Branná povinnost se nemění: Mýty o přísaze a odvodech

Foto: Voják Armády ČR. / Zdeněk Koza
Voják Armády ČR. / Zdeněk Koza

Vláda minulý měsíc schválila a předala parlamentu dva zákony z oblasti branné legislativy: Novelu branného zákona a zákona o zajišťování obrany České republiky a dalších souvisejících zákonů, a návrh zákona o vojácích v záloze. Především informace, že s novelou souvisí návrh na obnovení odvodů, vyvolal v části veřejnosti i médií diskusi hraničící s panikou.

Povinnost bránit vlast nebyla nikdy zrušena

Podobné emoce vyvolalo už dříve sdělení, že vláda začne novelu branného zákona projednávat. Člen generálního štábu Pavel Ťulák tehdy označil tisíce dotazů a obvinění, že armáda chystá "návrat k totalitě" za událost roku. Za pravdu mu dává snad nejrozšířenější mýtus, že v České republice dojde k obnovení základní vojenské služby: Nedojde.

Hlavní příčinou vzedmutých vášní je záměna dřívější podoby "vojny" a branné povinnosti. Zatímco první byla skutečně zrušena, branná povinnost nikoli. Právě skutečnost, že vláda projednávala novelu znamená, že se musí jednat o novelu zákona, který nikdy nebyl zrušen. V roce 2005 došlo rovněž k jeho novelizaci, ale branná povinnost občanů platí po celou dobu naší státnosti.

Občanů ve věku 18 - 60 let se branná povinnost týkala i v uplynulých desetiletích. Od roku 2005 se týká i žen, neboť zákon musí být v souladu s Ústavou ČR, která genderovou rovnost, tedy práva i povinnosti bez rozdílu pohlaví, zaručuje. Právě protesty a fámy, že vláda zahrnula ženy do branné povinnosti až nyní, je dokladem, že znění aktuálního zákona č. 585/2004 Sb. do povědomí veřejnosti neproniklo.

Ze sociologického hlediska je zajímavé sledovat, že negativně na brannou povinnost žen reagují zejména muži, kteří především na sociálních sítích argumentují představou o uplatnění žen v tradičních ženských rolích. Nicméně největší diskusi stran návrhu novely (tedy novely dříve novelizovaného zákona) jsou také nově navrhované odvody občanů v době dovršení 18 let věku. Reakce na jejich obnovení vypovídají o tom, že velká část veřejnosti nemá ani rámcovou představu, co odvod je.

Rozšíření odvodů v době míru

Především je nutné říci, že po odvodu nenásleduje ani odchod na cvičení a už vůbec ne nástup do kasáren. Povinnost dostavit se k odvodu je sice vymahatelná zákonem (v současné době se toto týká doby, kdy by byl vyhlášen stav ohrožení), nicméně se jedná o správní řízení, během kterého je posuzována osobnostní způsobilost občana vykonávat vojenskou službu. Zavedení odvodů s věkovou hranicí 18 let v době míru chce armáda získat přehled, kolik mladých lidí je schopno a ochotno vykonávat vojenskou službu.

Během odvodního řízení může občan výkon vojenské služby (tedy zařazení do ozbrojených složek) odmítnout. Nezbaví se tím ale branné povinnosti. Stane se odvedencem a v případě vyhlášení stavu ohrožení republiky by se na něj vztahovala zákonná pracovní povinnost beze zbraně. (Výjimku by pochopitelně nadále tvořily těhotné ženy a osoby pečující o malé děti). O konkrétní náplni pracovní povinnosti, například ve zdravotnictví nebo při strojírenské výrobě, by ale nerozhodovala armáda, nýbrž stát na základě aktuálních potřeb.

Diskusi nejen v laické veřejnosti, ale i mezi politiky, kteří se armádou zabývají dlouhodobě, budí rozsah a forma plánovaných odvodů . A s nimi spojené finanční a personální hledisko. Polemiku vzbuzuje zejména to, zda je nutné přímo od občanů zjišťovat údaje, které by mohly být dostupné z evidence obyvatelstva a také, zda se nebude jednat o příliš velký zásah do osobních údajů či pouhou "buzeraci". Tento názor vyplývá i z předpokladu, že občané mohou získat informace o platných zákonech sami.

Vzájemný vztah občanů a armády

Nicméně právě šířené fámy jsou dokladem, že informovanost občanů o aktuální branné povinnosti je nedostatečná. Je zřejmé, že stát nemůže zprostředkovat výklad každé vydané či novelizované právní normy. Jenže v případě branné povinnosti se jedná o jeden z největších zásahů do práv a povinnosti občanů, který by měl být vyjasněn osobním setkáním občana s představiteli armády. V době vyhlášení stavu ohrožení může armáda povolat občana jež má 18 let, ale ani Úmluva o právech dítěte nezapovídá projednávat možnosti nástupu do ozbrojených složek s nezletilcem (tedy bude možné jednat i s nezletilcem, jež dovrší v daném roce 18 let).

Ovšem i tak platí, že je člověk před dovršením 18 let dle zákona považován za dítě, a to je jako takové odkázáno na informace zprostředkované rodiči a školou. Dovršením zletilosti ale nabyde brannou povinnost ze dne na den s tím, že vzdělání v podobě jedné vyučovací hodiny týdně nemusí principy branné povinnosti dostatečně osvělit. Navíc je žádoucí, aby si mladý člověk na prahu dospělosti začal budovat svůj občanský postoj a byl schopen osobně sdělit a zdůvodnit jakou formou se hodlá v případě ohrožení na obraně státu podílet.

Promyšlená forma odvodu může do budoucna přispět nejen k informování, ale i zlepšení postoje občana k armádě, což znamená i jeho vztah k státu jako takovému.

Jedná se o vzájemnou vazbu, kterou i dnes naplňují členové Aktivních záloh, na něž novela zákona rovněž pamatuje: Parlament bude projednávat navýšení měsíční odměny členů AZ, motivační příspěvek pro studenty vysokých škol, kteří se do řad záloh přihlásí a také proplácení celé nebo části mzdy zaměstnavatelům členů AZ (stanovení výše na základě toho, zda by se jednalo o plánovaný výkon vojenské služby či nikoli).

Přísaha mění slovosled, nikoli smysl přísahy

Předkládaná novela se netýká jen civilního obyvatelstva či členů Aktivních záloh ČR. Parlament projedná i návrh změny vojenské přísahy. I tento návrh vyvolal zcela nepodložené vážně a spekulace o tom, že "nově mají vojáci přísahat i spojencům" či "přímo USA". Především je nutno říct, že k závazkům plynoucích z mezinárodních smluv (nikoli pouze smlouvy s NATO, ta je navíc ošetřena i ústavním zákonem), jsou všichni občané České republiky, tedy včetně vojáků, zavázání zněním zákona nejvyšší právní síly: Ústavou ČR.

Bylo by tedy zcela nadbytečné, aby se text vojenské přísahy měnil a rozšiřoval ve smyslu, že se voják národní armády zavazuje plnit vojenské úkoly jiného státu. V minulosti se byli nuceni přísahající vojáci zavazovat ke spojenectví se Sovětským svazem přísahou, která platila od roku 1961. Vojenská přísaha je stran svého obsahu absolutním závazkem, tedy odhodláním občana položit při obraně vlasti i svůj život. Přísaha je proto stále předpisem, který musí být v souladu s platnou Ústavou ČR, jež hodnoty země deklaruje.

Tyto nezpochybňuje navrhovaná změna textu, kde je z věty přísahy "já voják ozbrojených sil, vědom si svých občanských a vlasteneckých povinností" vypuštěna část: "ozbrojených sil" (což je logické, neboť jiných "sil" být ani součastí nemůže..). A naopak je přihlášení se k ozbrojeným silám (tedy i k dalším, na kterých se vojáci už nyní v souladu se zákonem podílejí například při živelných pohromách) doplněno v textu za pasáž "Budu vojákem statečným a ukázněným a budu plnit ustanovení vojenských předpisů."

Vzhledem k tomu, že všechny výše navrhované změny budou teprve projednávány členy Poslanecké sněmovny, je možné, že platnost zákona v dané podobě (či vůbec), nenabydou. To ovšem nemění nic na tom, že zákon o branné povinnosti č. 585/2004 Sb nadále platí. Naopak pozbyly platnosti dřívější vojenské předpisy, zákony a smlouvy, ze kterých byla naše země vyvázána po změně režimu a jsou v rozporu se současnou Ústavou ČR.

Nahlásit chybu v článku

Doporučte článek svým přátelům na sociálních sítích

Související články

NÁZOR: Věrohodné zdroje nejistoty

Redakce Armádní novin oslovila Mgr. Radoslavu Schmelzovou s nelehkou otázkou, o které přemýšlime ...

Angažmá Petra Pavla v NATO

Armádní generál a náčelník Generálního štábu Armády ČR Petr Pavel nastoupí 26. června 2015 na post ...

Evropské federální vojenské letectvo

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker se před pár dny vyslovil pro vytvoření společné ...

Českem projede konvoj obrněných vozidel Stryker

Průjezd celkově 516 amerických vojáků v obrněných transportérech Stryker a doprovodných vozidlech ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit zeleně příspěvky za posledních:
 • Hana Zelená
  22:18 18.04.2016

  Vodnik

  Mě zase pobaví šovinisti, kteří neznají základní zákony a ženu, která toho ví víc, než oni, posílají do kuchyně: Knedlíky a´t vám uvaří ta vaše a dává si pozor, aby vás někdo za to vyhrožování, koho byste střílel, náhodou jednoho krásnýho dne neodvezl.

 • Hana Zelená
  22:18 18.04.2016

  Vodnik

  Mě zase pobaví šovinisti, kteří neznají základní zákony a ženu, která toho ví víc, než oni, posílají do kuchyně: Knedlíky a´t vám uvaří ta vaše a dává si pozor, aby vás někdo za to vyhrožování, koho byste střílel, náhodou jednoho krásnýho dne neodvezl.

 • vodnik
  22:48 15.02.2016

  Mgr Zelená by se měla naučit vařit knedlíky, tyhle ženský s pérem mně vždycky pobaví. Na vojně jsem byl dva roky (před třiceti rokama) a přísahal věrnost pracujícímu lidu pod vedenim KSČ. Můžou změnit zákon, ale mojí přísahu ne. Povolejte mně, dejte mi "kosu" a já budu střílet ty kteří páchají největší zlo, vaše spojence, ne moje Amíky ve zbrani. Přísaha je prísaha......

 • Takeda
  20:31 06.05.2015

  Beld: Jako třídní učitel vám říkám, že bych takový seminář bral všemi deseti. Bohužel POKOS má omezenou kapacitu a na naši ZŠ se nedostalo :-(

 • boromej
  19:43 06.05.2015

  Mě nepřestává udivovat, že existují lidé, kteří považují za zcela samozřejmé, že by každý občan byl ochoten za každých okolností bránit svůj stát se zbraní v ruce. A není mi jasné to vedení dětí a dospívajících k vlastenectví. Snad by autorka nechtěla, abychom jako ovečky přísahali na vlajku, jako to dělají v USA.

 • kazd
  09:58 06.05.2015

  Odvody osmnáctiletých zřejmě jen tak nezačnou.
  Ministr zákon stáhl.
  Návrh zákona už zmizel i z programu jednání Sněmovny.

  "Nedovedu si představit, že je návrh v poslaneckém výboru pro obranu opravitelný. Je systémově špatně. Musely by se udělat komplexní změny" (Antonín Seďa (ČSSD).

  "Nedávno došlo k dohodě, že zákon sice do Sněmovny půjde, ale bude se upravovat,“ říká poslanec Ivan Gabal (KDU-ČSL).

 • Left
  22:58 05.05.2015

  To liberal shark: Také mám někdy trochu takový pocit, ale rozhodně bych to paušalizovat nechtěl, jelikož minimálně z té politické sféry znám mnoho lidí, jejichž cílem rozhodně není ono pověstné dobývání renty. Druhý aspekt je asi obecně vzrůstající moc a vliv státu na občana. To vnímám, ale na druhou stranu bych to zase nezveličoval. Každopádně rozhodně podporuji spíše omezování vlivu státu na občana. V každém případě zajišťování vnitřní a vnější bezpečnosti - hlavně té vnější - by mělo být státem zajišťováno.

  Poznámka GAVLa je tedy platná jen ve velmi omezené míře. Spíše s ním nesouhlasím a přikláním se k doplnění Adanedhela.

  To Adanedhel: V první části absolutně souhlasím. Jsou to přece všichni občani, kteří vybírají svou politickou reprezentaci. Svým způsobem jsme za ní (resp. tedy za sebe zodpovědní). Také jsem přesvědčen, že politická reprezentace je opravdu odrazem společnosti. Nechceme si to přiznat, ale je to tak. Není to tak, že "my" jsme čistí a "oni" špinaví.

  Také souhlasím, že je absolutně nutná větší občanská angažovanost. Zní to sice trochu kostrbatě a někdy se to nadužívá, ale je obrovsky důležité. Dost lidí má pocit, že se to vše nějak udělá, resp. že to za ně udělá někdo jiný. Musíme být ale aktivní, všichni rozumní lidé. Já osobně se angažovat snažím (a tím opravdu nemyslím jen se účastnit diskuzí zde, pod články :)

  Co se týče policie, tak tam považuji za největší problém poměrně omezené schopnosti vzhledem právě k odhalování závažné trestné činnosti. Ohledně neziskovek je to trochu ošemetné, ale byl bych dalek obecných závěrů. Každopádně se také domnívám, že jsou velmi často přesvědčeni, že mají jakýsi patent na pravdu. Těmto organizacím a jejím představitelům (případně různým aktivistům) se proto někdy říká pachatelé dobra...

  Ohledně pohledu na politiku už jsem to vysvětlit v minulém příspěvku a na začátku tohoto příspěvku. Jen doplním, že z osobní zkušenosti vím, že veřejné mínění a mediální obraz určitých osobností je často pravým opakem reality. Tedy, že podle médií největší šmejd je vlastně vcelku normální člověk, který se rozhodně nenamočil v nějaké špíně, a ten, který nejvíce mluví o své čistotě ve skutečnosti za sebou má poměrně temné aktivity, velmi eufemisticky řečeno.

 • Adanedhel
  22:12 05.05.2015

  My ale funkční stát potřebujeme. Naprosto souhlasím, že zbraně, střelivo a fyzickou zdatnost si může každý osvojit i doma. Ale nákup tanků, letadel a jejich obsluha a péče o ně, na to nestačí nikdo jiný, než stát, či jiná, podobně financovaná a řízená skupina.

 • GAVL
  21:48 05.05.2015

  liberal shark
  dávám zelenou , za význam vycvičenosti a vyzbrojenosti občana

  má to , ale háček , pokud nemáte doma zbraň tak je vám výcvik k ničemu, neboť s vidlema těžko dobudete zbrojnici a muničák

  to o čem píšete platí pouze a výhradně pro švýcarský model záloh
  to souvisí i s velkou měrou přímé demokracie bez ní je to jen zas nástroj na vlastní lidi

  pokud jste pouze vycvičen a zákonem uparagrafován do zelené bezejmenné číslice , tak máte stejnak smůlu a nic nezměníte žádným nátlakem, neboť nemáte způsob jak nátlak vytvořit

  ve chvíli kdy by došlo k reálnému nátlaku, tak prostě povolají ty jenž tlačí a prostě smůla spadla klec. Takto si poradili v Polsku se solidaritou. Vždycky tady bude nějaký vnější nepřítel, který zorganizoval bandy na našem území, nebo podobný zástěrkový blábol aby vás mohli povolat
  Takže základní věc je pokud stát nepracuje tak jak se sluší a patří na republiku , tak státu nesmíte nic odpřisáhnout neboť toho není hoden.

  koupit vlastní zbraň a cvičit sám
  na to nepotřebujete státním aparátem rozkrádanou armádu
  střeleckou a fyzickou průpravu zvládne každý sám pokud chce
  na tu taktickou a vše následující potřebujete skupinu věrných lidí, ale když se podíváte na vývoj malých stran trošku reformních , jak jsou rozkládány zevnitř vlastními členy za bakšiš od agrofertu a podobně , tak hodně štěstí při hledání

 • Adanedhel
  21:27 05.05.2015

  Částečně souhlasím s Left, absolutně souhlasím s Liberal shark. Oni ti oni - politici - vzešli z nás, z obyčejných občanů. Já tvrdím to, že v takové složité době jako je naše, je třeba brát zřetel na věci, které nás přesahují. Přesahuje nás naše země, a přesahují nás krom jiného, i naše děti. A proto bych naší zemi bránil. Ale je nezbytně třeba, aby se lidé angažovali víc. Není podle mně problém, že by ve společnosti byl nějak výnamný podíl blbů, ale problém ej v tom, že ta normální většina si svého životního prostoru nevšímá jak by bylo třeba. O tom, že politici jsou obecně řečeno špína a úředníci nejsou obecně o nic lepší, je fakt. Za nejproblematičtější považuji policii, a za nehnusnější neziskové organizace obecně. Ti by nás vyhladověli, a týrali, jen abychom ukázali "humanismus".

 • liberal shark
  21:16 05.05.2015

  to Left : Osobně vnímám stále větší příkop mezi lidmi, kteří žijí ze mzdy a těmi, kteří berou plat (státními zaměstnanci, zejména úředníky veřejné správy). Ti druzí se stále více chovají jako smečka agresivních parazitů, kteří bez ostychu zneužívají svoji moc a snaží se stále více kořistit na těch prvních.

  Autorku podezírám z extrémní formy právního pozitivismu. Zákony se stále více vzdalují od původní ideje kodifikované normy chování a stávají se nástrojem moci zájmových skupin nad občany, nebo přímo nástrojem pro "dobývání renty" z veřejných peněz. Zákony jsou psány úředníky a s nimi spojenými "podnikateli", s cílem zvýšit kontrolu nad občany, ulehčit úředníkům jejich "práci" či jim zajistit profit. Příkladem jsou platy soudců, financování "neziskových organizací" nebo podpora tzv. OZE.

 • Left
  21:06 05.05.2015

  Pročetl jsem si všechny komentáře a někdy je to teda docela síla. Opravdu bych nečekal takové názory a "výlevy" na webu jako jsou AN.

  Řekněme, že osobně mám trochu insight do toho, čemu se říká velmi širokým a nadužívaným termínem "politika", pod který si každý zařadí něco úplně jiného. (Jen pro upřesnění s aktuální vládní koalicí opravdu nic společného nemám.)

  Proto jsem už háklivý na to neustálé vnímání "my" (normální lidi) a "oni" (politici - opět ten široký termín). Přičemž "oni" pouze myslí na sebe, nemají ponětí o realitě anebo se snad dokonce snaží udělat vše, aby po sobě veřejnost nepoštvali a ta je nezastřelila u zdi ve Sněmovní ulici.

  Takovéto uvažování nejen, že většinou neodpovídá realitě, ale hlavně je kontraproduktivní a absolutně nikam nevede. Takto většinou uvažují lidí, kteří absolutně nechápou, co obnáší být veřejným reprezentantem, neustále na pranýři médií, oponentů a dalších…

  Chápu, z čeho tyto pocity mohou vycházet. Chyb bylo mnoho, ne vše se během posledních 25 let vyvíjelo správným směrem. Když to řeknu na plná ústa, tak někteří si skutečně šli do "politiky" přivydělat - jen s tímto záměrem. Mnozí tento záměr neměli, ale selhali...atd.

  Rezignace, nadávání a vnímání "my" a "oni" ale situaci ještě zhoršuje a je z principu chybné.

  Z toho také pramení pohled, který se tu (i v této diskusi) k mému překvapení poměrně často objevuje, je ten, že naše vlast vám nestojí za obranu, jelikož bychom bránili pouze "ty (darmožrouty) nahoře", kteří na lidi kašlou.

  Já bych v případě ohrožení ČR rozhodně ruku k dílu přiložil. Nejde tu přece o politickou reprezentaci - ta se mění. Jde tu o nás, naše blízké, naši zemi, naše hodnoty, naši svobodu atd.

  Já se tedy osobně například výhledově plánuji angažovat v Aktivních zálohách…

  Asi nemá moc cenu, abych to rozepisoval dál. Předpokládám, že tím jen stěží někoho přesvědčím. Obzvlášť ty, kteří nekriticky přistupují k 40 letům pod vládou totality, která (hlavně doba normalizace) absolutně zničila morálku (a nejen to) velké části naší společnosti. Někteří se totiž potom nedíváte na posledních demokratických 25 let s nadhledem. Už řeknu jen to, že ač se nám to může zdát jako nesmysl, tak 25 let je z historického pohledu k vývoji demokratického sytému opravdu velmi krátká doba a nemůžeme očekávat, že jen změnou politického systému bude vše najednou dobré.
  ----------------
  Co se týče samotného obnovení odvodů a konkrétního technického provedení, tak to je samozřejmě věc druhá. Přestože se základní ideou souhlasím, tak se domnívám, že provedení není správné. Ale to je na delší debatu…

 • Autorka
  20:21 05.05.2015

  ad Kazd

  pokud úroveň mého článku opakovaně hodnotíte neurvalými výrazy, nemám důvod vaše výlevy nadále číst: faktický omyl ve vašem dřívějším příspěvku jsem vám vyvrátila, jinak vaše příspěvky neshledávám zajímavé a číst je nadále nebudu. Jste flamer, který tuto diskusi spamuje.

  ad zákonodárství, tedy text branného zákona:
  dovoluji si čtenáře upozornit, že v roce 2004 byl tento NOVELIZOVÁN, pokud si najdete dřívější znění, které platilo odhaduji po většinu života vás všech, i vaší případné základní vojenské služby,zjistíte, že jedinou zásadní změnou bylo právě zrušení ZVS a zavedení branné povinnosti pro ženy (opravdu ve shodě s Ústavou)

 • Beld
  20:16 05.05.2015

  Priznejme si , ona by stacila 1 akce za rok na kazde stredni skole s predvadenim vyzbroje a vystroje , pusky , pistole ..... A hned by zajem o armadu vzrostl o 300% . Ale to je asi moc slozite .... My radeji poradame povinne seminare o islamu , pripadne zelene okecavani o obnovitelnych zdrojich... ( Neco takoveho mela moje neter na programu pred par tydny a to je teprve v 5 tride . )

  Zminte se o podobnem armadnim seminari tridnim ucitelum a vyleti z kuze . Je tam tak 90% multikilti pacifistu .

 • brin
  19:48 05.05.2015

  Já si myslím, že se na to jde zcela špatně a taky si nemyslím, že by zájem o obranu vlasti byl minimální. Naopak, mezi mládeží je poměrně velký a vojáci a vojsko je obecně zajímají, ale způsob odvodů je dle mě dost zastaralý. Armáda by měla pořádat akce, kterými by přitáhla mládež. Ať už by to třeba byla akce podobná táborům, třeba i s výukou vojenské taktiky pomocí počítačových her apod. To by mládež zaujalo. Ale co mládež nezaujme jsou suchopárné kecy politiků o něčem, o čem nemají ani páru a armáda samotná to není schopna ani realizovat. Vždyť na odvody nejsou peníze. Stávající 1 % HDP dávané na obranu nestačí ani na údržbu profesionální armády o velikosti několika útvarů se zastaralou technikou. Aby bylo možné o něčem podobném uvažovat, bylo by potřeba to okamžitě zvýšit na 2 % HDP s výhledem dalšího zvýšení na 3 a více procent HDP. A k tomu nedojde, protože Babiš se bude kroutit jak plazivka obecná.

 • Charlie
  18:56 05.05.2015

  Osobně paní autorce nezávidím, protože to možná i neoprávněně (za zsprasky z per našich zákonodárců nenese přímou osobní odpovědnost, pokud sama není poslankyní) schytává ze všech stran, ale na druhou stranu diskuze krásně ilustruje, co si občané myslí o výše zmiňovaném záměru našich prevoschoditělstev - a to jsme na army-friendly webu, kde bych čekal lidi obraně státu spíše nakloněné, což pak teprve takové novinky nebo jiné mainstreamové weby.

  Faktem ovšem je, že to strana a vláda dopracovaly do stádia, kdy je ochota lidí bránit vlast se zbraní v ruce možná ještě nižší, než za bolševika.

 • Muhaha
  18:16 05.05.2015

  Děkuji paní magistře za její další článek. Současně si dovoluji doufat, že na toto téma sepíše paní autorka ještě minimálně fejeton.

  Osobně se domnívám, že účelem navrhovaných odvodů nemá být jen vyjasnění právního rámce branné povinnosti a navázání pevného a nerozborného přátelství při osobním setkání občana s představiteli armády, ale taktéž odvody do soukromých penzijních fondů, k nimž budou odvedení automaticky povinováni.

  Konečně ještě uvidíme, co s těmi vládními návrhy naši mistři legislativci vyvedou.

  Ostatně, jde jen a jen o další příklad toho, že rovné volební právo je zlo, plodící formální vládu ochlokracie, která působí naší civilizaci čím dál větší křeče.

 • Beld
  14:14 05.05.2015

  On je pohled na prava deti v dnesni dobe z podobneho duvodu dosti problematicky . Staci si precist clanky obvinujici izrael ze zabijeni deti . To ze pres 50% palestincu tvori obcane mladsi 18 let , tudiz vlastne deti a vetsina 13-17 je zdatnejsi v zachazeni s ak47 nez clen evropskych ozbrojenych slozek mluvi samo za sebe .

 • kazd
  14:04 05.05.2015

  Autorka:
  Článek je slint nedosahující úrovně prvního ročníku žurnalistiky.
  Již jsem zde uváděl, že s formálním souhlasem se může člověk pod 18 oženit , podnikat, vzít si úvěr apod.
  Vy tvrdíte, že je to dítě odkázáno na informace zprostředkované rodiči a školou.
  To je slint, nesmysl, demagogie a lež.
  Váš článek ukazuje, že absolutně nemáte povědomí o právu v ČR.
  Proboha přečtěte si alespoň občanský zákoník jaké práva to vaše dítě má, jak mohou rodiče nakládat např. se stavebním spořením na jeho rč, odškodněním za zdravotní újmy (už padly první tresty pro rodiče)... atd.

  Tahat sem Úmluvu o právech dítěte je absolutní nepochopení smyslu této úmluvy, což přesně odpovídá vašim vědomostem. Již v prvním článku se píše "PRO ÚČELY TĚTO ÚMLUVY se dítětem rozumí každá lidská bytost mladší osmnácti let, pokud podle právního řádu, jenž se na dítě vztahuje, není zletilosti dosaženo dříve."

  Budete také zřizovat nové komise při předávání občanského průkazu? Kde budete také poučovat a zlepšovat postoj občana ?
  Budete zřizovat komise na živnostenském úřadě, kde budete poučovat 18 letého živnostníka co má malé UNC a dělá s ním a strejdou zahrádky u rodiných domů, že v případě povodní má s tím UNC dělat co mu řeknou z IZS nebo AČR?

  Zrušíte zákon č. 285/2002 Sb takže lidé co nechtějí darovat orgány půjdou před komisy a budou zdůvodňovat?

  Napsat propagandistický článek jako jste udělala Vy na návrh, který v roce 2015 předpokládá, že "Občan je povinen dostavit se k odvodnímu řízení na stanovené místo ... a předložit doklady například řidičský průkaz " v situaci kdy stát investoval miliardy do centrálních registrů a tyto informace má, chce opravdu silný žaludek.

  Kdyby Váš článek dosahoval kvality alespoň prvního ročníku žurnalistiky tak např. výše popsanou povinnost postavíte do souvislosti s § 31b. jenomže to by byla kvalitní žurnalistika.

 • Adanedhel
  14:04 05.05.2015

  A jéje, tady je mudrců jak na dvoře císaře Rudolfa. Tak víte co ? Když máte takové připomínky tak trošku zamakejte, sepište (třeba v zájemné spolupráci) článek z pohledu občana, vsadím se, že redakce vám takový článek uveřejní. Pak se uvidí.

 • Beld
  13:51 05.05.2015

  autorka: Mozna jste to uplne nepochopila , ale diskutujici maji hlavne namitky proti casti souveti "a to je jako takové odkázáno na informace zprostředkované rodiči a školou. "

  Takovou blbost proste v dnesni dobe nikdo svepravny a pri smyslech napsat nemuze ..

 • Beld
  13:41 05.05.2015

  Skoro je me lito ze uz jsem byl davno odveden . S chuti bych tuto hura akci vytroloval pres nas v pravde zabavny pravni system . Podobne drahe hov...ny me jen utvrzuji v presvedceni branit maximalne moji obec . Posledni dobou se me zda ze budeme nuceni spise strilet policajty a vojaky snazici se o totalitni stat nez nejake utocici rusaky.. ..

 • Autorka
  12:55 05.05.2015

  Kazd

  Upozorňuji vás, že dle Úmluvy o právech dítěte, mezinárodní smlouvy ratifikované Českou republikou, která je tím pádem součáastí našeho právního řádu, je občan mladší 18 let označován jako dítě.

  To je prostě nezpochybnitelný fakt, který tu opakovaně napadáte, označujet za lež, demagogie, slint blábol a další výrazy, které dokládají jak to, že sám nemáte patřičně znalosti, ale navíc jste i hulvát.

  Nehodlám s vámi vést diskusi a upozorňuji vás, že články ode mne zveřejňují Armádní noviny poté, co projdou korekcí pana Grohmana.

  Nemám důvod psát na základě představ anoynmního diskutéra, který se vyjadřuje "článek by měl vypadat", mělo uvádět toto a toto: Vy obsah mé tvorby korigovat nebudete. Co se píše v MFD mne nezajímá, vycházím z faktů a utvářím si vlastní názor.
  A ačkoli tuto diskusi spamajute, já sama mám ohlasy z okruhu armády, který obsah mého článku považuje za odborně přesný.
  Moje celé jméno i titul je uvedeno v záhlaví a blíže se s vámi nehodlám seznamovat.

 • brin
  11:50 05.05.2015

  Naopak, zájem mají všichni nesoudní, kterým jde v podstatě o koryto. Nejlépe se mají vojenští hasiči. Kamarád co tam pracuje stíhá při práci neuvěřitelné věci a do práce si v podstatě chodí odpočinout a to za to bere hodně přes 40 litrů hrubého.

 • psovod
  10:32 05.05.2015
  Oblíbený příspěvek

  možná trochu mimo odvody,ale dovolím si přidat příspěvek,před více než rokem jsem v ačr skončil a jako nejdůležitější věc co jsem měl udělat po odchodu do civilu bylo to,že jsem měl odevzdat svoje papíry nějakému vojenskému úředníčkovi,aby mi byla udělána nová vojenská knížka a byl jsem zaregistrován,samozřejmě hrozila sankce,bububu,když to neudělám,splnil jsem vše a dodnes na novou knížku čekám,žádná výzva k vyzvednutí,žádný termín nepadl ani při předávání,možná až někdy půjdu okolo mám se zeptat,pokud stejní lidé budou dělat i odvody tak to nemá smysl, a ještě trochu odbočím,dnes padl rozsudek,podle kterého armáda má zaplatit další odškodnění rodině vojáka,který zahynul při testování padáku,takto se armáda chová ke svým lidem,případně k jejich rodinám,je to trapné,ostudné,aby se lidi museli dožadovat svých práv u soudu,když někdo zahyne v misi,jsou toho plné noviny a televize,lidé na ně vybírají peníze,ale když někdo zemře vinnou ačr doma je problém,nedá se to nazvat jinak než prasárna,s tímto přístupem nikdy nenaplníme stavy záloh a asi ani ne stavy ačr,nikdo soudný už brzy nebude mít zájem

 • kazd
  09:36 05.05.2015

  Grohmann:
  Děkuji za reakci.
  nemůžu se ale zbavit dojmu, že pokud budete uveřejňovat články obsahující vyloženě demagogické a lživé informace jako
  "Ovšem i tak platí, že je člověk před dovršením 18 let dle zákona považován za dítě, a to je jako takové odkázáno na informace zprostředkované rodiči a školou"

  tak časem se vám tohle dostane i do odbormných článků a budete psát, že Rusko představilo novou ponorku Armata, což bude pouhá nepřesnost v jinak perfektním článku :-)

 • Adanedhel
  09:21 05.05.2015

  Naprosto souhlasím s Liberal Shark. Úředníčci a politici si zajišťují teplá místečka na úkor nás, kteří je živíme a zaměstnáváme. Být fyticky zdatný a mít na zřeteli, že to je naše zem a že jsme ochotni její svobodu a prosperitu bránit, je to nejlepší, jak se zachovat.

 • Jan Grohmann
  09:15 05.05.2015

  Pro Kazd: Článek nemá posuzovat, kolik „tlustých úředníků AČR“ se na odvodech přiživí a jakým organizačním a technickým způsobem se odvody zajistí.

  Podstatou článku je vysvětlit široké vojenské veřejnosti, včetně těch, kterých se odvody budou týkat, základní pojmy, ve kterých má drtivá veřejnosti zmatek.

  Druhou stranou věcí je, že článek je „základem“ pro další články, které se budou věnovat jinému a důležitějšímu tématu, než které Vás vytočilo.

  Mimo to, na kontroverzi odvodů upozorňuje i samotný článek. Na webu je dost článků na toto téma, které podporují nebo kritizují odvody. Lze si tak najít názor obou protistran a vytvořit si vlastní obrázek.

  Věřím, že jste se pouze rozčílil nad jednotlivými částmi textu, díky kterým jste odsoudil neprávem celý článek.

  Co se týče osoby autora, omlouvám se, ale nejsem povinen na diskuzi zpovídat se o osobě autora. Pokud máte zájem, lze si dohledat starší články autora článku a vytvořit si vlastní obraz.

 • brin
  09:09 05.05.2015

  Nedávno jsem hovořil s jedním známým z Chrudimi. Když jsem nadhodil toto téma, tak se jenom usmál a řekl, že to je úplná pitomost a politici si stejně jen vaří polívčičku. Slouží v útvaru v Chrudimi, což je v podstatě jediný útvar, který dnes něco dělá. A i ten má PODSTAV. A to dost drsný podstav. V praxi to funguje tak, že když dojde na cvičení, tak se stavy doplňují z okolních posádek (ne do plna, to by stejně nedalo) a papírově se vykáže, že je vše ok. Ve skutečnosti by naše armáda byla schopna postavit do pole velké kulové. Armáda je tak brutálně podfinancovaná (kromě paper officers, těch je dost), že je skoro zbytečné ji mít...

  A abych se vyjádřil k odvodům: v podstatě se jedná o tvorbu statistiky, kolik občanů je vůbec schopno výcviku v armádě. Poslední dobou se totiž zjišťuje, že ze zdravotních důvodů začíná procházet sotva desetina jedinců. Třeba z lidí hlásících se na profesionální vojáky uspěje u fyzických zkoušek desetina uchazečů a z toho desetina je schopna náročnějšího výcviku speciálních jednotek... Navíc je vše dobrovolné, když nechcete sloužit (z jakéhokoliv důvodu), nemusíte.

 • liberal shark
  09:03 05.05.2015
  Oblíbený příspěvek

  Chlapci chlapci, vy to berete za špatný konec. Dívejte se na to z té lepší stránky. Je v nejvlastnějším zájmu každého občana, aby byl bojeschopný. Ani ne tak kvůli Rusku, ale spíše vlastnímu "státu". Jen strach státních úředníků z ozbrojeného odporu občanů může udržet jejich fašistické tendence na uzdě. Copak nevidíte to postupné okrajování našich občanských a lidských práv ? Nevidíte, jak se nám tu rozmáhá zvůle veřejné správy ? Jen k boji vycvičení a pokud možno i ozbrojení občané mohou tuto přeměnu demokratického právního státu v koncentrační tábor zastavit.

 • GAVL
  08:23 05.05.2015

  Články na toto téma jsou jako obvykle naprosto absurdní. Je mi však jasné, že se každý živí jak dovede.

  "Navíc je žádoucí, aby si mladý člověk na prahu dospělosti začal budovat svůj občanský postoj a byl schopen osobně sdělit a zdůvodnit jakou formou se hodlá v případě ohrožení na obraně státu podílet." Tohle je skutečně perla.

  V případě konfliktu s Ruskem by bylo - kdo nic nedělá nic nezkazí
  to bych doporučil každému kdo nemá vojenský výcvik a sám se ve volném čase nezaobírá nácvikem střelby, hodem granátem a jinými bojovými dovednostmi ve směru západ.

  Za stát jako instituce nemá vůbec žádný smysl bojovat. Jenom chcípne spousta lidí, aby si zmetci udrželi svoje posty a nakradený majetky. Ti co budou nejvíc hnát lidi do války si dají majzla aby to přežili a v případě porážky budou líbat zadky dobyvatelům.
  Jediný smysluplný boj je boj za přežití národa. Pouze v případě , že zas nějakej vypatlanej národ nacistickej jako jsou Němci začne kolem sebe kopat, tak jen tehdy je důvod bojovat.

  Zcela souhlasím s těmi názory , které novou formu odvodů považují za zcela nesmyslnou a jen jako dobrý kejkl pro obtloustlé, či jinak fyzicky hendikepované alkoholiky v zeleném.
  Celá snaha vzniká z potřeby zdůvodnit ten obrovský moloch nafrčkovaných netáhel.

 • Charlie
  07:58 05.05.2015

  Zajímavá diskuze...
  Předně nechápu, proč mě Adanedhel nazval ve svém příspěvku soudruhem, ale budiž, když ho to baví.

  Dále se mi ekluje, když politická garnitura od Sametu systematicky likviduje obranyschopnost státu jak likvidací armády, tak demontáží strategických schopností (výroba munice, klíčových zbrojních systémů) a teď, když v dáli zahřmělo a ona zjišťuje, že ty její výsady a koryta možná nebude mít kdo bránit, tak máme za ní tahat horký kaštany z ohně?

  Co vlastně chce s těma případnejma odvedencema chce dělat? Uniformy nemají skoro ani pro profíky, tanky jsou dostupné max pro dva pluky (93 T-72 v záloze, z toho část už využívají DZ), BVP to samý, jako kvéry dostanou nejspíš vylágrovaný Kosy (protože po těch masivních prodejích a darech už toho nejspíš moc nezůstalo), do ničeho není munice (respektive, do starých ruských strojů možná jo, ale moderní už bude jiná písnička).

  Ono totiž se zrušila branecká armáda, začalo se machrovat s plně profesionálním vojskem, který má dneska míň lidí než policie, a zapomnělo se, že na doplnění stavů po ztrátách potřebujete kromě lidí i vybavení, jenže to se z NZ rozprodalo a rozdalo.

  Teď mě napadlo - policajtů máme, že je můžeme půjčovat, co je začlenit jako první vlnu na doplnění? Konečně budou místo buzerace občanů dělat i něco užitečnýho.

 • Magister_Peditum
  23:32 04.05.2015

  Luky: Ať se Vám to líbí nebo ne, Podkarpatská Rus byla součástí naší země. Asi se Vám její ztráta nehodí do koncepce "prezidenta osvoboditele", ale s tím se holt nic dělat nedá.

 • Luky
  23:09 04.05.2015

  No, tak Magister má asi chatu v Koločavě, cítí se tam možná jako doma...asi proto, že tam mají levnější máslo. Ostatní se tam navzdory máslu jako doma necítí, asi proto že opovrhují i čechoslovakismem, natož čecho-podkarpatismem..?
  Koukněte na okleštěnou republiku bez Sudet, abyste pochopili, o co se tenkrát hrálo...a hlavně to je území co má smysl i do budoucna. Rakušáci, Maďaři i Poláci nás tenkrát hrozně milovali, škoda že jste hoši tenkrát neměli funkce - to by bylo čecháčků v podkolenkách a hnědých košilkách....

 • kazd
  22:46 04.05.2015

  Nepovede, není totalita. Když jsem viděl záběry z nacvičování odvodů musel jsme se smát.
  Ten systém buď neprojde parlamentem nebo bude naprosto odsabotován a rozloží se, na což se po x letech příjde a zase se zruší.
  Je to stejný nesmysl jako zavádění přechodného pobytu, protože ti darební občané se nezdržují v místě trvalého pobytu.

 • JirkaM
  22:17 04.05.2015

  "Vojenská přísaha je stran svého obsahu absolutním závazkem, tedy odhodláním občana položit při obraně vlasti i svůj život." - ne, vojenská přísaha je násilím vynucený nesmyslný pseudoslib, který zbabělci z povolání vnucují lidem co je živí. Nedobrovolný slib není slib, to snad dá rozum.

  Na vojně jsem byl a mínění co od té doby mám o vojácích z povolání nelze vyjádřit slušně. Vlast bych i rád bránil, ale udělám COKOLIV abych nešel do armády. Oni by nás ti Napoleoni z kanceláří strašně rádi poslali do mlýnku na maso tisíce kilometrů od našich hranic a vypadá to, že se jim to i povede.

 • logik
  22:00 04.05.2015
  Oblíbený příspěvek

  luky: a víte o tom, že Beneš ještě před mnichovem tajně nabízel Německu odstoupení kusu našeho území.

  Ano, hodně Čechů opravdu bojovat chtělo. U Beneše je to ale přinejmenším sporné.

  Jinak stopro souhlas, že Benešova zahraniční politika byla zoufalá. Naprosto ignoroval našeho potenciálního největšího spojence proti nacismu - Rakousko (ještě v 37 prohlásil, že se více bojí Habsburka, než Hitlera), ignoroval i snahy Polska, když se na začátku 30. let snažilo o spojenectví proti Hitlerovi (byť s Polskem by to jistě nebylo jednoduché) a veškerou svoji politiku vyplýtval na naprosto nefunkční malou dohodu (Rumunsko nám asi tak mohlo pomoci, že...), nicmoc smlouvy s Francií a lezení "do chřtánu" Stalinovi, v čemž úspěšně pokračoval během druhé světové.

 • kazd
  21:51 04.05.2015

  sYmbolicky se připomene a na výzbroj nejsou prostředky. Na symboly ovšem jsou.

  Přehled o lidských zdrojích stát má, odvod na tom nic nezmění.
  Pokud si někdo myslí že v 18 je člověk dítě " a to je jako takové odkázáno na informace zprostředkované rodiči a školou."
  Nepostřehl, že s formálním rozhodnutím státní moci se před 18 můžete oženit, mít dítě založit firmu, podnikat, vzít úvěr atd..tisíckrát složitější úkony než nějaký tupý stádní odvod, tomu není pomoci.
  O sytému 2 letých povinných zdr. prohlídek atd. je zbytečné mluvit.

  Naštěstí již mnoho (i koaličních) poslanců dalo najevo, že takový paskvil neschválí.

 • TECHNIC
  21:41 04.05.2015

  Chcheš li mír připravuj válku a k tomu je potřeba mýt přehled o lidských zdrojích.
  A za druhé je dobře že se takhle alespoň simbolicky připomene lidem že svoboda není zadarmo. Je pravda že v tomhle státě není všechno optimální, ale v podstatě se tu máme velmy dobře a v některých ohledech i lepe než v USA.

 • Magister_Peditum
  21:31 04.05.2015
  Oblíbený příspěvek

  Luky: Jenže Beneš mj. měl podíl na tom, že jsme se právě do té šajze doby dostali. Svým postojem k Polsku, Rakousku i Maďarsku, naše vztahy ještě zhoršil. A není pravda, že uhájil náš prostor nezmenšený - co Podkarpatská Rus?

 • kazd
  20:57 04.05.2015

  já jsem pouze napsal že je to blábol a uvedl příklad o čem by článek správně měl být (např. cena 250 mil. Kč, kterou zmiňuje MFD - aby měla redakce nějakou zpětnou vazbu.
  Co to je krasoduch ?

 • Adanedhel
  20:39 04.05.2015

  He, no, alespoň že nám takový krasoduch jako Kazd řekl, že je to takový hloupoučký článek, který ale komentoval jako první.

 • kazd
  20:23 04.05.2015

  Jsem rád, že tenhle pitomoučký článek zde nikomu nestojí za diskusi a řeší se tu Beneš.
  Ten byl v roce 38 v situaci řidiče osobáku co jede blízko za návěsem nákladáku, který na to dupne, a ví, že už to nedobrzdí.
  Napasuju to zezadu pod návěs, přejedu do protisměru kde se čelně srazím nebo do příkopy a narazím do stromu ?

  Benešovi je potřeba vytýkat především neschopnost jeho zahraniční politiky, ideu čechoslovakismu, která mohla mít své opodstatnění ve dvacátých letech. Zahraniční politika žádného státu ale není konstatní. Naše zahraniční politika byla 20 let stejná ve smyslu "my máme pravdu a všichni se postavili proti nám"
  Takhle se prostě zahraniční politika nedělá a to byla hlavní Benešova chyba.

 • Luky
  19:12 04.05.2015

  Já na něho odmítám plivat z více důvodů - jednak to byl náš prezident a to v době, která byla dost šajze. Taky nám uhájil nezmenšený životní prostor a pomohl nás postavit na stranu vítězných mocností. Byli jsme jediným národem porobené Evropy, který dokázal sejmout vysokýho nácka. To sebeobětování, co pak nastalo, bohatě stačí.

  Vše ostatní se nakonec může obrátit k lepšímu - je to o přítomnosti a budoucnosti. Proto např. dnes odmítám všechno svalovat na období před třiceti lety (trvající 40 let). To je, jako by se po 2. sv. válce pořád všichni vymlouvali na Rakousko-Uhersko.

 • Adanedhel
  18:44 04.05.2015

  Počítal jsem s tím, že můj názor na Beneše se nesetká se souhlasem, ale mně na tom nezáleží. Ale já, někoho jako je on, prostě odmítám uznávat. Utekl jako krysa jako první, ihned, a uletěl světe div se, k těm "zrádcům" do Anglie. Pak se tam choval tak, že se potají domlouval s Moskvou a tím začal ten proces, který nás na dalších 44 let uvázal jak prašivé čokly. Nejprve psal Háchovi takřka obdivné dopisy a nakonec se zachoval k Háchovi hůř než Hitler. Po válce najednou přijel jako státní president jako by se nechumelilo a jako jedeme dál, hoši. Mnoho lidí vyčítá to, že jsme na tzv. špatné straně, že jsme ve vleku USA a bůhvíkoho. Ale faktem je to, že když už je země ve Válce, voják za svoji zemi bojuje v obraně či útoku tak, aby obstál on, i jeho země. A nezáleží, zda je to válka spravedlivá či nespravedlivá. Když je válka, má každý bojovat tak, aby zvítězil. Spousta občanů SSSR kteří trpěli pod jhem KSSS a viděli svoji rodinu v bídě, či byla rovnou mrtvá, pak odhodlaně a svědomitě bojovali za SSSR a onu KSSS, ač by pro ně bylo snažší zkrátka politruka nebo velitele zabít a třeba se pokusit zdrhnout. Může mi vadit to, že nás převážně osvobodila Rudá Armáda a ne např. Americká armáda, ale nezdolné odhodlání a elán sovětských vojáků mám v úctě. Snad to někdo pochopí. Válku nechci a bojím se jí, i když bych v ní sám bojovat nemusel. Mám děti a nechci je poslat někam umírat. Ale rozhodně je lepší se bránit a třeba i padnout (i když přežít a nebo zvítězit je vždy lepší), než se nechat v "míru" zadupat jako veš.

 • Deadog
  18:10 04.05.2015

  Meli jsme bojovat, stejne jako polaci, nestratili bychom jako narod hrdost a dost mozna bychom si dalsich 40let nenechali kalet na hlavy. Je uplne jedno jestli se na nas vykaslali, meli jsme bojovat za sebe, za nase pravo na svobodu.
  Z toho plyne i ta nase ceska priposranost ohledne treba sankci vuci Moskve. Proti zlu se musi hold bojovat ikdyz se u toho umira.

 • VojtaM
  17:22 04.05.2015

  Souhlasím s Adanedhelem vyjma PS: Dlouho dobu jsem si říkal, že Beneš udělal chybu, že jsme se nebránili. Dlouho. Ale po tom co jsem všem četl. Při svém věku 37 let nezažil si myslím, že rozhodnul nesmírně odvážně a prozíravě. Díky jeho rozhodnutí pravda tu bude vždy to: Neměli jsme se bránit?!....ale ono se na nás vysr... úplně každý kdo nám reálně pomoci mohl. Myslím, si, že by jsme pak dopadli jako Poláci, tj. 16% obyvatelstva zahynulo, takto 3,5%. Takto on zachránil stovky tisíc lidí. Mohl je nechat hrdině padnout, ale rozhodnul se jinak. Je tam moc kdyby. Jak moc bych si pral, aby jsme se branili a pak mu vpadla Francie do zad. Ale tak by to nedopadlo. Vsichni by se na nas vy... jako na Polaky. Ba oco vic. Brousilo si na nas moc statu zuby. Anslus Rakouska, Polsko chtelo minimalne Tesinsko, Madari se certili za hranicemi co to slo....nebyla sance. Ani jeden nas soused nebyl s nami. Jak rikam. Vlastne obdivuji, ze tak nesmirne hrdy narod, ktery byl rozhodnuty se branit zuby nehty, se rozhodnul neposlat do krvave lazne. a jeste vice obdivuji kazen mam pocit nacelnika generalniho stabu. Ze uposlechl rozkazu. Myslim, ze byli nalady na revoltu puc a neposlechnuti rozkazu. A

 • Luky
  17:17 04.05.2015

  Toho Beneše jste si mohl odpustit pane vlastenče. Hrozně mě štve ten, kdo tohle roznesl mezi lidi. Určitě nějakej TOPák. Za to by měl být dvojitej klystýr.

  Už si konečně uvědomte, že taková vůle bojovat jako u nás - byla málokde. Bylo ale podepsáno, že když se budeme bránit, Evropa(včetně spojenců) nás bude brát jako agresora. Konec OT.

 • Adanedhel
  17:03 04.05.2015

  Hé, je vidět že dva hýkavci se už chytili. No, tak popořadě. Nikdo normální válku nechce a sám za sebe můžu tvrdit, že bych šel svoji povinnost šel splnit pro to, abych se účastnil obrany svojí země a svojí rodiny. Rozhodně bych nešel do války za Basbiše, za Evropskou komisi anebo za něco takového, ne, šel bych bojovat za svoji rodinu a za Čechy, neboť to obojí přesahuje aktuální politiky, aktuální politickou situaci a všechno.. Ale rozhodně bych se neprokázal jako sketa jako ti dva přede mnou. Spousta lidí si neuvědomuje, že v případě, že by Čechy byly ve válce, by je za prvé, nikdo nenechal odjet a za druhé, pochybuji, že by je někde přijali :-) To je opravdu k popukání. Ženy jsou součástí síly národa a co je zřejmé, nejsou ve vojenském nasazení o nic horší, než muži. Asi soudruhovi předemnou vypadl příklad SSSR a na Izrael si ani asi nevzpoměl. Obě dvě tyto země měly ve svých ozbrojených silách ženy. Osobně předpokládám, že drtivá většina dívek a žen zkrátka podepíše dokument, že by se neúčastnily válečných operací. To o tom občanském postojilze shrnout IMHO takto: jsem rodilý Čech, a jsem součástí tohoto národa ať chci, anebo nechci. Nemusím souhlasit s politiky, s úředníky a osobně s nimi ani nesouhlasím. Ale to nic nemění na tom, že za tuto zemi stojí žít. Je to místo kde jsme vyrostli a kam můžeme přivést i svoje děti. Tato řešení typu utekl bych za kopečky, jen ukazuje, proč jsme tam, kde jsme - politici si dělají co chtějí, protože je správci(tzn občané) nehlídají a ke svému vlastnímu životnímu prostoru se chovají macešsky a bez pohledu do budoucna. Když by se skutečně do důsledku aplikovaly všechny tyto postoje, tak jsme opravdu ztraceni a budeme zničeni a i náš způsob života. Doufám, že se tak nestane. A i když znám mezi spoluobčany spoustu hajzlů, křiváků a zrádců, nezanamená to, že jsem o to míň Čechem. A pro obranu a vítězství svojí země udělám maximum.
  P.S. Takto jako vy, přemýšleli mimo jiné členové předprotektorátní vlády a Beneš. A víme, jak se na ně dodnes díváme.

 • kazd
  16:07 04.05.2015

  tohle fakt nevydýchám
  "Ovšem i tak platí, že je člověk před dovršením 18 let dle zákona považován za dítě, a to je jako takové odkázáno na informace zprostředkované rodiči a školou"

  Dovoluji si veřejně vyzvat touto cestou p. Grohmanna, který občas vstupuje do diskuze.
  Opravdu tady chcete dávat prostor takovým slintům ?
  Nechcete alespoň napsat, že toto nevyjadřuje váš názor, ale vyjadřuje názor ... koho vlastně ?
  Je zde mnoho opravdu špičkových článků a diskuzí, kde se občas čtenáři porafají, ale mají většinou nějaký argumentačně podložený názor.
  Tenhle článek je propaganda a ještě tak primitivně hloupá, že až bolí.

 • Charlie
  15:51 04.05.2015

  Jo, panika kolem tohohle zákona je srandovní, na druhou stranu, proč by kvůlivá ústavě měly ženský spadat pod brannou povinnost mi hlava nebere. To už neplatí, že chlapi bojujou a ženy a děti se drží v zázemí? Jak chce tahle civilizace přežít, když si pro svoje přežití nejdůležitější jedince nažene do první linie?!? Ono totiž na zplození 100 dětí vám stačí jeden chlap, ale těch matek potřebujete stovku, když budete mít sto chlapů a jednu potenciální matku, tak tu porodnost nedoženete.

  A další věc:
  "Vojenská přísaha je stran svého obsahu absolutním závazkem, tedy odhodláním občana položit při obraně vlasti i svůj život."
  Moc by mě zajímalo, kdo z nás záklaďáků, kteří sme tam tehdá na tom náměstí stáli, to bral jako absolutní závazek. Pár možná jo, ale všichni?

  Dneska to spíš vidim tak, že kdyby věrchuška zavelela "do zbraně", balím rodinu a mizím za kopečky, ať si to páni poslanci vybojujou sami.

 • kazd
  15:48 04.05.2015

  bože to je blábol

  tohle je opravdu perla
  "Navíc je žádoucí, aby si mladý člověk na prahu dospělosti začal budovat svůj občanský postoj a byl schopen osobně sdělit a zdůvodnit jakou formou se hodlá v případě ohrožení na obraně státu podílet.
  Promyšlená forma odvodu může do budoucna přispět nejen k informování, ale i zlepšení postoje občana k armádě, což znamená i jeho vztah k státu jako takovému."

  Proboha byla ta paní někdy u odvodu?
  Kolik to bude stát? Je pravda, že čtvrt miliardy ročně jak psala MFD?
  To si opravdu myslí, že v 21 století pohled na tlustého příslušníka AČR poté co přepsal na papír x údajů které stát již má, vyvolá v 18 letém nějaký kladný pocit?

  Už to vidím - prehistorická akce jak za Marie Terezie - načež se 18 leté dítě odebere zpet do IT světa desítky let napřed oproti tomu co vidělo. Zapíše se na zkoušku na VŠ, zachatuje s kamošem z Tokia, zaplatí něco z účtu atd..

  Nicméně uznávám, že se na tom x příslušníků AČR přiživý a vytvoří jím to teplé místečko.