Bojová vozidla pěchoty pro Visegrádské armády

Bojová vozidla pěchoty pro Visegrádské armády
BVP Borsuk / PGZ S.A. (Zvětšit)

Do přelomu 80. a 90. let byly armády zemí Visegrádské skupiny (V4) součástí armád Varšavské smlouvy, proto zdědily hlavně sovětské vybavení. Armády V4 se v současné době snaží nahradit zastaralá bojová vozidla pěchoty (BVP) BMP-1 a BMP-2. Jejich přístup je ale radikálně odlišný.

Generační výměna BVP Visegrádu

Po pádu komunismu byly jedinými BVP v pozemních silách Polska, Československa (později Česka a Slovenska) a Maďarska BMP-1 (v provozu od 60. let) a BMP-2 (v provozu od 70. let). Armády těchto zemí navíc používaly různé další pásové a kolové obrněné transportéry. 

O 30 let později žádná z těchto armád dosud neobdržela jediné BVP nové generace (pokud se za takové nepovažují polské, české a Slovenskem objednané kolové KBVP s 30mm kanony) a nebyly provedeny žádné rozsáhlé modernizační práce (jako rumunská modernizace části BMP-1/MLI-84). V určité fázi si každá země zvolila vlastní cesty k modernímu BVP. Zkusme je porovnat.

Česká republika

Čtenáře portálu Armádní noviny jistě nejvíce zajímá budoucnost BVP v české armádě. Program realizovaný pro české ozbrojené síly – Armádu České republiky (AČR) – a konkrétně pro pozemní síly byl již mnohokrát popsán, proto jen stručně:

V době svého založení v roce 1993 měla AČR 768 BVP-1 a 168 BVP-2. V současné době AČR provozuje pouze modernější BVP-2 – v aktivní službě se nalézá 120 vozidel ve třech praporech (jeden tankový a dva mechanizované – součást 7. mechanizované brigády), dalších 65 vozidel tohoto typu je uskladněno (uloženo je také 98 BVP-1). 

Češi se zcela vzdali modernizace těchto vozidel (ačkoli několik BVP-1 bylo přeměněno na průzkumná vozidla) a zaměřili se na nákup nových BVP. Ministerstvo obrany České republiky zaslalo žádost o informace v roce 2016. Formální výběrové řízení na nové BVP mělo začít v roce 2017 a skončit výběrem vítěze v roce 2018. 

Program měl od začátku problémy: z devíti společností, které byly k účasti vyzvány, odpovědělo sedm. Od jisté doby ve hře zůstaly pouze firmy GDELS (nabízející platformu ASCOD 2 zakoupenou britskou armádou – i když v trochu jiné verzi), BAE Systems Hägglunds (CV90 Mk. IV – nejnovější verze velmi populárního švédského BVP) a Rheinmetall (Lynx KF41). Konsorcium PSM s BVP Puma, které používá Bundeswehr, odstoupilo kvůli zavedení požadavku na instalaci věže s posádkou. V případě Pumy je splnění takové podmínky přinejmenším obtížné nebo dokonce nemožné.


Česko-slovenská společnost Zetor Engineering před několika lety představila koncept BVP Wolfdog. Vozidlo se ale pravděpodobně nebude vyrábět; větší foto / Zetor Engineering

Odmítnutí Pumy bylo pro českou armádu jistě obtížným rozhodnutím, protože během zkoušek na cvičišti v Libavě ukázala největší palebnou sílu. Domácí společnost Zetor Engineering (nejlépe známá dobrými traktory a nedávno také nabízející úspěšné obrněné terénní vozidlo Gerlach) nabídla BVP Wolfdog, ale česká armáda nechtěla na realizaci čekat příliš dlouho – možná se firma pokusí nabídnout hotové řešení ze zahraničí, ale zatím žádná nabídka neexistuje. 

Zůstaly tedy tři uchazeči. Píše se ale rok 2020 a Praha stále nevybrala nové BVP. Není to překvapivé – kvůli krizi způsobené pandemií COVID-19 existují pochybnosti o relativně velkých nákupech. Pro srovnání, rozpočet Ministerstva obrany ČR v roce 2020 dosahuje 2,9 miliardy euro a hodnota nákupu se odhaduje na 1,9 miliardy euro. Češi plánují koupit „více než 200“ (obvykle uváděno 210) vozidel (plus munici, provozní vybavení, servis atd.). 

Očekávají se následující varianty: BVP, velitelská, průzkumná, ženijní, vyprošťovací, zdravotnické a dělostřelecká pozorovatelna. Výběr správné nabídky nebude snadný, protože každý z uchazečů má své přednosti: BAE Systems Hägglunds intenzivně spolupracuje s VOP CZ, GDELS v minulosti byl dodavatelem obrněnců Pandur II a nabízí lehký tank na podvozku ASCOD 2 (a dříve či později musí Češi vyměnit zastaralý T-72M4CZ s novým designem – je ale lehký tank dobrá volba?) a Rheinmetall tradičně nabízí dobré podmínky spolupráce, jak je vidět například u australských boxerů a centru MILVEHCOE

Subjekt odhodlaný vyhrát výběrové řízení musí každopádně prohlásit, že převede minimálně 30 % své produkce do České republiky. Společným rysem je bezpochyby netriviální umístění až osmičlenného výsadku uvnitř vozidla, což je další důležitý požadavek české armády. V současné době se očekává vstup prvních BVP do služby v roce 2025.


BVP ASCOD 2 s bojovým modulem UT30 Mk2; větší foto / GDELS

Slovensko

Stejně jako Česká republika je i Slovensko nástupcem Československa. Slovenská armáda také zdědila staré BMP-1 a BMP-2 a jejich průzkumné verze (celkově několik stovek vozidel), z nichž dodnes přežilo asi 470 vozidel (většina BVP-1 je uložena). Malý počet z nich byl modernizován na standard BVP-M (17 vozidel s věží TURRA 30 od EVPÚ) nebo BPsVI (18 modernizovaných bojových průzkumných vozidel BPzV Svatava).

Rovněž byla představena mnohem pokročilejší varianta modernizace BMP-2 – vozidlo BVP-M2 SKCZ Šakal představené na výstavě IDET 2013 bylo vyvinuto na základě vlastní iniciativy tří společností: VOP Trenčín, EVPÚ a Excalibur Army. Pancéřová ochrana vzrostla na úroveň 4 podle normy STANAG 4569 (i když odolnost proti výbuchu min zůstala neuspokojivá) a zvýšení palebné síly bylo dosaženo instalací věže TURRA 30 s moderním systémem řízení palby. Tyto změny vedly ke zvýšení hmotnosti až o 18 tun, což vykompenzoval nový motor s 36 % vyšším výkonem a modernizovaná převodovka – mobilita se dokonce mírně zvýšila. Kromě toho bylo vyměněno mnoho systémů: komunikace, elektronická zařízení, zadní dvoudílné dveře byly nahrazeny rampou s malými dveřmi atd. I přes vysoké hodnocení modernizačního balíčku se ukázalo, že je to pro skromný rozpočet slovenského ministerstva obrany příliš nákladné.


BPsVI  / MOSR

Postupem času se Slovensko začalo zajímat o nákup nových BVP, tentokrát na kolech. Nešlo o překvapení, protože česká i polská armáda vlastní moderní KBVP. Po nějakou dobu Bratislava uvažovala o strategickém partnerství s Polskem, což se odrazilo ve společné polsko-slovenské nabídce KBVP Scipio (modernizovaný Rosomak s věží TURRA 30 byl představen mimo jiné na MSPO 2015). 

Nabídku na 30 KBVP (a v budoucnu pravděpodobně dalších 90) nakonec Slovensko odmítlo, snad z politických důvodů. Volba slovenského ministerstva obrany padla na Patria AMV s věží TURRA 30. Vozidlo označované jako Vydra se údajně příliš neliší od modelu Scipio, ale je založeno na designu finského AMV XP (a nikoli polského Rosomaku, který je hluboce upraveným AMV) – Slovensko mělo získat 81 vozidel za 417 milionů euro.

Nákup byl kontroverzní, protože Vydra pojme pouze výsadek sedmi osob (místo osmi až devíti osob, jak Slováci požadovali) a rezervní nosnost byla považována za malou. Kromě toho byla Vydra ve slovenské obranném přehledu 2020 (Revízia výdavkov na obranu) hodnocena jako slabě pancéřovaná (což se však netýká jiných těžších KBVP). Proto došlo ke zrušení nákupu vozidel Vydra.


BVP-2M SKCZ Šakal; větší foto / Bartlomiej Kucharski

Nákup 8×8 Vydra BOV (bojové obrněné vozidlo) bude nahrazen nákupem nebo modernizací pásového BVP v množství minimálně 164 kusů. Proces získávání BVP začne v roce 2021. Do roku 2030 Slovensko pro tento účel vyčlení nejméně 450 milionů euro (celková hodnota zakázky se odhaduje na 871 až 1500 milionů euro). Pásová BVP zamíří k 1. mechanizované brigádě 1.BZ (konkrétně k 11., 12. a 13. praporu; každý po 51 kusech; dalších devět získá tankový prapor) a k logistické brigádě (dva kusy v logistickém praporu). 

Osud projektu Vydra není zcela jasný, protože současné plány zahrnují tři BOV 8×8 (evakuační varianty Vydra) v mechanizovaných praporech 1. BZ a 34 BOV (neznámý typ – Vydra, pásové BVP?) v ženijním praporu.

Požadavky slovenské armády na nové BVP nejsou známy. Ví se pouze, že nové BVP musí být obrněno lépe než Vydra, pravděpodobně vyzbrojeno podle standardů NATO (unese však relativně lehká věž TURRA 30 kanon pro alianční munici 30×173 mm místo postsovětské munice 30×165 mm?) a má se objevit v sedmi zatím nezveřejněných verzích. Pravděpodobně jsou Slováci ochotni spolupracovat s jedním ze svých sousedů, zejména s Českou republikou nebo Polskem, na snížení provozních nákladů, a možná také i na samotném nákupu. Také přemístění části výroby na Slovensko jistě Bratislava uvítá.


Maďarské šestičlenné družstvo (a tři členové posádky s CZ Scorpion EVO 3) před BVP Lynx; větší foto / honvedelem.hu

Maďarsko 

Stejně jako Slovensko, Maďarsko má téměř zcela zastaralou armádu a přiděluje svým obranným silám velmi málo zdrojů (s ohledem na absolutní výši i poměr HDP). Nepříznivý trend měl zvrátit maďarský vojenský program obnovy, který byl vyhlášen v prosinci 2017 pod názvem Zrínyi 2026. Díky němu Maďarsko v roce 2026 na své ozbrojené síly vyčlení 2 % HDP a kromě numerické expanze maďarské ozbrojené síly projdou důkladnou modernizací, včetně nákupu nových bojových vozidel. 

Po pádu komunismu Maďarsku zůstalo kolem 500 BMP-1 a BRM-1K. Tyto vozy byly vyřazeny v roce 2007, ale pravděpodobně malý počet je stále na skladě (někdy je lze vidět na cvičeních). Základními bojovými vozidly maďarské armády jsou kolové BTR-80 a BTR-80A (dodnes je v provozu a ve skladech ozbrojených sil, pohraniční stráže a policie 380 jednotek). Jsou to ale zastaralá a celkově konstrukčně neúspěšná vozidla. Některá z nich byly modernizována, některá byla přestavěna na speciální verze. Protože základními transportéry maďarské armády byla kolová bojová vozidla, původně se očekávalo, že Budapešť raději koupí nové KBVP. Je dokonce známo, že kontaktovali několik výrobců vozidel této třídy.

V roce 2019 maďarská média uvedla, že maďarské ozbrojené síly koupí asi 200 pásových BVP. Spekulovalo se o vozidlech německé výroby (hovořilo se dokonce o mezivládních jednáních), takže byla zmíněná pravděpodobná koupě BVP Puma používaného Bundeswehrem. K všeobecnému překvapení v srpnu tohoto roku Maďaři vybrali Lynx KF41. Byl to velký úspěch pro obě strany. Rheinmetall získala prvního zákazníka pro svůj nový BVP vyvinutý za vlastní peníze, což pravděpodobně pomůže při jednáních s dalšími potenciálními kupci – ostatně byl nalezen první uživatel. 


Maďarský Lynx

Maďaři koupili velmi moderní, silně obrněné, dobře vyzbrojené a prostorné vozidlo a díky založení společného podniku (Rheinmetall AG + maďarská vláda; závod vznikne v průmyslovém parku ZalaZONE Ipari Park Zrt. v Zalaegerszegu) maďarský průmysl z velké části získá podíl na výrobě vozidel pro vlastní armádu a pro export, pokud vyvstanou další kupci.

Ví se, že Maďaři koupili 218 Lynx KF41 za více než dvě miliardy euro v konfiguraci s věží Lance 2.0, vyzbrojenou 30mm kanónem MK-30-2 / ABM a s ním spojeným 7,62mm kulometem (a také, pokud věříte fotkám modelů, včetně dálkově ovládaného malého bojového modulu a čtyřnásobného vrhače protitankových střel MELLS / Spike-LR). Kromě BVP dostanou Maďaři také devět vozidel technické podpory Bergepanzer 3, simulátory, podporu školení, balíček náhradních dílů atd. Rheinmetall bude odpovědný za výrobu prvních 46 vozidel a za zbývajících pravděpodobně německo-maďarská společnost (i když montáž všech 218 vozidel proběhne v Maďarsku, což v Maďarsku zajistí přibližně 500 pracovních míst). 

První várka má být dodána počátkem roku 2023. Maďarské BVP pravděpodobně zamíří do čtyř mechanizovaných praporů, které mají podle Rheinmetalla plně pokrýt maďarské potřeby v tomto ohledu. Možná Maďarsko koupí nějaká další vozidla (kolové transportéry nebo tanky), by mohli postavit dvě nebo tři plně vybavené brigády. Doprovodná vozidla zůstávají otevřeným problémem – specializovaná vozidla na podvozku BTR-80 nebudou schopna podporovat Lynxe, takže Maďaři musí koupit druhé, možná levnější a méně komplikované vozidlo.


Návrh modernizovaného BVP na MSPO 2019. Polsko v současné době zvažuje možnost modernizace nejméně 58 BMP-1. Hlavním cílem modernizace je posílit palebnou sílu archaických vozidel; větší foto / Jan Grohmann

Polsko

V roce 1989 měly polské ozbrojené síly téměř 1400 BMP-1 a průzkumná vozidla na podvozku BMP-1. Modernější BMP-2 byly rychle odprodány jako netypové. Po mnoho let se předpokládalo, že se bude modernizovat alespoň část (200 až 800) BMP-1, ale myšlenka se v roce 2009 ukázala jako zcestná. 

Jelikož ale nové BVP ještě nebylo zakoupeno, koncept modernizace znovu ožil. WZM S.A. z Poznaně (součást PGZ S.A.) během MSPO 2017 až 2019 předvedla modernizaci průzkumných bojových vozidel postavených na BMP-1 (polské ozbrojené síly používají vozidla sovětské i československé výroby) a poté také BMP-1. Armáda nedávno přezkoumávala modernizaci alespoň jednoho praporu (58 vozidel) BMP-1.

Není jisté, jaké bude rozhodnutí, nebo pokud začne modernizace, zda skončí pouze jedním praporem nebo například se čtyřmi prapory. Je známo, že velká část těchto vozidel je opotřebovaná a může nastat problém s hledáním dalších kopií vhodných pro modernizaci. Kromě toho Polsko již několik let zvyšuje počet svých ozbrojených sil a provádí drahé (i když ne nutně velké) nákupy zbraní, velmi ochotně v zahraničí, takže nebude snadné najít prostředky na racionální modernizaci BMP-1, která pravděpodobně stojí asi jeden milion euro za kus.


BVP-2000 / OBRUM

Bez ohledu na výše uvedené se Polsko rozhodlo postavit zcela nové BVP. Kromě několika mírně bizarních konceptů byl nejdůležitějším pokusem BVP-2000: lehký, ale silně vyzbrojený BVP, který polská armáda nakonec nekoupila. V roce 2010 debutovala platforma Anders (později UMPG) na MSPO, později v konfiguraci lehkého tanku. Platforma UMPG a o něco později (i když nikdy nepostavený) Rydwan, byly schopny nahradit většinu pásových bojových vozidel polských pozemních sil.

Koncept byl nesmírně zajímavý a moderní, protože Anders měl být rodinou vozidel na třech rozsáhle unifikovaných podvozcích: lehkém (do 25 tun), středním (25-35 tun) a těžkém (pravděpodobně do 50 tun). Mohlo jít o odpověď na Lynx KF41 a také o dobrý exportní produkt. Další mohly být nabízeny například americké armádě v rámci programu MPF (v konfiguraci lehkého tanku). Polské pozemní síly se však rozhodly, že zachování plavbyschopností je mnohem důležitější než vysoká úroveň ochrany vozidla (a vojáků).


BVP na podvozku UMPG (Anders). Dřívější pokusy o vývoj polského BVP byly technicky úspěšné, ale polská armáda o BVP na základě UMPG (Anders) neprojevila žádný zájem; větší foto / Bartlomiej Kucharski

Vývojem nového plovoucího bojového vozidla pěchoty zvaného Borsuk byla pověřena Huta Stalowa Wola S.A. (součást PGZ S.A.) a její partneři, zatímco věž měla být postavena mimo jiné v rámci spolupráce HSW S.A. a soukromého subjektu WB Group. Funkční model vozidla byl představen na MSPO 2017. Úspěšný vývoj vozidla je zázrakem, vzhledem k tomu, že polský průmysl na tento účel získal jen několik desítek milionů euro. Projekt NBPWP Borsuk (Nowy Bojowy Plywajacy Wóz Piechoty Borsuk) je spolufinancován Národním výzkumným a vývojovým centrem (NCBR) z prostředků poskytovaných na vývoj a rozvoj v oblasti bezpečnosti a ochrany státu.

Podvozek je relativně lehký, celé vozidlo váží hluboko pod 30 tun (i když existuje možnost zvýšení úrovně pancíře na úkor ztráty vztlaku: poté se zvyšuje hmotnost vozidla) a plave docela dobře. Testování BVP Borsuk; větší foto, větší foto / HSW/NCBR

Základní pancíř nemusí být příliš silný, ale kromě možnosti jeho posílení existuje také možnost použití aktivních ochranných systémů (APS). Obzvláště pozoruhodná je extrémně vyspělá věž ZSSW-30 určená pro KBVP Rosomak (nahradí ty, které byly vyrobeny na základě licence Hitfist-30P). Nabízí velmi moderní systém řízení palby a její výzbroj je u vozidel této kategorie zatím poměrně standardní (1× 30mm kanon – volitelně 40mm, 1×7,62 mm, 2×Spike-LR nebo jiné typy protitankových řízených střel). Navzdory skutečnosti, že se jedná o bezosádkový modul, vnitřní část je přístupná z vnitřku vozidla Borsuk.

Vzhledem ke stejné velikosti spojovacího prstence jako u věže Hitfist-30P, lze u vozidla Borsuk použít osádkový bojový modul. Posádku tvoří tři vojáci a výsadek šest vojáků. Vůz byl nedávno představen na cvičišti v Drawsko Pomorskie. Konsorcium pracující na Borsuku ujišťuje, že harmonogram testů umožní zahájit sériovou výrobu vozidla na přelomu let 2023 až 2024. Předprodukce může začít ještě dříve.


Plavající Rosomak s věží ZSSW-30; větší foto / HSW/NCBR

Není známo, kolik BVP polská armáda koupí. Když ještě ministerstvo obrany tyto údaje zpřístupňovalo, hovořilo se o 1600 až 1700 podvozcích (BVP a specializované varianty, kterých bude několik: evakuační, velitelská, průzkumná, samohybný minomet atd.). Od té doby (2015) Polsko začalo reaktivovat některé vojenské jednotky, což může zvýšit poptávku o 100 až 200 podvozků. 

Nákup tak velkého počtu vozidel může překročit finanční možnosti polského ministerstva obrany (stejně jako údržba relativně velké armády a její současná modernizace) – navzdory skutečnosti, že podvozek je relativně levný (ale vyspělá věž nebude levná). Je velmi pravděpodobné, že bude zakoupeno minimálně 1000 až 1200 Borsuků v různých verzích, případně doplněných nákupem levnějšího pásového transportéru (např. typu Opal) jako nosiče některých specializovaných verzí, např. pásové verze minometu Rak (Rak-G na podvozku Opal byl představen na 2019, kolová verze na podvozku Rosomak je v provozu již několik let). 


Samohybný minomet Rak-G na podvozku Opal. Borsuk bude relativně nákladným vozidlem – možná některá ze specializovaných vozidel využijí levnějšího platformu Opal; větší foto / Bartlomiej Kucharski

Není známo, kolik let potrvá výroba Borsuků, a tedy nahrazení BMP-1. Záleží mimo jiné na ceně Borsuka, která zjevně závisí na rozsahu objednávky (čím více, tím levnější pro každou položku; v současné době se odhaduje, že Borsuk může stát přibližně 7 až 8 milionů euro). Polský průmysl má potenciál zvládnout výrobu možná i více než 100 Borsuků ročně. Není však známo, zda polské ministerstvo obrany ufinancuje takovou velkosériovou výrobu a zda armáda vstřebá tolik vozidel každý rok.

Dobrým příkladem je Rosomak. Závody v Siemianowicích ročně nikdy nevyrobily více než 88 podvozků pro polskou armádu (v roce 2012 bylo vyrobeno 44 základních vozidel a 44 KBVP), a přesto byla výrobní kapacita mnohem větší: když WZM S.A. (v současné době Rosomak S.A.) řešila vývozní smlouvy na žádost svého finského partnera Patria, zvládla v krátkém čase výrobu několik dalších desítek vozidel.

Někteří odborníci se domnívají, že rozsah výroby Borsuků bude pravděpodobně oscilovat kolem 40 až 60 vozidel ročně. V každém případě kolem roku 2023 začne polská mechanizovaná pěchota dostávat velmi moderní, plovoucí, ale lehce obrněný BVP s vysokou palebnou silou a vysokou manévrovatelností, který časem nahradí BMP-1. Pokud se názory polských generálů na plavbyschopnost změní, průmysl poskytne další balíčky brnění nebo vyvine těžší verze Borsuku – počáteční práce na takovém řešení zřejmě již probíhají.


KBVP Rosomak a nový polský bezosádkový modul bojový ZSSW-30; větší fotovětší foto / HSW/NCBR

Možná nakonec přeci jen společně?

Jak vidíte, z členských zemí V4 si moderní BVP koupilo pouze Maďarsko, ačkoli maďarští vojáci si na první vozidla počkají o něco déle. Polsko vyvíjí vlastní vozidlo a práce se blíží dokončení. Český nákupní program se zpozdil a ve skutečnosti není známo, kdy bude smlouva podepsána. Slováci teprve začínají uvažovat o nákupu nových vozidel. 

V minulosti byly učiněny pokusy o společný nákup nového BVP. V roce 2014 na zasedání parlamentního Výboru pro národní obranu náměstek ministra Mroczek uvedl, že Polsko se pokusilo zaujmout Českou republiku, Slovensko a Maďarsko společným nákupem vojenského vybavení, což mělo snížit náklady na nákup a provoz (kvůli větším objemům). Bohužel žádný z těchto plánů nevyšel. Proč? Není známo. Možná sousedé neocenili polskou přilnavost k lehkému, ale plovoucímu BVP, možná si sousedé mysleli, že polský koncept výstavby zcela nového BVP způsobí příliš dlouhá zpoždění v jejich vlastních modernizačních programech, možná nebylo možné dosáhnout dohody o průmyslové spolupráci nebo finančních podmínkách. Psal se rok 2014, dnes, o šest let později, si každý stále jde svou cestou.

Je však stále možné tyto programy alespoň částečně kombinovat. To by vyžadovalo především politickou dohodu mezi těmito třemi zeměmi. Proč tři a ne čtyři? Polsko neopustí program výroby národního BVP a Maďaři s největší pravděpodobností neporuší dohodu s Rheinmetallem. K jednomu z programů se může připojit Slovensko nebo Česká republika. Slovensko je teprve na začátku své cesty k získání nového BVP, také modernizovalo některé ze svých BMP-2 (BVP-2), takže má nějaký čas. 


Borsuk

Na druhé straně je v České republice nabízen také Lynx KF41 vybraný Maďarskem. Umožní však Maďaři sdílet produkci Lynx s Čechy a Slováky? Avšak ani po posílení pancíře Borsuk nesplní některé české nebo slovenské požadavky (Česká republika chce výsadek pro osm osob a pravděpodobně také Slovensko – Borsuk uveze pouze šest vojáků). Nabízí se ale relativně rychlý vývoj těžké verze (+40 tun; pro osm až devět vojáků), i když to potrvá déle a dojde k průtahům. Zpoždění akvizice nového BVP však může být pro Českou republiku a Slovensko výhodné, i kdyby v žádné zemi nebyl zřízen samostatný montážní závod na BVP Borsuk. 

Obě země si objednají 370–400 BVP, ale Polsko téměř jistě koupí přes 1000 podvozků. Češi i Slováci mohou získat menší podíl na výrobě vozidel, než požadují (připomeňme, že Češi chtějí výrobu na úrovni minimálně 30 %), ale díky velkému rozsahu polské zakázky a při řádně postavené smlouvě by mohli vydělat více než na produkci ASCODu nebo Lynxe. Nezapomínejme, že například Slovensko může použít věž TURRA 30 na své verzi Borsuku, Češi mohli použít své vlastní prvky na své verzi atd. Postupem času se spolupráce mohla rozšířit i na další programy, např. nákup nového hlavního bitevního tanku. Jde pouze (a zároveň především) o politické rozhodnutí.

 

Nahlásit chybu v článku


Související články

Slovenské bojové vozidlo Vydra: Kontroverzní cena a koncepce

Ministerstvo obrany SR ide predložiť do vlády finálny návrh na obstaranie 81 Bojových obrnených ...

Obrněná vozidla ASCOD 2 pro AČR mohou mít v Česku vyrobené věže

Věž pro vozidlo ASCOD bude v případě vítězství tohoto obrněnce v tenderu na nová bojová ...

Přichází epocha polského bojového vozidla pěchoty Borsuk

Polský portál Dziennik Zbrojny přinesl obsáhlý materiál o třech zásadních projektech polských ...

Brave Warrior 2020: Maďarsko představuje bojové vozidlo pěchoty Lynx

Během mezinárodního vojenského cvičení Brave Warrior 2020 v regionu Bakony maďarská armáda předvedla ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • cejkis
  09:34 08.11.2020

  V4 je pouze středoevropská snaha postavit se tandemu Německo, Francie na půdě EU. Za celou dobu vznik jen jeden benefit a sice, že Maďarsko v jednu covid dobu pouštělo přes ...Zobrazit celý příspěvek

  V4 je pouze středoevropská snaha postavit se tandemu Německo, Francie na půdě EU. Za celou dobu vznik jen jeden benefit a sice, že Maďarsko v jednu covid dobu pouštělo přes hranice jen občany V4.
  Německo se naučilo spolek V4 úspěšně rozkládat. Vždy si najde jednu ze zemí, která je nejvíce zviklaná k řešenému problému a tu se pokusí pomocí obchodních dohod přesáhnout na svou stranu.

  Z pohledu nákupu zbraní. Vždyť se Polsko a ČR v minulosti ani nedohodly na prkotině zda případný projekt modernizace Mi24 měl mít kánon či nikoliv.

  A věc zásadní. Američané projektují svůj vliv v Evropě a rozdělují geopoliticky kontinent pásem Pobaltí, Polsko, Ukrajina, Rumunsko. Tyto země se vymezují na pokyn ze zámoří proti Rusku a tato aktivita zvyšuje napětí v Evropě. Zatímco ostatní se chtějí s Ruskem bavit a hledat řešení. Mnohem větší potenciál má spolupráce ČR, HU, AT, SK. Polsko si naopak více bude rozumět s Pobaltím. A na pozadí geopolitických zájmů proběhnou i akvizice zbraní.Skrýt celý příspěvek

 • Lukas
  18:33 05.11.2020

  Cóż przykład Węgier pokazuje jedno - jak polityka wpływa na "program modernizacyj technicznej" Zarówno polityka międzynarodowa jak i wewnętrzna... Węgrzy nie mając dużego ...Zobrazit celý příspěvek

  Cóż przykład Węgier pokazuje jedno - jak polityka wpływa na "program modernizacyj technicznej"
  Zarówno polityka międzynarodowa jak i wewnętrzna...
  Węgrzy nie mając dużego przemysłu zbrojeniowego mogli dość swobodnie wybierać partnera do współpracy.
  Stąd decyzja była dość szybka (brak nacisku lobby)
  Reszta - czyli My mamy problem - may swój krajowy przemysł którego "chcemy bronić" - bo to miejsca pracy....
  Stąd pod "hasłem" - wymagania kryje się walka o to kto zapewni największe korzyści gospodarce/polityczne.Skrýt celý příspěvek

  • Rase
   21:57 05.11.2020

   Obdobně jako ČR i Maďarsko (Austrálie a prakticky všichni) požaduje "výrobu" doma a i nějaké to zapojení vlastního průmyslu (my chceme minimálně 40%, oni asi dost podobně). On ...Zobrazit celý příspěvek

   Obdobně jako ČR i Maďarsko (Austrálie a prakticky všichni) požaduje "výrobu" doma a i nějaké to zapojení vlastního průmyslu (my chceme minimálně 40%, oni asi dost podobně). On totiž zbrojní průmysl v ČR není zrovna velký, byť třeba CSG si hraje na něco co není, byť spolupráce s velkými společnostmi (Nexter) by ji mohlo dost pozvednout. Montování, servis a různé úpravy umíme dost dobře (VOP CZ atd.) a specializované součástky vyrábí soukromé společnosti, které mají docela úspěch jako subdodavatelé (Ray Service, Meopta atd.), ale to jsou spíš malé věci. Nařezat plechy na CNC a svařit je není problém, ani namontovat zakoupené komponenty (motor, kola, věž, kanón atd.). Problém je všechno dát do kupy tak, aby vše fungovalo jak má a bylo spolehlivé. Nemluvě o tom, že vyspělé státy by měly být schopné si vyrábět právě i ty motory, kanóny atd. Vybírat z katalogu umí zkrátka každý blbec (banánistán).

   Musíme si zvyknout, že už nejsme průmyslová velmoc a nezbývá než budovat zbrojní průmysl po malých krůčcích. Ani ale nemá smysl tlačit na vznik nějakých molochů vlastněných státem, jelikož schopné firmy se dokáží vypracovat z ničeho samy (viz výše) a získat slušné renomé. Hlavní úlohou státu by ale mělo být, neházet jim klacky pod nohy. Zapojení do státních zakázek by mělo být jen příjemným bonusem, nikoliv hlavním pilířem.

   ps. Lynx, CV90 i Ascod mají srovnatelný potenciál jak pro armádu i průmysl, tedy je jedno co se vybere, hlavně ale ať se vybere co nejdřív. Myslím že za to budou rádi jak vojáci, tak i společnosti zapojené do výroby (máme jich málo, tak se stejně budou podílet všichni).Skrýt celý příspěvek

 • liberal shark
  09:11 05.11.2020

  Budeme rádi, když v cílovém stavu dosáhneme unifikace munice, v lepším případě zbraní a spojovacích systémů, a v tom úplně nejlepším případě i motorů. Dosáhneme tím bezpečného a ...Zobrazit celý příspěvek

  Budeme rádi, když v cílovém stavu dosáhneme unifikace munice, v lepším případě zbraní a spojovacích systémů, a v tom úplně nejlepším případě i motorů. Dosáhneme tím bezpečného a spolehlivého informačního propojení a efektivního zásobování municí, což je nutné minimum pro společné vedení bojové činnostiSkrýt celý příspěvek

  • Takeda
   10:33 05.11.2020

   To je cíl, ne? Spíš než nutně, aby všichni měli stejnou mašinu, aby mohli spolu bojovat. Mě přijde i výhodnější, když protivník nebude jistě vědět, jestli přijedou lynxy, pumy, CV ...Zobrazit celý příspěvek

   To je cíl, ne? Spíš než nutně, aby všichni měli stejnou mašinu, aby mohli spolu bojovat. Mě přijde i výhodnější, když protivník nebude jistě vědět, jestli přijedou lynxy, pumy, CV 90 nebo ASCODy.Skrýt celý příspěvek

 • Arthur
  21:19 04.11.2020

  BVP-2 musí zůstat v chodu, armáda nakupuje náhradní díly

  zdroj: https://www.czdefence.cz/clane...

  BVP-2 musí zůstat v chodu, armáda nakupuje náhradní díly

  zdroj: https://www.czdefence.cz/clane...

  • Eagle
   09:11 05.11.2020

   Nejsmutnější na tom všem je to, že armáda kdyby přemýšlela hlavou tak při likvidaci stovek BVP mohlo dojít k vytěžení ND do takové míry že 20 let by AČR nemusela koupit jediný díl ...Zobrazit celý příspěvek

   Nejsmutnější na tom všem je to, že armáda kdyby přemýšlela hlavou tak při likvidaci stovek BVP mohlo dojít k vytěžení ND do takové míry že 20 let by AČR nemusela koupit jediný díl na podvozky. Za tyhle prodeje bvp do civilu za cca 90 tisíc Kč měl jít někdo sedět, teď se za těžký peníze nakupují pásy, pojezďáky, motory.Skrýt celý příspěvek

   • liberal shark
    09:14 05.11.2020

    Tady se jedná o BVP-2 a těch zase tolik nebylo. Nejsem si jist zaměnitelností dílů s BVP-1.

    Tady se jedná o BVP-2 a těch zase tolik nebylo. Nejsem si jist zaměnitelností dílů s BVP-1.

    • Eagle
     09:19 05.11.2020

     Na 90 % je vše shodné. Samozřejmě kromě kaňonu ty jsou a stabiku ty jsou naprosto jiné.

     Na 90 % je vše shodné. Samozřejmě kromě kaňonu ty jsou a stabiku ty jsou naprosto jiné.

     • Scotty
      09:38 05.11.2020

      Podvozky se mezi BVP-1 a 2 liší.

      Podvozky se mezi BVP-1 a 2 liší.

     • Eagle
      13:11 05.11.2020

      Sccoty Ano liší ale jak? Jiné pásy ale můžeš je mezi vozidly prohazovat, ložiska a pojezďáky, kladky a rozety stejný, torzní tyče stejný, dvojka má o jeden pár tlumičů na víc ale ...Zobrazit celý příspěvek

      Sccoty
      Ano liší ale jak? Jiné pásy ale můžeš je mezi vozidly prohazovat, ložiska a pojezďáky, kladky a rozety stejný, torzní tyče stejný, dvojka má o jeden pár tlumičů na víc ale stejný s BVP 1. Motory, převodovky stejný, palubka, snímače vše je stejný nebo zaměnitelný, rozdílná ejektorová skříň jen v místě vypouštění kondenzátu, opět i tak zaměnitelná.Skrýt celý příspěvek

     • Eagle
      14:34 05.11.2020

      místo klikání mínusu prosím o sdělení těch rozdílných součástí, rád se nechám poučit.

      místo klikání mínusu prosím o sdělení těch rozdílných součástí, rád se nechám poučit.

  • Rase
   17:49 05.11.2020

   Tedy jen věci k tomu, aby se ta vozidla nějak udržela v chodu. Je docela zajímavé srovnání s vozidly Marder u Bundeswehru, které sice nahrazují Pumy, ale i tak do zbývajících ...Zobrazit celý příspěvek

   Tedy jen věci k tomu, aby se ta vozidla nějak udržela v chodu. Je docela zajímavé srovnání s vozidly Marder u Bundeswehru, které sice nahrazují Pumy, ale i tak do zbývajících Marderů instalují střely Spike, nový pohon, termovize a všelijaké další vychytávky. Tak si říkám, že až s nimi skončí, tak můžou udělat ještě velkou radost nějakému menšímu státu.

   https://defbrief.com/2020/10/0... Skrýt celý příspěvek

 • Wojak.pl
  20:38 04.11.2020

  Witam,
  Może czeski przemysł dokończyłby bvp Anders zaczęty przez Polski obrum. Projekt porzucony ale ma potencjał.

  Witam,
  Może czeski przemysł dokończyłby bvp Anders zaczęty przez Polski obrum. Projekt porzucony ale ma potencjał.

  • Wojak.pl
   23:11 04.11.2020

   Omlouvám se za můj předchozí text. Psal jsem v polštině, ale překlad byl ... špatný. Doufám, že se to teď zlepší

   Omlouvám se za můj předchozí text. Psal jsem v polštině, ale překlad byl ... špatný. Doufám, že se to teď zlepší

   • Wojak.pl
    23:12 04.11.2020

    Jednalo se o převzetí a dokončení projektu bvp Anders polskou společností OBRUM českými společnostmi. Vaše společnosti mají potenciál vybudovat na tomto základě docela pěkný BVP ...Zobrazit celý příspěvek

    Jednalo se o převzetí a dokončení projektu bvp Anders polskou společností OBRUM českými společnostmi. Vaše společnosti mají potenciál vybudovat na tomto základě docela pěkný BVP samostatně.Skrýt celý příspěvek

    • Rase
     10:57 05.11.2020

     Anders se mi ve své době docela líbil a je i škoda, že jste jej nezavedli už před lety. Upřímně se mi líbí víc jako Borsuk, ale neuměl plavat mno. Pokud jde o AČR, tak bylo ...Zobrazit celý příspěvek

     Anders se mi ve své době docela líbil a je i škoda, že jste jej nezavedli už před lety. Upřímně se mi líbí víc jako Borsuk, ale neuměl plavat mno. Pokud jde o AČR, tak bylo rozhodnuto nakoupit již zavedené vozidlo a neuchylovat se k vývoji zcela nového. Nutno podotknout, že Lynx tuto podmínku splnil teprve nedávno.Skrýt celý příspěvek

     • Migi
      19:01 05.11.2020

      Člověk si tak říká že to splnění podmínky "na poslední chvíli" se asi tak nějak vědělo už když se kontrakt u nás rozjížděl....

      Člověk si tak říká že to splnění podmínky "na poslední chvíli" se asi tak nějak vědělo už když se kontrakt u nás rozjížděl....

     • Rase
      22:00 05.11.2020

      Migi: mno je potřeba se na to dívat z globálního hlediska. Ten prodej Lynxu potřeboval Rheinmetall protlačit nejen kvůli českému tendru, ale i kvůli australskému a americkému. ...Zobrazit celý příspěvek

      Migi:
      mno je potřeba se na to dívat z globálního hlediska. Ten prodej Lynxu potřeboval Rheinmetall protlačit nejen kvůli českému tendru, ale i kvůli australskému a americkému. Všude to bude bráno jako nemalé pozitivum.Skrýt celý příspěvek

 • krllo
  19:27 04.11.2020

  Zas jen cpeme peníze do ciziny, my jsme úplná charita.

  Zas jen cpeme peníze do ciziny, my jsme úplná charita.

  • satai
   19:45 04.11.2020

   Až budeš umět udělat něco jako Lynx... A bez zahraničních součástek, tak dej vědět.

   Až budeš umět udělat něco jako Lynx... A bez zahraničních součástek, tak dej vědět.

   • Miroslav
    19:52 04.11.2020

    Tu sa hodí výrok Milana Lasicu: ,,Slováci sú národ kde vie každý všetko trochu" A myslím, že u vás to nebude iné. Každý má plán a názor na všetko. Aj na to, ako v domácich ...Zobrazit celý příspěvek

    Tu sa hodí výrok Milana Lasicu: ,,Slováci sú národ kde vie každý všetko trochu"

    A myslím, že u vás to nebude iné. Každý má plán a názor na všetko. Aj na to, ako v domácich podmienkach hneď na prvýkrát vyrobiť niečo, čo Nemec robí desiatky rokovSkrýt celý příspěvek

   • Torong
    21:51 04.11.2020

    Asi tak...

    Asi tak...

 • Arthur
  19:08 04.11.2020

  Pre autora: Na Slovensku začal proces modernizácie BVP-M1 pre potreby plnenia cieľov NATO Readiness Initiative (NRI). zdroj: ...Zobrazit celý příspěvek

  Pre autora:

  Na Slovensku začal proces modernizácie BVP-M1 pre potreby plnenia cieľov NATO Readiness Initiative
  (NRI).
  zdroj: https://www.mosr.sk/data/files...
  zdroj: https://www.mosr.sk/data/files... Skrýt celý příspěvek

  • Torong
   21:57 04.11.2020

   Ano, program, který zajistí, že s NATO vyjebete způsobem "chytrá horákyně". Ale podpoříte "domácí zbrojárský priemysel" (čti: peníze se dostanou do správných kapes).

   Ano, program, který zajistí, že s NATO vyjebete způsobem "chytrá horákyně". Ale podpoříte "domácí zbrojárský priemysel" (čti: peníze se dostanou do správných kapes).

   • Arthur
    22:23 04.11.2020

    Poliaci už modernizujú 38ks bojových prieskumných vozidiel BWR-1D a BWR-1S. zdroj: ...Zobrazit celý příspěvek

    Poliaci už modernizujú 38ks bojových prieskumných vozidiel BWR-1D a BWR-1S.
    zdroj: https://www.armadninoviny.cz/p...

    Zároveň autor tohto článku jasne uvádza, že sa zrejme plánuje modernizácia BWP-1 cit. "Armáda nedávno přezkoumávala modernizaci alespoň jednoho praporu (58 vozidel) BMP-1. Není jisté, jaké bude rozhodnutí, nebo pokud začne modernizace, zda skončí pouze jedním praporem nebo například se čtyřmi prapory."

    Vzhľadom na vyššie uvedené sa Potom aj Poliaci chovajú ako "chytrá horákyně" alebo len Vy ste lietadlo?Skrýt celý příspěvek

    • Tromp
     23:02 04.11.2020

     Modernizacja BWR ani BMP-1 nie jest prowadzona seryjnie. Może będzie realizowana, może nie. Podobnie modernizacja BMP-1 niekoniecznie dojdzie do skutku. Na razie trwa analiza ...Zobrazit celý příspěvek

     Modernizacja BWR ani BMP-1 nie jest prowadzona seryjnie. Może będzie realizowana, może nie. Podobnie modernizacja BMP-1 niekoniecznie dojdzie do skutku. Na razie trwa analiza ewentualnej modernizacji, nic więcej.Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      10:02 05.11.2020

      Ale to odborníci jako Arthur nevnímají...

      Ale to odborníci jako Arthur nevnímají...

    • Torong
     10:01 05.11.2020

     A to je právě ten rozdíl. Poláci budou nahrazovat BVP1 novým typem. A protože se zavedení nového typu opozdí, zkoumají možnost modernizace BVP1 na přechodnou dobu, aby zabránili ...Zobrazit celý příspěvek

     A to je právě ten rozdíl. Poláci budou nahrazovat BVP1 novým typem. A protože se zavedení nového typu opozdí, zkoumají možnost modernizace BVP1 na přechodnou dobu, aby zabránili tomu, že nebudou mít na "em jezdit. To je podstatný rozdíl od Slovenského přístupu, kdy Slováci o novém typu ani neuvažují a aby papírově splnili požadavky, tak staré plečky osadí pár novými systémy a nově natřou. I ten kanon tam zůstane původní, takže budou potřebovat zvlášť zásobování. Prostě vlk se nažere a kozy zůstanou celé. Hlavně, že majitelé zbrojovek nepříjdou o svoje zisky.
     Uvědomuješ si, že ten konec toho vašeho zbrojárského průmyslu tak jako tak nastane? Že stejně příjde doba, kdy už nebude co modernizovat?Skrýt celý příspěvek

     • Tromp
      19:03 05.11.2020

      To nie tak. Polska armia zastanawia się nad modernizacją BMP-1, co najmniej 58 sztuk. Nie wiadomo, czy ona dojdzie do skutku, czy nie. Jakiś sens by miała, przynajmniej, jeśli ...Zobrazit celý příspěvek

      To nie tak. Polska armia zastanawia się nad modernizacją BMP-1, co najmniej 58 sztuk. Nie wiadomo, czy ona dojdzie do skutku, czy nie. Jakiś sens by miała, przynajmniej, jeśli chodzi o wymianę wieży (np. na Turra-30 lub lekką odmianę ZSSW-30). Pozwoliłoby to uzyskać bwp o dużej sile ognia i dać piechocie zmechanizowanej może nie dobrą, ale akceptowalną broń na 10 lat. Wymiana BMP-1 na Borsuka potrwa może 10, może 15 lat. Do tego czasu piechota by miała wóz lepszy od BMP-2. To da się zrobić, zdjęcie jednej z propozycji zamieściłem w tym artykule (Jan Grohmann pożyczył mi własne zdjęcie), a są i inne możliwości. Nie jest to wyjście doskonałe, ale to moim zdaniem mniejsze zło.
      A co do BWR-1S (Svatava) i BWR-1D to prototypy obu opisywałem dla polskich mediów w poprzednich latach. Na razie trwają negocjacje. Być może ich modernizacja zostanie kupiona, a może nie.Skrýt celý příspěvek

  • liberal shark
   09:20 05.11.2020

   S BVP-1 i 2 se dá udělat jediná rozumná věc - přestat předstírat že se jedná o IFV, osadit ho jednoduchou věží s půlpalcovým kulometem a překlasifikovat ho na APC.

   S BVP-1 i 2 se dá udělat jediná rozumná věc - přestat předstírat že se jedná o IFV, osadit ho jednoduchou věží s půlpalcovým kulometem a překlasifikovat ho na APC.

   • Arthur
    10:00 05.11.2020

    Aj to je cesta pri OT resp. APC, ostatne EA predviedlo svojho času veľmi vydarené MGC-1 so STANAG 4569 Annex A Level 4 (s přídavným pancéřováním) a pri BVP-1 s Turrou-30 to bola ...Zobrazit celý příspěvek

    Aj to je cesta pri OT resp. APC, ostatne EA predviedlo svojho času veľmi vydarené MGC-1 so STANAG 4569 Annex A Level 4 (s přídavným pancéřováním) a pri BVP-1 s Turrou-30 to bola BVP-M1 CZ, kto vie či sa naša terajšia započatá modernizácia BVP-M1 SK tým "trošku" neinšpiruje...

    link: https://www.valka.cz/attachmen...
    zdroj: https://www.valka.cz/CZE-MGC-1...
    zdroj: https://www.valka.cz/CZE-BMP-M...
    link: https://www.youtube.com/watch?... Skrýt celý příspěvek

   • logik
    11:43 05.11.2020

    No tak i APC s ochranou alá BVP-1/2 se už vyřazují....
    U APC se dnes požaduje protiminová ochrana a tu zrovna na BVP prostě nedobastlíš.

    No tak i APC s ochranou alá BVP-1/2 se už vyřazují....
    U APC se dnes požaduje protiminová ochrana a tu zrovna na BVP prostě nedobastlíš.

 • Laci
  17:08 04.11.2020

  Už by bylo fajn si kolektivně uvědomit, že ta tzv. “V4” neni od toho, aby se v rámci ní někdo s někym dohodl a řekli si na něco “ANO, uděláme/nakoupíme to a to”. Je to jenom ...Zobrazit celý příspěvek

  Už by bylo fajn si kolektivně uvědomit, že ta tzv. “V4” neni od toho, aby se v rámci ní někdo s někym dohodl a řekli si na něco “ANO, uděláme/nakoupíme to a to”.
  Je to jenom pseudospolek, kterej má jenom jedinou funkci a to řikat “NE” na některý návrhy Evropský unie, který nehrajou do karet představitelům státu V4 ;)Skrýt celý příspěvek

  • Miroslav
   17:59 04.11.2020

   Vyhodiť z nej Maďarsko a hneď to bude lepšie.

   Vyhodiť z nej Maďarsko a hneď to bude lepšie.

  • Torong
   20:03 04.11.2020

   Aha... A ony ty "státy V4" jsou povinny říkat ano i na návrhy EU, které oro ně jsou nevýhodné? V EU se musí hlasovat jednomyslně ano? A uvědomuješ si, že jsi tímhle komentářem ...Zobrazit celý příspěvek

   Aha... A ony ty "státy V4" jsou povinny říkat ano i na návrhy EU, které oro ně jsou nevýhodné? V EU se musí hlasovat jednomyslně ano? A uvědomuješ si, že jsi tímhle komentářem uznal, že existují rozdíly v tom co chtějí státy Střední Evropy a Západní Evropy? A jsi si skutečně jistý, že to co chtějí státy Západní Evropy (ve skutečnosti DE + FR) je to správné a to co chtějí státy Střední Evropy je to špatné?Skrýt celý příspěvek

   • CerVus
    22:26 04.11.2020

    Pro ČR je nejvýhodnější co největší provázanost s Německem a tím, že se necháváme házet do jednoho pytle s nacionalistickými režimy jaké jsou v Polsku a Maďarsku nám jen ...Zobrazit celý příspěvek

    Pro ČR je nejvýhodnější co největší provázanost s Německem a tím, že se necháváme házet do jednoho pytle s nacionalistickými režimy jaké jsou v Polsku a Maďarsku nám jen škodí.
    Nevidím nic proti tomu hledat spojence pro hlasování, ale to jde i bez V4. Už jenom proto, že kromě totality nás moc věcí nespojuje. ČR a SR je samo sebou něco jiného.Skrýt celý příspěvek

    • Torong
     09:46 05.11.2020

     Z toho vyloženě cítím servilnost. Poslušn~ kývat na všechno co Německo řekne, aby se na nás náhodou nenaštvali, protože jsou významný obchodní partner. Nenapadlo tě, že i oni jsou ...Zobrazit celý příspěvek

     Z toho vyloženě cítím servilnost. Poslušn~ kývat na všechno co Německo řekne, aby se na nás náhodou nenaštvali, protože jsou významný obchodní partner. Nenapadlo tě, že i oni jsou takto ve velké míře závislí na nás? Protože vyrábíme v Německé kvalitě, ale za České ceny? Ta provázanost (ve skutečnosti servilita) o které mluvíš pro nás nijak výhodná není. Je výhodná pro Němce. Vydělávají na tom především oni od dvojí kvality zboží po nižší ceny, které nám platí za stejně kvalitní zboží jaké se vyrábí u nich. Tím, že jim polezeme do zadku a budeme ochotně dělat podržtašku, aby jsme dostali drobky od stolu z nás cejch východu nesejme. Toho dosáhneme jenom asertivitou. A tím zase nemyslím bojkotování všeho Německého, řeči o náccích a předhazování všech křivd, které se nám staly ze strany Německa od Přemyslovců do dnes,jak tu někteří předvádějí. Bohužel tohle tady nevidím. Tady se buď Němci (a vlastně obecně západ) nekriticky obdivuje nebo fanaticky odsuzuje. Pak se těžko divit, že nás neberou vážně a jsme pořád druhá liga.
     Když se podíváš na Maďary nebo Poláky pak ano, Orbán je autoritář a způsob jeho vlády je velmi diskutabilní. Poláci s jejich fanatickým katolicismem taky nic moc. Ale to přece není důvod s nimi nespolupracovat tam, kde kde máme zájmy a názory podobné. Ostatně nevšiml jsem si, že by proti nim Německo a Francie podnikly nějaké radikální kroky. Naopak Němci prodávají Orbánovi zbraně velmi ochotně.Skrýt celý příspěvek

     • logik
      11:48 05.11.2020

      Jo, Tvoje reakce je typická. Místo, co bys bez emocí hledal, která zahraniční politika je pro ČR nejvýhodnější, tak na just, abys nebyl servilní, se stavět Německu na ...Zobrazit celý příspěvek

      Jo, Tvoje reakce je typická. Místo, co bys bez emocí hledal, která zahraniční politika je pro ČR nejvýhodnější, tak na just, abys nebyl servilní, se stavět Německu na zadní...

      Klasikej případ byly třeba kvóty na migranty. Kolik jich k nám mělo přijít? Řádově stovka? To by jako po ČR byl nějakej reálnej problém? V čem jako??
      A my jsme si celej svůj politickej "potenciál a kredit" v EU vyplácali na této pro ČR vlastně nepodstatné kravině, místo toho, co bychom lobovali za věci, které nás opravdu trápí (např. trvalá udržitelnost automobilového průmyslu, otázky kolem "zelené energetiky a jádra" atd. atd. atd.....).Skrýt celý příspěvek

     • Laci
      12:56 05.11.2020

      Jo, takže říct “ANO” Německu a podřídit se jeho požadavkům, protože jakožto větší odběratel má větší slovo při vývoji = servilnost a div ne vlastizrádctví. Jo, takže říct “ANO” ...Zobrazit celý příspěvek

      Jo, takže říct “ANO” Německu a podřídit se jeho požadavkům, protože jakožto větší odběratel má větší slovo při vývoji = servilnost a div ne vlastizrádctví.

      Jo, takže říct “ANO” Polsku a podřídit se jeho požadavkům, protože jakožto větší odběratel má větší slovo při vývoji = národní hrdost.

      Tady mi něco nesedí kolego :D
      Tuším tady jakejsi mnichovskej syndrom :DSkrýt celý příspěvek

     • Laci
      13:06 05.11.2020

      logik: Asi tak, to jsi mi vzal z chřtánu.. Ale jistá část občanů to vidí jako jasné vítězství spojených států V4 proti tomu diktátu z Bruselu, že jsme zablokovali kvóty. Jasně, ...Zobrazit celý příspěvek

      logik: Asi tak, to jsi mi vzal z chřtánu..
      Ale jistá část občanů to vidí jako jasné vítězství spojených států V4 proti tomu diktátu z Bruselu, že jsme zablokovali kvóty. Jasně, taky jsem proti kvótám. Ale tady jsme se za příliš velkou cenu politicky a diplomaticky totálně neobratně dostali na politický dno. Přitom tohle Pyrrhovo vítězství bylo akorát tak k tomu, že jsme nemuseli přijmout nějakou blbou stovku migrantů, který bysme si sami vybrali a který by z 70% stejně do měsíce všichni zdrhli do Německa nebo jinam.
      Ale hlavně že máme národní hrdost a jasný národní zájmy :DSkrýt celý příspěvek

     • CerVus
      19:15 05.11.2020

      Jenže to malé vítězství, které jsme si vydupali jak nějaký malý fracek nás stálo v celé válce mnohem víc. Přitom stačilo kývnout na přijmutí pár klidně i pečlivě vybraných lidí a ...Zobrazit celý příspěvek

      Jenže to malé vítězství, které jsme si vydupali jak nějaký malý fracek nás stálo v celé válce mnohem víc. Přitom stačilo kývnout na přijmutí pár klidně i pečlivě vybraných lidí a bylo by po cirkusu.
      Tady se lidé čertí, když nás na Západě označují za východní Evropu, jenže my se tam posíláme sami. Vždy tu naše politická garnitura vybere nepodstatný problém, ze kterého udělají obrovskou kauzu jen aby odvedli pozornost od toho co dělají oni samotní.
      Rusku potom nedělá vůbec žádný problém pomocí několika stovek zaměstnanců na konzulátu, přidružených agentur a hlupáků, kteří tomu věří daný "problém" ještě víc nafouknout a odsunout nás opět o krok blíže k nim a hlavně od jádra EU.Skrýt celý příspěvek

     • 3RMO
      20:46 05.11.2020

      laci,cervus jste mimo mísu... západ je totálně vprdeli díky muslimským migrantům! viz. Francie, armáda tam hlídá kostely ,turisty ,metro atd. Bojuje v Mali, s turkem jsou na nože a ...Zobrazit celý příspěvek

      laci,cervus
      jste mimo mísu...
      západ je totálně vprdeli díky muslimským migrantům! viz. Francie, armáda tam hlídá kostely ,turisty ,metro atd. Bojuje v Mali, s turkem jsou na nože a doma má 3 kolonii (migranty).... Tak jako u nás v 1938, 3mil. němců a jejich Sudetendeutsches Freikorps - Ordnergruppe. takže tak pánové dopadnem!!!
      ani jedho migranta dobrovolně!!!!Skrýt celý příspěvek

     • logik
      23:35 05.11.2020

      3RMO: O tom, jak velký problém jsou ve Francii migranti se můžeme bavit a rozhodně to nějaký problém je, nicméně Tvůj postoj je podobný tomu, jako kdybys tvrdil: Viděl jsem támhle ...Zobrazit celý příspěvek

      3RMO:
      O tom, jak velký problém jsou ve Francii migranti se můžeme bavit a rozhodně to nějaký problém je, nicméně Tvůj postoj je podobný tomu, jako kdybys tvrdil:

      Viděl jsem támhle opilce, ten byl úplně v ....., v životě nevezmu do úst kapku alkoholu. A nahlas to zanícně vykládal na každé společenské akci, kde bys tím nahlas a rezolutně odmítal jakýkoli přípitek..... a pak se divil, že si i o Tobě lidi říkají, že seš nějakej divnej a nechtěj Tě nikam zvát...

      Navíc, ať se Ti to líbí nebo ne, tak jestli Francie nebo Německo opravdu skončí v p....., tak tam skončíme taky. Tady prostě na výběr nemáme - leda tak se dát do holportu s Ruskem, které je v podstatně větší p....., a to jak po stránce hospodářské, tak i "muslimské" (je to stát s největším procentem muslimů, jediný stát, jehož hlava státu otvírá v hlavním městě mešity, a zároveň jediný stát v Evropě, na jehož části území se provozuje Šaria).Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      08:56 06.11.2020

      3RMO Omyl. To co jste napsal je klasické zjednodušování problému nebo lépe řečeno alibistické omlouvání své nenávisti k truhým. Terorizmus nebo spíše zločinnost jako taková nemá ...Zobrazit celý příspěvek

      3RMO
      Omyl. To co jste napsal je klasické zjednodušování problému nebo lépe řečeno alibistické omlouvání své nenávisti k truhým.
      Terorizmus nebo spíše zločinnost jako taková nemá nic společného s migrací.
      Myslíte si, že teroristické útoky na západě jsou reálně něco nového? Nejsou jen je tam každou chvílí dělá někdo jiný. Kdysi teroristické útoky na západě hojně praktikovali různé nacionální separatistické spolky a různí levicoví radikálové a podobní dementi.
      To znamená, terorizmus je problém společnosti a toho, že se společnost začne radikalizovat pod nějakou záminkou. Ano Islámský radikalizmus je nyní asi ten nejnebezpečnější, protože je globální a různé radikální islámské skupiny mají vliv na mladé lidi po celém světě. Tohle je ta hrozba.
      Ale lidé to pochopí možná ve chvíli kdy si uvědomí, že zločin (jakýkoli zločin) je společenský problém nikoli kulturní problém.
      Ono totiž ta hysterie kolem migrantů a ta vaše rétorika "nepříjmeme ani jednoho aby jsme byly v bezpečí, nedokázala zabránit tomu aby jeden blázen v Ostravě nevystřílel čekárnu ve Fakultní nemocnici a nezabil tam 4 lidi.
      Takže jak budeme řešit tuhle problematiku? Vyřváváním hesel Čechy v České republice nechceme?Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      13:58 06.11.2020

      Co se týká migrantů pak tady všichni předvádíte právě onu mnou zmiňovanou servilnost: "Přitom tohle Pyrrhovo vítězství bylo akorát tak k tomu, že jsme nemuseli přijmout nějakou ...Zobrazit celý příspěvek

      Co se týká migrantů pak tady všichni předvádíte právě onu mnou zmiňovanou servilnost:
      "Přitom tohle Pyrrhovo vítězství bylo akorát tak k tomu, že jsme nemuseli přijmout nějakou blbou stovku migrantů, který bysme si sami vybrali a který by z 70% stejně do měsíce všichni zdrhli do Německa nebo jinam."
      Laci předvádí typicky "České řešení" Nějak to na oko splnit, hlavně, aby jsme si to u Němců nerozházeli...

      " Jo, Tvoje reakce je typická. Místo, co bys bez emocí hledal, která zahraniční politika je pro ČR nejvýhodnější, tak na just, abys nebyl servilní, se stavět Německu na zadní..."
      Logiku, zkus si znovu a bez emocí přečíst můj komentář. Možná pak zjistíš, že předvádíš přesně to, o čem píšu. Černobílý přístup. Pokud nechci do puntíku plnit Německou vůli, ikdyby to byla sebevětší blbost, pak to znamená, že se jim stavím na zadní. Ostatně už jenom použití spojení "tak na just, abys nebyl servilní, se stavět Německu na zadní..." ukazuje, že Německá vůle je pro tebe posvátná. To je právě ten přístup, který kritizuju, úplně stejně jako jeho opak, který tady předvádějí všelijací rádobyvlastenci, kteří sou"asné Německo dávají na roveň tomu nacistickému. Rozumný přístup, tedy spolupráci a rozvoj dobrých vztahů, ale s asertivním vystupováním bez sebeponižování a podlézání mi chybí. Maďaři i Poláci tohle zvládají líp.Skrýt celý příspěvek

     • logik
      15:36 06.11.2020

      Torong: "...Černobílý přístup" Nikoli. Černobílý přístup přímo dýchá z Tvého komentáře, kdy vidíš jen nevýhody našeho vztahu s Německem, ale naprosto ignoruješ výhody, a některé ...Zobrazit celý příspěvek

      Torong:
      "...Černobílý přístup"
      Nikoli. Černobílý přístup přímo dýchá z Tvého komentáře, kdy vidíš jen nevýhody našeho vztahu s Německem, ale naprosto ignoruješ výhody, a některé Tvé argumenty jsou hodně překroucené, takže celej Tvuj příspěvek, ač se tváří "objektivně nečernobíle" je jeden velkej hejt na Německo.

      - Např. dvojí kvalita zboží není problém našeho zahraničněpolitického vztahu k německu. Je to čistě problém toho, co zdejší zákazníci akceptují, co jim naše firmy nabídnou atd. To, že se v ČR prodávaj šunky vyrobený z rozemletých kopit za cenu v německu prodávané kvalitní šunky není problém Německa, není to problém ani naší politiky vůči německu, ale toho, že české Kostelecké uzeniny vyrábějí co vyrábějí, a čeští zákazníci to kupují....

      - To, že vyrábíme za nižší ceny? A jak si představuješ, že bychom měli mít stejné ceny??? Proč by pak jako Německo dováželo od nás, když tam navíc musí řešit tlumočení, jinou legislativu (ač EU hodně pomáhá, přecijenom je jednodušší vyrábět doma) a kurzové riziko? Nebo chceš říct, že umíme vyrábět produktivnějc, než Němci, takže je nižší cena opodstatněná?

      V realitě je to tak, že německem vlastněné firmy (např. Škodovka) zpravidla nabízejí významně nadstatndardní platy v daném oboru v ČR, a tedy významně přispívají k růstu životní úrovně v celém ČR. To je jednoznačně měřitelný efekt, z kterého ČR podstatně profituje. Oproti tomu Tvá kritika, že děláme někomu "podržtažku" je čistě pocitová dojmologie.

      V ČR existují továrny, které nás "vysávají jako montovny bez přidané hodnoty", ale kupodivu to vůbec nejsou Německé firmy, ale např. FoxCon v Kutné hoře, v porovnání se Škodovkou je daleko větší montovna další automobilka v TPC atd... Takže jestli někomu děláme podržtažku, tak vůbec ne Německu.Skrýt celý příspěvek

    • Torong
     13:18 06.11.2020

     Cervus a Laci: Částečně jsme se asi špatně pochopili. Co se týká konkrétně zakázky na BVP a v článku zmiňované možnosti nakoupit Polský Borsuk, pak můj názor je Borsuk nebrat. Není ...Zobrazit celý příspěvek

     Cervus a Laci:
     Částečně jsme se asi špatně pochopili. Co se týká konkrétně zakázky na BVP a v článku zmiňované možnosti nakoupit Polský Borsuk, pak můj názor je Borsuk nebrat. Není to typ jaký AČR požaduje, zavedení by bylo kdoví kdy atd. Případný politický zisk by byl nepodstatný. Naopak "fandím" Lynxu, jednak protože je technicky velmi dobrý a jednak si myslí m, že Strnad by nemusel získat všechno. Politický zisk z takové zakázky opět nijak významný neočekávám. Němci nás opravdu nebudou brát jak míň "východní", protože koupíme pár obrněnců.Skrýt celý příspěvek

     • CerVus
      16:18 06.11.2020

      Já jsem ale tady vůbec neřešil BVP. Za mě by ČR měla nakupovat výzbroj v Evropě s ohledem na co největší kompatibilitu se státy v okolí a co největší přínos pro náš průmysl. V tom ...Zobrazit celý příspěvek

      Já jsem ale tady vůbec neřešil BVP. Za mě by ČR měla nakupovat výzbroj v Evropě s ohledem na co největší kompatibilitu se státy v okolí a co největší přínos pro náš průmysl.
      V tom příspěvku mi šlo o naše klasické Čecháčkovství, kdy bereme vše kladné ze západu jako samozřejmost, ale jakmile se máme na něčem byť jen minimálně podílet, tak se necháme populisty a nepřátelskými státy nabudit pomalu na válku.
      Islámský radikalismus je zlo, ale musíme si uvědomit, že i ti muslimové, kteří do Francie kdysi utekli, jí přijali jako svůj domov a bojovali za ní. Jen se nevzdali všech svých tradic. Což obecně není problém, provázání kultur a jejich obohacování se dělo po tisíce let a vždy to celek jako takový posunulo. Problém tam je, že západní společnost ve své honbě za humanismus, ekonomický zisk a občanská práva přehlížela riziko radikalizace potomků přistěhovalců vinou v podstatě hybridních válek vedených z náboženských center, placených nepřátelskými režimy ze Středního východu a umožnilo na svém území setrvání lidí, kteří podněcovali k nenávisti k našemu zřízení.Skrýt celý příspěvek

 • Miroslav
  14:16 04.11.2020

  Celý problém českých a slovenských BVP spočíva v dvoch zásadných rovinách: 1/ Česko ani Slovensko nemá dostatok zdrojov na plnohodnotné prezbrojenie na moderné BVP 2/ Česko aj ...Zobrazit celý příspěvek

  Celý problém českých a slovenských BVP spočíva v dvoch zásadných rovinách:

  1/ Česko ani Slovensko nemá dostatok zdrojov na plnohodnotné prezbrojenie na moderné BVP
  2/ Česko aj Slovensko majú sklady si stovkami BVP ktoré ju ľúto niekomu vyhodiť. Len Slovensko má cca 600 BVP-1/2 rôznych verzií. To samozrejme vždy niekomu bude vŕtať v hlave ako to využiť aby sa nemusel kupovať malý počet nových za ťažké peniaze

  Kým tie skladové mašiny úplne nezhnujú, tak to bude vždy brzdiť nákup novýchSkrýt celý příspěvek

  • satai
   15:10 04.11.2020

   2) Nastesti v CR plati jenom pro obcasne posahane nazory v diskusich.

   2) Nastesti v CR plati jenom pro obcasne posahane nazory v diskusich.

   • Miroslav
    16:07 04.11.2020

    Je to dedičstvo bývalého režimu. Pretože sa to vyrábalo v CS a nasekalo sa toho na stovky aj na sklady, tak teraz nevieme čo s tým. Ťažko totiž presvedčíš verejnosť a politikov, že ...Zobrazit celý příspěvek

    Je to dedičstvo bývalého režimu. Pretože sa to vyrábalo v CS a nasekalo sa toho na stovky aj na sklady, tak teraz nevieme čo s tým. Ťažko totiž presvedčíš verejnosť a politikov, že treba kúpiť 200 nových za 2 miliardy keď máš v sklade 600 iných. Tak to proste je, bez ohľadu na to, na ktorom názorovom brehu stojíš.Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     18:03 04.11.2020

     600ks BVP1/2 je hausnumero, ve skutecnosti jich OSSR maji kolem 150ks. A proc je vymenit ? Asi ze stejneho duvodu proc vymenit PV3S. Jsou to stare strepy.

     600ks BVP1/2 je hausnumero, ve skutecnosti jich OSSR maji kolem 150ks. A proc je vymenit ? Asi ze stejneho duvodu proc vymenit PV3S. Jsou to stare strepy.

     • Miroslav
      18:14 04.11.2020

      Ja som si tie počty nevycucal z prstu: OS SR vykazujú vo výzbroji: BVP-1 – 308 ks BVP-2 – 91 ks BVP-M - 17 ks BPsV – 71 ks OT-90 – 205 Reálne v prevádzke by malo byť cca 150 ...Zobrazit celý příspěvek

      Ja som si tie počty nevycucal z prstu: OS SR vykazujú vo výzbroji:

      BVP-1 – 308 ks
      BVP-2 – 91 ks
      BVP-M - 17 ks
      BPsV – 71 ks
      OT-90 – 205

      Reálne v prevádzke by malo byť cca 150 mašin, zvyšok po skladoch.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      20:57 04.11.2020

      Ten seznam je mozna vychozi stav z 1993 (krome BVP-M). Uz to ze tam mas kompletni Svatavy v puvodnim poctu a soucasne BVP-M, ktere vznikly jejich modernizaci neni spravne.

      Ten seznam je mozna vychozi stav z 1993 (krome BVP-M). Uz to ze tam mas kompletni Svatavy v puvodnim poctu a soucasne BVP-M, ktere vznikly jejich modernizaci neni spravne.

     • Miroslav
      21:17 04.11.2020

      Je to stav k roku 2015 tak, ako ho zverejnilo MO SR. BPsV podľa toho zoznamu je spolu 71 ks a z toho 18 ks je v štandarde BPsVI. Aj to je tam uvedené

      Je to stav k roku 2015 tak, ako ho zverejnilo MO SR. BPsV podľa toho zoznamu je spolu 71 ks a z toho 18 ks je v štandarde BPsVI. Aj to je tam uvedené

     • Miroslav
      00:15 05.11.2020

      Mimochodom, Turru dostalo celkom 35 vozov. 18 ks BPsVI + 17 ks BVP-M

      Mimochodom, Turru dostalo celkom 35 vozov. 18 ks BPsVI + 17 ks BVP-M

    • skelet
     18:09 04.11.2020

     No zatím se škrty v rozpočtu podařilo uhájit. Takže zatím všichni berou stávající BVP jako vraky. Na Slovensku je to možná jinak.

     No zatím se škrty v rozpočtu podařilo uhájit. Takže zatím všichni berou stávající BVP jako vraky. Na Slovensku je to možná jinak.

     • Miroslav
      18:24 04.11.2020

      Osobne som presvedčený, že pri takom množstve podvozkov ktoré máme sa bude modernizovať. Otázkou ostáva len počet a ako hlboko sa to prekope

      Osobne som presvedčený, že pri takom množstve podvozkov ktoré máme sa bude modernizovať. Otázkou ostáva len počet a ako hlboko sa to prekope

     • skelet
      18:38 04.11.2020

      Vy asi ano. My doufejme ne.

      Vy asi ano. My doufejme ne.

    • krllo
     19:28 04.11.2020

     První republiky ? :-))

     První republiky ? :-))

 • Rase
  12:44 04.11.2020

  Všechny státy V4 mají vlastní požadavky na nové BVP, to jak vojenské, tak i ekonomické. Klidně tak může mít každý stát úplně jiné vozidlo. Poláci si staví vlastní plavbyschopné ...Zobrazit celý příspěvek

  Všechny státy V4 mají vlastní požadavky na nové BVP, to jak vojenské, tak i ekonomické. Klidně tak může mít každý stát úplně jiné vozidlo. Poláci si staví vlastní plavbyschopné BVP, na jehož vývoji plně zužitkovávají všechny technologie co mají (nová bezosádková věž atd.). Nutno zmínit, že jich potřebují opravdu hodně, tedy za poměrně nízkou cenu. Slováci asi budou chtít rovněž plavbyschopné vozidlo a bude se argumentovat úplně stejně jako s plavbyschopností i KBVP. Maďarsko a AČR má v podstatě hodně podobné požadavky, ale neprobíhá zde vůbec žádná komunikace s formulováním požadavků a celkově neumíme provádět společné nákupy (teď už je pozdě). Problém ČR je v tom, že MO si způsob "tendru" vymyslelo tak "blbě", že se výběr neskutečně vleče a je docela chaotický. Tedy se snadno něco zadrhne (jako teď). Docela si říkám, zda to tak není postavené schválně.

  ps. moc nechápu, proč se tady motá Wolfdog, který ani sám výrobce nemíní vyrábět a prakticky jde o mrtvý projekt. Spekulovat se o něm dalo před několika lety, dnes už ne.Skrýt celý příspěvek

  • zdeno
   14:04 04.11.2020

   souhlasím, poláci potřebují plovoucí vozidlo a tanky (nevím jak teť, ale u nás se násilný přechod vodního toku reálně cvičil asi před 35 lety), my bychom chtěli něco co nahradí BVP ...Zobrazit celý příspěvek

   souhlasím, poláci potřebují plovoucí vozidlo a tanky (nevím jak teť, ale u nás se násilný přechod vodního toku reálně cvičil asi před 35 lety), my bychom chtěli něco co nahradí BVP i tanky - to je vždy nějaký kompromis, z ekonomického hlediska by měla smysl spolupráce s maďary a slováky, Bvp1 a 2 a jejich modernizace jsou vozidla pro jinou taktiku než v současnosti používáme.Skrýt celý příspěvek

   • Rase
    22:33 04.11.2020

    Mno Maďaři už mají jasno a nad Slováky visí velký otazník. Přeci jen tam není ani jisté, zda koupí kolové transportéry, nebo pásová BVP a i zde je otázkou kolik, ...Zobrazit celý příspěvek

    Mno Maďaři už mají jasno a nad Slováky visí velký otazník. Přeci jen tam není ani jisté, zda koupí kolové transportéry, nebo pásová BVP a i zde je otázkou kolik, plovoucí/neplovoucí atd. Nutno přidat, že pokud budou chtít bezosádkovou věž (viz Turra 30), tak nepotřebují tak velkou korbu jako musí mít vozidlo pro ČR a Maďarsko (při stejném počtu výsadku). Na Slovensku je to snad ještě víc zamotanější než u nás mno.Skrýt celý příspěvek

    • Arthur
     23:06 04.11.2020

     Domnievam sa, že toto volebné obdobie tak zakceleruje čo sa týka modernizácie OSSR, že v mnohom dobehneme ba aj predbehneme "večných obstarávateľov", ktorí sú závislí na piatej ...Zobrazit celý příspěvek

     Domnievam sa, že toto volebné obdobie tak zakceleruje čo sa týka modernizácie OSSR, že v mnohom dobehneme ba aj predbehneme "večných obstarávateľov", ktorí sú závislí na piatej kolóne...

     HLAVNÉ PROJEKTY POZEMNÝCH SÍL
     Priority:
     •ShH ZUZANA 2
     •BOV 8x8
     •Nový Tank
     •Modernizácia BPsV (BVP-M1)
     •Pásové BOV

     zdroj: https://www.mosr.sk/data/files... Skrýt celý příspěvek

     • Rase
      22:07 05.11.2020

      Hodně bych vám přál co nejvíc dotažených tendrů.

      Hodně bych vám přál co nejvíc dotažených tendrů.

 • Tango23
  12:33 04.11.2020

  Váhání i rychlá reakce mají vždy své výhody i nevýhody. Na jednu stranu jsme u Lynxe ztratili určitou výhodu prvního referenčního zákazníka v regionu a případných "vylepšených" ...Zobrazit celý příspěvek

  Váhání i rychlá reakce mají vždy své výhody i nevýhody.
  Na jednu stranu jsme u Lynxe ztratili určitou výhodu prvního referenčního zákazníka v regionu a případných "vylepšených" podmínek a stojíme případně až druzí v řadě.
  Na druhou stranu, některé vlády mohou později měnit počty zakoupených kusů a nabídnout "výhodně" přebytečnou kapacitu svých projektů druhým stranám, s vlastní výhodou potřebných finančních injekcí takových akvizic, v přídě rozpočtových škrtů.
  Ale v takovém případě by specifikace zřejmě těžko sedla přímo našim požadavkům, což samozřejmě znamená další výdaje.
  Každopádně není nikomu co závidět. Tak jako tak ve výsledku bude značná část vždy proti výslednému řešení a bude na armádě s politiky, aby si to obhájili. Uvidíme jak do situace promluví kapitáni domácího průmyslu a vcelku pacifisticky naladěná společnost :)Skrýt celý příspěvek

 • JaHoDa
  12:27 04.11.2020

  Ministerstvo obrany České republiky zaslalo žádost o informace v roce 2016...Píše se ale rok 2020 a Praha stále nevybrala nové BVP. vs V roce 2019 maďarská média uvedla, že ...Zobrazit celý příspěvek

  Ministerstvo obrany České republiky zaslalo žádost o informace v roce 2016...Píše se ale rok 2020 a Praha stále nevybrala nové BVP.

  vs

  V roce 2019 maďarská média uvedla, že maďarské ozbrojené síly koupí asi 200 pásových BVP...K všeobecnému překvapení v srpnu tohoto roku Maďaři vybrali Lynx KF41.

  4 roky bez konce vs 1 rok. Tyto rozdíly nikdy nepochopím.Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   12:38 04.11.2020

   Protože nejeli otevřeným výběrovým řízením. Ovšem o tom že Maďarsko vybírá BVP se vědělo taky roky, akorát to bylo všechno držené pod pokličkou. Jeden čas se spekulovalo o Pumě ...Zobrazit celý příspěvek

   Protože nejeli otevřeným výběrovým řízením. Ovšem o tom že Maďarsko vybírá BVP se vědělo taky roky, akorát to bylo všechno držené pod pokličkou. Jeden čas se spekulovalo o Pumě potom o tureckém IFV.Skrýt celý příspěvek

   • JaHoDa
    14:00 04.11.2020

    Takže to děláme správně ?

    Takže to děláme správně ?

    • Scotty
     14:07 04.11.2020

     Jen jsme zvolili jinou cestu. Delší a složitější ze která může teoreticky přinést nižší cenu. Teoreticky. Ovšem nedokáži si představit v naší zemi že by MO zadalo zakázku za 50 ...Zobrazit celý příspěvek

     Jen jsme zvolili jinou cestu. Delší a složitější ze která může teoreticky přinést nižší cenu. Teoreticky. Ovšem nedokáži si představit v naší zemi že by MO zadalo zakázku za 50 miliard na přímo. To by bylo politicky neobhajitelné. Nejsme křesťanské samoděržaví jako Maďarsko.Skrýt celý příspěvek

  • Rase
   12:53 04.11.2020

   Maďaři byli docela aktivní a účastnili se všech možných ukázek a výběrových řízení, tedy docela rychle si udělali obrázek o možnostech jednotlivých vozidel. Vzhledem k velkým ...Zobrazit celý příspěvek

   Maďaři byli docela aktivní a účastnili se všech možných ukázek a výběrových řízení, tedy docela rychle si udělali obrázek o možnostech jednotlivých vozidel. Vzhledem k velkým vazbám na německý zbrojní průmysl (a zájem o fungování Bundeswehru) se dalo čekat, že si vyberou vozidlo právě od nich. Tedy Puma, Lynx nebo G5 od FFG. Patrně ze srovnání těchto vozidel si vybrali jako ideální Lynx. Udělali to bez nějakého dlouhého výběru, přešlapování a zbytečného překoumávání. Rozhodně ale neudělali špatně a myslím že i velmi dobře vědí co koupili. Nepodceňoval bych ani chování Rheinmetallu v Austrálii a USA.Skrýt celý příspěvek

 • Scotty
  11:49 04.11.2020

  Hlavně náš tendr požaduje výrobu ve VOP CZ. Pochybuji že by Poláci byli ochotní na něco takového přistoupit. Z Polska by to byl čistý nákup verze o které se zatím jen spekuluje. To ...Zobrazit celý příspěvek

  Hlavně náš tendr požaduje výrobu ve VOP CZ. Pochybuji že by Poláci byli ochotní na něco takového přistoupit. Z Polska by to byl čistý nákup verze o které se zatím jen spekuluje. To opravdu není nejlepší nápad.Skrýt celý příspěvek

 • satai
  11:38 04.11.2020

  Proc se do toho vubec ta polska varianta mota? Je mimo technicky (Polaci proste maji uplne jine pozadavky, nez jsou ty nase) a kamaradeni zrovna s Polskym katolbanem take neni ...Zobrazit celý příspěvek

  Proc se do toho vubec ta polska varianta mota? Je mimo technicky (Polaci proste maji uplne jine pozadavky, nez jsou ty nase) a kamaradeni zrovna s Polskym katolbanem take neni politicky nejak chytry tah.Skrýt celý příspěvek

  • satai
   11:39 04.11.2020

   Nemluve o tom, ze by se tim nesmyslne protahlo obdobi, kdy budeme cekat na nahradu nevyhovujicich BVP.

   Nemluve o tom, ze by se tim nesmyslne protahlo obdobi, kdy budeme cekat na nahradu nevyhovujicich BVP.

   • darkstyle
    17:45 04.11.2020

    Nezmyselne predĺžila doba pri vybraní Poľskej varianty? Veď majú začať vyrábať v roku 2023-2024.. a budú mať 20-40ks ročne voľnú kapacitu ako naznačuje článok.. Dosť na to, aby ...Zobrazit celý příspěvek

    Nezmyselne predĺžila doba pri vybraní Poľskej varianty?

    Veď majú začať vyrábať v roku 2023-2024.. a budú mať 20-40ks ročne voľnú kapacitu ako naznačuje článok..
    Dosť na to, aby ste si stihli vyrobiť linku..

    Nevýhoda je nižšie pancerovanie..
    Podľa mňa je nám plavby schopnosť na dve veci, max využiteľná na východe krajiny.. ja by som to neobetoval za Armor..Skrýt celý příspěvek

  • skelet
   11:44 04.11.2020

   ze sousedů se musí ČR přátelit především s Polskem a Německem. A to bez ohledu kdo tam zrovna vládne.

   ze sousedů se musí ČR přátelit především s Polskem a Německem. A to bez ohledu kdo tam zrovna vládne.

   • Scotty
    11:53 04.11.2020

    Tak v případě BVP nemá o Polácích žádnou cenu uvažovat. Oni podřídili vše plavbyschopnosti a myslím že je to velká chyba.

    Tak v případě BVP nemá o Polácích žádnou cenu uvažovat. Oni podřídili vše plavbyschopnosti a myslím že je to velká chyba.

    • Torong
     12:09 04.11.2020

     Ne to nemá. Netušil jsem, že Poláci pojali nové BVP takto. Žil jsem v představě, že je to něco jako "Anders 2.0"...

     Ne to nemá. Netušil jsem, že Poláci pojali nové BVP takto. Žil jsem v představě, že je to něco jako "Anders 2.0"...

    • skelet
     12:19 04.11.2020

     mluvil jsem obecně, a to především o politické stránce věci.
     S tím, že jejich vyvíjené BVP nemá extra co nabídnout souhlasím.

     mluvil jsem obecně, a to především o politické stránce věci.
     S tím, že jejich vyvíjené BVP nemá extra co nabídnout souhlasím.

     • Scotty
      12:39 04.11.2020

      Z politického pohledu se německý dodavatel přímo nabízí.

      Z politického pohledu se německý dodavatel přímo nabízí.

     • skelet
      12:48 04.11.2020

      stran BVP je německá nabídka politicky nejvýhodnější.

      stran BVP je německá nabídka politicky nejvýhodnější.

     • Rase
      13:03 04.11.2020

      Politicky rozhodně německá nabídka. Nepodceňoval bych ale ani ostatní nabídky, jelikož hodnotit se budou i jiné aspekty. Když budu brát, že technicky jsou vozidla dost srovnatelná, ...Zobrazit celý příspěvek

      Politicky rozhodně německá nabídka. Nepodceňoval bych ale ani ostatní nabídky, jelikož hodnotit se budou i jiné aspekty. Když budu brát, že technicky jsou vozidla dost srovnatelná, tak BAE asi hodně půjde na cenu a GDELS zase na kontakty získané ještě s Pandury. Celé to bude ještě hodně zamotané a výběrové komisi moc nezávidím. Tedy pokud už není vítěz jasný a všechna ta omáčka kolem bude jen pro média.Skrýt celý příspěvek

    • otecko
     15:27 04.11.2020

     Co jsem četl, nebudou všechny Boršuky plavbyschopné, budou je mít ve dvou variantách, jedna lehčí-pro možnou plavbu a druhá těžká cca 41 tun. Asi si také uvědomili, že ...Zobrazit celý příspěvek

     Co jsem četl, nebudou všechny Boršuky plavbyschopné, budou je mít ve dvou variantách, jedna lehčí-pro možnou plavbu a druhá těžká cca 41 tun. Asi si také uvědomili, že plavbyschopnost znamená nižší ochranu posádky.Skrýt celý příspěvek

   • Nesher
    15:22 04.11.2020

    No vzhledem k tomu, že oba státy spolu vedou permanentní kulturní válku (přičemž polská strana mi v tomto ohledu přijde podstatně méně přívětivá), tak si budeme muset vybrat. A ...Zobrazit celý příspěvek

    No vzhledem k tomu, že oba státy spolu vedou permanentní kulturní válku (přičemž polská strana mi v tomto ohledu přijde podstatně méně přívětivá), tak si budeme muset vybrat. A vzhledem k tomu, že je celkem zřejmé kde realizujeme větší část businessu, tak ten výběr nebude zase tak těžký.Skrýt celý příspěvek

    • skelet
     17:05 04.11.2020

     Vybrat si je to nejpohodlnější, ale taky zároveň nejblbější, neb se ti to může vymstít. Zahraniční politika není knižní klub, že s někým nebudem mluvit, protože nemluví s tím či ...Zobrazit celý příspěvek

     Vybrat si je to nejpohodlnější, ale taky zároveň nejblbější, neb se ti to může vymstít. Zahraniční politika není knižní klub, že s někým nebudem mluvit, protože nemluví s tím či oním. My musíme prostě laborovat mezi oběma státy. Dokud to půjde.Skrýt celý příspěvek

     • satai
      17:28 04.11.2020

      Po Polsku nechceme nic jiného, než aby stálo mezi námi a Ruskem.

      Po Polsku nechceme nic jiného, než aby stálo mezi námi a Ruskem.

     • skelet
      18:04 04.11.2020

      A proto s nima potřebujeme mít dobré vztahy. Jinak zjistíme , že jsme na tom jako v 38.

      A proto s nima potřebujeme mít dobré vztahy. Jinak zjistíme , že jsme na tom jako v 38.

     • Nesher
      18:44 04.11.2020

      Právě že zahraniční politika není knižní klub, tak si budeme muset vybrat. Jestli se nám to libí, nebo ne nelíbí je zcela fuk. Prostě to tak je. Ano, mís PL dobré vztahy je fajn, ...Zobrazit celý příspěvek

      Právě že zahraniční politika není knižní klub, tak si budeme muset vybrat. Jestli se nám to libí, nebo ne nelíbí je zcela fuk. Prostě to tak je. Ano, mís PL dobré vztahy je fajn, ale když budeme postaveni před volbu "volíš Losnu nebo Mažňáka", tak to rozhodování nebude zase tak těžké.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      19:15 04.11.2020

      Oba mluvíme vlastně o tom samém. Až si budeme muset vybrat, tak volba bude (zatím) jednoduchá . Já se spíš děsím přílišného aktivismu některých lidí.

      Oba mluvíme vlastně o tom samém. Až si budeme muset vybrat, tak volba bude (zatím) jednoduchá . Já se spíš děsím přílišného aktivismu některých lidí.

     • Torong
      20:08 04.11.2020

      "Po Polsku nechceme nic jiného, než aby stálo mezi námi a Ruskem." Jasně, aby někdo udělal tu špinavou práci za nás, aby jsme se neumazali. A jseš si OPRAVDU jistý, že nás v ...Zobrazit celý příspěvek

      "Po Polsku nechceme nic jiného, než aby stálo mezi námi a Ruskem."

      Jasně, aby někdo udělal tu špinavou práci za nás, aby jsme se neumazali. A jseš si OPRAVDU jistý, že nás v Paříži a Berlíně nevidí stejně jako ty vidíš Poláky? Já si tak jistý nejsem.Skrýt celý příspěvek

     • Mortles
      04:57 05.11.2020

      Myslím si, že by bylo dobré se snažit Polákům dokázat, že až půjde do tuhého, budeme stát s nimi, třeba ve formě cvičení, které se tady před pár lety navrhovalo ve článku. Můj ...Zobrazit celý příspěvek

      Myslím si, že by bylo dobré se snažit Polákům dokázat, že až půjde do tuhého, budeme stát s nimi, třeba ve formě cvičení, které se tady před pár lety navrhovalo ve článku. Můj osobní, nebo snad vládní/celostátní, názor na právo na potrat či dělby moci v Polsku musí v tomto ohledu zůstat stranou. Některé věci se nám nemusí líbit, ale na jiných musí být vidět stoprocentní shoda.

      Co se nákupu techniky týče, nemám ponětí, jaký postup by byl nejlepší, teď je už asi příliš pozdě na to se něco snažit zařizovat dohromady.Skrýt celý příspěvek

     • satai
      14:00 05.11.2020

      Ja jsem rozhodne pro to Polsku ukazat, ze az pujde do tuheho, tak nase tezka brigada a dalsi jednotky budou po jejich boku... ...ale... ...to je neco uplne jineho nez honit ...Zobrazit celý příspěvek

      Ja jsem rozhodne pro to Polsku ukazat, ze az pujde do tuheho, tak nase tezka brigada a dalsi jednotky budou po jejich boku...
      ...ale...
      ...to je neco uplne jineho nez honit nesmyslne politicke body nejakym programem, jako je pristoupit na jejich IFV, ktere se nam naprosto nehodi.

      Osobne moc fanda vyberu techniky pro politicke body nejsem (at je reseni co nejlepsi, nejlevnejsi a nejperspektivnejsi. Dokud neni z Ruska nebo Ciny, tak je mi jedno, zda od spojence nebo trebas z neutralniho Svedska). Ale kdyby se to tak melo stat, tak rozhodne ne pro politicke body u Polaku, ktere nam jsou uplne k nicemu.Skrýt celý příspěvek

  • Torong
   12:07 04.11.2020

   Politicky je to naopak velmi dobrý tah. Prohlubovat spolupráci s Polskem, Slovenskem, Maďarskem, Rumunskem a Bulharskem, s orientací na USA. Francii a Německu se to pochopitelně ...Zobrazit celý příspěvek

   Politicky je to naopak velmi dobrý tah. Prohlubovat spolupráci s Polskem, Slovenskem, Maďarskem, Rumunskem a Bulharskem, s orientací na USA. Francii a Německu se to pochopitelně líbit nebude. Pokud nechceme jen tupě přebírat to co vyhovuje dvojici FR/DE nebo být Ruskou gubernií (přičemž i nové "rozdělení sfér vlivu" mezi Ruskem FR/DE je reálná možnost), bude muset vzniknout něco jako Rakousko-Uhersko. Nějaký Středoevroský útvar, který zohlední kulturní rozdíly mezi západní, střední a východní Evropou.Skrýt celý příspěvek

   • Laci
    16:59 04.11.2020

    Háló, pane pračlověk! Dobré ráno :) Vítejte v roce 2020 a pro Vaší informaci Vám oznamuji, že Mnichovská dohoda (a následná československá neochota se bránit) už je jaksi téměř 100 ...Zobrazit celý příspěvek

    Háló, pane pračlověk! Dobré ráno :)
    Vítejte v roce 2020 a pro Vaší informaci Vám oznamuji, že Mnichovská dohoda (a následná československá neochota se bránit) už je jaksi téměř 100 let na námi :DSkrýt celý příspěvek

    • skelet
     18:12 04.11.2020

     Jj, není super. Se bránit po celé délce hranice? :))

     Jj, není super. Se bránit po celé délce hranice? :))

    • Torong
     21:04 04.11.2020

     Dobrý den pane moderní člověk! Jsi si jistý, že dějiny skončily 1.5.2004? A od té doby už bude na věky věků vše jen krásně sluníčkové a všichni se na sebe budou jenom usmívat? ...Zobrazit celý příspěvek

     Dobrý den pane moderní člověk! Jsi si jistý, že dějiny skončily 1.5.2004? A od té doby už bude na věky věků vše jen krásně sluníčkové a všichni se na sebe budou jenom usmívat? Opravdu nevidíš ten rozdíl mezi EU v roce 2004 a dnes? Jaká je jen tak mimochodem zahraniční politika EU? Ví to vůbec někdo? Jak EU reaguje na to co se děje u její jížní hranice tedy v Libyi? Jak reaguje na ohrožení jejího člena - Řecka - ze strany Turecka?
     Žádná společná zahraniční politika EU neexistuje. Existují pouze zájmy jednotlivých států. A Francii ani Německo Rusko nijak netrápí - mezi Ruskem a nimi jsou právě státy Střední Evropy....Skrýt celý příspěvek

 • lemkin
  11:26 04.11.2020

  Tak si říkám, jestli by česko slovenský Wolfdog, byl vhodným projektem. Peníze se tak nějak otočí doma. Kvalit min. Borsugu by to jistě dosáhlo tak jako tak.

  Tak si říkám, jestli by česko slovenský Wolfdog, byl vhodným projektem. Peníze se tak nějak otočí doma. Kvalit min. Borsugu by to jistě dosáhlo tak jako tak.

  • Scotty
   11:55 04.11.2020

   Možná "kvalit" Borsuku, ale za cenu Pumy. Nesmysl.

   Možná "kvalit" Borsuku, ale za cenu Pumy. Nesmysl.

  • CerVus
   12:07 04.11.2020

   Skončilo by to jako T72 nebo Alca. ČS kostra naplněná těžce zaplacenými zahraničními technologiemi s minimální šancí na průběžné vylepšení.

   Skončilo by to jako T72 nebo Alca. ČS kostra naplněná těžce zaplacenými zahraničními technologiemi s minimální šancí na průběžné vylepšení.

   • krllo
    19:32 04.11.2020

    L 159 bylo moc a na cizí trhy nás Západ nepustil. To je celé.

    L 159 bylo moc a na cizí trhy nás Západ nepustil. To je celé.

    • Scotty
     20:23 04.11.2020

     Moc co? A ten Západ co nás nikam nepustil, tak ten žije kde?

     Moc co? A ten Západ co nás nikam nepustil, tak ten žije kde?

    • Torong
     21:49 04.11.2020

     Ano? Ona neexistovala alternativa k systémům, o kterých konstruktéři dobře věděli, že podléhají schválení vládou USA k vývozu?

     Ano? Ona neexistovala alternativa k systémům, o kterých konstruktéři dobře věděli, že podléhají schválení vládou USA k vývozu?

     • CerVus
      19:42 05.11.2020

      Tak alternativa byla vždy. Stačilo zaťukat na dveře u IAI. Izraelci s tím nedělali nikdy takové drahoty. Stačí se podívat na kauzu Lavi - J-10. Největší problém Alcy byla snad ...Zobrazit celý příspěvek

      Tak alternativa byla vždy. Stačilo zaťukat na dveře u IAI. Izraelci s tím nedělali nikdy takové drahoty. Stačí se podívat na kauzu Lavi - J-10. Největší problém Alcy byla snad americká avionika a před jejím uplatněním jsme byli varováni.Skrýt celý příspěvek

  • Torong
   12:12 04.11.2020

   A vývojové náklady se rozpustí do 300 kusů? Skvělé. Tenhle typ "národní hrdosti" fakt nepochopím.

   A vývojové náklady se rozpustí do 300 kusů? Skvělé. Tenhle typ "národní hrdosti" fakt nepochopím.

   • TC82
    15:27 04.11.2020

    To neni o narodni hrdosti, to je z velke casti o zachovani/navyseni prumyslovych a vyvojovych kapacit. Nesmi to dopadnout jako CZUB ale dostat se do stavu kdy vsechno kupujeme ...Zobrazit celý příspěvek

    To neni o narodni hrdosti, to je z velke casti o zachovani/navyseni prumyslovych a vyvojovych kapacit.
    Nesmi to dopadnout jako CZUB ale dostat se do stavu kdy vsechno kupujeme venku nebo vyrabime dle dodanych "navodu" je cesta kterou nechceme jit.Skrýt celý příspěvek

    • CerVus
     16:49 04.11.2020

     A proto je důležité trvat na spoluúčasti domácího průmyslu. Vývoj unikátní techniky, která bude přes extrémní náklady a podprůměrnou finální kvalitu za hranicemi jen těžko hledat ...Zobrazit celý příspěvek

     A proto je důležité trvat na spoluúčasti domácího průmyslu.
     Vývoj unikátní techniky, která bude přes extrémní náklady a podprůměrnou finální kvalitu za hranicemi jen těžko hledat dalšího zákazníka není v našich možnostech. A V4 do toho nemá cenu tahat, ta slouží jen k politickým cílům.Skrýt celý příspěvek

     • krllo
      19:33 04.11.2020

      Domací průmysl to pak natře.

      Domací průmysl to pak natře.

     • Scotty
      21:18 04.11.2020

      krllo
      Natře komu?

      krllo
      Natře komu?

     • Kusa
      11:46 05.11.2020

      Scotty
      Tipnul bych si že natře barvou :-)

      Scotty
      Tipnul bych si že natře barvou :-)

     • Scotty
      13:32 05.11.2020

      Já myslel že kapitalistům z Wall Streetu.

      Já myslel že kapitalistům z Wall Streetu.

    • Torong
     21:47 04.11.2020

     Ne. To je POUZE o té tzv. národní hrdosti lidí, kteří si o sobě myslí, že jsou vlastenci. Bohužel nejsou vlastenci, ale ale zaslepenci, kteří navíc neumí počítat. Jak si ...Zobrazit celý příspěvek

     Ne. To je POUZE o té tzv. národní hrdosti lidí, kteří si o sobě myslí, že jsou vlastenci. Bohužel nejsou vlastenci, ale ale zaslepenci, kteří navíc neumí počítat.
     Jak si představuješ ten vývoj "domácího" BVP? Bude se vyvíjet všechno? Tedy podvozek, korba, motor, převodovka, věž, kanón, munice, PTŘS, senzory, systém řízení palby, software a každý jednotlivý detail? Protože pokud ne, pak stejně budeme na někom závislí. A takový kompletní vývoj je absolutně nereálný jak finančně tak časově. Neexistuje tady žádná tradice. Vývojáři by se museli učit doslova od nuly. Naprostý nesmysl. A pokud by mělo jít o "skládačku" z dostupných systémů, pak je lepší a levnější vzít už hotové a vyzkoušené řešení. Exportní šance jsou vzhledem k počtu dostupných BVP na trhu nulové, takže veškeré náklady by šly za námi. Ano, je nesmysl nakupovat náklaďáky MAN, když funguje Tatra. Stejně tak má smysl kupovat zbraňové systémy tak, aby mohly být na podvozku Tatra. S velkým sebezapřením a skřípěním zubů jsem schopný tolerovat nákupy zbraní od CZUB - je to zavedený výrobce, má dlouhodobě slušné know-how ve výrobě ručních zbraní a exportní úspěchy i bez armádních zakázek. Na druhou stranu Meopta. Ta umí dělat slušné lovecké puškohledy a dělá je už dlouho. Přesto to nestačí na to, aby dokázali dělat pořádnou vojenskou optiku na zbraně. Byl jsem loni v jejich stánku na dnech NATO. Ve srovnání s firmami jako je např. Trijicon je to parodie na optiku. Tohle nemá smysl podporovat.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...