ASCOD 2 – budoucnost českých motostřelců?

ASCOD 2 v českém maskování; větší foto / GDELS

Česká armáda hledá nástupce letitého BVP-2 a jeho derivátů, které budou na příští desítky let tvořit páteř mechanizovaných jednotek. Nákup nových pásových obrněných vozidel bude jedním z největších armádních investičních projektů od vzniku České republiky, kontrakt má dosáhnout hodnoty až 50 miliard korun.

České ministerstvo obrany plánuje nakoupit minimálně 210 pásových obrněných vozidel, což znamená, že výběr nového vozidla nejen že výrazně ovlivní na desítky let podobu české armády, ale také fungování českého průmyslu v oblasti speciální výroby. Začátek dodávek je naplánován na rok 2020. Armáda má nyní na výběr ze čtyř kandidátů – General Dynamics European Land Systems (GDELS) nabízí vozidlo ASCOD 2, BAE Systems typ CV90, konsorcium PSM typ Puma a Rheinmetall obrněnec Lynx 31/41.

 


Od minulosti k současnosti

Obrněná platforma ASCOD (Austrian Spanish Cooperation Development) je univerzální vozidlo vhodné jako základ pro celou šíři speciálních provedení a verzí. Jeho vývoj začal na konci 80. let ve spolupráci rakouských a španělských firem na základě požadavků armád obou zemí, které hledaly náhradu za vozidla M113 a Saurer/Steyr 4K.

 

Není bez zajímavosti, že na projektu ASCOD pracoval tým inženýrů, který se podílel i na vývoji vozidel Pandur, oba typy tak mají některá společná konstrukční řešení. Sériová vozidla španělská armáda zavedla do výzbroje v roce 1998 pod označením Pizarro, během let získala na 356 kusů. U rakouské armády k tomu došlo až poněkud později, první kusy s označením Ulan dostal Bundesheer v roce 2002, celkem jich odebral 112 exemplářů.

Vozidla Pizarro a Ulan tvoří vedle tanků základ obrněných jednotek španělské i rakouské armády. Univerzálnost platformy ASCOD dokazuje i fakt, že v obou armádách nahradila nejen starší bojová vozidla pěchoty a obrněné transportéry, ale částečně také tanky, jako například typ M60A3 nebo SK-105, a vhodně tak doplňuje tanky Leopard 2. Z pohledu budoucí nutnosti modernizace tankové výzbroje AČR by byla kombinace Leopard 2 a ASCOD 2 prověřenou variantou.

Nicméně vývoj vozidla ASCOD dodávkami pro rakouskou a španělskou armádou neskončil. Už v roce 2004 společnost GDELS představila jeho pokročilou a značně vylepšenou podobu označovanou jako ASCOD 2. V současné době je toto provedení nabízeno ve dvou nových verzích – ASCOD 35 a ASCOD 42, a jak označení napovídá, jde o vozidla s různou maximální hmotností a nosností. ASCOD 35 má standardní hmotnost 31 t s možností navýšení až na max. 35 t, užitečná hmotnost činí 13 t. Verze ACOD 42 má v základu hmotnost 38 t s možností navýšit ji až na 42 t. Při této hmotnosti pak připadá 19 t na vybavení, zbraňové, elektronické systémy, munici, přídavné pancéřování atd.

 

ASCOD 2; větší foto / GDELS


Mnoho z prvků, které byly uplatněny nebo vyvinuty pro ASCOD 2 neboli ASCOD 35/42 byly uplatněny při nedávné výrobě vylepšených vozidel Pizzaro v rámci tzv. phase 2 pro španělskou armádu, které nesou označení Pizzaro 2. Jde například o vylepšené a odolnější korby a novou výzbroj i elektronické a zaměřovací systémy. K modernizaci svých vozidel Ulan přistoupila i rakouská armáda, což svědčí o perspektivnosti typu do budoucna.

Právě ASCOD 2 v provedení 42 se stal základem i pro nová obrněná vozidla řady Ajax (Ajax, Ares, Apollo, Athena, Argus, Atlas), která britská vláda vybrala v rámci programu Scout SV. Britská armáda má dostat na 589 kusů, a to hned v devíti verzích. To znamená, že pokud by česká armáda vybrala za nástupce BVP-2 typ ASCOD 2, mohla by do své výzbroje zavést různé, už existující účelové modifikace vycházející z nově vyvinutých verzí či britských typů. Naproti tomu například Puma existuje jen ve verzi bojové vozidlo pěchoty, Lynx také, navíc v jeho případě jde jen o prototyp. U CV-90 byly účelové modifikace vyvinuty již před celou řadou let.


ASCOD 2 je moderní univerzální pancéřovaná platforma

Současná podoba vozidel ASCOD 2 má jako základ skořepinovou korbu ze svařovaných ocelových plátů. V útrobách je prostor pro tříčlennou posádku, tvořenou velitelem, řidičem a střelcem, i pro šest až osm plně vyzbrojených vojáků pěchotního družstva. Řidič má stanoviště v přídi vlevo, vpravo se nachází pohonná jednotka. Tou je v případě ASCODu 35 motor MTU 8V MT199 TE20 (výkon 530 kW) napojený na převodovku RENK HSWL 106 C3, pro ASCOD 42 je k dispozici silnější MTU 8V MT199 TE21 (výkon 600 kW) a převodovka RENK HSWL 256B. ASCOD 2 však může být vybaven i motorem o výkonu cca 800 kW (v závislosti na požadavku objednatele na užitečné zatížení), nebo i hybridním pohonným systémem.

 

Například ASCOD 35 je se svým pohonným ústrojím schopen dosáhnout maximální rychlosti 70 km/h, zrychlení z 0 na 50 km/h za 14 s, dojezd činí 500 km. Velmi dobré jsou i parametry, které naznačují schopnosti vozidla při bojovém nasazení. ASCOD 2 bez přípravy přebrodí vodní tok o hloubce 1,2 m, zvládá boční náklon až do 40 stupňů, svah o sklonu 60 procent, překoná kolmou překážku o výšce 0,80 m a příkop o šířce 2,5 m.

 

Své kvality v těžkém terénu ASCOD 2 prokázal i při ostrých zkouškách na testovacích polygonech a v zařízeních AČR ve Vyškově, Přerově a Přáslavicích v minulém roce, kde v pohyblivosti a rychlosti překonával konkurenty. ASCOD 2 jasně vynikal poměrem výkonu motoru k celkové hmotnosti a celkovou agilitou stroje, jako jediný byl schopen příkopy a překážky i přeskočit.

 

Vnitřní prostor ASCOD 2; větší foto / GDELS


Balistická odolnost vozidel ASCOD 35/42 dosahuje úrovně 5 dle normy STANAG 4569 a úrovně 4a/b proti minám. Základní pancéřování poskytuje posádce ochranu proti průbojné munici ráže 7,62 mm, čelo korby pak do ráže 14,5 mm. Stejně tak ochrání osazenstvo ASCODu 2 proti střepinám dělostřeleckých granátů ráže 155 mm. Přídavné pasivní pancéřování věže i korby zvyšuje odolnost tak, že vozidlo odolá z čelní strany průbojným projektilům ráže 30 mm vypáleným ze vzdálenosti 1000 m, boky a záď pak projektilům ráže 14,5 mm ze vzdálenosti 500 m.


Podlahové části ASCODu 2 vydrží explozi miny nebo nástražného výbušného zařízení kdekoliv pod vozidlem nebo pojezdovým ústrojím do síly ekvivalentu více než 10 kg TNT. Specialitou ASCODu je oddělená podlaha prostoru pro výsadek ode dna korby (tzv. double deck). Toto řešení lépe chrání posádku před účinky výbuchů min než sendvičová konstrukce podlahy.

 

Členové pěšího mužstva sedící na protiminových sedačkách tak v ASCODu 2, na rozdíl od ostatních typů nabízených v připravovaném tendru AČR, nemusejí mít při jízdě nohy na speciálních lištách. Navíc konstrukce dvojité podlahy u ASCODu 2 utlumí výbuch natolik, že nehrozí zranění od předmětů ležících na podlaze, které jsou explozí vymrštěny vzhůru. Není totiž reálné, aby v ostrém bojovém nasazení bylo veškeré vybavení uchyceno v konzolích a držácích, na což konstruktéři ASCODu 2 mysleli.

ASCOD 2 může být vybaven i současnými moderními pasivními i aktivními obrannými systémy (jako je například izraelský Trophy) nebo bloky dynamického pancíře. Všechny tyto možnosti dělají z ASCODu 2 jeden z nejodolnějších strojů své kategorie, který se může v té nejvyšší úrovni vybavení rovnat i typu IFV Puma. ASCOD 2 je standardně vybaven rovněž ochranou proti zbraním hromadného ničení, vrhači zadýmovacích granátů ráže 76 mm nebo protipožárním systémem.

 

K efektivitě bojového nasazení přispívá moderní digitální systém pozorování bojiště a řízení palby, ke kterému patří i stabilizovaný zaměřovač střelce s integrovanou termovizní větví a také laserový dálkoměr a denní i termovizní terminál velitele. K vybavení ASCODu 2 patří i detektory laserového ozáření či klimatizace. K vozidlu je možné připojit čelní radlici či odminovací zařízení.

 

Prostor pro výsadek BVP ASCOD 2; větší foto / GDELS


ASCOD 2 (35/42) tvoří univerzální obrněnou platformu, nejde tedy jen o jedno provedení, od kterého se budou časem odvozovat další verze. ASCOD 2 lze vybavit nejrůznějšími věžemi a výzbrojí i specializovanými nástavbami, a to velmi jednoduše, bez zásahů do konstrukce podvozku a pohonného ústrojí. Podvozek s koly zavěšenými na torzních tyčích, integrovaný systém powerpacku a transmisí i dvojitá podlaha jsou dimenzovány tak, aby na ně bylo možné umístit jakékoliv účelové aplikace a nástavby, a řada už jich také byla zkonstruována a vyrobena.


Ve verzi obrněný transportér je možné volit z několika dálkově ovládaných bojových stanic s kulomety ráží 7,62 mm až 12,7 mm, věže pro bojová vozidla pěchoty dávají možnost výběru zbraní ráže od 25 mm do 40 mm. Podvozek i korba ASCODu 2 dovoluje i instalaci věží s kanony 105 mm či 120 mm pro použití v roli stíhačů tanků či vozidel pro podpůrnou palbu.

 

Stejně tak je podvozek vhodný i pro integraci otočných věží houfnic ráže 155 mm, příkladem je dělostřelecký systém AGM od firmy Krauss-Maffei Wegmann (KMW) nazvaný DONAR, který jako podvozkovou platformu používá právě podvozek ASCOD 2. Testů české armády se účastnil ASCOD 2 v provedení s bojovou věží Rafael Samsom Mk II, která je modernější vývojovou verzí věže instalované na vozidlech Pandur II české armády se stejnou výzbrojí.


Obrněná vozidla pro AČR musejí mít zázemí v ČR

Jaké bojové vozidlo pěchoty česká armáda vybere, je zatím ve hvězdách. Už teď je ale jisté, že nebude stačit pouze výběr a nákup nejvhodnějšího vozidla. Z výběrového řízení musí vzejít komplexní řešení, které zajistí soběstačnost České republiky nejen po stránce provozu bojových vozidel pěchoty, ale také jejich produkce, servisu i pozdější modernizace, a to po celou dobu životního cyklu používané techniky.

 

České ministerstvo při výběrových řízeních konečně začalo dávat důraz i na širší zapojení českého obranného průmyslu do dodávek a výroby nové výzbroje pro armádu. Nákup nových BVP tak musí být spojen s přenesením potřebných technologií a know-how do Česka a zapojením českých podniků do jejich výroby. Dodavatel bude také muset spolupracovat na zřízení logistických a servisních kapacit v Česku, samozřejmostí je zajištění výcvikových programů, dostupnosti náhradních dílů, munice atd. V neposlední řadě bude pro Česko důležité, aby mělo schopnost a možnost dodaná vozidla v budoucnosti modernizovat podle vlastních požadavků a potřeb.

 

ASCOD 2; větší foto / GDELS


To vše nebude možné bez smluvních vazeb s českými průmyslovými subjekty a spolupráce s nimi. Konkrétní projekty s českými výrobci speciální techniky má v současnosti pouze jediná společnost ze všech firem, které ve zmiňovaném tendru nabízejí české armádě nová obrněná vozidla. Tou je General Dynamics European Land Systems (GDELS), která již v roce 2015 vytvořila strategické partnerství s holdingem Czechoslovak Group (CSG).

 

Díky uvedenému partnerství firmy tohoto českého holdingu získaly práva na výrobu vozidel Pandur II a také na jejich technologický rozvoj, modernizace i servisní služby. Právě proto může společnost Tatra Defence Vehicle, patřící do holdingu CSG, v současnosti pracovat na výrobě objednaných dvou desítkách Pandurů II pro českou armádu a také zajišťovat servisní podporu všech pandurů v její výzbroji. Tak je zajištěna soběstačnost Česka ve výrobě i opravách kolových obrněných vozidel armády. Podobný scénář se může uskutečnit i v případě výběru ASCOD 2.

V červnu na mezinárodním veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET 2017 v Brně společnost GDELS podepsala dohody s pěti českými společnostmi o možné budoucí spolupráci na programu nového pásového obrněného vozidla pro AČR. Konkrétně podepsala dohodu se svým strategickým partnerem, holdingem Czechoslovak Group (CSG), dále memorandum o porozumění s podnikem VOP CZ a dohody s dalšími českými dodavateli, Letecké přístroje Praha (LPP), Meopta Systems a Ray Services.

GDELS v případě zájmu nabízí i možnost integrovat do vozidel ASCOD 2 obdobné či stejné systémy, jaké jsou použity ve vozidlech Pandur II české armády. Tím je možné podstatně zjednodušit logistické zabezpečení provozu obou platforem. Stejně tak je možné nabídnout logistické zabezpečení v obdobném rozsahu jak u vozidel Pandur II, tedy počítačové učebny, simulátory, školení, dokumentaci atd. dle požadavku zákazníka.

Další uchazeči o dodávky nových BVP pro armádu nemají buď žádný vztah k českému průmyslu, nebo jen před krátkým časem uzavřeli partnerství s některým z českých výrobců bez předchozích konkrétních projektů, přínosů pro český průmysl a ekonomiku či soběstačnost státu v oblasti zbrojní a speciální výroby.

 

Nahlásit chybu v článku


Související články

Bojová vozidla pro Armádu ČR: ASCOD vs. CV90

Armáda České republiky projevuje zájem o nákup nových pásových bojových vozidel pěchoty. V současné ...

Rychlost a útok: Polská armáda hledá nástupce BVP-1

Podobně jako Armáda ČR, také polská armáda již několik let vyhlíží nástupce letitých bojových ...

Stryker dostane tesáky pro boj s ruskými BVP

Americká armáda (U.S. Army) plánuje vybavit své obrněné transportéry Stryker 30mm kanóny. V ...

Bojové vozidlo BVP-1 vstává v ruské armádě z mrtvých

Minulý týden ruská agentura RIA Novosti informovala o „reinkarnaci“ bojového vozidla pěchoty BVP-1. ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Jura99
  08:05 03.05.2018

  Modernizace BMP je nesmysl, ale pokud se nepletu, naši mají tu soudnost, že to ani nikdo nenavrhuje. Puma je moderní stroj a může mít i psychologické dopady na bojišti (něco jako ...Zobrazit celý příspěvek

  Modernizace BMP je nesmysl, ale pokud se nepletu, naši mají tu soudnost, že to ani nikdo nenavrhuje. Puma je moderní stroj a může mít i psychologické dopady na bojišti (něco jako kdysi Tigr, kterého málokdo kdy viděl, ale báli se ho všichni). CV90 Mk. IV se mi líbí taky a nejspíš by se dala přenést většina výroby vč. licence do ČR.Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  22:06 02.05.2018

  Marcus: v podstatě souhlasím. Vady CV90 očividně řeší verze Mk.IV (tedy lepší podvozek, větší nosnost, aktivní tlumení), a nevadí mi, že se ještě nevyrábí. Potenciál zde je velký ...Zobrazit celý příspěvek

  Marcus:
  v podstatě souhlasím. Vady CV90 očividně řeší verze Mk.IV (tedy lepší podvozek, větší nosnost, aktivní tlumení), a nevadí mi, že se ještě nevyrábí. Potenciál zde je velký udyndat víc výroby v ČR. U tohoto vozidla ale vidím spíš problém v politickém apektu. Přeci jen AČR provozuje hodně techniky od Švédů, ale oni od nás ještě nic nekoupili - sliby za Gripeny se nenaplnily. Pokud tedy máme koupit i jejich BVP, tak ať přezbrojí armádu na Breny nebo Tatrovky (oboje nehrozí). Zkrátka moc se mi nelíbí představa, že by byla AČR tak moc vázaná na jeden stát.

  Jara:
  myslím že bylo zmiňováno, že co plánuje Rheinmetall na Lynx, půjde i na Pumu, tak klidně by mohlo být i to vozidlo palebné podpory se stotřicítkou, co plánuje RheinmetallSkrýt celý příspěvek

 • Jara
  21:41 02.05.2018

  Marcus
  Já bych potenciál podvozku Pumy tolik nepodceňoval .....tipuji že leo 3 bude mít s pumou hodně společného

  Marcus
  Já bych potenciál podvozku Pumy tolik nepodceňoval .....tipuji že leo 3 bude mít s pumou hodně společného

 • Rase
  21:38 02.05.2018

  Osobně opravdu nezávidím lidem, kteří o tom budou rozhodovat. Přeci jen těch aspektů, které je potřeba brát v potaz opravdu spousta. krom technických, i ekonomické (nákup a ...Zobrazit celý příspěvek

  Osobně opravdu nezávidím lidem, kteří o tom budou rozhodovat. Přeci jen těch aspektů, které je potřeba brát v potaz opravdu spousta. krom technických, i ekonomické (nákup a provoz), ale i co za technologie se podaří získat pro případný vlastní vývoj něčeho jiného (dnes hodně preferované). Klidně ale můžou všechno převážit i politické aspekty - přeci jen jde o hodně peněz a dá se tak u někoho dost "šplhnout". Jo, zní to blbě, ale nepodceňoval bych to. Máme zde v podstatě Německo, USA a Švédsko. Škoda že tady dlouho nebyl MALI, aby nás trochu nasměrovalSkrýt celý příspěvek

 • Marcus
  21:32 02.05.2018

  Rase Puma má rozhodně kvalitní podvozek, to nerozporuju. Ale třeba i nám nabízené CV90 by mělo být s aktivním tlumením Co se týče velikosti Pumy, jsou rozměry perfektní. CV90 ...Zobrazit celý příspěvek

  Rase

  Puma má rozhodně kvalitní podvozek, to nerozporuju. Ale třeba i nám nabízené CV90 by mělo být s aktivním tlumením

  Co se týče velikosti Pumy, jsou rozměry perfektní. CV90 je na tom prakticky stejně. V tomto jsou pro mě Lynx i ASCOD propadáky o velikosti stodoly!
  Zásadní rozdíl jsou pak v tom, že Puma má špičkovou balistickou odolnost, nesrovnatelnou s konkurenty, která je vykoupená komfortem osádky. V pumě výsadek skoro leží a nástup výstup probíhá SKORO po čtyřech nebo se do ní SKORO skáče šipkou. CV90 nedosahuje odolnosti Pumy, ale komfort osádky je někde jinde, pohodlný nástup/výstup a dostatek místa pro výsadek znamená menší zátěž výsadku...a to taky není málo. Je otázka čemu dají přednost sami vojáci....

  Znova zdůrazňuju že nejsem proti Pumě, jen mám obavu z nákladů na provoz (nedohledal jsem článek, ale někde jsem kdysi četl že Puma má ze všech dnešních IFV největší pooměr hmotnosti elektroniky k celkové hmotnosti vozidla) a spíš bych byl pro CV90 které má šanci aby její podvozek se stal univerzálním a jediným pásovým podvozkem pro AČR do budoucna, což u Pumy, protože němci něco takového prostě nepotřebují! Nám by se to velice hodilo.... musíme řešit vše, ne jen nej nej nej IFV a já jsem zvyklý řešit efektivitu a věci jako celek.Skrýt celý příspěvek

 • Jara
  20:52 02.05.2018

  A jen tak k zamyšlení on má někdo informace že podvozek pumy dělá BW nějaké starosti??? Ne nemá on funguje a ted otázka funguje někde podvozek ASCODU 42 nebo Cv90 mk4 ??? Ne ...Zobrazit celý příspěvek

  A jen tak k zamyšlení on má někdo informace že podvozek pumy dělá BW nějaké starosti??? Ne nemá on funguje a ted otázka funguje někde podvozek ASCODU 42 nebo Cv90 mk4 ??? Ne nefungujíSkrýt celý příspěvek

 • Jara
  20:48 02.05.2018

  Clanek Co se týče podvozku dokonale vám odpověděl Rase Já jen něco doplním k motoru, ano puma má opravdu vykoný motor jenže ten byl na ten výkon od začátku projektován .... takže ...Zobrazit celý příspěvek

  Clanek
  Co se týče podvozku dokonale vám odpověděl Rase
  Já jen něco doplním k motoru, ano puma má opravdu vykoný motor jenže ten byl na ten výkon od začátku projektován .... takže zatímco například u cv 90 mk4 tvrdí že jsou na hranici 1000 koni tak to znamená že velice šponujou scaniavskou V8 který byl originálně projektován na výkony okolo 500 až 600 koni... co z toho ohledně životnosti plyne tušíte sámSkrýt celý příspěvek

 • Clanek
  20:42 02.05.2018

  Ten koment patril Rase.

  Ten koment patril Rase.

 • Clanek
  20:38 02.05.2018

  Vpodstate jste jen rozepsal na X radcich to co ja vmestnal do jedne vety (a co uz tu zaznelo X krat):"Pak je na zvazeni jestli za to Puma furt stoji, coz klidne muze, ale jeji ...Zobrazit celý příspěvek

  Vpodstate jste jen rozepsal na X radcich to co ja vmestnal do jedne vety (a co uz tu zaznelo X krat):"Pak je na zvazeni jestli za to Puma furt stoji, coz klidne muze, ale jeji provozni narocnost bych jen proto nebatelizoval."
  Takze znovu: ze je puma drazsi je jedna vec, ze za ty penize nabizi veci navic (nerozporuju) je vec druha. Presne o tom byl muj predesly koment, ze jeden fakt neneguje / nebagatelizuje fakt druhy, jen jej doplni. Takze kdyz se bavime o tom jak je Puma skvela, ruzova, nejlepsi tak taky klidne napisme, ze to nebude zadarmo.

  Ergo muj koment nebyla zadna kritika a pokud ano, tak ne kritika pumy samotne.Skrýt celý příspěvek

 • skelet
  20:30 02.05.2018

  Clanek nic nepřehlíží. Jen celou dobu píše, že to všechno je super pokud to funguje. Pokud ne, tak se nedoplatíš. A ty jako zákazník si musíš spočítat jestli se ti to oplatí nebo ...Zobrazit celý příspěvek

  Clanek nic nepřehlíží. Jen celou dobu píše, že to všechno je super pokud to funguje. Pokud ne, tak se nedoplatíš. A ty jako zákazník si musíš spočítat jestli se ti to oplatí nebo ne. Hypersuper je někdy super, ale umí být i super průser.Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  20:15 02.05.2018

  Clanek: pro představu, že to co kritizuješ, má i klady, které přehlížíš: Puma má lepší odpružení - což snižuje opotřebení součástek. řešení podvozku (oddělené odpružení a tedy ...Zobrazit celý příspěvek

  Clanek:
  pro představu, že to co kritizuješ, má i klady, které přehlížíš:
  Puma má lepší odpružení - což snižuje opotřebení součástek. řešení podvozku (oddělené odpružení a tedy kompaktní korba) zvyšuje balistickou a protiminovou odolnost vozidla. Navíc korba je bezkonkurenčně nízká (vozidlo je hůř vidět a jde hůř trefit). Nosnost je nadstandardní, tedy větší modernizační potenciál a víc přídavného pancíře. Pohonný systém nezavazí a je malý. Je integrována všechna elektronika, systémy a zbraně.
  nedělej tedy špatně řešený stroj. Pokud by konstruktéři chtěli, tak udělají to samé co CV90, ASCOD atd. (tedy něco jako Lynx) ale vydali se komplikovanou cestou k vytvoření co nejvíc kompaktního stroje. Pokud AČR nepotřebuje popsané výhody, chce ušetřit prachy (koupit za méně než 53 mld.), spokojí se s o něco horším vozidlem, tak s tím nemám problém. Klidně ať koupí CV90 Mk.IV nebo něco jiného. Puma je ale promakaný komplexní nástroj. Pokud se spokojíme s míň, tak ok. Rozhodně bych ji ale nekritizoval (horší není, jen je jiná)

  KOLT:
  dokonalý souhlas
  díky všem za zajímavou diskuziSkrýt celý příspěvek

 • Clanek
  19:55 02.05.2018

  oprava:
  ...pretizeny* podvozek byt* MUZE...

  oprava:
  ...pretizeny* podvozek byt* MUZE...

 • Clanek
  19:54 02.05.2018

  @KOLT Vzdyt si na nize, pry nicim nepodlozenou, otazku sam na uvod sveho komentu odpovidate. Hydraulika u Pumy stat vic BUDE, u ostatnich adeptu pretizeni podvozek by MUZE, ale ...Zobrazit celý příspěvek

  @KOLT
  Vzdyt si na nize, pry nicim nepodlozenou, otazku sam na uvod sveho komentu odpovidate.
  Hydraulika u Pumy stat vic BUDE, u ostatnich adeptu pretizeni podvozek by MUZE, ale taky nemusi. => Puma stoji vic
  Puma vic zere (uvidime jakou verzi powerpacku tam nakonec ACR bude mit, o tom jsme se tu uz jednou bavili, ale vychaze z toho co si veme Puma dnes to proste nakladove vychazi hur) => Puma stoji vic
  Powerpack pumy je min rozsireny, vykonejsi => bude na servis nakladnejsi => Puma stoji vic.
  Muzeme se bavit o tom o kolik to nakonec bude (resp. sice muzeme, ale asi ani nemusime, bo do toho ani jeden z nas nevidime a v podminkach ACR to je stejne spis o vesteni), ale ze bude Puma provozne narocna je jednoduse fakt podlozeny tim vsim mnou vypsanym nahore, nebo vama dole. Pak je na zvazeni jestli za to Puma furt stoji, coz klidne muze, ale jeji provozni narocnost bych jen proto nebatelizoval. Zvlast ne v podminkach ACR, ktera, a ted ruku na srdce, ma problem servisovat i vyrazne mene slozitou techniku.Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  19:40 02.05.2018

  Puma bude mít dražší provoz odpružení, hydraulika holt něco stojí. Nicméně se také může stát, že nakoupená nová generace staršího BVP (což jsou vlastně všechny tři ostatní ...Zobrazit celý příspěvek

  Puma bude mít dražší provoz odpružení, hydraulika holt něco stojí. Nicméně se také může stát, že nakoupená nová generace staršího BVP (což jsou vlastně všechny tři ostatní kandidáti) má podceněný podvozek s ohledem na zvýšení maximální hmotnosti – a pak by mohl provoz takového podvozku stát taky pěkný majland.
  Dále bude Puma asi o něco víc žrát, ale je otázka, zda to bude třeba oproti silnější verzi Lynxe zas o tolik. Asi i opravy jejího powerpacku budou o něco dražší než u konkurence, která používá komerční motory.

  No, a to je víceméně všechno. Protože elektronika, optika a podobné serepetičky budou na všech vozidlech +- stejné, respektive takové, jaké si tam necháme dát. Myšlenka, že bude provoz ASCODu nějak zásadně levnější než u Pumy, je rozšířená, nicméně zatím jsem ji neviděl ničím konkrétním podloženou.Skrýt celý příspěvek

 • Pavka
  19:25 02.05.2018

  Rase: Já za tím špatným koncem nevidím problém ve v daných strojích (pravda modernizovat BVP jsme neuvažoval, protože to by byla fakt již definice marnosti a ignorantství). Ale ...Zobrazit celý příspěvek

  Rase: Já za tím špatným koncem nevidím problém ve v daných strojích (pravda modernizovat BVP jsme neuvažoval, protože to by byla fakt již definice marnosti a ignorantství). Ale právě v tom co se skrývá za jejich pořízením a následným provozem. Ona CASA, L159, Pandur a nakonec i Bren 2 nejsou typově úplná katastrofa. Ten hlavní problém krom korupce bylo to, že se toho koupilo buď málo, nebo se u toho nepočítalo s modernizací a především téměř u všeho nebylo počítáno s pořádným provozem/výcvikem a s tím související municí a náhradními díly. Jako opět očekávám že požadavek na integraci odpalovacího zařízení střel Spike na BVP, bude po zásluze vyvážen tím, že v nejlepším případě bude při slavnostní příležitosti vystřelena jedna střela ročně na 50 vozů.Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  18:06 02.05.2018

  Tak příliš smělé cíle si nový náčelník štábu neklade. Vlastně jen doplnit tabulkové počty a postavit výsadkový pluk na základě dnešního praporu. Rusové se podělají strachy. ...Zobrazit celý příspěvek

  Tak příliš smělé cíle si nový náčelník štábu neklade. Vlastně jen doplnit tabulkové počty a postavit výsadkový pluk na základě dnešního praporu. Rusové se podělají strachy. Společnost se za 80let "vyvinula" od v rozhovoru zmíněné mobilizace 1938, kdy se za týden aktivovalo 1,5mil. vojáků a každý z nich měl zbraň, výstroj a věděl co má dělat. Jasné, že to je dnes už iluze, ale přesto nebývalý kontrast k dnešku, kdy od roku 2014, kdy Rusko vystrčilo rohy, s velkou slávou tak za 5-6let doplníme tabulkové počty (ještě se tak nestalo) a dokonce za asi 6-7let postavíme jeden celý nový prapor o 1000 mužích ! Tak či onak se AČR snaží a budiž jí za to dík, ale jako samostatná armáda je slabounká, může sloužit pouze jako přípomoc nějaké větší armádě, ovšem v Evropě které? V rozkladu se všechny.
  K nákupu BVP. Určitě zapomenout na nějaké neověřené stroje na papíře (Zetor, jakkoliv bych mu to přál) a nehledět na korunu, takže Puma :-).Skrýt celý příspěvek

 • Jara
  17:25 02.05.2018

  Ona tady obecně koluje fáma ve smyslu absurdní nakladnosti pumy .... kdo to ví? Jsou to jen domněnky ano bude žíznivější však má také nejlepší ochranu, pohyblivost ....proč ný však ...Zobrazit celý příspěvek

  Ona tady obecně koluje fáma ve smyslu absurdní nakladnosti pumy .... kdo to ví? Jsou to jen domněnky ano bude žíznivější však má také nejlepší ochranu, pohyblivost ....proč ný však musel být provoz něják výrazně dražší ? Protože má novou promyšlenou konstrukci? To je ten důvod ? Bude dražší, ale nebude to nic smrticiho

  Rase
  Doufám že v čele GŠ bude někdo energický s přehledem ne jako doposud....Skrýt celý příspěvek

 • danny
  15:57 02.05.2018

  Rase: jasně, tvá definice je každopádně přesnější:-) Mě šlo prostě jen o zjednodušenou demonstraci toho, že hodnocení spolehlivosti, nákladů na servis, nákladů na provoz celkové ...Zobrazit celý příspěvek

  Rase: jasně, tvá definice je každopádně přesnější:-) Mě šlo prostě jen o zjednodušenou demonstraci toho, že hodnocení spolehlivosti, nákladů na servis, nákladů na provoz celkové vyváženosti užitných vlastností a zapojení do koncepce obrany není triviální. Je to stejné, jako snažit se porovnávat výhodnost auta podle akviziční ceny, ceny vybraných náhradních dílů+hodinová sazba servisu a normované spotřeby.
  Každopádně těm, co to budou podepisovat, nezávidím. Kritiky si užijí bez ohledu na to, co vyberou, pořádně.Skrýt celý příspěvek

 • Arthur
  15:24 02.05.2018

  • Flader: modernizované BVP (BPsV) domnievam sa nie sú žiadne dočasné riešenie keďže ich životnosť je plánovaná na 20 rokov v počte, ktorý vyzbrojí v podstate už z vyrobenými kusmi ...Zobrazit celý příspěvek

  • Flader: modernizované BVP (BPsV) domnievam sa nie sú žiadne dočasné riešenie keďže ich životnosť je plánovaná na 20 rokov v počte, ktorý vyzbrojí v podstate už z vyrobenými kusmi (28ks; plán 35ks) jeden mechanizovaný prápor (už sme sa o tom bavili). Pochybujem, že budú počas tohto životného cyklu akvizovať paralélne ďalšie odlišné pásové BVP-čko.

  • Rase (Datum: 02.05.2018 Čas: 12:35):

  Ďalší hráč, ktorý v VTV 4x4 môže zamiešať kartami TAKTICKÉ OBRNENÉ VOZIDLO 4x4 GERLACH od Zetor Engineering Slovakia, a.s.

  zdroj: http://www.incheba.sk/vystavy/...
  zdroj: http://www.zetorengineering.eu...

  • Rase (Datum: 02.05.2018 Čas: 14:31):

  Ono IDEB 2018 ešte všetky novinky neprezentoval takže niekde NAD tou Daciou/žigulíkom sa zrejme ešte objaví asi najlepšie prirovnanie by sa podobalo na novodobý "Datsun" ...Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  14:31 02.05.2018

  danny: to by možná tak platilo, kdyby jsi s Pumou porovnával starý Ascod (Uhlan), CV90 (Mk.I) a Marder (místo Lynxe). když už sme tedy u těch aut, tak Puma by mohla být spíš ...Zobrazit celý příspěvek

  danny:
  to by možná tak platilo, kdyby jsi s Pumou porovnával starý Ascod (Uhlan), CV90 (Mk.I) a Marder (místo Lynxe). když už sme tedy u těch aut, tak Puma by mohla být spíš Mercedes, CV90 mk.IV - BMW, Ascod 2 a Lynx asi jako Superb. Dacia pro Šakala a žigulík pro stávající BVP-2 :-DSkrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 5 z 10