BVP Puma pro Armádu ČR - průmysl, výcvik, cena a spolehlivost

BVP Puma; větší foto / PSM

Ministerstvo obrany ČR (MO ČR) plánuje za nakup 210 nových bojových vozidel pěchoty (BVP) a dalších verzí na stejné platformě utratit 50 miliard Kč. Při podobné strategické zakázce, a to platí všude na světě, není možné posuzovat jen dopad nákupu na schopnosti armády, ale také dopad na průmysl a na mezinárodní postavení země.

BVP jako celostátní projekt

Největší chybou, ale široce v médiích uplatňovanou, je dívat se na BVP pouze jako na vozidlo. Veřejné kolektivní myšlení prakticky ignoruje nutné technické, logistické, servisní a provozní zázemí BVP i nutný komplexní výcvik posádek, bez kterého je daný zbraňový systém pouze velmi drahým high-tech “kusem železa”.  

Velká část médií nebo komentátorů také vidí nákup zbraní jen jako nutné zlo pro armádu, ale neuvědomují se, že vývoj a výroba zbraní (ať se nám to líbí nebo ne) v sobě akumuluje obrovský vědecký, lidský, ekonomický, průmyslový a politický kapitál.

Výroba zbraní zásadním způsobem stimuluje ekonomický i politický rozvoj dané země. Každý stát má silný zájem rozvíjet svůj zbrojní průmysl, protože tím mimo jiné stimuluje vlastní ekonomiku, navazuje politické (vojenské, bezpečnostní) vazby a posiluje své postavení na mezinárodní scéně. Jinými slovy – posiluje své mocenské postavení.

Bezpečnost země se jednoduše nedá posuzovat jen “počtem hlavní” bezpečnost země dnes i v budoucnu závisí na robustnosti ekonomiky, na politické síle (moci) dané země, na vyspělém průmyslu i na navazování vztahů s dalšími zeměmi od osobních, vojenských, až po kontakty na úrovni vlád.

Výše popsané zákonitosti platí jak pro prodávající, tak pro nakupující zemi.

Šance pro český průmysl

Nákup nových BVP pro Armádu ČR je unikátní příležitostí posílit schopnosti armády, schopnosti celého českého průmyslu (podíl na výrobě, přístup ke špičkovému know-how) i mezinárodního postavení České republiky.

Nová BVP chce Armádě ČR mimo jiné dodávat německá firma Project System & Management GmbH. (PSM), která nabízí BVP Puma tedy typ zavedený v Bundeswehru.

V srpnu letošního roku se uskutečnilo první pracovní jednání mezi německou společností PSM a státním podnikem VOP CZ, s.p. (dále jen VOP CZ). Zakladatelem VOP CZ je MO ČR a firma se stane klíčovým průmyslovým partnerem vítěze tendru na dodávky nových BVP. VOP CZ již uzavřela memorandum o spolupráci se všemi kandidáty tendru.


BVP Puma během cvičení ve výcvikovém prostoru Bergen; větší foto / Bundeswehr/Hannemann 

Společně se zástupci německé společnosti PSM se tohoto jednání účastnili vybraní klíčoví subdodavatelé BVP Puma z německého zbrojního průmyslu KMW, Rheinmetall, HENSOLDT Optronics, MTU Friedrichshafen, Jenoptik Advanced Systems a Dynamit Nobel Defence.

Podle německých zástupců se na výrobě Pumy mohou podílet čeští výrobci jako Meopta, RAY SERVICE, společnosti skupiny MESIT a další. Německá strana jasně uvedla, že umožní českým podnikům si osvojit nejmodernější technologie a know-how BVP Puma a zároveň podílet se na vývoji a výrobě dalších variant (komponentů), a to jak ve prospěch Armády ČR, tak německého Bundeswehru i dalších případných zákazníků.

Podle informací Armádních novin má PSM již připravenou technickou dokumentaci pro nejrůznější odvozené verze na platformě Puma. Některé speciální verze pro Armádu ČR a Bundeswehr mohou být v případě dohody vyvinuty a/nebo vyrobeny ve VOP CZ.

Ve VOP CZ může probíhat konečná montáž nových BVP a výroba všech “železných” částí, především korby a věže.

Velké šance uspět má český průmysl i při dodávkách do Bundeswehru Berlín prozatím objednal 350 vozidel Puma, ale to je pro potřeby německého Bundeswehru málo. Uvažuje se tak o dalším nákupu vozidel Puma.


BVP Puma tankového praporu 33 (Panzergrenadierbataillons 33), tankové brigády 9 (Panzerlehrbrigade 9), 1. tankové divize (1. Panzerdivision) ve výcvikovém prostoru Bergen.

Spolupráce české a německé armády

Případná spolupráce Bundeswehru a Armády ČR při provozování BVP Puma má probíhat minimálně na úrovni, v jaké probíhá ve sdružení LEOBEN – jde o sdružení armád (Dánsko, Holandsko, Španělsko, Řecko i Švédsko) provozujících tanky Leopard 2.

V případě zájmu lze využít hlavní výcvikové centrum vozidel Puma v německém městě Münster. Centrum je vzdáleno pouze 6 h jízdy autem z Prahy.

Tankové výcvikové středisko Münster je již plně vybaveno pro výcvik posádek BVP Puma. Jde především o školení řidičů, střelců, velitelů, vezeného mechanizovaného družstva, koordinaci vozidel na úrovni četa, rota, prapor, vojenských servisních specialistů v různých úrovních údržby apod.

Výcvikové materiály zahrnují počítačové programy obsahující studijní skripta a pomůcky, které je možné využívat v rámci samostudia vojáků přes špičkové simulátory a trenažéry, až po speciální verze BVP určené pro jízdu v terénu a ostrou střelbu za všech podmínek.

Součástí výcvikového centra Münster pro projekt  BVP PUMA jsou mimo jiné:
 System Integrated Training Equipment (SIAM – Simulator) (systémově integrovaný výcvikový prostředek – propojení čtyř BVP Puma umožňující simulaci a výcvik metodou „Train as you fight");
+ Driver Training Vehicle (vozidlo pro výcvik řidičů);
+ Driver Motion simulator (pohyblivý 3D simulátor pro výcvik řidičů);
+ Replica of Drivers WorkStation (replika pracovního prostoru řidiče);
+ Training Equipment Maintenance Turret (trenažér věže určený pro výcvik údržby);
+ Training Equipment Maintenance Chassis (trenažér podvozku určený pro výcvik údržby);
+ Training Unit Maintenance Hydrop-System (trenažér hydro-pneumatického odpružení);
+ Digital Training Equipment (digitální výcvikové vybavení);
+ Computer Assisted Training and Teaching Tool (CAT3) (počítačově podporované zařízení pro výcvik a školení);
+ Electronic Weapon and Effect System (elektronický simulátor zbraně – záblesk a zvuk výstřelu);
+ Firing Indicator (indikátor palby);
+ Training Equipment Ammunition (cvičná munice);

Podle výrobce jde však jen o malý výčet možností střediska Münster. Bundeswehr využívá i technickou školu v Aachenu, kde jsou školeni techničtí a logističtí specialisté na vyšší úrovně údržby a provozního plánování BVP Puma.


Výcvikový prostor Bergen leží nedaleko výcvikového střediska Münster; větší foto / Bundeswehr/Philipp Neumann

Školení v Münsteru i Aachenu jsou pro příslušníky armád NATO vedena v angličtině. V případě zavedení BVP Puma do AČR vznikne, stejně tak jako v ostatních podobných případech, tzv. „české centrum Bundeswehru“, tj. jakási styčná skupina, která metodologicky povede výcvik českých vojáků.

Výrobce PSM nechtěl komentovat, jaké úrovně dosáhne případná spolupráce mezi německou a českou armádou – úroveň spolupráce je především věcí české a německé armády. Spolupráce tohoto typu je ale v zemích NATO silně rozvinuta.

Obecně však zcela jistě půjde o výměnu poznatků v oblasti zavádění a provozu BVP Puma, dotovaných stáží velitelů a specialistů obsluhující BVP Puma nebo provádění školení osádek a celých vojenských jednotek.

Cena vozidel a náročnost provozu

V povědomí široké vojenské veřejnosti jsou vozidla Puma brána jako špičkové, ale drahé stroje. Podle prohlášení výrobce se však publikovaná cena nezakládá na pravdě a výrobce je v ČR publikovanými cenami ohromen.

Na dotaz Armádních novin PSM odmítl cenu vozidla zveřejnit s tím, že zásadně médiím cenu vojenské techniky nesděluje. Podle PSM je však jednotková cena vozidla pro Bundeswehr mnohem nižší, než je v českých médiích uváděno.

Nákup 210 vozidel Puma nebude stát více, než deklarovaných 50 miliard Kč.

PSM se také snaží snížit cenu vozidla plánovanou sériovou výrobou BVP Puma v ČR a dále čerpáním fondů EDA (European Defence Agency), o které má zájem i Bundeswehr. Případná spolupráce mezi německými a českými podniky bude mít také německou vládní podporu.

Dále Armádní noviny zajímalo, jaké jsou provozní náklady BVP Puma. Podle PSM Bundeswehr vozidla přijal teprve nedávno a není možné prozatím přesně stanovit provozní náklady. Důvodem je skutečnost, že se německé jednotky s BVP Puma teprve seznamují a tato fáze výcviku má zcela jiný profil využití techniky (najezděné kilometry, využití palubních systémů, zbraní, atd.).


BVP Puma při pouštních testech ve Spojených arabských emirátech (2012); větší foto / PSM

Bundeswehr tedy nemá přesná data prozatím k dispozici, ale nepředpokládá se výrazný odklon od provozních nákladů starších BVP Marder.

BVP Puma navíc ještě nedosáhla podle požadavků Bundeswehru plných operačních schopností FOC (Full Operational Capability), např. kvůli absenci protitankových řízených střel Spike a nezávislé dálkově ovládané věže se 40mm granátometem.

V roce 2019, tj. v době předpokládaného nákupu BVP pro Armádu ČR, již bude Bundeswehr disponovat jednotkami s BVP Puma pro alianční síly velmi rychlé reakce VJTF (Very High Readiness Joint Task Force).

Provozní spolehlivost BVP Puma

Kapitolou samou o sobě je spolehlivost vozidel a tedy to, jak náročný servis a údržbu vyžadují. Armádní noviny zajímal názor zástupců PSM na kritickou zprávu (listopad 2016) Hanse-Petera Bartese, zplnomocněnce německých ozbrojených sil Bundestagu, podle které se Bundeswehru nedaří udržovat svou leteckou i pozemní vojenskou techniku bojeschopnou.

Podle tehdejší zprávy bylo ze 48 dodaných BVP Puma pouze 23 vozidel bojeschopných. Podle výrobce provozní připravenost BVP Puma v tomto (prakticky prvním fiskálním) roce zavádění BVP Puma do Bundeswehru nebyla skutečně v průměru uspokojivá.

Dle PSM to mělo mnoho důvodů: nové vybavení pro jednotky, které se musí nejprve naučit manipulaci, to samé platí pro personál údržby. Německý důstojník Bundeswehru doslova uvedl: "Přechod z Marderu na Pumu je technologicky srovnatelný s analogovým telefonem s číselníkem na moderní smartphone".


30mm automatický kanón Mauser MK 30-2 umožňuje rychlou volbu mezi dvěma druhy munice a má kadenci 200 ran za minutu; větší foto / Bundeswehr/Daniel Dinnebier

Navíc bojové prapory ještě nejsou plně vybaveny veškerou technikou nutnou pro zajištění provozu BVP Puma.

Dodejme, že minulý rok PSM dodala německé armádě více než 50 BVP Puma a v letošním roce dodá 66 BVP Puma.

Dle vyjádření zástupců PSM jsou však výše uvedené těžkosti u zavádění nových zbraňových systémů zcela běžné. Podobně tomu bylo například u zavádění samohybných houfnic PzH 2000 do výzbroje.

Stejně tak je zatím obtížné posoudit spolehlivost jednotlivých komponentů vozidla. Dle PSM je to proto, že se prozatím neprojevily žádné závažnější problémy. Dle vyjádření PSM, vzhledem k dlouhému vývoji jednotlivých komponentů, však provozní spolehlivost BVP Puma má být velmi vysoká.

Německá armáda plánuje využívat BVP Puma dalších 40 let, tj. minimálně po toto období je garantována logistická a technická podpora, dostupnost náhradních dílů, rychlost dodání náhradních dílů apod.

Naopak u vozidel starších konstrukcí je na místě oprávněná otázka, jak dlouho ještě výrobce bude zákazníkům zajišťovat logistickou a technickou podporu.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Armáda ČR chce německé Pumy. Jaká je finanční stránka?

Ministerstvo obrany ČR (MO ČR) plánuje nakoupit za maximálně 50 miliard Kč celkem 210 nových ...

Ruské bojové vozidlo pěchoty Kurganěc-25 v roce 2021

Od roku 2021 začne nové ruské bojové vozidlo pěchoty (BVP) Kurganěc-25 nahrazovat v ruské armádě ...

REPORTÁŽ: Polská vojenská výstava MSPO 2017

V polských Kielcích od 5. do 8. září probíhala tradiční výstava vojenské techniky MSPO 2017 ...

10. Panzerdivision: 10. tanková divize Bundeswehru

O přidružení 4. brigády rychlého nasazení (4. brn) Armády ČR k 10. tankové divizi (10. ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • MALI
  10:36 14.09.2017

  To petres: 3 osoby = osádka BVP 6 osob = výsadek Další dvě místa (pro dvě družstva = vozidla): + velitel družstva + zástupce velitele družstva pro jedno ...Zobrazit celý příspěvek

  To petres:
  3 osoby = osádka BVP
  6 osob = výsadek
  Další dvě místa (pro dvě družstva = vozidla):
  + velitel družstva
  + zástupce velitele družstva
  pro jedno vozidlo:
  + velitel družstva
  + ZVČSkrýt celý příspěvek

 • petres
  10:34 14.09.2017

  oprava 3+6+1-2

  oprava 3+6+1-2

 • petres
  10:32 14.09.2017

  Jak píše saracen pokud chceme četu o 3 vozidlech je potřeba 3+3+1-2, pokud akceptujeme vyšší náklady, zařadíme do čety 4 vozidla. Ať se to komu líbí nebo ne, z náznaků se dá ...Zobrazit celý příspěvek

  Jak píše saracen pokud chceme četu o 3 vozidlech je potřeba 3+3+1-2, pokud akceptujeme vyšší náklady, zařadíme do čety 4 vozidla.
  Ať se to komu líbí nebo ne, z náznaků se dá vydedukovat, že se rozhoduje mezi Pumou a Lynxem (spíše KF41). V přímém srovnání ve zkratce - věž LANCE podle výběru totožná, balistická ochrana zřejmě mírně ve prospěch Pumy (hlavně benefit nižší váhy), jízdní vlastnosti asi jasně Puma, otázka je spíše pokud má Lynx jízdní vlastnosti dostatečné je nutné mít Pumu za každou cenu? Volby bude kompromis, do kterého výrazně promluví cenové nabídky a ty nejsou známé (ještě k nim nedošlo).Skrýt celý příspěvek

 • juhelak
  10:26 14.09.2017

  a ještě jedna věc : ohledne te studie na MO pro vyber ráže..je uz teda definován predpokládaný způsob užití. Mam na mysli že pokud je požadováno vybavení ptřs tak se moc neuvazuje ...Zobrazit celý příspěvek

  a ještě jedna věc : ohledne te studie na MO pro vyber ráže..je uz teda definován predpokládaný způsob užití. Mam na mysli že pokud je požadováno vybavení ptřs tak se moc neuvazuje použiti kanonu proti jiným bvp nebo tankum..nebo spís jako nouzova zaloha. Pro použiti proti pěchotě nebo lehkym vozidlum by pak ta 30 mm stacila navíc pro ni mluví vetší počet munice..Skrýt celý příspěvek

 • saracen
  10:23 14.09.2017

  Fenri:
  Nie je náhodou výsadok panduru iba 7 členný, ale celková kapacita áno je 3+8, respektive 4+7.

  Fenri:
  Nie je náhodou výsadok panduru iba 7 členný, ale celková kapacita áno je 3+8, respektive 4+7.

 • saracen
  10:21 14.09.2017

  Problémom týchto vozidiel nie je prepraviť mechanizované družstvo, nakoľko kapacita je postačujúca. Problém je s veliteľským prvkom, ten nie je kde dať pokiaľ sa jedna o kapacitu ...Zobrazit celý příspěvek

  Problémom týchto vozidiel nie je prepraviť mechanizované družstvo, nakoľko kapacita je postačujúca. Problém je s veliteľským prvkom, ten nie je kde dať pokiaľ sa jedna o kapacitu 3+6 a celkovo iba 3 vozidlá.Skrýt celý příspěvek

 • MALI
  10:20 14.09.2017

  To Fenri: - přesně tak. To DanCZer: kdyby už existovala prodloužená Puma, tak by nám ji PSM nabídla. Ale principiálně to není velký technický problém (například v ČR jsme již ...Zobrazit celý příspěvek

  To Fenri:
  - přesně tak.

  To DanCZer:
  kdyby už existovala prodloužená Puma, tak by nám ji PSM nabídla. Ale principiálně to není velký technický problém (například v ČR jsme již BVP prodlužovali), jenom by to byl další vývoj.Skrýt celý příspěvek

 • petres
  10:16 14.09.2017

  Než jsem dopsal, nějaké reakce se tu již objevily.

  Než jsem dopsal, nějaké reakce se tu již objevily.

 • petres
  10:15 14.09.2017

  Jak již tady zaznělo, naše mechanizované družstvo je 3+6 (je jedno jestli pro dopravu používá kolové či pásové BVP). Tuším, že požadavek pro nové pásové BVP je 3+6+2 (ti dva ...Zobrazit celý příspěvek

  Jak již tady zaznělo, naše mechanizované družstvo je 3+6 (je jedno jestli pro dopravu používá kolové či pásové BVP). Tuším, že požadavek pro nové pásové BVP je 3+6+2 (ti dva jsou/mohou být specialisté např. FO atd). Lze to samozřejmě řešit vyšším počtem vozidel v četě/rotě tzn. vyšší náklady. Jinak pravidlo 1 družstvo = 1 vozidlo jak je zvykem v Evropě nemusí platit, US Army se svými 9-člennými družstvy funguje bez problémů na více vozidlech než je počet družstev (o lehkých motorizovaných jednotkách nemluvě, tam je to spíše o sekcích/palebných týmech) Blíže naléhavost požadavku 3+6+2 může objasnit nejspíš MALI.Skrýt celý příspěvek

 • juhelak
  10:15 14.09.2017

  jeden laicky dotaz. planuje se na bvp reaktivni bloky? pripadne druhy dotaz..jak moc ovlivni nebo pomuze obaleni korby ruznymi doplňky..myslim z hlediska toho ze inicializace ptřs ...Zobrazit celý příspěvek

  jeden laicky dotaz. planuje se na bvp reaktivni bloky? pripadne druhy dotaz..jak moc ovlivni nebo pomuze obaleni korby ruznymi doplňky..myslim z hlediska toho ze inicializace ptřs se diky tomu spusti radove o několik desitek cm drive nebo v pripade menších ráži ochrani korbu..napr mriže nebo pytle s pískem a další ruzne věci..
  díky.Skrýt celý příspěvek

 • MALI
  10:15 14.09.2017

  To Jan Grohmann: možná by bylo dobré se do těch vozidel pořádně podívat (všechny byly na IDET otevřené). Pak je patrné, že: 1. ASCOD je pro 3 + 6 osob (vystavovaný ASCOD 35), ...Zobrazit celý příspěvek

  To Jan Grohmann:
  možná by bylo dobré se do těch vozidel pořádně podívat (všechny byly na IDET otevřené). Pak je patrné, že:
  1. ASCOD je pro 3 + 6 osob (vystavovaný ASCOD 35), bez možnosti navýšení
  2. CV-90CZ je pro 3 + 8 osob s hypotetickou možností navýšení za použití RCWS
  3. CV-90CZr je pro 3 + 8 s dostatečnou rezervou (+ 1)
  4. Lynx je pro 3 + 6 s možností 3 + 8 za použití RCWS (vystavený KF31)
  nebo pro 3 + 8 (KF41) i s osádkovou věží
  5. Puma je pro 3 + 6 osob (jiná není)

  To Kratas:
  AČR oficiálně požaduje přepravní kapacitu 3 + 6 + (1 až 2) osoby - asi vědí proč.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  10:01 14.09.2017

  Pandur má kapacitu 8 mužů výsadku (+3 osádka vozidla). Přišlo by mi logické mít stejnou strukturu i u BVP.

  Pandur má kapacitu 8 mužů výsadku (+3 osádka vozidla). Přišlo by mi logické mít stejnou strukturu i u BVP.

 • Jan Grohmann
  09:11 14.09.2017

  Pokud se koukám správně, tak všichni kandidáti nabízí pouze prostor pro šesti- až osmičlenný výsadek.

  Pokud se koukám správně, tak všichni kandidáti nabízí pouze prostor pro šesti- až osmičlenný výsadek.

 • Kratas
  09:08 14.09.2017

  To fenri: organizaci druzstev? Proc by se melo neco menit? V soucasnosti se mechanizovane druzstvo sklada ze tri muzu osadky a 6 jich je v roji, takze by to zustalo logicky stejne, ...Zobrazit celý příspěvek

  To fenri: organizaci druzstev? Proc by se melo neco menit? V soucasnosti se mechanizovane druzstvo sklada ze tri muzu osadky a 6 jich je v roji, takze by to zustalo logicky stejne, nebo se pletu?Skrýt celý příspěvek

 • DanCZer
  08:53 14.09.2017

  ->Fenri: Neexistuje delší verze Pumy? Mám takový dojem, že zmínku o delší verzi jsem někde viděl.

  ->Fenri: Neexistuje delší verze Pumy? Mám takový dojem, že zmínku o delší verzi jsem někde viděl.

 • MALI
  08:34 14.09.2017

  To Fenri:
  Správná připomínka, to je také jeden z mála důvodů, pro které, dle mého názoru, není Puma favoritem č.1.

  To Fenri:
  Správná připomínka, to je také jeden z mála důvodů, pro které, dle mého názoru, není Puma favoritem č.1.

 • fenri
  07:06 14.09.2017

  V případě, že se koupí Pumy, nevíte, jak to bude s organizací pěchotních družstev AČR? Zredukuje se družstvo na šest vojáků, nebo posílí na 12 a pojedou dvěma Pumami? Nebo se bude ...Zobrazit celý příspěvek

  V případě, že se koupí Pumy, nevíte, jak to bude s organizací pěchotních družstev AČR? Zredukuje se družstvo na šest vojáků, nebo posílí na 12 a pojedou dvěma Pumami? Nebo se bude kus družstva v jedné Pumě a pak nějaká Puma poveze zbytky různých družstev... Nebo si zbytek sedne na korbu a bude křičet Urrá! ?

  Myslím, že vybírat BVP bez úvahy nad složením základních jednotek armády by nebylo ideální.Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  23:44 13.09.2017

  Joey

  Ne ani tak prapory, ale brigády. Pandury nahradili OT-64 a nová BVP nahradí BVP-2. Žádná směska se nekoná.

  Luky

  Škoda, OT nebyl o tom co píšeš.

  Joey

  Ne ani tak prapory, ale brigády. Pandury nahradili OT-64 a nová BVP nahradí BVP-2. Žádná směska se nekoná.

  Luky

  Škoda, OT nebyl o tom co píšeš.

 • MALI
  23:41 13.09.2017

  To Joey: AČR má dvě brigády: 4. brn je a perspektivně i bude na kolové platformě Pandur 8x8, k tomu bude mít v AČR univerzální kolovou platformu (Tatra/Titus); 7.mb bude na ...Zobrazit celý příspěvek

  To Joey:
  AČR má dvě brigády:
  4. brn je a perspektivně i bude na kolové platformě Pandur 8x8, k tomu bude mít v AČR univerzální kolovou platformu (Tatra/Titus);
  7.mb bude na pásové platformě nového BVP, k tomu bude mít pásový podvozek tanků (buď specializovaný, nebo odvozený od těžkého BVP) a univerzální kolovou platformu;
  lehké prapory budou mít lehká obrněná vozidla 4x4 (platforma IVECO LMV), případně větší univerzální kolovou platformu.
  Podle mého názoru to už víc zredukovat nejde. Specializovaná vozidla jako podvozky ShKH, vozidla PVO, případně ženijní vozidla do toho nepočítám. Tam by spíš ještě jedna platforma byla potřeba.Skrýt celý příspěvek

 • Joey
  23:30 13.09.2017

  BVP je potreba zachovat. Bude hlavni silou pozemniho vojska. Radeji mit mene tankovych praporu, a vice takto mechanizovanych. At uz vzhledem k financim, ci neschopnosti poradne ...Zobrazit celý příspěvek

  BVP je potreba zachovat. Bude hlavni silou pozemniho vojska. Radeji mit mene tankovych praporu, a vice takto mechanizovanych. At uz vzhledem k financim, ci neschopnosti poradne slusne a logicke koncepce armady CR. Tim nerikam se zbavit tankovych schopnosti, ale dobre pohyblive BVP je univerzalnejsi (mekke, tvrde cile) a snadneji udrzitelne v provozu (logistika, opravy, nahradni dily). Popravde se mi ty Pumy opravdu libi a zdaji se opravdu spickove, vzhledem k soucasne nabidce. Pokud navic bude alespon 50% vyroby a kompletace probihat u nas, pocazoval bych to za pocatecni uspech. Po ziskani potrebneho know-how muzeme vyrabet pod licenci. Na druhou stranu jsem vice, nez nespokojen s tim, ze ACR nakupuje toliko druhu a typu obrnene techniky, ze to snad ani neni mozne. Kazdy prapor bude mit jako jina vozidla? To neni zrovna promysleny tah, vzhledem k narocnosti takove podpory vozidel. Skoro to vypada, jako bychom tech par brigad rozclenily pod ruzne armady clenskych statu NATO a pod nasim velenim zistanou jen zdravotnici a vzdelavani...Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 4 z 8