Armáda ČR: Nové tanky, modernizace T-72 nebo BVP se 120mm kanónem

Vozidlo palebné podpory ASCOD 42 s věží Hitfact 120 mm; větší foto / DPO

Armáda České republiky plánuje v příštím desetiletí vyřadit z výzbroje tanky T-72. Jaké jsou možnosti náhrady? Česká armáda místo tanků T-72 zvažuje nákup nových nebo modernizovaných německých tanků Leopard 2 nebo nákup střední pásové platformy se 120mm kanónem. Ve hře je také generální oprava a hloubková modernizace tanků T-72.

K 1. lednu 2018 armáda vlastnila 119 tanků T-72M1 a 30 modernizovaných T-72M4 CZ. Všechny tanky slouží u 73. tankového praporu, 7. mechanizované brigády. Vzhledem k omezené provozuschopnosti tanků T-72M4 CZ jimi byla na počátku roku 2018 plně vyzbrojena pouze 1. tanková rota (10 tanků), zatímco 2. a 3. rota obdržely reaktivované tanky T-72M1, kterými je v počtu 10 kusů vybavena také 1. tanková rota Aktivních záloh.

Podle modernizačního plánu Armády ČR, představeného v červnu náčelníkem Generálního štábu Alešem Opatou, armáda počítá s částečnou modernizací T-72M4 CZ, resp. jejich znovuzprovozněním tak, aby tanky bylo možné provozovat u profesionálních jednotek do roku 2026. Problém je, že systém řízení palby T-72M4 CZ využívá staré senzorové vybavení, které se již nevyrábí a nemůže tedy být při poruše vyměněno.

„Je to [ T-72M4 CZ - pozn. red.] problémový projekt z minulosti. Díky dílčí modernizaci systému řízení palby bude armáda schopná udržet tankové schopnosti do roku 2026, uvedl v červnu šéf sekce rozvoje sil Ivo Střecha. Podle Opaty musí do té doby politici rozhodnout, co s tankovým vojskem dál.

V Armádě ČR tak podle neoficiálních zpráv existují tři zvažované proudy rozvoje českého tankového vojska. Podle prosté logiky ani jiné cesty neexistují, tedy kromě možnosti zcela vyřadit tanky z výzbroje Armády ČR.

Zvažované varianty jsou:
+ generální oprava a hloubková modernizace tanků T-72;
+ nákup nových nebo modernizovaných tanků Leopard 2;
+ nákup BVP se 120mm kanónem.

Nejčastěji se mluví o nákupu dvou praporů (2 × 30 ks) hlavních bojových tanků (MBT) nebo středních bojových vozidel se 120mm kanónem. Půjde tedy o šest rot po deseti tancích, s velitelským tankem v každé rotě.

Nicméně první úvahou je, že kolem roku 2025 dojde ke generální opravě a hloubkové modernizaci tanků T-72 tak, aby zůstaly ve výzbroji Armády ČR i ve 30. letech 21. století. Kolem roku 2035 již bude k dispozici francouzsko-německý tank nové generace (náhrada za Leclerc a Leopard 2) a Armáda ČR se tak teoreticky může ve 30. letech po vyřazení T-72 připojit k tomuto projektu.


T-72M4 CZ

Druhou možností je nákup nových MBT. Hlavním problémem tohoto řešení je cena. Armáda ČR nekupuje jen vozidla, ale celý komplexní zbraňový systém, což si vyžádá značné finanční náklady nejen při nákupu, ale tak během dalších zhruba 30 let provozu. Celkové pořizovací a provozní náklady se zhruba dělí ‒ 25 % nákup samotných vozidel, 25 % výstavba provozního zázemí a 50 % provozní náklady (údržba, náhradní díly, palivo, munice, modernizace, atd.).

Jaké jsou ceny? Pro Armádu ČR je v současné době reálně dostupným MBT pouze německý Leopard 2 s jednotkovou cenou zhruba šest a sedm milionů euro (ale klidně i výše). Tedy při nákupu 60 nových tanků Leopard 2A7 Česká republika pouze za samotné tanky vynaloží 420 milionů euro (10,8 miliardy Kč), stejnou sumu za provozní zázemí a dalších 840 milionů euro během 30 let provozu (21,6 miliardy Kč).

Při rozložení plateb do více let Česká republika postupně zaplatí (během 30 let) za nákup a provoz 60 MBT Leopard 2 téměř 45 miliard Kč, tedy 1,5 miliardy ročně. Samozřejmě nejde o přesnou sumu, ale ukazuje, o jakých finančních nákladech musíme uvažovat.

Do této kalkulace jsme ještě nepočítali nutná podpůrná vozidla, jako těžká pásová odtahová a inženýrská vozidla nebo kamionové tahače s podvalníky pro transport tanků.

Nákup nových MBT má však více vrstev, nejen finanční. Pokud pomineme zahraničně politické hledisko (komu uděláme radost) a průmyslové (posílení českého průmyslu), tak je zde i takticko-technické hledisko. Konstrukce tanků Leopard 2 vychází ze 70. let minulého století a tank je určen především pro klasické studenoválečné frontové sražení s MBT protivníka, čemuž odpovídá i velká hmotnost tanku.

Německé tanky již nelze snadno modernizovat a přidávat nové systémy, jako jsou aktivní systémy ochrany (APS), protože již nyní jsou podvozky na samé hranici únosnosti a navíc většina mostů v Evropě je konstruována pro nosnost do 70 tun. Pokud Armáda ČR tanky nakoupí, musí nutně řešit jejich přepravu po silnici, ale také např. vybudovat stanici pro nakládání tanků na železniční vagony s vhodnou nosností.

Při nákupu nových MBT je problém, že v současné době na trhu neexistují kromě tanku Leopard 2 dostupné moderní tanky ‒ japonské tanky Type 10 nebo jihokorejské K2 Black Panther jsou z logistického hlediska mimo realitu. Dílčí řešení s velkou hmotností tanků Leopard 2 nabízí francouzsko-německý projekt hybridního tanku, kdy je na podvozek Leopard 2 umístěna lehčí věž z francouzského tanku Leclerc s nabíjecím automatem.


Leopard 2A6

Jednou z cest jak obejít velké pořizovací náklady je využít projekt tzv. evropské zbrojnice a získat repasované a modernizované tanky Leopard 2A7 EU. Jde de facto o pronájem tanků (podobně jako to funguje u stíhaček Gripen). Roční leasingová cena za jeden tank, a to včetně kompletního balíku služeb, má být 1 milion až 1,3 milionu euro ročně (25,8 milionů Kč). Při pronájmu 60 tanků na 10 let tak zaplatíme 15 miliardy Kč.

Klasické těžké tanky však mají pro armádu zásadní a nenahraditelnou výhodu ‒ posilují morálku bojujících vojáků. Ostatně izraelský brigádní generál Didi Ben Yoash v záloze prohlásil: „Slyšíte některé říkat, že tanky jsou zastaralé a nemohou bojovat na moderním bojišti. Ale řeči přestanou, jakmile začne nepřítel střílet. Pak všichni požadují tanky. Nikdo se nechce pohybovat před tankovou četou nebo praporem, který s ním bojuje.“

Třetí možností je akvizice středních pásových vozidel s kanónem ráže 120 mm. V případě Armády ČR by šlo o podvozek nového bojového vozidla pěchoty (BVP). Ostatně jak takový „střední tank“ může vypadat, ukázala firma GDELS (General Dynamics European Land Systems), když osadila podvozek ASCOD 42 věží Hitfact 120 mm. Toto vozidlo jsme mohli také vidět na Dnech NATO 2018.

Palebná síla BVP se 120mm kanónem, senzorové vybavení, stabilizátor kanónu nebo systém řízení palby jsou u BVP a tanku srovnatelné. Pochopitelně tank má mnohem větší balistickou odolnost, a to nejen proti protitankové munici všeho druhu, ale také proti dělostřelecké palbě nebo minám. Nejsilnější části čelního pancíře (typicky v úseku 60°) moderních MBT odolají i nejnovějším podkaliberním střelám, tedy přímému zásahu nepřátelského tanku.

Rozdíl v pancéřové ochraně poněkud stírají nejnovější APS, jako jsou izraelské Trophy nebo Iron Fist, které chrání spolehlivě tanky, BVP i lehčí vozidla před protitankovými řízenými střelami nebo proti municí protitankových granátometů.

BVP se 120mm kanónem má naopak zásadní výhodu v taktické a strategické mobilitě, nízkých nárocích na palivo a servis (nižší opotřebení), a také v nižších pořizovacích a provozních nákladech. Právě nižší pořizovací náklady mají být důvodem, proč Armáda ČR o této variantě uvažuje. Případný nákup BVP se 120mm kanónem však nebude součástí (ani jako opce) současného tendru na nákup BVP.

Představený ASCOD 42 s věží Hitfact 120 mm tak nemá přímo nic společného s uvažovanou náhradou českých T-72. Podle informací Armádních novin GDELS pouze ukazuje možnosti platformy ASCOD Armádě ČR. Ostatně je skoro jisté, že ten, kdo dodá české armádě BVP, dodá v budoucnu případně i BVP se 120mm kanónem.

GDELS vyvinul ASCOD 42 s věží Hitfact také kvůli zájmu Španělska, Rakouska nebo USA o podobná vozidla. Španělsko a Rakousko mají ve výzbroji právě tanky Leopard 2 a v současné době, díky výše zmíněné velké hmotnosti, zvažují nákup lehčích vozidel se 120mm kanónem.


ASCOD 42 s kanónem ráže 120 mm

Diskuze o tom, které řešení je pro Armádu CR nejlepší, je však bezpředmětná, pokud se nezamyslíme nad možným protivníkem, prostorem nasazení, nad propojením „tankových vozidel s dalšími systémy a schopnostmi Armády ČR, a zejména pokud nevypracujeme novou taktiku nasazení.

Pro evropské země v NATO existují dva strategické směry, a to západ-východ a západ-jihovýchod. Pokud pomineme bizarní a nebezpečné představy o tom, že ochranu ČR lze vojenskými prostředky řešit jen uvnitř zeměpisné hranice ČR, tak lze s jistotou říci, že v prvních týdnech a měsících rozsáhlejšího konfliktu budou jednotky české armády bojovat stovky, ne-li tisíce kilometrů od českého území, s velkou pravděpodobností v zastavěném prostředí.

Armáda ČR proto musí vypracovat taktiku nasazení těžkých bojových vozidel v městském prostředí, kde tyto vozidla budou podporovat pěchotu čistící budovu po budově. Tomu odpovídá i předpokládaný typ, směr i úroveň ohrožení vozidel.

Dále je nutno zvážit koncept průzkumných bojových týmů RSG (Recon Strike Group), de facto středních obrněných brigád. RSG má dominovat díky „nahuštěné palebné síle (palebná síla na úkor balistické ochrany), rychlému velení a značné palivové volnosti ve vedení manévrového boje. RSG má výhodu také v tom, že dokáže na určitém území působit po velmi dlouhou dobu samostatně.

Jedndouše tou nejhorší možnou variantou je to, pokud nakoupíme BVP se 120mm kanónem a budeme je používat jako T-72.

V každém případě se nedá k náhradě T-72 přistupovat jen stylem „tu nejlepší techniku za každou cenu. Je nutno si položit klíčovou otázku, jak za oněch 50 miliard Kč posílíme celkovou vojenskou obranyschopnost ČR, zda nakupem 60 nových MBT, nebo nákupem např. levnějších BVP a jiných zbraňových systémů.

Nač mít nejmodernější MBT, když nebudeme mít prostředky protivzdušné obrany krátkého a velmi krátkého dosahu, které MBT ochrání před bitevními letadly, vrtulníky a drony nebo např. moderní průzkumné prostředky, které včas odhalí, identifikují a zaměří nepřítele?

Dále je klíčová schopnost armády (resp. českého průmyslu) zajišťovat servis a logistiku těmto vozidlům (především za válečného stavu nebo vyhrocené zahraničně-politické situace), zajišťovat kvalitní výcvik tak, aby byly využity všechny schopnosti vozidla, zajistit jejich přepravitelnost na dlouhé vzdálenosti (silnice, železnice) a propojit (ve smyslu techniky i taktiky) nová vozidla s ostatními systémy armády.

V každém případě je nutný rovnocenný rozvoj všech schopností Armády ČR v tom smyslu, že jednotlivé zbraňové systémy a schopnosti české armády musí navzájem spolupracovat a doplňovat se.

Nahlásit chybu v článku

Doporučte článek svým přátelům na sociálních sítích

Související články

Systém řízení palby dělostřelectva TOPAZ pro Armádu České republiky

Na současném trhu existuje řada systémů řízení palby (SŘP) dělostřelectva, ze kterých si AČR může ...

BVP PUMA přijede na DNY NATO do Ostravy v nejvýkonnější verzi PUMA S1

Bojové vozidlo pěchoty (BVP) PUMA S1 bude k vidění 15 - 16. 9. 2018 v rámci akce Dny NATO 2018 ...

Tank Challenger 2 Black Knight pro britskou armádu?

Britský koncern BAE Systems na výstavě vojenských pozemních vozidel DVD 2018 (Defence Vehicle ...

Rakousko se zajímá o české cvičné letouny L-39NG

Podle rakouského deníku Kurier česká firma Aero Vodochody nabízí rakouskému letectvu cvičná proudová ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit zeleně příspěvky za posledních:
Stránka 5 z 5
 • IS-3
  13:07 09.10.2018

  Prosím, řekněte mi někdo, že je ta úvaha nad udržením T-72 ještě ve 30. létech 21. století jen špatnej vtip.
  Vůbec bych na nějakej eurotank, kterej pomalu není ani na papíře nečekal (na vstup do tohoto projektu je navíc už trochu pozdě) a nakoupil nový A7+ v počtu minimálně 100 ks., méně snad ani nemá smysl.
  Neříkejte mi, že se na takovej nákup nenajdou finance, nebo že nemá dokonce smysl.

 • stirling
  13:00 09.10.2018

  t72 bych už zavrhl, jak zde bylo uvedeno, má špatnou ráži asi nebude ani moc moderní munice, vojáků si musíme vážit když jich máme málo, takže bych jim nabídl co nejlepší balistiku a to t72 asi už nesplňuje (ze stejného důvodu jsem proti náhradě v podobě bvp 120 - místo toho ať se na podvozku bvp pořídí moderní minomety). Navíc je plán provozovat pouze cca 60 ks, takže pro to jsem pro moderní odolný stroj ideálně s nab. automatem, za mě je to jediný dostupný modernizovaný Leclerc, ale ten v možnostech není...

 • liberal shark
  12:49 09.10.2018

  Pane Grohmanne, mohl byste prosím trochu rozvést důvody, proč by měl být nákup japonských MBT Type-10 "logisticky mimo realitu" ? Vždyť mají německý kanon i powerpack ! Není to náhodou jen nějaký nepodložený předsudek ?

 • Charlie
  12:40 09.10.2018

  Leopard 2 zní hezky ale má několik zásadních nevýhod:
  1) je těžký, to zmanená kompletně celé logistické zabezpečení včetně nových vyprošťováků, mostních tanků, silničních i železničních přepravníků. To se sakra prodraží.
  2) Používá munici, kterou neumíme vyrábět, čili nutnost buď zavádět licenční výrobu, nebo nákupy v zahraničí.

  Ta modernizace T-72 zas tak mimo mísu není. I kdybychom za modernizovaný T-72 dali stejně jako za nový Leo2, pořád ušetříme na ženijní technice (viz výše), na posádkách (do leoušů bychom museli nabírat čtvrtého člena), konkurenceschopnou munici umíme vyrábět ve vlastní režii (respektive, munici která stačí na techniku protivníka, pokud nepočítáme tedy s tím, že bychom válčili proti posledním Leoušům nebo Abramsům) a i technologie toho tanku (nejspíš krom sřp) umí opravovat náš průmysl.

  Pokud byse zgenerálkovaly M4 a staré uloženky dotlačily na jejich standard (samo s updatem k dnešnímu dni), tak by to do doby vyvinutí nového "Eurotanku" stačilo.

  Nákup Leclerků by byl zajímavá varianta, ale tím by padl nákup nových tanků ve 30. letech, protože "nedávno ste dostali nové kousky, už chcete zas?!?"...

 • Rase
  12:31 09.10.2018

  danny:
  to už se zkoušelo v době vývoje T-72M4CZ a ne nejde to, věž je moc těžká. Vývoj nové věže T21 která vycházela z té co má Leclerc, vyráběná na slovensku, byl ale zrušený.

  Longsword:
  rozdíl je hodně velký, viz obrázek dole. Na obrázku je porovnání Pumy s Leopardem, jiná BVP jsou ale ještě vyšší (strop korby). Netvrdím že vyšší vozidlo je vyloženě špatně, ale... je potřeba počítat s vyšším těžištěm, což se odrazí na pohybu v terénu. taky motor bývá slabší než u MBT.

  http://www.armadninoviny.cz/do...

  zde autor obsáhle rozebírá porovnání obou typů:
  http://www.armadninoviny.cz/bi...

 • danny
  12:12 09.10.2018

  Přidám ještě jeden ujetý nápad. Pokud jsou dostupné věže Leclerců, jak naznačuje nápad s jejich montáží na Leo, nešla by použít na korbu T-72?

 • Longsword
  12:10 09.10.2018

  S dovolením, zajímalo by mě několik argumentů, jestli někdo ví:
  O kolik je vyšší ta silueta BVP se 120-kou oproti, řekněme, Leo2, aby to byl natolik závažný argument proti? (v cm, nebo v %, ať to má nějakou oddiskovatelnou hodnotu, prosím)
  Naopak, kolik by to ušetřilo peněz, kdyby obě platformy (BVP/LBT) byly prakticky identické?
  Co varianta BVP 120 teď a až bude (jestli vůbec) k dispozici ten bájný euro-tank, tak ten také (čímž by se získalo šest rot "lehkých" tanků a šest rot MBT, kdy ty "lehké" by pak mohly jít do druhého sledu, nebo k AZ - konec konců jim bude 20+ let, než začnou dodávky ET)?
  Když jsme u té taktice a strategii použití obrněných strojů, nemění se náhodou už teď? Není pak argument "musela by se vymyslet nová" svým způsobem zbytečný?
  P.S. Beru v potaz to, že LBT/BVP 120 má menší balistickou odolnost.

 • danny
  12:05 09.10.2018

  skelet: máš pravdu, to jsem zvoral. Hlavní pohon tvoří diesel, turbína slouží k přeplňování a jako pomocná pohonná jednotka. Každopádně si pamatuji, že se o ní mluvilo nejen v souvislosti s výbornými výkonovými charakteristikami a bleskovým dosažením maximálního výkonu motoru, ale také vysokou spotřebou a komplikovaností celého pohonného ústrojí.

 • Rase
  11:59 09.10.2018

  Francouzi by měli mít docela dost starých Leclerců aby to snačilo potřebám ČR. Francouzi modernizují 200 vozidel, přitom měli 406 + 20 vyprošťovacích. I když by měli část jako zálohu naskladě, bylo by to pro nás dost. Nemám ani problém s možným nákupem nově vyrobených tanků. Pak by mělo smysl koupit Tropicalized Leclerc (Leclerc EAU), který má německý powerpack atd. Nabízen je pravidelně arabům, ale pokud by nebyla cena likvidační, tak je to mnohem lepší tank než Leopard. Hlavně díky menšímu počtu obsluhy (3)
  článek řeší cenu MBT, ale už neřeší cenu vozidla palebné podpory na podvozku BVP. Je dost možné, že jeho cena bude klidně i vyšší než za ojetý MBT (!) a blízko ceně nového. Výhody tam ale jsou hlavně ohledně logistiky.

  Modernizovat T-72 je takové divné. Máme jich málo, jsou malé a hlavně mají blbou ráži kanónu. Za mě by to bylo nejhorší možné řešení. Je to sporné i jako náplast než bude nový EuroTank. Přeci jen ten bude reálně k mání až kdoví kdy a výcvik osádek bude taky trvat hodně let. Lehkou modernizací ty tanky T-72M4CZ budou muset projít tak jak tak, ať už koupíme cokoliv (nebude to totiž hned)

 • juhelak
  11:42 09.10.2018

  Všechny varianty mi prijdou reálne..zalezi na zpusobu použití...

  1. Novy klasický tank..strategie stejna jako dosud pripadne vymyslet kooperaci se systemy PVO take na pasech fungující v rámci jedné roty společne. Cena rozpocitana na delsi dobu má vyhodu v inflaci..40 miliard za 20 let bude asi neco jako 25 mld dnes.

  2. bvp s kanonem ..velkou nevyhodou je myslim silueta vozidla, kde je vetsi riziko zasahu..nefunguje tam moc nejake sklouznutí atd..s dobrou AO a mensi tepelnou stopou by se to kompenzovalo...ale musela by se zmenit strategie nasazeni..tyhle bvp by museli byt nasazeny jako soucast roje spolecne s klasickymi bvp kde by se vpredu doplnovali s klasickym bvp a operovali spolecne s pechotou.

  3. repas..vyhodou mensi naklad, takove cekani na eurotank nasledne presunuti do zaloh..dale by tech tanku nebylo 60 ale treba 120. silueta skvela, otazkou jak velka by byla balistika..nejake modernizovane t-72 tu mame i od ceskeho vyrobce..zalezelo by na cene.

  Co se týce nosnosti infrastruktury..verim ze armada uz ma vytycene transportni trasy pri ceste na sever nebo na vychod..mosty se opravuji docela prubezne..staci skoordinovat na prislusnych trasach s ministerstvem dopravy aby mosty meli vetsi nosnost po opravach nebo stavbe novych..

  Kazdopadne diky za clanek k ACR kterych je tu jako šafránu.

 • lemkin
  11:42 09.10.2018

  Jinak souhlas s GlobeElement pokud tank tak repase všech T-72. Mohlo by to být tak 120 kusů. Dělají to tak jiní a teprve se uvidí co Eurotank přinese......., klidně to může být jen další projekt do šuplíku.

 • lemkin
  11:38 09.10.2018

  Pořád si myslím, že nejlepší nový západní tank by byl pro AČR Leclerc, výrobce by se ale musel zavázat k modernizacím v průběhu životního cyklu - což bude asi problém.

  Mám obavu z toho, že z pohodlnosti zvítězí varianta vozidla palebné podpory :( Ať si je klidně koupí, ale jen jako doplněk když už si hrajeme na nové výsadkové pluky.

  Tank je tank a má bránit území ČR. Jediný kdo nás v historii reálně napadl byl povětšinou náš přímý soused.

 • GlobeElement
  11:36 09.10.2018

  Tak já si naopak myslím, že repase T-72 je v současné době nejlepším řešením.

  Potenciální nepřítel nemá lepší techniku, bude to ekonomicky nejvýhodnější (i kdyby na papíře ne, peníze z velké části zůstanou v ČR), výcvik posádek bude jednodušší.

 • Rase
  11:30 09.10.2018

  jancz:
  Leclerc je právě jeden z nejlehčích MBT. První série vázila 54,5 tuny série XXI už zmohutněla na 57,4. Pořád je to ale mnohem méně než Challenger 2, Merkava IV nebo Leopard 2A6. Takový Abrams nabral ještě víc. Srovnání váhy se dá akorát s Ariete a K2, když zůstaneme u MBT.

  Poly:
  Merkavu IV nám izraelci nenabízí - jen hodně modernizované M60...

 • skelet
  11:19 09.10.2018

  Leclerc nemá turbínu, ale diesel

 • jancz
  11:13 09.10.2018

  jak je to s tou váhou? kolik teda ty naše komunikace unesou (mosty apod..) co jsem četl tak zrovna Leclerc je jeden z nejtěžších MBT...

 • Poly
  11:11 09.10.2018

  Jako tankistický analfabet se zeptám - je nelogické si pořídit Merkavu IV? Z logistického hlediska to asi takový problém nebude, těžký je stejně jak Leopard 2, naopak je nižší a uveze víc paliva, je levnější, prověřený,...

 • PavolR
  11:02 09.10.2018

  danny: To síce hej, ale nič iné by doň vopchať nešlo?

 • JP--
  11:00 09.10.2018

  T-72 nebrat opravit a strčit do úloženek Zbytek je na vojácích aby si řekli na peníze to vyjde +- stejně. Klidně si zatím pronajmout Leopardy 2 a počkat si na eurotank. Navíc pokud v pronájmu budou i provozní náklady tak je to lepší protože se pak nebude šetřit na výcviku.
  Vozidlo palebné podpory/lehký tank proč ne lepší o 100% než současný nebojeschopný T-72.

 • danny
  10:59 09.10.2018

  PavolR: asi u nás nikdo nechce pořizovat turbínu. I Francouzi řešili její přílišnou žravost.

 • marfolodej
  10:58 09.10.2018

  - tak tady je jediná možná repasovaný Leopardy, ale co nejnovější verzi, min A6 a výše
  - předělání T-72 je k ničemu. Sice si to uděláme celý doma, ale pochybuji, že bychom se dostali k nějakým technologiím. A nevěřím, že oproti nákupu repase Leo2 by to bylo zas o tolik výhodnější.
  - 120 kanon na podvozku BVP je podle mně nejhorší řešení. Vysokej, slabě chráněnej stroj. Jako tankista bych v nečem takovým jet nechtěl.
  Co mě ale nejvíc děsí, že tu zase nějakej škudlil uvažuje nad leasingem...tak jen hlavně žádnej leasing!!!

 • danny
  10:57 09.10.2018

  Skvělé shrnutí všech podstatných aspektů. Děkuji!

 • PavolR
  10:56 09.10.2018

  A čo AMX Leclerc? Keď sú k dispozícii veže pre "eurotank", tak sú iste aj podvozky, z ktorých by tie veže odmontovali (iste by nešlo o novovýrobu), čiže komplet tanky vhodné na kúpu.

Stránka 5 z 5