ASCOD 2 – budoucnost českých motostřelců?

ASCOD 2 v českém maskování; větší foto / GDELS

Česká armáda hledá nástupce letitého BVP-2 a jeho derivátů, které budou na příští desítky let tvořit páteř mechanizovaných jednotek. Nákup nových pásových obrněných vozidel bude jedním z největších armádních investičních projektů od vzniku České republiky, kontrakt má dosáhnout hodnoty až 50 miliard korun.

České ministerstvo obrany plánuje nakoupit minimálně 210 pásových obrněných vozidel, což znamená, že výběr nového vozidla nejen že výrazně ovlivní na desítky let podobu české armády, ale také fungování českého průmyslu v oblasti speciální výroby. Začátek dodávek je naplánován na rok 2020. Armáda má nyní na výběr ze čtyř kandidátů – General Dynamics European Land Systems (GDELS) nabízí vozidlo ASCOD 2, BAE Systems typ CV90, konsorcium PSM typ Puma a Rheinmetall obrněnec Lynx 31/41.

 


Od minulosti k současnosti

Obrněná platforma ASCOD (Austrian Spanish Cooperation Development) je univerzální vozidlo vhodné jako základ pro celou šíři speciálních provedení a verzí. Jeho vývoj začal na konci 80. let ve spolupráci rakouských a španělských firem na základě požadavků armád obou zemí, které hledaly náhradu za vozidla M113 a Saurer/Steyr 4K.

 

Není bez zajímavosti, že na projektu ASCOD pracoval tým inženýrů, který se podílel i na vývoji vozidel Pandur, oba typy tak mají některá společná konstrukční řešení. Sériová vozidla španělská armáda zavedla do výzbroje v roce 1998 pod označením Pizarro, během let získala na 356 kusů. U rakouské armády k tomu došlo až poněkud později, první kusy s označením Ulan dostal Bundesheer v roce 2002, celkem jich odebral 112 exemplářů.

Vozidla Pizarro a Ulan tvoří vedle tanků základ obrněných jednotek španělské i rakouské armády. Univerzálnost platformy ASCOD dokazuje i fakt, že v obou armádách nahradila nejen starší bojová vozidla pěchoty a obrněné transportéry, ale částečně také tanky, jako například typ M60A3 nebo SK-105, a vhodně tak doplňuje tanky Leopard 2. Z pohledu budoucí nutnosti modernizace tankové výzbroje AČR by byla kombinace Leopard 2 a ASCOD 2 prověřenou variantou.

Nicméně vývoj vozidla ASCOD dodávkami pro rakouskou a španělskou armádou neskončil. Už v roce 2004 společnost GDELS představila jeho pokročilou a značně vylepšenou podobu označovanou jako ASCOD 2. V současné době je toto provedení nabízeno ve dvou nových verzích – ASCOD 35 a ASCOD 42, a jak označení napovídá, jde o vozidla s různou maximální hmotností a nosností. ASCOD 35 má standardní hmotnost 31 t s možností navýšení až na max. 35 t, užitečná hmotnost činí 13 t. Verze ACOD 42 má v základu hmotnost 38 t s možností navýšit ji až na 42 t. Při této hmotnosti pak připadá 19 t na vybavení, zbraňové, elektronické systémy, munici, přídavné pancéřování atd.

 

ASCOD 2; větší foto / GDELS


Mnoho z prvků, které byly uplatněny nebo vyvinuty pro ASCOD 2 neboli ASCOD 35/42 byly uplatněny při nedávné výrobě vylepšených vozidel Pizzaro v rámci tzv. phase 2 pro španělskou armádu, které nesou označení Pizzaro 2. Jde například o vylepšené a odolnější korby a novou výzbroj i elektronické a zaměřovací systémy. K modernizaci svých vozidel Ulan přistoupila i rakouská armáda, což svědčí o perspektivnosti typu do budoucna.

Právě ASCOD 2 v provedení 42 se stal základem i pro nová obrněná vozidla řady Ajax (Ajax, Ares, Apollo, Athena, Argus, Atlas), která britská vláda vybrala v rámci programu Scout SV. Britská armáda má dostat na 589 kusů, a to hned v devíti verzích. To znamená, že pokud by česká armáda vybrala za nástupce BVP-2 typ ASCOD 2, mohla by do své výzbroje zavést různé, už existující účelové modifikace vycházející z nově vyvinutých verzí či britských typů. Naproti tomu například Puma existuje jen ve verzi bojové vozidlo pěchoty, Lynx také, navíc v jeho případě jde jen o prototyp. U CV-90 byly účelové modifikace vyvinuty již před celou řadou let.


ASCOD 2 je moderní univerzální pancéřovaná platforma

Současná podoba vozidel ASCOD 2 má jako základ skořepinovou korbu ze svařovaných ocelových plátů. V útrobách je prostor pro tříčlennou posádku, tvořenou velitelem, řidičem a střelcem, i pro šest až osm plně vyzbrojených vojáků pěchotního družstva. Řidič má stanoviště v přídi vlevo, vpravo se nachází pohonná jednotka. Tou je v případě ASCODu 35 motor MTU 8V MT199 TE20 (výkon 530 kW) napojený na převodovku RENK HSWL 106 C3, pro ASCOD 42 je k dispozici silnější MTU 8V MT199 TE21 (výkon 600 kW) a převodovka RENK HSWL 256B. ASCOD 2 však může být vybaven i motorem o výkonu cca 800 kW (v závislosti na požadavku objednatele na užitečné zatížení), nebo i hybridním pohonným systémem.

 

Například ASCOD 35 je se svým pohonným ústrojím schopen dosáhnout maximální rychlosti 70 km/h, zrychlení z 0 na 50 km/h za 14 s, dojezd činí 500 km. Velmi dobré jsou i parametry, které naznačují schopnosti vozidla při bojovém nasazení. ASCOD 2 bez přípravy přebrodí vodní tok o hloubce 1,2 m, zvládá boční náklon až do 40 stupňů, svah o sklonu 60 procent, překoná kolmou překážku o výšce 0,80 m a příkop o šířce 2,5 m.

 

Své kvality v těžkém terénu ASCOD 2 prokázal i při ostrých zkouškách na testovacích polygonech a v zařízeních AČR ve Vyškově, Přerově a Přáslavicích v minulém roce, kde v pohyblivosti a rychlosti překonával konkurenty. ASCOD 2 jasně vynikal poměrem výkonu motoru k celkové hmotnosti a celkovou agilitou stroje, jako jediný byl schopen příkopy a překážky i přeskočit.

 

Vnitřní prostor ASCOD 2; větší foto / GDELS


Balistická odolnost vozidel ASCOD 35/42 dosahuje úrovně 5 dle normy STANAG 4569 a úrovně 4a/b proti minám. Základní pancéřování poskytuje posádce ochranu proti průbojné munici ráže 7,62 mm, čelo korby pak do ráže 14,5 mm. Stejně tak ochrání osazenstvo ASCODu 2 proti střepinám dělostřeleckých granátů ráže 155 mm. Přídavné pasivní pancéřování věže i korby zvyšuje odolnost tak, že vozidlo odolá z čelní strany průbojným projektilům ráže 30 mm vypáleným ze vzdálenosti 1000 m, boky a záď pak projektilům ráže 14,5 mm ze vzdálenosti 500 m.


Podlahové části ASCODu 2 vydrží explozi miny nebo nástražného výbušného zařízení kdekoliv pod vozidlem nebo pojezdovým ústrojím do síly ekvivalentu více než 10 kg TNT. Specialitou ASCODu je oddělená podlaha prostoru pro výsadek ode dna korby (tzv. double deck). Toto řešení lépe chrání posádku před účinky výbuchů min než sendvičová konstrukce podlahy.

 

Členové pěšího mužstva sedící na protiminových sedačkách tak v ASCODu 2, na rozdíl od ostatních typů nabízených v připravovaném tendru AČR, nemusejí mít při jízdě nohy na speciálních lištách. Navíc konstrukce dvojité podlahy u ASCODu 2 utlumí výbuch natolik, že nehrozí zranění od předmětů ležících na podlaze, které jsou explozí vymrštěny vzhůru. Není totiž reálné, aby v ostrém bojovém nasazení bylo veškeré vybavení uchyceno v konzolích a držácích, na což konstruktéři ASCODu 2 mysleli.

ASCOD 2 může být vybaven i současnými moderními pasivními i aktivními obrannými systémy (jako je například izraelský Trophy) nebo bloky dynamického pancíře. Všechny tyto možnosti dělají z ASCODu 2 jeden z nejodolnějších strojů své kategorie, který se může v té nejvyšší úrovni vybavení rovnat i typu IFV Puma. ASCOD 2 je standardně vybaven rovněž ochranou proti zbraním hromadného ničení, vrhači zadýmovacích granátů ráže 76 mm nebo protipožárním systémem.

 

K efektivitě bojového nasazení přispívá moderní digitální systém pozorování bojiště a řízení palby, ke kterému patří i stabilizovaný zaměřovač střelce s integrovanou termovizní větví a také laserový dálkoměr a denní i termovizní terminál velitele. K vybavení ASCODu 2 patří i detektory laserového ozáření či klimatizace. K vozidlu je možné připojit čelní radlici či odminovací zařízení.

 

Prostor pro výsadek BVP ASCOD 2; větší foto / GDELS


ASCOD 2 (35/42) tvoří univerzální obrněnou platformu, nejde tedy jen o jedno provedení, od kterého se budou časem odvozovat další verze. ASCOD 2 lze vybavit nejrůznějšími věžemi a výzbrojí i specializovanými nástavbami, a to velmi jednoduše, bez zásahů do konstrukce podvozku a pohonného ústrojí. Podvozek s koly zavěšenými na torzních tyčích, integrovaný systém powerpacku a transmisí i dvojitá podlaha jsou dimenzovány tak, aby na ně bylo možné umístit jakékoliv účelové aplikace a nástavby, a řada už jich také byla zkonstruována a vyrobena.


Ve verzi obrněný transportér je možné volit z několika dálkově ovládaných bojových stanic s kulomety ráží 7,62 mm až 12,7 mm, věže pro bojová vozidla pěchoty dávají možnost výběru zbraní ráže od 25 mm do 40 mm. Podvozek i korba ASCODu 2 dovoluje i instalaci věží s kanony 105 mm či 120 mm pro použití v roli stíhačů tanků či vozidel pro podpůrnou palbu.

 

Stejně tak je podvozek vhodný i pro integraci otočných věží houfnic ráže 155 mm, příkladem je dělostřelecký systém AGM od firmy Krauss-Maffei Wegmann (KMW) nazvaný DONAR, který jako podvozkovou platformu používá právě podvozek ASCOD 2. Testů české armády se účastnil ASCOD 2 v provedení s bojovou věží Rafael Samsom Mk II, která je modernější vývojovou verzí věže instalované na vozidlech Pandur II české armády se stejnou výzbrojí.


Obrněná vozidla pro AČR musejí mít zázemí v ČR

Jaké bojové vozidlo pěchoty česká armáda vybere, je zatím ve hvězdách. Už teď je ale jisté, že nebude stačit pouze výběr a nákup nejvhodnějšího vozidla. Z výběrového řízení musí vzejít komplexní řešení, které zajistí soběstačnost České republiky nejen po stránce provozu bojových vozidel pěchoty, ale také jejich produkce, servisu i pozdější modernizace, a to po celou dobu životního cyklu používané techniky.

 

České ministerstvo při výběrových řízeních konečně začalo dávat důraz i na širší zapojení českého obranného průmyslu do dodávek a výroby nové výzbroje pro armádu. Nákup nových BVP tak musí být spojen s přenesením potřebných technologií a know-how do Česka a zapojením českých podniků do jejich výroby. Dodavatel bude také muset spolupracovat na zřízení logistických a servisních kapacit v Česku, samozřejmostí je zajištění výcvikových programů, dostupnosti náhradních dílů, munice atd. V neposlední řadě bude pro Česko důležité, aby mělo schopnost a možnost dodaná vozidla v budoucnosti modernizovat podle vlastních požadavků a potřeb.

 

ASCOD 2; větší foto / GDELS


To vše nebude možné bez smluvních vazeb s českými průmyslovými subjekty a spolupráce s nimi. Konkrétní projekty s českými výrobci speciální techniky má v současnosti pouze jediná společnost ze všech firem, které ve zmiňovaném tendru nabízejí české armádě nová obrněná vozidla. Tou je General Dynamics European Land Systems (GDELS), která již v roce 2015 vytvořila strategické partnerství s holdingem Czechoslovak Group (CSG).

 

Díky uvedenému partnerství firmy tohoto českého holdingu získaly práva na výrobu vozidel Pandur II a také na jejich technologický rozvoj, modernizace i servisní služby. Právě proto může společnost Tatra Defence Vehicle, patřící do holdingu CSG, v současnosti pracovat na výrobě objednaných dvou desítkách Pandurů II pro českou armádu a také zajišťovat servisní podporu všech pandurů v její výzbroji. Tak je zajištěna soběstačnost Česka ve výrobě i opravách kolových obrněných vozidel armády. Podobný scénář se může uskutečnit i v případě výběru ASCOD 2.

V červnu na mezinárodním veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET 2017 v Brně společnost GDELS podepsala dohody s pěti českými společnostmi o možné budoucí spolupráci na programu nového pásového obrněného vozidla pro AČR. Konkrétně podepsala dohodu se svým strategickým partnerem, holdingem Czechoslovak Group (CSG), dále memorandum o porozumění s podnikem VOP CZ a dohody s dalšími českými dodavateli, Letecké přístroje Praha (LPP), Meopta Systems a Ray Services.

GDELS v případě zájmu nabízí i možnost integrovat do vozidel ASCOD 2 obdobné či stejné systémy, jaké jsou použity ve vozidlech Pandur II české armády. Tím je možné podstatně zjednodušit logistické zabezpečení provozu obou platforem. Stejně tak je možné nabídnout logistické zabezpečení v obdobném rozsahu jak u vozidel Pandur II, tedy počítačové učebny, simulátory, školení, dokumentaci atd. dle požadavku zákazníka.

Další uchazeči o dodávky nových BVP pro armádu nemají buď žádný vztah k českému průmyslu, nebo jen před krátkým časem uzavřeli partnerství s některým z českých výrobců bez předchozích konkrétních projektů, přínosů pro český průmysl a ekonomiku či soběstačnost státu v oblasti zbrojní a speciální výroby.

 

Nahlásit chybu v článku


Související články

Bojová vozidla pro Armádu ČR: ASCOD vs. CV90

Armáda České republiky projevuje zájem o nákup nových pásových bojových vozidel pěchoty. V současné ...

Rychlost a útok: Polská armáda hledá nástupce BVP-1

Podobně jako Armáda ČR, také polská armáda již několik let vyhlíží nástupce letitých bojových ...

Stryker dostane tesáky pro boj s ruskými BVP

Americká armáda (U.S. Army) plánuje vybavit své obrněné transportéry Stryker 30mm kanóny. V ...

Bojové vozidlo BVP-1 vstává v ruské armádě z mrtvých

Minulý týden ruská agentura RIA Novosti informovala o „reinkarnaci“ bojového vozidla pěchoty BVP-1. ...

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Clanek
  14:11 03.05.2018

  @Nesher "Jinak menší země (řekněme našeho typu), buď MBT mají (Norsko, Dánsko, Nizozemsko....), nebo nedeklarují, že mají těžkou mechanizovanou brigádu (např. Belgie)." Pokud ...Zobrazit celý příspěvek

  @Nesher
  "Jinak menší země (řekněme našeho typu), buď MBT mají (Norsko, Dánsko, Nizozemsko....), nebo nedeklarují, že mají těžkou mechanizovanou brigádu (např. Belgie)."

  Pokud vim tak uz ani Nizozemsko nema tezkou mechanizovanou brigadu, vlastne nema tezke mechanizovane nic. Pouze buduje spolecny batalion s Nemeckem, a i v te je jen jedna company toho batalionu (16 leopardu 2) nizozemska, necelych 100 muzu. Ano, i tak muzou vypadat obrnene sily 15 milionoveho statu s ekonomickym vykonem typickym pro zapadni evropu. Vse ostatni Nizozemske je uz jen lehke a na CV90 stojici.Skrýt celý příspěvek

 • tomas.kotnour
  14:02 03.05.2018

  NATO má poměrně komplexní metodiku stanovování bojové síly a schopností jednotlivých útvarů, které jsou nasazeny do boje. Včetně stanovení možností jejich doplnění v případě ...Zobrazit celý příspěvek

  NATO má poměrně komplexní metodiku stanovování bojové síly a schopností jednotlivých útvarů, které jsou nasazeny do boje. Včetně stanovení možností jejich doplnění v případě utrpěných ztrát. Takže o nějaká překvapení velení bych se nebál. Ono se stačí podívat, jak vypadají cvičení v Hohenfelsu, to jsou také pěkné mixy.Skrýt celý příspěvek

 • Nesher
  13:17 03.05.2018

  Rase Ano, to by mohlo být řešení, tedy po nějakou dobu než se dokončí prioritnější programy. Jinak je fakt, že ten tlak na unifikaci není velký. On třeba i francouzský a americký ...Zobrazit celý příspěvek

  Rase
  Ano, to by mohlo být řešení, tedy po nějakou dobu než se dokončí prioritnější programy.
  Jinak je fakt, že ten tlak na unifikaci není velký. On třeba i francouzský a americký prapor jsou dvě hodně rozdílné věci. Navíc např. v případě Francie si nejsem jist zda její "těžké" pluky odpovídají NATO standardům, Francouzům zase chybí těžká BVP.
  Ono je to asi tím (malá unifikace), že NATO není Varšavská smlouva, tehdy dokonce ČSLA nemohla zařadit do výzbroje nic co Rusové před tím neschválili.
  Ale tím že se tu vymezuji proti náhradě MBT BVP s tankovým kanónem nechci říct, že bych měl něco proti vozidlům palebné podpory, nicméně nikoliv na pásech, ale na kolech. Podle mě Pandur s kanónem 90 nebo 105 mm je něco co u 4. brigády citelně chybí a standardy NATO to u lehké mechanizované brigády vyžadují, viz. právě Belgie.Skrýt celý příspěvek

 • Marcus
  13:11 03.05.2018

  Rase Větší unifikace neprojde politicky a ekonomicky.... a to hlavně přes velké státy NATO. Zjímalo by mě jak tuto standartizaci splňují i země typu USA, Francie, Itálie, ...Zobrazit celý příspěvek

  Rase

  Větší unifikace neprojde politicky a ekonomicky.... a to hlavně přes velké státy NATO. Zjímalo by mě jak tuto standartizaci splňují i země typu USA, Francie, Itálie, Turecko,.... každá země má zcela jinou koncepci armády. My prakticky nemáme žádnou, takže bych se nebál že by jsme ji do budoucna postavili bez MBT.

  Spíš se bojím aby jsme tabulkově neměli 60 MBT a pak v krizi že nezjistili že provozuschopných je jen 10 a osádky si z nic vystělili jednou za rok...
  ....když má teď za konjuktury tyto problémy Bundeswehr, co teprv AČR v budoucnu.Skrýt celý příspěvek

 • Marcus
  13:03 03.05.2018

  Nesher Takže jde vlastně o rozdělení podle BCT jen se to jmenuje jinak? Něco podobného u nás může spňovat tabulkově jen Chrudim.... O tom že standartizace v rámci NATO má ...Zobrazit celý příspěvek

  Nesher

  Takže jde vlastně o rozdělení podle BCT jen se to jmenuje jinak? Něco podobného u nás může spňovat tabulkově jen Chrudim....

  O tom že standartizace v rámci NATO má logiku nepřu. To rozhodně má. Jen pokud se i jiné mle země nevydají cestou MBT a "těžkých brigád" nevidím proč my by jsme museli. Ale jak říkám, nerozumím tomu!

  Jen jestli se tu zase nedostáváme z hlediska vojenského do hlediska politického? Něco co máme, co pochybuji že teď to něco splňuje, budeme se snažit za každou cenu udržet, i když to bude drahé a neefektivní, jen aby jsme nevypadali za blbce a splnili jsme tabulky. Některé země v NATO ale MBT a těžké brigády nemají a jen je sdílejí s věšími sousedy, ne? To by mohlo být u nás pro změnu efektivní, ale těžko asi politicky průchodné.Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  12:57 03.05.2018

  Nesher: najednou ten leasing Leo 2A7EU nevypadá až tak blbě - rychlé získání MBT pro odškrtnutí aliančních požadavků. Stejně bych ale řešil MBT až po té, co budeme mít vyřešené ...Zobrazit celý příspěvek

  Nesher:
  najednou ten leasing Leo 2A7EU nevypadá až tak blbě - rychlé získání MBT pro odškrtnutí aliančních požadavků. Stejně bych ale řešil MBT až po té, co budeme mít vyřešené BVP. Vrtá mi hlavou, proč není větší tlak na unifikaci počtů vojáků a techniky v jednotkách NATO. Přeci jen Česká brigáda (i prapor) je úplně jinde než u Bundeswehru, USA a podobně. Z konceptu vojsk Varšavské smlouvy sme se pořád ještě neodstřihli. Aby se pak nestalo, že velitelství NATO bude počítat, že máme cca 40 tanků, ale my tam pošleme jen cca 30Skrýt celý příspěvek

 • Nesher
  12:28 03.05.2018

  Marcus Bohužel, žádné podklady nemám, jen jsem to kdesi četl, co si vybavuji, tak NATO má definované základní parametry jednotlivých typů brigád, divizí, pluků.... Jinak menší ...Zobrazit celý příspěvek

  Marcus
  Bohužel, žádné podklady nemám, jen jsem to kdesi četl, co si vybavuji, tak NATO má definované základní parametry jednotlivých typů brigád, divizí, pluků....
  Jinak menší země (řekněme našeho typu), buď MBT mají (Norsko, Dánsko, Nizozemsko....), nebo nedeklarují, že mají těžkou mechanizovanou brigádu (např. Belgie). Takže řešení jsou dvě, buď prohlásíme 7. brigádu za něco jako mechanizovanou pěchotu, nebo někdy budeme muset koupit MBT. To první řešení má úskalí v tom, že budeme v Bruselu vypadat jako pitomci, kteří spoustu let něco deklarují a pak si vzpomenou, že je to vlastně jinak. Což v dnešní situaci není moc dobrý nápad, už takhle jsme pomalu za černé pasažéry.
  Jinak ty základní požadované parametry mají celkem logiku. Představte si, že probíhá velký symetrický konflikt, ČR posílá do boje 7. mech. brigádu ve vámi navrhovaném složení, když dorazí na místo je ihned nasazena do boje (situace je kritická, NATO linii drží z posledních sil) jako součást narychlo složeného sboru pod velením amerického generála, ten je celý blažený, že má čerstvou těžkou brigádu a rozhodne se ji použít v rámci místního protiútoku, který má cíl stabilizovat situaci a odlehčit obraně. A protože je 7. brigáda ve všech dokumentech typizovaná jako těžká (ČR garantuje těžké BÚU), tak bude mírně řečeno překvapen ve chvíli kdy mu český plukovník oznámí, že žádný protiútok nebude neboť nemá reálně proti nepřátelským MBT co nasadit a on nemá mandát od vlády ČR spáchat s celou brigádou (cca 50% AČR) sebevraždu v první srážce. Touhle "povídkou" chci jen říci, že ty certifikace a normy mají svůj hluboký smysl.Skrýt celý příspěvek

 • Marcus
  12:06 03.05.2018

  Nesher Přiznám se že v NATO standardech se neorientuju, ještě tak BCT, ale NATO jsem nikdy nestudoval. Máš pro to nějaké podklady prosím? Jaké jsou tedy možnosti v tomto? Přeci ...Zobrazit celý příspěvek

  Nesher

  Přiznám se že v NATO standardech se neorientuju, ještě tak BCT, ale NATO jsem nikdy nestudoval. Máš pro to nějaké podklady prosím?
  Jaké jsou tedy možnosti v tomto? Přeci to není problém jen nás ale všech menších členských států NATO?
  Alternativa nahrazení MBT takzvanými "středními tanky" není možná???Skrýt celý příspěvek

 • Nesher
  11:34 03.05.2018

  Marcus
  Obávám se, že nebylo protože podle NATO standardů má mít těžká brigáda MBT, tohle by neprošlo certifikací.

  Marcus
  Obávám se, že nebylo protože podle NATO standardů má mít těžká brigáda MBT, tohle by neprošlo certifikací.

 • Marcus
  11:31 03.05.2018

  Rase MMWT je prostě turecký IFV podvozek s belgickou 105mm Cockerill věží v kooperaci s Pindadem. To samé co K21-105 nebo CV90-105 nebo CV90-120. V tomhle je zajímavé že ...Zobrazit celý příspěvek

  Rase

  MMWT je prostě turecký IFV podvozek s belgickou 105mm Cockerill věží v kooperaci s Pindadem. To samé co K21-105 nebo CV90-105 nebo CV90-120.

  V tomhle je zajímavé že Pindad 105mm Cockeril narval i na Pandur od Strnadovců.... Netvrdilo se že to Pandur neunese?

  IFV s 105mm Cockerillem na novém IFV by v těžké brigádě byla lepší alternativa než nákup MBT.....Skrýt celý příspěvek

 • Marcus
  11:24 03.05.2018

  JiriR Souhlasím s tebou že T72 bych už neoživoval. Dokud to jen půjde bych se jich zbavil směrem na Ukrajinu, Blízký-Střední Východ nebo Afrika a tím kapitolu T72 uzavřel. ...Zobrazit celý příspěvek

  JiriR

  Souhlasím s tebou že T72 bych už neoživoval. Dokud to jen půjde bych se jich zbavil směrem na Ukrajinu, Blízký-Střední Východ nebo Afrika a tím kapitolu T72 uzavřel.

  Nákup ojetých MBT v malém počtu nic neřeší. Musíš kompletně vybudovat zázemí pro MBT, stejně jako kdyby jsi kupoval 30 nových MBT, ale do budoucna máš stárnoucí ojetinu. To prostě nemá cenu. 30 MBT ať nových nebo jetých je zanedbatelná bojová hodnota která spíš honí ego a srdce a dává falešný pocit důležitosti. Mnohem větší efekt a bojovou hodnotu pro nás i spojence bude mít funkční, zásobená a připravená brigáda s špičkovými IFV Puma. Nebo ideálně brigáda s IFV které budou mít ve stavu i doprovodné minomety, děla, PVO na podvozku IFV.... logisticky méně náročné, mnohem více mobilní ;)Skrýt celý příspěvek

 • Marcus
  11:09 03.05.2018

  Jara Pardon, to Leo3 jsem přehlédl. To se omlouvám. Ale u Leo3 by to pro armádu stejná sebevražda jako s Leo2, né li větší. Ale Leo3 má aspoň potenciál do budoucna a to že je to ...Zobrazit celý příspěvek

  Jara

  Pardon, to Leo3 jsem přehlédl. To se omlouvám. Ale u Leo3 by to pro armádu stejná sebevražda jako s Leo2, né li větší. Ale Leo3 má aspoň potenciál do budoucna a to že je to ještě hudba budoucnosti dáva tak šanci na urovnání v AČR. Ale Leo2 už opravdu nee.

  Rase

  Díky za upozornění, to jsem přehlédl. Téma Leo2 by asi zde fakt nebylo dobré otvírat....Skrýt celý příspěvek

 • juhelak
  10:58 03.05.2018

  Jak uz tu nekde dole padlo..ona ta puma muze mit vetsi psychologicky efekt na pripadnem bojisti nez nejaky leopard 2. Je nenapadnejsi pohyblivejsi, senzorove neumim poměřit třeba s ...Zobrazit celý příspěvek

  Jak uz tu nekde dole padlo..ona ta puma muze mit vetsi psychologicky efekt na pripadnem bojisti nez nejaky leopard 2. Je nenapadnejsi pohyblivejsi, senzorove neumim poměřit třeba s A7, navíc ma ptřs a proti zive sile je ucelnejsi.. jiné bvp by se ji zrejme radsi vyhli, mtb ma vyhodu vetsi raže ale zas je dost mozne ze pumu ani nelokalizuji..

  Jen otázka..je nekde k porovnani třeba i tepelne vyzarovani a stopa u jednotlivých kandidatu? jak moc jsou na senzorech videt?Skrýt celý příspěvek

 • JiriR
  10:41 03.05.2018

  Jo čili jak píšu- řeč je o kolektivní obraně a z toho plynoucímu závazku. Pokud máš těžkou brigádu- není možné ji mít bez MBT. Kupovat nové MBT v počtu 30 ks se nevyplatí – silně ...Zobrazit celý příspěvek

  Jo čili jak píšu- řeč je o kolektivní obraně a z toho plynoucímu závazku. Pokud máš těžkou brigádu- není možné ji mít bez MBT. Kupovat nové MBT v počtu 30 ks se nevyplatí – silně nevyplatí. Jsou tři možnosti: 1) pořídit něco ojetého od Francie, Rakouska-30 ks, 2) leasing-30 ks (kdo má aktivní velké počty - abrams ? 3) modernizovat stávající m4cz- což je ale asi ta nejhorší a poslední varianta- v tomto počtu opět dost drahé a problematické- je už to starý stroj, základní pancíř je poplatný době- celkově problematický tehdejší výběr dodavatelůSkrýt celý příspěvek

 • Rase
  10:40 03.05.2018

  Marcus: myslím že Jara mluvil o potencionální podobnosti mezi Pumou a Leo 3 (ne Leo 2). Leopardy bych víc nerozmazával, jináč se to zase zvrhne. Smysl by měly, pokud by nám je ...Zobrazit celý příspěvek

  Marcus:
  myslím že Jara mluvil o potencionální podobnosti mezi Pumou a Leo 3 (ne Leo 2). Leopardy bych víc nerozmazával, jináč se to zase zvrhne. Smysl by měly, pokud by nám je dali k Pumám s nabídkou, která se neodmítá :-)
  Dám ale aktualitku. Indonésie objednala 100 středních tanků MMWT (Modern Medium Weight Tank) od turecké FNSS a místní PT Pindad. Základem konstrukce je bojové vozidlo pěchoty Kaplan (myslím že verze 30).
  Od GDELS už máme Pandury, od švédů toho máme spoustu, od Němců ještě nic (pořádného). Je docela škoda, že nám nic nenabídli Japonci a Korejci, přitom rozhodně mají coSkrýt celý příspěvek

 • Marcus
  10:39 03.05.2018

  JiriR Takovou věc nikdy nikdo neřekne. Nikdo neřekne chceme po vás MBT! Myslíte že řeknou i Slovákům, Maďarům, Slovincům, Lotyšům, Litevcům, Estóncům, Dánům, Nizozemcům, ...Zobrazit celý příspěvek

  JiriR

  Takovou věc nikdy nikdo neřekne. Nikdo neřekne chceme po vás MBT! Myslíte že řeknou i Slovákům, Maďarům, Slovincům, Lotyšům, Litevcům, Estóncům, Dánům, Nizozemcům, Belgičanům chceme aby jste měli každý po 100 MBT?
  Jejich hlavní starostí aby jsme měli funční armádu a nebyli přítěží a měli připravené, certifikované, bojeschopné jednotky schopné spolupracovat se spojenci (secvičenost, schopnost komunikovat po stránce technické i jazykové, a pod.)
  Pokud budeme mít připravené síly rychlé reakce pro mise, a nějakou těžkou brigádu se západními IFV s kompletní podporou, tak budou v NATO štastní jak blecha. Ale MBT prostě po nás nikdo nechce. Je to spíš o populismu a honění ega stylu, sousedi MBT mají, tak je musíme mít taky! To je cesta do pekel. To je politika.... ne efektivní armáda!Skrýt celý příspěvek

 • JiriR
  10:19 03.05.2018

  To je Marcus dobrý pohled v rámci naší armády (a možná i obrany), ale pokud NATO „řekne“ postavte vaši těžkou brigádu vedle deseti dalších těžkých NATO brigád, my to uděláme a ...Zobrazit celý příspěvek

  To je Marcus dobrý pohled v rámci naší armády (a možná i obrany), ale pokud NATO „řekne“ postavte vaši těžkou brigádu vedle deseti dalších těžkých NATO brigád, my to uděláme a generálové řeknou..sakra kde máte MBT ? Tyhle věci samozřejmě i mění taktické plány našich bývalých „přátel“. :-) a jak jsem psal domácích úkolů od současných přátel.Skrýt celý příspěvek

 • Marcus
  10:18 03.05.2018

  Rase Souhlasím s tebou že Švédové sem výrobní linku nepřesunou, stejně jako Němci si ji potřebujou udržet doma. Ale nemůžu souhlasit s tvým tvrzením že za Gripeny od nás ...Zobrazit celý příspěvek

  Rase

  Souhlasím s tebou že Švédové sem výrobní linku nepřesunou, stejně jako Němci si ji potřebujou udržet doma.
  Ale nemůžu souhlasit s tvým tvrzením že za Gripeny od nás nekoupili a co od nás koupí když my od nich koupíme IFV. Bren2 ani Tatrovky od nás nenakoupí ani němci za Pumy, ani Američani za ASCOD! Takhle to nefunguje. Stejně tak nemůžeš srovnávat Gripen a nové IFV. U Gripenu očekávat že montáž nebo její část by byla přesunuta k nám je nesmysl. U IFV jde o to aby koncová montáž proběhla u nás, což jednak dá šanci domácím dodavatelům ale hlavně to vytvoří domácí zázemí pro opravy a servis....
  .....Jak jsi už psal, nezávidím těm co bude zadávat výběrové řízení!

  S navázaností na jeden stát s tebou souhlasím. Chování švédů mi taky někdy moc nevoní, je ovšem otázka zda jsou to vždy jen oni nebo i zainteresovaní prostředníci, překupníci.....

  Výrobní linku na Lynxe bych oželel.... jak se mi kdysi líbil, od IDETu mám k němu odpor.....Skrýt celý příspěvek

 • Marcus
  10:03 03.05.2018

  Jara Shodností dílů s Leo2 bych ani nestraš! Děsí mě představa že by se toho někdo chytil. Leo2 je pro nás sebevražda! Tím opět nenapadám jeho kvality, ale argumenty pro jeho ...Zobrazit celý příspěvek

  Jara

  Shodností dílů s Leo2 bych ani nestraš! Děsí mě představa že by se toho někdo chytil. Leo2 je pro nás sebevražda! Tím opět nenapadám jeho kvality, ale argumenty pro jeho zařazení! V době kdy máme v plánu nakoupit jenom 210 vozidel na podvozku nového IFV, což si dovolím že bude zásadní přelom v naší armádě, náročnější než Gripen, Pandur, nebo cokoliv jiného tak říštit kapacity nákupem Leo2 je sebevražda! A to je plán jen na základní IFV vozidla. O jakýchkoliv vozidlech podpůrných bojových vozidlech stejně jako kdysi u Panduru ani stopy. To to zase zastanou tím že to naložína Tatru? Sem je potřeba se zaměřit a ne Leo2! To by celé navýšení rozpočtu sežraly samotné Přáslavice! Tam jsou rádi že ustájí staré T72! Prostě na 100 Leo2 nemáme a kupovat 30 Leo2, jen proto aby jsme měli ve stavu MBT a mohli si to odškrtnout populisticky u lidí, u NATO, nebo aby se tam vodili návštěvy na kukandu je nesmysl!Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  09:32 03.05.2018

  Jura99: už jsem to tady psal, BAE umožňuje u CV90 akorát tak svařit věž a všechno smontovat. Korby se vždycky dodávají z BAE Systems Hägglunds AB ve švédsku. Pochybuju, že by se ...Zobrazit celý příspěvek

  Jura99:
  už jsem to tady psal, BAE umožňuje u CV90 akorát tak svařit věž a všechno smontovat. Korby se vždycky dodávají z BAE Systems Hägglunds AB ve švédsku. Pochybuju, že by se švédi u nové verze zachovali jinak - byli by sami proti sobě (taky potřebují udržet pracovní místa doma). Myslím že v tomhle aspektu bude nejvstřícnější Rheinmetall, jelikož se Lynx nikde nevyrábí a tak jim o nic nejde. U něj bych si typnul, že by se korba mohla vyrábět v ČR a věž by se dovezla z německa. Co by nás nechalo vyrábět PSM nebo GDELS si netroufám odhadnoutSkrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 4 z 10