BVP Puma pro Armádu ČR - průmysl, výcvik, cena a spolehlivost

BVP Puma; větší foto / PSM

Ministerstvo obrany ČR (MO ČR) plánuje za nakup 210 nových bojových vozidel pěchoty (BVP) a dalších verzí na stejné platformě utratit 50 miliard Kč. Při podobné strategické zakázce, a to platí všude na světě, není možné posuzovat jen dopad nákupu na schopnosti armády, ale také dopad na průmysl a na mezinárodní postavení země.

BVP jako celostátní projekt

Největší chybou, ale široce v médiích uplatňovanou, je dívat se na BVP pouze jako na vozidlo. Veřejné kolektivní myšlení prakticky ignoruje nutné technické, logistické, servisní a provozní zázemí BVP i nutný komplexní výcvik posádek, bez kterého je daný zbraňový systém pouze velmi drahým high-tech “kusem železa”.  

Velká část médií nebo komentátorů také vidí nákup zbraní jen jako nutné zlo pro armádu, ale neuvědomují se, že vývoj a výroba zbraní (ať se nám to líbí nebo ne) v sobě akumuluje obrovský vědecký, lidský, ekonomický, průmyslový a politický kapitál.

Výroba zbraní zásadním způsobem stimuluje ekonomický i politický rozvoj dané země. Každý stát má silný zájem rozvíjet svůj zbrojní průmysl, protože tím mimo jiné stimuluje vlastní ekonomiku, navazuje politické (vojenské, bezpečnostní) vazby a posiluje své postavení na mezinárodní scéně. Jinými slovy – posiluje své mocenské postavení.

Bezpečnost země se jednoduše nedá posuzovat jen “počtem hlavní” bezpečnost země dnes i v budoucnu závisí na robustnosti ekonomiky, na politické síle (moci) dané země, na vyspělém průmyslu i na navazování vztahů s dalšími zeměmi od osobních, vojenských, až po kontakty na úrovni vlád.

Výše popsané zákonitosti platí jak pro prodávající, tak pro nakupující zemi.

Šance pro český průmysl

Nákup nových BVP pro Armádu ČR je unikátní příležitostí posílit schopnosti armády, schopnosti celého českého průmyslu (podíl na výrobě, přístup ke špičkovému know-how) i mezinárodního postavení České republiky.

Nová BVP chce Armádě ČR mimo jiné dodávat německá firma Project System & Management GmbH. (PSM), která nabízí BVP Puma tedy typ zavedený v Bundeswehru.

V srpnu letošního roku se uskutečnilo první pracovní jednání mezi německou společností PSM a státním podnikem VOP CZ, s.p. (dále jen VOP CZ). Zakladatelem VOP CZ je MO ČR a firma se stane klíčovým průmyslovým partnerem vítěze tendru na dodávky nových BVP. VOP CZ již uzavřela memorandum o spolupráci se všemi kandidáty tendru.


BVP Puma během cvičení ve výcvikovém prostoru Bergen; větší foto / Bundeswehr/Hannemann 

Společně se zástupci německé společnosti PSM se tohoto jednání účastnili vybraní klíčoví subdodavatelé BVP Puma z německého zbrojního průmyslu KMW, Rheinmetall, HENSOLDT Optronics, MTU Friedrichshafen, Jenoptik Advanced Systems a Dynamit Nobel Defence.

Podle německých zástupců se na výrobě Pumy mohou podílet čeští výrobci jako Meopta, RAY SERVICE, společnosti skupiny MESIT a další. Německá strana jasně uvedla, že umožní českým podnikům si osvojit nejmodernější technologie a know-how BVP Puma a zároveň podílet se na vývoji a výrobě dalších variant (komponentů), a to jak ve prospěch Armády ČR, tak německého Bundeswehru i dalších případných zákazníků.

Podle informací Armádních novin má PSM již připravenou technickou dokumentaci pro nejrůznější odvozené verze na platformě Puma. Některé speciální verze pro Armádu ČR a Bundeswehr mohou být v případě dohody vyvinuty a/nebo vyrobeny ve VOP CZ.

Ve VOP CZ může probíhat konečná montáž nových BVP a výroba všech “železných” částí, především korby a věže.

Velké šance uspět má český průmysl i při dodávkách do Bundeswehru Berlín prozatím objednal 350 vozidel Puma, ale to je pro potřeby německého Bundeswehru málo. Uvažuje se tak o dalším nákupu vozidel Puma.


BVP Puma tankového praporu 33 (Panzergrenadierbataillons 33), tankové brigády 9 (Panzerlehrbrigade 9), 1. tankové divize (1. Panzerdivision) ve výcvikovém prostoru Bergen.

Spolupráce české a německé armády

Případná spolupráce Bundeswehru a Armády ČR při provozování BVP Puma má probíhat minimálně na úrovni, v jaké probíhá ve sdružení LEOBEN – jde o sdružení armád (Dánsko, Holandsko, Španělsko, Řecko i Švédsko) provozujících tanky Leopard 2.

V případě zájmu lze využít hlavní výcvikové centrum vozidel Puma v německém městě Münster. Centrum je vzdáleno pouze 6 h jízdy autem z Prahy.

Tankové výcvikové středisko Münster je již plně vybaveno pro výcvik posádek BVP Puma. Jde především o školení řidičů, střelců, velitelů, vezeného mechanizovaného družstva, koordinaci vozidel na úrovni četa, rota, prapor, vojenských servisních specialistů v různých úrovních údržby apod.

Výcvikové materiály zahrnují počítačové programy obsahující studijní skripta a pomůcky, které je možné využívat v rámci samostudia vojáků přes špičkové simulátory a trenažéry, až po speciální verze BVP určené pro jízdu v terénu a ostrou střelbu za všech podmínek.

Součástí výcvikového centra Münster pro projekt  BVP PUMA jsou mimo jiné:
 System Integrated Training Equipment (SIAM – Simulator) (systémově integrovaný výcvikový prostředek – propojení čtyř BVP Puma umožňující simulaci a výcvik metodou „Train as you fight");
+ Driver Training Vehicle (vozidlo pro výcvik řidičů);
+ Driver Motion simulator (pohyblivý 3D simulátor pro výcvik řidičů);
+ Replica of Drivers WorkStation (replika pracovního prostoru řidiče);
+ Training Equipment Maintenance Turret (trenažér věže určený pro výcvik údržby);
+ Training Equipment Maintenance Chassis (trenažér podvozku určený pro výcvik údržby);
+ Training Unit Maintenance Hydrop-System (trenažér hydro-pneumatického odpružení);
+ Digital Training Equipment (digitální výcvikové vybavení);
+ Computer Assisted Training and Teaching Tool (CAT3) (počítačově podporované zařízení pro výcvik a školení);
+ Electronic Weapon and Effect System (elektronický simulátor zbraně – záblesk a zvuk výstřelu);
+ Firing Indicator (indikátor palby);
+ Training Equipment Ammunition (cvičná munice);

Podle výrobce jde však jen o malý výčet možností střediska Münster. Bundeswehr využívá i technickou školu v Aachenu, kde jsou školeni techničtí a logističtí specialisté na vyšší úrovně údržby a provozního plánování BVP Puma.


Výcvikový prostor Bergen leží nedaleko výcvikového střediska Münster; větší foto / Bundeswehr/Philipp Neumann

Školení v Münsteru i Aachenu jsou pro příslušníky armád NATO vedena v angličtině. V případě zavedení BVP Puma do AČR vznikne, stejně tak jako v ostatních podobných případech, tzv. „české centrum Bundeswehru“, tj. jakási styčná skupina, která metodologicky povede výcvik českých vojáků.

Výrobce PSM nechtěl komentovat, jaké úrovně dosáhne případná spolupráce mezi německou a českou armádou – úroveň spolupráce je především věcí české a německé armády. Spolupráce tohoto typu je ale v zemích NATO silně rozvinuta.

Obecně však zcela jistě půjde o výměnu poznatků v oblasti zavádění a provozu BVP Puma, dotovaných stáží velitelů a specialistů obsluhující BVP Puma nebo provádění školení osádek a celých vojenských jednotek.

Cena vozidel a náročnost provozu

V povědomí široké vojenské veřejnosti jsou vozidla Puma brána jako špičkové, ale drahé stroje. Podle prohlášení výrobce se však publikovaná cena nezakládá na pravdě a výrobce je v ČR publikovanými cenami ohromen.

Na dotaz Armádních novin PSM odmítl cenu vozidla zveřejnit s tím, že zásadně médiím cenu vojenské techniky nesděluje. Podle PSM je však jednotková cena vozidla pro Bundeswehr mnohem nižší, než je v českých médiích uváděno.

Nákup 210 vozidel Puma nebude stát více, než deklarovaných 50 miliard Kč.

PSM se také snaží snížit cenu vozidla plánovanou sériovou výrobou BVP Puma v ČR a dále čerpáním fondů EDA (European Defence Agency), o které má zájem i Bundeswehr. Případná spolupráce mezi německými a českými podniky bude mít také německou vládní podporu.

Dále Armádní noviny zajímalo, jaké jsou provozní náklady BVP Puma. Podle PSM Bundeswehr vozidla přijal teprve nedávno a není možné prozatím přesně stanovit provozní náklady. Důvodem je skutečnost, že se německé jednotky s BVP Puma teprve seznamují a tato fáze výcviku má zcela jiný profil využití techniky (najezděné kilometry, využití palubních systémů, zbraní, atd.).


BVP Puma při pouštních testech ve Spojených arabských emirátech (2012); větší foto / PSM

Bundeswehr tedy nemá přesná data prozatím k dispozici, ale nepředpokládá se výrazný odklon od provozních nákladů starších BVP Marder.

BVP Puma navíc ještě nedosáhla podle požadavků Bundeswehru plných operačních schopností FOC (Full Operational Capability), např. kvůli absenci protitankových řízených střel Spike a nezávislé dálkově ovládané věže se 40mm granátometem.

V roce 2019, tj. v době předpokládaného nákupu BVP pro Armádu ČR, již bude Bundeswehr disponovat jednotkami s BVP Puma pro alianční síly velmi rychlé reakce VJTF (Very High Readiness Joint Task Force).

Provozní spolehlivost BVP Puma

Kapitolou samou o sobě je spolehlivost vozidel a tedy to, jak náročný servis a údržbu vyžadují. Armádní noviny zajímal názor zástupců PSM na kritickou zprávu (listopad 2016) Hanse-Petera Bartese, zplnomocněnce německých ozbrojených sil Bundestagu, podle které se Bundeswehru nedaří udržovat svou leteckou i pozemní vojenskou techniku bojeschopnou.

Podle tehdejší zprávy bylo ze 48 dodaných BVP Puma pouze 23 vozidel bojeschopných. Podle výrobce provozní připravenost BVP Puma v tomto (prakticky prvním fiskálním) roce zavádění BVP Puma do Bundeswehru nebyla skutečně v průměru uspokojivá.

Dle PSM to mělo mnoho důvodů: nové vybavení pro jednotky, které se musí nejprve naučit manipulaci, to samé platí pro personál údržby. Německý důstojník Bundeswehru doslova uvedl: "Přechod z Marderu na Pumu je technologicky srovnatelný s analogovým telefonem s číselníkem na moderní smartphone".


30mm automatický kanón Mauser MK 30-2 umožňuje rychlou volbu mezi dvěma druhy munice a má kadenci 200 ran za minutu; větší foto / Bundeswehr/Daniel Dinnebier

Navíc bojové prapory ještě nejsou plně vybaveny veškerou technikou nutnou pro zajištění provozu BVP Puma.

Dodejme, že minulý rok PSM dodala německé armádě více než 50 BVP Puma a v letošním roce dodá 66 BVP Puma.

Dle vyjádření zástupců PSM jsou však výše uvedené těžkosti u zavádění nových zbraňových systémů zcela běžné. Podobně tomu bylo například u zavádění samohybných houfnic PzH 2000 do výzbroje.

Stejně tak je zatím obtížné posoudit spolehlivost jednotlivých komponentů vozidla. Dle PSM je to proto, že se prozatím neprojevily žádné závažnější problémy. Dle vyjádření PSM, vzhledem k dlouhému vývoji jednotlivých komponentů, však provozní spolehlivost BVP Puma má být velmi vysoká.

Německá armáda plánuje využívat BVP Puma dalších 40 let, tj. minimálně po toto období je garantována logistická a technická podpora, dostupnost náhradních dílů, rychlost dodání náhradních dílů apod.

Naopak u vozidel starších konstrukcí je na místě oprávněná otázka, jak dlouho ještě výrobce bude zákazníkům zajišťovat logistickou a technickou podporu.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Armáda ČR chce německé Pumy. Jaká je finanční stránka?

Ministerstvo obrany ČR (MO ČR) plánuje nakoupit za maximálně 50 miliard Kč celkem 210 nových ...

Ruské bojové vozidlo pěchoty Kurganěc-25 v roce 2021

Od roku 2021 začne nové ruské bojové vozidlo pěchoty (BVP) Kurganěc-25 nahrazovat v ruské armádě ...

REPORTÁŽ: Polská vojenská výstava MSPO 2017

V polských Kielcích od 5. do 8. září probíhala tradiční výstava vojenské techniky MSPO 2017 ...

10. Panzerdivision: 10. tanková divize Bundeswehru

O přidružení 4. brigády rychlého nasazení (4. brn) Armády ČR k 10. tankové divizi (10. ...

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Rase
  10:19 15.09.2017

  Ještě k tomu výsadku u ostatních vozidel. Ono se velice snadno může stát, že když si je necháme osadit sestémy a vybavením, jako má Puma, klesne i počet vojáků výsadku na 6. Přeci ...Zobrazit celý příspěvek

  Ještě k tomu výsadku u ostatních vozidel. Ono se velice snadno může stát, že když si je necháme osadit sestémy a vybavením, jako má Puma, klesne i počet vojáků výsadku na 6. Přeci jen i Švédské CV9040 (3+8) po modernizaci na CV9040C, mají konfiguraci pouze 3+6 (!):

  "Strf 9040C: Up-graded version for crew training and international operations. As per 9040B1 with additional all-round armour, laser filtering in all periscopes and tropical grade air conditioning. Due to the bulk and weight of the modifications, only six soldiers can be carried."Skrýt celý příspěvek

 • MALI
  22:22 14.09.2017

  To Matesaax: 210 vozidel není pro celou 7.mb zase tak obrovský počet, když si to rozpočítáte na tři mpr. (Bučovice totiž mají být v budoucnu klasickým mpr - což je již obecně ...Zobrazit celý příspěvek

  To Matesaax:
  210 vozidel není pro celou 7.mb zase tak obrovský počet, když si to rozpočítáte na tři mpr. (Bučovice totiž mají být v budoucnu klasickým mpr - což je již obecně známý fakt) po čtyřech vozidlech v četě, k tomu vozidla velitelů rot a praporů + 1x mr u tpr, dále na každou rotu počítejte jeden vyprošťovák, možná i jednu sanitku, no a ten zbytek budou ty speciály. A něco musíte, jak jste správně podotknul, počítat na výcvikové středisko ve Vyškově.Skrýt celý příspěvek

 • Arassuil
  20:54 14.09.2017

  Matesaax: 25% až 33% bude vždy kontinuálně v opravě, takže brát jen tolik kusů, kolik je zrovna tabulkově potřeba, je blbost. Výhledově by se snad počty praporů v brigádách měly ...Zobrazit celý příspěvek

  Matesaax: 25% až 33% bude vždy kontinuálně v opravě, takže brát jen tolik kusů, kolik je zrovna tabulkově potřeba, je blbost. Výhledově by se snad počty praporů v brigádách měly navyšovat... A v případě nouze, když už se nebude vědět, co s nima, se strčí AZ (checht, humor)...Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  20:46 14.09.2017

  Je hodně zajímavé, co všechno muselo být testováno u všech pěti nabízených vozidel. Člověk si to takhle za stolem doma neuvědomí, ale je to pěkný seznam. Tímto vším se museli na ...Zobrazit celý příspěvek

  Je hodně zajímavé, co všechno muselo být testováno u všech pěti nabízených vozidel. Člověk si to takhle za stolem doma neuvědomí, ale je to pěkný seznam. Tímto vším se museli na VTÚ zaobírat:

  http://www.palba.cz/viewtopic....

  Do 31.10. dodá VTÚ na MO většinu důležitých výsledků z porovnání, od proveditelnosti projektu, přes zhodnocení podvozků až po hodnocení bojových věží. Do 15.11. 2017 má VTÚ dodat celkové zhodnocení možností náhrady BVP-2. Termíny jsou závazné a v případě nesplnění smlouvy, hrozí pokuta. Navíc nejde zrovna o málo peněz za zmíněné testování vozidel.Skrýt celý příspěvek

 • Matesaax
  20:11 14.09.2017

  Může mi někdo ze zdejších odborníků vysvětlit k čemu je potřeba ten obrovský počet BVP tedy 210 kusů.Ne,že by mi vadilo,že se konečně začíná plánovat nákup techniky ve velkém,ale ...Zobrazit celý příspěvek

  Může mi někdo ze zdejších odborníků vysvětlit k čemu je potřeba ten obrovský počet BVP tedy 210 kusů.Ne,že by mi vadilo,že se konečně začíná plánovat nákup techniky ve velkém,ale ten počet mi prostě přijde velký.Vždyt BVP má ve výzbroji 7.MEB u dvou praporů a jedné roty u tankového praporu plus pár kusů pro Vyškov mi vychází v pohodě do 80ks.Když přičtu vozidla se speciálními nástavbami spojovací,zdravotnické tad.. tak se pořád v pohodě musíme vejít do 120 vozidel,což je myslím podobný počet kolik má 4.BRN Pandurů,takže k čemu je potřeba skoro další stovka BVP?Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  18:34 14.09.2017

  MALI: Věž Samson II nemám rád, jen jsem ji výtáhl kvůli tomu, že si ji zvolila na německou techniku (Boxer) Litva. Přitom nabízen jim byl rovněž s věží Lance. Šlo mi jen o to, že ...Zobrazit celý příspěvek

  MALI:
  Věž Samson II nemám rád, jen jsem ji výtáhl kvůli tomu, že si ji zvolila na německou techniku (Boxer) Litva. Přitom nabízen jim byl rovněž s věží Lance. Šlo mi jen o to, že osadit Pumu touto věží, by byl krok hodně špatným směrem, ale někoho asi může lákat nízká cena. Původně jsem si myslel, že ty dvě místa v Pumě zabírá nějaké vybavené k věži. Přeci jen Puma je dlouhá dost (výsadek sedí na jedné straně 2 na druhé 4), tak si říkám, kde tohle všechno vybavení a zařízení, mají ukrytá jiná BVP.
  Díky za připomenutí, na Lynx KF41 jsem docela zvědavý. Jako BVP bych ale byl taky pro KF31 s bezosádkovou věží Lance.Skrýt celý příspěvek

 • petres
  18:10 14.09.2017

  Než jsem to dopsal zareagoval i MALI :-)

  Než jsem to dopsal zareagoval i MALI :-)

 • petres
  18:04 14.09.2017

  Rase není mi jasné o jakém zaplacení dovývoje prodloužené verze Lynxu mluvíš, nyní zkoušená verze KF31 je určená pro 3+6 a je dlouhá 722 cm, ta větší KF41, která bude hotová ...Zobrazit celý příspěvek

  Rase
  není mi jasné o jakém zaplacení dovývoje prodloužené verze Lynxu mluvíš, nyní zkoušená verze KF31 je určená pro 3+6 a je dlouhá 722 cm, ta větší KF41, která bude hotová příští rok (údajně se čeká na 800 kW motor) a o kterou by AČR měla zájem, jak naznačoval MALI v minulé diskuzi, je určena pro 3+8 a je dlouhá 773 cm a Rheinmetall ji vyvíjí podle svého plánu bez toho jestli bude mít AČR zájem či ne. U Pumy se uvádí délka 7,4 - 7,6 m.Skrýt celý příspěvek

 • MALI
  17:57 14.09.2017

  To Rase: prodlužování Pumy bych rovněž nedoporučoval, i když možná by se ta delší verze ujala i mimo AČR, bylo by to však cca 3 roky zpoždění a samosebou peníze navíc (a ne ...Zobrazit celý příspěvek

  To Rase:
  prodlužování Pumy bych rovněž nedoporučoval, i když možná by se ta delší verze ujala i mimo AČR, bylo by to však cca 3 roky zpoždění a samosebou peníze navíc (a ne málo).
  V Pumě nouzové místo je - ale je to výklopná lavice v zadních dveřích - to je tak odvézt někoho ze zničeného BVP - lepší, jak jít pod nepřátelskou palbou po svých. Ale není to místo, které by vyhovělo jakýmkoliv, byť sebe měkčím ergonomickým požadavkům, takže se s ním nedá počítat.
  Žádné prodloužení Lynxu není nabízeno - je nabízena plnohodnotná verze KF41, která je ve vývoji a bude hotová příští rok bez ohledu na to, jak dopadne český tendr (takže žádné další peníze do vývoje nám v případě objednání KF41 nehrozí).
  Věž LANCE v Pumě nezasahuje do prostoru osádky víc, než věž Samson 2. To, co je v Pumě pod věží jsou subsystémy podvozku (radiostanice, technologie). Otočný převaděč kabelových svazků tam musíte mít tak, jak tak. Samson-2 jste před časem (v jiném článku na AN) doporučoval jako lehkou věž na OT. Změnil jste názor? Já ne.
  Samson-2 je podle mého názoru dobrá na Pandury jako náhrada Samson-1, ale ne na těžké BVP. Samson-2 na LANCE jednoduše nemá.
  Lynx ve verzi KF31 by musel mít tu svou věž řešenu jako bezosádkovou; pak bychom tam těch 11 vojáků asi dostali. Věž LANCE, která je na Lynxu by toto řešení technicky umožnila. Ale z hlediska dalších variant bychom na sanitní a ženijní verzi zase využili lépe variantu podvozku KF41. V každém případě bychom měli chtít motor o výkonu 800 kW.Skrýt celý příspěvek

 • GAVL
  15:50 14.09.2017

  Charlie Dal jste příklad několika mocností, jak jim super vydělává zbrojní výroba peníze. Jenže s prodejem zbraní souvisí i jejich vlastní nákup a provoz. Porovnejte si prosím ...Zobrazit celý příspěvek

  Charlie

  Dal jste příklad několika mocností, jak jim super vydělává zbrojní výroba peníze.
  Jenže s prodejem zbraní souvisí i jejich vlastní nákup a provoz.
  Porovnejte si prosím za kolik USA průměrně za rok vyvezou zbraně a kolik činí jejich obranný rozpočet.
  Nepleťte si prosím zisk výrobce se ziskem státu, to je někdy větší rozdíl než by se na první pohled mohlo zdát.Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  15:39 14.09.2017

  Radši nepočítejme s tím, že by někdo prodlužoval Pumu. Pro specializované verze asi ano, ale bojové vozidlo je ideálně vyvážené tak jak je. Přeci jen je tomu uzpůsobené umístění ...Zobrazit celý příspěvek

  Radši nepočítejme s tím, že by někdo prodlužoval Pumu. Pro specializované verze asi ano, ale bojové vozidlo je ideálně vyvážené tak jak je. Přeci jen je tomu uzpůsobené umístění motoru, věže atd. Prodloužením podvozku by se muselo všechno upravovat a předělávat. Tohle rozhodně není cesta kterou bych se chtěl vydat (být na místě MO). Stačí se podívat i na to, jak probíhal vývoj Pumy - původně měla taky mít jen 5 párů kol ale jedno se muselo přidat. Tohle by zabralo dalších pár let vývoje.
  Pokud se tedy v Pumě nenajde alespoň jedno nouzové místo (co asi nenajde) a MO trvá na konfiguraci 3+6+1 až 2, tak musíme vybírat z úplně jiných vozidel. prodloužení Lynxe je sice nabízeno ale i tady si zaplatíme dovývoj. Mě se myšlenka prodloužit si vozidlo, vůbec nelíbí, smrdí to akorát tak průšvihem.
  Jediná možnost jak udělat v Pumě místo je vyměnit věž, Samson II by neměl vůbec zasahovat do prostoru osádky, čímž by se udělalo místo, ale tím by Puma přišla o hlavní výhodu, kterou je skvělá věž Lance a rozhodilo by se těžiště vozidla. To tedy raději Lynx s Lance, pokud vůbec zvládne i ta nouzová místa (myslím neprodlouženou verzi).Skrýt celý příspěvek

 • Charon314
  15:06 14.09.2017

  MALI Jasně, to zní rozumně. Byl to jenom nástřel, rád se nechám poučit od lidí kteří tomu rozumí víc něž já... Těch možností je samozřejmě hafo. Spíš jde o to aby požadavek na ...Zobrazit celý příspěvek

  MALI

  Jasně, to zní rozumně. Byl to jenom nástřel, rád se nechám poučit od lidí kteří tomu rozumí víc něž já... Těch možností je samozřejmě hafo.
  Spíš jde o to aby požadavek na prodloužení vozidla na kapacitu 3+6+něco nevedl ke přílišnému navýšení ceny, vzhledem k tomu že s 3+6 to evidentně jde (viz zmíněné armády). Bojím se že aby si zase jednou AČR nevymýšlela hodinky s vodotryskem. Radši bych se držel toho co už je.Skrýt celý příspěvek

 • MALI
  14:44 14.09.2017

  To Charon314: s tím prvním odstavcem s Vámi souhlasím. Myslím, že můžete klidně uvažovat 4 BVP na četu, s tím druhým odstavcem už jste trochu vedle (například ZVČ nesmí sedět ve ...Zobrazit celý příspěvek

  To Charon314:
  s tím prvním odstavcem s Vámi souhlasím. Myslím, že můžete klidně uvažovat 4 BVP na četu, s tím druhým odstavcem už jste trochu vedle (například ZVČ nesmí sedět ve stejném vozidle, jako VČ). Doporučoval bych uvažovat těch 3 + 6 + (1 až 2) pro čtyři vozidla na četě.Skrýt celý příspěvek

 • Charon314
  14:04 14.09.2017

  Já tedy doufám že se přejde k čtyřem vozidlům na četu. Přeci jenom četa s 18 (+1-3) lidmi ve výsadku je extrémně malá, v porovnání s pokud vím tak skoro každým v NATO (US, Němci, ...Zobrazit celý příspěvek

  Já tedy doufám že se přejde k čtyřem vozidlům na četu. Přeci jenom četa s 18 (+1-3) lidmi ve výsadku je extrémně malá, v porovnání s pokud vím tak skoro každým v NATO (US, Němci, Francouzi - teď nevím jak to mají Briti).

  Uměl bych si představit četu se 3 družstvy 6+3, + družstvo velitele: BVP s osádkou, velitel čety, zástupce velitele, spojař/FO, a dva maníci kteří by mohli dělat třeba AT tým s Carl Gustaf, nebo DMR, nebo by mohli mít další Minimi. Zbývá jedno volné místo - např. pro medika.Skrýt celý příspěvek

 • MALI
  12:05 14.09.2017

  To petres: předváděný Lynx KF31 s motorem o výkonu 563 kW má na svých 38 tun nízký měrný výkon (oproti Pumě), takže Puma se zdá lepší. zodpovědně srovnat to půjde až bude mít Lynx ...Zobrazit celý příspěvek

  To petres:
  předváděný Lynx KF31 s motorem o výkonu 563 kW má na svých 38 tun nízký měrný výkon (oproti Pumě), takže Puma se zdá lepší. zodpovědně srovnat to půjde až bude mít Lynx ten motor o výkonu 800 kW.Skrýt celý příspěvek

 • petres
  11:37 14.09.2017

  MALI jak jsem psal "věž LANCE podle výběru totožná" myslel jsem, že i díky modulární koncepci věže je možné mít na Lynxu totožnou věž, jako na Pumě (opačně si myslím - osádková, ...Zobrazit celý příspěvek

  MALI
  jak jsem psal "věž LANCE podle výběru totožná" myslel jsem, že i díky modulární koncepci věže je možné mít na Lynxu totožnou věž, jako na Pumě (opačně si myslím - osádková, 35 mm - to z důvodu nedostatku prostoru v Pumě asi nepůjde). Díky za informaci, že pokud se na Lynxe dá reaktivní pancíř, bude ještě odolnější než Puma (samořejmě očekávám, že Lynx bude v tomto případě o nějakou tunu těžší). Za mně zbývá jenom otázka: je Puma v terénu, díky hydropneumatickému pérování o tolik lepší než Lynx, resp. dají se jízdní vlastnosti Lynxe definovat jako stále velmi dobré čili vyhovující pro moderní vozidlo? U těch vlastností Lynxe bych očekával u verze KF41 (čili verze pro AČR zajímavější) zlepšení dynamiky díky lepšímu měrnému výkonu na tunu.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  11:12 14.09.2017

  saracen: já právě nevím, proto jsem se ve svém prvním postu ptal. Každopádně Pandur má 7+1 a jak je s tím +1 naloženo, nevím. Na valka.cz je to popsáno jako místo velitele výsadku. ...Zobrazit celý příspěvek

  saracen: já právě nevím, proto jsem se ve svém prvním postu ptal. Každopádně Pandur má 7+1 a jak je s tím +1 naloženo, nevím. Na valka.cz je to popsáno jako místo velitele výsadku. Z čehož mí vyplývá, že jich je 8. Ale opravdu nevím. Každopádně sladit personálně Pandura s Pumou asi nepůjde.Skrýt celý příspěvek

 • MALI
  10:51 14.09.2017

  To petres 10:32: věž LANCE je u Lynxu od Pumy mírně odlišná - je osádková, ale je možné ji realizovat i jako bezosádkovou. Na rozdíl od Pumy umožňuje doplňování munice do kanónu a ...Zobrazit celý příspěvek

  To petres 10:32:
  věž LANCE je u Lynxu od Pumy mírně odlišná - je osádková, ale je možné ji realizovat i jako bezosádkovou. Na rozdíl od Pumy umožňuje doplňování munice do kanónu a kulometu bez nutnosti opustit vozidlo (nemožnost doplňování munice zevnitř vozidla je našimi vojáky hodně kritizovaná vlastnost RCWS 30 u KBVP Pandur); dále umožňuje osazení 35 mm AK; Puma má o stupeň vyšší balistickou ochranu danou použitím reaktivního pancíře - Lynx má jen pasivní pancéřování (aktivní je možno doplnit - nosnost podvozku to bez problémů umožní - pak bude odolnější, než Puma); u Lynxu je možné uvažovat s modularitou - konstrukčně je na to jeho korba již připravena. Puma má proti Lynxu nespornou výhodu v tom, že ji má ve výzbroji sousední armáda.Skrýt celý příspěvek

 • saracen
  10:43 14.09.2017

  Fenri to nerozporujem išlo mi o to miesto za vodičom. Predpokladal som, že je to miesto pre veliaci prvok čaty, z čoho mi teda vychádza, že čata na panduroch je početnejšia ako na ...Zobrazit celý příspěvek

  Fenri to nerozporujem išlo mi o to miesto za vodičom. Predpokladal som, že je to miesto pre veliaci prvok čaty, z čoho mi teda vychádza, že čata na panduroch je početnejšia ako na súčasných BVP???Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  10:38 14.09.2017

  saracen: Pandur má vzadu místo pro 7 + 1: velitel výsadku je za řidičem. Zatím pak vedle sebe velitel vozidla a střelec. Takže v Panduru se sedí 7+1+3(osádka vozidla)

  saracen: Pandur má vzadu místo pro 7 + 1: velitel výsadku je za řidičem. Zatím pak vedle sebe velitel vozidla a střelec. Takže v Panduru se sedí 7+1+3(osádka vozidla)

Načítám diskuzi...

Stránka 3 z 8