Armáda ČR: Nové tanky, modernizace T-72 nebo BVP se 120mm kanónem

Vozidlo palebné podpory ASCOD 42 s věží Hitfact 120 mm; větší foto / DPO

Armáda České republiky plánuje v příštím desetiletí vyřadit z výzbroje tanky T-72. Jaké jsou možnosti náhrady? Česká armáda místo tanků T-72 zvažuje nákup nových nebo modernizovaných německých tanků Leopard 2 nebo nákup střední pásové platformy se 120mm kanónem. Ve hře je také generální oprava a hloubková modernizace tanků T-72.

K 1. lednu 2018 armáda vlastnila 119 tanků T-72M1 a 30 modernizovaných T-72M4 CZ. Všechny tanky slouží u 73. tankového praporu, 7. mechanizované brigády. Vzhledem k omezené provozuschopnosti tanků T-72M4 CZ jimi byla na počátku roku 2018 plně vyzbrojena pouze 1. tanková rota (10 tanků), zatímco 2. a 3. rota obdržely reaktivované tanky T-72M1, kterými je v počtu 10 kusů vybavena také 1. tanková rota Aktivních záloh.

Podle modernizačního plánu Armády ČR, představeného v červnu náčelníkem Generálního štábu Alešem Opatou, armáda počítá s částečnou modernizací T-72M4 CZ, resp. jejich znovuzprovozněním tak, aby tanky bylo možné provozovat u profesionálních jednotek do roku 2026. Problém je, že systém řízení palby T-72M4 CZ využívá staré senzorové vybavení, které se již nevyrábí a nemůže tedy být při poruše vyměněno.

„Je to [ T-72M4 CZ - pozn. red.] problémový projekt z minulosti. Díky dílčí modernizaci systému řízení palby bude armáda schopná udržet tankové schopnosti do roku 2026, uvedl v červnu šéf sekce rozvoje sil Ivo Střecha. Podle Opaty musí do té doby politici rozhodnout, co s tankovým vojskem dál.

V Armádě ČR tak podle neoficiálních zpráv existují tři zvažované proudy rozvoje českého tankového vojska. Podle prosté logiky ani jiné cesty neexistují, tedy kromě možnosti zcela vyřadit tanky z výzbroje Armády ČR.

Zvažované varianty jsou:
+ generální oprava a hloubková modernizace tanků T-72;
+ nákup nových nebo modernizovaných tanků Leopard 2;
+ nákup BVP se 120mm kanónem.

Nejčastěji se mluví o nákupu dvou praporů (2 × 30 ks) hlavních bojových tanků (MBT) nebo středních bojových vozidel se 120mm kanónem. Půjde tedy o šest rot po deseti tancích, s velitelským tankem v každé rotě.

Nicméně první úvahou je, že kolem roku 2025 dojde ke generální opravě a hloubkové modernizaci tanků T-72 tak, aby zůstaly ve výzbroji Armády ČR i ve 30. letech 21. století. Kolem roku 2035 již bude k dispozici francouzsko-německý tank nové generace (náhrada za Leclerc a Leopard 2) a Armáda ČR se tak teoreticky může ve 30. letech po vyřazení T-72 připojit k tomuto projektu.


T-72M4 CZ

Druhou možností je nákup nových MBT. Hlavním problémem tohoto řešení je cena. Armáda ČR nekupuje jen vozidla, ale celý komplexní zbraňový systém, což si vyžádá značné finanční náklady nejen při nákupu, ale tak během dalších zhruba 30 let provozu. Celkové pořizovací a provozní náklady se zhruba dělí ‒ 25 % nákup samotných vozidel, 25 % výstavba provozního zázemí a 50 % provozní náklady (údržba, náhradní díly, palivo, munice, modernizace, atd.).

Jaké jsou ceny? Pro Armádu ČR je v současné době reálně dostupným MBT pouze německý Leopard 2 s jednotkovou cenou zhruba šest a sedm milionů euro (ale klidně i výše). Tedy při nákupu 60 nových tanků Leopard 2A7 Česká republika pouze za samotné tanky vynaloží 420 milionů euro (10,8 miliardy Kč), stejnou sumu za provozní zázemí a dalších 840 milionů euro během 30 let provozu (21,6 miliardy Kč).

Při rozložení plateb do více let Česká republika postupně zaplatí (během 30 let) za nákup a provoz 60 MBT Leopard 2 téměř 45 miliard Kč, tedy 1,5 miliardy ročně. Samozřejmě nejde o přesnou sumu, ale ukazuje, o jakých finančních nákladech musíme uvažovat.

Do této kalkulace jsme ještě nepočítali nutná podpůrná vozidla, jako těžká pásová odtahová a inženýrská vozidla nebo kamionové tahače s podvalníky pro transport tanků.

Nákup nových MBT má však více vrstev, nejen finanční. Pokud pomineme zahraničně politické hledisko (komu uděláme radost) a průmyslové (posílení českého průmyslu), tak je zde i takticko-technické hledisko. Konstrukce tanků Leopard 2 vychází ze 70. let minulého století a tank je určen především pro klasické studenoválečné frontové sražení s MBT protivníka, čemuž odpovídá i velká hmotnost tanku.

Německé tanky již nelze snadno modernizovat a přidávat nové systémy, jako jsou aktivní systémy ochrany (APS), protože již nyní jsou podvozky na samé hranici únosnosti a navíc většina mostů v Evropě je konstruována pro nosnost do 70 tun. Pokud Armáda ČR tanky nakoupí, musí nutně řešit jejich přepravu po silnici, ale také např. vybudovat stanici pro nakládání tanků na železniční vagony s vhodnou nosností.

Při nákupu nových MBT je problém, že v současné době na trhu neexistují kromě tanku Leopard 2 dostupné moderní tanky ‒ japonské tanky Type 10 nebo jihokorejské K2 Black Panther jsou z logistického hlediska mimo realitu. Dílčí řešení s velkou hmotností tanků Leopard 2 nabízí francouzsko-německý projekt hybridního tanku, kdy je na podvozek Leopard 2 umístěna lehčí věž z francouzského tanku Leclerc s nabíjecím automatem.


Leopard 2A6

Jednou z cest jak obejít velké pořizovací náklady je využít projekt tzv. evropské zbrojnice a získat repasované a modernizované tanky Leopard 2A7 EU. Jde de facto o pronájem tanků (podobně jako to funguje u stíhaček Gripen). Roční leasingová cena za jeden tank, a to včetně kompletního balíku služeb, má být 1 milion až 1,3 milionu euro ročně (25,8 milionů Kč). Při pronájmu 60 tanků na 10 let tak zaplatíme 15 miliardy Kč.

Klasické těžké tanky však mají pro armádu zásadní a nenahraditelnou výhodu ‒ posilují morálku bojujících vojáků. Ostatně izraelský brigádní generál Didi Ben Yoash v záloze prohlásil: „Slyšíte některé říkat, že tanky jsou zastaralé a nemohou bojovat na moderním bojišti. Ale řeči přestanou, jakmile začne nepřítel střílet. Pak všichni požadují tanky. Nikdo se nechce pohybovat před tankovou četou nebo praporem, který s ním bojuje.“

Třetí možností je akvizice středních pásových vozidel s kanónem ráže 120 mm. V případě Armády ČR by šlo o podvozek nového bojového vozidla pěchoty (BVP). Ostatně jak takový „střední tank“ může vypadat, ukázala firma GDELS (General Dynamics European Land Systems), když osadila podvozek ASCOD 42 věží Hitfact 120 mm. Toto vozidlo jsme mohli také vidět na Dnech NATO 2018.

Palebná síla BVP se 120mm kanónem, senzorové vybavení, stabilizátor kanónu nebo systém řízení palby jsou u BVP a tanku srovnatelné. Pochopitelně tank má mnohem větší balistickou odolnost, a to nejen proti protitankové munici všeho druhu, ale také proti dělostřelecké palbě nebo minám. Nejsilnější části čelního pancíře (typicky v úseku 60°) moderních MBT odolají i nejnovějším podkaliberním střelám, tedy přímému zásahu nepřátelského tanku.

Rozdíl v pancéřové ochraně poněkud stírají nejnovější APS, jako jsou izraelské Trophy nebo Iron Fist, které chrání spolehlivě tanky, BVP i lehčí vozidla před protitankovými řízenými střelami nebo proti municí protitankových granátometů.

BVP se 120mm kanónem má naopak zásadní výhodu v taktické a strategické mobilitě, nízkých nárocích na palivo a servis (nižší opotřebení), a také v nižších pořizovacích a provozních nákladech. Právě nižší pořizovací náklady mají být důvodem, proč Armáda ČR o této variantě uvažuje. Případný nákup BVP se 120mm kanónem však nebude součástí (ani jako opce) současného tendru na nákup BVP.

Představený ASCOD 42 s věží Hitfact 120 mm tak nemá přímo nic společného s uvažovanou náhradou českých T-72. Podle informací Armádních novin GDELS pouze ukazuje možnosti platformy ASCOD Armádě ČR. Ostatně je skoro jisté, že ten, kdo dodá české armádě BVP, dodá v budoucnu případně i BVP se 120mm kanónem.

GDELS vyvinul ASCOD 42 s věží Hitfact také kvůli zájmu Španělska, Rakouska nebo USA o podobná vozidla. Španělsko a Rakousko mají ve výzbroji právě tanky Leopard 2 a v současné době, díky výše zmíněné velké hmotnosti, zvažují nákup lehčích vozidel se 120mm kanónem.


ASCOD 42 s kanónem ráže 120 mm

Diskuze o tom, které řešení je pro Armádu CR nejlepší, je však bezpředmětná, pokud se nezamyslíme nad možným protivníkem, prostorem nasazení, nad propojením „tankových vozidel s dalšími systémy a schopnostmi Armády ČR, a zejména pokud nevypracujeme novou taktiku nasazení.

Pro evropské země v NATO existují dva strategické směry, a to západ-východ a západ-jihovýchod. Pokud pomineme bizarní a nebezpečné představy o tom, že ochranu ČR lze vojenskými prostředky řešit jen uvnitř zeměpisné hranice ČR, tak lze s jistotou říci, že v prvních týdnech a měsících rozsáhlejšího konfliktu budou jednotky české armády bojovat stovky, ne-li tisíce kilometrů od českého území, s velkou pravděpodobností v zastavěném prostředí.

Armáda ČR proto musí vypracovat taktiku nasazení těžkých bojových vozidel v městském prostředí, kde tyto vozidla budou podporovat pěchotu čistící budovu po budově. Tomu odpovídá i předpokládaný typ, směr i úroveň ohrožení vozidel.

Dále je nutno zvážit koncept průzkumných bojových týmů RSG (Recon Strike Group), de facto středních obrněných brigád. RSG má dominovat díky „nahuštěné palebné síle (palebná síla na úkor balistické ochrany), rychlému velení a značné palivové volnosti ve vedení manévrového boje. RSG má výhodu také v tom, že dokáže na určitém území působit po velmi dlouhou dobu samostatně.

Jedndouše tou nejhorší možnou variantou je to, pokud nakoupíme BVP se 120mm kanónem a budeme je používat jako T-72.

V každém případě se nedá k náhradě T-72 přistupovat jen stylem „tu nejlepší techniku za každou cenu. Je nutno si položit klíčovou otázku, jak za oněch 50 miliard Kč posílíme celkovou vojenskou obranyschopnost ČR, zda nakupem 60 nových MBT, nebo nákupem např. levnějších BVP a jiných zbraňových systémů.

Nač mít nejmodernější MBT, když nebudeme mít prostředky protivzdušné obrany krátkého a velmi krátkého dosahu, které MBT ochrání před bitevními letadly, vrtulníky a drony nebo např. moderní průzkumné prostředky, které včas odhalí, identifikují a zaměří nepřítele?

Dále je klíčová schopnost armády (resp. českého průmyslu) zajišťovat servis a logistiku těmto vozidlům (především za válečného stavu nebo vyhrocené zahraničně-politické situace), zajišťovat kvalitní výcvik tak, aby byly využity všechny schopnosti vozidla, zajistit jejich přepravitelnost na dlouhé vzdálenosti (silnice, železnice) a propojit (ve smyslu techniky i taktiky) nová vozidla s ostatními systémy armády.

V každém případě je nutný rovnocenný rozvoj všech schopností Armády ČR v tom smyslu, že jednotlivé zbraňové systémy a schopnosti české armády musí navzájem spolupracovat a doplňovat se.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Systém řízení palby dělostřelectva TOPAZ pro Armádu České republiky

Na současném trhu existuje řada systémů řízení palby (SŘP) dělostřelectva, ze kterých si AČR může ...

BVP PUMA přijede na DNY NATO do Ostravy v nejvýkonnější verzi PUMA S1

Bojové vozidlo pěchoty (BVP) PUMA S1 bude k vidění 15 - 16. 9. 2018 v rámci akce Dny NATO 2018 ...

Tank Challenger 2 Black Knight pro britskou armádu?

Britský koncern BAE Systems na výstavě vojenských pozemních vozidel DVD 2018 (Defence Vehicle ...

Rakousko se zajímá o české cvičné letouny L-39NG

Podle rakouského deníku Kurier česká firma Aero Vodochody nabízí rakouskému letectvu cvičná proudová ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Gibon
  08:15 23.10.2018

  Znamena to, ze by OSSR mali dostat
  99 novych BVP z toho 9 velitelskych a 22 tankov z toho 2 velitelske.
  Ak struktura praporov ostane zachovana.

  Znamena to, ze by OSSR mali dostat
  99 novych BVP z toho 9 velitelskych a 22 tankov z toho 2 velitelske.
  Ak struktura praporov ostane zachovana.

 • Gibon
  15:39 22.10.2018

  MO SR prvykrat otvorene zverejnilo plany z tazkou bojovou technikou. Cieľom obranného plánovania NATO je harmonizovať národné plány a požiadavky Aliancie. To znamená ...Zobrazit celý příspěvek

  MO SR prvykrat otvorene zverejnilo plany z tazkou bojovou technikou.

  Cieľom obranného plánovania NATO je harmonizovať národné plány a požiadavky Aliancie. To znamená harmonizácia požiadavky plánovačov OS SR na cieľovú podobu bojového segmentu pozemných síl a požiadaviek NATO na ťažkú brigádu. V zmysle Dlhodobého plánu 2030 bojový segment pozemných síl zahŕňa sedem práporov z toho jeden motorizovaný, vyzbrojený vozidlami 4x4, dva mechanizované vyzbrojené BOV 8x8, tri ťažké pásové a jeden tankový.

  V rámci konzultácií s hodnotiacim tímom NATO bola vysvetlená postupnosť dosiahnutia cieľovej podoby bojového segmentu pozemných síl a súčasne ťažkej mechanizovanej brigády podľa požiadaviek Aliancie. V prvej fáze bude postupne doplnený a následne prezbrojený jeden delostrelecký oddiel ZUZANAmi 2. Zastarané BVP 1 budú nahradené bojovými obrnenými vozidlami 8x8. Do roku 2024 bude postavený tankový prápor na báze T-72 po čiastočnej modernizácii a predĺžením technického života. Následne po roku 2025 je plánovaná akvizícia tankov štvrtej generácie. Po roku 2024 sa BVP 2 obmenia v súlade s Dlhodobým plánom rozvoja modernými bojovými pásovými vozidlami. Štruktúra ťažkej mechanizovanej brigády v zmysle požiadaviek NATO a ďalších úloh vyplývajúcich zo záväzkov NATO a Európskej únie bude teda flexibilne poskytovaná na základe aktuálne dostupnej techniky.Skrýt celý příspěvek

 • juhelak
  14:26 18.10.2018

  diky. koukam na nej. To by tady u nas nemelo vyznam mit..to je opravdu auto ciste proti naložim.. u nas kazde splnuje max nejaky ekvivalent 10 kg tnt..takove vozidlo by v tomhle ...Zobrazit celý příspěvek

  diky. koukam na nej. To by tady u nas nemelo vyznam mit..to je opravdu auto ciste proti naložim..
  u nas kazde splnuje max nejaky ekvivalent 10 kg tnt..takove vozidlo by v tomhle pripade asi uz ani nenasli.Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  14:03 18.10.2018

  juhelak:
  MaxxPro ve verzi Dash DXM nebo MRAP, takový skoro dvacetinuvý hrad na kolečkách :-) myslím že je máme zapůjčené od USA, tak jako Maďaři.

  juhelak:
  MaxxPro ve verzi Dash DXM nebo MRAP, takový skoro dvacetinuvý hrad na kolečkách :-) myslím že je máme zapůjčené od USA, tak jako Maďaři.

 • juhelak
  13:49 18.10.2018

  Sice mimo téma Ale: Nevíte v čem momentálně jezdí naši vojáci ty patroly v Bagrámu? při info ze zraněni byli jen naši a nalož měla cirka 200 kg. Tak v dusledku kdy to vozidlo s ...Zobrazit celý příspěvek

  Sice mimo téma Ale:
  Nevíte v čem momentálně jezdí naši vojáci ty patroly v Bagrámu? při info ze zraněni byli jen naši a nalož měla cirka 200 kg. Tak v dusledku kdy to vozidlo s našimi bylo nejblíže vybuchu tak to všichni přežili..znaci velmi dobrou odolnost..takze to asi nebude nic našeho.Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  16:37 17.10.2018

  Gibon: docela vám gratuluju, dostat se s útočnou puškou do finále výběru spec. sil US army, když všechny státy okolo vás horko těžko a po dlouhých letech vyrobí (některé ani ...Zobrazit celý příspěvek

  Gibon: docela vám gratuluju, dostat se s útočnou puškou do finále výběru spec. sil US army, když všechny státy okolo vás horko těžko a po dlouhých letech vyrobí (některé ani nevyrobí) použitelnou útočnou pušku. Nebo to byl omyl ? :-)Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  11:16 17.10.2018

  Asi se v ČR najdou vozidla 4x4 vhodná pro OSSR. Perun to ale rozhodně nebude :-)

  Asi se v ČR najdou vozidla 4x4 vhodná pro OSSR. Perun to ale rozhodně nebude :-)

 • Gibon
  10:28 17.10.2018

  stirling: v dnesnej situacii na Slovensku by som sa korupcii velmi cudoval. Ochranna ruka nad niektorymi ludmi je evidentne prec, v podstate kazdy tyzden je nejake zatykanie za ...Zobrazit celý příspěvek

  stirling: v dnesnej situacii na Slovensku by som sa korupcii velmi cudoval. Ochranna ruka nad niektorymi ludmi je evidentne prec, v podstate kazdy tyzden je nejake zatykanie za zavaznu trestnu cinnost vratane korupcie na najvyssich miestach. Dokonca aj na NBS.

  Momentalne mam doveru, ze sa bude vyrabat podla dvoch hlavnych kriterii. Vhodnost pre armadu a podstatna vyroba na SVK.Skrýt celý příspěvek

 • stirling
  09:27 17.10.2018

  Perun stejně byl jen do počtu ani jsem neviděl jinou než otevřenou variantu. Je nějaké video nebo foto ze zkoušek? Ale asi je to spíše vše tajné, aby se do předem domluveného ...Zobrazit celý příspěvek

  Perun stejně byl jen do počtu ani jsem neviděl jinou než otevřenou variantu. Je nějaké video nebo foto ze zkoušek? Ale asi je to spíše vše tajné, aby se do předem domluveného výběru veřejnost nemontovala... Srovnání by bylo opravdu zajímavéSkrýt celý příspěvek

 • Gibon
  08:58 17.10.2018

  PavolR: Myslim si, ze tento krok by malo Perun diskvalifikovat z akehokolvek nakupu.

  PavolR: Myslim si, ze tento krok by malo Perun diskvalifikovat z akehokolvek nakupu.

 • PavolR
  08:39 17.10.2018

  tryskac: Práve naopak. Perun testujú Česi a nám dodajú svoje výsledky. U nás sa ...Zobrazit celý příspěvek

  tryskac:
  Práve naopak. Perun testujú Česi a nám dodajú svoje výsledky. U nás sa netestuje:
  https://domov.sme.sk/c/2093225...
  Pozerám, že Patriot už frčí aj s pridaným značením KBV-12 (narážka na váhu? :-D )Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  08:24 17.10.2018

  Technická – STRIBOG S9 rozhodně není útočná puška ;-)

  Technická – STRIBOG S9 rozhodně není útočná puška ;-)

 • tryskac
  20:49 16.10.2018

  Inak som sem svojho času dával správu že na SK sa skončili skúšky vozidiel 4x4. A pri tej správe bola posledná veta, že vozidlo Perun si zobrala na ďalšie skúšanie ACR a bude ...Zobrazit celý příspěvek

  Inak som sem svojho času dával správu že na SK sa skončili skúšky vozidiel 4x4. A pri tej správe bola posledná veta, že vozidlo Perun si zobrala na ďalšie skúšanie ACR a bude čerpať aj z poznatkov zo skúšania v SK.Skrýt celý příspěvek

 • Gibon
  13:51 16.10.2018

  Clanek: na stranke slovlex sa povinne zverejnuju vsetky oficialne dokumenty statnej sfery. https://www.slov-lex.sk/legisl... priloha c.2 - ...Zobrazit celý příspěvek

  Clanek: na stranke slovlex sa povinne zverejnuju vsetky oficialne dokumenty statnej sfery.

  https://www.slov-lex.sk/legisl...
  priloha c.2 - investicie do hlavnej vyzbroje: cize co vsetko, v akych poctoch (ak je uz rozhodnute) a kolko je alokovanych prostriedkov na dany projekt

  Priloha 5 - sa potom venuje modernizacnych projektom infrastruktury.

  Nie su tam ale zaratane peniaze, co mame dostat od Americanov na modernizaciu letisk Kuchyna, Sliac (105mil USD) a na nakup zbrani (50mil USD)Skrýt celý příspěvek

 • Clanek
  13:11 16.10.2018

  Tak rozprostrit tu castku na cac 100ks by uz davalo smysl (stejne jako dava smysl kdyz modernizovat tak modernizovat vsechno, i na sklad). Pokud by se za to melo poridit neco ...Zobrazit celý příspěvek

  Tak rozprostrit tu castku na cac 100ks by uz davalo smysl (stejne jako dava smysl kdyz modernizovat tak modernizovat vsechno, i na sklad). Pokud by se za to melo poridit neco noveho tak i vzhledem k tem letem 24-25 to budou leda ojete Leo2 nebo nove T-84 a vedle modernizace T-72 mi osobne dava vetsi smysl oboje.
  Jinak vidim ze mate vladni / armadni materialy nastudovane, je nekde k dispozici nejaky kratsi vycuc / harmonogram co a jak OS SR planuji? Ted se resi KBVP, resi se dela, resi se nadzvuk, ale co pak (treba roky 2020-2024)?Skrýt celý příspěvek

 • Gibon
  12:54 16.10.2018

  Clanek 12:37: suhlasim 12:44: celkovo je tych T72 lahko cez 100ks. Mozno chcu modernizovat nieco aj na skladoch. Tazko povedat. Tych 258mio € je vsak len cislo z projektu Obmena ...Zobrazit celý příspěvek

  Clanek 12:37: suhlasim

  12:44: celkovo je tych T72 lahko cez 100ks. Mozno chcu modernizovat nieco aj na skladoch. Tazko povedat. Tych 258mio € je vsak len cislo z projektu Obmena tankoveho vojska". Nezname to zatial nic. Priprava projektu je 2024-2025.Skrýt celý příspěvek

 • Clanek
  12:44 16.10.2018

  A zpet k tematu, pokud by padlo na modernizaci 30-35ks slovenskych T-72 az 258mil E, tak to jsme na jednotkove cene bratru 7,4mil E. Uz kvuli OS SR doufam, ze ta castka nepreleze ...Zobrazit celý příspěvek

  A zpet k tematu, pokud by padlo na modernizaci 30-35ks slovenskych T-72 az 258mil E, tak to jsme na jednotkove cene bratru 7,4mil E. Uz kvuli OS SR doufam, ze ta castka nepreleze polovinu, anebo kdyz uz utratit takove penize, tak za ne poridit spis prapor stojici na T-84, idealne v NATO razi.Skrýt celý příspěvek

 • Clanek
  12:37 16.10.2018

  Zkusenost, vselijakou zkuzenost, maji ruzne staty i s HK, dokonce i nemci by mohli vypravet o sve spokojenosti s G36. To o cem mluvim ja je ze si armada ma udelat vojskove zkousky ...Zobrazit celý příspěvek

  Zkusenost, vselijakou zkuzenost, maji ruzne staty i s HK, dokonce i nemci by mohli vypravet o sve spokojenosti s G36. To o cem mluvim ja je ze si armada ma udelat vojskove zkousky a ta at si otestuje prvni posledni, ale nerad bycha by se to resilo jen "vyhraje nejnizsi cena". Zkratka pokud by se prihlasilo 10 zbrani a z toho treba 4 by armada oznacila jako sirsi viteze (cti s zadnou z tech zbrani by nebyla nespokojena), pak klidne cas a prostor pro politiky vyhandlovat z toho obchodu co nejvic, obchodu na urovni vlada:vlada a klidne zvazovat i ekonomicky tezko postihnutelna hlediska, jako "ty me, ja tobe".

  Ad vyroba na Slovensku, to se nevaze k nicemu jinemu nen mnozstvi. Jakonahle bude SR poptavat pocet kusu v petimistnem cisle, muze si diktovat spoustu podminek vcetne lokalni produkce, viz Madarsko. A ano, mel by to byt cil, jak ten petimistny pocet a konecne prezbrojeni na zbran hodnou 21. stoleti (vzor 58 je vazne ostuda), tak ta domaci produkce, klidne v Slovenskej Lupci (z ktere ja osobne znam jen hezky zamek :) ).Skrýt celý příspěvek

 • Gibon
  10:46 16.10.2018

  Clanek: To je ich problem ak to nerozdychaju. Ak bude vyber robeny ako napriklad radary, kde oslovili 13 krajin s RFI, tak je mi jedno odkial to bude. Nerozporujem, ze BREN2 ...Zobrazit celý příspěvek

  Clanek: To je ich problem ak to nerozdychaju.
  Ak bude vyber robeny ako napriklad radary, kde oslovili 13 krajin s RFI, tak je mi jedno odkial to bude.

  Nerozporujem, ze BREN2 moze by kvalitna zbran. No skusenosti s ČZ su, na rovinu - negativne.
  OS SR ma vo vyzbroji aj HK416, boli kupovane lacnejsie ako CZ805 a s neporovnatelne lepsou kvalitou. Ako som pisal, radsej vybavit licenciu a vyrobit si to v Slovenskej Lupci. V regione s este stale relativne vysšou nezamestnanostou (7%) a nižšími mzdami.
  Netreba zabudat, ze stale odoberame platformu Tatra.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 1 z 12