ASCOD 2 – budoucnost českých motostřelců?

ASCOD 2 v českém maskování; větší foto / GDELS

Česká armáda hledá nástupce letitého BVP-2 a jeho derivátů, které budou na příští desítky let tvořit páteř mechanizovaných jednotek. Nákup nových pásových obrněných vozidel bude jedním z největších armádních investičních projektů od vzniku České republiky, kontrakt má dosáhnout hodnoty až 50 miliard korun.

České ministerstvo obrany plánuje nakoupit minimálně 210 pásových obrněných vozidel, což znamená, že výběr nového vozidla nejen že výrazně ovlivní na desítky let podobu české armády, ale také fungování českého průmyslu v oblasti speciální výroby. Začátek dodávek je naplánován na rok 2020. Armáda má nyní na výběr ze čtyř kandidátů – General Dynamics European Land Systems (GDELS) nabízí vozidlo ASCOD 2, BAE Systems typ CV90, konsorcium PSM typ Puma a Rheinmetall obrněnec Lynx 31/41.

 


Od minulosti k současnosti

Obrněná platforma ASCOD (Austrian Spanish Cooperation Development) je univerzální vozidlo vhodné jako základ pro celou šíři speciálních provedení a verzí. Jeho vývoj začal na konci 80. let ve spolupráci rakouských a španělských firem na základě požadavků armád obou zemí, které hledaly náhradu za vozidla M113 a Saurer/Steyr 4K.

 

Není bez zajímavosti, že na projektu ASCOD pracoval tým inženýrů, který se podílel i na vývoji vozidel Pandur, oba typy tak mají některá společná konstrukční řešení. Sériová vozidla španělská armáda zavedla do výzbroje v roce 1998 pod označením Pizarro, během let získala na 356 kusů. U rakouské armády k tomu došlo až poněkud později, první kusy s označením Ulan dostal Bundesheer v roce 2002, celkem jich odebral 112 exemplářů.

Vozidla Pizarro a Ulan tvoří vedle tanků základ obrněných jednotek španělské i rakouské armády. Univerzálnost platformy ASCOD dokazuje i fakt, že v obou armádách nahradila nejen starší bojová vozidla pěchoty a obrněné transportéry, ale částečně také tanky, jako například typ M60A3 nebo SK-105, a vhodně tak doplňuje tanky Leopard 2. Z pohledu budoucí nutnosti modernizace tankové výzbroje AČR by byla kombinace Leopard 2 a ASCOD 2 prověřenou variantou.

Nicméně vývoj vozidla ASCOD dodávkami pro rakouskou a španělskou armádou neskončil. Už v roce 2004 společnost GDELS představila jeho pokročilou a značně vylepšenou podobu označovanou jako ASCOD 2. V současné době je toto provedení nabízeno ve dvou nových verzích – ASCOD 35 a ASCOD 42, a jak označení napovídá, jde o vozidla s různou maximální hmotností a nosností. ASCOD 35 má standardní hmotnost 31 t s možností navýšení až na max. 35 t, užitečná hmotnost činí 13 t. Verze ACOD 42 má v základu hmotnost 38 t s možností navýšit ji až na 42 t. Při této hmotnosti pak připadá 19 t na vybavení, zbraňové, elektronické systémy, munici, přídavné pancéřování atd.

 

ASCOD 2; větší foto / GDELS


Mnoho z prvků, které byly uplatněny nebo vyvinuty pro ASCOD 2 neboli ASCOD 35/42 byly uplatněny při nedávné výrobě vylepšených vozidel Pizzaro v rámci tzv. phase 2 pro španělskou armádu, které nesou označení Pizzaro 2. Jde například o vylepšené a odolnější korby a novou výzbroj i elektronické a zaměřovací systémy. K modernizaci svých vozidel Ulan přistoupila i rakouská armáda, což svědčí o perspektivnosti typu do budoucna.

Právě ASCOD 2 v provedení 42 se stal základem i pro nová obrněná vozidla řady Ajax (Ajax, Ares, Apollo, Athena, Argus, Atlas), která britská vláda vybrala v rámci programu Scout SV. Britská armáda má dostat na 589 kusů, a to hned v devíti verzích. To znamená, že pokud by česká armáda vybrala za nástupce BVP-2 typ ASCOD 2, mohla by do své výzbroje zavést různé, už existující účelové modifikace vycházející z nově vyvinutých verzí či britských typů. Naproti tomu například Puma existuje jen ve verzi bojové vozidlo pěchoty, Lynx také, navíc v jeho případě jde jen o prototyp. U CV-90 byly účelové modifikace vyvinuty již před celou řadou let.


ASCOD 2 je moderní univerzální pancéřovaná platforma

Současná podoba vozidel ASCOD 2 má jako základ skořepinovou korbu ze svařovaných ocelových plátů. V útrobách je prostor pro tříčlennou posádku, tvořenou velitelem, řidičem a střelcem, i pro šest až osm plně vyzbrojených vojáků pěchotního družstva. Řidič má stanoviště v přídi vlevo, vpravo se nachází pohonná jednotka. Tou je v případě ASCODu 35 motor MTU 8V MT199 TE20 (výkon 530 kW) napojený na převodovku RENK HSWL 106 C3, pro ASCOD 42 je k dispozici silnější MTU 8V MT199 TE21 (výkon 600 kW) a převodovka RENK HSWL 256B. ASCOD 2 však může být vybaven i motorem o výkonu cca 800 kW (v závislosti na požadavku objednatele na užitečné zatížení), nebo i hybridním pohonným systémem.

 

Například ASCOD 35 je se svým pohonným ústrojím schopen dosáhnout maximální rychlosti 70 km/h, zrychlení z 0 na 50 km/h za 14 s, dojezd činí 500 km. Velmi dobré jsou i parametry, které naznačují schopnosti vozidla při bojovém nasazení. ASCOD 2 bez přípravy přebrodí vodní tok o hloubce 1,2 m, zvládá boční náklon až do 40 stupňů, svah o sklonu 60 procent, překoná kolmou překážku o výšce 0,80 m a příkop o šířce 2,5 m.

 

Své kvality v těžkém terénu ASCOD 2 prokázal i při ostrých zkouškách na testovacích polygonech a v zařízeních AČR ve Vyškově, Přerově a Přáslavicích v minulém roce, kde v pohyblivosti a rychlosti překonával konkurenty. ASCOD 2 jasně vynikal poměrem výkonu motoru k celkové hmotnosti a celkovou agilitou stroje, jako jediný byl schopen příkopy a překážky i přeskočit.

 

Vnitřní prostor ASCOD 2; větší foto / GDELS


Balistická odolnost vozidel ASCOD 35/42 dosahuje úrovně 5 dle normy STANAG 4569 a úrovně 4a/b proti minám. Základní pancéřování poskytuje posádce ochranu proti průbojné munici ráže 7,62 mm, čelo korby pak do ráže 14,5 mm. Stejně tak ochrání osazenstvo ASCODu 2 proti střepinám dělostřeleckých granátů ráže 155 mm. Přídavné pasivní pancéřování věže i korby zvyšuje odolnost tak, že vozidlo odolá z čelní strany průbojným projektilům ráže 30 mm vypáleným ze vzdálenosti 1000 m, boky a záď pak projektilům ráže 14,5 mm ze vzdálenosti 500 m.


Podlahové části ASCODu 2 vydrží explozi miny nebo nástražného výbušného zařízení kdekoliv pod vozidlem nebo pojezdovým ústrojím do síly ekvivalentu více než 10 kg TNT. Specialitou ASCODu je oddělená podlaha prostoru pro výsadek ode dna korby (tzv. double deck). Toto řešení lépe chrání posádku před účinky výbuchů min než sendvičová konstrukce podlahy.

 

Členové pěšího mužstva sedící na protiminových sedačkách tak v ASCODu 2, na rozdíl od ostatních typů nabízených v připravovaném tendru AČR, nemusejí mít při jízdě nohy na speciálních lištách. Navíc konstrukce dvojité podlahy u ASCODu 2 utlumí výbuch natolik, že nehrozí zranění od předmětů ležících na podlaze, které jsou explozí vymrštěny vzhůru. Není totiž reálné, aby v ostrém bojovém nasazení bylo veškeré vybavení uchyceno v konzolích a držácích, na což konstruktéři ASCODu 2 mysleli.

ASCOD 2 může být vybaven i současnými moderními pasivními i aktivními obrannými systémy (jako je například izraelský Trophy) nebo bloky dynamického pancíře. Všechny tyto možnosti dělají z ASCODu 2 jeden z nejodolnějších strojů své kategorie, který se může v té nejvyšší úrovni vybavení rovnat i typu IFV Puma. ASCOD 2 je standardně vybaven rovněž ochranou proti zbraním hromadného ničení, vrhači zadýmovacích granátů ráže 76 mm nebo protipožárním systémem.

 

K efektivitě bojového nasazení přispívá moderní digitální systém pozorování bojiště a řízení palby, ke kterému patří i stabilizovaný zaměřovač střelce s integrovanou termovizní větví a také laserový dálkoměr a denní i termovizní terminál velitele. K vybavení ASCODu 2 patří i detektory laserového ozáření či klimatizace. K vozidlu je možné připojit čelní radlici či odminovací zařízení.

 

Prostor pro výsadek BVP ASCOD 2; větší foto / GDELS


ASCOD 2 (35/42) tvoří univerzální obrněnou platformu, nejde tedy jen o jedno provedení, od kterého se budou časem odvozovat další verze. ASCOD 2 lze vybavit nejrůznějšími věžemi a výzbrojí i specializovanými nástavbami, a to velmi jednoduše, bez zásahů do konstrukce podvozku a pohonného ústrojí. Podvozek s koly zavěšenými na torzních tyčích, integrovaný systém powerpacku a transmisí i dvojitá podlaha jsou dimenzovány tak, aby na ně bylo možné umístit jakékoliv účelové aplikace a nástavby, a řada už jich také byla zkonstruována a vyrobena.


Ve verzi obrněný transportér je možné volit z několika dálkově ovládaných bojových stanic s kulomety ráží 7,62 mm až 12,7 mm, věže pro bojová vozidla pěchoty dávají možnost výběru zbraní ráže od 25 mm do 40 mm. Podvozek i korba ASCODu 2 dovoluje i instalaci věží s kanony 105 mm či 120 mm pro použití v roli stíhačů tanků či vozidel pro podpůrnou palbu.

 

Stejně tak je podvozek vhodný i pro integraci otočných věží houfnic ráže 155 mm, příkladem je dělostřelecký systém AGM od firmy Krauss-Maffei Wegmann (KMW) nazvaný DONAR, který jako podvozkovou platformu používá právě podvozek ASCOD 2. Testů české armády se účastnil ASCOD 2 v provedení s bojovou věží Rafael Samsom Mk II, která je modernější vývojovou verzí věže instalované na vozidlech Pandur II české armády se stejnou výzbrojí.


Obrněná vozidla pro AČR musejí mít zázemí v ČR

Jaké bojové vozidlo pěchoty česká armáda vybere, je zatím ve hvězdách. Už teď je ale jisté, že nebude stačit pouze výběr a nákup nejvhodnějšího vozidla. Z výběrového řízení musí vzejít komplexní řešení, které zajistí soběstačnost České republiky nejen po stránce provozu bojových vozidel pěchoty, ale také jejich produkce, servisu i pozdější modernizace, a to po celou dobu životního cyklu používané techniky.

 

České ministerstvo při výběrových řízeních konečně začalo dávat důraz i na širší zapojení českého obranného průmyslu do dodávek a výroby nové výzbroje pro armádu. Nákup nových BVP tak musí být spojen s přenesením potřebných technologií a know-how do Česka a zapojením českých podniků do jejich výroby. Dodavatel bude také muset spolupracovat na zřízení logistických a servisních kapacit v Česku, samozřejmostí je zajištění výcvikových programů, dostupnosti náhradních dílů, munice atd. V neposlední řadě bude pro Česko důležité, aby mělo schopnost a možnost dodaná vozidla v budoucnosti modernizovat podle vlastních požadavků a potřeb.

 

ASCOD 2; větší foto / GDELS


To vše nebude možné bez smluvních vazeb s českými průmyslovými subjekty a spolupráce s nimi. Konkrétní projekty s českými výrobci speciální techniky má v současnosti pouze jediná společnost ze všech firem, které ve zmiňovaném tendru nabízejí české armádě nová obrněná vozidla. Tou je General Dynamics European Land Systems (GDELS), která již v roce 2015 vytvořila strategické partnerství s holdingem Czechoslovak Group (CSG).

 

Díky uvedenému partnerství firmy tohoto českého holdingu získaly práva na výrobu vozidel Pandur II a také na jejich technologický rozvoj, modernizace i servisní služby. Právě proto může společnost Tatra Defence Vehicle, patřící do holdingu CSG, v současnosti pracovat na výrobě objednaných dvou desítkách Pandurů II pro českou armádu a také zajišťovat servisní podporu všech pandurů v její výzbroji. Tak je zajištěna soběstačnost Česka ve výrobě i opravách kolových obrněných vozidel armády. Podobný scénář se může uskutečnit i v případě výběru ASCOD 2.

V červnu na mezinárodním veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET 2017 v Brně společnost GDELS podepsala dohody s pěti českými společnostmi o možné budoucí spolupráci na programu nového pásového obrněného vozidla pro AČR. Konkrétně podepsala dohodu se svým strategickým partnerem, holdingem Czechoslovak Group (CSG), dále memorandum o porozumění s podnikem VOP CZ a dohody s dalšími českými dodavateli, Letecké přístroje Praha (LPP), Meopta Systems a Ray Services.

GDELS v případě zájmu nabízí i možnost integrovat do vozidel ASCOD 2 obdobné či stejné systémy, jaké jsou použity ve vozidlech Pandur II české armády. Tím je možné podstatně zjednodušit logistické zabezpečení provozu obou platforem. Stejně tak je možné nabídnout logistické zabezpečení v obdobném rozsahu jak u vozidel Pandur II, tedy počítačové učebny, simulátory, školení, dokumentaci atd. dle požadavku zákazníka.

Další uchazeči o dodávky nových BVP pro armádu nemají buď žádný vztah k českému průmyslu, nebo jen před krátkým časem uzavřeli partnerství s některým z českých výrobců bez předchozích konkrétních projektů, přínosů pro český průmysl a ekonomiku či soběstačnost státu v oblasti zbrojní a speciální výroby.

 

Nahlásit chybu v článku


Související články

Bojová vozidla pro Armádu ČR: ASCOD vs. CV90

Armáda České republiky projevuje zájem o nákup nových pásových bojových vozidel pěchoty. V současné ...

Rychlost a útok: Polská armáda hledá nástupce BVP-1

Podobně jako Armáda ČR, také polská armáda již několik let vyhlíží nástupce letitých bojových ...

Stryker dostane tesáky pro boj s ruskými BVP

Americká armáda (U.S. Army) plánuje vybavit své obrněné transportéry Stryker 30mm kanóny. V ...

Bojové vozidlo BVP-1 vstává v ruské armádě z mrtvých

Minulý týden ruská agentura RIA Novosti informovala o „reinkarnaci“ bojového vozidla pěchoty BVP-1. ...

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Charlie
  13:20 30.04.2018

  Mno detailní informace nemám, ale ty stavy bojeschopnosti jsou u všech složek BW tristní, a to žádný veleintenzivní nasazení ...Zobrazit celý příspěvek

  Mno detailní informace nemám, ale ty stavy bojeschopnosti jsou u všech složek BW tristní, a to žádný veleintenzivní nasazení nemaj.

  https://kechlibar.net/wordpres...

  Na druhou stranu, nebojeschopný BW není pro okolní země nijak špatná zpráva, teď jen aby na to Němci nešli jinudy (třebas přes ekonomicko/uprchlickou kolonizaci pomocí EU)...Skrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  12:27 30.04.2018

  Tady se zase pěkně ohýbají data, ohledně stavu techniky v německé armádě. Marcus: Moderní technika dost pracuje s životností systémů. Tedy to co je vidět u moderních aut. Kdy ...Zobrazit celý příspěvek

  Tady se zase pěkně ohýbají data, ohledně stavu techniky v německé armádě.

  Marcus: Moderní technika dost pracuje s životností systémů. Tedy to co je vidět u moderních aut. Kdy většina provozu probíhá bez jakéhokoliv zásahu technika. Když se něco pokazí, tak to chce celí náhradní díl, nebo servis. Ale údržba jako u techniky z dob VS, kdy se pokaždé jízdě museli "utáhnou šrouby". Což se považuje za profi opravdu, se opravdu dnes neděla. Na vše ostatní jste i u technik z dob VS potřeboval náhradní díl.Skrýt celý příspěvek

 • Dušan
  11:58 30.04.2018

  Já bych určitě aktuální bojeschopnost Bundeswehru se složitostí PUMY vůbec nespojoval, to jsou hrušky a jabka. BW je aktuálně podfinancovaný - to vědí všichni (a i při tom si ...Zobrazit celý příspěvek

  Já bych určitě aktuální bojeschopnost Bundeswehru se složitostí PUMY vůbec nespojoval, to jsou hrušky a jabka.
  BW je aktuálně podfinancovaný - to vědí všichni (a i při tom si dovolí PUMY nakupovat a provozovat) a to jen díky tomu, že jejich dlouhodobé finanční plány nepočítaly s takovým množstvím výcviku misí apod. jako jsou nuceni absolvovat dnes. Oni na tu neplánovanou misi v Litvě museli z něčeho vzít, takže jsou na tom aktuálně tak jak jsou.
  Když si předčtete ty články týkající se problematiky nízké bojeschopnosti Bundeswehru, tak se to týká ponorek, fregat, letadel, vrtulníků...prostě všeho. Vůbec to není o tom, že je německá armáda paralyzována kvůli tomu, že tanky Leopard 2, houfnice PzH 2000 popř. BVP Marder nebo PUMA jsou finančně náročné, právě naopak. Němci myslím mají konkrétně na tyto typy poměrně zavedené zázemí a daří se jim je udržovat velice dobře, byť u Leopardů problémy jsou, protože vyšší operační tempo nasazení těchto tanků zkrátka nepromítli do plánu údržby, protože již do toho plánovali jejich modernizaci.Skrýt celý příspěvek

 • Jara
  11:45 30.04.2018

  Charlie
  T72 CZ bych sem netahal je to zpackaný projekt kdyby se vyrobily v původním počtu tak tohle neřešíme a ty díly jsou

  Charlie
  T72 CZ bych sem netahal je to zpackaný projekt kdyby se vyrobily v původním počtu tak tohle neřešíme a ty díly jsou

 • Charlie
  11:39 30.04.2018

  Rase: ona armáda by na ty opravy tanků možná i měla, akorát nemá kde vzít náhradní díly, páč se v době výroby jaksi nenakoupily. sem zvědavej, jak to budou řešit teď u chystaných ...Zobrazit celý příspěvek

  Rase: ona armáda by na ty opravy tanků možná i měla, akorát nemá kde vzít náhradní díly, páč se v době výroby jaksi nenakoupily. sem zvědavej, jak to budou řešit teď u chystaných GO, protože spoustu věcí budou muset buď vyrábět malosériově na koleně, nebo měnit za funkčně shodnou náhradu...Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  11:26 30.04.2018

  Marcus: AČR nemá očividně ani na provoz T-72M4CZ, houfnic Dana, Pandurů a všeho možného. Pokud se nevzpamatují, tak fakt můžeme buď AČR zrušit, nebo vybavit oštěpy. Rozhodně to ...Zobrazit celý příspěvek

  Marcus:
  AČR nemá očividně ani na provoz T-72M4CZ, houfnic Dana, Pandurů a všeho možného. Pokud se nevzpamatují, tak fakt můžeme buď AČR zrušit, nebo vybavit oštěpy. Rozhodně to ale nejde říct, že Puma je neprovozovatelně složitá. Ona AČR bude mít problém provozovat i ten ASCOD, CV90 Mk.IV nebo Lynx. Vážně si myslíte, že třeba CV90 mk.IV bude výrazně blbuvzdornější než Puma a půjde opravovat pájkou a kladivem ? já teda ne. Možná to šlo u prvních CV90, ale tohle nové je spíš blíž Pumě. To samé AJAX (se základem v Ascodu). Elektronika je problém na údržbu, ale masivně zvyšuje bojeschopnost, tak bych ji nezatracoval a nepodceňoval.
  Bundeswehr je hrozně podfinancovaný, tak nemají náhradní díly a podobně. U nich to hodně bije do očí, jelikož musí zveřejňovat zprávy o stavu BW (je na to zákon). Tedy to není jen o Pumě, ale prakticky všem. To ale neznamená, že je na tom Bundeswehr hůř než jiné evropské armády - jen tam se o tom nemluví.

  ps. kolik že my to máme bojeschopné techniky ? Obávám se, že by to šlo spočítat i na prstech...Skrýt celý příspěvek

 • Jara
  11:26 30.04.2018

  Marcus Tohle je trochu pod pás od Vás jsem to nečekal, vy samozřejmě musíte vědět že tenhle stav BW není ani tak moc zapříčiněn na údržbu nákladnou německou technikou, jako ...Zobrazit celý příspěvek

  Marcus
  Tohle je trochu pod pás od Vás jsem to nečekal, vy samozřejmě musíte vědět že tenhle stav BW není ani tak moc zapříčiněn na údržbu nákladnou německou technikou, jako hrubým podfinancovaním BW zapříčiněnou současnou i minulou politickou reprezentaci okolo paní kytičkové krávy Merkelové, kdy pro tenhle typ lidi.... filosofu o světovém míru bla bla žijící mimo realitu je jen existence BW ostudná, protože jsou to prostě od reality odtržení kréténí žijící falešnými ideály a navíc přesvědčeni o své pravdě..... a to je důvod stavu BW ne neopravitelná nebo na provoz nákladná technika a vy to víte Marcusi.Skrýt celý příspěvek

 • Marcus
  11:15 30.04.2018

  Charlie

  Je opravdu ošklivý! A na živo to působí ještě hůř....

  Charlie

  Je opravdu ošklivý! A na živo to působí ještě hůř....

 • Marcus
  11:06 30.04.2018

  Rase Věc, které se bojím ještě víc, je ovšem provozuschopnost nově nakoupených IFV v AČR. Nikdo tady asi nepochybuje o tom, že PUMA je v dnešní době nejmodernější IFV na trhu ...Zobrazit celý příspěvek

  Rase

  Věc, které se bojím ještě víc, je ovšem provozuschopnost nově nakoupených IFV v AČR. Nikdo tady asi nepochybuje o tom, že PUMA je v dnešní době nejmodernější IFV na trhu disponující tou nemodernější a nejvýkonější technikou...ALE!!!
  Není na místě otázka jestli si můžeme dovolit nákup tak náročné techniky ale jestli máme peníze na její provoz a údržbu!!! V době kdy sám bundeswehr přiznává že nemá peníze na provoz jeho techniky, chybí mu náhrasní díly a servis je velice náročný a zdlouhavý, kdy provozuschopnost německé techniky ať v letectvu, námořnictvu nebo pozemních silách se drží pod 30%!!! Opravdu chceme nakupovat takovou techniku? A jestli výrobce PUMY tvrdí že provozní náklady jsou srovnatelné s Marderem, tak mu to nevěřím ani náhodou!!!

  Přímá otázka: Vy tomu věříte???

  Já vím že spousta lidí tu bude argumentovat, že se má navyšovat armádní rozpočet a podobně...nebo tak to si můžeme koupit oštěpy, když se mi to zdá drahé...ALE!
  Uvědomme si kolik moderní techniky naše armáda potřebuje v nejblišší době nakoupit a v jakém provizóriu s malými náklady (díky umu vojáků) provozujeme obstarožní techniku která se udržuje systémem kladivo-pájka! Toto s moderní technikou prošpikovanou elektronikou skončí!
  Nejvíc mě nabudí když někteří "blázni" tu lobují za nákup Leo pro naší armádu. Uvědomuje si někdo jak to v přáslavicích funguje teď? ...za ty peníze co ti borci mají by byli rádi kdyby postavili nové garáže pro Leo2.
  Jako případ jsou 4 havarované Pandury které roky nečekaly na to až se opraví, ale na to až se rozhodne jak moc se opraví. Letos na jaře byla jejich oprava zadána a do konce roku mají být konečně hotové!
  Opačný případ jsou Gripeny. Armáda má můj nevýslovný obdiv za to, že po většinu času udržuje v bojeschopném stavu 100% letounů!!! Neuvěřitelný výkon ve srovnání s těmi opěvovanými němci! Představte si že by se tehdy taky koupilo to nejlepší na trhu z Německa -Eurofighter! Taky by to Armáda utáhla na 100%??? Dala by za jejich provoz ty peníze, nebo by provozovala taky jen část?

  Nebylo by lepší jít podobnou cestou i v IFV? Nekupovat sice světovou špičku, ale jít cestou stroje, který udržíme v provozu v maximálních počtech na plném výcviku???Skrýt celý příspěvek

 • Charlie
  10:59 30.04.2018

  Je to jen můj názor, nebo je to na fotkách příšerně ošklivý? Dyk to vypadá jak kdyby dal někdo věž na sanitní verzi...

  Je to jen můj názor, nebo je to na fotkách příšerně ošklivý? Dyk to vypadá jak kdyby dal někdo věž na sanitní verzi...

 • Rase
  21:33 29.04.2018

  Marcus: souhlasím s tím, že budeme mít to, co si vláda dokáže vykopat. Nabízí se toho dost, ale vůbec si nejsem jistý, zda toho vláda dokáže plně využít. Obávám se, že to zase tak ...Zobrazit celý příspěvek

  Marcus:
  souhlasím s tím, že budeme mít to, co si vláda dokáže vykopat. Nabízí se toho dost, ale vůbec si nejsem jistý, zda toho vláda dokáže plně využít. Obávám se, že to zase tak nějak do prázdna. Tedy spíš bysme měli řešit co je schopné MO vyjednat (na co máme lokty), jelikož to bude snad i důležitější než co konkrétního nám kdo nabízí.

  Pokud jde o speciální verze Pumy, tak o nich se sice nemluví, ale prý PSM má nachystané projekty. On totiž Bundeswehr ty speciální verze bude potřebovat, ať už je koupíme i my, nebo ne. Tedy PSM připravená určitě je, akorát druhá várka Pum se má nakupovat v roce 2020, tak času dost. Hlavně jde o to, že první vozidla co se budou vyrábět, budou stejně s bojovou věží - speciály až na konec, tak jako je tomu vždyckySkrýt celý příspěvek

 • Jara
  20:48 29.04.2018

  Marcus Já samozřejmě vím že existují různé moduly jako CAM, stretch simulace nebo různé knihovny, ale to už je dnes pomalu standard i pro malé firmy... jen se pokouším říct, že já ...Zobrazit celý příspěvek

  Marcus
  Já samozřejmě vím že existují různé moduly jako CAM, stretch simulace nebo různé knihovny, ale to už je dnes pomalu standard i pro malé firmy... jen se pokouším říct, že já jsem naopak od vás přesvědčen o možné spolupráci VOP s PSM a to i ve společném vývoji což by sebou samozřejmě neslo sdílení 3D dat.
  Nedokážu si totiž představit že by VOP dokázal vývýjet věci jako kabiny na Nimr, Taros, modernizace T72 a vlastně i celá stavba vozidel Nimr myslíte si například že s Nimrem data nesdileji??? Nejsme sto let za Němci !!!
  K patentům.... naše MO přeci nemá požadavek, který by znamenal vývoj nějaké speciální/unikátní verze jako například AJAX, ano tam ho má licenčně chráněný vláda UK. My máme otevřený tendr licenční výrobu nepotřebujeme , vývoj nebo montáž by ve VOPu probíhala pod záštitou PSM, samozřejmě ......Skrýt celý příspěvek

 • Marcus
  14:01 29.04.2018

  Rase Souhlasím s tebou že každá nabídka má něco. A přehnal jsem to s tím že jsem napsal že u PUMY to na montáž v Čechách nevypadá. Nic není jasné. Navíc jak sem psal, věřím že ...Zobrazit celý příspěvek

  Rase

  Souhlasím s tebou že každá nabídka má něco. A přehnal jsem to s tím že jsem napsal že u PUMY to na montáž v Čechách nevypadá. Nic není jasné.
  Navíc jak sem psal, věřím že u PUMY by jsme na tom možná měli šanci na největší výdělek pro domácí průmysl. Je otázka jestli by víc zakázek pro naše dodavatele nemělo protiváhu ve většinové montáži v Německu a ve VOPu se bude jen dolaďovat - pro nás menší samostatnost, menší přenos know-kow. Toho se bojím u PUMY, u CV90 se toho bojím méně, ale pravdou je že to může být jakkoliv.

  Jak zde psal Starlight, záleží jak se k tomu postaví ministerstvo. Snad neustoupí v maximální výrobě/montáži ve VOPu.

  Nástavby se i u CV90 budou vyvíjet nové, ale u předchozích verzí se vyráběli už u CV90 velitelská vozidla, vozidla řízení palby, vyprošťovací vozidla a mají připravenou verzi s minometem nebo kanonem, což PUMA prostě nemá. Jsem Zastáncem vše mít od jednoho výrobce, koncernu než to slepovat že podvozek dodá ten, klasickou věž ten, minomet ten a podobně. To jsou jen problémy....Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  13:13 29.04.2018

  Marcus: Primarne jsem reagoval na tve tvrzeni, ze nabika jednech je vyrazne lepsi (bae) nez druha (psm). Osobne tvrdim, ze nabidky jsou v podstate vyrovnane a kazda ma neco lepsi ...Zobrazit celý příspěvek

  Marcus:
  Primarne jsem reagoval na tve tvrzeni, ze nabika jednech je vyrazne lepsi (bae) nez druha (psm). Osobne tvrdim, ze nabidky jsou v podstate vyrovnane a kazda ma neco lepsi i horsi. Nastavy pro jakykoliv stroj se budou stejne vyvijet nove. Nabizena vozidla totiz stejne budou jina nez ty na IDET a zkouskach.
  Puma je tesna, jelikoz byl kladen duraz na vnejsi rozmery a kompaktnost. Me se vysledek libi - je to bojove vozidlo, ne limuzina. Vsechno ma sve pro a proti.Skrýt celý příspěvek

 • Marcus
  12:53 29.04.2018

  Jara Něco jiného je 3D program na malování pro nějakou malou firmu a něco jiného je takový program pro velkou firmu se všemi nástavbami a přístupy.... Zažil jsem přechod z ...Zobrazit celý příspěvek

  Jara

  Něco jiného je 3D program na malování pro nějakou malou firmu a něco jiného je takový program pro velkou firmu se všemi nástavbami a přístupy....

  Zažil jsem přechod z SolidWorksu na SolidEge (který je mimochodem velice debilní a byl to krok od lepšího k horšímu) s Teamcentrem u Italů kde v tom pracovali Češi, Italové a Číňané.... a není to legrace. A to je v rámci jedné společnosti!

  Nepochybuji že VOP nějaký program má ale jak starý? Kompatibilní s Němci? Nebo si pořídí druhý a budou mít dva? To není jako DXF a pdf přeposílat dodavateli k výrobě!Skrýt celý příspěvek

 • Marcus
  12:32 29.04.2018

  Starlight

  ....souhlas! :D

  Starlight

  ....souhlas! :D

 • Marcus
  12:29 29.04.2018

  Já nepopírám že Němci nám jsou schopni nabídnout zakázky a zapojit nás do výroby Pumy! Velice reálně vidím že Češi by mohli nahradit Turky, Číňany a jiné v dodávkách kabelových ...Zobrazit celý příspěvek

  Já nepopírám že Němci nám jsou schopni nabídnout zakázky a zapojit nás do výroby Pumy! Velice reálně vidím že Češi by mohli nahradit Turky, Číňany a jiné v dodávkách kabelových svazků a různých konstrukčních konstrukčních a mechanických celků a to nejen pro naše Pumy, ale i pro všechny ostatní.... Slušné kšefty! ;)

  Ani nemám nic proti kvalitě PUMY. Moje připomínky byli hlavně z hlediska komfortu pro osádku (málo místa, blbý přístup...) ale s tím snad každý musí souhlasit.

  Ale v otázce konstrukce nových verzí PUMY a zásahy do konstrukce VOPem, jsem velice skeptický!Skrýt celý příspěvek

 • Starlight
  12:24 29.04.2018

  @Marcus Bertu tu průmyslovou spolupráci s nadhledem. Všichni potencionální dodavatelé mají s VOP uzavřené právě jen to memorandum o porozumění. Dokud nevyhrají nebo alespoň ...Zobrazit celý příspěvek

  @Marcus

  Bertu tu průmyslovou spolupráci s nadhledem.

  Všichni potencionální dodavatelé mají s VOP uzavřené právě jen to memorandum o porozumění. Dokud nevyhrají nebo alespoň MO ČR formálně neotevře tender (tzv. RFP), tak se podle mne nic moc dít nebude. ČR respektive MO ČR má příšernou pověst z hlediska toho, čemu se dříve říkalo před-offsety. Spousta firem se tu spálila (Boeing, Alenia, dokonce i Bae Systems), protože začali investovat a pak výběrové řízení vůbec nebylo, nebo bylo takové "divné". Jen pohled na současné dění okolo nových vrtulníků, radarů nebo již skoro jistých zakázek pro CSG musí je varování pro každého, aby si počkal, až bude něco černé na bílém.

  Z tohoto pohledu budou budoucí tendrové podmínky velmi zajímavé. Zatím se všichni bavíme o technických parametrech produktu, velmi málo o logistice a zabezpečení životního cyklu. Co ale není vůbec jasné, jak MO dokáže sepsat zadávací podmínky na rozsah průmyslové spolupráce a jak bude srovnávat a hodnotit jednotlivé konkurenční nabídky. Jakou váhu budou mít programy průmyslové spolupráce vs. ceny, technické parametry produktu atd. To je něco tak složitého, že si netroufnu ani odhadovat, jak to chce MO udělat.

  Podle mne to totiž na MO nikdy nedělali. V dřívější ofsetové éře prostě dali požadavek na procenta přímých a nepřímých offsetů pro všechny a tím to pro MO skončilo. Offsety se pak vyhodnocovaly až během realizace dávno po uzavření kupní smlouvy. A protože tentokrát to bude obchod až za 50+ miliard Kč, tak neúspěšní uchazeči se budou soudně bránit a budou se domáhat rozkladu hodnocení nabídek.

  Neočekávám nějaké masivní technologické investice ze strany zahraničních dodavatelů do českého průmyslu. To si bude muset zařídit náš průmysl sám. Od vítězného dodavatele dostane v nejlepším případě soupis technologií (včetně sw), který spolupracující české podniky potřebují a které si musí za vlastní (úvěry) koupit a jejich cenu rozpustit do ceny sériových produktů. Pouze pokud by došlo na kompletní outsourcing výroby něčeho do ČR je možné, že součástí bude i přesun nějakého přípravkového vybavení. Ale to je tak všechno.

  V diskuzi bylo zmíněno, že VOP a později Tatra Defence Vehicle (CSG) dělaly návrh korby speciálních verzí Pandurů. Nechci se mýlit, ale podle mě celkový návrh tvaru velké korby dělal Steyr (GDELS) a u nás se dělali/dělají jen vnitřní a vnější zástavby vybavení.Skrýt celý příspěvek

 • Marcus
  12:17 29.04.2018

  To nemůžeš srovnávat!!! Něco jiného je navrhovat nástavbu na Tatru, Iveco a podobně , kde máš jasně definovaný podvozek, a na tyhle rozměry, z kterých vycházíš a do kterých ...Zobrazit celý příspěvek

  To nemůžeš srovnávat!!!
  Něco jiného je navrhovat nástavbu na Tatru, Iveco a podobně , kde máš jasně definovaný podvozek, a na tyhle rozměry, z kterých vycházíš a do kterých nezasahuješ, navrhuješ nástavbu!
  A k tomu zvláště pokud to děláš v rámci jednoho koncernu, firmy...jako je například Tatra, Tatra Trucks, Tatra Defence, Excalibur....tak firmy jsou propojeny a disponují většinou kompatibilním 3D systémem a není problém i promítat, konzultovat zpětně zásahy do podvozku.
  Co se Panduru týče, tak Strnadovci mají KOMPLETNÍ LICENCI na Pandur, takže mají kompletní data A DOKUMENTACI. Nejen výrobní a montážní dokumentaci ale i vše ostatní takže musí mít 3D modely které už jsou mimo síť GDELS i s kompatibilním softwarem!
  VOP nikdy mít licenci na PUMU nebude! Mícháš jablka s hruškami!

  To co už armáda v Pandurech má, se dělalo ještě pod GDELS.
  Samohybný minomet na Panduru je ještě projekt GDELS.
  Spojovací a Velitelské Pandury dělali Strnadovci ve spolupráci s dalšími 12 externími firmami z pozice MAJITELE LICENCE!

  Tvrdit že se z nástaveb dělá problém a že to tak není, mi přijde hodně odvážné a spíš svědčí o tom že nevíš co to obnáší ....neber to prosím zle!

  Rozhodně nemůžeš srovnávat nákup našich nových IFV s britským projektem Specialist Vehicle (AJAX) kde šlo o kompletně nový vývoj nového vozidla na přání Britů a teď je to jen jejich úplně jiné vozidlo, jejich licence. GDELS k tomu nemá zpětně přístup! To naše armáda neplánuje!

  Prostě něco jiného je provádět výrobu/montáž a něco jiného je tvrdit že VOP bude dělat vývoj dalších verzí PUMY. To je blbost, na to VOP prostě nemá a ty technické nároky a požadavky na vývoj mi nevymluvíš!
  Dopadne to tak že vývoj udělají za naše peníze němci a aby se to mohlo napsat že je to ve spolupráci s VOPem tak se se s nějakým zástupcem VOPu udělá pár jakože "konzultací" nebo třeba se někdo z VOPu pošle na chvíli do Německa a voala! Máš společný vývoj! :D Ale zapomeň že u něčeho tak drahého a nového by němci VOPu, nebo komukoliv dali něco víc!Skrýt celý příspěvek

 • Dušan
  12:14 29.04.2018

  Mě se vůbec nelíbí, jak k tomu GDELS přistupuje. Na jednu stranu v článku tvrdí, že "ASCOD v testech ve Vyškově v pohyblivosti a rychlosti překonával konkurenty". Jenže to jejich ...Zobrazit celý příspěvek

  Mě se vůbec nelíbí, jak k tomu GDELS přistupuje. Na jednu stranu v článku tvrdí, že "ASCOD v testech ve Vyškově v pohyblivosti a rychlosti překonával konkurenty". Jenže to jejich vozidlo bylo podle mě o dost lehčí než PUMA, LYNX a snad i CV-90. A to se to pak jezdí, když máte o 3-5 tun méně než mají ostatní konkurenti. Zajímalo by mě, jestli k tomu VTÚ také přihlédlo.
  Na druhou stranu jsem čekal, že po tom jak tady vyprasili ty Pandury, tak se budou chtít revanšovat nebo alespoň převézt a nabídnou nám AJAXe - a tomu bych řekl "slovo do pranice". A oni sem zase pošlou jako do "banana republik" takovouhle hrůzu, na kterou na poslední chvíli strčí tuhle děsnou krabici, kterou bych tak viděl někam do Egypta na modernizaci M-113, a ne pro stát NATO v roce 2018-2020. Opravdu si asi GDELS myslí, že když tady mají dlouhodobé zázemí a velkou lobby, tak tady můžou kde s kým orat. Jen doufám, že to tak nebude.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 7 z 10