Zahraniční samohybné kolové houfnice pro americké brigády Stryker

Zahraniční samohybné kolové houfnice pro americké brigády Stryker
Izraelská houfnice ATMOS / Elbit Systems (Zvětšit)

Na počátku příštího roku americká armáda ve výcvikovém prostoru Yuma Proving Ground v Arizoně otestuje zahraniční modely samohybných kolových houfnic ráže 155 mm. Výčet uchazečů není uzavřen, ale testování se zúčastní francouzská houfnice CAESAR (CAmionEquipe d'un Systemed'ARtillerie), izraelská ATMOS (Autonomous Truck Mounted howitzer System), srbská Nora nebo švédská Archer.

Americká armáda hodlá nahradit nebo doplnit tažené houfnice M777A2 v brigádách SBCT (Stryker Brigade Combat Team). Brigády SBCT jsou postaveny kolem obrněných bojových vozidel Stryker 8×8. Jde o vysoce mobilní střední obrněné síly s velkou taktickou a strategickou mobilitou. Lapidárně řečeno – vyplňují výkonnostní mezeru mezí pěšími brigádami (IBCT) a těžkými obrněnými brigádami (ABCT).

Pentagon postupně zdokonaluje a vyzbrojuje všechny tři druhy brigád. V rámci SBCT probíhá zejména osazování Strykerů bezosádkovou věží Protector MCT-30 s 30mm automatickým kanonem Orbital ATK XM813. Prozatím 30mm kanony získalo 83 Strykerů. Letos došlo ke schválení přestavby dalších 269 Strykerů. Upravená vozidla se označují jako Dragoon ICV-D (Infantry Carrier Vehicle – Dragoon).

Současně americká armáda hledá rychle řešení modernizace minometných i dělostřeleckých jednotek SBCT (a výhledově i IBCT). Naopak v rámci ABCT je zvažována především změna délky hlavně houfnic M109A7 Paladin. V rámci programu ERCA (Extended Range Cannon Artillery) se testuje výměna původní hlavně dlouhé 39 ráží za hlaveň dlouhou 58 ráží.

Americká armáda používá dva (resp. tři) základní dělostřelecké systémy. První je zmíněná těžká pásová samohybná houfnice M109A7 Paladin (155 mm), druhá tažená houfnice M777A2 (155 mm), plus ve službě je stále houfnice M119 ráže 105 mm.


M777A2 u Mosulu (2017)

M777A2 je současným vrcholem vývojové větve tažených houfnic. Díky rozsáhlému používání titanových slitin je houfnice při svých výkonech velmi lehká a rozměrově kompaktní. Například sovětská tažená houfnice Msta-B ráže 152 mm má hmotnost 7000 kg, naopak M777A2 váží pouze 4200 kg a dokáže střílet naváděné dělostřelecké projektily na vzdálenost až 40 km.

Tažené houfnice M777A2 se ale pro vysoce mobilní brigády Stryker z principu nehodí. Pentagon proto již několik měsíců plánuje srovnávací zkoušky zahraničních samohybných kolových houfnic. Po testech zřejmě americká armáda vypíše žádost o nabídky (Request for Proposals) a následně vybere vítězné řešení. Dodávky houfnic do brigád Stryker mají začít již v prvním čtvrtletí fiskálního roku 2023, tedy na konci kalendářního roku 2022.

Vítězné řešení musí v každém případě nabídnout větší mobilitu, dostřel a rychlost palby než houfnice M777A2. Současně je požadována okamžitá připravenost nabízených houfnic pro sériovou výrobu. S největší pravděpodobností zahraniční dělostřelecké nástavby budou umístěny na amerických podvozcích řady HEMTT 8×8 (Heavy Expanded Mobility Tactical Truck) nebo lehčích FMTV 6×6 (Family of Medium Tactical Vehicles) od firmy Oshksoh.


ATMOS

Součástí zkoušek mají být i srovnávací testy zahraničních systémů řízení palby. Je otázkou, zda zahraniční výrobci dovezou také podpůrná vozidla, zejména mobilní místa velení a řízení palby baterie / oddílů, muniční vozidla a vozidla technického zabezpečení.

Tří měsíce trvající testy se uskuteční na počátku příštího roku ve výcvikovém prostoru Yuma a svou účast již potvrdila izraelská Elbit Systems, srbská Yugoimport, švédská divize Bofors koncernu BAE Systems a americká společnost AM General (společně s Mandus Group).

Elbit Systems do USA přiveze houfnici ATMOS, francouzská Nexter houfnici CAESAR ve verzi 6×6, srbská Yugoimport houfnici Nora, BAE Systems švédskou houfnici Archer a AM General lehkou houfnici Brutus. Všechny houfnice jsou v ráži 155 mm. Mandus Group ale zřejmě předvede i lehkou houfnici Hawkeye ráže 105 mm.

Defense News píše o možné účasti společností z Japonska, Jižní Koreje, Jihoafrické republiky a Slovenska. Bratislava může pochopitelně nabídnout kolovou houfnici ZUZANA 2 nebo EVA.

Každá firma musí poskytnout 18 houfnic (!) pro testy, tedy jeden oddíl s třemi bateriemi (3×6 houfnic). Zajímavé je, že v IBCT a SBCT má baterie šest tažených houfnic M777A2 / M109, v ABCT má baterie osm samohybných houfnic M109.


Nabíjení automatu houfnice Archer z muničního vozidla je částečně mechanizováno.

Všechny zmíněné zahraniční houfnice mají plus mínus stejné parametry a z reklamních materiálů výrobců se nedá jednoznačně poznat nejlepší konstrukce. Nejlepší řešení pro americkou armádu odhalí až zevrubné vojenské testy ctící reálný způsob, podmínky a prostor nasazení.

Jak jsme napsali již dříve na Armádních novinách, houfnice je nutné především vyzkoušet v operačním terénu, prostředí a klimatu, kde bude houfnice působit a zaujímat palebné postavení. Z technického hlediska jde o provozní odolnost jeho zbraňových mechanismů snášet manipulační a jízdní zatížení, zejména pak odolnost na havarijní stavy vyvolané obsluhou, možnost přechodu na náhradní manuální obsluhu apod. V krizových situacích jde o to, aby mechanismy byly „blbuvzdorné“, odolné proti chybné obsluze a manipulaci se zbraní. Jde o to si ověřit, že i ta nejzanedbatelnější součástka nezpůsobí bojovou, hlavně pak palebnou nezpůsobilost houfnice.

Druhou hlavní proměnou bude nepochybně postupná lokalizace výroby a přenesení logistického a servisního zázemí do Spojených států. Americká armáda naprosto jistě nebude dlouhodobě závislá na dodávkách ze zahraničí, minimálně to platí pro klíčové částí houfnic.


MGS-25 Aleksandar

Ve všech jmenovaných případech jde typově o houfnice umístěné na nákladním automobilu TMH (Truck Mounted Howitzer). Houfnice ATMOS, Archer, Nora (resp. Aleksandar; viz dále), CAESAR mají tedy následné společné systémové charakteristiky:

Jde o bezvěžové konfigurace. Vlastní zbraň (odměrové části) je umístěna nad zadní nápravou, spíše až za zadní nápravou, důsledky:

 • nabíjecí (zasouvací) mechanismus tvoří zadní hranu vozidla, prakticky zadní nárazník, i malý náraz při kolizi s překážkou či jiným vozidlem vede k jeho poškození. Tím se znebojeschopní celá 100 milionová samohybná houfnice;
 • nabíjecí (zasouvací) mechanismus není chráněn pancéřováním proti účinku palby, i krátká dávka z pušky či kulometu jej vyřadí z funkce;
 • nedostatečné chránění mechanismů zbraně proti znečištění, zejména za jízdy účinkem sacího efektu zádě samohybné houfnice. Na tom má i svůj podíl značná tvarová rozčleněnost konfigurace vlastní zbraně.

Chybí uživatelská vstřícnost k nabíjení:

 • Všechny manuální činnosti obsluhy houfnice jsou mechanizovány, až na tu manuálně nejnamáhavější ruční vkládání střel a prachových náplní – modulů;
 • Při nabíjení nutná pozorná manipulace se sestavou modulů prachové náplně (vzájemná fixace modulů) při přenášení ze zásobníku až do uložení do nabíjecího zařízení;
 • Fyzická náročnost a spolehlivost nabíjení a tím i střelby je ovlivněna účinkem vnějšího prostředí – kluzký povrch, uklouznutí (déšť, sníh, námraza);
 • Rychlost střelby závisí na fyzické kondici obsluhy a její vycvičenosti.


CAESAR

Houfnice Archer a Nora (stejně jako slovenská EVA) mají chráněný nabíjecí automat. Problém je, že nabíjecí automat švédského Archeru pojme 21 kusů střeliva a přebití automatu trvá 10 minut. Jedná baterie (šest děl) tak dokáže na cíl vystřelit pouze 126 granátů. Pak dojde k přerušení palby minimálně na deset minut. Navíc je otázkou, zda přebíjení pomocí speciálního muničního vozidla lze zvládnout přímo v palebném postavení baterie.  

Nora, podobě jako slovenská EVA, má v automatu pouze 12 nábojů. Dalších 24 převáží na korbě. Jedna baterie tak na cíl vyšle pouze 72 střel. Rychlost a způsob přebití (způsob ruční manipulace se střelivem) nabíjecího automatu není známa. Yugoimport ale zřejmě doveze do Spojených států nejnovější odlehčenou verzi MGS-25 Aleksandar. Houfnic má rovněž 12 nábojů v automatu, dalších 12 je vezeno na korbě.

Naopak ATMOS a CAESAR mají poloautomatický systém nabíjení, který může být ručně krmen střelivem bez přestávky. Není ale jasné, s kterou verzí houfnice ATMOS Izraelci přijedou. Na všech videích má ATMOS poloautomatické nabíjení, ale současně se již několik let mluví o vývoji plnohodnotného nabíjecího automatu.


Brutus

Předností Archeru a Nory je vedení palby z poza pancíře, stejně jako pancéřová ochrana nabíjecího palebného mechanismu houfnice. Palebný mechanismu je tak chráněn před palbou a částečně před jízdními kolizemi při přesunu. Nora, Archer, ale i slovenská houfnice Eva, mají však jen malou zásobu munice v automatu.

Naopak u ATMOS a CAESAR lze vést palbu nepřetržitě. Nevýhodou je nechráněná obsluha a palebný mechanismus houfnice. Co se týče houfnice Brutus, jde o velmi lehký zbraňový systém s kratší hlavní a plně ručním nabíjením (bez jakékoliv automatizace).

Ve skutečnosti, co se týče nabíjecího mechanismu, a zřejmě i ze celosvětového hlediska, nejlépe je řešena československá DANA nebo slovenská ZUZANA 2. Na rozdíl od všech výše uvedených samohybných houfnic, je slovenská ZUZANA 2 uživatelsky vstřícná díky plně automatizovanému nabíjení. Z palebného hlediska veze v zásobníku nabíjecího automatu 40 nábojů a je schopna je vystřelit v jedné desetiminutové palebné dávce bez přestávky. Zbraňová nástavba je plně chráněná nejen proti poškození v důsledku jízdních kolizí, ale i účinku nepřátelské palby. To se v plné míře týká obsluhy, která po celou dobu střelby je kryta ve svých pancéřovaných pracovištích. 

Problém je, že slovenský průmysl a slovenská vláda (ostatně jako i česká strana) nemá jednoduše potřebné schopnosti, kapitál, odborníky, konexe a politický vliv, aby se zúčastnila tak významného „vysoceprofilového“ vojenského tendru.   

Zdroj: The Drive, Defense News

Nahlásit chybu v článku


Související články

DANA M2 – nejnovější verze osvědčené houfnice se představuje

Dělostřelecké systémy jsou nedílnou součástí pozemních sil moderních armád a konflikty ...

Nová děla pro Armádu České republiky: Zuzana 2 vs. CAESAR

Ministerstvo obrany ČR (MO ČR), slovy ministra Lubomíra Metnara, i přes následky pandemie koronaviru ...

Houfnice CAESAR pro Armádu České republiky

Ministerstvo obrany České republiky (MO ČR) začne s francouzskou společností Nexter Systems ...

Houfnice DANA M2: Nasazení na Ukrajině do deseti hodin

Ukrajinská média přinášejí další informace o nákupu českých samohybných kolových houfnic DANA M2. ...

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • PavolR
  19:35 28.01.2023

  Čo nevidieť majú začať dodávky:
  https://twitter.com/ronkainen7...
  Minulotýždňové testy Caesara:
  https://twitter.com/i/web/stat...

  Čo nevidieť majú začať dodávky:
  https://twitter.com/ronkainen7...
  Minulotýždňové testy Caesara:
  https://twitter.com/i/web/stat...

  • PavolR
   19:42 28.01.2023

   Pardon, tie testy boli pred jeden a pol rokom ...

   ... ale je riadne ticho okolo toho celého ...

   Pardon, tie testy boli pred jeden a pol rokom ...

   ... ale je riadne ticho okolo toho celého ...

 • Eiffelos
  14:52 26.12.2020

  To by me zajímalo jak by chtěli Archera hodit na jiné auto, ta koncepce je s tím autem spojena . I tak si myslím, že je Archer nejlepší dělo na kolech dneška.

  To by me zajímalo jak by chtěli Archera hodit na jiné auto, ta koncepce je s tím autem spojena . I tak si myslím, že je Archer nejlepší dělo na kolech dneška.

  • tomas.kotnour
   15:19 26.12.2020

   Že je HX2 něčím unikátní, to nemohu říci https://pbs.twimg.com/media/EE...

   Že je HX2 něčím unikátní, to nemohu říci https://pbs.twimg.com/media/EE...

  • Trener
   09:48 29.12.2020

   Ten dělostřelecký modul, jak ční vzadu přes auto, trochu zvláštní, ale třeba to má funkční výhodu. Pak to doplňování střeliva do něj... Jinak ten původní Archer je docela na délku ...Zobrazit celý příspěvek

   Ten dělostřelecký modul, jak ční vzadu přes auto, trochu zvláštní, ale třeba to má funkční výhodu. Pak to doplňování střeliva do něj... Jinak ten původní Archer je docela na délku dlouhý, ale jinak koncepce, pokud je v okolí hodně místa, tak je asi dobrá v terénu.Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  23:07 25.12.2020

  Myslím že už to tady i zaznělo, ale jsem opravdu zvědavý, zda bude k vidění i Centauro 155 / 39 LW Porcupine, který vypadá skvěle a myslím že by šel osadit i na adekvátně upravený ...Zobrazit celý příspěvek

  Myslím že už to tady i zaznělo, ale jsem opravdu zvědavý, zda bude k vidění i Centauro 155 / 39 LW Porcupine, který vypadá skvěle a myslím že by šel osadit i na adekvátně upravený podvozek Strykeru (originál je na Centauru). Vlastně by vypadal skvěle i na pásech (v budoucnu). Otázkou snad jen je, v jaké fázi onen prototyp vlastně je. Představený byl už v roce 2011 a je dílem konsorcia CIO, tedy Iveco Fiat a OTO Melara. Osobně bych jim ale hodně fandil a snad překvapí, přeci jen je italská techniky docela nedoceněná.

  https://upload.wikimedia.org/w... Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   20:35 26.12.2020

   Nebude to na podvozku OT zbytečně dražší? Také u toho prototypů nikde nejsou vidět žádné podpěry, u kolové houfnice dost nezvyklé.

   Nebude to na podvozku OT zbytečně dražší? Také u toho prototypů nikde nejsou vidět žádné podpěry, u kolové houfnice dost nezvyklé.

   • skelet
    21:26 26.12.2020

    Zřejmě to bude tím, že podvozek je z kanonového stíhače tanků a je výzbrojen 120mm dělem.

    Zřejmě to bude tím, že podvozek je z kanonového stíhače tanků a je výzbrojen 120mm dělem.

    • flanker.jirka
     21:46 26.12.2020

     Jak stabilní to bude při používání horní skupiny úhlů? Protitankový kanón toho tolik na podvozek nepřenese.

     Jak stabilní to bude při používání horní skupiny úhlů? Protitankový kanón toho tolik na podvozek nepřenese.

     • skelet
      22:15 26.12.2020

      Nepřenese? A kam ta energie jako jde?

      Nepřenese? A kam ta energie jako jde?

     • flanker.jirka
      09:12 27.12.2020

      Skelet Energie se samozřejmě neztratí, ale směr působení bude jiný při střelbě v malých úhlech náměru bude na podvozek jiná zátěž, než když budete střílet z houfnice pod úhlem 30°- ...Zobrazit celý příspěvek

      Skelet
      Energie se samozřejmě neztratí, ale směr působení bude jiný při střelbě v malých úhlech náměru bude na podvozek jiná zátěž, než když budete střílet z houfnice pod úhlem 30°- 70°.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      09:50 27.12.2020

      A odpověď zní ano i ne. Zkrátka podvozek již od vývoje počítal s energiemi při výstřelu.

      A odpověď zní ano i ne. Zkrátka podvozek již od vývoje počítal s energiemi při výstřelu.

     • Torong
      11:23 27.12.2020

      Flanker
      Právě, že stabilita bude lepší. Svislé síly se zachycují lépe než vodorovné.

      Flanker
      Právě, že stabilita bude lepší. Svislé síly se zachycují lépe než vodorovné.

     • logik
      18:30 27.12.2020

      Nemá ani podpěry a má krátkou hlaveň, což naznačuje nižší energie při výstřelu. IMHO to není až tak konkurence klasickým houfnicím, jakožto spíš expediční speciál a náhrada 120mm ...Zobrazit celý příspěvek

      Nemá ani podpěry a má krátkou hlaveň, což naznačuje nižší energie při výstřelu. IMHO to není až tak konkurence klasickým houfnicím, jakožto spíš expediční speciál a náhrada 120mm "taktických" houfnic (teda pro zapojení přímo do jednotlivých praporů brigád pro přímou palebnou podporu). Mít houfnice na stejném podvozku jako zbytek praporu bude pro logistiku výrazná výhoda.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      19:19 27.12.2020

      Toronto
      Mám to chápat tak, že ostatní kolové houfnice mají podpěry zbytečně?

      Toronto
      Mám to chápat tak, že ostatní kolové houfnice mají podpěry zbytečně?

     • flanker.jirka
      19:25 27.12.2020

      logik Otázkou je, zda Amíci budou vůbec chtít kratší hlaveň a tím i dostřel. Logistiku mohou mít společnou i když budou mít houfnici na nákladním automobilu. Určitě to půjde dát i ...Zobrazit celý příspěvek

      logik
      Otázkou je, zda Amíci budou vůbec chtít kratší hlaveň a tím i dostřel.
      Logistiku mohou mít společnou i když budou mít houfnici na nákladním automobilu. Určitě to půjde dát i na americké nákladní vozidla, které používají. U tohoto řešení se dá předpokládat levnější cena a údržba než v případě Strykeru. (Tak jako jedna s podmínek MO ČR - podvozek Tatra)Skrýt celý příspěvek

     • tomas.kotnour
      20:35 27.12.2020

      I když jsem nenašel fotky z interiéru, tak se základě fotek různých úhlů náměru domnívám, že věž Porcupine penetruje strop. Takže na rozdíl od AGMka nepůjde umístit na podvozek ...Zobrazit celý příspěvek

      I když jsem nenašel fotky z interiéru, tak se základě fotek různých úhlů náměru domnívám, že věž Porcupine penetruje strop. Takže na rozdíl od AGMka nepůjde umístit na podvozek nákladního vozidla. V případě umístění na podvozek Strykeru bude nejspíše problém s jeho nosností. Takže spíše LAV 6.0. A když jsme u toho AGMka, další tender bez něj?Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      22:41 27.12.2020

      Flanker: Podpěry mají pro zachycení vodorovných složek sil. Stejně jako kterákoli jiná technika jako např. jeřáby, hydraulické ruky atd. Pokud by jsi napsal, že bude problém s ...Zobrazit celý příspěvek

      Flanker:
      Podpěry mají pro zachycení vodorovných složek sil. Stejně jako kterákoli jiná technika jako např. jeřáby, hydraulické ruky atd. Pokud by jsi napsal, že bude problém s celkovou energií výstřelu, která bude u houfnice střlílející těžší projektil na daleko větší vzdálenost než tankový kanón, pak bych s tebou souhlasil. Ale to co jsi napsal je blbost.Skrýt celý příspěvek

 • Mbelda
  11:24 25.12.2020

  Tak tohle je taková oficiální průmyslová špionáž.

  Tak tohle je taková oficiální průmyslová špionáž.

  • Trener
   12:29 25.12.2020

   ... a skoro každý se může poxrat, tam uspět řečeno nadneseně. Co z toho krom PR bude mít, ten co uspěje? Nějaký zisk z výroby a servisu na US území a možná nějaký zisk z výroby na ...Zobrazit celý příspěvek

   ... a skoro každý se může poxrat, tam uspět řečeno nadneseně. Co z toho krom PR bude mít, ten co uspěje? Nějaký zisk z výroby a servisu na US území a možná nějaký zisk z výroby na domácím území? Těm uchazečům s menší ekonomickou základnou není lepší dodávat do zemí typu Indonézie, Barma atd.?Skrýt celý příspěvek

   • skelet
    13:37 25.12.2020

    Přesně tyhle státy tohle budou sledovat.

    Přesně tyhle státy tohle budou sledovat.

 • PavolR
  15:38 24.12.2020

  Páni, s miernym pobavením musím konštatovať, že ani jedného z diskutérov, ba ani samotného autora článku nenapadlo, že takéhoto tendra by sa neúčastnila Konštrukta samostatne. ...Zobrazit celý příspěvek

  Páni, s miernym pobavením musím konštatovať, že ani jedného z diskutérov, ba ani samotného autora článku nenapadlo, že takéhoto tendra by sa neúčastnila Konštrukta samostatne. Podobne ako si do indického tendra vybrala ruského partnera, by do amerického tendra išla vedno s partnerským Leonardom. A kto trocha sleduje americké obstarávania, tomu nemohlo uniknúť, že Leonardo to v USA proste vie.
  Šťastné a veselé! ;-)Skrýt celý příspěvek

  • skelet
   15:45 24.12.2020

   doufejme

   doufejme

  • Scotty
   16:19 24.12.2020

   A jak se to partnerství událo? Tím že Zuzana jednou vystřelila jejich naváděný granát? A netahejte sem prosím PESCO to je absolutně o něčem jiném.

   A jak se to partnerství událo? Tím že Zuzana jednou vystřelila jejich naváděný granát? A netahejte sem prosím PESCO to je absolutně o něčem jiném.

  • Kfir
   08:06 25.12.2020

   Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili. Až tam naozaj budú, tak budem činiť pokánie. :)

   Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili. Až tam naozaj budú, tak budem činiť pokánie. :)

   • tomas.kotnour
    14:16 25.12.2020

    Když jsme zabrouzdali do těchto vod, tak já bych zůstal u toho svého :D

    Když jsme zabrouzdali do těchto vod, tak já bych zůstal u toho svého :D

 • Miroslav
  13:56 24.12.2020

  Pýtal som sa relevantných zdrojov, bolo mi potvrdené, že Slovensko o to má záujem. Zatiaľ viac neviem

  Pýtal som sa relevantných zdrojov, bolo mi potvrdené, že Slovensko o to má záujem. Zatiaľ viac neviem

 • Sergej7490
  19:56 23.12.2020

  Nebol by som velmi prekvapeny, keby sa Konstrukta o tomto tendri dozvedela zo stranok AN. :-D Ak sa tam nezucastia, len dokazu, ze su len statnou vyzierkovou organizaciou, zrelou ...Zobrazit celý příspěvek

  Nebol by som velmi prekvapeny, keby sa Konstrukta o tomto tendri dozvedela zo stranok AN. :-D
  Ak sa tam nezucastia, len dokazu, ze su len statnou vyzierkovou organizaciou, zrelou na totalnu vymenu vedenia.Skrýt celý příspěvek

  • Kfir
   20:04 23.12.2020

   Veľmi dobrý postreh Sergej. To nie je štandardná firma, ale vysávač štátneho rozpočtu. Oni do USA nemôžu ísť. Nie, že by nemali produkt, ale oni nevedia čo s ním. Jediné čo vedia ...Zobrazit celý příspěvek

   Veľmi dobrý postreh Sergej. To nie je štandardná firma, ale vysávač štátneho rozpočtu. Oni do USA nemôžu ísť. Nie, že by nemali produkt, ale oni nevedia čo s ním. Jediné čo vedia je dohodnúť sa so správnymi ľuďmi na "výhodnom" kontakte. Iné ich v podstate veľmi nezaujíma.Skrýt celý příspěvek

   • Kfir
    22:53 23.12.2020

    *kontrakte

    *kontrakte

  • logik
   22:11 23.12.2020

   Jsi mimo. Ten tendr je ušitý pro firmy schopné dodávat ve velkém a zcela mimo možnosti firmy velikosti Konstrukta. To neznamená, že tu pro "malovýrobce" není místo.

   Jsi mimo. Ten tendr je ušitý pro firmy schopné dodávat ve velkém a zcela mimo možnosti firmy velikosti Konstrukta. To neznamená, že tu pro "malovýrobce" není místo.

   • Kfir
    22:51 23.12.2020

    Nikto asi neverí tomu, že by to Z2 mohla vyhrať, ale prihlásiť sa a ukázať sa v tendri, ktorý sleduje celý svet mohli. Tak ako to spravili Srbi. Tí asi tiež nečakajú, že by ...Zobrazit celý příspěvek

    Nikto asi neverí tomu, že by to Z2 mohla vyhrať, ale prihlásiť sa a ukázať sa v tendri, ktorý sleduje celý svet mohli. Tak ako to spravili Srbi. Tí asi tiež nečakajú, že by uspeli.

    Ako napísal Englbert o zopár prispevkov nižšie.
    "Je obrovskou propagaci firmy a statu se vubec jakehokoliv tendru pro us army zucastnit. Co nevyjde v usa, muze vyjit jinde."Skrýt celý příspěvek

    • logik
     23:18 23.12.2020

     "Je obrovskou propagaci firmy a statu se vubec jakehokoliv tendru pro us army zucastnit" Propagací je zúčastnit se a aspoň nějak uspět. Kdyby tam jeli dělat stafáž do počtu, tak to ...Zobrazit celý příspěvek

     "Je obrovskou propagaci firmy a statu se vubec jakehokoliv tendru pro us army zucastnit"
     Propagací je zúčastnit se a aspoň nějak uspět. Kdyby tam jeli dělat stafáž do počtu, tak to žádná propagace není. A kdyby je náhodou vybrali do dalšího kola a ukázalo se, že Konstrukta prostě není s to dodat v dané době patřičný počet houfnic, tak by to byla jen blamáž, která by podstatně snížila důvěryhodnost firmy.

     Nechci tím tvrdit, že jde o správné rozhodnutí se neúčastnit. Má to své plusy i své mínusy a ta otázka je hodně složitá: mj. záleží na skutečném stavu Zuzany (nakolik je prototyp vyladěný, aby opravdu neudělal v poctivě udělaných vojskových zkouškách ostudu - je úplně normální, že se s prvním zákazníkem je třeba některé věci ještě doladit), na přesných podmínkách tendru, ceně, za kterou je tam v možné v potřebné době houfnice dostat a hromadě dalších okolností, které zde IMHO 99% diskutérů, kteří zde Konstruktivu kritizují, prostě neznají.

     PS: Nora je dosti jiný případ. To je vyvinutá houfnice, již zavedená a nějaký čas provozovaná v armádě. Teda jednak pro ni narozdíl od Zuzany 2 existují vyzkoušené výrobní kapacity - Srbové tedy jsou s podstatně větší jistotou schopni v rozumném čase vyrobit požadovaný počet houfnic (v takovém případě by zřejmě počkala domácí Srbská armáda, pro kterou se nějaké mají teď co vím vyrábět), jednak je u ní riziko, že se projeví nějaký nedodělek, řádově menší než u Zuzany 2, která je dnes ve stádiu "vychytávání dětských nemocí".Skrýt celý příspěvek

     • Kfir
      00:06 24.12.2020

      To čo píšeš má hlavu aj pätu, ale ako inak sa firma môže presadiť, ako ísť s kožou na trh? Ak si nebudú veriť a nebudú mať ochotu riskovať, tak je to to isté ako keby nezamestnaný ...Zobrazit celý příspěvek

      To čo píšeš má hlavu aj pätu, ale ako inak sa firma môže presadiť, ako ísť s kožou na trh? Ak si nebudú veriť a nebudú mať ochotu riskovať, tak je to to isté ako keby nezamestnaný ležal doma na gauči a čakal kým mu niekto príde ponúknuť prácu.
      A ak by ich náhodou vybrali do ďalšieho kola, tak vždy majú možnosť z tendra odstúpiť, alebo hľadať nejaké riešenie. Nemusí to byť automaticky blamáž. Niekedy stačí chlapsky priznať, že je to nad moje možnosti, ale fakt, že mám dobrý výrobok mi už nikto nevezme.Skrýt celý příspěvek

     • logik
      23:50 25.12.2020

      "Nemusí to byť automaticky blamáž. Niekedy stačí chlapsky priznať, že je to nad moje možnosti," Pokud se hlásím do tendru, ale vlastně danému zákazníkovi prodávat nechci nebo ...Zobrazit celý příspěvek

      "Nemusí to byť automaticky blamáž. Niekedy stačí chlapsky priznať, že je to nad moje možnosti,"
      Pokud se hlásím do tendru, ale vlastně danému zákazníkovi prodávat nechci nebo nemůžu, tak dělám podraz. Dávám tím na jevo to, že se (jakožto slušná firma) nesnažím o WIN-WIN strategii, ale že když se mi to hodí, tak klidně svého (potenciálního) zákazníka využiju a zneužiju.

      Což by byl přesně případ takového tendru: přidělám amíkům práci s testováním houfnice, kterou určitě nekoupí, teda na ně šiju boudu. V Čechách máme občas morální hodnoty trochu posunuté, takže nám to ani nepřijde divné, ale jsou země, kde jsou na to hodně citliví....Skrýt celý příspěvek

     • Kfir
      20:07 26.12.2020

      logik
      Tvoj negatívny pohľad na všetko musí byť únavný. Verný svojmu nicku, vieš všetko rozumne zdôvodniť. Žiaľ vždy len v čiernej farbe.

      logik
      Tvoj negatívny pohľad na všetko musí byť únavný. Verný svojmu nicku, vieš všetko rozumne zdôvodniť. Žiaľ vždy len v čiernej farbe.

     • Kfir
      20:18 26.12.2020

      logik Ešte by som dodal, že ani Američania nie sú svätí. V záujme biznisu a politického vplyvu vedia vyvíjať rovnaký nátlak na priateľov, ako na nepriateľov. Takže ak by Konštruktu ...Zobrazit celý příspěvek

      logik
      Ešte by som dodal, že ani Američania nie sú svätí. V záujme biznisu a politického vplyvu vedia vyvíjať rovnaký nátlak na priateľov, ako na nepriateľov. Takže ak by Konštruktu postúpila a musela by odstúpiť, tak sa kvôli tomu, že Američania zbytočne testovali Z2 psychicky nezložím. A aj oni by to podľa mňa rozchodili. :)Skrýt celý příspěvek

     • Kfir
      20:23 26.12.2020

      logik Verím však, že ak sa tam nakoniec prihlásia, tak budú mať plán aj na prípadný postup. Nie, že by som mal dôveru k vedeniu Konštrukty, ale mám dôveru v ministra Naďa, že sa v ...Zobrazit celý příspěvek

      logik
      Verím však, že ak sa tam nakoniec prihlásia, tak budú mať plán aj na prípadný postup. Nie, že by som mal dôveru k vedeniu Konštrukty, ale mám dôveru v ministra Naďa, že sa v tom bude angažovať a nedopustí blamáž.

      Ospravedlňujem sa za tri príspevky v rade, ale vždy mi niečo napadlo až keď som to odoslal. :)Skrýt celý příspěvek

     • logik
      22:38 28.12.2020

      Kfir: Vsaďme se, že Konstruktiva do toho tendru nepůjde. Pokud nakonec půjde a bude schopna zajistit i výrobu, ok máš pravdu. Ale zatím tomu nic nenasvědčuje a čas na zapojení do ...Zobrazit celý příspěvek

      Kfir:
      Vsaďme se, že Konstruktiva do toho tendru nepůjde. Pokud nakonec půjde a bude schopna zajistit i výrobu, ok máš pravdu. Ale zatím tomu nic nenasvědčuje a čas na zapojení do soutěže v podstatě vypršel.

      A pokud se opravdu Zuzka nepřihlásí, pak je můj a nikoli Tvůj příspěvek pozitivní: můj pohled na věc vysvětluje, proč je racionální, že se tomu Konstruktiva vyhnula, Tvůj z nich dělá voly. Ale uvidíme....Skrýt celý příspěvek

   • Sgt Murphy
    01:05 24.12.2020

    Logik, rovno sa spýtam, koľkých súťaží na nové samohybné 155 mm húfnice sa zúčastnila Konštrukta so svojimi produktami. Čo viem ja tak Zuzany kedysi v minulosti testovali Fíni a ...Zobrazit celý příspěvek

    Logik, rovno sa spýtam, koľkých súťaží na nové samohybné 155 mm húfnice sa zúčastnila Konštrukta so svojimi produktami. Čo viem ja tak Zuzany kedysi v minulosti testovali Fíni a pár kusov kúpilo Grécko, ktoré slúžia na Cypre, sami neskôr vybrali Pzh 2000. Ponuku mali nedávno aj Česi, ktorý si vybrali lacnejšie Caesar. Alebo je toho viac?

    Spravím prieskum dnešného trhu.

    Rozsiahle nákupy nových húfnic plánuje okrem USA aj Spojené kráľovstvo v rámci programu Mobile Fires Platform. O nové húfnice sa zaujíma aj Slovinsko. Bohužiaľ som ešte nezačul, či má Konštrukta záujem o niektoré z týchto programov. Je tomu len nedávno čo nové húfnice vysúťažili okrem Česka (Caesar) aj Austrália (K-9) a Maďarsko (Pzh 2000). Spomeniem že v poslednej dobe nové húfnice kupovalo tiež Dánsko (Caesar), Nórsko (K-9), Indonézia (Caesar), Thajsko (Caesar a Atmos), Katar (Pzh 2000), India (K-9), Filipíny (Atmos), no a samozrejme rozsiahle nákupy robí Poľsko (AS-90/K-9 - Krab, Kryl - Atmos).

    Vie mi niekto povedať, či sa Konštrukta zaujímala o niektoré z týchto nákupov?

    Fínsko spolu s Estónskom nedávno zvolilo nákup použitých K-9 a za veľmi dobrý peniaz kúpili moderné špičkové húfnice. Litva s Chorvátskom kupovali použité Pzh 2000 a Lotyšsko použité M109.

    V blízkej budúcnosti by sa mohli nové húfnice predávať aj do Bulharska a Rumunska. Náhradu za M109 budú hľadať Švajčiarsko, Španielsko, Portugalsko, Grécko, Brazília, Maroko, Egypt, Jordánsko a veľké nákupy bude robiť Tajvan. Pár kusov možno Peru. Aké šance má Konštrukta uspieť v týchto krajinách?

    Nové kolesové húfnice tiež nakupuje Japonsko, tí si zvolili vlastnú konštrukciu Type 19.

    No a tým asi u končíme. Ostatné krajiny NATO majú M109, Pzh 2000 a AS-90.Skrýt celý příspěvek

    • Sgt Murphy
     01:40 24.12.2020

     Spýtam sa tiež, za akým účelom museli silou mocou MO SR kupovať predražené nové húfnice pre podvyživené ozbrojené sily, kde treba dokončiť úplne iné projekty, ktoré sa ťahajú už ...Zobrazit celý příspěvek

     Spýtam sa tiež, za akým účelom museli silou mocou MO SR kupovať predražené nové húfnice pre podvyživené ozbrojené sily, kde treba dokončiť úplne iné projekty, ktoré sa ťahajú už dlhé roky a ak bolo silou mocou treba z nejakého neznámeho dôvodu nahradiť staré nevyhovujúce Zuzany novými húfnicami, prečo sa napr. nešlo cestou kúpy použitých Pzh 2000/K9 alebo lacnejších húfnic napr. Archer? Švédsko zaplatilo za 24 systémov Archer 122,4 mil. € spolu s neurčeným počtom munície, náhradných dielov atď. To je o 50 mil. € menej než za 25 ks Zuzany. No a v akom stave máme ozbrojené sily my oproti Švédsku, aby sme takto vyhadzovali peniaze von oknom?Skrýt celý příspěvek

     • mikojan29
      12:30 24.12.2020

      Nemuseli, ale už sa stalo a teraz by sme ich mali zhodnotiť, takže účasť v podobných súťažiach by mal byť prioritou obchoďákov Konštrukty. Ak teda nejakých majú. Mimochodom, ...Zobrazit celý příspěvek

      Nemuseli, ale už sa stalo a teraz by sme ich mali zhodnotiť, takže účasť v podobných súťažiach by mal byť prioritou obchoďákov Konštrukty. Ak teda nejakých majú.
      Mimochodom, Maďarsko nerobilo tender, oni si len vyberajú čo chcú, preto majú väčšinu vecí od jedného výrobcu. Ale zase kvalitné veci.Skrýt celý příspěvek

     • Draculos
      12:50 24.12.2020

      Myslím, že nástupom Naďa (a Sulika) sa biznis začal robiť na úrovni MO, čo je samozrejme správne (vid návštevy veľvyslancov a pod.). Tiež sa čaká na zavedenie Zuzany do OSSR a ...Zobrazit celý příspěvek

      Myslím, že nástupom Naďa (a Sulika) sa biznis začal robiť na úrovni MO, čo je samozrejme správne (vid návštevy veľvyslancov a pod.). Tiež sa čaká na zavedenie Zuzany do OSSR a oficiálne predstavenie, niekedy na jar.
      Treba ale spomenúť politiku, porovnám to s možnosťami CSG a Ukrajiny. Obchodovať podobne výkonný systém do problematickej krajiny ako je Ukrajina (vo vojne) je problematické pre štátneho výrobcu, keďže sa porušuje istý status neutralitu vyzbrojovanim jednej strany. A práve Ukrajina sa chovala k Slovensku minimálne nepekne, keď nie vyslovene nepriateľsky, isto si spomeniete plynovú krízu v roku 2009,kedy jednou za najpostihnutejsich krajín bolo vďaka Ukrajine Slovensko. A aj tak sme Ukrajincov zachraňovali reverznym tokom. Na podobné politické otázky súkromný predajca ako CSG nemusí brat žiaden ohľad a môže veselo predávať a zarábať.Skrýt celý příspěvek

     • Double
      17:50 25.12.2020

      V tej cene na zuzany je zaratana aj municia. Okrem toho tych 170 mil. sa prefinancuje na SK, cize nejake financie sa statu aj vratia.

      V tej cene na zuzany je zaratana aj municia. Okrem toho tych 170 mil. sa prefinancuje na SK, cize nejake financie sa statu aj vratia.

    • Trener
     12:56 24.12.2020

     Dovolím si trochu odbočit, jestli se nemýlím, tak tak Fini koupili použité MLRS a dokonce jsem tam viděl ve službě i ex-NDR naše RM-70 na T-815. Oni ještě používají tažené ...Zobrazit celý příspěvek

     Dovolím si trochu odbočit, jestli se nemýlím, tak tak Fini koupili použité MLRS a dokonce jsem tam viděl ve službě i ex-NDR naše RM-70 na T-815. Oni ještě používají tažené dělostřelectvo asi většinou sovětské provenience.
     Koukám, že ten Caesar a Atmos jsou asi pěkně úspěšný, taková hypotetická konkurence by mohla být Eva.Skrýt celý příspěvek

   • SYN_
    13:03 24.12.2020

    A nebude to spíš i tak že si v USA (pravděpodobně prostřednictvím "místního partnera") budou chtít převážnou část vyrobit sami? Zrovna tady by malá kapacita výrobce neměla být ...Zobrazit celý příspěvek

    A nebude to spíš i tak že si v USA (pravděpodobně prostřednictvím "místního partnera") budou chtít převážnou část vyrobit sami? Zrovna tady by malá kapacita výrobce neměla být nepřekonatelný problém...Skrýt celý příspěvek

    • Nesher
     15:21 24.12.2020

     To zcela určitě, vítěz, pokud nemá v USA vlastní výrobní kapacity (např. BAE) bude dodávat max. některé komponenty. Ale tu sérii pro tendr (tj. 18 kusů) bude muset dodat ...Zobrazit celý příspěvek

     To zcela určitě, vítěz, pokud nemá v USA vlastní výrobní kapacity (např. BAE) bude dodávat max. některé komponenty. Ale tu sérii pro tendr (tj. 18 kusů) bude muset dodat originální výrobce, (nikdo nebude spouštět v USA linku bez smlouvy v kapse). A to pěkně rychle, Pentagon očekává, že první sériové kusy budou dodány v roce 2023.
     Takže v lednu - únoru 2021 proběhne v textu avizované srovnání potencionálních systemů, z nich se vyberou dva, max. tři účastníci tendru a ti budou muset někdy na přelomu roku 2021 a 2022 přistavit k testům těch 18 kusů (otázka zda najednou). Takže reálně to může zvládnout jen někdo kdo má rozjetou linku s dostatečnou kapacitou (Nexter, Soltam). Navíc US Army bude určitě chtít testovat systémy co nejblíže finální podobě, např. včetně amerického podvozku atd. To je vážně na hranici možného.Skrýt celý příspěvek

     • Sergej7490
      18:17 26.12.2020

      Myslim, ze v hypotetickom pripade uspechu (postupu do druheho kola) Z2 by sa tych 18 hufnic velmi rychlo naslo v zasobach OSSR :-). Nezabudajte ze tych 25ks ma byt dodanych do 2022 ...Zobrazit celý příspěvek

      Myslim, ze v hypotetickom pripade uspechu (postupu do druheho kola) Z2 by sa tych 18 hufnic velmi rychlo naslo v zasobach OSSR :-).
      Nezabudajte ze tych 25ks ma byt dodanych do 2022 alebo 23.Skrýt celý příspěvek

 • Draculos
  14:44 23.12.2020

  Najpodstatnejšie je vnímať pozadie. Server AN ako hlavný propagandisticky nástroj koncernu CSG ma pramaly záujem informovať o produktoch slovenského obranného priemyslu v ...Zobrazit celý příspěvek

  Najpodstatnejšie je vnímať pozadie. Server AN ako hlavný propagandisticky nástroj koncernu CSG ma pramaly záujem informovať o produktoch slovenského obranného priemyslu v pozitívnom svetle, na rozdiel od svojich produktov a la DanaM2. Môžte síce tvrdiť, že veď aj Zuzany ma podvozok tatra, ale rozdiel v marzi pri sú dodávke a pri celom systéme je neporovnateľny. Ved ja som ani nezaznamenal iné reklamy (ziskové správy) od iných firiem, ako tých, ktoré sú nejakým spôsobom spojené s CSG. Je to normálny konkurenčný boj, kedy Česká strana ma eminentný záujem na neúspechu Slovenských zbrojoviek. Treba to napísať na rovinu. Ale to je do istej miery pochopiteľne.Skrýt celý příspěvek

  • Nesher
   15:02 23.12.2020

   Takže další fňukaní ve stylu "jsme skvělí, ale zlí Češi nám to kazí" Jinak k té neobjektivitě, doporučuji předposlední odstavec tohoto článku kde je Z2 hodnocena jako nejlepší ...Zobrazit celý příspěvek

   Takže další fňukaní ve stylu "jsme skvělí, ale zlí Češi nám to kazí" Jinak k té neobjektivitě, doporučuji předposlední odstavec tohoto článku kde je Z2 hodnocena jako nejlepší systém co se nabíjení tyče.
   Což se ovšem špatně dokazuje když se ani do srovnávacích testů pro jistotu nepřihlásíme.Skrýt celý příspěvek

   • Draculos
    15:24 23.12.2020

    Nesher, Vás ta tieto komentáre platia? A inak prečo stále spomínate nejakú ufnukanost, prečo?

    Nesher, Vás ta tieto komentáre platia? A inak prečo stále spomínate nejakú ufnukanost, prečo?

    • Nesher
     15:34 23.12.2020

     Protože přesně o tom tvůj příspěvek je.

     Protože přesně o tom tvůj příspěvek je.

  • Rase
   16:12 23.12.2020

   Přesně tak. Nejdřív se Havel domluvil se Sorošem a násilně přivlekli Babiše do ČR, aby nemohl dělat nejlepšího premiéra na Slovensku, pak se dohodli s Ilumináty a založili CSG ...Zobrazit celý příspěvek

   Přesně tak. Nejdřív se Havel domluvil se Sorošem a násilně přivlekli Babiše do ČR, aby nemohl dělat nejlepšího premiéra na Slovensku, pak se dohodli s Ilumináty a založili CSG (Strnadi jsou jen krytí). Tímto způsobem se Havlovi podařilo znovu zničit Slovenské zbrojovky. Ilumináti následně založili AN. Soroš se navíc snaží ovládnout Maďarsko, skrz které by obsadil výnosné slovenské zbrojovky. Vidíte, všechno do sebe zapadá. Tyjo, musím to rychle poslat redakci Parlamentních listů a Sputniku. Snad ještě není pozdě zachránit svět :-DSkrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   16:35 23.12.2020

   Draculos Přijde vám, že by například v článku na který dávám odkaz informovali ve špatném světle o ...Zobrazit celý příspěvek

   Draculos
   Přijde vám, že by například v článku na který dávám odkaz informovali ve špatném světle o Zuzaně?
   https://www.armadninoviny.cz/s... Skrýt celý příspěvek

  • Jan Grohmann
   17:40 25.12.2020

   Bez obav, mám Slovensko rád a fandím vám. ;)

   Bez obav, mám Slovensko rád a fandím vám. ;)

 • Latysimus
  13:25 23.12.2020

  Ja som myslel ze na stranku ako AN chodia nadsenci, ludia co sa aspon trocha vyznaju a ked maju iny nazor ze ho podlozia nejakymi faktami, ale zmylil som sa... Hlavne v ceskych ...Zobrazit celý příspěvek

  Ja som myslel ze na stranku ako AN chodia nadsenci, ludia co sa aspon trocha vyznaju a ked maju iny nazor ze ho podlozia nejakymi faktami, ale zmylil som sa... Hlavne v ceskych diskutujucich.Skrýt celý příspěvek

  • Nesher
   14:34 23.12.2020

   To jsem si myslel do chvíle kdy AČR zveřejnila výběr nové samohybné houfnice též. Takovou smršť ufňukanosti, zlosti a nesmyslů, hlavně ze slovenské strany jsem tu doposud nezažil. ...Zobrazit celý příspěvek

   To jsem si myslel do chvíle kdy AČR zveřejnila výběr nové samohybné houfnice též. Takovou smršť ufňukanosti, zlosti a nesmyslů, hlavně ze slovenské strany jsem tu doposud nezažil.
   Jinak tady žádné nesmysly nevidím. To, že čeští přispěvatelé nevidí v tomhle konkrétním výběru šanci pro slovenské systémy je realistické zhodnocení situace, finančně, obchodně, kapacitně a hlavně politicky je to mimo vaši ligu. Stejně jako mimo tu srbskou. Ale oni to alespoň zkusí, protože jim to pomůže pro futuro (takovéto PR a zkušenosti se za peníze nekoupí). Zatím mi nikdo nedokázal vysvětlit proč to Konštrukta nezkouší též, pořád jen to stejné fňukaní jak jsou Češi "zlí".Skrýt celý příspěvek

   • Clanek
    15:25 23.12.2020

    V tomhle je jeden za 18 a druhej bez dvou za 20. Staci aby se tu objevil nejaky clanek o slovenske obnove trainjetu, nebo jeste lepe o tom ze by OSSR mohla konecne poslat do ...Zobrazit celý příspěvek

    V tomhle je jeden za 18 a druhej bez dvou za 20.
    Staci aby se tu objevil nejaky clanek o slovenske obnove trainjetu, nebo jeste lepe o tom ze by OSSR mohla konecne poslat do zaslouzene penze vzor 58 a jak se nekdo ze Slovenska ozve, ze by to nemuselo byt NGcko nebo Bren uz je tu ten samej brek z druhe strany, jak slovaci nekoupi nic ceske jen protoze je to ceske.
    Muzeme si podat ruce.

    A v obecne rovine samozrejme souhlas. V posledni dobe to tu je jak o sobotnim veceru u zdi narku. Neresi se technika ani merit, ale kdo komu co (a jeste lepe kdo komu co pod predeslym s clankem). Zbytecny diskusni plevel.Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    16:46 23.12.2020

    Nesher Celý problém v případě houfnic vidím v "typickém" chování se MO ČR při informování o čemkoliv spojeném se zakázkami. Nedávají si moc práce s tím jak správně informovat ...Zobrazit celý příspěvek

    Nesher
    Celý problém v případě houfnic vidím v "typickém" chování se MO ČR při informování o čemkoliv spojeném se zakázkami. Nedávají si moc práce s tím jak správně informovat uchazeče v tendrech. Co akvizice to s prominutím průser.Skrýt celý příspěvek

    • Nesher
     19:43 23.12.2020

     Tohle jsme tu diskutovali už min. stokrát. Takže po stoprvé. To by byla možná pravda (na komunikaci MO je opravdu co zlepšovat), ale pouze tehdy pokud by nějaký "tendr" byl. Jenže ...Zobrazit celý příspěvek

     Tohle jsme tu diskutovali už min. stokrát. Takže po stoprvé. To by byla možná pravda (na komunikaci MO je opravdu co zlepšovat), ale pouze tehdy pokud by nějaký "tendr" byl.
     Jenže on nebyl, MO si udělalo průzkum trhu a pak si zvolilo ten systém, který jim v průzkumu a nikoliv tendru vyšel nejlépe. Což je podle mě naprosto OK. Takže nějak netuším s kým a o čem by mělo komunikovat.
     Stejným způsobem si vybralo i náhradu systému KUB. A vidíš někde nějaké fňukaní Norů či Němců? Já ne. Pořád jen to z poza řeky Moravy. A když mají možnost se o účast v nějakém tendru ucházet, tak se ani nepřihlásí. A vrchol všeho, můžou za to Češi.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      22:13 23.12.2020

      Slovenská strana vidí problém v tom jak odborníci na MO tento průzkum trhu vyhodnotili a považuji za chybné například vyhodnocení technických parametrů. Ale, co jsou to technické ...Zobrazit celý příspěvek

      Slovenská strana vidí problém v tom jak odborníci na MO tento průzkum trhu vyhodnotili a považuji za chybné například vyhodnocení technických parametrů. Ale, co jsou to technické parametry pro české politiky?Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      22:24 23.12.2020

      V případě PVO si MO samo mohlo vyškrtnout evropské řešení, když se podivate za kolik se jejich systémy jinde prodávají, tak za těch 10 mld Kč plánované 4 baterie nekoupíte. ...Zobrazit celý příspěvek

      V případě PVO si MO samo mohlo vyškrtnout evropské řešení, když se podivate za kolik se jejich systémy jinde prodávají, tak za těch 10 mld Kč plánované 4 baterie nekoupíte. Izraelský SPYDER je levnější a kvalitativně také není špatnou volbou.Skrýt celý příspěvek

     • Nesher
      00:02 24.12.2020

      flanker Nespokojená slovenská strana být může, ale do interních procesů českého MO jim nic není. Žádný tendr se nekonal, nemají důvod fňukat. K těm technickým parametrům, to není ...Zobrazit celý příspěvek

      flanker
      Nespokojená slovenská strana být může, ale do interních procesů českého MO jim nic není. Žádný tendr se nekonal, nemají důvod fňukat.
      K těm technickým parametrům, to není jediný a většinou ani ten nejdůležitější parametr. To jsou většinou politické a finanční aspekty.Skrýt celý příspěvek

     • Nesher
      00:08 24.12.2020

      Flanker A ohledně těch peněz na SHORAD. Houfnice jsou to samé, kompromis daný finančními limity, zahraničně-politickymi zájmy, zájmy CZ průmyslu..... Když to všechno sečteš, tak je ...Zobrazit celý příspěvek

      Flanker
      A ohledně těch peněz na SHORAD. Houfnice jsou to samé, kompromis daný finančními limity, zahraničně-politickymi zájmy, zájmy CZ průmyslu..... Když to všechno sečteš, tak je Caesar velmi dobré řešenín za ty peníze.
      Tak proč ti to u houfnic vadí?Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      12:59 24.12.2020

      Ty interní věcí MO mohou nesprávně vrhat špatné světlo na neúspěšné uchazeče. Mně osobně vadí obecně přístup nákupu bez pořádného seznámení se s možnostmi nabízené techniky. ...Zobrazit celý příspěvek

      Ty interní věcí MO mohou nesprávně vrhat špatné světlo na neúspěšné uchazeče.
      Mně osobně vadí obecně přístup nákupu bez pořádného seznámení se s možnostmi nabízené techniky. Těch kompromisů je z technického hlediska za posledních 12 let už mnoho. Není to o tom, že by Caesar nebyl dobrý. Ale stačilo zkusit jednat s kpnstruktou o tom zda mohou postavit větší zásobník na Evu a získal by jste na podvozku 8x8 lepší houfnice než je Caesar s plné automatickým nabíjení a větším odměrem pro střelbu než má Ceasar a lepšími parametry v rychlosti opuštění stanoviště.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      13:33 24.12.2020

      Nebo taky mohli získat neověřený systém který by Konštrukta za naše peníze roky dovyvíjela do použitelného stavu.

      Nebo taky mohli získat neověřený systém který by Konštrukta za naše peníze roky dovyvíjela do použitelného stavu.

     • Nesher
      13:51 24.12.2020

      Flanker Scotty to vystihl přesně, tvoje řešení spočívá v podpoře slovenského (tedy zahraničního) průmyslu, aby za peníze českého státu dovedl systém, který existuje v jednom ...Zobrazit celý příspěvek

      Flanker
      Scotty to vystihl přesně, tvoje řešení spočívá v podpoře slovenského (tedy zahraničního) průmyslu, aby za peníze českého státu dovedl systém, který existuje v jednom jediném exempláři do finální podoby. To, že mj. trvali na zavedeném systému, který je plně odzkoušen a sériově se vyrábí je něco co já plně podporuji. Neexistuje jediný důvod, aby AČR financovala zahraničnímu výrobci (jakémukoliv) vývoj, to je za jistých podmínek ospravedlnitelné jenom u domácí firmy. Ostatně zavedení Z2 do výzbroje OSSR ve chvíli kdy Z 2000 mohla ještě min. 15 let v pohodě sloužit a slovenští vojáci např. stále běhají s Sa vz. 58 a UK vz. 59, není nic jiného než forma veřejné podpory domácímu výrobci.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      08:06 25.12.2020

      Scotty, Nesher Bránil někdo MO ČR si ten systém reálně vyzkoušet? Mají to pár hodin cesty autem z Prahy. Caesar byl bojově použit také pouze ve verzi 6x6 s ručním podáváním ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty, Nesher
      Bránil někdo MO ČR si ten systém reálně vyzkoušet? Mají to pár hodin cesty autem z Prahy.
      Caesar byl bojově použit také pouze ve verzi 6x6 s ručním podáváním granátů až na lávku a ručním vkládáním prachu. Verzi 8x8 s tím pseudonabíjecím mechanismem poprvé zvolilo Dánsko tak, že reference tam budou také minimální.
      Nebo chcete naznačit, že systémy Dana/Zuzana/Himalya/Diana/Zuzana 2 nefungují? Myslím si, že EVA s plně automatickým nabíjením a ovládáním z vozidla má potenciál. Jen tomu chybí větší zásobník (když umí na Zuzaně automat s 40 granáty, tak těch 12 mohou zvětšit na podvozku 8x8.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      09:01 25.12.2020

      flanker.jirka Brání jim v tom zejména to že požadují zavedenou houfnici. Proč se tedy jezdit dívat na prototyp. Myslím že nedomyšlenosti na Evě pěkně shrnul zdejší nedávný článek. ...Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka
      Brání jim v tom zejména to že požadují zavedenou houfnici. Proč se tedy jezdit dívat na prototyp. Myslím že nedomyšlenosti na Evě pěkně shrnul zdejší nedávný článek. Občas se tu někdo snaží naznačit že Eva je jen odkapotovaná Zuzana, ale to očividně není pravda.
      Caesar má modifikovaný nabíjecí mechanismus, ale zjevně zde vychází ze zkušenností s jeho předešlou verzí. Cílem bylo obsluze maximálně ulehčit proces nabíjení.
      Tomu že je tak jednoduché zvětšit zásobník ne Evě moc nevěřím. Pokud by to tak bylo proč už to výrobce neudělal rovnou?Skrýt celý příspěvek

     • Sergej7490
      17:39 28.12.2020

      SCOTTY: EVA je odkapotovana Z2, tvrdi to sam vyrobca. Ma zmenseny zasobnik na 12 striel (urcite Ti musi byt jasne ze zasobnik nie je vyvoj novej hufnice). Jedinym dovodom preco ma ...Zobrazit celý příspěvek

      SCOTTY:
      EVA je odkapotovana Z2, tvrdi to sam vyrobca. Ma zmenseny zasobnik na 12 striel (urcite Ti musi byt jasne ze zasobnik nie je vyvoj novej hufnice).
      Jedinym dovodom preco ma iba 12 striel je to, ze povodne bola Eva postavena na podvozku 6x6 (Z RM70). Az neskor nadstavbu zobrali a umiestnili na moderny 8x8. Zasobnik uz nezvacsovali, nakolko kazdemu sudnemu zaujemcovi stacilo iba naznacit, ze zvacsenie na 24ks nie je otazka dlhorocnych konstrukcnych prac.
      Osobne si myslim ze premierovo pouzita mechanizacia nabijania je ovela vacsie riziko ako zmena poctu municie v dopravniku. Znova opakujem - Delo a nabijaci mechanizmus u Z2 a Eva su totozne.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      20:06 28.12.2020

      Má stejnou hlaveň a nabíjení do ní. Všechno ostatní je jiné.

      Má stejnou hlaveň a nabíjení do ní. Všechno ostatní je jiné.

 • Kostrín
  11:59 23.12.2020

  Viac-menej súhlasím s autorovým posledným odstavcom. Len mi nejde do hlavy ako to zvládne Srbsko /bez irónie/. Myslím si, že hospodársky je na tom Slovensko lepšie ako Srbsko a ...Zobrazit celý příspěvek

  Viac-menej súhlasím s autorovým posledným odstavcom. Len mi nejde
  do hlavy ako to zvládne Srbsko /bez
  irónie/. Myslím si, že hospodársky je na tom Slovensko lepšie ako Srbsko a naše
  členstvo v NATO a EU by malo zlepšiť
  naše šance. Asi je to ako v tom prísloví:
  "Kto chce, hľadá spôsoby- kto nechce,
  hľadá dôvody".Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   12:16 23.12.2020

   Jaké budou vaše šance, když se tam nejspíše ani neukážete?

   Jaké budou vaše šance, když se tam nejspíše ani neukážete?

   • PetrTechnik
    14:57 23.12.2020

    Ukázat se na zkouškách je až druhé kolo. V tom prvním si armáda vybírá z nabídek. Kriteria nevím, ale podle tohoto článku, to tak vyznívá. Alespoň jsem tomu tak ...Zobrazit celý příspěvek

    Ukázat se na zkouškách je až druhé kolo. V tom prvním si armáda vybírá z nabídek. Kriteria nevím, ale podle tohoto článku, to tak vyznívá. Alespoň jsem tomu tak porozuměl.
    https://www.defensenews.com/la... Skrýt celý příspěvek

    • flanker.jirka
     16:40 23.12.2020

     Snad se rozhoupou a povede se jim to. Už jen případný postup do užšího výběru by byl dobrým znamením.

     Snad se rozhoupou a povede se jim to. Už jen případný postup do užšího výběru by byl dobrým znamením.

  • skelet
   12:37 23.12.2020

   Proč by Srbové neměli na zaplacení jednoho až dvou letadel a na zaplacení obsluhy v USA? Munici jim už zaplati Amíci, oni ukáží , že jejich výrobek umí odvádět svou práci, na což ...Zobrazit celý příspěvek

   Proč by Srbové neměli na zaplacení jednoho až dvou letadel a na zaplacení obsluhy v USA? Munici jim už zaplati Amíci, oni ukáží , že jejich výrobek umí odvádět svou práci, na což pak mohou odkazovat před potencionálními zákazníky. Určitě nepočítají s tím, že by jejich výrobek Američané koupili.Skrýt celý příspěvek

   • Clanek
    15:27 23.12.2020

    Hrebicek na hlavicku. Tohle neni o nemoznosti se ucastnit, ale o ochote na to dat prostredky, verit svemu produktu a delat marketing. Na to ma jak male Slovensko tak ekon. slabe ...Zobrazit celý příspěvek

    Hrebicek na hlavicku.
    Tohle neni o nemoznosti se ucastnit, ale o ochote na to dat prostredky, verit svemu produktu a delat marketing. Na to ma jak male Slovensko tak ekon. slabe Srbsko uplne stejne. Pokud tam Srbove budou a Slovaci ne, rozdil je jen v tom ze Srbove vic chteji.Skrýt celý příspěvek

   • Englbert
    18:24 23.12.2020

    Presne tak. Je obrovskou propagaci firmy a statu se vubec jakehokoliv tendru pro us army zucastnit. Co nevyjde v usa, muze vyjit jinde.

    Presne tak. Je obrovskou propagaci firmy a statu se vubec jakehokoliv tendru pro us army zucastnit. Co nevyjde v usa, muze vyjit jinde.

   • logik
    22:18 23.12.2020

    Tak já to tak jednozančně nevidím: IMHO ty náklady na účast nebudou úplně malé. IMHO to může být i poměrně racionální rozhodnutí. Účast v tendru je sice dobrá propagace, ale pokud ...Zobrazit celý příspěvek

    Tak já to tak jednozančně nevidím: IMHO ty náklady na účast nebudou úplně malé. IMHO to může být i poměrně racionální rozhodnutí. Účast v tendru je sice dobrá propagace, ale pokud třeba mají něco nedořešené - což u houfnice, která je nově vyvinutá a zatím nikde nepremává je vcelku očekávatelná věc, vždycky se věc s prvním zákazníkem trochu ladí - tak by jim to mohlo jen zavařit.Skrýt celý příspěvek

    • skelet
     11:42 24.12.2020

     Jednoznačné není nic, ani otcovství, ale kdo ví o slovenských houfnicích? Pár nadšenců a čím budou dál od Slovenska , ti míň jich bude. Tohle bude hodně pozorované výběrové řízení. ...Zobrazit celý příspěvek

     Jednoznačné není nic, ani otcovství, ale kdo ví o slovenských houfnicích? Pár nadšenců a čím budou dál od Slovenska , ti míň jich bude. Tohle bude hodně pozorované výběrové řízení. Nebýt tam vidět je prostě kravina.Skrýt celý příspěvek

     • Draculos
      13:03 24.12.2020

      A kto vie niečo o Slovensku? Ešte tak v rámci blízkej Európy ano, ale ďalej už len ťažšie. Cest výnimkám.

      A kto vie niečo o Slovensku? Ešte tak v rámci blízkej Európy ano, ale ďalej už len ťažšie. Cest výnimkám.

     • skelet
      16:52 24.12.2020

      výrobců houfnic zas není tolik, aby se na to dala použít poučka "A kto vie niečo o Slovensku?".
      Navíc tím víc musí být obchodník agresivnější. Prostě nebrečet, makat.

      výrobců houfnic zas není tolik, aby se na to dala použít poučka "A kto vie niečo o Slovensku?".
      Navíc tím víc musí být obchodník agresivnější. Prostě nebrečet, makat.

 • flanker.jirka
  11:07 23.12.2020

  Jak je to s možností programování munice naváděné GPS, například Excalibur nebo sady PGK, lze to provádět i při činnosti s nabíjecím automatem? ... u US jednotek lze předpokládat ...Zobrazit celý příspěvek

  Jak je to s možností programování munice naváděné GPS, například Excalibur nebo sady PGK, lze to provádět i při činnosti s nabíjecím automatem?
  ... u US jednotek lze předpokládat častější využití minimálně PGK munice, aby se nabíjecí automat nestal v tomto případě kontraproduktivní.Skrýt celý příspěvek

 • SYN_
  09:06 23.12.2020

  Tak nevím, podle mně by si Zuzanu2 ke Strykerům koupil jen šílenec... sice má taky kola ale jinak má logistické požadavky (především přepravitelnost) nesrovnatelné...

  Tak nevím, podle mně by si Zuzanu2 ke Strykerům koupil jen šílenec... sice má taky kola ale jinak má logistické požadavky (především přepravitelnost) nesrovnatelné...

  • skelet
   09:53 23.12.2020

   Nora, Archer, Z2 jsou houfnice s obdobnými logistickými nároky. C6x6 a Atmos 6x6 jsou lehčí, ale potřebuji mnohem více lidské práce.

   Nora, Archer, Z2 jsou houfnice s obdobnými logistickými nároky. C6x6 a Atmos 6x6 jsou lehčí, ale potřebuji mnohem více lidské práce.

   • Clanek
    10:08 23.12.2020

    Coz americanum nikdy nejak moc nevadilo, potreba vice lidske prace, takze caesar atmos (troufnu si tvrdit ze oba ve vice manualni nez automatickem provedeni) budou jasna volba.

    Coz americanum nikdy nejak moc nevadilo, potreba vice lidske prace, takze caesar atmos (troufnu si tvrdit ze oba ve vice manualni nez automatickem provedeni) budou jasna volba.

    • skelet
     10:43 23.12.2020

     Caesar i Atmos budou favority už jen díky zemím původu a síle koncernu.

     Caesar i Atmos budou favority už jen díky zemím původu a síle koncernu.

     • Clanek
      11:26 23.12.2020

      To uz do toho tahame veci nad ramec technickych reseni. Souhlasim, i jen na zaklade tohoto se o tu zakazku nakonec porve Atmos nebo caesar, ale i kdyz odhlednu od sil koncernu, tak ...Zobrazit celý příspěvek

      To uz do toho tahame veci nad ramec technickych reseni. Souhlasim, i jen na zaklade tohoto se o tu zakazku nakonec porve Atmos nebo caesar, ale i kdyz odhlednu od sil koncernu, tak mi manualni verze atmos nebo caesar sedi k americanum tak nejak vic nez konstrukcne slozitejsi automat. Rucni nabijeni, mno, vlastne vseho, jim nikdy nevadilo, naopak.Skrýt celý příspěvek

 • Kfir
  00:32 23.12.2020

  Nejak sa to tu zvrhlo na Z2. Je zvláštne ako tu leží veľa ľuďom v žalúdku. Beznádejne zastaralá koncepcia, slepá vetva vývoja. Keby som mal euro zakaždým keď som to na AN čítal. A ...Zobrazit celý příspěvek

  Nejak sa to tu zvrhlo na Z2. Je zvláštne ako tu leží veľa ľuďom v žalúdku. Beznádejne zastaralá koncepcia, slepá vetva vývoja. Keby som mal euro zakaždým keď som to na AN čítal. A pritom tu nevidno oslavné príspevky od Slovákov o tom aká je úžasná, že by bol dôvod dávať nám za ňu kapky. My vieme, že je to stará koncepcia,
  že ani ten dizajn nie je svetový. Lepšiu vyrobiť nevieme, tak sme radi aspoň za ňu.
  Ale keď príde reč na modernizovanú Danu, tak to je hneď iná káva. Pane jo, to je dílo...Skrýt celý příspěvek

  • Miroslav
   01:42 23.12.2020

   Veď práve to je to na tom najlepšie, alebo najtrápnejšie? Ani neviem... A ani argument cenového rozdielu Dany a Zuzany neobstojí. Buď je tá koncepcia dobrá alebo zlá. Cena nemôže ...Zobrazit celý příspěvek

   Veď práve to je to na tom najlepšie, alebo najtrápnejšie? Ani neviem... A ani argument cenového rozdielu Dany a Zuzany neobstojí. Buď je tá koncepcia dobrá alebo zlá. Cena nemôže určovať kvalitu ako sa nás tu mnohí snažia presvedčiťSkrýt celý příspěvek

  • Nesher
   07:47 23.12.2020

   Nikdo tady Z2 nehaní, o Dana nepadlo ani slovo. Jediné co se tu trochu řeší je to, že byste konečně mohli na vaše systémy upozornit, stejně jako Srbové. A co místo toho uděláte? S ...Zobrazit celý příspěvek

   Nikdo tady Z2 nehaní, o Dana nepadlo ani slovo. Jediné co se tu trochu řeší je to, že byste konečně mohli na vaše systémy upozornit, stejně jako Srbové. A co místo toho uděláte? S největší pravděpodobností nic. To je potom těžké něco někomu prodat.
   Jinak DANA, když už si o tom začal, vážně dílo není. Je to jen starý, lehce modernizovaný systém, který je levně a bez problémů k mání. Což může být pro některé země, které mají hluboko do kapsy, nebo omezený přístup na trh zajímavé. Že by se to dalo prodat někomu kdo do této kategorie nepatří, je vyloučené.Skrýt celý příspěvek

   • Kfir
    08:06 23.12.2020

    Nesher Malý výber z tvojich príspevkov... "To je zcela mimo slovenskou ligu." "A co slyšíme ze Slovenska? Velké ticho. Tolik k tomu zájmu a ambicím." "To je zcela mimo slovenskou ...Zobrazit celý příspěvek

    Nesher
    Malý výber z tvojich príspevkov...
    "To je zcela mimo slovenskou ligu."
    "A co slyšíme ze Slovenska? Velké ticho. Tolik k tomu zájmu a ambicím."
    "To je zcela mimo slovenskou ligu."
    "Ať tak, nebo tak. Je to zcela mimo možnosti zakázkové manufaktury."Skrýt celý příspěvek

    • Nesher
     08:32 23.12.2020

     Však ano, ale to není hodnocení Z2, ale výrobních možností a obchodních kvalit Konštrukty. Srbové na tom nejsou o mnoho lépe, přesto to zkusí. Nemyslím, že čekají postup do tendru, ...Zobrazit celý příspěvek

     Však ano, ale to není hodnocení Z2, ale výrobních možností a obchodních kvalit Konštrukty.
     Srbové na tom nejsou o mnoho lépe, přesto to zkusí. Nemyslím, že čekají postup do tendru, ale to PR je k nezaplacení.
     Je to o odvaze, snaze a ambicích. Oni je mají, otázka zní co vy? Ticho.
     A pak se urážíte když si jedno nejmenované MO ani nevyžádá cenovou nabídku.
     Možná budeš překvapen, ale já bych vám s děly konečně nějaký úspěch přál. Americký výběr je samozřejmě mimo vaši ligu (kapacitně, finančně, obchodně, nikoliv technicky), ale to PR by bylo k nezaplacení a pomohlo by vám třeba někde jinde. V opačném případě bude náhrada Z2 ve výzbroji OSSR vyrobená mimo SR.Skrýt celý příspěvek

   • Miroslav
    09:19 23.12.2020

    To nie je len o tomto článku. Určite si si všimol (a do viacerých si sa sám zapojil), že tých diskusií o Z2 tu bolo za poslednú dobu pomerne dosť. Nechcem na nikoho ukazovať prstom ...Zobrazit celý příspěvek

    To nie je len o tomto článku. Určite si si všimol (a do viacerých si sa sám zapojil), že tých diskusií o Z2 tu bolo za poslednú dobu pomerne dosť. Nechcem na nikoho ukazovať prstom ale sú tu takí jedinci čo proste musia kritizovať za každú cenu. Argument, že Z2 je zlá koncepcia ktorú nikto nechce a za vysokú cenu nemôžem považovať za relevantný keď ten istý človek o pár riadkov nižšie napíše, že ako to ten CSG perfektne robí tie Dany za skvelé ceny. Ja tomu proste nechápem, Octavia sa mi buď páči alebo nepáči. Argument, že stojí 25 000€ neobstojí. Keby stála aj 100 000, tak sa mi vždy len páči alebo nepáči. A tu si niekto ohýba svoje preferencie na základe cenovky? Dana je lacná lebo sa pánovi Strnadovi na ňu pozbierali daňoví poplatníci a štát to bol ochotný vyradiť. Preto je to lacné. A keď sa už inač nedá, tak nastupujú argumenty ako, že Z2 sa bude zasekávať v T križovatkáchSkrýt celý příspěvek

    • Kfir
     09:59 23.12.2020

     Snažil som sa nezapájať do diskusií o Z2, pretože diskutovať s Jurom a pár ďalšími je proste strata času. Včera večer som však nevydržal. :) Viac krát som sa v minulých diskusiách ...Zobrazit celý příspěvek

     Snažil som sa nezapájať do diskusií o Z2, pretože diskutovať s Jurom a pár ďalšími je proste strata času. Včera večer som však nevydržal. :)
     Viac krát som sa v minulých diskusiách dobre bavil na niektorých argumentoch, kde si viacerí odporovali prakticky hneď v ďalšom príspevku. Napríklad ma pobavilo, keď sa diskutovalo o munícii aká je ťažká a ako sa nosí ručne z muničného vozidla a je to hrozné na chrbticu a navyše ešte keď je zlé počasie atď. Ale keď už ju treba ládovať ručne do Caesara v daždi, vetre, či snehu, tak to už nieje žiadny problém. Alebo to, že vojaci nie sú chránení počas paľby tiež nieje problém. Veď sa vystrelí pár kusov a ideš na inú pozíciu. Ale že Eva má malú kapacitu zásobníka je problém, pretože nemôžeš viesť nepretržitú paľbu. Eva už nemusí meniť pozíciu a mala by vedieť strieľať do aleluja. A čerešnička na torte bola argumentácia, že Caesar môže strieľať navádzanú muníciu na 70km. Len sa zabudlo, že jeden deň paľby stojí viac ako Caesar samotný. Koľko jej asi AČR nakúpi?
     Moja Fabia má výrobcom predpísanú maximálku 200 km/h. Koľko krát s ňou pôjdem dvesto? Nula. A toľko bude aj tej výkonnej munície na sklade v prípade, že začne nejaký konflikt.Skrýt celý příspěvek

     • faraonamumu
      11:09 23.12.2020

      Zapomněl jste dodat: Jaký potencionál na prodej do zahraničí má Zuzana 2 - nula :)

      Zapomněl jste dodat: Jaký potencionál na prodej do zahraničí má Zuzana 2 - nula :)

     • Kfir
      11:20 23.12.2020

      faraonamumu Nájdite mi na celej diskusii jeden koment, kde niekto tvrdil, že Z2 má dobrý potenciál na predaj do zahraničia. A o "potencionále" hľadať ani nemusíte. To slovo ste v ...Zobrazit celý příspěvek

      faraonamumu
      Nájdite mi na celej diskusii jeden koment, kde niekto tvrdil, že Z2 má dobrý potenciál na predaj do zahraničia.
      A o "potencionále" hľadať ani nemusíte. To slovo ste v diskusii použil určite ako prvý. :)Skrýt celý příspěvek

     • Nesher
      14:41 23.12.2020

      Kfir Smím se zeptat proč tedy existuje program výroby slovenských děl když jediný systém, který jste dotáhli do sériové výroby nemá "dobrý potenciál pro prodej do zahraničí" , jak ...Zobrazit celý příspěvek

      Kfir
      Smím se zeptat proč tedy existuje program výroby slovenských děl když jediný systém, který jste dotáhli do sériové výroby nemá "dobrý potenciál pro prodej do zahraničí" , jak sám tvrdíš? To přeci nedává smysl?!Skrýt celý příspěvek

     • Kfir
      20:23 23.12.2020

      Ale Nesher vytrhol si to z kontextu a myslím, že to veľmi dobre vieš. Bolo to myslené tak, že sa tu žiadny Slovák na diskusii nebije do pŕs aká je skvelá a aký má potenciál na ...Zobrazit celý příspěvek

      Ale Nesher vytrhol si to z kontextu a myslím, že to veľmi dobre vieš. Bolo to myslené tak, že sa tu žiadny Slovák na diskusii nebije do pŕs aká je skvelá a aký má potenciál na predaj do zahraničia. A bola to reakcia na faraóna.
      Ja osobne nemôžem tvrdiť ani to, že potenciál má, ani to že ho nemá. Nie som žiadny expert. Zbrane, história, vojenské konflikty sú moje hobby. Živím sa niečím úplne iným.
      Ale ak chceš môj názor, tak z toho čo som čítal, počul a videl si myslím, že Z2 je lepšia zbraň ako napr. Caesar. Problém tej zbrane je neschopnosť vedenia spoločnosti, ktorá ju vyrába a ani naša bývalá vláda v tom nevedela chodiť. Ta vedela veľmi dobre chodiť v biznise pre seba, žiaľ. A to je najväčšia slabina Z2.Skrýt celý příspěvek

     • Nesher
      00:28 24.12.2020

      Kfir To je věc názoru. Já si myslím, že Z2 je technicky zajímavý systém, který se netrefil do požadavků zákazníků. To se holt někdy stává. Z celého slovenského dělostřeleckého ...Zobrazit celý příspěvek

      Kfir
      To je věc názoru. Já si myslím, že Z2 je technicky zajímavý systém, který se netrefil do požadavků zákazníků. To se holt někdy stává.
      Z celého slovenského dělostřeleckého portfolia mi vždy přišla nejnadějnější EVA, právě jako konkurent Caesara , Atmos...., což jsou obchodně úspěšné systémy. Chtělo by to trochu zapracovat na kapacitě zásobníku, ale to je jen technická záležitost.
      Bohužel tím, že OSSR zavedly Z2 v podstatě odsoudily Eva k neúspěchu. Bez zavedení do výzbroje domácí armády je velmi obtížné prorazit jinde.
      Takže abych to shrnul, máte systém, který zákazníci nechtějí ( pancéřovanou houfnici s otočnou věží na kolech, tady klienti preferují spíše pásy) na kterém tvrdohlavě trváte, přitom koncepci, která je obchodně úspěšná a kterou máte skoro hotovou nepodporujete. Když se k tomu přidá jistá obchodní a marketingová neobratnost výrobce a politická váha Slovenska (tohle hraje při zbrojních obchodech často největší roli), tak to dopadá jak to dopadá. Buď s tím rychle něco provedete (upřímně nevím co), nebo nástupce Z2 ve výzbroji OSSR dodá Nexter, Rheinmetall či Soltam.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      11:44 24.12.2020

      Neúspěch slovenských houfnic vidím především v pasivitě Konstrukty. Prakticky o nich není slyšet. I u nás místo agresivního nátlaku na nákup jejich řešení jsme se dozvěděli jen o ...Zobrazit celý příspěvek

      Neúspěch slovenských houfnic vidím především v pasivitě Konstrukty. Prakticky o nich není slyšet. I u nás místo agresivního nátlaku na nákup jejich řešení jsme se dozvěděli jen o břeku "oni, po nás nechtěli ani cenovou nabídku"Skrýt celý příspěvek

     • Nesher
      14:26 24.12.2020

      Skelet Já si myslím, že to, že téměř nikdo ( s výjimkou JAR) pancéřované samohybné houfnice v otočné věži na kolech nedělá má nějaký důvod. A ten je v tom, že pokud někdo takový ...Zobrazit celý příspěvek

      Skelet
      Já si myslím, že to, že téměř nikdo ( s výjimkou JAR) pancéřované samohybné houfnice v otočné věži na kolech nedělá má nějaký důvod. A ten je v tom, že pokud někdo takový systém chce, tak si spíše vybere pásy. V případě JAR je to podmíněno specifickými geografickými podmínkami, u SK tím, že s tím kdysi přišli jako první a tak se toho drží. Podle mě pokud by se na to vykašlali, dokončili vývoj EVA (za mě skutečně perspektivní systém) a zavedli ji do výzbroje (byť v symbolickém počtu) a provětrali pořádně vedení Konštrukty, tak by mohli při správné obchodní politice (flexibilita, rozumná cena a nabídka přenosu know-how) reálně konkurovat Nexteru i Soltamu.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      15:11 24.12.2020

      Tuhle debatu jsme už vedli. Jenže.. svého času byly velkou módou lehké samohybné houfnice, tzv. expediční. Postupně se přišlo na to, že se hodí akorát ty expedice, Tere nahánějí po ...Zobrazit celý příspěvek

      Tuhle debatu jsme už vedli. Jenže.. svého času byly velkou módou lehké samohybné houfnice, tzv. expediční. Postupně se přišlo na to, že se hodí akorát ty expedice, Tere nahánějí po poušti různé živly. Takže vlivem toho se na ty lehké expediční houfnice navěsilo pancéřování, takže ve výsledku jsou to pancéřované houfnice s malým odměrem. A díky tomu malému odměru jsou levné jak na vývoj, tak na výrobu. A to je celý příběh (jinými slovy je to jako se debat levou rukou za pravým uchem).
      Jinak jsi pochopitelně zapomněl na Švédy.Skrýt celý příspěvek

 • faraonamumu
  21:26 22.12.2020

  Slovensko má teď jedninečnou šanci. Záleží na tom, jak se jí chopí. Teď se ukáže, jestli se jedná o beznadějně zastaralou koncepci a ukázku slepé větve vývoje a výroby ...Zobrazit celý příspěvek

  Slovensko má teď jedninečnou šanci. Záleží na tom, jak se jí chopí. Teď se ukáže, jestli se jedná o beznadějně zastaralou koncepci a ukázku slepé větve vývoje a výroby dělostřelectva, nebo opak. Teď se Slováci ukažte. :)Skrýt celý příspěvek

  • Nesher
   22:38 22.12.2020

   Kdyby se té šance (na výhru těžko, ale na skvělé PR ano), tak by se přihlásilo, ty testy začínají v lednu.

   Kdyby se té šance (na výhru těžko, ale na skvělé PR ano), tak by se přihlásilo, ty testy začínají v lednu.

  • Kfir
   00:16 23.12.2020

   faraonamumu
   Úplne si vás viem predstaviť aký ste boli vzrušený, keď ste to písali.

   faraonamumu
   Úplne si vás viem predstaviť aký ste boli vzrušený, keď ste to písali.

 • Draculos
  21:19 22.12.2020

  Ad Jan Grohmann: posledný odstavec viete od citovať, odkiaľ ho mate? Alebo je to len úplne zbytočný plk... Alebo je to odstavec napísaný na objednávku? Ci len trápna voľná ...Zobrazit celý příspěvek

  Ad Jan Grohmann: posledný odstavec viete od citovať, odkiaľ ho mate? Alebo je to len úplne zbytočný plk... Alebo je to odstavec napísaný na objednávku? Ci len trápna voľná tvorba...Skrýt celý příspěvek

  • Gorn
   22:15 22.12.2020

   Když jste to napsal takhle krásně, tak asi autor reagovat nebude. Dovolím si tvrdit, že to byla volná tvorba. Autor by byl ochotný to přeformulovat pokud to odargumentujete ...Zobrazit celý příspěvek

   Když jste to napsal takhle krásně, tak asi autor reagovat nebude. Dovolím si tvrdit, že to byla volná tvorba. Autor by byl ochotný to přeformulovat pokud to odargumentujete (ačkoliv pravděpodobněji vám odpoví stylem "nelíbí? nečti"), ale jádro zprávy je z jeho pohledu fakticky správně.

   V zásadě souhlasím s negativním hodnocením toho odstavce, jsou to nepodložené kecy s nulovou informační hodnotou. Ne že by to nebyla vůbec pravda, historicky je úspěch kohokoliv ze zahraniční na podobném tendru spíš výjimkou, natož aby tam uspěla firma z ČR nebo SR. Nicméně, tak jak je to napsané, je to od pravdy tak daleko, že to klidně můžeme považovat za lež.Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  17:08 22.12.2020

  Co se týče počtu, tak u lehkých tanků musí každý z účastníků dodat 12 kusů na testy (patrně dodávány postupně). Ty taky nejsou nikde zavedená a všechno se musí vyrobit na koleně ...Zobrazit celý příspěvek

  Co se týče počtu, tak u lehkých tanků musí každý z účastníků dodat 12 kusů na testy (patrně dodávány postupně). Ty taky nejsou nikde zavedená a všechno se musí vyrobit na koleně (výrobní linky k nim nejsou). Tím chci říct, že americká armáda si těmi požadavky na velký počet v podstatě i testuje výrobní schopnosti a reálnost zájmu případných účastníků. Kupříkladu u těch lehkých tanků co se vyberou, mají být i tyto před-prototypy upraveny na sériový standart (pokud to půjde) a převzaty armádou. U těch Srbů jsem hodně zvědavý, zda do toho půjdou. Mohli by to ale pojmout tak, že když nezvítězí, oněch 18 kusů převezme sama srbská armáda - houfnic není nikdy dost. Uvidíme no. Předpokládám, že minimálně Francouzi a Izraelci nebudou mít problém s výrobou požadovaného počtu houfnic - výrobní linky jim běží.Skrýt celý příspěvek

  • skelet
   20:53 22.12.2020

   To spíše ani ne. Tu sérii zaplatí americký daňový poplatník, takže výrobce to nic nestojí. To množství taky není nic zdrcujícího. Důvodem je spíše výrobek důkladně otestovat, ...Zobrazit celý příspěvek

   To spíše ani ne. Tu sérii zaplatí americký daňový poplatník, takže výrobce to nic nestojí. To množství taky není nic zdrcujícího. Důvodem je spíše výrobek důkladně otestovat, vzájemně porovnat a to vše v únosné časové době.
   Výrobní linky pak musí dodavatel vyrobit tak jako tak od nuly.Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  16:49 22.12.2020

  Docela opomíjené je další samohybná houfnice LAV III Stryker T7 105 mm. Sice nenese houfnici ráže 155 mm, ale zase je integrováno přímo na podvozek Strykeru a má otočnou věž T7. ...Zobrazit celý příspěvek

  Docela opomíjené je další samohybná houfnice LAV III Stryker T7 105 mm. Sice nenese houfnici ráže 155 mm, ale zase je integrováno přímo na podvozek Strykeru a má otočnou věž T7. Zbraňová část pochází od společnosti Denel a jde o společný projekt General Dynamics Land Systems (GDLS), Denel Land Systems (DLS) a Rheinmetall Denel Munition (RDM). Maximální dostřel činí 31 km. Věž T7 může být integrována na jakékoliv vozidlo nebo plošinou, která pojme průměr ložiska věže 2210 mm a sílu přenosu zpětného rázu 25 metrických tun. Demonstrátor na vozidle Stryker měl tříčlennou osádku v podobě řidiče, nabíječe a velitele/střelce.

  http://www.palba.cz/album/albu... Skrýt celý příspěvek

 • Iruka
  16:18 22.12.2020

  Dodat 18 kusů jen pro testy bude podle mě náročné i pro velké výrobce natož pro ty malé. Už to je síto přes které bohužel neprojde Zuzana 2. Zajímalo by mě, jestli si náklady na ...Zobrazit celý příspěvek

  Dodat 18 kusů jen pro testy bude podle mě náročné i pro velké výrobce natož pro ty malé. Už to je síto přes které bohužel neprojde Zuzana 2. Zajímalo by mě, jestli si náklady na účast v testech hradí uchazeči nebo je platí (plně či částečně) americká strana.Skrýt celý příspěvek

  • Miroslav
   16:40 22.12.2020

   Už dodať na testy 18 kusov je problém. Kto drží na sklade 18 kusov len tak? Logistika prepravy na miesto zaberie mesiace. Zuzanu neprepraví žiaden bežný typ lietadla, len veľké ...Zobrazit celý příspěvek

   Už dodať na testy 18 kusov je problém. Kto drží na sklade 18 kusov len tak? Logistika prepravy na miesto zaberie mesiace. Zuzanu neprepraví žiaden bežný typ lietadla, len veľké strategické Cargo typu AN-124/225, C-5 alebo, C-17... Museli by sa vagónovať niekde do prístavu a potom na loď, v USA vylodiť, zase vagónovať... To je celé blbosťSkrýt celý příspěvek

   • Nesher
    16:52 22.12.2020

    Spíš smíchání dvou etap výběru. To co se bude začátkem roku odehrávat v Americe bude podle mě jen jakýsi předvýběr, na to bude stačit jedno, možná dvě děla. Z těch si US Army ...Zobrazit celý příspěvek

    Spíš smíchání dvou etap výběru.
    To co se bude začátkem roku odehrávat v Americe bude podle mě jen jakýsi předvýběr, na to bude stačit jedno, možná dvě děla.
    Z těch si US Army vybere dva, max. tři účastníky tendru. Ti pak budou muset dodat těch 18 děl.
    Nicméně i to je zcela mimo SK ligu, chybí vám US partner a vzhledem k tomu, že v roce 2023 má vítěz začít dodávat první sériové kusy, tak těch 18 na zkoušku by musela Konštrukty vyrobit, otestovat, dopravit do US někdy počátkem roku 2022. To je zcela mimo slovenskou ligu.Skrýt celý příspěvek

    • logik
     19:49 22.12.2020

     Jojo, je to totéž, jako byly fantazie o tom, že Aero by mohlo jakkoli uspět v Americe s L-259. Prostě sme malý....

     Jojo, je to totéž, jako byly fantazie o tom, že Aero by mohlo jakkoli uspět v Americe s L-259. Prostě sme malý....

     • Clanek
      20:08 22.12.2020

      Tak narozdil od aera je jiste ze do konce pristiho roku bude existovat 16 seriovych zuzana2, coz je proti fantazii L259 posun vpred. Takze cistou nahodou a nacasovanim tu ta ...Zobrazit celý příspěvek

      Tak narozdil od aera je jiste ze do konce pristiho roku bude existovat 16 seriovych zuzana2, coz je proti fantazii L259 posun vpred. Takze cistou nahodou a nacasovanim tu ta teoreticka moznost je. Je to ale debata ciste akademicka, neb jak pise Nesher, bez partnera nema smysl se do neceho podobneho ani poustet, ani na papire.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      20:55 22.12.2020

      Nejde o fantazii, ale o promo. Díky F/A-259 se začalo mluvit o Aero, takže se dostalo do širšího povědomí (jestli to bude co k čemu je druhá věc). Teď tady máš jedny z největších ...Zobrazit celý příspěvek

      Nejde o fantazii, ale o promo. Díky F/A-259 se začalo mluvit o Aero, takže se dostalo do širšího povědomí (jestli to bude co k čemu je druhá věc).
      Teď tady máš jedny z největších předváděcích akcí v dělostřelectvu. Předváděcí akce, která bude dost sledovaná, to je zkrátka k nezaplacení.Skrýt celý příspěvek

     • Draculos
      21:17 22.12.2020

      Ad Aero: v čase vývoja L39NG v Aere pracovalo niečo vyše 2000 zamestnancov. Nasledne prišla redukcia na 1800 a dnes som sa dočítal, že v Aere pracuje 1200 zamestnancov...

      Ad Aero: v čase vývoja L39NG v Aere pracovalo niečo vyše 2000 zamestnancov. Nasledne prišla redukcia na 1800 a dnes som sa dočítal, že v Aere pracuje 1200 zamestnancov...

     • flanker.jirka
      22:53 22.12.2020

      V Aeru se toho namluví. Oproti tomu výrobce Zuzany má zkušenosti s reálně vyrobenými houfnicemi, jak na původním podvozku převzatého z Dany, tak na To 815 6x6 a 8x8, k tomu i ...Zobrazit celý příspěvek

      V Aeru se toho namluví. Oproti tomu výrobce Zuzany má zkušenosti s reálně vyrobenými houfnicemi, jak na původním podvozku převzatého z Dany, tak na To 815 6x6 a 8x8, k tomu i pásovou verzi Himalaya a na podvozku pro Polsko -Diana.
      Udělat pořádný zásobník na Evu, tak to může být konkurence schopné.Skrýt celý příspěvek

   • mikojan29
    21:42 22.12.2020

    Prečo by mala byť preprava loďou alebo lietadlom blbosť? Ak má niekto záujem a ambíciu získať z toho maximum a posunúť sa ďalej, tak sa na to nájdu peniaze, čas a ľudia. Už aj na ...Zobrazit celý příspěvek

    Prečo by mala byť preprava loďou alebo lietadlom blbosť? Ak má niekto záujem a ambíciu získať z toho maximum a posunúť sa ďalej, tak sa na to nájdu peniaze, čas a ľudia. Už aj na tú úvodnú porovnávačku by mali ísť Z2 a Eva povinne, hlavne kvôli PR, lebo z IDEBu alebo IDETu si to PR môžu strčiť za klobúk. Tu sa treba ukázať/predať, mala by to byť pre nich priorita! US Army, to sú iné referencie, keď nie kúpa, aspoň sa ukázať, že tu dokážeme vyrobiť niečo, čo môže kľudne konkurovať aj vo svetovom meradle. Myslím, že toto isté tam idú robiť Srbi.Skrýt celý příspěvek

    • Nesher
     22:35 22.12.2020

     Přesně, Srbům jde primárně o PR, navíc si našli amerického partnera. A pravděpodobně už balí svůj systém na cestu za oceán (pokud už tam nepluje či už tam není), ty testy začnou v ...Zobrazit celý příspěvek

     Přesně, Srbům jde primárně o PR, navíc si našli amerického partnera. A pravděpodobně už balí svůj systém na cestu za oceán (pokud už tam nepluje či už tam není), ty testy začnou v lednu.
     A co slyšíme ze Slovenska? Velké ticho. Tolik k tomu zájmu a ambicím.Skrýt celý příspěvek

    • Miroslav
     01:45 23.12.2020

     Netvrdím, blbosť v zmysle, že ako to urobiť, ale, že to treba urobiť v takom meradle. Samozrejme, keď tam bude šanca, tak to urobiť treba aj keď to bude fakt náročný vec.

     Netvrdím, blbosť v zmysle, že ako to urobiť, ale, že to treba urobiť v takom meradle. Samozrejme, keď tam bude šanca, tak to urobiť treba aj keď to bude fakt náročný vec.

   • Kikirík
    08:46 23.12.2020

    Čo je na tom blbosť prosím ťa? Vojenská technika sa bežne prepravuje po železnici a na lodiach. Armáda to nacvičuje pravidelne. A práve spomínané USA to robia tak bežne. Či čo si ...Zobrazit celý příspěvek

    Čo je na tom blbosť prosím ťa? Vojenská technika sa bežne prepravuje po železnici a na lodiach. Armáda to nacvičuje pravidelne. A práve spomínané USA to robia tak bežne. Či čo si chcel povedať, že sem všetko navláčili na lietadlách a lietajúcich kobercoch?
    Popisuješ to ako keby išlo o nejakú novinku a o niečo neuveriteľné alebo nemožné.
    Pritom je to bežná vec, s ktorou by OSSR určite nemalo problém, aj keď tá logistika by bola určite zložitejšia, ale nie je to nič s čím by si armáda, teda OSSR neporadila.

    A k veci, dúfam, že tam pošleme Z2 a Evu. Aj keby neuspeli, tak si aspoň spravia reklamu. A teoreticky by aj nejaký úspech mať mohli.
    V tomto má Dana m2 zrejme smolu, keďže má 152 kanón, ale výmena kanónu za 155 by nemal byť problém, či? Či by to potrebovalo nejaké väčšie úpravy? Zrejme to nie len tak vymeniť kanón 152 za 155, ale neviem aké úpravy by bolo treba.Skrýt celý příspěvek

    • Miroslav
     09:30 23.12.2020

     Ešte raz si prečítaj čo som písal. Bola by to veľká logistická akcia za veľa peňazí a s veľmi neistým výsledkom. Tým netvrdím, že to treba nechať tak. Samozrejme do toho treba ísť. ...Zobrazit celý příspěvek

     Ešte raz si prečítaj čo som písal. Bola by to veľká logistická akcia za veľa peňazí a s veľmi neistým výsledkom. Tým netvrdím, že to treba nechať tak. Samozrejme do toho treba ísť. Tú poznámku o lietajúcich kobercoch a podobné kydy si všímať nebudem, ok?

     K tomu kanónu... Áno, je to problém. Keby to problém nebol, tak dnes majú české Dany 155 mm kanón a vývoj Zuzany by netrval 6 rokov (v 1992 sa začali vývojové práce, prototyp pre skúšky vznikol 1995, výroba začala 1998)Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      09:54 23.12.2020

      Ty finance hradí USA. Snad si nemyslíš, že 18 houfnic někdo vyrobí zadarmo?

      Ty finance hradí USA. Snad si nemyslíš, že 18 houfnic někdo vyrobí zadarmo?

     • mikojan29
      10:30 23.12.2020

      Možno by sa financie vložené do logistiky vrátili iným spôsobom (možno by zaujala niekoho iného ako US Army) a nemyslím si, že by sme to nezvládli. Pozri foto kotadef.sk, Z2 bola v ...Zobrazit celý příspěvek

      Možno by sa financie vložené do logistiky vrátili iným spôsobom (možno by zaujala niekoho iného ako US Army) a nemyslím si, že by sme to nezvládli. Pozri foto kotadef.sk, Z2 bola v Indii, sú tam foto, ako sa dávala do Il 76-ky.
      Inak C-17ka by váhovo zvládla Z2 aj Evu naraz s tým, že obe by mali max. váhu., len neviem či by to vyšlo na dĺžku. Priestor je, ale podlaha by bola asi krátka. To je len také odbočenie k logistike. https://thaimilitaryandasianre...
      A k "prelaufovaniu" DANY, to by sa musela prerobiť veža a vlastne to je Zuzana. Asi toľko.Skrýt celý příspěvek

     • Kikirík
      14:15 23.12.2020

      Citujem: "Už dodať na testy 18 kusov je problém. Kto drží na sklade 18 kusov len tak? Logistika prepravy na miesto zaberie mesiace. Zuzanu neprepraví žiaden bežný typ lietadla, len ...Zobrazit celý příspěvek

      Citujem: "Už dodať na testy 18 kusov je problém. Kto drží na sklade 18 kusov len tak? Logistika prepravy na miesto zaberie mesiace. Zuzanu neprepraví žiaden bežný typ lietadla, len veľké strategické Cargo typu AN-124/225, C-5 alebo, C-17... Museli by sa vagónovať niekde do prístavu a potom na loď, v USA vylodiť, zase vagónovať... To je celé blbosť"

      Mirko, extra komentáre k tomu netreba, no prečítať by si si mal po sebe najskôr ty a potom poukazovať na ostatných.Skrýt celý příspěvek

   • PetrTechnik
    14:52 23.12.2020

    Celé je to zvládnutelné do USA během dvou měsíců přímo na místo zkoušek, řekl bych ,že i dříve.. Cargo lze objedna třeba rok předem, pokud znáte rozměry a hmotnost. Dokonce je to ...Zobrazit celý příspěvek

    Celé je to zvládnutelné do USA během dvou měsíců přímo na místo zkoušek, řekl bych ,že i dříve.. Cargo lze objedna třeba rok předem, pokud znáte rozměry a hmotnost. Dokonce je to výrazně levnější. Mám takto zkušenost s dodáním CNC obráběcího centra do Indie, celkem 4ks kontejnerů a hmotnost dohromady asi 45tun - 40dní.Skrýt celý příspěvek

 • Clanek
  16:03 22.12.2020

  Pocet houfnic pozadovanych pro pouhou ucast v tendru ukazuje o jak jiny svet jde a fakficky vylucuje cokoliv slovenskeho (a srbskeho?) z tendru. Leda ze by se do USA poslala kazda ...Zobrazit celý příspěvek

  Pocet houfnic pozadovanych pro pouhou ucast v tendru ukazuje o jak jiny svet jde a fakficky vylucuje cokoliv slovenskeho (a srbskeho?) z tendru. Leda ze by se do USA poslala kazda vyrobena zuzana 2 z kontraktu pro OSSR.Skrýt celý příspěvek

  • moryk
   16:13 22.12.2020

   Taky me ten pocet prekvapil... komu se jen tak vali 18 kousku ve skladu :-)

   Taky me ten pocet prekvapil... komu se jen tak vali 18 kousku ve skladu :-)

 • faraonamumu
  15:37 22.12.2020

  Moc bych to přál Srbům

  Moc bych to přál Srbům

  • Miroslav
   15:40 22.12.2020

   A najmenej?

   A najmenej?

   • faraonamumu
    15:45 22.12.2020

    Chtěl jsem tím jen říct, že by bylo zajímavé vidět v USA zbraně ze Srbska. Je ale pravda, že by požadavkům US Army vyhovovaly i Slovenské houfnice. Otázka je, jestli se budete ...Zobrazit celý příspěvek

    Chtěl jsem tím jen říct, že by bylo zajímavé vidět v USA zbraně ze Srbska. Je ale pravda, že by požadavkům US Army vyhovovaly i Slovenské houfnice. Otázka je, jestli se budete účastnit.Skrýt celý příspěvek

    • Nesher
     16:24 22.12.2020

     Účastnit se nemohou, nemají s čím. Eva je pouze prototyp a Z2 (včetně výroby pro OSSR) bude počátkem příštího roku existovat kolik? 5 nebo 6? Pokud ten článek něco nepomotal, tak ...Zobrazit celý příspěvek

     Účastnit se nemohou, nemají s čím.
     Eva je pouze prototyp a Z2 (včetně výroby pro OSSR) bude počátkem příštího roku existovat kolik? 5 nebo 6? Pokud ten článek něco nepomotal, tak US Army chce k testům přistavit 18 kusů. To je zcela mimo slovenskou ligu.Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      16:44 22.12.2020

      Osobne si myslím, že ani Ceasarov sa nikde len tak skladom neváľa 18 kusov. Taká požiadavka sa dá splniť len tak, že výrobca požiada armádu v domovskej krajine či neuvoľní na testy ...Zobrazit celý příspěvek

      Osobne si myslím, že ani Ceasarov sa nikde len tak skladom neváľa 18 kusov. Taká požiadavka sa dá splniť len tak, že výrobca požiada armádu v domovskej krajine či neuvoľní na testy zavedené kusySkrýt celý příspěvek

     • Nesher
      16:59 22.12.2020

      Miroslav
      Viz výše. Ať tak, nebo tak. Je to zcela mimo možnosti zakázkové "manufaktury".

      Miroslav
      Viz výše. Ať tak, nebo tak. Je to zcela mimo možnosti zakázkové "manufaktury".

  • Latysimus
   13:31 23.12.2020

   Napriklad ja by som cechom doprial vyhrat taku velku zakazku.. vidis ten rozdiel medzi nami a vami?

   Napriklad ja by som cechom doprial vyhrat taku velku zakazku.. vidis ten rozdiel medzi nami a vami?

   • Nesher
    14:22 23.12.2020

    Já myslím, že by vám to přál každý, ale to byste to museli napřed alespoň zkusit. Zakázka pro US Arny by samozřejmě na 99.9% nevyšla, ale to PR (nabízíme systém, který stál i US ...Zobrazit celý příspěvek

    Já myslím, že by vám to přál každý, ale to byste to museli napřed alespoň zkusit.
    Zakázka pro US Arny by samozřejmě na 99.9% nevyšla, ale to PR (nabízíme systém, který stál i US Army za testy) a zkušenost z takových testů by bylo k nezaplacení.
    Ostatně že stejného důvodu to dělají i Srbové.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...