Analýza možné modernizace českých bojových vozidel pěchoty BVP

modernizované BVP-1
Foto: Vize modernizovaného BVP-1 podle Armádních novin: 1, korba zvýšená o cca 1 metr; 2, kompozitní pancéřování na bocích a čele korby; 3, bezosádková věž Rafael s 30mm kanónem; 4, přepracovaná pozorovatelná řidiče; 5, rušička IED; 6, pokročilá kamufláž s hexagonálním vzorem / Autor: Roland Rawen Havran – všechna práva vyhrazena

Snižující se výdaje na obranu nutí i ty nejvyspělejší armády světa omezovat nákup nové techniky, jejíž cena roste čím dál více do astronomických výšin. Prakticky každá armáda severoatlantického prostoru, o Armádě České republiky nemluvě, uvažuje spíše o modernizaci stávající techniky než nákupu nové. V případě AČR je nyní žhavou otázkou pořízení (modernizace) pásových bojových vozidel pěchoty. Je však málo pravděpodobné, že kvůli vysoké ceně nové techniky a nepříliš povedenému nákupu kolových obrněných vozidel Pandur dojde k nákupu zcela nové techniky. Vážně a seriózně se proto uvažuje především o modernizaci bojových vozidel pěchoty BVP-1.

Československé zkušenosti s výrobou vozidel BVP

Zatím vše je v plánu úvah a vizí. O reálnosti celého projektu však svědčí, že na projektu modernizace českých BVP pracuje soukromě několik předních českých výrobců vojenské techniky. Můžeme zmínit například Excalibur Army, která na loňském veletrhu IDET 2011 představila svou vizi modernizace bojového vozidla pěchoty, označovanou jako MGC-1. Pro české výrobce mluví i fakt, že výroba vozidel BVP-1 a BVP-2 byla v 70. a 80. letech přesunuta do bývalého Československa.

 

Naše čtenáře bude určitě především zajímat, zda a v jakých počtech Armáda plánuje modernizaci provést. Zde musíme trochu spekulovat, ale podle dostupných informací se bude jednat přibližně o cca 60 kusů vozidel. O tom, jakou cestou se Armáda vydá, zda, v jakých počtech a v jakém rozsahu bude případná modernizace probíhat, se rozhodne v roce 2013. Samotný modernizační program by pak měl proběhnout do roku 2020.

 

Podívejme se na technickou stránku věci. Jak bude modernizace probíhat? Nejdůležitějším a nosným hlediskem bude zásadní zvýšení balistické ochrany vozidla a posádky. Je to samozřejmě, v době kdy improvizované nástražné systémy IED představují největší hrozbu pro obrněnou techniku, právě balistická ochrana nejdůležitějším aspektem obrněné techniky - nemluvě o vozidle s pásovým podvozkem.

 

BVP-1 Foto: Původní vozidlo BVP-1 s 73mm kanónem / Wikipedia, U.S. DoDOstatní součástky, jako je nový motor, převodovka, výzbroj, elektronické systémy, maskování a jiné doplňkové mechanické/elektrické součástky lze nakoupit od světových výrobců jako samostatné balíčky. Zde není třeba nic vyvíjet. Nejdůležitější je připravit platformu, na kterou se budou jednotlivé modernizační celky montovat. Na stupni a rozsahu modernizace pak záleží na přáních a finančních možnostech zákazníka.

Pancéřová ochrana - alfa a omega modernizace

Jak si tedy stojí původní BVP na poli balistické ochrany proti svým ideovým konkurentům? Pokud pomineme takové parametry, jako je dojezd, možnost plavby, brodivost a další, jsou všechna obrněná vozidla té doby (doba vzniku BVP) z hlediska balistické odolnosti prakticky podobná. Mluvíme například o americkém pásovém transportéru M113 z 50. let, německém vozidle Marder nebo Weisel či o britském BOV Warrior. 

 

Pokud se podíváme na odolnost všech vozidel podrobněji, zjistíme, že se opravdu příliš neliší. Podle NATO normy STANAG 4569 (balistická norma pro lehce pancéřová vozidla) dosahují korby všech zmíněných vozidel druhé úrovně (Level 2) proti kinetickým hrozbám, což znamená ochrana proti standardní střele 7,62x39 používanou ve zbraních AK-47. Avšak například BVP-1/2, dosahuje na čele korby (díky šikmému pancíři) třetího stupně ochrany (Level 3) podle STANAG 4569. Přední část BVP tak odolává průbojným projektilům 7,62x39 mm s wolframovým jádrem.

 

Co se týče protiminové ochrany, jsou na tom vozidla nejhůře. Je to dáno dobou vzniku, kdy se největší nebezpečí očekávalo od projektilových zbraní, ne od nástražných výbušných systémů. Většina bojových vozidel dosahuje prvního stupně ochrany (ruční granáty, dělostřelecká submunice), pouze některé, zpravidla pásové, dosahují úroveň 2a - výbuch odpovídající 6 kg TNT pod jakoukoliv částí podvozku.

 

Z uvedeného plyne, že balistická odolnost základního vozidla BVP je pro současné bojiště naprosto nedostatečná. Pokud mají modernizovaná vozidla mít alespoň teoretickou šanci působit na současných bojištích, musí dojít k zásadnímu zvýšení balistické odolnosti celé korby, podvozku i stropu. V opačném případě nemá cenu ani uvažovat o další fázi modernizace – nový motor a převodové ústrojí, výzbroj, elektronika, atd.

STANAG 4569

Úroveň 1 (Level1)

Kinetická energie – Projektil 7,62x51 NATO s dopadovou rychlostí 833 m/s vypálený z 30 metrů

Granáty a výbuchy min – Ruční granáty, nevybuchlá dělostřelecká submunice a ostatní malé osobní výbušné systémy explodující pod podvozkem

Úroveň 2 (Level 2)

Kinetická energie – Projektil 7,62x39 API BZ s dopadovou rychlostí 695 m/s vypálený z 30 metrů

Granáty a výbuchy min – Výbuch odpovídající 6 kg TNT

2a – Exploze pod jakýmkoliv kolem nebo mezi rozchodem kol

2b – Exploze pod středem podvozku

Úroveň 3 (Level 3)

Kinetická energie – Projektil 7,62x39 AP (wolframové jádro) s dopadovou rychlostí 930 m/s vypálený z 30 metrů

Granáty a výbuchy min – Výbuch odpovídající 8 kg TNT

3a – Exploze pod jakýmkoliv kolem nebo mezi rozchodem kol

3b – Exploze pod středem podvozku

Úroveň 4 (Level 4)

Kinetická energie – Projektil 14,5x114 AP / B32 AP (těžké kulomety) s dopadovou rychlostí 911 m/s vypálený z 200 metrů

Granáty a výbuchy min – Výbuch odpovídající 10 kg TNT

4a – Exploze pod jakýmkoliv kolem nebo mezi rozchodem kol

4b – Exploze pod středem podvozku

Úroveň 5 (Level 5)

Kinetická energie – Projektil 25mm APDS-T (M791) nebo TLB 073 s dopadovou rychlostí 1258 m/s vypálený z 500 metrů

Dělostřelectvo – Výbuch vysoce explozivního 155mm granátu ve vzdálenosti 25 m

České BVP budoucnosti - balistická ochrana na světové úrovni

Při uvažování o vhodném stupni balistické ochrany nemusíme jít daleko. Dobrým etalonem je rakouské vozidlo Pandur od rakouské firmy Styer-Daimler-Puch, které je v nejnovější modifikaci zavedeno i v Armádě České republiky. Vozidlo je schopno odolat ekvivalentu výbuchu 8 kg TNT kdekoliv pod podvozkem nebo pod jakýmkoliv kolem (Level 3b).

PANDUR Foto: Výborné panceřování a bezosádková věž Rafael - inspirace pro modernizaci BVP / AČR ,Autor: Radko JanataKorba původních Pandurů byla vybavena klasickým ocelovým pancéřováním dosahujícího druhého stupně ochrany podle STANAG 4569. Pro zajímavost uveďme, že české Pandury mají na celém obvodě instalované nové kompozitní pancéřování schopné odolat nábojům 7,62x39 mm, včetně průbojných s wolframovým jádrem. Korba českých Pandurů tak dosahuje třetího stupně ochrany dle STANAG 4569.

 

Nyní k možnostem samotné modernizace balistické ochrany BVP. Minimální odolnost korby proti projektilovým zbraním má být minimálně na úrovni 3 dle STANAG 4569, optimálně na úrovni 4. Jako jediné řešení (při dodržení hmotnostních limitů) se jeví instalace přídavných kompozitních panelů, které se na korbu budou jednoduše montovat stavebnicovým systémem.

 

Největší výzvou bude ochrana podvozku, protože původní konstrukce BVP moc zásahů do konstrukce nedovolují. V modernizovaných BVP bude proto zvednutá střecha korby, což dovolí instalovat na podlahu přídavné kompozitní materiály (např. na bázi speciálního polyuretanu) s protiskluzovou ochranou.

 

BVP-1

Foto: Zádní nádrže jsou obrovským bezpečnostním rizikem pro BVP. Při průstřelu může lehce dojít k požáru, který zachvátí celé vozidlo i s posádkou / Wikipedia, Autor: Banznerfahrer

 

Součástí ochrany posádky proti explozím min bude také odstranění palivových nádrží ze zadních dveří BVP, přemístění palivových nádrží uvnitř vozidla a jiné zavěšení sedadel výsadku. Pomocí těchto úprav se u českých modernizovaných BVP počítá s ochranou proti explozím min či nástražných systémům na úrovni 3a.

 

Plavat či neplavat, to je oč tu běží

Důležitou otázkou je, zda zachovat u BVP schopnost plavby. Odpověď na tuto otázku zjistíme až dle zvoleného stupně pancéřové ochrany. Pokud budeme chtít dosáhnout třetího stupně pancéřové ochrany korby, tak při použití lehkého (a patřičně drahého) kompozitního pancéřování na boky, čelo a záď korby, dosáhne váha přídavného pancéřování zhruba 1000 kg.Při použití levnějšího, ale těžšího ocelového pancéřování (nevhodného také z hlediska montáže) se zvedne váha přídavného pancéřování až 2,5 tuny. V tomto případě na plavební schopnosti můžeme rovnou zapomenout.Konečný verdikt ještě nebyl přijat, ale vážně se uvažuje, že se obětují plavební schopnosti vozidla na úkor zvýšení balistické ochrany. V tom případě by byly odstraněny "plavební" blatníky pásů a pancéřová ochrana bude zapuštěna až do poloviny pasového podvozku.

 

Kromě "tvrdé" balistické ochrany se počítá i s doplňkovou ochranou, kterou bude představovat ochranná mříž tzv. SLAT proti reaktivním granátům a kinetickým systémem pro inicializaci/rozbití/znehodnocení protitankových min a IED před vozidlem.Kromě klasických řešení pro fyzické ničení min se výhledově uvažuje také o EMP neboli elektromagnetickém pulzu k boji proti IED. Systém funguje na principu výstřelu silného EM pulzu, který usmaží a vyřadí veškerou elektroniku miny nebo IED - jako jsou roznětky, časovače, systémy pro rádiový odpal (mobily).Čtvrtou pomyslnou linii obrany, proti dálkově odpalovaným nástražným systémům IED, budou rušičky vysokofrekvenčních signálů. S největší pravděpodobností půjde o zařízení českých firem.

Zbraně a závěr

Pomyslně druhou nejdůležitější věcí na modernizovaném BVP bude zbraňová stanice. Je velmi pravděpodobné, že půjde o bezosádkovou věž s velkorážovou zbraní. Česká armáda se vydala cestou dálkově ovládaných věží jak na kolových transportérech Pandur, tak na obrněných autech Iveco LMV.

BVP-1

Foto: Moderní výzbroj pro vozidla BVP není problém; zde bezosádková věž od jihoafrické firmy IST Dynamics / Wikipedia, Autor: Danie van der Merwe

 

Neexistuje důvod jít u pásových vozidel jinou cestou. Výrobce samozřejmě ještě není znám, ale přímo se nabízí využít věž instalovanou na vozidlech Pandur od izraelské firmy Rafael. Společná věž na obou vozidlech by jistě zjednodušila logistiku a zlevnila servis.Diskuze se však také vedou o vhodné ráži. Ve hře jsou dvě cesty. Buď zvolit klasickou NATO ráži 30mm, nebo se vydat ruskou cestou a instalovat kanon stejné ráže. Proč zrovna ruský kanon? Odpověď je nasnadě - plné armádní sklady ruské munice ráže 30mm. Navíc se s modernizovaným BVP přímo nepočítá s nasazením v misích, zaměnitelnost střeliva s aliančními spojenci tak nehraje až tak podstatnou roli.Modernizace nebo nákup nových pásových vozidel českou armádou je věc nutnosti, kterou nelze odkládat do nekonečna. Záleží především na finančních zdrojích, kdy a v jakém rozsahu začne obměna letitých strojů BVP. Můžeme však s jistotou říci, že nejreálnější se jeví modernizace strojů řady BVP než nákup zcela nových západních typů. Podle odhadů by kompletní modernizace BVP stála pouze 1/3 nákladů oproti nákupu nových vozidel.Pokud se česká armáda rozhodne pro modernizované BVP, bude to znamenat i velkou příležitost pro české firmy. Neexistuje mnoho zemí, které jsou schopné nabídnout komplexní modernizaci ruských strojů BVP. Po celém světě jezdí tisíce transportérů BVP, které musejí být modernizovány. Existuje tak obrovský miliardový trh, kde čeští výrobci se svým řešením můžou uspět. Pádný argument pro vydání se na cestu modernizace BVP namísto nákupu nových strojů.Nahlásit chybu v článku


Související články

Český transportér Vega - nové fotky, novinky, technické detaily

Český transportér Vega byl veřejnosti představen již před několika měsíci a okamžitě vzbudil u ...

Vítězové soutěže „Wallpaper pro Armádu České republiky“

Z třiceti soutěžních návrhů vybírali ty nejlepší celý týden šestičlenná porota i uživatelé ...

Nejtvrdší z nejtvrdších - Komando

V novodobé historii se AČR začala větší měrou podílet na zahraničních operacích. Po Bosně a Kosovu ...

Útočná puška CZ 805 BREN pro indickou armádu?

Indická armáda chce v rámci svého projektu vojáka budoucnosti F-INSAS (Future Infantry Soldier as a ...

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Hery
  20:25 27.02.2012

  halvně modernizace je jen přechodné opatření na pár let, které vyjde v důsledku dráž než nakoupení nového typu...

  halvně modernizace je jen přechodné opatření na pár let, které vyjde v důsledku dráž než nakoupení nového typu...

 • Jan Heřmánek
  20:03 27.02.2012

  Modernizovat BVP je pěkná hloupost, pro potřeby dnešní pěchoty je nevhodné, je tam extrémně málo místa pro dnes hodně vystrojené vojáky...

  Modernizovat BVP je pěkná hloupost, pro potřeby dnešní pěchoty je nevhodné, je tam extrémně málo místa pro dnes hodně vystrojené vojáky...

 • HU
  19:53 27.02.2012

  To autor: varite z vody. Odhadovat cenu z diskuzi je trapne a dosti zavadejici, navic kdyz takovy clanek pak verejne prezentujete jako nejakou analyzu. Na zaklade takove diskuze ...Zobrazit celý příspěvek

  To autor: varite z vody. Odhadovat cenu z diskuzi je trapne a dosti zavadejici, navic kdyz takovy clanek pak verejne prezentujete jako nejakou analyzu. Na zaklade takove diskuze urcit, ze modernizace bude radove tretivova cena oproti nakupu je sila...vime moc dobre kolik nas stoji tzv."ceska cesta"...

  Zrejme vam nedojde, ze lide to nechapou jako vasi spekulaci, dedukci, ale berou to jako bernou minci. To same to bylo s vrtulniky pro ceskou armadu. Pak se muzeme divit tem diskuzim...

  Ale jestli jste cenu diskutoval tak jako tu velikost roty, pak vsechna cest...to ten clanek ma a bude mit jiste svou vypovedni hodnotu a vaznost...

  Dosud jsem byl pravidelnym ctenarem a fandou, ale takoveto vareni z vody...je zklamanim...Skrýt celý příspěvek

 • Hery
  19:47 27.02.2012

  by mě zajímalo, kde přišel autor na to, že ve skladech je spousta ruské 30mm munice??? pokud vím, tak s municí do BVP-2 byl vždy problém a navíc se nakupovala bulharská a ...Zobrazit celý příspěvek

  by mě zajímalo, kde přišel autor na to, že ve skladech je spousta ruské 30mm munice???

  pokud vím, tak s municí do BVP-2 byl vždy problém a navíc se nakupovala bulharská a jugoslávská a vždy jí bylo málo....Skrýt celý příspěvek

 • Jan Grohmann
  18:41 27.02.2012

  Pro HU. Lehkovážně napsána "rota" vymazána. Děkuji za upozornění.

  Pro HU. Lehkovážně napsána "rota" vymazána. Děkuji za upozornění.

 • Jan Grohmann
  18:02 27.02.2012

  Pro HU. Jedná se o "fundované odhady". Mají základ v diskuzích, které jsem vedl s lidmi z oboru. Není samozřejmě nikdy nic jisté, ale čísla a údaje v článku nejsou určitě jen tak ...Zobrazit celý příspěvek

  Pro HU. Jedná se o "fundované odhady". Mají základ v diskuzích, které jsem vedl s lidmi z oboru. Není samozřejmě nikdy nic jisté, ale čísla a údaje v článku nejsou určitě jen tak stříleny od boku.

  Pro hoot: To už je třešnička na dortu. Vše bude záležet na penězích.Skrýt celý příspěvek

 • Anti2t
  16:08 27.02.2012

  bohužel myslím že naše armáda z hlediska šetření potřebuje tu nejhorší a nejdražší variantu :-(

  bohužel myslím že naše armáda z hlediska šetření potřebuje tu nejhorší a nejdražší variantu :-(

 • Hoot
  15:02 27.02.2012

  dle meho nazoru by meli byt modernizovane BPV vybaveny aktivni ochranou Trophy !

  dle meho nazoru by meli byt modernizovane BPV vybaveny aktivni ochranou Trophy !

 • HU
  11:17 27.02.2012

  To autor: Článek pěkný, jen si myslím, že trochu zavádějící. Dole jsem si dovolil několikrát citovt z vašeho článku s otázkou, kde jste čerpal, čím svá tvrzení podkládáte? ...Zobrazit celý příspěvek

  To autor:

  Článek pěkný, jen si myslím, že trochu zavádějící. Dole jsem si dovolil několikrát citovt z vašeho článku s otázkou, kde jste čerpal, čím svá tvrzení podkládáte?

  Naše čtenáře bude určitě především zajímat, zda a v jakých počtech Armáda plánuje modernizaci provést. Zde musíme trochu spekulovat, ale podle dostupných informací se bude jednat přibližně o jednu rotu strojů, tedy cca 60 kusů vozidel. Rota 60ks? Pokud se nepletu, jsme na trojkové soustavě, tři četa, devět rota....mě z toho vychází max 12ks na rotu...opravte mě...

  Navíc se s modernizovaným BVP přímo nepočítá s nasazením v misích, zaměnitelnost střeliva s aliančními spojenci tak nehraje až tak podstatnou roli. ....nepočítá v misích? Na základě jakého dokumentu?

  Můžeme však s jistotou říci, že nejreálnější se jeví modernizace strojů řady BVP než nákup zcela nových západních typů. Podle odhadů by kompletní modernizace BVP stála pouze 1/3 nákladů oproti nákupu nových vozidel. ...máte cenové analýzy? Už někdo počítal kolik bude stát vývoj modernizovaného BVP? Už byl vybrán potencionální nástupce, který by byl případně nakoupen? Nebo jak jste porovnával "případné ceny"??

  Protože jestli ne, tak jen předjímáte, dedukujete a spekulujete. Což by byla škoda...Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 2 z 2