Armáda ČR: Nové tanky, modernizace T-72 nebo BVP se 120mm kanónem

Vozidlo palebné podpory ASCOD 42 s věží Hitfact 120 mm; větší foto / DPO

Armáda České republiky plánuje v příštím desetiletí vyřadit z výzbroje tanky T-72. Jaké jsou možnosti náhrady? Česká armáda místo tanků T-72 zvažuje nákup nových nebo modernizovaných německých tanků Leopard 2 nebo nákup střední pásové platformy se 120mm kanónem. Ve hře je také generální oprava a hloubková modernizace tanků T-72.

K 1. lednu 2018 armáda vlastnila 119 tanků T-72M1 a 30 modernizovaných T-72M4 CZ. Všechny tanky slouží u 73. tankového praporu, 7. mechanizované brigády. Vzhledem k omezené provozuschopnosti tanků T-72M4 CZ jimi byla na počátku roku 2018 plně vyzbrojena pouze 1. tanková rota (10 tanků), zatímco 2. a 3. rota obdržely reaktivované tanky T-72M1, kterými je v počtu 10 kusů vybavena také 1. tanková rota Aktivních záloh.

Podle modernizačního plánu Armády ČR, představeného v červnu náčelníkem Generálního štábu Alešem Opatou, armáda počítá s částečnou modernizací T-72M4 CZ, resp. jejich znovuzprovozněním tak, aby tanky bylo možné provozovat u profesionálních jednotek do roku 2026. Problém je, že systém řízení palby T-72M4 CZ využívá staré senzorové vybavení, které se již nevyrábí a nemůže tedy být při poruše vyměněno.

„Je to [ T-72M4 CZ - pozn. red.] problémový projekt z minulosti. Díky dílčí modernizaci systému řízení palby bude armáda schopná udržet tankové schopnosti do roku 2026, uvedl v červnu šéf sekce rozvoje sil Ivo Střecha. Podle Opaty musí do té doby politici rozhodnout, co s tankovým vojskem dál.

V Armádě ČR tak podle neoficiálních zpráv existují tři zvažované proudy rozvoje českého tankového vojska. Podle prosté logiky ani jiné cesty neexistují, tedy kromě možnosti zcela vyřadit tanky z výzbroje Armády ČR.

Zvažované varianty jsou:
+ generální oprava a hloubková modernizace tanků T-72;
+ nákup nových nebo modernizovaných tanků Leopard 2;
+ nákup BVP se 120mm kanónem.

Nejčastěji se mluví o nákupu dvou praporů (2 × 30 ks) hlavních bojových tanků (MBT) nebo středních bojových vozidel se 120mm kanónem. Půjde tedy o šest rot po deseti tancích, s velitelským tankem v každé rotě.

Nicméně první úvahou je, že kolem roku 2025 dojde ke generální opravě a hloubkové modernizaci tanků T-72 tak, aby zůstaly ve výzbroji Armády ČR i ve 30. letech 21. století. Kolem roku 2035 již bude k dispozici francouzsko-německý tank nové generace (náhrada za Leclerc a Leopard 2) a Armáda ČR se tak teoreticky může ve 30. letech po vyřazení T-72 připojit k tomuto projektu.


T-72M4 CZ

Druhou možností je nákup nových MBT. Hlavním problémem tohoto řešení je cena. Armáda ČR nekupuje jen vozidla, ale celý komplexní zbraňový systém, což si vyžádá značné finanční náklady nejen při nákupu, ale tak během dalších zhruba 30 let provozu. Celkové pořizovací a provozní náklady se zhruba dělí ‒ 25 % nákup samotných vozidel, 25 % výstavba provozního zázemí a 50 % provozní náklady (údržba, náhradní díly, palivo, munice, modernizace, atd.).

Jaké jsou ceny? Pro Armádu ČR je v současné době reálně dostupným MBT pouze německý Leopard 2 s jednotkovou cenou zhruba šest a sedm milionů euro (ale klidně i výše). Tedy při nákupu 60 nových tanků Leopard 2A7 Česká republika pouze za samotné tanky vynaloží 420 milionů euro (10,8 miliardy Kč), stejnou sumu za provozní zázemí a dalších 840 milionů euro během 30 let provozu (21,6 miliardy Kč).

Při rozložení plateb do více let Česká republika postupně zaplatí (během 30 let) za nákup a provoz 60 MBT Leopard 2 téměř 45 miliard Kč, tedy 1,5 miliardy ročně. Samozřejmě nejde o přesnou sumu, ale ukazuje, o jakých finančních nákladech musíme uvažovat.

Do této kalkulace jsme ještě nepočítali nutná podpůrná vozidla, jako těžká pásová odtahová a inženýrská vozidla nebo kamionové tahače s podvalníky pro transport tanků.

Nákup nových MBT má však více vrstev, nejen finanční. Pokud pomineme zahraničně politické hledisko (komu uděláme radost) a průmyslové (posílení českého průmyslu), tak je zde i takticko-technické hledisko. Konstrukce tanků Leopard 2 vychází ze 70. let minulého století a tank je určen především pro klasické studenoválečné frontové sražení s MBT protivníka, čemuž odpovídá i velká hmotnost tanku.

Německé tanky již nelze snadno modernizovat a přidávat nové systémy, jako jsou aktivní systémy ochrany (APS), protože již nyní jsou podvozky na samé hranici únosnosti a navíc většina mostů v Evropě je konstruována pro nosnost do 70 tun. Pokud Armáda ČR tanky nakoupí, musí nutně řešit jejich přepravu po silnici, ale také např. vybudovat stanici pro nakládání tanků na železniční vagony s vhodnou nosností.

Při nákupu nových MBT je problém, že v současné době na trhu neexistují kromě tanku Leopard 2 dostupné moderní tanky ‒ japonské tanky Type 10 nebo jihokorejské K2 Black Panther jsou z logistického hlediska mimo realitu. Dílčí řešení s velkou hmotností tanků Leopard 2 nabízí francouzsko-německý projekt hybridního tanku, kdy je na podvozek Leopard 2 umístěna lehčí věž z francouzského tanku Leclerc s nabíjecím automatem.


Leopard 2A6

Jednou z cest jak obejít velké pořizovací náklady je využít projekt tzv. evropské zbrojnice a získat repasované a modernizované tanky Leopard 2A7 EU. Jde de facto o pronájem tanků (podobně jako to funguje u stíhaček Gripen). Roční leasingová cena za jeden tank, a to včetně kompletního balíku služeb, má být 1 milion až 1,3 milionu euro ročně (25,8 milionů Kč). Při pronájmu 60 tanků na 10 let tak zaplatíme 15 miliardy Kč.

Klasické těžké tanky však mají pro armádu zásadní a nenahraditelnou výhodu ‒ posilují morálku bojujících vojáků. Ostatně izraelský brigádní generál Didi Ben Yoash v záloze prohlásil: „Slyšíte některé říkat, že tanky jsou zastaralé a nemohou bojovat na moderním bojišti. Ale řeči přestanou, jakmile začne nepřítel střílet. Pak všichni požadují tanky. Nikdo se nechce pohybovat před tankovou četou nebo praporem, který s ním bojuje.“

Třetí možností je akvizice středních pásových vozidel s kanónem ráže 120 mm. V případě Armády ČR by šlo o podvozek nového bojového vozidla pěchoty (BVP). Ostatně jak takový „střední tank“ může vypadat, ukázala firma GDELS (General Dynamics European Land Systems), když osadila podvozek ASCOD 42 věží Hitfact 120 mm. Toto vozidlo jsme mohli také vidět na Dnech NATO 2018.

Palebná síla BVP se 120mm kanónem, senzorové vybavení, stabilizátor kanónu nebo systém řízení palby jsou u BVP a tanku srovnatelné. Pochopitelně tank má mnohem větší balistickou odolnost, a to nejen proti protitankové munici všeho druhu, ale také proti dělostřelecké palbě nebo minám. Nejsilnější části čelního pancíře (typicky v úseku 60°) moderních MBT odolají i nejnovějším podkaliberním střelám, tedy přímému zásahu nepřátelského tanku.

Rozdíl v pancéřové ochraně poněkud stírají nejnovější APS, jako jsou izraelské Trophy nebo Iron Fist, které chrání spolehlivě tanky, BVP i lehčí vozidla před protitankovými řízenými střelami nebo proti municí protitankových granátometů.

BVP se 120mm kanónem má naopak zásadní výhodu v taktické a strategické mobilitě, nízkých nárocích na palivo a servis (nižší opotřebení), a také v nižších pořizovacích a provozních nákladech. Právě nižší pořizovací náklady mají být důvodem, proč Armáda ČR o této variantě uvažuje. Případný nákup BVP se 120mm kanónem však nebude součástí (ani jako opce) současného tendru na nákup BVP.

Představený ASCOD 42 s věží Hitfact 120 mm tak nemá přímo nic společného s uvažovanou náhradou českých T-72. Podle informací Armádních novin GDELS pouze ukazuje možnosti platformy ASCOD Armádě ČR. Ostatně je skoro jisté, že ten, kdo dodá české armádě BVP, dodá v budoucnu případně i BVP se 120mm kanónem.

GDELS vyvinul ASCOD 42 s věží Hitfact také kvůli zájmu Španělska, Rakouska nebo USA o podobná vozidla. Španělsko a Rakousko mají ve výzbroji právě tanky Leopard 2 a v současné době, díky výše zmíněné velké hmotnosti, zvažují nákup lehčích vozidel se 120mm kanónem.


ASCOD 42 s kanónem ráže 120 mm

Diskuze o tom, které řešení je pro Armádu CR nejlepší, je však bezpředmětná, pokud se nezamyslíme nad možným protivníkem, prostorem nasazení, nad propojením „tankových vozidel s dalšími systémy a schopnostmi Armády ČR, a zejména pokud nevypracujeme novou taktiku nasazení.

Pro evropské země v NATO existují dva strategické směry, a to západ-východ a západ-jihovýchod. Pokud pomineme bizarní a nebezpečné představy o tom, že ochranu ČR lze vojenskými prostředky řešit jen uvnitř zeměpisné hranice ČR, tak lze s jistotou říci, že v prvních týdnech a měsících rozsáhlejšího konfliktu budou jednotky české armády bojovat stovky, ne-li tisíce kilometrů od českého území, s velkou pravděpodobností v zastavěném prostředí.

Armáda ČR proto musí vypracovat taktiku nasazení těžkých bojových vozidel v městském prostředí, kde tyto vozidla budou podporovat pěchotu čistící budovu po budově. Tomu odpovídá i předpokládaný typ, směr i úroveň ohrožení vozidel.

Dále je nutno zvážit koncept průzkumných bojových týmů RSG (Recon Strike Group), de facto středních obrněných brigád. RSG má dominovat díky „nahuštěné palebné síle (palebná síla na úkor balistické ochrany), rychlému velení a značné palivové volnosti ve vedení manévrového boje. RSG má výhodu také v tom, že dokáže na určitém území působit po velmi dlouhou dobu samostatně.

Jedndouše tou nejhorší možnou variantou je to, pokud nakoupíme BVP se 120mm kanónem a budeme je používat jako T-72.

V každém případě se nedá k náhradě T-72 přistupovat jen stylem „tu nejlepší techniku za každou cenu. Je nutno si položit klíčovou otázku, jak za oněch 50 miliard Kč posílíme celkovou vojenskou obranyschopnost ČR, zda nakupem 60 nových MBT, nebo nákupem např. levnějších BVP a jiných zbraňových systémů.

Nač mít nejmodernější MBT, když nebudeme mít prostředky protivzdušné obrany krátkého a velmi krátkého dosahu, které MBT ochrání před bitevními letadly, vrtulníky a drony nebo např. moderní průzkumné prostředky, které včas odhalí, identifikují a zaměří nepřítele?

Dále je klíčová schopnost armády (resp. českého průmyslu) zajišťovat servis a logistiku těmto vozidlům (především za válečného stavu nebo vyhrocené zahraničně-politické situace), zajišťovat kvalitní výcvik tak, aby byly využity všechny schopnosti vozidla, zajistit jejich přepravitelnost na dlouhé vzdálenosti (silnice, železnice) a propojit (ve smyslu techniky i taktiky) nová vozidla s ostatními systémy armády.

V každém případě je nutný rovnocenný rozvoj všech schopností Armády ČR v tom smyslu, že jednotlivé zbraňové systémy a schopnosti české armády musí navzájem spolupracovat a doplňovat se.

Nahlásit chybu v článku

Doporučte článek svým přátelům na sociálních sítích

Související články

Systém řízení palby dělostřelectva TOPAZ pro Armádu České republiky

Na současném trhu existuje řada systémů řízení palby (SŘP) dělostřelectva, ze kterých si AČR může ...

BVP PUMA přijede na DNY NATO do Ostravy v nejvýkonnější verzi PUMA S1

Bojové vozidlo pěchoty (BVP) PUMA S1 bude k vidění 15 - 16. 9. 2018 v rámci akce Dny NATO 2018 ...

Tank Challenger 2 Black Knight pro britskou armádu?

Britský koncern BAE Systems na výstavě vojenských pozemních vozidel DVD 2018 (Defence Vehicle ...

Rakousko se zajímá o české cvičné letouny L-39NG

Podle rakouského deníku Kurier česká firma Aero Vodochody nabízí rakouskému letectvu cvičná proudová ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit zeleně příspěvky za posledních:
Stránka 4 z 5
 • KOLT
  08:35 10.10.2018

  SKmartinTO, to neřešte, Jura a tryskac jsou místní okopávači kotníků a nikdy si nenechají ujít příležitost kopnout si do druhého národa ČSR :-) A samozřejmě každý trochu věci znalý člověk ví, že v 38 mobilizovalo Slovensko zcela příkladně.

  Starlight, díky. Zajímavá struktura. Nicméně já o taktice tankového boje vím prd, takže si nedokážu představit, jaké to má výhody a nevýhody. Každopádně poměru téměř 1:1 se u AČR asi nedočkáme. Takže nezbude než doufat alespoň v 2:1 (BVP:tanky), ale budeme rádi i za 3:1...

  Rase: Také myslím, že ta spolupráce by fakt nebyla od věci. Kdybychom se rozhodli i k tomu (do)vývoji na platformě BVP, tak pokud bychom se dali dohromady byť i jen s Rumuny, hodně ušetříme.

 • SKmartinTO
  00:18 10.10.2018

  nespolehlive Slovaky ???
  a obranu si zajistime po svem ???
  vtipné


  https://www.cas.sk/clanok/3246...

  hhh

 • Starlight
  23:54 09.10.2018

  @ KOLT Datum: 09.10.2018 Čas: 21:15

  Dvě tankové roty po 14 tancích (každá 3 čety po 4 tancích + 2 tanky u velení roty) + 1 tank velitele praporu = 29 tanků.

  @ Rase Datum: 09.10.2018 Čas: 22:08

  AČR ale ve skutečnosti provozuje tři (!) tankové platformy T-72M (T-72M1), T-72M4 CZ (T-72M4 CZ, T-72M4 CZ-W, VT-72M 4CZ) a T-55A (mostní MT-55A).

 • Rase
  22:08 09.10.2018

  KOLT:
  když sme u těch tanků na podvozku BVP, tak beru jako vzor argentinský TAM, který je na podvozku Marderu. Tedy nižší korba, motor vpředu a osazení kanónem 120-130 mm, zkrátka stejný koncept jen nové technologie. ps verze TAM 2IP je taková malá merkavka :-)) vývoj podobného vozidla na podvozku BVP by ale nebyl zadarmo...

  kdybysme těch T-72M4CZ měli 300 tak není co řešit a modernizujeme. Kvůli třiceti kouskům... vlastně teď provozujeme 2 typy tanků - zcela odlišné (stejný jen kanón), pokud zavedeme místo nich jeden typ, bude to logistická výhra. Fakt bych to hlavně řešil se spojenci a okolními státy. Pokud všichni budou chtít nové leopardy, přidal bych se, pokud všichni nové K2 nebo T-84, tak to samé. Dle mého nemá smysl se pořád snažit mít něco unikátního

 • KOLT
  21:59 09.10.2018

  Ten powerpack má ještě jednu výhodu – umí couvat o řád rychleji než T-72M, ten při jízdě pozpátku předběhnete ;-)

 • KOLT
  21:57 09.10.2018

  Nabízeli nám M60, poptali jsme Merkavu, odpověděli, že se zeptají, a nakonec přišli s tím, že ne. Otázkou je, jestli nám prostě mermomocí nechtěli vnutit ty už skoro neprodejné Sabry :-) Že neodpověděli na RFI ohledně BVP se ani nedivím. Jednak Namer je těžká kráva (šance na úspěch minimální), jednak tou dobou nebyl ve variantě BVP, jednak nestíhají vyrábět pro IDF. Z jejich pohledu by to byl zbytečně strávený čas.

 • KOLT
  21:53 09.10.2018

  Powerpack je britský ;-) A ano, řezala se korba. Vadou je původní kanón s jeho uložením (stabilizace, brzdovratka...), tam se šetřilo. A dneska už to také není nějaká hitparáda, ale furt použitelné (pokud provozuschopné).

  Jara, no právě, těch ale tam je.... Mmchd, pokud vím, na území bývalé ČSSR už není žádný podnik schopný pracovat s pancéřováním tanku, tohle bychom už fakt nezvládli. Motor by bylo nejjednodušší vzít z nového BVP (800 kW u Pumy i Lynxe, až 1000 kW u Pumy... postačující). Ono je to s těmi motory vždycky těžké, Leclerc má také krásnou strojařinu, jenže ta spolehlivost... ukrajinský 2 takt či turbína na tom budou, obávám se, ještě hůř. Takže když už bychom měli silný motor v BVP, šoupnul bych ho i do bohemizované T-84. Ale radši bych něco jiného :-)

  Mmch, když se vyrábí různé verse korby BVP, jak složité by bylo ji snížit? Zadní část asi v pohodě, ale předek s motorem a řidičem? To už asi není tak snadné, že? Jen mě to tak napadlo u toho obrázku s Pumou a Leopardem 2, který sem dával Rase...

 • Rase
  21:52 09.10.2018

  Argonaut.CZ:
  patrně nevíš jaký je reálný rozdíl mezi T-72M4CZ a T-72M. To je hned prodloužení podvozku, osazení novým powerpackem atd. fakt ne jen přídavný pancíř a elektronika. Výsledek by byl neskutečně drahý a bojeschopnost pořád bídná. Nejhorší je, že je bídná i proti sovětské neexportní T-72, tam je základní pancíř úplně jinde. Z našeho emka se moc vycházet nedá a nic smysluplného z toho nevznikne (snad jen vyprošťovák).

  pokud bysme koupili exotiku v počtu alespoň 100 kusů + něco Slovensko, Maďarsko, Bulharsko, Chorvatsko, a další, řekněme dohromady 500 ks, tak to už má budovat v Evropě nějaké servisní centrum a podobně. Pohon, kanón a elektronika jsou stejně většinou z Německa a železo se moc nekazí (opravit umíme). Mezi tu exotiku počítám Japonce, Korejce a vlastně i Ukrajince.

  Pokud jde o Izraelce, tak vím že sme poptávali Namer - nereagovali a nestáli sme jim ani o poslání RFI, patrně sme se bavili i o Merkavě, ale nabídli nám Sabru, tak není co řešit, ochotných dodavatelů je dost jinde. Na Izraelce kašlat

 • Jara
  21:49 09.10.2018

  Tryskac jo musela se zvětšit korba a ano dávala se izraelská licence motoru Condor, ten používá i chalenger 2 a převodovka allison tuším, bylo to komplikovanější, ale mělo to jednu zásadní výhodu výhodu a to tu že se jednalo o tkz. Powerpack na rozdíl od klasické konfigurace na motor a převodovku zvlášť,tak jako u původní T72 nebo twardy

 • tryskac
  21:41 09.10.2018

  Ono tie modernizácie predstavila hádam každá krajina v okoli: ČR, SR, Poľsko, Ukrajina....a pritom že ťa Česká je ze vraj jedna z najpodarenejsich. Škoda ze už neostali peniaze na ten svk kaňon, ze vraj s moderným srp sa dosiahla podstatne vyššia presnosť - co môže byt podstatne keď už s pancierovanim sa toho moc nevycaruje. Trochu problematická bola inštalácia izraelského motoru + USA? prevodovky... Je pravda ze sa musela rezať korba? Radikálny rast nákladov a bohvie ako na to je pevnosť konštrukcie. Tento problém by ale mohli zachrániť v csg keď ponúkajú upravený motor...

 • Jara
  21:30 09.10.2018

  Kolt no kanón by se asi nechal osadit slovenský, možná, na nějaké to pancéřování bychom se také zmohli a motor holt risknout ukrajinský, ten dvoutakt je opravdová třešnička pro každého strojaře, jak je na tom se spolehlivostí toď otázka, ale celkově nejsem příznivcem takového případného projektu, je tam zkrátka moc ale/možná a velké riziko že to nedopadne dobře,

 • tryskac
  21:22 09.10.2018

  Ale pani, to kopanie berte s istým nadhľadom. Co platí (podľa mňa), je hľadanie možných synergie, budovanie a rozvíjanie silných stránok. Sami iste uznáte že nežijeme v dobe vrcholia ej studenej vojny a ani nam/vám nehrozí občianska vojna na národnostnom ci nabozenskom základe. Povedzme teda, že hlavným nepriateľom je Rusko, tak ako je to definované v národných stratégiách. V prípade rozsiahleho konfliktu NATO vs Rusko by boli nasadené mnohonarodnostne jednotky tak ako to vidíme v súčasnosti pri cvičeniach a držani strážne v Pobalti. Potom sa natíska otazka: je v silách relatívne malých krajín postaviť kvantitatívne veľké jednotky pre nasadenie v zahraničí, alebo svoju povinnosť splníme iným príspevkom, delostrelectvo, vrtuľníky, nemocnice, chemici, PVO plus samozrejme nejaký kanonen futter.. Lebo na rovinu, keby sa aj spojila celá stredná Európa, len horko-ťažko by dala dokopy niečo podobné ako americku obrnenu brigádu.

 • KOLT
  21:21 09.10.2018

  Ještě k těm počtům – o moc víc jak 100 ks asi nemusíme řešit, protože jednak na to politici nedají peníze, jednak by skutečně byl problém sehnat dost lidí. Zvlášť v situaci, kdy bychom koupili tank se čtyřčlennou posádkou.

  Jo, a těch 4+ tisíc tanků, nebylo to náhodou i s uloženkami T-54/55 (nebo dokonce i T-34)?

  A ještě poznámka k bohemizaci jakéhokoliv tanku, ale hlavně se týká těch ukrajinských – v ČR si dokážeme vyrobit něco z vnitřního vybavení, možná nějakou elektroniku a optiku. Ale všechny velké celky musíme chtě nechtě nakoupit – nevyrobíme ani pancéřování, ani motor, ani kanón. Takže je otázka, v jaké kvalitě by byl základ toho tanku vyrobený na Ukrajině...

 • KOLT
  21:15 09.10.2018

  Co se počtů týče, tak záleží skutečně na tom, jestli bychom chtěli hrábnout i do struktury mechny – ať už jen na úrovni praporů, nebo i na úrovni brigády. Ale cca 50 ks (včetně výcvikových a vyprošťovacích) je absolutní minimum, které má smysl řešit. Pokud by jich mělo být méně, lepší se na to vykašlat.

  Z mého laického pohledu stále víc a víc dává smysl smíšený prapor (BVP+tanky) než rozdělení na mechanizované a tankové. 3 smíšené prapory, každý se 2 tankovými a 2 mechanizovanými rotami (nebo 1+3, což je s ohledem na finanční náročnost asi reálnější) by mi přišlo vcelku OK :-)


  Starlight, jakou strukturu mají ty prapory u US Army? Nějak se nemohu dopočítat, jak se dostanou na zrovna 29 strojů...

 • KOLT
  21:05 09.10.2018

  tryskac, vy si prostě musíte kopnout, co :-) Raketomety se zrušily v době, kdy to vypadalo, že na armádu půjde už jen méně a méně peněz. V tuhle chvíli to vypadá přesně opačně. A o raketometech se prý i začíná jednat... Rušit tanky je nesmysl, maximálně je nahradit VPP, ale ani to není z finančního hlediska nutné.

  Co by bylo fajn, zkusit se domluvit s dalšími státy stř. a vých. Evropy, které se také chystají přejít z T-72M na západní tank. Ušetřit by se totiž skutečně dalo hodně.... AČR s tanky ještě pár let vydrží, Slovensko jejich akvizici nechystá v nejbližší době, ale není vyloučené, že se po nich bude poohlížet +- ve stejné době jako my, dtto Maďarsko. Poohlíží se po nich Rumunsko a Bulharsko. Celkem by to mohlo být cca 200-400 tanků, což už není malá série.


  Pár poznámek k tomu, co tu zaznělo:
  K2 – spousta důležitých komponent se vyrábí v Evropě, tam by asi fakt nebyl problém.

  Type 10 – nemá německý motor ani kanón! Navíc to není klasický MBT, údajně má část čelní ochrany obětovanou na celokruhovou, je tedy vhodnější pro boj ve městě, asymetrický konflikt nebo boj s méně technicky vyspělým protivníkem. Otázkou je, zda je to nevýhoda nebo naopak plus :-)

  Merkava – nebyla nám nabídnuta, ptali jsme se na ni a výrobce nám řekl, že není k mání. Otázkou je, zda a) nám prostě nechtěli vnutit M60 (jako že chtěli), a kdybychom se k tomu nenechali překecat, tak by Merkavu nabídli; b) by nebyli svolnější, kdyby se jednalo o oficiální poptávku vlády ČR. Jinak pro Merkavu do jisté míry platí to samé co pro Type 10, jen je to k tomu těžká kráva. Ale jinak je strašně sexy a mám ji rád :-)

  T-8x – jedině, že by se výrazně pozápadnil a pokud možno co nejvíc bohemizoval. A hlavně vyráběl co nejvíc mimo Ukrajinu ;-)

 • Jara
  20:56 09.10.2018

  Tryskac rok 38 bych sem netahal, ano byli jsme připraveni se bránit, mimochodem jako jedinní a také jako na jediné si na nás Hitler vojensky netroufl, zatímco s ponížením Francouzů a Poláků neotálel.....

  Neřekl jsem že T72 je špatný tank hlavně ve formě T72CZ M4 se určitě jedná o plnohodnotnou zbraň na rozdíl od jiných polovičatých modernizací tohoto stroje, ale tento projekt byl politiky zmařen a teď při počtu 30 ks je to velice náročná hračka

 • tryskac
  20:47 09.10.2018

  Jara: tuším niekto čítal militarybox.cz
  A samozrejme je správne ze uvažujete, všetko je treba správne a dôkladne premyslieť, čím viac, tým lepsie:) ale viete ako to je, v 1938 bola armáda silná, dôkladne obranné pásmo a ani vtedy nenašiel Benes odvahu sa brániť - v tom zmysle boli všetky peniaze investované do armády nenávratne vyhodené, takže otázka ne/budovania práve tak nákladného vojska - tankoveho ma zmysel. Ci hodnota za peniaze by sa nenašla inde lepšia.
  A k tým t72 - ono to je také varenie z vody - v Iraku čelili prevahe spojencov a po horeli, na Ukrajine sa celkom držia a v Sýrii tiež asi nie sú citeľne horšie než Leo.

 • Jara
  20:28 09.10.2018

  Nejdříve by chtělo zamyslet se nad celkovou organizací AČR...

  Tryskac-o raketometech se v náznacích zase uvažuje a víte není raketomet jako raketomet, takový Himars bue mít řádově výši palebnou sílu než RM70 nebo modular....

  K2 by asi nebyl špatný, kolik by nás ale vyšel kus při nákupu řekneme 100 tanků toď otázka,když by jsme to zaplatili Korejci by problém určitě neměli

  Semtam- ještě vím o nabijecim automatu z Leclercu v K2, je to v podstatě takový nejmodernější euro tank;)

  Pronájem Leo 2 bych nezavrhoval dost možná by nás do toho roku 35 přišel levnějš než další modernizace T72, pronájem není žádné bezpečnostní riziko!

  Mimo téma- krásné video leo 2 při výcviku, je krásně vidět jak si malinko odfoukne saze při akceleraci a pak už jde jenom žhavé:) narážím na jednu z minulích diskuzí zde na AN kde se mluvilo o sloupech černého dýmu což je kravina....

 • dante1
  19:39 09.10.2018

  Osobně se kloním spíše k hloubkové modernizaci stávajících tanků nebo nákupu již zmíněného T-84 Oplot-M,pokud by to vyšlo finančně výhodněji.Poté už by se pořídil ten eurotank a i kdyby ten společný projekt krachnul tak jak němci tak francouzi budou tak či tak potřebovat své stávající tanky něčím nahradit i kdyby si měl nakonec každý upéct svůj vlastní.Takže v budoucnu co nakupovat určitě bude.

 • tryskac
  19:32 09.10.2018

  Môj osobný názor je, že MBT by mala ACR zrušiť. Keď to dokázala s raketometmi, ktoré sú podstatne lacnejšie a majú podstatne väčšiu nicivu silu, s tankami by to nemal byt problém. Je toľko iných možnosti ako byť stále platným členom NATO aj bez tankov... Škoda ze tanky sa nedajú dat na podvozok Tatra.. Osobne som zvedavý k čomu sa vaša vláda odhodlá, keď sa už začala otriasat v základoch po nie celkom presvedčivých komunálnych voľbách..

 • Argonaut.CZ
  19:13 09.10.2018

  Osobně si myslím, že pronájem MBT je úchylárna. To už si pak říkám, proč si nevzít na leasing celou armádu (vtip). Od koho bychom ten leasing měli? Kdo zabrání tomu, že v celém komplexu nebude nějaké dálkové kurtvítko, které ve chvíli, kdy politika ČR nebude v souladu s přáním pronajímatele, z tanků, nebo čehokoli jiného neudělá hromadu šrotu. Pronájem umožňuje používat předmět za definovaných podmínek a v definovaném rozsahu. A smlouva samozřejmě bude tajná, aby nikdo nemohl mít připomínky a zaplatí se nakonec mnohem více. Když zjednodušeně chceme provozovat vlastních např. 10 tanků ze 100, reálně platíme náklady za provoz 10, při pronájmu se platí pořád a za vše.

  Než tu budou nové MTB, tak by se měly všechny T-72 dostat na stejný standard a pak dát do úloženek. Největší problém modernizace bylo, že se dělala na zlomku tanků.
  Pokud bude nových tanků pár desítek, určitě by se hodily stovky uložených, jednodušších tanků, na které je tu navíc kompletní zázemí. Navíc celý výběr MBT bude trvat dlouhá léta.

  V případě UA tanku - kvalita výroby na Ukrajině je tragická, ale kdyby se vyráběl tady, nemuselo by to být špatné řešení.

 • Starlight
  18:57 09.10.2018

  @liberal shark

  V rámci tématu je to sice poměrně malý detail, ale ve svém důsledků důležitý.

  US ARMY už v rámci těžkých brigád ABCT žádné čistokrevné tankové prapory nemá, stejně jako mechanizované. Mají tzv. prapory kombinovaných zbraní. Tabulkově mají velitelskou rotu a až 2 tankové roty a 2 střelecké (mechanizované) roty. Celkem je to 29 tanků M1, 32 BVP/BVPz M2/M3, 4 samohybné minomety M1064 ráže 120 mm a cca 25 pásových OT M113 různých verzí (víceúčelové, velitelské-spojovací, zdravotní) a k tomu ještě brigáda běžně nalepuje další pásová obrněná vozidla z podpůrných prvků.

  Brigáda ABCT jako celek tak má cca 90 tanků M1 Abrams (plus další specializované ženijní, mostní a vyprošťovací tanky M1), 130+ bojových vozidel pěchoty/průzkumných vozidel M2/M3 Bradley, 100+ obrněných transportérů M113 různých specializovaných verzí (budou je nahrazovat nové stroje AMPV na podvozku Bradley), 18 samohybných kanonových houfnic M109A6 Paladin ráže 155 mm a stovky pancéřovaných taktických vozidel a nákladních aut. To je těžká brigáda, která si to může početně rozdat s libovolnou ruskou samostatnou tankovou nebo mechanizovanou brigádou a bude mít stále početní a palebnou převahu v tancích, BVP a pěchotě.

 • Poly
  18:02 09.10.2018

  Miroslav:
  Merkava IV na prodej je. Nevím zda je Kolumbie nakonec koupila a řešil se prodej 25 - 40 ks. Stejně tak i Venezuela měla vážný zájem. Nám nabídli Sabru.

 • Tesil
  17:54 09.10.2018

  juhelak

  Možným přístupem – byť kontroverzním, ale velmi dobře např. v USA fungujícím, je poskytování občanství cizincům za kontrakt v ozbrojených silách – ideálně do úrovně poddůstojnických funkcí. Po dobu služby je možnost cizince dostatečně prověřit a služba v armádě je koneckonců tradičně dobrým nástrojem asimilace.

  Napsal Lukáš Dyčka.
  Např. Vietnamci by vytvořili jednotku pro boj ve vysoké trávě.

 • liberal shark
  17:41 09.10.2018

  Co se tyce poctu a struktury, videl bych to na 2 tankove prapory US typu plus par rezervnich kusu na vycvik atd. To vychazi radove na 100 kousku. Takze mbr by mela 3 prapory po 32 BVP a 14 tancich.

 • Arthur
  17:19 09.10.2018

  AČR ako aj OS SR stoja pred podobným problémom. Preto je namieste spojiť sily a objednávať spoločne alebo spoločne modernizovať T-72 (podeliť sa o náklady "SKCZ").

  Ako rozumný kompromis ako nový MTB by sa zamlúval T-84 Oplot-M resp, NATO verzia T-84-120 Jatagan v súboji s modernizáciou T-72M1 (T-72M4 CZ) česko-slovenským bezpečnostným a obranným priemyslom do podoby nejakej "T-72M6" a vybrať efektívnejšiu cestu v podobe hodnoty za peniaze.

 • semtam
  16:28 09.10.2018

  Připojím se k otázce, co položil liberal shark a to, zda pořízení K2 či více alternativního Type 10 jsou z logistického pohledu mimo realitu není jen představa autora či autor vychází z nějaké analýzy. K2 má v sobě řadu zahraničních komponentů a de-facto sdílí s tankem Leopard 2 mnohé technické celky. Dokonce je možné, že má v sobě více "Evropy", než houfnice K9, kterou si před nedávnem pořídilo Norsko, Finsko, Estonsko a aby výčet byl celý, tak také Turecko plus Polsko využívá jen podvozek.

  Pokud se budeme bavit o tom, že tanky budou nasazeny v rámci konfliktu velkého rozsahu, tak dokonce výrobce mimo Evropu může být paradoxně výhodou, protože lze očekávat, že letecké a raketové údery protivníka vyřadí strategické továrny či sklady. Je dobré si taky uvědomit, že výbuch jaderné bomby 30 km nad naší republikou vyřadí elektromagnetický impulz elektroniku ve velké části ČR. Proto pokud budeme nadále brát v potaz takovéto nasazení, je dobré vážně uvažovat také o protiradiační vložce.

  S výběrem nového tanku se nemusíme držet jen v režii Leo2, je zde také T-84 a jeho úpravou chceme-li modernizací vzniká de-facto český tank. Pokud volba padne na vozidla palebné podpory, tak zde vidím potenciál také pro "český tank" v podobě sníženého podvozku nového BVP.

  Počet tanků či chceme-li vozidla palebné podpory by měl dosahovat minimálně 100 kusů, lépe kdyby atakoval počet 200 kusů. Tanky pořizujeme pro potřeby války, nikoliv pro mírová období.

 • juhelak
  15:57 09.10.2018

  btw ono takových 30 t72cz4 plus 30 modernizovanych t72 třeba na verzi Scarab ciste pro záložáky by bylo fajn..a zálohy pribívají dnes mnohem rychleji nez zbytek armády...de facto vycvik jede na plnou kapacitu.

 • juhelak
  15:54 09.10.2018

  Jak tu je podemnou zmíneno kolegou. Tak v článku nezazněla možnost tanku východního..Ukrajinsky nový tank by zřejmě vyšel stejne jako cena modernizace T72 u nás doma a s výhledem na 15-20 let by stačil.

  S tím mě napadla i otázka co se týká personálu..je v dnešní době možné aby napr v nebojových profesích v AČR byl cizinec? řekneme třeba mechanici atd. Při takovem nedostatku lidí by to bylo k zamyšlení. Tak jako je to ve zbytku republiky..tak 5000-10000 ukrajincu s armadní zkušenosti by se za naše platy našlo docela rychle. ale chápu že tohle je asi nemožná fantasmagorie z moji strany.

 • Rase
  15:11 09.10.2018

  Klimesov:
  v roce 2016 sme se měli Strong Europe Tank Challenge účastnit, ale nevyšlo to. Prý sme najednou neměli dostatek volných tanků... a podobné kecy. Asi sme nedokázali rozhýbat ani těch pár tanků na soutěž. Jinak exsovětské tanky (ukrajinské a slovinské) končí tradičně poslední, tak v našem případě by to asi nedopadlo lépe.

 • Miroslav
  15:11 09.10.2018

  Merkavu je myslím kúpiť nemožné už z hľadiska izraelskej legislatívy. Možno sa to už zmenilo ale Merkavu nebolo možné exportovať mimo Izraela

 • RiMr71
  15:07 09.10.2018

  "Merkavu IV nám izraelci nenabízí"

  ...jen jestli se jich vůbec někdo ptal... :)

 • Jura99
  14:52 09.10.2018

  Pronájem za 1,2mil €/ks/rok mi nepřijde výhodný a spíš než hloubková modernizace T-72 by se dost možná finančně víc vyplatily ukrajinské T-84-120 Jatagan s kanonem NATO.
  Neupínal bych se na plánovaný eurotank, podobné společné a nerealizované plány už tu v minulosti byly a i v případě, že z toho necouvnou to je otázka příštích 20-30let. Prostě poptat všechny vč. Korejců, Japonců a Izraelců, ať nabídnou či nenabídnou a řeknou jak vyřešit to údajně problematické logistické hledisko.

 • Klimesov
  14:52 09.10.2018

  No osobně se mi taky jakákoli další modernizace T-72 zdá nesmyslná. Podle mého ta konstrukce už prostě narazila na své limity. Navíc pokud by to bylo za cenu jako poslední modernizace tak to už by možná bylo lepší využit tu možnost leasingu na těch cca 10 let a pak by se uvidělo.
  Každopádně bylo by docela zajímavé vidět jak by si T-72m4CZ vedli na Strong Europe Tank Challenge.

 • Nesher
  14:46 09.10.2018

  Miroslav
  A přesně podle toho to tady vypadalo, ruská gubernie jak z čítanky.

 • Nesher
  14:44 09.10.2018

  Luky
  Věřit a vědět jsou dvě různé věci. Počet lidí ochotných a schopných sloužit jako profesionální voják je relativně omezený. A vzhledem k početnosti ročníků narozených v roce 1998 a později a i vzhledem k obecně se zhoršující fyzické kondici prostě nedostatek lidských zdrojů bude do budoucna hlavním problém AČR.

 • Miroslav
  14:44 09.10.2018

  Nesher: Ono to bolo myslené skôr tak, ako sa tie časy zmenili... Treba povedať aj to, že vtedy šlo na armádu 5-6% HDP Československého hospodárstva. To je proste fakt, že prvoradé boli tanky pre armádu a až potom chlieb pre ľudí.

 • Miroslav
  14:41 09.10.2018

  Takeda: Lebo tu ešte nie sú tí "správni" ľudia ktorí takú debatu rozvinú do plnej šírky a nakoniec aj tak skonštatujú, že treba kúpiť T-90 alebo Armatu

 • Nesher
  14:40 09.10.2018
  Oblíbený příspěvek

  Miroslav
  Jenže to byly doby kdy cca 650 000 vojáků čs. frontu mělo za ruské imperiální zájmy během 10 dní dnů dobýt Strasbourg s předpokládanými ztrátami 70% na vojenském personálu a 50% na civilní populaci ČSSR.
  Takže pokud nechceš obnovit ZVS (v tom případě hodně štěstí) a táhnout na Rýn, je cokoliv na 60 tanků (a i to bude na hraně) problém. A to ani ne tak finanční, ale hlavně personální.

 • Takeda
  14:37 09.10.2018

  Díky za článek pod kterým se nehádá banda trollů jestli je lepší Izrael a USA nebo Sýrie a Rusko a která konspirační teorie je pravděpodobnější.

 • Takeda
  14:37 09.10.2018

  Díky za článek pod kterým se nehádá banda trollů jestli je lepší Izrael a USA nebo Sýrie a Rusko a která konspirační teorie je pravděpodobnější.

 • Luky
  14:32 09.10.2018

  Když jsou peníze, jsou i lidi.

  Ono to totiž navzdory statistikám s běžnými platy není tak slavné. Věřím, že by se na dva prapory lidé vždycky našli.

  Článek se mi líbil, ale ještě bych uvítal nějaké úvahy nad organizací a taktikou.
  Není na čase přejít na zápaďácký systém čtyřkových čet, který umožňuje dvě kryjící se sekce?
  Uvažuje se o organickém včlenění středního tanku na podvozku BVP do struktur mechanizovaných čet? Jak daleko jsou úvahy o organických UAV a UGV?
  Kolik prostředků SHORAD na podvozku BVP by považovali za ideální?

 • Miroslav
  14:29 09.10.2018

  Trochu OT ale je zábavné (a smutné zároveň), že v roku 1989 bolo vo výzbroji ČSĽA 4585 tankov a dnes sa tu bavíme o tom, či si môžeme vôbec dovoliť kúpiť 30 alebo 60 tankov.

 • Rase
  14:24 09.10.2018

  pokud mermomocí chceme zachovat T-72, tak bych zahodil stávající věž a na podvozek osadil komerčně dostupnou věž Cockerill XC-8 nebo Hitfact od Leonardo. Obě zvládají kanón ráže 105–120 mm, mají moderní elektroniku, v pohodě se vlezou a jsou hodně rozšířené. Později by pak asi šla sundat a osadit na podvozek nového BVP. Nic víc nemá smysl s T-72 dělat. Snad jen předtavba na vyprošťovací vozidla pro nová BVP :-)) berme to tak, že na stejné úrovni jako MBT, ty T-72 nebudou nikdy, ať už s nima uděláme cokoliv.

  JP--:
  myslím že není problém si vyžádat ukázku Leclercu i Leoparda v terénu a při jízdách, porovnat paramatry (ty utajované) a vyhodnotit komisí. Klidně přizvat i nějaké ty exoty. ps. ty ceny nových MBT udávané v článku, za 60 ks (nebo 120). mi nepřijdou nějak likvidační - zvlášť pokud hodláme, tou dobou dávat 2% HDP na obranu (!) když budeme furt jen škudlit, tak za co to utratíme :-)

 • Nesher
  14:07 09.10.2018

  stirling
  Však já to nepodporuji, jen odpovídám na otázku. Podle mě jakákoliv modernizace T 72 za horizont 2026 je nesmysl.
  Prostě jediná rozumná věc je koupit/pronajmout stávající západní MTB a čekat na nový Euro tank. Dříve než kolem roku 2035 pro nás stejně dostupný nebude.
  Ostatně je otázka zda dokážeme provozovat i ty dva uvažované tankové prapory a nejde mi ani tak o peníze, my skutečně nejsme chudá země, ale o lidi. Osobně si myslím, že nedostatek lidských zdrojů a nikoliv peníze, bude do budoucna hlavní problém AČR.

 • JP--
  13:40 09.10.2018

  T-72 opravdu nebrat. Cena 1 kusu T-72 Cz nám budíž varováním, 5mld jen pořizovačka za 30 kusů.
  Leclerk je jak se ukazuje asi docela dobrý tank, ale má ho jenom FR a UAE taky nebrat.
  LEO 2 jakkoliv - nový nebo pronájem.
  Pokud BVP tak pokud možno s věží a optikou, která se už někde provozuje v počtu vyšším než 1 kus.

 • stirling
  13:25 09.10.2018

  Nesher: pokud by to bylo vše v naší režii tak se vsadím, že modernizovaný t72 by byl minimálně v ceně nově vyrobeného leclercu s tou "výhodou", že za 15 let už by to nikdo nedokázal provozovat...

 • stirling
  13:22 09.10.2018

  Ještě k argumentu, že s t72 ušetříme - to asi jen když by jsme vzali už nějakou hotovou modernizaci a jen jí mírně počeštili takže asi jen nějakou polskou?
  Argument, že ve 30 letech by byl nový tank pro nás připraven podle mě dosti pokulhává zatím ještě není ani prototyp, testy ladění a pak případný rozjezd sériové výroby a první kusy asi nebudou pro země mimo program a bude to asi trošku nedoladěné.... takže to spíše vidím na následující desetiletí a to už je doba kdy by nám leclerc mohl sloužit cca 20 + let a pak přejít na nový euro tank už s vychytanou konstrukcí v době plné sériové výroby.

 • Nesher
  13:18 09.10.2018

  Poly
  Jediná reálná šance by v tomto případě byla jít vlastní cestou, tj. něco jako T 72M4CZ.
  Pokud bychom si objednali modernizaci v PL nebo kdekoliv jinde, tak přijdeme o hlavní devizu modernizace T 72, tj. alespoň částečnou nezávislost co se se údržby, oprav a případně dalších dílčích úprav týče.

 • Poly
  13:09 09.10.2018

  Kdyby jsme se vydali hloubkovou modernizací T-72, máme nějakou jinou možnost než ty polské řešení? Ruská T-72B3M nepřipadá v úvahu, český Scarab toho zase moc nenamodernizuje a další neznám.

Stránka 4 z 5