BVP Puma pro Armádu ČR - průmysl, výcvik, cena a spolehlivost

BVP Puma; větší foto / PSM

Ministerstvo obrany ČR (MO ČR) plánuje za nakup 210 nových bojových vozidel pěchoty (BVP) a dalších verzí na stejné platformě utratit 50 miliard Kč. Při podobné strategické zakázce, a to platí všude na světě, není možné posuzovat jen dopad nákupu na schopnosti armády, ale také dopad na průmysl a na mezinárodní postavení země.

BVP jako celostátní projekt

Největší chybou, ale široce v médiích uplatňovanou, je dívat se na BVP pouze jako na vozidlo. Veřejné kolektivní myšlení prakticky ignoruje nutné technické, logistické, servisní a provozní zázemí BVP i nutný komplexní výcvik posádek, bez kterého je daný zbraňový systém pouze velmi drahým high-tech “kusem železa”.  

Velká část médií nebo komentátorů také vidí nákup zbraní jen jako nutné zlo pro armádu, ale neuvědomují se, že vývoj a výroba zbraní (ať se nám to líbí nebo ne) v sobě akumuluje obrovský vědecký, lidský, ekonomický, průmyslový a politický kapitál.

Výroba zbraní zásadním způsobem stimuluje ekonomický i politický rozvoj dané země. Každý stát má silný zájem rozvíjet svůj zbrojní průmysl, protože tím mimo jiné stimuluje vlastní ekonomiku, navazuje politické (vojenské, bezpečnostní) vazby a posiluje své postavení na mezinárodní scéně. Jinými slovy – posiluje své mocenské postavení.

Bezpečnost země se jednoduše nedá posuzovat jen “počtem hlavní” bezpečnost země dnes i v budoucnu závisí na robustnosti ekonomiky, na politické síle (moci) dané země, na vyspělém průmyslu i na navazování vztahů s dalšími zeměmi od osobních, vojenských, až po kontakty na úrovni vlád.

Výše popsané zákonitosti platí jak pro prodávající, tak pro nakupující zemi.

Šance pro český průmysl

Nákup nových BVP pro Armádu ČR je unikátní příležitostí posílit schopnosti armády, schopnosti celého českého průmyslu (podíl na výrobě, přístup ke špičkovému know-how) i mezinárodního postavení České republiky.

Nová BVP chce Armádě ČR mimo jiné dodávat německá firma Project System & Management GmbH. (PSM), která nabízí BVP Puma tedy typ zavedený v Bundeswehru.

V srpnu letošního roku se uskutečnilo první pracovní jednání mezi německou společností PSM a státním podnikem VOP CZ, s.p. (dále jen VOP CZ). Zakladatelem VOP CZ je MO ČR a firma se stane klíčovým průmyslovým partnerem vítěze tendru na dodávky nových BVP. VOP CZ již uzavřela memorandum o spolupráci se všemi kandidáty tendru.


BVP Puma během cvičení ve výcvikovém prostoru Bergen; větší foto / Bundeswehr/Hannemann 

Společně se zástupci německé společnosti PSM se tohoto jednání účastnili vybraní klíčoví subdodavatelé BVP Puma z německého zbrojního průmyslu KMW, Rheinmetall, HENSOLDT Optronics, MTU Friedrichshafen, Jenoptik Advanced Systems a Dynamit Nobel Defence.

Podle německých zástupců se na výrobě Pumy mohou podílet čeští výrobci jako Meopta, RAY SERVICE, společnosti skupiny MESIT a další. Německá strana jasně uvedla, že umožní českým podnikům si osvojit nejmodernější technologie a know-how BVP Puma a zároveň podílet se na vývoji a výrobě dalších variant (komponentů), a to jak ve prospěch Armády ČR, tak německého Bundeswehru i dalších případných zákazníků.

Podle informací Armádních novin má PSM již připravenou technickou dokumentaci pro nejrůznější odvozené verze na platformě Puma. Některé speciální verze pro Armádu ČR a Bundeswehr mohou být v případě dohody vyvinuty a/nebo vyrobeny ve VOP CZ.

Ve VOP CZ může probíhat konečná montáž nových BVP a výroba všech “železných” částí, především korby a věže.

Velké šance uspět má český průmysl i při dodávkách do Bundeswehru Berlín prozatím objednal 350 vozidel Puma, ale to je pro potřeby německého Bundeswehru málo. Uvažuje se tak o dalším nákupu vozidel Puma.


BVP Puma tankového praporu 33 (Panzergrenadierbataillons 33), tankové brigády 9 (Panzerlehrbrigade 9), 1. tankové divize (1. Panzerdivision) ve výcvikovém prostoru Bergen.

Spolupráce české a německé armády

Případná spolupráce Bundeswehru a Armády ČR při provozování BVP Puma má probíhat minimálně na úrovni, v jaké probíhá ve sdružení LEOBEN – jde o sdružení armád (Dánsko, Holandsko, Španělsko, Řecko i Švédsko) provozujících tanky Leopard 2.

V případě zájmu lze využít hlavní výcvikové centrum vozidel Puma v německém městě Münster. Centrum je vzdáleno pouze 6 h jízdy autem z Prahy.

Tankové výcvikové středisko Münster je již plně vybaveno pro výcvik posádek BVP Puma. Jde především o školení řidičů, střelců, velitelů, vezeného mechanizovaného družstva, koordinaci vozidel na úrovni četa, rota, prapor, vojenských servisních specialistů v různých úrovních údržby apod.

Výcvikové materiály zahrnují počítačové programy obsahující studijní skripta a pomůcky, které je možné využívat v rámci samostudia vojáků přes špičkové simulátory a trenažéry, až po speciální verze BVP určené pro jízdu v terénu a ostrou střelbu za všech podmínek.

Součástí výcvikového centra Münster pro projekt  BVP PUMA jsou mimo jiné:
 System Integrated Training Equipment (SIAM – Simulator) (systémově integrovaný výcvikový prostředek – propojení čtyř BVP Puma umožňující simulaci a výcvik metodou „Train as you fight");
+ Driver Training Vehicle (vozidlo pro výcvik řidičů);
+ Driver Motion simulator (pohyblivý 3D simulátor pro výcvik řidičů);
+ Replica of Drivers WorkStation (replika pracovního prostoru řidiče);
+ Training Equipment Maintenance Turret (trenažér věže určený pro výcvik údržby);
+ Training Equipment Maintenance Chassis (trenažér podvozku určený pro výcvik údržby);
+ Training Unit Maintenance Hydrop-System (trenažér hydro-pneumatického odpružení);
+ Digital Training Equipment (digitální výcvikové vybavení);
+ Computer Assisted Training and Teaching Tool (CAT3) (počítačově podporované zařízení pro výcvik a školení);
+ Electronic Weapon and Effect System (elektronický simulátor zbraně – záblesk a zvuk výstřelu);
+ Firing Indicator (indikátor palby);
+ Training Equipment Ammunition (cvičná munice);

Podle výrobce jde však jen o malý výčet možností střediska Münster. Bundeswehr využívá i technickou školu v Aachenu, kde jsou školeni techničtí a logističtí specialisté na vyšší úrovně údržby a provozního plánování BVP Puma.


Výcvikový prostor Bergen leží nedaleko výcvikového střediska Münster; větší foto / Bundeswehr/Philipp Neumann

Školení v Münsteru i Aachenu jsou pro příslušníky armád NATO vedena v angličtině. V případě zavedení BVP Puma do AČR vznikne, stejně tak jako v ostatních podobných případech, tzv. „české centrum Bundeswehru“, tj. jakási styčná skupina, která metodologicky povede výcvik českých vojáků.

Výrobce PSM nechtěl komentovat, jaké úrovně dosáhne případná spolupráce mezi německou a českou armádou – úroveň spolupráce je především věcí české a německé armády. Spolupráce tohoto typu je ale v zemích NATO silně rozvinuta.

Obecně však zcela jistě půjde o výměnu poznatků v oblasti zavádění a provozu BVP Puma, dotovaných stáží velitelů a specialistů obsluhující BVP Puma nebo provádění školení osádek a celých vojenských jednotek.

Cena vozidel a náročnost provozu

V povědomí široké vojenské veřejnosti jsou vozidla Puma brána jako špičkové, ale drahé stroje. Podle prohlášení výrobce se však publikovaná cena nezakládá na pravdě a výrobce je v ČR publikovanými cenami ohromen.

Na dotaz Armádních novin PSM odmítl cenu vozidla zveřejnit s tím, že zásadně médiím cenu vojenské techniky nesděluje. Podle PSM je však jednotková cena vozidla pro Bundeswehr mnohem nižší, než je v českých médiích uváděno.

Nákup 210 vozidel Puma nebude stát více, než deklarovaných 50 miliard Kč.

PSM se také snaží snížit cenu vozidla plánovanou sériovou výrobou BVP Puma v ČR a dále čerpáním fondů EDA (European Defence Agency), o které má zájem i Bundeswehr. Případná spolupráce mezi německými a českými podniky bude mít také německou vládní podporu.

Dále Armádní noviny zajímalo, jaké jsou provozní náklady BVP Puma. Podle PSM Bundeswehr vozidla přijal teprve nedávno a není možné prozatím přesně stanovit provozní náklady. Důvodem je skutečnost, že se německé jednotky s BVP Puma teprve seznamují a tato fáze výcviku má zcela jiný profil využití techniky (najezděné kilometry, využití palubních systémů, zbraní, atd.).


BVP Puma při pouštních testech ve Spojených arabských emirátech (2012); větší foto / PSM

Bundeswehr tedy nemá přesná data prozatím k dispozici, ale nepředpokládá se výrazný odklon od provozních nákladů starších BVP Marder.

BVP Puma navíc ještě nedosáhla podle požadavků Bundeswehru plných operačních schopností FOC (Full Operational Capability), např. kvůli absenci protitankových řízených střel Spike a nezávislé dálkově ovládané věže se 40mm granátometem.

V roce 2019, tj. v době předpokládaného nákupu BVP pro Armádu ČR, již bude Bundeswehr disponovat jednotkami s BVP Puma pro alianční síly velmi rychlé reakce VJTF (Very High Readiness Joint Task Force).

Provozní spolehlivost BVP Puma

Kapitolou samou o sobě je spolehlivost vozidel a tedy to, jak náročný servis a údržbu vyžadují. Armádní noviny zajímal názor zástupců PSM na kritickou zprávu (listopad 2016) Hanse-Petera Bartese, zplnomocněnce německých ozbrojených sil Bundestagu, podle které se Bundeswehru nedaří udržovat svou leteckou i pozemní vojenskou techniku bojeschopnou.

Podle tehdejší zprávy bylo ze 48 dodaných BVP Puma pouze 23 vozidel bojeschopných. Podle výrobce provozní připravenost BVP Puma v tomto (prakticky prvním fiskálním) roce zavádění BVP Puma do Bundeswehru nebyla skutečně v průměru uspokojivá.

Dle PSM to mělo mnoho důvodů: nové vybavení pro jednotky, které se musí nejprve naučit manipulaci, to samé platí pro personál údržby. Německý důstojník Bundeswehru doslova uvedl: "Přechod z Marderu na Pumu je technologicky srovnatelný s analogovým telefonem s číselníkem na moderní smartphone".


30mm automatický kanón Mauser MK 30-2 umožňuje rychlou volbu mezi dvěma druhy munice a má kadenci 200 ran za minutu; větší foto / Bundeswehr/Daniel Dinnebier

Navíc bojové prapory ještě nejsou plně vybaveny veškerou technikou nutnou pro zajištění provozu BVP Puma.

Dodejme, že minulý rok PSM dodala německé armádě více než 50 BVP Puma a v letošním roce dodá 66 BVP Puma.

Dle vyjádření zástupců PSM jsou však výše uvedené těžkosti u zavádění nových zbraňových systémů zcela běžné. Podobně tomu bylo například u zavádění samohybných houfnic PzH 2000 do výzbroje.

Stejně tak je zatím obtížné posoudit spolehlivost jednotlivých komponentů vozidla. Dle PSM je to proto, že se prozatím neprojevily žádné závažnější problémy. Dle vyjádření PSM, vzhledem k dlouhému vývoji jednotlivých komponentů, však provozní spolehlivost BVP Puma má být velmi vysoká.

Německá armáda plánuje využívat BVP Puma dalších 40 let, tj. minimálně po toto období je garantována logistická a technická podpora, dostupnost náhradních dílů, rychlost dodání náhradních dílů apod.

Naopak u vozidel starších konstrukcí je na místě oprávněná otázka, jak dlouho ještě výrobce bude zákazníkům zajišťovat logistickou a technickou podporu.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Armáda ČR chce německé Pumy. Jaká je finanční stránka?

Ministerstvo obrany ČR (MO ČR) plánuje nakoupit za maximálně 50 miliard Kč celkem 210 nových ...

Ruské bojové vozidlo pěchoty Kurganěc-25 v roce 2021

Od roku 2021 začne nové ruské bojové vozidlo pěchoty (BVP) Kurganěc-25 nahrazovat v ruské armádě ...

REPORTÁŽ: Polská vojenská výstava MSPO 2017

V polských Kielcích od 5. do 8. září probíhala tradiční výstava vojenské techniky MSPO 2017 ...

10. Panzerdivision: 10. tanková divize Bundeswehru

O přidružení 4. brigády rychlého nasazení (4. brn) Armády ČR k 10. tankové divizi (10. ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Luky
  21:51 13.09.2017

  ..taky bych se držel BVP...jen si neodpustím poznámku, že nemám rád mindráky o vlastní malosti, už jsem trochu alergický na výraz "malá zemička" a podobně. Máme víc obyvatel než ...Zobrazit celý příspěvek

  ..taky bych se držel BVP...jen si neodpustím poznámku, že nemám rád mindráky o vlastní malosti, už jsem trochu alergický na výraz "malá zemička" a podobně.

  Máme víc obyvatel než průměrný stát USA, víc než Švédsko, Bělorusko nebo Izrael. Zhruba dvakrát tolik co Norsko nebo Finsko. Máme tu dost vody, všude lze něco pěstovat či chovat. Kdejaké "mocné" země si toto můžou dovolit jen v jednom či dvou údolích. Máme navíc průmyslovou tradici.
  Naše země má prostředky na efektivní profi armádu, běžná populace se může věnovat užitečnějším věcem.Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  21:37 13.09.2017

  JG: OK, stáčam tému späť na BVP ... Naša spoločnosť očakáva, že bude v prípade potreby ochránená vlastnou armádou a jej spojencami, takže treba úmerne tomu rozširovať schopnosti ...Zobrazit celý příspěvek

  JG: OK, stáčam tému späť na BVP ...
  Naša spoločnosť očakáva, že bude v prípade potreby ochránená vlastnou armádou a jej spojencami, takže treba úmerne tomu rozširovať schopnosti armády a jej kompatibility so spojencami.Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  21:35 13.09.2017

  pavolR

  Rád bych vám odpověděl a mnohé vysvětlil lépe, ale jsme OT, tak snad nám bude přát štěstí a naskytne se článek na dané téma.

  pavolR

  Rád bych vám odpověděl a mnohé vysvětlil lépe, ale jsme OT, tak snad nám bude přát štěstí a naskytne se článek na dané téma.

 • PavolR
  21:33 13.09.2017

  semtam: Vybudovať niečo trvá dlho od okamihu, kedy sa z tým začne. Čiže ide o sekundárny problém v porovnaní s tým, že sa s tým nezačne. Je to zatiaľ iba sen hŕstky nadšencov. ...Zobrazit celý příspěvek

  semtam:
  Vybudovať niečo trvá dlho od okamihu, kedy sa z tým začne. Čiže ide o sekundárny problém v porovnaní s tým, že sa s tým nezačne. Je to zatiaľ iba sen hŕstky nadšencov. Museli by ste vyvolať spoločenskú diskusiu a vyhrať ju.

  Porovnávať sa Juhoslovanmi a Rusmi je s prepáčením trocha na hlavu. V prípade Srbov existovala zakorenená tradícia a v prípade ZSSR sa to do značnej miery organizovalo štátostranou, kde bola neraz iba možnosť bojovať, alebo byť popravený (je jedno, ktorou stranou).

  Zmysluplnejšie by bolo porovnať to so Slovákmi, ktorí sú Čechom najbližší. Počas SNP, keď sa po obsadení povstaleckého územia bolo treba stiahnuť do hôr, mali povstalci problém vôbec udržať pri živote, a než by páchali škody na živej sile nepriateľa, museli čeliť skôr útokom na vlastnú živú silu. Keď sa niekedy niečo vyhodilo do vzduchu, tak spravidla, keď nebol na okolí žiaden nepriateľ. A čakalo sa na prechod frontu. V tejto fáze už žiadne veľké škody nepriateľom nespôsobili a viazali na seba iba nejaké druhosledové jednotky.Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  21:22 13.09.2017

  Jan Grohmann

  Omlouvám se, už jsem ohledně OT skončil.

  Jan Grohmann

  Omlouvám se, už jsem ohledně OT skončil.

 • semtam
  21:21 13.09.2017

  Jura99 Moderní a silnou armádu? Tradice? https://www.youtube.com/watch?... Ne ale vážně, konvenční armáda má smysl, tvoří jakési jádro ozbrojených sil. A hrozby ...Zobrazit celý příspěvek

  Jura99

  Moderní a silnou armádu? Tradice?

  https://www.youtube.com/watch?...

  Ne ale vážně, konvenční armáda má smysl, tvoří jakési jádro ozbrojených sil. A hrozby nejsou jen napadení silného slabým. i když v případě napadení ČR asi nejpravděpodobnější.

  O Švýcarsku, jsem psal jeden z důvodů, takže nebrat jako dogma.

  Války většinou mají své ekonomické důvody, jde o to aby protivník věděl, co ho může čekat a kdyby opravdu zaútočil a i zničil naší armádu, tak aby dál krvácel. Pak je tu šance, že ustoupí.

  A pokud by nás napadla zvířata, tak asi nic jiného by nám nezbývalo. Kdyby si tohle řekl Kurdům v Sýrii a Iráku, ať se na boj vykašlou, protože IS pokud se nepodřídí je bude decimovat (a že decimoval), tak si před tebou odplivnou muži, ženy, starci i děti.Skrýt celý příspěvek

 • Jan Grohmann
  21:20 13.09.2017

  Pánové je to zajímavé téma, ale zkuste udržet diskuzi u BVP.

  Pánové je to zajímavé téma, ale zkuste udržet diskuzi u BVP.

 • semtam
  21:12 13.09.2017

  PavolR Něco vybudovat vždy trvá dlouho. I vychovat děti není napřesrok. To ale neznamená, že něco je na dlouhé lokty, tak se na to vykašlem. Takovýto přístup je o ...Zobrazit celý příspěvek

  PavolR

  Něco vybudovat vždy trvá dlouho. I vychovat děti není napřesrok. To ale neznamená, že něco je na dlouhé lokty, tak se na to vykašlem. Takovýto přístup je o ničem.

  Samozřejmě odboj není idilická záležitost a "dobrý kamarád" dokáže zničit mnohé. Pokud by ale všude přemýšleli tak, že kašlem na to, podrobíme se, tak na světě je jeden superstát s vyvoleným národem a otroky.

  Odejít do armády v zahraničí je také možnost. Jen ne každý dostane takovou příležitost. Rozsáhlé partizánské akce existovali v době vpádu Německa do SSSR. Odboj měl velkou váhu na zásobování nácků a vázání jeho sil k ochraně logistických cest. dalším příkladem je Jugoslávie také během 2.WW. Tudíž zatratit odboj není moc moudré.Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  21:07 13.09.2017

  semtam: Svycarsko nikdo nenapadl, protoze nestalo v ceste. Odpor obyvatel znechuti civilizovaneho nepritele, ale kdyz vas prepadnou zvirata, pokusi se odpor zlomit a zaplati to moc ...Zobrazit celý příspěvek

  semtam: Svycarsko nikdo nenapadl, protoze nestalo v ceste. Odpor obyvatel znechuti civilizovaneho nepritele, ale kdyz vas prepadnou zvirata, pokusi se odpor zlomit a zaplati to moc lidi vc. zen a deti. Neco jak Srbove v prvni svetove. CR nema teren vhodny k partizanske valce. Proto bych se drzel nasi tradice a stavel moderni a silnou armadu.Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  21:02 13.09.2017

  semtam OT: Vybudovať tradíciu trvá celé generácie, čiže na odpor civilistov sa absolútne spoľahnúť nemožno. To bude jasné akémukoľvek agresorovi. "Známe své lidi." Kto bude chcieť ...Zobrazit celý příspěvek

  semtam OT:
  Vybudovať tradíciu trvá celé generácie, čiže na odpor civilistov sa absolútne spoľahnúť nemožno. To bude jasné akémukoľvek agresorovi. "Známe své lidi." Kto bude chcieť bojovať so zbraňou v ruke, ten klasicky pôjde do transformujúcej sa armády v zahraničí a kto bude chcieť odbojárčiť doma, sa bude snažiť nepútať pozornosť. Lebo, kto na seba pozornosť upúta, bude doslova a do písmena ulovený.Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  20:48 13.09.2017

  tryskac: Uznávám, strukturu firmy jsem nemusel rozmazávat - pardon. Pokud jde o samotný Wolfdog, tak jsem to myslel i tak, že v případě BVP si nemůžeme dovolit experimentovat, ...Zobrazit celý příspěvek

  tryskac:
  Uznávám, strukturu firmy jsem nemusel rozmazávat - pardon. Pokud jde o samotný Wolfdog, tak jsem to myslel i tak, že v případě BVP si nemůžeme dovolit experimentovat, tady to musí být plně funkční vozidlo. Experimentovat sme mohli a můžeme se zakázkami za několik miliard - puškami a houfnicemi, ať již modernizací, nebo novými. Pokud se ale u nového BVP třeba po pěti letech služby zjistí nějaký zásadní nedostatek nebo vada, máme velký a drahý problém. Proto mi šlo o to, zda má smysl podstupovat toto riziko s Wolfdogem. Už jsem to jednou psal, ale BVP je základ armády z důvodu, že v něm sedí minimálně 3+6 vojáků, což je mnohem víc než v tanku, dělu atd. proto musí být upřednostněno a v co nejvyšší kavlitě. Lidi jsou zkrátka drazí a je jich máloSkrýt celý příspěvek

 • semtam
  20:44 13.09.2017

  MALI Přesně tak, dovolím si i tvrdit, že to je jeden z důvodů, proč Švýcarsko dlouho nikdo vojensky nenapadl. Zničit armádu ve velikosti AČR by neměl být velký problém ani pro ...Zobrazit celý příspěvek

  MALI

  Přesně tak, dovolím si i tvrdit, že to je jeden z důvodů, proč Švýcarsko dlouho nikdo vojensky nenapadl. Zničit armádu ve velikosti AČR by neměl být velký problém ani pro Polsko...

  Pokud ovšem by chtěl napadnout ČR a věděl by, že obyvatelstvo bude disponovat zbraněmi a nějakými znalostmi na "obranu", tak obsazení této země je nejasné a hlavně nikdo nedokáže přesně odhadnout ztráty a náklady. Ale to všechno video obsahuje.Skrýt celý příspěvek

 • MALI
  20:36 13.09.2017

  To semtam, tryskac: jenom takový dodatek: každý útočník si při plánování svého útoku musí spočítat, kolik ho bude dobytí území nějakého státu stát životů a zničené bojové ...Zobrazit celý příspěvek

  To semtam, tryskac:
  jenom takový dodatek: každý útočník si při plánování svého útoku musí spočítat, kolik ho bude dobytí území nějakého státu stát životů a zničené bojové techniky, zda se mu dobytí území toho státu ze strategického hlediska vyplatí a zda mu pak ty ztracené síly a prostředky nebudou někde chybět.Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  20:36 13.09.2017

  BVP je základ. Dopraví vojáky (koňů je málo) a podpoří je palbou (průměrný Rambo neudrží 30x173). Potřebujete kontakt s protivníkem, je dobré ho zpomalit, koncentrovat jeho ...Zobrazit celý příspěvek

  BVP je základ. Dopraví vojáky (koňů je málo) a podpoří je palbou (průměrný Rambo neudrží 30x173).
  Potřebujete kontakt s protivníkem, je dobré ho zpomalit, koncentrovat jeho síly...pak může udeřit dělostřelectvo. Bez mechanizované pěchoty nemá těžké dělostřelectvo valný význam...leda kapesní minomety pro partyzány.

  Alca cvičně pálila Mavericky. Je to jen o nákupu munice.
  Myslím, že by je v případě války dostala ze zahraničí...tady se šetřilo, AGM se nekupovaly.
  Podle mě to letadlo může nosit co je třeba - kanon, hydry, hloupé pumy, GBU, CBU, Maverick, Aim-9....že nemá Brimstone, no bóže...mohla by i Amraamy, ale je to mrhání peněz, resp. jsou užitěčnější věci třeba.
  Je to jen o ochotě nakupovat munici na sklad a pak ji vystřílet před lhůtou na cvičišti.Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  20:32 13.09.2017

  MALI

  Omlouvám se, já nevím jak kvalitní jste technik, či jak daleko problematice rozumíte.

  MALI

  Omlouvám se, já nevím jak kvalitní jste technik, či jak daleko problematice rozumíte.

 • MALI
  20:28 13.09.2017

  To semtam: upřesnil bych Vám jen to, že ohledně PTRK a SŘP VK BVP se jedná o můj technicky odůvodněný názor (nikoli pocit - jsem technik a na pocity nic nedám), vzniklý ze ...Zobrazit celý příspěvek

  To semtam:
  upřesnil bych Vám jen to, že ohledně PTRK a SŘP VK BVP se jedná o můj technicky odůvodněný názor (nikoli pocit - jsem technik a na pocity nic nedám), vzniklý ze znalosti SŘP UTAAS a PTRK SPIKE.
  Jo, pardon, možná by ten PTRK SPIKE šlo integrovat přes GDU.Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  20:28 13.09.2017

  Jirosi Nechci tu obhajovat postnuté video, či říkat, že má svatou pravdu. Ale analog Blízkého východu zde neplatí. Myšlenka je taková, že armáda při hrozbě mhohem silnějšího ...Zobrazit celý příspěvek

  Jirosi

  Nechci tu obhajovat postnuté video, či říkat, že má svatou pravdu. Ale analog Blízkého východu zde neplatí. Myšlenka je taková, že armáda při hrozbě mhohem silnějšího protivníka by přešla do módu asymetrického boje spolu se zapojením civilního obyvatelstva. Tudíž armáda předejde pravděpodobného zničení a zaměří se na gerilový boj. Je to vzdáleně podobné situaci v naší zemi během 2.WW, ale s tím rozdílem, že odboj bude masový a ne sporadický. Tím pádem bude protivník stále krvácet a přestane se vyplácet. Něco podobného má Švýcarsko. Je snadné zničit slabší konvenční armádu a pak si jezdit vesele zemí, než to, když nevíš kdy a kdo tě napadne. Viz Afghánistán v době vpádu SSSR a vlastně i nyní.Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  20:18 13.09.2017

  tryskac Malinko jsme OT, tak stručně. Je asi pravdou, že vynaložené prostředky na nákup BVP by se dali využít efektivněji v rámci obrany státu. Co mi chybí je jakási "branná" ...Zobrazit celý příspěvek

  tryskac

  Malinko jsme OT, tak stručně. Je asi pravdou, že vynaložené prostředky na nákup BVP by se dali využít efektivněji v rámci obrany státu. Co mi chybí je jakási "branná" výchova (nepočítám POKOS) v rámci celé společnosti. Ozbrojení civilisté by dlouhodobě dokázali vyčerpat protivníka a s možností jeho poražení, než malá leč dobře vybavená armáda.
  Osobně nákup BVP vítám, protože jsem pomalu nedoufal, že k něčemu takovému opravdu dojde. Ale je faktem, že to důležité co se efektivní obrany ČR či SK týká je stále opomíjeno či zanedbáváno.Skrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  20:17 13.09.2017

  Semtam: Video je špatné, protože pokud máš armádu, můžeš kapitulovat. Pokud armádu nemáš tak si kapituloval ! Když jsi uvědomíš co navrhuje je to stejná situace jako na středním ...Zobrazit celý příspěvek

  Semtam: Video je špatné, protože pokud máš armádu, můžeš kapitulovat. Pokud armádu nemáš tak si kapituloval !
  Když jsi uvědomíš co navrhuje je to stejná situace jako na středním východě. Takže armáda kapituluje, aby zabránila ztrátám, ale rozdáme zbraně lidem a oni se utopí v krvi sami.. Okupanti přišli o stovky vojáků, za to okupovaní přišly o stovky tisíc.Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  20:07 13.09.2017

  MALI Ok, takže se jedná spíše o váš subjektivní pocit, nemající valné technické opodstatnění. Stačilo napsat myslím si a ušetřili bychom pár vět. Jura99 Já právě nemám moc ...Zobrazit celý příspěvek

  MALI

  Ok, takže se jedná spíše o váš subjektivní pocit, nemající valné technické opodstatnění. Stačilo napsat myslím si a ušetřili bychom pár vět.

  Jura99

  Já právě nemám moc rád jednostraně zaměřené články, protože se jich velmi rádi chytají lidi jako vy. O kolik a v čem je PUMA lepší než konkurence ví z testů na polygonu úzká skupina lidí. Je známo, že PUMA vyhrála střelby, ale nevíme kdo a o kolik byl v závěsu a byla snad 2 nejrychlejší v jízdě. Vítěze jízdy neznám(e).Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 5 z 8