ASCOD 2 – budoucnost českých motostřelců?

ASCOD 2 v českém maskování; větší foto / GDELS

Česká armáda hledá nástupce letitého BVP-2 a jeho derivátů, které budou na příští desítky let tvořit páteř mechanizovaných jednotek. Nákup nových pásových obrněných vozidel bude jedním z největších armádních investičních projektů od vzniku České republiky, kontrakt má dosáhnout hodnoty až 50 miliard korun.

České ministerstvo obrany plánuje nakoupit minimálně 210 pásových obrněných vozidel, což znamená, že výběr nového vozidla nejen že výrazně ovlivní na desítky let podobu české armády, ale také fungování českého průmyslu v oblasti speciální výroby. Začátek dodávek je naplánován na rok 2020. Armáda má nyní na výběr ze čtyř kandidátů – General Dynamics European Land Systems (GDELS) nabízí vozidlo ASCOD 2, BAE Systems typ CV90, konsorcium PSM typ Puma a Rheinmetall obrněnec Lynx 31/41.

 


Od minulosti k současnosti

Obrněná platforma ASCOD (Austrian Spanish Cooperation Development) je univerzální vozidlo vhodné jako základ pro celou šíři speciálních provedení a verzí. Jeho vývoj začal na konci 80. let ve spolupráci rakouských a španělských firem na základě požadavků armád obou zemí, které hledaly náhradu za vozidla M113 a Saurer/Steyr 4K.

 

Není bez zajímavosti, že na projektu ASCOD pracoval tým inženýrů, který se podílel i na vývoji vozidel Pandur, oba typy tak mají některá společná konstrukční řešení. Sériová vozidla španělská armáda zavedla do výzbroje v roce 1998 pod označením Pizarro, během let získala na 356 kusů. U rakouské armády k tomu došlo až poněkud později, první kusy s označením Ulan dostal Bundesheer v roce 2002, celkem jich odebral 112 exemplářů.

Vozidla Pizarro a Ulan tvoří vedle tanků základ obrněných jednotek španělské i rakouské armády. Univerzálnost platformy ASCOD dokazuje i fakt, že v obou armádách nahradila nejen starší bojová vozidla pěchoty a obrněné transportéry, ale částečně také tanky, jako například typ M60A3 nebo SK-105, a vhodně tak doplňuje tanky Leopard 2. Z pohledu budoucí nutnosti modernizace tankové výzbroje AČR by byla kombinace Leopard 2 a ASCOD 2 prověřenou variantou.

Nicméně vývoj vozidla ASCOD dodávkami pro rakouskou a španělskou armádou neskončil. Už v roce 2004 společnost GDELS představila jeho pokročilou a značně vylepšenou podobu označovanou jako ASCOD 2. V současné době je toto provedení nabízeno ve dvou nových verzích – ASCOD 35 a ASCOD 42, a jak označení napovídá, jde o vozidla s různou maximální hmotností a nosností. ASCOD 35 má standardní hmotnost 31 t s možností navýšení až na max. 35 t, užitečná hmotnost činí 13 t. Verze ACOD 42 má v základu hmotnost 38 t s možností navýšit ji až na 42 t. Při této hmotnosti pak připadá 19 t na vybavení, zbraňové, elektronické systémy, munici, přídavné pancéřování atd.

 

ASCOD 2; větší foto / GDELS


Mnoho z prvků, které byly uplatněny nebo vyvinuty pro ASCOD 2 neboli ASCOD 35/42 byly uplatněny při nedávné výrobě vylepšených vozidel Pizzaro v rámci tzv. phase 2 pro španělskou armádu, které nesou označení Pizzaro 2. Jde například o vylepšené a odolnější korby a novou výzbroj i elektronické a zaměřovací systémy. K modernizaci svých vozidel Ulan přistoupila i rakouská armáda, což svědčí o perspektivnosti typu do budoucna.

Právě ASCOD 2 v provedení 42 se stal základem i pro nová obrněná vozidla řady Ajax (Ajax, Ares, Apollo, Athena, Argus, Atlas), která britská vláda vybrala v rámci programu Scout SV. Britská armáda má dostat na 589 kusů, a to hned v devíti verzích. To znamená, že pokud by česká armáda vybrala za nástupce BVP-2 typ ASCOD 2, mohla by do své výzbroje zavést různé, už existující účelové modifikace vycházející z nově vyvinutých verzí či britských typů. Naproti tomu například Puma existuje jen ve verzi bojové vozidlo pěchoty, Lynx také, navíc v jeho případě jde jen o prototyp. U CV-90 byly účelové modifikace vyvinuty již před celou řadou let.


ASCOD 2 je moderní univerzální pancéřovaná platforma

Současná podoba vozidel ASCOD 2 má jako základ skořepinovou korbu ze svařovaných ocelových plátů. V útrobách je prostor pro tříčlennou posádku, tvořenou velitelem, řidičem a střelcem, i pro šest až osm plně vyzbrojených vojáků pěchotního družstva. Řidič má stanoviště v přídi vlevo, vpravo se nachází pohonná jednotka. Tou je v případě ASCODu 35 motor MTU 8V MT199 TE20 (výkon 530 kW) napojený na převodovku RENK HSWL 106 C3, pro ASCOD 42 je k dispozici silnější MTU 8V MT199 TE21 (výkon 600 kW) a převodovka RENK HSWL 256B. ASCOD 2 však může být vybaven i motorem o výkonu cca 800 kW (v závislosti na požadavku objednatele na užitečné zatížení), nebo i hybridním pohonným systémem.

 

Například ASCOD 35 je se svým pohonným ústrojím schopen dosáhnout maximální rychlosti 70 km/h, zrychlení z 0 na 50 km/h za 14 s, dojezd činí 500 km. Velmi dobré jsou i parametry, které naznačují schopnosti vozidla při bojovém nasazení. ASCOD 2 bez přípravy přebrodí vodní tok o hloubce 1,2 m, zvládá boční náklon až do 40 stupňů, svah o sklonu 60 procent, překoná kolmou překážku o výšce 0,80 m a příkop o šířce 2,5 m.

 

Své kvality v těžkém terénu ASCOD 2 prokázal i při ostrých zkouškách na testovacích polygonech a v zařízeních AČR ve Vyškově, Přerově a Přáslavicích v minulém roce, kde v pohyblivosti a rychlosti překonával konkurenty. ASCOD 2 jasně vynikal poměrem výkonu motoru k celkové hmotnosti a celkovou agilitou stroje, jako jediný byl schopen příkopy a překážky i přeskočit.

 

Vnitřní prostor ASCOD 2; větší foto / GDELS


Balistická odolnost vozidel ASCOD 35/42 dosahuje úrovně 5 dle normy STANAG 4569 a úrovně 4a/b proti minám. Základní pancéřování poskytuje posádce ochranu proti průbojné munici ráže 7,62 mm, čelo korby pak do ráže 14,5 mm. Stejně tak ochrání osazenstvo ASCODu 2 proti střepinám dělostřeleckých granátů ráže 155 mm. Přídavné pasivní pancéřování věže i korby zvyšuje odolnost tak, že vozidlo odolá z čelní strany průbojným projektilům ráže 30 mm vypáleným ze vzdálenosti 1000 m, boky a záď pak projektilům ráže 14,5 mm ze vzdálenosti 500 m.


Podlahové části ASCODu 2 vydrží explozi miny nebo nástražného výbušného zařízení kdekoliv pod vozidlem nebo pojezdovým ústrojím do síly ekvivalentu více než 10 kg TNT. Specialitou ASCODu je oddělená podlaha prostoru pro výsadek ode dna korby (tzv. double deck). Toto řešení lépe chrání posádku před účinky výbuchů min než sendvičová konstrukce podlahy.

 

Členové pěšího mužstva sedící na protiminových sedačkách tak v ASCODu 2, na rozdíl od ostatních typů nabízených v připravovaném tendru AČR, nemusejí mít při jízdě nohy na speciálních lištách. Navíc konstrukce dvojité podlahy u ASCODu 2 utlumí výbuch natolik, že nehrozí zranění od předmětů ležících na podlaze, které jsou explozí vymrštěny vzhůru. Není totiž reálné, aby v ostrém bojovém nasazení bylo veškeré vybavení uchyceno v konzolích a držácích, na což konstruktéři ASCODu 2 mysleli.

ASCOD 2 může být vybaven i současnými moderními pasivními i aktivními obrannými systémy (jako je například izraelský Trophy) nebo bloky dynamického pancíře. Všechny tyto možnosti dělají z ASCODu 2 jeden z nejodolnějších strojů své kategorie, který se může v té nejvyšší úrovni vybavení rovnat i typu IFV Puma. ASCOD 2 je standardně vybaven rovněž ochranou proti zbraním hromadného ničení, vrhači zadýmovacích granátů ráže 76 mm nebo protipožárním systémem.

 

K efektivitě bojového nasazení přispívá moderní digitální systém pozorování bojiště a řízení palby, ke kterému patří i stabilizovaný zaměřovač střelce s integrovanou termovizní větví a také laserový dálkoměr a denní i termovizní terminál velitele. K vybavení ASCODu 2 patří i detektory laserového ozáření či klimatizace. K vozidlu je možné připojit čelní radlici či odminovací zařízení.

 

Prostor pro výsadek BVP ASCOD 2; větší foto / GDELS


ASCOD 2 (35/42) tvoří univerzální obrněnou platformu, nejde tedy jen o jedno provedení, od kterého se budou časem odvozovat další verze. ASCOD 2 lze vybavit nejrůznějšími věžemi a výzbrojí i specializovanými nástavbami, a to velmi jednoduše, bez zásahů do konstrukce podvozku a pohonného ústrojí. Podvozek s koly zavěšenými na torzních tyčích, integrovaný systém powerpacku a transmisí i dvojitá podlaha jsou dimenzovány tak, aby na ně bylo možné umístit jakékoliv účelové aplikace a nástavby, a řada už jich také byla zkonstruována a vyrobena.


Ve verzi obrněný transportér je možné volit z několika dálkově ovládaných bojových stanic s kulomety ráží 7,62 mm až 12,7 mm, věže pro bojová vozidla pěchoty dávají možnost výběru zbraní ráže od 25 mm do 40 mm. Podvozek i korba ASCODu 2 dovoluje i instalaci věží s kanony 105 mm či 120 mm pro použití v roli stíhačů tanků či vozidel pro podpůrnou palbu.

 

Stejně tak je podvozek vhodný i pro integraci otočných věží houfnic ráže 155 mm, příkladem je dělostřelecký systém AGM od firmy Krauss-Maffei Wegmann (KMW) nazvaný DONAR, který jako podvozkovou platformu používá právě podvozek ASCOD 2. Testů české armády se účastnil ASCOD 2 v provedení s bojovou věží Rafael Samsom Mk II, která je modernější vývojovou verzí věže instalované na vozidlech Pandur II české armády se stejnou výzbrojí.


Obrněná vozidla pro AČR musejí mít zázemí v ČR

Jaké bojové vozidlo pěchoty česká armáda vybere, je zatím ve hvězdách. Už teď je ale jisté, že nebude stačit pouze výběr a nákup nejvhodnějšího vozidla. Z výběrového řízení musí vzejít komplexní řešení, které zajistí soběstačnost České republiky nejen po stránce provozu bojových vozidel pěchoty, ale také jejich produkce, servisu i pozdější modernizace, a to po celou dobu životního cyklu používané techniky.

 

České ministerstvo při výběrových řízeních konečně začalo dávat důraz i na širší zapojení českého obranného průmyslu do dodávek a výroby nové výzbroje pro armádu. Nákup nových BVP tak musí být spojen s přenesením potřebných technologií a know-how do Česka a zapojením českých podniků do jejich výroby. Dodavatel bude také muset spolupracovat na zřízení logistických a servisních kapacit v Česku, samozřejmostí je zajištění výcvikových programů, dostupnosti náhradních dílů, munice atd. V neposlední řadě bude pro Česko důležité, aby mělo schopnost a možnost dodaná vozidla v budoucnosti modernizovat podle vlastních požadavků a potřeb.

 

ASCOD 2; větší foto / GDELS


To vše nebude možné bez smluvních vazeb s českými průmyslovými subjekty a spolupráce s nimi. Konkrétní projekty s českými výrobci speciální techniky má v současnosti pouze jediná společnost ze všech firem, které ve zmiňovaném tendru nabízejí české armádě nová obrněná vozidla. Tou je General Dynamics European Land Systems (GDELS), která již v roce 2015 vytvořila strategické partnerství s holdingem Czechoslovak Group (CSG).

 

Díky uvedenému partnerství firmy tohoto českého holdingu získaly práva na výrobu vozidel Pandur II a také na jejich technologický rozvoj, modernizace i servisní služby. Právě proto může společnost Tatra Defence Vehicle, patřící do holdingu CSG, v současnosti pracovat na výrobě objednaných dvou desítkách Pandurů II pro českou armádu a také zajišťovat servisní podporu všech pandurů v její výzbroji. Tak je zajištěna soběstačnost Česka ve výrobě i opravách kolových obrněných vozidel armády. Podobný scénář se může uskutečnit i v případě výběru ASCOD 2.

V červnu na mezinárodním veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET 2017 v Brně společnost GDELS podepsala dohody s pěti českými společnostmi o možné budoucí spolupráci na programu nového pásového obrněného vozidla pro AČR. Konkrétně podepsala dohodu se svým strategickým partnerem, holdingem Czechoslovak Group (CSG), dále memorandum o porozumění s podnikem VOP CZ a dohody s dalšími českými dodavateli, Letecké přístroje Praha (LPP), Meopta Systems a Ray Services.

GDELS v případě zájmu nabízí i možnost integrovat do vozidel ASCOD 2 obdobné či stejné systémy, jaké jsou použity ve vozidlech Pandur II české armády. Tím je možné podstatně zjednodušit logistické zabezpečení provozu obou platforem. Stejně tak je možné nabídnout logistické zabezpečení v obdobném rozsahu jak u vozidel Pandur II, tedy počítačové učebny, simulátory, školení, dokumentaci atd. dle požadavku zákazníka.

Další uchazeči o dodávky nových BVP pro armádu nemají buď žádný vztah k českému průmyslu, nebo jen před krátkým časem uzavřeli partnerství s některým z českých výrobců bez předchozích konkrétních projektů, přínosů pro český průmysl a ekonomiku či soběstačnost státu v oblasti zbrojní a speciální výroby.

 

Nahlásit chybu v článku


Související články

Bojová vozidla pro Armádu ČR: ASCOD vs. CV90

Armáda České republiky projevuje zájem o nákup nových pásových bojových vozidel pěchoty. V současné ...

Rychlost a útok: Polská armáda hledá nástupce BVP-1

Podobně jako Armáda ČR, také polská armáda již několik let vyhlíží nástupce letitých bojových ...

Stryker dostane tesáky pro boj s ruskými BVP

Americká armáda (U.S. Army) plánuje vybavit své obrněné transportéry Stryker 30mm kanóny. V ...

Bojové vozidlo BVP-1 vstává v ruské armádě z mrtvých

Minulý týden ruská agentura RIA Novosti informovala o „reinkarnaci“ bojového vozidla pěchoty BVP-1. ...

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • juhelak
  12:04 29.04.2018

  Ono bude také zalezet s čím se kdo prihlásí do soutěže. Na ty testy vzali to co měli zrovna po ruce..to same IDET. Verim že do souteže pujdou s tím nejlepším co můžou nabídnout.

  Ono bude také zalezet s čím se kdo prihlásí do soutěže. Na ty testy vzali to co měli zrovna po ruce..to same IDET. Verim že do souteže pujdou s tím nejlepším co můžou nabídnout.

 • KOLT
  11:56 29.04.2018

  Jara, stran BAE a spolupráce s ním, souhlasím, moc nám to nepřineslo. Jestli má někdo dojem, že spolupráce s Němci nám nic nepřinesla, tak ať to hlavně neříká minimálně v oblasti ...Zobrazit celý příspěvek

  Jara, stran BAE a spolupráce s ním, souhlasím, moc nám to nepřineslo. Jestli má někdo dojem, že spolupráce s Němci nám nic nepřinesla, tak ať to hlavně neříká minimálně v oblasti mezi Libercem, Rychnovem a Prahou veřejně :-)))Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  11:53 29.04.2018

  Vzpomínám-li si správně, co psal MALI, tak podvozek CV90 Mk.III (ten byl na zkouškách) hodnotil jako poměrně zastaralý, s nosností na hranici, čili do budoucna nedostatečnou. Ani ...Zobrazit celý příspěvek

  Vzpomínám-li si správně, co psal MALI, tak podvozek CV90 Mk.III (ten byl na zkouškách) hodnotil jako poměrně zastaralý, s nosností na hranici, čili do budoucna nedostatečnou. Ani ochrana a jízdní vlastnosti nebyly nějak okouzlující. Mk.IV by toto měla řešit, nicméně tu mimo továrnu nikdo neviděl, čili je zhruba na úrovni větší verse Lynxe či modernizované Pumy. Nicméně BAE, Rheinmetall i PMS jsou firmy, kterým vcelku věřím, že dokáží takovou věc zvládnout vcelku bez problémů. Co se týče nabídek ke spolupráci a zkušeností v tomto směru, byly německé nabídky hodnoceny jako o kategorii výše než ostatní, nabídka Rheinmetallu pak jako ještě o něco lepší než PMS.

  Ve výsledku to samozřejmě bude o tom, co se podepíše ve smlouvě a jak se to podaří v praxi zrealizovat. Nicméně v tomto směru je vcelku jasné, že zatímco BAE nás k prodeji CV90 nikterak nepotřebuje (a je docela možné, že v šuplíku už má jeho nástupce, takže bychom mohli být poslední, kdo by si ho koupil). PMS má Bundeswehr, takže své jisté, nicméně by se jim zákazník mimo domácího hodil, aby bylo vidět, že nejen bohaté Německo si může dovolit Pumy provozovat. Pro Rheinmetall by se naopak jednalo o vcelku klíčovou zakázku, tím spíš, kdyby jim nedopadla Austrálie; oni prostě potřebují Lynxe někde napoprvé upíchnout.Skrýt celý příspěvek

 • Jara
  11:48 29.04.2018

  Marcus
  Jediný problém mám s CV90 nebo spíše s BAE už od nich toho máme dost a jak z toho těžil náš zbrojní průmysl ?? Němci zda se toho nabízejí dost, tak proč to nezkusit....

  Marcus
  Jediný problém mám s CV90 nebo spíše s BAE už od nich toho máme dost a jak z toho těžil náš zbrojní průmysl ?? Němci zda se toho nabízejí dost, tak proč to nezkusit....

 • Jara
  11:35 29.04.2018

  Marcus Není rok 98.... CAD programy dnes disponuje každá malá “zámečnická” dílna, nevím teď z hlavy kolik stojí licence na Creo nebo Solidworks ale pro podnik jako VOP to není nic ...Zobrazit celý příspěvek

  Marcus
  Není rok 98.... CAD programy dnes disponuje každá malá “zámečnická” dílna, nevím teď z hlavy kolik stojí licence na Creo nebo Solidworks ale pro podnik jako VOP to není nic vražedného ( třeba U Catie stála roční licence kolem 10 000 EUR, ale Catia je taková specialistka na plochy to u běžné sttojariny není moc třeba a vím že Němci hodně tlačí v automotive na NX, protože ho koupil jejich siemens,Daimler už nejede v ničem jiném)
  Dále přístup k dílům není žádný problém, prostě dostanete přístup do nějaké složky nějáké databáze typu PLM, například ....
  Navíc VOP samozřejmě tím vším už disponuje tím jsem si jist a překonat pár počátečních problémů než se ta spolupráce vyhladí není problém holt vám parkrát přijde mrtvola no ......Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  11:05 29.04.2018

  Marcus: podívej se, jaké nástavby tady v ČR vznikly na Pandury, Tatrovky a Iveca. nenapadá mě, proč bysme nedokázali udělat obdobné nástavby i na BVP. Přijde mi, že tady se z těch ...Zobrazit celý příspěvek

  Marcus:
  podívej se, jaké nástavby tady v ČR vznikly na Pandury, Tatrovky a Iveca. nenapadá mě, proč bysme nedokázali udělat obdobné nástavby i na BVP. Přijde mi, že tady se z těch nástaveb dělá ohromný problém, který ale tak nějak není. Zkušenosti má VUT, CSG a další podniky. Tedy není to jen o VOP CZ. Tak si říkám, zda i britové viděli jako zásadní problém fakt, že chtějí AJAX ale neexistují všechny specializované verze. Navíc pochybuju, že nástavby co si osadí na Ajax, jakkoliv připomínaly nástavby co mají třeba španělská Pizzara. Prostě si je taky navrhnou a zkonstruují samiSkrýt celý příspěvek

 • Marcus
  10:56 29.04.2018

  Oprava: Ale rozlišuju prohlášení typu: monáž bude prováděna, počítá se s montáží. A naproti tomu: nabízí se možnost a počítá se se zapojením vzhledem k možnostem českého průmyslu. Zobrazit celý příspěvek

  Oprava:
  Ale rozlišuju prohlášení typu: monáž bude prováděna, počítá se s montáží. A naproti tomu: nabízí se možnost a počítá se se zapojením vzhledem k možnostem českého průmyslu.Skrýt celý příspěvek

 • Marcus
  10:42 29.04.2018

  Já si nikoho rozhodně neidealizuju. Ani Němce, ani Švédy. Ale rozlišuju prohlášení typu: monáž bude prováděna, počítá se s montáží a nabízí se možnost a počítá se se zapojením ...Zobrazit celý příspěvek

  Já si nikoho rozhodně neidealizuju. Ani Němce, ani Švédy. Ale rozlišuju prohlášení typu: monáž bude prováděna, počítá se s montáží a nabízí se možnost a počítá se se zapojením vzhledem k možnostem českého průmyslu. To druhé jsou prohlášení PSM a je to podle hesla Slibem nezarmoutíš. Jasně, dělají to všichni, ale u němců mám ze zkušenosti obavu že to zklouzne na české dodavatelsví pro dodavatele pro německé výrobce a samozrejme na konečnou montáž ve VOPu. Prostě budeme dělat tu nejlevnější práci s minimální přidanou hodnotou a na zásadní Know-how si šáhneme, ale nic z toho mít nebudeme.
  To že by VOP navrhoval a vyvíjel nové verze Pumy jak pro AČR tak pro Bundeswehr mi příjde už jako moc. VOP na to nemá lidi, zkušenosti a neveřím že by jen tak nechali někoho do toho sáhnout! To není že si uděláš na papíru čáru co uřízneš a dokreslíš co přivaříš! Víte někdo co to obnáší???
  To by vyžadovalo naprosté propojení konstrukčních oddělení ve VOPu s němci!
  1) VOP by musel přejít na stejný 3D software (SolidWorks, SolidEdge, ProE, Creo, ...) jako němci, licence takového systému je nohamilionová plus náklady na licenci na každou stanici, a každý další modul, atd...
  2) Sice jsou možnosti přetahovat ze systému do systému, ale kdo zná ví že tím se stávají části mrtvými (ztrácíš konstrukční strom), rozpadávají se ti vazby a podobně. To můžeš překonávat u jednotlivých dílů, ne u větších konstrukčních celků.
  3) Nestačí jen mít program musíš mít na to vyškolené lidi...velmi drahé a nedostatkové lidi!
  4) Němci ti musí dát přístup do vlastní sítě, databáze. To není jen že si to stáhneš a s tím pracuješ. Přístup do takové databáze se jen tak někomu nedává! To je online a vše je propojené a práce v tom znamená vytváření verzí, změnové řízení, ...k tomu nikdy nepouštíš nějakého partnera...jen vlastní firmy! Partneroj dáš výrobní dokumentaci, ale podle té vyrábíš, montuješ, změny v ní neuděláš!

  To je také i důvod proč preferuju CV90, kde je i už k dispozici větší škála doprovodných a pomocných vozidel... AČR chce:

  125 ks bojových vozidel pěchoty
  26 ks velitelských bojových vozidel pěchoty
  13 ks průzkumných vozidel
  11 ks vozidel řízení palby
  12 ks ženijních vozidel
  12 ks vyprošťovacích vozidel
  11 ks zdravotnických/sanitních vozidel

  Kolik z toho němci mají? A co když by jsme chtěli do budoucna doprovodná vozidla s minometem, dělem, PVO...?Skrýt celý příspěvek

 • GAVL
  09:32 29.04.2018

  Nevím co se furt řeší, jediná soudná možnost je koupit CV 90.

  Nevím co se furt řeší, jediná soudná možnost je koupit CV 90.

 • Rase
  09:27 29.04.2018

  Marcus: myslím že si BAE dost idealizuješ. Vozidlo jak jsi popsal je OK, počítej ale s tím, že podvozek by se přivezl ze švédska a my bysme si mohli vyrobit jen věž + osazení ...Zobrazit celý příspěvek

  Marcus:
  myslím že si BAE dost idealizuješ. Vozidlo jak jsi popsal je OK, počítej ale s tím, že podvozek by se přivezl ze švédska a my bysme si mohli vyrobit jen věž + osazení dalšími komponenty. Švédové totiž nikdy nikoho nenechali vyrábět korbu (!) - asi kvůli nějakému kouzlu. Pokud jde o montáž Pumy v ČR, tak pokud se nemýlím, tak PSM nabízí montážní linku ve VOP CZ, tak jako všichni ostatní. Rozhodně to tedy není o tom, že když koupíme Pumu, tak nám ji přivezou s mašličkou z Německa.
  Souhlasím ale s tím, že po IDET se staly Puma a CV90CZ favority i pro mě. CV90 mělo dost problémy s mizernou ochranou dna korby, nosností přídavného pancíře atd. ale tohle snad řeší ona verze Mk.IV. Tu ale musíme porovnávat s vylepšenou Pumou - tedy řekněme Puma Mk.II :-)Skrýt celý příspěvek

 • Marcus
  09:13 29.04.2018

  Do loňském IDET, kde konečně bylo možno si vše na jednom místě, jsem si udělal konečně jasný názor: ASCOD - Na první pohled s touto věží působí neforemně, věž je vysoká, vyčnívá ...Zobrazit celý příspěvek

  Do loňském IDET, kde konečně bylo možno si vše na jednom místě, jsem si udělal konečně jasný názor:

  ASCOD - Na první pohled s touto věží působí neforemně, věž je vysoká, vyčnívá a pusobí jak papírová na mohutném ASCODu. Vthledem k velikosti, tvaru a sklonu stěn moc nevěrím její odolnosti (to líp působila na Panduru vedle). Při bližší prohlídce byl nápadný velký odskok věže od samotného podvozku. Snad to bylo jen tím že to bylo narychlo smontované pro veletrh. Vnitřní proctor stísněný, vstup nic moc. Co mě ale překvapilo, byla obrovská mohutnost a výška samotného podvozku přes 2 merty!

  Lynx - první čeho si u něj všimnete je mohutnost. Podvozek samotný 2 metry a k tomu ta mohutná věž. Je to stejně jako u ASCODU fakt velká mrcha. Velikost prostoru pro výsadek a vstupních vrat oproti velikosti vozidla pusobilo nepoměrně a jako male. Spouštění zadních dveří lankem? :D Jako hrozný mi u něj přišly sedačky. Když jste si sedali a zklopily je, vytočili se spod zadku kovové opěrky na nohy o které se nejen každý druhý přerazil, ale take dost omezovaly vnitřní prostor.

  Puma - působila na mě skvělým dojmem. Na první prohled propracovaná, kompaktní a oproti předešlým dvoum o 20cm i vice nižší. Vnitřní prostor stísněný, ale ten vstup byl opravdu malý. Nechtěl bych se z něj rychle dostávat za boje nebo po zásahu vozidla. Ven a dovnitř se fakt spíš leze a skáče než nastupuje...

  CV90 - opravdu mě překvapila velikost vnitřního prostoru pro výsadek a vstupních dveří. Ze všech vozidel mi prišel jako nejlepší! U bojového vozidla pěchoty asi důležitá věc, když je to hlavně pro tu pěchotu. Jako u jediného jsem si dokázal uvnitř představit 6 vojáků s výzbrojí a výstrojí I s určitým pohodlím. Oproti ostatním mě neuvěřitelně překvapila jeho malá výška podvozku. Na první pohled je nižší a stejně jako Puma skvěle tvarovaný. Osádková věž působí skvěle. Splývá s podvozkem, nikde nevyčnívá, nepřesahuje, skvěle tvarovaná a sklon pancíře navazuje na základnu s minimální mezerou. Bezosádková věž tak dobře nepůsobila, bylo vidět že pro ni bylo potřeba zvýšit pod věží strop podvozku.

  CV90 i Puma jsou pro mě favorite. Pokud se ovšem porovná i cena nákupu, cena provozu vozidel, náročnost provozu, nabídka množství dalších verzí od výrobce (minomet, vozidlo s dělem, ...) a pokud se připočte, že montáž CV90 by měla být u nás ve VOP (což u Pumy rozhodně nevypadá), což by znamenalo že by státní podnik navázal na to že drive kompletně servisoval i BVP1/2 a udržely by se tyto kapacity u nás (pásové podvozky bych rozhodně držel ve státních rukou) tak vítězí PRO MĚ OSOBNĚ CV90CZ.Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  21:04 28.04.2018

  Ááááá, jetzt ich verstehe :-) AČR je neměla, o ČSLA ani slovo. Jasně. Na druhou stranu, oni píší o českých motostřelcích. Jenže armáda byla československá... Ale je to slovíčkaření ...Zobrazit celý příspěvek

  Ááááá, jetzt ich verstehe :-) AČR je neměla, o ČSLA ani slovo. Jasně. Na druhou stranu, oni píší o českých motostřelcích. Jenže armáda byla československá... Ale je to slovíčkaření :-)Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  20:17 28.04.2018

  Jara: Rheinmetall i PSM mají podepsané předběžné dohody s VOP CZ, tak jako všichni ostatní. Jasně, taky si myslím že je ideální vzít všechno od jednoho výrobce, jen narážím na ...Zobrazit celý příspěvek

  Jara:
  Rheinmetall i PSM mají podepsané předběžné dohody s VOP CZ, tak jako všichni ostatní. Jasně, taky si myslím že je ideální vzít všechno od jednoho výrobce, jen narážím na fakt, že GDELS je asi dost jedno, zda na jejich podvozek osadíme věž Izraelskou, Norskou nebo Německou. Osobně bych kladl hlavní důraz na přínos našemu průmyslu, což se zdá, že vedou Němci. Zda tedy vybereme Lynx nebo Pumu je už docela jedno.Skrýt celý příspěvek

 • Starlight
  20:15 28.04.2018

  @KOLT 15. motostřelecká divize (České Budějovice) Československé lidové armády (1954-1990) a Československé armády (1990-1992) existovala v letech 1958-1991. Od roku 1991 byla ...Zobrazit celý příspěvek

  @KOLT

  15. motostřelecká divize (České Budějovice) Československé lidové armády (1954-1990) a Československé armády (1990-1992) existovala v letech 1958-1991. Od roku 1991 byla přejmenována na 15. pěší divizi, které už jako součást Armády České republiky bez náhrady zanikla v roce 1994.Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  20:11 28.04.2018

  Jara má dle mého pravdu v tom, že v případě ASCODu bychom těžko získávali nějaké technologie z věže. Ta je izraelská, přičemž dodavatel (integrátor) je americko-rakouský. Šance na ...Zobrazit celý příspěvek

  Jara má dle mého pravdu v tom, že v případě ASCODu bychom těžko získávali nějaké technologie z věže. Ta je izraelská, přičemž dodavatel (integrátor) je americko-rakouský. Šance na přesun technologií je fakt minimální. S německými stroji máme v tomto směru větší šance.

  Nepletu-li se, VOP má memorandum podepsané se všemi zájemci.

  Mmchd, nám nabízený ASCOD rozhodně není Ajax, čili jeho vylepšení a "vychytávky" se nás nějak moc netýkají. Když vezmu v úvahu asi nejslabší věž a kupodivu nikoliv nejnižší cenu... moc dobře z toho ASCOD prostě nevychází.Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  20:05 28.04.2018

  Starlight, skutečně? Žil jsem v domnění, že kupříkladu v Českých Budějovicích byla dislokovaní motostřelecká divize...

  Starlight, skutečně? Žil jsem v domnění, že kupříkladu v Českých Budějovicích byla dislokovaní motostřelecká divize...

 • Starlight
  20:00 28.04.2018

  Vím, že je to jen hra se slovy a terminologií, ale AČR nikdy ve své historii motostřelce a motostřelecké jednotky neměla. Z tohoto pohledu má tedy ASCOD 2 smůlu, protože logicky ...Zobrazit celý příspěvek

  Vím, že je to jen hra se slovy a terminologií, ale AČR nikdy ve své historii motostřelce a motostřelecké jednotky neměla. Z tohoto pohledu má tedy ASCOD 2 smůlu, protože logicky žádnou budoucnost u českých motostřelců mít nemůže :-)Skrýt celý příspěvek

 • Jara
  19:57 28.04.2018

  Rase Proč s věži LANCE nevzit i německý podvozek a zlepšit si tím vyjednávací pozici? Kouskovat takovouhle zakázku pro nás bude s ohledem na podporu průmyslu nevýhodné, vlastně ...Zobrazit celý příspěvek

  Rase
  Proč s věži LANCE nevzit i německý podvozek a zlepšit si tím vyjednávací pozici? Kouskovat takovouhle zakázku pro nás bude s ohledem na podporu průmyslu nevýhodné, vlastně při volbě ASCODU to skončí u svařování korb..., protože to nám jako jediné nenabizejí jako celek pouze s naroubovanou izraelskou exportní (levnou) věžiSkrýt celý příspěvek

 • Jara
  19:44 28.04.2018

  Clanek Nevím čeho se chcete zastávat, to že je Ascood největší krumpl tady napsali i zasvěcenější než jsem já ..... a to navážení se do konkurence v tomto článku bylo už dost za ...Zobrazit celý příspěvek

  Clanek
  Nevím čeho se chcete zastávat, to že je Ascood největší krumpl tady napsali i zasvěcenější než jsem já ..... a to navážení se do konkurence v tomto článku bylo už dost za hranou, navíc korunované naznačením o jediné správné volbě pro náš průmysl to ve spojení s Csg zní až parodicky, myslím že VOP má dohody jak s Bae tak s Němci (tady si nejsem jist) a vlastně ve Vop se stavěly i Pandury, no ty samé co csg není schopna rok a půl opravit po ťukesu na semaforech.....Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  17:34 28.04.2018

  On i ten ASCOD 2 ať je jaký je, tak pořád je na míle daleko před současným BVP-2. Tedy bude super, ať už AČR dostane cokoliv. Já vlastně budu rád za cokoliv, ideálně pokud to bude ...Zobrazit celý příspěvek

  On i ten ASCOD 2 ať je jaký je, tak pořád je na míle daleko před současným BVP-2. Tedy bude super, ať už AČR dostane cokoliv. Já vlastně budu rád za cokoliv, ideálně pokud to bude mít věž Lance. Ani u GDELS to není nic divného, jelikož jejich Pirahy s věží Lance si pořídila španělská námořní pěchota a vypadá to hodně dobře:

  https://i.pinimg.com/originals... Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 8 z 10