ASCOD 2 – budoucnost českých motostřelců?

ASCOD 2 v českém maskování; větší foto / GDELS

Česká armáda hledá nástupce letitého BVP-2 a jeho derivátů, které budou na příští desítky let tvořit páteř mechanizovaných jednotek. Nákup nových pásových obrněných vozidel bude jedním z největších armádních investičních projektů od vzniku České republiky, kontrakt má dosáhnout hodnoty až 50 miliard korun.

České ministerstvo obrany plánuje nakoupit minimálně 210 pásových obrněných vozidel, což znamená, že výběr nového vozidla nejen že výrazně ovlivní na desítky let podobu české armády, ale také fungování českého průmyslu v oblasti speciální výroby. Začátek dodávek je naplánován na rok 2020. Armáda má nyní na výběr ze čtyř kandidátů – General Dynamics European Land Systems (GDELS) nabízí vozidlo ASCOD 2, BAE Systems typ CV90, konsorcium PSM typ Puma a Rheinmetall obrněnec Lynx 31/41.

 


Od minulosti k současnosti

Obrněná platforma ASCOD (Austrian Spanish Cooperation Development) je univerzální vozidlo vhodné jako základ pro celou šíři speciálních provedení a verzí. Jeho vývoj začal na konci 80. let ve spolupráci rakouských a španělských firem na základě požadavků armád obou zemí, které hledaly náhradu za vozidla M113 a Saurer/Steyr 4K.

 

Není bez zajímavosti, že na projektu ASCOD pracoval tým inženýrů, který se podílel i na vývoji vozidel Pandur, oba typy tak mají některá společná konstrukční řešení. Sériová vozidla španělská armáda zavedla do výzbroje v roce 1998 pod označením Pizarro, během let získala na 356 kusů. U rakouské armády k tomu došlo až poněkud později, první kusy s označením Ulan dostal Bundesheer v roce 2002, celkem jich odebral 112 exemplářů.

Vozidla Pizarro a Ulan tvoří vedle tanků základ obrněných jednotek španělské i rakouské armády. Univerzálnost platformy ASCOD dokazuje i fakt, že v obou armádách nahradila nejen starší bojová vozidla pěchoty a obrněné transportéry, ale částečně také tanky, jako například typ M60A3 nebo SK-105, a vhodně tak doplňuje tanky Leopard 2. Z pohledu budoucí nutnosti modernizace tankové výzbroje AČR by byla kombinace Leopard 2 a ASCOD 2 prověřenou variantou.

Nicméně vývoj vozidla ASCOD dodávkami pro rakouskou a španělskou armádou neskončil. Už v roce 2004 společnost GDELS představila jeho pokročilou a značně vylepšenou podobu označovanou jako ASCOD 2. V současné době je toto provedení nabízeno ve dvou nových verzích – ASCOD 35 a ASCOD 42, a jak označení napovídá, jde o vozidla s různou maximální hmotností a nosností. ASCOD 35 má standardní hmotnost 31 t s možností navýšení až na max. 35 t, užitečná hmotnost činí 13 t. Verze ACOD 42 má v základu hmotnost 38 t s možností navýšit ji až na 42 t. Při této hmotnosti pak připadá 19 t na vybavení, zbraňové, elektronické systémy, munici, přídavné pancéřování atd.

 

ASCOD 2; větší foto / GDELS


Mnoho z prvků, které byly uplatněny nebo vyvinuty pro ASCOD 2 neboli ASCOD 35/42 byly uplatněny při nedávné výrobě vylepšených vozidel Pizzaro v rámci tzv. phase 2 pro španělskou armádu, které nesou označení Pizzaro 2. Jde například o vylepšené a odolnější korby a novou výzbroj i elektronické a zaměřovací systémy. K modernizaci svých vozidel Ulan přistoupila i rakouská armáda, což svědčí o perspektivnosti typu do budoucna.

Právě ASCOD 2 v provedení 42 se stal základem i pro nová obrněná vozidla řady Ajax (Ajax, Ares, Apollo, Athena, Argus, Atlas), která britská vláda vybrala v rámci programu Scout SV. Britská armáda má dostat na 589 kusů, a to hned v devíti verzích. To znamená, že pokud by česká armáda vybrala za nástupce BVP-2 typ ASCOD 2, mohla by do své výzbroje zavést různé, už existující účelové modifikace vycházející z nově vyvinutých verzí či britských typů. Naproti tomu například Puma existuje jen ve verzi bojové vozidlo pěchoty, Lynx také, navíc v jeho případě jde jen o prototyp. U CV-90 byly účelové modifikace vyvinuty již před celou řadou let.


ASCOD 2 je moderní univerzální pancéřovaná platforma

Současná podoba vozidel ASCOD 2 má jako základ skořepinovou korbu ze svařovaných ocelových plátů. V útrobách je prostor pro tříčlennou posádku, tvořenou velitelem, řidičem a střelcem, i pro šest až osm plně vyzbrojených vojáků pěchotního družstva. Řidič má stanoviště v přídi vlevo, vpravo se nachází pohonná jednotka. Tou je v případě ASCODu 35 motor MTU 8V MT199 TE20 (výkon 530 kW) napojený na převodovku RENK HSWL 106 C3, pro ASCOD 42 je k dispozici silnější MTU 8V MT199 TE21 (výkon 600 kW) a převodovka RENK HSWL 256B. ASCOD 2 však může být vybaven i motorem o výkonu cca 800 kW (v závislosti na požadavku objednatele na užitečné zatížení), nebo i hybridním pohonným systémem.

 

Například ASCOD 35 je se svým pohonným ústrojím schopen dosáhnout maximální rychlosti 70 km/h, zrychlení z 0 na 50 km/h za 14 s, dojezd činí 500 km. Velmi dobré jsou i parametry, které naznačují schopnosti vozidla při bojovém nasazení. ASCOD 2 bez přípravy přebrodí vodní tok o hloubce 1,2 m, zvládá boční náklon až do 40 stupňů, svah o sklonu 60 procent, překoná kolmou překážku o výšce 0,80 m a příkop o šířce 2,5 m.

 

Své kvality v těžkém terénu ASCOD 2 prokázal i při ostrých zkouškách na testovacích polygonech a v zařízeních AČR ve Vyškově, Přerově a Přáslavicích v minulém roce, kde v pohyblivosti a rychlosti překonával konkurenty. ASCOD 2 jasně vynikal poměrem výkonu motoru k celkové hmotnosti a celkovou agilitou stroje, jako jediný byl schopen příkopy a překážky i přeskočit.

 

Vnitřní prostor ASCOD 2; větší foto / GDELS


Balistická odolnost vozidel ASCOD 35/42 dosahuje úrovně 5 dle normy STANAG 4569 a úrovně 4a/b proti minám. Základní pancéřování poskytuje posádce ochranu proti průbojné munici ráže 7,62 mm, čelo korby pak do ráže 14,5 mm. Stejně tak ochrání osazenstvo ASCODu 2 proti střepinám dělostřeleckých granátů ráže 155 mm. Přídavné pasivní pancéřování věže i korby zvyšuje odolnost tak, že vozidlo odolá z čelní strany průbojným projektilům ráže 30 mm vypáleným ze vzdálenosti 1000 m, boky a záď pak projektilům ráže 14,5 mm ze vzdálenosti 500 m.


Podlahové části ASCODu 2 vydrží explozi miny nebo nástražného výbušného zařízení kdekoliv pod vozidlem nebo pojezdovým ústrojím do síly ekvivalentu více než 10 kg TNT. Specialitou ASCODu je oddělená podlaha prostoru pro výsadek ode dna korby (tzv. double deck). Toto řešení lépe chrání posádku před účinky výbuchů min než sendvičová konstrukce podlahy.

 

Členové pěšího mužstva sedící na protiminových sedačkách tak v ASCODu 2, na rozdíl od ostatních typů nabízených v připravovaném tendru AČR, nemusejí mít při jízdě nohy na speciálních lištách. Navíc konstrukce dvojité podlahy u ASCODu 2 utlumí výbuch natolik, že nehrozí zranění od předmětů ležících na podlaze, které jsou explozí vymrštěny vzhůru. Není totiž reálné, aby v ostrém bojovém nasazení bylo veškeré vybavení uchyceno v konzolích a držácích, na což konstruktéři ASCODu 2 mysleli.

ASCOD 2 může být vybaven i současnými moderními pasivními i aktivními obrannými systémy (jako je například izraelský Trophy) nebo bloky dynamického pancíře. Všechny tyto možnosti dělají z ASCODu 2 jeden z nejodolnějších strojů své kategorie, který se může v té nejvyšší úrovni vybavení rovnat i typu IFV Puma. ASCOD 2 je standardně vybaven rovněž ochranou proti zbraním hromadného ničení, vrhači zadýmovacích granátů ráže 76 mm nebo protipožárním systémem.

 

K efektivitě bojového nasazení přispívá moderní digitální systém pozorování bojiště a řízení palby, ke kterému patří i stabilizovaný zaměřovač střelce s integrovanou termovizní větví a také laserový dálkoměr a denní i termovizní terminál velitele. K vybavení ASCODu 2 patří i detektory laserového ozáření či klimatizace. K vozidlu je možné připojit čelní radlici či odminovací zařízení.

 

Prostor pro výsadek BVP ASCOD 2; větší foto / GDELS


ASCOD 2 (35/42) tvoří univerzální obrněnou platformu, nejde tedy jen o jedno provedení, od kterého se budou časem odvozovat další verze. ASCOD 2 lze vybavit nejrůznějšími věžemi a výzbrojí i specializovanými nástavbami, a to velmi jednoduše, bez zásahů do konstrukce podvozku a pohonného ústrojí. Podvozek s koly zavěšenými na torzních tyčích, integrovaný systém powerpacku a transmisí i dvojitá podlaha jsou dimenzovány tak, aby na ně bylo možné umístit jakékoliv účelové aplikace a nástavby, a řada už jich také byla zkonstruována a vyrobena.


Ve verzi obrněný transportér je možné volit z několika dálkově ovládaných bojových stanic s kulomety ráží 7,62 mm až 12,7 mm, věže pro bojová vozidla pěchoty dávají možnost výběru zbraní ráže od 25 mm do 40 mm. Podvozek i korba ASCODu 2 dovoluje i instalaci věží s kanony 105 mm či 120 mm pro použití v roli stíhačů tanků či vozidel pro podpůrnou palbu.

 

Stejně tak je podvozek vhodný i pro integraci otočných věží houfnic ráže 155 mm, příkladem je dělostřelecký systém AGM od firmy Krauss-Maffei Wegmann (KMW) nazvaný DONAR, který jako podvozkovou platformu používá právě podvozek ASCOD 2. Testů české armády se účastnil ASCOD 2 v provedení s bojovou věží Rafael Samsom Mk II, která je modernější vývojovou verzí věže instalované na vozidlech Pandur II české armády se stejnou výzbrojí.


Obrněná vozidla pro AČR musejí mít zázemí v ČR

Jaké bojové vozidlo pěchoty česká armáda vybere, je zatím ve hvězdách. Už teď je ale jisté, že nebude stačit pouze výběr a nákup nejvhodnějšího vozidla. Z výběrového řízení musí vzejít komplexní řešení, které zajistí soběstačnost České republiky nejen po stránce provozu bojových vozidel pěchoty, ale také jejich produkce, servisu i pozdější modernizace, a to po celou dobu životního cyklu používané techniky.

 

České ministerstvo při výběrových řízeních konečně začalo dávat důraz i na širší zapojení českého obranného průmyslu do dodávek a výroby nové výzbroje pro armádu. Nákup nových BVP tak musí být spojen s přenesením potřebných technologií a know-how do Česka a zapojením českých podniků do jejich výroby. Dodavatel bude také muset spolupracovat na zřízení logistických a servisních kapacit v Česku, samozřejmostí je zajištění výcvikových programů, dostupnosti náhradních dílů, munice atd. V neposlední řadě bude pro Česko důležité, aby mělo schopnost a možnost dodaná vozidla v budoucnosti modernizovat podle vlastních požadavků a potřeb.

 

ASCOD 2; větší foto / GDELS


To vše nebude možné bez smluvních vazeb s českými průmyslovými subjekty a spolupráce s nimi. Konkrétní projekty s českými výrobci speciální techniky má v současnosti pouze jediná společnost ze všech firem, které ve zmiňovaném tendru nabízejí české armádě nová obrněná vozidla. Tou je General Dynamics European Land Systems (GDELS), která již v roce 2015 vytvořila strategické partnerství s holdingem Czechoslovak Group (CSG).

 

Díky uvedenému partnerství firmy tohoto českého holdingu získaly práva na výrobu vozidel Pandur II a také na jejich technologický rozvoj, modernizace i servisní služby. Právě proto může společnost Tatra Defence Vehicle, patřící do holdingu CSG, v současnosti pracovat na výrobě objednaných dvou desítkách Pandurů II pro českou armádu a také zajišťovat servisní podporu všech pandurů v její výzbroji. Tak je zajištěna soběstačnost Česka ve výrobě i opravách kolových obrněných vozidel armády. Podobný scénář se může uskutečnit i v případě výběru ASCOD 2.

V červnu na mezinárodním veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET 2017 v Brně společnost GDELS podepsala dohody s pěti českými společnostmi o možné budoucí spolupráci na programu nového pásového obrněného vozidla pro AČR. Konkrétně podepsala dohodu se svým strategickým partnerem, holdingem Czechoslovak Group (CSG), dále memorandum o porozumění s podnikem VOP CZ a dohody s dalšími českými dodavateli, Letecké přístroje Praha (LPP), Meopta Systems a Ray Services.

GDELS v případě zájmu nabízí i možnost integrovat do vozidel ASCOD 2 obdobné či stejné systémy, jaké jsou použity ve vozidlech Pandur II české armády. Tím je možné podstatně zjednodušit logistické zabezpečení provozu obou platforem. Stejně tak je možné nabídnout logistické zabezpečení v obdobném rozsahu jak u vozidel Pandur II, tedy počítačové učebny, simulátory, školení, dokumentaci atd. dle požadavku zákazníka.

Další uchazeči o dodávky nových BVP pro armádu nemají buď žádný vztah k českému průmyslu, nebo jen před krátkým časem uzavřeli partnerství s některým z českých výrobců bez předchozích konkrétních projektů, přínosů pro český průmysl a ekonomiku či soběstačnost státu v oblasti zbrojní a speciální výroby.

 

Nahlásit chybu v článku


Související články

Bojová vozidla pro Armádu ČR: ASCOD vs. CV90

Armáda České republiky projevuje zájem o nákup nových pásových bojových vozidel pěchoty. V současné ...

Rychlost a útok: Polská armáda hledá nástupce BVP-1

Podobně jako Armáda ČR, také polská armáda již několik let vyhlíží nástupce letitých bojových ...

Stryker dostane tesáky pro boj s ruskými BVP

Americká armáda (U.S. Army) plánuje vybavit své obrněné transportéry Stryker 30mm kanóny. V ...

Bojové vozidlo BVP-1 vstává v ruské armádě z mrtvých

Minulý týden ruská agentura RIA Novosti informovala o „reinkarnaci“ bojového vozidla pěchoty BVP-1. ...

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • danny
  13:33 02.05.2018

  Marcus: tvoje obavy o provozuschopnost sofistikované výzbroje celkem chápu. Vnímám to dost podobně. Když to přirovnám k automobilové terminologii, vidím Pumu jako Audi A6 v plné ...Zobrazit celý příspěvek

  Marcus: tvoje obavy o provozuschopnost sofistikované výzbroje celkem chápu. Vnímám to dost podobně. Když to přirovnám k automobilové terminologii, vidím Pumu jako Audi A6 v plné palbě. CV 90 a ASCOD jako slušně vybavenou Oktávku. V průběhu prvních let provozu se nic moc neděje, A6 chce dražší pneumatiky, spotřebu má prakticky stejnou, komfort vyšší a o něco víc stojí pravidelný servis. Ale nic tragického. Navíc se prémiové materiály jak v interiéru, tak v agregátech projevují na celkové vyšší spolehlivosti.
  Problém nastává ve chvíli, kdy selže některý z klíčových agregátů. Najednou se objeví problém s dodacími lhůtami a šílenou cenou. Většinou o řád vyšší, než u Oktávky. To nemluvím o situaci po 5 a více letech provozu, kdy začne stávkovat něco z komfortního nebo sofistikovaného vybavení. Náklady na opravu enormní (tedy nerentabilní) a místo původně zamýšleného zvýšení komfortu je to najednou prvek ohrožující provozuschopnost.
  Modernizace T-72 MCZ mi trochu připomíná snahu o renovaci staré Volhy, do které si někdo zabudoval naftu z Peugeotu. Veterán z toho udělat nejde, jednoduché už to taky není a kromě shánění dílů na jeden starý křáp musí člověk s obtížemi shánět díly na dva. Takže by se snad už víc vyplatilo modernizovat od základu nezbastlené uloženky...Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  13:19 02.05.2018

  Rase: Tam nejde iba o EuroBVP. Celý názov projektu je "Armoured Infantry Fighting Vehicles, Amphibious Assault Vehicle and Light Tactical Vehicle Development". V programe sú ...Zobrazit celý příspěvek

  Rase:
  Tam nejde iba o EuroBVP. Celý názov projektu je "Armoured Infantry Fighting Vehicles, Amphibious Assault Vehicle and Light Tactical Vehicle Development". V programe sú Taliansko, Grécko a Slovensko a tak ma napadlo, či práve tú posledná položka nebude už vlastne vozidlo, ktoré si plánuje "pre seba vyvíjať" Slovensko ...Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  12:35 02.05.2018

  Flader. jistě, však z vašeho pohledu to je nejlepší řešení - získáte tím čas, navíc kupujete nové 8x8 a 4x4. Italové a Slovensko si můžou pěkně vypomoct s oběma projekty - ...Zobrazit celý příspěvek

  Flader.
  jistě, však z vašeho pohledu to je nejlepší řešení - získáte tím čas, navíc kupujete nové 8x8 a 4x4. Italové a Slovensko si můžou pěkně vypomoct s oběma projekty - EuroHoufnice i EuroBVP, v tomhle vám dost fandím. Italové vypadají odhodlaně a sami budou potřebovat náhradu za Dardo, jehož exportní potenciál byl nulový - teď se snad poučí.
  Z našeho pohledu by byla modernizace stávajících vozidel chybou (krok zpět) - když už se projednalo, že se nakoupí nová a hlavně zavedená vozidla.Skrýt celý příspěvek

 • Flader
  12:06 02.05.2018

  Rase, tak u nás momentálne pásové BVP nie sú priorita, sú iné evci, čo tlačia viac. Takže tie modernizácie sú len dočasné riešenie. S obmenou sa už ale horizonte niekoľkých rokov ...Zobrazit celý příspěvek

  Rase, tak u nás momentálne pásové BVP nie sú priorita, sú iné evci, čo tlačia viac. Takže tie modernizácie sú len dočasné riešenie. S obmenou sa už ale horizonte niekoľkých rokov počíta. Osobne si myslím, že sa bude čakať na výsledky talianského projektu v Pesco do ktorého sa Slovensko taktiež chce zapojiť.Skrýt celý příspěvek

 • kazd
  11:07 02.05.2018

  No on hlavně říká, že ten vrtulník musí mít modernizační potenciál. To je to, co v té akci Stropnického chybělo - tady máte 12 x UH1 s kulometem, vysolte nejmíň 12 miliard a ...Zobrazit celý příspěvek

  No on hlavně říká, že ten vrtulník musí mít modernizační potenciál.
  To je to, co v té akci Stropnického chybělo - tady máte 12 x UH1 s kulometem, vysolte nejmíň 12 miliard a sbohem ( = modernizace neřešena, resp. závisí na marine corps. resp. zaplaťte si zvlášť jen pro vás)
  Srovnej se slovenským F16 - co se schválilo v USA a co se chce kupovat.

  Z rozhovoru je vidět, že chápe nutnou návaznost prvků a konání v organizaci.
  Pokud chce navýšit o 1000 43. v Chrudimi tak rovnou může začít s KC390 nebo dalšíma CASAma a reálně oživit letiště v Přerově nebo Milovicích. Nemůže deklarovat v NATO výsadkáře odkázané na dopravu třetí stranou.
  "armáda bude mít prostředky a schopnosti, které je možné aktivovat a přesunout velice rychle v čase"

  "Zraněné vojáky naložíme do vrtulníku, který na to není speciálně určen. Není to vrtulník letecké záchranné služby. Abychom požadavky promítli do zadání soutěže, musíme přesně říci, jaká nosítka, s jakými rozměry a způsobem uchycení by měly mít."

  Ano toto je problém, chybí zde ta USA zkušenost, kdy voják z boje jde studovat práva na civilní školu a ve výsledku je schopen skloubit oba pohledy a pracuje zase pro armádu.Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  11:03 02.05.2018

  Pavka: tak nejhorší by bylo jít cestou OSSR a jen zmodernizovat stávající stroje. To snad již nerozí a jakýkoliv nový stroj bude neskutečné zlepšení. I ten ASCOD by byl alespoň ...Zobrazit celý příspěvek

  Pavka:
  tak nejhorší by bylo jít cestou OSSR a jen zmodernizovat stávající stroje. To snad již nerozí a jakýkoliv nový stroj bude neskutečné zlepšení. I ten ASCOD by byl alespoň nový. Můžeme doufat, že se nevydáme cestou nákupu Vlčáka od Zetoru (snad fakt ne - smrdí to prvním nákupem Brenu), nebo že někoho nenapadne moc experimentovat (jako narobovat na nové BVP plavbyschopnost). osobně se bojím spíš problému v bodech případné smlouvy a podobně. že se zkrátka opomene nějaký důležitý bod, který se později vymstí. Ohledně samotných vozidel jsem optimista.Skrýt celý příspěvek

 • Pavka
  10:39 02.05.2018

  Tak se snad s novým náčelníkem alespoň zastaví ten sestupný trend, jaký panoval doposud. Dlouho jsme si říkal že BREN už nemůže nic překonat, ale měl jsem evidentně malou fantazii. ...Zobrazit celý příspěvek

  Tak se snad s novým náčelníkem alespoň zastaví ten sestupný trend, jaký panoval doposud. Dlouho jsme si říkal že BREN už nemůže nic překonat, ale měl jsem evidentně malou fantazii. Radary a teď víceúčelové vrtulníky to posunuly na úplně jiný level. Já jsem přesvědčen že po tom všem akvizice BVP skončí opět špatně, otázka je jak moc špatně.Skrýt celý příspěvek

 • Nesher
  10:29 02.05.2018

  rase To ano, ale on v tom rozhovoru, byť ne přímo, odmítá koncepci na zeleno natřené civilní helikoptéry, takže co nám zbývá, UH-1Y nebo UH-60M. On je to totiž hlavně ...Zobrazit celý příspěvek

  rase
  To ano, ale on v tom rozhovoru, byť ne přímo, odmítá koncepci na zeleno natřené civilní helikoptéry, takže co nám zbývá, UH-1Y nebo UH-60M. On je to totiž hlavně zahraničně-politický problém, je v našem zájmu koupit konečně nějaký důležitý systém z USA, Slováci to už pochopili. NATO=USASkrýt celý příspěvek

 • Rase
  10:25 02.05.2018

  Nesher: nj. jedni hážou vinu na druhé, tak kdo se v tom má vyznat. Pokud jde o vrtulníky, tak Opata zmiňuje, že vojáci potřebují víceúčelový vrtulník, který bude mít schopnosti ...Zobrazit celý příspěvek

  Nesher:
  nj. jedni hážou vinu na druhé, tak kdo se v tom má vyznat.
  Pokud jde o vrtulníky, tak Opata zmiňuje, že vojáci potřebují víceúčelový vrtulník, který bude mít schopnosti podporovat pozemní jednotky, bude je umět přepravit a bude moderní, což znamená, že se stane atraktivním i pro nové piloty a bude mít dostatečný modernizační potenciál i v dalších 20-30 letech.
  Dle mého to je dostatečně široký pojem a vleze se do toho hodně strojů, tedy ne jen UH-1Y nebo tak něco.Skrýt celý příspěvek

 • Nesher
  09:46 02.05.2018

  Rase Zrovna Opata ty víceúčelové vrtulníky podporuje (takže to zase asi takový paskvil nebude), jinak dle jeho názoru je tou příslovečnou žábou na prameni co se akvizic týče MO a ...Zobrazit celý příspěvek

  Rase
  Zrovna Opata ty víceúčelové vrtulníky podporuje (takže to zase asi takový paskvil nebude), jinak dle jeho názoru je tou příslovečnou žábou na prameni co se akvizic týče MO a nikoliv gen. štáb:
  https://www.lidovky.cz/priorit... Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  09:42 02.05.2018

  Jara: tak novým náčelníkem GŠ bude Opata, který zmiňuje přezbrojení mechanizované brigády jako prioritu, tak snad se to hne správným směrem. Předpokládám že ví, jak by mělo ...Zobrazit celý příspěvek

  Jara:
  tak novým náčelníkem GŠ bude Opata, který zmiňuje přezbrojení mechanizované brigády jako prioritu, tak snad se to hne správným směrem. Předpokládám že ví, jak by mělo ideální BVP vypadat - zkušeností má spoustu, tak uvidíme co lidi kolem něj. Totální paskvil, ohledně požadavků, jako u vrtulníků to snad nebude :-DSkrýt celý příspěvek

 • Jara
  22:12 01.05.2018

  Marcus Omlouvám se za odmlčení, efektivita ano, ale to už budem brouzdat kolem celé organizace AČR, výcviku, koncepci a tak dál..... a máte pravdu výběr jakékoliv techniky by měl ...Zobrazit celý příspěvek

  Marcus
  Omlouvám se za odmlčení, efektivita ano, ale to už budem brouzdat kolem celé organizace AČR, výcviku, koncepci a tak dál..... a máte pravdu výběr jakékoliv techniky by měl zapadat do nějakého konceptu/směru armády a tedy jejímu efektivnímu využití. Tady máme veliký problém, kdy naše armáda vlastně žádnou koncepci nemá, paskvily typu Bílá kniha,Kvačr nebo tak nějak ..... vůbec neberu v potaz, protože jsou to podle mého nic neřešící cáry papíru a to si odvozují od toho že ty dokumenty existují a nikdo vlastně neví co by jsme měli mít za techniku ......tanky? Delostrelectvo? Kolik stíhačů ? Vrtulníky ?
  Tady by se mělo začít Kolt,tady správně napsal že současný tendr na nová BVP bude velice náročné na MO připravit, protože nikdo vlastně neví jak nebo nemají zkušenosti.
  Já se obavám že i náš GŠ není schopen říci politikům jak musí vypadat a co potřebuje armáda tak aby byla schopna plnit obranou funkci státu ....Skrýt celý příspěvek

 • Nesher
  15:50 01.05.2018

  Pohled na nové české bvp od severních sousedů, s pomocí Google translatoru srozumitelné i pro ty co neumí ...Zobrazit celý příspěvek

  Pohled na nové české bvp od severních sousedů, s pomocí Google translatoru srozumitelné i pro ty co neumí polsky:
  http://www.defence24.pl/czechy... Skrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  15:44 30.04.2018

  Marcus: "Cena oprav a rozsah oprav které jsou si schopné udělat jednotlivé úpravy svépomocí, jen s pomocí náhradních dílů a nářadí je uplně jinde než u techniky kterou potřebujeme ...Zobrazit celý příspěvek

  Marcus: "Cena oprav a rozsah oprav které jsou si schopné udělat jednotlivé úpravy svépomocí, jen s pomocí náhradních dílů a nářadí je uplně jinde než u techniky kterou potřebujeme nakoupit! Prostě to že mechaniku nahradí elektronika je fakt. To že kde jsi dřív opravoval součástky, dnes musíš vyměnit celý uzel je fakt. Že dřív se velká část oprav dělala svépomocí a dnes na to musí být diagnostika případně profiservis od výrobce je fakt!"

  Kde si dříve opravoval součástky? Mohl by jsi tuhle část rozvést o čem se bavíš. Dříve v podstatě žádná diagnostika nebyla. Takže místo výměny v čas, se na to přišlo až když se to rozpadlo na prach. Krom toho, že spolehlivost strojů narostla řádově. Pokud si ji zaplatíš.Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  14:11 30.04.2018

  Marcus: nevím proč bych si měl vycucávat z prstu data k porovnání Marder vs Puma. Marder je docela starý stroj a pořádně modernizována byla jen část (na mise), zbytek teď má ...Zobrazit celý příspěvek

  Marcus:
  nevím proč bych si měl vycucávat z prstu data k porovnání Marder vs Puma. Marder je docela starý stroj a pořádně modernizována byla jen část (na mise), zbytek teď má získat střely Spike a podobně. Je tedy klidně možné, že náklady na udržení marderů v bojeschopném stavu, jsou srovnatelné s náklady u nově vyrobené Pumy, jelikož stará technika potřebuje víc péče. Ale jen teoretizuju - nemám údaje. To samé, ohledně podovnání Puma vs CV90 MkIV a podobně. Ono i u toho Lynxu se později mluvilo o tom, že až tak výrazně levnější není, oproti konkurenci, byť to výrobce zmiňoval.

  v ČR, Německu i jinde, má zkrátka stát zájmy jinde než v armádě - více méně socialistické vlády vždycky na armádu kašlaly. Pokud by byl zájem o armádu a ochranu obyvatelstva, tak to vypadá jinak, ale taky zapomeňme na sociální výhody a asi i ekonomický růst.

  pokud jde o efektivitu vojska, tak taky tady o ní pravidelně mluvím a to co jsi popsal klidně podepíšu. Jen bych byl rád, aby ta pásová platforma byla co nejlepší - přeci jen to bude základní opora pozemního vojska (Pandury jsou jen podpora). Tedy to je i důvod proč přeferuju Pumu. Nemám ale problém ani s ostatními vozidly. On vlastně i ten lehce modernizovaný Marder by byl lepší než současné BVP-2... což je smutné.Skrýt celý příspěvek

 • Marcus
  13:48 30.04.2018

  Jirosi My dva se asi už z proncipu neshodneme :D ...asi už od té doby co jsem zbrojil proti nákupu MBT a vy ho prosazoval :D Ať se nám to líbí nebo nee, páteří naší AČR ...Zobrazit celý příspěvek

  Jirosi

  My dva se asi už z proncipu neshodneme :D

  ...asi už od té doby co jsem zbrojil proti nákupu MBT a vy ho prosazoval :D

  Ať se nám to líbí nebo nee, páteří naší AČR je stále ještě technika z dob VS (prakticky celeé PVO, mechanizovaná pěchota, dělostřelectvo, tanky, vozový park....), kde ač je zde vyšší poruchovost vzhledem k jejímu věku. Cena oprav a rozsah oprav které jsou si schopné udělat jednotlivé úpravy svépomocí, jen s pomocí náhradních dílů a nářadí je uplně jinde než u techniky kterou potřebujeme nakoupit! Prostě to že mechaniku nahradí elektronika je fakt. To že kde jsi dřív opravoval součástky, dnes musíš vyměnit celý uzel je fakt. Že dřív se velká část oprav dělala svépomocí a dnes na to musí být diagnostika případně profiservis od výrobce je fakt!
  Já netvrdím že se nakupovat nemá, já jen tvrdím že skoro nikdo na ty do budoucna rostoucí časové a finanční nároky oprav nemyslí!Skrýt celý příspěvek

 • Marcus
  13:37 30.04.2018

  Jara Vám jsem pod pás jít rozhodně nechtěl! Vašich názorů si vážím i diskuse s vámi. Ale spíš jste mě špatně pochopil. Já jsem rozhodně netvrdil že budndeswehr zrujnovala Puma a ...Zobrazit celý příspěvek

  Jara

  Vám jsem pod pás jít rozhodně nechtěl! Vašich názorů si vážím i diskuse s vámi. Ale spíš jste mě špatně pochopil. Já jsem rozhodně netvrdil že budndeswehr zrujnovala Puma a Leo2. Já vím že zelení Armádu škrtí, socani ji nepřejí, mise ji vysávají...atd.
  Já jen tvrdím že nemusíme s "velkou parádou" za každou cenu kupovat to top na světě, když pak potají a s hambou nebudeme mít na provoz.
  Podívej se na většinu druhů vojsk AČR a všude uvidíš díry ve financování a starou techniku fungující/dosluhující za hubičku...
  Já jsem prostě zvyklý jako základní kriterium posuzovat EFEKTIVITU! Proto zastávám dělostřelectvo na kolech, plně automatická děla misto poloautomatů, ukončení agonie T72 bez náhrady, pro výsadek nových IFV počítat s 6 klidně v nejhorším i s pouze 5 muži proti těm co prosazují 8, a třeba i méně sofistikované IFV s byť jen o něco levnějším provozem, kde bych podvozek tohoto IFV převedl na jedinnou pásovou platformu pro budoucí AČR a podobně....Skrýt celý příspěvek

 • juhelak
  13:34 30.04.2018

  k tomu ještě dodám ze je predpoklad ze dostupnost a rychlost dodání ND z Nemecka bude asi Lepsí než ze Švedska atd. A stou narocnosnosti na servis pumy oproti jinym..není to prave ...Zobrazit celý příspěvek

  k tomu ještě dodám ze je predpoklad ze dostupnost a rychlost dodání ND z Nemecka bude asi Lepsí než ze Švedska atd.
  A stou narocnosnosti na servis pumy oproti jinym..není to prave predností pumy ta odladenost a promyslenost podpozku a cele konstrukce která jí predurcuje k tomu aby živostnost jednotlivých komponenetu byla tdelší a tím padem se cena ND oproti levnejsim srovnavá?
  Takove srovnání (prumerny interval pro servis nebo cas do první kriticke zavady) asi nikde není, ale puma vyjde asi lepe nez ostatniSkrýt celý příspěvek

 • juhelak
  13:24 30.04.2018

  Tak možná proto bude velká snaha německých firem se u nás prosadit..pokud bude bw dál degradovat, tak by bylo ideální si najít odbyt u nejbližšího souseda. Kdyby u nas neprobíhala ...Zobrazit celý příspěvek

  Tak možná proto bude velká snaha německých firem se u nás prosadit..pokud bude bw dál degradovat, tak by bylo ideální si najít odbyt u nejbližšího souseda. Kdyby u nas neprobíhala většina výrobního procesu tak by bylo urcite fajn kdyby mohla nejaka ceska firma vyrábět nejvíce opotřebující se ND. Věci od meopty budeme mít po ruce urcitě..kabely, pripadne jinou elektroniku muze dodávat i někdo z CR. Ty operacni programy se mohou updatovat na dálku.

  Finance na provoz urcite jsou, vzdyt se rozpocet pravidelne ani neutrati, otázka je jak jsou nd třeba na tu T-72 k dostaní...snad jedine v Rusku a to je trochu problém.Skrýt celý příspěvek

 • Marcus
  13:23 30.04.2018

  Rase Zase tak černě na zrušení nebo oštěpy to snad nebude :D :D :D Ale já netvrdím, že PUMA je neprovozovatelně složitá! PUMU jde provozovat jako jakoukoliv moderní ...Zobrazit celý příspěvek

  Rase

  Zase tak černě na zrušení nebo oštěpy to snad nebude :D :D :D

  Ale já netvrdím, že PUMA je neprovozovatelně složitá! PUMU jde provozovat jako jakoukoliv moderní techniku. Jen bych bral jako fakt že provozní náklady u ní budou největší, prostě německá technika taková je. Nejlepší a nejdražší! A rozhodně nevěřím tvrzení výrobce že PUMA má srovnatelné provozní náklady s Marderem. Chtěl jsem slyšet Váš názor na toto tvrzení.....?

  Elektronika nezvyšuje přímo bojeschopnost ale spíše přesnost, rychlost a jednoduchost ovládání techniky a snižuje náročnost pro obsluhu, pod to se podepíšu! Problém je když se něco pokazí.... ale to bude vždycky a tomu se nevyhneme, to zaky souhlasím!

  Ano, bundeswehr je podfinancovaný, ale to je i naše armáda! A to jsme dnes my i němci na vrcholu konjuktůry!!! Co se bude dít když příjde krise? Netvrdím že bundeswehr je na muzině kvůli PUMě nebo Leo2, tvrdím jen že je to světová špička v technice a ta je špičkově drahá. Každá technika bude mít nákladnější provoz než BVP-1/2, to je jasné, ale neviděl bych jako takový problém koupit méně sofistykovaný stroj CV-90, Lynx u kterého budou o něco nižší provozní náklady....netvrdím že za jednu PUMU uživíme deset CV-90 nebo Lynx, ale nižší prostě budou a při tom množství už by to mohly být slušné peníze....Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 6 z 10