Armáda ČR: Nové tanky, modernizace T-72 nebo BVP se 120mm kanónem

Vozidlo palebné podpory ASCOD 42 s věží Hitfact 120 mm; větší foto / DPO

Armáda České republiky plánuje v příštím desetiletí vyřadit z výzbroje tanky T-72. Jaké jsou možnosti náhrady? Česká armáda místo tanků T-72 zvažuje nákup nových nebo modernizovaných německých tanků Leopard 2 nebo nákup střední pásové platformy se 120mm kanónem. Ve hře je také generální oprava a hloubková modernizace tanků T-72.

K 1. lednu 2018 armáda vlastnila 119 tanků T-72M1 a 30 modernizovaných T-72M4 CZ. Všechny tanky slouží u 73. tankového praporu, 7. mechanizované brigády. Vzhledem k omezené provozuschopnosti tanků T-72M4 CZ jimi byla na počátku roku 2018 plně vyzbrojena pouze 1. tanková rota (10 tanků), zatímco 2. a 3. rota obdržely reaktivované tanky T-72M1, kterými je v počtu 10 kusů vybavena také 1. tanková rota Aktivních záloh.

Podle modernizačního plánu Armády ČR, představeného v červnu náčelníkem Generálního štábu Alešem Opatou, armáda počítá s částečnou modernizací T-72M4 CZ, resp. jejich znovuzprovozněním tak, aby tanky bylo možné provozovat u profesionálních jednotek do roku 2026. Problém je, že systém řízení palby T-72M4 CZ využívá staré senzorové vybavení, které se již nevyrábí a nemůže tedy být při poruše vyměněno.

„Je to [ T-72M4 CZ - pozn. red.] problémový projekt z minulosti. Díky dílčí modernizaci systému řízení palby bude armáda schopná udržet tankové schopnosti do roku 2026, uvedl v červnu šéf sekce rozvoje sil Ivo Střecha. Podle Opaty musí do té doby politici rozhodnout, co s tankovým vojskem dál.

V Armádě ČR tak podle neoficiálních zpráv existují tři zvažované proudy rozvoje českého tankového vojska. Podle prosté logiky ani jiné cesty neexistují, tedy kromě možnosti zcela vyřadit tanky z výzbroje Armády ČR.

Zvažované varianty jsou:
+ generální oprava a hloubková modernizace tanků T-72;
+ nákup nových nebo modernizovaných tanků Leopard 2;
+ nákup BVP se 120mm kanónem.

Nejčastěji se mluví o nákupu dvou praporů (2 × 30 ks) hlavních bojových tanků (MBT) nebo středních bojových vozidel se 120mm kanónem. Půjde tedy o šest rot po deseti tancích, s velitelským tankem v každé rotě.

Nicméně první úvahou je, že kolem roku 2025 dojde ke generální opravě a hloubkové modernizaci tanků T-72 tak, aby zůstaly ve výzbroji Armády ČR i ve 30. letech 21. století. Kolem roku 2035 již bude k dispozici francouzsko-německý tank nové generace (náhrada za Leclerc a Leopard 2) a Armáda ČR se tak teoreticky může ve 30. letech po vyřazení T-72 připojit k tomuto projektu.


T-72M4 CZ

Druhou možností je nákup nových MBT. Hlavním problémem tohoto řešení je cena. Armáda ČR nekupuje jen vozidla, ale celý komplexní zbraňový systém, což si vyžádá značné finanční náklady nejen při nákupu, ale tak během dalších zhruba 30 let provozu. Celkové pořizovací a provozní náklady se zhruba dělí ‒ 25 % nákup samotných vozidel, 25 % výstavba provozního zázemí a 50 % provozní náklady (údržba, náhradní díly, palivo, munice, modernizace, atd.).

Jaké jsou ceny? Pro Armádu ČR je v současné době reálně dostupným MBT pouze německý Leopard 2 s jednotkovou cenou zhruba šest a sedm milionů euro (ale klidně i výše). Tedy při nákupu 60 nových tanků Leopard 2A7 Česká republika pouze za samotné tanky vynaloží 420 milionů euro (10,8 miliardy Kč), stejnou sumu za provozní zázemí a dalších 840 milionů euro během 30 let provozu (21,6 miliardy Kč).

Při rozložení plateb do více let Česká republika postupně zaplatí (během 30 let) za nákup a provoz 60 MBT Leopard 2 téměř 45 miliard Kč, tedy 1,5 miliardy ročně. Samozřejmě nejde o přesnou sumu, ale ukazuje, o jakých finančních nákladech musíme uvažovat.

Do této kalkulace jsme ještě nepočítali nutná podpůrná vozidla, jako těžká pásová odtahová a inženýrská vozidla nebo kamionové tahače s podvalníky pro transport tanků.

Nákup nových MBT má však více vrstev, nejen finanční. Pokud pomineme zahraničně politické hledisko (komu uděláme radost) a průmyslové (posílení českého průmyslu), tak je zde i takticko-technické hledisko. Konstrukce tanků Leopard 2 vychází ze 70. let minulého století a tank je určen především pro klasické studenoválečné frontové sražení s MBT protivníka, čemuž odpovídá i velká hmotnost tanku.

Německé tanky již nelze snadno modernizovat a přidávat nové systémy, jako jsou aktivní systémy ochrany (APS), protože již nyní jsou podvozky na samé hranici únosnosti a navíc většina mostů v Evropě je konstruována pro nosnost do 70 tun. Pokud Armáda ČR tanky nakoupí, musí nutně řešit jejich přepravu po silnici, ale také např. vybudovat stanici pro nakládání tanků na železniční vagony s vhodnou nosností.

Při nákupu nových MBT je problém, že v současné době na trhu neexistují kromě tanku Leopard 2 dostupné moderní tanky ‒ japonské tanky Type 10 nebo jihokorejské K2 Black Panther jsou z logistického hlediska mimo realitu. Dílčí řešení s velkou hmotností tanků Leopard 2 nabízí francouzsko-německý projekt hybridního tanku, kdy je na podvozek Leopard 2 umístěna lehčí věž z francouzského tanku Leclerc s nabíjecím automatem.


Leopard 2A6

Jednou z cest jak obejít velké pořizovací náklady je využít projekt tzv. evropské zbrojnice a získat repasované a modernizované tanky Leopard 2A7 EU. Jde de facto o pronájem tanků (podobně jako to funguje u stíhaček Gripen). Roční leasingová cena za jeden tank, a to včetně kompletního balíku služeb, má být 1 milion až 1,3 milionu euro ročně (25,8 milionů Kč). Při pronájmu 60 tanků na 10 let tak zaplatíme 15 miliardy Kč.

Klasické těžké tanky však mají pro armádu zásadní a nenahraditelnou výhodu ‒ posilují morálku bojujících vojáků. Ostatně izraelský brigádní generál Didi Ben Yoash v záloze prohlásil: „Slyšíte některé říkat, že tanky jsou zastaralé a nemohou bojovat na moderním bojišti. Ale řeči přestanou, jakmile začne nepřítel střílet. Pak všichni požadují tanky. Nikdo se nechce pohybovat před tankovou četou nebo praporem, který s ním bojuje.“

Třetí možností je akvizice středních pásových vozidel s kanónem ráže 120 mm. V případě Armády ČR by šlo o podvozek nového bojového vozidla pěchoty (BVP). Ostatně jak takový „střední tank“ může vypadat, ukázala firma GDELS (General Dynamics European Land Systems), když osadila podvozek ASCOD 42 věží Hitfact 120 mm. Toto vozidlo jsme mohli také vidět na Dnech NATO 2018.

Palebná síla BVP se 120mm kanónem, senzorové vybavení, stabilizátor kanónu nebo systém řízení palby jsou u BVP a tanku srovnatelné. Pochopitelně tank má mnohem větší balistickou odolnost, a to nejen proti protitankové munici všeho druhu, ale také proti dělostřelecké palbě nebo minám. Nejsilnější části čelního pancíře (typicky v úseku 60°) moderních MBT odolají i nejnovějším podkaliberním střelám, tedy přímému zásahu nepřátelského tanku.

Rozdíl v pancéřové ochraně poněkud stírají nejnovější APS, jako jsou izraelské Trophy nebo Iron Fist, které chrání spolehlivě tanky, BVP i lehčí vozidla před protitankovými řízenými střelami nebo proti municí protitankových granátometů.

BVP se 120mm kanónem má naopak zásadní výhodu v taktické a strategické mobilitě, nízkých nárocích na palivo a servis (nižší opotřebení), a také v nižších pořizovacích a provozních nákladech. Právě nižší pořizovací náklady mají být důvodem, proč Armáda ČR o této variantě uvažuje. Případný nákup BVP se 120mm kanónem však nebude součástí (ani jako opce) současného tendru na nákup BVP.

Představený ASCOD 42 s věží Hitfact 120 mm tak nemá přímo nic společného s uvažovanou náhradou českých T-72. Podle informací Armádních novin GDELS pouze ukazuje možnosti platformy ASCOD Armádě ČR. Ostatně je skoro jisté, že ten, kdo dodá české armádě BVP, dodá v budoucnu případně i BVP se 120mm kanónem.

GDELS vyvinul ASCOD 42 s věží Hitfact také kvůli zájmu Španělska, Rakouska nebo USA o podobná vozidla. Španělsko a Rakousko mají ve výzbroji právě tanky Leopard 2 a v současné době, díky výše zmíněné velké hmotnosti, zvažují nákup lehčích vozidel se 120mm kanónem.


ASCOD 42 s kanónem ráže 120 mm

Diskuze o tom, které řešení je pro Armádu CR nejlepší, je však bezpředmětná, pokud se nezamyslíme nad možným protivníkem, prostorem nasazení, nad propojením „tankových vozidel s dalšími systémy a schopnostmi Armády ČR, a zejména pokud nevypracujeme novou taktiku nasazení.

Pro evropské země v NATO existují dva strategické směry, a to západ-východ a západ-jihovýchod. Pokud pomineme bizarní a nebezpečné představy o tom, že ochranu ČR lze vojenskými prostředky řešit jen uvnitř zeměpisné hranice ČR, tak lze s jistotou říci, že v prvních týdnech a měsících rozsáhlejšího konfliktu budou jednotky české armády bojovat stovky, ne-li tisíce kilometrů od českého území, s velkou pravděpodobností v zastavěném prostředí.

Armáda ČR proto musí vypracovat taktiku nasazení těžkých bojových vozidel v městském prostředí, kde tyto vozidla budou podporovat pěchotu čistící budovu po budově. Tomu odpovídá i předpokládaný typ, směr i úroveň ohrožení vozidel.

Dále je nutno zvážit koncept průzkumných bojových týmů RSG (Recon Strike Group), de facto středních obrněných brigád. RSG má dominovat díky „nahuštěné palebné síle (palebná síla na úkor balistické ochrany), rychlému velení a značné palivové volnosti ve vedení manévrového boje. RSG má výhodu také v tom, že dokáže na určitém území působit po velmi dlouhou dobu samostatně.

Jedndouše tou nejhorší možnou variantou je to, pokud nakoupíme BVP se 120mm kanónem a budeme je používat jako T-72.

V každém případě se nedá k náhradě T-72 přistupovat jen stylem „tu nejlepší techniku za každou cenu. Je nutno si položit klíčovou otázku, jak za oněch 50 miliard Kč posílíme celkovou vojenskou obranyschopnost ČR, zda nakupem 60 nových MBT, nebo nákupem např. levnějších BVP a jiných zbraňových systémů.

Nač mít nejmodernější MBT, když nebudeme mít prostředky protivzdušné obrany krátkého a velmi krátkého dosahu, které MBT ochrání před bitevními letadly, vrtulníky a drony nebo např. moderní průzkumné prostředky, které včas odhalí, identifikují a zaměří nepřítele?

Dále je klíčová schopnost armády (resp. českého průmyslu) zajišťovat servis a logistiku těmto vozidlům (především za válečného stavu nebo vyhrocené zahraničně-politické situace), zajišťovat kvalitní výcvik tak, aby byly využity všechny schopnosti vozidla, zajistit jejich přepravitelnost na dlouhé vzdálenosti (silnice, železnice) a propojit (ve smyslu techniky i taktiky) nová vozidla s ostatními systémy armády.

V každém případě je nutný rovnocenný rozvoj všech schopností Armády ČR v tom smyslu, že jednotlivé zbraňové systémy a schopnosti české armády musí navzájem spolupracovat a doplňovat se.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Systém řízení palby dělostřelectva TOPAZ pro Armádu České republiky

Na současném trhu existuje řada systémů řízení palby (SŘP) dělostřelectva, ze kterých si AČR může ...

BVP PUMA přijede na DNY NATO do Ostravy v nejvýkonnější verzi PUMA S1

Bojové vozidlo pěchoty (BVP) PUMA S1 bude k vidění 15 - 16. 9. 2018 v rámci akce Dny NATO 2018 ...

Tank Challenger 2 Black Knight pro britskou armádu?

Britský koncern BAE Systems na výstavě vojenských pozemních vozidel DVD 2018 (Defence Vehicle ...

Rakousko se zajímá o české cvičné letouny L-39NG

Podle rakouského deníku Kurier česká firma Aero Vodochody nabízí rakouskému letectvu cvičná proudová ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Gibon
  08:15 23.10.2018

  Znamena to, ze by OSSR mali dostat
  99 novych BVP z toho 9 velitelskych a 22 tankov z toho 2 velitelske.
  Ak struktura praporov ostane zachovana.

  Znamena to, ze by OSSR mali dostat
  99 novych BVP z toho 9 velitelskych a 22 tankov z toho 2 velitelske.
  Ak struktura praporov ostane zachovana.

 • Gibon
  15:39 22.10.2018

  MO SR prvykrat otvorene zverejnilo plany z tazkou bojovou technikou.

  Cieľom obranného plánovania NATO je harmonizovať národné plány a požiadavky Aliancie. To znamená ...
  Zobrazit celý příspěvek

  MO SR prvykrat otvorene zverejnilo plany z tazkou bojovou technikou.

  Cieľom obranného plánovania NATO je harmonizovať národné plány a požiadavky Aliancie. To znamená harmonizácia požiadavky plánovačov OS SR na cieľovú podobu bojového segmentu pozemných síl a požiadaviek NATO na ťažkú brigádu. V zmysle Dlhodobého plánu 2030 bojový segment pozemných síl zahŕňa sedem práporov z toho jeden motorizovaný, vyzbrojený vozidlami 4x4, dva mechanizované vyzbrojené BOV 8x8, tri ťažké pásové a jeden tankový.

  V rámci konzultácií s hodnotiacim tímom NATO bola vysvetlená postupnosť dosiahnutia cieľovej podoby bojového segmentu pozemných síl a súčasne ťažkej mechanizovanej brigády podľa požiadaviek Aliancie. V prvej fáze bude postupne doplnený a následne prezbrojený jeden delostrelecký oddiel ZUZANAmi 2. Zastarané BVP 1 budú nahradené bojovými obrnenými vozidlami 8x8. Do roku 2024 bude postavený tankový prápor na báze T-72 po čiastočnej modernizácii a predĺžením technického života. Následne po roku 2025 je plánovaná akvizícia tankov štvrtej generácie. Po roku 2024 sa BVP 2 obmenia v súlade s Dlhodobým plánom rozvoja modernými bojovými pásovými vozidlami. Štruktúra ťažkej mechanizovanej brigády v zmysle požiadaviek NATO a ďalších úloh vyplývajúcich zo záväzkov NATO a Európskej únie bude teda flexibilne poskytovaná na základe aktuálne dostupnej techniky.
  Skrýt celý příspěvek

 • juhelak
  14:26 18.10.2018

  diky. koukam na nej. To by tady u nas nemelo vyznam mit..to je opravdu auto ciste proti naložim..
  u nas kazde splnuje max nejaky ekvivalent 10 kg tnt..takove vozidlo by v tomhle ...
  Zobrazit celý příspěvek

  diky. koukam na nej. To by tady u nas nemelo vyznam mit..to je opravdu auto ciste proti naložim..
  u nas kazde splnuje max nejaky ekvivalent 10 kg tnt..takove vozidlo by v tomhle pripade asi uz ani nenasli.
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  14:03 18.10.2018

  juhelak:
  MaxxPro ve verzi Dash DXM nebo MRAP, takový skoro dvacetinuvý hrad na kolečkách :-) myslím že je máme zapůjčené od USA, tak jako Maďaři.

  juhelak:
  MaxxPro ve verzi Dash DXM nebo MRAP, takový skoro dvacetinuvý hrad na kolečkách :-) myslím že je máme zapůjčené od USA, tak jako Maďaři.

 • juhelak
  13:49 18.10.2018

  Sice mimo téma Ale:
  Nevíte v čem momentálně jezdí naši vojáci ty patroly v Bagrámu? při info ze zraněni byli jen naši a nalož měla cirka 200 kg. Tak v dusledku kdy to vozidlo s ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Sice mimo téma Ale:
  Nevíte v čem momentálně jezdí naši vojáci ty patroly v Bagrámu? při info ze zraněni byli jen naši a nalož měla cirka 200 kg. Tak v dusledku kdy to vozidlo s našimi bylo nejblíže vybuchu tak to všichni přežili..znaci velmi dobrou odolnost..takze to asi nebude nic našeho.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  16:37 17.10.2018

  Gibon: docela vám gratuluju, dostat se s útočnou puškou do finále výběru spec. sil US army, když všechny státy okolo vás horko těžko a po dlouhých letech vyrobí (některé ani ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Gibon: docela vám gratuluju, dostat se s útočnou puškou do finále výběru spec. sil US army, když všechny státy okolo vás horko těžko a po dlouhých letech vyrobí (některé ani nevyrobí) použitelnou útočnou pušku. Nebo to byl omyl ? :-)
  Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  11:16 17.10.2018

  Asi se v ČR najdou vozidla 4x4 vhodná pro OSSR. Perun to ale rozhodně nebude :-)

  Asi se v ČR najdou vozidla 4x4 vhodná pro OSSR. Perun to ale rozhodně nebude :-)

 • Gibon
  10:28 17.10.2018

  stirling: v dnesnej situacii na Slovensku by som sa korupcii velmi cudoval. Ochranna ruka nad niektorymi ludmi je evidentne prec, v podstate kazdy tyzden je nejake zatykanie za ...
  Zobrazit celý příspěvek

  stirling: v dnesnej situacii na Slovensku by som sa korupcii velmi cudoval. Ochranna ruka nad niektorymi ludmi je evidentne prec, v podstate kazdy tyzden je nejake zatykanie za zavaznu trestnu cinnost vratane korupcie na najvyssich miestach. Dokonca aj na NBS.

  Momentalne mam doveru, ze sa bude vyrabat podla dvoch hlavnych kriterii. Vhodnost pre armadu a podstatna vyroba na SVK.
  Skrýt celý příspěvek

 • stirling
  09:27 17.10.2018

  Perun stejně byl jen do počtu ani jsem neviděl jinou než otevřenou variantu. Je nějaké video nebo foto ze zkoušek? Ale asi je to spíše vše tajné, aby se do předem domluveného ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Perun stejně byl jen do počtu ani jsem neviděl jinou než otevřenou variantu. Je nějaké video nebo foto ze zkoušek? Ale asi je to spíše vše tajné, aby se do předem domluveného výběru veřejnost nemontovala... Srovnání by bylo opravdu zajímavé
  Skrýt celý příspěvek

 • Gibon
  08:58 17.10.2018

  PavolR: Myslim si, ze tento krok by malo Perun diskvalifikovat z akehokolvek nakupu.

  PavolR: Myslim si, ze tento krok by malo Perun diskvalifikovat z akehokolvek nakupu.

 • PavolR
  08:39 17.10.2018

  tryskac:
  Práve naopak. Perun testujú Česi a nám dodajú svoje výsledky. U nás sa ...
  Zobrazit celý příspěvek

  tryskac:
  Práve naopak. Perun testujú Česi a nám dodajú svoje výsledky. U nás sa netestuje:
  https://domov.sme.sk/c/2093225...
  Pozerám, že Patriot už frčí aj s pridaným značením KBV-12 (narážka na váhu? :-D )
  Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  08:24 17.10.2018

  Technická – STRIBOG S9 rozhodně není útočná puška ;-)

  Technická – STRIBOG S9 rozhodně není útočná puška ;-)

 • tryskac
  20:49 16.10.2018

  Inak som sem svojho času dával správu že na SK sa skončili skúšky vozidiel 4x4. A pri tej správe bola posledná veta, že vozidlo Perun si zobrala na ďalšie skúšanie ACR a bude ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Inak som sem svojho času dával správu že na SK sa skončili skúšky vozidiel 4x4. A pri tej správe bola posledná veta, že vozidlo Perun si zobrala na ďalšie skúšanie ACR a bude čerpať aj z poznatkov zo skúšania v SK.
  Skrýt celý příspěvek

 • Gibon
  13:51 16.10.2018

  Clanek: na stranke slovlex sa povinne zverejnuju vsetky oficialne dokumenty statnej sfery.

  https://www.slov-lex.sk/legisl...
  priloha c.2 - ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Clanek: na stranke slovlex sa povinne zverejnuju vsetky oficialne dokumenty statnej sfery.

  https://www.slov-lex.sk/legisl...
  priloha c.2 - investicie do hlavnej vyzbroje: cize co vsetko, v akych poctoch (ak je uz rozhodnute) a kolko je alokovanych prostriedkov na dany projekt

  Priloha 5 - sa potom venuje modernizacnych projektom infrastruktury.

  Nie su tam ale zaratane peniaze, co mame dostat od Americanov na modernizaciu letisk Kuchyna, Sliac (105mil USD) a na nakup zbrani (50mil USD)
  Skrýt celý příspěvek

 • Clanek
  13:11 16.10.2018

  Tak rozprostrit tu castku na cac 100ks by uz davalo smysl (stejne jako dava smysl kdyz modernizovat tak modernizovat vsechno, i na sklad). Pokud by se za to melo poridit neco ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tak rozprostrit tu castku na cac 100ks by uz davalo smysl (stejne jako dava smysl kdyz modernizovat tak modernizovat vsechno, i na sklad). Pokud by se za to melo poridit neco noveho tak i vzhledem k tem letem 24-25 to budou leda ojete Leo2 nebo nove T-84 a vedle modernizace T-72 mi osobne dava vetsi smysl oboje.
  Jinak vidim ze mate vladni / armadni materialy nastudovane, je nekde k dispozici nejaky kratsi vycuc / harmonogram co a jak OS SR planuji? Ted se resi KBVP, resi se dela, resi se nadzvuk, ale co pak (treba roky 2020-2024)?
  Skrýt celý příspěvek

 • Gibon
  12:54 16.10.2018

  Clanek 12:37: suhlasim

  12:44: celkovo je tych T72 lahko cez 100ks. Mozno chcu modernizovat nieco aj na skladoch. Tazko povedat. Tych 258mio € je vsak len cislo z projektu Obmena ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Clanek 12:37: suhlasim

  12:44: celkovo je tych T72 lahko cez 100ks. Mozno chcu modernizovat nieco aj na skladoch. Tazko povedat. Tych 258mio € je vsak len cislo z projektu Obmena tankoveho vojska". Nezname to zatial nic. Priprava projektu je 2024-2025.
  Skrýt celý příspěvek

 • Clanek
  12:44 16.10.2018

  A zpet k tematu, pokud by padlo na modernizaci 30-35ks slovenskych T-72 az 258mil E, tak to jsme na jednotkove cene bratru 7,4mil E. Uz kvuli OS SR doufam, ze ta castka nepreleze ...
  Zobrazit celý příspěvek

  A zpet k tematu, pokud by padlo na modernizaci 30-35ks slovenskych T-72 az 258mil E, tak to jsme na jednotkove cene bratru 7,4mil E. Uz kvuli OS SR doufam, ze ta castka nepreleze polovinu, anebo kdyz uz utratit takove penize, tak za ne poridit spis prapor stojici na T-84, idealne v NATO razi.
  Skrýt celý příspěvek

 • Clanek
  12:37 16.10.2018

  Zkusenost, vselijakou zkuzenost, maji ruzne staty i s HK, dokonce i nemci by mohli vypravet o sve spokojenosti s G36. To o cem mluvim ja je ze si armada ma udelat vojskove zkousky ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Zkusenost, vselijakou zkuzenost, maji ruzne staty i s HK, dokonce i nemci by mohli vypravet o sve spokojenosti s G36. To o cem mluvim ja je ze si armada ma udelat vojskove zkousky a ta at si otestuje prvni posledni, ale nerad bycha by se to resilo jen "vyhraje nejnizsi cena". Zkratka pokud by se prihlasilo 10 zbrani a z toho treba 4 by armada oznacila jako sirsi viteze (cti s zadnou z tech zbrani by nebyla nespokojena), pak klidne cas a prostor pro politiky vyhandlovat z toho obchodu co nejvic, obchodu na urovni vlada:vlada a klidne zvazovat i ekonomicky tezko postihnutelna hlediska, jako "ty me, ja tobe".

  Ad vyroba na Slovensku, to se nevaze k nicemu jinemu nen mnozstvi. Jakonahle bude SR poptavat pocet kusu v petimistnem cisle, muze si diktovat spoustu podminek vcetne lokalni produkce, viz Madarsko. A ano, mel by to byt cil, jak ten petimistny pocet a konecne prezbrojeni na zbran hodnou 21. stoleti (vzor 58 je vazne ostuda), tak ta domaci produkce, klidne v Slovenskej Lupci (z ktere ja osobne znam jen hezky zamek :) ).
  Skrýt celý příspěvek

 • Gibon
  10:46 16.10.2018

  Clanek: To je ich problem ak to nerozdychaju.
  Ak bude vyber robeny ako napriklad radary, kde oslovili 13 krajin s RFI, tak je mi jedno odkial to bude.

  Nerozporujem, ze BREN2 ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Clanek: To je ich problem ak to nerozdychaju.
  Ak bude vyber robeny ako napriklad radary, kde oslovili 13 krajin s RFI, tak je mi jedno odkial to bude.

  Nerozporujem, ze BREN2 moze by kvalitna zbran. No skusenosti s ČZ su, na rovinu - negativne.
  OS SR ma vo vyzbroji aj HK416, boli kupovane lacnejsie ako CZ805 a s neporovnatelne lepsou kvalitou. Ako som pisal, radsej vybavit licenciu a vyrobit si to v Slovenskej Lupci. V regione s este stale relativne vysšou nezamestnanostou (7%) a nižšími mzdami.
  Netreba zabudat, ze stale odoberame platformu Tatra.
  Skrýt celý příspěvek

 • Clanek
  08:09 16.10.2018

  BREN2, mozne zeme puvodu CR nebo HU... to by spousta hejslovaku nemusela rozdychat. :)
  A pritom se da souhlasit s tim co zde zaznelo: kamaradickovat se za kazdou cenu to ne, to ...
  Zobrazit celý příspěvek

  BREN2, mozne zeme puvodu CR nebo HU... to by spousta hejslovaku nemusela rozdychat. :)
  A pritom se da souhlasit s tim co zde zaznelo: kamaradickovat se za kazdou cenu to ne, to nadela vic skody nez uzitku, ale to co kazda zeme docela umi: CR cvicne letadla, kratke/dlouhe zbrane a SR treba ty dela... alespon v tomhle bychom se meli umet podporit.
  Ruzne diry na penize ala modernizace T-72 a jine sovetske techniky, dil stopadesatyctvrty, to si kazdy rezirujme na svem dvorku. Stejne v tech projektech jde jen o vsimne.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jara
  23:14 15.10.2018

  Gibon
  To jsem přeci nepsal, takové zbrojní zakázky jsou i politika nemůžete v USA začít dodávat speciálům bez výroby v USA a i s tou výrobou budete muset začít u menších ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Gibon
  To jsem přeci nepsal, takové zbrojní zakázky jsou i politika nemůžete v USA začít dodávat speciálům bez výroby v USA a i s tou výrobou budete muset začít u menších bezpečnostních složek, pak až přijde možnost lukrativní zakázky..... s kvalitou GP to nemá co dělat
  Skrýt celý příspěvek

 • Scotty
  22:12 15.10.2018

  Gibon
  Reciproční nákupy za každou cenu samozřejmě ne. Ovšem BREN2 by mohl OSSR dobře posloužit. Co se GP týče nevím o tom že by nabízeli UP v ráži 5.56 nebo 7.62.
  Navíc pokud by ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Gibon
  Reciproční nákupy za každou cenu samozřejmě ne. Ovšem BREN2 by mohl OSSR dobře posloužit. Co se GP týče nevím o tom že by nabízeli UP v ráži 5.56 nebo 7.62.
  Navíc pokud by někdy v budoucnu došlo na přání Jary kompatibilita výzbroje by byla značná výhoda.
  Používat v roce 2018 Kosu kterou a teď mě oprav jestli se mýlím, používá v původní podobě se my zdá trochu ostuda. Má OSSR svoje Sa58 aspoň orailované?
  Skrýt celý příspěvek

 • tryskac
  22:02 15.10.2018

  Jara, áno pracujem na české dôchodky, preto ma neraz také správanie aké som opisoval zamrzelo. Našťastie ma človek 2 uši tak sa stým vie vyrovnať. A som aj zabudol OSSR ma ešte aj ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jara, áno pracujem na české dôchodky, preto ma neraz také správanie aké som opisoval zamrzelo. Našťastie ma človek 2 uši tak sa stým vie vyrovnať. A som aj zabudol OSSR ma ešte aj české L410 dokonca boli kupovane(akože modernizovane) nové.

  GP : keby majiteľ iba obyčajný oportunista, čo sa spojí aj s Kotlebm, určite by mu šiel obchod ľahšie. Možno vymyslel zopár dobrých pistoli, aj také isté ak nie lepšie majú aj v ČR, de, at, USA, ITA a neviem kde ešte :)
  Skrýt celý příspěvek

 • Gibon
  21:58 15.10.2018

  Jara: a to je presne to o com hovorime. Pre Cecha je predstava kvalitneho slovenskeho vyrobku absurdna. A to polka CR bezi na ESETe.

  "Slovensky GP Stribog sa v tendry US Army na ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jara: a to je presne to o com hovorime. Pre Cecha je predstava kvalitneho slovenskeho vyrobku absurdna. A to polka CR bezi na ESETe.

  "Slovensky GP Stribog sa v tendry US Army na SCW dostal do uzsieho vyberu. Z pociatocnych 18 sa dostal medzi uzsich 6 uchadzacov"
  Skrýt celý příspěvek

 • Jara
  21:55 15.10.2018

  Gibon, tím nechci schazovat kvalitu produktů GP jen je to malý hráč bez referencí a vlivu na takové hry;)

  Gibon, tím nechci schazovat kvalitu produktů GP jen je to malý hráč bez referencí a vlivu na takové hry;)

 • Jara
  21:51 15.10.2018

  Tryskáč
  Neříkal jste že pracujete v ČR náhodou ??;)

  Tryskáč
  Neříkal jste že pracujete v ČR náhodou ??;)

 • Jara
  21:49 15.10.2018

  Gibon
  Grand power vyrábí útočné pušky a je ve výběru pro americké speciály? Ale no tak houpat můžete, ale tohle je moc, Grand power zatím nedodává pistole ani vaší policii natož ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Gibon
  Grand power vyrábí útočné pušky a je ve výběru pro americké speciály? Ale no tak houpat můžete, ale tohle je moc, Grand power zatím nedodává pistole ani vaší policii natož pak armádě a co teprve útočnou pušku, ale určitě se může postavit velkým hráčům jako HK, SiG, DD, LWT, CZUB.....
  Skrýt celý příspěvek

 • Gibon
  21:49 15.10.2018

  Tryskac: praveze som milo prekvapeny. Normalna debata bez agresie. S humorom to ide vsetko lahsie.

  Tryskac: praveze som milo prekvapeny. Normalna debata bez agresie. S humorom to ide vsetko lahsie.

 • Gibon
  21:47 15.10.2018

  Jara: kto hovori o trpeni. To nie je o tom. A nema zmysel to rozoberat, a tu uz vobec. Mozme vymenit mail, ak Vas to tak trapi.
  A myslim, ze nase dve brigady by preverili pod ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jara: kto hovori o trpeni. To nie je o tom. A nema zmysel to rozoberat, a tu uz vobec. Mozme vymenit mail, ak Vas to tak trapi.
  A myslim, ze nase dve brigady by preverili pod Poliakov. Alebo by nam skutocne dali len branit nasich 93km hranice, ci kolko jej mame.
  Skrýt celý příspěvek

 • tryskac
  21:46 15.10.2018

  Mne sa snáď sníva, aké nálady tu vytryskli a to som k nim ani neprispel.
  Spajanie vs. nespajanie: uvedomte si ze v každej krajine sú spoločnosti, ktoré si chcú urvat svoj kus ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Mne sa snáď sníva, aké nálady tu vytryskli a to som k nim ani neprispel.
  Spajanie vs. nespajanie: uvedomte si ze v každej krajine sú spoločnosti, ktoré si chcú urvat svoj kus koláča, čo by pri spoločnom postupe asi tak ľahko nefungovalo. Za druhe: myslím ze na SK sa udomácnil istý pragmatizmus a kupuje sa vybavenie vhodné. Ci to bol výber uh60, Sparta alebo f16, nie sú to zle rozhodnutia. Bvp-M z núdze cnosť, ale za peniaze je istá pridaná hodnota. BOV 8x8 tiež nie je zle vozidlo. Nákladné vozidlá sa nakupujú spravidla Tatry 4x4 - 8x8. Keď sa pozrieme na ACR : vojaci chceli Spartan, dostali CASA (omnipol ma asi veľký vplyv) Pri pandure to bolo najskôr podobne. Keď si pozriete články, mnohí tu píšete ze zuzana/Eva stoja za...., skrátka že typický slovenský slendrian. Mladá generácia Čechov už pomaly nerozumie, alebo rozumieť nechce. A tí starší nadávajú, že im mladí Slováci plnia internáty a podobne. Budme preto radi za to ako to je teraz a robíme si radšej každý po svojom :)
  Skrýt celý příspěvek

 • Gibon
  21:41 15.10.2018

  Scotty: Jasne ze Cehuni. Na nasom uzemi ;-)

  Co sa Bren2 tyka, sklamem ta. Znami nie tak davno fasoval funglac vz.58. Asi ich este maju dost :-D a osobne by som radsej videl ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Scotty: Jasne ze Cehuni. Na nasom uzemi ;-)

  Co sa Bren2 tyka, sklamem ta. Znami nie tak davno fasoval funglac vz.58. Asi ich este maju dost :-D a osobne by som radsej videl HK416 a najlepsie licencne od Grand Power (mame domaceho vyrobcu utocnych pusiek, a zatial postupili do uzsieho kola so svojou puskou vo vybere US army pre specialov.

  V kazdom pripade by bolo vhodne nakupy koordinovat. No problem je ten, ze produkty nasho aj vasho zbrojneho priemyslu nie su spickove. (Snad mozno okrem tej Very NG a Zuzany 2, ak sa dointegruje moderna municia)

  Nemalo by sa nakupovat reciprocne lebo CZ/SK. Ak nenakupujes doma, treba kupit to najlepsie na trhu.
  Skrýt celý příspěvek

 • Scotty
  21:27 15.10.2018

  Jara
  To souhlasím, zrovna dva projekty by mohly být realizovány prakticky okamžitě. BREN2 pro OSSR a Zuzana/Eva pro AČR a nejspíš i budoucí MBT pokud se obě země rozhodnou pro ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jara
  To souhlasím, zrovna dva projekty by mohly být realizovány prakticky okamžitě. BREN2 pro OSSR a Zuzana/Eva pro AČR a nejspíš i budoucí MBT pokud se obě země rozhodnou pro zachování tanků.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jara
  21:18 15.10.2018

  Scotty
  Ano teď jsme na tím dost bídně musíme na tom začít pracovat a řešit nákupy společně by nám pomohlo, hlavně ekonomicky

  Scotty
  Ano teď jsme na tím dost bídně musíme na tom začít pracovat a řešit nákupy společně by nám pomohlo, hlavně ekonomicky

 • Scotty
  21:15 15.10.2018

  Jara
  Společná divize AČR a OSSR no jak to napsat a neurazit?
  Pokud spojíte dva kdy jeden má amputovanou pravou nohu a druhý levou tak společně nikdy maraton ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jara
  Společná divize AČR a OSSR no jak to napsat a neurazit?
  Pokud spojíte dva kdy jeden má amputovanou pravou nohu a druhý levou tak společně nikdy maraton nezaběhnou.

  Gibon
  Kdo by velel? Přece Češi to je samozřejmé. :-)
  Skrýt celý příspěvek

 • Jara
  21:13 15.10.2018

  Gibon
  Tak dobrá mi půjdeme pod velení Němců a vy pod velení Maďarů, zdá se Vám to lepší? Opravdu jste na Slovensku tak trpěli za dob ČS?

  Gibon
  Tak dobrá mi půjdeme pod velení Němců a vy pod velení Maďarů, zdá se Vám to lepší? Opravdu jste na Slovensku tak trpěli za dob ČS?

 • Scotty
  21:09 15.10.2018

  Gibon
  Potom tedy neví na co narážíš. Pokud tu diskutujeme o výzbroji AČR a OSSR není to ,alespoň za mě, vůbec o jiném přístupu ke Slovákům a Čechům. Pokud se my zdá nějaké ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Gibon
  Potom tedy neví na co narážíš. Pokud tu diskutujeme o výzbroji AČR a OSSR není to ,alespoň za mě, vůbec o jiném přístupu ke Slovákům a Čechům. Pokud se my zdá nějaké rozhodnutí špatné tak ho kritizuji bez ohledu na to na jaké straně hranice bylo učiněno.
  Skrýt celý příspěvek

 • Gibon
  21:08 15.10.2018

  Jara: nie nechcem rozfukavat ohen. Je to ale tak. Stacilo si vybrat inu stíhačku ako vy... ale vazne to nechajme.

  CS diviziou mate pravdu. Hlavne ak by sa hypoteticky branil ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jara: nie nechcem rozfukavat ohen. Je to ale tak. Stacilo si vybrat inu stíhačku ako vy... ale vazne to nechajme.

  CS diviziou mate pravdu. Hlavne ak by sa hypoteticky branil Dukelsky priesmyk. No opat sme pritom. Kto by velil? :-D
  Skrýt celý příspěvek

 • Jara
  21:00 15.10.2018

  Scotty, je to ale kravina, dle mého teda... spíš než začleňování našich brigád pod BW, bych raději viděl československou divizi

  Scotty, je to ale kravina, dle mého teda... spíš než začleňování našich brigád pod BW, bych raději viděl československou divizi

 • Jara
  20:57 15.10.2018

  Gibon zase tady chcete rozfoukat oheň? Co vám nakazujem nebo jsme vám nakázali koupit prosím Vás ?

  Gibon zase tady chcete rozfoukat oheň? Co vám nakazujem nebo jsme vám nakázali koupit prosím Vás ?

 • Gibon
  20:55 15.10.2018

  Ten uz davno nemame :-) dlho si ideme svojou cestou.

  Ten uz davno nemame :-) dlho si ideme svojou cestou.

 • Scotty
  20:53 15.10.2018

  Gibon
  Nebo až se vy zbavíte pocitu ublíženosti.

  Gibon
  Nebo až se vy zbavíte pocitu ublíženosti.

 • Scotty
  20:50 15.10.2018

  Jara
  Protože AČR a OSSR zásadně nemůžou mít stejnou techniku. To je základní pravidlo které dodržují oba generální štáby.

  Jara
  Protože AČR a OSSR zásadně nemůžou mít stejnou techniku. To je základní pravidlo které dodržují oba generální štáby.

 • Gibon
  20:49 15.10.2018

  Jara: ani nie tak chceme ako musime - NATO a tazka brigada.

  A mozno raz, ak sa zbavite pocitu nadradenosti a snahy nam určovať ako co mame robit, tak sa zacnu aj spolocne ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jara: ani nie tak chceme ako musime - NATO a tazka brigada.

  A mozno raz, ak sa zbavite pocitu nadradenosti a snahy nam určovať ako co mame robit, tak sa zacnu aj spolocne projekty.
  Skrýt celý příspěvek

 • skelet
  20:43 15.10.2018

  pokud je mi známo, tak věž T21 umřela na nedostatku zájmu a financí. Ale kdo ví jestli je k ní ještě nějaká dokumentace a jestli by mělo cenu ji vůbec oživovat.
  No s Nexterem, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  pokud je mi známo, tak věž T21 umřela na nedostatku zájmu a financí. Ale kdo ví jestli je k ní ještě nějaká dokumentace a jestli by mělo cenu ji vůbec oživovat.
  No s Nexterem, Rheinmetallem nebo Cockerillem by se asi dalo něco vytvořit.
  Skrýt celý příspěvek

 • Gibon
  20:43 15.10.2018

  Clanek: to je suma v plane modernizacie. A ako to vidiet doteraz v inych projektoch, je to stale len papier.
  Na takticke lietadla si naplanovali 1,1mld €. Idu minut 1,6. Rozdiel ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Clanek: to je suma v plane modernizacie. A ako to vidiet doteraz v inych projektoch, je to stale len papier.
  Na takticke lietadla si naplanovali 1,1mld €. Idu minut 1,6. Rozdiel uhradi MF buduci rok.

  Na modernizaciu alebo obmenu BVP je vyclenenych 450mil. Cize 300 BVPM :) Takze k obmene zrejme prijde. Pasova zdravotnicka technika ma vlastny projekt.

  Uvolnovacia a tazka zenijna technika ma vlastny projekt spolu za 440mil €.
  Obmena/modernizacia tankov tiez svoj projekt (tych 258 mil€)

  8x8 417mil€ - uz teraz sa hovori o cene nizsej. 4x4 783mil € - Zetor zatriasol cenou, je mozne ze sa vyznamne usetri.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jara
  20:39 15.10.2018

  Slovensko chce Tanky? Proč se sakra na našem a vašem MO nedohodnou a nepostupují v tomhle společně, pro dva prapory už by jsme si tu K2 dovolit možná mohli

  Slovensko chce Tanky? Proč se sakra na našem a vašem MO nedohodnou a nepostupují v tomhle společně, pro dva prapory už by jsme si tu K2 dovolit možná mohli

 • Gibon
  20:32 15.10.2018

  PavolR: veza T21 je predsa davno pase. Ci?
  K2 je podla mna mimo reality.

  Tankovy prapor ma vzniknu do 31.12.2019. Tiez si myslim, ze ich bude okolo 30-35.

  Ked uz ...
  Zobrazit celý příspěvek

  PavolR: veza T21 je predsa davno pase. Ci?
  K2 je podla mna mimo reality.

  Tankovy prapor ma vzniknu do 31.12.2019. Tiez si myslim, ze ich bude okolo 30-35.

  Ked uz modernizovat T72. Mohli by pouvazovat nad kupou ukrajinskych ulozeniek (ak este nejake su) s pancierom urcenym pre sovietsky zvaz....
  Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  19:50 15.10.2018

  Clanek: Najskôr toľko, koľko ste si vyrobili vy T-72M4CZ. ;-)

  Gibon: Ta formulácia by rovnako sedela aj na K-2 osadený vežou T-21 (po vzore Patrie s Turrou 30)

  Clanek: Najskôr toľko, koľko ste si vyrobili vy T-72M4CZ. ;-)

  Gibon: Ta formulácia by rovnako sedela aj na K-2 osadený vežou T-21 (po vzore Patrie s Turrou 30)

 • Clanek
  19:29 15.10.2018

  258mil do kolika kusu?

  258mil do kolika kusu?

 • Gibon
  19:11 15.10.2018

  „A keďže máme naozaj špičkový personál, zaslúži si pracovať s kvalitnou a spoľahlivou technikou. Samozrejme platí, že do modernizácie našich ozbrojených síl chceme v čo najväčšej ...
  Zobrazit celý příspěvek

  „A keďže máme naozaj špičkový personál, zaslúži si pracovať s kvalitnou a spoľahlivou technikou. Samozrejme platí, že do modernizácie našich ozbrojených síl chceme v čo najväčšej miere zapojiť domáci obranný priemysel,“ dodal minister obrany Gajdos.

  Myslim si, ze v SR je rozhodnute. 258 mil € pojde do modernizacie T72. Dufam ze nejaky ten hardkill system bude integrálnou sucastou modernizacie.
  Skrýt celý příspěvek

 • tomas.kotnour
  18:38 15.10.2018

  @crusader

  Do jednoho kurzu už nastupuje kolem 20 účastníků DVC, 4 kurzy za rok...

  @crusader

  Do jednoho kurzu už nastupuje kolem 20 účastníků DVC, 4 kurzy za rok...

 • crusader
  18:23 15.10.2018

  Společnost je pro dobrovolnou ZVS nakloněná jen proto, protože se jedná o dobrovolnou ZVS. Proč by mi měla vadit, když mě nikdo nebude nutit abych na ni nastoupil. Takže to bude ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Společnost je pro dobrovolnou ZVS nakloněná jen proto, protože se jedná o dobrovolnou ZVS. Proč by mi měla vadit, když mě nikdo nebude nutit abych na ni nastoupil. Takže to bude takové aby se vlk nažral a koza zůstala celá.

  Jak velká podpora by asi byla v případě povinné vojenské služby dlouhé třeba 6 měsíců s několika povinnými vojenskými cvičeními o délce 6týdnů např každý rok po dobu 5 let po skončení ZVS.

  POKOS je jen taková prezentace armády pro náctileté puberťáky. Těm se to bude líbit už jen proto, že se ulejou z výuky, potěžkají si brena, vlezou do panduru nebo zastřílí ze vzduchovky.
  Už by se jim to líbilo míň, kdyby se museli učit na další předmět (branná výchova) a dostávali by z něj známky.

  Jak se může armáda smysluplně prezentovat, když ani sama neví co chce. Bylo snad málo Bílých knih obrany? Už ten název - já mám bílou v armádě spojenou se symbolem kapitulace (tedy dokud nezavedeme říční flotilu, to by to pak byla barva slavnostní uniformy námořníků :-))
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  18:06 15.10.2018

  Crusader

  Nechápeš mě, průzkumem chci jen doložit, že ve společnosti je tomu veskrze nakloněna. Problém jakéhokoliv průzkumu na toto téma je, že společnost vlastně nezná co se ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Crusader

  Nechápeš mě, průzkumem chci jen doložit, že ve společnosti je tomu veskrze nakloněna. Problém jakéhokoliv průzkumu na toto téma je, že společnost vlastně nezná co se tím vlastně myslí, protože se o tom vůbec nemluví.

  Daleko důležitější je motivace ročníků co dovrší odvodového věku. A na to průzkumy nemáme, navíc by nebyli dost směrodatné, protože by na ně odpovídali lidé cca od 8 let věku.

  Je důležité, aby se armáda sebeprezentovala, což nyní již dělá v rámci programu POKOS a i ten by chtěl více rozvíjet. Pokud se jen tak zavede dobrovolná služba, tak bez prezentace nebude mít úspěch, proto jsem psal o jakési "pozvánce o dostaveníčko s armádou", před tím by u mladších ročníků fungoval systém POKOS.

  Problémem současného stavu nenaplněnosti AČR je právě jakési vzdálení armády od společnosti a armáda dlouhodobě podcenila informovanost o ní samé. Tak trochu vzdáleně by to probíhalo jako takový PSYOPS :)
  Skrýt celý příspěvek

 • crusader
  17:54 15.10.2018

  semtam
  ale u toho druhého je to něco podobného.
  Když vynechám, že respondenti nad 40let tvoří více než 48% (40let a ostatní odpovědi), tak je tam rozpor mezi souhlasem s ...
  Zobrazit celý příspěvek

  semtam
  ale u toho druhého je to něco podobného.
  Když vynechám, že respondenti nad 40let tvoří více než 48% (40let a ostatní odpovědi), tak je tam rozpor mezi souhlasem s dobrovolnou ZVS a ochotou na ni nastoupit. Pro dobrovolnou ZVS je tam sice 87%, ale 56% by nebylo ochotno se jí zúčastnit a dalších 19% by nešlo na delší než 3 měsíce (ovšem taková ZVS je na nic). Takže máte 75% respondentů co vůbec nejsou ochotni se ZVS účastnit nebo jít jen na krátké cvičení. Navíc ani u mladých není to není jiné. Souhlasí se ZVS ale měl by na ní jít někdo jiný (24let jen 30% ochotných jít na ZVS delší než 4 měsíce, 25let a 22let jen 25%, 27let jen 15%, 29 let jen 16%, trochu to stoupá u 30let tam je to 32% -ale jsou to ve skutečnosti jen 2 respondenti -u dalších to nemá význam hodnotit). Ano máte pravdu, stav společnosti je k ZVS kladný (asi jako u voleb). Všichni ví jak jsou potřebné a pak je účast 16 % jako u 2 kola senátních voleb. U dobrovolné ZVS je to podobné, všichni ji chtějí ale nikdo na ní nechce.

  Docela by mě zajímalo, kolik lidí se ročně účastní dobrovolných vojenských cvičení (ne přijímacího kurzu do armády), to by asi tak odpovídalo zájmu o dobrovolnou ZVS. Je ale rozdíl být někde 6 týdnů, nebo 6 měsíců (to by asi byla pravděpodobná délka dobrovolné ZVS)
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  17:15 15.10.2018

  Crusader

  Navíc model, který prezentuji počítá jen s velmi malým zlomkem lidí, kteří by ZVS absolvovali.

  Ba naopak si myslím, že pokud by se vše rozběhlo, tak bude o službu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Crusader

  Navíc model, který prezentuji počítá jen s velmi malým zlomkem lidí, kteří by ZVS absolvovali.

  Ba naopak si myslím, že pokud by se vše rozběhlo, tak bude o službu větší zájem, než kolik kapacit může armáda přijmout.
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  17:13 15.10.2018

  Crusader

  A ten druhý průzkum je zase od respondentů mladších ročníků. Ale ta pointa je úplně někde jinde. Je důležité, pokud by se měla zavádět ZVS na dobrovolném základě, aby ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Crusader

  A ten druhý průzkum je zase od respondentů mladších ročníků. Ale ta pointa je úplně někde jinde. Je důležité, pokud by se měla zavádět ZVS na dobrovolném základě, aby významná část společnosti toto podporovala. Průzkum ukazuje, že stav ve společnosti je k tomuto kroku kladný, když navíc v lidech ještě rezonuje povinná služba.

  U mladších ročníků, těch co se nachází na školách, se má zase volit jiný přístup viz. POKOS.

  Samozřejmě, že mnoho mladých z mladších ročníků je ovlivněna od starších bambulů, co jenom skuhraj a vymlouvají se. POKOS i tento fenomén z části vyrovnává.
  Samozřejmě armáda ve společnosti se musí nějak sebeprezentovat, aby jí společnost brala kladně a více se propojili vazby mezi armádou a společností.
  Skrýt celý příspěvek

 • crusader
  16:47 15.10.2018

  semtam
  jste dost velký optimista pokud podle těch odkazů co jste tu uvedl soudíte, že postoj společnosti k ZVS je kladný (asi jako MO u průzkumu z roku 2015)

  Již ten výběr ...
  Zobrazit celý příspěvek

  semtam
  jste dost velký optimista pokud podle těch odkazů co jste tu uvedl soudíte, že postoj společnosti k ZVS je kladný (asi jako MO u průzkumu z roku 2015)

  Již ten výběr respondentů - 60,8% jsou respondenti nad 35 let, tedy ti co s velkou pravděpodobností absolvovali povinnou ZVS (tedy alespoň muži, tedy cca 30% - ti pravděpodobně odpoví: Ano jsem pro obnovení ZVS (mě už se to netýká, když jsem to absolvoval já, tak to ti mladí můžou absolvovat taky, aspoň z nich armáda udělá chlapy.....), podobně by asi odpovídala většina žen. Výsledek v průzkumu: 28% rozhodně ano, 35% spíše ano - výsledek pro MO - O VOJENSKOU SLUŽBU JE ZÁJEM
  55% respondentů není ochotno se účastnit ani 12 týdenního cvičení, V případě přímého vojenského napadení by jen 36% respondentů bylo ochotno se zbraní v ruce bránit vlast (zase předpokládám hlavně ty starší, mají rodiny a proto co bránit), ale 67% by bránilo vlast na civilce :-))))))
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  16:05 15.10.2018

  kazd

  Plus mínus 17 týdnů je údaj z tohoto světa, doba může být v praxi i delší, záleží na specializaci dané pozice. V oné době se samozřejmě nepiluje jen a pouze spolupráce, ale ...
  Zobrazit celý příspěvek

  kazd

  Plus mínus 17 týdnů je údaj z tohoto světa, doba může být v praxi i delší, záleží na specializaci dané pozice. V oné době se samozřejmě nepiluje jen a pouze spolupráce, ale také ovládání dané zbraně, apod. Odpovídající délka je právě odvozena ze znalostí výcviku a používaných metod.

  Výcviková brigáda má nižší výdaje než výsadkový pluk, už jen proto, že není profesionální a také není výsadková... Význam této brigády je z dlouhodobého hlediska přínosnější, než výsadkový pluk.

  Je ale chybou dávat nějaké rovnítko či říkat co je lepší a co horší, protože různé druhy zbraní či složení armádních celků mají své významy.

  AČR vzhledem k síle ČR měla/mohla disponovat následujícím složením

  1. těžká brigáda - pásy
  2. střední brigáda - kola
  3. lehká brigáda (pluk) - výsadková
  4. pěší brigáda - výcviková
  Skrýt celý příspěvek

 • kazd
  15:40 15.10.2018

  myšlenka dobrá, ale chybí tomu pohled 21 století z hlediska metod a znalostí
  "17 týdnů by se pilovala spolupráce v rámci jednotky, čety, praporu"
  To je lhůta jak z jiného ...
  Zobrazit celý příspěvek

  myšlenka dobrá, ale chybí tomu pohled 21 století z hlediska metod a znalostí
  "17 týdnů by se pilovala spolupráce v rámci jednotky, čety, praporu"
  To je lhůta jak z jiného světa...
  Zvažovaný výsadkový pluk má z pohledu cost/income násobně větší hodnotu než popisovaná lehká výcviková.
  Skrýt celý příspěvek

 • kazd
  15:40 15.10.2018

  myšlenka dobrá, ale chybí tomu pohled 21 století z hlediska metod a znalostí
  "17 týdnů by se pilovala spolupráce v rámci jednotky, čety, praporu"
  To je lhůta jak z jiného ...
  Zobrazit celý příspěvek

  myšlenka dobrá, ale chybí tomu pohled 21 století z hlediska metod a znalostí
  "17 týdnů by se pilovala spolupráce v rámci jednotky, čety, praporu"
  To je lhůta jak z jiného světa...
  Zvažovaný výsadkový pluk má z pohledu cost/income násobně větší hodnotu než popisovaná lehká výcviková.
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  15:24 15.10.2018

  PavolR

  Právě že vzhledem k atmosféře a lidským zdrojům je zavést výcvikovou brigádu dost minimalistické. Ba naopak bych se obával, že ve finále může být spíše přetlak, než to, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  PavolR

  Právě že vzhledem k atmosféře a lidským zdrojům je zavést výcvikovou brigádu dost minimalistické. Ba naopak bych se obával, že ve finále může být spíše přetlak, než to, že tato brigáda bude neobsazena. Je zpočátku jedno, zda tato brigáda bude mít 1000, 2000, 3000 či více branců. Smyslem této brigády není to aby dosahovala profesionální úrovně ostatních celků AČR, ale to aby ve společnosti stoupalo % lidí, kteří prošli vojenským výcvikem a vlastně by se jednalo o mobilizační zálohy a další výhody jsem popsal.

  Co je nejdůležitější je zvolit vhodnou délku služby. Má představa 8 měsíců je možná až moc, lepší by se mohl jevit model s 6 měsíční službou, méně by bylo již poměrně málo a spíše by se to blížilo jen k základnímu vojenskému výcviku.

  Postoj společnosti k ZVS je poměrně kladný, jak ukazují různé průzkumy, tak o nějakém fiasku nemůže být řeč.

  http://www.securityoutlines.cz...

  https://www.vyplnto.cz/realizo...
  Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  08:13 15.10.2018

  semtam:
  Zaviesť rovno výcvikovú brigádu je podľa mňa, vzhľadom na ľudské zdroje a spoločenskú atmosféru v ČR, príliš ambiciózne, by možno až "huráoptimistické". Možno tak ...
  Zobrazit celý příspěvek

  semtam:
  Zaviesť rovno výcvikovú brigádu je podľa mňa, vzhľadom na ľudské zdroje a spoločenskú atmosféru v ČR, príliš ambiciózne, by možno až "huráoptimistické". Možno tak výcvikový pluk by bol o počte okolo 1500 prinajmenšom pre začiatok realistickejší (a ešte ani ten sa nemusí podariť naplniť). Totižto vy nemáte k dispozícii komplet celý ročník a spomedzi neho ochotných, ale iba spôsobilých v rámci daného ročníka (nielen fyzicky, ale aj psychicky!) a v rámci toho ochotných. A to už sme potom na úplne iných percentách ...
  Ono totiž, keď si stanovíte príliš ambiciózne kritéria, ich nenapĺňanie sa bude javiť ako fiasko a môže hroziť strata politickej i spoločenskej podpory.
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  03:04 15.10.2018

  KOLT

  Ohledně oné "lehké výcvikové" brigády jsem se částečně inspiroval z estonských sil.
  Mechanismus výcviku, by se neprováděl v době průseru, jak píšeš, protože na to je již ...
  Zobrazit celý příspěvek

  KOLT

  Ohledně oné "lehké výcvikové" brigády jsem se částečně inspiroval z estonských sil.
  Mechanismus výcviku, by se neprováděl v době průseru, jak píšeš, protože na to je již pozdě.

  Má vize spočívá v znovuobnovení základní vojenské služby, ale naprosto v jiné podobě. Nemá smysl a ani nejsou možnosti ji zavádět plošně, jak to bývalo. ZVS by byla na bázi dobrovolně - výběrovém systému. V praxi by to zhruba probíhalo tak, že každý, kdo dovrší věku 18 let obdrží od armády pozvánku (nikoliv rozkaz) o dostaveníčko s armádou a tam v přátelské atmosféře mu blíže představí o co se jedná, co získá a samozřejmě místo pro otázky. Samozřejmě i nadále může být rozkaz, ale pro začátek bych jednal v rukavičkách a hlavně armáda by měla zájem o daleko nižší počet vojáků, než bývalo.

  Ona brigáda by mohla mít cca 3000 osob. Vzhledem k tomu, že v jednom ročníku je cca 114 000 lidí (mužů i žen) a armáda by měla zájem o cca 3000 z nich by v praxi znamenalo že službu/výcvik podstoupí 2,6% z nich. Což v reálu znamená cca 5% mužů z ročníku. Nemělo by se zapomínat na to, že mohou nastoupit i ženy, které by mohli z celkového stavu dosáhnout 10% což by odpovídalo zhruba 2 rotám či menšímu praporu. Výcvik by mohl mít délku 8 měsíců z toho 12 týdnů základní vojenský výcvik, 6 týdnů základní speciální výcvik (kulometníci, střelci, řidiči, obsluha RPG, zdravotníci, atd.), následujících 17 týdnů by se pilovala spolupráce v rámci jednotky, čety, praporu.

  Vzhledem k tomu, že by se jednalo o lehkou/pěší výcvikovou brigádu, tak její vozový park by se skládal z vozidel Tatra 4X4 (klidně i s přídavným pancířem korby), mohli by se objevit i vozidla Iveco LMV a také nová lehká vozidla či nechat dosloužit UAZ či Defender. Výzbroj by zahrnovala RPG-7, RPG-75, případně i Carl Gustav, AGS-17, minomety 81 mm (nebo nadále 82 mm). Je otázkou zda tuto brigádu vybavit také PTŘS, ale RBS-70 (apod.) by k ní cestu měl najít. Této brigádě by vyhovovala i kanónová výzbroj osazená na Tatra 4x4, asi nejlevnějším řešením a i efektivním by bylo osazení kanonu ZU-23-2 (takto se používá v Polsku a Estonsku). Pokud by AČR tuto brigádu chtěla v budoucnu nadále rozvíjet, tak by mohlo přijít na řadu dělostřelectvo v podobě BM-21 MT či lehkého dělostřelectva jako L119 či LG1 (D-30 již nemáme).

  Význam této brigády řeší prakticky již dnes neexistující zálohy, protože tato brigáda může každoročně produkovat cca 3000 lidí s vojenským výcvikem, dále prohlubuje vazby mezi armádou a společností, armáda si může z absolventů vybírat vhodné kandidáty pro profesionální službu a tím by se zkvalitňovalo její osazení, absolventi mohou poté působit v AZ, což rozšíří jejich stav.

  -------------------

  Ohledně nové "třetí" brigády není tato myšlenka v armádě žádnou neznámou. Dokonce se i uvažovalo, že by byla mechanizovaná, posléze se ustálila na lehké (expediční) brigádě a vzhledem k plánům modernizace AČR se má vytvořit onen zmiňovaný pluk. AČR co do svojí velikosti k poměru počtu obyvatel i ekonomické síle má v NATO jednu z nejmenších armád a tak vytvoření "třetí" brigády není vůbec nereálné a vlastně je i žádoucí. Proto je dost možné, že po ukončení plánů modernizace se objeví znovu snaha vybudovat na základě 43. vpr (toho času pluku) plnohodnotnou brigádu.
  Problém AČR je nadále v náboru nových lidí (lepší se, ale jak v čem) a škrtům v rozpočtu let minulých a také neexistujících záloh. Výše mnou popsaná brigáda by časem mohla dopomoci dostat AČR do velikosti jakou by měla mít vzhledem k počtu obyvatel ČR a také by víc propojila společnost s armádou.
  Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  22:44 13.10.2018

  semtam, souhlasím, struktura pozemních sil belgické armády skutečně není něco, co bychom měli kopírovat. Ona je také Belgie poměrně dost v závětří (pokud se znovu nezblázní Německo ...
  Zobrazit celý příspěvek

  semtam, souhlasím, struktura pozemních sil belgické armády skutečně není něco, co bychom měli kopírovat. Ona je také Belgie poměrně dost v závětří (pokud se znovu nezblázní Německo nebo se Británie nerozhodně k opakování stoleté války ;-) ). Čili je logické, že mají důraz spíše na letectvo, protože tím by dokázali k celkové síle NATO přispět mnohem více. A lehká pěchota je holt na ty expedice.

  My jsme na hranicích nárazníkového pásma či rovnou v něm. Čili je logické, abychom měli silnou pěchotu. Pokud se skutečně podaří přezbrojit 7. mbr na moderní BVP, bude to slušná síla (a ano, také bych byl raději, kdybychom měli takových brigád třeba celou divizi ;-) ), kdybychom jí pořídili ještě další varianty na podvozku BVP (V-SHORAD, minomety, stíhače tanků, VPP...) a ideálně relevantní počty MBT (alespoň 60), bude to síla, se kterou je třeba počítat.

  Ještě by to chtělo přebudovat 4. brn, aby jednak měla 4 prapory, jednak byly dostatečně silné početně i technikou. Jak píše Starlight, tenhle motostřelecký kočkopes je... prostě kočkopec.

  Jinak cíl vybudovat lehkou brigádu AČR skutečně nemá. Místo ní buduje jako třetí manévrový prvek výsadkový pluk. Podle mě je to logické – potřebujeme sílu, která bude primárně orientovaná na úkoly v rámci zahraničních misí. V případě intenzivního konfliktu s technicky vyspělým protivníkem pak bude plnit úkoly pro jednotky typu commando. Tedy asymetrický boj, ať již z pozice síly či opačně (téměř všechny podobné jednotky jsou tak využívané). A na to nám stačí pluk i výhledově.

  Výcviková brigáda zní zajímavě. A určitě je to věc, o které by se měla vést seriózní diskuse, protože v situaci bez mobilizačního potenciálu je potřeba mít k dispozici dobře propracovaný mechanizmus výcviku, který by se spustil v případě průšvihu.
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  21:16 13.10.2018

  Oprava, RGW 90 HH není samozřejmě ATGM, ale RPG .

  Oprava, RGW 90 HH není samozřejmě ATGM, ale RPG .

 • semtam
  21:13 13.10.2018

  Starlight

  A já jsem popsal nevýhody co tento model obnáší. Samozřejmě armádu Belgie postihl jako drtivou většinu armád onen trend co vznikl v 90. letech, armády zmenšovat a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Starlight

  A já jsem popsal nevýhody co tento model obnáší. Samozřejmě armádu Belgie postihl jako drtivou většinu armád onen trend co vznikl v 90. letech, armády zmenšovat a zlehčovat. Tento trend skončil rokem 2014, kdy se na bojích v Ukrajině ukázalo, že armáda bez konvenčního dělostřelectva, tankové podpory a mechanizovaných vojsk nemá moc šancí na přežití pokud protivník těmito zbrani disponuje. Ovšem pokud armádě chybí ony prostředky, není ještě nic ztraceno, pokud armáda disponuje bohatým množstvím ATGM, RPG (RPG-7, Carl Gustav, M72 LAW, RPG-29, apod.), a minomety, prostě a jednoduše je nasycena bohatou pěchotní výzbrojí. Tato armáda může vést účinný asymetrický boj.

  Bohužel v případě Belgie nevidím ani tento důraz, protože na to, že je utvořena jako ryze pěchotní, má velmi málo zbraní této kategorie. V rámci ATGM vlastní 66 kusů SPIKE-MR a 111 kusů RGW 90 HH (MATADOR). U minometů je situace obdobná, cca 70 ráže 81 a 120 mm, v rámci děl je zastoupena lehká 105mm houfnice LG1 v počtu 24 kusů.
  Na to, že armáda Belgie má velmi malý počet vozidel palebné podpory a de-facto KBVP navíc absentují tanky a samohybné i tažené dělostřelectvo ráže 155mm, tak pěchotní výzbroj je velmi slabě zastoupena vzhledem k struktuře armády. Bohužel nikde (v rychlosti) nemohu ani dohledat zda vlastní MANPAD, což je pro pěchotu také velmi důležitá zbraň.

  Navíc oním trendem z 90. let nelze obhájit početnou v současné době objednanou dodávku vozidel Griffon, které nahradí Piranha a Dingo, což možná časem povede i vyřazení vozidel s kanony 30 a 90 mm. Na vozidla Griffon tyto kanony (věže) již osadit nelze. Paradoxně největší palebnou sílu budou mít průzkumné Jaguary.

  Celkově na mě OS Belgie působí dost nevyváženým dojmem a jakožto pěší armáda disponuje skromnou pěchotní výzbrojí a dokonce některé důležité zbraně (MANPAD) prakticky absentují. Belgický model je příklad toho, jak se to dělat nemá než jak má vypadat pěchotní armáda.

  Ale v rámci expedičních sil pro různé mírové mise určitě může být přínosem, nebo jako uskupení k podpoře jiných armád viz. Pobaltí. V rámci NATO by prakticky plnili jakési lehké zálohy. Cynik by je mohl označit za kanonfutr.
  Skrýt celý příspěvek

 • Gibon
  14:12 13.10.2018

  Starlight: vdaka za tieto dlhe prispevky.

  Vies mi prosim povedat svoj nazor na:
  Poziadavka NATO na tazku brigadu u OS SR je znama.
  Je osamostatnenie tankov v druhej brigade z ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Starlight: vdaka za tieto dlhe prispevky.

  Vies mi prosim povedat svoj nazor na:
  Poziadavka NATO na tazku brigadu u OS SR je znama.
  Je osamostatnenie tankov v druhej brigade z 21. zmiesaneho práporu do samostatneho tankoveho praporu s predpokladanym zlozenimo 1 tank.prapor, dva mechanizovane pr. a 1 motorizovaneho pr., snahou o vybudovanie tazkej brigady zapadneho vzoru?
  Skrýt celý příspěvek

 • Starlight
  12:44 13.10.2018

  @ semtam Datum: 12.10.2018 Čas: 03:02

  Já ale nerozporuji, že těžká mechanizovaná brigáda je v principu silnější než střední. Jen jsem více rozepsal, co je to ten belgický model ...
  Zobrazit celý příspěvek

  @ semtam Datum: 12.10.2018 Čas: 03:02

  Já ale nerozporuji, že těžká mechanizovaná brigáda je v principu silnější než střední. Jen jsem více rozepsal, co je to ten belgický model bez tanků.

  Belgie prostě na obraně šetřila a stále šetří. V roce 1989, kdy měli dvě mechanizované/tankové divize (značná část sil byla vysunuta hluboko na území tehdejšího Západního Německa). Po roce 2000, ve zcela jiném bezpečnostním prostředí šli cestou dvou netěžkých brigád, které dnes mají, a poslední Leopard 1 slavnostně vyřadili v roce 2015.

  Ano, Belgie viděla budoucnost v lehčích jednotkách, které jsou lépe nasaditelné v expedičních silách v operacích, které převažovaly v posledním čtvrtstoletí. Tedy v době, kdy rozhodovali o budoucí podobě sil. Nicméně z pohledu Belgie a její geografické polohy v rámci NATO budou pro ně všechny vojenské operace NATO daleko v zahraničí, tedy hodně expediční.

  Není bez zajímavosti, že v současnosti slouží vedle sebe v Litvě pod německým velením zesílené mechanizované roty belgické armády s Piraňami a české armády s Pandury. Z hlediska odstrašení nejcennější těžké mechanizované síly do „litevského“ praporu ale poskytuje Německo/Holandsko a Norsko (tanky Leopard 2, houfnice PzH 2000 a BVP CV90). Jak je vidět na tomto příkladu, v rámci NATO jsou za těžké mechanizované síly považovaný jednotky, které mají čistokrevné tanky MBT.

  To, že belgická střední brigáda nemá tanky a OT neklasifikují jako BVP, je opravdu dáno západní koncepcí pro tento typ lehčích kolových obrněných transportérů. Základem je skutečně autobus (Piranha IIIC až pro 9 vojáků výsadku), který převáží hlavní bojovou sílu – pěchotu. Ta v boji sesedá a bojuje svými ručními zbraněmi a přenosnými PTŘS. Klíčem k definici síly jednotky je tedy množství převážené pěchoty i na úkor palebné síly vlastního OT (zpravidla jen velkorážný kulomet). Palebnou podporu vyšších ráží pak poskytují specializovanější vozidla (30 mm, 90 mm) s mezenou nebo žádnou přepravní kapacitou.

  AČR se držela svého motostřeleckého dědictví a Pandury II označuje KBVP, ale vzhledem k nízké balistické ochraně je jejich reálná taktika nasazení blízká OT. Tedy pěchota musí ven a jít napřed. Problém s nízkým počtem převážené pěchoty (6 členů výsadků na vozidlo) ale zůstává a nízký počet vozidel v rotě (opět dědictví po motostřelecké koncepci, která ale na každé 3 BVP „měla“ statisticky mít ještě jeden MBT) se pro ostré operace zatím řeší úkolovým navýšením počtu vozidel (naši v Litvě).

  Dalším z dědictví motostřeleckých tradic je, že v rámci akvizice pandurů nebyla nikdy v plánech varianta vozidlo palebné podpory se zbraní vyšší ráže (90 mm, 105 mm nebo něco ekvivalentního). Opět díky tomu, že v původní motostřelecké koncepci ČSLA se to řešilo tanky. Jenže AČR u těchto jednotek tanky nemá, takže koncepčně máme něco špatně. A naopak prapory belgické střední brigády tuto integrální schopnost palebné podpory mají.

  Tyto dlouhé příspěvky se sice moc netýkají vlastního tématu článku, ale snažím se trochu popsat onen belgický model armády bez těžkých mechanizovaných sil (bez těžkých BVP a tanků). Jejich střední brigáda opravdu neumí to, co těžká brigáda (NATO), ale rozhodně to není to, co jsou naše prapory nebo brigáda s Pandury.
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  12:33 13.10.2018

  Nesher

  Ale vzdyt o tom pisu a navic jsem pro vytvoreni lehke vycvikove brigady, pokud chces, klidne to rozvedu, az bude cas.

  Nesher

  Ale vzdyt o tom pisu a navic jsem pro vytvoreni lehke vycvikove brigady, pokud chces, klidne to rozvedu, az bude cas.

 • Nesher
  11:45 13.10.2018

  semtam
  Ta lehká brigáda v žádných oficiálních dokumentech nefiguruje, je to jen taková úvaha co by kdyby. Reálně nic takového nebude a ani ne tak kvůli penězům, ale hlavně kvůli ...
  Zobrazit celý příspěvek

  semtam
  Ta lehká brigáda v žádných oficiálních dokumentech nefiguruje, je to jen taková úvaha co by kdyby. Reálně nic takového nebude a ani ne tak kvůli penězům, ale hlavně kvůli nedostatku lidských zdrojů, podívej se na početnost ročníků 1998 a později. I ten výsadkový pluk bude celkem oříšek naplnit.
  Obávám se, že pokud bude chtít AČR udržet ten naplánovaný stav 24 000 vojáků + dalších několik tisíc vojáků mimo strukturu AČR (VZ, VP, Hradní stráž, MO), bude nutné dříve či později sáhnout k rekrutaci cizinců (na nejnižší pozice) výměnou za občanství, v US Army je to např. celkem běžné.
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  11:01 13.10.2018

  Nesher

  To ano, ale zamer je vyhledove vytvorit dalsi brigadu. Mas pravdu, ze s tim vyvazanim jsem prestrelil, ale to nijak nemeni to o cem pisu.

  Nesher

  To ano, ale zamer je vyhledove vytvorit dalsi brigadu. Mas pravdu, ze s tim vyvazanim jsem prestrelil, ale to nijak nemeni to o cem pisu.

 • Nesher
  08:36 13.10.2018

  Semtam
  Máš v tom trochu zmatek, 43. vpr. samozřejmě strukturu 4. br. opustí a to relativně brzo, 1.10. 2020. A jak správně píše Starlight, nebude nahrazen jiným praporem, tj. ze ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Semtam
  Máš v tom trochu zmatek, 43. vpr. samozřejmě strukturu 4. br. opustí a to relativně brzo, 1.10. 2020. A jak správně píše Starlight, nebude nahrazen jiným praporem, tj. ze 4. brigády se stane de facto pluk.
  A žádná lehká brigáda nebude, v tom máš pravdu, protože na bázi 43. praporu vznikne, právě toho 1.10. 2020 výsadkový pluk, který by měl dosáhnout do začátku roku 2026 plných operačních schopností.
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  04:50 13.10.2018

  Starlight

  Schválně jsem si dohledal, že skutečně se objednávali v roce 2006 a po 11 letech je chtějí nahradit Griffonem mi moc hlava nebere, ale je to jejich armáda, jejich ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Starlight

  Schválně jsem si dohledal, že skutečně se objednávali v roce 2006 a po 11 letech je chtějí nahradit Griffonem mi moc hlava nebere, ale je to jejich armáda, jejich prachy. Automaticky jsem předpokládal, že pokud se mají nahrazovat, tak již mají něco odslouženo, ale není tomu tak.

  Já jsem pochopil na co narážíš a vlastně ony početné brigády co se praporů či techniky týká tě oslovují a máš pro ně jakousi slabost (plus expedice). Já jsem poznamenával, že i když mají několik set vozidel (což my papírově máme také) a ano v reálu naše brigády mají nižší počet, tak oproti belgické brigádě mají zase větší palebnou sílu. Belgická brigáda má cca 40 vozidel Piranha vyzbrojených 30mm kanonem a 90mm kanonem. Pokud se plány na pořízení 417 vozidel Griffon naplní, tak je možné, že o tato vozidla přijdou, určitou náhradu lze spatřovat u vozidel EBRC Jaguar.

  A nyní se podíváme, jak má vypadat naše 7. mbr. Bude disponovat minimálně 210 BVP (z toho určitý počet zabezpečovacích vozidel) a následně přibudou další verze, jako samohybné minomety, apod. K tomu navíc má tankovou rotu. Pandury od 74. lmp, se s velkou pravděpodobností přesunou pod 4. brn.

  Početní stav techniky bude v této brigádě sice stále pod početní úrovní belgické brigády, jenže palebnou sílu bude mít několikanásobnou. Belgická brigáda bude disponovat pouze "autobusy" pro pěchotu a pro bojovou činnost jí zůstanou jen průzkumná EBRC Jaguar.

  V budoucnu bude mít 7. mbr větší bojovou hodnotu, než celá pozemní armáda Belgie. K tomu bude AČR disponovat 4. brn a 13.dp (logistiku záměrně vynechávám).

  Ohledně vyvázání 43.vpr ze struktury 4. brn uteče ještě hodně vody a není vůbec jisté, zda se ona třetí lehká brigáda vůbec utvoří, první náznaky můžeme očekávat za 10 let. Dříve by to přineslo víc škody než užitku. A ohledně lehké brigády mám problém s jejím určením a také v návaznosti s nedostatkem lidských zdrojů. Lehkou brigádu bych nejlépe viděl jako výcvikovou, což by obnášelo znovuzavedení základní vojenské služby nejlépe na výběrovém základě (nikoliv plošně), což si ale žádný politik nelajzne, protože by mohl jít od koryta. Armáda má problém v neexistenci záloh. Je sice pěkné, že máme několik desítek tanků a BVP pro mobilizační zálohy, problém je, že nemáme mobilizační zálohy. "Třetí" lehká brigáda na profesionálním základě sice zvýší bojeschopnost AČR, pokud se podaří ji naplnit, ale nezvýší jí o tolik jako lehká "výcviková" brigáda. lehkou profesionální brigádou si spíš hrajeme na amíky ale neřešíme reálné potřeby obrany ČR.
  Skrýt celý příspěvek

 • Starlight
  01:54 13.10.2018

  @ semtam Datum: 12.10.2018 Čas: 03:02

  Ale oni belgická vozidla Piranha IIIC nakoupené v rámci programu náhrady tanků Leopard 1, OT M113 a dalších obrněných vozidel, jsou zhruba ...
  Zobrazit celý příspěvek

  @ semtam Datum: 12.10.2018 Čas: 03:02

  Ale oni belgická vozidla Piranha IIIC nakoupené v rámci programu náhrady tanků Leopard 1, OT M113 a dalších obrněných vozidel, jsou zhruba staré jako české Pandury II. Belgičané svoje první vozidla dostali v roce 2007. Průzkumné Pandury I jsou skutečně o desetiletí starší (první dostaly v roce 1998), ale čerstvě malě proběhnout probíhěhnout modernizace protiminové ochrany (švýcarský RUAG).

  Jádro mého srovnávacího příspěvku bylo myšleno být někde jinde. Ona totiž není brigáda jako brigáda. Belgická „La Brigade Medium“ má totiž 5 manévrových praporů oproti 4 u české 4. brn. Z těch 5 praporů jsou plné 4 střední mechanizované prapory s vozidly Piranha IIIC (https://www.youtube.com/watch?... a jeden je lehký pěší (motorizovaný, schopný rychlého přesunu letouny C-130 včetně přistávacích výsadků, https://youtu.be/chfOscROVKo)....

  Česká „střední brigáda“ 4. brn je takový hybrid, který má dnes sice 4 manévrové prapory, z toho ale jen 2 mechanizované (41.,42.) jsou plně vyzbrojeny Pandury. Brigáda má dále jeden motorizovaný (44.) s mixem Pandurů, IVECO LOV a nákladních automobilů a pak pochopitelně výsadkový prapor (43.) s lehkými nepancéřovanými vozidly na podvozku LR 130. 43. vpr bude navíc v blízké době vyvázán ze struktury 4. brn. A to zřejmě bez nahrazení jiným manévrovým praporem.

  Je tedy vidět obrovský rozdíl v síle belgické a české brigády, který se dá jednoduše vyjádřit počtem nakoupené techniky nebo tímto zdlouhavým popisem.

  Rozdíl v síle jednotek dále umocňuje odlišná (západní vs. stávající historická „motostřelecká“ u AČR) struktura/velikost družstev čet, rota a praporů. Dále přepravní kapacita OT Piranha IIIC FUS a KBVP Pandur IICZ. Dobře je to vidět i v odlišené koncepci a tradici manévrového obrněného průzkumu - proto mají Belgičané 50+ obrněných průzkumných vozidel na bázi OT, kdežto AČR má k dispozici jen 16 průzkumných Pandurů s velmi odlišnou koncepcí nasazení.
  Skrýt celý příspěvek

 • Starlight
  00:11 13.10.2018

  PavolR Datum: 12.10.2018 Čas: 07:44 „M1128 už neslúži nikde - stiahli ju od bojových jednotiek, lebo sa neosvedčila“.

  Tak to bohužel není pravdivá informace. Byla jen předčasně ...
  Zobrazit celý příspěvek

  PavolR Datum: 12.10.2018 Čas: 07:44 „M1128 už neslúži nikde - stiahli ju od bojových jednotiek, lebo sa neosvedčila“.

  Tak to bohužel není pravdivá informace. Byla jen předčasně ukončena výroba. Již vyrobené stroje slouží dále a jsou pravidelnými návštěvníky na českých silnicích :-).

  US ARMY v rámci zlepšení bojových možností SCBT brigády zreorganizovala protitankové jednotky. Všechna vozidla M1184 Stryker ATGM s řízenými střelami TOW2 a právě vozidla M1128 Mobile Gun System jsou sloučeny do jedné švadrony (roty) těžkých zbraní, které jako celek už disponuje slušnou palebnou silou a je tabulkách NATO vedená jako rota „kolových stíhačů tanků“.
  Skrýt celý příspěvek

 • Marcus
  12:29 12.10.2018

  Lukas

  O věž Hitfact byh neměl strach. Je použita na italském Centauro II. Technická podpora pro ni rozhodně zůstane zachována.
  Co se týče Cockerillu tak také nemám strach o ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Lukas

  O věž Hitfact byh neměl strach. Je použita na italském Centauro II. Technická podpora pro ni rozhodně zůstane zachována.
  Co se týče Cockerillu tak také nemám strach o technickou podporu. Ta zůstane zachována.

  Hlavně se nepouštět do žádného vlastního vývoje nebo vyjednávání o přenášení výroby věže do čech. Prostě nakoupit a osadit.

  Pouze 100 Pandurů bylo politické řešení. Špatné řešení. Přišli jsme právě o doprovodná vozidla jako velitelská, řídící a minomety...
  Skrýt celý příspěvek

 • Lukas
  12:09 12.10.2018

  Pro Rase - o Pandurach mówię w kontekście roku 2006 - nie 2018...
  Moim zdaniem trzeba było albo realizować kontrakt "w pełnym wymiarze" (199 wozów) - i zbudować sobie brygadę w ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pro Rase - o Pandurach mówię w kontekście roku 2006 - nie 2018...
  Moim zdaniem trzeba było albo realizować kontrakt "w pełnym wymiarze" (199 wozów) - i zbudować sobie brygadę w stylu włoskich na VBM Freccia
  Albo wcale
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  11:21 12.10.2018

  však nezavrhuju, jen mi přijde poněkud přehnané, aby byl plavbyschopný Pandur pilířem výzbroje jedné ze dvou brigád co AČR má. Teď sice nic lepšího nemáme, ale až budou jednou ...
  Zobrazit celý příspěvek

  však nezavrhuju, jen mi přijde poněkud přehnané, aby byl plavbyschopný Pandur pilířem výzbroje jedné ze dvou brigád co AČR má. Teď sice nic lepšího nemáme, ale až budou jednou dosluhovat, měli bysme to víc promyslet. Pokud zůstanou plavbychopná vozidla ve výzbroji řekněme jednoho lehkého praporu, tak s tím problém asi mít nikdo nebude - schopnost se může někdy hodit. I tak mi ale přijde spíš jako přehnaný luxus. Za mě by bylo nejlepší mít nová BVP osazená kanónem ráže 40-50 mm (+ minomety atd.), k nim Titusy a pak bych oželel klidně i ty tanky. Je to ale o konceptu nasazení
  Skrýt celý příspěvek

 • Marcus
  10:48 12.10.2018

  Rase:

  A k těm Pandurům.... plavbyschopnost bych úplně nezavrhoval. Jako OT s nějakým 12,7mm to dává smysl. Jak do budoucna pro AZ tak pro případ živelných katastrof je to dobrá ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Rase:

  A k těm Pandurům.... plavbyschopnost bych úplně nezavrhoval. Jako OT s nějakým 12,7mm to dává smysl. Jak do budoucna pro AZ tak pro případ živelných katastrof je to dobrá volba. Nikoli jako KBVP. Prostě tak jak to chtěla Indonesie, tam to plave dobře i v moři.
  Skrýt celý příspěvek

 • tomas.kotnour
  10:47 12.10.2018

  Rase:

  Nevím, jak moc je LAV III životaschopnější než Pandur II, když si z ní za oceánem nechají akorát svařenec korby... a LAV IV neplave.

  Rase:

  Nevím, jak moc je LAV III životaschopnější než Pandur II, když si z ní za oceánem nechají akorát svařenec korby... a LAV IV neplave.

 • juhelak
  10:43 12.10.2018

  Myslím že první vlastovkou kterou to začne bude až MO záda vypracování nějaké studie proveditelnosti modernizace t72 vyzkumnemu ústavu. To bude tak na dva roky. Podle výsledků ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Myslím že první vlastovkou kterou to začne bude až MO záda vypracování nějaké studie proveditelnosti modernizace t72 vyzkumnemu ústavu. To bude tak na dva roky. Podle výsledků studie se následně rozhodne jestli zmodernizujeme skladové staré tanky nebo koupíme nové.
  Nic takového mám dojem ještě neběží.
  Když už tu řešíte bvp tak taky bych nové pandury už nekupoval a tam kde tabulkové měli ještě být tak koupit Titus. Stávající pandury by měli projít modernizaci na zvýšení balistiky o jeden level a upusteni od plavby. Tenhle projekt už je snad dokončen.

  Tanky přijdou až po bvp, vrtulnicich, radarech, delostrelectvu, pvo a možná i stihackach. Teď jsme strašně daleko. Uvidíme co bude na trhu za 10 let. S krizí nemusí být nakonec nic
  Skrýt celý příspěvek

 • Marcus
  10:30 12.10.2018

  Rase:

  Mým vlhkým snem je jediná pásová platforma pro AČR.

  Palba v přední polo-sféře ještě jde, sranda je kolmo k podélné ose.

  Rase:

  Mým vlhkým snem je jediná pásová platforma pro AČR.

  Palba v přední polo-sféře ještě jde, sranda je kolmo k podélné ose.

 • Rase
  10:13 12.10.2018

  PavolR:
  tak ono nebylo moc z čeho vybírat. Jasně, Patria se ukázala být životaschopnější, to vlastně i ta Piranha, kterám snad ani nebyla nabídnuta (výrobce potřeboval udržet ...
  Zobrazit celý příspěvek

  PavolR:
  tak ono nebylo moc z čeho vybírat. Jasně, Patria se ukázala být životaschopnější, to vlastně i ta Piranha, kterám snad ani nebyla nabídnuta (výrobce potřeboval udržet Steyr). Německá nabídka Marderu byla poněkud mimo mísu :-D vlastní vývoj Zubru by byl akorát tak průšvih. Pandur ještě projde modernizací, nějaké ty roky ještě překlepe a pak se s ním můžou ještě dlouho bavit třeba AZ :-)

  hlavně doufám že než se začne hledat jeho nástupce, zamyslí se někdo nad konceptem nasazení AČR - většina armád na Západě plavbyschopnost nevyžaduje, tak bych ji taky opustil ve prospěch balistické ochrany a nosnosti. AČR s dvěma obrněnými brigádami na pásech + podpůrné jednotky kolem, je asi můj vlhký sen.

  tady je ještě ten obrázek Indonéského Panduru s věží Cockerill a laufem ráže 105 mm. Moc si neumím představit že z něj vystřelují cokoliv jiného než PTŘS. strop věže je myslím tak o polovinu vyšší jak u T-72 :-)

  http://www.palba.cz/album/albu...
  Skrýt celý příspěvek

 • Marcus
  09:59 12.10.2018

  PavolR

  Že MBT se rušit s největší pravděpodobností nebudou, to je fakt. To jsem ale nikdy netvrdil! Já zde pouze tvrdím a argumentuju že nákup MBT je pro AČR zbytečně drahý ...
  Zobrazit celý příspěvek

  PavolR

  Že MBT se rušit s největší pravděpodobností nebudou, to je fakt. To jsem ale nikdy netvrdil! Já zde pouze tvrdím a argumentuju že nákup MBT je pro AČR zbytečně drahý luxus, který si sice dovolit může, ale je to neefektivní řešení, které akorát odebere penize zpotřebnějších míst pro nakrmení "tankového ega"

  Však v těžkých mají MBT, tam je nepotřebují. Oni ty MBT i s kompletním zázemím mají, oni to nemusí řešit. Nám končí T72, my to řešit musíme....bohužel asi nákupem symbolického počtu MBT.
  Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  09:47 12.10.2018

  Marcus:
  Ponúkať sa to síce môže a nespochybňujem ani možnosť budúceho nákupu VPP pre AČR (no absolútnou prioritou by mali byť mínomety a až potom špekulovať na inými špeciálmi), ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Marcus:
  Ponúkať sa to síce môže a nespochybňujem ani možnosť budúceho nákupu VPP pre AČR (no absolútnou prioritou by mali byť mínomety a až potom špekulovať na inými špeciálmi), ale som toho názoru, že MBT sa v žiadnom prípade rušiť nebudú.

  Američania síce hľadajú VPP, ale nie pre svoje ťažké brigády!!!

  Rase:
  No hej, s ľahším srdcom sa ich zbavíte, ale aj tak škoda, že ste hneď nevybrali niečo lepšie. Iba tak na okraj k Titusom - snažia sa preniknúť aj ku nám :-) : https://www.aktuality.sk/clano...
  Skrýt celý příspěvek

 • Marcus
  09:37 12.10.2018

  PavolR

  To už ale hodně odbočujeme od tématu.

  Ty Pandury jim do Indonésie reálně nedojdou, ty Pandury jim tam už dávno došly, i když s dvou měsíčním zpožděním. Někdy na podzim ...
  Zobrazit celý příspěvek

  PavolR

  To už ale hodně odbočujeme od tématu.

  Ty Pandury jim do Indonésie reálně nedojdou, ty Pandury jim tam už dávno došly, i když s dvou měsíčním zpožděním. Někdy na podzim (asi září) minulého roku byly vyloženy v Severní Jakartě v tamním přístavu. Jednalo se o čtyři vozidla pro tři verze požadované Indonésií. Plovoucí OT s 12,7mm, neplovoucí KBVP s 30mm, neplovoucí VPP se 105mm. Už měsíc po doručení je předvedli na přehlídce v Bantenu. Tento rok CSG spolu s Pindadem dolaďuje (s menším zpožděním) sériovou výrobu Panduru v Bandungu.

  Teď jsi konečně napsal to co ti tady píšu celou dobu.

  Američani mají MBT, ale hledají VPP.

  V současné době se zachovají T72, co bude až skončí se uvidí. Ale nákup VVP a výstavba brigády bez MBT se nabízí.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jara
  09:37 12.10.2018

  Lukas

  TURMS je jen jeden z problémů nikoliv hlavní...

  Při konverzi na standard M4 byl tank nejprve rozebrán, přičemž na věži a korbě došlo k zásadním úpravám (výměna zadního ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Lukas

  TURMS je jen jeden z problémů nikoliv hlavní...

  Při konverzi na standard M4 byl tank nejprve rozebrán, přičemž na věži a korbě došlo k zásadním úpravám (výměna zadního čela korby, výměna dna korby pod řidičem, úprava motorpřevodového prostoru pro montáž powerpacku atd.). Přes 90 % dílů, skupin a podskupin je v konstrukci modernizovaného tanku buď nových, nebo upravených. Zástavbou dynamické ochrany a dalších modernizačních prvků došlo k navýšení hmotnosti tanku T-72M4 CZ (oproti nemodernizovaným verzím) zhruba o 6000 kg. Z tohoto důvodu došlo k zesílení podvozku a použití silnějších torzních tyčí. Na všechna pojezdová kola byly navíc přidány pružné dorazy.

  Naše M4CZ nemá s T72 mimo kanónu a nabíječe nic společného, při plánovaném původním počtu 350 ks měla v ČR vzniknout dodavatelská síť náhradních dílů ať už výroba našich originálních konstrukčních celků, nebo licenční výroba zahraničních.
  Tato servisní a výrobní síť samozřejmě při počtu 30 ks nevznikla byl by to ekonomický nesmysl a navíc některé podniky projektu už ani neexistuji a je tedy možné že už neexistuje ani kompletní technická dokumentace a ve VOP budou muset některé díly řešit pomocí “reverse engineering”.
  Už začínáte chápat potíže projektu M4CZ?
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  09:30 12.10.2018

  Lukas:
  osobně jsem spíš rád že se Pandurů víc nekupovalo, nebo přesněji dokupovat teď další by byla blbost - přeci jen už pomalu zastarávají a podvozek má svá omezení.
  Pokud se ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Lukas:
  osobně jsem spíš rád že se Pandurů víc nekupovalo, nebo přesněji dokupovat teď další by byla blbost - přeci jen už pomalu zastarávají a podvozek má svá omezení.
  Pokud se tedy koupí a zavede všech 210 nových BVP, bylo by vhodné se zamyslet, zda nemá smysl přikoupit další a nahradit jimi i část Pandurů (tak jako dnes část pandurů supluje BVP). Přeci jen Pandury tou dobou už budou dost staré a jejich bojová hodnota půjde dost dolů (bavíme se o době cca po roce 2030). Pokud se bude řešit jejich náhrada, bude dobré promyslet strategii nasazení. Je možné že už nebudeme potřebovat plavbychopné KBVP, ale bude nám stačit třeba jen vozidlo jako Titus + víc pásových BVP.
  Skrýt celý příspěvek

 • Lukas
  08:18 12.10.2018

  Belgijskie Piranha z armatą 90mm to była "korupcyjna sprawa"
  CMI lobbowało za 90mm, mimo iż armia miała duże zapasy amunicji 105mm (po leopardach 1 )
  I tak belgijski przemysł ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Belgijskie Piranha z armatą 90mm to była "korupcyjna sprawa"
  CMI lobbowało za 90mm, mimo iż armia miała duże zapasy amunicji 105mm (po leopardach 1 )
  I tak belgijski przemysł (firma Mecar) zarobił na nowej amunicji...

  Z resztą kampania marketingowa CMI w Belgi była podobna do tej w PL - tam też pisano w mediach, że "osiągi amunicji 90mm są takie same jak 105mm"

  Generalnie uważam że Waszym błędem było ograniczenie programu Pandur do 107 wozów...
  Trzeba było kupić 200 pojazdów - amoże i więcej.

  Być może najlepszym rozwiązaniem było uzbroić obie brygady w pojazdy kołowe.
  Tak mają gorszą mobilność niż pojazdy gąsienicowe...
  Ale lepiej mieć kompletną brygadę na kołach - ze wszystkimi zdolnościami (czyli z artyleria, obroną przeciwlotniczą i dobrym rozpoznaniem)
  Niż mieć "fragmentaryczne" zdolności

  Jeśli problemem jest eksploatacja 30 zmodernizowanych T-72 (choć nadal nie rozumiem - Turms jest używany nie tylko przez ACR, używają ich Włosi, Syria)
  To eksploatacja np. BWP z armatą 120mm też będzie problemem
  Wieże Hitfact-II, czy CX-8 są również niepopularne i nikt nie daje gwarancji że za 15 lat producent zapewni "wsparcie techniczne"

  Zostaje więc albo poszukiwanie 30-40 używanych leopardów i ich modernizacja (od razu trzeba modernizować ponieważ już teraz są problemy z częściami do A4 )
  Albo Abramsy....
  Obie opcje są kosztowne...
  Ale przynajmniej nie będzie problemu z wsparciem technicznym...
  Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  07:44 12.10.2018

  Marcus:
  Potom poprosím o informácie, keď im tie Pandury a Tulpary aj reálne dôjdu. ;-)

  M1128 už neslúži nikde - stiahli ju od bojových jednotiek, lebo sa neosvedčila. A naďalej ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Marcus:
  Potom poprosím o informácie, keď im tie Pandury a Tulpary aj reálne dôjdu. ;-)

  M1128 už neslúži nikde - stiahli ju od bojových jednotiek, lebo sa neosvedčila. A naďalej platí, že Američania majú MBT. Rovnako tak Indonézania majú Leopardy.

  Teda naďalej je prax nasledovná - buď VPP, ale bez ťažkej mechanizovanej brigády; alebo ťažká mechanizovaná brigáda, ale s MBT. Plánuje AČR rušiť ťažkú mechanizovanú brigádu alebo ju transformovať na strednú?
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  03:02 12.10.2018

  Starlight

  Ano, tolik píše wiki, je zde také rozdíl mezi papírovým stavem a stavem reálného nasazení. Piranha IIIC již není zrovna nejmladší a to samé platí pro Pandur I, což ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Starlight

  Ano, tolik píše wiki, je zde také rozdíl mezi papírovým stavem a stavem reálného nasazení. Piranha IIIC již není zrovna nejmladší a to samé platí pro Pandur I, což samo o sobě dokládá snaha o jejich náhradu VBMR Griffon a EBRC Jaguar. Navíc drtivá většina Piranha IIIC je v transportních či zabezpečovacích verzích, ve verzi KBVP je pouhých 19 strojů (věž ORCWS s 30mm kanonem) a 90mm kanon má jen 18 vozidel, což z celkového počtu je žalostně málo. Navíc náhrada v podobě VBMR Griffon neřeší náhradu za KBVP (30mm i 90mm), protože Griffon lze osadit jen kulomety či granátometem, případně PTŘS. Můj předpoklad je ten, že minimálně vozy s věží ORCWS nadále setrvají ve službě, pokud je tedy nechtějí vyřadit bez náhrady.

  Je také otázka v jakých počtech se nová technika bude pořizovat. V měřítku 1:1 nejspíš nikoliv. V čem belgické síly značně zaostávají je skoro až absence dělostřelectva, tedy té složky, která je v rámci armády klíčová. Disponují sice zajímavými houfnicemi LG1 (105 mm), ale pouze v počtu 24 kusů a poté mají již jen pár desítek minometů od ráže 81mm. Což jsou opět nízké počty vzhledem k tomu, že nedisponují žádnou těžkou technikou v podobě tanků, či BVP.

  Naopak co pochválím, pokud wiki nekecá je to, že se jim nejspíš daří naplňovat stavy mužstva,ovšem jsem nikde nedohledal, zda mají relevantní zálohy.

  Mnohem zajímavější mi připadají estonské síly navíc vzhledem k počtu obyvatel a ekonomické síle. Armáda Belgie mi spíše evokuje jakési týlové uskupení. Má sice či spíše bude mít dobrý průzkum, ale zase nemá nic jak by mohla průzkumnou činnost v rámci své armády zúročit, snad jen v rámci letectva.
  Skrýt celý příspěvek

 • Starlight
  01:30 12.10.2018

  Protože se tu zmínila Belgie, tak se pokusím raději trochu jejich ozbrojené síly rozklíčovat.

  Pozemní komponent belgických ozbrojených sil tvoří dvě brigády - střední brigáda ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Protože se tu zmínila Belgie, tak se pokusím raději trochu jejich ozbrojené síly rozklíčovat.

  Pozemní komponent belgických ozbrojených sil tvoří dvě brigády - střední brigáda (mechanizovaná) a lehká brigáda (motorizovaná, od letoška přejmenovaná na pluk speciálních operací). Belgie skutečně nemá těžkou mechanizovanou brigádu.

  Z našeho pohledu jsou ale zajímavé počty techniky. Obrněnou techniku tvoří cca 270 OT 8x8 Piranha IIIC (včetně verzí palebné podpory s kanónem 30 mm nebo dokonce 90 mm), cca 60 OT 6x6 Pandur I (hlavně průzkumná verze) a cca 220 obrněných vozidel 4x4 Dingo 2 a cca 440 lehčích IVECO LVT. U speciálů dále používají cca 100 lehkých opancéřovaných britských vozidle Jankel FOX na podvozku Toyota Land Cruiser Výsadkové a speciální síly podporuje až 11 letounů C-130H letecké složky, které nahradí 7 objednaných Airbusů A400M.

  V příštím desetiletí budou obrněnce přezbrojeny na stejnou techniku jako francouzská armáda. Úvary s Piranha a Dingo 2 přezbrojí na 417 nových francouzských OT 6x6 VBMR (kategorie jako Titus) a útvary s Pandur I přezbrojí na 67 průzkumných EBRC Jaguar se 40 mm kanónem a PTŘS.

  Z počtů techniky je vidět, že přestože nemají těžkou mechanizovanou brigádu, tak ve skutečnosti disponují většími počty modernější obrněné techniky v kategorii OT a taktických opancéřovaných vozidel 4x4 než AČR. O schopnostech dopravního letectva léta převážet a vysazovat lehké výsadkové a speciální síly ani nemluvě.

  Jak už bylo napsáno, tak 11 milionová Belgie má relativně velmi silné letectvo. Aktivně provozuje 50+ letounů F-16MLU, které pravidelně nasazuje v zahraničních bojových operací. Například od října 2014 do června 2015, odřad 6 letounů operující z Jordánska odlétal cca 800 bojových misí proti ISIL v Iráku. Belgie je spoluúčastníkem programu společné flotily NATO tankerů a financuje pořízení jednoho NATO tankeru A330 MRTT. Belgické letectvo je tedy minimálně o level výše než současné české letectvo.

  Další významnou součástí ozbrojených sil je také malé belgické námořnictvo.
  Skrýt celý příspěvek

 • Marcus
  23:19 11.10.2018

  Gibon

  Proto jsem se ptal jak moc sou tyto možnosti volby omezené :D

  Tak směry ohrožení jsou dle NATO dva: Východ a Jihovýchod. Vy jako Slovensko, Pobaltí, Polsko jste ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Gibon

  Proto jsem se ptal jak moc sou tyto možnosti volby omezené :D

  Tak směry ohrožení jsou dle NATO dva: Východ a Jihovýchod. Vy jako Slovensko, Pobaltí, Polsko jste rozhodně na ráně, jak mocse bere že jsme na ráně my, netuším. Ale i Pobaltské státy fungují bez MBT a nepředpokládám že vy na Slovensku nebo Maďaři řeší obměnu MBT jako prioritu. Nebo se pletu?

  Znám naše základní závazky pro NATO a znám Response Force, ale do víc nevidím :P
  Skrýt celý příspěvek

 • Gibon
  22:58 11.10.2018

  Marcus: bavime sa o armade. Tam nie je demokracia. Nevyberate si, podriaďujete sa prijatej voj.doktrine.

  Ale logicky ak si uvedomite, kto je jediny hypoteticky nepriatel schopny ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Marcus: bavime sa o armade. Tam nie je demokracia. Nevyberate si, podriaďujete sa prijatej voj.doktrine.

  Ale logicky ak si uvedomite, kto je jediny hypoteticky nepriatel schopny ohrozit NATO, tak preco je letectvo orientovane do "tyla" a pozemne na "front" by mohlo byt jasne.
  Som prozapadne zmyslajuci clovek, verim v idei euroatlantickej spoluprace, ale. Nasi europsky priatelia nas nevzali do EU a NATO, aby nam rocne mohli poslat 3mld€ na rozvoj. Sme naraznikovym pasmom. Teraz uz nesusedia s nevyspytatelnym Ruskom. Uz maju 1000km vatu. A nasa a vasa armada ma za ulohu zdrzat tu peknu armadu za "Dukelskym priesmykom" :-)
  Skrýt celý příspěvek

 • Marcus
  22:35 11.10.2018

  Gibon

  Díkyza info. Do letectva nedělám, tak to netuším. Čím se řídí takovéto požadavky NATO? Jak je omezená možnost si zvolit co nabídneme?

  Gibon

  Díkyza info. Do letectva nedělám, tak to netuším. Čím se řídí takovéto požadavky NATO? Jak je omezená možnost si zvolit co nabídneme?

 • Marcus
  22:33 11.10.2018

  PavolR

  Nevím co ti na tom příjde vtipné? Indonesie osadila 105mm věž Cockerill jak na náš Panduru II od CSG a zároveň také na turecký pásový podvozek.

  Nevím jak jsi přišel že ...
  Zobrazit celý příspěvek

  PavolR

  Nevím co ti na tom příjde vtipné? Indonesie osadila 105mm věž Cockerill jak na náš Panduru II od CSG a zároveň také na turecký pásový podvozek.

  Nevím jak jsi přišel že slouží jako doplněk k MBT???
  M1128 slouží jako doplněk klasických Strykerů v rámci BCT. Stejně tak VPP mají sloužit jako doplněk IFV.
  Skrýt celý příspěvek

 • Gibon
  22:32 11.10.2018

  Marcus: NATO od Belgicanov sice tazku brigadu nechce,ale pozaduje od nich 4 letky nadzvukovych stihacov. Tak si vyberte co vyjde lacnejsie... V obstarani aj prevadzke.

  Marcus: NATO od Belgicanov sice tazku brigadu nechce,ale pozaduje od nich 4 letky nadzvukovych stihacov. Tak si vyberte co vyjde lacnejsie... V obstarani aj prevadzke.

 • Marcus
  22:10 11.10.2018

  Lukas:

  Děkuji za potvrzení toho co jsem slyšel i já přímo od zdroje z Polska.

  Hlavním problémem T72M4CZ je s řídicím systémem palby italské firmy Officine Galileo.
  Tato ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Lukas:

  Děkuji za potvrzení toho co jsem slyšel i já přímo od zdroje z Polska.

  Hlavním problémem T72M4CZ je s řídicím systémem palby italské firmy Officine Galileo.
  Tato firma už neexistuje a oprava těchto přístrojů pro řízení palby je hlavní problém. Dnes zbytky této firmy patří asi pod Leonardo.
  Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  22:03 11.10.2018

  Marcus:
  "český Pandur so 105mm kanónom" má zavedený kto? :-D
  Ako sorry, ale tu je rec o ťažkých pásových platformách, nie kolesových, čo spravidla slúžia ako doplnok popri MBT.

  Marcus:
  "český Pandur so 105mm kanónom" má zavedený kto? :-D
  Ako sorry, ale tu je rec o ťažkých pásových platformách, nie kolesových, čo spravidla slúžia ako doplnok popri MBT.

 • Marcus
  21:55 11.10.2018

  PavolR

  Jsem rád že jsi si všiml že na světě jsou zařazeny i VVP ve výzbroji armád, jako v Belgii. Ale tam nejde o žádný "Belgický model" nahrazení MBT kolovým VPP.
  Belgičané ...
  Zobrazit celý příspěvek

  PavolR

  Jsem rád že jsi si všiml že na světě jsou zařazeny i VVP ve výzbroji armád, jako v Belgii. Ale tam nejde o žádný "Belgický model" nahrazení MBT kolovým VPP.
  Belgičané měli ty Piranhe pro podporu svých jednotek už dávno před vyřazením MBT. Jejich staré Leo1 už byly prostě moc staré a postavili armádu na mobilnějších útvarech a technice. A nevím že by je NATO nějak za to kritizovalo.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jara
  21:47 11.10.2018

  Lukáš
  Vop má teď v podstatě za úkol vyvinout, vyrobit nebo zadat výrobu náhrad nedostupných náhradních dílu, tak aby je zas uvedl do provozu.

  Lukáš
  Vop má teď v podstatě za úkol vyvinout, vyrobit nebo zadat výrobu náhrad nedostupných náhradních dílu, tak aby je zas uvedl do provozu.

 • Marcus
  21:45 11.10.2018

  PavolR

  Smiř se prostě s tím že AČR zavede jedno z některých nabízených IFV. Žádné IVF přestavěné z MBT nebude. To že dvě země blízkého východu zavedly takto těžké IFV je ...
  Zobrazit celý příspěvek

  PavolR

  Smiř se prostě s tím že AČR zavede jedno z některých nabízených IFV. Žádné IVF přestavěné z MBT nebude. To že dvě země blízkého východu zavedly takto těžké IFV je vzhledem k jejich podmínkám reálné. V našich podmínkách nikoliv.

  Pletete si VPP - vozidlo palebné podpory a ST - střední tank! Ale to vysvětlovat nemám čas. Já zde píšu o doplnění VPP pro naše IFV. Né aby jsme VPP používali místo MBT.

  VPP jsou na světě zařazeny ve spoustě vyspělých armád. Co je podle tebe M1128 nebo náš český Pandur se 105mm dělem???
  Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  21:44 11.10.2018

  Marcus:
  Je to relatívne rýchly a lacný spôsob, ako získať ťažké BVP napríklad zo starších tankov. V prípade Leclercov a K2 prestavby nehrozia - na to ich zatiaľ nebolo vyrobených ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Marcus:
  Je to relatívne rýchly a lacný spôsob, ako získať ťažké BVP napríklad zo starších tankov. V prípade Leclercov a K2 prestavby nehrozia - na to ich zatiaľ nebolo vyrobených dostatok ani vo variante MBT. Vyrobil by sa na ich podvozku rovno IFV.

  Belgičania zrušili tanky a majú Piranhe s 90mm kanónom ako VPP. Vy predsa snívate o niečom podobnom, len na pásoch.

  Neviem ako to máte vy, ale s nami robí NATO cirkus, že nakupujeme kadečo možné namiesto toho, aby sme vybudovali poriadnu ťažkú brigádu, k čomu sme sa zaviazali.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jara
  21:43 11.10.2018

  Lukáš
  Problém T-72 CZ M4 je ten, že při výrobě 30ks, oproti plánovaným cca 300, nevzniklo provozní zázemí a dodavatelský řetězec náhradních dílů, takže pro udržení v provozu nejde ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Lukáš
  Problém T-72 CZ M4 je ten, že při výrobě 30ks, oproti plánovaným cca 300, nevzniklo provozní zázemí a dodavatelský řetězec náhradních dílů, takže pro udržení v provozu nejde ani tak o cenu, ale o to že prostě není co objednat, některé náhradní díly už neexistují.
  Skrýt celý příspěvek

 • Lukas
  21:37 11.10.2018

  Nikt w PL nie rozważa zakupu K2
  Co więcej MON nie poszukuje nowego czołgu,,,
  Mon ma inne tematy - obrona przeciwlotnicza, artyleria, czy nowe BWP...

  Nie ma miejsca na czołg w ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nikt w PL nie rozważa zakupu K2
  Co więcej MON nie poszukuje nowego czołgu,,,
  Mon ma inne tematy - obrona przeciwlotnicza, artyleria, czy nowe BWP...

  Nie ma miejsca na czołg w tej dekadzie...

  Najwyżej będzie jakaś modernizacja czołgów T-72M - jaki zakres modernizacji, ile - tego nie wiadomo...
  Te wszystkie prezentacje na MSPO - PT-9 takiej czy innej wersji to tylko "propozycje".
  PGZ chce pokazać że nadal potrafi zrobić z T-72 wszystko czego chce klient...

  I tak "najtańsza" modernizacja T-72 "opcja zero" - kosztuje niecały 1 milion Euro / sztuka...
  Jest to wymiana starych noktowizorów instalacja APU, nowego systemu przeciwpożarowego, pancerza ERAWA i inne "drobiazgi"
  ^Coś co jest dobre na Ukrainę, albo dla wozów które i tak maja być zapasem na czas wojny....

  Nowy system kierowania ogniem , łożysko (większa precyzja pracy iweży) i stabilizacja uzbrojenia to kolejne 1,5 mln Euro (czyli ok. 2,5 mln Euro za wóz)

  PT-91M2 to podobno koszt ok. 5,5 mln Euro... (Tu podobno bardzo duży wpływ na cenę ma koszt powerpack Renk ESM 350 +Scania)

  Oczywiście ceny nie są oficjalne - tylko orientacyjne... (Z MSPO )


  W sumie ciekaw jestem jakie realne problemy są z eksploatacją czeskich T-72M4Cz (brak dostępu do części zamiennych, wysokie koszty eksploatacji? )
  Skrýt celý příspěvek

 • skelet
  21:30 11.10.2018

  Nakonec zjistíme, že nejlepší pro nás bude indonézská cesta a lá Kaplan MT :)

  Nakonec zjistíme, že nejlepší pro nás bude indonézská cesta a lá Kaplan MT :)

 • Marcus
  21:27 11.10.2018

  PavolR

  Tak něco ještě dražšího než takto přestavovat MBT na IFV by jsme ve světě těžko hledali. A to jako K2 nebo Leclerc? Proti tomu i Puma bule lidové vozítko.
  Pokud naše AČR ...
  Zobrazit celý příspěvek

  PavolR

  Tak něco ještě dražšího než takto přestavovat MBT na IFV by jsme ve světě těžko hledali. A to jako K2 nebo Leclerc? Proti tomu i Puma bule lidové vozítko.
  Pokud naše AČR se rozhodne jít touto cestou, bude to nejutajovanější krok všech dob.

  Stavět podpůrná vozidla na podvozku IFV je celosvětový standart, výrobci to standartně nabízejí a AČR to i tak požaduje. To je jasně dané :D

  Nevím co myslíte "belgickým modelem" To že Belgičané vyrábějí lehké kanónové věže? Belgičané snad nemají ani pásová IFV pouze nějaké Piranha a Pandur.

  Spojenecké závazky NATO požadují MBT? Když můžou jiné země fungovat bez MBT, proč ne i AČR???
  Skrýt celý příspěvek

 • Jara
  21:24 11.10.2018

  Marcus
  Nevím nejsem vojenský stratég, můj odhad však zní: v budoucnu se přestane odlišovat něco jako lehká a těžká platforma, základ platforem bude tvořit jednotný powerpack a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Marcus
  Nevím nejsem vojenský stratég, můj odhad však zní: v budoucnu se přestane odlišovat něco jako lehká a těžká platforma, základ platforem bude tvořit jednotný powerpack a pojezdové ústrojí s příslušenstvím jako nádrže a hydraulika např. , ve stylu Pumy... bude možno kombinovat různé věže což už dnes možné je, já si ale myslím, že v budoucnu se tato modularita posune i na korby bude možné libovolně vybírat s vyšších/nižších s powerpackem vzadu/vpředu a diky modularnim panelům pancířů, které budou unifikované a bude je možné libovolně skládat na každou variantu, bude rozdíl mezi MBT a BVP nebo OT pouze ve výzbroji a účelu, důraz bude kladen na pokud možno nejlepší možnou balistickou odolnost ze všech směrů, lehce pancéřované budou jen na dálku ovládané například průzkumné verze nebo odminovaci, které budou mít stejnou platformu, ale nebude nutné na ně věšet drahý modulární pancíř, protože diky vysokému podílu stejných dílu budou levné a proto bude potřeba chránit jen životy a ne stroje.
  Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  21:24 11.10.2018

  Marcus:
  Ale áno, reálne zaviedlo IFV na podvozku MBT popri Izraeli napríklad aj Jordánsko a nech už je to akokoľvek, zavedená bude do armády aj rodina Armata. Ďalej uvidíme ako sa ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Marcus:
  Ale áno, reálne zaviedlo IFV na podvozku MBT popri Izraeli napríklad aj Jordánsko a nech už je to akokoľvek, zavedená bude do armády aj rodina Armata. Ďalej uvidíme ako sa bude komerčne dariť Číne a či bude niečo z projektu BMP-64 na Ukrajine.
  Naproti tomu je dodnes asi jediným skutočne zavedeným stredným tankom, postaveným na podvozku pásového IFV, argentínsky TAM. Všetko ostatné sú iba prototypy, po ktorých zatiaľ z takých alebo onakých dôvodov nikto nesiahol, podobne ako povedzme BMP-55.
  Skrýt celý příspěvek

 • Marcus
  21:03 11.10.2018

  Lucas

  Dobrý večer, jak se Polsku jeví možnost nákupu K2 pro Polskou armádu? Není pravděpodobnější pokračování v Leo2 a pokračování polské modernizace T72?

  Lucas

  Dobrý večer, jak se Polsku jeví možnost nákupu K2 pro Polskou armádu? Není pravděpodobnější pokračování v Leo2 a pokračování polské modernizace T72?

 • Marcus
  20:58 11.10.2018

  PavolR

  Tak já myslím že stébla v podobě Indie se chytáte vy právě s tou Indií. Nikdo jiný IFV na podvozku MBT nestaví. Indie je velice specifická a nás s ní srovnávat opravdu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  PavolR

  Tak já myslím že stébla v podobě Indie se chytáte vy právě s tou Indií. Nikdo jiný IFV na podvozku MBT nestaví. Indie je velice specifická a nás s ní srovnávat opravdu nelze. To že se Česko zachová jako Indie se opravdu nebojím a nové IFV na podvozku MBT rozhodně nebude.

  Co si Polsko pořídí se nechme překvapit, ale myslím že přelomové změny to nebudou a s Leo2 a T72 si ještě dlouho vystačí. Jejich IFV na podvozku MBT rozhoně nebudou, ba naopak budou nejlehčí široko daleko.

  Článek pěkný, ale je to jen nabídka K2, žádného IFV na jeho podvozku. Půlka článku je stejně o Leo2 stejně jako fotky. Na MSPO byl jen model K2 ve Strnadově stánku. Nic víc. Stejně jako na IDETu měli model Archeru na Tatře. Prostě PR akce.
  Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  20:55 11.10.2018

  Marcus:
  Rozvrhnutie vnútorného priestoru každého tanku je iné, než jeho IFV verzie (s výnimkou Merkavy) a preferovaným riešením je prosté otočenie korby o 180 stupňov, čim sa ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Marcus:
  Rozvrhnutie vnútorného priestoru každého tanku je iné, než jeho IFV verzie (s výnimkou Merkavy) a preferovaným riešením je prosté otočenie korby o 180 stupňov, čim sa motor dostane dopredu a vzadu môže pokojne nastupovať a vystupovať výsadok.

  Ak dovolíte, mojou odpoveďou na otázku, čo je vhodnejšie pre AČR je, že skôr ktorý typ MBT/IFV alebo hoci aj BVP/VPP je alebo nie je vhodný pre AČR z hľadiska širšieho kontextu logistiky, potrieb nasadenia a vhodnosi pre aktuálne, či v budúcnosti plánované nástavby. Každopádne sa mi nezdá nateraz nezdá, že by AČR nevyhnutne prešla na taký ten belgicky model v VPP a bez tankov a pravdu povediac s niečim takým sa zrejme nepočíta ani v rámci NATO, čím sa otvára ďalšia dimenzia problému a to štruktúra spojeneckých záväzkov.
  Pokiaľ sa ráta, že v prípade potreby bude niekam vyslaný český tankový prápor, tak vám to síce nebráni obstarať si aj VPP, no iba popri aktívnom prápore zloženom z plnokrvných MBT.
  Skrýt celý příspěvek

 • Lukas
  20:42 11.10.2018

  Prędzej powstanie "międzymorze" niż PL kupi koreańskie K2...

  Naprawdę nie ma bardziej "nieprawdopodobnych" ofert?

  Prędzej powstanie "międzymorze" niż PL kupi koreańskie K2...

  Naprawdę nie ma bardziej "nieprawdopodobnych" ofert?

 • Marcus
  20:37 11.10.2018

  Jara:

  To naprosto souhlasím, ale tou cestou jsou dnešní odolnější IFV jako Puma, nikoliv přestavba MBT na IFV. Už jen rozvržení vnitřního prostoru K2 nebo Leclercu je naprosto ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jara:

  To naprosto souhlasím, ale tou cestou jsou dnešní odolnější IFV jako Puma, nikoliv přestavba MBT na IFV. Už jen rozvržení vnitřního prostoru K2 nebo Leclercu je naprosto jiné než IFV.

  Nebo myslíte že IFV postavený z MBT je cesta pro AČR?
  Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  20:11 11.10.2018

  Marcus:
  Vôbec nie je relevantné, či Indiu vážne berieme, alebo nie, alebo či o čo žiada fakt aj kúpi, alebo nie. Chytáte sa akejkoľvek slamky a pritom zabúdate, že Česko sa ešte ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Marcus:
  Vôbec nie je relevantné, či Indiu vážne berieme, alebo nie, alebo či o čo žiada fakt aj kúpi, alebo nie. Chytáte sa akejkoľvek slamky a pritom zabúdate, že Česko sa ešte stále môže zachovať podobne ako India - mimo ponúk ešte nie je záväzne isté vôbec nič.

  Iba tak na okraj - v situácii, kedy sa Už Poliaci s T-72 ďaleko nedostanú, viac Leopardov už zoženú a ani z Borsuka VPP mať zrejme nebudú, ale pritom majú chuť rozširovať svoje tankové kapacity, budú musieť skôr či neskôr siahnuť buď po T-84-120 Jatagane, alebo po K2PL WILK ( https://www.monch.com/mpg/news... ) a podotýkam, že existuje už aj koncept BMP-84.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jara
  20:11 11.10.2018

  Marcus
  Trend snižování hmotnosti určitě už dnes nastal to bezpochyby, ale větší význam než aktivní nebo pasivní (hard,soft kill) systémy budou mít nové materiály, kdy materiálové ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Marcus
  Trend snižování hmotnosti určitě už dnes nastal to bezpochyby, ale větší význam než aktivní nebo pasivní (hard,soft kill) systémy budou mít nové materiály, kdy materiálové inženýrství zrychluje tempo vývoje a trend hledání nových materiálu je společný pro všechny průmyslové odvětví, každý nový obrněnec má nebo měl by mýt pancíř řešen jako modulární a počítá se s odměnou a vývojem.
  Jinak důraz na balistickou odolnost ze všech směrů se bude jen a jen zvyšovat přes všechny hard a soft killy.
  On způsob boje se mění a ukazuje se, že současná technika pro něj není moc vhodná, já nejsem žádný stratég, ale úplně bych nevyloučil, že budoucí změny ve vedení boje budou podobně revoluční jako opuštění zákopů v první a blesková válka v druhé válce.
  Poslední zkušenosti z těchto bojů nepochybně tank ukázaly v dobrém světle, jen naopak můžeme čekat další zvyšování balistické odolnosti z důrazem na všechny možné směry útoku a ne s upřednostněním čelního.
  Skrýt celý příspěvek

 • Marcus
  19:54 11.10.2018

  PavolR:

  Indii s jejich neustálými veletoči bych nebral moc vážně! :D Naposledy Indové minulý rok vydali Žádost o předkládání návrhů a od té doby ticho po pěšině...aby toto září ...
  Zobrazit celý příspěvek

  PavolR:

  Indii s jejich neustálými veletoči bych nebral moc vážně! :D Naposledy Indové minulý rok vydali Žádost o předkládání návrhů a od té doby ticho po pěšině...aby toto září uzavřeli smlouvu na 1.000 nových motorů pro T72.
  To že něco požadují, ještě neznamená že to dostanou! ;) Nebo máš jiné informace? Rád si počtu!

  Ať tak jako tak je to, jak píše Rase, zbytečně drahá věc která ani neexistuje zatímco VPP nám nám na podvozku IFV nabízejí prakticky všichni zájemci o tento kontrakt.

  A jsou to vozidla rozhodně vhodnější (ať už z hlediska logistiky, stylu nasazení nebo ceny) pro naše podmínky než složitě přestavovat MBT.
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  19:39 11.10.2018

  K2 má měnitelnou výšku podvozku. Pro tank je to parádní vychytávka, u BVP to beru spíš jako zbytečně drahou machrovinku. Na tom podvozku by vypadalo docela dobře i bojové vozidlo ...
  Zobrazit celý příspěvek

  K2 má měnitelnou výšku podvozku. Pro tank je to parádní vychytávka, u BVP to beru spíš jako zbytečně drahou machrovinku. Na tom podvozku by vypadalo docela dobře i bojové vozidlo bez výsadku (tedy takový Ajax)

  Mě se třeba velmi líbí kombinace čínského VN17 na podvozku lehkého tanku VT-5, se zmíněným tankem. Ono to vozidlo, z profilu i dost připomíná Pumu :-)

  http://palba.cz/viewtopic.php?...
  Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  19:20 11.10.2018

  Marcus:
  No tak práve z K2 bvp-verzia určite bude, lebo je to podmienka indického tendra.
  Čo sa záujmu týka, tak ten predsa rovnako nemusíte mať ani o VPP. ;-)

  Tankový podvozok ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Marcus:
  No tak práve z K2 bvp-verzia určite bude, lebo je to podmienka indického tendra.
  Čo sa záujmu týka, tak ten predsa rovnako nemusíte mať ani o VPP. ;-)

  Tankový podvozok má vďaka svojej nosnosti menej obmedzení pre nástavby rôzneho charakteru. Naproti tomu klasické ťažké BVP musí nevyhnutne obetovať časť užitočnej nosnosti v prospech ochrany - po tom, čo už za rovnakým účelom obetovalo plavbyschopnosť.
  Skrýt celý příspěvek

 • Marcus
  18:27 11.10.2018

  PavolR:
  Tak základní je že je to říše snů. Předělat se dá lecos, ale přestavbu K2 nebo Leclerca nejen že nikdo nenabídl nám, ale nikdo na celém světě to nedostal jako nabídku. A ...
  Zobrazit celý příspěvek

  PavolR:
  Tak základní je že je to říše snů. Předělat se dá lecos, ale přestavbu K2 nebo Leclerca nejen že nikdo nenabídl nám, ale nikdo na celém světě to nedostal jako nabídku. A pochybuji že nám to někdo nabídne, nebo že by jsme my o to projevili zájem.
  Od Ukrajinců nebo Číňanů nic snad brát nebudeme.
  A tím je zbytečné argumentovat zbytečně vysokou cenou nákupu i provozu takového stroje a nevhodnost takového projektu pro naše podmínky.

  Pokud by se to i dostalo na optimální hmotnost okolo 40 tun, pak nechápu proč nepoužít dostupná IFV která se nám nabízí. Postrádá to logiku.
  Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  18:05 11.10.2018

  Marcus:
  Rusi sú skutočne viac mediálne známi, než úspešní, ale to je dané zatiaľ nie veľmi funkčným tankom. Avšak komerčne tieto riešenia na báze funkčných tankov ponúkajú napr. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Marcus:
  Rusi sú skutočne viac mediálne známi, než úspešní, ale to je dané zatiaľ nie veľmi funkčným tankom. Avšak komerčne tieto riešenia na báze funkčných tankov ponúkajú napr. Ukrajinci alebo Číňania. Ale to iba ako príklad. technicky možno na BVP transformovať akýkoľvek existujúci tank, povedzme K2 alebo Leclerc.
  Aké má podľa vás tank nevýhody? Mňa okrem váhy niektorých typov nič nenapáda, ale nič nebráni udržať jeho transformáciu v BVP pod 50 tonami.
  Skrýt celý příspěvek

 • Marcus
  17:52 11.10.2018

  PavolR

  Myslíte tu kontroverzní Armatu kterou nějak nechce ani sama Ruská armáda? O té jsem slyšel :D
  Ale jinak nevím že by někdo šel cestou že z podvozku MBT udělal IFV a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  PavolR

  Myslíte tu kontroverzní Armatu kterou nějak nechce ani sama Ruská armáda? O té jsem slyšel :D
  Ale jinak nevím že by někdo šel cestou že z podvozku MBT udělal IFV a zavedl do výzbroje. Nebo že by to někdo nabízel. Nebo máme koupit Armatu???

  To nic nemění na tom že pro nás je to nesmysl! Všechny nevýhody nového MBT nacpete na IFV. V našich podmínkách je to nevhodné (jiný terén a doktrína než Izrael) sakra velký luxus vše objetovat velké balistické odolnosti. Cestou jsou systémy aktivní ochrany, ne zvyšovat hmotnost!
  Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  17:42 11.10.2018

  Rase:
  V súvislosti s K2 ma napáda, že pokiaľ si bude chcieť v indickom tendri kopnúť do lopty, tak by sa čo nevidieť mal objaviť koncept BVP na jeho podvozku.

  Marcus:
  Pokiaľ ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Rase:
  V súvislosti s K2 ma napáda, že pokiaľ si bude chcieť v indickom tendri kopnúť do lopty, tak by sa čo nevidieť mal objaviť koncept BVP na jeho podvozku.

  Marcus:
  Pokiaľ si fakt myslíte, že sa tou cestou pustili iba Izraelci, tak ste možno jediný na tomto webe, kto nepočul o Armate. :-) Každý na východ od Karpát, kto vo fachu niečo znamená, má rozpracované takéto koncepty, ba dokonca ich už ponúkajú záujemcom. Američania sa tiež pustili do podobného projektu, no vybuchlo to na iracionálnych nárokoch.
  Skrýt celý příspěvek

 • Marcus
  17:22 11.10.2018

  Rase:
  K2 pěkný, ale v jeho úspěch ani u Poláků nevěřím. Polonizovaný Leo2 a T72 má v Polsku moc silnou loby a moc proinvestovaných peněz. U nás je to nesmysl.

  A vymýšlet něco s ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Rase:
  K2 pěkný, ale v jeho úspěch ani u Poláků nevěřím. Polonizovaný Leo2 a T72 má v Polsku moc silnou loby a moc proinvestovaných peněz. U nás je to nesmysl.

  A vymýšlet něco s výrobou MBT u nás je nesmysl. VPP je naproti tomu snadno proveditelné, když budou schopnosti po ukončení výroby IFV ve VOPu.

  Z tohoto hlediska chápu snahu AČR v tuto chvíli ještě několik let udržet T72. Za málo peněz se nakrmí "národní ego" že máme ty tanky a pak se uvidí co bude. Teď jsou jiné starosti. Naši tankáni jsou stejně dávno chudí příbuzní udržovaní jen tak jako v chodu.
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  14:10 11.10.2018

  Pokud by Poláci začali vyrábět nebo montovat K2, tak by určitě mělo smysl se nad pořízením vážně zamyslet. To samé s T-84 a jinými tanky. Osobně bych ale s výrobou / montáží ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pokud by Poláci začali vyrábět nebo montovat K2, tak by určitě mělo smysl se nad pořízením vážně zamyslet. To samé s T-84 a jinými tanky. Osobně bych ale s výrobou / montáží jakéhokoliv tanku v ČR jen pro ČR radši nedivočil. VVP bysme tady asi zvládli nějak ukuchtit. Jak ale bylo zmíněno, jsou hodně velké rozdíly i mezi samotnými BVP co u nás přicházejí v úvahu.
  Skrýt celý příspěvek

 • Marcus
  13:18 11.10.2018

  PavolR:
  Tak to co jsem napsal se nemusí hodit na všechny MBT, ale na ty které jsou potencionálně možné pro AČR ano. To jest Abrams, Leclerc, Chellenger?
  Scifi typu Merkava, K2, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  PavolR:
  Tak to co jsem napsal se nemusí hodit na všechny MBT, ale na ty které jsou potencionálně možné pro AČR ano. To jest Abrams, Leclerc, Chellenger?
  Scifi typu Merkava, K2, K10 nebo cokoliv postsovětského?

  To jako využít podvozek MBT pro zástavbu IFV a všeho ostatního? To znamená přenést nevýhody MBT (mimo vynikajicí odolnosti) na IFV a ostatní vozidla. Touhle cestou se vydali snad jen Izraelci a to asi není cesta pro nás.

  I když koupíme německé IFV a vše postavíme na jeho podvozku, v případě většího celoevropského konfliktu bude obrovský hlad po náhradních dílech. Netvrdím že nám němci nic nepošlou, ale německé armáda bude mít prioritu a zdroje omezené. Pokud zde bude vybudované zázemí pro jeden podvozek, bude větší množství jednotných dílů, zde lepší možnost servisu a oprav, nehledě ne možnost kanibalizace dílů mezi jednotlivými vozidly IFV, VPP, PVO, atd.
  Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  12:43 11.10.2018

  Marcus:
  Zásadnú nevýhodu Vášho zhrnutia vidím v typovom zovšeobecnení. V závislosti od toho o akých presne tankoch a BVP je reč, na niečo by možno to, čo ste napísali sadlo ako ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Marcus:
  Zásadnú nevýhodu Vášho zhrnutia vidím v typovom zovšeobecnení. V závislosti od toho o akých presne tankoch a BVP je reč, na niečo by možno to, čo ste napísali sadlo ako zadok na šerbeľ, no na iné zasa vôbec nie.
  Napríklad ste pri otázke unifikácie počítali iba s modifikáciou podvozku BVP na VPP, ale už nie naopak podvozku MBT na BVP.
  Taktiež miera dostupnosti získania náhradných dielov zo zahraničia je závislá v prvom rade na dostupnosti daného BVP, či MBT, ďalej napr. štruktúre ostatných užívateľov (a subdodávateľských reťazcov) z hľadiska geografického a vojensko-politického. Z unikátneho BVP/VPP môže byť polovica nebojaschopná ešte než by vôbec došlo na boj, kým MBT s vyriešeným širším zázemím bude makať.
  Skrýt celý příspěvek

 • jancz
  11:20 11.10.2018

  Rase, Panmates: kamarád argumentoval tím, že Polsko chce mnohem víc tanků než ČR, takže by Hyundai do ČR nešel, ale co kdyby se aspoň na tomhle dohodla cela V4 to už by Korejcům za ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Rase, Panmates: kamarád argumentoval tím, že Polsko chce mnohem víc tanků než ČR, takže by Hyundai do ČR nešel, ale co kdyby se aspoň na tomhle dohodla cela V4 to už by Korejcům za to stálo, a všem členům V4 by se ten K2 hodil (já vím fantazie, ale stejně naděje umírá poslední) :D
  Skrýt celý příspěvek

 • Marcus
  11:08 11.10.2018

  Vynikající článek a opravdu smysluplná diskuse pod ním! Super, početl jsem si! Díky!

  Nejsem odpůrcem MBT, jsem pouze odpůrcem nákupu nových MBT pro AČR. Pokusím se shrnout ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Vynikající článek a opravdu smysluplná diskuse pod ním! Super, početl jsem si! Díky!

  Nejsem odpůrcem MBT, jsem pouze odpůrcem nákupu nových MBT pro AČR. Pokusím se shrnout argumenty ohledně tématu shrnout:

  1. "Hybnou silou války jsou nekonečné finance"
  Netvrdím že si AČR nemůže dovolit MBT, ale má pocit že se jedná o plýtvání. Argumentovat růstem peněz pro AČR na 2% HDP je nesmysl. Nejen že spoustu peněz při rozšiřování armády spolknou mandatorní výdaje ( a to i při doporučení NATO v rozdělení výdajů na mandatorní výdaje, ostatní výdaje a na investice v poměru max. 50 % ku max. 30% ku min. 20% ) což se neustále zapomíná. Tak v čase kdy nemáme PVO, letectvo má omezené schopnosti a pozemní vojsko provozuje hned několik zastaralých platforem a má nedostatky prakticky všeho, je nákup nových MBT prostě mimo mísu.

  2. Účel MBT pro naši obranu?
  Že MBT potřebujeme pro obranu naší vlasti? MBT maji nepopiratelnou bojovou hodnotu, ALE jejich úspěšné nasazení ( viz USA v Iráku nebo Afgánistánu ) vyžaduje zejména vzdušnou a informační nadvládu/rovnováhu nad bojištěm. V případě že by se Rusko přehnalo Pobaltím, Polskem, Slovenskem... opravdu si myslíte že by je naše MBT zastavili? Není lepší mít krytí PVO a letectva a udržet ČR jako bezpečné zázemí pro mobilisaci a logistiku?
  Pro zemi naší velikosti je nákup MBT spíš otázkou politicko-hospodářskou. Jednak jde o navázání vazeb na prodejce. A jednak o nakrmeni národního sebevědomí, stejně jako to měl Hitler se stavbou letadlových a bitevních lodí. "Přeci naše země musí mít MBT, kdy jemají i jiní" :D :D :D

  3. Souboj MBT proti VPP? (vozidel palebné podpory)
  Že v případě střetu MBT s VPP ma MBT jasně navrch, je každému jasné, ale VPP nemá MBT nahrazovat, ale podporovat svou palbou pozemní jednotky. Je tu jiný způsob nasazení, to nelze srovnávat! To je jak nasadit Alcu proti MiGu29.

  4. Mobilita
  AČR má s nákupem nových IFV unikátní možnost postavit vše na jednotné pásové platformě. Od IFV, přes VPP, dělostřelectvo, PVO, žejní, vyprošťovací techniku atd. To je sen každého logisty a servisáka. Pomineme-li snížení jednotkové ceny za takový podvozek a úspory při budování zázemí, tak hlavní výhodou je taktická a strategická mobilita. V případě obrany našeho území, kdy dovoz pohonných hmot a náhradních dílů ze zahraničí bude minimálně omezen je provoz jednotné platformy jednodušší a méně nákladný než provozovat a živit navíc hladové MBT. Ještě více se takový rozdíl projeví v případě nasazení v prostoru Polska/Pobaltí kdy nejen samotná doprava do místa nasazení ale zejména při následném působení v oblasti. Nišší spotřeba, jednodušší servis a vyšší mobilita kdy tam kam může IVF může i VPP narozdíl od MBT který je manévrově omezem.

  5. VPP je vyšší než MBT
  Ano, VPP může být vyšší než MBT. Ale platí že VPP je tak vysoké jak je vysoké IFV. Takže pokud nám to nevadí u IFV tak nevidím problém u VPP. Samozřejmě pokud je podvozek IFV pro minomet/kanon daného VPP dostatečný. Záleží jaké IFV si zvolíme. Pokud zvolíme např. Lynx, což je neskutečně obludná obrovská krabice (každý kdo ho viděl tak asi chápe) tak na tomhle podvozku je velké cokoliv, tam je velký už sám podvozek! Porovnejte následující dvě vozidla v porovnání s lidskou postavou:

  https://static.businessinsider...

  https://1.bp.blogspot.com/-F8c...
  Skrýt celý příspěvek

 • juhelak
  10:44 11.10.2018

  Ještě vyvstává otázka jak by byla nastavena smlouva kdyby jsme sli na leasing. Muze se s pujcenym tankem vůbec válčit? co když je tank znicen třeba nekde v angánu? zaplati to ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ještě vyvstává otázka jak by byla nastavena smlouva kdyby jsme sli na leasing. Muze se s pujcenym tankem vůbec válčit? co když je tank znicen třeba nekde v angánu? zaplati to majitel nebo najemce?

  Dávala by EU stanovisko když muzeme tanky pouzit? před kym se muzem bránit nebo kdy utocit?..

  proto to podle me není dobrej napad.

  Jinak Leo2A7 mi prijde docela drahej na to kolik se jich uz vyrobilo zadnej vyvoj uz v tom defacto není..jasne sice modernizace ale kostra tanku se jede porad stejna...
  A přitom není levnejsi nez nove vyvinutý tank typu K2
  On je s kazdou várkou drazsi..tam to jde opcasne nez třeba u F35. Pritom mi prijde ze elektronika obecne zlevnuje a je dostupnejsi.
  Skrýt celý příspěvek

 • Panmates
  10:30 11.10.2018

  Článek tady na armádních novinách
  http://www.armadninoviny.cz/re...
  poslední odstavec
  "Velkou zajímavostí byla přítomnost jihokorejské ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Článek tady na armádních novinách
  http://www.armadninoviny.cz/re...
  poslední odstavec
  "Velkou zajímavostí byla přítomnost jihokorejské firmy Hyundai Rotem na stánku CSG. Jihokorejci v Polsku společně s CSG propagovali svůj tank K2 Black Panther"

  Pokud ho CSC chce dováže do Polska proč ne knám.
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  10:19 11.10.2018

  jancz:
  jako bonus má ten K2 zvládnout i kanón 140 mm, tak by nebyl problém ani osadit tu novou stotřicítku od Rheinmetallu. Super že je jeho věž tak naddimenzovaná :-) nabíjecí ...
  Zobrazit celý příspěvek

  jancz:
  jako bonus má ten K2 zvládnout i kanón 140 mm, tak by nebyl problém ani osadit tu novou stotřicítku od Rheinmetallu. Super že je jeho věž tak naddimenzovaná :-) nabíjecí automat by munici zvládnout měl a místo na delší munici snad taky. Otázkou zda by to rálně šlo, ale asi jo. Pokud nový tank tak jsem taky pro K2 (poevropštěný).

  Tak jak si poláci staví na Korejských podvozcích vlastní houfnice, my bysme mohli na odstrojených K2 stavět "vlastní" tank - všechno záleží na počtu, aby to mělo smysl.
  Skrýt celý příspěvek

 • jancz
  09:44 11.10.2018

  já bych byl pro ten K2, vždyť ta sranda je v podstatě ten mýtickej Eurotank, autoloader jako v leclercu, dělo německy, motor taky, armor podobnej abramsu, nemuseli bychom trénovat ...
  Zobrazit celý příspěvek

  já bych byl pro ten K2, vždyť ta sranda je v podstatě ten mýtickej Eurotank, autoloader jako v leclercu, dělo německy, motor taky, armor podobnej abramsu, nemuseli bychom trénovat nabíječe, a výroba by se sem přece musela přesunout tak i tak... jo a taky je to jeden z lehčích MBT tak o co go? :D
  Skrýt celý příspěvek

 • Argonaut.CZ
  08:57 11.10.2018

  To Rase: fakticky by se neušetřilo, protože to servisní zázemí je tu desítky let a je odepsané. Navíc na ex ruská technika je servisně jinak postavená, než západní technika - jiný ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To Rase: fakticky by se neušetřilo, protože to servisní zázemí je tu desítky let a je odepsané. Navíc na ex ruská technika je servisně jinak postavená, než západní technika - jiný přístup k servisním intervalům a výměně komponent. Ale to odepsání je jen účetní pohled.

  Největší problém vidím ve faktu, že všechno dlouho trvá a nic není dokončené. Takže nakonec nic nefunguje pořádně a stojí to hodně peněz.

  Mimochodem - leasing u Gripenů měl jedinou výhodu, byly předplacené hodiny, tj. nikdo nemohl zkrouhnout nálet, protože už byl zaplacený v leasingu.
  Skrýt celý příspěvek

 • nvkl
  23:03 10.10.2018

  30mil za 60 tanku, jestli dobre pocitam tak je to 500m za jeden, to si delaj prdel skopcaci? Jedina moznost? At dou dopici.. Trosku oleje do ohne; proc nemuzeme koupit 60x t-90? ...
  Zobrazit celý příspěvek

  30mil za 60 tanku, jestli dobre pocitam tak je to 500m za jeden, to si delaj prdel skopcaci? Jedina moznost? At dou dopici.. Trosku oleje do ohne; proc nemuzeme koupit 60x t-90? Stejny mnozstvi t72 bych modernizoval a cau..
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  21:53 10.10.2018

  Koumal jsem, a těch typů pásáků AČR provozuje dokonce 7 (!) takto to vypadá když upravím co psal Starlight:

  T-72M (T-72M1)
  T-72M4 CZ (T-72M4 CZ, T-72M4 CZ-W, VT-72M 4CZ)
  T-55A ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Koumal jsem, a těch typů pásáků AČR provozuje dokonce 7 (!) takto to vypadá když upravím co psal Starlight:

  T-72M (T-72M1)
  T-72M4 CZ (T-72M4 CZ, T-72M4 CZ-W, VT-72M 4CZ)
  T-55A (mostní MT-55A)
  BMP-1 (SPM-85 PRAM-S, BPzV-Svatava atd.)
  BMP-2 (BVP-2 atd.)
  GM-568 (2K12 M2 Kub)
  MT-LB (9K35 Strela-10)

  všechno tohle by šlo smrsknout na 1 max 2 platformy... patrně by se tak ušetřilo i hodně peněz na provoz.
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  20:51 10.10.2018

  Jara:
  když si představím, že podvozek T-72M4CZ mohl být osazený francouzsko-slovenskou věží T21, tak je výsledek dost smutný. Byly drahé ale to vlastně celý projekt, mít 100 ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jara:
  když si představím, že podvozek T-72M4CZ mohl být osazený francouzsko-slovenskou věží T21, tak je výsledek dost smutný. Byly drahé ale to vlastně celý projekt, mít 100 takových mašin tam máme ještě na dlouho klid. Výsledkem by byl takový Leclerčík (viz obrázek). Řekněme že 30 ks je jen taková ověřovací série, v době krize bylo rozhodnuto je nechat dosloužit a vyřadit. Nedávno, když zbývaly jen "3" funkční, si někdo řekl, že tanky vlastně ještě mají smysl a když se blíží výročí 100 let republiky, bude fajn mít je na přehlídce v Praze. Stejným způsobem budeme těch 30 tanků držet při životě klidně do nekonečna - bude to ale dál jen taková potěmkinova vesnice. Reálně s nima stejně nikdo nepočítá a vojáci spíš cvičí s T-72M1.

  https://pre00.deviantart.net/8...
  Skrýt celý příspěvek

 • Jara
  20:37 10.10.2018

  Na tak by to bylo taky v pořádku a dávající smysl;)

  Na tak by to bylo taky v pořádku a dávající smysl;)

 • Nesher
  20:33 10.10.2018

  Lukas
  Ne vždy s tebou souhlasím, ale v tomhle máš pravdu. Prostě teď se opraví/modernizují T 72M4CZ a pak se koupí/pronajmou Leopardy či jiné západní MTB. A když Pánbůh dá, tak ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Lukas
  Ne vždy s tebou souhlasím, ale v tomhle máš pravdu. Prostě teď se opraví/modernizují T 72M4CZ a pak se koupí/pronajmou Leopardy či jiné západní MTB. A když Pánbůh dá, tak někdy kolem roku 2035 podepíšeme smlouvu na nový eurotank
  Skrýt celý příspěvek

 • Lukas
  20:25 10.10.2018

  Panowie, prędzej ACR kupi Abramsy niż "mityczne" T-84...

  Panowie, prędzej ACR kupi Abramsy niż "mityczne" T-84...

 • Jara
  19:58 10.10.2018

  Rase
  Problémem českých projektů nejsou špatné produkty (T72M4CZ je toho krásným příkladem, jedna z nejkomplexnějších a možná nejlepší přestavba T72), ale to že se do nich ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Rase
  Problémem českých projektů nejsou špatné produkty (T72M4CZ je toho krásným příkladem, jedna z nejkomplexnějších a možná nejlepší přestavba T72), ale to že se do nich investuje čas, práce, peníze a když už to vše funguje, tak to nějaký blbec zařízne, dopadne to u např. 30 vyrobených kusů a nevybudování zázemí tedy bez šanci na nějaký úspěch a dokonce provoz.
  Tedy teď už opravdu nemá s našimi T72 cenu nic dělat to se mělo řešit kdysi dávno, to souhlasím.
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  19:45 10.10.2018

  zdeno:
  kdyby. Právě všechny ty zmíněné věci jsou dost drahé, ještě přidat lepší motor a už můžeme rovnou koupit od Ukrajinců ten T-84, jelikož by beztak vyšel levněji než celá ...
  Zobrazit celý příspěvek

  zdeno:
  kdyby. Právě všechny ty zmíněné věci jsou dost drahé, ještě přidat lepší motor a už můžeme rovnou koupit od Ukrajinců ten T-84, jelikož by beztak vyšel levněji než celá takováto překopávka. Ochranu proti EM a ZHN těžká technika pořád řeší i na Západě, není to nějaké ruské specifikum. Co vím tak to řeší Puma, japonský Type 10 a určitě i ostatní, jen jsem se po tom nepídil.

  ps. mě už se ty nápady na "unikátní české" vozidlo fakt přestávají líbit. Jak to dopadlo v případě T-72M4CZ berme jako poučení. T-72M1 nikdy nebude plnohodnotný tank, svoje už má za sebou. Stejně tak jako tank na bázi BVP, ani jeden z nich se nebude moct plně rovnat MBT a vždycky bude vyžadovat speciální přístup. Souhlasím se smyslem osadit nová BVP kanónem větší ráže než 30 mm. Dnes je docela brzo se rozhodovat co je nejperspektivnější ráže, tak alespoň by to chtělo, aby věž byla dostatečně prostorná pro kanón 40-50 mm, i když v ní budeme mít jen 30 mm
  Skrýt celý příspěvek

 • Jara
  19:35 10.10.2018

  Kolt jestli mohu navázat, tak problém nebude jen s chlazením jsou tam ještě turba a určitě mnoho dalšího příslušenství z mého pohledu by bylo nutné u MTU pro snižování v přední ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Kolt jestli mohu navázat, tak problém nebude jen s chlazením jsou tam ještě turba a určitě mnoho dalšího příslušenství z mého pohledu by bylo nutné u MTU pro snižování v přední části korby objednat vývoj nového powerpacku byť se stejnými hlavními komponenty a to motorem a převodovkou

  K té výměně powerpacku 6TD u T84 za pro příklad europowerpack? .... to by bylo hodně komplikované on je ten 6TD oproti MTU velice kompaktní postrádá rozvody, má polovinu válců a druhá kliková skříň mu tolik nepřidá při daleko nižším zdvihu navíc je orientován napříč a ne podélně jako v případě europowerpacku, stručně řečeno by se muselo hodně řezat a zvětšovat
  Skrýt celý příspěvek

 • zdeno
  16:44 10.10.2018

  Dík za pěkný článek,nejsem staromilec, ale která z armád EU provozuje primitivní techniku schopnou bojovat v radioaktivním prostředí a s prověřenou odolností proti EM ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Dík za pěkný článek,nejsem staromilec, ale která z armád EU provozuje primitivní techniku schopnou bojovat v radioaktivním prostředí a s prověřenou odolností proti EM impulzu?Rusové to mají u některých zakavkazských útvarů,v USA to řeší některé útvary národní gardy (no není to elita- spíše pojistka,že by to někdo zmáčknul),evropané s tím už nepočítají (možná by pomohli Bulhaři a Rumuni,ale kdo ví).Kam tím mířím -pár speciálně upravených tanků by se v EU hodilo( 1-2 prapory) a u nás máme 72M1 v provozu - kdyby se zesílila korba,vyměnily noktovizory,PPZ,komunikační prostředky, přidal systém ochrany před řs,snížil pal.průměr a přidala nezávislá energostanice (vyřešit logistické vozidlo na munici) a znovu sehnala munice z ochuzeného uranu - s profi osádkou by vznikl nebezpečný soupeř i pro současné tanky( ostatní lze řešit úzkou spoluprací s průzkumem tedy v běžném prostředí) -mohli bychom EU nabídnout i další schopnost kromě chemiků a průzkumu,jo a kdo by to vyrobil? nevím, ale umí to AČR+Excalibur.Přepravitelnost,průchodnost terénem jako BVP,odolnost MBT,cena nižší než moderníBVP(základ máme ve skladu).
  Jinak stíhač tanků na bázi BVP tank plně nenahradí a to ani v obraně, to už je lepší BVP s větší ráží aut.kanonu a PTŘS- samozdřejmě jen v konvenčním boji.
  Skrýt celý příspěvek

 • Longsword
  15:33 10.10.2018

  Díky za obrázek, je to rozdíl. Ale jak píše Luky, není to nepřekonatelný problém. Dokonce i to slabší pancéřování není zcela nepřekousnutelné. Koneckonců už máme vyvinut i vlastní ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Díky za obrázek, je to rozdíl. Ale jak píše Luky, není to nepřekonatelný problém. Dokonce i to slabší pancéřování není zcela nepřekousnutelné. Koneckonců už máme vyvinut i vlastní systém aktivní ochrany, jako jedni z mála na světě.
  Hele, asi budu za kacíře, ale mě se to řešení all-on-one začíná čím dál víc líbit. Prakticky všechno by se tím zjednodušilo a možná (no, mluvíme o AČR a nákupech MO) i zlevnilo ...
  Pokud jde o ty "exotické" tanky, například z té J.K. V dnešní době, kdy se letadlem přepravují rozestavěná letadla a vyplatí se to, tak lodí poslaný tucet (či dva) prázdných "skořápek" tanků ročně na dovybavení u nás, je otázka pár dnů, maximálně týdnů. A to už nás v případě konfliktu nezachrání a ani neuškodí ...
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  10:10 10.10.2018

  Deutschmann:
  pořád beru jako ideál a vzor americký lehký tank AAI RDF / LT (viz obrázek), který sice měl jen kanón 75 mm, ale neskutečně pohyblivý, uznávám ale že to byl snad až ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Deutschmann:
  pořád beru jako ideál a vzor americký lehký tank AAI RDF / LT (viz obrázek), který sice měl jen kanón 75 mm, ale neskutečně pohyblivý, uznávám ale že to byl snad až moc futuristický koncept :-D

  https://i.imgur.com/yj9s8Ez.pn...
  Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  10:09 10.10.2018

  Pro střední tank na BVP podvozku bych uvažoval bezosádkovou věž. V korbě je dost místa, aby se tam všichni vlezli. Věž se střelivem by byla řešena tak, že se v případě vznícení ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pro střední tank na BVP podvozku bych uvažoval bezosádkovou věž. V korbě je dost místa, aby se tam všichni vlezli. Věž se střelivem by byla řešena tak, že se v případě vznícení odstřelí s minimálním poškozením spodku (osádka v krabici si odjede přyč).
  Silueta vozidla by sice byla vyšší, ale "obydlená" část stejně vysoká jako u Leo.
  Při dostatečné depresi kanonu lze s takovým strojem provádět stejnou poziční taktiku v hulldown pozici jako u MBT s tím, že palbě vystavíte pouze věž a ne posádku. Akorát by kopali trošku hlouběji (ono se to ale stejně často dělá za přirozeným horizontem bez kopání, takže by byli jen dál od hrany).
  Nadruhou stranu při průjezdu křovím by zase měli lepší přehled po okolí.... podle mě to nemá jen samé nevýhody.
  Jak už bylo psáno, všechna řešení jsou možná, jde jen o to u každého v dalších krocích akcentovat výhody a kompenzovat mínusy...
  Skrýt celý příspěvek

 • Deutschmann
  09:50 10.10.2018

  Rase: bral jsem spíše že budeme dávat dohromady komerčně dostupné komponenty. Aby se eliminoval vývoj a možnost dělání chyb. Otázkou je jak malá (nízká) věž může být.

  Rase: bral jsem spíše že budeme dávat dohromady komerčně dostupné komponenty. Aby se eliminoval vývoj a možnost dělání chyb. Otázkou je jak malá (nízká) věž může být.

 • Rase
  09:32 10.10.2018

  Deutschmann:
  tak i když budeme vycházet že bysme korbu Pumy nesnižovali (zas tak vysoká není), můžeme se spíš zaměřit na tankovou věž. Konvenční věže jsou dost vysoké. Když koukám ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Deutschmann:
  tak i když budeme vycházet že bysme korbu Pumy nesnižovali (zas tak vysoká není), můžeme se spíš zaměřit na tankovou věž. Konvenční věže jsou dost vysoké. Když koukám na švédský projekt Strv 2000, tak kanón se dá uchytit různě (viz obrázek dole). Dlouho sme neviděli kanón schovaný v korbě, nebo lehkou "teleskopickou věž". Konvenční řešení je samozřejmě nejspolehlivější, ale cest je víc. Rheinmetall prý kuchtí nějakou věž se 130 mm laufem, tak třeba překvapí. Má jít osadit i na BVP, akorát kdo ví kdy bude k mání. Kanón má být na trhu myslím 2020.

  https://ic.pics.livejournal.co...

  Starlight:
  To je ještě horší než jsem čekal. Když kouknu na pásové platfromy co máme, tak je to 5 pokud dobře počítám - 3 zmíněné tanky + BVP1 (speciální nástavby) a BVP2. Nářez no (!)
  Skrýt celý příspěvek

 • Deutschmann
  08:54 10.10.2018

  KOLT:

  Teoreticky by se dala snížit korba Pumy o cca 15 cm, ale problém je v motoru, respektive v jeho chlazení.
  Bylo by nutné přemístit chlazení z motoru na jiné místo, aby ...
  Zobrazit celý příspěvek

  KOLT:

  Teoreticky by se dala snížit korba Pumy o cca 15 cm, ale problém je v motoru, respektive v jeho chlazení.
  Bylo by nutné přemístit chlazení z motoru na jiné místo, aby tak netrčelo nahoru.

  http://www.palba.cz/album/disp...
  https://www.flickr.com/photos/...
  https://www.mtu-report.com/Tec...

  Ale je zde otázka zda se to vyplatí. Potom ztrácíme kouzlo úplně stejného powerpacku pro IFV a tank.
  Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  08:35 10.10.2018

  SKmartinTO, to neřešte, Jura a tryskac jsou místní okopávači kotníků a nikdy si nenechají ujít příležitost kopnout si do druhého národa ČSR :-) A samozřejmě každý trochu věci znalý ...
  Zobrazit celý příspěvek

  SKmartinTO, to neřešte, Jura a tryskac jsou místní okopávači kotníků a nikdy si nenechají ujít příležitost kopnout si do druhého národa ČSR :-) A samozřejmě každý trochu věci znalý člověk ví, že v 38 mobilizovalo Slovensko zcela příkladně.

  Starlight, díky. Zajímavá struktura. Nicméně já o taktice tankového boje vím prd, takže si nedokážu představit, jaké to má výhody a nevýhody. Každopádně poměru téměř 1:1 se u AČR asi nedočkáme. Takže nezbude než doufat alespoň v 2:1 (BVP:tanky), ale budeme rádi i za 3:1...

  Rase: Také myslím, že ta spolupráce by fakt nebyla od věci. Kdybychom se rozhodli i k tomu (do)vývoji na platformě BVP, tak pokud bychom se dali dohromady byť i jen s Rumuny, hodně ušetříme.
  Skrýt celý příspěvek

 • SKmartinTO
  00:18 10.10.2018

  nespolehlive Slovaky ???
  a obranu si zajistime po svem ???
  vtipné


  https://www.cas.sk/clanok/3246...

  hhh

  nespolehlive Slovaky ???
  a obranu si zajistime po svem ???
  vtipné


  https://www.cas.sk/clanok/3246...

  hhh

 • Starlight
  23:54 09.10.2018

  @ KOLT Datum: 09.10.2018 Čas: 21:15

  Dvě tankové roty po 14 tancích (každá 3 čety po 4 tancích + 2 tanky u velení roty) + 1 tank velitele praporu = 29 tanků.

  @ Rase Datum: ...
  Zobrazit celý příspěvek

  @ KOLT Datum: 09.10.2018 Čas: 21:15

  Dvě tankové roty po 14 tancích (každá 3 čety po 4 tancích + 2 tanky u velení roty) + 1 tank velitele praporu = 29 tanků.

  @ Rase Datum: 09.10.2018 Čas: 22:08

  AČR ale ve skutečnosti provozuje tři (!) tankové platformy T-72M (T-72M1), T-72M4 CZ (T-72M4 CZ, T-72M4 CZ-W, VT-72M 4CZ) a T-55A (mostní MT-55A).
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  22:08 09.10.2018

  KOLT:
  když sme u těch tanků na podvozku BVP, tak beru jako vzor argentinský TAM, který je na podvozku Marderu. Tedy nižší korba, motor vpředu a osazení kanónem 120-130 mm, zkrátka ...
  Zobrazit celý příspěvek

  KOLT:
  když sme u těch tanků na podvozku BVP, tak beru jako vzor argentinský TAM, který je na podvozku Marderu. Tedy nižší korba, motor vpředu a osazení kanónem 120-130 mm, zkrátka stejný koncept jen nové technologie. ps verze TAM 2IP je taková malá merkavka :-)) vývoj podobného vozidla na podvozku BVP by ale nebyl zadarmo...

  kdybysme těch T-72M4CZ měli 300 tak není co řešit a modernizujeme. Kvůli třiceti kouskům... vlastně teď provozujeme 2 typy tanků - zcela odlišné (stejný jen kanón), pokud zavedeme místo nich jeden typ, bude to logistická výhra. Fakt bych to hlavně řešil se spojenci a okolními státy. Pokud všichni budou chtít nové leopardy, přidal bych se, pokud všichni nové K2 nebo T-84, tak to samé. Dle mého nemá smysl se pořád snažit mít něco unikátního
  Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  21:59 09.10.2018

  Ten powerpack má ještě jednu výhodu – umí couvat o řád rychleji než T-72M, ten při jízdě pozpátku předběhnete ;-)

  Ten powerpack má ještě jednu výhodu – umí couvat o řád rychleji než T-72M, ten při jízdě pozpátku předběhnete ;-)

 • KOLT
  21:57 09.10.2018

  Nabízeli nám M60, poptali jsme Merkavu, odpověděli, že se zeptají, a nakonec přišli s tím, že ne. Otázkou je, jestli nám prostě mermomocí nechtěli vnutit ty už skoro neprodejné ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nabízeli nám M60, poptali jsme Merkavu, odpověděli, že se zeptají, a nakonec přišli s tím, že ne. Otázkou je, jestli nám prostě mermomocí nechtěli vnutit ty už skoro neprodejné Sabry :-) Že neodpověděli na RFI ohledně BVP se ani nedivím. Jednak Namer je těžká kráva (šance na úspěch minimální), jednak tou dobou nebyl ve variantě BVP, jednak nestíhají vyrábět pro IDF. Z jejich pohledu by to byl zbytečně strávený čas.
  Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  21:53 09.10.2018

  Powerpack je britský ;-) A ano, řezala se korba. Vadou je původní kanón s jeho uložením (stabilizace, brzdovratka...), tam se šetřilo. A dneska už to také není nějaká hitparáda, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Powerpack je britský ;-) A ano, řezala se korba. Vadou je původní kanón s jeho uložením (stabilizace, brzdovratka...), tam se šetřilo. A dneska už to také není nějaká hitparáda, ale furt použitelné (pokud provozuschopné).

  Jara, no právě, těch ale tam je.... Mmchd, pokud vím, na území bývalé ČSSR už není žádný podnik schopný pracovat s pancéřováním tanku, tohle bychom už fakt nezvládli. Motor by bylo nejjednodušší vzít z nového BVP (800 kW u Pumy i Lynxe, až 1000 kW u Pumy... postačující). Ono je to s těmi motory vždycky těžké, Leclerc má také krásnou strojařinu, jenže ta spolehlivost... ukrajinský 2 takt či turbína na tom budou, obávám se, ještě hůř. Takže když už bychom měli silný motor v BVP, šoupnul bych ho i do bohemizované T-84. Ale radši bych něco jiného :-)

  Mmch, když se vyrábí různé verse korby BVP, jak složité by bylo ji snížit? Zadní část asi v pohodě, ale předek s motorem a řidičem? To už asi není tak snadné, že? Jen mě to tak napadlo u toho obrázku s Pumou a Leopardem 2, který sem dával Rase...
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  21:52 09.10.2018

  Argonaut.CZ:
  patrně nevíš jaký je reálný rozdíl mezi T-72M4CZ a T-72M. To je hned prodloužení podvozku, osazení novým powerpackem atd. fakt ne jen přídavný pancíř a elektronika. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Argonaut.CZ:
  patrně nevíš jaký je reálný rozdíl mezi T-72M4CZ a T-72M. To je hned prodloužení podvozku, osazení novým powerpackem atd. fakt ne jen přídavný pancíř a elektronika. Výsledek by byl neskutečně drahý a bojeschopnost pořád bídná. Nejhorší je, že je bídná i proti sovětské neexportní T-72, tam je základní pancíř úplně jinde. Z našeho emka se moc vycházet nedá a nic smysluplného z toho nevznikne (snad jen vyprošťovák).

  pokud bysme koupili exotiku v počtu alespoň 100 kusů + něco Slovensko, Maďarsko, Bulharsko, Chorvatsko, a další, řekněme dohromady 500 ks, tak to už má budovat v Evropě nějaké servisní centrum a podobně. Pohon, kanón a elektronika jsou stejně většinou z Německa a železo se moc nekazí (opravit umíme). Mezi tu exotiku počítám Japonce, Korejce a vlastně i Ukrajince.

  Pokud jde o Izraelce, tak vím že sme poptávali Namer - nereagovali a nestáli sme jim ani o poslání RFI, patrně sme se bavili i o Merkavě, ale nabídli nám Sabru, tak není co řešit, ochotných dodavatelů je dost jinde. Na Izraelce kašlat
  Skrýt celý příspěvek

 • Jara
  21:49 09.10.2018

  Tryskac jo musela se zvětšit korba a ano dávala se izraelská licence motoru Condor, ten používá i chalenger 2 a převodovka allison tuším, bylo to komplikovanější, ale mělo to jednu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tryskac jo musela se zvětšit korba a ano dávala se izraelská licence motoru Condor, ten používá i chalenger 2 a převodovka allison tuším, bylo to komplikovanější, ale mělo to jednu zásadní výhodu výhodu a to tu že se jednalo o tkz. Powerpack na rozdíl od klasické konfigurace na motor a převodovku zvlášť,tak jako u původní T72 nebo twardy
  Skrýt celý příspěvek

 • tryskac
  21:41 09.10.2018

  Ono tie modernizácie predstavila hádam každá krajina v okoli: ČR, SR, Poľsko, Ukrajina....a pritom že ťa Česká je ze vraj jedna z najpodarenejsich. Škoda ze už neostali peniaze na ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ono tie modernizácie predstavila hádam každá krajina v okoli: ČR, SR, Poľsko, Ukrajina....a pritom že ťa Česká je ze vraj jedna z najpodarenejsich. Škoda ze už neostali peniaze na ten svk kaňon, ze vraj s moderným srp sa dosiahla podstatne vyššia presnosť - co môže byt podstatne keď už s pancierovanim sa toho moc nevycaruje. Trochu problematická bola inštalácia izraelského motoru + USA? prevodovky... Je pravda ze sa musela rezať korba? Radikálny rast nákladov a bohvie ako na to je pevnosť konštrukcie. Tento problém by ale mohli zachrániť v csg keď ponúkajú upravený motor...
  Skrýt celý příspěvek

 • Jara
  21:30 09.10.2018

  Kolt no kanón by se asi nechal osadit slovenský, možná, na nějaké to pancéřování bychom se také zmohli a motor holt risknout ukrajinský, ten dvoutakt je opravdová třešnička pro ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Kolt no kanón by se asi nechal osadit slovenský, možná, na nějaké to pancéřování bychom se také zmohli a motor holt risknout ukrajinský, ten dvoutakt je opravdová třešnička pro každého strojaře, jak je na tom se spolehlivostí toď otázka, ale celkově nejsem příznivcem takového případného projektu, je tam zkrátka moc ale/možná a velké riziko že to nedopadne dobře,
  Skrýt celý příspěvek

 • tryskac
  21:22 09.10.2018

  Ale pani, to kopanie berte s istým nadhľadom. Co platí (podľa mňa), je hľadanie možných synergie, budovanie a rozvíjanie silných stránok. Sami iste uznáte že nežijeme v dobe ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ale pani, to kopanie berte s istým nadhľadom. Co platí (podľa mňa), je hľadanie možných synergie, budovanie a rozvíjanie silných stránok. Sami iste uznáte že nežijeme v dobe vrcholia ej studenej vojny a ani nam/vám nehrozí občianska vojna na národnostnom ci nabozenskom základe. Povedzme teda, že hlavným nepriateľom je Rusko, tak ako je to definované v národných stratégiách. V prípade rozsiahleho konfliktu NATO vs Rusko by boli nasadené mnohonarodnostne jednotky tak ako to vidíme v súčasnosti pri cvičeniach a držani strážne v Pobalti. Potom sa natíska otazka: je v silách relatívne malých krajín postaviť kvantitatívne veľké jednotky pre nasadenie v zahraničí, alebo svoju povinnosť splníme iným príspevkom, delostrelectvo, vrtuľníky, nemocnice, chemici, PVO plus samozrejme nejaký kanonen futter.. Lebo na rovinu, keby sa aj spojila celá stredná Európa, len horko-ťažko by dala dokopy niečo podobné ako americku obrnenu brigádu.
  Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  21:21 09.10.2018

  Ještě k těm počtům – o moc víc jak 100 ks asi nemusíme řešit, protože jednak na to politici nedají peníze, jednak by skutečně byl problém sehnat dost lidí. Zvlášť v situaci, kdy ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ještě k těm počtům – o moc víc jak 100 ks asi nemusíme řešit, protože jednak na to politici nedají peníze, jednak by skutečně byl problém sehnat dost lidí. Zvlášť v situaci, kdy bychom koupili tank se čtyřčlennou posádkou.

  Jo, a těch 4+ tisíc tanků, nebylo to náhodou i s uloženkami T-54/55 (nebo dokonce i T-34)?

  A ještě poznámka k bohemizaci jakéhokoliv tanku, ale hlavně se týká těch ukrajinských – v ČR si dokážeme vyrobit něco z vnitřního vybavení, možná nějakou elektroniku a optiku. Ale všechny velké celky musíme chtě nechtě nakoupit – nevyrobíme ani pancéřování, ani motor, ani kanón. Takže je otázka, v jaké kvalitě by byl základ toho tanku vyrobený na Ukrajině...
  Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  21:15 09.10.2018

  Co se počtů týče, tak záleží skutečně na tom, jestli bychom chtěli hrábnout i do struktury mechny – ať už jen na úrovni praporů, nebo i na úrovni brigády. Ale cca 50 ks (včetně ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Co se počtů týče, tak záleží skutečně na tom, jestli bychom chtěli hrábnout i do struktury mechny – ať už jen na úrovni praporů, nebo i na úrovni brigády. Ale cca 50 ks (včetně výcvikových a vyprošťovacích) je absolutní minimum, které má smysl řešit. Pokud by jich mělo být méně, lepší se na to vykašlat.

  Z mého laického pohledu stále víc a víc dává smysl smíšený prapor (BVP+tanky) než rozdělení na mechanizované a tankové. 3 smíšené prapory, každý se 2 tankovými a 2 mechanizovanými rotami (nebo 1+3, což je s ohledem na finanční náročnost asi reálnější) by mi přišlo vcelku OK :-)


  Starlight, jakou strukturu mají ty prapory u US Army? Nějak se nemohu dopočítat, jak se dostanou na zrovna 29 strojů...
  Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  21:05 09.10.2018

  tryskac, vy si prostě musíte kopnout, co :-) Raketomety se zrušily v době, kdy to vypadalo, že na armádu půjde už jen méně a méně peněz. V tuhle chvíli to vypadá přesně opačně. A o ...
  Zobrazit celý příspěvek

  tryskac, vy si prostě musíte kopnout, co :-) Raketomety se zrušily v době, kdy to vypadalo, že na armádu půjde už jen méně a méně peněz. V tuhle chvíli to vypadá přesně opačně. A o raketometech se prý i začíná jednat... Rušit tanky je nesmysl, maximálně je nahradit VPP, ale ani to není z finančního hlediska nutné.

  Co by bylo fajn, zkusit se domluvit s dalšími státy stř. a vých. Evropy, které se také chystají přejít z T-72M na západní tank. Ušetřit by se totiž skutečně dalo hodně.... AČR s tanky ještě pár let vydrží, Slovensko jejich akvizici nechystá v nejbližší době, ale není vyloučené, že se po nich bude poohlížet +- ve stejné době jako my, dtto Maďarsko. Poohlíží se po nich Rumunsko a Bulharsko. Celkem by to mohlo být cca 200-400 tanků, což už není malá série.


  Pár poznámek k tomu, co tu zaznělo:
  K2 – spousta důležitých komponent se vyrábí v Evropě, tam by asi fakt nebyl problém.

  Type 10 – nemá německý motor ani kanón! Navíc to není klasický MBT, údajně má část čelní ochrany obětovanou na celokruhovou, je tedy vhodnější pro boj ve městě, asymetrický konflikt nebo boj s méně technicky vyspělým protivníkem. Otázkou je, zda je to nevýhoda nebo naopak plus :-)

  Merkava – nebyla nám nabídnuta, ptali jsme se na ni a výrobce nám řekl, že není k mání. Otázkou je, zda a) nám prostě nechtěli vnutit M60 (jako že chtěli), a kdybychom se k tomu nenechali překecat, tak by Merkavu nabídli; b) by nebyli svolnější, kdyby se jednalo o oficiální poptávku vlády ČR. Jinak pro Merkavu do jisté míry platí to samé co pro Type 10, jen je to k tomu těžká kráva. Ale jinak je strašně sexy a mám ji rád :-)

  T-8x – jedině, že by se výrazně pozápadnil a pokud možno co nejvíc bohemizoval. A hlavně vyráběl co nejvíc mimo Ukrajinu ;-)
  Skrýt celý příspěvek

 • Jara
  20:56 09.10.2018

  Tryskac rok 38 bych sem netahal, ano byli jsme připraveni se bránit, mimochodem jako jedinní a také jako na jediné si na nás Hitler vojensky netroufl, zatímco s ponížením Francouzů ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tryskac rok 38 bych sem netahal, ano byli jsme připraveni se bránit, mimochodem jako jedinní a také jako na jediné si na nás Hitler vojensky netroufl, zatímco s ponížením Francouzů a Poláků neotálel.....

  Neřekl jsem že T72 je špatný tank hlavně ve formě T72CZ M4 se určitě jedná o plnohodnotnou zbraň na rozdíl od jiných polovičatých modernizací tohoto stroje, ale tento projekt byl politiky zmařen a teď při počtu 30 ks je to velice náročná hračka
  Skrýt celý příspěvek

 • tryskac
  20:47 09.10.2018

  Jara: tuším niekto čítal militarybox.cz
  A samozrejme je správne ze uvažujete, všetko je treba správne a dôkladne premyslieť, čím viac, tým lepsie:) ale viete ako to je, v 1938 ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jara: tuším niekto čítal militarybox.cz
  A samozrejme je správne ze uvažujete, všetko je treba správne a dôkladne premyslieť, čím viac, tým lepsie:) ale viete ako to je, v 1938 bola armáda silná, dôkladne obranné pásmo a ani vtedy nenašiel Benes odvahu sa brániť - v tom zmysle boli všetky peniaze investované do armády nenávratne vyhodené, takže otázka ne/budovania práve tak nákladného vojska - tankoveho ma zmysel. Ci hodnota za peniaze by sa nenašla inde lepšia.
  A k tým t72 - ono to je také varenie z vody - v Iraku čelili prevahe spojencov a po horeli, na Ukrajine sa celkom držia a v Sýrii tiež asi nie sú citeľne horšie než Leo.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jara
  20:28 09.10.2018

  Nejdříve by chtělo zamyslet se nad celkovou organizací AČR...

  Tryskac-o raketometech se v náznacích zase uvažuje a víte není raketomet jako raketomet, takový Himars bue mít ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nejdříve by chtělo zamyslet se nad celkovou organizací AČR...

  Tryskac-o raketometech se v náznacích zase uvažuje a víte není raketomet jako raketomet, takový Himars bue mít řádově výši palebnou sílu než RM70 nebo modular....

  K2 by asi nebyl špatný, kolik by nás ale vyšel kus při nákupu řekneme 100 tanků toď otázka,když by jsme to zaplatili Korejci by problém určitě neměli

  Semtam- ještě vím o nabijecim automatu z Leclercu v K2, je to v podstatě takový nejmodernější euro tank;)

  Pronájem Leo 2 bych nezavrhoval dost možná by nás do toho roku 35 přišel levnějš než další modernizace T72, pronájem není žádné bezpečnostní riziko!

  Mimo téma- krásné video leo 2 při výcviku, je krásně vidět jak si malinko odfoukne saze při akceleraci a pak už jde jenom žhavé:) narážím na jednu z minulích diskuzí zde na AN kde se mluvilo o sloupech černého dýmu což je kravina....
  Skrýt celý příspěvek

 • dante1
  19:39 09.10.2018

  Osobně se kloním spíše k hloubkové modernizaci stávajících tanků nebo nákupu již zmíněného T-84 Oplot-M,pokud by to vyšlo finančně výhodněji.Poté už by se pořídil ten eurotank a i ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Osobně se kloním spíše k hloubkové modernizaci stávajících tanků nebo nákupu již zmíněného T-84 Oplot-M,pokud by to vyšlo finančně výhodněji.Poté už by se pořídil ten eurotank a i kdyby ten společný projekt krachnul tak jak němci tak francouzi budou tak či tak potřebovat své stávající tanky něčím nahradit i kdyby si měl nakonec každý upéct svůj vlastní.Takže v budoucnu co nakupovat určitě bude.
  Skrýt celý příspěvek

 • tryskac
  19:32 09.10.2018

  Môj osobný názor je, že MBT by mala ACR zrušiť. Keď to dokázala s raketometmi, ktoré sú podstatne lacnejšie a majú podstatne väčšiu nicivu silu, s tankami by to nemal byt problém. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Môj osobný názor je, že MBT by mala ACR zrušiť. Keď to dokázala s raketometmi, ktoré sú podstatne lacnejšie a majú podstatne väčšiu nicivu silu, s tankami by to nemal byt problém. Je toľko iných možnosti ako byť stále platným členom NATO aj bez tankov... Škoda ze tanky sa nedajú dat na podvozok Tatra.. Osobne som zvedavý k čomu sa vaša vláda odhodlá, keď sa už začala otriasat v základoch po nie celkom presvedčivých komunálnych voľbách..
  Skrýt celý příspěvek

 • Argonaut.CZ
  19:13 09.10.2018

  Osobně si myslím, že pronájem MBT je úchylárna. To už si pak říkám, proč si nevzít na leasing celou armádu (vtip). Od koho bychom ten leasing měli? Kdo zabrání tomu, že v celém ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Osobně si myslím, že pronájem MBT je úchylárna. To už si pak říkám, proč si nevzít na leasing celou armádu (vtip). Od koho bychom ten leasing měli? Kdo zabrání tomu, že v celém komplexu nebude nějaké dálkové kurtvítko, které ve chvíli, kdy politika ČR nebude v souladu s přáním pronajímatele, z tanků, nebo čehokoli jiného neudělá hromadu šrotu. Pronájem umožňuje používat předmět za definovaných podmínek a v definovaném rozsahu. A smlouva samozřejmě bude tajná, aby nikdo nemohl mít připomínky a zaplatí se nakonec mnohem více. Když zjednodušeně chceme provozovat vlastních např. 10 tanků ze 100, reálně platíme náklady za provoz 10, při pronájmu se platí pořád a za vše.

  Než tu budou nové MTB, tak by se měly všechny T-72 dostat na stejný standard a pak dát do úloženek. Největší problém modernizace bylo, že se dělala na zlomku tanků.
  Pokud bude nových tanků pár desítek, určitě by se hodily stovky uložených, jednodušších tanků, na které je tu navíc kompletní zázemí. Navíc celý výběr MBT bude trvat dlouhá léta.

  V případě UA tanku - kvalita výroby na Ukrajině je tragická, ale kdyby se vyráběl tady, nemuselo by to být špatné řešení.
  Skrýt celý příspěvek

 • Starlight
  18:57 09.10.2018

  @liberal shark

  V rámci tématu je to sice poměrně malý detail, ale ve svém důsledků důležitý.

  US ARMY už v rámci těžkých brigád ABCT žádné čistokrevné tankové prapory nemá, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  @liberal shark

  V rámci tématu je to sice poměrně malý detail, ale ve svém důsledků důležitý.

  US ARMY už v rámci těžkých brigád ABCT žádné čistokrevné tankové prapory nemá, stejně jako mechanizované. Mají tzv. prapory kombinovaných zbraní. Tabulkově mají velitelskou rotu a až 2 tankové roty a 2 střelecké (mechanizované) roty. Celkem je to 29 tanků M1, 32 BVP/BVPz M2/M3, 4 samohybné minomety M1064 ráže 120 mm a cca 25 pásových OT M113 různých verzí (víceúčelové, velitelské-spojovací, zdravotní) a k tomu ještě brigáda běžně nalepuje další pásová obrněná vozidla z podpůrných prvků.

  Brigáda ABCT jako celek tak má cca 90 tanků M1 Abrams (plus další specializované ženijní, mostní a vyprošťovací tanky M1), 130+ bojových vozidel pěchoty/průzkumných vozidel M2/M3 Bradley, 100+ obrněných transportérů M113 různých specializovaných verzí (budou je nahrazovat nové stroje AMPV na podvozku Bradley), 18 samohybných kanonových houfnic M109A6 Paladin ráže 155 mm a stovky pancéřovaných taktických vozidel a nákladních aut. To je těžká brigáda, která si to může početně rozdat s libovolnou ruskou samostatnou tankovou nebo mechanizovanou brigádou a bude mít stále početní a palebnou převahu v tancích, BVP a pěchotě.
  Skrýt celý příspěvek

 • Poly
  18:02 09.10.2018

  Miroslav:
  Merkava IV na prodej je. Nevím zda je Kolumbie nakonec koupila a řešil se prodej 25 - 40 ks. Stejně tak i Venezuela měla vážný zájem. Nám nabídli Sabru.

  Miroslav:
  Merkava IV na prodej je. Nevím zda je Kolumbie nakonec koupila a řešil se prodej 25 - 40 ks. Stejně tak i Venezuela měla vážný zájem. Nám nabídli Sabru.

 • Tesil
  17:54 09.10.2018

  juhelak

  Možným přístupem – byť kontroverzním, ale velmi dobře např. v USA fungujícím, je poskytování občanství cizincům za kontrakt v ozbrojených silách – ideálně do úrovně ...
  Zobrazit celý příspěvek

  juhelak

  Možným přístupem – byť kontroverzním, ale velmi dobře např. v USA fungujícím, je poskytování občanství cizincům za kontrakt v ozbrojených silách – ideálně do úrovně poddůstojnických funkcí. Po dobu služby je možnost cizince dostatečně prověřit a služba v armádě je koneckonců tradičně dobrým nástrojem asimilace.

  Napsal Lukáš Dyčka.
  Např. Vietnamci by vytvořili jednotku pro boj ve vysoké trávě.
  Skrýt celý příspěvek

 • liberal shark
  17:41 09.10.2018

  Co se tyce poctu a struktury, videl bych to na 2 tankove prapory US typu plus par rezervnich kusu na vycvik atd. To vychazi radove na 100 kousku. Takze mbr by mela 3 prapory po 32 ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Co se tyce poctu a struktury, videl bych to na 2 tankove prapory US typu plus par rezervnich kusu na vycvik atd. To vychazi radove na 100 kousku. Takze mbr by mela 3 prapory po 32 BVP a 14 tancich.
  Skrýt celý příspěvek

 • Arthur
  17:19 09.10.2018

  AČR ako aj OS SR stoja pred podobným problémom. Preto je namieste spojiť sily a objednávať spoločne alebo spoločne modernizovať T-72 (podeliť sa o náklady "SKCZ").

  Ako rozumný ...
  Zobrazit celý příspěvek

  AČR ako aj OS SR stoja pred podobným problémom. Preto je namieste spojiť sily a objednávať spoločne alebo spoločne modernizovať T-72 (podeliť sa o náklady "SKCZ").

  Ako rozumný kompromis ako nový MTB by sa zamlúval T-84 Oplot-M resp, NATO verzia T-84-120 Jatagan v súboji s modernizáciou T-72M1 (T-72M4 CZ) česko-slovenským bezpečnostným a obranným priemyslom do podoby nejakej "T-72M6" a vybrať efektívnejšiu cestu v podobe hodnoty za peniaze.
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  16:28 09.10.2018

  Připojím se k otázce, co položil liberal shark a to, zda pořízení K2 či více alternativního Type 10 jsou z logistického pohledu mimo realitu není jen představa autora či autor ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Připojím se k otázce, co položil liberal shark a to, zda pořízení K2 či více alternativního Type 10 jsou z logistického pohledu mimo realitu není jen představa autora či autor vychází z nějaké analýzy. K2 má v sobě řadu zahraničních komponentů a de-facto sdílí s tankem Leopard 2 mnohé technické celky. Dokonce je možné, že má v sobě více "Evropy", než houfnice K9, kterou si před nedávnem pořídilo Norsko, Finsko, Estonsko a aby výčet byl celý, tak také Turecko plus Polsko využívá jen podvozek.

  Pokud se budeme bavit o tom, že tanky budou nasazeny v rámci konfliktu velkého rozsahu, tak dokonce výrobce mimo Evropu může být paradoxně výhodou, protože lze očekávat, že letecké a raketové údery protivníka vyřadí strategické továrny či sklady. Je dobré si taky uvědomit, že výbuch jaderné bomby 30 km nad naší republikou vyřadí elektromagnetický impulz elektroniku ve velké části ČR. Proto pokud budeme nadále brát v potaz takovéto nasazení, je dobré vážně uvažovat také o protiradiační vložce.

  S výběrem nového tanku se nemusíme držet jen v režii Leo2, je zde také T-84 a jeho úpravou chceme-li modernizací vzniká de-facto český tank. Pokud volba padne na vozidla palebné podpory, tak zde vidím potenciál také pro "český tank" v podobě sníženého podvozku nového BVP.

  Počet tanků či chceme-li vozidla palebné podpory by měl dosahovat minimálně 100 kusů, lépe kdyby atakoval počet 200 kusů. Tanky pořizujeme pro potřeby války, nikoliv pro mírová období.
  Skrýt celý příspěvek

 • juhelak
  15:57 09.10.2018

  btw ono takových 30 t72cz4 plus 30 modernizovanych t72 třeba na verzi Scarab ciste pro záložáky by bylo fajn..a zálohy pribívají dnes mnohem rychleji nez zbytek armády...de facto ...
  Zobrazit celý příspěvek

  btw ono takových 30 t72cz4 plus 30 modernizovanych t72 třeba na verzi Scarab ciste pro záložáky by bylo fajn..a zálohy pribívají dnes mnohem rychleji nez zbytek armády...de facto vycvik jede na plnou kapacitu.
  Skrýt celý příspěvek

 • juhelak
  15:54 09.10.2018

  Jak tu je podemnou zmíneno kolegou. Tak v článku nezazněla možnost tanku východního..Ukrajinsky nový tank by zřejmě vyšel stejne jako cena modernizace T72 u nás doma a s výhledem ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jak tu je podemnou zmíneno kolegou. Tak v článku nezazněla možnost tanku východního..Ukrajinsky nový tank by zřejmě vyšel stejne jako cena modernizace T72 u nás doma a s výhledem na 15-20 let by stačil.

  S tím mě napadla i otázka co se týká personálu..je v dnešní době možné aby napr v nebojových profesích v AČR byl cizinec? řekneme třeba mechanici atd. Při takovem nedostatku lidí by to bylo k zamyšlení. Tak jako je to ve zbytku republiky..tak 5000-10000 ukrajincu s armadní zkušenosti by se za naše platy našlo docela rychle. ale chápu že tohle je asi nemožná fantasmagorie z moji strany.
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  15:11 09.10.2018

  Klimesov:
  v roce 2016 sme se měli Strong Europe Tank Challenge účastnit, ale nevyšlo to. Prý sme najednou neměli dostatek volných tanků... a podobné kecy. Asi sme nedokázali ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Klimesov:
  v roce 2016 sme se měli Strong Europe Tank Challenge účastnit, ale nevyšlo to. Prý sme najednou neměli dostatek volných tanků... a podobné kecy. Asi sme nedokázali rozhýbat ani těch pár tanků na soutěž. Jinak exsovětské tanky (ukrajinské a slovinské) končí tradičně poslední, tak v našem případě by to asi nedopadlo lépe.
  Skrýt celý příspěvek

 • Miroslav
  15:11 09.10.2018

  Merkavu je myslím kúpiť nemožné už z hľadiska izraelskej legislatívy. Možno sa to už zmenilo ale Merkavu nebolo možné exportovať mimo Izraela

  Merkavu je myslím kúpiť nemožné už z hľadiska izraelskej legislatívy. Možno sa to už zmenilo ale Merkavu nebolo možné exportovať mimo Izraela

 • RiMr71
  15:07 09.10.2018

  "Merkavu IV nám izraelci nenabízí"

  ...jen jestli se jich vůbec někdo ptal... :)

  "Merkavu IV nám izraelci nenabízí"

  ...jen jestli se jich vůbec někdo ptal... :)

 • Jura99
  14:52 09.10.2018

  Pronájem za 1,2mil €/ks/rok mi nepřijde výhodný a spíš než hloubková modernizace T-72 by se dost možná finančně víc vyplatily ukrajinské T-84-120 Jatagan s kanonem NATO.
  Neupínal ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pronájem za 1,2mil €/ks/rok mi nepřijde výhodný a spíš než hloubková modernizace T-72 by se dost možná finančně víc vyplatily ukrajinské T-84-120 Jatagan s kanonem NATO.
  Neupínal bych se na plánovaný eurotank, podobné společné a nerealizované plány už tu v minulosti byly a i v případě, že z toho necouvnou to je otázka příštích 20-30let. Prostě poptat všechny vč. Korejců, Japonců a Izraelců, ať nabídnou či nenabídnou a řeknou jak vyřešit to údajně problematické logistické hledisko.
  Skrýt celý příspěvek

 • Klimesov
  14:52 09.10.2018

  No osobně se mi taky jakákoli další modernizace T-72 zdá nesmyslná. Podle mého ta konstrukce už prostě narazila na své limity. Navíc pokud by to bylo za cenu jako poslední ...
  Zobrazit celý příspěvek

  No osobně se mi taky jakákoli další modernizace T-72 zdá nesmyslná. Podle mého ta konstrukce už prostě narazila na své limity. Navíc pokud by to bylo za cenu jako poslední modernizace tak to už by možná bylo lepší využit tu možnost leasingu na těch cca 10 let a pak by se uvidělo.
  Každopádně bylo by docela zajímavé vidět jak by si T-72m4CZ vedli na Strong Europe Tank Challenge.
  Skrýt celý příspěvek

 • Nesher
  14:46 09.10.2018

  Miroslav
  A přesně podle toho to tady vypadalo, ruská gubernie jak z čítanky.

  Miroslav
  A přesně podle toho to tady vypadalo, ruská gubernie jak z čítanky.

 • Nesher
  14:44 09.10.2018

  Luky
  Věřit a vědět jsou dvě různé věci. Počet lidí ochotných a schopných sloužit jako profesionální voják je relativně omezený. A vzhledem k početnosti ročníků narozených v roce ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Luky
  Věřit a vědět jsou dvě různé věci. Počet lidí ochotných a schopných sloužit jako profesionální voják je relativně omezený. A vzhledem k početnosti ročníků narozených v roce 1998 a později a i vzhledem k obecně se zhoršující fyzické kondici prostě nedostatek lidských zdrojů bude do budoucna hlavním problém AČR.
  Skrýt celý příspěvek

 • Miroslav
  14:44 09.10.2018

  Nesher: Ono to bolo myslené skôr tak, ako sa tie časy zmenili... Treba povedať aj to, že vtedy šlo na armádu 5-6% HDP Československého hospodárstva. To je proste fakt, že prvoradé ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nesher: Ono to bolo myslené skôr tak, ako sa tie časy zmenili... Treba povedať aj to, že vtedy šlo na armádu 5-6% HDP Československého hospodárstva. To je proste fakt, že prvoradé boli tanky pre armádu a až potom chlieb pre ľudí.
  Skrýt celý příspěvek

 • Miroslav
  14:41 09.10.2018

  Takeda: Lebo tu ešte nie sú tí "správni" ľudia ktorí takú debatu rozvinú do plnej šírky a nakoniec aj tak skonštatujú, že treba kúpiť T-90 alebo Armatu

  Takeda: Lebo tu ešte nie sú tí "správni" ľudia ktorí takú debatu rozvinú do plnej šírky a nakoniec aj tak skonštatujú, že treba kúpiť T-90 alebo Armatu

 • Nesher
  14:40 09.10.2018

  Miroslav
  Jenže to byly doby kdy cca 650 000 vojáků čs. frontu mělo za ruské imperiální zájmy během 10 dní dnů dobýt Strasbourg s předpokládanými ztrátami 70% na vojenském ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Miroslav
  Jenže to byly doby kdy cca 650 000 vojáků čs. frontu mělo za ruské imperiální zájmy během 10 dní dnů dobýt Strasbourg s předpokládanými ztrátami 70% na vojenském personálu a 50% na civilní populaci ČSSR.
  Takže pokud nechceš obnovit ZVS (v tom případě hodně štěstí) a táhnout na Rýn, je cokoliv na 60 tanků (a i to bude na hraně) problém. A to ani ne tak finanční, ale hlavně personální.
  Skrýt celý příspěvek

 • Takeda
  14:37 09.10.2018

  Díky za článek pod kterým se nehádá banda trollů jestli je lepší Izrael a USA nebo Sýrie a Rusko a která konspirační teorie je pravděpodobnější.

  Díky za článek pod kterým se nehádá banda trollů jestli je lepší Izrael a USA nebo Sýrie a Rusko a která konspirační teorie je pravděpodobnější.

 • Takeda
  14:37 09.10.2018

  Díky za článek pod kterým se nehádá banda trollů jestli je lepší Izrael a USA nebo Sýrie a Rusko a která konspirační teorie je pravděpodobnější.

  Díky za článek pod kterým se nehádá banda trollů jestli je lepší Izrael a USA nebo Sýrie a Rusko a která konspirační teorie je pravděpodobnější.

 • Luky
  14:32 09.10.2018

  Když jsou peníze, jsou i lidi.

  Ono to totiž navzdory statistikám s běžnými platy není tak slavné. Věřím, že by se na dva prapory lidé vždycky našli.

  Článek se mi líbil, ale ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Když jsou peníze, jsou i lidi.

  Ono to totiž navzdory statistikám s běžnými platy není tak slavné. Věřím, že by se na dva prapory lidé vždycky našli.

  Článek se mi líbil, ale ještě bych uvítal nějaké úvahy nad organizací a taktikou.
  Není na čase přejít na zápaďácký systém čtyřkových čet, který umožňuje dvě kryjící se sekce?
  Uvažuje se o organickém včlenění středního tanku na podvozku BVP do struktur mechanizovaných čet? Jak daleko jsou úvahy o organických UAV a UGV?
  Kolik prostředků SHORAD na podvozku BVP by považovali za ideální?
  Skrýt celý příspěvek

 • Miroslav
  14:29 09.10.2018

  Trochu OT ale je zábavné (a smutné zároveň), že v roku 1989 bolo vo výzbroji ČSĽA 4585 tankov a dnes sa tu bavíme o tom, či si môžeme vôbec dovoliť kúpiť 30 alebo 60 tankov.

  Trochu OT ale je zábavné (a smutné zároveň), že v roku 1989 bolo vo výzbroji ČSĽA 4585 tankov a dnes sa tu bavíme o tom, či si môžeme vôbec dovoliť kúpiť 30 alebo 60 tankov.

 • Rase
  14:24 09.10.2018

  pokud mermomocí chceme zachovat T-72, tak bych zahodil stávající věž a na podvozek osadil komerčně dostupnou věž Cockerill XC-8 nebo Hitfact od Leonardo. Obě zvládají kanón ráže ...
  Zobrazit celý příspěvek

  pokud mermomocí chceme zachovat T-72, tak bych zahodil stávající věž a na podvozek osadil komerčně dostupnou věž Cockerill XC-8 nebo Hitfact od Leonardo. Obě zvládají kanón ráže 105–120 mm, mají moderní elektroniku, v pohodě se vlezou a jsou hodně rozšířené. Později by pak asi šla sundat a osadit na podvozek nového BVP. Nic víc nemá smysl s T-72 dělat. Snad jen předtavba na vyprošťovací vozidla pro nová BVP :-)) berme to tak, že na stejné úrovni jako MBT, ty T-72 nebudou nikdy, ať už s nima uděláme cokoliv.

  JP--:
  myslím že není problém si vyžádat ukázku Leclercu i Leoparda v terénu a při jízdách, porovnat paramatry (ty utajované) a vyhodnotit komisí. Klidně přizvat i nějaké ty exoty. ps. ty ceny nových MBT udávané v článku, za 60 ks (nebo 120). mi nepřijdou nějak likvidační - zvlášť pokud hodláme, tou dobou dávat 2% HDP na obranu (!) když budeme furt jen škudlit, tak za co to utratíme :-)
  Skrýt celý příspěvek

 • Nesher
  14:07 09.10.2018

  stirling
  Však já to nepodporuji, jen odpovídám na otázku. Podle mě jakákoliv modernizace T 72 za horizont 2026 je nesmysl.
  Prostě jediná rozumná věc je koupit/pronajmout ...
  Zobrazit celý příspěvek

  stirling
  Však já to nepodporuji, jen odpovídám na otázku. Podle mě jakákoliv modernizace T 72 za horizont 2026 je nesmysl.
  Prostě jediná rozumná věc je koupit/pronajmout stávající západní MTB a čekat na nový Euro tank. Dříve než kolem roku 2035 pro nás stejně dostupný nebude.
  Ostatně je otázka zda dokážeme provozovat i ty dva uvažované tankové prapory a nejde mi ani tak o peníze, my skutečně nejsme chudá země, ale o lidi. Osobně si myslím, že nedostatek lidských zdrojů a nikoliv peníze, bude do budoucna hlavní problém AČR.
  Skrýt celý příspěvek

 • JP--
  13:40 09.10.2018

  T-72 opravdu nebrat. Cena 1 kusu T-72 Cz nám budíž varováním, 5mld jen pořizovačka za 30 kusů.
  Leclerk je jak se ukazuje asi docela dobrý tank, ale má ho jenom FR a UAE taky ...
  Zobrazit celý příspěvek

  T-72 opravdu nebrat. Cena 1 kusu T-72 Cz nám budíž varováním, 5mld jen pořizovačka za 30 kusů.
  Leclerk je jak se ukazuje asi docela dobrý tank, ale má ho jenom FR a UAE taky nebrat.
  LEO 2 jakkoliv - nový nebo pronájem.
  Pokud BVP tak pokud možno s věží a optikou, která se už někde provozuje v počtu vyšším než 1 kus.
  Skrýt celý příspěvek

 • stirling
  13:25 09.10.2018

  Nesher: pokud by to bylo vše v naší režii tak se vsadím, že modernizovaný t72 by byl minimálně v ceně nově vyrobeného leclercu s tou "výhodou", že za 15 let už by to nikdo ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nesher: pokud by to bylo vše v naší režii tak se vsadím, že modernizovaný t72 by byl minimálně v ceně nově vyrobeného leclercu s tou "výhodou", že za 15 let už by to nikdo nedokázal provozovat...
  Skrýt celý příspěvek

 • stirling
  13:22 09.10.2018

  Ještě k argumentu, že s t72 ušetříme - to asi jen když by jsme vzali už nějakou hotovou modernizaci a jen jí mírně počeštili takže asi jen nějakou polskou?
  Argument, že ve 30 ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ještě k argumentu, že s t72 ušetříme - to asi jen když by jsme vzali už nějakou hotovou modernizaci a jen jí mírně počeštili takže asi jen nějakou polskou?
  Argument, že ve 30 letech by byl nový tank pro nás připraven podle mě dosti pokulhává zatím ještě není ani prototyp, testy ladění a pak případný rozjezd sériové výroby a první kusy asi nebudou pro země mimo program a bude to asi trošku nedoladěné.... takže to spíše vidím na následující desetiletí a to už je doba kdy by nám leclerc mohl sloužit cca 20 + let a pak přejít na nový euro tank už s vychytanou konstrukcí v době plné sériové výroby.
  Skrýt celý příspěvek

 • Nesher
  13:18 09.10.2018

  Poly
  Jediná reálná šance by v tomto případě byla jít vlastní cestou, tj. něco jako T 72M4CZ.
  Pokud bychom si objednali modernizaci v PL nebo kdekoliv jinde, tak přijdeme o hlavní ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Poly
  Jediná reálná šance by v tomto případě byla jít vlastní cestou, tj. něco jako T 72M4CZ.
  Pokud bychom si objednali modernizaci v PL nebo kdekoliv jinde, tak přijdeme o hlavní devizu modernizace T 72, tj. alespoň částečnou nezávislost co se se údržby, oprav a případně dalších dílčích úprav týče.
  Skrýt celý příspěvek

 • Poly
  13:09 09.10.2018

  Kdyby jsme se vydali hloubkovou modernizací T-72, máme nějakou jinou možnost než ty polské řešení? Ruská T-72B3M nepřipadá v úvahu, český Scarab toho zase moc nenamodernizuje a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Kdyby jsme se vydali hloubkovou modernizací T-72, máme nějakou jinou možnost než ty polské řešení? Ruská T-72B3M nepřipadá v úvahu, český Scarab toho zase moc nenamodernizuje a další neznám.
  Skrýt celý příspěvek

 • IS-3
  13:07 09.10.2018

  Prosím, řekněte mi někdo, že je ta úvaha nad udržením T-72 ještě ve 30. létech 21. století jen špatnej vtip.
  Vůbec bych na nějakej eurotank, kterej pomalu není ani na papíře ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Prosím, řekněte mi někdo, že je ta úvaha nad udržením T-72 ještě ve 30. létech 21. století jen špatnej vtip.
  Vůbec bych na nějakej eurotank, kterej pomalu není ani na papíře nečekal (na vstup do tohoto projektu je navíc už trochu pozdě) a nakoupil nový A7+ v počtu minimálně 100 ks., méně snad ani nemá smysl.
  Neříkejte mi, že se na takovej nákup nenajdou finance, nebo že nemá dokonce smysl.
  Skrýt celý příspěvek

 • stirling
  13:00 09.10.2018

  t72 bych už zavrhl, jak zde bylo uvedeno, má špatnou ráži asi nebude ani moc moderní munice, vojáků si musíme vážit když jich máme málo, takže bych jim nabídl co nejlepší balistiku ...
  Zobrazit celý příspěvek

  t72 bych už zavrhl, jak zde bylo uvedeno, má špatnou ráži asi nebude ani moc moderní munice, vojáků si musíme vážit když jich máme málo, takže bych jim nabídl co nejlepší balistiku a to t72 asi už nesplňuje (ze stejného důvodu jsem proti náhradě v podobě bvp 120 - místo toho ať se na podvozku bvp pořídí moderní minomety). Navíc je plán provozovat pouze cca 60 ks, takže pro to jsem pro moderní odolný stroj ideálně s nab. automatem, za mě je to jediný dostupný modernizovaný Leclerc, ale ten v možnostech není...
  Skrýt celý příspěvek

 • liberal shark
  12:49 09.10.2018

  Pane Grohmanne, mohl byste prosím trochu rozvést důvody, proč by měl být nákup japonských MBT Type-10 "logisticky mimo realitu" ? Vždyť mají německý kanon i powerpack ! Není to ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pane Grohmanne, mohl byste prosím trochu rozvést důvody, proč by měl být nákup japonských MBT Type-10 "logisticky mimo realitu" ? Vždyť mají německý kanon i powerpack ! Není to náhodou jen nějaký nepodložený předsudek ?
  Skrýt celý příspěvek

 • Charlie
  12:40 09.10.2018

  Leopard 2 zní hezky ale má několik zásadních nevýhod:
  1) je těžký, to zmanená kompletně celé logistické zabezpečení včetně nových vyprošťováků, mostních tanků, silničních i ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Leopard 2 zní hezky ale má několik zásadních nevýhod:
  1) je těžký, to zmanená kompletně celé logistické zabezpečení včetně nových vyprošťováků, mostních tanků, silničních i železničních přepravníků. To se sakra prodraží.
  2) Používá munici, kterou neumíme vyrábět, čili nutnost buď zavádět licenční výrobu, nebo nákupy v zahraničí.

  Ta modernizace T-72 zas tak mimo mísu není. I kdybychom za modernizovaný T-72 dali stejně jako za nový Leo2, pořád ušetříme na ženijní technice (viz výše), na posádkách (do leoušů bychom museli nabírat čtvrtého člena), konkurenceschopnou munici umíme vyrábět ve vlastní režii (respektive, munici která stačí na techniku protivníka, pokud nepočítáme tedy s tím, že bychom válčili proti posledním Leoušům nebo Abramsům) a i technologie toho tanku (nejspíš krom sřp) umí opravovat náš průmysl.

  Pokud byse zgenerálkovaly M4 a staré uloženky dotlačily na jejich standard (samo s updatem k dnešnímu dni), tak by to do doby vyvinutí nového "Eurotanku" stačilo.

  Nákup Leclerků by byl zajímavá varianta, ale tím by padl nákup nových tanků ve 30. letech, protože "nedávno ste dostali nové kousky, už chcete zas?!?"...
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  12:31 09.10.2018

  danny:
  to už se zkoušelo v době vývoje T-72M4CZ a ne nejde to, věž je moc těžká. Vývoj nové věže T21 která vycházela z té co má Leclerc, vyráběná na slovensku, byl ale zrušený. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  danny:
  to už se zkoušelo v době vývoje T-72M4CZ a ne nejde to, věž je moc těžká. Vývoj nové věže T21 která vycházela z té co má Leclerc, vyráběná na slovensku, byl ale zrušený.

  Longsword:
  rozdíl je hodně velký, viz obrázek dole. Na obrázku je porovnání Pumy s Leopardem, jiná BVP jsou ale ještě vyšší (strop korby). Netvrdím že vyšší vozidlo je vyloženě špatně, ale... je potřeba počítat s vyšším těžištěm, což se odrazí na pohybu v terénu. taky motor bývá slabší než u MBT.

  http://www.armadninoviny.cz/do...

  zde autor obsáhle rozebírá porovnání obou typů:
  http://www.armadninoviny.cz/bi...
  Skrýt celý příspěvek

 • danny
  12:12 09.10.2018

  Přidám ještě jeden ujetý nápad. Pokud jsou dostupné věže Leclerců, jak naznačuje nápad s jejich montáží na Leo, nešla by použít na korbu T-72?

  Přidám ještě jeden ujetý nápad. Pokud jsou dostupné věže Leclerců, jak naznačuje nápad s jejich montáží na Leo, nešla by použít na korbu T-72?

 • Longsword
  12:10 09.10.2018

  S dovolením, zajímalo by mě několik argumentů, jestli někdo ví:
  O kolik je vyšší ta silueta BVP se 120-kou oproti, řekněme, Leo2, aby to byl natolik závažný argument proti? (v cm, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  S dovolením, zajímalo by mě několik argumentů, jestli někdo ví:
  O kolik je vyšší ta silueta BVP se 120-kou oproti, řekněme, Leo2, aby to byl natolik závažný argument proti? (v cm, nebo v %, ať to má nějakou oddiskovatelnou hodnotu, prosím)
  Naopak, kolik by to ušetřilo peněz, kdyby obě platformy (BVP/LBT) byly prakticky identické?
  Co varianta BVP 120 teď a až bude (jestli vůbec) k dispozici ten bájný euro-tank, tak ten také (čímž by se získalo šest rot "lehkých" tanků a šest rot MBT, kdy ty "lehké" by pak mohly jít do druhého sledu, nebo k AZ - konec konců jim bude 20+ let, než začnou dodávky ET)?
  Když jsme u té taktice a strategii použití obrněných strojů, nemění se náhodou už teď? Není pak argument "musela by se vymyslet nová" svým způsobem zbytečný?
  P.S. Beru v potaz to, že LBT/BVP 120 má menší balistickou odolnost.
  Skrýt celý příspěvek

 • danny
  12:05 09.10.2018

  skelet: máš pravdu, to jsem zvoral. Hlavní pohon tvoří diesel, turbína slouží k přeplňování a jako pomocná pohonná jednotka. Každopádně si pamatuji, že se o ní mluvilo nejen v ...
  Zobrazit celý příspěvek

  skelet: máš pravdu, to jsem zvoral. Hlavní pohon tvoří diesel, turbína slouží k přeplňování a jako pomocná pohonná jednotka. Každopádně si pamatuji, že se o ní mluvilo nejen v souvislosti s výbornými výkonovými charakteristikami a bleskovým dosažením maximálního výkonu motoru, ale také vysokou spotřebou a komplikovaností celého pohonného ústrojí.
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  11:59 09.10.2018

  Francouzi by měli mít docela dost starých Leclerců aby to snačilo potřebám ČR. Francouzi modernizují 200 vozidel, přitom měli 406 + 20 vyprošťovacích. I když by měli část jako ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Francouzi by měli mít docela dost starých Leclerců aby to snačilo potřebám ČR. Francouzi modernizují 200 vozidel, přitom měli 406 + 20 vyprošťovacích. I když by měli část jako zálohu naskladě, bylo by to pro nás dost. Nemám ani problém s možným nákupem nově vyrobených tanků. Pak by mělo smysl koupit Tropicalized Leclerc (Leclerc EAU), který má německý powerpack atd. Nabízen je pravidelně arabům, ale pokud by nebyla cena likvidační, tak je to mnohem lepší tank než Leopard. Hlavně díky menšímu počtu obsluhy (3)
  článek řeší cenu MBT, ale už neřeší cenu vozidla palebné podpory na podvozku BVP. Je dost možné, že jeho cena bude klidně i vyšší než za ojetý MBT (!) a blízko ceně nového. Výhody tam ale jsou hlavně ohledně logistiky.

  Modernizovat T-72 je takové divné. Máme jich málo, jsou malé a hlavně mají blbou ráži kanónu. Za mě by to bylo nejhorší možné řešení. Je to sporné i jako náplast než bude nový EuroTank. Přeci jen ten bude reálně k mání až kdoví kdy a výcvik osádek bude taky trvat hodně let. Lehkou modernizací ty tanky T-72M4CZ budou muset projít tak jak tak, ať už koupíme cokoliv (nebude to totiž hned)
  Skrýt celý příspěvek

 • juhelak
  11:42 09.10.2018

  Všechny varianty mi prijdou reálne..zalezi na zpusobu použití...

  1. Novy klasický tank..strategie stejna jako dosud pripadne vymyslet kooperaci se systemy PVO take na pasech ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Všechny varianty mi prijdou reálne..zalezi na zpusobu použití...

  1. Novy klasický tank..strategie stejna jako dosud pripadne vymyslet kooperaci se systemy PVO take na pasech fungující v rámci jedné roty společne. Cena rozpocitana na delsi dobu má vyhodu v inflaci..40 miliard za 20 let bude asi neco jako 25 mld dnes.

  2. bvp s kanonem ..velkou nevyhodou je myslim silueta vozidla, kde je vetsi riziko zasahu..nefunguje tam moc nejake sklouznutí atd..s dobrou AO a mensi tepelnou stopou by se to kompenzovalo...ale musela by se zmenit strategie nasazeni..tyhle bvp by museli byt nasazeny jako soucast roje spolecne s klasickymi bvp kde by se vpredu doplnovali s klasickym bvp a operovali spolecne s pechotou.

  3. repas..vyhodou mensi naklad, takove cekani na eurotank nasledne presunuti do zaloh..dale by tech tanku nebylo 60 ale treba 120. silueta skvela, otazkou jak velka by byla balistika..nejake modernizovane t-72 tu mame i od ceskeho vyrobce..zalezelo by na cene.

  Co se týce nosnosti infrastruktury..verim ze armada uz ma vytycene transportni trasy pri ceste na sever nebo na vychod..mosty se opravuji docela prubezne..staci skoordinovat na prislusnych trasach s ministerstvem dopravy aby mosty meli vetsi nosnost po opravach nebo stavbe novych..

  Kazdopadne diky za clanek k ACR kterych je tu jako šafránu.
  Skrýt celý příspěvek

 • lemkin
  11:42 09.10.2018

  Jinak souhlas s GlobeElement pokud tank tak repase všech T-72. Mohlo by to být tak 120 kusů. Dělají to tak jiní a teprve se uvidí co Eurotank přinese......., klidně to může být jen ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jinak souhlas s GlobeElement pokud tank tak repase všech T-72. Mohlo by to být tak 120 kusů. Dělají to tak jiní a teprve se uvidí co Eurotank přinese......., klidně to může být jen další projekt do šuplíku.
  Skrýt celý příspěvek

 • lemkin
  11:38 09.10.2018

  Pořád si myslím, že nejlepší nový západní tank by byl pro AČR Leclerc, výrobce by se ale musel zavázat k modernizacím v průběhu životního cyklu - což bude asi problém.

  Mám obavu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pořád si myslím, že nejlepší nový západní tank by byl pro AČR Leclerc, výrobce by se ale musel zavázat k modernizacím v průběhu životního cyklu - což bude asi problém.

  Mám obavu z toho, že z pohodlnosti zvítězí varianta vozidla palebné podpory :( Ať si je klidně koupí, ale jen jako doplněk když už si hrajeme na nové výsadkové pluky.

  Tank je tank a má bránit území ČR. Jediný kdo nás v historii reálně napadl byl povětšinou náš přímý soused.
  Skrýt celý příspěvek

 • GlobeElement
  11:36 09.10.2018

  Tak já si naopak myslím, že repase T-72 je v současné době nejlepším řešením.

  Potenciální nepřítel nemá lepší techniku, bude to ekonomicky nejvýhodnější (i kdyby na papíře ne, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tak já si naopak myslím, že repase T-72 je v současné době nejlepším řešením.

  Potenciální nepřítel nemá lepší techniku, bude to ekonomicky nejvýhodnější (i kdyby na papíře ne, peníze z velké části zůstanou v ČR), výcvik posádek bude jednodušší.
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  11:30 09.10.2018

  jancz:
  Leclerc je právě jeden z nejlehčích MBT. První série vázila 54,5 tuny série XXI už zmohutněla na 57,4. Pořád je to ale mnohem méně než Challenger 2, Merkava IV nebo Leopard ...
  Zobrazit celý příspěvek

  jancz:
  Leclerc je právě jeden z nejlehčích MBT. První série vázila 54,5 tuny série XXI už zmohutněla na 57,4. Pořád je to ale mnohem méně než Challenger 2, Merkava IV nebo Leopard 2A6. Takový Abrams nabral ještě víc. Srovnání váhy se dá akorát s Ariete a K2, když zůstaneme u MBT.

  Poly:
  Merkavu IV nám izraelci nenabízí - jen hodně modernizované M60...
  Skrýt celý příspěvek

 • skelet
  11:19 09.10.2018

  Leclerc nemá turbínu, ale diesel

  Leclerc nemá turbínu, ale diesel

 • jancz
  11:13 09.10.2018

  jak je to s tou váhou? kolik teda ty naše komunikace unesou (mosty apod..) co jsem četl tak zrovna Leclerc je jeden z nejtěžších MBT...

  jak je to s tou váhou? kolik teda ty naše komunikace unesou (mosty apod..) co jsem četl tak zrovna Leclerc je jeden z nejtěžších MBT...

 • Poly
  11:11 09.10.2018

  Jako tankistický analfabet se zeptám - je nelogické si pořídit Merkavu IV? Z logistického hlediska to asi takový problém nebude, těžký je stejně jak Leopard 2, naopak je nižší a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jako tankistický analfabet se zeptám - je nelogické si pořídit Merkavu IV? Z logistického hlediska to asi takový problém nebude, těžký je stejně jak Leopard 2, naopak je nižší a uveze víc paliva, je levnější, prověřený,...
  Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  11:02 09.10.2018

  danny: To síce hej, ale nič iné by doň vopchať nešlo?

  danny: To síce hej, ale nič iné by doň vopchať nešlo?

 • JP--
  11:00 09.10.2018

  T-72 nebrat opravit a strčit do úloženek Zbytek je na vojácích aby si řekli na peníze to vyjde +- stejně. Klidně si zatím pronajmout Leopardy 2 a počkat si na eurotank. Navíc ...
  Zobrazit celý příspěvek

  T-72 nebrat opravit a strčit do úloženek Zbytek je na vojácích aby si řekli na peníze to vyjde +- stejně. Klidně si zatím pronajmout Leopardy 2 a počkat si na eurotank. Navíc pokud v pronájmu budou i provozní náklady tak je to lepší protože se pak nebude šetřit na výcviku.
  Vozidlo palebné podpory/lehký tank proč ne lepší o 100% než současný nebojeschopný T-72.
  Skrýt celý příspěvek

 • danny
  10:59 09.10.2018

  PavolR: asi u nás nikdo nechce pořizovat turbínu. I Francouzi řešili její přílišnou žravost.

  PavolR: asi u nás nikdo nechce pořizovat turbínu. I Francouzi řešili její přílišnou žravost.

 • marfolodej
  10:58 09.10.2018

  - tak tady je jediná možná repasovaný Leopardy, ale co nejnovější verzi, min A6 a výše
  - předělání T-72 je k ničemu. Sice si to uděláme celý doma, ale pochybuji, že bychom se ...
  Zobrazit celý příspěvek

  - tak tady je jediná možná repasovaný Leopardy, ale co nejnovější verzi, min A6 a výše
  - předělání T-72 je k ničemu. Sice si to uděláme celý doma, ale pochybuji, že bychom se dostali k nějakým technologiím. A nevěřím, že oproti nákupu repase Leo2 by to bylo zas o tolik výhodnější.
  - 120 kanon na podvozku BVP je podle mně nejhorší řešení. Vysokej, slabě chráněnej stroj. Jako tankista bych v nečem takovým jet nechtěl.
  Co mě ale nejvíc děsí, že tu zase nějakej škudlil uvažuje nad leasingem...tak jen hlavně žádnej leasing!!!
  Skrýt celý příspěvek

 • danny
  10:57 09.10.2018

  Skvělé shrnutí všech podstatných aspektů. Děkuji!

  Skvělé shrnutí všech podstatných aspektů. Děkuji!

 • PavolR
  10:56 09.10.2018

  A čo AMX Leclerc? Keď sú k dispozícii veže pre "eurotank", tak sú iste aj podvozky, z ktorých by tie veže odmontovali (iste by nešlo o novovýrobu), čiže komplet tanky vhodné na ...
  Zobrazit celý příspěvek

  A čo AMX Leclerc? Keď sú k dispozícii veže pre "eurotank", tak sú iste aj podvozky, z ktorých by tie veže odmontovali (iste by nešlo o novovýrobu), čiže komplet tanky vhodné na kúpu.
  Skrýt celý příspěvek