BVP Puma pro Armádu ČR - průmysl, výcvik, cena a spolehlivost

BVP Puma; větší foto / PSM

Ministerstvo obrany ČR (MO ČR) plánuje za nakup 210 nových bojových vozidel pěchoty (BVP) a dalších verzí na stejné platformě utratit 50 miliard Kč. Při podobné strategické zakázce, a to platí všude na světě, není možné posuzovat jen dopad nákupu na schopnosti armády, ale také dopad na průmysl a na mezinárodní postavení země.

BVP jako celostátní projekt

Největší chybou, ale široce v médiích uplatňovanou, je dívat se na BVP pouze jako na vozidlo. Veřejné kolektivní myšlení prakticky ignoruje nutné technické, logistické, servisní a provozní zázemí BVP i nutný komplexní výcvik posádek, bez kterého je daný zbraňový systém pouze velmi drahým high-tech “kusem železa”.  

Velká část médií nebo komentátorů také vidí nákup zbraní jen jako nutné zlo pro armádu, ale neuvědomují se, že vývoj a výroba zbraní (ať se nám to líbí nebo ne) v sobě akumuluje obrovský vědecký, lidský, ekonomický, průmyslový a politický kapitál.

Výroba zbraní zásadním způsobem stimuluje ekonomický i politický rozvoj dané země. Každý stát má silný zájem rozvíjet svůj zbrojní průmysl, protože tím mimo jiné stimuluje vlastní ekonomiku, navazuje politické (vojenské, bezpečnostní) vazby a posiluje své postavení na mezinárodní scéně. Jinými slovy – posiluje své mocenské postavení.

Bezpečnost země se jednoduše nedá posuzovat jen “počtem hlavní” bezpečnost země dnes i v budoucnu závisí na robustnosti ekonomiky, na politické síle (moci) dané země, na vyspělém průmyslu i na navazování vztahů s dalšími zeměmi od osobních, vojenských, až po kontakty na úrovni vlád.

Výše popsané zákonitosti platí jak pro prodávající, tak pro nakupující zemi.

Šance pro český průmysl

Nákup nových BVP pro Armádu ČR je unikátní příležitostí posílit schopnosti armády, schopnosti celého českého průmyslu (podíl na výrobě, přístup ke špičkovému know-how) i mezinárodního postavení České republiky.

Nová BVP chce Armádě ČR mimo jiné dodávat německá firma Project System & Management GmbH. (PSM), která nabízí BVP Puma tedy typ zavedený v Bundeswehru.

V srpnu letošního roku se uskutečnilo první pracovní jednání mezi německou společností PSM a státním podnikem VOP CZ, s.p. (dále jen VOP CZ). Zakladatelem VOP CZ je MO ČR a firma se stane klíčovým průmyslovým partnerem vítěze tendru na dodávky nových BVP. VOP CZ již uzavřela memorandum o spolupráci se všemi kandidáty tendru.


BVP Puma během cvičení ve výcvikovém prostoru Bergen; větší foto / Bundeswehr/Hannemann 

Společně se zástupci německé společnosti PSM se tohoto jednání účastnili vybraní klíčoví subdodavatelé BVP Puma z německého zbrojního průmyslu KMW, Rheinmetall, HENSOLDT Optronics, MTU Friedrichshafen, Jenoptik Advanced Systems a Dynamit Nobel Defence.

Podle německých zástupců se na výrobě Pumy mohou podílet čeští výrobci jako Meopta, RAY SERVICE, společnosti skupiny MESIT a další. Německá strana jasně uvedla, že umožní českým podnikům si osvojit nejmodernější technologie a know-how BVP Puma a zároveň podílet se na vývoji a výrobě dalších variant (komponentů), a to jak ve prospěch Armády ČR, tak německého Bundeswehru i dalších případných zákazníků.

Podle informací Armádních novin má PSM již připravenou technickou dokumentaci pro nejrůznější odvozené verze na platformě Puma. Některé speciální verze pro Armádu ČR a Bundeswehr mohou být v případě dohody vyvinuty a/nebo vyrobeny ve VOP CZ.

Ve VOP CZ může probíhat konečná montáž nových BVP a výroba všech “železných” částí, především korby a věže.

Velké šance uspět má český průmysl i při dodávkách do Bundeswehru Berlín prozatím objednal 350 vozidel Puma, ale to je pro potřeby německého Bundeswehru málo. Uvažuje se tak o dalším nákupu vozidel Puma.


BVP Puma tankového praporu 33 (Panzergrenadierbataillons 33), tankové brigády 9 (Panzerlehrbrigade 9), 1. tankové divize (1. Panzerdivision) ve výcvikovém prostoru Bergen.

Spolupráce české a německé armády

Případná spolupráce Bundeswehru a Armády ČR při provozování BVP Puma má probíhat minimálně na úrovni, v jaké probíhá ve sdružení LEOBEN – jde o sdružení armád (Dánsko, Holandsko, Španělsko, Řecko i Švédsko) provozujících tanky Leopard 2.

V případě zájmu lze využít hlavní výcvikové centrum vozidel Puma v německém městě Münster. Centrum je vzdáleno pouze 6 h jízdy autem z Prahy.

Tankové výcvikové středisko Münster je již plně vybaveno pro výcvik posádek BVP Puma. Jde především o školení řidičů, střelců, velitelů, vezeného mechanizovaného družstva, koordinaci vozidel na úrovni četa, rota, prapor, vojenských servisních specialistů v různých úrovních údržby apod.

Výcvikové materiály zahrnují počítačové programy obsahující studijní skripta a pomůcky, které je možné využívat v rámci samostudia vojáků přes špičkové simulátory a trenažéry, až po speciální verze BVP určené pro jízdu v terénu a ostrou střelbu za všech podmínek.

Součástí výcvikového centra Münster pro projekt  BVP PUMA jsou mimo jiné:
 System Integrated Training Equipment (SIAM – Simulator) (systémově integrovaný výcvikový prostředek – propojení čtyř BVP Puma umožňující simulaci a výcvik metodou „Train as you fight");
+ Driver Training Vehicle (vozidlo pro výcvik řidičů);
+ Driver Motion simulator (pohyblivý 3D simulátor pro výcvik řidičů);
+ Replica of Drivers WorkStation (replika pracovního prostoru řidiče);
+ Training Equipment Maintenance Turret (trenažér věže určený pro výcvik údržby);
+ Training Equipment Maintenance Chassis (trenažér podvozku určený pro výcvik údržby);
+ Training Unit Maintenance Hydrop-System (trenažér hydro-pneumatického odpružení);
+ Digital Training Equipment (digitální výcvikové vybavení);
+ Computer Assisted Training and Teaching Tool (CAT3) (počítačově podporované zařízení pro výcvik a školení);
+ Electronic Weapon and Effect System (elektronický simulátor zbraně – záblesk a zvuk výstřelu);
+ Firing Indicator (indikátor palby);
+ Training Equipment Ammunition (cvičná munice);

Podle výrobce jde však jen o malý výčet možností střediska Münster. Bundeswehr využívá i technickou školu v Aachenu, kde jsou školeni techničtí a logističtí specialisté na vyšší úrovně údržby a provozního plánování BVP Puma.


Výcvikový prostor Bergen leží nedaleko výcvikového střediska Münster; větší foto / Bundeswehr/Philipp Neumann

Školení v Münsteru i Aachenu jsou pro příslušníky armád NATO vedena v angličtině. V případě zavedení BVP Puma do AČR vznikne, stejně tak jako v ostatních podobných případech, tzv. „české centrum Bundeswehru“, tj. jakási styčná skupina, která metodologicky povede výcvik českých vojáků.

Výrobce PSM nechtěl komentovat, jaké úrovně dosáhne případná spolupráce mezi německou a českou armádou – úroveň spolupráce je především věcí české a německé armády. Spolupráce tohoto typu je ale v zemích NATO silně rozvinuta.

Obecně však zcela jistě půjde o výměnu poznatků v oblasti zavádění a provozu BVP Puma, dotovaných stáží velitelů a specialistů obsluhující BVP Puma nebo provádění školení osádek a celých vojenských jednotek.

Cena vozidel a náročnost provozu

V povědomí široké vojenské veřejnosti jsou vozidla Puma brána jako špičkové, ale drahé stroje. Podle prohlášení výrobce se však publikovaná cena nezakládá na pravdě a výrobce je v ČR publikovanými cenami ohromen.

Na dotaz Armádních novin PSM odmítl cenu vozidla zveřejnit s tím, že zásadně médiím cenu vojenské techniky nesděluje. Podle PSM je však jednotková cena vozidla pro Bundeswehr mnohem nižší, než je v českých médiích uváděno.

Nákup 210 vozidel Puma nebude stát více, než deklarovaných 50 miliard Kč.

PSM se také snaží snížit cenu vozidla plánovanou sériovou výrobou BVP Puma v ČR a dále čerpáním fondů EDA (European Defence Agency), o které má zájem i Bundeswehr. Případná spolupráce mezi německými a českými podniky bude mít také německou vládní podporu.

Dále Armádní noviny zajímalo, jaké jsou provozní náklady BVP Puma. Podle PSM Bundeswehr vozidla přijal teprve nedávno a není možné prozatím přesně stanovit provozní náklady. Důvodem je skutečnost, že se německé jednotky s BVP Puma teprve seznamují a tato fáze výcviku má zcela jiný profil využití techniky (najezděné kilometry, využití palubních systémů, zbraní, atd.).


BVP Puma při pouštních testech ve Spojených arabských emirátech (2012); větší foto / PSM

Bundeswehr tedy nemá přesná data prozatím k dispozici, ale nepředpokládá se výrazný odklon od provozních nákladů starších BVP Marder.

BVP Puma navíc ještě nedosáhla podle požadavků Bundeswehru plných operačních schopností FOC (Full Operational Capability), např. kvůli absenci protitankových řízených střel Spike a nezávislé dálkově ovládané věže se 40mm granátometem.

V roce 2019, tj. v době předpokládaného nákupu BVP pro Armádu ČR, již bude Bundeswehr disponovat jednotkami s BVP Puma pro alianční síly velmi rychlé reakce VJTF (Very High Readiness Joint Task Force).

Provozní spolehlivost BVP Puma

Kapitolou samou o sobě je spolehlivost vozidel a tedy to, jak náročný servis a údržbu vyžadují. Armádní noviny zajímal názor zástupců PSM na kritickou zprávu (listopad 2016) Hanse-Petera Bartese, zplnomocněnce německých ozbrojených sil Bundestagu, podle které se Bundeswehru nedaří udržovat svou leteckou i pozemní vojenskou techniku bojeschopnou.

Podle tehdejší zprávy bylo ze 48 dodaných BVP Puma pouze 23 vozidel bojeschopných. Podle výrobce provozní připravenost BVP Puma v tomto (prakticky prvním fiskálním) roce zavádění BVP Puma do Bundeswehru nebyla skutečně v průměru uspokojivá.

Dle PSM to mělo mnoho důvodů: nové vybavení pro jednotky, které se musí nejprve naučit manipulaci, to samé platí pro personál údržby. Německý důstojník Bundeswehru doslova uvedl: "Přechod z Marderu na Pumu je technologicky srovnatelný s analogovým telefonem s číselníkem na moderní smartphone".


30mm automatický kanón Mauser MK 30-2 umožňuje rychlou volbu mezi dvěma druhy munice a má kadenci 200 ran za minutu; větší foto / Bundeswehr/Daniel Dinnebier

Navíc bojové prapory ještě nejsou plně vybaveny veškerou technikou nutnou pro zajištění provozu BVP Puma.

Dodejme, že minulý rok PSM dodala německé armádě více než 50 BVP Puma a v letošním roce dodá 66 BVP Puma.

Dle vyjádření zástupců PSM jsou však výše uvedené těžkosti u zavádění nových zbraňových systémů zcela běžné. Podobně tomu bylo například u zavádění samohybných houfnic PzH 2000 do výzbroje.

Stejně tak je zatím obtížné posoudit spolehlivost jednotlivých komponentů vozidla. Dle PSM je to proto, že se prozatím neprojevily žádné závažnější problémy. Dle vyjádření PSM, vzhledem k dlouhému vývoji jednotlivých komponentů, však provozní spolehlivost BVP Puma má být velmi vysoká.

Německá armáda plánuje využívat BVP Puma dalších 40 let, tj. minimálně po toto období je garantována logistická a technická podpora, dostupnost náhradních dílů, rychlost dodání náhradních dílů apod.

Naopak u vozidel starších konstrukcí je na místě oprávněná otázka, jak dlouho ještě výrobce bude zákazníkům zajišťovat logistickou a technickou podporu.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Armáda ČR chce německé Pumy. Jaká je finanční stránka?

Ministerstvo obrany ČR (MO ČR) plánuje nakoupit za maximálně 50 miliard Kč celkem 210 nových ...

Ruské bojové vozidlo pěchoty Kurganěc-25 v roce 2021

Od roku 2021 začne nové ruské bojové vozidlo pěchoty (BVP) Kurganěc-25 nahrazovat v ruské armádě ...

REPORTÁŽ: Polská vojenská výstava MSPO 2017

V polských Kielcích od 5. do 8. září probíhala tradiční výstava vojenské techniky MSPO 2017 ...

10. Panzerdivision: 10. tanková divize Bundeswehru

O přidružení 4. brigády rychlého nasazení (4. brn) Armády ČR k 10. tankové divizi (10. ...

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • tryskac
  20:04 13.09.2017

  semtam: venoval som par minut uvedenemu videu a za cas co som pocuval sa da s mnohymi nazormi suhlasit. Najma o tom ze armada podlieha politickemu vedeniu (v demokratickej ...Zobrazit celý příspěvek

  semtam: venoval som par minut uvedenemu videu a za cas co som pocuval sa da s mnohymi nazormi suhlasit. Najma o tom ze armada podlieha politickemu vedeniu (v demokratickej spolocnosti).

  Mechanizovana jednotka vyzbrojena IFV a tankami sa hodi najma na vedenie manevrovacieho boja, v terene aky sa nachadza napriklad v pobaltskych republikach. Potom su tie jednotky budovane ako expedicna sila v zmysle pomoci clenom NATO. Co je samozrejme legitimny ciel. Na druhej strane sa vystupuje otazka efektivita vynalozenych prostriedkov a casu na realne posilnenie schopnosti a na to som narazal aj vo svojom prispevku. Moj nazor je, ze niekedy je lepsie robit male krocky a dorazit do ciela ako spravit velky skok, pri nom sa potknut a dolamany sa doplazit do ciela....Skrýt celý příspěvek

 • MALI
  20:00 13.09.2017

  To semtam: 1. AČR chce SPIKE-LR 2. Problém vidím v tom, že SŘP E-30 (UTAAS) integraci SPIKE systémově asi těžko zvládne (je to uzavřený systém), takže jediná možnost asi bude ...Zobrazit celý příspěvek

  To semtam:
  1. AČR chce SPIKE-LR
  2. Problém vidím v tom, že SŘP E-30 (UTAAS) integraci SPIKE systémově asi těžko zvládne (je to uzavřený systém), takže jediná možnost asi bude nacpat to tam vedle a mít tam ještě další přístroj pro odpalování SPIKE. A protože jsem v té věži seděl (a neseděl jsem tam jen pro ukrácení dlouhé chvíle), tak si myslím že to bude znatelně obtížnější, než například v Pumě (protože u Rh už to mají hotové), ale také obtížnější, než u MCT-30, kde má Kongsberg otevřený SŘP a už reálně udělali integraci PTRK JAVELIN.
  3. Znovu opakuji: neříkám, že to principiálně nejde - "Každý reálný technický problém je řešitelný, je-li dostatek času a peněz".Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  19:58 13.09.2017

  Tryskac: delostrelectvo je skutecne slabe, raketomety zadne. To nic nemeni na tom, ze ted se kupuji BVP a Puma ukazuje konkurenci zada :). Pro zdejsi prumysl by mela vyznam licence ...Zobrazit celý příspěvek

  Tryskac: delostrelectvo je skutecne slabe, raketomety zadne. To nic nemeni na tom, ze ted se kupuji BVP a Puma ukazuje konkurenci zada :). Pro zdejsi prumysl by mela vyznam licence s moznosti modifikace a prodeje dalsim zakaznikum, nez podil na montazi. Ty dela doufam ze zamakaji Slovaci s Evou, jinak bych si tipnul ze s necim prijde Strnad, s raketomety asi urcite.Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  19:50 13.09.2017

  tryskac Chápu co myslíš, možná tě překvapím, ale AČR má v plánu i pořízení nových houfnic. Vím, že to vypadá divně, když se modernizují DANY, ale je to mu tak. Přesto také ...Zobrazit celý příspěvek

  tryskac

  Chápu co myslíš, možná tě překvapím, ale AČR má v plánu i pořízení nových houfnic. Vím, že to vypadá divně, když se modernizují DANY, ale je to mu tak. Přesto také vnímám slabinu u dělostřelectva a chybějícího raketového vojska.

  Pokud by jsme tu měli řešit efektivní obranu ČR či potažmo SK, tak paradoxně nám nákup moderních BVP či pořízení silnějšího dělostřelectva v obraně nemusí vždy pomoci a poslouží silnějšímu protivníku jako kanonfutr.

  Dám jsem video k zamyšlení ohledně obrany ČR:

  https://www.youtube.com/watch?...

  Nechci tvrdit, že konvenční síly AČR jsou zbytečné, to vůbec ne. Ale o čem ve video hovoří Marek Chlíbek má hlavu a patu.Skrýt celý příspěvek

 • MALI
  19:46 13.09.2017

  To Rase: Ohledně Wolfdogu jsem toho názoru, že kdyby to, co ukazovali letos, bylo na minulém IDETU a byl to například licenční Tulpar, tak bych věřil, že letos vystaví hotové ...Zobrazit celý příspěvek

  To Rase:
  Ohledně Wolfdogu jsem toho názoru, že kdyby to, co ukazovali letos, bylo na minulém IDETU a byl to například licenční Tulpar, tak bych věřil, že letos vystaví hotové vozidlo a že se s nimi dá počítat. Ještě by to vozidlo muselo jít do reálných zkoušek, co byly po IDETu. Takto jsem však toho názoru, že nemají šanci jít do českého tendru - nemají totiž s čím - na ten jejich dřevotřískový řez korby nikdo nic nedá. To už kdysi Přerovské strojírny měly aspoň svařenou plechovou korbu a stejně se do tendru na kolové OT 8x8 pro AČR nedostaly.
  Možná se budou snažit to jejich BVP (pokud nakonec vůbec nějaké vznikne) nabízet později jinam - ve světě, ale budou mít handicap v tom, že nebudou mít vozidlo zavedené v AČR a početnou konkurenci po celém světě.

  Ještě k té ráži kanónu BVP - také bych z hlediska palebné mohutnosti viděl na našem novém BVP raději 40 mm CTAS, ale pro volbu kanónu není jen toto hledisko. Ještě k tomu přistupují: logistické hledisko, počet nábojů ve věži, cena kanónu a munice, životnost kanónu a hlavně to, jestli je ten kanón pro nás aktuálně vůbec dostupný (nebo si budeme muset objednat vývoj nové věže), atd. Ale o tom jsme již diskutovali dříve.Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  19:41 13.09.2017

  Jirosi Nepochopil jste, CV90 se prodalo jako novovýroba snad nejvíce co se Evropy týče. Pokud by zákazníci chtěli je mít osazené PTŘS a CV90 nebyli, tak proč by je kupovali? I ...Zobrazit celý příspěvek

  Jirosi

  Nepochopil jste, CV90 se prodalo jako novovýroba snad nejvíce co se Evropy týče. Pokud by zákazníci chtěli je mít osazené PTŘS a CV90 nebyli, tak proč by je kupovali? I ten ASCOD sloužící v Rakousku a Španělsku je nemá.Skrýt celý příspěvek

 • tryskac
  19:39 13.09.2017

  Nebudem momentalne hodnotit vozidla, kedze by som to robil rovnako amatersky ako mnohi tu diskutujuci, tuto oblast uzavriem konstatovanim, s ktorym budu vsetci suhlasit, ze ...Zobrazit celý příspěvek

  Nebudem momentalne hodnotit vozidla, kedze by som to robil rovnako amatersky ako mnohi tu diskutujuci, tuto oblast uzavriem konstatovanim, s ktorym budu vsetci suhlasit, ze technicky je temer jedno, ktore vozidlo by teoreticky zvitazilo, lebo vsetky su si viac menej podobne.
  Mna skor zaraza, ze ACR (nech sa cesi nehnevaju, ze si dovolujem komentovat konanie cudzieho statu) ide vynalozit znacne prostriedky na zbrane typu IFV, APC. Z analyzy bojov na Ukrajine je zrejme ze 80% strat sposobilo delostrelectvo. Aky je stav delostrelectva ACR? Zopar (zatial) nemodernizovanych DAN, raketomety ziadne. Pritom naklady na znovu nadobudnutie schopnosti v tejto oblasti a najma RYCHLOST je neporovnatelna. Darmo sa tu diskutuje a testuje, casovy horizont je niekde matny v dialke. Dnes je rok 2017, kym by sa vozidla vybrali, zmluva sa podpisala a vyrobili (ako niekto spomenul, plna vyrobna rychlost 66ks/rok) tak by ruske tanky parkovali na Hradcanskom namesti - kde by sa im dostalo slavnostneho privitania zo strany hradneho pana.

  ACR disponuje nezanedbatelnym mnozstvom L159. Co dokazu okrem nosenia pridavnych nadrzi, AIM9M, "hlupych" bomb, Plamena PL20 a neriadenych rakiet? Nic. Urcite by bolo vyhodnejsie a efektivnejsie dokupit par zameriavacich kontajnerov, mozno integracia modernejsich rakiet ako AGM65B...
  Takze marne si tu snivate vlhke sny ako mali chlapci nad katalogmi z autosalonu.

  A pre Rase, ano, z politickeho hladiska, spolupraca so Slovenskom neprinasa nic. Radsej sa vopchat Nemcom do riti az po clenky a bit sa do prs, aki sme svetovi ;) Co z toho ze kopec Slovakov pracuje v CR, kopec Cechov podnika na Slovensku (napr EPH vlasti slov. elektrarne, SPP). A dokonca Strnad premenoval svoju firmu na CSG? Inak si vsimnite, ze CSG ma vyvojove kapacity najma na Slovensku (okrem Tatry) a v Cechach skor len montovne...Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  19:37 13.09.2017

  MALI A zase jsme u toho, co když armáda (nebo jiná armáda) nebude chtít SPIKE? To je integrace zase v čudu? Asi ne co. Další věc je ta, kde berete jistotu, že v případě CV90 ...Zobrazit celý příspěvek

  MALI

  A zase jsme u toho, co když armáda (nebo jiná armáda) nebude chtít SPIKE? To je integrace zase v čudu? Asi ne co. Další věc je ta, kde berete jistotu, že v případě CV90 bude integrace obtížná? Já opravdu nevím, vidím jen to, že věže se vesele osazují PTŘS a najednou u CV90 problém. V čem?
  Hlavně, pokud by hypoteticky MO objednalo CV90 i s PTŘS, tak určitě by "certifikát" také získala.Skrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  19:34 13.09.2017

  semtam: Není ani zájem o vozidla palebné podpory 105mm, přesto vznikla i verze ze 120mm. Takže takhle to opravdu nefunguje.

  semtam: Není ani zájem o vozidla palebné podpory 105mm, přesto vznikla i verze ze 120mm. Takže takhle to opravdu nefunguje.

 • Cenzor
  19:33 13.09.2017

  Pokud přijmeme spekulaci, že nové BVP bude Puma, tak se volba použité ráže zužuje na 30x173 a 35x228. Na první pohled se varianta 30x173 vyrovná 35x228 díky větší zásobě munice, ...Zobrazit celý příspěvek

  Pokud přijmeme spekulaci, že nové BVP bude Puma, tak se volba použité ráže zužuje na 30x173 a 35x228. Na první pohled se varianta 30x173 vyrovná 35x228 díky větší zásobě munice, nicméně je parametr, který mluví pro větší ráži a tím je účinný dostřel. To co dokáže 30mm na 2000m dokáže 35mm na 2500m. A vhledem k tomu, že potenciální protivník bude do budoucna disponovat ráží 57mm s ještě větším účinným dostřelem, tak to naše BVP staví do poněkud nepříjemné situace, že sice nepřítele díky výborné optice zjistí dříve, ale tím kdo bude moci dříve zahájit palbu bude ten druhý...Skrýt celý příspěvek

 • MALI
  19:26 13.09.2017

  To semtam: Tím "v praxi ověřenou" jsem měl na mysli to, že existuje výrobní dokumentace a video ze střeleb SPIKE-LR z Pumy a dělá to firma, která to má reálně na vedlejším vozidle ...Zobrazit celý příspěvek

  To semtam:
  Tím "v praxi ověřenou" jsem měl na mysli to, že existuje výrobní dokumentace a video ze střeleb SPIKE-LR z Pumy a dělá to firma, která to má reálně na vedlejším vozidle (Lynx), a mají na to smlouvu s EuroSpike, kdežto z BAE Vám jen řeknou, že když budeme chtít, tak to tam dají...zatím to ale nikde nemají. V tom Já vidím dost velký rozdíl. Máte však pravdu v tom, že bojově to ověřené není. Ale co je ze západní bojové techniky (kromě ručních zbraní) v současnosti skutečně bojově ověřené? Možná bojová technika použitá naposled ve válce v Iráku?
  Ty dvě makety PTŘS SPIKE-LR byly na IDET umístěny v takové plechové krabici po pravé straně věže, to dělali jen za účelem výstavy, pak byla prázdná. Tím ale nechci tvrdit, že by to BAE neudělalo, když si to někdo zaplatí.... Ale v E-30 to nebude technicky jednoduché a PSM to už má hotové.Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  19:22 13.09.2017

  Jirosi Ono je to spíš tim, že nebyl zájem o vybavení PTŘS. BVP s PTŘS bylo doménou spíše východního bloku. (píšu spíše). Západní armády své BVP PTŘS moc nevybavovala. Následně ...Zobrazit celý příspěvek

  Jirosi

  Ono je to spíš tim, že nebyl zájem o vybavení PTŘS. BVP s PTŘS bylo doménou spíše východního bloku. (píšu spíše). Západní armády své BVP PTŘS moc nevybavovala. Následně byla dlouhá doba útlumu zájmu po pásových BVP a až nyní jsou znovu v kurzu.

  A opět, zájemce si vybere věž a navíc si volí typ PTŘS, tudíž problém v integraci slyším poprvé od MALIHO, běžnou praxí je, že zákazník si určí co chce a dodavatel v tomto případě snad vždy splní očekávání. Pokud víte někdo něco, že některá (kterákoliv) věž není kompatibilní s jinými druhy PTŘS a je určena jen na jeden druh, tak dejte vědět.Skrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  19:15 13.09.2017

  semtam: Možná vychází z toho že PUMA je a trhu 1+ rok, CV táhne na 20 let. To je skoro jako slibovat nové druhy výzbroje na "ALKU".

  semtam: Možná vychází z toho že PUMA je a trhu 1+ rok, CV táhne na 20 let. To je skoro jako slibovat nové druhy výzbroje na "ALKU".

 • semtam
  19:04 13.09.2017

  MALI "V praxi ověřenou" To, že někdo integruje PTŘS znamená, že je to v praxi ověřené? To snad ne! Věřím tomu, že Němci to mají dotažené, ale praxe značí válečné nasazení, ...Zobrazit celý příspěvek

  MALI

  "V praxi ověřenou"

  To, že někdo integruje PTŘS znamená, že je to v praxi ověřené? To snad ne!
  Věřím tomu, že Němci to mají dotažené, ale praxe značí válečné nasazení, což PUMA ještě nemá a ani není divu.

  Narážím na tu dvojakost. Na PUMU tuším PTŘS umístili dodatečně a s tím problém nemáte, ale pokud se PTŘS integruje na CV90, tak už je to problém? Nevím v čem by byl pro BAE problém? Vy ano?Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  18:58 13.09.2017

  MALI Jak to v té E30 udělám aby vše fungovalo jak mělo vám neodpovím, protože tato problematika není moje náplň práce. Můj předpoklad o možné integrace vychází z celé škály ...Zobrazit celý příspěvek

  MALI

  Jak to v té E30 udělám aby vše fungovalo jak mělo vám neodpovím, protože tato problematika není moje náplň práce. Můj předpoklad o možné integrace vychází z celé škály nabídek věží s integrovanými PTŘS a také z toho, že BAE v případě zájmu s nimi vybavit E30 očividně počítá. Nebo si myslíte, že ten prostor pro PTŘS udělali pro srandu králíkům?Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  18:57 13.09.2017

  strikehawk: nu větší ráži než 30 mm (konkrétně teleskopickou čtyřicítku) obhajuji z našeho pohledu (AČR), kdy tanky možná nebudou a BVP budou muset zvládat širší paletu úkolů. ...Zobrazit celý příspěvek

  strikehawk:
  nu větší ráži než 30 mm (konkrétně teleskopickou čtyřicítku) obhajuji z našeho pohledu (AČR), kdy tanky možná nebudou a BVP budou muset zvládat širší paletu úkolů. Pokud budou tanky, tak 30 mm je úplně v pohodě. Jak ale píše MALI, ráže už MO řeší, tak to nemusíme víc řešit. Taky by mě to ale zajímalo, přeci jen každý tak nějak čeká, že se pořídí opět třicítka, cokoliv jiného by ale bylo zajímavé. CT 40 se mi moc libila na IDET tak nejsem moc objektivní :D

  lemkin:
  U každého vozidla, bude probíhat montáž u VOP CZ, patrně i svařování některých dílů (alespoň věž), určitě MEOPTA bude vyrábět všechno co zvládne vyrobit, stejně tak kabeláž dodá RayService ADE, VTÚ má taky navázány určité vazby a patrně i další společnosti. Přeci jen v ČR není dost dodavatelů a firem ke spolupráci, aby měla jiné kontakty BAE, GDELS, a Němci. Ať tedy vyhraje kdokoliv, tyto firmy budou mít práce dost.

  MALI:
  ano, bylo to myšlené jen ironicky :) Zeptám se ale, co si myslíte o Wolfdogu. Papírově vypadá dobře, ale nikdo ho ještě neviděl, Zetor není to česká společnost - vedou ji Slováci, mají vazby na Slovenské firmy, nemají pořádné výrobní kapacity, zkušenosti, nabízejí jen komponenty, které jsou volně na trhu (nic extra). Když to přeženu, nabízejí jen pěkně poskládané věci z internetového katalogu. Jen vozidlo, nic víc, žádné výhody navíc (politické, nebo jiné). Má ale smysl se o něm alespoň bavit ? Osobně si myslím že ne, ale na IDET byly docela sebevědomí.Skrýt celý příspěvek

 • MALI
  18:53 13.09.2017

  To semtam: ...Puma PTRK sice integrován neměla, ale věž Pumy vyrábí Rheinmetall, který měl ten PTRK integrován vedle na BVP Lynx, navíc mají konstrukčně hotovou integraci, v praxi ...Zobrazit celý příspěvek

  To semtam:
  ...Puma PTRK sice integrován neměla, ale věž Pumy vyrábí Rheinmetall, který měl ten PTRK integrován vedle na BVP Lynx, navíc mají konstrukčně hotovou integraci, v praxi ověřenou zkouškami i na Pumu.Skrýt celý příspěvek

 • MALI
  18:50 13.09.2017

  To semtam: ... ohledně PTRK Vás v tom případě musím zklamat: žádný PTRK tam nebyl (na zkouškách). Integraci PTRK zvládne každý? Co o tom víte? Principiálně buď PTRK zaintegrujete ...Zobrazit celý příspěvek

  To semtam:
  ... ohledně PTRK Vás v tom případě musím zklamat: žádný PTRK tam nebyl (na zkouškách). Integraci PTRK zvládne každý? Co o tom víte? Principiálně buď PTRK zaintegrujete do stávajícího systému, což nemusí být vždy jednoduché, nebo ho tam "připlácnete" (nepíši o raketách, na ty se místo vně věže najde, ale o elektronice odpalovacího zařízení a o jejím propojení se SŘP věže). Osobně bych rád věděl, jak to v té E-30 uděláte.Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  18:49 13.09.2017

  MALI PUMA pokiud je mi známo, tak PTŘS také neměla integrována. A ohledně ráže, zde je i spíše otázka, jaké odhaduje armáda jejich bojové nasazení. Pro "mírové" mise je 30mm ...Zobrazit celý příspěvek

  MALI

  PUMA pokiud je mi známo, tak PTŘS také neměla integrována.

  A ohledně ráže, zde je i spíše otázka, jaké odhaduje armáda jejich bojové nasazení. Pro "mírové" mise je 30mm dobrá volba. Pokud jste viděl onu studii, tak z vašeho vyjádření jasná výhoda 30mm moc neplyne.

  Aby jste mě chápal, neříkám, že 30mm je špatná volba, jen se mi zdá, že do budoucna není perspektivní. Ale pro přehled by pomohla dobrá studie.Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  18:40 13.09.2017

  MALI CV90 "na zkouškách" bylo totožné s vozidlem vystaveným na IDETu. O funkčnosti integrace PTŘS nemám sebemenší obavu, toto zvládne v dnešní době každý. Vaše ubezpečení ...Zobrazit celý příspěvek

  MALI

  CV90 "na zkouškách" bylo totožné s vozidlem vystaveným na IDETu. O funkčnosti integrace PTŘS nemám sebemenší obavu, toto zvládne v dnešní době každý.

  Vaše ubezpečení ohledně vhodné ráže pro AČR mě moc neubezpečuje. Pokud jste s ním seznámen, můžete alespoň naspat kladné a záporné body pro ráži pravděpodobně 30mm.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 6 z 8