú vojny s projektami ktoré reálne ešte ani nie sú vo výzbroji ;) prečítaj si komentáre z nie tak dávnej ...Zobrazit celý příspěvek

    Ale no tak čo sa Ťa dotklo? Písal som realitu o ľuďoch ako si ty čo vyhrávajú vojny s projektami ktoré reálne ešte ani nie sú vo výzbroji ;) prečítaj si komentáre z nie tak dávnej minulosti od ruských fan klubov ako majú Rusi angaru a nič podobné na západe nemajú :) takisto armata, su 57, MiG 35....papierová sila Ruska ;)Skrýt celý příspěvek

    • GlobeElement
     09:20 18.04.2019

     Že se vám do toho pletu pánové, musím říct, že slovenština je úžasný jazyk. Tak malebné výrazy jako "ty si z ktorej riti priliezol" nebo "čo sa babe chcelo, to sa babe snilo", ...Zobrazit celý příspěvek

     Že se vám do toho pletu pánové, musím říct, že slovenština je úžasný jazyk. Tak malebné výrazy jako "ty si z ktorej riti priliezol" nebo "čo sa babe chcelo, to sa babe snilo", případně "trma vrma", "kokot drevený, plechom obíjaný", ty v češtině nemáme.

     Tiše závidím.Skrýt celý příspěvek

     • Lukash
      10:55 18.04.2019

      V pohode pridaj sa :) to sú výrazy ktoré používajú trollkovia ked im dojdu argumenty. Ono to u nich v ich krčmovom jazyku znie hrdinsky, ale v kultivovanom svete je to iba dokaz ...Zobrazit celý příspěvek

      V pohode pridaj sa :) to sú výrazy ktoré používajú trollkovia ked im dojdu argumenty. Ono to u nich v ich krčmovom jazyku znie hrdinsky, ale v kultivovanom svete je to iba dokaz ich obmedzenosti :)Skrýt celý příspěvek

   • RiMr71
    15:13 18.04.2019

    ...za to tvůj příspěvek je ryze odborný a korektní...

    ...za to tvůj příspěvek je ryze odborný a korektní...

 • darkstyle
  14:31 17.04.2019

  Zaujmavy článok Podľa všetkého, ale ani ariane 6 nespravili s konceptom ako space x.. Mam na mysli moznost, aby znova zapalili motor na hlavnom stupni.. Ved ten ma este ...Zobrazit celý příspěvek

  Zaujmavy článok

  Podľa všetkého, ale ani ariane 6 nespravili s konceptom ako space x..

  Mam na mysli moznost, aby znova zapalili motor na hlavnom stupni..

  Ved ten ma este vatsi vykon 1370kN a pri predpokladanej rovnakej vahe by sme sa dostali pod terajsich 15% vykonu..
  Ariane 6 sa nema ako dostat k aspon 40% ani nahodou.


  Myslim, ze ariane v europe spravili 3 mld investiciu, s ktorou si odstrihli sukromny market.

  Buduju totizto novu raketou s novym motorom a s cenami okolo 100 mil ako slubuju, ale space x moze zlacniet a uz dnes vie poslat za 60 mil..

  Nevidim v tom zmysel. Okrem zachovania vystrelovania vlastnych satelitov, ale ruku na srdce kolko ich realne rocne je a za kolko startov rakiet ariene 5 by sa vratil rozdiel v nizsej cene pri 6 tak, aby sme vyrovnali 3 mld investiciu..

  Skoro 50 buducich startov..
  46 cela cosi startov ariane 5 sa vyrovna 46 cela cosi startov ariane 6 + mld na vyvoj..

  Nepride mi to ako nejaka zavratna uspora a je otazne ci dokym nepride ariane 7 ich tolko vobec spravia..
  Ved blue origin, spacex a ich falcon 9, falcon heavy a starship..
  Vsetci tito su dalej vo vyvoji ako ariane a nespominajme ula.. a mnoziacich sa cinanov.. a indiu..Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   15:10 17.04.2019

   Nižší cena = Vyšší riziko ohledně SpaceX.

   Nižší cena = Vyšší riziko ohledně SpaceX.

   • shal
    11:05 18.04.2019

    Vyšší riziko čeho? Falcony patří k nejspolehlivějším raketám. Výrazně spolehlivější než například ruské Protony. Samozřejmě riziko je vždycky zohledněno v nákladech na pojištění, ...Zobrazit celý příspěvek

    Vyšší riziko čeho? Falcony patří k nejspolehlivějším raketám. Výrazně spolehlivější než například ruské Protony.

    Samozřejmě riziko je vždycky zohledněno v nákladech na pojištění, s kterým se v kalkulacích taky počítá.Skrýt celý příspěvek

    • Marw
     12:28 18.04.2019

     Neviem ci zrovna Proton je dobra volba pre porovnavanie spolahlivosti ;) , je malo zavedenych systemov ktore maju horsiu spolahlivost ako Proton. Takto v rychlosti snad len Indicka ...Zobrazit celý příspěvek

     Neviem ci zrovna Proton je dobra volba pre porovnavanie spolahlivosti ;) , je malo zavedenych systemov ktore maju horsiu spolahlivost ako Proton. Takto v rychlosti snad len Indicka GSLV.Skrýt celý příspěvek

     • shal
      14:01 18.04.2019

      Pravda. Atlasy měly spolehlivost 100 procent. Delty taky. Spolehlivost Falconů je nějakých 98 procent. Spolehlivost Protonů je myslím pod 90 procent. I tak jsou Falcony velmi ...Zobrazit celý příspěvek

      Pravda. Atlasy měly spolehlivost 100 procent. Delty taky. Spolehlivost Falconů je nějakých 98 procent. Spolehlivost Protonů je myslím pod 90 procent.

      I tak jsou Falcony velmi spolehlivé rakety, které už neselhaly celé roky. A když už selhaly, tak to bylo z důvodu implementace nějaké nové technologie, nikoliv problém výroby. Falcony 9 jsou vývojově ukončené ve verzi 1.2 Block 5, takže implementace nových postupů a technologií nehrozí.Skrýt celý příspěvek

   • RiMr71
    15:08 18.04.2019

    blablabla, přání otcem myšlenky. Čísla sem dej...

    blablabla, přání otcem myšlenky. Čísla sem dej...

Načítám diskuzi...

Stránka 1 z 2