Armáda ČR: Nové tanky, modernizace T-72 nebo BVP se 120mm kanónem

Vozidlo palebné podpory ASCOD 42 s věží Hitfact 120 mm; větší foto / DPO

Armáda České republiky plánuje v příštím desetiletí vyřadit z výzbroje tanky T-72. Jaké jsou možnosti náhrady? Česká armáda místo tanků T-72 zvažuje nákup nových nebo modernizovaných německých tanků Leopard 2 nebo nákup střední pásové platformy se 120mm kanónem. Ve hře je také generální oprava a hloubková modernizace tanků T-72.

K 1. lednu 2018 armáda vlastnila 119 tanků T-72M1 a 30 modernizovaných T-72M4 CZ. Všechny tanky slouží u 73. tankového praporu, 7. mechanizované brigády. Vzhledem k omezené provozuschopnosti tanků T-72M4 CZ jimi byla na počátku roku 2018 plně vyzbrojena pouze 1. tanková rota (10 tanků), zatímco 2. a 3. rota obdržely reaktivované tanky T-72M1, kterými je v počtu 10 kusů vybavena také 1. tanková rota Aktivních záloh.

Podle modernizačního plánu Armády ČR, představeného v červnu náčelníkem Generálního štábu Alešem Opatou, armáda počítá s částečnou modernizací T-72M4 CZ, resp. jejich znovuzprovozněním tak, aby tanky bylo možné provozovat u profesionálních jednotek do roku 2026. Problém je, že systém řízení palby T-72M4 CZ využívá staré senzorové vybavení, které se již nevyrábí a nemůže tedy být při poruše vyměněno.

„Je to [ T-72M4 CZ - pozn. red.] problémový projekt z minulosti. Díky dílčí modernizaci systému řízení palby bude armáda schopná udržet tankové schopnosti do roku 2026, uvedl v červnu šéf sekce rozvoje sil Ivo Střecha. Podle Opaty musí do té doby politici rozhodnout, co s tankovým vojskem dál.

V Armádě ČR tak podle neoficiálních zpráv existují tři zvažované proudy rozvoje českého tankového vojska. Podle prosté logiky ani jiné cesty neexistují, tedy kromě možnosti zcela vyřadit tanky z výzbroje Armády ČR.

Zvažované varianty jsou:
+ generální oprava a hloubková modernizace tanků T-72;
+ nákup nových nebo modernizovaných tanků Leopard 2;
+ nákup BVP se 120mm kanónem.

Nejčastěji se mluví o nákupu dvou praporů (2 × 30 ks) hlavních bojových tanků (MBT) nebo středních bojových vozidel se 120mm kanónem. Půjde tedy o šest rot po deseti tancích, s velitelským tankem v každé rotě.

Nicméně první úvahou je, že kolem roku 2025 dojde ke generální opravě a hloubkové modernizaci tanků T-72 tak, aby zůstaly ve výzbroji Armády ČR i ve 30. letech 21. století. Kolem roku 2035 již bude k dispozici francouzsko-německý tank nové generace (náhrada za Leclerc a Leopard 2) a Armáda ČR se tak teoreticky může ve 30. letech po vyřazení T-72 připojit k tomuto projektu.


T-72M4 CZ

Druhou možností je nákup nových MBT. Hlavním problémem tohoto řešení je cena. Armáda ČR nekupuje jen vozidla, ale celý komplexní zbraňový systém, což si vyžádá značné finanční náklady nejen při nákupu, ale tak během dalších zhruba 30 let provozu. Celkové pořizovací a provozní náklady se zhruba dělí ‒ 25 % nákup samotných vozidel, 25 % výstavba provozního zázemí a 50 % provozní náklady (údržba, náhradní díly, palivo, munice, modernizace, atd.).

Jaké jsou ceny? Pro Armádu ČR je v současné době reálně dostupným MBT pouze německý Leopard 2 s jednotkovou cenou zhruba šest a sedm milionů euro (ale klidně i výše). Tedy při nákupu 60 nových tanků Leopard 2A7 Česká republika pouze za samotné tanky vynaloží 420 milionů euro (10,8 miliardy Kč), stejnou sumu za provozní zázemí a dalších 840 milionů euro během 30 let provozu (21,6 miliardy Kč).

Při rozložení plateb do více let Česká republika postupně zaplatí (během 30 let) za nákup a provoz 60 MBT Leopard 2 téměř 45 miliard Kč, tedy 1,5 miliardy ročně. Samozřejmě nejde o přesnou sumu, ale ukazuje, o jakých finančních nákladech musíme uvažovat.

Do této kalkulace jsme ještě nepočítali nutná podpůrná vozidla, jako těžká pásová odtahová a inženýrská vozidla nebo kamionové tahače s podvalníky pro transport tanků.

Nákup nových MBT má však více vrstev, nejen finanční. Pokud pomineme zahraničně politické hledisko (komu uděláme radost) a průmyslové (posílení českého průmyslu), tak je zde i takticko-technické hledisko. Konstrukce tanků Leopard 2 vychází ze 70. let minulého století a tank je určen především pro klasické studenoválečné frontové sražení s MBT protivníka, čemuž odpovídá i velká hmotnost tanku.

Německé tanky již nelze snadno modernizovat a přidávat nové systémy, jako jsou aktivní systémy ochrany (APS), protože již nyní jsou podvozky na samé hranici únosnosti a navíc většina mostů v Evropě je konstruována pro nosnost do 70 tun. Pokud Armáda ČR tanky nakoupí, musí nutně řešit jejich přepravu po silnici, ale také např. vybudovat stanici pro nakládání tanků na železniční vagony s vhodnou nosností.

Při nákupu nových MBT je problém, že v současné době na trhu neexistují kromě tanku Leopard 2 dostupné moderní tanky ‒ japonské tanky Type 10 nebo jihokorejské K2 Black Panther jsou z logistického hlediska mimo realitu. Dílčí řešení s velkou hmotností tanků Leopard 2 nabízí francouzsko-německý projekt hybridního tanku, kdy je na podvozek Leopard 2 umístěna lehčí věž z francouzského tanku Leclerc s nabíjecím automatem.


Leopard 2A6

Jednou z cest jak obejít velké pořizovací náklady je využít projekt tzv. evropské zbrojnice a získat repasované a modernizované tanky Leopard 2A7 EU. Jde de facto o pronájem tanků (podobně jako to funguje u stíhaček Gripen). Roční leasingová cena za jeden tank, a to včetně kompletního balíku služeb, má být 1 milion až 1,3 milionu euro ročně (25,8 milionů Kč). Při pronájmu 60 tanků na 10 let tak zaplatíme 15 miliardy Kč.

Klasické těžké tanky však mají pro armádu zásadní a nenahraditelnou výhodu ‒ posilují morálku bojujících vojáků. Ostatně izraelský brigádní generál Didi Ben Yoash v záloze prohlásil: „Slyšíte některé říkat, že tanky jsou zastaralé a nemohou bojovat na moderním bojišti. Ale řeči přestanou, jakmile začne nepřítel střílet. Pak všichni požadují tanky. Nikdo se nechce pohybovat před tankovou četou nebo praporem, který s ním bojuje.“

Třetí možností je akvizice středních pásových vozidel s kanónem ráže 120 mm. V případě Armády ČR by šlo o podvozek nového bojového vozidla pěchoty (BVP). Ostatně jak takový „střední tank“ může vypadat, ukázala firma GDELS (General Dynamics European Land Systems), když osadila podvozek ASCOD 42 věží Hitfact 120 mm. Toto vozidlo jsme mohli také vidět na Dnech NATO 2018.

Palebná síla BVP se 120mm kanónem, senzorové vybavení, stabilizátor kanónu nebo systém řízení palby jsou u BVP a tanku srovnatelné. Pochopitelně tank má mnohem větší balistickou odolnost, a to nejen proti protitankové munici všeho druhu, ale také proti dělostřelecké palbě nebo minám. Nejsilnější části čelního pancíře (typicky v úseku 60°) moderních MBT odolají i nejnovějším podkaliberním střelám, tedy přímému zásahu nepřátelského tanku.

Rozdíl v pancéřové ochraně poněkud stírají nejnovější APS, jako jsou izraelské Trophy nebo Iron Fist, které chrání spolehlivě tanky, BVP i lehčí vozidla před protitankovými řízenými střelami nebo proti municí protitankových granátometů.

BVP se 120mm kanónem má naopak zásadní výhodu v taktické a strategické mobilitě, nízkých nárocích na palivo a servis (nižší opotřebení), a také v nižších pořizovacích a provozních nákladech. Právě nižší pořizovací náklady mají být důvodem, proč Armáda ČR o této variantě uvažuje. Případný nákup BVP se 120mm kanónem však nebude součástí (ani jako opce) současného tendru na nákup BVP.

Představený ASCOD 42 s věží Hitfact 120 mm tak nemá přímo nic společného s uvažovanou náhradou českých T-72. Podle informací Armádních novin GDELS pouze ukazuje možnosti platformy ASCOD Armádě ČR. Ostatně je skoro jisté, že ten, kdo dodá české armádě BVP, dodá v budoucnu případně i BVP se 120mm kanónem.

GDELS vyvinul ASCOD 42 s věží Hitfact také kvůli zájmu Španělska, Rakouska nebo USA o podobná vozidla. Španělsko a Rakousko mají ve výzbroji právě tanky Leopard 2 a v současné době, díky výše zmíněné velké hmotnosti, zvažují nákup lehčích vozidel se 120mm kanónem.


ASCOD 42 s kanónem ráže 120 mm

Diskuze o tom, které řešení je pro Armádu CR nejlepší, je však bezpředmětná, pokud se nezamyslíme nad možným protivníkem, prostorem nasazení, nad propojením „tankových vozidel s dalšími systémy a schopnostmi Armády ČR, a zejména pokud nevypracujeme novou taktiku nasazení.

Pro evropské země v NATO existují dva strategické směry, a to západ-východ a západ-jihovýchod. Pokud pomineme bizarní a nebezpečné představy o tom, že ochranu ČR lze vojenskými prostředky řešit jen uvnitř zeměpisné hranice ČR, tak lze s jistotou říci, že v prvních týdnech a měsících rozsáhlejšího konfliktu budou jednotky české armády bojovat stovky, ne-li tisíce kilometrů od českého území, s velkou pravděpodobností v zastavěném prostředí.

Armáda ČR proto musí vypracovat taktiku nasazení těžkých bojových vozidel v městském prostředí, kde tyto vozidla budou podporovat pěchotu čistící budovu po budově. Tomu odpovídá i předpokládaný typ, směr i úroveň ohrožení vozidel.

Dále je nutno zvážit koncept průzkumných bojových týmů RSG (Recon Strike Group), de facto středních obrněných brigád. RSG má dominovat díky „nahuštěné palebné síle (palebná síla na úkor balistické ochrany), rychlému velení a značné palivové volnosti ve vedení manévrového boje. RSG má výhodu také v tom, že dokáže na určitém území působit po velmi dlouhou dobu samostatně.

Jedndouše tou nejhorší možnou variantou je to, pokud nakoupíme BVP se 120mm kanónem a budeme je používat jako T-72.

V každém případě se nedá k náhradě T-72 přistupovat jen stylem „tu nejlepší techniku za každou cenu. Je nutno si položit klíčovou otázku, jak za oněch 50 miliard Kč posílíme celkovou vojenskou obranyschopnost ČR, zda nakupem 60 nových MBT, nebo nákupem např. levnějších BVP a jiných zbraňových systémů.

Nač mít nejmodernější MBT, když nebudeme mít prostředky protivzdušné obrany krátkého a velmi krátkého dosahu, které MBT ochrání před bitevními letadly, vrtulníky a drony nebo např. moderní průzkumné prostředky, které včas odhalí, identifikují a zaměří nepřítele?

Dále je klíčová schopnost armády (resp. českého průmyslu) zajišťovat servis a logistiku těmto vozidlům (především za válečného stavu nebo vyhrocené zahraničně-politické situace), zajišťovat kvalitní výcvik tak, aby byly využity všechny schopnosti vozidla, zajistit jejich přepravitelnost na dlouhé vzdálenosti (silnice, železnice) a propojit (ve smyslu techniky i taktiky) nová vozidla s ostatními systémy armády.

V každém případě je nutný rovnocenný rozvoj všech schopností Armády ČR v tom smyslu, že jednotlivé zbraňové systémy a schopnosti české armády musí navzájem spolupracovat a doplňovat se.

Nahlásit chybu v článku

Doporučte článek svým přátelům na sociálních sítích

Související články

Systém řízení palby dělostřelectva TOPAZ pro Armádu České republiky

Na současném trhu existuje řada systémů řízení palby (SŘP) dělostřelectva, ze kterých si AČR může ...

BVP PUMA přijede na DNY NATO do Ostravy v nejvýkonnější verzi PUMA S1

Bojové vozidlo pěchoty (BVP) PUMA S1 bude k vidění 15 - 16. 9. 2018 v rámci akce Dny NATO 2018 ...

Tank Challenger 2 Black Knight pro britskou armádu?

Britský koncern BAE Systems na výstavě vojenských pozemních vozidel DVD 2018 (Defence Vehicle ...

Rakousko se zajímá o české cvičné letouny L-39NG

Podle rakouského deníku Kurier česká firma Aero Vodochody nabízí rakouskému letectvu cvičná proudová ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit zeleně příspěvky za posledních:
Stránka 3 z 5
 • Jara
  21:47 11.10.2018

  Lukáš
  Vop má teď v podstatě za úkol vyvinout, vyrobit nebo zadat výrobu náhrad nedostupných náhradních dílu, tak aby je zas uvedl do provozu.

 • Marcus
  21:45 11.10.2018

  PavolR

  Smiř se prostě s tím že AČR zavede jedno z některých nabízených IFV. Žádné IVF přestavěné z MBT nebude. To že dvě země blízkého východu zavedly takto těžké IFV je vzhledem k jejich podmínkám reálné. V našich podmínkách nikoliv.

  Pletete si VPP - vozidlo palebné podpory a ST - střední tank! Ale to vysvětlovat nemám čas. Já zde píšu o doplnění VPP pro naše IFV. Né aby jsme VPP používali místo MBT.

  VPP jsou na světě zařazeny ve spoustě vyspělých armád. Co je podle tebe M1128 nebo náš český Pandur se 105mm dělem???

 • PavolR
  21:44 11.10.2018

  Marcus:
  Je to relatívne rýchly a lacný spôsob, ako získať ťažké BVP napríklad zo starších tankov. V prípade Leclercov a K2 prestavby nehrozia - na to ich zatiaľ nebolo vyrobených dostatok ani vo variante MBT. Vyrobil by sa na ich podvozku rovno IFV.

  Belgičania zrušili tanky a majú Piranhe s 90mm kanónom ako VPP. Vy predsa snívate o niečom podobnom, len na pásoch.

  Neviem ako to máte vy, ale s nami robí NATO cirkus, že nakupujeme kadečo možné namiesto toho, aby sme vybudovali poriadnu ťažkú brigádu, k čomu sme sa zaviazali.

 • Jara
  21:43 11.10.2018

  Lukáš
  Problém T-72 CZ M4 je ten, že při výrobě 30ks, oproti plánovaným cca 300, nevzniklo provozní zázemí a dodavatelský řetězec náhradních dílů, takže pro udržení v provozu nejde ani tak o cenu, ale o to že prostě není co objednat, některé náhradní díly už neexistují.

 • Lukas
  21:37 11.10.2018

  Nikt w PL nie rozważa zakupu K2
  Co więcej MON nie poszukuje nowego czołgu,,,
  Mon ma inne tematy - obrona przeciwlotnicza, artyleria, czy nowe BWP...

  Nie ma miejsca na czołg w tej dekadzie...

  Najwyżej będzie jakaś modernizacja czołgów T-72M - jaki zakres modernizacji, ile - tego nie wiadomo...
  Te wszystkie prezentacje na MSPO - PT-9 takiej czy innej wersji to tylko "propozycje".
  PGZ chce pokazać że nadal potrafi zrobić z T-72 wszystko czego chce klient...

  I tak "najtańsza" modernizacja T-72 "opcja zero" - kosztuje niecały 1 milion Euro / sztuka...
  Jest to wymiana starych noktowizorów instalacja APU, nowego systemu przeciwpożarowego, pancerza ERAWA i inne "drobiazgi"
  ^Coś co jest dobre na Ukrainę, albo dla wozów które i tak maja być zapasem na czas wojny....

  Nowy system kierowania ogniem , łożysko (większa precyzja pracy iweży) i stabilizacja uzbrojenia to kolejne 1,5 mln Euro (czyli ok. 2,5 mln Euro za wóz)

  PT-91M2 to podobno koszt ok. 5,5 mln Euro... (Tu podobno bardzo duży wpływ na cenę ma koszt powerpack Renk ESM 350 +Scania)

  Oczywiście ceny nie są oficjalne - tylko orientacyjne... (Z MSPO )


  W sumie ciekaw jestem jakie realne problemy są z eksploatacją czeskich T-72M4Cz (brak dostępu do części zamiennych, wysokie koszty eksploatacji? )

 • skelet
  21:30 11.10.2018

  Nakonec zjistíme, že nejlepší pro nás bude indonézská cesta a lá Kaplan MT :)

 • Marcus
  21:27 11.10.2018

  PavolR

  Tak něco ještě dražšího než takto přestavovat MBT na IFV by jsme ve světě těžko hledali. A to jako K2 nebo Leclerc? Proti tomu i Puma bule lidové vozítko.
  Pokud naše AČR se rozhodne jít touto cestou, bude to nejutajovanější krok všech dob.

  Stavět podpůrná vozidla na podvozku IFV je celosvětový standart, výrobci to standartně nabízejí a AČR to i tak požaduje. To je jasně dané :D

  Nevím co myslíte "belgickým modelem" To že Belgičané vyrábějí lehké kanónové věže? Belgičané snad nemají ani pásová IFV pouze nějaké Piranha a Pandur.

  Spojenecké závazky NATO požadují MBT? Když můžou jiné země fungovat bez MBT, proč ne i AČR???

 • Jara
  21:24 11.10.2018

  Marcus
  Nevím nejsem vojenský stratég, můj odhad však zní: v budoucnu se přestane odlišovat něco jako lehká a těžká platforma, základ platforem bude tvořit jednotný powerpack a pojezdové ústrojí s příslušenstvím jako nádrže a hydraulika např. , ve stylu Pumy... bude možno kombinovat různé věže což už dnes možné je, já si ale myslím, že v budoucnu se tato modularita posune i na korby bude možné libovolně vybírat s vyšších/nižších s powerpackem vzadu/vpředu a diky modularnim panelům pancířů, které budou unifikované a bude je možné libovolně skládat na každou variantu, bude rozdíl mezi MBT a BVP nebo OT pouze ve výzbroji a účelu, důraz bude kladen na pokud možno nejlepší možnou balistickou odolnost ze všech směrů, lehce pancéřované budou jen na dálku ovládané například průzkumné verze nebo odminovaci, které budou mít stejnou platformu, ale nebude nutné na ně věšet drahý modulární pancíř, protože diky vysokému podílu stejných dílu budou levné a proto bude potřeba chránit jen životy a ne stroje.

 • PavolR
  21:24 11.10.2018

  Marcus:
  Ale áno, reálne zaviedlo IFV na podvozku MBT popri Izraeli napríklad aj Jordánsko a nech už je to akokoľvek, zavedená bude do armády aj rodina Armata. Ďalej uvidíme ako sa bude komerčne dariť Číne a či bude niečo z projektu BMP-64 na Ukrajine.
  Naproti tomu je dodnes asi jediným skutočne zavedeným stredným tankom, postaveným na podvozku pásového IFV, argentínsky TAM. Všetko ostatné sú iba prototypy, po ktorých zatiaľ z takých alebo onakých dôvodov nikto nesiahol, podobne ako povedzme BMP-55.

 • Marcus
  21:03 11.10.2018

  Lucas

  Dobrý večer, jak se Polsku jeví možnost nákupu K2 pro Polskou armádu? Není pravděpodobnější pokračování v Leo2 a pokračování polské modernizace T72?

 • Marcus
  20:58 11.10.2018

  PavolR

  Tak já myslím že stébla v podobě Indie se chytáte vy právě s tou Indií. Nikdo jiný IFV na podvozku MBT nestaví. Indie je velice specifická a nás s ní srovnávat opravdu nelze. To že se Česko zachová jako Indie se opravdu nebojím a nové IFV na podvozku MBT rozhodně nebude.

  Co si Polsko pořídí se nechme překvapit, ale myslím že přelomové změny to nebudou a s Leo2 a T72 si ještě dlouho vystačí. Jejich IFV na podvozku MBT rozhoně nebudou, ba naopak budou nejlehčí široko daleko.

  Článek pěkný, ale je to jen nabídka K2, žádného IFV na jeho podvozku. Půlka článku je stejně o Leo2 stejně jako fotky. Na MSPO byl jen model K2 ve Strnadově stánku. Nic víc. Stejně jako na IDETu měli model Archeru na Tatře. Prostě PR akce.

 • PavolR
  20:55 11.10.2018

  Marcus:
  Rozvrhnutie vnútorného priestoru každého tanku je iné, než jeho IFV verzie (s výnimkou Merkavy) a preferovaným riešením je prosté otočenie korby o 180 stupňov, čim sa motor dostane dopredu a vzadu môže pokojne nastupovať a vystupovať výsadok.

  Ak dovolíte, mojou odpoveďou na otázku, čo je vhodnejšie pre AČR je, že skôr ktorý typ MBT/IFV alebo hoci aj BVP/VPP je alebo nie je vhodný pre AČR z hľadiska širšieho kontextu logistiky, potrieb nasadenia a vhodnosi pre aktuálne, či v budúcnosti plánované nástavby. Každopádne sa mi nezdá nateraz nezdá, že by AČR nevyhnutne prešla na taký ten belgicky model v VPP a bez tankov a pravdu povediac s niečim takým sa zrejme nepočíta ani v rámci NATO, čím sa otvára ďalšia dimenzia problému a to štruktúra spojeneckých záväzkov.
  Pokiaľ sa ráta, že v prípade potreby bude niekam vyslaný český tankový prápor, tak vám to síce nebráni obstarať si aj VPP, no iba popri aktívnom prápore zloženom z plnokrvných MBT.

 • Lukas
  20:42 11.10.2018

  Prędzej powstanie "międzymorze" niż PL kupi koreańskie K2...

  Naprawdę nie ma bardziej "nieprawdopodobnych" ofert?

 • Marcus
  20:37 11.10.2018

  Jara:

  To naprosto souhlasím, ale tou cestou jsou dnešní odolnější IFV jako Puma, nikoliv přestavba MBT na IFV. Už jen rozvržení vnitřního prostoru K2 nebo Leclercu je naprosto jiné než IFV.

  Nebo myslíte že IFV postavený z MBT je cesta pro AČR?

 • PavolR
  20:11 11.10.2018

  Marcus:
  Vôbec nie je relevantné, či Indiu vážne berieme, alebo nie, alebo či o čo žiada fakt aj kúpi, alebo nie. Chytáte sa akejkoľvek slamky a pritom zabúdate, že Česko sa ešte stále môže zachovať podobne ako India - mimo ponúk ešte nie je záväzne isté vôbec nič.

  Iba tak na okraj - v situácii, kedy sa Už Poliaci s T-72 ďaleko nedostanú, viac Leopardov už zoženú a ani z Borsuka VPP mať zrejme nebudú, ale pritom majú chuť rozširovať svoje tankové kapacity, budú musieť skôr či neskôr siahnuť buď po T-84-120 Jatagane, alebo po K2PL WILK ( https://www.monch.com/mpg/news... ) a podotýkam, že existuje už aj koncept BMP-84.

 • Jara
  20:11 11.10.2018

  Marcus
  Trend snižování hmotnosti určitě už dnes nastal to bezpochyby, ale větší význam než aktivní nebo pasivní (hard,soft kill) systémy budou mít nové materiály, kdy materiálové inženýrství zrychluje tempo vývoje a trend hledání nových materiálu je společný pro všechny průmyslové odvětví, každý nový obrněnec má nebo měl by mýt pancíř řešen jako modulární a počítá se s odměnou a vývojem.
  Jinak důraz na balistickou odolnost ze všech směrů se bude jen a jen zvyšovat přes všechny hard a soft killy.
  On způsob boje se mění a ukazuje se, že současná technika pro něj není moc vhodná, já nejsem žádný stratég, ale úplně bych nevyloučil, že budoucí změny ve vedení boje budou podobně revoluční jako opuštění zákopů v první a blesková válka v druhé válce.
  Poslední zkušenosti z těchto bojů nepochybně tank ukázaly v dobrém světle, jen naopak můžeme čekat další zvyšování balistické odolnosti z důrazem na všechny možné směry útoku a ne s upřednostněním čelního.

 • Marcus
  19:54 11.10.2018

  PavolR:

  Indii s jejich neustálými veletoči bych nebral moc vážně! :D Naposledy Indové minulý rok vydali Žádost o předkládání návrhů a od té doby ticho po pěšině...aby toto září uzavřeli smlouvu na 1.000 nových motorů pro T72.
  To že něco požadují, ještě neznamená že to dostanou! ;) Nebo máš jiné informace? Rád si počtu!

  Ať tak jako tak je to, jak píše Rase, zbytečně drahá věc která ani neexistuje zatímco VPP nám nám na podvozku IFV nabízejí prakticky všichni zájemci o tento kontrakt.

  A jsou to vozidla rozhodně vhodnější (ať už z hlediska logistiky, stylu nasazení nebo ceny) pro naše podmínky než složitě přestavovat MBT.

 • Rase
  19:39 11.10.2018

  K2 má měnitelnou výšku podvozku. Pro tank je to parádní vychytávka, u BVP to beru spíš jako zbytečně drahou machrovinku. Na tom podvozku by vypadalo docela dobře i bojové vozidlo bez výsadku (tedy takový Ajax)

  Mě se třeba velmi líbí kombinace čínského VN17 na podvozku lehkého tanku VT-5, se zmíněným tankem. Ono to vozidlo, z profilu i dost připomíná Pumu :-)

  http://palba.cz/viewtopic.php?...

 • PavolR
  19:20 11.10.2018

  Marcus:
  No tak práve z K2 bvp-verzia určite bude, lebo je to podmienka indického tendra.
  Čo sa záujmu týka, tak ten predsa rovnako nemusíte mať ani o VPP. ;-)

  Tankový podvozok má vďaka svojej nosnosti menej obmedzení pre nástavby rôzneho charakteru. Naproti tomu klasické ťažké BVP musí nevyhnutne obetovať časť užitočnej nosnosti v prospech ochrany - po tom, čo už za rovnakým účelom obetovalo plavbyschopnosť.

 • Marcus
  18:27 11.10.2018

  PavolR:
  Tak základní je že je to říše snů. Předělat se dá lecos, ale přestavbu K2 nebo Leclerca nejen že nikdo nenabídl nám, ale nikdo na celém světě to nedostal jako nabídku. A pochybuji že nám to někdo nabídne, nebo že by jsme my o to projevili zájem.
  Od Ukrajinců nebo Číňanů nic snad brát nebudeme.
  A tím je zbytečné argumentovat zbytečně vysokou cenou nákupu i provozu takového stroje a nevhodnost takového projektu pro naše podmínky.

  Pokud by se to i dostalo na optimální hmotnost okolo 40 tun, pak nechápu proč nepoužít dostupná IFV která se nám nabízí. Postrádá to logiku.

 • PavolR
  18:05 11.10.2018

  Marcus:
  Rusi sú skutočne viac mediálne známi, než úspešní, ale to je dané zatiaľ nie veľmi funkčným tankom. Avšak komerčne tieto riešenia na báze funkčných tankov ponúkajú napr. Ukrajinci alebo Číňania. Ale to iba ako príklad. technicky možno na BVP transformovať akýkoľvek existujúci tank, povedzme K2 alebo Leclerc.
  Aké má podľa vás tank nevýhody? Mňa okrem váhy niektorých typov nič nenapáda, ale nič nebráni udržať jeho transformáciu v BVP pod 50 tonami.

 • Marcus
  17:52 11.10.2018

  PavolR

  Myslíte tu kontroverzní Armatu kterou nějak nechce ani sama Ruská armáda? O té jsem slyšel :D
  Ale jinak nevím že by někdo šel cestou že z podvozku MBT udělal IFV a zavedl do výzbroje. Nebo že by to někdo nabízel. Nebo máme koupit Armatu???

  To nic nemění na tom že pro nás je to nesmysl! Všechny nevýhody nového MBT nacpete na IFV. V našich podmínkách je to nevhodné (jiný terén a doktrína než Izrael) sakra velký luxus vše objetovat velké balistické odolnosti. Cestou jsou systémy aktivní ochrany, ne zvyšovat hmotnost!

 • PavolR
  17:42 11.10.2018

  Rase:
  V súvislosti s K2 ma napáda, že pokiaľ si bude chcieť v indickom tendri kopnúť do lopty, tak by sa čo nevidieť mal objaviť koncept BVP na jeho podvozku.

  Marcus:
  Pokiaľ si fakt myslíte, že sa tou cestou pustili iba Izraelci, tak ste možno jediný na tomto webe, kto nepočul o Armate. :-) Každý na východ od Karpát, kto vo fachu niečo znamená, má rozpracované takéto koncepty, ba dokonca ich už ponúkajú záujemcom. Američania sa tiež pustili do podobného projektu, no vybuchlo to na iracionálnych nárokoch.

 • Marcus
  17:22 11.10.2018

  Rase:
  K2 pěkný, ale v jeho úspěch ani u Poláků nevěřím. Polonizovaný Leo2 a T72 má v Polsku moc silnou loby a moc proinvestovaných peněz. U nás je to nesmysl.

  A vymýšlet něco s výrobou MBT u nás je nesmysl. VPP je naproti tomu snadno proveditelné, když budou schopnosti po ukončení výroby IFV ve VOPu.

  Z tohoto hlediska chápu snahu AČR v tuto chvíli ještě několik let udržet T72. Za málo peněz se nakrmí "národní ego" že máme ty tanky a pak se uvidí co bude. Teď jsou jiné starosti. Naši tankáni jsou stejně dávno chudí příbuzní udržovaní jen tak jako v chodu.

 • Rase
  14:10 11.10.2018

  Pokud by Poláci začali vyrábět nebo montovat K2, tak by určitě mělo smysl se nad pořízením vážně zamyslet. To samé s T-84 a jinými tanky. Osobně bych ale s výrobou / montáží jakéhokoliv tanku v ČR jen pro ČR radši nedivočil. VVP bysme tady asi zvládli nějak ukuchtit. Jak ale bylo zmíněno, jsou hodně velké rozdíly i mezi samotnými BVP co u nás přicházejí v úvahu.

 • Marcus
  13:18 11.10.2018

  PavolR:
  Tak to co jsem napsal se nemusí hodit na všechny MBT, ale na ty které jsou potencionálně možné pro AČR ano. To jest Abrams, Leclerc, Chellenger?
  Scifi typu Merkava, K2, K10 nebo cokoliv postsovětského?

  To jako využít podvozek MBT pro zástavbu IFV a všeho ostatního? To znamená přenést nevýhody MBT (mimo vynikajicí odolnosti) na IFV a ostatní vozidla. Touhle cestou se vydali snad jen Izraelci a to asi není cesta pro nás.

  I když koupíme německé IFV a vše postavíme na jeho podvozku, v případě většího celoevropského konfliktu bude obrovský hlad po náhradních dílech. Netvrdím že nám němci nic nepošlou, ale německé armáda bude mít prioritu a zdroje omezené. Pokud zde bude vybudované zázemí pro jeden podvozek, bude větší množství jednotných dílů, zde lepší možnost servisu a oprav, nehledě ne možnost kanibalizace dílů mezi jednotlivými vozidly IFV, VPP, PVO, atd.

 • PavolR
  12:43 11.10.2018

  Marcus:
  Zásadnú nevýhodu Vášho zhrnutia vidím v typovom zovšeobecnení. V závislosti od toho o akých presne tankoch a BVP je reč, na niečo by možno to, čo ste napísali sadlo ako zadok na šerbeľ, no na iné zasa vôbec nie.
  Napríklad ste pri otázke unifikácie počítali iba s modifikáciou podvozku BVP na VPP, ale už nie naopak podvozku MBT na BVP.
  Taktiež miera dostupnosti získania náhradných dielov zo zahraničia je závislá v prvom rade na dostupnosti daného BVP, či MBT, ďalej napr. štruktúre ostatných užívateľov (a subdodávateľských reťazcov) z hľadiska geografického a vojensko-politického. Z unikátneho BVP/VPP môže byť polovica nebojaschopná ešte než by vôbec došlo na boj, kým MBT s vyriešeným širším zázemím bude makať.

 • jancz
  11:20 11.10.2018

  Rase, Panmates: kamarád argumentoval tím, že Polsko chce mnohem víc tanků než ČR, takže by Hyundai do ČR nešel, ale co kdyby se aspoň na tomhle dohodla cela V4 to už by Korejcům za to stálo, a všem členům V4 by se ten K2 hodil (já vím fantazie, ale stejně naděje umírá poslední) :D

 • Marcus
  11:08 11.10.2018

  Vynikající článek a opravdu smysluplná diskuse pod ním! Super, početl jsem si! Díky!

  Nejsem odpůrcem MBT, jsem pouze odpůrcem nákupu nových MBT pro AČR. Pokusím se shrnout argumenty ohledně tématu shrnout:

  1. "Hybnou silou války jsou nekonečné finance"
  Netvrdím že si AČR nemůže dovolit MBT, ale má pocit že se jedná o plýtvání. Argumentovat růstem peněz pro AČR na 2% HDP je nesmysl. Nejen že spoustu peněz při rozšiřování armády spolknou mandatorní výdaje ( a to i při doporučení NATO v rozdělení výdajů na mandatorní výdaje, ostatní výdaje a na investice v poměru max. 50 % ku max. 30% ku min. 20% ) což se neustále zapomíná. Tak v čase kdy nemáme PVO, letectvo má omezené schopnosti a pozemní vojsko provozuje hned několik zastaralých platforem a má nedostatky prakticky všeho, je nákup nových MBT prostě mimo mísu.

  2. Účel MBT pro naši obranu?
  Že MBT potřebujeme pro obranu naší vlasti? MBT maji nepopiratelnou bojovou hodnotu, ALE jejich úspěšné nasazení ( viz USA v Iráku nebo Afgánistánu ) vyžaduje zejména vzdušnou a informační nadvládu/rovnováhu nad bojištěm. V případě že by se Rusko přehnalo Pobaltím, Polskem, Slovenskem... opravdu si myslíte že by je naše MBT zastavili? Není lepší mít krytí PVO a letectva a udržet ČR jako bezpečné zázemí pro mobilisaci a logistiku?
  Pro zemi naší velikosti je nákup MBT spíš otázkou politicko-hospodářskou. Jednak jde o navázání vazeb na prodejce. A jednak o nakrmeni národního sebevědomí, stejně jako to měl Hitler se stavbou letadlových a bitevních lodí. "Přeci naše země musí mít MBT, kdy jemají i jiní" :D :D :D

  3. Souboj MBT proti VPP? (vozidel palebné podpory)
  Že v případě střetu MBT s VPP ma MBT jasně navrch, je každému jasné, ale VPP nemá MBT nahrazovat, ale podporovat svou palbou pozemní jednotky. Je tu jiný způsob nasazení, to nelze srovnávat! To je jak nasadit Alcu proti MiGu29.

  4. Mobilita
  AČR má s nákupem nových IFV unikátní možnost postavit vše na jednotné pásové platformě. Od IFV, přes VPP, dělostřelectvo, PVO, žejní, vyprošťovací techniku atd. To je sen každého logisty a servisáka. Pomineme-li snížení jednotkové ceny za takový podvozek a úspory při budování zázemí, tak hlavní výhodou je taktická a strategická mobilita. V případě obrany našeho území, kdy dovoz pohonných hmot a náhradních dílů ze zahraničí bude minimálně omezen je provoz jednotné platformy jednodušší a méně nákladný než provozovat a živit navíc hladové MBT. Ještě více se takový rozdíl projeví v případě nasazení v prostoru Polska/Pobaltí kdy nejen samotná doprava do místa nasazení ale zejména při následném působení v oblasti. Nišší spotřeba, jednodušší servis a vyšší mobilita kdy tam kam může IVF může i VPP narozdíl od MBT který je manévrově omezem.

  5. VPP je vyšší než MBT
  Ano, VPP může být vyšší než MBT. Ale platí že VPP je tak vysoké jak je vysoké IFV. Takže pokud nám to nevadí u IFV tak nevidím problém u VPP. Samozřejmě pokud je podvozek IFV pro minomet/kanon daného VPP dostatečný. Záleží jaké IFV si zvolíme. Pokud zvolíme např. Lynx, což je neskutečně obludná obrovská krabice (každý kdo ho viděl tak asi chápe) tak na tomhle podvozku je velké cokoliv, tam je velký už sám podvozek! Porovnejte následující dvě vozidla v porovnání s lidskou postavou:

  https://static.businessinsider...

  https://1.bp.blogspot.com/-F8c...

 • juhelak
  10:44 11.10.2018

  Ještě vyvstává otázka jak by byla nastavena smlouva kdyby jsme sli na leasing. Muze se s pujcenym tankem vůbec válčit? co když je tank znicen třeba nekde v angánu? zaplati to majitel nebo najemce?

  Dávala by EU stanovisko když muzeme tanky pouzit? před kym se muzem bránit nebo kdy utocit?..

  proto to podle me není dobrej napad.

  Jinak Leo2A7 mi prijde docela drahej na to kolik se jich uz vyrobilo zadnej vyvoj uz v tom defacto není..jasne sice modernizace ale kostra tanku se jede porad stejna...
  A přitom není levnejsi nez nove vyvinutý tank typu K2
  On je s kazdou várkou drazsi..tam to jde opcasne nez třeba u F35. Pritom mi prijde ze elektronika obecne zlevnuje a je dostupnejsi.

 • Panmates
  10:30 11.10.2018

  Článek tady na armádních novinách
  http://www.armadninoviny.cz/re...
  poslední odstavec
  "Velkou zajímavostí byla přítomnost jihokorejské firmy Hyundai Rotem na stánku CSG. Jihokorejci v Polsku společně s CSG propagovali svůj tank K2 Black Panther"

  Pokud ho CSC chce dováže do Polska proč ne knám.

 • Rase
  10:19 11.10.2018

  jancz:
  jako bonus má ten K2 zvládnout i kanón 140 mm, tak by nebyl problém ani osadit tu novou stotřicítku od Rheinmetallu. Super že je jeho věž tak naddimenzovaná :-) nabíjecí automat by munici zvládnout měl a místo na delší munici snad taky. Otázkou zda by to rálně šlo, ale asi jo. Pokud nový tank tak jsem taky pro K2 (poevropštěný).

  Tak jak si poláci staví na Korejských podvozcích vlastní houfnice, my bysme mohli na odstrojených K2 stavět "vlastní" tank - všechno záleží na počtu, aby to mělo smysl.

 • jancz
  09:44 11.10.2018

  já bych byl pro ten K2, vždyť ta sranda je v podstatě ten mýtickej Eurotank, autoloader jako v leclercu, dělo německy, motor taky, armor podobnej abramsu, nemuseli bychom trénovat nabíječe, a výroba by se sem přece musela přesunout tak i tak... jo a taky je to jeden z lehčích MBT tak o co go? :D

 • Argonaut.CZ
  08:57 11.10.2018

  To Rase: fakticky by se neušetřilo, protože to servisní zázemí je tu desítky let a je odepsané. Navíc na ex ruská technika je servisně jinak postavená, než západní technika - jiný přístup k servisním intervalům a výměně komponent. Ale to odepsání je jen účetní pohled.

  Největší problém vidím ve faktu, že všechno dlouho trvá a nic není dokončené. Takže nakonec nic nefunguje pořádně a stojí to hodně peněz.

  Mimochodem - leasing u Gripenů měl jedinou výhodu, byly předplacené hodiny, tj. nikdo nemohl zkrouhnout nálet, protože už byl zaplacený v leasingu.

 • nvkl
  23:03 10.10.2018

  30mil za 60 tanku, jestli dobre pocitam tak je to 500m za jeden, to si delaj prdel skopcaci? Jedina moznost? At dou dopici.. Trosku oleje do ohne; proc nemuzeme koupit 60x t-90? Stejny mnozstvi t72 bych modernizoval a cau..

 • Rase
  21:53 10.10.2018

  Koumal jsem, a těch typů pásáků AČR provozuje dokonce 7 (!) takto to vypadá když upravím co psal Starlight:

  T-72M (T-72M1)
  T-72M4 CZ (T-72M4 CZ, T-72M4 CZ-W, VT-72M 4CZ)
  T-55A (mostní MT-55A)
  BMP-1 (SPM-85 PRAM-S, BPzV-Svatava atd.)
  BMP-2 (BVP-2 atd.)
  GM-568 (2K12 M2 Kub)
  MT-LB (9K35 Strela-10)

  všechno tohle by šlo smrsknout na 1 max 2 platformy... patrně by se tak ušetřilo i hodně peněz na provoz.

 • Rase
  20:51 10.10.2018

  Jara:
  když si představím, že podvozek T-72M4CZ mohl být osazený francouzsko-slovenskou věží T21, tak je výsledek dost smutný. Byly drahé ale to vlastně celý projekt, mít 100 takových mašin tam máme ještě na dlouho klid. Výsledkem by byl takový Leclerčík (viz obrázek). Řekněme že 30 ks je jen taková ověřovací série, v době krize bylo rozhodnuto je nechat dosloužit a vyřadit. Nedávno, když zbývaly jen "3" funkční, si někdo řekl, že tanky vlastně ještě mají smysl a když se blíží výročí 100 let republiky, bude fajn mít je na přehlídce v Praze. Stejným způsobem budeme těch 30 tanků držet při životě klidně do nekonečna - bude to ale dál jen taková potěmkinova vesnice. Reálně s nima stejně nikdo nepočítá a vojáci spíš cvičí s T-72M1.

  https://pre00.deviantart.net/8...

 • Jara
  20:37 10.10.2018

  Na tak by to bylo taky v pořádku a dávající smysl;)

 • Nesher
  20:33 10.10.2018

  Lukas
  Ne vždy s tebou souhlasím, ale v tomhle máš pravdu. Prostě teď se opraví/modernizují T 72M4CZ a pak se koupí/pronajmou Leopardy či jiné západní MTB. A když Pánbůh dá, tak někdy kolem roku 2035 podepíšeme smlouvu na nový eurotank

 • Lukas
  20:25 10.10.2018

  Panowie, prędzej ACR kupi Abramsy niż "mityczne" T-84...

 • Jara
  19:58 10.10.2018

  Rase
  Problémem českých projektů nejsou špatné produkty (T72M4CZ je toho krásným příkladem, jedna z nejkomplexnějších a možná nejlepší přestavba T72), ale to že se do nich investuje čas, práce, peníze a když už to vše funguje, tak to nějaký blbec zařízne, dopadne to u např. 30 vyrobených kusů a nevybudování zázemí tedy bez šanci na nějaký úspěch a dokonce provoz.
  Tedy teď už opravdu nemá s našimi T72 cenu nic dělat to se mělo řešit kdysi dávno, to souhlasím.

 • Rase
  19:45 10.10.2018

  zdeno:
  kdyby. Právě všechny ty zmíněné věci jsou dost drahé, ještě přidat lepší motor a už můžeme rovnou koupit od Ukrajinců ten T-84, jelikož by beztak vyšel levněji než celá takováto překopávka. Ochranu proti EM a ZHN těžká technika pořád řeší i na Západě, není to nějaké ruské specifikum. Co vím tak to řeší Puma, japonský Type 10 a určitě i ostatní, jen jsem se po tom nepídil.

  ps. mě už se ty nápady na "unikátní české" vozidlo fakt přestávají líbit. Jak to dopadlo v případě T-72M4CZ berme jako poučení. T-72M1 nikdy nebude plnohodnotný tank, svoje už má za sebou. Stejně tak jako tank na bázi BVP, ani jeden z nich se nebude moct plně rovnat MBT a vždycky bude vyžadovat speciální přístup. Souhlasím se smyslem osadit nová BVP kanónem větší ráže než 30 mm. Dnes je docela brzo se rozhodovat co je nejperspektivnější ráže, tak alespoň by to chtělo, aby věž byla dostatečně prostorná pro kanón 40-50 mm, i když v ní budeme mít jen 30 mm

 • Jara
  19:35 10.10.2018

  Kolt jestli mohu navázat, tak problém nebude jen s chlazením jsou tam ještě turba a určitě mnoho dalšího příslušenství z mého pohledu by bylo nutné u MTU pro snižování v přední části korby objednat vývoj nového powerpacku byť se stejnými hlavními komponenty a to motorem a převodovkou

  K té výměně powerpacku 6TD u T84 za pro příklad europowerpack? .... to by bylo hodně komplikované on je ten 6TD oproti MTU velice kompaktní postrádá rozvody, má polovinu válců a druhá kliková skříň mu tolik nepřidá při daleko nižším zdvihu navíc je orientován napříč a ne podélně jako v případě europowerpacku, stručně řečeno by se muselo hodně řezat a zvětšovat

 • zdeno
  16:44 10.10.2018

  Dík za pěkný článek,nejsem staromilec, ale která z armád EU provozuje primitivní techniku schopnou bojovat v radioaktivním prostředí a s prověřenou odolností proti EM impulzu?Rusové to mají u některých zakavkazských útvarů,v USA to řeší některé útvary národní gardy (no není to elita- spíše pojistka,že by to někdo zmáčknul),evropané s tím už nepočítají (možná by pomohli Bulhaři a Rumuni,ale kdo ví).Kam tím mířím -pár speciálně upravených tanků by se v EU hodilo( 1-2 prapory) a u nás máme 72M1 v provozu - kdyby se zesílila korba,vyměnily noktovizory,PPZ,komunikační prostředky, přidal systém ochrany před řs,snížil pal.průměr a přidala nezávislá energostanice (vyřešit logistické vozidlo na munici) a znovu sehnala munice z ochuzeného uranu - s profi osádkou by vznikl nebezpečný soupeř i pro současné tanky( ostatní lze řešit úzkou spoluprací s průzkumem tedy v běžném prostředí) -mohli bychom EU nabídnout i další schopnost kromě chemiků a průzkumu,jo a kdo by to vyrobil? nevím, ale umí to AČR+Excalibur.Přepravitelnost,průchodnost terénem jako BVP,odolnost MBT,cena nižší než moderníBVP(základ máme ve skladu).
  Jinak stíhač tanků na bázi BVP tank plně nenahradí a to ani v obraně, to už je lepší BVP s větší ráží aut.kanonu a PTŘS- samozdřejmě jen v konvenčním boji.

 • Longsword
  15:33 10.10.2018

  Díky za obrázek, je to rozdíl. Ale jak píše Luky, není to nepřekonatelný problém. Dokonce i to slabší pancéřování není zcela nepřekousnutelné. Koneckonců už máme vyvinut i vlastní systém aktivní ochrany, jako jedni z mála na světě.
  Hele, asi budu za kacíře, ale mě se to řešení all-on-one začíná čím dál víc líbit. Prakticky všechno by se tím zjednodušilo a možná (no, mluvíme o AČR a nákupech MO) i zlevnilo ...
  Pokud jde o ty "exotické" tanky, například z té J.K. V dnešní době, kdy se letadlem přepravují rozestavěná letadla a vyplatí se to, tak lodí poslaný tucet (či dva) prázdných "skořápek" tanků ročně na dovybavení u nás, je otázka pár dnů, maximálně týdnů. A to už nás v případě konfliktu nezachrání a ani neuškodí ...

 • Rase
  10:10 10.10.2018

  Deutschmann:
  pořád beru jako ideál a vzor americký lehký tank AAI RDF / LT (viz obrázek), který sice měl jen kanón 75 mm, ale neskutečně pohyblivý, uznávám ale že to byl snad až moc futuristický koncept :-D

  https://i.imgur.com/yj9s8Ez.pn...

 • Luky
  10:09 10.10.2018

  Pro střední tank na BVP podvozku bych uvažoval bezosádkovou věž. V korbě je dost místa, aby se tam všichni vlezli. Věž se střelivem by byla řešena tak, že se v případě vznícení odstřelí s minimálním poškozením spodku (osádka v krabici si odjede přyč).
  Silueta vozidla by sice byla vyšší, ale "obydlená" část stejně vysoká jako u Leo.
  Při dostatečné depresi kanonu lze s takovým strojem provádět stejnou poziční taktiku v hulldown pozici jako u MBT s tím, že palbě vystavíte pouze věž a ne posádku. Akorát by kopali trošku hlouběji (ono se to ale stejně často dělá za přirozeným horizontem bez kopání, takže by byli jen dál od hrany).
  Nadruhou stranu při průjezdu křovím by zase měli lepší přehled po okolí.... podle mě to nemá jen samé nevýhody.
  Jak už bylo psáno, všechna řešení jsou možná, jde jen o to u každého v dalších krocích akcentovat výhody a kompenzovat mínusy...

 • Deutschmann
  09:50 10.10.2018

  Rase: bral jsem spíše že budeme dávat dohromady komerčně dostupné komponenty. Aby se eliminoval vývoj a možnost dělání chyb. Otázkou je jak malá (nízká) věž může být.

 • Rase
  09:32 10.10.2018

  Deutschmann:
  tak i když budeme vycházet že bysme korbu Pumy nesnižovali (zas tak vysoká není), můžeme se spíš zaměřit na tankovou věž. Konvenční věže jsou dost vysoké. Když koukám na švédský projekt Strv 2000, tak kanón se dá uchytit různě (viz obrázek dole). Dlouho sme neviděli kanón schovaný v korbě, nebo lehkou "teleskopickou věž". Konvenční řešení je samozřejmě nejspolehlivější, ale cest je víc. Rheinmetall prý kuchtí nějakou věž se 130 mm laufem, tak třeba překvapí. Má jít osadit i na BVP, akorát kdo ví kdy bude k mání. Kanón má být na trhu myslím 2020.

  https://ic.pics.livejournal.co...

  Starlight:
  To je ještě horší než jsem čekal. Když kouknu na pásové platfromy co máme, tak je to 5 pokud dobře počítám - 3 zmíněné tanky + BVP1 (speciální nástavby) a BVP2. Nářez no (!)

 • Deutschmann
  08:54 10.10.2018

  KOLT:

  Teoreticky by se dala snížit korba Pumy o cca 15 cm, ale problém je v motoru, respektive v jeho chlazení.
  Bylo by nutné přemístit chlazení z motoru na jiné místo, aby tak netrčelo nahoru.

  http://www.palba.cz/album/disp...
  https://www.flickr.com/photos/...
  https://www.mtu-report.com/Tec...

  Ale je zde otázka zda se to vyplatí. Potom ztrácíme kouzlo úplně stejného powerpacku pro IFV a tank.

Stránka 3 z 5