ASCOD 42 – univerzální obrněnec plnící požadavky české armády

ASCOD 42 – univerzální obrněnec plnící požadavky české armády
ASCOD 42 / DP (Zvětšit)

Jedním z uchazečů ve výběrovém řízení na nová pásová obrněná vozidla pro Armádu České republiky je typ ASCOD 42, který nabízí korporace General Dynamics European Land Systems (GDELS). Tato moderní platforma plní všechny požadavky české armády a nabízí i špičkové parametry a schopnosti.

Obrněná vozidla na bázi platformy ASCOD slouží ve španělské, rakouské či britské armádě a existují v mnoha účelových variantách. Jde totiž o flexibilní platformu, která umožňuje konstrukci široké škály nástaveb i instalaci různé výzbroje a vybavení. Armády NATO používají nebo plánují pořídit vozidla ASCOD například ve verzích bojové vozidlo pěchoty, obrněný transportér, průzkumné, velitelské, vyprošťovací/dílenské, minometné, zdravotnické anebo vozidlo přímé palebné podpory. Celkový počet strojů dodaných a objednaných v současnosti činí téměř tisíc kusů. 

Výzbroj kompatibilní s pandury české armády

Společnost GDELS nabízí v rámci výběrového řízení české armády vozidlo typu ASCOD 42, které je základem i pro stroje v současnosti dodávané britské armádě v rámci programu Ajax. Pro výběrové řízení české armády je vozidlo ASCOD 42 vybaveno osádkovou izraelskou věží Elbit MT-30 MK2, přičemž tato věž existuje i v bezosádkové variantě, která je z více než 90 procent shodná. Konfigurace vozidla s osádkovou věží umožňuje přepravu osmičlenného výsadku přesně podle požadavků AČR. Hlavní výzbroj stroje představuje kanon ATK Mk44 Bushmaster II ráže 30 mm nabíjený z interiéru věže. Doplňkovou zbraní je kulomet ráže 7,62 mm. Vedle toho je ve věži MT-30 MK2 ukryto výsuvné odpalovací zařízení pro dvě protitankové řízené střely Spike, kterými disponují například i česká kolová bojová vozidla pěchoty Pandur II 8×8 CZ. Ve vybavení věže vozidla nechybějí dva nezávislé zaměřovací a pozorovací optoelektronické systémy pro střelce a velitele. 

Konstrukce věže však umožňuje i snadnou instalaci kanonů větších ráží, což je důležitý takticko-technický aspekt. Trendem u moderních pancéřovaných vozidel je zvyšování palebné síly a s tím spojené použití hlavňové výzbroje větších ráží. Je tedy pravděpodobné, že česká armáda bude v průběhu životního cyklu u svých bojových vozidel pěchoty požadovat přezbrojení. Kanony řady Bushmaster už dnes existují v několika verzích, verze Bushmaster III je k dispozici s ráží 35 nebo 50 mm a Bushmaster IV disponuje ráží 40 mm, v případě výběru typu ASCOD 42 by tedy technologicky nebyla změna v budoucnu nijak složitá.


Bojový modul MT-30 MK2 a automatický kanon Mk44 Bushmaster II; větší foto / DP

Velmi důležitým aspektem z hlediska logistiky a unifikace s partnery v NATO i s vlastní výzbrojí je fakt, že GDELS bojové vozidlo pěchoty ASCOD 42 české armádě nabízí se zbraní ATK Mk44 Bushmaster II. Ta využívá typ střeliva i systém podávání munice a nábojové pásy plně kompatibilní s mnoha dalšími obrněnci ve výzbroji zemí NATO. Především však jde o to, že veškeré tyto položky jsou plně kompatibilní i s vozidly KBVP Pandur II 8×8 CZ české armády. Naproti tomu kanony systému Mauser ráže 30 mm, které jsou použity v několika typech obrněnců armád NATO a prototypech, například Puma, Ulan, Pizarro, Boxer, Lynx, používají odlišný systém podávání munice, a tedy i odlišné nábojové pásy, které nejsou s většinou zbraní ráže 30 mm používaných v obrněných vozidel NATO (a tedy i s vozidly KBVP Pandur II CZ 8×8 české armády) kompatibilní. 

Je naprosto běžné, že výrobci dodávají armádám munici ráže 30 mm již napáskovanou, tedy rozdílné nábojové pásy a systémy podávání munice u vozidel jsou z hlediska logistiky, skladování, a především použití pro armádu výrazná komplikace. Pokud by armáda zvolila typ ASCOD 42, veškerá logistika týkající se munice a výzbroje by byla pro kolovou (KBVP Pandur II CZ) i pásovou (ASCOD 42) platformu shodná, a to včetně řízených protitankových střel.


Elevace automatického kanonu ASCOD 42 je až +60°; větší foto / DP

Působení proti vzdušným cílům

Z hlediska efektivity a univerzálnosti nasazení moderních bojových vozidel pěchoty je velmi důležitým parametrem rozsah elevace výzbroje bojové věže. Velký elevační rozsah výzbroje hraje zásadní roli při operacích v urbanisticky hustě zastavěných oblastech (postřelování střech či vyšších pater budov), ale i v členitém terénu s velkým převýšením, který je typický pro střední Evropu. Hlavňovou výzbroj bojových vozidel pěchoty je možné použít i jako prostředek k ochraně před nízkoletícími cíli, tedy vrtulníky či ve stále větším měřítku nasazované bezpilotní prostředky. 

U typu ASCOD 42 s věží MT-30 MK2 dosahuje minimální deprese kanonu ATK Mk44 Bushmaster II (i spřaženého kulometu) -10 stupňů a maximální elevace +60 stupňů, což jsou mezi moderními bojovými vozidly pěchoty s osádkovými věžemi mimořádné hodnoty. Jen pro srovnání, vozidlo KBVP Pandur II CZ, které ovšem disponuje bezosádkovou navíc výsuvnou věží RCWS Samson II, má rozsah elevace hlavní i spřažené zbraně -20 až +70 stupňů, u vozidla KF41 Lynx s osádkovou věží Lance 2.0 se elevační rozsah kanonu Mauser MK 30-2/ABM pohybuje v rozsahu -10 až +45 stupňů, u typu CV-90/30 s osádkovou věží a kanonem ATK Mk44 Bushmaster II je stejný, tedy -10 až +45 stupňů. 

ASCOD 42 může díky velkému elevačnímu rozsahu i vysoké kadenci výzbroje ve věži a moderním elektronickým pozorovacím či zaměřovacím systémům účinně působit proti vzdušným cílům. To je umocněno i schopností používat tzv. air-burst munici. Z hlediska potřeb české armády jsou to důležité skutečnosti, protože po vyřazení protiletadlových systémů S-10M2D nebude armáda v příštích letech disponovat žádnými mobilními prostředky protiletecké obrany mechanizovaných jednotek.


Testování zbraňových systémů ASCOD 42

Růstový potenciál

ASCOD 42 v provedení bojové vozidlo pěchoty má v základu hmotnost 38 t, ovšem s možností navýšit ji až na 42 t. Při této hmotnosti pak připadá až 19 t na vybavení, zbraňové, elektronické systémy, munici, přídavné pancéřování atd. ASCOD 42 tedy disponuje velkou váhovou rezervou pro růstový potenciál a modernizace či speciální vybavení. Zároveň však dostal do vínku i velmi dobrou dynamiku a jízdní vlastnosti v těžkém terénu díky pohonné jednotce MTU 8V MT199 TE21 o výkonu 600 kW spojené s převodovkou RENK HSWL 256B. ASCOD 42 může být osazen i silnějšími agregáty až o výkonu 800 kW nebo hybridním pohonným systémem, což opět podporuje růstový potenciál platformy pro budoucí modernizace nebo vývoj nových účelových verzí. 

Osádku vozidla tvoří tři osoby (velitel, střelec a řidič), přičemž v útrobách je prostor pro osmičlenné pěchotní družstvo, které má k dispozici speciální protivýbuchové sedačky a dostatek místa i úchyty pro osobní vybavení a výzbroj. Specialitou vozidel ASCOD 42 je podlaha oddělená od vlastního dna korby (tzv. double deck), která účinně chrání osádku i pěší výsadek před účinky výbuchů pod strojem. Členové pěšího výsadku tak nemusejí mít při jízdě nohy na speciálních lištách sedaček, jako u jiných vozidel. Navíc konstrukce podlahy tlumí výbuch natolik, že nehrozí zranění od předmětů ležících na podlaze, které jsou explozí vymrštěny vzhůru. 

Balistická odolnost ASCODu 42 dosahuje úrovně 5 dle normy STANAG 4569 a úrovně 4a/b proti minám. Přes vysokou odolnost a velkou nosnost se ASCOD 42 vyznačuje rozměry, které umožňují bezproblémovou přepravu po pozemních komunikacích či železnici. Šířka vozidla ASCOD 42 bez odnímatelných bočních modulů přídavného pancéřování činí 3 m, což je ve srovnání s 3,150 m v případě v české armádě používaného typu BVP-2 (s mnohem menší odolností a nosností) velmi zajímavá hodnota, stejně tak i ve srovnání s moderními konkurenčními typy. 

Pro vozidla nabízená české armádě v rámci výběrového řízení GDELS také počítá s instalací velmi pokročilých systémů, které jiné typy nenabízejí. Jde například o aktivní obranný systém Iron Fist. Tento systém kategorie hard-kill zajišťuje ochranu například před projektily pancéřovek, protitankovými řízenými střelami a dělostřeleckými granáty. Dále je to panoramatický vizuální systém Iron Vision, který umožňuje osádce v reálném čase sledovat na průhledových displejích umístěných na jejich přilbách celé okolí vozidla i veškeré dění kolem něj pomocí akcelerometrů, kamer a senzorů umístěných na věži a korbě vozidla. Vedle toho je ASCOD 42 vybaven i ochranným systémem kategorie soft-kill, jehož součástí jsou například elektrooptický rušič a vrhače zadýmovacích granátů. Věž je osazena i detektory varovného systému ozáření laserovým paprskem.


Platformu ASCOD 42 lze využít jako základ pro různé verze bojových vozidel

Žádné přísliby, ale reálná spolupráce

GDELS je jediná společnost ze všech uchazečů v rámci výběrového řízení na nová pásová obrněná vozidla pro AČR, která už má za sebou reálné výsledky spolupráce s českými podniky obranného průmyslu i Armádou České republiky. Jde především o program vozidel Pandur II 8×8 pro Armádu České republiky, na kterém společnost GDELS prokázala, že své závazky plní a je spolehlivým partnerem jak pro české podniky, tak pro stát i armádu. V rámci programu Pandur pro AČR společnost GDELS převedla do České republiky technologie, know-how i kompletní výrobu vozidel. Pouze prvních 17 kusů verze KBVP Pandur II CZ bylo vyrobeno ve vídeňské továrně GDELS-Steyr, zbylé stroje vyrobil státní podnik VOP CZ, a dokonce bylo pět verzí z šesti vyvinuto a vyprojektováno českými inženýry ve VOP CZ za podpory specialistů GDELS. 

GDELS do projektu zapojila více než 50 českých firem, což přineslo práci pro více než 10 tisíc lidí. V rámci přímých offsetových programů putovalo do české ekonomiky 4,84 miliard korun, celkově i s nepřímými investicemi to pak bylo přes 18 miliard korun. Navíc Česká republika se stala v oblasti vývoje i výroby kolových obrněných vozidel soběstačná, a dokonce se vrátila zpět do role exportéra, což má výrazně pozitivní strategické i ekonomické důsledky. Spolupráce českých podniků s GDELS trvá i dnes. Nové speciální verze vozidel Pandur II 8×8 pro AČR vznikají v Česku opět za podpory GDELS, české podniky také ve spolupráci s GDELS vyvážejí speciální techniku do zahraničí (například vozidla Pandur II a mostní systémy do Indonésie či Brazílie atd.). České podniky se rovněž podílely a podílejí na projektech GDELS v zahraničí, například na dodávkách obrněných vozidel Piranha V pro armády Dánska a Rumunska, či transportérů Pandur 6×6 pro Kuvajt. 


ASCOD 42; větší foto / DP

GDELS již má také připravený rámec pro výrobu platformy ASCOD 42, pokud by ji česká armáda zvolila jako nástupce dosluhujícího typu BVP-2 a jeho derivátů. GDELS například počítá s podnikem VOP CZ jako s hlavním partnerem pro projekt výroby vozidel ASCOD 42 v Česku. Podepsala také dohodu s pardubickou Retií, která má kapacity působit jako řešitel a integrátor komunikačních a speciálních elektronických systémů pro různé verze vozidla ASCOD 42. V koordinaci s GDELS izraelská společnost Elbit Systems podepsala dohodu s českou Excalibur Army o možnosti licenční výroby bojových věží MT-30 MK2 ve Šternberku. 

Dohodu o možné spolupráci GDELS podepsala i se společností Ray Service, jež vyrábí kabelové svazky a elektromechanické celky a některé komponenty z jejího portfolia jsou již použity v nejnovějších technologických demonstrátorech vozidla ASCOD 42. GDELS se také předběžně dohodla s firmou VR Group na tvorbě simulačních systémů pro vozidla a s brněnským výzkumným centrem CEITEC připravuje spolupráci v oblasti nanomateriálů a velmi lehkých materiálů. GDELS také připravuje spolupráci s českými vysokými školami a vědeckými pracovišti, například s fakultami strojní a elektrotechnickou při ČVUT nebo VŠB – TU Ostrava.

 

Nahlásit chybu v článku


Související články

ASCOD 2 – budoucnost českých motostřelců?

Česká armáda hledá nástupce letitého BVP-2 a jeho derivátů, které budou na příští desítky let tvořit ...

Nové verze vozidla ASCOD 2 se představily na Eurosatory

Pařížský veletrh Eurosatory je místem, kde se každé dva roky představují novinky v oblasti obranných ...

Rozhovor: ASCOD 2 je ideální platforma pro budoucí potřeby Armády České republiky

Před nedávnem Ministerstvo obrany oznámilo zahájení výběrového řízení na nová pásová vozidla pro ...

Obrněná vozidla ASCOD 2 pro AČR mohou mít v Česku vyrobené věže

Věž pro vozidlo ASCOD bude v případě vítězství tohoto obrněnce v tenderu na nová bojová ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • flanker.jirka
  22:29 02.09.2020
 • Fiagy
  07:52 01.09.2020

  V případě kanónu jiné ráže kompatibilita nábojů s Pandurem padá. Je jisté, že to bude stejná ráže ? A fotka s ukázkou elevace je taky hezká. Našli největší kopec na cvičáku a hned ...Zobrazit celý příspěvek

  V případě kanónu jiné ráže kompatibilita nábojů s Pandurem padá. Je jisté, že to bude stejná ráže ? A fotka s ukázkou elevace je taky hezká. Našli největší kopec na cvičáku a hned vypadá těch 60 stupňů líp :-)
  Ale jinak vypadá slušně. I když bych asi raděj Lynx.Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   13:35 01.09.2020

   Požadovaná ráže je 30x173, takže stejná jako u Panduru.

   Požadovaná ráže je 30x173, takže stejná jako u Panduru.

  • flanker.jirka
   22:40 02.09.2020

   dělaj haury s maximální elevací, ale sami ztrácí 15°na max. 75°u BVP 2

   dělaj haury s maximální elevací, ale sami ztrácí 15°na max. 75°u BVP 2

 • flanker.jirka
  19:18 31.08.2020

  Co takhle kdyby se "pochlapili" jak jsou s nimi spokojeni britové :-)

  Co takhle kdyby se "pochlapili" jak jsou s nimi spokojeni britové :-)

 • Arthur
  14:57 31.08.2020

  ASCODu 42 so 42 tonami dosahuje úrovně 5 dle normy STANAG 4569 a úrovně 4a/b proti minám. Však balistickú ochranu úroveň 5 podľa normy STANAG 4569 a úroveň 4a/b proti mínam ...Zobrazit celý příspěvek

  ASCODu 42 so 42 tonami dosahuje úrovně 5 dle normy STANAG 4569 a úrovně 4a/b proti minám.

  Však balistickú ochranu úroveň 5 podľa normy STANAG 4569 a úroveň 4a/b proti mínam dosiahnú aj kolesové BOV 8x8 s prídavným pancierovaním a to niektoré aj s min. o 12t ľahšie pri menej ako polovičných nákladoch na obstaranie.

  Inými slovami by som čakal by som pri 42t úroveň 6 podľa normy STANAG 4569...Skrýt celý příspěvek

  • CerVus
   17:30 31.08.2020

   V tomhle směru je lepší Lynx. Ten nabízí až level 6. Je to novější konstrukce od výrobce, který má nejspíše i díky neustálému vývoji leoparda lepší technologie.

   V tomhle směru je lepší Lynx. Ten nabízí až level 6. Je to novější konstrukce od výrobce, který má nejspíše i díky neustálému vývoji leoparda lepší technologie.

   • Arthur
    18:07 31.08.2020

    Ale v tom level 6 má už skoro 50 ton.

    Ale v tom level 6 má už skoro 50 ton.

    • CerVus
     18:26 31.08.2020

     Australani do tendru tuším chtějí, aby to mělo 6 jen vpředu. To nějakou tu tunu ušetří.

     Australani do tendru tuším chtějí, aby to mělo 6 jen vpředu. To nějakou tu tunu ušetří.

  • Al Capone
   06:51 01.09.2020

   Jenže kolové BOV nemá takovou rezervu nosnosti a už vůbec ne průchodnost terénem.

   Jenže kolové BOV nemá takovou rezervu nosnosti a už vůbec ne průchodnost terénem.

 • TC82
  11:33 31.08.2020

  Podle toho videa to vypada že se podlaha věže neotáčí spolu s věží, mohl by někdo potvrdit jak to skutečně je u nám nabízené verze ?

  Podle toho videa to vypada že se podlaha věže neotáčí spolu s věží, mohl by někdo potvrdit jak to skutečně je u nám nabízené verze ?

 • Scotty
  11:08 31.08.2020

  Opravdu je nutné označovat i zjevně převzaté a placené marketingové články Redakce AN? Možná by si zdejší pan domácí měl inspirovat těmito pravidly. Pro celkový obraz AN by to mělo ...Zobrazit celý příspěvek

  Opravdu je nutné označovat i zjevně převzaté a placené marketingové články Redakce AN? Možná by si zdejší pan domácí měl inspirovat těmito pravidly. Pro celkový obraz AN by to mělo rozhodně větší přínos než mazání v diskuzích.
  http://www.samoregulace.cz/pra...
  /1. Redakce se může podílet pouze na tvorbě vlastního obsahu nebo obsahu, u kterého téma určuje externí zadavatel a podporuje médium finančně, ale samotné zpracování je redakční (sponzorovaný obsah).
  2. Pro zachování transparentnosti a z toho vyplývající důvěryhodnosti média je bezpodmínečně nutné každý typ PR článku nebo sponzorovaného obsahu, tvářící se jinak jako redakční, odlišit od redakčního obsahu – např. jako „komerční příloha,“ „sponzorováno“, apod./
  Tenhle článek opravdu nevzniknu v redakci AN nebo snad ano? Jelikož jsem naprosto stejný četl na jiném webu a v posledním ATM tak o tom dost pochybuji.Skrýt celý příspěvek

  • lemkin
   12:55 31.08.2020

   Článek nemusí být nutně převzatý, prostě si ho zde GDELS objednalo, tak jako u dalších asi 5 periodik ve stejný čas. Mělo by se ale uvádět správně jako placená reklama.

   Článek nemusí být nutně převzatý, prostě si ho zde GDELS objednalo, tak jako u dalších asi 5 periodik ve stejný čas. Mělo by se ale uvádět správně jako placená reklama.

   • Scotty
    13:25 31.08.2020

    A všichni napsali doslova stejný článek? Ne. Tenhle článek vznikl v marketingovém oddělení GDELS. Což není nic špatného, ale měl by být odpovídajícím způsobem označen.

    A všichni napsali doslova stejný článek? Ne. Tenhle článek vznikl v marketingovém oddělení GDELS. Což není nic špatného, ale měl by být odpovídajícím způsobem označen.

    • karloscz
     13:36 31.08.2020

     Probůh tohle hnidaření se objevuje pod každým reklamním článkem s označením autora "redakce AN". Tak si tam dejte virtuální rovnítko s "placená inzerce" a přestaňte s tím prudit. ...Zobrazit celý příspěvek

     Probůh tohle hnidaření se objevuje pod každým reklamním článkem s označením autora "redakce AN". Tak si tam dejte virtuální rovnítko s "placená inzerce" a přestaňte s tím prudit. Všichni víme, že je to reklama, všichni to tak čteme a prudič plevelící diskuzi jak kafemlejnek pořád stejnými kecy tomu fakt nepomáhá. Zkuste pochopit, že ta redakce má občas hlad, občas žízeň, nechce bydlet pod mostem a články nebude psát na mobilu se solární dobíječkou z Číny někde v Sherwoodu na lavičce. Ergo kladívko, pokud se nechcete stát mecenášem AN a financovat jejich bezreklamní chod, smiřte se s tím, jak vypadá zdejší status quo a zklapněte.Skrýt celý příspěvek

     • satai
      13:41 31.08.2020

      Problem je, ze v tom Armadni noviny naprosto jasne lzou. `````Jméno a příjmení - autorem je daný člověk; Komerční sdělení - placený reklamní článek; Redakce AN - autor si nepřál ...Zobrazit celý příspěvek

      Problem je, ze v tom Armadni noviny naprosto jasne lzou.

      `````Jméno a příjmení - autorem je daný člověk;
      Komerční sdělení - placený reklamní článek;
      Redakce AN - autor si nepřál být jmenován (s obsahem článku se redakce Armádních novin ztotožňuje);


      https://www.armadninoviny.cz/o... Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      15:36 31.08.2020

      karloscz Pokud uberete na emocích a pochopíte co píšu, tak vám možná dojde že má vůbec nevadí publíkování komerčních článků. To co mi vadí, zvlášť na stránce která se snaží být ...Zobrazit celý příspěvek

      karloscz
      Pokud uberete na emocích a pochopíte co píšu, tak vám možná dojde že má vůbec nevadí publíkování komerčních článků. To co mi vadí, zvlášť na stránce která se snaží být seriózním médiem, je že tak není jasně označen. Z mého pohledu to není příliš seriózní jednání.Skrýt celý příspěvek

    • flanker.jirka
     19:10 31.08.2020

     Scotty
     přesně, mělo by to být označeno například jako "komerční sdělení" nebo PR článek.
     ...no a nebo to vypovídá o tom co znamená "Redakce AN"

     Scotty
     přesně, mělo by to být označeno například jako "komerční sdělení" nebo PR článek.
     ...no a nebo to vypovídá o tom co znamená "Redakce AN"

  • pks_
   21:42 31.08.2020

   A sakra, skoro mě ta skrytá reklama zákeřně ovlivnila a koupil jsem to místo druhého auta pro manželku :-)

   A sakra, skoro mě ta skrytá reklama zákeřně ovlivnila a koupil jsem to místo druhého auta pro manželku :-)

   • SYN_
    07:28 08.09.2020

    Sakra, to by byl průšvih, nejen kdyby nestihla dobrzdit ale co třeba kdyby náhodou vzala za spoušť :)

    Sakra, to by byl průšvih, nejen kdyby nestihla dobrzdit ale co třeba kdyby náhodou vzala za spoušť :)

 • CerVus
  10:30 31.08.2020

  Alespoň, že je konkurence přinutila upravit vzhled. Sice to není nijak hezké BVP, ale alespoň už to není taková poslepovaná zrůdička. Navíc nikdo netuší jak dopadla ta BVP ve ...Zobrazit celý příspěvek

  Alespoň, že je konkurence přinutila upravit vzhled. Sice to není nijak hezké BVP, ale alespoň už to není taková poslepovaná zrůdička.

  Navíc nikdo netuší jak dopadla ta BVP ve střeleckých zkouškách. Jediné co je známé je, že je tam Puma všechny deklasovala a že jeden z kandidátů měl naprosto tragické výsledky.Skrýt celý příspěvek

  • satai
   10:36 31.08.2020

   Celkem by mne zajimalo kdo...

   Na druhou stranu, ty vysledky jsou nejspis dost irelevantni, kdyz do nabidky jdou s jinou vezi, nez s jakou sly do testu.

   Celkem by mne zajimalo kdo...

   Na druhou stranu, ty vysledky jsou nejspis dost irelevantni, kdyz do nabidky jdou s jinou vezi, nez s jakou sly do testu.

  • Klimesov
   10:47 31.08.2020

   Tak co vím tak ty původní testy nebyly ani oficiální testy, ale pouze průzkum trhem, takže je nějak moc nelze brát jako sběrnou minci. Oficiální vojenské zkoušky by měli být snad ...Zobrazit celý příspěvek

   Tak co vím tak ty původní testy nebyly ani oficiální testy, ale pouze průzkum trhem, takže je nějak moc nelze brát jako sběrnou minci. Oficiální vojenské zkoušky by měli být snad až teď v listopadu. Proto mně trochu mate to první video. To se tváří jako by bylo z oficiálních testů :D :DSkrýt celý příspěvek

   • Jecchus
    21:04 03.09.2020

    To video se netváří nijak. Na všech testech, ukázkách nebo jízdách IFV spojených se střelbou jezdí IFV a střílí... O co se jedná poznáte spíše z těch věcí okolo...

    To video se netváří nijak. Na všech testech, ukázkách nebo jízdách IFV spojených se střelbou jezdí IFV a střílí... O co se jedná poznáte spíše z těch věcí okolo...

  • Marcus
   11:49 31.08.2020

   Tak Puma byla pujčená od BW, a měla tam jako jediná měla vycvičenou vojenskou osádku, tak ty nejlepší výsledky se daly očekávat. Tragické výsledky měl myslí tehdejší ASCOD, což byl ...Zobrazit celý příspěvek

   Tak Puma byla pujčená od BW, a měla tam jako jediná měla vycvičenou vojenskou osádku, tak ty nejlepší výsledky se daly očekávat. Tragické výsledky měl myslí tehdejší ASCOD, což byl strašný slepenec a podle toho to vypadalo.,
   Současný ASCOD bych bral jako favorita... Ač ta cesta byla trnitá, současná nabídka je to co armáda chce a má i mnoho výhod.Skrýt celý příspěvek

   • Dzin
    12:38 31.08.2020

    Co se osádek testovaných vozů týká. Zmiňovaný argument znám, ale přijde mi hrozně plytký. Přeci kdo by měl ovládat stroj lépe, než tovární zkušební osádka, která je se strojem od ...Zobrazit celý příspěvek

    Co se osádek testovaných vozů týká.

    Zmiňovaný argument znám, ale přijde mi hrozně plytký. Přeci kdo by měl ovládat stroj lépe, než tovární zkušební osádka, která je se strojem od začátku vývoje a zná ho lépe než kdokoliv jiný? Proč by taková osádka měla být horší, než klasická vojenská, kterou obvykle tahle osádka zacvičuje? Přeci testovací osádky, ať už zde, nebo u letadel, obyčejných či závodních automobilů atd, bývají vždy jedni z nejlepších v oboru.

    Celý ten argument spíše vypadá jako snaha ex post nějak vylepšit obraz "poražených" strojů.Skrýt celý příspěvek

    • Marcus
     13:11 31.08.2020

     Tak ten původní ASCOD, byla nefunkční slepenina, to je bez debaty. U CV90 lze brát, že by tovární technici měli umět ovládat vozidlo, jelikož vozidlo jako celek je produktem BAS a ...Zobrazit celý příspěvek

     Tak ten původní ASCOD, byla nefunkční slepenina, to je bez debaty. U CV90 lze brát, že by tovární technici měli umět ovládat vozidlo, jelikož vozidlo jako celek je produktem BAS a vše na něm bylo původní. Ale u slepence ACDOD, kde podvozek byl GDELS a na něm narychlo izraelská věž, pochybuji že by technici od GDELS měli tolik zkušeností jako profesionální osádka. I kdyby věž ovládal někdo z izraelců (a to nepočítám jazykovou bariéru), tak musí být nacvičená i souhra mezi řidičem, velitelem a střelcem, to vše má veliký vliv na přesnost střelby.
     ...a zejména, tady to bylo vždy avizováno jen jako předváďěčka, ne vojenské zkoušky.
     Čímž nechci zastávat původního ASCODu! Byla to katastrofa věží samotnou začínaje a jejím usazením na vozidle konče!
     Od té doby se ale dost změnilo a současný ASCOD je oprávněně faforit.... bohužel.Skrýt celý příspěvek

     • alexa123
      16:37 31.08.2020

      Iba z mobilu takže sorry aj s chybami. O čom sa ma baviť strelec a ridič pri strelbe so stabilizáciou kanonu dvadsiatych rokov 21.storocia? Možno o fotbale a podobne ale nie o ...Zobrazit celý příspěvek

      Iba z mobilu takže sorry aj s chybami.
      O čom sa ma baviť strelec a ridič pri strelbe so stabilizáciou kanonu dvadsiatych rokov 21.storocia? Možno o fotbale a podobne ale nie o tom akú rýchlosť ma ridic zaradiť pri streľbe strelca najmodernejšieho systému roku 2020 aby trafil cieľ pocas jazdy. Alebo podľa teba ma strelec vydať šoférovi pokyn na jazdu "s citom" aby sa strelcovi netriasla muška?Skrýt celý příspěvek

     • Marcus
      17:41 31.08.2020

      alexa123 Nemám zkušenosti s vozidly "so stabilizáciou kanonu dvadsiatych rokov 21.storocia" a věřím že oproti BVP2 to bude obrovský rozdíl, ale přes veškerou techniku si myslím, že ...Zobrazit celý příspěvek

      alexa123
      Nemám zkušenosti s vozidly "so stabilizáciou kanonu dvadsiatych rokov 21.storocia" a věřím že oproti BVP2 to bude obrovský rozdíl, ale přes veškerou techniku si myslím, že vycvičená osádka a hlavně vyježděný řidič při střelbě za jízdy na cvičišti má velký vliv na přesnost střelby. Stále to nebude videohra....a zvlášť když, to střílí nějaký technik, co to před pár dny dostal na starost.Skrýt celý příspěvek

     • TF_HU
      14:13 03.09.2020

      alexa123 vy jste nikdy bojovou střelbu z BVP nebo tanku nevedl, že?

      alexa123 vy jste nikdy bojovou střelbu z BVP nebo tanku nevedl, že?

   • flanker.jirka
    19:13 31.08.2020

    Marcus
    snad ti výrobci nejsou takoví trotli a pošlou na takové předváděčky se střelbami někoho, kdo to umí ovládat :-D
    Prostě jim to nefunguje, tak jak si představují.

    Marcus
    snad ti výrobci nejsou takoví trotli a pošlou na takové předváděčky se střelbami někoho, kdo to umí ovládat :-D
    Prostě jim to nefunguje, tak jak si představují.

    • Marcus
     19:50 03.09.2020

     Tak já netvrdím, že to co bylo na ukázkách byl v podáni GDELS nějaký zázrak. Byl to rozhodně nejhorší stroj ze všech předváděných. I dobře proškolený technik (i když nevíme kolik ...Zobrazit celý příspěvek

     Tak já netvrdím, že to co bylo na ukázkách byl v podáni GDELS nějaký zázrak. Byl to rozhodně nejhorší stroj ze všech předváděných. I dobře proškolený technik (i když nevíme kolik času měl na nácvik ovládání izraelské věže co tam narychlo nalepili) se nemůže rovnat dobře secvičené profesionální armádní osádce BW...

     Ale to co bylo tehdy předváděno nemá nic společného s tím, co je dnes nabízeno. ASCOD jelikož zřejmě nabízí největší domácí zapojení je jasným favoritem. To že se ASCOD tak posunul je jen štěstí pro naše vojsko a myslím, že jejich nabídka je dnes i po technické stránce konkourenceschopná.Skrýt celý příspěvek

 • faraonamumu
  10:07 31.08.2020

  Já jen doufám, že po neustálém vyzdvihování Ascodu, vyhraje Cv-90 nebo Lynx. Snad konečně dostane CSG přes prsty a nebude tady mít pořád monopol.

  Já jen doufám, že po neustálém vyzdvihování Ascodu, vyhraje Cv-90 nebo Lynx. Snad konečně dostane CSG přes prsty a nebude tady mít pořád monopol.

  • Poly
   14:30 31.08.2020

   A jak víme, že pokud vyhraje Lynx, tak dostane přes prsty? Rheinmetall ještě spolupráci neupřesnil. Každopádně, když vstoupil do AOBP, tak je jasné, že vítr fouká z vod CSG...

   A jak víme, že pokud vyhraje Lynx, tak dostane přes prsty? Rheinmetall ještě spolupráci neupřesnil. Každopádně, když vstoupil do AOBP, tak je jasné, že vítr fouká z vod CSG...

  • Olaf
   13:22 01.09.2020

   Pres prsty momentalne dostavaji vsichni zajemci. To posunuti nakupu na 2021, na volebni rok, je podle mne odsunuti projektu na neurcito. Financni motivovani volicu a pandemie maji ...Zobrazit celý příspěvek

   Pres prsty momentalne dostavaji vsichni zajemci. To posunuti nakupu na 2021, na volebni rok, je podle mne odsunuti projektu na neurcito. Financni motivovani volicu a pandemie maji prednost.Skrýt celý příspěvek

 • Klimesov
  10:02 31.08.2020

  Stroj, který na první pohled nevezme dech a nenadchne, ale na druhou stranu neurazí. Takový docela zdařilý výkonnostní průměr. Je jasné, že každý bude mít svého favorita, mým ...Zobrazit celý příspěvek

  Stroj, který na první pohled nevezme dech a nenadchne, ale na druhou stranu neurazí. Takový docela zdařilý výkonnostní průměr. Je jasné, že každý bude mít svého favorita, mým osobním je Lynx, ale reálně ať už vyhraje kterýkoli ze tří nabízených tipů tak po technické a výkonnostní stránce půjde u všech o velký posun dopředu pro 7. brigádu.
  Jinak ty záběry z testu, to první video, to už je z nějakého ofiko testu?
  Neví o tom někdo něco bližšího?Skrýt celý příspěvek

 • Molle
  09:42 31.08.2020

  Někdo se zamyslel,než napsal PR-ko? :D

  Někdo se zamyslel,než napsal PR-ko? :D

  • satai
   09:46 31.08.2020

   A vydalo ho jako "Redakce AN"...

   A vydalo ho jako "Redakce AN"...

   • Molle
    10:01 31.08.2020

    To je již všeobecný fakt.Spíš místo obvyklích kydů se zaměřili na možné výhody.Např.:Nábojové pásy,možnost postřelovat vzdušné cíle -Droy,atd..

    p.s:Můj favorit je Lynx

    To je již všeobecný fakt.Spíš místo obvyklích kydů se zaměřili na možné výhody.Např.:Nábojové pásy,možnost postřelovat vzdušné cíle -Droy,atd..

    p.s:Můj favorit je Lynx

  • JP--
   10:05 31.08.2020

   Náhodou, tentokrát je to pěkně napsaný. V zásadě je jedno co se vybere všechny varianty jsou asi OK. Hlavně, aby to fungovalo a byl tam skutečně fungující hard kill a protiminová ...Zobrazit celý příspěvek

   Náhodou, tentokrát je to pěkně napsaný. V zásadě je jedno co se vybere všechny varianty jsou asi OK. Hlavně, aby to fungovalo a byl tam skutečně fungující hard kill a protiminová ochrana.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...