Nákup amerických vrtulníků: Za porušení zákona může hrozit obří pokuta

Nákup amerických vrtulníků: Za porušení zákona může hrozit obří pokuta
AH-1Z Viper na Havaji; ilustrační fotka / USMC (Zvětšit)

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) svým prvostupňovým rozhodnutím nevyhověl v těchto dnech návrhu italské společnosti Leonardo na uložení zákazu plnění smlouvy, která se týkala dodávek amerických víceúčelových vrtulníků AH-1Z Viper a UH-1Y Venom.

Antimonopolní úřad nicméně konstatoval, že zadavatel, kterým je Ministerstvo obrany České republiky (MO ČR), při uzavírání smlouvy postupovalo v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Zmíněnou smlouvu uzavřelo MO ČR s vládou Spojených států amerických. Úřad ale nevyhověl stěžovateli z bezpečnostních důvodů našeho státu.

Porušení příslušného zákona spočívalo v tom, že ministerstvo obrany smlouvu uzavřelo, aniž by předtím vyřídilo námitky podané italskou společností Leonardo. „Zadavatel obdržel uvedené námitky 20. listopadu 2019 a hned následující den uzavřel smlouvu, přičemž o námitkách rozhodl až 5. prosince 2019,“ uvedl předseda ÚOHS Petr Rafaj.

Jak dále šéf antimonopolního úřadu konstatoval, zákon v tomto případě předpokládá uložení zákazu plnění smlouvy, jestliže je podán příslušný návrh. V uvedeném případě bylo v rámci správního řízení zjištěno, že uložení zákazu plnění smlouvy by znamenalo ohrožení existence obranného nebo bezpečnostního programu, který má zásadní význam z hlediska bezpečnostních zájmů našeho státu.

Z tohoto důvodu ÚOHS k uložení zákazu plnění smlouvy nepřistoupil a návrh zamítl. Rozhodnutí není ale pravomocné a může být proti němu podán rozklad k rukám předsedy antimonopolního úřadu. Cena uvedené zakázky činí 17 miliard korun. Vzhledem k závažnosti protizákonného jednání zadavatele a hodnotě veřejné zakázky může sankce podle zákona případně dosáhnout až výše deseti procent z hodnoty zakázky. 

V této souvislosti je třeba připomenout, že společnost Leonardo nabízela MO ČR projekt militarizovaného vrtulníku AW139M. Naše ministerstvo italskou nabídku ale odmítlo. Bylo tomu tak mimo jiné kvůli požadavku na bojem ověřený a zavedený vrtulník. Zmíněný AW139M přitom v takové konfiguraci, jaké české ministerstvo požadovalo, neexistuje.

Podobné případy, které ÚOHS řešil

ÚOHS v minulosti vícekrát rozhodoval o zákazu plnění smlouvy mezi zadavatelem a uchazečem o veřejnou zakázku. V polovině září 2018 například předseda ÚOHS Petr Rafaj svým pravomocným rozhodnutím uložil ministerstvu obrany zákaz plnění smlouvy uzavřené na základě zadávacího řízeníNákup munice 2017/I – Ruční útočné granáty, a to s odkladem na sedm měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Předseda Rafaj potvrdil prvostupňové rozhodnutí, podle kterého MO ČR porušilo zákon o zadávání veřejných zakázek, když uzavřelo výše uvedenou smlouvu před uplynutím lhůty pro podání námitek.

V průběhu správního řízení úřad nezjistil, že by v tomto případě nastaly okolnosti, za nichž by zákaz plnění smlouvy ohrozil bezpečnostní zájmy České republiky a pro něž by mohlo být od zákazu smlouvy upuštěno. Zadavatel však prokázal důvody hodné zvláštního zřetele spojené s veřejným zájmem, pro které ÚOHS uložil zákaz plnění smlouvy odkladným účinkem v délce sedmi měsíců.

Jiný případ se týkal Vězeňské služby ČR. Koncem ledna 2018 předseda antimonopolního úřadu Petr Rafaj potvrdil svým pravomocným rozhodnutím uložení zákazu plnění smlouvy mezi zadavatelem a uchazečem o veřejnou zakázku s názvem „Koncesní smlouvy o poskytování zabezpečených služeb elektronických komunikací vězněných osob“, kterou uzavřela v listopadu roku 2016 Vězeňská služba České republiky se společností BVfon Czech Telecommunication.

Zákaz plnění smlouvy byl uložen s odkladem 12 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí. Za porušení koncesního zákona uložil ÚOHS zadavateli rovněž pokutu ve výši 100 000 korun. Antimonopolní úřad dospěl v prvostupňovém rozhodnutí k závěru, že se zadavatel dopustil správního deliktu tím, že uzavřel koncesní smlouvu v koncesním řízení malého rozsahu bez uveřejnění oznámení o zahájení tohoto řízení, aniž k tomu byly splněny zákonné předpoklady, neboť předpokládaný příjem koncesionáře v dotčeném případě přesahoval 20 000 000 korun. 

Předseda ÚOHS námitky rozkladu zadavatele i vybraného uchazeče, směřující zejména ke způsobu stanovení předpokládaného příjmu koncesionáře, zamítl a potvrdil závěry prvostupňového rozhodnutí.

Úvahy neziskových organizací o zřízení nového úřadu      

Rozhodování ÚOHS, který si v příštím roce připomene již třicet let své existence, je dvoustupňové. V prvním stupni rozhoduje příslušný odbor a ve druhém pak předseda úřadu na doporučení rozkladové komise. Většinu členů rozkladové komise tvoří externí odborníci. V případě veřejných zakázek se například jedná o tři rozkladové komise, vždy o deseti členech.

Je třeba zdůraznit, že všechna rozhodnutí ÚOHS jsou soudně přezkoumatelná. V loňském roce zaznamenal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v případě veřejných zakázek u soudů úspěšnost v 98 procentech případů ze všech vydaných rozhodnutí v oblasti veřejných zakázek.

Přes tuto zřejmou úspěšnost se objevují informace, že by ÚOHS mohl o dohled nad zadáváním veřejných zakázek v blízké budoucnosti přijít zřízením samostatného úřadu. Skupina tzv. protikorupčních organizací ve složení Rekonstrukce státu, Oživení a Transparency International přišla totiž s návrhem reformy, která by podle těchto organizací zlepšila dohled nad veřejnými zakázkami a „zefektivnila“ by fungování úřadu. V současném antimonopolním úřadu pracuje kolem 230 lidí. Kolik osob by v nové instituci mělo působit a jaké další náklady by jejím zřízením vznikly, není ale ze zmíněného návrhu „neziskovek“ příliš jasné.

Nahlásit chybu v článku


Související články

ROZHOVOR: Keith Flail o UH-1Y Venom a AH-1Z Viper pro Armádu ČR

Minulý týden proběhla v Praze konference Combat Helicopter, kde odborníci diskutovali o nejnovějších ...

Armáda ČR: UH-60M Black Hawk vs. UH-1Y Venom / AH-1Z Viper

Armáda ČR porovnává dvě americké nabídky na nové vojenské vrtulníky. V úvahu připadá UH-60M Black ...

Armáda ČR zvolila cestu: Útočný vrtulník AH-1Z Viper a víceúčelový UH-1Y Venom

Armáda České republiky získá osm víceúčelových vrtulníků UH-1Y Venom a čtyři útočné AH-1Z Viper. ...

Proč Armáda ČR vybrala vrtulníky AH-1Z Viper a UH-1Y Venom?

Armáda ČR získá útočné vrtulníky AH-1Z Viper a víceúčelové UH-1Y Venom. Jedním ze zvažovaných strojů ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Molle
  12:36 29.09.2020

  Tohle někdo zachytil...?

  https://www.facebook.com/49345...

  Tohle někdo zachytil...?

  https://www.facebook.com/49345...

  • Nesher
   16:22 29.09.2020

   Toho je plný internet, jako náhrada Alouette III asi dobrá volba, byť vzhledem k tomu, že chtějí Rakušané Bundesheer transformovat na cosi mezi jednotkami CO a silnějším četnictvem ...Zobrazit celý příspěvek

   Toho je plný internet, jako náhrada Alouette III asi dobrá volba, byť vzhledem k tomu, že chtějí Rakušané Bundesheer transformovat na cosi mezi jednotkami CO a silnějším četnictvem možná trochu overkill. Takže pro Rakousko jednoznačně navýšení schopností, pro AČR by to byl jako náhrada Mi35 spíše pokles schopností. V tomto ohledu je H1 skvělou volbou.Skrýt celý příspěvek

   • Flader
    18:27 29.09.2020

    Ale ako prípadná náhrada Sokolov asi použitelné.

    Ale ako prípadná náhrada Sokolov asi použitelné.

    • Nesher
     18:36 29.09.2020

     To ano, ale pokud by to mělo pouze nahradit W3A, tak bych to považoval za vyhazování peněz, vzhledem k úkolům pro které V S AČR Sokoly používají (LZS, SAR, přeprava osob) bych ...Zobrazit celý příspěvek

     To ano, ale pokud by to mělo pouze nahradit W3A, tak bych to považoval za vyhazování peněz, vzhledem k úkolům pro které V S AČR Sokoly používají (LZS, SAR, přeprava osob) bych volil výrazně levnější H 145, klidně i v čistě civilní verzi.Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      19:39 29.09.2020

      Jak moc by bylo provozně nákladné v omezených situacích použít pro potřeby (LZS, SAR a přepravy osob) třeba právě UH-1? Je mi jasné, že používat UH-1 jako výkonnější stroj na tyto ...Zobrazit celý příspěvek

      Jak moc by bylo provozně nákladné v omezených situacích použít pro potřeby (LZS, SAR a přepravy osob) třeba právě UH-1?
      Je mi jasné, že používat UH-1 jako výkonnější stroj na tyto operace by asi bylo zbytečné. Jen by mně zajímalo jak moc potřebuje AČR specializované stroje na (LZS, SAR, či přepravu osob) a jestli by tyto požadavky nevyřešila v budoucnu jen navýšení počtu UH-1?Skrýt celý příspěvek

     • Nesher
      20:24 29.09.2020

      Klimesov Nedokážu to vyjádřit finančně, to by musel někdo z VS, ale když si jen vezmeš pořizovací cenu UH-1, jejich počet (zatím jen 8), dislokaci (Náměšť), nutnost nákupu a ...Zobrazit celý příspěvek

      Klimesov
      Nedokážu to vyjádřit finančně, to by musel někdo z VS, ale když si jen vezmeš pořizovací cenu UH-1, jejich počet (zatím jen 8), dislokaci (Náměšť), nutnost nákupu a vestavby speciálního vybavení pro LZS (přičemž v tom okamžik je ten vrtulník prakticky nepoužitelný pro jiné úkoly), navíc by zřejmě vznikl problém s nosností heliportů ve nemocnicích, asi ne všechny by Venom unesly, tak by to nedávalo smysl ani finančně a ani operačně. Jiná věc je to zda bude nutné nahrazovat W3A a Mi8s systémem kus za kus. Osobně se domnívám, že nikoliv. Do budoucna bude AČR provozovat jen jedno stanoviště LZS, tedy by stačily 3 stroje ve výbavě LZS, 3 další pro SAR o dopravu osob a dva s lepšími sedačkami pro VIP. A možná když už máme Belly, bych místo H 145 koupil Bell 412.Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      06:51 30.09.2020

      Nesher: Jo rozumím. Jsem to trochu napsal blbě. Nešlo mi ani tak o tu finanční jako spíše o tu operační stránku. Jak moc AČR reálně potřebuje specializované stroje, nebo jak moc se ...Zobrazit celý příspěvek

      Nesher:
      Jo rozumím.
      Jsem to trochu napsal blbě. Nešlo mi ani tak o tu finanční jako spíše o tu operační stránku. Jak moc AČR reálně potřebuje specializované stroje, nebo jak moc se to dá vyřešit unifikací jediného stroje.
      Ale i z toho co píšete vyplívá že ty specializované stroje potřebovat bude, jen v menším počtu. .-)
      Každopádně dík za odpověď. Pokud budete mít doplňující informace, nebo někdo jiný budu za ně jen rád :-)Skrýt celý příspěvek

     • TF_HU
      14:07 30.09.2020

      Klimeshov ...už jsem to zde psal několikrát...LZS a SAR jsou úkoly plněné VzS AČR v míru. Jedná se o dvě rozdílné služby. Stroje pro LZS jsou vojenské, vybaveny jako sanitní ...Zobrazit celý příspěvek

      Klimeshov

      ...už jsem to zde psal několikrát...LZS a SAR jsou úkoly plněné VzS AČR v míru. Jedná se o dvě rozdílné služby. Stroje pro LZS jsou vojenské, vybaveny jako sanitní verze. Má to svůj důvod. Při plnění bojových operací VzS plní úkoly MEDEVAC a CASEVAC což jsou odsuny raněných z bojiště. Jak pozemní cestou, tak vzdušnou. Úkol je jasný, co nejdříve dostat raněného k lékaři a zachránit jej atd.

      K tomuto úkolu potřebuje MEDEVAC stroje, které jsou sanitkami i dle mezinárodního válečného práva a svým vybavením musí umožňovat udržení životních funkcí atd. proto speciál.

      Nevím co si přesně představit pod pojmem unifikace stroje, ale zástavba MEDEVAC vybavení může snižovat kapacitu přepravy. Jednou je na dveřích červený kříž, už s mašinou neuděláte žádnou ofenzivní akci...Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      18:54 30.09.2020

      TF_HU.
      Paráda. Tohle jsem chtěl vědět. Jestli jste to tu už psal tak jsem to asi přehlédl.
      Každopádně moc vám pánové děkuji za informace. :-)

      TF_HU.
      Paráda. Tohle jsem chtěl vědět. Jestli jste to tu už psal tak jsem to asi přehlédl.
      Každopádně moc vám pánové děkuji za informace. :-)

     • LooseLipsSinkShips
      13:42 01.10.2020

      H145 by rozhodně nebyl plnohodnotnou náhradou vrtulníků Sokol, ani krokem vpřed ve schopnostech vrtulníkového letectva. S jejich ideální přepravní kapacitou se sice H145 teoreticky ...Zobrazit celý příspěvek

      H145 by rozhodně nebyl plnohodnotnou náhradou vrtulníků Sokol, ani krokem vpřed ve schopnostech vrtulníkového letectva. S jejich ideální přepravní kapacitou se sice H145 teoreticky rovnají jak Sokolu, tak Venomu, v reále však situace bude někde kolem 4-6 přepravovaných osob. Vrtulníky Sokol navíc neplní pouze úkoly LZS v ČR, W-3A je taková popelka českého letectva, létá hotovostní lety po celé republice, hasí požáry, ... Cením si však Vašeho náhledu na počty potřebné pro udržení vrtulníku v bojovém nasazení. Z Vašich třetin je taktéž jasně vidět, jaké počty (2Y+1Z) bude možné dlouhodobě udržet na případném (ne)bojovém deploymentu našich mariňáků, například v rámci forward presence v Litvě. S tím, jak se blíží potřeba nahradit Mi-8 a Mi-17 u CzAF jsem velmi zvědav na realistickou debatu o jejich náhradě - logická by totiž byla nějaká utility varianta v dostatečných počtech, pochopitelně včetně IFR výbavy, RNP1, odmrazování. Co se Bellu 412 týče, tento nákup by byl pak již vyloženou zhůvěřilostí, vzhledem k tomu, že by to byl další nekompatibilní a z operačního hlediska podřadný typ ve srovnání se Sokolem. Jak s oblibou říkám, při jedněch cvičných povodních na Liberecku 412 došlo palivo, Sokolu došli figuranti.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      17:32 01.10.2020

      LooseLipsSinkShips To že armáda nekoupí vrtulník ve srovnatelné velikosti jako Sokol bych bral jako jasnou věc. V téhle svislosti chápu prskání jejich pilotů (některých) na nákup ...Zobrazit celý příspěvek

      LooseLipsSinkShips
      To že armáda nekoupí vrtulník ve srovnatelné velikosti jako Sokol bych bral jako jasnou věc. V téhle svislosti chápu prskání jejich pilotů (některých) na nákup Venomů, protože je jasné že druhý vrtulník téhle kategorie se do Prahy kupovat nebude.
      Co se H-145 týče tak by mě zajímalo čeho nebude schopný na rozdíl od Sokolu. Už jen to že H-145M má standardní FLIR hlavici a na Sokolu je vrchol techniky statická infrakamera směrem dopředu. Pro SAR, MEDEVAC a transportní lety je to vrtulník rozhodně dostačující.
      S tím že nemá valný smysl kupovat Bell 412 v zásadě souhlasím protože krom tvaru nemá s Venomem mnoho společného.
      Co se náhrady Mi-17 tak by to bylo vhodné jejich pořízení sloučit s nákupem transportních vrtulníků pro policii.Skrýt celý příspěvek

     • Nesher
      18:02 01.10.2020

      Scotty Ty Belly jsem myslel právě kvůli LS PČR, při troše snahy by se dalo ušetřit za servis a ND. Jako náhrada W3A by stačily. Náhradu kbelských Mi17 bych s LS PČR moc ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      Ty Belly jsem myslel právě kvůli LS PČR, při troše snahy by se dalo ušetřit za servis a ND. Jako náhrada W3A by stačily.
      Náhradu kbelských Mi17 bych s LS PČR moc nespojoval, pravděpodobně bychom skončili s H 215, podle mě by VS spíš potřebovaly větší stroje s rampou.Skrýt celý příspěvek

     • LooseLipsSinkShips
      12:53 07.10.2020

      @Scotty prskání pilotů a výkony Sokolu.. Víte proč Sokol nemá FLIR "ale jen dopředu koukající IČ kamerku"? ze stejného důvodu, jako jsou tak beznadějně zastaralé Mi-24 - protože ...Zobrazit celý příspěvek

      @Scotty

      prskání pilotů a výkony Sokolu.. Víte proč Sokol nemá FLIR "ale jen dopředu koukající IČ kamerku"? ze stejného důvodu, jako jsou tak beznadějně zastaralé Mi-24 - protože Sokoly už dvakrát utekly hrobníkovi z lopaty a dál jako věrné muly makají pro VzS. ta koule co má H145 by se dala přidělat i na toho Sokola. To, že potřebujeme věrohodnou přepravní kapacitu, a ne nějaké koloběžky, je jasné. a když se teď koupily střední transportní vrtulníky za cenu bitevníku, k náhradě bitevníku, tak do Kbel už za sokoly (až to bude aktuální) nepřijde NIC. (nezapomeňte na spekulace o nákupu druhé sady hadů, až jednou...). za cenu jednoho každého Hada jsme mohli možná mít až tři Sokoly, nebo aspoň kompozitové listy a o tunu MTOW nahoru.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      13:39 07.10.2020

      Samozřejmě že se do Sokolu dá zabudovat ledasco, ale cena provozu Sokolu (tedy zejména to co si Leonardo říká za generálky) ten vrtulníky dost poškozují. Dá se předpokládat že na ...Zobrazit celý příspěvek

      Samozřejmě že se do Sokolu dá zabudovat ledasco, ale cena provozu Sokolu (tedy zejména to co si Leonardo říká za generálky) ten vrtulníky dost poškozují. Dá se předpokládat že na další opravy už nepůjdou a tedy investice do jejich výbavy není zrovna výhodná. Na druhou stranu H-145 je rozšířený vrtulník i mezi armádními zákazníky. Tedy jejich budoucí pořízení místo Sokolů se zdá logické. Možná je to menší vrtulník jako Sokol, ale zajímalo by mě jaký úkol který se létá dneska by s H-145 nebyl možný?
      Mi-24 je problematický už pro svojí koncepci létajícího BVP který nic nepřináší. Naopak je díky tomu ten vrtulník obrovský cíl. Navíc jejich vyřazení je plánováno už léta. Teď tedy bude nahrazen alespoň skutečným vojenským vrtulníkem. To že My za jeden UH-1Y byly tři Sokoly je sice hezké, ale má Sokol stejnou úroveň techniky nebo možnosti nesení zbraní? Odpověď je ne. Sokol je výběhový typ a ani jeho výrobce (Leonardo) o jeho další rozvoj zjevně nemá zájem.
      O tom že do Kbel nepřijde nic bych dost pochyboval. Nějaký menší vrtulník než UH-1 bude armáda do budoucna potřebovat. Nicméně W-3A bude ještě pár let létat takže jejich náhrada není zrovna na pořadu dne. Co se náhrady Mi-17 týče tak jsem zaslechl nějaké spekulace že by do Kbel mohlo přijít několik kusů "krovových" Mi-171.Skrýt celý příspěvek

     • LooseLipsSinkShips
      21:10 07.10.2020

      @Scotty "jaký úkol nemůže h145 plnit.." přepravu nákladu 2 tun v podvěsu. Bambi bucket 1,5m3 v jednom náletu. vyjeřábovat šest lidí. Všichni se pořád ukájí nad tím, jak je Venom ...Zobrazit celý příspěvek

      @Scotty "jaký úkol nemůže h145 plnit.."
      přepravu nákladu 2 tun v podvěsu. Bambi bucket 1,5m3 v jednom náletu. vyjeřábovat šest lidí.
      Všichni se pořád ukájí nad tím, jak je Venom ohromně bojovej vrtulník. Nikdo už nepřemejšlí nad faktem, že udržitelně nasadit v zahraničí lze tak čtvrtina sil, kterými disponujeme, za jistých podmínek třetina. tak si proboha spočítejte, co ty dva Venomy a jedna Kobra odvezou. BEZ zálohy, bez bump plánu.
      Vybudovali jsme výsadkový pluk, a nemáme ho čím vysadit. Kdybychom místo nákupu "středních" vahou, "lehkých" výkonem Venomů za cenu bitevních Kober pořídili dvoj- až trojnásobek přepravní kapacity, tak by zbylo i na některé neortodoxní řešení toho protitankového boje (vrtulníkem vysazované AT teamy).
      Takže trojnásobek Sokolů za stejnou cenu by nám například zásadně zvednul přepravní kapacitu... a možná by zbylo i na posunutí typu do 21 století ˇ- rešení by v polsku byla.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      21:50 07.10.2020

      LooseLipsSinkShips Možná by řešení v Polsku byla, ale mám silný pocit že v Itzálii není ochota ten vrtulník kamkoli posunout. A když by náhodou ano tak za peníze po kterých se ...Zobrazit celý příspěvek

      LooseLipsSinkShips
      Možná by řešení v Polsku byla, ale mám silný pocit že v Itzálii není ochota ten vrtulník kamkoli posunout. A když by náhodou ano tak za peníze po kterých se bude nákup Venomů zdát jako láce.
      Mám pocit že do Afghánistánu se posílaly upravené rampové Mi-171, kterých jsme tenkrát pokud si tedy vzpomínám správně měli ještě všech osm. Což je tak nějak stejně jako Venomů. Neříkám že to je nějaký obrovský počet, ale afghánská mise ukazuje že vyslání jednotky i při takovém počtu strojů možné je.
      Opravdu nevím kolik tun Sokol za rok odnese v podvěsu, ale tak nějak bych řek že to nebude mnoho. Ovšem pokud se nepletu tak H145 zvládá 1.5 tuny což není takový rozdíl. Pro hašení požárů si chce vnitro kupovat svoje vrtulníky, takže lehké snížení této schopnosti u armády nebude takový problém. To jestli je schopen vyjeřábovat 6 lidí opravdu nevím, ale teoreticky by toho schopný být měl nebo ne?Skrýt celý příspěvek

     • LooseLipsSinkShips
      06:32 08.10.2020

      @scotty, ano, právě mise v Afganistánu, na kterou AČR vyslala pár (dvojici) vrtulníků plus jeden spare (čehož s dvěma Venomy a jednou kobrou nedosáhneme), je jedním z přímých ...Zobrazit celý příspěvek

      @scotty, ano, právě mise v Afganistánu, na kterou AČR vyslala pár (dvojici) vrtulníků plus jeden spare (čehož s dvěma Venomy a jednou kobrou nedosáhneme), je jedním z přímých důvodů (ne)vybavenosti vrtulníků Mi-24 a W-3A. V plném rozsahu se tehdy projevilo nekoncepční přehazování peněz a hašení urgentních požadavků bez vize a koncepce. Díky tomu teď máme na jedné straně vrtulníky SOATU a na druhé vrtulníky bez NVG, aktivní ochrany, varovných přijímačů a málem i bez generálek. Pokud si nemůžeme dovolit generálky na Sokola u Agusty, tak věřte, že to klubko hadů rozhodně levnější nebude.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      11:13 08.10.2020

      LooseLipsSinkShips No, vyřazení Mi-24 bylo už v Bílé knize takže takže neinvestování do nich asi nebude úplně vina SOATU. Co se Sokolů týče tak nakonec na generálky odešly, ale ...Zobrazit celý příspěvek

      LooseLipsSinkShips
      No, vyřazení Mi-24 bylo už v Bílé knize takže takže neinvestování do nich asi nebude úplně vina SOATU. Co se Sokolů týče tak nakonec na generálky odešly, ale nemyslím že tam kde jsou a co dělají potřebují aktivní ochranu. Ono asi není problém že by na generálky nebylo, ale jde o to jestli to za ty peníze stojí.Skrýt celý příspěvek

     • LooseLipsSinkShips
      15:02 08.10.2020

      @scotty "k tomu, co dělají, MAWS nepotřebujou". .. a k tomu, aby něco jiného dělat mohly MAWS potřebujou. Takže je to taková kruhová argumentace. Koupit a integrovat MAWS (když se ...Zobrazit celý příspěvek

      @scotty "k tomu, co dělají, MAWS nepotřebujou".

      .. a k tomu, aby něco jiného dělat mohly MAWS potřebujou. Takže je to taková kruhová argumentace. Koupit a integrovat MAWS (když se dá koneckonců namontovat na ten zpropadenej h145M na ližinu) by nepochybně vyšlo levněji než si kupovat střední transportní vrtulník s MAWS za cenu bitevního.Skrýt celý příspěvek

  • TF_HU
   12:29 30.09.2020

   Ano. Austria is buying various mission equipment packages with which the helicopter can be equipped and armed for a wide variety of tasks. The weapon system will include ...Zobrazit celý příspěvek

   Ano.

   Austria is buying various mission equipment packages with which the helicopter can be equipped and armed for a wide variety of tasks. The weapon system will include automatic weapons (12.7mm machine guns or 20mm cannon), guided or unguided rockets (ideally, a laser-guided missile), a FLIR that can be used for aerial reconnaissance and precision firing, and a weapons computer integrated in the helicopter. The weapons will be designed to be installed and removed from the helicopter within a few hours. The exact specifications are still to be negotiated in detail with the partner.

   Zaujal mě budoucí čas a dosud ještě přesněji nespecifikovaná výzbroj. Stroje budou pořizovány pro SAR a asi 6 ks má jít do letecké školy. Sami Rakušáci píšou, že je to možná trochu "overkill" a s UH60 to budou asi jediné stroje vrtulníkového letectva na nějakou dobu.Skrýt celý příspěvek

   • TF_HU
    12:30 30.09.2020
   • LooseLipsSinkShips
    13:21 01.10.2020

    dobrý den, v původní tiskové zprávě rakouského vojska je kromě výzbroje specifikován i postupný růst schopností. Bundesheer s těmito stroji nepočítá "jen pro SAR a přepravu" v ...Zobrazit celý příspěvek

    dobrý den, v původní tiskové zprávě rakouského vojska je kromě výzbroje specifikován i postupný růst schopností. Bundesheer s těmito stroji nepočítá "jen pro SAR a přepravu" v kontextu "přechodu od aeroklubu k víceméně policejnímu sboru", nýbrž i pro plnění speciálních operací, v zásadě identicky s požadavky kladenými na český víceúčelový vrtulník po celou dobu kontraktu.Skrýt celý příspěvek

 • Olaf
  23:18 01.09.2020

  Storm "Takže pořízení H1 je výrazné posílení scopností AČR krom toho, že se vylepší vztahy se spojencem, jak tady někteří už psali, i to, že sníží závislost na potencionálním ...Zobrazit celý příspěvek

  Storm
  "Takže pořízení H1 je výrazné posílení scopností AČR krom toho, že se vylepší vztahy se spojencem, jak tady někteří už psali, i to, že sníží závislost na potencionálním nepříteli. Zejména na výzbroji, dílech"

  Fakt pochybuju, že vládě závislé na hlasech komunistů, tedy čistě prokremelské strany, za zády s prezidentem s Ruskem otevřeně simpatizujícím jde o něco takového. Jen aby nákup amerických vrtulníků nebyl nahrávka budoucí vládě, která pokud přihraje dostavbu jaderek Rusům, bude jejich nákup používat v rámci PR a diplomacie k zamlžení faktu, že spojenectví se Západem je za dané situace jen na papíře. Jsem pesimista.Skrýt celý příspěvek

 • Storm
  09:28 01.09.2020

  Semtam Zajímavé je to, že hlavní zastánci tohoto kontraktu nedokáží zdůvodnit, proč je tento nákup významný pro naši bezpečnost. A hlavni odpůrce kontraktu semtam dokáže ...Zobrazit celý příspěvek

  Semtam
  Zajímavé je to, že hlavní zastánci tohoto kontraktu nedokáží zdůvodnit, proč je tento nákup významný pro naši bezpečnost.

  A hlavni odpůrce kontraktu semtam dokáže zdůvodnit proč není?

  Takže pořízení H1 je výrazné posílení scopností AČR krom toho, že se vylepší vztahy se spojencem, jak tady někteří už psali, i to, že sníží závislost na potencionálním nepříteli. Zejména na výzbroji, dílech, a taky například to, že by se k případné modernizaci asi měla vyjádřit i konstrukční kancelář, tedy výrobce... A nesmolit to dokupy se západními systémy načerno... Nehledě na to, že modernizované Mi24/35 přicházejí většinou o závěsníky na křídlech, které jsou kratší, kvůli váze o zatahovatelný podvozek a v souvislosti s tím o rychlost, která je to jediné, v čem Mi24/35 na bojišti ještě aspoň trošku vyniká...

  Dále se výrazně zvýší schopnosti tím, že se konečně díky senzorům, výzbrojí a obranným prostředkům posune nových vrtulníků AČR do moderního způsobu nasazení a vedení boje vrtulníků... Už to nebude jen o tom, rychle někde přihučet zasypat cílovou plochu stovkou neřízených raket, nebo střel z podvěšených kulometných/granátometných/kanónových pouzder, případně hodit cvičně nekde betonovou pumu... Ale mamévrem napadnout cíl ideálně z bezpečné vzdálenost a bodově s minimem vedlejších škod...
  Ono ať chceš nebo nechceš, tak jak je teď máme se Mi24/35 bohužel hodí spíše jen na letecké dny a navigační lety... Protože střílet z nich na nepřítele je jako vrátit se o 20let nazpět... Všechno hezky po staru... Takže nějaké udržovaní schpností je spíš eufemizmus... Zkus se podívat na YT jak se hezky dá likvidovat kanónem nepřítel například chystající IED z moderního vrtulníku ze vzdálenosti ze které o něm nemají ani páru... To Mi24/35 NIKDY umět nebude... Nebudem už asi snad ani muset diskutovat o účinnosti a přesnosti výzbroje asi že?

  Dále se posílí scopnosti AČR tím, že se zvýší přepravní kapacita...
  Přepravní schopnosti Mi24/35 jsou směšné... Nehledě na počet přepravovaných vojáků je problém i samotné přistání do terénu... Kapitán Mi24/35 má mizerný výhled dopředu, z přední kabiny je zase docela kumšt Mi24/35 kočírovat... Vrtulník trpí nedostatky výkonu... Velkou váhou koplikující sednutí do neznámého terénu... Stím související otázka jestli Mi24/35 vůbec bude mi dost výkonu na to aby nesla výzbroj a výsadek dokupy, situace je ještě horší když kude kombinace situací kdy je hyc, místo přistání na závětrné straně kopce, nebo vyšší nadmořská výška...

  Dále se zvýší i tím, že výzbroj kterou H1 umí používat (evropská konkurence neuměla zatím používat co bylo požadováno) je standartem NATO a bude v budoucnu jednodušší ji zjískat...

  Dále i tím že naše vrtulníkové posádky nebudou za sluneční letce a budou moct efektivně vézt bojovou činnost i za špatného počasí i v noci... Nejde přece jen o použití NVG... Ale i o nalezení a identifikaci cíle v noci a za stížených podmínek...

  Takže tady jsou asi ty nejviditelnější důvody proč H1 je posílení schopností AČR z pohledu civila... Sepsane tak aby to pochopil i trol jako ty BimBame... Je toho mnohem více... Ale pro člověka jako jsi ty by stačilo napsat, že je 21 století a Mi24/35 zamrzla vybavením v 80letech toho minulého...Skrýt celý příspěvek

  • TF_HU
   17:24 01.09.2020

   Zdravím. Dá se to popsat stručněji, stačí se zamyslet nad tím, co vše už tady zaznělo, podívat se do KVAČR atd. J8 to sem psát nebudu, dokud to neuvidím někde oficiálně.

   Zdravím. Dá se to popsat stručněji, stačí se zamyslet nad tím, co vše už tady zaznělo, podívat se do KVAČR atd. J8 to sem psát nebudu, dokud to neuvidím někde oficiálně.

  • semtam
   16:24 04.09.2020

   Storm Posílení vztahů ze spojencem lze mnoha možnými způsoby a řadou jiných kontraktů. Závěsníky pod křídlech se odvíjí od modernizace, to opravdu není argument. Náhradní díly se ...Zobrazit celý příspěvek

   Storm

   Posílení vztahů ze spojencem lze mnoha možnými způsoby a řadou jiných kontraktů.
   Závěsníky pod křídlech se odvíjí od modernizace, to opravdu není argument.
   Náhradní díly se tu již řešili. U vrtulníků řady MI (17/24) je jejich dostupnost velmi dobrá, díky rozšíření po celém světě. Tudíž pokud vypadne jeden dodavatel, tak lze poměrně snadno učinit náhradu. Navíc ČR dokáže "kanibalizovat" ostatní stroje, tak tento typ je v z tohodle hlediska paradoxně spíše vhodnější.

   Přístrojové vybavení je opět otázkou modernizace, tak nadále srovnávat nemodernizovaný vrtulník s nově vyrobeným je samo o sobě logicky dost zavádějící.

   Nyní již ohledně anabáze s vrtulníky.
   MOČR zprvu požadovalo 16 víceúčelových vrtulníků, které by nahradili typy W-3A Sokol a MI-24V. Tím pádem by bitevní vrtulník byl bez náhrady a vznikl požadavek na přepravní a bojové schopnosti.
   Vzhledem k tomu, že výběr se neustále protahoval tak MOČR přistoupilo k další GO vrtulníků Sokol a GO posunula jejich životnost ke konci 20-ých. let, obdobně GO procházeli MI-24. Vzhledem k tomu, že oba stroje postihla GO a AČR byla na samém začátku nákladného přezbrojení, tak by se dalo očekávat, že pořízení se odsune do doby konce životnosti Sokoly, jakožto hlavního nahrazovaného typu. Místo toho se rozhodlo nahradit MI-24 "víceúčelovým" vrtulníkem.

   Výdaj 17 mld. na zbytnou techniku před ostatními skutečně strategickými kontrakty (děla, BVP, PVO) negativně ovlivňuje rozhodování o pořízení nové techniky, kdy MOČR se více než schopnostmi daných zbraní řídí jejich cenovkou a proto sahá a pravděpodobně nadále bude sahat pro nejlevnějším řešení. Viz. nové houfnice a o ceně jakožto rozhodujícím parametru se mluví i ohledně výběru BVP. Náhrada PVO byla odložena a tím pádem mohu říci, že ČR nemá krytí PVO, protože zastaralost a stáří systémů KUB je natolik tristní, že se již jedná pouze o udržování schopností, bez možnosti efektivního ostrého nasazení.

   ČR se stala prvním zahraničním vlastníkem systému H1 na konci jeho sériové výroby. Za celou dobu jeho výroby nenašel systém H1 zahraničního zákazníka. Povedlo se prodat typy AH-1Z a UH-1Y samostatně.
   Problém nastává v tom, že počet 4 bitevních vrtulníků je naprosto nedostatečný a smysluplný počet bitevního vrtulníku je jedna letka, tj. 12 kusů. S podobnými nízkými počty bitevníků se můžeme setkat v rozvojových zemích a to díky tomu, že na více strojů nemají peníze a tomu také odpovídá celkový stav jejich letectev...
   Doplnění dalších strojů, je velmi nejisté a podle všeho se s nimi do roku 2030 nepočítá a po roce 2030 bude jejich nákup možný, jen z přebytků US Marine (pokud budou mít přebytky, snad ano).

   Dalším faktorem je to, že kvůli systému H1 budeme muset provozovat více typů a navíc budou na provoz jejich mix nákladný. Do roku 2030 budeme muset nahradit Sokol vrtulníkem LUH a po roce 2030 zase vrtulníky MI-171Š.

   Jak tedy můžeme vidět, pořízení systému H1 neřeší ani "závislost" na Rusku (MI-171 nadále zůstávají), udržení schopností bitevníků lze udržet s typy MI-24 a jejich částečnou modernizací, asi nejlépe po vzoru MI-171 a tak o 21. století bychom nebyli ochuzeni ani s typy MI-24.

   Systém H1 není důležitý pro teritoriální obranu (ČR) a ani není důležitý či požadovaný v rámci českého příspěvku do NATO. I přes svoji zbytnost odčerpává 1/5 z celkových výdajů na modernizaci AČR a tímto ochuzuje ostatní nezbytné složky AČR.Skrýt celý příspěvek

 • Torong
  07:27 31.08.2020

  Zdá se, že buď se Semtam natolik nudí, že si založil další nick (Olaf) nebo načalstvo usoudilo, že na rozbití diskuzí je potřeba více zapracovat a vyslalo dalšího trolla. Možná by ...Zobrazit celý příspěvek

  Zdá se, že buď se Semtam natolik nudí, že si založil další nick (Olaf) nebo načalstvo usoudilo, že na rozbití diskuzí je potřeba více zapracovat a vyslalo dalšího trolla. Možná by měl admin zvážit, jestli je lepší mít tady tyto rozbíječe diskuzí jako je Semtam, nebo nově Olaf než diskutéry jako Starlight, Shania a jiní, kteří umí přidat spoustu informací, ale jsou ukřičeni trolly, takže píšou už jen málo nebo vůbec.Skrýt celý příspěvek

  • Olaf
   11:03 31.08.2020

   Torongu, odhalils me, I s mymi diskuzne rozvratnymi umysly! Okamzite hlasim "nacalstvu", at to zabali. Vazne, pokud chces dbat o kvalitu debaty a pri pochybnostech apelovat na ...Zobrazit celý příspěvek

   Torongu, odhalils me, I s mymi diskuzne rozvratnymi umysly! Okamzite hlasim "nacalstvu", at to zabali.
   Vazne, pokud chces dbat o kvalitu debaty a pri pochybnostech apelovat na admina k zasahu proti (mne) diskutujicim, nemohls jako lepsi odstrasujici priklad poslat svuj stokrat ohrany prispevek o nacalstvu a trolech. Zvlast legracni v kontextu meho tvrzeni o ovlivnovani ceskych zbrojnich zakazek Ruskem.Skrýt celý příspěvek

 • cejkis
  00:20 30.08.2020

  Před časem jsem zde psal, že aktéři této akvizice budou do 10let stát před soudem. A také jsem zde psal, že dříve než si dejvické panoptikum objedná další bitevní vrtulníky, ...Zobrazit celý příspěvek

  Před časem jsem zde psal, že aktéři této akvizice budou do 10let stát před soudem.

  A také jsem zde psal, že dříve než si dejvické panoptikum objedná další bitevní vrtulníky, tak bude linka uzavřena.Skrýt celý příspěvek

  • satai
   10:05 30.08.2020

   Ty už jsi tu psal věcí...

   Ty už jsi tu psal věcí...

 • JirkaM
  23:34 28.08.2020

  Ještě pár vrtulníků plán útraty za obranu splníme a překročíme. A lidé co pro to hlasovali budou asi podobně za vodou jako ti co hlasovali pro Gripeny. Není nikomu divné, že ...Zobrazit celý příspěvek

  Ještě pár vrtulníků plán útraty za obranu splníme a překročíme.

  A lidé co pro to hlasovali budou asi podobně za vodou jako ti co hlasovali pro Gripeny.

  Není nikomu divné, že to video kde Kavan s těmi Gripeny všechno přiznal tak pečlivě zmizelo z internetu?Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   08:24 29.08.2020

   z internetu nemůže nic zmizet snad jen, že to už není aktuální téma. A myslíš, že je spravedlivá tvoje konstrukce, že jednou korupce = vždycky korupce ? Vám narudlým investice do ...Zobrazit celý příspěvek

   z internetu nemůže nic zmizet snad jen, že to už není aktuální téma. A myslíš, že je spravedlivá tvoje konstrukce, že jednou korupce = vždycky korupce ? Vám narudlým investice do obrany pochopitelně nikdy radost neudělá.Skrýt celý příspěvek

   • JirkaM
    09:19 29.08.2020

    "z internetu nemůže nic zmizet" - kde jaká stará blbinka je na youtube na věky, ale zásadní video kde se Kavan přiznal a ukončil si tím kariéru tam už není k nalezení. Podobně vám ...Zobrazit celý příspěvek

    "z internetu nemůže nic zmizet" - kde jaká stará blbinka je na youtube na věky, ale zásadní video kde se Kavan přiznal a ukončil si tím kariéru tam už není k nalezení.

    Podobně vám narudlým dost vadí videa Yuri Bezmenova. Chlápek je dávno mrtvej, nadává na Sovětský svaz, který už taky dávno neexistuje, ale videa z Youtube stále mizí. Naštěstí to narozdíl od toho videa s Gripeny mají lidi lokálně a můžou to uploadovat.

    Za ty Gripeny nešel nikdo sedět. Kavana napálili tak, že to přiznal a stejně to dokázali zamést pod stůl. Ti lidé co v tom byli namočení jsou často ještě v politice. Takže, bylo by velice naivní myslet si, že to tentokrát zaplacené nebylo.Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     19:34 29.08.2020

     Youtube je součástí Google a tomu je obávám se nějaký Kavan dost ukradený. To akorát my si myslíme že jsme středobod téhle planety. Z Youtube může zmizet cokoli co porušuje jejich ...Zobrazit celý příspěvek

     Youtube je součástí Google a tomu je obávám se nějaký Kavan dost ukradený. To akorát my si myslíme že jsme středobod téhle planety.
     Z Youtube může zmizet cokoli co porušuje jejich pravidla. Nejspíš ty kanály s tím videem byly byly bloknuté protože obsahovali další videa která porušila pravidla komunity.Skrýt celý příspěvek

  • Olaf
   17:44 30.08.2020

   Za nákupem a stylem provozu Gripenů je úspěšný tlak Ruska. Nový stát NATO a koupí stíhačky z neutrálního státu, navíc s minimálním vybavením, bez datalinku umožňujícího utajenou ...Zobrazit celý příspěvek

   Za nákupem a stylem provozu Gripenů je úspěšný tlak Ruska. Nový stát NATO a koupí stíhačky z neutrálního státu, navíc s minimálním vybavením, bez datalinku umožňujícího utajenou komunikaci. Už tehdy řeči, jak není problém, a že vše se časem dokoupí. No něco málo možná, ale účast na bojové operaci NATO podle mě stále vyloučena. A o to šlo.
   S vrtulníky je to stejné jen s tím rozdílem, že tady podléháme monentálnímu tlaku z opačné strany, našeho spojence. Způsob provozu bude jistě podobný případu Gripen. Jakékoliv bojové nasazení vyloučeno směšně nízkými počty a absencí výzbroje.Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    19:08 30.08.2020

    Co znamená účast na bojové operaci NATO? Co je myšleno pod absencí výzbroje?

    Co znamená účast na bojové operaci NATO? Co je myšleno pod absencí výzbroje?

    • Olaf
     19:25 30.08.2020

     Jakákoliv, ve které by bylo třeba použít s NATEM kompatibilní systém utajených datových přenosů. Hlídání vzdušeného prostoru nad Baltem, nebo start k Boeingu, kterému nad ČR selže ...Zobrazit celý příspěvek

     Jakákoliv, ve které by bylo třeba použít s NATEM kompatibilní systém utajených datových přenosů. Hlídání vzdušeného prostoru nad Baltem, nebo start k Boeingu, kterému nad ČR selže komunikace nic takového nevyžaduje. Mnoho let se tu mluví o zavedení datalinku pro Gripeny. Mají ho nebo ne? K výzbroji myslím netřeba se vyjadřovat.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      19:35 30.08.2020

      Link-16 a systémy utajené komunikace se kupovaly pro Gripeny už loni nebo dokonce předloni. Mám dojem že se to na ně montovalo v rámci updatu na MS21. S H-1 se kupuje výzbroj ...Zobrazit celý příspěvek

      Link-16 a systémy utajené komunikace se kupovaly pro Gripeny už loni nebo dokonce předloni. Mám dojem že se to na ně montovalo v rámci updatu na MS21.
      S H-1 se kupuje výzbroj zejména pro výcvik posádek, ale i tak se nekupuje zrovna málo.Skrýt celý příspěvek

     • TF_HU
      20:40 30.08.2020

      Znal jsem jednoho Olafa, takovej sněhulák, o operacích, taktice nasazení a výcviku pilotů AČR toho věděl asi tolik jako vy. Zkratka NATO se neskloňuje :-)

      Znal jsem jednoho Olafa, takovej sněhulák, o operacích, taktice nasazení a výcviku pilotů AČR toho věděl asi tolik jako vy. Zkratka NATO se neskloňuje :-)

    • Olaf
     19:51 30.08.2020

     Dobře, takže 15 let od zavedení Gripenů máme něco, co s F16 mohlo být hned. K Viperům se kupuje 14 Hellfirů. K čemu ty posádky chceme cvičit? Jako že nastane krize na východním ...Zobrazit celý příspěvek

     Dobře, takže 15 let od zavedení Gripenů máme něco, co s F16 mohlo být hned. K Viperům se kupuje 14 Hellfirů. K čemu ty posádky chceme cvičit? Jako že nastane krize na východním křídle nato, my okamžitě někde seženeme 500 Hellfirů a 8 Viperů a těch pár vyškolených pilotů, střelců vycvičí chybějící personál?Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      20:17 30.08.2020

      Když nastane "krize na východním křídle NATO" tak Hellfireů bude víc než dost. Tomu věř. A i ty 4 naše Vipery se budou počítat.

      Když nastane "krize na východním křídle NATO" tak Hellfireů bude víc než dost. Tomu věř. A i ty 4 naše Vipery se budou počítat.

     • skelet
      20:18 30.08.2020

      ty systémy jsme mohli mít už od roku 2008. Nechtěli jsme je.

      ty systémy jsme mohli mít už od roku 2008. Nechtěli jsme je.

     • Scotty
      20:29 30.08.2020

      V tomhle počtu budou Vipery při případném hlavně kooperovat s Venomy. Pro prvotní výcvik posádek bude 14 Hellfirů a 4 cvičné kusy nepochybně stačit. Zajímavější je počat 927 Hyder ...Zobrazit celý příspěvek

      V tomhle počtu budou Vipery při případném hlavně kooperovat s Venomy. Pro prvotní výcvik posádek bude 14 Hellfirů a 4 cvičné kusy nepochybně stačit. Zajímavější je počat 927 Hyder a 114 souprav APKWS. Ovšem od začátku je to bráno jako prvotní dávka munice pro testy vrtulníků a výcvik. Další nákup bude muset nepochybně následovat.Skrýt celý příspěvek

     • LooseLipsSinkShips
      12:57 07.10.2020

      @Torong, "hellfirů bude dost" po zahájení tzv. bezletové zony v Libyi došly v Evropě během čtrnácti dnů chytré bomby. @Scotty čím přesně Vás tak fascinuje necelý tisíc neřízených ...Zobrazit celý příspěvek

      @Torong, "hellfirů bude dost" po zahájení tzv. bezletové zony v Libyi došly v Evropě během čtrnácti dnů chytré bomby.

      @Scotty čím přesně Vás tak fascinuje necelý tisíc neřízených raket? (a stovka kitů na přesné ničení toyot?)Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      13:49 07.10.2020

      Nefascinuje mě na tom nic. Ovšem trochu mi vadí to že se šíří že vrtulníky nakupujeme bez výzbroje což očividně není pravda. Navíc jak jsem psal, je to prvotní nákup výzbroje ...Zobrazit celý příspěvek

      Nefascinuje mě na tom nic. Ovšem trochu mi vadí to že se šíří že vrtulníky nakupujeme bez výzbroje což očividně není pravda. Navíc jak jsem psal, je to prvotní nákup výzbroje určený pro zkoušky a výcvik.Skrýt celý příspěvek

   • skelet
    19:46 30.08.2020

    link 16 umí švédské Gripeny od roku 2008. Jen ho naše vláda nepožadovala ihned když byl k dispozici. jinak švédské letouny byly zavedeny prakticky ve všech skandinávských zemích ...Zobrazit celý příspěvek

    link 16 umí švédské Gripeny od roku 2008. Jen ho naše vláda nepožadovala ihned když byl k dispozici.
    jinak švédské letouny byly zavedeny prakticky ve všech skandinávských zemích NATO.Skrýt celý příspěvek

    • Olaf
     21:09 30.08.2020

     TF_HU: ten kdo ví o operacích a výcviku kulové, jako zmiňovaný sněhulák si honí ego gramatikou, jako vy. Takže uberte humor, přidejte argumenty. Když bylo certifikační cvičeno ...Zobrazit celý příspěvek

     TF_HU: ten kdo ví o operacích a výcviku kulové, jako zmiňovaný sněhulák si honí ego gramatikou, jako vy. Takže uberte humor, přidejte argumenty.
     Když bylo certifikační cvičeno 4.brn, přelétaly nad vojsky Gripeny a na zemi se odpalovaly dýmovnice, jako simulace dopadu neexistující protizemní munice. Uvítám váš expertní názor, jak bude vypadat podobná akci při vlastnictví 4 Viperů s 14 Hellfiry.

     Skelet: švédsko, neutrální stát, je tedy již leta s NATO více kompatibilní než my, členové již dvacet let. To jen dokládá, jak laxně k našemu členství přistupujeme.

     Se švédskými letouny ve všech skandinávských zemích NATO, bizarní překlep, nebo prosím o upřesnění.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      21:28 30.08.2020

      Tak proti pozemním cílům pro Gripeny je také již nějakou dobu existující. Je potřeba si uvědomit že pronájem Gripenů byl dojednáván v nějaké politicko-vojenské situaci a z toho ...Zobrazit celý příspěvek

      Tak proti pozemním cílům pro Gripeny je také již nějakou dobu existující. Je potřeba si uvědomit že pronájem Gripenů byl dojednáván v nějaké politicko-vojenské situaci a z toho vycházely požadavky na stroje. S nasazením mimo republiku se vůbec nekalkulovalo. Za tu dobu se situace změnila a mení se i vybavení Gripenů.
      Je úplně jedno co se používalo při nějakém cvičení jako imitace zásahů letectva. Dost pochybuji že by se používala ostrá munice i kdyby do v té době Gripen umožňoval.
      Pořád si nechcete pochopit že ty nakupované Hellfiry nejsou jediné na světě.Skrýt celý příspěvek

     • Olaf
      21:47 30.08.2020

      Polemizujete s něčím, co jsem nenapsal. Netvrdím, že jsou jediné na světě. Jen to, že armáda postavená na minimálních stavech techniky s příslibem, že se vše dokoupí, až bude třeba ...Zobrazit celý příspěvek

      Polemizujete s něčím, co jsem nenapsal. Netvrdím, že jsou jediné na světě. Jen to, že armáda postavená na minimálních stavech techniky s příslibem, že se vše dokoupí, až bude třeba je de facto podvod.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      21:59 30.08.2020

      Co je na tom za podvod? Pokud by měli být vyslané do zahraniční operace není problém nakoupit požadovanou výzbroj. Jde o to aby s ní posádky uměly zacházet.

      Co je na tom za podvod? Pokud by měli být vyslané do zahraniční operace není problém nakoupit požadovanou výzbroj. Jde o to aby s ní posádky uměly zacházet.

     • Jura99
      09:18 31.08.2020

      Olaf: až bude dost ostré munice, 4.brn bude zase cvičit a nad nimi přelétat Gripeny, tak do vojska pod sebou pustí ostrýma místo dýmovnic. Tak nějak jste myslel, že to bude správně ...Zobrazit celý příspěvek

      Olaf: až bude dost ostré munice, 4.brn bude zase cvičit a nad nimi přelétat Gripeny, tak do vojska pod sebou pustí ostrýma místo dýmovnic. Tak nějak jste myslel, že to bude správně ? :-)Skrýt celý příspěvek

     • TF_HU
      17:31 01.09.2020

      Olafe, já na takovém certifikačním cvičení byl, světe div se, stál jsem proti tehdejšímu veliteli brigády, když nám děkoval za podporu vrtulníkovou jednotkou. Sám bych dokázal ...Zobrazit celý příspěvek

      Olafe, já na takovém certifikačním cvičení byl, světe div se, stál jsem proti tehdejšímu veliteli brigády, když nám děkoval za podporu vrtulníkovou jednotkou. Sám bych dokázal vyjmenovat tisíc a jednu věc, která na tom cvičení byla "jako", ale to má své příčiny jinde, ne v pořízené technice. GRIPENY byly v té době snad ještě pouhé AA, na pozemní ukázku, nebo simulaci leteckého úderu to "stačí"...opět, mohli bychom diskutovat pravidla, ale ty mají zase příčinu jinde...ne v technice. Vím moc dobře co by si vojáci přáli, ale neexistuje politická vůle, takže děláme co můžeme s tím co máme...zkuste nám místo planých keců sehnat něco více...díky.Skrýt celý příspěvek

     • Olaf
      23:20 01.09.2020

      Není to náhodu spíš tak, že kvůli takovým stavům techniky a výzbroje po nás raději nikdo nic nebude chtít?

      Není to náhodu spíš tak, že kvůli takovým stavům techniky a výzbroje po nás raději nikdo nic nebude chtít?

    • skelet
     08:26 31.08.2020

     máš recht, ve všech zavedené nebyly. Měl jsem zafixováno, že je měli i Norové, ale měli je jen Dánové.

     máš recht, ve všech zavedené nebyly. Měl jsem zafixováno, že je měli i Norové, ale měli je jen Dánové.

 • lemkin
  14:53 28.08.2020

  4 slovy čtyři bitevní vrtulníky! 2 kvůli opravám na zemi....., kolik nám zbývá na dny NATO pro letovou ukázku? O boji nemůže být řeč......, to chápeme asi všichni ne? Podle mě ...Zobrazit celý příspěvek

  4 slovy čtyři bitevní vrtulníky! 2 kvůli opravám na zemi....., kolik nám zbývá na dny NATO pro letovou ukázku? O boji nemůže být řeč......, to chápeme asi všichni ne?

  Podle mě pokuta na místě. Zkrátka politické gesto, Armáda neví co chce a pokud to ví, tak si o to stejně nedokáže říct.Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   15:11 28.08.2020

   Kdo chtěl ten zaslechl, že to je úvodní nákup, cílem je 12+12 ks. Cenově to je rána, jako nákup letky stíhaček, ale obrana levná není.

   Kdo chtěl ten zaslechl, že to je úvodní nákup, cílem je 12+12 ks. Cenově to je rána, jako nákup letky stíhaček, ale obrana levná není.

   • lemkin
    08:17 29.08.2020

    Zaslechl ale nikdo tomu nevěří.

    Zaslechl ale nikdo tomu nevěří.

  • Jan Grohmann
   15:16 28.08.2020

   Kdyby to bylo 12 + 12, plus potřebná výzbroj (bavíme se o minimálně stovce Hellfirů), musli bychom si připravit + 35 miliard. Tak to je klasická salámová metoda - po troškách to ...Zobrazit celý příspěvek

   Kdyby to bylo 12 + 12, plus potřebná výzbroj (bavíme se o minimálně stovce Hellfirů), musli bychom si připravit + 35 miliard. Tak to je klasická salámová metoda - po troškách to nebolí.Skrýt celý příspěvek

   • Matesaax
    17:55 28.08.2020

    Někde sem četl, že už teď je jasné, že 12+12 jich nebude, že na to prostě není..

    Někde sem četl, že už teď je jasné, že 12+12 jich nebude, že na to prostě není..

    • Jura99
     18:27 28.08.2020

     jestliže se splní sliby a rozpočet obrany bude 2%, což i kdyby růst HDP zamrzl znamená asi 115mld. Kč, tak by ve srovnání s dnešními asi 75mld. nějaká ta koruna navíc existovat ...Zobrazit celý příspěvek

     jestliže se splní sliby a rozpočet obrany bude 2%, což i kdyby růst HDP zamrzl znamená asi 115mld. Kč, tak by ve srovnání s dnešními asi 75mld. nějaká ta koruna navíc existovat měla. Samozřejmě porostou režijní náklady na udržení nakupované techniky v chodu a také se neskončilo s modernizací, čeká toho k nakoupení celá řada včetně těch F-35A žeano ? :-)Skrýt celý příspěvek

   • semtam
    18:59 28.08.2020

    Jan Grohmann Vzhledem k tomu, že vrtulníky se měli pořizovat před více jak 5 lety a nákladnost akvizice se odhadovala na 6-9 mld. Kč a ještě Bílá kniha z roku 2011 zcela logicky ...Zobrazit celý příspěvek

    Jan Grohmann

    Vzhledem k tomu, že vrtulníky se měli pořizovat před více jak 5 lety a nákladnost akvizice se odhadovala na 6-9 mld. Kč a ještě Bílá kniha z roku 2011 zcela logicky upozorňovala na krizové období (toho času myšleno před rokem 2020), kdy bude probíhat celá řada nákladných akvizic, tak musí být 2-3 násobné zvýšení nákladů někde znát a v době začátku klíčových akvizic je již znát, že kus koláče chybí.Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     08:28 29.08.2020

     Znát dosud bylo vždy je to, že z rozpočtu MO si politici dělali trhací kalendář. Nedá se seriózně plánovat, pokud není spolehnutí na sumu rozpočtu třeba jen na příští rok. Jelikož ...Zobrazit celý příspěvek

     Znát dosud bylo vždy je to, že z rozpočtu MO si politici dělali trhací kalendář. Nedá se seriózně plánovat, pokud není spolehnutí na sumu rozpočtu třeba jen na příští rok. Jelikož rozpočet neodhadnutelně osciloval v desítkách mld. je rozdíl na vrtulnících v rámci statistické chyby.Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     19:08 29.08.2020

     Až na to, že v té době se měli kupovat jiné vrtulníky. Jenže, když se to tak táhlo došlo opět na Mi-35.

     Až na to, že v té době se měli kupovat jiné vrtulníky. Jenže, když se to tak táhlo došlo opět na Mi-35.

  • Torong
   16:06 28.08.2020

   12 Lemkine, 12... Možná sis nevšiml, ale Yankee umí totéž co Zulu, pouze kromě Hellfire. I ty řízené střely umí, ikdyž jen lehké APKWS. Co tam máš dál, kromě toho, že helikoptéry ...Zobrazit celý příspěvek

   12 Lemkine, 12... Možná sis nevšiml, ale Yankee umí totéž co Zulu, pouze kromě Hellfire. I ty řízené střely umí, ikdyž jen lehké APKWS. Co tam máš dál, kromě toho, že helikoptéry jsou od zlých Američanů?Skrýt celý příspěvek

   • lemkin
    08:20 29.08.2020

    4 Torong, 4... Možná jsis nevšiml, ale Yankee neumí totéž co Zulu, zejména Hellfire. Dále pak nemá 20mm kanon v přídi, rychlost, stoupavost ani balistickou ochranu když na vás ...Zobrazit celý příspěvek

    4 Torong, 4... Možná jsis nevšiml, ale Yankee neumí totéž co Zulu, zejména Hellfire. Dále pak nemá 20mm kanon v přídi, rychlost, stoupavost ani balistickou ochranu když na vás vystřelí pěchota z ručních zbraní. A tahat jsem východní nebo západní původ techniky...........Skrýt celý příspěvek

    • Torong
     21:25 29.08.2020

     Ale no tak Lemkine... Hellfire je těžká protitanková střela. Jo, Amíci ji používají i na likvidaci velbloudů, můžou si to dovolit. Jinak se používá spíš vyjímečně. APKWS stačí na ...Zobrazit celý příspěvek

     Ale no tak Lemkine... Hellfire je těžká protitanková střela. Jo, Amíci ji používají i na likvidaci velbloudů, můžou si to dovolit. Jinak se používá spíš vyjímečně. APKWS stačí na většinu cílů. Nemá kanon? Ale no tak... Podvěsné kontejnery se používaly už na předchůdcích ve Vietnamu. Takže ano má i 20 mm kanon.
     Rychlost a stoupavost? On je to stíhač? Teď se mi to nechce hledat, ale vzhledem k tomu, že oba stroje mají stejné motory a rozdíl v prázdné hmotnosti není nijak zásadní, ani tyhle parametry nebudou zásadně rozdílné. A balistická ochrana??? To jsi kde vytáhnul? To jako že UH 1 bude létat do bojové zóny bez ochrany? To jsi fakt tak zoufalý? A ano, původ zbran~ ne pro vás rudé velmi důležitý. Ještě dokážete přežít Evropský původ. Protože věříte, že Evropa nakonec couvne. Ale Americký původ je špatný. Čím větší spoljpráce s USA, tím větší nebezpečí, že znovupřičlenění do Ruské sféry vlivu nevyjde...Skrýt celý příspěvek

  • TF_HU
   20:45 30.08.2020

   lemkine ...vy jste ukázkovým snílkem, asi ovlivněn hraním PC her a válečnými filmy...čtyři bitevní vrtulníky jsou pořizovány s jedním cílem. Je to udržení bitevní schopnosti ...Zobrazit celý příspěvek

   lemkine

   ...vy jste ukázkovým snílkem, asi ovlivněn hraním PC her a válečnými filmy...čtyři bitevní vrtulníky jsou pořizovány s jedním cílem. Je to udržení bitevní schopnosti vrtulníkového letectva do roku 2030, než se rozhodne o budoucnosti bitevního vrtulníkového letectva, tedy o náhradě Mi24V...k výcviku a podpoře SOF čtyři kusy stačí...


   ...kdybyste věděl jakou má ČR ambici v oblasti operačního nasazení vrtulníkových jednotek, věděl byste, že i pouhé čtyři bitevní stroje jsou ok. Stejně jako jsme posílali roj do ISAF, též jen se třemi stroji. My bychom klidně poslali celou letku, křídlo, ale politici a veřejnost to nemohou a nechtějí financovat. Stejně tak si myslí, že nákup 24 ks bitevních AH je zbytečné.Skrýt celý příspěvek

   • Olaf
    21:33 30.08.2020

    TF_HU Zřejmě jste při leštění klik v kanclech, nabyl mylného dojmu, že jste oprávněn k hemzům ad hominem, kterými stejně nezakryjete fakt, že celá konstrukce o udržení schopností ...Zobrazit celý příspěvek

    TF_HU
    Zřejmě jste při leštění klik v kanclech, nabyl mylného dojmu, že jste oprávněn k hemzům ad hominem, kterými stejně nezakryjete fakt, že celá konstrukce o udržení schopností je nesmysl a navíc podraz spojenců. Naše armáda, podfinancovaná nevycvičená a s minimem techniky tak při reálném konfliktu bude leda tak k tomu, aby její členové bojovali v zahraničních armádách jako kdysiSkrýt celý příspěvek

    • Danik
     23:11 30.08.2020

     Vy jste zřejmě nabyl mylného dojmu, že urážka je argument a co se vám nezdá/nelíbí je hned okamžitě nesmysl. Zvýší nákup systému H1 schopnosti VzS AČR? Ano. Budou naši piloti létat ...Zobrazit celý příspěvek

     Vy jste zřejmě nabyl mylného dojmu, že urážka je argument a co se vám nezdá/nelíbí je hned okamžitě nesmysl. Zvýší nákup systému H1 schopnosti VzS AČR? Ano. Budou naši piloti létat na moderních a schopných strojích spojenecké produkce kdy budou udržovat schopnosti, které by při nákupu italských strojů určených pro transport VIP a SAR byly ztraceny? Ano. Takže tu tvrdíte, že výše uvedené skutečnosti jsou podrazem spojenců? "Aaah ti ošklivý Češi si od nás kupují zbraně, které jejich vzdušné síly posunou dál a v boji nám pak budou větší podporou."

     Že je AČR podfinancovaná a má málo (moderní) techniky? Dá se říci, ale zas záleží s kým to budete porovnávat a jestli berete v úvahu fakt, že nás je 10 milionů a nejsme nejbohatší stát, stejně tak jako mezi obyvatelstvem není pocit blízkého nebezpečí a tudíž není společenský tlak na větší výdaje na obranu. To že je AČR nevycvičená je ale hodně silné osočení, které vám svými výkony rozbíjí. V reálném konfliktu je naše armáda k tomu, aby fungovala jako část NATO.Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      23:29 30.08.2020

      Danik "Zvýší nákup systému H1 schopnosti VzS AČR? Ano." Nikoliv, kdyby jsme modernizovali MI-24V do podoby jako MI-171Š a dokoupili výzbroj, tak máme za zlomek ceny moderní letku ...Zobrazit celý příspěvek

      Danik

      "Zvýší nákup systému H1 schopnosti VzS AČR? Ano."

      Nikoliv, kdyby jsme modernizovali MI-24V do podoby jako MI-171Š a dokoupili výzbroj, tak máme za zlomek ceny moderní letku bitevních vrtulníků. Sice nebudou tak moderní jako AH-1Z, ale o to jich bude 3x víc (nebo i více).

      Také můžete říct, že nákup 4 F-35 zvýší schopnosti letectva, ovšem je to horší varianta, než 14 Gripenů.

      Pokud nedojde k navýšení počtu bitevníků, což vypadá, že asi nedojde, tak počet 4 kusů nemá smysl, jak ekonomický, tak vojenský.Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      10:28 31.08.2020

      semtam Vy jste viděl nabídku modernizace MI-24V pro AČR? existují někde nějaké reálné čísla, které by vaše tvrzené potvrzovala? Nebo se jedná jen o zbožné přání založené na tom, že ...Zobrazit celý příspěvek

      semtam
      Vy jste viděl nabídku modernizace MI-24V pro AČR?
      existují někde nějaké reálné čísla, které by vaše tvrzené potvrzovala? Nebo se jedná jen o zbožné přání založené na tom, že Poláci uvažují o modernizaci MI-24?

      Co se týče těch H-1.
      Omyl, žádné 4, ale 4+4 tedy dohromady 8 strojů.
      Systém H-1 je navržen tak aby stroje dokázali mezi sebou kooperovat a vést společný útok či společný operační plán. A v případě potřeby si přehazují jednotlivé cíle či operační postupy podle odolnosti a priorit. Proto také systém H-1 má přes 85% společných dílů aby se zjednodušila logistika a samotné nasazení strojů.
      To znamená, že AČR v tuto chvíli nakupuje plnohodnotnou náhradu za MI-24, kterých máme kolik 10 ; 12 ; 14 ks? A které mají poměrně velké operační omezení.Skrýt celý příspěvek

     • TF_HU
      17:45 01.09.2020

      semtame nemáte pravdu. Srovnáváte nesrovnatelné. Viděl jste cenu za modernizaci Mi24? Víte, že standard by musel být trochu jiný, 171 nenosí zbraňové systémy (krom lafetace ...Zobrazit celý příspěvek

      semtame

      nemáte pravdu. Srovnáváte nesrovnatelné. Viděl jste cenu za modernizaci Mi24? Víte, že standard by musel být trochu jiný, 171 nenosí zbraňové systémy (krom lafetace kulometů). Taková modernizace má potenciál skončit jako modernizace T72, výroba a nákup ALCA atd. Nákup hotového stroje je daleko čistější řešení.

      K těm F35...nákupem 4x F35, které by doplnily 14 ks JAS39 by BYLO navýšením schopností. Stejně jako je dnes nákup 12 ks H1.Skrýt celý příspěvek

    • TF_HU
     17:40 01.09.2020

     Olafe, sněhuláku, vašemu heftu o leštění klik se směju, já nikdy nebyl na vyšším velitelství jak základna, brigáda...když tedy nepočítám tři roky na HQ v zahraničí...nikdy jsem ...Zobrazit celý příspěvek

     Olafe, sněhuláku, vašemu heftu o leštění klik se směju, já nikdy nebyl na vyšším velitelství jak základna, brigáda...když tedy nepočítám tři roky na HQ v zahraničí...nikdy jsem kliku leštit nemusel, ale to vy nepochopíte. Mých 26 let služby je více, jak vaše urážky na internetu.

     Armáda je jaká je, to není naše chyba, od devadesátých let nás odborníci, ne nepodobní vám, řežou, kde mohou. Tehdy si všichni mysleli, že armády nebudou třeba, rušily se posádky, politici se předháněli, kde kdo co zruší, prodá. Takže Armáda vypadá tak, jak politici a veřejnost dovolí.

     Přesto ta Armáda slouží s tím co má, funguje v operacích s tím co má. Od roku 1999 prošla transformací o které se třeba PČR jen sní. Musíme plnit úkoly s UAZem, někde třeba s JAS39 a díky smlouvě mají nadstandardní podmínky, ale jinak plníme to, co po nás vláda chce.

     Naše Armáda bude v případě konfliktu součástí celku. Nebo mi zkuste definovat ten konflikt, který by Armáda nezvládla bojovat. Dík.

     Konstrukt o udržení schopností není žádný nesmysl. To jsou věci nad vaše chápání...Skrýt celý příspěvek

     • Olaf
      22:43 01.09.2020

      TF_HU, Figura o nepřejících politicích a veřejnosti by měla být doplněna o nadměrný roj důstojníků, kteří jejich politiku uvádí do praxe. Nevím o žádném vysokém důstojníkovi, který ...Zobrazit celý příspěvek

      TF_HU, Figura o nepřejících politicích a veřejnosti by měla být doplněna o nadměrný roj důstojníků, kteří jejich politiku uvádí do praxe. Nevím o žádném vysokém důstojníkovi, který by na prostest proti šílenostem se škrty a bizarními zakázkami rezignoval. Pak by se třeba někdo nepodíval na HQ v zahraničí, ale pro armádu by možná udělal více.

      Udržení schopností s minimem techniky jako jsou 4 Vipery je nesmysl a v českém podání navíc podvod, protože přísliby o dokupování munice a vrtulníků jsou právě jen přísliby, o kterých teď víme, že je nesplníme. Viz posledních 20 let.

      Vaše figura, urážet na potkání a pak být strašně dotčený, když se někdo dotkne vás, je otravně lampasácká. Sama o sobě mi stála za reakci.Skrýt celý příspěvek

     • TF_HU
      19:21 02.09.2020

      Olafe, ...opustíme tedy osobní invektivy a uvidíme, co vám zůstane. Co je to nadměrný roj důstojníků, dokážete to nějak upřesnit? Proč by měl takový roj rezignovat, když s tím ...Zobrazit celý příspěvek

      Olafe,

      ...opustíme tedy osobní invektivy a uvidíme, co vám zůstane. Co je to nadměrný roj důstojníků, dokážete to nějak upřesnit? Proč by měl takový roj rezignovat, když s tím nemá nic společného, možná tak generál na sekci a NGS ale to není roj, že? Ale ok...zatím se takový NGŠ nenašel.

      Víte jaké pozice se obsazují v zahraničí, jak vypadá výběr na takové pozice a jaké jsou požadavky? Já jen, že to s akvizicemi má málo co společného. Strategické pozice jsou jedna či dvě...

      Udržení schopnosti je podvod? Oznámil jste jej? Prosím vás, dokážete takové tvrzení opřít o nějaké argumenty? Najdete nějakou finanční analýzu, která by spočítala zda je výhodnější udržet vycvičený personál ve službě, udržet "know how" výcviku, servisu atd. čímž dojde k udržení schopnosti poskytování vzdušné podpory "armádním letectvem", nebo je výhodnější "propustit" personál, ztratit schopnost a "know how" výcviku, servisu a bojové schopnosti třeba na 5 let a poté to vše obnovovat znovu? Víte kolik let u nás trvá vycvičit pilota na základní letecký výcvik? Nemluvě o technickém personálu? Víte kolik let trvá, než máte všechny tzv. "combat ready"? Fakt je to levnější?

      Ty čtyři stroje je roj...krát osm střel, je schopnost postavit se tankovému praporu...to není tak málo.Skrýt celý příspěvek

     • TF_HU
      19:26 02.09.2020

      Olafe... ...k tomu roji důstojníků...neuniklo vám třeba, že útvary nejsou na plných stavech, stejně tak velitelství. Plánovat a řídit boj zahrnuje různé procesy na různých ...Zobrazit celý příspěvek

      Olafe...

      ...k tomu roji důstojníků...neuniklo vám třeba, že útvary nejsou na plných stavech, stejně tak velitelství. Plánovat a řídit boj zahrnuje různé procesy na různých úrovních, k tomu potřebujete "manning", ale zkušených lidí...kteří už dnes chybí, díky nekoncepčním krokům v minulosti...politické zadání. Často nejde jen o techniku, ale právě též o schopnost řídit ty procesy, ty procesy jsou nutné ať máte brigádu na polovičních stavech, nebo v plných.Skrýt celý příspěvek

   • semtam
    23:21 30.08.2020

    TF_HU Moment, tímto ale říkáte, že MI-24V zůstanou ve výzbroji do roku 2030. To by ovšem znamenalo, že MI-24V projdou cca v roce 2025 další plnohodnotnou GO, ale v tom vidí ...Zobrazit celý příspěvek

    TF_HU

    Moment, tímto ale říkáte, že MI-24V zůstanou ve výzbroji do roku 2030. To by ovšem znamenalo, že MI-24V projdou cca v roce 2025 další plnohodnotnou GO, ale v tom vidí politici problém a chtějí MI-24V vyřadit po příchodu H1. Tudíž po roce 2023.
    Pokud by AČR chtěla udržet schopnosti a nějakou podporu pro SOF, atd. MI-24 by jí stačil bohatě a bez nákladů.
    Další věc je ta, že systém H1 bude přicházet v roce 2023 a dodávky skončí odhaduji v roce 2025. Než AH-1Z získají operační schopnosti, tak jejich služba k roku 2030 se spočítá v klidu na jedné ruce.
    Asi těžko AČR vyřadí během této doby nové bitevníky, pokud by je zamítla provozovat.
    Pokud se tedy počet AH-1Z nerozšíří (v roce 2030 asi nejspíš jedině z přebytků mariňáků), tak provoz pouhých 4 kusů ztrácí smysl. Protože udržování schopností, bez plánu či možnosti růstu je jen vyhazování prostředků.

    V ISAF jsme měli MI-171Š a jeho provoz a hlavně údržba je někde úplně jinde, než u AH-1Z, který má po světě pár uživatelů.Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     23:34 30.08.2020

     V vrtulníky mají přijít kompletně v roce 2023. Mi-24 budou vyřazeny v roce 2025 a poté odprodány. Takový je plán a pochybuji že se na něm něco změnilo. Už jen z personálních důvodů ...Zobrazit celý příspěvek

     V vrtulníky mají přijít kompletně v roce 2023. Mi-24 budou vyřazeny v roce 2025 a poté odprodány. Takový je plán a pochybuji že se na něm něco změnilo. Už jen z personálních důvodů není další provoz Mi-24 pravděpodobný.Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      00:39 31.08.2020

      Vždyť ano, jenže v podání TF_HU to vypadá, jako že MI-24V a AH-1Z budou sloužit spolu, což by se stát nemělo.

      Vždyť ano, jenže v podání TF_HU to vypadá, jako že MI-24V a AH-1Z budou sloužit spolu, což by se stát nemělo.

    • TF_HU
     17:54 01.09.2020

     semtame Já neříkám, že tu Mi24 budou až do roku 2030, já jsem řekl, že do roku 2030 se má rozhodnout zda se bude pořizovat a jaká bitevní platforma. Já jsem odcházel ze ...Zobrazit celý příspěvek

     semtame

     Já neříkám, že tu Mi24 budou až do roku 2030, já jsem řekl, že do roku 2030 se má rozhodnout zda se bude pořizovat a jaká bitevní platforma.

     Já jsem odcházel ze základny, kde se diskutoval konec Mi24 již v roce 2019. Schválně píšu diskutoval. Stroje nikdy nemusí končit všechny zaráz, stejně tak jako z výroby nepřichází všechny v jeden čas. Tedy je více než pravděpodobné, že stroje se ve službě budou překrývat tak, jak budou postupně vyřazovány. Na tom není nic divného ani závadného.

     Mi24 na podporu SOF nemá ani vybavení a ani munici. Už dobrých deset let nedokáží palebně působit v noci atd. Věřte mi, vím o čem mluvím.

     Ani provoz 4 ks neztrácí smysl, kam na tyto závěry chodíte? Já doufám, že AH se dokoupí a rozšíří tak bitevní flotilu. Rád bych viděl nákup nové bitevní platformy, ale na to asi Armáda nebude mít.

     Co srovnáváte s nasazením AH a Mi171 v operaci? My budeme vždy působit v koalici, sehnat ND na AH bude levnější a rychlejší jak na Mi171 (v operaci).Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  12:06 28.08.2020

  Tak jsme se dozvěděli, že ČR nadále dělají problémy zákony a to dokonce i naše vlastní (potažmo evropské). Jsem zvědav, zda tento marketingový tah pomůže a systém H1 získá ...Zobrazit celý příspěvek

  Tak jsme se dozvěděli, že ČR nadále dělají problémy zákony a to dokonce i naše vlastní (potažmo evropské).

  Jsem zvědav, zda tento marketingový tah pomůže a systém H1 získá významného zákazníka a tím prodlouží život výrobní lince a zajistí pracovní místa občanům USA.

  Otázka pro "zasvěcené": Proč tento nákup má významné bezpečnostní hledisko pro ČR?

  (Celý tento příspěvek jsem dávám z amerického pohledu).Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   12:48 28.08.2020

   Je to jeden z důležitých programů v rámci koncepce rozvoje AČR?

   Je to jeden z důležitých programů v rámci koncepce rozvoje AČR?

   • semtam
    13:36 28.08.2020

    A proč je důležitý?
    Přesněji má významné bezpečností hledisko.

    A proč je důležitý?
    Přesněji má významné bezpečností hledisko.

    • Nesher
     14:06 28.08.2020

     Třeba proto, že současně budujeme výsadkový pluk? Nebo proto, že konečně dochází k přechodu na západní techniku i u vrtulníkového letectva? A i třeba proto, že součástí naší ...Zobrazit celý příspěvek

     Třeba proto, že současně budujeme výsadkový pluk? Nebo proto, že konečně dochází k přechodu na západní techniku i u vrtulníkového letectva?
     A i třeba proto, že součástí naší bezpečnosti jsou i dobré vztahy s tím kdo ji garantuje, tedy USA?Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      14:22 28.08.2020

      Nesher Nové vrtulníky nejsou přímo určeny pro výsadkový pluk. Budou podporovat všechny složky AČR, obdobně, jako je nyní podporuje MI-24. Ostatní nabídky byli také v rámci ...Zobrazit celý příspěvek

      Nesher

      Nové vrtulníky nejsou přímo určeny pro výsadkový pluk. Budou podporovat všechny složky AČR, obdobně, jako je nyní podporuje MI-24.
      Ostatní nabídky byli také v rámci západní techniky. I to není ten důvod, protože otázka zněla, významné bezpečnostní hledisko. To zahrnuje i smyl pořízení, ne jen zemi původu, kde ale byli všichni NATO.

      USA nám garantuje bezpečnost? Odkaz prosím. Není náhodou garantem NATO? A co na to antimonopolní úřad?Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      15:07 28.08.2020

      semtam: "vrtulníky budou podporovat všechny složky", tomu nerozumím, jakože tankisti se svezou, pak se prostřídají s dělostřelci, pak poletí ženisti, kuchaři, spojaři a další ? ...Zobrazit celý příspěvek

      semtam: "vrtulníky budou podporovat všechny složky", tomu nerozumím, jakože tankisti se svezou, pak se prostřídají s dělostřelci, pak poletí ženisti, kuchaři, spojaři a další ? Tipuju, že 95% účelu těch strojů je přeprava aeromobilních jednotek.
      USA nám garantuje, že NATO existuje a že to není klub žvanilů, kteří v pravý čas opět zradí. Konec konců USA mají v NATO armádu násobně silnější, než početnější zbytek členů.Skrýt celý příspěvek

     • Nesher
      15:22 28.08.2020

      Semtam Ad 1, nikoliv výlučně, ale bude to zcela jistě jeden z hlavních úkolů. Tedy se jedná o významné posílení naší bezpečnosti (nárůst schopností AČR) Ad 2, nabídly, ale z ...Zobrazit celý příspěvek

      Semtam
      Ad 1, nikoliv výlučně, ale bude to zcela jistě jeden z hlavních úkolů. Tedy se jedná o významné posílení naší bezpečnosti (nárůst schopností AČR)
      Ad 2, nabídly, ale z hlediska bojových schopností horší. Jinak přechod na moderní techniku opět vyznamně zvyšuje naši bezpečnost.
      Ad 3, NATO=USA, tedy dobré vztahy s USA zcela zásadním způsobem navyšují naší bezpečnost.
      Obecně se domnívám, že celá tato diskuze z tvé strany není o pořízení vrtulníků, ale o pořízení amerických vrtulníků. To je to co ti vadí. Ale to je problém tvého poněkud iracionálního pohledu na svět. S tím ti asi nikdo z nás nepomůže.Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      18:48 28.08.2020

      Jura99 Tak znovu, systém H1 bude plnit úkoly totožné či hodně podobné s úkoly MI-24V. Dále tu máme 15 vrtulníků MI-171Š. Pokud si myslíte, že všechny vrtulníky a Casy máme pro ...Zobrazit celý příspěvek

      Jura99

      Tak znovu, systém H1 bude plnit úkoly totožné či hodně podobné s úkoly MI-24V. Dále tu máme 15 vrtulníků MI-171Š.
      Pokud si myslíte, že všechny vrtulníky a Casy máme pro 43.prapor/pluk a 601.skss, tak klobouk dolu.
      Pro zajímavost si klidně zjistěte, jestli AČR pořizuje víceúčelové vrtulníky pro pluk. Zjistíte, že jste na omylu.
      TF_HU by se mohl blejsknout a tento fakt potvrdit.Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      18:52 28.08.2020

      Zajímavé je to, že hlavní zastánci tohoto kontraktu nedokáží zdůvodnit, proč je tento nákup významný pro naši bezpečnost.

      Zajímavé je to, že hlavní zastánci tohoto kontraktu nedokáží zdůvodnit, proč je tento nákup významný pro naši bezpečnost.

     • Takeda
      19:24 28.08.2020

      Když semtam nechce pochopit posílení naší transatlantické vazby jako zvýšení naší bezpečnosti, tak prostě jen trollí.

      Když semtam nechce pochopit posílení naší transatlantické vazby jako zvýšení naší bezpečnosti, tak prostě jen trollí.

     • semtam
      19:37 28.08.2020

      Takeda Ona právě akvizice víceúčelových vrtulníků není v požadavcích NATO. Tím, čím chceme přispět do NATO je těžká brigáda. Proto v současné době není urgentní potřeba ...Zobrazit celý příspěvek

      Takeda

      Ona právě akvizice víceúčelových vrtulníků není v požadavcích NATO. Tím, čím chceme přispět do NATO je těžká brigáda. Proto v současné době není urgentní potřeba víceúčelových vrtulníků natož systému H1. Protože skutečnou prioritou armády je ona těžká brigáda, která bude vyčleněna pro NATO. V rámci teritoriální obrany je systém H1 zbytný a daleko palčivější je otázka PVO, apod.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      20:01 28.08.2020

      semtam: nemam pocit, ze by nakup H1 odcerpal penize pro tezkou brigadu, rychlost ci pomalost jeji modernizace si jde svou cestou bez ohledu na H1. Pro nasi bezpecnost je dulezity ...Zobrazit celý příspěvek

      semtam: nemam pocit, ze by nakup H1 odcerpal penize pro tezkou brigadu, rychlost ci pomalost jeji modernizace si jde svou cestou bez ohledu na H1.
      Pro nasi bezpecnost je dulezity nakup kazde zbrane, ktera umi vyradit tusky tank.Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      20:42 28.08.2020

      Jura99

      A má kadenci ra-ta-ta-ta-ta.

      Jura99

      A má kadenci ra-ta-ta-ta-ta.

     • Jirosi
      19:13 29.08.2020

      Mi-35(24) neslouží k podpoře dalších složek, ale spíše jen k udržování schopností.

      Mi-35(24) neslouží k podpoře dalších složek, ale spíše jen k udržování schopností.

     • TF_HU
      20:54 30.08.2020

      Vrtulníky budou zařazeny k vrtulníkové základně, stejně jako dosavadní Mi24 a Mi171 a budou plnit úkoly vrtulníkového letectva. V případě podpory operací pozemních sil budou plnit ...Zobrazit celý příspěvek

      Vrtulníky budou zařazeny k vrtulníkové základně, stejně jako dosavadní Mi24 a Mi171 a budou plnit úkoly vrtulníkového letectva. V případě podpory operací pozemních sil budou plnit úkoly v celém spektru, nejen pro výsadkový pluk, nejen pro 7. mb a nejen pro SOATU.

      Výsadkový pluk žádné své vrtulníky mít nebude...Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     14:55 28.08.2020

     Výrazně zvyšuje schopnosti vrtulníkového letectva.

     Výrazně zvyšuje schopnosti vrtulníkového letectva.

  • Jura99
   13:33 28.08.2020

   Tak pres pracovni mista v USA ted na tu kritiku zbrojnich obchodu v Moskve jdete ? To je dobre znameni, asi tomu technicky neni moc co vytknout.

   Tak pres pracovni mista v USA ted na tu kritiku zbrojnich obchodu v Moskve jdete ? To je dobre znameni, asi tomu technicky neni moc co vytknout.

   • semtam
    13:38 28.08.2020

    Jura99

    Znamení je docela špatný, protože mimo nálepkování Ruskem tam nic nemáte.

    Jura99

    Znamení je docela špatný, protože mimo nálepkování Ruskem tam nic nemáte.

 • Storm
  21:28 27.08.2020

  Ahoj Alexo123... Já dal lukášovi plus... Né nutně proto, že bych se s tím co napsal úplně stotožňoval, ale protože se zajímavě zeptal... Naproti tomu se přiznávám, že tobě jsem ...Zobrazit celý příspěvek

  Ahoj Alexo123...
  Já dal lukášovi plus... Né nutně proto, že bych se s tím co napsal úplně stotožňoval, ale protože se zajímavě zeptal...
  Naproti tomu se přiznávám, že tobě jsem všude navalil mínusy... Protože se mi nelíbíš a protože nepoužíváš to co máš mezi ušima...

  Chceš další seznam těch, které jsem tu ohodnotil a proč?Skrýt celý příspěvek

 • Storm
  21:13 27.08.2020

  Je to marný... Je to marný... Je to marný... Prostě internet je plný odborníků... Tak pro ty klauny co tady píšou že Venom / Viper jsou vrtáky z Vietnamu tady přidám do diskuze ( ...Zobrazit celý příspěvek

  Je to marný... Je to marný... Je to marný... Prostě internet je plný odborníků... Tak pro ty klauny co tady píšou že Venom / Viper jsou vrtáky z Vietnamu tady přidám do diskuze ( už do diskuze třetí přrsněji ) malé srovnání co jsem tady sesmolil někdy loni a na začátku roku myslím...


  Dal jsem si teda tu práci a srovnal ty typy z vietnamu s tím morálně zastaralým Viperem a poskytnu je tady speciálně pro ty co je furt hážou do jednoho pytle...

  AH1G // AH1J // AH1Z // AH1F
  první vzlet:
  7.9.1965 // 14.10.1969 // 8.12.2000 // 1979 ( výroba od)

  Rozměry:
  Délka s otáčejícími se rotory:
  16,1m // 16,3m // 17,8m // 16,2m
  Délka trupu
  13,5m // 13,6m // 13,9m // 13,6m
  Rozpětí pomocných křídel:
  3,15m // 3,15m // 3,3m // 3,15m
  Max výška:
  4,1m // 4,15m // 4,37m // 4,1m

  Rotory:
  Průměr nosného rotoru:
  13,4m // 13,4m // 14,65m // 13,4m
  Druh nosného rotoru:
  Polotuhý? // Polotuhý? // Tuhý? // Polotuhy?
  Počet listů nosného rotoru:
  2listy // 2listy // 4listy-kompozit // 2listy
  Průměr vyrovnávacího rotoru:
  2,6m // 2,6m // 2,95m // 2,6m
  Počet listů vyrovnávacího rotoru:
  2listy // 2listy // 4listy // 2listy

  Výkony:
  Vne ias:
  190kts // 190kts // 222kts // 170kts
  Vno? ias:
  149kts // 152kts // 160kts // 149kts
  Mtow:
  9500lb // 10 000lb // 18 500lb // 10 000lb
  Mwe:
  5810lb // 6610lb // 12 300lb // 6600lb
  Dolet:
  367nm // 311nm // 370nm // 274nm

  Pohon:
  Ah1G:
  1x Lycoming T53-L-13
  výkon: 1100Hp

  Ah1J:
  1x Pratt&Whittney T400-CP-400
  (pt6t3 ) twinpack
  výkon: 1800Hp

  AH1Z:
  2x General Eletric T700-GE-401C
  výkon: 3600Hp

  AH1F:
  1x Lycoming T53-L-73
  výkon: 1800Hp

  Hlavňová výzbroj:
  AH1G:
  M28 turret
  2x M134 (minigun)
  munice: 2x 4000ran
  nebo
  2x M129 ( granátomet )
  munice: 2x 300ran
  nebo
  1x M134 a 1x M129
  munice: 1x 4000ran a 1x 300ran

  AH1J:
  M97turret
  H197 20mm 3hlavňový kanón
  munice: 750ran

  AH1Z:
  A/A49E-7turret
  M197 20mm 3hlavňový kanón
  munice: 750ran

  AH1F:
  M79E1
  M197 20mm 3 hlavňový kanón
  munice: 750ran

  TTD se na netu různě liší, tak možná něco bude nepatrně nepřesné...

  Tady teda máte vy komedianti jasný důkaz, jak tady ohýbáte pravdu že ZuluCobra aka Viper je podle vás stejný vrtulník jako HueyCobra, SeaCobra nebo Cobra... Kdyby jste to neviděli, nebo nechtěli vidět... tak se podívej třeba na to, že Viper má prázdnou hmotnost ( Mwe ) větší, než ostatní tři maximální vzletovou ( Mtow )... Když je něco o tolik těžší při podobných rozměrech zřejmě asi bude ukazovat na odlišnou konstrukci ne? Taky že motory mají dvakrát větší výkon... Vlastně jediné co je stejné je rotační kanón a i ten je v jiné věžičce... Avioniku a další výzbroj nebylo třeba uvádět...Skrýt celý příspěvek

  • Danik
   21:50 27.08.2020

   Opakování je matka moudrosti, ale někdy to zřejmě bohužel nestačí.

   Opakování je matka moudrosti, ale někdy to zřejmě bohužel nestačí.

 • stirling
  12:22 27.08.2020

  No koukám, že tu je veselo, ale fakta mluví jasně. Asi jako když by si někdo od nás honil triko na polském webu... K pokutě snad nedojde nebo v minimální částce. Ohledně výběru ...Zobrazit celý příspěvek

  No koukám, že tu je veselo, ale fakta mluví jasně. Asi jako když by si někdo od nás honil triko na polském webu...
  K pokutě snad nedojde nebo v minimální částce.
  Ohledně výběru mě to dává čím dál větší smysl a v budoucnu by mohla být i možnost dokoupit třeba mírně olétané nebo skladové stroje do námořnictva za zajímavou cenu.
  Jsem zvědav jestli se do konce roku stihne ještě něco podepsat z větších akci. Snad se stihnou aspoň ty houfnice a pickupy? Z toho pdf je potřeba ještě vyřešit PVO - SHORAD, houfnice se snad už řeší smlouva a finální specifikace, pak bvp a modernizace pandurů + teda minomety, ale to nevím zda se na tom vůbec pracuje?Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   07:32 28.08.2020

   Otázka, kolik peněz v letošním rozpočtu zbyde a tam tipuju, že účelem rámcových smluv, např. s CZUB, bylo mít prostor operativně objednat tolik zbraní či munice, kolik zbylo peněz, ...Zobrazit celý příspěvek

   Otázka, kolik peněz v letošním rozpočtu zbyde a tam tipuju, že účelem rámcových smluv, např. s CZUB, bylo mít prostor operativně objednat tolik zbraní či munice, kolik zbylo peněz, aby se nemusely vracet. Takže se třeba nakoupí nějaké Breny. V dalším horizontu bych přivítal rychlé dokončení přezbrojení 7.mbr, včetně zcela nových tanků a pak zejména nákup zbraní pro budoucí, nikoliv minulou válku, takže moderní výzbroj pro ten nový prapor bezpilotních prostředků, vyčkávací munici, sebevražedné drony atp.Skrýt celý příspěvek

  • SYN_
   07:52 28.08.2020

   "do námořnictva"

   ono je v plánu obnovení české maríny? :-)

   "do námořnictva"

   ono je v plánu obnovení české maríny? :-)

 • tryskac
  21:27 26.08.2020

  Skúste mi to vysvetlit: MO SR chcelo kúpiť vrtulniky. VzS a MO sa rozhodli pre Uh60m. Podpísala sa zmluva a zanedlho leteli mladí budúci piloti do USA na výcvik, odkiaľ sa vrátili ...Zobrazit celý příspěvek

  Skúste mi to vysvetlit: MO SR chcelo kúpiť vrtulniky. VzS a MO sa rozhodli pre Uh60m. Podpísala sa zmluva a zanedlho leteli mladí budúci piloti do USA na výcvik, odkiaľ sa vrátili aj s vrtulnikmi. Ako je mozne, že v ČR sú takéto rôzne veletoce a skutek-utek? Ta maskarada co robíte s BVP to ani nezmienujem, ani tender na dopravné lietadla.. Všade problém, a všade sa obstaralo horšie tech riešenie..Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   21:44 26.08.2020

   Pokud vím tak Slovensko podepsalo smlouvu na dodávku UH-60 v roce 2015. Přitom první vrtulník jste dostali v roce 2017 a poslední letos. U nás byla podepsaná smlouva na konci roku ...Zobrazit celý příspěvek

   Pokud vím tak Slovensko podepsalo smlouvu na dodávku UH-60 v roce 2015. Přitom první vrtulník jste dostali v roce 2017 a poslední letos. U nás byla podepsaná smlouva na konci roku 2019 a stroje mají být dodané v roce 2023. To je opravdu obrovský rozdíl. Jediný rozdíl je že u vás do toho nezačala vrtat zklamaná konkurence.Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    22:06 26.08.2020

    obrovský roszdíl bude ve schopnostech a výbavě.

    obrovský roszdíl bude ve schopnostech a výbavě.

  • Jura99
   07:59 27.08.2020

   tryskac: AČR kupuje vrtulníky do války pro přepravu výsadkářů a pro bitevní úkoly, tomu odpovídá i cena 17mld. Kč. OSSR výsadkáře ani bitevní vrtulníky nemají a kupovaly UH-60M v ...Zobrazit celý příspěvek

   tryskac: AČR kupuje vrtulníky do války pro přepravu výsadkářů a pro bitevní úkoly, tomu odpovídá i cena 17mld. Kč. OSSR výsadkáře ani bitevní vrtulníky nemají a kupovaly UH-60M v holé konfiguraci, kam nejde bez úprav nasadit ani kulomet a tomu odpovídala třikrát menší cena asi 6mld. Kč. UH-60M je dobrý vrtulník, ale v té vaší konfiguraci se hodí pro přepravu mezi posádkami nebo k hašení požárů. Co se týká dalších akvizic OSSR, tak se divím, že to téma vůbec otevíráš. Do mrtvol se nekope, proto nebudu modernizaci pozemních sil komentovat, jen snad bych vám přál prototyp Vydry odsunout do muzea a koupit funkční, už vyvinuté stroje s NATO kompatibilní moderní věží. Bohužel se ukazuje, že mít vlastní zbrojní pseudotovárnu (konštrukta), není výhoda, ale naopak šutr na krku, který zmrší každou zbrojní akvizici.Skrýt celý příspěvek

   • Arthur
    08:45 27.08.2020

    A akej válke ste boli a nasadzovali tie bitevní vrtulníky a výsadkýrov, sa pochválte? S tými našimi vrtulníkmi máte pravdu, aspoň hasia a pomáhajú obyvateľstvu v krízových ...Zobrazit celý příspěvek

    A akej válke ste boli a nasadzovali tie bitevní vrtulníky a výsadkýrov, sa pochválte?

    S tými našimi vrtulníkmi máte pravdu, aspoň hasia a pomáhajú obyvateľstvu v krízových situáciach a nepredvádzajú sa len pred verejnosťou na dňoch NATO a pod. Ale áno niektoré určite dovybavíme obranými systémami a guľometmi po oboch stranách.

    Pokiaľ reorganizujeme a stransparentníme tú spoločnosť sme schopní v krátkom čase (určite skôr ako niekto dokonči tender na BVP) reálne začať vyrábať BOV 8x8 v balistickou ochranou level 5 podľa STANAG 4569 a protimínovou ochranou level 4a/4b podľa STANAG 4569, ktoré vyhovie štandardom na začlenenie takéhoto BOV do zostavy ťažkej mechanizovanej brigády tj. porovnateľnej balistickej a protimínovej ochrane ako nové BVP (nie ako tie štetkolaky Pandúre s level 1 podľa STANAG 4569, za porovnateľnú s OT TATRAPAN), ale za cca 40% ich ceny. To isté vieme spraviť s modernizáciou T-72M1 (veď ako sa to nerobí a hlavne za koľko máme krásny príklad v českej modernizácii T-72M4 CZ).
    Nejaké modernizované befka určite ešte dokúpime aby sme mali na nich postavený jeden mechanizovaný prápor (kým vymeníme aspoň BPsVI za BOV/VTV 4x4) a do 2030 určite rozhodneme aj o akvizícii na nové pásové BVP (za predpokladu že sa po 4 rokov nevratia tí čo tu 20 rokov bačovali).

    Nebojte sa aj tie kosy časom vymeníme, ale určite to tentokrát omnoho viac premyslíme aby sme opäť nekúpili mačku vo vreci...

    Ešte nás čakajú poriadne cvičné prúdové lietadlá, dúfajme aj také, ktoré sú zároveň v prípade potreby schopné plniť úlohy aj LIFT-ov/LCA-čiek (CAS).

    Ak sa toto podarí za 3,5 roka (+ tie 3D rady čo je max priorita, + čo najviac UAZ-ov a V3S povymieňať) bude to konečne tá pravá orechová resuscitácia. Nič viac nič menej.

    P.S. v jednom sa, ale zhodneme, že do mŕtvol sa nekope, hlavne keď ešte potencionálne vyrábajú miliónové alebo až miliardové sekery ...Skrýt celý příspěvek

    • pjaro77
     09:53 27.08.2020

     Tryskac a Arthur: Každým dňom sa presviedčam, že slováci sú fakt švihnutí a ješitný národ. Na vašom mieste by som AČR nezosmiešňoval, keď doma máme v armáde väčší bordel ako ...Zobrazit celý příspěvek

     Tryskac a Arthur: Každým dňom sa presviedčam, že slováci sú fakt švihnutí a ješitný národ. Na vašom mieste by som AČR nezosmiešňoval, keď doma máme v armáde väčší bordel ako AČR.
     Ak ste si nevšimli, naša armáda je skanzen, kdejaká zaprdená africká krajina je na tom lepšie ako my. Všeko sa rieši 5 minút po dvanástej.
     Čo sa týka veletočov, tá vaša pripomienka "Vydra je len pozastavená, a po návšteve Fínska bolo povedané, že sa možno / asi bude pokračovať. "
     Veď to sú práve tie veletoče. Roky sa niečo akože vyvíja s spolupráci, partnerstvo, potom utajovanie, potom napádanie, teraz akože odklad.
     A ten váš posledný príspevok, nad tým sa smejem už 20 minút. To je samé - až, keď, snáď, asi , možno, potom.
     Preboha, 4 roky sa tiahne blbý tender radarov, tak čo snívate o výrobe BOV v krátkom čase.Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     10:01 27.08.2020

     Stačí si občas přečíst noviny, naši výsadkáři do válek pravidelně jezdí, vrtulníky nasazené též byly (Mi-171). Obyvatelstvu v ČR obvykle pomáhají policejní vrtulníky (kromě ...Zobrazit celý příspěvek

     Stačí si občas přečíst noviny, naši výsadkáři do válek pravidelně jezdí, vrtulníky nasazené též byly (Mi-171).
     Obyvatelstvu v ČR obvykle pomáhají policejní vrtulníky (kromě záchranářských), které i hasí požáry. Vojenské mají pro někoho překvapivě trochu jiný účel pořízení a obyvatelstvu pomáhají, teprve až když to jinak nejde.
     Prostřední odstavec snad ani není vtipný, přehled toho, co uděláte, když "Pán Bůh dopustí a motyka spustí".Skrýt celý příspěvek

     • Danik
      21:55 27.08.2020

      Ještě doplním, že armádní vrtulníky také pomáhají jako součást letecké záchranné služby a minulé léto dokonce Sokoly létaly s bambi vaky a hasily.

      Ještě doplním, že armádní vrtulníky také pomáhají jako součást letecké záchranné služby a minulé léto dokonce Sokoly létaly s bambi vaky a hasily.

    • skelet
     10:23 27.08.2020

     výsadkáři byli nasazení v rámci misí SFOR, KFOR a Afghánistánu speciálové byli nasazeni v rámci Afghánistánu a Mali vrtulníkáři byli nasazení v rámci misí SFOR, KFOR a ...Zobrazit celý příspěvek

     výsadkáři byli nasazení v rámci misí SFOR, KFOR a Afghánistánu
     speciálové byli nasazeni v rámci Afghánistánu a Mali
     vrtulníkáři byli nasazení v rámci misí SFOR, KFOR a Afghánistánu
     KOT řešit nemusíme už deset let
     tanky máme modernizované a jdou na GO (tristní je počet, ale kolik jich má modernizovaných OSSR?)
     radary vybrány
     pasivní radary zakoupeny
     vrtulníky modernizovány nebo objednány
     dopravní flotila obměněna
     houfnice vybrány
     palné zbraně vybrány a zaváděny

     takže fakt se do mrtvol nekope, ale tou mrtvolou je zatím OSSRSkrýt celý příspěvek

    • Sgt Murphy
     17:08 27.08.2020

     Pozemné jednotky: - výsadkári - OS SR výsadkové vojsko ani nemá, zatiaľ čo AČR ich pravidelne nasadzuje na misiách a ich výsadkári patria medzi skutočnú elitu. - SOF jednotky ...Zobrazit celý příspěvek

     Pozemné jednotky:
     - výsadkári - OS SR výsadkové vojsko ani nemá, zatiaľ čo AČR ich pravidelne nasadzuje na misiách a ich výsadkári patria medzi skutočnú elitu.
     - SOF jednotky máme, ale ani zďaleka sa im nevenuje taká pozornosť, aby sa vyrovnali štandardom NATO.
     - nové KOT má AČR zavedené už dosť dlhú dobu, u nás je to nekonečný príbeh, ani po 5 rokoch vyberania sme sa nerozhodli, čo to vlastne bude. A už tuším, že to bude opäť predražený "zlátanec", nevyhovujúci požiadavkám NATO.
     - čo nové LOV 4x4, ktoré potrebujeme ako soľ? Ako dlho má AČR zavedené Iveco LMV a v akých počtoch oproti OS SR?
     - tanky má AČR modernizované na M4CZ... aj keď pochybne, aspoň niečo. My jazdíme na pár zhrdzavených M1... to snáď nechce niekto brať ako víťazstvo.
     - Zuzana 2... hmm, svetový predražený unikát, ktorý OS SR ani nepotrebovalo... ale hlavne že sú "made in sr" a pár "vip" sa na tom nabalilo... ďalšie naše "majstrovské dielo"...
     - osobná výstroj a výzbroj jednotlivca patriaca do 80-90. rokov minulého storočia...
     ... A mnoho, mnoho ďalšieho...

     Letectvo:
     - nadzvuky - aspoň niečím sa môžme pýšiť, dúfajme však, že im Jarko nepoškrtal výcvik a pôvodne objednanú výzbroj, inak nám tie Vipery budú max. tak na letecké ukážky a air policing...
     - vrtuľníkové letectvo - AČR má k dispozícii plnohodnotné bojové vrtuľníky, ktoré si prešli zahraničným nasadením. Ich "hrochy" sú asi najlepšie vybavené Mi-17 vo svete a rodina "UH/AH" schopnosti ich vrtuľníkového letectva ešte len posunie na novú úroveň. My namiesto toho máme "mierové holubice", ktorých prevádzka na mierové nasadenie je zbytočne príliš drahá (Naď chce kúpiť lacnejšie nové stroje) a na bojové využitie sa vôbec nehodia, pretože ich nemáme ani v dostatočnom počte, ani výbave (chýbajú obranné systémy, zbraňové systémy, kamery FLIR, laserové značkovače, pancierovanie podlahy atď.). Navyše Mi-24 sme vyradili bez náhrady...
     - dopravné letectvo - smiešne dva kusy Spartanov... avšak podľa môjho názoru (vďaka rozmerom nákladového priestoru) lepší výber než CASA
     - cvičné letectvo - tak to sa budeme ešte len čudovať...

     PVO:
     - OS SR totálne mimo štandard NATO a reálnym potrebám ozbrojených síl 21. storočia
     - radary... už ich máme vybraté? Ďalší nekonečný príbeh OS SR...
     - kedy príde náhrada za tie naše "rachotiny" a začne sa zmysluplne budovať slušná viacstupňová PVO?? (veľmi krátkeho, krátkeho a stredného dosahu)

     ... Na Slovensku by sme si mali tak popol na hlavy sypať, šúchať nohami a čušať, pretože naše OS patria do múzea nie do NATO...Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      07:24 28.08.2020

      Sgt Murphy: díky za střízlivý pohled bez růžových brýlí. To je první krok jak věci zlepšit, pohled např. Arthura, který je spokojený s modernizacemi sto let starých krámů nikam ...Zobrazit celý příspěvek

      Sgt Murphy: díky za střízlivý pohled bez růžových brýlí. To je první krok jak věci zlepšit, pohled např. Arthura, který je spokojený s modernizacemi sto let starých krámů nikam nevede.Skrýt celý příspěvek

     • Sgt Murphy
      18:45 28.08.2020

      Jura99: Problémy sa zastierajú pod koberec a robia sa polovičaté riešenia len tak, aby niečo bolo. To ma vždy neskutočne serie. Ale niektorý to naopak v pokoji žerú aj s navijakom. ...Zobrazit celý příspěvek

      Jura99: Problémy sa zastierajú pod koberec a robia sa polovičaté riešenia len tak, aby niečo bolo. To ma vždy neskutočne serie. Ale niektorý to naopak v pokoji žerú aj s navijakom. Treba pomenovať veci pravým menom. Inak sa to k lepšiemu nepohne.Skrýt celý příspěvek

    • Storm
     21:49 27.08.2020

     Jedno je jisté Arthure, jako vědma se asi neuživíš... Možná zkus příště lépe investovat do křišťálově koule a nekupuj první aušus co uvidíš...

     Jedno je jisté Arthure, jako vědma se asi neuživíš... Možná zkus příště lépe investovat do křišťálově koule a nekupuj první aušus co uvidíš...

     • Arthur
      22:13 27.08.2020

      Tak to v budúcich mesiacoch a rokoch sledujte.

      Tak to v budúcich mesiacoch a rokoch sledujte.

    • Danik
     22:22 27.08.2020

     Arthur Tohle myslíte vážně? Místo toho, aby jsme se v tom našem středoevropském prostoru podporovali a přáli si navzájem, tak se tu budeme pomlouvat, skvělé. Něco už vám tu ...Zobrazit celý příspěvek

     Arthur

     Tohle myslíte vážně? Místo toho, aby jsme se v tom našem středoevropském prostoru podporovali a přáli si navzájem, tak se tu budeme pomlouvat, skvělé. Něco už vám tu napsali jiní, ale tak co.

     Výsadkáři byli nasazení v drtivé většině misí, kterými AČR prošla. To jestli je pro vás Afghán dostatečná válka nechám na vás, ale poslední fotka z Afu kde členové 43. pluku stojí v kruhu se zelenými barety (kteří s nimi pojedou cvičit do Česka) a plánují operace je asi dostatečným důkazem, že mají nějaké schopnosti a v boji byli. O vrtulníkářích vám už myslím napsali. Pokud se ptáte na AH a UH konkrétně tak uvidíme kam se podívají. Každopádně když někdo bude chtít palebnou podporu vrtulníků, tak OSSR asi volat nebude, protože na to jsou lepší jen "ubohé" 4 AH1Z než všechny UH60 co máte.

     Naše vrtulníky také pomáhají obyvatelstvu, ale na to máme jiné typy.

     Jsem zvědavý kdy se vz.58 zbavíte. Přál bych vojákům OSSR modernější zbraně. Pokud to nebude Bren 2, ale třeba HK416 tak jen dobře pro vás a ať slouží.

     Každopádně ten váš text je plný ale, když, dúfajme, pokiaľ.....

     Alespoň naši vojáci u bojových jednotek mají (dostávají) nové přilby, palné zbraně, balistickou ochranu, batohy, taktické oblečení a i když nemáme "moderní" maskovací vzor (změnit vz.95 na pixely by jsme třeba mohli) tak muži a ženy od Jtac, 4,7 a 102, alespoň nevypadají jako z roku 2005.

     O technice se nemusíme bavit.

     Při vší možné úctě znáte přísloví "nejdřív si zameť před vlastním prahem a pak kritizuj ostatní"? Protože OSSR tam toho pomyslného bordelu (stejně jako AČR) má mnoho. AČR není v dobrém stavu, ale za poslední roky se to zlepšuje a OSSR není ve stavu, aby se nám naši bratia mohli vysmívat.Skrýt celý příspěvek

 • Miroslav
  17:47 26.08.2020

  Tomu akosi nerozumiem. MO ČR dopytuje bojový vrtuľník a AW sa prihlási do súťaže so 139-kou a ešte sa cítia urazení? To akože fakt? Porovnávať Viper s AW-139m je ako porovnávať ...Zobrazit celý příspěvek

  Tomu akosi nerozumiem.

  MO ČR dopytuje bojový vrtuľník a AW sa prihlási do súťaže so 139-kou a ešte sa cítia urazení? To akože fakt? Porovnávať Viper s AW-139m je ako porovnávať Coupé s Pick-upom. Úplne iný typ mašiny. Ale musím sa priznať, že AW-109m by som videl u nás celkom rád. Tá mašina sa mi páči aj keď to nie je čistokrvný bojovníkSkrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   17:59 26.08.2020

   ste spadol z oblakov? Původní poptávka byla pouze na víceúčelové vrtulníky a když se uchazeči vyjadřovali, že v takovém rozsahu víceúčelové vrtulníky nikdo nevyrábí, tak si ...Zobrazit celý příspěvek

   ste spadol z oblakov? Původní poptávka byla pouze na víceúčelové vrtulníky a když se uchazeči vyjadřovali, že v takovém rozsahu víceúčelové vrtulníky nikdo nevyrábí, tak si ministerstvo stálo za svým. Proto byly brány v úvahu militarizované AW 139, UH 60 a UH 1, (dříve i vrtulníky od airbusu) O bojové AH 1 a ani jiné bojové typy si ministerstvo nikde neřeklo! A ani možnost podání nabídky na kombinaci bojových a víceúčelových strojů ministerstvo nikde nehovořilo.Skrýt celý příspěvek

   • skelet
    18:08 26.08.2020

    no vidíš to .. Bel se zeptal a zakázku zeptal... no a Leonardo furt jen zůstalo u slibů, že jednou certifukuje výzbroj na AW139m. No a jelikož se na to vykvákli, tak mají co? ...Zobrazit celý příspěvek

    no vidíš to .. Bel se zeptal a zakázku zeptal... no a Leonardo furt jen zůstalo u slibů, že jednou certifukuje výzbroj na AW139m. No a jelikož se na to vykvákli, tak mají co? Zamítnutou stížnost u ÚOHSSkrýt celý příspěvek

    • flanker.jirka
     18:58 26.08.2020

     omyl, na možnost pořízení přepravních a bojových vrtulníků se dotazovalo i Leonardo a Airbus, bylo jim sděleno, že bojové vrtulníky nechceme.

     omyl, na možnost pořízení přepravních a bojových vrtulníků se dotazovalo i Leonardo a Airbus, bylo jim sděleno, že bojové vrtulníky nechceme.

     • Scotty
      19:12 26.08.2020

      Tahle informace pochází odkud?

      Tahle informace pochází odkud?

     • skelet
      19:27 26.08.2020

      tak to jsem teď zvědav

      tak to jsem teď zvědav

     • flanker.jirka
      10:56 27.08.2020

      Scotty MO to nesdělilo přímo, pouze je upozornilo, že vrtulníky musí mít i přepravní kapacitu pro daný počet osob. Původní nabídka z USA také byly pouze na UH60 a UH1. Bez AH1, ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      MO to nesdělilo přímo, pouze je upozornilo, že vrtulníky musí mít i přepravní kapacitu pro daný počet osob. Původní nabídka z USA také byly pouze na UH60 a UH1. Bez AH1, který přepravu neumožňuje. Proto se kdysi v tisku objevily i informace o tom, že požadovaný vrtulník na trhu neexistuje.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      11:11 27.08.2020

      ale ty jsi psal něco jiného.
      "možnost pořízení přepravních a bojových vrtulníků se dotazovalo i Leonardo a Airbus"
      tedy dotazoval se na to Airbus a Leo?

      ale ty jsi psal něco jiného.
      "možnost pořízení přepravních a bojových vrtulníků se dotazovalo i Leonardo a Airbus"
      tedy dotazoval se na to Airbus a Leo?

     • TF_HU
      18:49 27.08.2020

      Nějaký zdroj?

      Nějaký zdroj?

     • TF_HU
      18:52 27.08.2020

      Co MO nesdělilo přímo?

      Nějaký zdroj vašich tvrzení o původních nabídkách? Když US prezentovalo možnosti UH1, od počátku je v tom H1. Tedy AH a UH1...

      Co MO nesdělilo přímo?

      Nějaký zdroj vašich tvrzení o původních nabídkách? Když US prezentovalo možnosti UH1, od počátku je v tom H1. Tedy AH a UH1...

    • CerVus
     06:28 27.08.2020

     Ono na tom něco pravdy bude. Pamatuju jak se vztekali u Airbusu, když se do soutěže přihlásili BH a UH-1 a nebyli zamítnuti. Něco ve smyslu, že kdyby věděli, že mohou nabídnout ...Zobrazit celý příspěvek

     Ono na tom něco pravdy bude. Pamatuju jak se vztekali u Airbusu, když se do soutěže přihlásili BH a UH-1 a nebyli zamítnuti. Něco ve smyslu, že kdyby věděli, že mohou nabídnout mnohem těžší a dražší vrtulník než bylo zadání, tak to udělají. S tím, že jim poté nebylo ani umožněno nabídku pozměnit.Skrýt celý příspěvek

     • TF_HU
      18:53 27.08.2020

      Zdroj informace?

      Zdroj informace?

     • TF_HU
      20:20 27.08.2020

      Máte v tom chaos... VzS od počátku deklarovaly víceúčelový vrtulník...původně menší, postupně větší. Postupně jsme se dostali k situaci, kdy s koncem Mi24 a neochotou řešit jeho ...Zobrazit celý příspěvek

      Máte v tom chaos...

      VzS od počátku deklarovaly víceúčelový vrtulník...původně menší, postupně větší. Postupně jsme se dostali k situaci, kdy s koncem Mi24 a neochotou řešit jeho náhradu dříve jak v 2030, kdy VzS vznesly požadavek na schopnost PTŘS.

      Jednání byla na úrovni vláda - vláda a na dotaz přišly odpovědi/nabídky od Bellu, Leonarda a Airbusu...byly tam i některé jiné, ale jejich nabídka byla "off topic". Ministerstvo opravdu nikomu nebránilo v tom co mají do nabídky dát, každý mohl nabídnout co uznal za vhodné. Samozřejmě v prezentacích byl i větší vrtulník od Leonarda...problém byla neexistující výzbroj.Skrýt celý příspěvek

   • Miroslav
    18:19 26.08.2020

    Čo skáčeš? Sa pýtam... Ja tiež neviem všetko. Viem, že ste chceli zachovať bojové vrtuľníky tak ma zaujíma, prečo niekto chce AW139 prehlásiť za bojový vrtuľník alebo ako došlo k ...Zobrazit celý příspěvek

    Čo skáčeš? Sa pýtam... Ja tiež neviem všetko. Viem, že ste chceli zachovať bojové vrtuľníky tak ma zaujíma, prečo niekto chce AW139 prehlásiť za bojový vrtuľník alebo ako došlo k zmene.Skrýt celý příspěvek

    • flanker.jirka
     22:11 26.08.2020

     AČR chtělo zachovat schopnost používat PTŘS, tak že je chtěli mít integrované na víceúčelové stroje se schopností přepravy osob.

     AČR chtělo zachovat schopnost používat PTŘS, tak že je chtěli mít integrované na víceúčelové stroje se schopností přepravy osob.

   • Torong
    18:40 26.08.2020

    Víceúčelové vrtulníky v takové konfiguraci samozřejmě někdo vyrábí a také nám je nabídl. Je to právě Bell. To, že nikdo další podobnou nabídku nepodal je dáno hlavně tím, že ...Zobrazit celý příspěvek

    Víceúčelové vrtulníky v takové konfiguraci samozřejmě někdo vyrábí a také nám je nabídl. Je to právě Bell. To, že nikdo další podobnou nabídku nepodal je dáno hlavně tím, že podobný systém jako je H1 nikdo jiný nevyrábí.Skrýt celý příspěvek

    • flanker.jirka
     19:00 26.08.2020

     Torong
     Vážně nám bell nabídnul to co jsme po víceúčleovém vrtulníku chtěli? To znamenalo i protitankové řízené střely.
     Není to náhodou tak, že PTŘS může nosit pouze AH1?

     Torong
     Vážně nám bell nabídnul to co jsme po víceúčleovém vrtulníku chtěli? To znamenalo i protitankové řízené střely.
     Není to náhodou tak, že PTŘS může nosit pouze AH1?

     • Scotty
      19:13 26.08.2020

      Bell nabídl systém H-1, nic takového ostatní výrobci prostě nemají.

      Bell nabídl systém H-1, nic takového ostatní výrobci prostě nemají.

     • skelet
      19:26 26.08.2020

      ale dyť ty PTŘS nabídl i Leonardo, tak co furt brečíte.

      ale dyť ty PTŘS nabídl i Leonardo, tak co furt brečíte.

     • Nesher
      21:47 26.08.2020

      skelet
      Nabídl, na obrázku

      skelet
      Nabídl, na obrázku

     • flanker.jirka
      22:25 26.08.2020

      skelet přesně jak píše Nesher, bohužel, se nikdy nedozvíme, zda by jim to fungovalo. Protože se nakupuje, tak jak se nakupuje. Pokud by MO jen řeklo, že chce vidět funkčnost jejich ...Zobrazit celý příspěvek

      skelet
      přesně jak píše Nesher, bohužel, se nikdy nedozvíme, zda by jim to fungovalo. Protože se nakupuje, tak jak se nakupuje. Pokud by MO jen řeklo, že chce vidět funkčnost jejich systému řízení palby a průzkumu. Tak je mohli vyřadit hned a neměli by se na co odvolávat, jednoduše, protože integrace systému na H1 je mnohem lepší.
      Otázkou je proč tak dobré vrtulníky nikdo jiný nekupuje a nejspíše budeme posledním zákazníkem před uzavřením linky. (oproti UH 60 perspektiva nic moc)
      PTŘS nabízeli i z Polska na S 70, i když je nikdo neoslovil. (o ignoraci dopisů na MO se také v tisku psalo)
      Tak že se nikdy nedozvíme jaká je skutečná konkurence, jak jsou na tom s cenami, protože máme vrtulníky možná za podobnou cenu jako USMC, ale nikdy se nedozvíme zda by konkurenční prostředí nesundalo jejich marži dolů, protože pro US to vlastní firmy neprodávají za výrobní cenu, ale namažou se na tom tak jako jinde, kde není konkurence.Skrýt celý příspěvek

     • Nesher
      22:46 26.08.2020

      flanker Vyřadit z čeho? Vždyť žádný tender z něhož bychom je mohli vyřadit nikdy nebyl. Pokud vím, tak MO jen dělalo průzkum trhu ve smyslu "uvažujeme o nákupu ozbrojených ...Zobrazit celý příspěvek

      flanker
      Vyřadit z čeho? Vždyť žádný tender z něhož bychom je mohli vyřadit nikdy nebyl.
      Pokud vím, tak MO jen dělalo průzkum trhu ve smyslu "uvažujeme o nákupu ozbrojených vrtulníků (ta podmínka tam byla vždy), co můžete nabídnout?" Na základě toho se pak rozhodlo, že se půjde cestou jednání s vládou USA a koupí se H1. Zvláštní je, ze Airbus žádné problémy nedělá.
      A znovu opakuji, výše uvedené nijak neomlouvá MO, že si nepohlídalo správní lhůty.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      06:45 27.08.2020

      no a ten obrázek používá Leonardo do dnešních dní.. takže si brečte u Leonarda

      no a ten obrázek používá Leonardo do dnešních dní.. takže si brečte u Leonarda

     • TF_HU
      18:56 27.08.2020

      skelet

      Nenabídl...bohužel. Plácáte nesmysly.

      skelet

      Nenabídl...bohužel. Plácáte nesmysly.

     • skelet
      10:14 28.08.2020

      TF_HU: on nám Leonardo nenabídl ozbrojené vrtulníky? Od kdy? To že Leonardo zůstal jen u tiskových prohlášení je jen problém Leonardu. H-1 byl dobrý výběr.

      TF_HU: on nám Leonardo nenabídl ozbrojené vrtulníky? Od kdy? To že Leonardo zůstal jen u tiskových prohlášení je jen problém Leonardu. H-1 byl dobrý výběr.

    • TF_HU
     18:55 27.08.2020

     ...ani Bell...UH1 neumí PTŘS...a američané řekli rovnou, že to měnit mohou, bude to drahé a nerozumí takovému požadavku, protože oni mají koncept H1, kde se obě platformy doplňují. Zobrazit celý příspěvek

     ...ani Bell...UH1 neumí PTŘS...a američané řekli rovnou, že to měnit mohou, bude to drahé a nerozumí takovému požadavku, protože oni mají koncept H1, kde se obě platformy doplňují.Skrýt celý příspěvek

 • liberal shark
  12:47 26.08.2020

  Opravdu nerozumím tomu, jak mohou státní úředníci dělat stále znovu a znovu takové hrubé chyby. Doufám, že jim strhnou alespoň ty 3 - 4 měsíční platy podle zákoníku práce.

  Opravdu nerozumím tomu, jak mohou státní úředníci dělat stále znovu a znovu takové hrubé chyby. Doufám, že jim strhnou alespoň ty 3 - 4 měsíční platy podle zákoníku práce.

  • Scotty
   14:00 26.08.2020

   Vzhledem k tomu že na uzavření smluv letěl ministr do USA a to datum bylo nejspíš dlouhodobě vyjednané je jasné že se dem předem těžko oznamuje že to musí zrušit (odložit). Osobně ...Zobrazit celý příspěvek

   Vzhledem k tomu že na uzavření smluv letěl ministr do USA a to datum bylo nejspíš dlouhodobě vyjednané je jasné že se dem předem těžko oznamuje že to musí zrušit (odložit). Osobně pokládám tenhle krok Leonarda za jasnou obstrukci a v podstatě zneužití zákona.Skrýt celý příspěvek

   • liberal shark
    14:04 26.08.2020

    Tak o tom žádná, ale měli ten podpis odložit až po rozhodnutí UOHS.

    Tak o tom žádná, ale měli ten podpis odložit až po rozhodnutí UOHS.

    • Jura99
     14:16 26.08.2020

     žádná o tom, že se jednalo ze strany Leonarda o zneužití zákona. Nesplnili zadávací podmínky. Asi jako kdyby se Aero přihlásilo do tendru na stíhačky a pak využívalo každý opravný ...Zobrazit celý příspěvek

     žádná o tom, že se jednalo ze strany Leonarda o zneužití zákona. Nesplnili zadávací podmínky. Asi jako kdyby se Aero přihlásilo do tendru na stíhačky a pak využívalo každý opravný prostředek k tomu, aby tvrdilo, že jejich stroj je stíhačkou.Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     14:23 26.08.2020

     To jistě mohli, ovšem uzavírání takové mezinárodní smlouvy je taky kus diplomacie. Pokud by americké straně v den podpisu řekli že nic nebude protože musí vypořádat nějaké námitky ...Zobrazit celý příspěvek

     To jistě mohli, ovšem uzavírání takové mezinárodní smlouvy je taky kus diplomacie. Pokud by americké straně v den podpisu řekli že nic nebude protože musí vypořádat nějaké námitky tak by to určitě dobře nevypadalo. Zkrátka byli v dost obtížné situaci ze která neměla dobré řešení.Skrýt celý příspěvek

    • Nesher
     15:29 26.08.2020

     To není o rozhodnutí UOHS, ale o tom, že námitky, které Leonardo vzneslo, mělo MO smést ze stolu dříve než tu smlouvu podepsalo. Cituji "Porušení příslušného zákona spočívalo v ...Zobrazit celý příspěvek

     To není o rozhodnutí UOHS, ale o tom, že námitky, které Leonardo vzneslo, mělo MO smést ze stolu dříve než tu smlouvu podepsalo. Cituji "Porušení příslušného zákona spočívalo v tom, že ministerstvo obrany smlouvu uzavřelo, aniž by předtím vyřídilo námitky podané italskou společností Leonardo. „Zadavatel obdržel uvedené námitky 20. listopadu 2019 a hned následující den uzavřel smlouvu, přičemž o námitkách rozhodl až 5. prosince 2019,“ uvedl předseda ÚOHS Petr Rafaj."
     Jinými slovy, MO mělo nejdřív poslat Leonardo kamsi a pak teprve podepsat smlouvu. Vzhledem k cestě Metnara do USA to byl asi problém, který se dal vyřešit tím, že v USA by podepsalo nějaké memorandum a smlouva o tři neděle později, třeba s velvyslancem v Praze. MO to bohužel udělalo obráceně což je procesní chyba, nicméně na konečném výsledku to naprosto nic nemění.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      15:40 26.08.2020

      Je otázka jestli v předvečer podpisu smlouvy byl prostor něco měnit nebo znovu dojednávat. Spíš to znovu ukazuje že náš zákon o VZ je v praxi nepoužitelný zmetek. Jsem zvědav kdy ...Zobrazit celý příspěvek

      Je otázka jestli v předvečer podpisu smlouvy byl prostor něco měnit nebo znovu dojednávat.
      Spíš to znovu ukazuje že náš zákon o VZ je v praxi nepoužitelný zmetek. Jsem zvědav kdy politici přejdou od slov k činům a začnou se novelizací tohoto zákona zabývat.Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      16:45 26.08.2020

      Scotty Prosím, italské námitky byly známé po celou dobu "výběrka". To, že italská strana chce a bude podávat námitky bylo všem známé a dle zákona na to mají právo. Takže žádný ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty

      Prosím, italské námitky byly známé po celou dobu "výběrka". To, že italská strana chce a bude podávat námitky bylo všem známé a dle zákona na to mají právo.

      Takže žádný blesk z čistého nebe to nebyl a jde de-facto o selhání české strany. Na druhou stranu z lidského pohledu chápu, že ČR se ocitla mezi dvěma mlýnskými kameny, kdy na jedné straně měla "bránící se" Italy a na druhé straně nedočkavou americkou stranu a její požadavky na české nákupy v USA.Skrýt celý příspěvek

     • Nesher
      17:01 26.08.2020

      semtam Tak, aby bylo jasno. Žádné výběrko se nekonalo tudíž se Italové neměli vůči čemu bránit. MO žádné výběrové řízení dle příslušného zákona nevyhlásilo a v tomto duchu také ...Zobrazit celý příspěvek

      semtam
      Tak, aby bylo jasno. Žádné výběrko se nekonalo tudíž se Italové neměli vůči čemu bránit. MO žádné výběrové řízení dle příslušného zákona nevyhlásilo a v tomto duchu také odpovědělo na námitky Leonarda, tedy, že jejich stížnost je nejen bezpředmětná, ale navíc naprosto nesmyslná. Jediná potíž je, že tak MO učinilo o něco později než mělo, protože MO v tomto procesu správní orgán a dodržovat postup musí. To je celé, reálně to na výběru nemohlo nic změnit. To, že Leonardo s námitkami čekalo až bude velmi obtížné něco dělat (do chvíle kdy Metnar seděl v letadle), přičemž rozhodnutí vlády o zahájení jednání pouze s USA a i výběr samotný byl znám několik měsíců dopředu a tudíž mělo Leonardo dost času podat námitky dříve je fakt a podle mě to dokazuje, že to byla jen schválnost vůči níž není moc jak se bránit.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      17:15 26.08.2020

      semtam Kde je selhání české strany v tom když Leonardo podá námitky "náhodou" den před podpisem smlouvy? Námitek podalo Leonardo už dřív a byly MO vyřízeny. Tohle bylo čistá ...Zobrazit celý příspěvek

      semtam
      Kde je selhání české strany v tom když Leonardo podá námitky "náhodou" den před podpisem smlouvy? Námitek podalo Leonardo už dřív a byly MO vyřízeny. Tohle bylo čistá obstrukce a snaha obchod torpédovat. Osobně nechápu co je k tomu vede. Myslí si snad že pokud by tuhle smlouvu potopili tak ministerstvo nakoupí jejich vrtulník? Takhle si akorát definitivně zavírají dveře do dalších tendrů.Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      17:16 26.08.2020

      Nesher Prosím, čti pozorně, nikde nepíšu, že probíhalo nějaké řádné výběrové řízení. Naopak dávám do uvozovek slovo "výběrko", protože opravdu česká strana vrtulníky vybírala. Co ...Zobrazit celý příspěvek

      Nesher

      Prosím, čti pozorně, nikde nepíšu, že probíhalo nějaké řádné výběrové řízení. Naopak dávám do uvozovek slovo "výběrko", protože opravdu česká strana vrtulníky vybírala.
      Co a kde porušila česká strana víme od českého antimonopolního úřadu.Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      17:28 26.08.2020

      Scotty Na podání námitek měli Italové dle zákona zajisté nějakou dobu. A hlavně to, že se chtějí bránit dávali vědět. Česká strana o tom věděla a to, že spory včas nevyřídila je ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty

      Na podání námitek měli Italové dle zákona zajisté nějakou dobu. A hlavně to, že se chtějí bránit dávali vědět. Česká strana o tom věděla a to, že spory včas nevyřídila je na bedrech české strany.

      Ono ještě budeme rádi, když se prokáže ohrožení existence obranného nebo bezpečnostního programu, který má zásadní význam z hlediska bezpečnostních zájmů našeho státu.
      Pokud by se zjistilo, že tento nákup nemá nic společného s zásadním významem bezpečnostního zájmu našeho státu, tak je vymalováno.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      17:36 26.08.2020

      semtam
      Ano zákon tohle umožňuje, ale právě proto říkám že je takový zákon evidentně značně nedomyšlený. Ono uzavírat mezivládní smlouvu není jako kupovat ponožky.

      semtam
      Ano zákon tohle umožňuje, ale právě proto říkám že je takový zákon evidentně značně nedomyšlený. Ono uzavírat mezivládní smlouvu není jako kupovat ponožky.

     • semtam
      17:55 26.08.2020

      Scotty A proto říkám, že Italové měli určitě nějakou časovou lhůtu do kdy mohli podat námitky. Jestliže takováto lhůta neexistuje, což bych se divil, tak je to opět na bedrech ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty

      A proto říkám, že Italové měli určitě nějakou časovou lhůtu do kdy mohli podat námitky.
      Jestliže takováto lhůta neexistuje, což bych se divil, tak je to opět na bedrech české strany, protože celé je to o českých zákonech...Skrýt celý příspěvek

     • Nesher
      17:57 26.08.2020

      semtam Však píšu, že MO jako správní orgán musí dodržovat zákonný postup. Nicméně o "bránění se" nemůže být řeči. Je to jen nesmyslná účelovka. Leonardu žádná újma reálně a ani ...Zobrazit celý příspěvek

      semtam
      Však píšu, že MO jako správní orgán musí dodržovat zákonný postup.
      Nicméně o "bránění se" nemůže být řeči. Je to jen nesmyslná účelovka. Leonardu žádná újma reálně a ani právně nenastala.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      18:02 26.08.2020

      semtam
      Pokud ÚOHS rozhodl tak jak rozhodl tak v zákoně žádná lhůta nebude. To že je zákon o veřejných zakázkách v mnoha věcech zmetkový se ví už dávno.

      semtam
      Pokud ÚOHS rozhodl tak jak rozhodl tak v zákoně žádná lhůta nebude. To že je zákon o veřejných zakázkách v mnoha věcech zmetkový se ví už dávno.

     • liberal shark
      09:48 27.08.2020

      Aha, takže kdyby úředníci MO napsali zamítnutí námitek a zdůvodnění v noci v 20 na 21. prosince, tak mohla být smlouva klidně podepsána a problém by nenastal. Vzhledem k tomu, že ...Zobrazit celý příspěvek

      Aha, takže kdyby úředníci MO napsali zamítnutí námitek a zdůvodnění v noci v 20 na 21. prosince, tak mohla být smlouva klidně podepsána a problém by nenastal. Vzhledem k tomu, že Italové své námitky ventilovali dlouho předem, mohli mít páni úředníci ten papír klidně připravený v šuplíku a jen ho orazítkovat.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      09:58 27.08.2020

      liberal shark
      Ta k to je z mnoha důvodů pěkná kravina.

      liberal shark
      Ta k to je z mnoha důvodů pěkná kravina.

   • SYN_
    01:34 29.08.2020

    Obstrukce? A to jako nikdo nečekal, obzvlášť potom jakou zatáčku v tom výběru předvedli?? Jako oznámit výsledek tak aby lhůta podání námitek končila den před (téměř) neposunutelným ...Zobrazit celý příspěvek

    Obstrukce? A to jako nikdo nečekal, obzvlášť potom jakou zatáčku v tom výběru předvedli?? Jako oznámit výsledek tak aby lhůta podání námitek končila den před (téměř) neposunutelným výletem za podepsáním smlouvy je jesná amatéřina... stačilo to oznámit o týden dřív... selber schuld.Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   18:04 26.08.2020

   liberal shark můžou, a budou to za naše peníze dělat stále, protože to co ohrožuje skutečnou bezpečnost státu, není případný odklad pořízení nových vrtulníků, ale samo ministerstvo ...Zobrazit celý příspěvek

   liberal shark
   můžou, a budou to za naše peníze dělat stále, protože to co ohrožuje skutečnou bezpečnost státu, není případný odklad pořízení nových vrtulníků, ale samo ministerstvo a sekce vyzbrojování!Skrýt celý příspěvek

   • liberal shark
    09:50 27.08.2020

    Jestli vás to utěší, s jadernou bezpečností je to podobné :-(.

    Jestli vás to utěší, s jadernou bezpečností je to podobné :-(.

 • Lukash
  12:12 26.08.2020

  Nejako stale postradam zmysel toho ze statny kontrolny urad ulozi pokutu statu, ktoru zaplati stat vlastne statu. Namiesto toho aby zdvihli tresty pre uradnikov ktori o tychto ...Zobrazit celý příspěvek

  Nejako stale postradam zmysel toho ze statny kontrolny urad ulozi pokutu statu, ktoru zaplati stat vlastne statu. Namiesto toho aby zdvihli tresty pre uradnikov ktori o tychto veciach rozhoduju a tvrdo ich trestali za pochybenie.Skrýt celý příspěvek

  • alexa123
   12:41 26.08.2020

   Otázka pre toho, kto dal mínus - čo je na Lukashovom konštatovaní také, si zaslúžil Tvoj mínus?

   Otázka pre toho, kto dal mínus - čo je na Lukashovom konštatovaní také, si zaslúžil Tvoj mínus?

   • alexa123
    14:09 26.08.2020

    Takže aj ja som dostal Mínus - toto som fakt nečakal. Žeby od prispievateľa, ktorý dal Mínus Lukashovi? Alebo od úradníka, ktorý dal "finalnú" pečiatku a svoj podpis na kúpu ...Zobrazit celý příspěvek

    Takže aj ja som dostal Mínus - toto som fakt nečakal. Žeby od prispievateľa, ktorý dal Mínus Lukashovi? Alebo od úradníka, ktorý dal "finalnú" pečiatku a svoj podpis na kúpu amerických z môjho pohľadu neperspektívnych vrtuľníkov. Pretože ak dnes niekto kupuje akúkoľvek zbraň, tak táto zbraň by mala mať modernizačný potenciál minimálne do r. 2040-2045. Aký modernizačný potenciál majú vrtuľníky z konca 60-tych rokov 20.storočia - ale je to samozrejme iba môj súkromný názor.

    Viď samozrejme zaujatý názor výrobcu inej techniky ale niektoré názory o modernizačnom potenciáli sú nespochybniteľné a platia všeobecne. Jednoducho - dva a dva sú štyri. Ak niekto tvrdí že nie, tak potom pochybujem o jeho intelekte. A možno aj o intelekte tých, ktorí mi dajú Mínus.

    https://www.securitymagazin.cz... Skrýt celý příspěvek

    • alexa123
     14:25 26.08.2020

     Kámo ktorý si mi dal Mínus bez argumentácie, rozmýšľam či si Ruský trol alebo Ruský robot s Ruskou umelou inteligenciou naprogramovateľný dávať Mínus. Zrejme asi platí ten prvý ...Zobrazit celý příspěvek

     Kámo ktorý si mi dal Mínus bez argumentácie,
     rozmýšľam či si Ruský trol alebo Ruský robot s Ruskou umelou inteligenciou naprogramovateľný dávať Mínus. Zrejme asi platí ten prvý prípad. Zaujímavé je, že tvoj Mínus som dostal cca 3-5 minút po mojom príspevku. To nemáš čo iné robiť?Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      14:37 26.08.2020

      asi jako když ti pokutu dá manželka a pokrátí obsah obálky s nápisem "manžel na pivo". Pokuta (peníze) sice zůstanou v rodině, ale na pivo prostě bude peněz méně.

      asi jako když ti pokutu dá manželka a pokrátí obsah obálky s nápisem "manžel na pivo". Pokuta (peníze) sice zůstanou v rodině, ale na pivo prostě bude peněz méně.

    • Scotty
     14:26 26.08.2020

     alexa123
     To se hned pozná odborník.

     alexa123
     To se hned pozná odborník.

     • alexa123
      14:41 26.08.2020

      OK ale zabudol si vysvetliť, aký modernizačný potenciál má vojenská technika vyrobená koncom šesťdesiatych rokov v r.2035 t.j. cca 65 po lete prvého prototypu. Ak to vyargumentuješ ...Zobrazit celý příspěvek

      OK ale zabudol si vysvetliť, aký modernizačný potenciál má vojenská technika vyrobená koncom šesťdesiatych rokov v r.2035 t.j. cca 65 po lete prvého prototypu. Ak to vyargumentuješ tak OK - debil budem ja - nie ty. Ale obávam sa, že s tým budeš mať vážny problém.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      14:57 26.08.2020

      To že je někdo debil říká už to že napíše že je to vrtulník ze šedesátých let. Už dnes se pracuje na vylepšeních která ty vrtulník dostanou v nejbližších letech. Třeba LINK-16, ...Zobrazit celý příspěvek

      To že je někdo debil říká už to že napíše že je to vrtulník ze šedesátých let. Už dnes se pracuje na vylepšeních která ty vrtulník dostanou v nejbližších letech. Třeba LINK-16, integrace střely JAGM, systému vlastní ochrany AN/AAQ-45 nebo vylepšení navigačních přístrojů. Také se připravuje možnost ovládat dron přímo operátorem vrtulníku. Dokud budou tyhle stroje sloužit u USMC tak budou jejich schopnosti dále rozvíjeny.
      První AH-1Z a UH-1Y letěl 8. prosince 2000 respektive 20. prosince 2001. Co mají společné s první Cobrou a Hueym? Vůbec nic.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      08:29 27.08.2020

      alexa123: shodou okolností také kupujete stíhačky dizajnované v podobné době (70tá léta). Ty stíhačky mají ovšem zcela novou techniku, bohužel zbyl ten dizajn, který je odlišuje od ...Zobrazit celý příspěvek

      alexa123: shodou okolností také kupujete stíhačky dizajnované v podobné době (70tá léta). Ty stíhačky mají ovšem zcela novou techniku, bohužel zbyl ten dizajn, který je odlišuje od 5gen, takže nejsou stealth. Naše vrtulníky se od pravzoru rovněž podstatně liší, s tou výhodou, že na stealth se u vrtulníku moc nehraje.Skrýt celý příspěvek

    • TF_HU
     14:48 26.08.2020

     Ten vrtulnik urcite neni ze 60. let. Je to, jako byste odmitnul nejnovehsiho Superba od Skodovky, protoze auto se jmenem a tvarem Superb se vyrabi od praveku. Modernizacni ...Zobrazit celý příspěvek

     Ten vrtulnik urcite neni ze 60. let. Je to, jako byste odmitnul nejnovehsiho Superba od Skodovky, protoze auto se jmenem a tvarem Superb se vyrabi od praveku.

     Modernizacni potencial se zvazuje v kratsim horizontu. V normalnich armadach prichazi novy stroj...Skrýt celý příspěvek

     • Matesaax
      15:48 26.08.2020

      Já spíš vidím problém v tom počtu vrtulníku, nikdo neví zda se v budoucnu ještě přikoupi další kusy, případně kolik jich bude. V tomhle počtu zejména AH-1 moc nedává smysl že by ...Zobrazit celý příspěvek

      Já spíš vidím problém v tom počtu vrtulníku, nikdo neví zda se v budoucnu ještě přikoupi další kusy, případně kolik jich bude. V tomhle počtu zejména AH-1 moc nedává smysl že by jich dokoupilo dalších 8 pro plnou letku moc nevěřím. Přece jen armáda potřebuje i jinou techniku. Až přijde náhrada Mi-171,tak pochybuji, že velkých drahých vrtulníku se koupí víc než 10..a pak tu je náhrada Sokolu tzn. nějaký lehký stroj opět v počtu kolem deseti vrtulníku, takže ve finále tu budou čtyři typy vrtulníku a každý v malém počtu, který dost omezuje jejich větší využití.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      18:06 26.08.2020

      už se vymáčkne ministrestvo na dotaz, zda půjde o vrtulníky z novovýroby nebo o stroje původně určené pro Pakistán?

      už se vymáčkne ministrestvo na dotaz, zda půjde o vrtulníky z novovýroby nebo o stroje původně určené pro Pakistán?

     • skelet
      19:30 26.08.2020

      vrtulníky pro Pákistán jsou taky nově vyrobené.

      vrtulníky pro Pákistán jsou taky nově vyrobené.

    • darkarrow
     15:05 26.08.2020

     Aj ja som Ti dal minus. Skús sa sa pozrieť na obrázok AH-1G a AH-1Z a aj ako laikovi Ti musí byť jasné, že tie stroje majú len spoločný názov a vzdialene nejakú základnú ideovú ...Zobrazit celý příspěvek

     Aj ja som Ti dal minus. Skús sa sa pozrieť na obrázok AH-1G a AH-1Z a aj ako laikovi Ti musí byť jasné, že tie stroje majú len spoločný názov a vzdialene nejakú základnú ideovú koncepciu - tvarovo, motorovo, rotorovo, materiálovo, konštrukčne i avionicky sú to úplné iné vrtuľníky. To isté sa platí pre UH-1C a UH-1Y (nemajú ani rovnaký počet motorov).Skrýt celý příspěvek

    • Arthur
     16:25 26.08.2020

     ad. alexa123 "vrtulník ze šedesátých let" V diskusii je krásne vidieť ako majú mnohí diskutéri dvojaký meter tj. čo neplatí o UH-1 Iroquois (skôr známy ako "Huey") cez UH-1N "Twin ...Zobrazit celý příspěvek

     ad. alexa123 "vrtulník ze šedesátých let"

     V diskusii je krásne vidieť ako majú mnohí diskutéri dvojaký meter tj. čo neplatí o UH-1 Iroquois (skôr známy ako "Huey") cez UH-1N "Twin Huey" vs. UH-1Y Venom (tiež nazývaný "Super Huey") tak platí pri napr. slovenskom modernizovanom BVP-M voči starým Befkám a vtedy to je len napr. modernizovaný "štetkolak", ngš. Opata "trabanty s novým displejom", alebo minister Metnár "kdyby teď ve Škodovce kvůli úsporám montovali karoserii superbu na podvozek staré stodvacítky".

     Tak sa pozrime:
     - bezposádkový vežový komplet je vybavený systémom riadenia paľby (SRP);
     - systému detekcie a identifikácie laserového ožiarenia (SDIO);
     - výrazné zlepšenie možností pozorovania a zamierenia v noci aj za zhoršených poveternostných podmienok;
     - vozidlo je vybavené prostriedkami komunikačného informačného systému;
     - vozidlo je vybavené navigačným systémom – inerciálny navigačný systém (INS) priebežne poskytuje informácie o polohe vozidla;
     - vozidlo je vybavené účinným protipožiarnym systémom, schopným zabezpečiť detekciu a identifikáciu požiaru a následnú likvidáciu požiaru v motor – prevodovom priestore a v bojovom priestore osádky;
     - vo vozidle je zabudovaná klimatizačná jednotka a nezávislé kúrenie;
     - po skončení životnosti ("vystrieľaní") kanóna 2A42 bude nahradený GTS-30 so schopnosťou využívať municiu M929 APFSDS-T od belgickej firmy MECAR;
     - v prípade následného rozhodnutia je vežový komplet schopný implementovať "upgrade" z PTRS KONKURZ na SPIKE-LR;
     - atď.Skrýt celý příspěvek

     • satai
      16:56 26.08.2020

      Problem BVP je to, ze jsou z papundeklu a nic dalsiho neunesou. Co je ekvivalentni potiz u vrtulniku?

      Problem BVP je to, ze jsou z papundeklu a nic dalsiho neunesou. Co je ekvivalentni potiz u vrtulniku?

     • Nesher
      17:11 26.08.2020

      podvozek, motor, převodovka, balistická ochrana vše původní ze 70. let. Kdežto na systému H1 není z původních UH-1 a AH-1G prakticky nic. To je jako tvrdit, že Golf 1 a současný ...Zobrazit celý příspěvek

      podvozek, motor, převodovka, balistická ochrana vše původní ze 70. let.
      Kdežto na systému H1 není z původních UH-1 a AH-1G prakticky nic. To je jako tvrdit, že Golf 1 a současný Golf totéž jest. Kdežto ty vaše BVP, přes všechna vylepšení jsou pořád (i fyzicky) tytéž vozidla se všemi jejich problémy.
      Jinak Arthure, to už není umanutost, ale duševní choroba. Prosím, smiř se už jednou s tím, že neexistuje jediný důvod, aby AČR šla touto cestou. Že jste to udělali vy je jen vaše věc a my s tím nemáme nic společného. A pokud se s tím smířit nedokážeš (byť se to tebe a ani tvojí peněženky nijak netýká), tak doporučuji navštívit duševního ranhojiče.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      17:20 26.08.2020

      Srovnávat BVP a vrtulník to už je pořádná zoufalost. Navíc kupované vrtulníky nejsou žádná modernizace ale novovýroba.

      Srovnávat BVP a vrtulník to už je pořádná zoufalost. Navíc kupované vrtulníky nejsou žádná modernizace ale novovýroba.

     • flanker.jirka
      18:08 26.08.2020

      Scotty
      opravdu novovýroba, nebo kusy původně vyrobené pro Pakistán?

      Scotty
      opravdu novovýroba, nebo kusy původně vyrobené pro Pakistán?

     • Nesher
      18:22 26.08.2020

      flanker
      Opravdu kovovýroba, proto je dostaneme až v roce 2023.

      flanker
      Opravdu kovovýroba, proto je dostaneme až v roce 2023.

     • Scotty
      18:27 26.08.2020

      flanker.jirka
      Ministerstvo se jasně vyjádřilo že se jedná o nově vyrobené stroje.

      flanker.jirka
      Ministerstvo se jasně vyjádřilo že se jedná o nově vyrobené stroje.

     • flanker.jirka
      19:02 26.08.2020

      Nesher
      jen aby to byla pravda, protože termíny dodání mohou být odsunuty i z důvod plateb, přípravy a změn konfigurace strojů pro pakoše

      Nesher
      jen aby to byla pravda, protože termíny dodání mohou být odsunuty i z důvod plateb, přípravy a změn konfigurace strojů pro pakoše

     • Nesher
      19:13 26.08.2020

      Flanker
      MO jasně potvrdilo, že jde o nově vyrobení stroje.

      Flanker
      MO jasně potvrdilo, že jde o nově vyrobení stroje.

     • flanker.jirka
      22:32 26.08.2020

      Nesher "MO jasně potvrdilo, že jde o nově vyrobení stroje." ...doporuřuji si to křišťálově čisté tvrzení zkusit ověřit například v časopisu ATM z ledna 2020. Kde na dotazy redakce ...Zobrazit celý příspěvek

      Nesher
      "MO jasně potvrdilo, že jde o nově vyrobení stroje."
      ...doporuřuji si to křišťálově čisté tvrzení zkusit ověřit například v časopisu ATM z ledna 2020. Kde na dotazy redakce kličkovalo MO jako zajíc před autem.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      23:17 26.08.2020

      flanker.jirka V lednovém LK je citován Filip Říha: Současně ale důrazně odmítá, že by mělo jí to jakékoli uskladněné vrtulníky vyrobené pro jiného zákazníka. Všechny vrtulníky, ...Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka
      V lednovém LK je citován Filip Říha:
      Současně ale důrazně odmítá, že by mělo jí to jakékoli uskladněné vrtulníky vyrobené pro jiného zákazníka. Všechny vrtulníky, které ČR získá, budou pocházet z nové produkce společnosti Bell.Skrýt celý příspěvek

  • CerVus
   13:35 26.08.2020

   To jsou takové ty pokuty typu ty, ty, ty, to se nedělá a příště už nezlob. Aneb vlk se nažral a prase zůstalo celé. Pravdou je, že i když lidé kteří mají na MO a GŠT svědomí ...Zobrazit celý příspěvek

   To jsou takové ty pokuty typu ty, ty, ty, to se nedělá a příště už nezlob. Aneb vlk se nažral a prase zůstalo celé. Pravdou je, že i když lidé kteří mají na MO a GŠT svědomí akvizice a dlouhodobě ukazují svou neschopnost, tak je vždy zachrání princip ruka ruky myje a dotyčným hrozí maximálně přeřazení na jiné místečko.Skrýt celý příspěvek

   • TF_HU
    14:50 26.08.2020

    ...nejaky konkretni priklad? Zvlaste pak na GS ACR?

    ...nejaky konkretni priklad? Zvlaste pak na GS ACR?

    • flanker.jirka
     18:12 26.08.2020

     co takhle blamáž okolo Perunů, Casy, radarů, Pandurů. Ono toho není málo co je na první pohled podezřelé. Přijde vám seriozní jednání v tom smyslu, že neustále MO tvrdilo, že chce ...Zobrazit celý příspěvek

     co takhle blamáž okolo Perunů, Casy, radarů, Pandurů. Ono toho není málo co je na první pohled podezřelé.
     Přijde vám seriozní jednání v tom smyslu, že neustále MO tvrdilo, že chce víceúčelové vrtulníky s přepravní kapacitou osob a ne čistě bojové stroje? Až na konec koupí nesmyslný počet obou druhů vrtulníků. A nedá ani šanci původním uchazečům podobnou kombinaci nabídnout.Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      18:36 26.08.2020

      Flankere, Bell reagoval na stejné požadavky. Jenže jako jediný jim dokázal vyhovět tím, že na jedné platformě vyrábí dva vrtulníky, které se doplňují. Kdyby to Leonardo uměl taky, ...Zobrazit celý příspěvek

      Flankere, Bell reagoval na stejné požadavky. Jenže jako jediný jim dokázal vyhovět tím, že na jedné platformě vyrábí dva vrtulníky, které se doplňují. Kdyby to Leonardo uměl taky, tak nabídne totéž taky. Jenže neumí. Má jen civilní voňavku natřenou na zeleno, do které prý jednou integruje i PTŘS (což si samozřejmě zaplatíme jako vícepráci...).
      Jinak prozraď nám kdo nabízí podobnou kombinaci...Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      19:05 26.08.2020

      Torong reagoval nabídkou čistě bojových strojů, které jsme původně nepožadovali. Není sporu o bojové hodnotě UH 1 a AH1 oproti AW 139, ale způsob jakým to ministerstvo realizovalo ...Zobrazit celý příspěvek

      Torong
      reagoval nabídkou čistě bojových strojů, které jsme původně nepožadovali. Není sporu o bojové hodnotě UH 1 a AH1 oproti AW 139, ale způsob jakým to ministerstvo realizovalo ve spolupráci s burešem je špatný, proto si tu nyní čteme o tom, že před pozasatavením plnění smlouvy nás zachránilo směšné tvrzení o vlivu na bezpečnost státu.Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      14:00 27.08.2020

      Ne, reagoval nabídkou systému H1, který má shodné ovládání a 85% náhradních dílů. To tvoje uskakování bokem a slovíčkaření jen abys nemusel uznat, že nemáš pravdu je úsm~vné, ale ...Zobrazit celý příspěvek

      Ne, reagoval nabídkou systému H1, který má shodné ovládání a 85% náhradních dílů. To tvoje uskakování bokem a slovíčkaření jen abys nemusel uznat, že nemáš pravdu je úsm~vné, ale už trochu únavné...Skrýt celý příspěvek

     • TF_HU
      19:02 27.08.2020

      Na to jsem se neptal...zkuste mi říci konkrétní pochybení a konkrétního člověka na GŠ AČR. Děkuji.

      Na to jsem se neptal...zkuste mi říci konkrétní pochybení a konkrétního člověka na GŠ AČR. Děkuji.

  • Jura99
   14:12 26.08.2020

   Vtip je v tom, že pokutu resort platí ze svého rozpočtu, takže případná pokuta 1,7mld. o tuto značnou sumu sníží resortu budget. Pro resort pak už není tak podstatné, že pokuta šla ...Zobrazit celý příspěvek

   Vtip je v tom, že pokutu resort platí ze svého rozpočtu, takže případná pokuta 1,7mld. o tuto značnou sumu sníží resortu budget. Pro resort pak už není tak podstatné, že pokuta šla státu (tedy globálně vzato z jedné kapsy do druhé), resortu prostě ty peníze chybí a musí třeba pokrátit investice nebo jít žebrat u ministra financí o navýšení rozpočtu.Skrýt celý příspěvek

   • mudry.udrzbar
    16:38 26.08.2020

    Leonardu nejde o ziadnu pokutu. Ak urad udeli pokutu, tak to bude znamenat, ze konstatoval porusenie povinností/zákona, na základe tohoto porušenia sa Leonardu otvori cesta k ...Zobrazit celý příspěvek

    Leonardu nejde o ziadnu pokutu. Ak urad udeli pokutu, tak to bude znamenat, ze konstatoval porusenie povinností/zákona, na základe tohoto porušenia sa Leonardu otvori cesta k nároku na náhradu škody a ušlého zisku.Skrýt celý příspěvek

    • Nesher
     17:18 26.08.2020

     To by platilo pokud by probíhalo výběrové řízení dle příslušného zákona, nic takového ovšem nenastalo. Pouze správní orgán, v tomto případě MO podepsalo smlouvu dříve než byly ...Zobrazit celý příspěvek

     To by platilo pokud by probíhalo výběrové řízení dle příslušného zákona, nic takového ovšem nenastalo. Pouze správní orgán, v tomto případě MO podepsalo smlouvu dříve než byly vypořádány námitky (jakkoliv nesmyslné a bezpředmětné), které nějaký subjekt vůči postupu MO vznesl. ˇSkrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      18:14 26.08.2020

      UOHS se vyjádřil jasně, co si o tom správním "orgánu" myslí a nebýt alibistického tvrzení o bezpečnosti státu (které je k smíchu) tak zarazil plnění smlouvy.

      UOHS se vyjádřil jasně, co si o tom správním "orgánu" myslí a nebýt alibistického tvrzení o bezpečnosti státu (které je k smíchu) tak zarazil plnění smlouvy.

     • Nesher
      18:20 26.08.2020

      flanker
      Alespoň si to přečti, UOHS konstatoval, že MO jako správní orgán nedodrželo zákonný postup. O samotném výběru tam není ani slovo.

      flanker
      Alespoň si to přečti, UOHS konstatoval, že MO jako správní orgán nedodrželo zákonný postup. O samotném výběru tam není ani slovo.

     • flanker.jirka
      19:09 26.08.2020

      Nesher
      však nepíšu o výběru, ale o možnosti pozastavení plnění smlouvy, jak se stalo v případě nákupu ručních granátů

      Nesher
      však nepíšu o výběru, ale o možnosti pozastavení plnění smlouvy, jak se stalo v případě nákupu ručních granátů

     • Scotty
      19:48 26.08.2020

      flanker.jirka
      Tahle možnost je už teď spíš teoretická.

      flanker.jirka
      Tahle možnost je už teď spíš teoretická.

     • flanker.jirka
      22:36 26.08.2020

      scotty to si UOHS nedovolí, copak nesledujete co vše mají na Rafaje? :-) A je to i o tom, že MO by museli zavřít celé do basy, protože tam jsou pochybné praktiky standardem. Bez ...Zobrazit celý příspěvek

      scotty
      to si UOHS nedovolí, copak nesledujete co vše mají na Rafaje? :-)
      A je to i o tom, že MO by museli zavřít celé do basy, protože tam jsou pochybné praktiky standardem. Bez podezření na cinknutou zakázku neumí pořídit ani ponožky.Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     10:53 27.08.2020

     mudry.udrzbar: já jsem pouze odpovídal na téma, jaký smysl dává pokuta od státní instituce jiné státní instituci a smysl tam najít lze. Pokud jde o Leonardo, to samozřejmě ...Zobrazit celý příspěvek

     mudry.udrzbar: já jsem pouze odpovídal na téma, jaký smysl dává pokuta od státní instituce jiné státní instituci a smysl tam najít lze. Pokud jde o Leonardo, to samozřejmě příjemcem pokuty není, ale na udělení pokuty ani nijak zvlášť nemůže stavět svou argumentaci, že nebyl vybrán jejich vrtulník jako technicky vyhovující zadání. Pokuta, pokud bude udělena, tak za procesní pochybení, které nemělo na výsledek výběru vliv.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...