ASCOD 2 – budoucnost českých motostřelců?

ASCOD 2 v českém maskování; větší foto / GDELS

Česká armáda hledá nástupce letitého BVP-2 a jeho derivátů, které budou na příští desítky let tvořit páteř mechanizovaných jednotek. Nákup nových pásových obrněných vozidel bude jedním z největších armádních investičních projektů od vzniku České republiky, kontrakt má dosáhnout hodnoty až 50 miliard korun.

České ministerstvo obrany plánuje nakoupit minimálně 210 pásových obrněných vozidel, což znamená, že výběr nového vozidla nejen že výrazně ovlivní na desítky let podobu české armády, ale také fungování českého průmyslu v oblasti speciální výroby. Začátek dodávek je naplánován na rok 2020. Armáda má nyní na výběr ze čtyř kandidátů – General Dynamics European Land Systems (GDELS) nabízí vozidlo ASCOD 2, BAE Systems typ CV90, konsorcium PSM typ Puma a Rheinmetall obrněnec Lynx 31/41.

 


Od minulosti k současnosti

Obrněná platforma ASCOD (Austrian Spanish Cooperation Development) je univerzální vozidlo vhodné jako základ pro celou šíři speciálních provedení a verzí. Jeho vývoj začal na konci 80. let ve spolupráci rakouských a španělských firem na základě požadavků armád obou zemí, které hledaly náhradu za vozidla M113 a Saurer/Steyr 4K.

 

Není bez zajímavosti, že na projektu ASCOD pracoval tým inženýrů, který se podílel i na vývoji vozidel Pandur, oba typy tak mají některá společná konstrukční řešení. Sériová vozidla španělská armáda zavedla do výzbroje v roce 1998 pod označením Pizarro, během let získala na 356 kusů. U rakouské armády k tomu došlo až poněkud později, první kusy s označením Ulan dostal Bundesheer v roce 2002, celkem jich odebral 112 exemplářů.

Vozidla Pizarro a Ulan tvoří vedle tanků základ obrněných jednotek španělské i rakouské armády. Univerzálnost platformy ASCOD dokazuje i fakt, že v obou armádách nahradila nejen starší bojová vozidla pěchoty a obrněné transportéry, ale částečně také tanky, jako například typ M60A3 nebo SK-105, a vhodně tak doplňuje tanky Leopard 2. Z pohledu budoucí nutnosti modernizace tankové výzbroje AČR by byla kombinace Leopard 2 a ASCOD 2 prověřenou variantou.

Nicméně vývoj vozidla ASCOD dodávkami pro rakouskou a španělskou armádou neskončil. Už v roce 2004 společnost GDELS představila jeho pokročilou a značně vylepšenou podobu označovanou jako ASCOD 2. V současné době je toto provedení nabízeno ve dvou nových verzích – ASCOD 35 a ASCOD 42, a jak označení napovídá, jde o vozidla s různou maximální hmotností a nosností. ASCOD 35 má standardní hmotnost 31 t s možností navýšení až na max. 35 t, užitečná hmotnost činí 13 t. Verze ACOD 42 má v základu hmotnost 38 t s možností navýšit ji až na 42 t. Při této hmotnosti pak připadá 19 t na vybavení, zbraňové, elektronické systémy, munici, přídavné pancéřování atd.

 

ASCOD 2; větší foto / GDELS


Mnoho z prvků, které byly uplatněny nebo vyvinuty pro ASCOD 2 neboli ASCOD 35/42 byly uplatněny při nedávné výrobě vylepšených vozidel Pizzaro v rámci tzv. phase 2 pro španělskou armádu, které nesou označení Pizzaro 2. Jde například o vylepšené a odolnější korby a novou výzbroj i elektronické a zaměřovací systémy. K modernizaci svých vozidel Ulan přistoupila i rakouská armáda, což svědčí o perspektivnosti typu do budoucna.

Právě ASCOD 2 v provedení 42 se stal základem i pro nová obrněná vozidla řady Ajax (Ajax, Ares, Apollo, Athena, Argus, Atlas), která britská vláda vybrala v rámci programu Scout SV. Britská armáda má dostat na 589 kusů, a to hned v devíti verzích. To znamená, že pokud by česká armáda vybrala za nástupce BVP-2 typ ASCOD 2, mohla by do své výzbroje zavést různé, už existující účelové modifikace vycházející z nově vyvinutých verzí či britských typů. Naproti tomu například Puma existuje jen ve verzi bojové vozidlo pěchoty, Lynx také, navíc v jeho případě jde jen o prototyp. U CV-90 byly účelové modifikace vyvinuty již před celou řadou let.


ASCOD 2 je moderní univerzální pancéřovaná platforma

Současná podoba vozidel ASCOD 2 má jako základ skořepinovou korbu ze svařovaných ocelových plátů. V útrobách je prostor pro tříčlennou posádku, tvořenou velitelem, řidičem a střelcem, i pro šest až osm plně vyzbrojených vojáků pěchotního družstva. Řidič má stanoviště v přídi vlevo, vpravo se nachází pohonná jednotka. Tou je v případě ASCODu 35 motor MTU 8V MT199 TE20 (výkon 530 kW) napojený na převodovku RENK HSWL 106 C3, pro ASCOD 42 je k dispozici silnější MTU 8V MT199 TE21 (výkon 600 kW) a převodovka RENK HSWL 256B. ASCOD 2 však může být vybaven i motorem o výkonu cca 800 kW (v závislosti na požadavku objednatele na užitečné zatížení), nebo i hybridním pohonným systémem.

 

Například ASCOD 35 je se svým pohonným ústrojím schopen dosáhnout maximální rychlosti 70 km/h, zrychlení z 0 na 50 km/h za 14 s, dojezd činí 500 km. Velmi dobré jsou i parametry, které naznačují schopnosti vozidla při bojovém nasazení. ASCOD 2 bez přípravy přebrodí vodní tok o hloubce 1,2 m, zvládá boční náklon až do 40 stupňů, svah o sklonu 60 procent, překoná kolmou překážku o výšce 0,80 m a příkop o šířce 2,5 m.

 

Své kvality v těžkém terénu ASCOD 2 prokázal i při ostrých zkouškách na testovacích polygonech a v zařízeních AČR ve Vyškově, Přerově a Přáslavicích v minulém roce, kde v pohyblivosti a rychlosti překonával konkurenty. ASCOD 2 jasně vynikal poměrem výkonu motoru k celkové hmotnosti a celkovou agilitou stroje, jako jediný byl schopen příkopy a překážky i přeskočit.

 

Vnitřní prostor ASCOD 2; větší foto / GDELS


Balistická odolnost vozidel ASCOD 35/42 dosahuje úrovně 5 dle normy STANAG 4569 a úrovně 4a/b proti minám. Základní pancéřování poskytuje posádce ochranu proti průbojné munici ráže 7,62 mm, čelo korby pak do ráže 14,5 mm. Stejně tak ochrání osazenstvo ASCODu 2 proti střepinám dělostřeleckých granátů ráže 155 mm. Přídavné pasivní pancéřování věže i korby zvyšuje odolnost tak, že vozidlo odolá z čelní strany průbojným projektilům ráže 30 mm vypáleným ze vzdálenosti 1000 m, boky a záď pak projektilům ráže 14,5 mm ze vzdálenosti 500 m.


Podlahové části ASCODu 2 vydrží explozi miny nebo nástražného výbušného zařízení kdekoliv pod vozidlem nebo pojezdovým ústrojím do síly ekvivalentu více než 10 kg TNT. Specialitou ASCODu je oddělená podlaha prostoru pro výsadek ode dna korby (tzv. double deck). Toto řešení lépe chrání posádku před účinky výbuchů min než sendvičová konstrukce podlahy.

 

Členové pěšího mužstva sedící na protiminových sedačkách tak v ASCODu 2, na rozdíl od ostatních typů nabízených v připravovaném tendru AČR, nemusejí mít při jízdě nohy na speciálních lištách. Navíc konstrukce dvojité podlahy u ASCODu 2 utlumí výbuch natolik, že nehrozí zranění od předmětů ležících na podlaze, které jsou explozí vymrštěny vzhůru. Není totiž reálné, aby v ostrém bojovém nasazení bylo veškeré vybavení uchyceno v konzolích a držácích, na což konstruktéři ASCODu 2 mysleli.

ASCOD 2 může být vybaven i současnými moderními pasivními i aktivními obrannými systémy (jako je například izraelský Trophy) nebo bloky dynamického pancíře. Všechny tyto možnosti dělají z ASCODu 2 jeden z nejodolnějších strojů své kategorie, který se může v té nejvyšší úrovni vybavení rovnat i typu IFV Puma. ASCOD 2 je standardně vybaven rovněž ochranou proti zbraním hromadného ničení, vrhači zadýmovacích granátů ráže 76 mm nebo protipožárním systémem.

 

K efektivitě bojového nasazení přispívá moderní digitální systém pozorování bojiště a řízení palby, ke kterému patří i stabilizovaný zaměřovač střelce s integrovanou termovizní větví a také laserový dálkoměr a denní i termovizní terminál velitele. K vybavení ASCODu 2 patří i detektory laserového ozáření či klimatizace. K vozidlu je možné připojit čelní radlici či odminovací zařízení.

 

Prostor pro výsadek BVP ASCOD 2; větší foto / GDELS


ASCOD 2 (35/42) tvoří univerzální obrněnou platformu, nejde tedy jen o jedno provedení, od kterého se budou časem odvozovat další verze. ASCOD 2 lze vybavit nejrůznějšími věžemi a výzbrojí i specializovanými nástavbami, a to velmi jednoduše, bez zásahů do konstrukce podvozku a pohonného ústrojí. Podvozek s koly zavěšenými na torzních tyčích, integrovaný systém powerpacku a transmisí i dvojitá podlaha jsou dimenzovány tak, aby na ně bylo možné umístit jakékoliv účelové aplikace a nástavby, a řada už jich také byla zkonstruována a vyrobena.


Ve verzi obrněný transportér je možné volit z několika dálkově ovládaných bojových stanic s kulomety ráží 7,62 mm až 12,7 mm, věže pro bojová vozidla pěchoty dávají možnost výběru zbraní ráže od 25 mm do 40 mm. Podvozek i korba ASCODu 2 dovoluje i instalaci věží s kanony 105 mm či 120 mm pro použití v roli stíhačů tanků či vozidel pro podpůrnou palbu.

 

Stejně tak je podvozek vhodný i pro integraci otočných věží houfnic ráže 155 mm, příkladem je dělostřelecký systém AGM od firmy Krauss-Maffei Wegmann (KMW) nazvaný DONAR, který jako podvozkovou platformu používá právě podvozek ASCOD 2. Testů české armády se účastnil ASCOD 2 v provedení s bojovou věží Rafael Samsom Mk II, která je modernější vývojovou verzí věže instalované na vozidlech Pandur II české armády se stejnou výzbrojí.


Obrněná vozidla pro AČR musejí mít zázemí v ČR

Jaké bojové vozidlo pěchoty česká armáda vybere, je zatím ve hvězdách. Už teď je ale jisté, že nebude stačit pouze výběr a nákup nejvhodnějšího vozidla. Z výběrového řízení musí vzejít komplexní řešení, které zajistí soběstačnost České republiky nejen po stránce provozu bojových vozidel pěchoty, ale také jejich produkce, servisu i pozdější modernizace, a to po celou dobu životního cyklu používané techniky.

 

České ministerstvo při výběrových řízeních konečně začalo dávat důraz i na širší zapojení českého obranného průmyslu do dodávek a výroby nové výzbroje pro armádu. Nákup nových BVP tak musí být spojen s přenesením potřebných technologií a know-how do Česka a zapojením českých podniků do jejich výroby. Dodavatel bude také muset spolupracovat na zřízení logistických a servisních kapacit v Česku, samozřejmostí je zajištění výcvikových programů, dostupnosti náhradních dílů, munice atd. V neposlední řadě bude pro Česko důležité, aby mělo schopnost a možnost dodaná vozidla v budoucnosti modernizovat podle vlastních požadavků a potřeb.

 

ASCOD 2; větší foto / GDELS


To vše nebude možné bez smluvních vazeb s českými průmyslovými subjekty a spolupráce s nimi. Konkrétní projekty s českými výrobci speciální techniky má v současnosti pouze jediná společnost ze všech firem, které ve zmiňovaném tendru nabízejí české armádě nová obrněná vozidla. Tou je General Dynamics European Land Systems (GDELS), která již v roce 2015 vytvořila strategické partnerství s holdingem Czechoslovak Group (CSG).

 

Díky uvedenému partnerství firmy tohoto českého holdingu získaly práva na výrobu vozidel Pandur II a také na jejich technologický rozvoj, modernizace i servisní služby. Právě proto může společnost Tatra Defence Vehicle, patřící do holdingu CSG, v současnosti pracovat na výrobě objednaných dvou desítkách Pandurů II pro českou armádu a také zajišťovat servisní podporu všech pandurů v její výzbroji. Tak je zajištěna soběstačnost Česka ve výrobě i opravách kolových obrněných vozidel armády. Podobný scénář se může uskutečnit i v případě výběru ASCOD 2.

V červnu na mezinárodním veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET 2017 v Brně společnost GDELS podepsala dohody s pěti českými společnostmi o možné budoucí spolupráci na programu nového pásového obrněného vozidla pro AČR. Konkrétně podepsala dohodu se svým strategickým partnerem, holdingem Czechoslovak Group (CSG), dále memorandum o porozumění s podnikem VOP CZ a dohody s dalšími českými dodavateli, Letecké přístroje Praha (LPP), Meopta Systems a Ray Services.

GDELS v případě zájmu nabízí i možnost integrovat do vozidel ASCOD 2 obdobné či stejné systémy, jaké jsou použity ve vozidlech Pandur II české armády. Tím je možné podstatně zjednodušit logistické zabezpečení provozu obou platforem. Stejně tak je možné nabídnout logistické zabezpečení v obdobném rozsahu jak u vozidel Pandur II, tedy počítačové učebny, simulátory, školení, dokumentaci atd. dle požadavku zákazníka.

Další uchazeči o dodávky nových BVP pro armádu nemají buď žádný vztah k českému průmyslu, nebo jen před krátkým časem uzavřeli partnerství s některým z českých výrobců bez předchozích konkrétních projektů, přínosů pro český průmysl a ekonomiku či soběstačnost státu v oblasti zbrojní a speciální výroby.

 

Nahlásit chybu v článku


Související články

Bojová vozidla pro Armádu ČR: ASCOD vs. CV90

Armáda České republiky projevuje zájem o nákup nových pásových bojových vozidel pěchoty. V současné ...

Rychlost a útok: Polská armáda hledá nástupce BVP-1

Podobně jako Armáda ČR, také polská armáda již několik let vyhlíží nástupce letitých bojových ...

Stryker dostane tesáky pro boj s ruskými BVP

Americká armáda (U.S. Army) plánuje vybavit své obrněné transportéry Stryker 30mm kanóny. V ...

Bojové vozidlo BVP-1 vstává v ruské armádě z mrtvých

Minulý týden ruská agentura RIA Novosti informovala o „reinkarnaci“ bojového vozidla pěchoty BVP-1. ...

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Clanek
  12:49 28.04.2018

  Alpacino36, o slovenskych BVP se radeji bavme tady: http://www.armadninoviny.cz/bo... uz jsem tam vas prispevek vlozil a ...Zobrazit celý příspěvek

  Alpacino36, o slovenskych BVP se radeji bavme tady: http://www.armadninoviny.cz/bo...

  uz jsem tam vas prispevek vlozil a znovu diky za nej!Skrýt celý příspěvek

 • Clanek
  12:38 28.04.2018

  @Jara To je hodne silne prohlaseni, vzhledem k vasemu fandovstvi k Pume to asi chapu. Ale i tak to musim korigovat, a sice z nas tady naopak skoro nikdo nevi co je nejhorsi, ...Zobrazit celý příspěvek

  @Jara
  To je hodne silne prohlaseni, vzhledem k vasemu fandovstvi k Pume to asi chapu. Ale i tak to musim korigovat, a sice z nas tady naopak skoro nikdo nevi co je nejhorsi, potazmo nejlepsi volba. Muzeme si jen domyslet, domyslet a zase jen domyslet... anebo proste fandit. Ani jedno ale nejde zamenit s fakty.Skrýt celý příspěvek

 • Alpacino36
  11:29 28.04.2018

  Len tak mimo tému testovanie BOV 8x8 video : https://www.mod.gov.sk/... clanok: ...Zobrazit celý příspěvek

  Len tak mimo tému testovanie BOV 8x8 video : https://www.mod.gov.sk/... clanok: https://www.mod.gov.sk/41778-s... Skrýt celý příspěvek

 • Jonn
  07:09 28.04.2018

  Neviem prečo sa SR a ČR nespoja pri nakupe bvp a tankov ked to majú aj naši v pláne po roku 2021.Určite by väčší počet kusov dokázal zraziť cenu nižšie.

  Neviem prečo sa SR a ČR nespoja pri nakupe bvp a tankov ked to majú aj naši v pláne po roku 2021.Určite by väčší počet kusov dokázal zraziť cenu nižšie.

 • flanker.jirka
  23:05 27.04.2018

  Nějaké video z těch textu pro AČR by nebylo? Když se tu tak chválí.

  Nějaké video z těch textu pro AČR by nebylo? Když se tu tak chválí.

 • Jara
  20:07 27.04.2018

  Tak OK ASCOD přišel po článku o CV90 a Pumě, ale je zajímavé že v žádném z předchozích článků jsem nezaznamenal tolik lživého šlapání po konkurenci jako v tomto....( no ňejak to ...Zobrazit celý příspěvek

  Tak OK ASCOD přišel po článku o CV90 a Pumě, ale je zajímavé že v žádném z předchozích článků jsem nezaznamenal tolik lživého šlapání po konkurenci jako v tomto....( no ňejak to musí dohnat) naštěstí všichni jak jsme tady víme, že tato volba by byla ta nejhoršíSkrýt celý příspěvek

 • Molle
  19:35 27.04.2018

  Nechme stranou reklamu,víc je zajimavé,že i Ascod má dvojité dno,jako Puma.
  Má ho i CV90?

  Nechme stranou reklamu,víc je zajimavé,že i Ascod má dvojité dno,jako Puma.
  Má ho i CV90?

 • KOLT
  19:27 27.04.2018

  Jinak, je pravda, že prostor pro výsadek je skutečně veliký. Skoro mi přijde až jako zbytečné plýtvání místem :-) Ovšem při představě, že CSG zajišťuje servis nových BVP, vstávají ...Zobrazit celý příspěvek

  Jinak, je pravda, že prostor pro výsadek je skutečně veliký. Skoro mi přijde až jako zbytečné plýtvání místem :-) Ovšem při představě, že CSG zajišťuje servis nových BVP, vstávají pravděpodobně mnohým vojákům hrůzou vlasy na hlavě :-))

  Mmchd, měl jsem za to, že termín "motostřelec" z terminologie AČR mizí. Zcela po právu by měl vyhynout. Máme pěchotu – výsadkovou, lehkou (motorizovanou) a mechanizovanou, možní i jinou, rozhodně ovšem ne motorstřeleckou...Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  18:58 27.04.2018

  Netřeba se rozčilovat, že je článek reklama, to je totiž u článků označených "Redakce AN" zcela běžné. Pane Grohmanne, nechtělo by to inzerci označovat jinak? Ono ani použití ...Zobrazit celý příspěvek

  Netřeba se rozčilovat, že je článek reklama, to je totiž u článků označených "Redakce AN" zcela běžné. Pane Grohmanne, nechtělo by to inzerci označovat jinak? Ono ani použití termínu "Tisková zpráva" v tomto směru není dle mého názoru ideální, nicméně stále lepší než toto ;-)Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  17:41 27.04.2018

  Už ledva čakám, kedy nám Mali vnesie trocha svetla do toho údajného preskakovania prekážok a priekop. :-)

  Už ledva čakám, kedy nám Mali vnesie trocha svetla do toho údajného preskakovania prekážok a priekop. :-)

 • Dušan
  16:51 27.04.2018

  Na té čtvrté fotografii co je prostor pro výsadek jsou směšné ty výmetnice zadýmovacích granátometů připevněné provizorně v zadní části korby. To je tedy od GDELsu tvrdá ...Zobrazit celý příspěvek

  Na té čtvrté fotografii co je prostor pro výsadek jsou směšné ty výmetnice zadýmovacích granátometů připevněné provizorně v zadní části korby. To je tedy od GDELsu tvrdá improvizace. Zajímalo by mě, jak by to chtěli používat:-) Normálně se dávají na věž. Jestli chtějí s takovou jít do soutěže, tak to dopadne jako před léty s Pandury.

  Píší tam, že modifikace CV-90 byly vyvinuty již před celou řadou let a celé se to tváří tak, jak že ty verze CV-90 jsou zastaralé. Opak je pravdou, CV-90 jich má víc a jsou mladší (a dovolím si tvrdit, že propracovanější) než u ASCODu. Z článku je dobře vidět, že se chlubí cizím peřím, protože ten AJAX je zcela jiný program, to sem vůbec nepatří. Také se tam píše, že Puma má jen jednu verzi, ale to také není pravda. Např. na dnech NATO v loni představil Bundeswehr velitelskou verzi BVP PUMA.

  Ještě bych nyní čekal, že něco vyjde konečně k tomu LYNXu, doufám, že to nebude taková reklamní masírka jako tento článek.Skrýt celý příspěvek

 • Arthur
  14:27 27.04.2018

  to Rase (Datum: 27.04.2018 Čas: 14:14)

  Tak len aby z tých presných špecifík GŠ (MO) po IDEB-e 2018 a vymenovaní novej českej vlády nevyliezlo modernizované BVP-2 :-)))

  to Rase (Datum: 27.04.2018 Čas: 14:14)

  Tak len aby z tých presných špecifík GŠ (MO) po IDEB-e 2018 a vymenovaní novej českej vlády nevyliezlo modernizované BVP-2 :-)))

 • Rase
  14:14 27.04.2018

  Clanek: Poslední co jsem zaznamenal je, že termín výběru nového BVP byl posunut na léto, vítěz má být znám na přelomu let 2018-2019. Prý GŠ ještě neposlal přesná specifika na nové ...Zobrazit celý příspěvek

  Clanek:
  Poslední co jsem zaznamenal je, že termín výběru nového BVP byl posunut na léto, vítěz má být znám na přelomu let 2018-2019. Prý GŠ ještě neposlal přesná specifika na nové vozidlo (tvrdila to tak vedoucí MO).Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  13:56 27.04.2018

  Flader: souhlasím, lidi od CSG jim asi poradili, že v ČR máme rádi Izraelské věže - Samson II ukazovali i na Šakalovi. U podobně vysokých krabicovitých podvozků by byla pěkná i ...Zobrazit celý příspěvek

  Flader:
  souhlasím, lidi od CSG jim asi poradili, že v ČR máme rádi Izraelské věže - Samson II ukazovali i na Šakalovi. U podobně vysokých krabicovitých podvozků by byla pěkná i nizoučká DVK-30, byť to není žádná hitparáda. Turra má alespoň mnohem lépe integrované PTŘS - ty výsuvné držáky u Samsonu II vypadaly jako ze stěreče...

  ps. pokud budeme mít peníze, tak mi je asi jedno, jaký bude podvozek, ale ideální by byla věž Lance s pořádnými senzory, elektronikou a výzbrojí.Skrýt celý příspěvek

 • juhelak
  13:15 27.04.2018

  Clanek: Mám dojem ze o vítezi mělo být rozhodnuto už do roku 2019 kdy měli začít dodávky..to se už nestihne. Pozitivum vidím v soucasne ministryni ( i když si na ni mindrák léči ...Zobrazit celý příspěvek

  Clanek: Mám dojem ze o vítezi mělo být rozhodnuto už do roku 2019 kdy měli začít dodávky..to se už nestihne. Pozitivum vidím v soucasne ministryni ( i když si na ni mindrák léči kde kdo), protože ta narozdil od predeslého ministra má odvahu delat dulezitá rozhodnutí.

  Pr články jsou na všechny učastníky..mi tady nejsme ta cílovka na reklamu..je to brano jako info pro lidi co to zajima s prostorem pro diskuzi. Osobně po tech všech clancich mam porad oblibence Lynx. Oscodu by opravdu slusel vetsi prehled o okoli..ještě nejake boční kamery třeba s monitory v prostoru výsadkuSkrýt celý příspěvek

 • Clanek
  12:57 27.04.2018

  Tak reklamni clanky na Pumu a CV90 jsme tu uz meli, tak to ted mame komplet. A protoze kolem reklamnich udaju a prohlaseni v clanku asi nema moc smysl se motat tak se zeptam do kdy ...Zobrazit celý příspěvek

  Tak reklamni clanky na Pumu a CV90 jsme tu uz meli, tak to ted mame komplet. A protoze kolem reklamnich udaju a prohlaseni v clanku asi nema moc smysl se motat tak se zeptam do kdy je ocekavane rozhodnuti MO v tehle otazce? A vime uz neco vic?Skrýt celý příspěvek

 • Flader
  12:41 27.04.2018

  Ja si nemôžem pomoôcť, ale čo sa týka vzhľadu tak z tých lacnejších veží by na tom ASCOD-e najlepšie pristala Turra.

  Ja si nemôžem pomoôcť, ale čo sa týka vzhľadu tak z tých lacnejších veží by na tom ASCOD-e najlepšie pristala Turra.

 • Rase
  12:06 27.04.2018

  Pokud jde o nástavby, tak GD by se němlo ohánět britským programem, jelikož i tam jsou jen na papíře (mají jen prototyp bezvěžového PMRS a bojového AJAX). Jinak jsou na tom ASCODy ...Zobrazit celý příspěvek

  Pokud jde o nástavby, tak GD by se němlo ohánět britským programem, jelikož i tam jsou jen na papíře (mají jen prototyp bezvěžového PMRS a bojového AJAX). Jinak jsou na tom ASCODy stejně jako CV90.
  Odvolávaní se na Pandur II a CSG jim myslím moc bodu nepřidá a radši bych to moc nevytahoval. Výroba stejně bude probíhat u VOP CZ (ne CSG) a u Meopty, VOP CZ a podobných firem, mají všichni stejnou startovací pozici.

  ps. zvolení věže Samson II je opravdu velice nešťastné, chápu že chtěli něco jako má Pandur, ale mě to přijde velice chabé řešení. Kdyby vzali věž od Kongsbergu, tak to bude taky divné, ale ta má mnohem větší potenciál (zvládá větší ráže).Skrýt celý příspěvek

 • Flader
  12:05 27.04.2018

  PavolR, tak ja by som aj veril, že tie tanky nahradili. Ale len ako tabuľkové počty. Výzbrojou a funkciou asi nie.

  PavolR, tak ja by som aj veril, že tie tanky nahradili. Ale len ako tabuľkové počty. Výzbrojou a funkciou asi nie.

 • PavolR
  11:54 27.04.2018

  Tento článok je skôr taký propagačný počin: - nie je pravda, že by španielska armáda získala 356 kusov Pizarro/Pizarro2 pretože bol celkový počet zredukovaný na 261 ks na úkor ...Zobrazit celý příspěvek

  Tento článok je skôr taký propagačný počin:
  - nie je pravda, že by španielska armáda získala 356 kusov Pizarro/Pizarro2 pretože bol celkový počet zredukovaný na 261 ks na úkor hlavne špecializovaných verzií.
  - že čiastočne ASCODy nahradili tanky, by som označil za prinajmenšom sporné, kým v článku je to označené za fakt.
  - posledná veta je zlatým klincov celého článku. :-)Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 9 z 10