Branná povinnost se nemění: Mýty o přísaze a odvodech

Foto: Voják Armády ČR. / Zdeněk Koza
Voják Armády ČR. / Zdeněk Koza

Vláda minulý měsíc schválila a předala parlamentu dva zákony z oblasti branné legislativy: Novelu branného zákona a zákona o zajišťování obrany České republiky a dalších souvisejících zákonů, a návrh zákona o vojácích v záloze. Především informace, že s novelou souvisí návrh na obnovení odvodů, vyvolal v části veřejnosti i médií diskusi hraničící s panikou.

Povinnost bránit vlast nebyla nikdy zrušena

Podobné emoce vyvolalo už dříve sdělení, že vláda začne novelu branného zákona projednávat. Člen generálního štábu Pavel Ťulák tehdy označil tisíce dotazů a obvinění, že armáda chystá "návrat k totalitě" za událost roku. Za pravdu mu dává snad nejrozšířenější mýtus, že v České republice dojde k obnovení základní vojenské služby: Nedojde.

Hlavní příčinou vzedmutých vášní je záměna dřívější podoby "vojny" a branné povinnosti. Zatímco první byla skutečně zrušena, branná povinnost nikoli. Právě skutečnost, že vláda projednávala novelu znamená, že se musí jednat o novelu zákona, který nikdy nebyl zrušen. V roce 2005 došlo rovněž k jeho novelizaci, ale branná povinnost občanů platí po celou dobu naší státnosti.

Občanů ve věku 18 - 60 let se branná povinnost týkala i v uplynulých desetiletích. Od roku 2005 se týká i žen, neboť zákon musí být v souladu s Ústavou ČR, která genderovou rovnost, tedy práva i povinnosti bez rozdílu pohlaví, zaručuje. Právě protesty a fámy, že vláda zahrnula ženy do branné povinnosti až nyní, je dokladem, že znění aktuálního zákona č. 585/2004 Sb. do povědomí veřejnosti neproniklo.

Ze sociologického hlediska je zajímavé sledovat, že negativně na brannou povinnost žen reagují zejména muži, kteří především na sociálních sítích argumentují představou o uplatnění žen v tradičních ženských rolích. Nicméně největší diskusi stran návrhu novely (tedy novely dříve novelizovaného zákona) jsou také nově navrhované odvody občanů v době dovršení 18 let věku. Reakce na jejich obnovení vypovídají o tom, že velká část veřejnosti nemá ani rámcovou představu, co odvod je.

Rozšíření odvodů v době míru

Především je nutné říci, že po odvodu nenásleduje ani odchod na cvičení a už vůbec ne nástup do kasáren. Povinnost dostavit se k odvodu je sice vymahatelná zákonem (v současné době se toto týká doby, kdy by byl vyhlášen stav ohrožení), nicméně se jedná o správní řízení, během kterého je posuzována osobnostní způsobilost občana vykonávat vojenskou službu. Zavedení odvodů s věkovou hranicí 18 let v době míru chce armáda získat přehled, kolik mladých lidí je schopno a ochotno vykonávat vojenskou službu.

Během odvodního řízení může občan výkon vojenské služby (tedy zařazení do ozbrojených složek) odmítnout. Nezbaví se tím ale branné povinnosti. Stane se odvedencem a v případě vyhlášení stavu ohrožení republiky by se na něj vztahovala zákonná pracovní povinnost beze zbraně. (Výjimku by pochopitelně nadále tvořily těhotné ženy a osoby pečující o malé děti). O konkrétní náplni pracovní povinnosti, například ve zdravotnictví nebo při strojírenské výrobě, by ale nerozhodovala armáda, nýbrž stát na základě aktuálních potřeb.

Diskusi nejen v laické veřejnosti, ale i mezi politiky, kteří se armádou zabývají dlouhodobě, budí rozsah a forma plánovaných odvodů . A s nimi spojené finanční a personální hledisko. Polemiku vzbuzuje zejména to, zda je nutné přímo od občanů zjišťovat údaje, které by mohly být dostupné z evidence obyvatelstva a také, zda se nebude jednat o příliš velký zásah do osobních údajů či pouhou "buzeraci". Tento názor vyplývá i z předpokladu, že občané mohou získat informace o platných zákonech sami.

Vzájemný vztah občanů a armády

Nicméně právě šířené fámy jsou dokladem, že informovanost občanů o aktuální branné povinnosti je nedostatečná. Je zřejmé, že stát nemůže zprostředkovat výklad každé vydané či novelizované právní normy. Jenže v případě branné povinnosti se jedná o jeden z největších zásahů do práv a povinnosti občanů, který by měl být vyjasněn osobním setkáním občana s představiteli armády. V době vyhlášení stavu ohrožení může armáda povolat občana jež má 18 let, ale ani Úmluva o právech dítěte nezapovídá projednávat možnosti nástupu do ozbrojených složek s nezletilcem (tedy bude možné jednat i s nezletilcem, jež dovrší v daném roce 18 let).

Ovšem i tak platí, že je člověk před dovršením 18 let dle zákona považován za dítě, a to je jako takové odkázáno na informace zprostředkované rodiči a školou. Dovršením zletilosti ale nabyde brannou povinnost ze dne na den s tím, že vzdělání v podobě jedné vyučovací hodiny týdně nemusí principy branné povinnosti dostatečně osvělit. Navíc je žádoucí, aby si mladý člověk na prahu dospělosti začal budovat svůj občanský postoj a byl schopen osobně sdělit a zdůvodnit jakou formou se hodlá v případě ohrožení na obraně státu podílet.

Promyšlená forma odvodu může do budoucna přispět nejen k informování, ale i zlepšení postoje občana k armádě, což znamená i jeho vztah k státu jako takovému.

Jedná se o vzájemnou vazbu, kterou i dnes naplňují členové Aktivních záloh, na něž novela zákona rovněž pamatuje: Parlament bude projednávat navýšení měsíční odměny členů AZ, motivační příspěvek pro studenty vysokých škol, kteří se do řad záloh přihlásí a také proplácení celé nebo části mzdy zaměstnavatelům členů AZ (stanovení výše na základě toho, zda by se jednalo o plánovaný výkon vojenské služby či nikoli).

Přísaha mění slovosled, nikoli smysl přísahy

Předkládaná novela se netýká jen civilního obyvatelstva či členů Aktivních záloh ČR. Parlament projedná i návrh změny vojenské přísahy. I tento návrh vyvolal zcela nepodložené vážně a spekulace o tom, že "nově mají vojáci přísahat i spojencům" či "přímo USA". Především je nutno říct, že k závazkům plynoucích z mezinárodních smluv (nikoli pouze smlouvy s NATO, ta je navíc ošetřena i ústavním zákonem), jsou všichni občané České republiky, tedy včetně vojáků, zavázání zněním zákona nejvyšší právní síly: Ústavou ČR.

Bylo by tedy zcela nadbytečné, aby se text vojenské přísahy měnil a rozšiřoval ve smyslu, že se voják národní armády zavazuje plnit vojenské úkoly jiného státu. V minulosti se byli nuceni přísahající vojáci zavazovat ke spojenectví se Sovětským svazem přísahou, která platila od roku 1961. Vojenská přísaha je stran svého obsahu absolutním závazkem, tedy odhodláním občana položit při obraně vlasti i svůj život. Přísaha je proto stále předpisem, který musí být v souladu s platnou Ústavou ČR, jež hodnoty země deklaruje.

Tyto nezpochybňuje navrhovaná změna textu, kde je z věty přísahy "já voják ozbrojených sil, vědom si svých občanských a vlasteneckých povinností" vypuštěna část: "ozbrojených sil" (což je logické, neboť jiných "sil" být ani součastí nemůže..). A naopak je přihlášení se k ozbrojeným silám (tedy i k dalším, na kterých se vojáci už nyní v souladu se zákonem podílejí například při živelných pohromách) doplněno v textu za pasáž "Budu vojákem statečným a ukázněným a budu plnit ustanovení vojenských předpisů."

Vzhledem k tomu, že všechny výše navrhované změny budou teprve projednávány členy Poslanecké sněmovny, je možné, že platnost zákona v dané podobě (či vůbec), nenabydou. To ovšem nemění nic na tom, že zákon o branné povinnosti č. 585/2004 Sb nadále platí. Naopak pozbyly platnosti dřívější vojenské předpisy, zákony a smlouvy, ze kterých byla naše země vyvázána po změně režimu a jsou v rozporu se současnou Ústavou ČR.

Nahlásit chybu v článku


Související články

NÁZOR: Věrohodné zdroje nejistoty

Redakce Armádní novin oslovila Mgr. Radoslavu Schmelzovou s nelehkou otázkou, o které přemýšlime ...

Angažmá Petra Pavla v NATO

Armádní generál a náčelník Generálního štábu Armády ČR Petr Pavel nastoupí 26. června 2015 na post ...

Evropské federální vojenské letectvo

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker se před pár dny vyslovil pro vytvoření společné ...

Českem projede konvoj obrněných vozidel Stryker

Průjezd celkově 516 amerických vojáků v obrněných transportérech Stryker a doprovodných vozidlech ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Hana Zelená
  22:18 18.04.2016

  Vodnik Mě zase pobaví šovinisti, kteří neznají základní zákony a ženu, která toho ví víc, než oni, posílají do kuchyně: Knedlíky a´t vám uvaří ta vaše a dává si pozor, aby vás ...Zobrazit celý příspěvek

  Vodnik

  Mě zase pobaví šovinisti, kteří neznají základní zákony a ženu, která toho ví víc, než oni, posílají do kuchyně: Knedlíky a´t vám uvaří ta vaše a dává si pozor, aby vás někdo za to vyhrožování, koho byste střílel, náhodou jednoho krásnýho dne neodvezl.Skrýt celý příspěvek

 • Hana Zelená
  22:18 18.04.2016

  Vodnik Mě zase pobaví šovinisti, kteří neznají základní zákony a ženu, která toho ví víc, než oni, posílají do kuchyně: Knedlíky a´t vám uvaří ta vaše a dává si pozor, aby vás ...Zobrazit celý příspěvek

  Vodnik

  Mě zase pobaví šovinisti, kteří neznají základní zákony a ženu, která toho ví víc, než oni, posílají do kuchyně: Knedlíky a´t vám uvaří ta vaše a dává si pozor, aby vás někdo za to vyhrožování, koho byste střílel, náhodou jednoho krásnýho dne neodvezl.Skrýt celý příspěvek

 • vodnik
  22:48 15.02.2016

  Mgr Zelená by se měla naučit vařit knedlíky, tyhle ženský s pérem mně vždycky pobaví. Na vojně jsem byl dva roky (před třiceti rokama) a přísahal věrnost pracujícímu lidu pod ...Zobrazit celý příspěvek

  Mgr Zelená by se měla naučit vařit knedlíky, tyhle ženský s pérem mně vždycky pobaví. Na vojně jsem byl dva roky (před třiceti rokama) a přísahal věrnost pracujícímu lidu pod vedenim KSČ. Můžou změnit zákon, ale mojí přísahu ne. Povolejte mně, dejte mi "kosu" a já budu střílet ty kteří páchají největší zlo, vaše spojence, ne moje Amíky ve zbrani. Přísaha je prísaha......Skrýt celý příspěvek

 • Takeda
  20:31 06.05.2015

  Beld: Jako třídní učitel vám říkám, že bych takový seminář bral všemi deseti. Bohužel POKOS má omezenou kapacitu a na naši ZŠ se nedostalo :-(

  Beld: Jako třídní učitel vám říkám, že bych takový seminář bral všemi deseti. Bohužel POKOS má omezenou kapacitu a na naši ZŠ se nedostalo :-(

 • boromej
  19:43 06.05.2015

  Mě nepřestává udivovat, že existují lidé, kteří považují za zcela samozřejmé, že by každý občan byl ochoten za každých okolností bránit svůj stát se zbraní v ruce. A není mi jasné ...Zobrazit celý příspěvek

  Mě nepřestává udivovat, že existují lidé, kteří považují za zcela samozřejmé, že by každý občan byl ochoten za každých okolností bránit svůj stát se zbraní v ruce. A není mi jasné to vedení dětí a dospívajících k vlastenectví. Snad by autorka nechtěla, abychom jako ovečky přísahali na vlajku, jako to dělají v USA.Skrýt celý příspěvek

 • kazd
  09:58 06.05.2015

  Odvody osmnáctiletých zřejmě jen tak nezačnou. Ministr zákon stáhl. Návrh zákona už zmizel i z programu jednání Sněmovny. "Nedovedu si představit, že je návrh v poslaneckém ...Zobrazit celý příspěvek

  Odvody osmnáctiletých zřejmě jen tak nezačnou.
  Ministr zákon stáhl.
  Návrh zákona už zmizel i z programu jednání Sněmovny.

  "Nedovedu si představit, že je návrh v poslaneckém výboru pro obranu opravitelný. Je systémově špatně. Musely by se udělat komplexní změny" (Antonín Seďa (ČSSD).

  "Nedávno došlo k dohodě, že zákon sice do Sněmovny půjde, ale bude se upravovat,“ říká poslanec Ivan Gabal (KDU-ČSL).Skrýt celý příspěvek

 • Left
  22:58 05.05.2015

  To liberal shark: Také mám někdy trochu takový pocit, ale rozhodně bych to paušalizovat nechtěl, jelikož minimálně z té politické sféry znám mnoho lidí, jejichž cílem rozhodně není ...Zobrazit celý příspěvek

  To liberal shark: Také mám někdy trochu takový pocit, ale rozhodně bych to paušalizovat nechtěl, jelikož minimálně z té politické sféry znám mnoho lidí, jejichž cílem rozhodně není ono pověstné dobývání renty. Druhý aspekt je asi obecně vzrůstající moc a vliv státu na občana. To vnímám, ale na druhou stranu bych to zase nezveličoval. Každopádně rozhodně podporuji spíše omezování vlivu státu na občana. V každém případě zajišťování vnitřní a vnější bezpečnosti - hlavně té vnější - by mělo být státem zajišťováno.

  Poznámka GAVLa je tedy platná jen ve velmi omezené míře. Spíše s ním nesouhlasím a přikláním se k doplnění Adanedhela.

  To Adanedhel: V první části absolutně souhlasím. Jsou to přece všichni občani, kteří vybírají svou politickou reprezentaci. Svým způsobem jsme za ní (resp. tedy za sebe zodpovědní). Také jsem přesvědčen, že politická reprezentace je opravdu odrazem společnosti. Nechceme si to přiznat, ale je to tak. Není to tak, že "my" jsme čistí a "oni" špinaví.

  Také souhlasím, že je absolutně nutná větší občanská angažovanost. Zní to sice trochu kostrbatě a někdy se to nadužívá, ale je obrovsky důležité. Dost lidí má pocit, že se to vše nějak udělá, resp. že to za ně udělá někdo jiný. Musíme být ale aktivní, všichni rozumní lidé. Já osobně se angažovat snažím (a tím opravdu nemyslím jen se účastnit diskuzí zde, pod články :)

  Co se týče policie, tak tam považuji za největší problém poměrně omezené schopnosti vzhledem právě k odhalování závažné trestné činnosti. Ohledně neziskovek je to trochu ošemetné, ale byl bych dalek obecných závěrů. Každopádně se také domnívám, že jsou velmi často přesvědčeni, že mají jakýsi patent na pravdu. Těmto organizacím a jejím představitelům (případně různým aktivistům) se proto někdy říká pachatelé dobra...

  Ohledně pohledu na politiku už jsem to vysvětlit v minulém příspěvku a na začátku tohoto příspěvku. Jen doplním, že z osobní zkušenosti vím, že veřejné mínění a mediální obraz určitých osobností je často pravým opakem reality. Tedy, že podle médií největší šmejd je vlastně vcelku normální člověk, který se rozhodně nenamočil v nějaké špíně, a ten, který nejvíce mluví o své čistotě ve skutečnosti za sebou má poměrně temné aktivity, velmi eufemisticky řečeno.Skrýt celý příspěvek

 • Adanedhel
  22:12 05.05.2015

  My ale funkční stát potřebujeme. Naprosto souhlasím, že zbraně, střelivo a fyzickou zdatnost si může každý osvojit i doma. Ale nákup tanků, letadel a jejich obsluha a péče o ně, na ...Zobrazit celý příspěvek

  My ale funkční stát potřebujeme. Naprosto souhlasím, že zbraně, střelivo a fyzickou zdatnost si může každý osvojit i doma. Ale nákup tanků, letadel a jejich obsluha a péče o ně, na to nestačí nikdo jiný, než stát, či jiná, podobně financovaná a řízená skupina.Skrýt celý příspěvek

 • GAVL
  21:48 05.05.2015

  liberal shark dávám zelenou , za význam vycvičenosti a vyzbrojenosti občana má to , ale háček , pokud nemáte doma zbraň tak je vám výcvik k ničemu, neboť s vidlema těžko ...Zobrazit celý příspěvek

  liberal shark
  dávám zelenou , za význam vycvičenosti a vyzbrojenosti občana

  má to , ale háček , pokud nemáte doma zbraň tak je vám výcvik k ničemu, neboť s vidlema těžko dobudete zbrojnici a muničák

  to o čem píšete platí pouze a výhradně pro švýcarský model záloh
  to souvisí i s velkou měrou přímé demokracie bez ní je to jen zas nástroj na vlastní lidi

  pokud jste pouze vycvičen a zákonem uparagrafován do zelené bezejmenné číslice , tak máte stejnak smůlu a nic nezměníte žádným nátlakem, neboť nemáte způsob jak nátlak vytvořit

  ve chvíli kdy by došlo k reálnému nátlaku, tak prostě povolají ty jenž tlačí a prostě smůla spadla klec. Takto si poradili v Polsku se solidaritou. Vždycky tady bude nějaký vnější nepřítel, který zorganizoval bandy na našem území, nebo podobný zástěrkový blábol aby vás mohli povolat
  Takže základní věc je pokud stát nepracuje tak jak se sluší a patří na republiku , tak státu nesmíte nic odpřisáhnout neboť toho není hoden.

  koupit vlastní zbraň a cvičit sám
  na to nepotřebujete státním aparátem rozkrádanou armádu
  střeleckou a fyzickou průpravu zvládne každý sám pokud chce
  na tu taktickou a vše následující potřebujete skupinu věrných lidí, ale když se podíváte na vývoj malých stran trošku reformních , jak jsou rozkládány zevnitř vlastními členy za bakšiš od agrofertu a podobně , tak hodně štěstí při hledáníSkrýt celý příspěvek

 • Adanedhel
  21:27 05.05.2015

  Částečně souhlasím s Left, absolutně souhlasím s Liberal shark. Oni ti oni - politici - vzešli z nás, z obyčejných občanů. Já tvrdím to, že v takové složité době jako je naše, je ...Zobrazit celý příspěvek

  Částečně souhlasím s Left, absolutně souhlasím s Liberal shark. Oni ti oni - politici - vzešli z nás, z obyčejných občanů. Já tvrdím to, že v takové složité době jako je naše, je třeba brát zřetel na věci, které nás přesahují. Přesahuje nás naše země, a přesahují nás krom jiného, i naše děti. A proto bych naší zemi bránil. Ale je nezbytně třeba, aby se lidé angažovali víc. Není podle mně problém, že by ve společnosti byl nějak výnamný podíl blbů, ale problém ej v tom, že ta normální většina si svého životního prostoru nevšímá jak by bylo třeba. O tom, že politici jsou obecně řečeno špína a úředníci nejsou obecně o nic lepší, je fakt. Za nejproblematičtější považuji policii, a za nehnusnější neziskové organizace obecně. Ti by nás vyhladověli, a týrali, jen abychom ukázali "humanismus".Skrýt celý příspěvek

 • liberal shark
  21:16 05.05.2015

  to Left : Osobně vnímám stále větší příkop mezi lidmi, kteří žijí ze mzdy a těmi, kteří berou plat (státními zaměstnanci, zejména úředníky veřejné správy). Ti druzí se stále více ...Zobrazit celý příspěvek

  to Left : Osobně vnímám stále větší příkop mezi lidmi, kteří žijí ze mzdy a těmi, kteří berou plat (státními zaměstnanci, zejména úředníky veřejné správy). Ti druzí se stále více chovají jako smečka agresivních parazitů, kteří bez ostychu zneužívají svoji moc a snaží se stále více kořistit na těch prvních.

  Autorku podezírám z extrémní formy právního pozitivismu. Zákony se stále více vzdalují od původní ideje kodifikované normy chování a stávají se nástrojem moci zájmových skupin nad občany, nebo přímo nástrojem pro "dobývání renty" z veřejných peněz. Zákony jsou psány úředníky a s nimi spojenými "podnikateli", s cílem zvýšit kontrolu nad občany, ulehčit úředníkům jejich "práci" či jim zajistit profit. Příkladem jsou platy soudců, financování "neziskových organizací" nebo podpora tzv. OZE.Skrýt celý příspěvek

 • Left
  21:06 05.05.2015

  Pročetl jsem si všechny komentáře a někdy je to teda docela síla. Opravdu bych nečekal takové názory a "výlevy" na webu jako jsou AN. Řekněme, že osobně mám trochu insight do ...Zobrazit celý příspěvek

  Pročetl jsem si všechny komentáře a někdy je to teda docela síla. Opravdu bych nečekal takové názory a "výlevy" na webu jako jsou AN.

  Řekněme, že osobně mám trochu insight do toho, čemu se říká velmi širokým a nadužívaným termínem "politika", pod který si každý zařadí něco úplně jiného. (Jen pro upřesnění s aktuální vládní koalicí opravdu nic společného nemám.)

  Proto jsem už háklivý na to neustálé vnímání "my" (normální lidi) a "oni" (politici - opět ten široký termín). Přičemž "oni" pouze myslí na sebe, nemají ponětí o realitě anebo se snad dokonce snaží udělat vše, aby po sobě veřejnost nepoštvali a ta je nezastřelila u zdi ve Sněmovní ulici.

  Takovéto uvažování nejen, že většinou neodpovídá realitě, ale hlavně je kontraproduktivní a absolutně nikam nevede. Takto většinou uvažují lidí, kteří absolutně nechápou, co obnáší být veřejným reprezentantem, neustále na pranýři médií, oponentů a dalších…

  Chápu, z čeho tyto pocity mohou vycházet. Chyb bylo mnoho, ne vše se během posledních 25 let vyvíjelo správným směrem. Když to řeknu na plná ústa, tak někteří si skutečně šli do "politiky" přivydělat - jen s tímto záměrem. Mnozí tento záměr neměli, ale selhali...atd.

  Rezignace, nadávání a vnímání "my" a "oni" ale situaci ještě zhoršuje a je z principu chybné.

  Z toho také pramení pohled, který se tu (i v této diskusi) k mému překvapení poměrně často objevuje, je ten, že naše vlast vám nestojí za obranu, jelikož bychom bránili pouze "ty (darmožrouty) nahoře", kteří na lidi kašlou.

  Já bych v případě ohrožení ČR rozhodně ruku k dílu přiložil. Nejde tu přece o politickou reprezentaci - ta se mění. Jde tu o nás, naše blízké, naši zemi, naše hodnoty, naši svobodu atd.

  Já se tedy osobně například výhledově plánuji angažovat v Aktivních zálohách…

  Asi nemá moc cenu, abych to rozepisoval dál. Předpokládám, že tím jen stěží někoho přesvědčím. Obzvlášť ty, kteří nekriticky přistupují k 40 letům pod vládou totality, která (hlavně doba normalizace) absolutně zničila morálku (a nejen to) velké části naší společnosti. Někteří se totiž potom nedíváte na posledních demokratických 25 let s nadhledem. Už řeknu jen to, že ač se nám to může zdát jako nesmysl, tak 25 let je z historického pohledu k vývoji demokratického sytému opravdu velmi krátká doba a nemůžeme očekávat, že jen změnou politického systému bude vše najednou dobré.
  ----------------
  Co se týče samotného obnovení odvodů a konkrétního technického provedení, tak to je samozřejmě věc druhá. Přestože se základní ideou souhlasím, tak se domnívám, že provedení není správné. Ale to je na delší debatu…Skrýt celý příspěvek

 • Autorka
  20:21 05.05.2015

  ad Kazd pokud úroveň mého článku opakovaně hodnotíte neurvalými výrazy, nemám důvod vaše výlevy nadále číst: faktický omyl ve vašem dřívějším příspěvku jsem vám vyvrátila, ...Zobrazit celý příspěvek

  ad Kazd

  pokud úroveň mého článku opakovaně hodnotíte neurvalými výrazy, nemám důvod vaše výlevy nadále číst: faktický omyl ve vašem dřívějším příspěvku jsem vám vyvrátila, jinak vaše příspěvky neshledávám zajímavé a číst je nadále nebudu. Jste flamer, který tuto diskusi spamuje.

  ad zákonodárství, tedy text branného zákona:
  dovoluji si čtenáře upozornit, že v roce 2004 byl tento NOVELIZOVÁN, pokud si najdete dřívější znění, které platilo odhaduji po většinu života vás všech, i vaší případné základní vojenské služby,zjistíte, že jedinou zásadní změnou bylo právě zrušení ZVS a zavedení branné povinnosti pro ženy (opravdu ve shodě s Ústavou)Skrýt celý příspěvek

 • Beld
  20:16 05.05.2015

  Priznejme si , ona by stacila 1 akce za rok na kazde stredni skole s predvadenim vyzbroje a vystroje , pusky , pistole ..... A hned by zajem o armadu vzrostl o 300% . Ale to je ...Zobrazit celý příspěvek

  Priznejme si , ona by stacila 1 akce za rok na kazde stredni skole s predvadenim vyzbroje a vystroje , pusky , pistole ..... A hned by zajem o armadu vzrostl o 300% . Ale to je asi moc slozite .... My radeji poradame povinne seminare o islamu , pripadne zelene okecavani o obnovitelnych zdrojich... ( Neco takoveho mela moje neter na programu pred par tydny a to je teprve v 5 tride . )

  Zminte se o podobnem armadnim seminari tridnim ucitelum a vyleti z kuze . Je tam tak 90% multikilti pacifistu .Skrýt celý příspěvek

 • brin
  19:48 05.05.2015

  Já si myslím, že se na to jde zcela špatně a taky si nemyslím, že by zájem o obranu vlasti byl minimální. Naopak, mezi mládeží je poměrně velký a vojáci a vojsko je obecně ...Zobrazit celý příspěvek

  Já si myslím, že se na to jde zcela špatně a taky si nemyslím, že by zájem o obranu vlasti byl minimální. Naopak, mezi mládeží je poměrně velký a vojáci a vojsko je obecně zajímají, ale způsob odvodů je dle mě dost zastaralý. Armáda by měla pořádat akce, kterými by přitáhla mládež. Ať už by to třeba byla akce podobná táborům, třeba i s výukou vojenské taktiky pomocí počítačových her apod. To by mládež zaujalo. Ale co mládež nezaujme jsou suchopárné kecy politiků o něčem, o čem nemají ani páru a armáda samotná to není schopna ani realizovat. Vždyť na odvody nejsou peníze. Stávající 1 % HDP dávané na obranu nestačí ani na údržbu profesionální armády o velikosti několika útvarů se zastaralou technikou. Aby bylo možné o něčem podobném uvažovat, bylo by potřeba to okamžitě zvýšit na 2 % HDP s výhledem dalšího zvýšení na 3 a více procent HDP. A k tomu nedojde, protože Babiš se bude kroutit jak plazivka obecná.Skrýt celý příspěvek

 • Charlie
  18:56 05.05.2015

  Osobně paní autorce nezávidím, protože to možná i neoprávněně (za zsprasky z per našich zákonodárců nenese přímou osobní odpovědnost, pokud sama není poslankyní) schytává ze všech ...Zobrazit celý příspěvek

  Osobně paní autorce nezávidím, protože to možná i neoprávněně (za zsprasky z per našich zákonodárců nenese přímou osobní odpovědnost, pokud sama není poslankyní) schytává ze všech stran, ale na druhou stranu diskuze krásně ilustruje, co si občané myslí o výše zmiňovaném záměru našich prevoschoditělstev - a to jsme na army-friendly webu, kde bych čekal lidi obraně státu spíše nakloněné, což pak teprve takové novinky nebo jiné mainstreamové weby.

  Faktem ovšem je, že to strana a vláda dopracovaly do stádia, kdy je ochota lidí bránit vlast se zbraní v ruce možná ještě nižší, než za bolševika.Skrýt celý příspěvek

 • Muhaha
  18:16 05.05.2015

  Děkuji paní magistře za její další článek. Současně si dovoluji doufat, že na toto téma sepíše paní autorka ještě minimálně fejeton. Osobně se domnívám, že účelem navrhovaných ...Zobrazit celý příspěvek

  Děkuji paní magistře za její další článek. Současně si dovoluji doufat, že na toto téma sepíše paní autorka ještě minimálně fejeton.

  Osobně se domnívám, že účelem navrhovaných odvodů nemá být jen vyjasnění právního rámce branné povinnosti a navázání pevného a nerozborného přátelství při osobním setkání občana s představiteli armády, ale taktéž odvody do soukromých penzijních fondů, k nimž budou odvedení automaticky povinováni.

  Konečně ještě uvidíme, co s těmi vládními návrhy naši mistři legislativci vyvedou.

  Ostatně, jde jen a jen o další příklad toho, že rovné volební právo je zlo, plodící formální vládu ochlokracie, která působí naší civilizaci čím dál větší křeče.Skrýt celý příspěvek

 • Beld
  14:14 05.05.2015

  On je pohled na prava deti v dnesni dobe z podobneho duvodu dosti problematicky . Staci si precist clanky obvinujici izrael ze zabijeni deti . To ze pres 50% palestincu tvori ...Zobrazit celý příspěvek

  On je pohled na prava deti v dnesni dobe z podobneho duvodu dosti problematicky . Staci si precist clanky obvinujici izrael ze zabijeni deti . To ze pres 50% palestincu tvori obcane mladsi 18 let , tudiz vlastne deti a vetsina 13-17 je zdatnejsi v zachazeni s ak47 nez clen evropskych ozbrojenych slozek mluvi samo za sebe .Skrýt celý příspěvek

 • kazd
  14:04 05.05.2015

  Autorka: Článek je slint nedosahující úrovně prvního ročníku žurnalistiky. Již jsem zde uváděl, že s formálním souhlasem se může člověk pod 18 oženit , podnikat, vzít si úvěr ...Zobrazit celý příspěvek

  Autorka:
  Článek je slint nedosahující úrovně prvního ročníku žurnalistiky.
  Již jsem zde uváděl, že s formálním souhlasem se může člověk pod 18 oženit , podnikat, vzít si úvěr apod.
  Vy tvrdíte, že je to dítě odkázáno na informace zprostředkované rodiči a školou.
  To je slint, nesmysl, demagogie a lež.
  Váš článek ukazuje, že absolutně nemáte povědomí o právu v ČR.
  Proboha přečtěte si alespoň občanský zákoník jaké práva to vaše dítě má, jak mohou rodiče nakládat např. se stavebním spořením na jeho rč, odškodněním za zdravotní újmy (už padly první tresty pro rodiče)... atd.

  Tahat sem Úmluvu o právech dítěte je absolutní nepochopení smyslu této úmluvy, což přesně odpovídá vašim vědomostem. Již v prvním článku se píše "PRO ÚČELY TĚTO ÚMLUVY se dítětem rozumí každá lidská bytost mladší osmnácti let, pokud podle právního řádu, jenž se na dítě vztahuje, není zletilosti dosaženo dříve."

  Budete také zřizovat nové komise při předávání občanského průkazu? Kde budete také poučovat a zlepšovat postoj občana ?
  Budete zřizovat komise na živnostenském úřadě, kde budete poučovat 18 letého živnostníka co má malé UNC a dělá s ním a strejdou zahrádky u rodiných domů, že v případě povodní má s tím UNC dělat co mu řeknou z IZS nebo AČR?

  Zrušíte zákon č. 285/2002 Sb takže lidé co nechtějí darovat orgány půjdou před komisy a budou zdůvodňovat?

  Napsat propagandistický článek jako jste udělala Vy na návrh, který v roce 2015 předpokládá, že "Občan je povinen dostavit se k odvodnímu řízení na stanovené místo ... a předložit doklady například řidičský průkaz " v situaci kdy stát investoval miliardy do centrálních registrů a tyto informace má, chce opravdu silný žaludek.

  Kdyby Váš článek dosahoval kvality alespoň prvního ročníku žurnalistiky tak např. výše popsanou povinnost postavíte do souvislosti s § 31b. jenomže to by byla kvalitní žurnalistika.Skrýt celý příspěvek

 • Adanedhel
  14:04 05.05.2015

  A jéje, tady je mudrců jak na dvoře císaře Rudolfa. Tak víte co ? Když máte takové připomínky tak trošku zamakejte, sepište (třeba v zájemné spolupráci) článek z pohledu občana, ...Zobrazit celý příspěvek

  A jéje, tady je mudrců jak na dvoře císaře Rudolfa. Tak víte co ? Když máte takové připomínky tak trošku zamakejte, sepište (třeba v zájemné spolupráci) článek z pohledu občana, vsadím se, že redakce vám takový článek uveřejní. Pak se uvidí.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 1 z 3