Britskí tankisti sebe – pokusný tank Streetfighter Challenger 2

Britskí tankisti sebe – pokusný tank Streetfighter Challenger 2
Demonstrátor Streetfighter Chalenger 2 / mod.uk (Zvětšit)

Britské ozbrojené sily dlhodobo riešia problematiku modernizácie a predĺženia životnosti svojich tankov Challenger 2, ktorých majú po rozpočtových obmedzeniach z roku 2010 vo výzbroji ešte 227 kusov.

Obrnené pluky Type 56

Podľa denníku The Times sa ale uvažuje o modernizácii len 148 tankov, čo sa dá objasniť tým, že z troch obrnených plukov Type 56 by mal jeden (King's Royal Hussars) namiesto tankov dostať ľahšie pásové vozidlá Ajax.

Type 56 znamená, že pluk štandardne používa 56 tankov, 2 ostávajú pri veliteľstve pluku, zvyšných 54 je rozdelených do troch práporov po 18 strojov, ktoré sa zase členia na 4 čaty po 4 tankoch, pričom 2 stroje ostávajú pri veliteľstve práporu. Dnes je teda z 227 tankov 168 aktívnych a 59 v rezerve – The Wessex  Yeomanry Regiment však nie je možné považovať za samostatný štvrtý obrnený pluk. Ide skôr o výcvikový útvar, ktorý dodáva vyškolené posádky bojovým jednotkám.

Teoreticky by teda pre dva zvyšné pluky pri zachovaní ich doterajšej štruktúry postačovalo aj 112 strojov, čo zhruba zodpovedá počtu tankov nasadených v roku 2003 do operácie Telic. Nemohli by sa ale napríklad doplňovať prípadné straty zo zásob modernizovaných vozidiel, čiže dnes je diskutovaný počet modernizovaných vozidiel 148.

Modernizačný program je známy pod označením LEP (Life Extension Programme) a súťažia v ňom dnes už kapitálovo prepojené firmy Rheinmetall a BAE Systems, ktorá predala Rheinmetallu 55 % akcií svojej divízie Land UK.

Dominantným prvkom nemeckej ponuky je inštalácia novej veže s nemeckým kanónom L55A1 kalibru 120mm s hladkým vývrtom, prípadne zlepšenie mobility výmenou motoru Perkins CV12-6A za EuroPowerPack, čo je kombinácia dieselového motoru MTU MT833 s výkonom 1100kW a desaťstupňovej prevodovky Renk HSWL 295TM.

Britská firma ponúkla koncept Black Knight, ktorého hlavým prínosom je zlepšené senzorové vybavenie francúzskej firmy Safran a talianskej Leonardo, prípadne inštalácia aktívneho ochranného systému Iron Fist izraelskej firmy IMI.


Streetfighter Chalenger 2

Streetfighter Chalenger 2

Okrem komerčných projektov však britskú armádu zaujímalo, aké vylepšenia by si  pre tank želali jeho posádky. Vznikol tak zatiaľ jeden pokusný tank označený ako Streetfighter Chalenger 2, na ktorého vývoji pracovali príslušníci pluku The Royal Tank Regiment patriaceho pod 1st Armoured Infantry Brigade. Ich riešenia zaujali. 

Podľa nemeckého blogu Strategie & Technik bude predstavené vozidlo podrobované dlhodobým testom a vznikne ešte minimálne jedno ďalšie, na ktorom by sa mohli otestovať dopracované riešenia a prípadné dodatočné zmeny a nápady. Pochopiteľne vojaci nemohli mať ambíciu, respektíve prostriedky navrhovať riešenia na výrazné zlepšenie troch základných parametrov tanku – mobility, pancierovej ochrany a palebnej sily. Prišli teda so zlepšeniami, ktoré sú špecificky výhodné pre boj tanku v zastavanom prostredí, pričom vychádzali zo skúseností z operácie Telic a následných bojov s irackými povstalcami. 

Modifikácie sú zamerané predovšetkým na zlepšenie situačného povedomia a spolupráce so sprievodnou pechotou, až to evokuje návrat k tankovému výsadku, avšak v inej podobe ako existoval napríklad počas 2. svetovej vojny na východnom fronte. 

Je totiž evidentné, že navrhovatelia sa snažili pripútať pechotu čo najtesnejšie k tanku, prípadne jej umožniť pohyb po ňom. Medzi tieto riešenia patrí inštalácia sklopných úchytov/výstupných stupňov na zadnú časť bočného panciera tanku, ktoré majú pechote umožniť ľahšie na tank vyliezť a preskakovať do okien nižších poschodí budov. Prípadne ho použiť ako vyvýšenú platformu pre skladacie rebríky. Tieto sú pripevnené na prednej časti bočného panciera korby.

Tank má výšku po vežu zhruba 2,5 m, po rebríku tak možno vyjsť aj na strechy nižších budov a obsadzovať ich z viacerých vstupov. Sprievodnej pechote má slúžiť aj nákladný kontajner a držiaky na zadnej časti korby, kde si môže uložiť niektoré zbrane, rezervnú muníciu, zdravotnícke potreby, zásoby a náradie potrebné na vedenie bojovej činnosti v zastavaných oblastiach.      

Okrem toho je však na zadnej časti korby aj tablet, na obrazovku ktorého sa pechote skrytej za tankom premietajú obrazy z jeho rozšíreného kamerového vybavenia. Konkrétne ide o kamery umiestnené na prednej časti korby, ktoré snímajú dianie v prednej polosfére vozidla, takže pechota tam vidí aj bez toho, aby sa vysúvala za obrys tanku. 

Senzorový blok sférických 360° HD kamier je umiestnený aj na vyvýšenej platforme na veži tanku, takže okrem kruhového výhľadu poskytuje posádke vo veži tanku aj prípadnú možnosť nahliadnuť  do okien nižších podlaží budov ešte predtým, než tam preskočí pechota. 

Kamery sú umiestnené aj kolmo na os kanóna na konci jeho hlavne, ktorá samozrejme presahuje svojou dĺžkou korbu. Posádka tak môže pri boji v zastavanom prostredí nahliadnuť za roh budovy bez toho, že by bol celý tank alebo sprievodná pechota vystavený priamej paľbe. Pre tieto kamery bude zrejme treba dopracovať amortizátor spätného rázu kanóna. 

Primárnym prostriedkom prieskumu a identifikácie cieľov však má byť diaľkovo ovládané bezposádkové pásové vozidlo, ktoré by sa zrejme väčšinou pohybovalo pred tankom.  

Jediným opatrením, ktoré by sa dalo vztiahnuť na zlepšenie mobility je povinná inštalácia dozerovej radlice, ktorá sa hodí na odstraňovanie nevýbušných zátarasov a čiastočne tiež pôsobí ako prídavné pancierovanie v prednej časti korby.

V oblasti palebnej sily vojaci navrhli inštaláciu 12,7 mm guľometu na miesto pôvodného stropného guľometu kalibru 7,62 mm, ktorý sa presunul na pravú stranu veže. Tieto guľomety by mali byť použiteľné v prípade, že hlavnú zbraň a koaxiálny guľomet nie je možné nasadiť napríklad kvôli stiesnenému priestoru v okolí tanku.

Je zaujímavé, že nezvážili možnosť inštalácie dodatočného koaxiálneho guľometu kalibru 12,7 mm, ktorý sa montuje nad hlavne kanónov izraelských tankov. Ďalšie riešenie je totiž evidentne prevzaté z Merkavy, aj keď nie je dopracované. Ide o montáž 60mm mínometu, ktorý by mal byť krytý pancierom a ovládateľný diaľkovo. Toto sa doriešiť nepodarilo, mínomet je zatiaľ pripevnený na ľavej prednej časti panciera veže. Britskí tankisti však evidentne cítia potrebu mať takúto doplnkovú zbraň určenú proti cieľom skrývajúcim sa pred priamou paľbou na strechách budov.


Challenger 2 v Omanu

Pancier

Je pozoruhodné, že naopak nenavrhli žiadne zmeny v oblasti ochrany tanku formou inštalácie reaktívneho pancierovania (ERA) či systémov aktívnej alebo pasívnej ochrany (Theatre Entry Standard - Megatron). Tu treba uviesť, že tank Challenger 2 na rozdiel od mnohých zničených amerických tankov Abrams v Iraku údajne neutrpel žiadnu stratu kvôli nepriateľskej paľbe.

Jediný zničený tank bol výsledkom friendly-fire incidentu, kedy bol zasiahnutý strelou HESH iného britského tanku, nasledoval požiar a explózia munície. Okrem toho bol jeden tank vážne poškodený improvizovaným výbušným zariadením a pancier iného bol v spodnej prednej časti korby prekonaný tandemovou strelou výkonného sovietskeho granátometu RPG-29 Vampir.

Reakciou bolo zosilnenie ochrany tohto miesta dodatočným pancierom Dorchester namiesto tandemovou hlavicou prekonaného ERA, čo bolo jednou zo „streetfighter“ úprav, ktoré boli na tankoch robené počas bojov v Iraku a inšpirovali aj názov popisovaného pokusného tanku.    

Známy je však prípad prežitia izolovaného tanku Challenger 2, ktorý bol pravdepodobne 14 krát zasiahnutý z granátometov RPG-7  a PTRS Milan, ako aj množstvom striel z pušiek a guľometov. Bol oslepený zničením takmer všetkých pozorovacích prístrojov a v dôsledku menšej dopravnej nehody, ktorá sa skončila stratou pásu aj imobilizovaný.  

Uvádza sa aj prípad tanku Challenger 2, ktorý bol pri istom incidente zasiahnutý z granátometov zhruba 70 krát, bol však pomerne rýchlo opravený a vrátený do boja. 

Britskí tankisti teda môžu dôverovať súčasnej pancierovej ochrane tankov Challenger 2 a asi nemajú záujem ju vylepšovať, čo by v prípade inštalácie aktívnych ochranných hard-kill systémov mohlo byť na úkor spolupráce s pechotou.     

Obmedzili sa tak na nanesenie retro kamufláže, ktorá pripomína maskovacie vzory britských tankov zo západného Berlína, v nedávnej dobe ju ale opäť získali niektoré tanky v aktívnej službe.  


Modernizované bojové vozidlo pechoty Warrior

Zmeny v britskej armáde

Aj keď Veľká Británia už asi definitívne stratila schopnosť vyrábať hlavné bojové tanky, zjavne tam ešte prežívajú ľudia spôsobilí vo voľnom čase prispieť k ich vylepšovaniu. Vyššie uvedené úpravy sa dajú použiť nielen na tankoch Challenger 2 ale aj iných vyhovujúcich (silne opancierovaných pásových) vozidlách. Sú pritom aj relatívne jednoduché a cenovo dostupné. Je však ťažké predpovedať, ako dopadnú tanky Challenger 2 a proces ich modernizácie. 

Faktorom je napríklad aj nezáujem o službu v armáde, čo napriek zníženiu jej stavu od roku 2010 o 30 000 vojakov spôsobuje problémy s dosiahnutím jej početných stavov na cieľových 82 000. Skončiť tak môže aj organizačná štruktúra obrneného pluku Type 56.

Okrem toho, britská pechota sa má okamžite zbaviť 60mm mínometov, a 5,56mm guľometov  L108A1/L110A2/L110A3 (Minimi) a L86A2 LSW (na báze útočnej pušky L85). V posledných dvoch prípadoch je to už pravdepodobne zavŕšený proces. Nie je ale istá náhrada. V prípade 60mm mínometov, ktoré by chceli britskí tankisti použiť na vylepšenie palebnej sily tanku Challenger 2, sa uvažuje buď o pancierovke Carl Gustav, alebo o viacranovom 40mm ručnom granátomete. Takmer isté je, že namiesto určitého počtu 5,56mm guľometov by sa mali doplniť DMR pušky L129A1 kalibru 7,62×51 mm NATO, ktorých je momentálne v britskej výzbroji vyše 3000 kusov, prípadne aj guľomety GPMG.  

Okrem toho treba brať do úvahy zaraďovanie do služby nových obrnených vozidiel ako Ajax, modernizované bojové vozidlo pechoty Warrior, 8×8 vozidlá Boxer a MRAP Mastiff, Ridgback a Wolfhound.

Dodatočnou komplikáciu môže byť aj úsilie o zjednotenie veľkosti pechotných bataliónov, ktorých momentálne existuje šesť typov od 267 do 732 príslušníkov. To by pravdepodobne prinieslo aj zmeny v štruktúre pechotných čiat a družstiev.

Všetky tieto zmeny sa budú ťažko sledovať a spravodajsky pokrývať, môžu mať ale vplyv aj na ďalší osud modernizácie tankov Challenger 2, ktoré napriek počiatočným problémom v určitých fázach svojej služby podľa všetkého prekonávali bojovými výsledkami konkurenčné typy.  A to najmä pri bojoch v zastavaných oblastiach, ktoré sú v moderných ozbrojených konfliktoch stále pravdepodobnejšie.&


T-90 v Aleppu

Sýrska skúsenosť

Treba dodať, že v uplynulom období sa do bojov v zastavaných oblastiach najviac zapájali tanky T-72 sýrskych vládnych síl, pričom sú tiež správy o strojoch, ktoré prežili desiatky zásahov z granátometov, prípadne zásahy PTRS rôznych typov. 

Situácia sýrskej armády sa potom čiastočne zlepšila dodávkou modernejších ruských tankov  T-90A/AM, ktorých konštrukcia vychádza z T-72. Úspešné nasadenie týchto strojov v Sýrii zabezpečilo Rusku viaceré exportné objednávky tankov T-90 rôznych verzií. 

Osvedčili sa ale aj tanky T-62/T-62M nasadené po vyčerpaní zásob tankov T-72, a neskôr dodávané z Ruska Sýrskym expresom. Tieto tanky nemajú automat nabíjania v kombinácii s delenou muníciou, čo znižovalo riziko zničenia zasiahnutého tanku výbuchom vlastnej munície. Aktívne bojovali aj staršie T-54/55 – dodnes sú videné najmä pri protiútokoch povstaleckých síl v provincii Idlib.

Rusko a Izrael použili podvozky tankov na skonštruovanie iných vozidiel schopných bojovať v zastavaných oblastiach – ide o ruské BMPT (bojové vozidlo podpory tankov) – väčšina dodnes vyrobených je na báze T-72,  resp. izraelské ťažké obrnené transportéry, kde prvým typom bol Achzarit na báze T-54/55, ktoré predtým Izrael ukoristil arabským spojencom.   

Tanky v OS SR

Tanky T-72 a predtým T-54/55 sa vyrábali aj na Slovensku v sovietskej licencii. Podľa hovorkyne  MOSR D. Capákovej Ozbrojené sily SR v súčasnosti disponujú nasledovnými typmi tankov:

 • Tank mostný MT-55 A;
 • Tank uvoľňovací VT – 72 B;
 • Tank uvoľňovací VT – 55 A;
 • Tank stredný T-72M1;
 • Tank stredný veliteľský T-72-MK;
 • Tank stredný veliteľský T-72M1K.

Celkové počty bojovej techniky v Ozbrojených silách Slovenskej republiky sa nachádzajú vo verejne dostupnom dokumente „Celkové početné stavy vojakov a zamestnancov a počty hlavných druhov vojenských zbraní, vojenských zbraňových systémov a bojovej techniky v ozbrojených silách Slovenskej republiky v súlade s potrebami zabezpečenia obrany Slovenskej republiky a bezpečnosti štátu a v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a rozmiestnenie zväzkov, útvarov, úradov a zariadení ozbrojených síl Slovenskej republiky k 31. decembru 2019“. 

Počty bojovej techniky v centrálnych zásobách na zabezpečenie bojovej činnosti sú v zmysle platnej legislatívy predmetom utajovaných skutočností.

Modernizačné projekty tankového vojska sú stanovené v Dlhodobom pláne rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj Ozbrojených síl Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2030“, ktorý je rovnako verejne dostupným dokumentom.

Zdroje: Soldier Systems, The Telegraph, ESUT, ArmyRec, BBC, OverDefense, YT, UK Armed

Nahlásit chybu v článku


Související články

Modernizace britských tanků Challenger 2

Ministerstvo obrany Velké Británie připravuje modernizaci hlavních bojových tanků Challenger 2. ...

Nové britské obrněnce Ajax – šance pro českou armádu

Britská armáda začala od minulého roku zařazovat do výzbroje rodinu nových obrněných pásových ...

Tank Challenger 2 Black Knight pro britskou armádu?

Britský koncern BAE Systems na výstavě vojenských pozemních vozidel DVD 2018 (Defence Vehicle ...

Německá modernizace britského tanku Challenger 2

Německá firma Rheinmetall na londýnské konferenci IAV 2019 (International Armoured Vehicles) ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Rase
  16:24 21.07.2019

  Tak AČR hodlá získat 30-40 tanků za cenu max 15 mld Kč. Moc nechápu, proč komise teď řeší jaký tank bude pro AČR nejlepší, když pak stejně vypíší tendr. Doufám že se pořídí Leclerc ...Zobrazit celý příspěvek

  Tak AČR hodlá získat 30-40 tanků za cenu max 15 mld Kč. Moc nechápu, proč komise teď řeší jaký tank bude pro AČR nejlepší, když pak stejně vypíší tendr. Doufám že se pořídí Leclerc v co nejvyšší výbavě Tropic nebo XLR, případně korejský K2 a i Merkava by možná byla fajn. Cokoliv jiného by za mě bylo špatné. Zhruba 10 mil dolarů za kus je docela rozumně nastavená částka, tak ať je ten tank alespoň top. Leopard je sice rozšířený, ale i s nabíjecím ramenem to není ideál.

  https://ct24.ceskatelevize.cz/... Skrýt celý příspěvek

  • PavolR
   17:21 21.07.2019

   30-40 západných tankov s kompletným zázemím (ako inak) budú mať za tie peniaze problém kúpiť. Súdiac podľa katarskej a maďarskej zákazky Leo2, idú asi 2/3 sumy na zázemie. To by ...Zobrazit celý příspěvek

   30-40 západných tankov s kompletným zázemím (ako inak) budú mať za tie peniaze problém kúpiť. Súdiac podľa katarskej a maďarskej zákazky Leo2, idú asi 2/3 sumy na zázemie. To by znamenalo aj menej než 6,5 mil EUR za samotný tank. Pokiaľ teda nie sú zákazky, z ktorých vychádzam, predražené.Skrýt celý příspěvek

  • PavolR
   17:54 21.07.2019

   Pre porovnanie:
   1,89 mld EUR - 62ks Leo2A7+ + 24ks PzH2000 + zázemie "se vším všudy"
   1,76 mld EUR - 44ks Leo2A7+ + 24ks PzH2000 + prenájom 12ks Leo2A4 + zázemie "se vším všudy"

   Pre porovnanie:
   1,89 mld EUR - 62ks Leo2A7+ + 24ks PzH2000 + zázemie "se vším všudy"
   1,76 mld EUR - 44ks Leo2A7+ + 24ks PzH2000 + prenájom 12ks Leo2A4 + zázemie "se vším všudy"

 • Gnomio
  09:42 26.06.2019

  "Je pozoruhodné, že naopak nenavrhli žiadne zmeny v oblasti ochrany tanku formou inštalácie reaktívneho pancierovania (ERA) či systémov aktívnej alebo pasívnej ochrany". Nevím ...Zobrazit celý příspěvek

  "Je pozoruhodné, že naopak nenavrhli žiadne zmeny v oblasti ochrany tanku formou inštalácie reaktívneho pancierovania (ERA) či systémov aktívnej alebo pasívnej ochrany".
  Nevím co je na tom pozoruhodné, pokud chtějí aby se kolem motalo mraky vlastních vojáků, nic takové tam být nemůže. To by pak byl naprostý nesmysl!!

  Jinak ten názor o "tankovém výsadku" a spolupráci s pěchotou je požadavek tankistů nebo pěšáků? Myslím, že každý tankista by si přál mít kolem sebe hordu vojáčků, opačně to ale neplatí...Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   11:03 26.06.2019

   Také by mně zajímalo, co na ty úpravy říká pěchota.
   Lezení na tank, z tanku pak do domu nebude zrovna oblíbená činnost.
   Přitom si to přímo říká o pokropení z dálky...

   Také by mně zajímalo, co na ty úpravy říká pěchota.
   Lezení na tank, z tanku pak do domu nebude zrovna oblíbená činnost.
   Přitom si to přímo říká o pokropení z dálky...

   • MeV6
    11:45 26.06.2019

    Já bych to neviděl tak bledě. Tankisti by asi těžko podobné úpravy realizovali, pokud by si o ně pěchota neřekla. Proč by se s tím někdo patlal? Z dlouhé chvíle? Ten přesun ...Zobrazit celý příspěvek

    Já bych to neviděl tak bledě. Tankisti by asi těžko podobné úpravy realizovali, pokud by si o ně pěchota neřekla. Proč by se s tím někdo patlal? Z dlouhé chvíle?
    Ten přesun tank-dům naopak vidím jako účelné využití prostředků, co jsou po ruce.
    O pokropení z dálky si říká spousta věcí a přitom se provádějí dál.Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     12:26 26.06.2019

     Pak je otázka, proč takové vybavení nemají i na nových pásových vozidlech pro pěchotu.

     Pak je otázka, proč takové vybavení nemají i na nových pásových vozidlech pro pěchotu.

     • MeV6
      13:17 26.06.2019

      To už by bylo věštění z křišťálové koule, ale možná ze stejných důvodů jako jinde - třeba se výrobce nebo akvizice neptali na správných místech. V článku se píše, že se první ...Zobrazit celý příspěvek

      To už by bylo věštění z křišťálové koule, ale možná ze stejných důvodů jako jinde - třeba se výrobce nebo akvizice neptali na správných místech. V článku se píše, že se první zeptala armáda.

      Mimochodem, tohle video jsem viděl už asi před měsícem:
      https://www.youtube.com/watch?... Skrýt celý příspěvek

 • flanker.jirka
  23:07 25.06.2019

  Hodně dobře vytuněný! Co mi to jen připomíná?
  https://www.youtube.com/watch?...

  Hodně dobře vytuněný! Co mi to jen připomíná?
  https://www.youtube.com/watch?...

 • MeV6
  22:02 25.06.2019

  Docela zajímavé úpravy. Chlapci určitě vědí, co dělají. Jen by mě zajímala životnost těch kolmých kamer pod hlavní kanónu. Říkám si, jestli se po první ráně neodporoučí, přeci ...Zobrazit celý příspěvek

  Docela zajímavé úpravy. Chlapci určitě vědí, co dělají.
  Jen by mě zajímala životnost těch kolmých kamer pod hlavní kanónu. Říkám si, jestli se po první ráně neodporoučí, přeci jenom je to docela rána - zákluz, tlaková vlna, výšleh.Skrýt celý příspěvek

  • dusan
   22:56 25.06.2019

   Vzhľadom na to, že dnešné kamery sú už miniatúrne s minimálnou hmotnosťou .... tak v tom až taký technický problém nevidím .... určite bude nejaká komerčná "spotrebná" ..... dnes ...Zobrazit celý příspěvek

   Vzhľadom na to, že dnešné kamery sú už miniatúrne s minimálnou hmotnosťou .... tak v tom až taký technický problém nevidím .... určite bude nejaká komerčná "spotrebná" ..... dnes stoja pomerne dobré kamery pár sto eúr ... čiže s tým, že sa ich pár "spotrebuje" nevidím problém .... ak to ušetrí životy vojakov, tak to za to stojí.

   Skôr mi pripadá trochu od veci tá "inteligencia" na aktívnu obranu obrnených vozidiel ... stojí majland a ručné zbrane na nich dokážu urobiť značné škody.

   V teréne OK .... v mestskom boji len "tvrdý" pancier ... maximáne dynamická ochrana ... tie "krabičky" v meste nebudú stáť za nič ...

   Zo Sýrie je pár pekných dôkazov ... napr. povstalec/terorista zasiahol opakovane !! dva krát spodnú časť predného spodného panciera korby tanku T-72AV, lebo vedel, že tam je slabé miesto tanku. Zabil vodiča a armáda len s veľkým úsilím tank vôbec zachránila. Strieľal z pivnice a strela letela tesne nad cestou .... a to by nepomohla žiadna tá "inteligentná ochrana" ....Skrýt celý příspěvek

   • Gnomio
    09:51 26.06.2019

    Přesně tak se to plánuje a plánovalo již 20 let zpět, prostě spotřební záležitost. Dnes jsou kamery za pár dolarů. Ohledně městského boje také souhlasím. Tam se toho opravdu moc ...Zobrazit celý příspěvek

    Přesně tak se to plánuje a plánovalo již 20 let zpět, prostě spotřební záležitost. Dnes jsou kamery za pár dolarů.
    Ohledně městského boje také souhlasím. Tam se toho opravdu moc vymyslet nedá. Pokud je tankista (Sýrie) trouba, který postupuje bez ochrany pěchoty, nemá ve městě šanci. A může to být klidně Merkava 4, nebo cokoli super extra.
    Problém je že k tanku s hordou hard kilů a ERA na sobě se nikdo nehrne, takže tam zbude max NERA, jsem zvědav kam to povede...Skrýt celý příspěvek

 • dusan
  19:15 25.06.2019

  "Treba dodať, že v uplynulom období sa do bojov v zastavaných oblastiach najviac zapájali tanky T-72 sýrskych vládnych síl, pričom sú tiež správy o strojoch, ktoré prežili desiatky ...Zobrazit celý příspěvek

  "Treba dodať, že v uplynulom období sa do bojov v zastavaných oblastiach najviac zapájali tanky T-72 sýrskych vládnych síl, pričom sú tiež správy o strojoch, ktoré prežili desiatky zásahov z granátometov, prípadne zásahy PTRS rôznych typov. " ... to mi pripadá ako JPP

  Samozrejme, že nejaké sýrske tanky T-72 prežili i opakované zásahy RPG-čok .... ale často sa "vyvarili" už po prvom ... takže tvrdenie , že by nejaký T-72 prežil "desiatky zásahov" môžeme rovno poslať do ríše bájok .

  Čo sa týka "úspešného nasadenia tankov T-90" ... tak treba dodať, že vo "vrakovisku" sýrskej armády sú samozrejme tanky T-90 úplne iná liga. Tak isto treba dodať, že sa už sýrska armáda poučila a nasadzuje tanky v úzkej súčinnosti s podpornými zložkami. I tak však prišla o štyri tanky T-90 a dva T-72B, ktoré boli tiež dodané neskôr.

  Len pre informáciu, sýrske armáda prišla minimálne 350 tankov z počiatočného počtu cca 700 ks (300 ks T-72AV, 258 T-72M1 a cca 128 T-72 vz.1975). Najväčšie straty utrpeli najstaršie pôvodné ruské tanky T-72 vz.1975, ktorých bola väčšina zničená. Bolo to spôsobené i tým, že lepšie tanky T-72M1 a T-72AV boli zaradené u kvalitnejších jednotiek prevažne v rámci Republikánskych gárd.

  ˇČo sa týka tankov T-62M, tak tie boli dodané na začiatku roku 2017 (môj odhad je v počte okolo 100 ks) ... a za rok ich bolo zničených viac ako 30 kusov.

  T-62 vo verziách T-62 vz.1967 a T-62 vz.1972 boli súčasťou sýrskej armády už od začiatku konfliktu a za konflikt ich bolo zničených okolo 150 kusov.

  Čo sa týka tankov T-55 (T-54 sú už minulosť) tak tých je "ako smetí" ale len menší počet (hlavne modernejších T-55AMV) bol v dobrom stave na začiatku konfliktu. Značná časť tankov bola v dezolátnom technickom stave a desiatky tankov "prežili" zmeny strán len preto, že ich žiadna strana nevyužila (mimo PR, že ukoristila "desiatky tankov") o ostali nevyužité stáť v skladoch.

  Preto sú straty v bojoch tankov radu T-55 napriek ich početnosti pomerne malé a v bojoch bolo zničených cca 200 tankov T-55 a cca 40 ks T-55MV.Skrýt celý příspěvek

  • technik
   20:10 25.06.2019

   A co čekáš od středního tanku s váhou 40 tun, ty jak říkáš vraky jim vyhráli valku. T72 nejstaršího data měli ztráty velké protože jejich zejména věžový pancíř stojí za prd stejně ...Zobrazit celý příspěvek

   A co čekáš od středního tanku s váhou 40 tun, ty jak říkáš vraky jim vyhráli valku. T72 nejstaršího data měli ztráty velké protože jejich zejména věžový pancíř stojí za prd stejně jako měli tečka v Iráku. T72 M1 měli už vrstvený pancíř a jejich odolnost byla řádově vyšší. Jinak vyřadit tecko první ranou je náhoda a hodně typku co se o to pokusilo si dneska v ráji užívá 12 panen :))Skrýt celý příspěvek

   • otecko
    08:09 27.06.2019

    Těch panem se v koránu fasuje více, ne? Myslím že 60.

    Těch panem se v koránu fasuje více, ne? Myslím že 60.

  • Miroslav
   20:23 25.06.2019

   Tvoj komentár zaujímavejší ako celý článok :-) Teraz trochu k téme.... Britská armáda vzhľadom na geografické a prírodné podmienky nejak zvlášť tanky nepotrebuje. To si myslím ...Zobrazit celý příspěvek

   Tvoj komentár zaujímavejší ako celý článok :-)

   Teraz trochu k téme.... Britská armáda vzhľadom na geografické a prírodné podmienky nejak zvlášť tanky nepotrebuje. To si myslím uvedomuje každý. Taktiež akciu kde by sa na ostrovoch vylodilo XXX nepriateľských tankov proti ktorým by trebalo bojovať si naozaj len veľmi ťažko predstaviť. Preto sú aj tanky v Británii na druhej (možno tretej?) koľaji. V každom prípade mi tie počty Challengerov prídu smiešne. Regionálna vojenská (predtým globálna) mocnosť nemôže stať na stovke modernizovaných tankov.Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    07:05 26.06.2019

    "Britská armáda vzhľadom na geografické a prírodné podmienky nejak zvlášť tanky nepotrebuje. " Ano, u nich se nevylodí. Problém je kdy naposledy se u nich skutečně někdo ...Zobrazit celý příspěvek

    "Britská armáda vzhľadom na geografické a prírodné podmienky nejak zvlášť tanky nepotrebuje. "

    Ano, u nich se nevylodí. Problém je kdy naposledy se u nich skutečně někdo vylodil?
    Jejich války probíhají jinde než v UK.
    A tam jsou odkázáni na to co si přivezou. Čekat, že nepřítel bude čekat na to až si z UK dopraví něco co zapomněli nemají čas.Skrýt celý příspěvek

   • Aja1984
    10:07 26.06.2019

    Ač je sice tankový kanón nejspolehlivější nástroj na vyřazení jiného tanku, tak z taktického pohledu se považuje nasazení tanků proti tankům za neefektivní a nebezepčné. p.s. Pokud ...Zobrazit celý příspěvek

    Ač je sice tankový kanón nejspolehlivější nástroj na vyřazení jiného tanku, tak z taktického pohledu se považuje nasazení tanků proti tankům za neefektivní a nebezepčné. p.s. Pokud by původní Britové měli pár chalangerů již při invazi Římanů, jistě by se nezlobili. :-)Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...