ASCOD 2 – budoucnost českých motostřelců?

ASCOD 2 v českém maskování; větší foto / GDELS

Česká armáda hledá nástupce letitého BVP-2 a jeho derivátů, které budou na příští desítky let tvořit páteř mechanizovaných jednotek. Nákup nových pásových obrněných vozidel bude jedním z největších armádních investičních projektů od vzniku České republiky, kontrakt má dosáhnout hodnoty až 50 miliard korun.

České ministerstvo obrany plánuje nakoupit minimálně 210 pásových obrněných vozidel, což znamená, že výběr nového vozidla nejen že výrazně ovlivní na desítky let podobu české armády, ale také fungování českého průmyslu v oblasti speciální výroby. Začátek dodávek je naplánován na rok 2020. Armáda má nyní na výběr ze čtyř kandidátů – General Dynamics European Land Systems (GDELS) nabízí vozidlo ASCOD 2, BAE Systems typ CV90, konsorcium PSM typ Puma a Rheinmetall obrněnec Lynx 31/41.

 


Od minulosti k současnosti

Obrněná platforma ASCOD (Austrian Spanish Cooperation Development) je univerzální vozidlo vhodné jako základ pro celou šíři speciálních provedení a verzí. Jeho vývoj začal na konci 80. let ve spolupráci rakouských a španělských firem na základě požadavků armád obou zemí, které hledaly náhradu za vozidla M113 a Saurer/Steyr 4K.

 

Není bez zajímavosti, že na projektu ASCOD pracoval tým inženýrů, který se podílel i na vývoji vozidel Pandur, oba typy tak mají některá společná konstrukční řešení. Sériová vozidla španělská armáda zavedla do výzbroje v roce 1998 pod označením Pizarro, během let získala na 356 kusů. U rakouské armády k tomu došlo až poněkud později, první kusy s označením Ulan dostal Bundesheer v roce 2002, celkem jich odebral 112 exemplářů.

Vozidla Pizarro a Ulan tvoří vedle tanků základ obrněných jednotek španělské i rakouské armády. Univerzálnost platformy ASCOD dokazuje i fakt, že v obou armádách nahradila nejen starší bojová vozidla pěchoty a obrněné transportéry, ale částečně také tanky, jako například typ M60A3 nebo SK-105, a vhodně tak doplňuje tanky Leopard 2. Z pohledu budoucí nutnosti modernizace tankové výzbroje AČR by byla kombinace Leopard 2 a ASCOD 2 prověřenou variantou.

Nicméně vývoj vozidla ASCOD dodávkami pro rakouskou a španělskou armádou neskončil. Už v roce 2004 společnost GDELS představila jeho pokročilou a značně vylepšenou podobu označovanou jako ASCOD 2. V současné době je toto provedení nabízeno ve dvou nových verzích – ASCOD 35 a ASCOD 42, a jak označení napovídá, jde o vozidla s různou maximální hmotností a nosností. ASCOD 35 má standardní hmotnost 31 t s možností navýšení až na max. 35 t, užitečná hmotnost činí 13 t. Verze ACOD 42 má v základu hmotnost 38 t s možností navýšit ji až na 42 t. Při této hmotnosti pak připadá 19 t na vybavení, zbraňové, elektronické systémy, munici, přídavné pancéřování atd.

 

ASCOD 2; větší foto / GDELS


Mnoho z prvků, které byly uplatněny nebo vyvinuty pro ASCOD 2 neboli ASCOD 35/42 byly uplatněny při nedávné výrobě vylepšených vozidel Pizzaro v rámci tzv. phase 2 pro španělskou armádu, které nesou označení Pizzaro 2. Jde například o vylepšené a odolnější korby a novou výzbroj i elektronické a zaměřovací systémy. K modernizaci svých vozidel Ulan přistoupila i rakouská armáda, což svědčí o perspektivnosti typu do budoucna.

Právě ASCOD 2 v provedení 42 se stal základem i pro nová obrněná vozidla řady Ajax (Ajax, Ares, Apollo, Athena, Argus, Atlas), která britská vláda vybrala v rámci programu Scout SV. Britská armáda má dostat na 589 kusů, a to hned v devíti verzích. To znamená, že pokud by česká armáda vybrala za nástupce BVP-2 typ ASCOD 2, mohla by do své výzbroje zavést různé, už existující účelové modifikace vycházející z nově vyvinutých verzí či britských typů. Naproti tomu například Puma existuje jen ve verzi bojové vozidlo pěchoty, Lynx také, navíc v jeho případě jde jen o prototyp. U CV-90 byly účelové modifikace vyvinuty již před celou řadou let.


ASCOD 2 je moderní univerzální pancéřovaná platforma

Současná podoba vozidel ASCOD 2 má jako základ skořepinovou korbu ze svařovaných ocelových plátů. V útrobách je prostor pro tříčlennou posádku, tvořenou velitelem, řidičem a střelcem, i pro šest až osm plně vyzbrojených vojáků pěchotního družstva. Řidič má stanoviště v přídi vlevo, vpravo se nachází pohonná jednotka. Tou je v případě ASCODu 35 motor MTU 8V MT199 TE20 (výkon 530 kW) napojený na převodovku RENK HSWL 106 C3, pro ASCOD 42 je k dispozici silnější MTU 8V MT199 TE21 (výkon 600 kW) a převodovka RENK HSWL 256B. ASCOD 2 však může být vybaven i motorem o výkonu cca 800 kW (v závislosti na požadavku objednatele na užitečné zatížení), nebo i hybridním pohonným systémem.

 

Například ASCOD 35 je se svým pohonným ústrojím schopen dosáhnout maximální rychlosti 70 km/h, zrychlení z 0 na 50 km/h za 14 s, dojezd činí 500 km. Velmi dobré jsou i parametry, které naznačují schopnosti vozidla při bojovém nasazení. ASCOD 2 bez přípravy přebrodí vodní tok o hloubce 1,2 m, zvládá boční náklon až do 40 stupňů, svah o sklonu 60 procent, překoná kolmou překážku o výšce 0,80 m a příkop o šířce 2,5 m.

 

Své kvality v těžkém terénu ASCOD 2 prokázal i při ostrých zkouškách na testovacích polygonech a v zařízeních AČR ve Vyškově, Přerově a Přáslavicích v minulém roce, kde v pohyblivosti a rychlosti překonával konkurenty. ASCOD 2 jasně vynikal poměrem výkonu motoru k celkové hmotnosti a celkovou agilitou stroje, jako jediný byl schopen příkopy a překážky i přeskočit.

 

Vnitřní prostor ASCOD 2; větší foto / GDELS


Balistická odolnost vozidel ASCOD 35/42 dosahuje úrovně 5 dle normy STANAG 4569 a úrovně 4a/b proti minám. Základní pancéřování poskytuje posádce ochranu proti průbojné munici ráže 7,62 mm, čelo korby pak do ráže 14,5 mm. Stejně tak ochrání osazenstvo ASCODu 2 proti střepinám dělostřeleckých granátů ráže 155 mm. Přídavné pasivní pancéřování věže i korby zvyšuje odolnost tak, že vozidlo odolá z čelní strany průbojným projektilům ráže 30 mm vypáleným ze vzdálenosti 1000 m, boky a záď pak projektilům ráže 14,5 mm ze vzdálenosti 500 m.


Podlahové části ASCODu 2 vydrží explozi miny nebo nástražného výbušného zařízení kdekoliv pod vozidlem nebo pojezdovým ústrojím do síly ekvivalentu více než 10 kg TNT. Specialitou ASCODu je oddělená podlaha prostoru pro výsadek ode dna korby (tzv. double deck). Toto řešení lépe chrání posádku před účinky výbuchů min než sendvičová konstrukce podlahy.

 

Členové pěšího mužstva sedící na protiminových sedačkách tak v ASCODu 2, na rozdíl od ostatních typů nabízených v připravovaném tendru AČR, nemusejí mít při jízdě nohy na speciálních lištách. Navíc konstrukce dvojité podlahy u ASCODu 2 utlumí výbuch natolik, že nehrozí zranění od předmětů ležících na podlaze, které jsou explozí vymrštěny vzhůru. Není totiž reálné, aby v ostrém bojovém nasazení bylo veškeré vybavení uchyceno v konzolích a držácích, na což konstruktéři ASCODu 2 mysleli.

ASCOD 2 může být vybaven i současnými moderními pasivními i aktivními obrannými systémy (jako je například izraelský Trophy) nebo bloky dynamického pancíře. Všechny tyto možnosti dělají z ASCODu 2 jeden z nejodolnějších strojů své kategorie, který se může v té nejvyšší úrovni vybavení rovnat i typu IFV Puma. ASCOD 2 je standardně vybaven rovněž ochranou proti zbraním hromadného ničení, vrhači zadýmovacích granátů ráže 76 mm nebo protipožárním systémem.

 

K efektivitě bojového nasazení přispívá moderní digitální systém pozorování bojiště a řízení palby, ke kterému patří i stabilizovaný zaměřovač střelce s integrovanou termovizní větví a také laserový dálkoměr a denní i termovizní terminál velitele. K vybavení ASCODu 2 patří i detektory laserového ozáření či klimatizace. K vozidlu je možné připojit čelní radlici či odminovací zařízení.

 

Prostor pro výsadek BVP ASCOD 2; větší foto / GDELS


ASCOD 2 (35/42) tvoří univerzální obrněnou platformu, nejde tedy jen o jedno provedení, od kterého se budou časem odvozovat další verze. ASCOD 2 lze vybavit nejrůznějšími věžemi a výzbrojí i specializovanými nástavbami, a to velmi jednoduše, bez zásahů do konstrukce podvozku a pohonného ústrojí. Podvozek s koly zavěšenými na torzních tyčích, integrovaný systém powerpacku a transmisí i dvojitá podlaha jsou dimenzovány tak, aby na ně bylo možné umístit jakékoliv účelové aplikace a nástavby, a řada už jich také byla zkonstruována a vyrobena.


Ve verzi obrněný transportér je možné volit z několika dálkově ovládaných bojových stanic s kulomety ráží 7,62 mm až 12,7 mm, věže pro bojová vozidla pěchoty dávají možnost výběru zbraní ráže od 25 mm do 40 mm. Podvozek i korba ASCODu 2 dovoluje i instalaci věží s kanony 105 mm či 120 mm pro použití v roli stíhačů tanků či vozidel pro podpůrnou palbu.

 

Stejně tak je podvozek vhodný i pro integraci otočných věží houfnic ráže 155 mm, příkladem je dělostřelecký systém AGM od firmy Krauss-Maffei Wegmann (KMW) nazvaný DONAR, který jako podvozkovou platformu používá právě podvozek ASCOD 2. Testů české armády se účastnil ASCOD 2 v provedení s bojovou věží Rafael Samsom Mk II, která je modernější vývojovou verzí věže instalované na vozidlech Pandur II české armády se stejnou výzbrojí.


Obrněná vozidla pro AČR musejí mít zázemí v ČR

Jaké bojové vozidlo pěchoty česká armáda vybere, je zatím ve hvězdách. Už teď je ale jisté, že nebude stačit pouze výběr a nákup nejvhodnějšího vozidla. Z výběrového řízení musí vzejít komplexní řešení, které zajistí soběstačnost České republiky nejen po stránce provozu bojových vozidel pěchoty, ale také jejich produkce, servisu i pozdější modernizace, a to po celou dobu životního cyklu používané techniky.

 

České ministerstvo při výběrových řízeních konečně začalo dávat důraz i na širší zapojení českého obranného průmyslu do dodávek a výroby nové výzbroje pro armádu. Nákup nových BVP tak musí být spojen s přenesením potřebných technologií a know-how do Česka a zapojením českých podniků do jejich výroby. Dodavatel bude také muset spolupracovat na zřízení logistických a servisních kapacit v Česku, samozřejmostí je zajištění výcvikových programů, dostupnosti náhradních dílů, munice atd. V neposlední řadě bude pro Česko důležité, aby mělo schopnost a možnost dodaná vozidla v budoucnosti modernizovat podle vlastních požadavků a potřeb.

 

ASCOD 2; větší foto / GDELS


To vše nebude možné bez smluvních vazeb s českými průmyslovými subjekty a spolupráce s nimi. Konkrétní projekty s českými výrobci speciální techniky má v současnosti pouze jediná společnost ze všech firem, které ve zmiňovaném tendru nabízejí české armádě nová obrněná vozidla. Tou je General Dynamics European Land Systems (GDELS), která již v roce 2015 vytvořila strategické partnerství s holdingem Czechoslovak Group (CSG).

 

Díky uvedenému partnerství firmy tohoto českého holdingu získaly práva na výrobu vozidel Pandur II a také na jejich technologický rozvoj, modernizace i servisní služby. Právě proto může společnost Tatra Defence Vehicle, patřící do holdingu CSG, v současnosti pracovat na výrobě objednaných dvou desítkách Pandurů II pro českou armádu a také zajišťovat servisní podporu všech pandurů v její výzbroji. Tak je zajištěna soběstačnost Česka ve výrobě i opravách kolových obrněných vozidel armády. Podobný scénář se může uskutečnit i v případě výběru ASCOD 2.

V červnu na mezinárodním veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET 2017 v Brně společnost GDELS podepsala dohody s pěti českými společnostmi o možné budoucí spolupráci na programu nového pásového obrněného vozidla pro AČR. Konkrétně podepsala dohodu se svým strategickým partnerem, holdingem Czechoslovak Group (CSG), dále memorandum o porozumění s podnikem VOP CZ a dohody s dalšími českými dodavateli, Letecké přístroje Praha (LPP), Meopta Systems a Ray Services.

GDELS v případě zájmu nabízí i možnost integrovat do vozidel ASCOD 2 obdobné či stejné systémy, jaké jsou použity ve vozidlech Pandur II české armády. Tím je možné podstatně zjednodušit logistické zabezpečení provozu obou platforem. Stejně tak je možné nabídnout logistické zabezpečení v obdobném rozsahu jak u vozidel Pandur II, tedy počítačové učebny, simulátory, školení, dokumentaci atd. dle požadavku zákazníka.

Další uchazeči o dodávky nových BVP pro armádu nemají buď žádný vztah k českému průmyslu, nebo jen před krátkým časem uzavřeli partnerství s některým z českých výrobců bez předchozích konkrétních projektů, přínosů pro český průmysl a ekonomiku či soběstačnost státu v oblasti zbrojní a speciální výroby.

 

Nahlásit chybu v článku


Související články

Bojová vozidla pro Armádu ČR: ASCOD vs. CV90

Armáda České republiky projevuje zájem o nákup nových pásových bojových vozidel pěchoty. V současné ...

Rychlost a útok: Polská armáda hledá nástupce BVP-1

Podobně jako Armáda ČR, také polská armáda již několik let vyhlíží nástupce letitých bojových ...

Stryker dostane tesáky pro boj s ruskými BVP

Americká armáda (U.S. Army) plánuje vybavit své obrněné transportéry Stryker 30mm kanóny. V ...

Bojové vozidlo BVP-1 vstává v ruské armádě z mrtvých

Minulý týden ruská agentura RIA Novosti informovala o „reinkarnaci“ bojového vozidla pěchoty BVP-1. ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Kozlus
  12:49 05.05.2018

  A zase se dostavame k tomu, ze nevime, co jednotlivy vyrobci nabidnou a k tomu, aby byla smlouva poradne sepsana. Pro oba nemce je cesky tendr obrovska moznost jak prorazit na ...
  Zobrazit celý příspěvek

  A zase se dostavame k tomu, ze nevime, co jednotlivy vyrobci nabidnou a k tomu, aby byla smlouva poradne sepsana. Pro oba nemce je cesky tendr obrovska moznost jak prorazit na dalsi mensi a mene bohate trhy a da se predpokladat, ze i jinde budou chtit cely system, ne jen BVP. To, jake verze ACR bude chtit je znamo. U Lynxu je vyvoj dalsich verzi v planu. BW nektere verze resi jinak, ale i ty soucasne vozidla budou muset casem obmenit a vyrobci Pumy by se hodilo nabizet vic verzi. Pro nas se stejne budou prvnich par let vyrabet jen BVP. Je tedy otazka, o jakych verzich se s MO ČR bavili. Takze je mozna dohoda s vyuzitim tech dotaci na vyvoj tech ted teoretickych verzi, ikdyz nase role by byla nutne jen mala, ale nejake zapojeni nasich firem je mozne a to i na pripadnych dalsich dodavkach jinam. V pripade jasne definovanych pozadavku na jednotlive verze a poradne sepsane smlouvy bych se tohohle postupu ani tak moc nebal.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  09:56 05.05.2018

  JiriR: "vysoký podíl elektroniky (kdy i malá porucha vyřadí celý systém)"

  Ve skutečnosti tam ta elektronika je, proto aby odstranila nedokonalosti mechanických, lidských ...
  Zobrazit celý příspěvek

  JiriR: "vysoký podíl elektroniky (kdy i malá porucha vyřadí celý systém)"

  Ve skutečnosti tam ta elektronika je, proto aby odstranila nedokonalosti mechanických, lidských systémů. Takže pokud ji vymontuješ. Tak se ti sice nemůže porouchat elektronika, ale selže ti celý mechanický systém! Pro většinu Armád světa je levnější dodávat na bojiště novou destičku tištěných spojů", než celý motor.

  Většina lidí má dnes doma PC, Mobil, atd. Přitom jim fungují bez problémů celé roky. Většina chyb je způsobena chyby uživatele, ne "mechanicky" nebo v software. Přitom se jedná o univerzální systémy(značně náchylnější na poruchu), nikoliv o jednorázové speciální vojenské systémy.
  Skrýt celý příspěvek

 • JiriR
  11:51 04.05.2018

  Bohužel jsem Tome nepochopil pointu- můžeš mě napsat co ti na tom připadá ideálního ?
  Cena (hrubý odhad) asi ne že? Dokončení vývoje prodloužené verze, nedostatek verzí, vysoký ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Bohužel jsem Tome nepochopil pointu- můžeš mě napsat co ti na tom připadá ideálního ?
  Cena (hrubý odhad) asi ne že? Dokončení vývoje prodloužené verze, nedostatek verzí, vysoký podíl elektroniky (kdy i malá porucha vyřadí celý systém)….tak nevím, jak si kdo představuje ideál. Navíc BW teď dělá German kvalitě tak trochu antireklamu a ono se hold hodnotí to co se stalo a ne to co se asi stane. (Švéd se osvědčil, Mk. IV reaguje na to, že se píše léta páně r. 2018….) + Lance samozdřejmě
  Skrýt celý příspěvek

 • tomas.kotnour
  10:43 04.05.2018

  Tak multispektrální kamuflážní síť je samozřejmost, ale kdo by se s tím chtěl kreslit :)

  Tak multispektrální kamuflážní síť je samozřejmost, ale kdo by se s tím chtěl kreslit :)

 • Rase
  10:36 04.05.2018

  tomas.kotnour:
  Nevím, zda to interpretuju přesně, ale vidím podvozek Pumy prodloužený o jedno kolo (+2-3 místa) osazený věží Lance. Na věží systém aktivní ochrany Iron Fist ...
  Zobrazit celý příspěvek

  tomas.kotnour:
  Nevím, zda to interpretuju přesně, ale vidím podvozek Pumy prodloužený o jedno kolo (+2-3 místa) osazený věží Lance. Na věží systém aktivní ochrany Iron Fist (hard-kill), na korbě je tuzemská KOSA. Já bych to ještě celé zamuchlal pod multispektrální maskovací síť - jinak ideální
  Skrýt celý příspěvek

 • tomas.kotnour
  10:30 04.05.2018

  JiriR:
  MALI popsal ideální vozidlo jasně:
  http://www.palba.cz/album/albu...

  JiriR:
  MALI popsal ideální vozidlo jasně:
  http://www.palba.cz/album/albu...

 • Marcus
  10:30 04.05.2018

  ....pardon, chyba. V druhem odstavci melo byt:

  mel CV90 CZ strop veze! :D

  ....pardon, chyba. V druhem odstavci melo byt:

  mel CV90 CZ strop veze! :D

 • Marcus
  10:28 04.05.2018

  Petres

  Informace beru z toho ze jsem si vsechna vozidla osobne prolezl a prohledl a jelikoz mam idealni pomerovaci vysku 199cm, udelal jsem si jasny prehled a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Petres

  Informace beru z toho ze jsem si vsechna vozidla osobne prolezl a prohledl a jelikoz mam idealni pomerovaci vysku 199cm, udelal jsem si jasny prehled a predstavu...
  Pokud budu srovnavat co minuly rok predvadeli jednotlivi zajemci, tak skutecne tam kdemel ASCOD a Lynx strop korby, mel CV90 CZ stropkorby. Vam ten rozdil mezi CV90 CZ a Lynxem 0.5 metru a mezi ASCODem dokonce 0,7 metruprijde malo?

  Co se tyce veze, nebal bych se veze osadkove (jako ma CV90 CZ) nebo alespon veze s prulezy (jako ma Lynx), protoze jak zde spravne podotkl jisty prislusnik 7.mbr., zadne kamery nikdy pri presunu a manevrovani plne nenahradi to kdyz velitel muze otevrit poklop a vystrcit z nej hlavu...
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  09:42 04.05.2018

  JiriR:
  pod to bych se klidně podepsal - všichni by byli šťastní - jak Němci, tak i u BAE, tak žalobu by podalo jen GDELS :-D
  ps. snad to nebude dražší než Puma...

  JiriR:
  pod to bych se klidně podepsal - všichni by byli šťastní - jak Němci, tak i u BAE, tak žalobu by podalo jen GDELS :-D
  ps. snad to nebude dražší než Puma...

 • JiriR
  08:36 04.05.2018

  Ideální BVP- CV90 Mk.IV s věží Lance, případně doplněný na vybraných místech o nový český (fakt impozantní) Era pancíř z VVÚ.

  Ideální BVP- CV90 Mk.IV s věží Lance, případně doplněný na vybraných místech o nový český (fakt impozantní) Era pancíř z VVÚ.

 • Jura99
  07:58 04.05.2018

  Objednávka na Titus jaksi stojí, tak s tím štábním autem pro Pumy nevím. O CSG se konkurentům podařilo rozšířit fámu, že jsou ruskou buňkou. Nevím sice, jak do toho zapadá, že teď ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Objednávka na Titus jaksi stojí, tak s tím štábním autem pro Pumy nevím. O CSG se konkurentům podařilo rozšířit fámu, že jsou ruskou buňkou. Nevím sice, jak do toho zapadá, že teď repasovali a prodali BVP a Gvozdiky na Ukrajinu, tedy nepříteli Ruska. Ale vysvětlení se vždycky najde, třeba že touto zastaralou technikou vlastně sabotují obranyschopnost UA a pomohli Rusku ;).
  Jinak nákupu BVP by mělo předcházet rozhodnutí, jestli 7.mb bude dlouhodobě (příštích 20let) naše jediná těžká brigáda. Pokud ano, cena BVP není důležitá a kupme ty nejlepší a nejdražší. Pokud ne a bude se stavět v dalších 10letech druhá mb, dívejme se na cenu a kupme něco levnějšího, aby obě brigády měly stejnou techniku a nestálo to dohromady majlant. Nový náčelník štábu v rozhovoru v HN v otázce proč chce nový výsadkový pluk místo mb v podstatě argumentoval cenou, že nová mb by stála 80mld. Kč, takže jinak řečeno ušetříme a postavíme levnější výsadkový pluk (ne že by se rozšíření sil okamžité reakce nehodilo). Bolestí (nejen) naší armády je chybějící střednědobé plánování (ne že by nebylo, ale asi dobře nefunguje a názory se točí jak střelka na kompasu). Naplánovat v roce 2000, že za 15let se budou kupovat nové BVP v počtu XY, tak se i ten domácí Wolfdog podaří vyvinout. A naplánovat, že za 10let bude potřeba třetí brigáda, tak nebudu rušit 2.mb v Písku (rok 2004), rozdávat kasárna a rušit techniku a lidi a teď to draze obnovovat. Jakási minimální obranyschopnost republiky by měla být zakotvena nejlépe v Ústavě a peníze by se na to musely dát, i kdyby na chleba nebylo.
  Skrýt celý příspěvek

 • petres
  07:17 04.05.2018

  Marcus
  "...jen prosím Lynxe neee. Je to stodola! Jen výška samotného podvozku je, stejně jako u ASCODu srovnatelná s výškou Pumy nebo CV90 ke stropu věže!"

  Nevím, jak jste k ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Marcus
  "...jen prosím Lynxe neee. Je to stodola! Jen výška samotného podvozku je, stejně jako u ASCODu srovnatelná s výškou Pumy nebo CV90 ke stropu věže!"

  Nevím, jak jste k tomu údaji, že výška samotného podvozku Lynxe je srovnatelná s výškou Pumy, přišel. Pokud se vrátím k údajům, které tu dával MALI z letního trialu, tak u vozidel, o kterých se bavíme jsou (výška střechy korby mezi nimi nebyla):

  Palné výšky (výška kanónu v nulové elevaci nad zemí): 
  CV-90CZr: 2,530 m 
  CV-90CZ: 2,053 m 
  ASCOD 3+6: 2,700 m 
  LYNX: 2,550 m 
  PUMA: 2,440 m

  Vzhledem k dost podobné konstrukci věží RCT-30 (Puma) a LANCE (Lynx), si myslím, že z údaje o palné výšce se dá alespoň přibližně odvodit výška korby. Puma i CV-90 (s věží E-30) jsou bezesporu nižší, ale tak dramatický rozdíl (o výšku věže) prostě být nemůže, takže nemystifikujte. Na IDETU jsem stál jak u Lynxe, tak u CV-90CZr s MCT-30 a ASCOD s Samson-2, a že by je Lynx přečníval mi nepřišlo.
  Skrýt celý příspěvek

 • Starlight
  02:11 04.05.2018

  Dovolil bych si uvést na pravou míru, že BVP Puma Bundeswehru nemá velitelskou verzi. Pochopitelně že ji má a slouží na úrovni velitele roty a velitele praporu. Jen Bundeswehr z ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Dovolil bych si uvést na pravou míru, že BVP Puma Bundeswehru nemá velitelskou verzi. Pochopitelně že ji má a slouží na úrovni velitele roty a velitele praporu. Jen Bundeswehr z toho nedělá takovou vědu jako bývalé východní armády včetně AČR a tyto verze nijak zvlášť neoznačuje. Tato velitelská Puma má rozšířené komunikační možnosti zástavbou pár extra bloků komunikačního a počítačového vybavení, které zabere něco málo místa navíc.

  Je tedy potřeba začít rozlišovat sovětskou praxi, které se stále drží AČR a která důsledně vytváří a označuje bojová velitelská vozidla pro velitele roty a výše. Tato tradice „postihla“ například Pandur II CZ s jeho verzí KBPV-VR nebo tanky T-72M4 CZ-W.

  Naopak na Západě se často (včetně Bundeswehru) pod pojmem velitelské (command) vozidlo rozumí to, čemu se u AČR říká velitelsko-štábní, spojovací či dokonce místo koordinace palebné podpory. V době moderních digitálních komunikačních systémů by to už mělo být jedno. Například US ARMY má stejné „velitelsko-štábní“ vozidlo pro všechny pásové jednotky (tankové, mechanizované, dělostřelecké ,.. ).

  Toto vozidlo je zpravidla OT (nebo bezvěžové BVP) se zvýšenou korbou bez bojové věže, které je upraveno jako velitelské stanoviště s rozsáhlým komunikačním vybavením. Slouží k přesunu a práci členů štábů. Velitel roty/praporu ale za pohybu mechanizované jednotky stále velí ze svého „velitelského“ bojového BVP nebo tanku.

  Vlastní elektronické vybavení se pochopitelně může lišit podle typu jednotky a specifického úkolu jednotky, ale opět se už s toho nedělá věda v podobě oficiálního vytváření označení různých verzí. Vozidla jsou prostě vybavena napájením, policemi, přípravou na antény a klimatizací pro různé komunikační a počítačové zařízení, což z umožňuje jistou provozní nebo to lze časem modernizovat přidáním/výměnou něčeho novějšího.

  A v případě AČR my přijde docela škoda, že si nezjednodušila život při požadavcích na nové BVP – místo „specializovaných“ BVP a velitelských BVP si mohli raději specifikovat jedno univerzální vozidlo, pro které by se koupil určitý potřebný počet velitelských kitů, které by pak silami útvaru šlo přehazovat mezi vozidly podle jejich provozuschopnosti nebo poškození.

  A naopak v požadavcích AČR mi mimo jiné chybí velitelsko-štábní/spojovací verze na podvozku BVP. Jsem zvědavý, jestli za novými pásovými BVP bude v 7.mb jezdit štáb a spojaři v objednaných specializovaných Pandurech nebo skoro objednaných Titusech.
  Skrýt celý příspěvek

 • Marcus
  00:18 04.05.2018

  Nevím kolik je na tom pravdy, ale není to tak že u Pumy PSM se dostalo s cenou níž jen proto, že počítá s příspěvkem z Evropského fondu pro obranu. Samozřejmě nám to může být jedno ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nevím kolik je na tom pravdy, ale není to tak že u Pumy PSM se dostalo s cenou níž jen proto, že počítá s příspěvkem z Evropského fondu pro obranu. Samozřejmě nám to může být jedno pokud to dopadne, pokud ušetříme!
  Ale pokud to je tak, tak to zkresluje.... A co když by fondy nedopadly?

  Oficiální nabídky ovšem nikdo nezná a ani ještě nebyly podány, tak uvidíme...

  ...jen prosím Lynxe neee. Je to stodola! Jen výška samotného podvozku je, stejně jako u ASCODu srovnatelná s výškou Pumy nebo CV90 ke stropu věže! To už je moc... a stále je to jen neověřený prototyp kde budeme zkušební králíci.
  Skrýt celý příspěvek

 • Marcus
  00:01 04.05.2018

  Jara

  Máš pravdu, Němci již připravují verzi velitelského vozidla, o tom se ví a mluví. Ale to je bohužel vše. AČR poptává v základu kromě bojových vozidel pěchoty a velitelských ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jara

  Máš pravdu, Němci již připravují verzi velitelského vozidla, o tom se ví a mluví. Ale to je bohužel vše. AČR poptává v základu kromě bojových vozidel pěchoty a velitelských bojových vozidel pěchoty i několik průzkumných vozidel, vozidel řízení palby, ženijních vozidel, vyprošťovacích vozidel, zdravotnických/sanitních vozidel a o těch nic slyšet není. Hlavně Němci tolik verzí nepotřebují protože na to mají jinou techniku....my nee..... Jak píše Skelet, zatím je to málo!

  A prosím přestaňme tu Pumu glorifikovat. Už při testech které předcházely zavedení do Bundeswehru byly u Pumy problémy s komunikací a přenosem dat, se systémem řízení palby nebo s nočním viděním. Samozřejmě měli dost času na vyladění tak věřme tomu že se Puma povedla....

  Ovšem to že v našich mediích plných nadšení a PR článků o Pumě je jen chvála, neznamená že je to tak i v Německu:

  https://www.n-tv.de/politik/Pu...
  Skrýt celý příspěvek

 • skelet
  21:44 03.05.2018

  Jara: no a o tom to je. Dokud to nebudu vědět, tak bohužel Puma je v tomto u mě dole s Ascodem, protože další to má, druhý to deklaruje.
  A velitelská verze mě tak trochu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jara: no a o tom to je. Dokud to nebudu vědět, tak bohužel Puma je v tomto u mě dole s Ascodem, protože další to má, druhý to deklaruje.
  A velitelská verze mě tak trochu neuspokojuje, plus už teď víme, že Puma nebude mít vyprošťovák, ten půjde na naše triko :)
  Skrýt celý příspěvek

 • Jara
  21:41 03.05.2018

  Skelet
  A co vám mame odpovědět nejsme konstruktéři PSM.... první se vždy objednává verze s kanoném počkejte na druhou sérii uvidime ... Jo a mimochodem existují dvě verze bvp a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Skelet
  A co vám mame odpovědět nejsme konstruktéři PSM.... první se vždy objednává verze s kanoném počkejte na druhou sérii uvidime ... Jo a mimochodem existují dvě verze bvp a velitelská ....
  Skrýt celý příspěvek

 • skelet
  21:40 03.05.2018

  (tady fakt chybí edit)
  Jara: možná je drahá, možná ne. Samo o sobě je to jedno, protože by to mělo být jeden z rozhodujících faktorů. A buď jím projde nebo ne.

  (tady fakt chybí edit)
  Jara: možná je drahá, možná ne. Samo o sobě je to jedno, protože by to mělo být jeden z rozhodujících faktorů. A buď jím projde nebo ne.

 • skelet
  21:38 03.05.2018

  Rase: mi neodpověděl na nic. Údajně, prý, možná.. to fakt není odpověď.

  Rase: mi neodpověděl na nic. Údajně, prý, možná.. to fakt není odpověď.

 • Jara
  21:37 03.05.2018

  Ono co se nakonec vybere závisí na hodně faktorech jen mi vadí že se z pumy dělá nějaká dráha náročná hračka

  Ono co se nakonec vybere závisí na hodně faktorech jen mi vadí že se z pumy dělá nějaká dráha náročná hračka

 • Jara
  21:35 03.05.2018

  Skelet na ty varianty vám odpověděl Rase
  Jaké technologie jsou podle vás náročné na provoz? Motor pumy? Hydropneumatika( mimochodem to není nic nového ) převodovka ??? Puma má ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Skelet na ty varianty vám odpověděl Rase
  Jaké technologie jsou podle vás náročné na provoz? Motor pumy? Hydropneumatika( mimochodem to není nic nového ) převodovka ??? Puma má moderní unikátní konstrukci ale konstrukce samotná náročná na provoz není !
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  21:26 03.05.2018

  skelet:
  však jo, zatím je příliš moc neznámých, na nějaké konkrétní závěry. Obecně jsem docela dost rád, že se primárně mluví o těchto čtyřech vozidlech. Všechny jsou docela v ...
  Zobrazit celý příspěvek

  skelet:
  však jo, zatím je příliš moc neznámých, na nějaké konkrétní závěry. Obecně jsem docela dost rád, že se primárně mluví o těchto čtyřech vozidlech. Všechny jsou docela v pohodě. ps. pokud jde o cenu bez věže, tak bych si spíš vsadil že vede Lynx. Myslím že MALI říkal, že prezentovaný Ascod nebyl nejlevnější. Právě věž Lance je docela dost drahá, tak bez věže by byla cena Lynxe velice zajímavá. Ale jak říkám, pro mě je všude moc neznámých
  Skrýt celý příspěvek

 • skelet
  21:24 03.05.2018

  Jara: nikdo na Pumu nehází špínu. Ale je prostě prošpikovaná moderními technologiemi, tak se tam čekají větší náklady na provoz.
  Ono těch 10 až 20% nákladů navrch může hodit za ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jara: nikdo na Pumu nehází špínu. Ale je prostě prošpikovaná moderními technologiemi, tak se tam čekají větší náklady na provoz.
  Ono těch 10 až 20% nákladů navrch může hodit za těch několik desítek let provozu obrovskou částku. Takže je třeba to brát v úvahu, plus je třeba brát v úvahu i rozvoj (modifikace).

  A stále čekám na ty varianty Pumy pro Bundeswehr, a od kdy je bude zavádět.
  Skrýt celý příspěvek

 • Clanek
  21:21 03.05.2018

  @skelet
  Tak tak, a kdybyste zapomeli, nebojte, clanek ty naklady zase pripomene. :))

  @Jara
  Pockejme az puma nebude smrdet novotou, kolik peovozuschopnych bude pum bundeswehru ...
  Zobrazit celý příspěvek

  @skelet
  Tak tak, a kdybyste zapomeli, nebojte, clanek ty naklady zase pripomene. :))

  @Jara
  Pockejme az puma nebude smrdet novotou, kolik peovozuschopnych bude pum bundeswehru za 5-10 let.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jara
  21:16 03.05.2018

  Proč se tady pořad o pumě hovoří jako o ničem co má nadpozemsky drahý provoz????
  Ten rozdíl muže být 10 20 procent anebo taky nakonec muže vyjít levněji .....
  Mimochodem furt se ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Proč se tady pořad o pumě hovoří jako o ničem co má nadpozemsky drahý provoz????
  Ten rozdíl muže být 10 20 procent anebo taky nakonec muže vyjít levněji .....
  Mimochodem furt se hází špína na BW ale o pume nic . To je šok ono to funguje !!
  Skrýt celý příspěvek

 • skelet
  21:12 03.05.2018

  Rase: na věž se vykašli. Klidně si můžeš objednat Pumu s Turrou. Ty befka jsou si poměrně hodně podobná a krom Ascodu vyloženě botu neuděláme.
  Takže podstatné je:
  1) kolik to ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Rase: na věž se vykašli. Klidně si můžeš objednat Pumu s Turrou. Ty befka jsou si poměrně hodně podobná a krom Ascodu vyloženě botu neuděláme.
  Takže podstatné je:
  1) kolik to bude stát
  2) kde se to bude vyrábět (vyrábět ne montovat)
  3) kolik bude stát vývoj modifikací
  4) kolik budou stát modifikace

  Puma může být hypersuper cool, ale taky můžeme zjistit, že úprava na ambulanci bude stát tolik, že se nám protočí panenky, protože konstrukce s tím prostě nepočítala.

  no a ktomu musíš přihodit i Clankovi oblíbené náklady na provoz, během celé životnosti.
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  21:07 03.05.2018

  skelet:
  drtivá většina poptávaných vozidel mají mít bojovou věž. Tedy primárně bysme měli hledat ideální bojové vozidlo. Budu ale rád, když do užšího kola postoupí Lynx a Puma. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  skelet:
  drtivá většina poptávaných vozidel mají mít bojovou věž. Tedy primárně bysme měli hledat ideální bojové vozidlo. Budu ale rád, když do užšího kola postoupí Lynx a Puma. Obě to jsou zajímavé mašiny a hlavně mají pořádnou věž (to je pro mě priorita).
  ps. němci ty specializované varianty budou chtít, jen ještě nemají hotovou ani první várku bojových vozidel, tak nepředbíhejme. Do roku 2020 času dost. PSM už prý má nachystané plány na ona specializovaná vozidla (neviděl jsem, nevím).
  Skrýt celý příspěvek

 • Jara
  21:07 03.05.2018

  Kolt
  Cv zůstává u V8 scania i u mk 4,takže motor už dál vykonově nepůjde nebo proč ne ,ale asi by se nechtěly na posadkách měnit motory po etapě a’lá Dakar

  Kolt
  Cv zůstává u V8 scania i u mk 4,takže motor už dál vykonově nepůjde nebo proč ne ,ale asi by se nechtěly na posadkách měnit motory po etapě a’lá Dakar

 • Jara
  21:02 03.05.2018

  Marcus
  Jednu těžkou brigádu ( kompletně na pásech a s tanky) doplněnou jednou “záložní/expediční” a líbí se mi tenhle koncept ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Marcus
  Jednu těžkou brigádu ( kompletně na pásech a s tanky) doplněnou jednou “záložní/expediční” a líbí se mi tenhle koncept
  http://www.armadninoviny.cz/br...

  Ale jen tak přemýšlím nahlas samozřejmě jsem otevřen diskuzi a jakýmkoli připomínkám
  Skrýt celý příspěvek

 • skelet
  20:57 03.05.2018

  tomas.kotnour: ono ani nejde o to jaké mají varianty, ale jde o to, že se dá ten základ modifikovat k obrazu našemu. Což u CV90 víme jistě (byť to není výkonově žádný zázrak), Lynx ...
  Zobrazit celý příspěvek

  tomas.kotnour: ono ani nejde o to jaké mají varianty, ale jde o to, že se dá ten základ modifikovat k obrazu našemu. Což u CV90 víme jistě (byť to není výkonově žádný zázrak), Lynx má tuto možnost v zárodku (modularita), Puma zatím ani teoreticky (nebo spíše velká neznámá).
  Takže holt to chce méně fandovství a více chladnokrevného počítání. Na nějaké věže se třeba můžeme vykašlat, protože ty si na podvozek můžeme osadit jakékoliv. Třebas i slovenskou Turru :)
  například:
  výkony :1.Puma, 2. CV90 a Lynx, 3. Ascod
  modularita: 1.CV90, 2.Lynx, 3. Puma a Ascod
  náklady (bez věže): 1.Ascod, 2. CV90, 3. Lynx, 4. Puma
  výzbroj (celkově): 1.CV90, 2.Puma, 3.Ascod a Lynx
  výzbroj (BVP). 1.Puma, 2.CV90 a Lynx, 3.Ascod
  atd.
  Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  20:48 03.05.2018

  skelet, já vím a souhlasím. Nicméně je také nutné říci, že Lynx má jen teoreticky, protože ve skutečnosti není certifikovaný ani jako BVP ;-) Takže jediný, kdo ty varianty skutečně ...
  Zobrazit celý příspěvek

  skelet, já vím a souhlasím. Nicméně je také nutné říci, že Lynx má jen teoreticky, protože ve skutečnosti není certifikovaný ani jako BVP ;-) Takže jediný, kdo ty varianty skutečně fyzicky má (dokonce včetně certifikací), je CV90. Ale jakkoli mám CV90 hodně rád, mám obavu, že pokud u něj nedojde k zásadnímu přepracování podvozku, aby skutečně bez problémů zvládl 40+ tun, a k remotorizaci, tak už je prostě za zenitem. První by *měla* řešit verse Mk. IV, druhé sice teoreticky také, ale stále se stejným motorem (nepletu-li se). Čili výkonově a nosností už CV90 za německými stroji dosti pokulhává :-(
  Skrýt celý příspěvek

 • tomas.kotnour
  20:42 03.05.2018

  Otázka je, jak tyto existující varianty odpovídají našim požadavkům. Když se podíváme na všechna kolová průzkumná vozidla na podvozku 8x8, tak kolik z nich odpovídá našemu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Otázka je, jak tyto existující varianty odpovídají našim požadavkům. Když se podíváme na všechna kolová průzkumná vozidla na podvozku 8x8, tak kolik z nich odpovídá našemu KBV-PZLOK.
  Skrýt celý příspěvek

 • skelet
  20:23 03.05.2018

  Kolt: ono jde o to, že CV90 má vyvinuto, Lynx je nabízen i ve všech modifikacích co chceme (plus nabízejí střední tank, viz. Mali). Ascod má prd, Puma jednou, možná asi..

  Kolt: ono jde o to, že CV90 má vyvinuto, Lynx je nabízen i ve všech modifikacích co chceme (plus nabízejí střední tank, viz. Mali). Ascod má prd, Puma jednou, možná asi..

 • KOLT
  20:21 03.05.2018

  Marcus, já vcelku nemám problém s tím, že by 7. mbr nebyla certifikovaná podle norem NATO, také ji vnímám spíš jako prostředek teritoriální obrany. Což samozřejmě neznamená, že ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Marcus, já vcelku nemám problém s tím, že by 7. mbr nebyla certifikovaná podle norem NATO, také ji vnímám spíš jako prostředek teritoriální obrany. Což samozřejmě neznamená, že bych ji nechtěl mít co nejsilnější. Nicméně zda bude silnější s třiceti MBT nebo se třemi plně vyzbrojenými mpr včetně vozidel palebné podpory na podvozku IVF, úplně posoudit nedokážu. Byť jisté podezření mám, a asi by se vám líbilo ;-)

  Jara, díky. Kde je červnající se smajlík :-)
  Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  20:17 03.05.2018

  skelet, mám dojem, že v dlouhodobějším výhledu s nimi počítá i BW, nevím, jestli nějaké nemají být i v druhé objednávce (což bude Puma v +- stejné versi jako bychom kupovali). ...
  Zobrazit celý příspěvek

  skelet, mám dojem, že v dlouhodobějším výhledu s nimi počítá i BW, nevím, jestli nějaké nemají být i v druhé objednávce (což bude Puma v +- stejné versi jako bychom kupovali). Nicméně v tomhle samozřejmě máte pravdu, včetně toho, že přesně na tohle upozorňoval MALI. Právě proto psal, že Lynx jakožto podvozková platforma je pro nás asi lepší. Hodně záleží na tom, jak k tomu bude přistupovat PSM.

  Marcus, mám dojem, že Jara se přepsal a jen zaměnil číslici, ne brigády :-)
  Skrýt celý příspěvek

 • skelet
  20:11 03.05.2018

  Jara: jaké a od kdy?

  Jara: jaké a od kdy?

 • Jara
  20:10 03.05.2018

  Skelet
  To že BW při první objednávce nekoupil spec. verze neznamená že s nimi nepočítá ...počítá!

  Skelet
  To že BW při první objednávce nekoupil spec. verze neznamená že s nimi nepočítá ...počítá!

 • Marcus
  20:09 03.05.2018

  Jara

  To co jsem psal je zatím poslední plán výstavby:
  Chrudim na výsadkový pluk do kategorie sil okamžité reakce
  4. brigáda rychlého nasazení jako lehká brigáda
  7. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jara

  To co jsem psal je zatím poslední plán výstavby:
  Chrudim na výsadkový pluk do kategorie sil okamžité reakce
  4. brigáda rychlého nasazení jako lehká brigáda
  7. mechanizovaná brigáda jako to nejtěžší.

  4. brigáda rychlého nasazení vůbec nemá být obdobou plné těžké, ale s Pandury spíše obdoba Stryker brigade! Žádná IFV...
  To co psal KOLT je Armored Brigade postavená na kombinaci IFT a MBT. Nevím že by tam byly KBVP nebo že by je tam KOLT navrhoval dosadit.....
  Skrýt celý příspěvek

 • Jara
  20:07 03.05.2018

  Marcus
  Ano souhlas musíme vybudovat letectvo i PVO
  Absultni souhlas!! Jen jsem si pro zjednodušení vysekl pozemní síly a napsal jsem jen takovou svoji úvahu

  Marcus
  Ano souhlas musíme vybudovat letectvo i PVO
  Absultni souhlas!! Jen jsem si pro zjednodušení vysekl pozemní síly a napsal jsem jen takovou svoji úvahu

 • skelet
  20:02 03.05.2018

  Jara: CV90 je zde 25let, když tak :D
  A je to nepodstatné. Podstatné je, že Puma nic nemá a Německo asi samo o sobě ani nic na jeho bázi nechystá. Takže vše půjde za námi, přičemž ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jara: CV90 je zde 25let, když tak :D
  A je to nepodstatné. Podstatné je, že Puma nic nemá a Německo asi samo o sobě ani nic na jeho bázi nechystá. Takže vše půjde za námi, přičemž je otázkou jaké modifikace bude umožňovat korba samotná (včetně možného prodloužení podvozku).
  To jsou prostě faktory s kterými je třeba počítat a přihlížet k nim.
  Skrýt celý příspěvek

 • Marcus
  19:58 03.05.2018

  Jara

  Já souhlasím s tím že by jsme se měli být schopni sami bránit, a nejen 7. mechanizovaná brigáda, ale celá AČR by měla mít ambici se sami bránit co nejlépe! Ale musíme si ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jara

  Já souhlasím s tím že by jsme se měli být schopni sami bránit, a nejen 7. mechanizovaná brigáda, ale celá AČR by měla mít ambici se sami bránit co nejlépe! Ale musíme si uvědomit dvě věci:
  1. Je rozdíl se bránit a ubránit. Bránit se je prostě že budeme efektivně schopni operovat a bojovat na našem území co po nejdelší dobu bez pomoci z venku. To by měla zajistit 7.mbr. Ale ubránit se sami prostě nemáme šanci, bez spojenců i kdyby jsme měli stovky MBT, tak se neubráníme!
  2. MBT není klíčovým prvkem pro naši obranu! Tím by mělo být letectvo a PVO. Pokud neudržíme kontrolu nad vzduchem a nebudeme schopni odvracet útoky lectva nebo řízených střel na naše armádní objekty a infrastrukturu, můžeme mít stovky MBT a budou nám k ničemu! Ani pro 7.mbr není MBT klíčovým, tím je v první řadě kvalitní IFV a kvalitně vyzbrojená a vycvičená pěchota v nich!
  Skrýt celý příspěvek

 • Jara
  19:57 03.05.2018

  Skelet puma je na začátku cv 90 je tady čtyřicet let!

  Skelet puma je na začátku cv 90 je tady čtyřicet let!

 • skelet
  19:56 03.05.2018

  Ve svém porovnávání zapomínáte na specializované verze, a tam tahá Puma a Ascod za kratší konec. CV90 nabízí prakticky všechny požadované verze, Lynx je nabízen jako modulární. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ve svém porovnávání zapomínáte na specializované verze, a tam tahá Puma a Ascod za kratší konec. CV90 nabízí prakticky všechny požadované verze, Lynx je nabízen jako modulární. Pumu si musíme překopat sami (a kdo ví co by nás u toho čekalo, když s tím Němci nepočítali) a Ascod.. to je prostě outsider.
  Takže najednou se do popředí dostává šedivák CV90 a Lynx. (a Lynxem dost operoval Mali, ne?)
  Skrýt celý příspěvek

 • Jara
  19:52 03.05.2018

  Marcus
  Já osobně bych Chrudim viděl nejraději pod speciálními silamy
  4 brigáda by byla obdoba plné těžké, jak psal kolt tedy kombinaci s pasovymi IFV( místo tanku) dva prapory ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Marcus
  Já osobně bych Chrudim viděl nejraději pod speciálními silamy
  4 brigáda by byla obdoba plné těžké, jak psal kolt tedy kombinaci s pasovymi IFV( místo tanku) dva prapory BVP a dva KBVP
  Skrýt celý příspěvek

 • Jara
  19:46 03.05.2018

  Kolt
  S vámi je radost diskutovat:))
  Jen bych ještě doplnil to že jak už jsem tady mnohokrát psal v případě výběru pumy a spolupráce na tomto programu by jsme mohli tlačit dolů ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Kolt
  S vámi je radost diskutovat:))
  Jen bych ještě doplnil to že jak už jsem tady mnohokrát psal v případě výběru pumy a spolupráce na tomto programu by jsme mohli tlačit dolů náklady na modernizace, nemuseli bychom je řešit samy ale s BW a to by mohlo být zajímavé a nakonec i to že by jsme se při této spolupráci naučily starat o moderní techniku
  Skrýt celý příspěvek

 • Marcus
  19:44 03.05.2018

  Chápu že Chrudim, potažmo po rozšíření na pluk, by jako součást sil velmi rychlé reakce NATO musela splňovat jakési standarty NATO aby bylo jasné čo tam vkládáme.
  Pochopil bych ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Chápu že Chrudim, potažmo po rozšíření na pluk, by jako součást sil velmi rychlé reakce NATO musela splňovat jakési standarty NATO aby bylo jasné čo tam vkládáme.
  Pochopil bych kdyby jsme 4.brigádu rychlého nasazení postavili ala SBTC, pro případ že by musela být nasazena v zahraničí.
  Ale pokud 7. mechanizovanou brigádu máme mít hlavně pro teritoriální obranu a nemá být jako taková k dispozici NATO, je potřeba aby byla stavěná podle jakýchsi standart NATO? Jak píše KOLT, tlačí nás k tomu něco?
  Je potřeba být papeštější než papež, když ani staré země toto tak nemají? Proč by nemohla být postavena na konceptu RSG bez MBT?
  Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  19:28 03.05.2018

  Jara, o tom žádná :-)

  Jara, o tom žádná :-)

 • KOLT
  19:28 03.05.2018

  Ještě se vrátím k cenám provozu :-) Srovnání Pumy a třeba Lynxe pomocí Audi A6 v plné palbě a Škody Octavia ve standardu je prostě nesmysl. Pokud bych už chtěl něco porovnávat, tak ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ještě se vrátím k cenám provozu :-) Srovnání Pumy a třeba Lynxe pomocí Audi A6 v plné palbě a Škody Octavia ve standardu je prostě nesmysl. Pokud bych už chtěl něco porovnávat, tak třeba Mercedesy G vs GLS. V Géčku se budete víc mačkat. V "plné palbě" můžete mít oba. Dokonce si do GLS můžete dát žravější motor, ačkoliv při podobné jízdní dynamice na silnici bude prostě Géčko žrát víc. Jenže jak s tím začnete jezdit v těžkém terénu, zjistíte, že na silnici a v lehkém terénu provozně náročnější Géčko bude náhle stát méně – prostě proto, že je tomu terénu přizpůsobené. Včetně toho podvozku, díky čemuž mnohem méně trpí ostatní části vozidla.

  Samozřejmě ani tohle přirovnání není úplně přesné, protože i ostatní vozidla v tendru jsou na jízdu v těžkém terénu přizpůsobená. Nicméně tím jen chci naznačit, že provozní náročnost hydraulického odpružení nemusí být zdaleka o tolik větší než v případě klasického (případně vylepšeného u CV90 Mk.IV). Prostě se to vrátí jinde. Pěkně je to vidět i u toho uložení PTŘS u Pumy (a asi i Lynxe), které je téměř jistě vyřešené o poznání lépe než u ASCODu.

  Co se týče spotřeby, tak tam se můžeme jen dohadovat. Lynx se silnějším motorem může klidně žrát víc než Puma. A motor CV90 už je asi dost na limitu, jak psal Jara. Zato motor Pumy dokázali páni inženýři vyladit na 1000 kW, údajně bez zvýšení spotřeby... rezerva je tam prostě o poznání větší. Stejně tak v nosnosti podvozku. Z tohohle pohledu je CV90 naopak na hranici svých možností, podvozkových i motorických. A proto bych z něj moc nadšený nebyl, jakkoliv se mi líbí a souhlasím s Marcusem, že na rozdíl od dvojice ASCOD a Lynx to není velké jak stodola.)

  Jinak pokud bude přístup AČR k udržování techniky stejný jako doposavad, budeme mít problém udržet jakékoliv z těch vozidel! Jestli mezi nimi bude v provozní náročnosti rozdíl nějakých 10 % už nehraje roli :-/

  Chápu, co psal MALI, že jakožto podvozková platforma by pro AČR byl asi nejlepší Lynx (velká reserva v nosnosti, dobrý přístup výrobce, postačující počet výsadku, relativně nízká provozní náročnost...). Jakožto BVP asi Puma nemá moc konkurenci (OK, Namer by ji zbaštil k snídani ;-) ). Čili bych primárně vybíral z německé dvojice. Ze strategických i taktických důvodů.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jara
  19:21 03.05.2018

  Kolt
  Já bych si například plnohodnotnou těžkou brigádu přál a tlačit by nás k tomu měla vlastní ctižádost být schopni se bránit

  Kolt
  Já bych si například plnohodnotnou těžkou brigádu přál a tlačit by nás k tomu měla vlastní ctižádost být schopni se bránit

 • KOLT
  19:08 03.05.2018

  Pokud by se 7. mbr měla proměnit v plnohodnotnou těžkou brigádu, potřebovala by cca 240 pásových vozidel na podvozku IFV a cca 80 tanků. Neboli dva mechanizované prapory, každý s ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pokud by se 7. mbr měla proměnit v plnohodnotnou těžkou brigádu, potřebovala by cca 240 pásových vozidel na podvozku IFV a cca 80 tanků. Neboli dva mechanizované prapory, každý s tankovou rotou, a dva tankové prapory (IFV u nich mohou být třeba jedna četa pro průzkum, nebo celá rota). ABCT mají poměry IFV x MBT cca 3:1 až 2:1, asi ví proč.

  Otázkou je, zda chceme 7. mbr certifikovat podle standardů nato, případně zda nás k tomu něco/někdo tlačí.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jara
  17:11 03.05.2018

  Rase
  To jsou jen štěky AJAX nám může nabídnout jen vláda UK ne GDELS....

  Marcus
  My vám rozumíme jak myslíte tu koncepci AČR jenže vy vůbec nebereme v úvahu že ČR je bohatá ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Rase
  To jsou jen štěky AJAX nám může nabídnout jen vláda UK ne GDELS....

  Marcus
  My vám rozumíme jak myslíte tu koncepci AČR jenže vy vůbec nebereme v úvahu že ČR je bohatá země která si při závazku 2procent HDP muže dovolit tanky,raketomety delostrelectvo,více stíhačů a dokonce i bitevní vrtulníky .... já volám po jasné ale hlavně funkční mech brigády se skutečnou bojovou hodnotou peníze na to máme
  Skrýt celý příspěvek

 • Nesher
  16:18 03.05.2018

  Jenže těch 30 (spíše 40) tanků v rámci BÚU prostě roli hraje, dává to tomu útvaru (zvláště v útočných operacích) výrazně lepší možnosti.

  Jenže těch 30 (spíše 40) tanků v rámci BÚU prostě roli hraje, dává to tomu útvaru (zvláště v útočných operacích) výrazně lepší možnosti.

 • Marcus
  15:50 03.05.2018

  Nesher

  Nevim no, já bych řekl že prostě jen z politického hlediska vyhazovat penize za provoz 30 MBT je nesmysl. Dělostřelectvo taky bez náhrady přišlo o raketomety a nikdo po ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nesher

  Nevim no, já bych řekl že prostě jen z politického hlediska vyhazovat penize za provoz 30 MBT je nesmysl. Dělostřelectvo taky bez náhrady přišlo o raketomety a nikdo po tom ani neštěkl. MBT jsou prostě brány jako výkladní skříň, něco s čím se může armáda chlubit i když efektivita dost pokulhává.... Jen přijít někdo, kdo bude mít koule to říct nahlas, vysvětlit to a stát si za funkční koncepcí i bez MBT....
  Skrýt celý příspěvek

 • Marcus
  15:43 03.05.2018

  Clanek

  Souhlasím s tebou, že je oklešťování AČR už hrozné, ale MBT mi vychází jeko snad jediná možnost kterou by jsme mohli s klidem oželet. Letectvo, PVO, dělosdtřelectvo, IFV ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Clanek

  Souhlasím s tebou, že je oklešťování AČR už hrozné, ale MBT mi vychází jeko snad jediná možnost kterou by jsme mohli s klidem oželet. Letectvo, PVO, dělosdtřelectvo, IFV prostě nenahradíš.....

  Copak to co dnes nazýváme 7. mechanizovanou brigádou splňuje nějaké ty standarty NATO? Vlastně jen dva mechanizované, jeden lehký a jeden tankový prapor. Všechny podpůrné prapory a oddíly ji byly postupem času odebrány/zrušeny.... To jepodle NATO standartů? Je tu v tom někdo kovaný?
  Skrýt celý příspěvek

 • Nesher
  15:41 03.05.2018

  Marcus
  A úplně ideální je mít časem plnohodnotné BÚU. 7. brigáda zatím není certifikována pro NATO, jen pro obranu teritoria ČR, takže máme ještě pár let čas.
  Jeden tankový ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Marcus
  A úplně ideální je mít časem plnohodnotné BÚU. 7. brigáda zatím není certifikována pro NATO, jen pro obranu teritoria ČR, takže máme ještě pár let čas.
  Jeden tankový prapor prostě zvládneme, pravda ne teď, ale po roce 2025 by to zase neměl být takový problém. Do té doby bude stačit udržet jen tu schopnost s repasovanými T 72M4CZ
  Skrýt celý příspěvek

 • Marcus
  15:33 03.05.2018

  Nesher

  V současnosti to tvrdit můžeme, má me T72, i když jejich bojová hodnota je dost nízká. Ale do budoucna bych se nebál o MBT přijít a nahradit to větším množstvím ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nesher

  V současnosti to tvrdit můžeme, má me T72, i když jejich bojová hodnota je dost nízká. Ale do budoucna bych se nebál o MBT přijít a nahradit to větším množstvím doprovodných zbraní. To není ostuda. Ostuda je POKUD dnes deklarujeme že máme "těžkou"! To co máme ani zdaleka nedosahuje úrovně např. ABCT.

  Stále lepší mít plně bojeschopnou "lehčí" jednotku s nadstandartní palebnou silou než "těžkou" která bude trpět omezenými schopnostmi, která bude zbytečně vysávat kapacity z potřebenějších míst.
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  15:11 03.05.2018

  GDELS se opravdu snaží všelijak zpropagovat ASCOD 2, tentokrát se odvolávají na britský projekt ...
  Zobrazit celý příspěvek

  GDELS se opravdu snaží všelijak zpropagovat ASCOD 2, tentokrát se odvolávají na britský projekt AJAX:

  https://www.securitymagazin.cz...
  Skrýt celý příspěvek

 • Nesher
  14:33 03.05.2018

  Marcus
  Problém to není, jen to musíme deklarovat a pak se nedivit, že budeme mít ostudu.
  A to ne proto, že nemáme tanky, ale proto, že celou dobu tvrdíme, že nabízíme těžké BÚU.

  Marcus
  Problém to není, jen to musíme deklarovat a pak se nedivit, že budeme mít ostudu.
  A to ne proto, že nemáme tanky, ale proto, že celou dobu tvrdíme, že nabízíme těžké BÚU.

 • Clanek
  14:33 03.05.2018

  Na jednu stranu jsem zastance toho nez udrzovat smesne pocty MBT (treba tech 30) radeji vzit 60x Puma a upravit tomu taktiku. Na stranu druhou me ale unavuje to vecne a nekonecne ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Na jednu stranu jsem zastance toho nez udrzovat smesne pocty MBT (treba tech 30) radeji vzit 60x Puma a upravit tomu taktiku. Na stranu druhou me ale unavuje to vecne a nekonecne skrtani dalsich a dalsich schopnosti. Uz tak je nase armada oklestena az na kost, pripravit se o dalsi schopnost se mi proste prici z principu.
  Skrýt celý příspěvek

 • Marcus
  14:16 03.05.2018

  Clanek

  Ale tech 16 Leo2 jsou pujčené od Němců, ne?

  Otázkou je z jakého důvodu se k tomu Nizozemci odhodlali? Ale neviděl bych jako takový problém že by jsme byli bez MBT....

  Clanek

  Ale tech 16 Leo2 jsou pujčené od Němců, ne?

  Otázkou je z jakého důvodu se k tomu Nizozemci odhodlali? Ale neviděl bych jako takový problém že by jsme byli bez MBT....

 • Clanek
  14:11 03.05.2018

  @Nesher
  "Jinak menší země (řekněme našeho typu), buď MBT mají (Norsko, Dánsko, Nizozemsko....), nebo nedeklarují, že mají těžkou mechanizovanou brigádu (např. Belgie)."

  Pokud ...
  Zobrazit celý příspěvek

  @Nesher
  "Jinak menší země (řekněme našeho typu), buď MBT mají (Norsko, Dánsko, Nizozemsko....), nebo nedeklarují, že mají těžkou mechanizovanou brigádu (např. Belgie)."

  Pokud vim tak uz ani Nizozemsko nema tezkou mechanizovanou brigadu, vlastne nema tezke mechanizovane nic. Pouze buduje spolecny batalion s Nemeckem, a i v te je jen jedna company toho batalionu (16 leopardu 2) nizozemska, necelych 100 muzu. Ano, i tak muzou vypadat obrnene sily 15 milionoveho statu s ekonomickym vykonem typickym pro zapadni evropu. Vse ostatni Nizozemske je uz jen lehke a na CV90 stojici.
  Skrýt celý příspěvek

 • tomas.kotnour
  14:02 03.05.2018

  NATO má poměrně komplexní metodiku stanovování bojové síly a schopností jednotlivých útvarů, které jsou nasazeny do boje. Včetně stanovení možností jejich doplnění v případě ...
  Zobrazit celý příspěvek

  NATO má poměrně komplexní metodiku stanovování bojové síly a schopností jednotlivých útvarů, které jsou nasazeny do boje. Včetně stanovení možností jejich doplnění v případě utrpěných ztrát. Takže o nějaká překvapení velení bych se nebál. Ono se stačí podívat, jak vypadají cvičení v Hohenfelsu, to jsou také pěkné mixy.
  Skrýt celý příspěvek

 • Nesher
  13:17 03.05.2018

  Rase
  Ano, to by mohlo být řešení, tedy po nějakou dobu než se dokončí prioritnější programy.
  Jinak je fakt, že ten tlak na unifikaci není velký. On třeba i francouzský a americký ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Rase
  Ano, to by mohlo být řešení, tedy po nějakou dobu než se dokončí prioritnější programy.
  Jinak je fakt, že ten tlak na unifikaci není velký. On třeba i francouzský a americký prapor jsou dvě hodně rozdílné věci. Navíc např. v případě Francie si nejsem jist zda její "těžké" pluky odpovídají NATO standardům, Francouzům zase chybí těžká BVP.
  Ono je to asi tím (malá unifikace), že NATO není Varšavská smlouva, tehdy dokonce ČSLA nemohla zařadit do výzbroje nic co Rusové před tím neschválili.
  Ale tím že se tu vymezuji proti náhradě MBT BVP s tankovým kanónem nechci říct, že bych měl něco proti vozidlům palebné podpory, nicméně nikoliv na pásech, ale na kolech. Podle mě Pandur s kanónem 90 nebo 105 mm je něco co u 4. brigády citelně chybí a standardy NATO to u lehké mechanizované brigády vyžadují, viz. právě Belgie.
  Skrýt celý příspěvek

 • Marcus
  13:11 03.05.2018

  Rase

  Větší unifikace neprojde politicky a ekonomicky.... a to hlavně přes velké státy NATO. Zjímalo by mě jak tuto standartizaci splňují i země typu USA, Francie, Itálie, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Rase

  Větší unifikace neprojde politicky a ekonomicky.... a to hlavně přes velké státy NATO. Zjímalo by mě jak tuto standartizaci splňují i země typu USA, Francie, Itálie, Turecko,.... každá země má zcela jinou koncepci armády. My prakticky nemáme žádnou, takže bych se nebál že by jsme ji do budoucna postavili bez MBT.

  Spíš se bojím aby jsme tabulkově neměli 60 MBT a pak v krizi že nezjistili že provozuschopných je jen 10 a osádky si z nic vystělili jednou za rok...
  ....když má teď za konjuktury tyto problémy Bundeswehr, co teprv AČR v budoucnu.
  Skrýt celý příspěvek

 • Marcus
  13:03 03.05.2018

  Nesher

  Takže jde vlastně o rozdělení podle BCT jen se to jmenuje jinak? Něco podobného u nás může spňovat tabulkově jen Chrudim....

  O tom že standartizace v rámci NATO má ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nesher

  Takže jde vlastně o rozdělení podle BCT jen se to jmenuje jinak? Něco podobného u nás může spňovat tabulkově jen Chrudim....

  O tom že standartizace v rámci NATO má logiku nepřu. To rozhodně má. Jen pokud se i jiné mle země nevydají cestou MBT a "těžkých brigád" nevidím proč my by jsme museli. Ale jak říkám, nerozumím tomu!

  Jen jestli se tu zase nedostáváme z hlediska vojenského do hlediska politického? Něco co máme, co pochybuji že teď to něco splňuje, budeme se snažit za každou cenu udržet, i když to bude drahé a neefektivní, jen aby jsme nevypadali za blbce a splnili jsme tabulky. Některé země v NATO ale MBT a těžké brigády nemají a jen je sdílejí s věšími sousedy, ne? To by mohlo být u nás pro změnu efektivní, ale těžko asi politicky průchodné.
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  12:57 03.05.2018

  Nesher:
  najednou ten leasing Leo 2A7EU nevypadá až tak blbě - rychlé získání MBT pro odškrtnutí aliančních požadavků. Stejně bych ale řešil MBT až po té, co budeme mít vyřešené ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nesher:
  najednou ten leasing Leo 2A7EU nevypadá až tak blbě - rychlé získání MBT pro odškrtnutí aliančních požadavků. Stejně bych ale řešil MBT až po té, co budeme mít vyřešené BVP. Vrtá mi hlavou, proč není větší tlak na unifikaci počtů vojáků a techniky v jednotkách NATO. Přeci jen Česká brigáda (i prapor) je úplně jinde než u Bundeswehru, USA a podobně. Z konceptu vojsk Varšavské smlouvy sme se pořád ještě neodstřihli. Aby se pak nestalo, že velitelství NATO bude počítat, že máme cca 40 tanků, ale my tam pošleme jen cca 30
  Skrýt celý příspěvek

 • Nesher
  12:28 03.05.2018

  Marcus
  Bohužel, žádné podklady nemám, jen jsem to kdesi četl, co si vybavuji, tak NATO má definované základní parametry jednotlivých typů brigád, divizí, pluků....
  Jinak menší ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Marcus
  Bohužel, žádné podklady nemám, jen jsem to kdesi četl, co si vybavuji, tak NATO má definované základní parametry jednotlivých typů brigád, divizí, pluků....
  Jinak menší země (řekněme našeho typu), buď MBT mají (Norsko, Dánsko, Nizozemsko....), nebo nedeklarují, že mají těžkou mechanizovanou brigádu (např. Belgie). Takže řešení jsou dvě, buď prohlásíme 7. brigádu za něco jako mechanizovanou pěchotu, nebo někdy budeme muset koupit MBT. To první řešení má úskalí v tom, že budeme v Bruselu vypadat jako pitomci, kteří spoustu let něco deklarují a pak si vzpomenou, že je to vlastně jinak. Což v dnešní situaci není moc dobrý nápad, už takhle jsme pomalu za černé pasažéry.
  Jinak ty základní požadované parametry mají celkem logiku. Představte si, že probíhá velký symetrický konflikt, ČR posílá do boje 7. mech. brigádu ve vámi navrhovaném složení, když dorazí na místo je ihned nasazena do boje (situace je kritická, NATO linii drží z posledních sil) jako součást narychlo složeného sboru pod velením amerického generála, ten je celý blažený, že má čerstvou těžkou brigádu a rozhodne se ji použít v rámci místního protiútoku, který má cíl stabilizovat situaci a odlehčit obraně. A protože je 7. brigáda ve všech dokumentech typizovaná jako těžká (ČR garantuje těžké BÚU), tak bude mírně řečeno překvapen ve chvíli kdy mu český plukovník oznámí, že žádný protiútok nebude neboť nemá reálně proti nepřátelským MBT co nasadit a on nemá mandát od vlády ČR spáchat s celou brigádou (cca 50% AČR) sebevraždu v první srážce. Touhle "povídkou" chci jen říci, že ty certifikace a normy mají svůj hluboký smysl.
  Skrýt celý příspěvek

 • Marcus
  12:06 03.05.2018

  Nesher

  Přiznám se že v NATO standardech se neorientuju, ještě tak BCT, ale NATO jsem nikdy nestudoval. Máš pro to nějaké podklady prosím?
  Jaké jsou tedy možnosti v tomto? Přeci ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nesher

  Přiznám se že v NATO standardech se neorientuju, ještě tak BCT, ale NATO jsem nikdy nestudoval. Máš pro to nějaké podklady prosím?
  Jaké jsou tedy možnosti v tomto? Přeci to není problém jen nás ale všech menších členských států NATO?
  Alternativa nahrazení MBT takzvanými "středními tanky" není možná???
  Skrýt celý příspěvek

 • Nesher
  11:34 03.05.2018

  Marcus
  Obávám se, že nebylo protože podle NATO standardů má mít těžká brigáda MBT, tohle by neprošlo certifikací.

  Marcus
  Obávám se, že nebylo protože podle NATO standardů má mít těžká brigáda MBT, tohle by neprošlo certifikací.

 • Marcus
  11:31 03.05.2018

  Rase

  MMWT je prostě turecký IFV podvozek s belgickou 105mm Cockerill věží v kooperaci s Pindadem. To samé co K21-105 nebo CV90-105 nebo CV90-120.

  V tomhle je zajímavé že ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Rase

  MMWT je prostě turecký IFV podvozek s belgickou 105mm Cockerill věží v kooperaci s Pindadem. To samé co K21-105 nebo CV90-105 nebo CV90-120.

  V tomhle je zajímavé že Pindad 105mm Cockeril narval i na Pandur od Strnadovců.... Netvrdilo se že to Pandur neunese?

  IFV s 105mm Cockerillem na novém IFV by v těžké brigádě byla lepší alternativa než nákup MBT.....
  Skrýt celý příspěvek

 • Marcus
  11:24 03.05.2018

  JiriR

  Souhlasím s tebou že T72 bych už neoživoval. Dokud to jen půjde bych se jich zbavil směrem na Ukrajinu, Blízký-Střední Východ nebo Afrika a tím kapitolu T72 uzavřel. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  JiriR

  Souhlasím s tebou že T72 bych už neoživoval. Dokud to jen půjde bych se jich zbavil směrem na Ukrajinu, Blízký-Střední Východ nebo Afrika a tím kapitolu T72 uzavřel.

  Nákup ojetých MBT v malém počtu nic neřeší. Musíš kompletně vybudovat zázemí pro MBT, stejně jako kdyby jsi kupoval 30 nových MBT, ale do budoucna máš stárnoucí ojetinu. To prostě nemá cenu. 30 MBT ať nových nebo jetých je zanedbatelná bojová hodnota která spíš honí ego a srdce a dává falešný pocit důležitosti. Mnohem větší efekt a bojovou hodnotu pro nás i spojence bude mít funkční, zásobená a připravená brigáda s špičkovými IFV Puma. Nebo ideálně brigáda s IFV které budou mít ve stavu i doprovodné minomety, děla, PVO na podvozku IFV.... logisticky méně náročné, mnohem více mobilní ;)
  Skrýt celý příspěvek

 • Marcus
  11:09 03.05.2018

  Jara

  Pardon, to Leo3 jsem přehlédl. To se omlouvám. Ale u Leo3 by to pro armádu stejná sebevražda jako s Leo2, né li větší. Ale Leo3 má aspoň potenciál do budoucna a to že je to ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jara

  Pardon, to Leo3 jsem přehlédl. To se omlouvám. Ale u Leo3 by to pro armádu stejná sebevražda jako s Leo2, né li větší. Ale Leo3 má aspoň potenciál do budoucna a to že je to ještě hudba budoucnosti dáva tak šanci na urovnání v AČR. Ale Leo2 už opravdu nee.

  Rase

  Díky za upozornění, to jsem přehlédl. Téma Leo2 by asi zde fakt nebylo dobré otvírat....
  Skrýt celý příspěvek

 • juhelak
  10:58 03.05.2018

  Jak uz tu nekde dole padlo..ona ta puma muze mit vetsi psychologicky efekt na pripadnem bojisti nez nejaky leopard 2. Je nenapadnejsi pohyblivejsi, senzorove neumim poměřit třeba s ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jak uz tu nekde dole padlo..ona ta puma muze mit vetsi psychologicky efekt na pripadnem bojisti nez nejaky leopard 2. Je nenapadnejsi pohyblivejsi, senzorove neumim poměřit třeba s A7, navíc ma ptřs a proti zive sile je ucelnejsi.. jiné bvp by se ji zrejme radsi vyhli, mtb ma vyhodu vetsi raže ale zas je dost mozne ze pumu ani nelokalizuji..

  Jen otázka..je nekde k porovnani třeba i tepelne vyzarovani a stopa u jednotlivých kandidatu? jak moc jsou na senzorech videt?
  Skrýt celý příspěvek

 • JiriR
  10:41 03.05.2018

  Jo čili jak píšu- řeč je o kolektivní obraně a z toho plynoucímu závazku. Pokud máš těžkou brigádu- není možné ji mít bez MBT. Kupovat nové MBT v počtu 30 ks se nevyplatí – silně ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jo čili jak píšu- řeč je o kolektivní obraně a z toho plynoucímu závazku. Pokud máš těžkou brigádu- není možné ji mít bez MBT. Kupovat nové MBT v počtu 30 ks se nevyplatí – silně nevyplatí. Jsou tři možnosti: 1) pořídit něco ojetého od Francie, Rakouska-30 ks, 2) leasing-30 ks (kdo má aktivní velké počty - abrams ? 3) modernizovat stávající m4cz- což je ale asi ta nejhorší a poslední varianta- v tomto počtu opět dost drahé a problematické- je už to starý stroj, základní pancíř je poplatný době- celkově problematický tehdejší výběr dodavatelů
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  10:40 03.05.2018

  Marcus:
  myslím že Jara mluvil o potencionální podobnosti mezi Pumou a Leo 3 (ne Leo 2). Leopardy bych víc nerozmazával, jináč se to zase zvrhne. Smysl by měly, pokud by nám je ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Marcus:
  myslím že Jara mluvil o potencionální podobnosti mezi Pumou a Leo 3 (ne Leo 2). Leopardy bych víc nerozmazával, jináč se to zase zvrhne. Smysl by měly, pokud by nám je dali k Pumám s nabídkou, která se neodmítá :-)
  Dám ale aktualitku. Indonésie objednala 100 středních tanků MMWT (Modern Medium Weight Tank) od turecké FNSS a místní PT Pindad. Základem konstrukce je bojové vozidlo pěchoty Kaplan (myslím že verze 30).
  Od GDELS už máme Pandury, od švédů toho máme spoustu, od Němců ještě nic (pořádného). Je docela škoda, že nám nic nenabídli Japonci a Korejci, přitom rozhodně mají co
  Skrýt celý příspěvek

 • Marcus
  10:39 03.05.2018

  JiriR

  Takovou věc nikdy nikdo neřekne. Nikdo neřekne chceme po vás MBT! Myslíte že řeknou i Slovákům, Maďarům, Slovincům, Lotyšům, Litevcům, Estóncům, Dánům, Nizozemcům, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  JiriR

  Takovou věc nikdy nikdo neřekne. Nikdo neřekne chceme po vás MBT! Myslíte že řeknou i Slovákům, Maďarům, Slovincům, Lotyšům, Litevcům, Estóncům, Dánům, Nizozemcům, Belgičanům chceme aby jste měli každý po 100 MBT?
  Jejich hlavní starostí aby jsme měli funční armádu a nebyli přítěží a měli připravené, certifikované, bojeschopné jednotky schopné spolupracovat se spojenci (secvičenost, schopnost komunikovat po stránce technické i jazykové, a pod.)
  Pokud budeme mít připravené síly rychlé reakce pro mise, a nějakou těžkou brigádu se západními IFV s kompletní podporou, tak budou v NATO štastní jak blecha. Ale MBT prostě po nás nikdo nechce. Je to spíš o populismu a honění ega stylu, sousedi MBT mají, tak je musíme mít taky! To je cesta do pekel. To je politika.... ne efektivní armáda!
  Skrýt celý příspěvek

 • JiriR
  10:19 03.05.2018

  To je Marcus dobrý pohled v rámci naší armády (a možná i obrany), ale pokud NATO „řekne“ postavte vaši těžkou brigádu vedle deseti dalších těžkých NATO brigád, my to uděláme a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To je Marcus dobrý pohled v rámci naší armády (a možná i obrany), ale pokud NATO „řekne“ postavte vaši těžkou brigádu vedle deseti dalších těžkých NATO brigád, my to uděláme a generálové řeknou..sakra kde máte MBT ? Tyhle věci samozřejmě i mění taktické plány našich bývalých „přátel“. :-) a jak jsem psal domácích úkolů od současných přátel.
  Skrýt celý příspěvek

 • Marcus
  10:18 03.05.2018

  Rase

  Souhlasím s tebou že Švédové sem výrobní linku nepřesunou, stejně jako Němci si ji potřebujou udržet doma.
  Ale nemůžu souhlasit s tvým tvrzením že za Gripeny od nás ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Rase

  Souhlasím s tebou že Švédové sem výrobní linku nepřesunou, stejně jako Němci si ji potřebujou udržet doma.
  Ale nemůžu souhlasit s tvým tvrzením že za Gripeny od nás nekoupili a co od nás koupí když my od nich koupíme IFV. Bren2 ani Tatrovky od nás nenakoupí ani němci za Pumy, ani Američani za ASCOD! Takhle to nefunguje. Stejně tak nemůžeš srovnávat Gripen a nové IFV. U Gripenu očekávat že montáž nebo její část by byla přesunuta k nám je nesmysl. U IFV jde o to aby koncová montáž proběhla u nás, což jednak dá šanci domácím dodavatelům ale hlavně to vytvoří domácí zázemí pro opravy a servis....
  .....Jak jsi už psal, nezávidím těm co bude zadávat výběrové řízení!

  S navázaností na jeden stát s tebou souhlasím. Chování švédů mi taky někdy moc nevoní, je ovšem otázka zda jsou to vždy jen oni nebo i zainteresovaní prostředníci, překupníci.....

  Výrobní linku na Lynxe bych oželel.... jak se mi kdysi líbil, od IDETu mám k němu odpor.....
  Skrýt celý příspěvek

 • Marcus
  10:03 03.05.2018

  Jara

  Shodností dílů s Leo2 bych ani nestraš! Děsí mě představa že by se toho někdo chytil. Leo2 je pro nás sebevražda! Tím opět nenapadám jeho kvality, ale argumenty pro jeho ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jara

  Shodností dílů s Leo2 bych ani nestraš! Děsí mě představa že by se toho někdo chytil. Leo2 je pro nás sebevražda! Tím opět nenapadám jeho kvality, ale argumenty pro jeho zařazení! V době kdy máme v plánu nakoupit jenom 210 vozidel na podvozku nového IFV, což si dovolím že bude zásadní přelom v naší armádě, náročnější než Gripen, Pandur, nebo cokoliv jiného tak říštit kapacity nákupem Leo2 je sebevražda! A to je plán jen na základní IFV vozidla. O jakýchkoliv vozidlech podpůrných bojových vozidlech stejně jako kdysi u Panduru ani stopy. To to zase zastanou tím že to naložína Tatru? Sem je potřeba se zaměřit a ne Leo2! To by celé navýšení rozpočtu sežraly samotné Přáslavice! Tam jsou rádi že ustájí staré T72! Prostě na 100 Leo2 nemáme a kupovat 30 Leo2, jen proto aby jsme měli ve stavu MBT a mohli si to odškrtnout populisticky u lidí, u NATO, nebo aby se tam vodili návštěvy na kukandu je nesmysl!
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  09:32 03.05.2018

  Jura99:
  už jsem to tady psal, BAE umožňuje u CV90 akorát tak svařit věž a všechno smontovat. Korby se vždycky dodávají z BAE Systems Hägglunds AB ve švédsku. Pochybuju, že by se ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jura99:
  už jsem to tady psal, BAE umožňuje u CV90 akorát tak svařit věž a všechno smontovat. Korby se vždycky dodávají z BAE Systems Hägglunds AB ve švédsku. Pochybuju, že by se švédi u nové verze zachovali jinak - byli by sami proti sobě (taky potřebují udržet pracovní místa doma). Myslím že v tomhle aspektu bude nejvstřícnější Rheinmetall, jelikož se Lynx nikde nevyrábí a tak jim o nic nejde. U něj bych si typnul, že by se korba mohla vyrábět v ČR a věž by se dovezla z německa. Co by nás nechalo vyrábět PSM nebo GDELS si netroufám odhadnout
  Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  08:05 03.05.2018

  Modernizace BMP je nesmysl, ale pokud se nepletu, naši mají tu soudnost, že to ani nikdo nenavrhuje. Puma je moderní stroj a může mít i psychologické dopady na bojišti (něco jako ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Modernizace BMP je nesmysl, ale pokud se nepletu, naši mají tu soudnost, že to ani nikdo nenavrhuje. Puma je moderní stroj a může mít i psychologické dopady na bojišti (něco jako kdysi Tigr, kterého málokdo kdy viděl, ale báli se ho všichni). CV90 Mk. IV se mi líbí taky a nejspíš by se dala přenést většina výroby vč. licence do ČR.
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  22:06 02.05.2018

  Marcus:
  v podstatě souhlasím. Vady CV90 očividně řeší verze Mk.IV (tedy lepší podvozek, větší nosnost, aktivní tlumení), a nevadí mi, že se ještě nevyrábí. Potenciál zde je velký ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Marcus:
  v podstatě souhlasím. Vady CV90 očividně řeší verze Mk.IV (tedy lepší podvozek, větší nosnost, aktivní tlumení), a nevadí mi, že se ještě nevyrábí. Potenciál zde je velký udyndat víc výroby v ČR. U tohoto vozidla ale vidím spíš problém v politickém apektu. Přeci jen AČR provozuje hodně techniky od Švédů, ale oni od nás ještě nic nekoupili - sliby za Gripeny se nenaplnily. Pokud tedy máme koupit i jejich BVP, tak ať přezbrojí armádu na Breny nebo Tatrovky (oboje nehrozí). Zkrátka moc se mi nelíbí představa, že by byla AČR tak moc vázaná na jeden stát.

  Jara:
  myslím že bylo zmiňováno, že co plánuje Rheinmetall na Lynx, půjde i na Pumu, tak klidně by mohlo být i to vozidlo palebné podpory se stotřicítkou, co plánuje Rheinmetall
  Skrýt celý příspěvek

 • Jara
  21:41 02.05.2018

  Marcus
  Já bych potenciál podvozku Pumy tolik nepodceňoval .....tipuji že leo 3 bude mít s pumou hodně společného

  Marcus
  Já bych potenciál podvozku Pumy tolik nepodceňoval .....tipuji že leo 3 bude mít s pumou hodně společného

 • Rase
  21:38 02.05.2018

  Osobně opravdu nezávidím lidem, kteří o tom budou rozhodovat. Přeci jen těch aspektů, které je potřeba brát v potaz opravdu spousta. krom technických, i ekonomické (nákup a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Osobně opravdu nezávidím lidem, kteří o tom budou rozhodovat. Přeci jen těch aspektů, které je potřeba brát v potaz opravdu spousta. krom technických, i ekonomické (nákup a provoz), ale i co za technologie se podaří získat pro případný vlastní vývoj něčeho jiného (dnes hodně preferované). Klidně ale můžou všechno převážit i politické aspekty - přeci jen jde o hodně peněz a dá se tak u někoho dost "šplhnout". Jo, zní to blbě, ale nepodceňoval bych to. Máme zde v podstatě Německo, USA a Švédsko. Škoda že tady dlouho nebyl MALI, aby nás trochu nasměroval
  Skrýt celý příspěvek

 • Marcus
  21:32 02.05.2018

  Rase

  Puma má rozhodně kvalitní podvozek, to nerozporuju. Ale třeba i nám nabízené CV90 by mělo být s aktivním tlumením

  Co se týče velikosti Pumy, jsou rozměry perfektní. CV90 ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Rase

  Puma má rozhodně kvalitní podvozek, to nerozporuju. Ale třeba i nám nabízené CV90 by mělo být s aktivním tlumením

  Co se týče velikosti Pumy, jsou rozměry perfektní. CV90 je na tom prakticky stejně. V tomto jsou pro mě Lynx i ASCOD propadáky o velikosti stodoly!
  Zásadní rozdíl jsou pak v tom, že Puma má špičkovou balistickou odolnost, nesrovnatelnou s konkurenty, která je vykoupená komfortem osádky. V pumě výsadek skoro leží a nástup výstup probíhá SKORO po čtyřech nebo se do ní SKORO skáče šipkou. CV90 nedosahuje odolnosti Pumy, ale komfort osádky je někde jinde, pohodlný nástup/výstup a dostatek místa pro výsadek znamená menší zátěž výsadku...a to taky není málo. Je otázka čemu dají přednost sami vojáci....

  Znova zdůrazňuju že nejsem proti Pumě, jen mám obavu z nákladů na provoz (nedohledal jsem článek, ale někde jsem kdysi četl že Puma má ze všech dnešních IFV největší pooměr hmotnosti elektroniky k celkové hmotnosti vozidla) a spíš bych byl pro CV90 které má šanci aby její podvozek se stal univerzálním a jediným pásovým podvozkem pro AČR do budoucna, což u Pumy, protože němci něco takového prostě nepotřebují! Nám by se to velice hodilo.... musíme řešit vše, ne jen nej nej nej IFV a já jsem zvyklý řešit efektivitu a věci jako celek.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jara
  20:52 02.05.2018

  A jen tak k zamyšlení on má někdo informace že podvozek pumy dělá BW nějaké starosti??? Ne nemá on funguje a ted otázka funguje někde podvozek ASCODU 42 nebo Cv90 mk4 ??? Ne ...
  Zobrazit celý příspěvek

  A jen tak k zamyšlení on má někdo informace že podvozek pumy dělá BW nějaké starosti??? Ne nemá on funguje a ted otázka funguje někde podvozek ASCODU 42 nebo Cv90 mk4 ??? Ne nefungují
  Skrýt celý příspěvek

 • Jara
  20:48 02.05.2018

  Clanek
  Co se týče podvozku dokonale vám odpověděl Rase
  Já jen něco doplním k motoru, ano puma má opravdu vykoný motor jenže ten byl na ten výkon od začátku projektován .... takže ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Clanek
  Co se týče podvozku dokonale vám odpověděl Rase
  Já jen něco doplním k motoru, ano puma má opravdu vykoný motor jenže ten byl na ten výkon od začátku projektován .... takže zatímco například u cv 90 mk4 tvrdí že jsou na hranici 1000 koni tak to znamená že velice šponujou scaniavskou V8 který byl originálně projektován na výkony okolo 500 až 600 koni... co z toho ohledně životnosti plyne tušíte sám
  Skrýt celý příspěvek

 • Clanek
  20:42 02.05.2018

  Ten koment patril Rase.

  Ten koment patril Rase.

 • Clanek
  20:38 02.05.2018

  Vpodstate jste jen rozepsal na X radcich to co ja vmestnal do jedne vety (a co uz tu zaznelo X krat):"Pak je na zvazeni jestli za to Puma furt stoji, coz klidne muze, ale jeji ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Vpodstate jste jen rozepsal na X radcich to co ja vmestnal do jedne vety (a co uz tu zaznelo X krat):"Pak je na zvazeni jestli za to Puma furt stoji, coz klidne muze, ale jeji provozni narocnost bych jen proto nebatelizoval."
  Takze znovu: ze je puma drazsi je jedna vec, ze za ty penize nabizi veci navic (nerozporuju) je vec druha. Presne o tom byl muj predesly koment, ze jeden fakt neneguje / nebagatelizuje fakt druhy, jen jej doplni. Takze kdyz se bavime o tom jak je Puma skvela, ruzova, nejlepsi tak taky klidne napisme, ze to nebude zadarmo.

  Ergo muj koment nebyla zadna kritika a pokud ano, tak ne kritika pumy samotne.
  Skrýt celý příspěvek

 • skelet
  20:30 02.05.2018

  Clanek nic nepřehlíží. Jen celou dobu píše, že to všechno je super pokud to funguje. Pokud ne, tak se nedoplatíš. A ty jako zákazník si musíš spočítat jestli se ti to oplatí nebo ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Clanek nic nepřehlíží. Jen celou dobu píše, že to všechno je super pokud to funguje. Pokud ne, tak se nedoplatíš. A ty jako zákazník si musíš spočítat jestli se ti to oplatí nebo ne. Hypersuper je někdy super, ale umí být i super průser.
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  20:15 02.05.2018

  Clanek:
  pro představu, že to co kritizuješ, má i klady, které přehlížíš:
  Puma má lepší odpružení - což snižuje opotřebení součástek. řešení podvozku (oddělené odpružení a tedy ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Clanek:
  pro představu, že to co kritizuješ, má i klady, které přehlížíš:
  Puma má lepší odpružení - což snižuje opotřebení součástek. řešení podvozku (oddělené odpružení a tedy kompaktní korba) zvyšuje balistickou a protiminovou odolnost vozidla. Navíc korba je bezkonkurenčně nízká (vozidlo je hůř vidět a jde hůř trefit). Nosnost je nadstandardní, tedy větší modernizační potenciál a víc přídavného pancíře. Pohonný systém nezavazí a je malý. Je integrována všechna elektronika, systémy a zbraně.
  nedělej tedy špatně řešený stroj. Pokud by konstruktéři chtěli, tak udělají to samé co CV90, ASCOD atd. (tedy něco jako Lynx) ale vydali se komplikovanou cestou k vytvoření co nejvíc kompaktního stroje. Pokud AČR nepotřebuje popsané výhody, chce ušetřit prachy (koupit za méně než 53 mld.), spokojí se s o něco horším vozidlem, tak s tím nemám problém. Klidně ať koupí CV90 Mk.IV nebo něco jiného. Puma je ale promakaný komplexní nástroj. Pokud se spokojíme s míň, tak ok. Rozhodně bych ji ale nekritizoval (horší není, jen je jiná)

  KOLT:
  dokonalý souhlas
  díky všem za zajímavou diskuzi
  Skrýt celý příspěvek

 • Clanek
  19:55 02.05.2018

  oprava:
  ...pretizeny* podvozek byt* MUZE...

  oprava:
  ...pretizeny* podvozek byt* MUZE...

 • Clanek
  19:54 02.05.2018

  @KOLT
  Vzdyt si na nize, pry nicim nepodlozenou, otazku sam na uvod sveho komentu odpovidate.
  Hydraulika u Pumy stat vic BUDE, u ostatnich adeptu pretizeni podvozek by MUZE, ale ...
  Zobrazit celý příspěvek

  @KOLT
  Vzdyt si na nize, pry nicim nepodlozenou, otazku sam na uvod sveho komentu odpovidate.
  Hydraulika u Pumy stat vic BUDE, u ostatnich adeptu pretizeni podvozek by MUZE, ale taky nemusi. => Puma stoji vic
  Puma vic zere (uvidime jakou verzi powerpacku tam nakonec ACR bude mit, o tom jsme se tu uz jednou bavili, ale vychaze z toho co si veme Puma dnes to proste nakladove vychazi hur) => Puma stoji vic
  Powerpack pumy je min rozsireny, vykonejsi => bude na servis nakladnejsi => Puma stoji vic.
  Muzeme se bavit o tom o kolik to nakonec bude (resp. sice muzeme, ale asi ani nemusime, bo do toho ani jeden z nas nevidime a v podminkach ACR to je stejne spis o vesteni), ale ze bude Puma provozne narocna je jednoduse fakt podlozeny tim vsim mnou vypsanym nahore, nebo vama dole. Pak je na zvazeni jestli za to Puma furt stoji, coz klidne muze, ale jeji provozni narocnost bych jen proto nebatelizoval. Zvlast ne v podminkach ACR, ktera, a ted ruku na srdce, ma problem servisovat i vyrazne mene slozitou techniku.
  Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  19:40 02.05.2018

  Puma bude mít dražší provoz odpružení, hydraulika holt něco stojí. Nicméně se také může stát, že nakoupená nová generace staršího BVP (což jsou vlastně všechny tři ostatní ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Puma bude mít dražší provoz odpružení, hydraulika holt něco stojí. Nicméně se také může stát, že nakoupená nová generace staršího BVP (což jsou vlastně všechny tři ostatní kandidáti) má podceněný podvozek s ohledem na zvýšení maximální hmotnosti – a pak by mohl provoz takového podvozku stát taky pěkný majland.
  Dále bude Puma asi o něco víc žrát, ale je otázka, zda to bude třeba oproti silnější verzi Lynxe zas o tolik. Asi i opravy jejího powerpacku budou o něco dražší než u konkurence, která používá komerční motory.

  No, a to je víceméně všechno. Protože elektronika, optika a podobné serepetičky budou na všech vozidlech +- stejné, respektive takové, jaké si tam necháme dát. Myšlenka, že bude provoz ASCODu nějak zásadně levnější než u Pumy, je rozšířená, nicméně zatím jsem ji neviděl ničím konkrétním podloženou.
  Skrýt celý příspěvek

 • Pavka
  19:25 02.05.2018

  Rase: Já za tím špatným koncem nevidím problém ve v daných strojích (pravda modernizovat BVP jsme neuvažoval, protože to by byla fakt již definice marnosti a ignorantství). Ale ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Rase: Já za tím špatným koncem nevidím problém ve v daných strojích (pravda modernizovat BVP jsme neuvažoval, protože to by byla fakt již definice marnosti a ignorantství). Ale právě v tom co se skrývá za jejich pořízením a následným provozem. Ona CASA, L159, Pandur a nakonec i Bren 2 nejsou typově úplná katastrofa. Ten hlavní problém krom korupce bylo to, že se toho koupilo buď málo, nebo se u toho nepočítalo s modernizací a především téměř u všeho nebylo počítáno s pořádným provozem/výcvikem a s tím související municí a náhradními díly. Jako opět očekávám že požadavek na integraci odpalovacího zařízení střel Spike na BVP, bude po zásluze vyvážen tím, že v nejlepším případě bude při slavnostní příležitosti vystřelena jedna střela ročně na 50 vozů.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  18:06 02.05.2018

  Tak příliš smělé cíle si nový náčelník štábu neklade. Vlastně jen doplnit tabulkové počty a postavit výsadkový pluk na základě dnešního praporu. Rusové se podělají strachy. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tak příliš smělé cíle si nový náčelník štábu neklade. Vlastně jen doplnit tabulkové počty a postavit výsadkový pluk na základě dnešního praporu. Rusové se podělají strachy. Společnost se za 80let "vyvinula" od v rozhovoru zmíněné mobilizace 1938, kdy se za týden aktivovalo 1,5mil. vojáků a každý z nich měl zbraň, výstroj a věděl co má dělat. Jasné, že to je dnes už iluze, ale přesto nebývalý kontrast k dnešku, kdy od roku 2014, kdy Rusko vystrčilo rohy, s velkou slávou tak za 5-6let doplníme tabulkové počty (ještě se tak nestalo) a dokonce za asi 6-7let postavíme jeden celý nový prapor o 1000 mužích ! Tak či onak se AČR snaží a budiž jí za to dík, ale jako samostatná armáda je slabounká, může sloužit pouze jako přípomoc nějaké větší armádě, ovšem v Evropě které? V rozkladu se všechny.
  K nákupu BVP. Určitě zapomenout na nějaké neověřené stroje na papíře (Zetor, jakkoliv bych mu to přál) a nehledět na korunu, takže Puma :-).
  Skrýt celý příspěvek

 • Jara
  17:25 02.05.2018

  Ona tady obecně koluje fáma ve smyslu absurdní nakladnosti pumy .... kdo to ví? Jsou to jen domněnky ano bude žíznivější však má také nejlepší ochranu, pohyblivost ....proč ný však ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ona tady obecně koluje fáma ve smyslu absurdní nakladnosti pumy .... kdo to ví? Jsou to jen domněnky ano bude žíznivější však má také nejlepší ochranu, pohyblivost ....proč ný však musel být provoz něják výrazně dražší ? Protože má novou promyšlenou konstrukci? To je ten důvod ? Bude dražší, ale nebude to nic smrticiho

  Rase
  Doufám že v čele GŠ bude někdo energický s přehledem ne jako doposud....
  Skrýt celý příspěvek

 • danny
  15:57 02.05.2018

  Rase: jasně, tvá definice je každopádně přesnější:-) Mě šlo prostě jen o zjednodušenou demonstraci toho, že hodnocení spolehlivosti, nákladů na servis, nákladů na provoz celkové ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Rase: jasně, tvá definice je každopádně přesnější:-) Mě šlo prostě jen o zjednodušenou demonstraci toho, že hodnocení spolehlivosti, nákladů na servis, nákladů na provoz celkové vyváženosti užitných vlastností a zapojení do koncepce obrany není triviální. Je to stejné, jako snažit se porovnávat výhodnost auta podle akviziční ceny, ceny vybraných náhradních dílů+hodinová sazba servisu a normované spotřeby.
  Každopádně těm, co to budou podepisovat, nezávidím. Kritiky si užijí bez ohledu na to, co vyberou, pořádně.
  Skrýt celý příspěvek

 • Arthur
  15:24 02.05.2018

  • Flader: modernizované BVP (BPsV) domnievam sa nie sú žiadne dočasné riešenie keďže ich životnosť je plánovaná na 20 rokov v počte, ktorý vyzbrojí v podstate už z vyrobenými kusmi ...
  Zobrazit celý příspěvek

  • Flader: modernizované BVP (BPsV) domnievam sa nie sú žiadne dočasné riešenie keďže ich životnosť je plánovaná na 20 rokov v počte, ktorý vyzbrojí v podstate už z vyrobenými kusmi (28ks; plán 35ks) jeden mechanizovaný prápor (už sme sa o tom bavili). Pochybujem, že budú počas tohto životného cyklu akvizovať paralélne ďalšie odlišné pásové BVP-čko.

  • Rase (Datum: 02.05.2018 Čas: 12:35):

  Ďalší hráč, ktorý v VTV 4x4 môže zamiešať kartami TAKTICKÉ OBRNENÉ VOZIDLO 4x4 GERLACH od Zetor Engineering Slovakia, a.s.

  zdroj: http://www.incheba.sk/vystavy/...
  zdroj: http://www.zetorengineering.eu...

  • Rase (Datum: 02.05.2018 Čas: 14:31):

  Ono IDEB 2018 ešte všetky novinky neprezentoval takže niekde NAD tou Daciou/žigulíkom sa zrejme ešte objaví asi najlepšie prirovnanie by sa podobalo na novodobý "Datsun" ...
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  14:31 02.05.2018

  danny:
  to by možná tak platilo, kdyby jsi s Pumou porovnával starý Ascod (Uhlan), CV90 (Mk.I) a Marder (místo Lynxe). když už sme tedy u těch aut, tak Puma by mohla být spíš ...
  Zobrazit celý příspěvek

  danny:
  to by možná tak platilo, kdyby jsi s Pumou porovnával starý Ascod (Uhlan), CV90 (Mk.I) a Marder (místo Lynxe). když už sme tedy u těch aut, tak Puma by mohla být spíš Mercedes, CV90 mk.IV - BMW, Ascod 2 a Lynx asi jako Superb. Dacia pro Šakala a žigulík pro stávající BVP-2 :-D
  Skrýt celý příspěvek

 • danny
  13:33 02.05.2018

  Marcus: tvoje obavy o provozuschopnost sofistikované výzbroje celkem chápu. Vnímám to dost podobně. Když to přirovnám k automobilové terminologii, vidím Pumu jako Audi A6 v plné ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Marcus: tvoje obavy o provozuschopnost sofistikované výzbroje celkem chápu. Vnímám to dost podobně. Když to přirovnám k automobilové terminologii, vidím Pumu jako Audi A6 v plné palbě. CV 90 a ASCOD jako slušně vybavenou Oktávku. V průběhu prvních let provozu se nic moc neděje, A6 chce dražší pneumatiky, spotřebu má prakticky stejnou, komfort vyšší a o něco víc stojí pravidelný servis. Ale nic tragického. Navíc se prémiové materiály jak v interiéru, tak v agregátech projevují na celkové vyšší spolehlivosti.
  Problém nastává ve chvíli, kdy selže některý z klíčových agregátů. Najednou se objeví problém s dodacími lhůtami a šílenou cenou. Většinou o řád vyšší, než u Oktávky. To nemluvím o situaci po 5 a více letech provozu, kdy začne stávkovat něco z komfortního nebo sofistikovaného vybavení. Náklady na opravu enormní (tedy nerentabilní) a místo původně zamýšleného zvýšení komfortu je to najednou prvek ohrožující provozuschopnost.
  Modernizace T-72 MCZ mi trochu připomíná snahu o renovaci staré Volhy, do které si někdo zabudoval naftu z Peugeotu. Veterán z toho udělat nejde, jednoduché už to taky není a kromě shánění dílů na jeden starý křáp musí člověk s obtížemi shánět díly na dva. Takže by se snad už víc vyplatilo modernizovat od základu nezbastlené uloženky...
  Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  13:19 02.05.2018

  Rase:
  Tam nejde iba o EuroBVP. Celý názov projektu je "Armoured Infantry Fighting Vehicles, Amphibious Assault Vehicle and Light Tactical Vehicle Development". V programe sú ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Rase:
  Tam nejde iba o EuroBVP. Celý názov projektu je "Armoured Infantry Fighting Vehicles, Amphibious Assault Vehicle and Light Tactical Vehicle Development". V programe sú Taliansko, Grécko a Slovensko a tak ma napadlo, či práve tú posledná položka nebude už vlastne vozidlo, ktoré si plánuje "pre seba vyvíjať" Slovensko ...
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  12:35 02.05.2018

  Flader.
  jistě, však z vašeho pohledu to je nejlepší řešení - získáte tím čas, navíc kupujete nové 8x8 a 4x4. Italové a Slovensko si můžou pěkně vypomoct s oběma projekty - ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Flader.
  jistě, však z vašeho pohledu to je nejlepší řešení - získáte tím čas, navíc kupujete nové 8x8 a 4x4. Italové a Slovensko si můžou pěkně vypomoct s oběma projekty - EuroHoufnice i EuroBVP, v tomhle vám dost fandím. Italové vypadají odhodlaně a sami budou potřebovat náhradu za Dardo, jehož exportní potenciál byl nulový - teď se snad poučí.
  Z našeho pohledu by byla modernizace stávajících vozidel chybou (krok zpět) - když už se projednalo, že se nakoupí nová a hlavně zavedená vozidla.
  Skrýt celý příspěvek

 • Flader
  12:06 02.05.2018

  Rase, tak u nás momentálne pásové BVP nie sú priorita, sú iné evci, čo tlačia viac. Takže tie modernizácie sú len dočasné riešenie. S obmenou sa už ale horizonte niekoľkých rokov ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Rase, tak u nás momentálne pásové BVP nie sú priorita, sú iné evci, čo tlačia viac. Takže tie modernizácie sú len dočasné riešenie. S obmenou sa už ale horizonte niekoľkých rokov počíta. Osobne si myslím, že sa bude čakať na výsledky talianského projektu v Pesco do ktorého sa Slovensko taktiež chce zapojiť.
  Skrýt celý příspěvek

 • kazd
  11:07 02.05.2018

  No on hlavně říká, že ten vrtulník musí mít modernizační potenciál.
  To je to, co v té akci Stropnického chybělo - tady máte 12 x UH1 s kulometem, vysolte nejmíň 12 miliard a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  No on hlavně říká, že ten vrtulník musí mít modernizační potenciál.
  To je to, co v té akci Stropnického chybělo - tady máte 12 x UH1 s kulometem, vysolte nejmíň 12 miliard a sbohem ( = modernizace neřešena, resp. závisí na marine corps. resp. zaplaťte si zvlášť jen pro vás)
  Srovnej se slovenským F16 - co se schválilo v USA a co se chce kupovat.

  Z rozhovoru je vidět, že chápe nutnou návaznost prvků a konání v organizaci.
  Pokud chce navýšit o 1000 43. v Chrudimi tak rovnou může začít s KC390 nebo dalšíma CASAma a reálně oživit letiště v Přerově nebo Milovicích. Nemůže deklarovat v NATO výsadkáře odkázané na dopravu třetí stranou.
  "armáda bude mít prostředky a schopnosti, které je možné aktivovat a přesunout velice rychle v čase"

  "Zraněné vojáky naložíme do vrtulníku, který na to není speciálně určen. Není to vrtulník letecké záchranné služby. Abychom požadavky promítli do zadání soutěže, musíme přesně říci, jaká nosítka, s jakými rozměry a způsobem uchycení by měly mít."

  Ano toto je problém, chybí zde ta USA zkušenost, kdy voják z boje jde studovat práva na civilní školu a ve výsledku je schopen skloubit oba pohledy a pracuje zase pro armádu.
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  11:03 02.05.2018

  Pavka:
  tak nejhorší by bylo jít cestou OSSR a jen zmodernizovat stávající stroje. To snad již nerozí a jakýkoliv nový stroj bude neskutečné zlepšení. I ten ASCOD by byl alespoň ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pavka:
  tak nejhorší by bylo jít cestou OSSR a jen zmodernizovat stávající stroje. To snad již nerozí a jakýkoliv nový stroj bude neskutečné zlepšení. I ten ASCOD by byl alespoň nový. Můžeme doufat, že se nevydáme cestou nákupu Vlčáka od Zetoru (snad fakt ne - smrdí to prvním nákupem Brenu), nebo že někoho nenapadne moc experimentovat (jako narobovat na nové BVP plavbyschopnost). osobně se bojím spíš problému v bodech případné smlouvy a podobně. že se zkrátka opomene nějaký důležitý bod, který se později vymstí. Ohledně samotných vozidel jsem optimista.
  Skrýt celý příspěvek

 • Pavka
  10:39 02.05.2018

  Tak se snad s novým náčelníkem alespoň zastaví ten sestupný trend, jaký panoval doposud. Dlouho jsme si říkal že BREN už nemůže nic překonat, ale měl jsem evidentně malou fantazii. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tak se snad s novým náčelníkem alespoň zastaví ten sestupný trend, jaký panoval doposud. Dlouho jsme si říkal že BREN už nemůže nic překonat, ale měl jsem evidentně malou fantazii. Radary a teď víceúčelové vrtulníky to posunuly na úplně jiný level. Já jsem přesvědčen že po tom všem akvizice BVP skončí opět špatně, otázka je jak moc špatně.
  Skrýt celý příspěvek

 • Nesher
  10:29 02.05.2018

  rase
  To ano, ale on v tom rozhovoru, byť ne přímo, odmítá koncepci na zeleno natřené civilní helikoptéry, takže co nám zbývá, UH-1Y nebo UH-60M. On je to totiž hlavně ...
  Zobrazit celý příspěvek

  rase
  To ano, ale on v tom rozhovoru, byť ne přímo, odmítá koncepci na zeleno natřené civilní helikoptéry, takže co nám zbývá, UH-1Y nebo UH-60M. On je to totiž hlavně zahraničně-politický problém, je v našem zájmu koupit konečně nějaký důležitý systém z USA, Slováci to už pochopili. NATO=USA
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  10:25 02.05.2018

  Nesher:
  nj. jedni hážou vinu na druhé, tak kdo se v tom má vyznat.
  Pokud jde o vrtulníky, tak Opata zmiňuje, že vojáci potřebují víceúčelový vrtulník, který bude mít schopnosti ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nesher:
  nj. jedni hážou vinu na druhé, tak kdo se v tom má vyznat.
  Pokud jde o vrtulníky, tak Opata zmiňuje, že vojáci potřebují víceúčelový vrtulník, který bude mít schopnosti podporovat pozemní jednotky, bude je umět přepravit a bude moderní, což znamená, že se stane atraktivním i pro nové piloty a bude mít dostatečný modernizační potenciál i v dalších 20-30 letech.
  Dle mého to je dostatečně široký pojem a vleze se do toho hodně strojů, tedy ne jen UH-1Y nebo tak něco.
  Skrýt celý příspěvek

 • Nesher
  09:46 02.05.2018

  Rase
  Zrovna Opata ty víceúčelové vrtulníky podporuje (takže to zase asi takový paskvil nebude), jinak dle jeho názoru je tou příslovečnou žábou na prameni co se akvizic týče MO a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Rase
  Zrovna Opata ty víceúčelové vrtulníky podporuje (takže to zase asi takový paskvil nebude), jinak dle jeho názoru je tou příslovečnou žábou na prameni co se akvizic týče MO a nikoliv gen. štáb:
  https://www.lidovky.cz/priorit...
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  09:42 02.05.2018

  Jara:
  tak novým náčelníkem GŠ bude Opata, který zmiňuje přezbrojení mechanizované brigády jako prioritu, tak snad se to hne správným směrem. Předpokládám že ví, jak by mělo ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jara:
  tak novým náčelníkem GŠ bude Opata, který zmiňuje přezbrojení mechanizované brigády jako prioritu, tak snad se to hne správným směrem. Předpokládám že ví, jak by mělo ideální BVP vypadat - zkušeností má spoustu, tak uvidíme co lidi kolem něj. Totální paskvil, ohledně požadavků, jako u vrtulníků to snad nebude :-D
  Skrýt celý příspěvek

 • Jara
  22:12 01.05.2018

  Marcus
  Omlouvám se za odmlčení, efektivita ano, ale to už budem brouzdat kolem celé organizace AČR, výcviku, koncepci a tak dál..... a máte pravdu výběr jakékoliv techniky by měl ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Marcus
  Omlouvám se za odmlčení, efektivita ano, ale to už budem brouzdat kolem celé organizace AČR, výcviku, koncepci a tak dál..... a máte pravdu výběr jakékoliv techniky by měl zapadat do nějakého konceptu/směru armády a tedy jejímu efektivnímu využití. Tady máme veliký problém, kdy naše armáda vlastně žádnou koncepci nemá, paskvily typu Bílá kniha,Kvačr nebo tak nějak ..... vůbec neberu v potaz, protože jsou to podle mého nic neřešící cáry papíru a to si odvozují od toho že ty dokumenty existují a nikdo vlastně neví co by jsme měli mít za techniku ......tanky? Delostrelectvo? Kolik stíhačů ? Vrtulníky ?
  Tady by se mělo začít Kolt,tady správně napsal že současný tendr na nová BVP bude velice náročné na MO připravit, protože nikdo vlastně neví jak nebo nemají zkušenosti.
  Já se obavám že i náš GŠ není schopen říci politikům jak musí vypadat a co potřebuje armáda tak aby byla schopna plnit obranou funkci státu ....
  Skrýt celý příspěvek

 • Nesher
  15:50 01.05.2018

  Pohled na nové české bvp od severních sousedů, s pomocí Google translatoru srozumitelné i pro ty co neumí ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pohled na nové české bvp od severních sousedů, s pomocí Google translatoru srozumitelné i pro ty co neumí polsky:
  http://www.defence24.pl/czechy...
  Skrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  15:44 30.04.2018

  Marcus: "Cena oprav a rozsah oprav které jsou si schopné udělat jednotlivé úpravy svépomocí, jen s pomocí náhradních dílů a nářadí je uplně jinde než u techniky kterou potřebujeme ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Marcus: "Cena oprav a rozsah oprav které jsou si schopné udělat jednotlivé úpravy svépomocí, jen s pomocí náhradních dílů a nářadí je uplně jinde než u techniky kterou potřebujeme nakoupit! Prostě to že mechaniku nahradí elektronika je fakt. To že kde jsi dřív opravoval součástky, dnes musíš vyměnit celý uzel je fakt. Že dřív se velká část oprav dělala svépomocí a dnes na to musí být diagnostika případně profiservis od výrobce je fakt!"

  Kde si dříve opravoval součástky? Mohl by jsi tuhle část rozvést o čem se bavíš. Dříve v podstatě žádná diagnostika nebyla. Takže místo výměny v čas, se na to přišlo až když se to rozpadlo na prach. Krom toho, že spolehlivost strojů narostla řádově. Pokud si ji zaplatíš.
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  14:11 30.04.2018

  Marcus:
  nevím proč bych si měl vycucávat z prstu data k porovnání Marder vs Puma. Marder je docela starý stroj a pořádně modernizována byla jen část (na mise), zbytek teď má ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Marcus:
  nevím proč bych si měl vycucávat z prstu data k porovnání Marder vs Puma. Marder je docela starý stroj a pořádně modernizována byla jen část (na mise), zbytek teď má získat střely Spike a podobně. Je tedy klidně možné, že náklady na udržení marderů v bojeschopném stavu, jsou srovnatelné s náklady u nově vyrobené Pumy, jelikož stará technika potřebuje víc péče. Ale jen teoretizuju - nemám údaje. To samé, ohledně podovnání Puma vs CV90 MkIV a podobně. Ono i u toho Lynxu se později mluvilo o tom, že až tak výrazně levnější není, oproti konkurenci, byť to výrobce zmiňoval.

  v ČR, Německu i jinde, má zkrátka stát zájmy jinde než v armádě - více méně socialistické vlády vždycky na armádu kašlaly. Pokud by byl zájem o armádu a ochranu obyvatelstva, tak to vypadá jinak, ale taky zapomeňme na sociální výhody a asi i ekonomický růst.

  pokud jde o efektivitu vojska, tak taky tady o ní pravidelně mluvím a to co jsi popsal klidně podepíšu. Jen bych byl rád, aby ta pásová platforma byla co nejlepší - přeci jen to bude základní opora pozemního vojska (Pandury jsou jen podpora). Tedy to je i důvod proč přeferuju Pumu. Nemám ale problém ani s ostatními vozidly. On vlastně i ten lehce modernizovaný Marder by byl lepší než současné BVP-2... což je smutné.
  Skrýt celý příspěvek

 • Marcus
  13:48 30.04.2018

  Jirosi

  My dva se asi už z proncipu neshodneme :D

  ...asi už od té doby co jsem zbrojil proti nákupu MBT a vy ho prosazoval :D

  Ať se nám to líbí nebo nee, páteří naší AČR ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jirosi

  My dva se asi už z proncipu neshodneme :D

  ...asi už od té doby co jsem zbrojil proti nákupu MBT a vy ho prosazoval :D

  Ať se nám to líbí nebo nee, páteří naší AČR je stále ještě technika z dob VS (prakticky celeé PVO, mechanizovaná pěchota, dělostřelectvo, tanky, vozový park....), kde ač je zde vyšší poruchovost vzhledem k jejímu věku. Cena oprav a rozsah oprav které jsou si schopné udělat jednotlivé úpravy svépomocí, jen s pomocí náhradních dílů a nářadí je uplně jinde než u techniky kterou potřebujeme nakoupit! Prostě to že mechaniku nahradí elektronika je fakt. To že kde jsi dřív opravoval součástky, dnes musíš vyměnit celý uzel je fakt. Že dřív se velká část oprav dělala svépomocí a dnes na to musí být diagnostika případně profiservis od výrobce je fakt!
  Já netvrdím že se nakupovat nemá, já jen tvrdím že skoro nikdo na ty do budoucna rostoucí časové a finanční nároky oprav nemyslí!
  Skrýt celý příspěvek

 • Marcus
  13:37 30.04.2018

  Jara

  Vám jsem pod pás jít rozhodně nechtěl! Vašich názorů si vážím i diskuse s vámi. Ale spíš jste mě špatně pochopil. Já jsem rozhodně netvrdil že budndeswehr zrujnovala Puma a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jara

  Vám jsem pod pás jít rozhodně nechtěl! Vašich názorů si vážím i diskuse s vámi. Ale spíš jste mě špatně pochopil. Já jsem rozhodně netvrdil že budndeswehr zrujnovala Puma a Leo2. Já vím že zelení Armádu škrtí, socani ji nepřejí, mise ji vysávají...atd.
  Já jen tvrdím že nemusíme s "velkou parádou" za každou cenu kupovat to top na světě, když pak potají a s hambou nebudeme mít na provoz.
  Podívej se na většinu druhů vojsk AČR a všude uvidíš díry ve financování a starou techniku fungující/dosluhující za hubičku...
  Já jsem prostě zvyklý jako základní kriterium posuzovat EFEKTIVITU! Proto zastávám dělostřelectvo na kolech, plně automatická děla misto poloautomatů, ukončení agonie T72 bez náhrady, pro výsadek nových IFV počítat s 6 klidně v nejhorším i s pouze 5 muži proti těm co prosazují 8, a třeba i méně sofistikované IFV s byť jen o něco levnějším provozem, kde bych podvozek tohoto IFV převedl na jedinnou pásovou platformu pro budoucí AČR a podobně....
  Skrýt celý příspěvek

 • juhelak
  13:34 30.04.2018

  k tomu ještě dodám ze je predpoklad ze dostupnost a rychlost dodání ND z Nemecka bude asi Lepsí než ze Švedska atd.
  A stou narocnosnosti na servis pumy oproti jinym..není to prave ...
  Zobrazit celý příspěvek

  k tomu ještě dodám ze je predpoklad ze dostupnost a rychlost dodání ND z Nemecka bude asi Lepsí než ze Švedska atd.
  A stou narocnosnosti na servis pumy oproti jinym..není to prave predností pumy ta odladenost a promyslenost podpozku a cele konstrukce která jí predurcuje k tomu aby živostnost jednotlivých komponenetu byla tdelší a tím padem se cena ND oproti levnejsim srovnavá?
  Takove srovnání (prumerny interval pro servis nebo cas do první kriticke zavady) asi nikde není, ale puma vyjde asi lepe nez ostatni
  Skrýt celý příspěvek

 • juhelak
  13:24 30.04.2018

  Tak možná proto bude velká snaha německých firem se u nás prosadit..pokud bude bw dál degradovat, tak by bylo ideální si najít odbyt u nejbližšího souseda. Kdyby u nas neprobíhala ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tak možná proto bude velká snaha německých firem se u nás prosadit..pokud bude bw dál degradovat, tak by bylo ideální si najít odbyt u nejbližšího souseda. Kdyby u nas neprobíhala většina výrobního procesu tak by bylo urcite fajn kdyby mohla nejaka ceska firma vyrábět nejvíce opotřebující se ND. Věci od meopty budeme mít po ruce urcitě..kabely, pripadne jinou elektroniku muze dodávat i někdo z CR. Ty operacni programy se mohou updatovat na dálku.

  Finance na provoz urcite jsou, vzdyt se rozpocet pravidelne ani neutrati, otázka je jak jsou nd třeba na tu T-72 k dostaní...snad jedine v Rusku a to je trochu problém.
  Skrýt celý příspěvek

 • Marcus
  13:23 30.04.2018

  Rase

  Zase tak černě na zrušení nebo oštěpy to snad nebude :D :D :D

  Ale já netvrdím, že PUMA je neprovozovatelně složitá! PUMU jde provozovat jako jakoukoliv moderní ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Rase

  Zase tak černě na zrušení nebo oštěpy to snad nebude :D :D :D

  Ale já netvrdím, že PUMA je neprovozovatelně složitá! PUMU jde provozovat jako jakoukoliv moderní techniku. Jen bych bral jako fakt že provozní náklady u ní budou největší, prostě německá technika taková je. Nejlepší a nejdražší! A rozhodně nevěřím tvrzení výrobce že PUMA má srovnatelné provozní náklady s Marderem. Chtěl jsem slyšet Váš názor na toto tvrzení.....?

  Elektronika nezvyšuje přímo bojeschopnost ale spíše přesnost, rychlost a jednoduchost ovládání techniky a snižuje náročnost pro obsluhu, pod to se podepíšu! Problém je když se něco pokazí.... ale to bude vždycky a tomu se nevyhneme, to zaky souhlasím!

  Ano, bundeswehr je podfinancovaný, ale to je i naše armáda! A to jsme dnes my i němci na vrcholu konjuktůry!!! Co se bude dít když příjde krise? Netvrdím že bundeswehr je na muzině kvůli PUMě nebo Leo2, tvrdím jen že je to světová špička v technice a ta je špičkově drahá. Každá technika bude mít nákladnější provoz než BVP-1/2, to je jasné, ale neviděl bych jako takový problém koupit méně sofistykovaný stroj CV-90, Lynx u kterého budou o něco nižší provozní náklady....netvrdím že za jednu PUMU uživíme deset CV-90 nebo Lynx, ale nižší prostě budou a při tom množství už by to mohly být slušné peníze....
  Skrýt celý příspěvek

 • Charlie
  13:20 30.04.2018

  Mno detailní informace nemám, ale ty stavy bojeschopnosti jsou u všech složek BW tristní, a to žádný veleintenzivní nasazení ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Mno detailní informace nemám, ale ty stavy bojeschopnosti jsou u všech složek BW tristní, a to žádný veleintenzivní nasazení nemaj.

  https://kechlibar.net/wordpres...

  Na druhou stranu, nebojeschopný BW není pro okolní země nijak špatná zpráva, teď jen aby na to Němci nešli jinudy (třebas přes ekonomicko/uprchlickou kolonizaci pomocí EU)...
  Skrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  12:27 30.04.2018

  Tady se zase pěkně ohýbají data, ohledně stavu techniky v německé armádě.

  Marcus: Moderní technika dost pracuje s životností systémů. Tedy to co je vidět u moderních aut. Kdy ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tady se zase pěkně ohýbají data, ohledně stavu techniky v německé armádě.

  Marcus: Moderní technika dost pracuje s životností systémů. Tedy to co je vidět u moderních aut. Kdy většina provozu probíhá bez jakéhokoliv zásahu technika. Když se něco pokazí, tak to chce celí náhradní díl, nebo servis. Ale údržba jako u techniky z dob VS, kdy se pokaždé jízdě museli "utáhnou šrouby". Což se považuje za profi opravdu, se opravdu dnes neděla. Na vše ostatní jste i u technik z dob VS potřeboval náhradní díl.
  Skrýt celý příspěvek

 • Dušan
  11:58 30.04.2018

  Já bych určitě aktuální bojeschopnost Bundeswehru se složitostí PUMY vůbec nespojoval, to jsou hrušky a jabka.
  BW je aktuálně podfinancovaný - to vědí všichni (a i při tom si ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Já bych určitě aktuální bojeschopnost Bundeswehru se složitostí PUMY vůbec nespojoval, to jsou hrušky a jabka.
  BW je aktuálně podfinancovaný - to vědí všichni (a i při tom si dovolí PUMY nakupovat a provozovat) a to jen díky tomu, že jejich dlouhodobé finanční plány nepočítaly s takovým množstvím výcviku misí apod. jako jsou nuceni absolvovat dnes. Oni na tu neplánovanou misi v Litvě museli z něčeho vzít, takže jsou na tom aktuálně tak jak jsou.
  Když si předčtete ty články týkající se problematiky nízké bojeschopnosti Bundeswehru, tak se to týká ponorek, fregat, letadel, vrtulníků...prostě všeho. Vůbec to není o tom, že je německá armáda paralyzována kvůli tomu, že tanky Leopard 2, houfnice PzH 2000 popř. BVP Marder nebo PUMA jsou finančně náročné, právě naopak. Němci myslím mají konkrétně na tyto typy poměrně zavedené zázemí a daří se jim je udržovat velice dobře, byť u Leopardů problémy jsou, protože vyšší operační tempo nasazení těchto tanků zkrátka nepromítli do plánu údržby, protože již do toho plánovali jejich modernizaci.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jara
  11:45 30.04.2018

  Charlie
  T72 CZ bych sem netahal je to zpackaný projekt kdyby se vyrobily v původním počtu tak tohle neřešíme a ty díly jsou

  Charlie
  T72 CZ bych sem netahal je to zpackaný projekt kdyby se vyrobily v původním počtu tak tohle neřešíme a ty díly jsou

 • Charlie
  11:39 30.04.2018

  Rase: ona armáda by na ty opravy tanků možná i měla, akorát nemá kde vzít náhradní díly, páč se v době výroby jaksi nenakoupily. sem zvědavej, jak to budou řešit teď u chystaných ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Rase: ona armáda by na ty opravy tanků možná i měla, akorát nemá kde vzít náhradní díly, páč se v době výroby jaksi nenakoupily. sem zvědavej, jak to budou řešit teď u chystaných GO, protože spoustu věcí budou muset buď vyrábět malosériově na koleně, nebo měnit za funkčně shodnou náhradu...
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  11:26 30.04.2018

  Marcus:
  AČR nemá očividně ani na provoz T-72M4CZ, houfnic Dana, Pandurů a všeho možného. Pokud se nevzpamatují, tak fakt můžeme buď AČR zrušit, nebo vybavit oštěpy. Rozhodně to ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Marcus:
  AČR nemá očividně ani na provoz T-72M4CZ, houfnic Dana, Pandurů a všeho možného. Pokud se nevzpamatují, tak fakt můžeme buď AČR zrušit, nebo vybavit oštěpy. Rozhodně to ale nejde říct, že Puma je neprovozovatelně složitá. Ona AČR bude mít problém provozovat i ten ASCOD, CV90 Mk.IV nebo Lynx. Vážně si myslíte, že třeba CV90 mk.IV bude výrazně blbuvzdornější než Puma a půjde opravovat pájkou a kladivem ? já teda ne. Možná to šlo u prvních CV90, ale tohle nové je spíš blíž Pumě. To samé AJAX (se základem v Ascodu). Elektronika je problém na údržbu, ale masivně zvyšuje bojeschopnost, tak bych ji nezatracoval a nepodceňoval.
  Bundeswehr je hrozně podfinancovaný, tak nemají náhradní díly a podobně. U nich to hodně bije do očí, jelikož musí zveřejňovat zprávy o stavu BW (je na to zákon). Tedy to není jen o Pumě, ale prakticky všem. To ale neznamená, že je na tom Bundeswehr hůř než jiné evropské armády - jen tam se o tom nemluví.

  ps. kolik že my to máme bojeschopné techniky ? Obávám se, že by to šlo spočítat i na prstech...
  Skrýt celý příspěvek

 • Jara
  11:26 30.04.2018

  Marcus
  Tohle je trochu pod pás od Vás jsem to nečekal, vy samozřejmě musíte vědět že tenhle stav BW není ani tak moc zapříčiněn na údržbu nákladnou německou technikou, jako ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Marcus
  Tohle je trochu pod pás od Vás jsem to nečekal, vy samozřejmě musíte vědět že tenhle stav BW není ani tak moc zapříčiněn na údržbu nákladnou německou technikou, jako hrubým podfinancovaním BW zapříčiněnou současnou i minulou politickou reprezentaci okolo paní kytičkové krávy Merkelové, kdy pro tenhle typ lidi.... filosofu o světovém míru bla bla žijící mimo realitu je jen existence BW ostudná, protože jsou to prostě od reality odtržení kréténí žijící falešnými ideály a navíc přesvědčeni o své pravdě..... a to je důvod stavu BW ne neopravitelná nebo na provoz nákladná technika a vy to víte Marcusi.
  Skrýt celý příspěvek

 • Marcus
  11:15 30.04.2018

  Charlie

  Je opravdu ošklivý! A na živo to působí ještě hůř....

  Charlie

  Je opravdu ošklivý! A na živo to působí ještě hůř....

 • Marcus
  11:06 30.04.2018

  Rase

  Věc, které se bojím ještě víc, je ovšem provozuschopnost nově nakoupených IFV v AČR. Nikdo tady asi nepochybuje o tom, že PUMA je v dnešní době nejmodernější IFV na trhu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Rase

  Věc, které se bojím ještě víc, je ovšem provozuschopnost nově nakoupených IFV v AČR. Nikdo tady asi nepochybuje o tom, že PUMA je v dnešní době nejmodernější IFV na trhu disponující tou nemodernější a nejvýkonější technikou...ALE!!!
  Není na místě otázka jestli si můžeme dovolit nákup tak náročné techniky ale jestli máme peníze na její provoz a údržbu!!! V době kdy sám bundeswehr přiznává že nemá peníze na provoz jeho techniky, chybí mu náhrasní díly a servis je velice náročný a zdlouhavý, kdy provozuschopnost německé techniky ať v letectvu, námořnictvu nebo pozemních silách se drží pod 30%!!! Opravdu chceme nakupovat takovou techniku? A jestli výrobce PUMY tvrdí že provozní náklady jsou srovnatelné s Marderem, tak mu to nevěřím ani náhodou!!!

  Přímá otázka: Vy tomu věříte???

  Já vím že spousta lidí tu bude argumentovat, že se má navyšovat armádní rozpočet a podobně...nebo tak to si můžeme koupit oštěpy, když se mi to zdá drahé...ALE!
  Uvědomme si kolik moderní techniky naše armáda potřebuje v nejblišší době nakoupit a v jakém provizóriu s malými náklady (díky umu vojáků) provozujeme obstarožní techniku která se udržuje systémem kladivo-pájka! Toto s moderní technikou prošpikovanou elektronikou skončí!
  Nejvíc mě nabudí když někteří "blázni" tu lobují za nákup Leo pro naší armádu. Uvědomuje si někdo jak to v přáslavicích funguje teď? ...za ty peníze co ti borci mají by byli rádi kdyby postavili nové garáže pro Leo2.
  Jako případ jsou 4 havarované Pandury které roky nečekaly na to až se opraví, ale na to až se rozhodne jak moc se opraví. Letos na jaře byla jejich oprava zadána a do konce roku mají být konečně hotové!
  Opačný případ jsou Gripeny. Armáda má můj nevýslovný obdiv za to, že po většinu času udržuje v bojeschopném stavu 100% letounů!!! Neuvěřitelný výkon ve srovnání s těmi opěvovanými němci! Představte si že by se tehdy taky koupilo to nejlepší na trhu z Německa -Eurofighter! Taky by to Armáda utáhla na 100%??? Dala by za jejich provoz ty peníze, nebo by provozovala taky jen část?

  Nebylo by lepší jít podobnou cestou i v IFV? Nekupovat sice světovou špičku, ale jít cestou stroje, který udržíme v provozu v maximálních počtech na plném výcviku???
  Skrýt celý příspěvek

 • Charlie
  10:59 30.04.2018

  Je to jen můj názor, nebo je to na fotkách příšerně ošklivý? Dyk to vypadá jak kdyby dal někdo věž na sanitní verzi...

  Je to jen můj názor, nebo je to na fotkách příšerně ošklivý? Dyk to vypadá jak kdyby dal někdo věž na sanitní verzi...

 • Rase
  21:33 29.04.2018

  Marcus:
  souhlasím s tím, že budeme mít to, co si vláda dokáže vykopat. Nabízí se toho dost, ale vůbec si nejsem jistý, zda toho vláda dokáže plně využít. Obávám se, že to zase tak ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Marcus:
  souhlasím s tím, že budeme mít to, co si vláda dokáže vykopat. Nabízí se toho dost, ale vůbec si nejsem jistý, zda toho vláda dokáže plně využít. Obávám se, že to zase tak nějak do prázdna. Tedy spíš bysme měli řešit co je schopné MO vyjednat (na co máme lokty), jelikož to bude snad i důležitější než co konkrétního nám kdo nabízí.

  Pokud jde o speciální verze Pumy, tak o nich se sice nemluví, ale prý PSM má nachystané projekty. On totiž Bundeswehr ty speciální verze bude potřebovat, ať už je koupíme i my, nebo ne. Tedy PSM připravená určitě je, akorát druhá várka Pum se má nakupovat v roce 2020, tak času dost. Hlavně jde o to, že první vozidla co se budou vyrábět, budou stejně s bojovou věží - speciály až na konec, tak jako je tomu vždycky
  Skrýt celý příspěvek

 • Jara
  20:48 29.04.2018

  Marcus
  Já samozřejmě vím že existují různé moduly jako CAM, stretch simulace nebo různé knihovny, ale to už je dnes pomalu standard i pro malé firmy... jen se pokouším říct, že já ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Marcus
  Já samozřejmě vím že existují různé moduly jako CAM, stretch simulace nebo různé knihovny, ale to už je dnes pomalu standard i pro malé firmy... jen se pokouším říct, že já jsem naopak od vás přesvědčen o možné spolupráci VOP s PSM a to i ve společném vývoji což by sebou samozřejmě neslo sdílení 3D dat.
  Nedokážu si totiž představit že by VOP dokázal vývýjet věci jako kabiny na Nimr, Taros, modernizace T72 a vlastně i celá stavba vozidel Nimr myslíte si například že s Nimrem data nesdileji??? Nejsme sto let za Němci !!!
  K patentům.... naše MO přeci nemá požadavek, který by znamenal vývoj nějaké speciální/unikátní verze jako například AJAX, ano tam ho má licenčně chráněný vláda UK. My máme otevřený tendr licenční výrobu nepotřebujeme , vývoj nebo montáž by ve VOPu probíhala pod záštitou PSM, samozřejmě ......
  Skrýt celý příspěvek

 • Marcus
  14:01 29.04.2018

  Rase

  Souhlasím s tebou že každá nabídka má něco. A přehnal jsem to s tím že jsem napsal že u PUMY to na montáž v Čechách nevypadá. Nic není jasné.
  Navíc jak sem psal, věřím že ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Rase

  Souhlasím s tebou že každá nabídka má něco. A přehnal jsem to s tím že jsem napsal že u PUMY to na montáž v Čechách nevypadá. Nic není jasné.
  Navíc jak sem psal, věřím že u PUMY by jsme na tom možná měli šanci na největší výdělek pro domácí průmysl. Je otázka jestli by víc zakázek pro naše dodavatele nemělo protiváhu ve většinové montáži v Německu a ve VOPu se bude jen dolaďovat - pro nás menší samostatnost, menší přenos know-kow. Toho se bojím u PUMY, u CV90 se toho bojím méně, ale pravdou je že to může být jakkoliv.

  Jak zde psal Starlight, záleží jak se k tomu postaví ministerstvo. Snad neustoupí v maximální výrobě/montáži ve VOPu.

  Nástavby se i u CV90 budou vyvíjet nové, ale u předchozích verzí se vyráběli už u CV90 velitelská vozidla, vozidla řízení palby, vyprošťovací vozidla a mají připravenou verzi s minometem nebo kanonem, což PUMA prostě nemá. Jsem Zastáncem vše mít od jednoho výrobce, koncernu než to slepovat že podvozek dodá ten, klasickou věž ten, minomet ten a podobně. To jsou jen problémy....
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  13:13 29.04.2018

  Marcus:
  Primarne jsem reagoval na tve tvrzeni, ze nabika jednech je vyrazne lepsi (bae) nez druha (psm). Osobne tvrdim, ze nabidky jsou v podstate vyrovnane a kazda ma neco lepsi ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Marcus:
  Primarne jsem reagoval na tve tvrzeni, ze nabika jednech je vyrazne lepsi (bae) nez druha (psm). Osobne tvrdim, ze nabidky jsou v podstate vyrovnane a kazda ma neco lepsi i horsi. Nastavy pro jakykoliv stroj se budou stejne vyvijet nove. Nabizena vozidla totiz stejne budou jina nez ty na IDET a zkouskach.
  Puma je tesna, jelikoz byl kladen duraz na vnejsi rozmery a kompaktnost. Me se vysledek libi - je to bojove vozidlo, ne limuzina. Vsechno ma sve pro a proti.
  Skrýt celý příspěvek

 • Marcus
  12:53 29.04.2018

  Jara

  Něco jiného je 3D program na malování pro nějakou malou firmu a něco jiného je takový program pro velkou firmu se všemi nástavbami a přístupy....

  Zažil jsem přechod z ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jara

  Něco jiného je 3D program na malování pro nějakou malou firmu a něco jiného je takový program pro velkou firmu se všemi nástavbami a přístupy....

  Zažil jsem přechod z SolidWorksu na SolidEge (který je mimochodem velice debilní a byl to krok od lepšího k horšímu) s Teamcentrem u Italů kde v tom pracovali Češi, Italové a Číňané.... a není to legrace. A to je v rámci jedné společnosti!

  Nepochybuji že VOP nějaký program má ale jak starý? Kompatibilní s Němci? Nebo si pořídí druhý a budou mít dva? To není jako DXF a pdf přeposílat dodavateli k výrobě!
  Skrýt celý příspěvek

 • Marcus
  12:32 29.04.2018

  Starlight

  ....souhlas! :D

  Starlight

  ....souhlas! :D

 • Marcus
  12:29 29.04.2018

  Já nepopírám že Němci nám jsou schopni nabídnout zakázky a zapojit nás do výroby Pumy! Velice reálně vidím že Češi by mohli nahradit Turky, Číňany a jiné v dodávkách kabelových ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Já nepopírám že Němci nám jsou schopni nabídnout zakázky a zapojit nás do výroby Pumy! Velice reálně vidím že Češi by mohli nahradit Turky, Číňany a jiné v dodávkách kabelových svazků a různých konstrukčních konstrukčních a mechanických celků a to nejen pro naše Pumy, ale i pro všechny ostatní.... Slušné kšefty! ;)

  Ani nemám nic proti kvalitě PUMY. Moje připomínky byli hlavně z hlediska komfortu pro osádku (málo místa, blbý přístup...) ale s tím snad každý musí souhlasit.

  Ale v otázce konstrukce nových verzí PUMY a zásahy do konstrukce VOPem, jsem velice skeptický!
  Skrýt celý příspěvek

 • Starlight
  12:24 29.04.2018

  @Marcus

  Bertu tu průmyslovou spolupráci s nadhledem.

  Všichni potencionální dodavatelé mají s VOP uzavřené právě jen to memorandum o porozumění. Dokud nevyhrají nebo alespoň ...
  Zobrazit celý příspěvek

  @Marcus

  Bertu tu průmyslovou spolupráci s nadhledem.

  Všichni potencionální dodavatelé mají s VOP uzavřené právě jen to memorandum o porozumění. Dokud nevyhrají nebo alespoň MO ČR formálně neotevře tender (tzv. RFP), tak se podle mne nic moc dít nebude. ČR respektive MO ČR má příšernou pověst z hlediska toho, čemu se dříve říkalo před-offsety. Spousta firem se tu spálila (Boeing, Alenia, dokonce i Bae Systems), protože začali investovat a pak výběrové řízení vůbec nebylo, nebo bylo takové "divné". Jen pohled na současné dění okolo nových vrtulníků, radarů nebo již skoro jistých zakázek pro CSG musí je varování pro každého, aby si počkal, až bude něco černé na bílém.

  Z tohoto pohledu budou budoucí tendrové podmínky velmi zajímavé. Zatím se všichni bavíme o technických parametrech produktu, velmi málo o logistice a zabezpečení životního cyklu. Co ale není vůbec jasné, jak MO dokáže sepsat zadávací podmínky na rozsah průmyslové spolupráce a jak bude srovnávat a hodnotit jednotlivé konkurenční nabídky. Jakou váhu budou mít programy průmyslové spolupráce vs. ceny, technické parametry produktu atd. To je něco tak složitého, že si netroufnu ani odhadovat, jak to chce MO udělat.

  Podle mne to totiž na MO nikdy nedělali. V dřívější ofsetové éře prostě dali požadavek na procenta přímých a nepřímých offsetů pro všechny a tím to pro MO skončilo. Offsety se pak vyhodnocovaly až během realizace dávno po uzavření kupní smlouvy. A protože tentokrát to bude obchod až za 50+ miliard Kč, tak neúspěšní uchazeči se budou soudně bránit a budou se domáhat rozkladu hodnocení nabídek.

  Neočekávám nějaké masivní technologické investice ze strany zahraničních dodavatelů do českého průmyslu. To si bude muset zařídit náš průmysl sám. Od vítězného dodavatele dostane v nejlepším případě soupis technologií (včetně sw), který spolupracující české podniky potřebují a které si musí za vlastní (úvěry) koupit a jejich cenu rozpustit do ceny sériových produktů. Pouze pokud by došlo na kompletní outsourcing výroby něčeho do ČR je možné, že součástí bude i přesun nějakého přípravkového vybavení. Ale to je tak všechno.

  V diskuzi bylo zmíněno, že VOP a později Tatra Defence Vehicle (CSG) dělaly návrh korby speciálních verzí Pandurů. Nechci se mýlit, ale podle mě celkový návrh tvaru velké korby dělal Steyr (GDELS) a u nás se dělali/dělají jen vnitřní a vnější zástavby vybavení.
  Skrýt celý příspěvek

 • Marcus
  12:17 29.04.2018

  To nemůžeš srovnávat!!!
  Něco jiného je navrhovat nástavbu na Tatru, Iveco a podobně , kde máš jasně definovaný podvozek, a na tyhle rozměry, z kterých vycházíš a do kterých ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To nemůžeš srovnávat!!!
  Něco jiného je navrhovat nástavbu na Tatru, Iveco a podobně , kde máš jasně definovaný podvozek, a na tyhle rozměry, z kterých vycházíš a do kterých nezasahuješ, navrhuješ nástavbu!
  A k tomu zvláště pokud to děláš v rámci jednoho koncernu, firmy...jako je například Tatra, Tatra Trucks, Tatra Defence, Excalibur....tak firmy jsou propojeny a disponují většinou kompatibilním 3D systémem a není problém i promítat, konzultovat zpětně zásahy do podvozku.
  Co se Panduru týče, tak Strnadovci mají KOMPLETNÍ LICENCI na Pandur, takže mají kompletní data A DOKUMENTACI. Nejen výrobní a montážní dokumentaci ale i vše ostatní takže musí mít 3D modely které už jsou mimo síť GDELS i s kompatibilním softwarem!
  VOP nikdy mít licenci na PUMU nebude! Mícháš jablka s hruškami!

  To co už armáda v Pandurech má, se dělalo ještě pod GDELS.
  Samohybný minomet na Panduru je ještě projekt GDELS.
  Spojovací a Velitelské Pandury dělali Strnadovci ve spolupráci s dalšími 12 externími firmami z pozice MAJITELE LICENCE!

  Tvrdit že se z nástaveb dělá problém a že to tak není, mi přijde hodně odvážné a spíš svědčí o tom že nevíš co to obnáší ....neber to prosím zle!

  Rozhodně nemůžeš srovnávat nákup našich nových IFV s britským projektem Specialist Vehicle (AJAX) kde šlo o kompletně nový vývoj nového vozidla na přání Britů a teď je to jen jejich úplně jiné vozidlo, jejich licence. GDELS k tomu nemá zpětně přístup! To naše armáda neplánuje!

  Prostě něco jiného je provádět výrobu/montáž a něco jiného je tvrdit že VOP bude dělat vývoj dalších verzí PUMY. To je blbost, na to VOP prostě nemá a ty technické nároky a požadavky na vývoj mi nevymluvíš!
  Dopadne to tak že vývoj udělají za naše peníze němci a aby se to mohlo napsat že je to ve spolupráci s VOPem tak se se s nějakým zástupcem VOPu udělá pár jakože "konzultací" nebo třeba se někdo z VOPu pošle na chvíli do Německa a voala! Máš společný vývoj! :D Ale zapomeň že u něčeho tak drahého a nového by němci VOPu, nebo komukoliv dali něco víc!
  Skrýt celý příspěvek

 • Dušan
  12:14 29.04.2018

  Mě se vůbec nelíbí, jak k tomu GDELS přistupuje. Na jednu stranu v článku tvrdí, že "ASCOD v testech ve Vyškově v pohyblivosti a rychlosti překonával konkurenty". Jenže to jejich ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Mě se vůbec nelíbí, jak k tomu GDELS přistupuje. Na jednu stranu v článku tvrdí, že "ASCOD v testech ve Vyškově v pohyblivosti a rychlosti překonával konkurenty". Jenže to jejich vozidlo bylo podle mě o dost lehčí než PUMA, LYNX a snad i CV-90. A to se to pak jezdí, když máte o 3-5 tun méně než mají ostatní konkurenti. Zajímalo by mě, jestli k tomu VTÚ také přihlédlo.
  Na druhou stranu jsem čekal, že po tom jak tady vyprasili ty Pandury, tak se budou chtít revanšovat nebo alespoň převézt a nabídnou nám AJAXe - a tomu bych řekl "slovo do pranice". A oni sem zase pošlou jako do "banana republik" takovouhle hrůzu, na kterou na poslední chvíli strčí tuhle děsnou krabici, kterou bych tak viděl někam do Egypta na modernizaci M-113, a ne pro stát NATO v roce 2018-2020. Opravdu si asi GDELS myslí, že když tady mají dlouhodobé zázemí a velkou lobby, tak tady můžou kde s kým orat. Jen doufám, že to tak nebude.
  Skrýt celý příspěvek

 • juhelak
  12:04 29.04.2018

  Ono bude také zalezet s čím se kdo prihlásí do soutěže. Na ty testy vzali to co měli zrovna po ruce..to same IDET. Verim že do souteže pujdou s tím nejlepším co můžou nabídnout.

  Ono bude také zalezet s čím se kdo prihlásí do soutěže. Na ty testy vzali to co měli zrovna po ruce..to same IDET. Verim že do souteže pujdou s tím nejlepším co můžou nabídnout.

 • KOLT
  11:56 29.04.2018

  Jara, stran BAE a spolupráce s ním, souhlasím, moc nám to nepřineslo. Jestli má někdo dojem, že spolupráce s Němci nám nic nepřinesla, tak ať to hlavně neříká minimálně v oblasti ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jara, stran BAE a spolupráce s ním, souhlasím, moc nám to nepřineslo. Jestli má někdo dojem, že spolupráce s Němci nám nic nepřinesla, tak ať to hlavně neříká minimálně v oblasti mezi Libercem, Rychnovem a Prahou veřejně :-)))
  Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  11:53 29.04.2018

  Vzpomínám-li si správně, co psal MALI, tak podvozek CV90 Mk.III (ten byl na zkouškách) hodnotil jako poměrně zastaralý, s nosností na hranici, čili do budoucna nedostatečnou. Ani ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Vzpomínám-li si správně, co psal MALI, tak podvozek CV90 Mk.III (ten byl na zkouškách) hodnotil jako poměrně zastaralý, s nosností na hranici, čili do budoucna nedostatečnou. Ani ochrana a jízdní vlastnosti nebyly nějak okouzlující. Mk.IV by toto měla řešit, nicméně tu mimo továrnu nikdo neviděl, čili je zhruba na úrovni větší verse Lynxe či modernizované Pumy. Nicméně BAE, Rheinmetall i PMS jsou firmy, kterým vcelku věřím, že dokáží takovou věc zvládnout vcelku bez problémů. Co se týče nabídek ke spolupráci a zkušeností v tomto směru, byly německé nabídky hodnoceny jako o kategorii výše než ostatní, nabídka Rheinmetallu pak jako ještě o něco lepší než PMS.

  Ve výsledku to samozřejmě bude o tom, co se podepíše ve smlouvě a jak se to podaří v praxi zrealizovat. Nicméně v tomto směru je vcelku jasné, že zatímco BAE nás k prodeji CV90 nikterak nepotřebuje (a je docela možné, že v šuplíku už má jeho nástupce, takže bychom mohli být poslední, kdo by si ho koupil). PMS má Bundeswehr, takže své jisté, nicméně by se jim zákazník mimo domácího hodil, aby bylo vidět, že nejen bohaté Německo si může dovolit Pumy provozovat. Pro Rheinmetall by se naopak jednalo o vcelku klíčovou zakázku, tím spíš, kdyby jim nedopadla Austrálie; oni prostě potřebují Lynxe někde napoprvé upíchnout.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jara
  11:48 29.04.2018

  Marcus
  Jediný problém mám s CV90 nebo spíše s BAE už od nich toho máme dost a jak z toho těžil náš zbrojní průmysl ?? Němci zda se toho nabízejí dost, tak proč to nezkusit....

  Marcus
  Jediný problém mám s CV90 nebo spíše s BAE už od nich toho máme dost a jak z toho těžil náš zbrojní průmysl ?? Němci zda se toho nabízejí dost, tak proč to nezkusit....

 • Jara
  11:35 29.04.2018

  Marcus
  Není rok 98.... CAD programy dnes disponuje každá malá “zámečnická” dílna, nevím teď z hlavy kolik stojí licence na Creo nebo Solidworks ale pro podnik jako VOP to není nic ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Marcus
  Není rok 98.... CAD programy dnes disponuje každá malá “zámečnická” dílna, nevím teď z hlavy kolik stojí licence na Creo nebo Solidworks ale pro podnik jako VOP to není nic vražedného ( třeba U Catie stála roční licence kolem 10 000 EUR, ale Catia je taková specialistka na plochy to u běžné sttojariny není moc třeba a vím že Němci hodně tlačí v automotive na NX, protože ho koupil jejich siemens,Daimler už nejede v ničem jiném)
  Dále přístup k dílům není žádný problém, prostě dostanete přístup do nějaké složky nějáké databáze typu PLM, například ....
  Navíc VOP samozřejmě tím vším už disponuje tím jsem si jist a překonat pár počátečních problémů než se ta spolupráce vyhladí není problém holt vám parkrát přijde mrtvola no ......
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  11:05 29.04.2018

  Marcus:
  podívej se, jaké nástavby tady v ČR vznikly na Pandury, Tatrovky a Iveca. nenapadá mě, proč bysme nedokázali udělat obdobné nástavby i na BVP. Přijde mi, že tady se z těch ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Marcus:
  podívej se, jaké nástavby tady v ČR vznikly na Pandury, Tatrovky a Iveca. nenapadá mě, proč bysme nedokázali udělat obdobné nástavby i na BVP. Přijde mi, že tady se z těch nástaveb dělá ohromný problém, který ale tak nějak není. Zkušenosti má VUT, CSG a další podniky. Tedy není to jen o VOP CZ. Tak si říkám, zda i britové viděli jako zásadní problém fakt, že chtějí AJAX ale neexistují všechny specializované verze. Navíc pochybuju, že nástavby co si osadí na Ajax, jakkoliv připomínaly nástavby co mají třeba španělská Pizzara. Prostě si je taky navrhnou a zkonstruují sami
  Skrýt celý příspěvek

 • Marcus
  10:56 29.04.2018

  Oprava:
  Ale rozlišuju prohlášení typu: monáž bude prováděna, počítá se s montáží. A naproti tomu: nabízí se možnost a počítá se se zapojením vzhledem k možnostem českého průmyslu.
  Zobrazit celý příspěvek

  Oprava:
  Ale rozlišuju prohlášení typu: monáž bude prováděna, počítá se s montáží. A naproti tomu: nabízí se možnost a počítá se se zapojením vzhledem k možnostem českého průmyslu.
  Skrýt celý příspěvek

 • Marcus
  10:42 29.04.2018

  Já si nikoho rozhodně neidealizuju. Ani Němce, ani Švédy. Ale rozlišuju prohlášení typu: monáž bude prováděna, počítá se s montáží a nabízí se možnost a počítá se se zapojením ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Já si nikoho rozhodně neidealizuju. Ani Němce, ani Švédy. Ale rozlišuju prohlášení typu: monáž bude prováděna, počítá se s montáží a nabízí se možnost a počítá se se zapojením vzhledem k možnostem českého průmyslu. To druhé jsou prohlášení PSM a je to podle hesla Slibem nezarmoutíš. Jasně, dělají to všichni, ale u němců mám ze zkušenosti obavu že to zklouzne na české dodavatelsví pro dodavatele pro německé výrobce a samozrejme na konečnou montáž ve VOPu. Prostě budeme dělat tu nejlevnější práci s minimální přidanou hodnotou a na zásadní Know-how si šáhneme, ale nic z toho mít nebudeme.
  To že by VOP navrhoval a vyvíjel nové verze Pumy jak pro AČR tak pro Bundeswehr mi příjde už jako moc. VOP na to nemá lidi, zkušenosti a neveřím že by jen tak nechali někoho do toho sáhnout! To není že si uděláš na papíru čáru co uřízneš a dokreslíš co přivaříš! Víte někdo co to obnáší???
  To by vyžadovalo naprosté propojení konstrukčních oddělení ve VOPu s němci!
  1) VOP by musel přejít na stejný 3D software (SolidWorks, SolidEdge, ProE, Creo, ...) jako němci, licence takového systému je nohamilionová plus náklady na licenci na každou stanici, a každý další modul, atd...
  2) Sice jsou možnosti přetahovat ze systému do systému, ale kdo zná ví že tím se stávají části mrtvými (ztrácíš konstrukční strom), rozpadávají se ti vazby a podobně. To můžeš překonávat u jednotlivých dílů, ne u větších konstrukčních celků.
  3) Nestačí jen mít program musíš mít na to vyškolené lidi...velmi drahé a nedostatkové lidi!
  4) Němci ti musí dát přístup do vlastní sítě, databáze. To není jen že si to stáhneš a s tím pracuješ. Přístup do takové databáze se jen tak někomu nedává! To je online a vše je propojené a práce v tom znamená vytváření verzí, změnové řízení, ...k tomu nikdy nepouštíš nějakého partnera...jen vlastní firmy! Partneroj dáš výrobní dokumentaci, ale podle té vyrábíš, montuješ, změny v ní neuděláš!

  To je také i důvod proč preferuju CV90, kde je i už k dispozici větší škála doprovodných a pomocných vozidel... AČR chce:

  125 ks bojových vozidel pěchoty
  26 ks velitelských bojových vozidel pěchoty
  13 ks průzkumných vozidel
  11 ks vozidel řízení palby
  12 ks ženijních vozidel
  12 ks vyprošťovacích vozidel
  11 ks zdravotnických/sanitních vozidel

  Kolik z toho němci mají? A co když by jsme chtěli do budoucna doprovodná vozidla s minometem, dělem, PVO...?
  Skrýt celý příspěvek

 • GAVL
  09:32 29.04.2018

  Nevím co se furt řeší, jediná soudná možnost je koupit CV 90.

  Nevím co se furt řeší, jediná soudná možnost je koupit CV 90.

 • Rase
  09:27 29.04.2018

  Marcus:
  myslím že si BAE dost idealizuješ. Vozidlo jak jsi popsal je OK, počítej ale s tím, že podvozek by se přivezl ze švédska a my bysme si mohli vyrobit jen věž + osazení ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Marcus:
  myslím že si BAE dost idealizuješ. Vozidlo jak jsi popsal je OK, počítej ale s tím, že podvozek by se přivezl ze švédska a my bysme si mohli vyrobit jen věž + osazení dalšími komponenty. Švédové totiž nikdy nikoho nenechali vyrábět korbu (!) - asi kvůli nějakému kouzlu. Pokud jde o montáž Pumy v ČR, tak pokud se nemýlím, tak PSM nabízí montážní linku ve VOP CZ, tak jako všichni ostatní. Rozhodně to tedy není o tom, že když koupíme Pumu, tak nám ji přivezou s mašličkou z Německa.
  Souhlasím ale s tím, že po IDET se staly Puma a CV90CZ favority i pro mě. CV90 mělo dost problémy s mizernou ochranou dna korby, nosností přídavného pancíře atd. ale tohle snad řeší ona verze Mk.IV. Tu ale musíme porovnávat s vylepšenou Pumou - tedy řekněme Puma Mk.II :-)
  Skrýt celý příspěvek

 • Marcus
  09:13 29.04.2018

  Do loňském IDET, kde konečně bylo možno si vše na jednom místě, jsem si udělal konečně jasný názor:

  ASCOD - Na první pohled s touto věží působí neforemně, věž je vysoká, vyčnívá ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Do loňském IDET, kde konečně bylo možno si vše na jednom místě, jsem si udělal konečně jasný názor:

  ASCOD - Na první pohled s touto věží působí neforemně, věž je vysoká, vyčnívá a pusobí jak papírová na mohutném ASCODu. Vthledem k velikosti, tvaru a sklonu stěn moc nevěrím její odolnosti (to líp působila na Panduru vedle). Při bližší prohlídce byl nápadný velký odskok věže od samotného podvozku. Snad to bylo jen tím že to bylo narychlo smontované pro veletrh. Vnitřní proctor stísněný, vstup nic moc. Co mě ale překvapilo, byla obrovská mohutnost a výška samotného podvozku přes 2 merty!

  Lynx - první čeho si u něj všimnete je mohutnost. Podvozek samotný 2 metry a k tomu ta mohutná věž. Je to stejně jako u ASCODU fakt velká mrcha. Velikost prostoru pro výsadek a vstupních vrat oproti velikosti vozidla pusobilo nepoměrně a jako male. Spouštění zadních dveří lankem? :D Jako hrozný mi u něj přišly sedačky. Když jste si sedali a zklopily je, vytočili se spod zadku kovové opěrky na nohy o které se nejen každý druhý přerazil, ale take dost omezovaly vnitřní prostor.

  Puma - působila na mě skvělým dojmem. Na první prohled propracovaná, kompaktní a oproti předešlým dvoum o 20cm i vice nižší. Vnitřní prostor stísněný, ale ten vstup byl opravdu malý. Nechtěl bych se z něj rychle dostávat za boje nebo po zásahu vozidla. Ven a dovnitř se fakt spíš leze a skáče než nastupuje...

  CV90 - opravdu mě překvapila velikost vnitřního prostoru pro výsadek a vstupních dveří. Ze všech vozidel mi prišel jako nejlepší! U bojového vozidla pěchoty asi důležitá věc, když je to hlavně pro tu pěchotu. Jako u jediného jsem si dokázal uvnitř představit 6 vojáků s výzbrojí a výstrojí I s určitým pohodlím. Oproti ostatním mě neuvěřitelně překvapila jeho malá výška podvozku. Na první pohled je nižší a stejně jako Puma skvěle tvarovaný. Osádková věž působí skvěle. Splývá s podvozkem, nikde nevyčnívá, nepřesahuje, skvěle tvarovaná a sklon pancíře navazuje na základnu s minimální mezerou. Bezosádková věž tak dobře nepůsobila, bylo vidět že pro ni bylo potřeba zvýšit pod věží strop podvozku.

  CV90 i Puma jsou pro mě favorite. Pokud se ovšem porovná i cena nákupu, cena provozu vozidel, náročnost provozu, nabídka množství dalších verzí od výrobce (minomet, vozidlo s dělem, ...) a pokud se připočte, že montáž CV90 by měla být u nás ve VOP (což u Pumy rozhodně nevypadá), což by znamenalo že by státní podnik navázal na to že drive kompletně servisoval i BVP1/2 a udržely by se tyto kapacity u nás (pásové podvozky bych rozhodně držel ve státních rukou) tak vítězí PRO MĚ OSOBNĚ CV90CZ.
  Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  21:04 28.04.2018

  Ááááá, jetzt ich verstehe :-) AČR je neměla, o ČSLA ani slovo. Jasně. Na druhou stranu, oni píší o českých motostřelcích. Jenže armáda byla československá... Ale je to slovíčkaření ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ááááá, jetzt ich verstehe :-) AČR je neměla, o ČSLA ani slovo. Jasně. Na druhou stranu, oni píší o českých motostřelcích. Jenže armáda byla československá... Ale je to slovíčkaření :-)
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  20:17 28.04.2018

  Jara:
  Rheinmetall i PSM mají podepsané předběžné dohody s VOP CZ, tak jako všichni ostatní. Jasně, taky si myslím že je ideální vzít všechno od jednoho výrobce, jen narážím na ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jara:
  Rheinmetall i PSM mají podepsané předběžné dohody s VOP CZ, tak jako všichni ostatní. Jasně, taky si myslím že je ideální vzít všechno od jednoho výrobce, jen narážím na fakt, že GDELS je asi dost jedno, zda na jejich podvozek osadíme věž Izraelskou, Norskou nebo Německou. Osobně bych kladl hlavní důraz na přínos našemu průmyslu, což se zdá, že vedou Němci. Zda tedy vybereme Lynx nebo Pumu je už docela jedno.
  Skrýt celý příspěvek

 • Starlight
  20:15 28.04.2018

  @KOLT

  15. motostřelecká divize (České Budějovice) Československé lidové armády (1954-1990) a Československé armády (1990-1992) existovala v letech 1958-1991. Od roku 1991 byla ...
  Zobrazit celý příspěvek

  @KOLT

  15. motostřelecká divize (České Budějovice) Československé lidové armády (1954-1990) a Československé armády (1990-1992) existovala v letech 1958-1991. Od roku 1991 byla přejmenována na 15. pěší divizi, které už jako součást Armády České republiky bez náhrady zanikla v roce 1994.
  Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  20:11 28.04.2018

  Jara má dle mého pravdu v tom, že v případě ASCODu bychom těžko získávali nějaké technologie z věže. Ta je izraelská, přičemž dodavatel (integrátor) je americko-rakouský. Šance na ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jara má dle mého pravdu v tom, že v případě ASCODu bychom těžko získávali nějaké technologie z věže. Ta je izraelská, přičemž dodavatel (integrátor) je americko-rakouský. Šance na přesun technologií je fakt minimální. S německými stroji máme v tomto směru větší šance.

  Nepletu-li se, VOP má memorandum podepsané se všemi zájemci.

  Mmchd, nám nabízený ASCOD rozhodně není Ajax, čili jeho vylepšení a "vychytávky" se nás nějak moc netýkají. Když vezmu v úvahu asi nejslabší věž a kupodivu nikoliv nejnižší cenu... moc dobře z toho ASCOD prostě nevychází.
  Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  20:05 28.04.2018

  Starlight, skutečně? Žil jsem v domnění, že kupříkladu v Českých Budějovicích byla dislokovaní motostřelecká divize...

  Starlight, skutečně? Žil jsem v domnění, že kupříkladu v Českých Budějovicích byla dislokovaní motostřelecká divize...

 • Starlight
  20:00 28.04.2018

  Vím, že je to jen hra se slovy a terminologií, ale AČR nikdy ve své historii motostřelce a motostřelecké jednotky neměla. Z tohoto pohledu má tedy ASCOD 2 smůlu, protože logicky ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Vím, že je to jen hra se slovy a terminologií, ale AČR nikdy ve své historii motostřelce a motostřelecké jednotky neměla. Z tohoto pohledu má tedy ASCOD 2 smůlu, protože logicky žádnou budoucnost u českých motostřelců mít nemůže :-)
  Skrýt celý příspěvek

 • Jara
  19:57 28.04.2018

  Rase
  Proč s věži LANCE nevzit i německý podvozek a zlepšit si tím vyjednávací pozici? Kouskovat takovouhle zakázku pro nás bude s ohledem na podporu průmyslu nevýhodné, vlastně ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Rase
  Proč s věži LANCE nevzit i německý podvozek a zlepšit si tím vyjednávací pozici? Kouskovat takovouhle zakázku pro nás bude s ohledem na podporu průmyslu nevýhodné, vlastně při volbě ASCODU to skončí u svařování korb..., protože to nám jako jediné nenabizejí jako celek pouze s naroubovanou izraelskou exportní (levnou) věži
  Skrýt celý příspěvek

 • Jara
  19:44 28.04.2018

  Clanek
  Nevím čeho se chcete zastávat, to že je Ascood největší krumpl tady napsali i zasvěcenější než jsem já ..... a to navážení se do konkurence v tomto článku bylo už dost za ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Clanek
  Nevím čeho se chcete zastávat, to že je Ascood největší krumpl tady napsali i zasvěcenější než jsem já ..... a to navážení se do konkurence v tomto článku bylo už dost za hranou, navíc korunované naznačením o jediné správné volbě pro náš průmysl to ve spojení s Csg zní až parodicky, myslím že VOP má dohody jak s Bae tak s Němci (tady si nejsem jist) a vlastně ve Vop se stavěly i Pandury, no ty samé co csg není schopna rok a půl opravit po ťukesu na semaforech.....
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  17:34 28.04.2018

  On i ten ASCOD 2 ať je jaký je, tak pořád je na míle daleko před současným BVP-2. Tedy bude super, ať už AČR dostane cokoliv. Já vlastně budu rád za cokoliv, ideálně pokud to bude ...
  Zobrazit celý příspěvek

  On i ten ASCOD 2 ať je jaký je, tak pořád je na míle daleko před současným BVP-2. Tedy bude super, ať už AČR dostane cokoliv. Já vlastně budu rád za cokoliv, ideálně pokud to bude mít věž Lance. Ani u GDELS to není nic divného, jelikož jejich Pirahy s věží Lance si pořídila španělská námořní pěchota a vypadá to hodně dobře:

  https://i.pinimg.com/originals...
  Skrýt celý příspěvek

 • Clanek
  12:49 28.04.2018

  Alpacino36, o slovenskych BVP se radeji bavme tady: http://www.armadninoviny.cz/bo...

  uz jsem tam vas prispevek vlozil a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Alpacino36, o slovenskych BVP se radeji bavme tady: http://www.armadninoviny.cz/bo...

  uz jsem tam vas prispevek vlozil a znovu diky za nej!
  Skrýt celý příspěvek

 • Clanek
  12:38 28.04.2018

  @Jara
  To je hodne silne prohlaseni, vzhledem k vasemu fandovstvi k Pume to asi chapu. Ale i tak to musim korigovat, a sice z nas tady naopak skoro nikdo nevi co je nejhorsi, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  @Jara
  To je hodne silne prohlaseni, vzhledem k vasemu fandovstvi k Pume to asi chapu. Ale i tak to musim korigovat, a sice z nas tady naopak skoro nikdo nevi co je nejhorsi, potazmo nejlepsi volba. Muzeme si jen domyslet, domyslet a zase jen domyslet... anebo proste fandit. Ani jedno ale nejde zamenit s fakty.
  Skrýt celý příspěvek

 • Alpacino36
  11:29 28.04.2018

  Len tak mimo tému testovanie BOV 8x8 video : https://www.mod.gov.sk/... clanok: ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Len tak mimo tému testovanie BOV 8x8 video : https://www.mod.gov.sk/... clanok: https://www.mod.gov.sk/41778-s...
  Skrýt celý příspěvek

 • Jonn
  07:09 28.04.2018

  Neviem prečo sa SR a ČR nespoja pri nakupe bvp a tankov ked to majú aj naši v pláne po roku 2021.Určite by väčší počet kusov dokázal zraziť cenu nižšie.

  Neviem prečo sa SR a ČR nespoja pri nakupe bvp a tankov ked to majú aj naši v pláne po roku 2021.Určite by väčší počet kusov dokázal zraziť cenu nižšie.

 • flanker.jirka
  23:05 27.04.2018

  Nějaké video z těch textu pro AČR by nebylo? Když se tu tak chválí.

  Nějaké video z těch textu pro AČR by nebylo? Když se tu tak chválí.

 • Jara
  20:07 27.04.2018

  Tak OK ASCOD přišel po článku o CV90 a Pumě, ale je zajímavé že v žádném z předchozích článků jsem nezaznamenal tolik lživého šlapání po konkurenci jako v tomto....( no ňejak to ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tak OK ASCOD přišel po článku o CV90 a Pumě, ale je zajímavé že v žádném z předchozích článků jsem nezaznamenal tolik lživého šlapání po konkurenci jako v tomto....( no ňejak to musí dohnat) naštěstí všichni jak jsme tady víme, že tato volba by byla ta nejhorší
  Skrýt celý příspěvek

 • Molle
  19:35 27.04.2018

  Nechme stranou reklamu,víc je zajimavé,že i Ascod má dvojité dno,jako Puma.
  Má ho i CV90?

  Nechme stranou reklamu,víc je zajimavé,že i Ascod má dvojité dno,jako Puma.
  Má ho i CV90?

 • KOLT
  19:27 27.04.2018

  Jinak, je pravda, že prostor pro výsadek je skutečně veliký. Skoro mi přijde až jako zbytečné plýtvání místem :-) Ovšem při představě, že CSG zajišťuje servis nových BVP, vstávají ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jinak, je pravda, že prostor pro výsadek je skutečně veliký. Skoro mi přijde až jako zbytečné plýtvání místem :-) Ovšem při představě, že CSG zajišťuje servis nových BVP, vstávají pravděpodobně mnohým vojákům hrůzou vlasy na hlavě :-))

  Mmchd, měl jsem za to, že termín "motostřelec" z terminologie AČR mizí. Zcela po právu by měl vyhynout. Máme pěchotu – výsadkovou, lehkou (motorizovanou) a mechanizovanou, možní i jinou, rozhodně ovšem ne motorstřeleckou...
  Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  18:58 27.04.2018

  Netřeba se rozčilovat, že je článek reklama, to je totiž u článků označených "Redakce AN" zcela běžné. Pane Grohmanne, nechtělo by to inzerci označovat jinak? Ono ani použití ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Netřeba se rozčilovat, že je článek reklama, to je totiž u článků označených "Redakce AN" zcela běžné. Pane Grohmanne, nechtělo by to inzerci označovat jinak? Ono ani použití termínu "Tisková zpráva" v tomto směru není dle mého názoru ideální, nicméně stále lepší než toto ;-)
  Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  17:41 27.04.2018

  Už ledva čakám, kedy nám Mali vnesie trocha svetla do toho údajného preskakovania prekážok a priekop. :-)

  Už ledva čakám, kedy nám Mali vnesie trocha svetla do toho údajného preskakovania prekážok a priekop. :-)

 • Dušan
  16:51 27.04.2018

  Na té čtvrté fotografii co je prostor pro výsadek jsou směšné ty výmetnice zadýmovacích granátometů připevněné provizorně v zadní části korby. To je tedy od GDELsu tvrdá ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Na té čtvrté fotografii co je prostor pro výsadek jsou směšné ty výmetnice zadýmovacích granátometů připevněné provizorně v zadní části korby. To je tedy od GDELsu tvrdá improvizace. Zajímalo by mě, jak by to chtěli používat:-) Normálně se dávají na věž. Jestli chtějí s takovou jít do soutěže, tak to dopadne jako před léty s Pandury.

  Píší tam, že modifikace CV-90 byly vyvinuty již před celou řadou let a celé se to tváří tak, jak že ty verze CV-90 jsou zastaralé. Opak je pravdou, CV-90 jich má víc a jsou mladší (a dovolím si tvrdit, že propracovanější) než u ASCODu. Z článku je dobře vidět, že se chlubí cizím peřím, protože ten AJAX je zcela jiný program, to sem vůbec nepatří. Také se tam píše, že Puma má jen jednu verzi, ale to také není pravda. Např. na dnech NATO v loni představil Bundeswehr velitelskou verzi BVP PUMA.

  Ještě bych nyní čekal, že něco vyjde konečně k tomu LYNXu, doufám, že to nebude taková reklamní masírka jako tento článek.
  Skrýt celý příspěvek

 • Arthur
  14:27 27.04.2018

  to Rase (Datum: 27.04.2018 Čas: 14:14)

  Tak len aby z tých presných špecifík GŠ (MO) po IDEB-e 2018 a vymenovaní novej českej vlády nevyliezlo modernizované BVP-2 :-)))

  to Rase (Datum: 27.04.2018 Čas: 14:14)

  Tak len aby z tých presných špecifík GŠ (MO) po IDEB-e 2018 a vymenovaní novej českej vlády nevyliezlo modernizované BVP-2 :-)))

 • Rase
  14:14 27.04.2018

  Clanek:
  Poslední co jsem zaznamenal je, že termín výběru nového BVP byl posunut na léto, vítěz má být znám na přelomu let 2018-2019. Prý GŠ ještě neposlal přesná specifika na nové ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Clanek:
  Poslední co jsem zaznamenal je, že termín výběru nového BVP byl posunut na léto, vítěz má být znám na přelomu let 2018-2019. Prý GŠ ještě neposlal přesná specifika na nové vozidlo (tvrdila to tak vedoucí MO).
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  13:56 27.04.2018

  Flader:
  souhlasím, lidi od CSG jim asi poradili, že v ČR máme rádi Izraelské věže - Samson II ukazovali i na Šakalovi. U podobně vysokých krabicovitých podvozků by byla pěkná i ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Flader:
  souhlasím, lidi od CSG jim asi poradili, že v ČR máme rádi Izraelské věže - Samson II ukazovali i na Šakalovi. U podobně vysokých krabicovitých podvozků by byla pěkná i nizoučká DVK-30, byť to není žádná hitparáda. Turra má alespoň mnohem lépe integrované PTŘS - ty výsuvné držáky u Samsonu II vypadaly jako ze stěreče...

  ps. pokud budeme mít peníze, tak mi je asi jedno, jaký bude podvozek, ale ideální by byla věž Lance s pořádnými senzory, elektronikou a výzbrojí.
  Skrýt celý příspěvek

 • juhelak
  13:15 27.04.2018

  Clanek: Mám dojem ze o vítezi mělo být rozhodnuto už do roku 2019 kdy měli začít dodávky..to se už nestihne. Pozitivum vidím v soucasne ministryni ( i když si na ni mindrák léči ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Clanek: Mám dojem ze o vítezi mělo být rozhodnuto už do roku 2019 kdy měli začít dodávky..to se už nestihne. Pozitivum vidím v soucasne ministryni ( i když si na ni mindrák léči kde kdo), protože ta narozdil od predeslého ministra má odvahu delat dulezitá rozhodnutí.

  Pr články jsou na všechny učastníky..mi tady nejsme ta cílovka na reklamu..je to brano jako info pro lidi co to zajima s prostorem pro diskuzi. Osobně po tech všech clancich mam porad oblibence Lynx. Oscodu by opravdu slusel vetsi prehled o okoli..ještě nejake boční kamery třeba s monitory v prostoru výsadku
  Skrýt celý příspěvek

 • Clanek
  12:57 27.04.2018

  Tak reklamni clanky na Pumu a CV90 jsme tu uz meli, tak to ted mame komplet. A protoze kolem reklamnich udaju a prohlaseni v clanku asi nema moc smysl se motat tak se zeptam do kdy ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tak reklamni clanky na Pumu a CV90 jsme tu uz meli, tak to ted mame komplet. A protoze kolem reklamnich udaju a prohlaseni v clanku asi nema moc smysl se motat tak se zeptam do kdy je ocekavane rozhodnuti MO v tehle otazce? A vime uz neco vic?
  Skrýt celý příspěvek

 • Flader
  12:41 27.04.2018

  Ja si nemôžem pomoôcť, ale čo sa týka vzhľadu tak z tých lacnejších veží by na tom ASCOD-e najlepšie pristala Turra.

  Ja si nemôžem pomoôcť, ale čo sa týka vzhľadu tak z tých lacnejších veží by na tom ASCOD-e najlepšie pristala Turra.

 • Rase
  12:06 27.04.2018

  Pokud jde o nástavby, tak GD by se němlo ohánět britským programem, jelikož i tam jsou jen na papíře (mají jen prototyp bezvěžového PMRS a bojového AJAX). Jinak jsou na tom ASCODy ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pokud jde o nástavby, tak GD by se němlo ohánět britským programem, jelikož i tam jsou jen na papíře (mají jen prototyp bezvěžového PMRS a bojového AJAX). Jinak jsou na tom ASCODy stejně jako CV90.
  Odvolávaní se na Pandur II a CSG jim myslím moc bodu nepřidá a radši bych to moc nevytahoval. Výroba stejně bude probíhat u VOP CZ (ne CSG) a u Meopty, VOP CZ a podobných firem, mají všichni stejnou startovací pozici.

  ps. zvolení věže Samson II je opravdu velice nešťastné, chápu že chtěli něco jako má Pandur, ale mě to přijde velice chabé řešení. Kdyby vzali věž od Kongsbergu, tak to bude taky divné, ale ta má mnohem větší potenciál (zvládá větší ráže).
  Skrýt celý příspěvek

 • Flader
  12:05 27.04.2018

  PavolR, tak ja by som aj veril, že tie tanky nahradili. Ale len ako tabuľkové počty. Výzbrojou a funkciou asi nie.

  PavolR, tak ja by som aj veril, že tie tanky nahradili. Ale len ako tabuľkové počty. Výzbrojou a funkciou asi nie.

 • PavolR
  11:54 27.04.2018

  Tento článok je skôr taký propagačný počin:
  - nie je pravda, že by španielska armáda získala 356 kusov Pizarro/Pizarro2 pretože bol celkový počet zredukovaný na 261 ks na úkor ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tento článok je skôr taký propagačný počin:
  - nie je pravda, že by španielska armáda získala 356 kusov Pizarro/Pizarro2 pretože bol celkový počet zredukovaný na 261 ks na úkor hlavne špecializovaných verzií.
  - že čiastočne ASCODy nahradili tanky, by som označil za prinajmenšom sporné, kým v článku je to označené za fakt.
  - posledná veta je zlatým klincov celého článku. :-)
  Skrýt celý příspěvek

 • Tomáš Procházka
  11:10 27.04.2018

  Nejsem zastancem bezosadkovych vezi. Zkusenosti z panduru mi rikaji, ze strelec s velitelem vidi jen strasne malou cast okoli v tech monitorech. Kdyz se soustredi jen na urcitou ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nejsem zastancem bezosadkovych vezi. Zkusenosti z panduru mi rikaji, ze strelec s velitelem vidi jen strasne malou cast okoli v tech monitorech. Kdyz se soustredi jen na urcitou cast bojiste tak ztrati situacni prehled. Staci situace kdy strelec se soustredi na jeden cil a velitel prohledava nejblizsi okoli a uz nemaji tuseni co se deje kolem. Velitel pak otaci pozorvakem, aby zjistil kde jsou roje, sousedi, kam muze jet a podobne. V dnesni dobe kdy i pocitacovi hraci maji 3 monitory a vice proto aby situacni povedomi bylo vyssi mi to prijde malo. Z veze bvp jsem mohl periskopy koukat kolem. V podstate za utoku kdyz se budou soustredit jen na prostor pred sebou/ cile tak se dozvi ze soused je vyrazen a nepokracuje jen pokud jim to nekdo rekne.

  Jinak je clanek hodne reklamni.

  Jak poznam ty varianty 35/42 od sebe?
  Jak se lisi kdyz nemaji osazene pridavne pancerovani?
  Jake jsou zasadni rozdily te "britske" rady Ajaxu oproti ASCOD2?
  Skrýt celý příspěvek

 • lemkin
  11:04 27.04.2018

  Opravdu by mě zajímalo, jak si jednotlivá vozidla na polygonech doopravdy vedla.

  ASCOD se mi líbí (ve verzi 42), pokud tak ten nejsilnější motor....., ale ta věž je - no taková ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Opravdu by mě zajímalo, jak si jednotlivá vozidla na polygonech doopravdy vedla.

  ASCOD se mi líbí (ve verzi 42), pokud tak ten nejsilnější motor....., ale ta věž je - no taková pro chudé státy.


  Netuší někdo, zda bude slibovaný demonstrátor Wolfdogu a nebo zda se Zetor vrátil zpátky k traktorům? :-)
  Skrýt celý příspěvek

 • Flader
  10:05 27.04.2018

  Tak to bude sranda až sa tu zase rozhorí debata :D

  Tak to bude sranda až sa tu zase rozhorí debata :D

 • Miroslav
  09:36 27.04.2018

  Ľutujem tých motostrelcov čo budú zakopávať tak vysoké BVP

  Ľutujem tých motostrelcov čo budú zakopávať tak vysoké BVP