BVP Puma pro Armádu ČR - průmysl, výcvik, cena a spolehlivost

BVP Puma; větší foto / PSM

Ministerstvo obrany ČR (MO ČR) plánuje za nakup 210 nových bojových vozidel pěchoty (BVP) a dalších verzí na stejné platformě utratit 50 miliard Kč. Při podobné strategické zakázce, a to platí všude na světě, není možné posuzovat jen dopad nákupu na schopnosti armády, ale také dopad na průmysl a na mezinárodní postavení země.

BVP jako celostátní projekt

Největší chybou, ale široce v médiích uplatňovanou, je dívat se na BVP pouze jako na vozidlo. Veřejné kolektivní myšlení prakticky ignoruje nutné technické, logistické, servisní a provozní zázemí BVP i nutný komplexní výcvik posádek, bez kterého je daný zbraňový systém pouze velmi drahým high-tech “kusem železa”.  

Velká část médií nebo komentátorů také vidí nákup zbraní jen jako nutné zlo pro armádu, ale neuvědomují se, že vývoj a výroba zbraní (ať se nám to líbí nebo ne) v sobě akumuluje obrovský vědecký, lidský, ekonomický, průmyslový a politický kapitál.

Výroba zbraní zásadním způsobem stimuluje ekonomický i politický rozvoj dané země. Každý stát má silný zájem rozvíjet svůj zbrojní průmysl, protože tím mimo jiné stimuluje vlastní ekonomiku, navazuje politické (vojenské, bezpečnostní) vazby a posiluje své postavení na mezinárodní scéně. Jinými slovy – posiluje své mocenské postavení.

Bezpečnost země se jednoduše nedá posuzovat jen “počtem hlavní” bezpečnost země dnes i v budoucnu závisí na robustnosti ekonomiky, na politické síle (moci) dané země, na vyspělém průmyslu i na navazování vztahů s dalšími zeměmi od osobních, vojenských, až po kontakty na úrovni vlád.

Výše popsané zákonitosti platí jak pro prodávající, tak pro nakupující zemi.

Šance pro český průmysl

Nákup nových BVP pro Armádu ČR je unikátní příležitostí posílit schopnosti armády, schopnosti celého českého průmyslu (podíl na výrobě, přístup ke špičkovému know-how) i mezinárodního postavení České republiky.

Nová BVP chce Armádě ČR mimo jiné dodávat německá firma Project System & Management GmbH. (PSM), která nabízí BVP Puma tedy typ zavedený v Bundeswehru.

V srpnu letošního roku se uskutečnilo první pracovní jednání mezi německou společností PSM a státním podnikem VOP CZ, s.p. (dále jen VOP CZ). Zakladatelem VOP CZ je MO ČR a firma se stane klíčovým průmyslovým partnerem vítěze tendru na dodávky nových BVP. VOP CZ již uzavřela memorandum o spolupráci se všemi kandidáty tendru.


BVP Puma během cvičení ve výcvikovém prostoru Bergen; větší foto / Bundeswehr/Hannemann 

Společně se zástupci německé společnosti PSM se tohoto jednání účastnili vybraní klíčoví subdodavatelé BVP Puma z německého zbrojního průmyslu KMW, Rheinmetall, HENSOLDT Optronics, MTU Friedrichshafen, Jenoptik Advanced Systems a Dynamit Nobel Defence.

Podle německých zástupců se na výrobě Pumy mohou podílet čeští výrobci jako Meopta, RAY SERVICE, společnosti skupiny MESIT a další. Německá strana jasně uvedla, že umožní českým podnikům si osvojit nejmodernější technologie a know-how BVP Puma a zároveň podílet se na vývoji a výrobě dalších variant (komponentů), a to jak ve prospěch Armády ČR, tak německého Bundeswehru i dalších případných zákazníků.

Podle informací Armádních novin má PSM již připravenou technickou dokumentaci pro nejrůznější odvozené verze na platformě Puma. Některé speciální verze pro Armádu ČR a Bundeswehr mohou být v případě dohody vyvinuty a/nebo vyrobeny ve VOP CZ.

Ve VOP CZ může probíhat konečná montáž nových BVP a výroba všech “železných” částí, především korby a věže.

Velké šance uspět má český průmysl i při dodávkách do Bundeswehru Berlín prozatím objednal 350 vozidel Puma, ale to je pro potřeby německého Bundeswehru málo. Uvažuje se tak o dalším nákupu vozidel Puma.


BVP Puma tankového praporu 33 (Panzergrenadierbataillons 33), tankové brigády 9 (Panzerlehrbrigade 9), 1. tankové divize (1. Panzerdivision) ve výcvikovém prostoru Bergen.

Spolupráce české a německé armády

Případná spolupráce Bundeswehru a Armády ČR při provozování BVP Puma má probíhat minimálně na úrovni, v jaké probíhá ve sdružení LEOBEN – jde o sdružení armád (Dánsko, Holandsko, Španělsko, Řecko i Švédsko) provozujících tanky Leopard 2.

V případě zájmu lze využít hlavní výcvikové centrum vozidel Puma v německém městě Münster. Centrum je vzdáleno pouze 6 h jízdy autem z Prahy.

Tankové výcvikové středisko Münster je již plně vybaveno pro výcvik posádek BVP Puma. Jde především o školení řidičů, střelců, velitelů, vezeného mechanizovaného družstva, koordinaci vozidel na úrovni četa, rota, prapor, vojenských servisních specialistů v různých úrovních údržby apod.

Výcvikové materiály zahrnují počítačové programy obsahující studijní skripta a pomůcky, které je možné využívat v rámci samostudia vojáků přes špičkové simulátory a trenažéry, až po speciální verze BVP určené pro jízdu v terénu a ostrou střelbu za všech podmínek.

Součástí výcvikového centra Münster pro projekt  BVP PUMA jsou mimo jiné:
 System Integrated Training Equipment (SIAM – Simulator) (systémově integrovaný výcvikový prostředek – propojení čtyř BVP Puma umožňující simulaci a výcvik metodou „Train as you fight");
+ Driver Training Vehicle (vozidlo pro výcvik řidičů);
+ Driver Motion simulator (pohyblivý 3D simulátor pro výcvik řidičů);
+ Replica of Drivers WorkStation (replika pracovního prostoru řidiče);
+ Training Equipment Maintenance Turret (trenažér věže určený pro výcvik údržby);
+ Training Equipment Maintenance Chassis (trenažér podvozku určený pro výcvik údržby);
+ Training Unit Maintenance Hydrop-System (trenažér hydro-pneumatického odpružení);
+ Digital Training Equipment (digitální výcvikové vybavení);
+ Computer Assisted Training and Teaching Tool (CAT3) (počítačově podporované zařízení pro výcvik a školení);
+ Electronic Weapon and Effect System (elektronický simulátor zbraně – záblesk a zvuk výstřelu);
+ Firing Indicator (indikátor palby);
+ Training Equipment Ammunition (cvičná munice);

Podle výrobce jde však jen o malý výčet možností střediska Münster. Bundeswehr využívá i technickou školu v Aachenu, kde jsou školeni techničtí a logističtí specialisté na vyšší úrovně údržby a provozního plánování BVP Puma.


Výcvikový prostor Bergen leží nedaleko výcvikového střediska Münster; větší foto / Bundeswehr/Philipp Neumann

Školení v Münsteru i Aachenu jsou pro příslušníky armád NATO vedena v angličtině. V případě zavedení BVP Puma do AČR vznikne, stejně tak jako v ostatních podobných případech, tzv. „české centrum Bundeswehru“, tj. jakási styčná skupina, která metodologicky povede výcvik českých vojáků.

Výrobce PSM nechtěl komentovat, jaké úrovně dosáhne případná spolupráce mezi německou a českou armádou – úroveň spolupráce je především věcí české a německé armády. Spolupráce tohoto typu je ale v zemích NATO silně rozvinuta.

Obecně však zcela jistě půjde o výměnu poznatků v oblasti zavádění a provozu BVP Puma, dotovaných stáží velitelů a specialistů obsluhující BVP Puma nebo provádění školení osádek a celých vojenských jednotek.

Cena vozidel a náročnost provozu

V povědomí široké vojenské veřejnosti jsou vozidla Puma brána jako špičkové, ale drahé stroje. Podle prohlášení výrobce se však publikovaná cena nezakládá na pravdě a výrobce je v ČR publikovanými cenami ohromen.

Na dotaz Armádních novin PSM odmítl cenu vozidla zveřejnit s tím, že zásadně médiím cenu vojenské techniky nesděluje. Podle PSM je však jednotková cena vozidla pro Bundeswehr mnohem nižší, než je v českých médiích uváděno.

Nákup 210 vozidel Puma nebude stát více, než deklarovaných 50 miliard Kč.

PSM se také snaží snížit cenu vozidla plánovanou sériovou výrobou BVP Puma v ČR a dále čerpáním fondů EDA (European Defence Agency), o které má zájem i Bundeswehr. Případná spolupráce mezi německými a českými podniky bude mít také německou vládní podporu.

Dále Armádní noviny zajímalo, jaké jsou provozní náklady BVP Puma. Podle PSM Bundeswehr vozidla přijal teprve nedávno a není možné prozatím přesně stanovit provozní náklady. Důvodem je skutečnost, že se německé jednotky s BVP Puma teprve seznamují a tato fáze výcviku má zcela jiný profil využití techniky (najezděné kilometry, využití palubních systémů, zbraní, atd.).


BVP Puma při pouštních testech ve Spojených arabských emirátech (2012); větší foto / PSM

Bundeswehr tedy nemá přesná data prozatím k dispozici, ale nepředpokládá se výrazný odklon od provozních nákladů starších BVP Marder.

BVP Puma navíc ještě nedosáhla podle požadavků Bundeswehru plných operačních schopností FOC (Full Operational Capability), např. kvůli absenci protitankových řízených střel Spike a nezávislé dálkově ovládané věže se 40mm granátometem.

V roce 2019, tj. v době předpokládaného nákupu BVP pro Armádu ČR, již bude Bundeswehr disponovat jednotkami s BVP Puma pro alianční síly velmi rychlé reakce VJTF (Very High Readiness Joint Task Force).

Provozní spolehlivost BVP Puma

Kapitolou samou o sobě je spolehlivost vozidel a tedy to, jak náročný servis a údržbu vyžadují. Armádní noviny zajímal názor zástupců PSM na kritickou zprávu (listopad 2016) Hanse-Petera Bartese, zplnomocněnce německých ozbrojených sil Bundestagu, podle které se Bundeswehru nedaří udržovat svou leteckou i pozemní vojenskou techniku bojeschopnou.

Podle tehdejší zprávy bylo ze 48 dodaných BVP Puma pouze 23 vozidel bojeschopných. Podle výrobce provozní připravenost BVP Puma v tomto (prakticky prvním fiskálním) roce zavádění BVP Puma do Bundeswehru nebyla skutečně v průměru uspokojivá.

Dle PSM to mělo mnoho důvodů: nové vybavení pro jednotky, které se musí nejprve naučit manipulaci, to samé platí pro personál údržby. Německý důstojník Bundeswehru doslova uvedl: "Přechod z Marderu na Pumu je technologicky srovnatelný s analogovým telefonem s číselníkem na moderní smartphone".


30mm automatický kanón Mauser MK 30-2 umožňuje rychlou volbu mezi dvěma druhy munice a má kadenci 200 ran za minutu; větší foto / Bundeswehr/Daniel Dinnebier

Navíc bojové prapory ještě nejsou plně vybaveny veškerou technikou nutnou pro zajištění provozu BVP Puma.

Dodejme, že minulý rok PSM dodala německé armádě více než 50 BVP Puma a v letošním roce dodá 66 BVP Puma.

Dle vyjádření zástupců PSM jsou však výše uvedené těžkosti u zavádění nových zbraňových systémů zcela běžné. Podobně tomu bylo například u zavádění samohybných houfnic PzH 2000 do výzbroje.

Stejně tak je zatím obtížné posoudit spolehlivost jednotlivých komponentů vozidla. Dle PSM je to proto, že se prozatím neprojevily žádné závažnější problémy. Dle vyjádření PSM, vzhledem k dlouhému vývoji jednotlivých komponentů, však provozní spolehlivost BVP Puma má být velmi vysoká.

Německá armáda plánuje využívat BVP Puma dalších 40 let, tj. minimálně po toto období je garantována logistická a technická podpora, dostupnost náhradních dílů, rychlost dodání náhradních dílů apod.

Naopak u vozidel starších konstrukcí je na místě oprávněná otázka, jak dlouho ještě výrobce bude zákazníkům zajišťovat logistickou a technickou podporu.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Armáda ČR chce německé Pumy. Jaká je finanční stránka?

Ministerstvo obrany ČR (MO ČR) plánuje nakoupit za maximálně 50 miliard Kč celkem 210 nových ...

Ruské bojové vozidlo pěchoty Kurganěc-25 v roce 2021

Od roku 2021 začne nové ruské bojové vozidlo pěchoty (BVP) Kurganěc-25 nahrazovat v ruské armádě ...

REPORTÁŽ: Polská vojenská výstava MSPO 2017

V polských Kielcích od 5. do 8. září probíhala tradiční výstava vojenské techniky MSPO 2017 ...

10. Panzerdivision: 10. tanková divize Bundeswehru

O přidružení 4. brigády rychlého nasazení (4. brn) Armády ČR k 10. tankové divizi (10. ...

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • MALI
  18:39 13.09.2017

  To KOLT: máte pravdu, není veřejně dostupná. Ale AČR vydala oficiálně výzvu zájemcům pro účast v tendru na nové BVP, ve které určila jako jeho výzbroj 30mm automatický kanón ...Zobrazit celý příspěvek

  To KOLT:
  máte pravdu, není veřejně dostupná. Ale AČR vydala oficiálně výzvu zájemcům pro účast v tendru na nové BVP, ve které určila jako jeho výzbroj 30mm automatický kanón (30x173 mm), spřažený 7,62 mm kulomet (7,62x51mm) a PTRK 3G.
  Principiálně.:
  Z hlediska výzbroje je třeba to BVP vidět v rámci celé jednotky (mpr). To znamená, čím bude tento mpr vyzbrojen a proti jakým potencionálním cílům (všem - nejen BVP) bude ta jednotka s těmi novými BVP bojovat a s jakými prostředky. Upozorňuji, že to vůbec není jednoduchý výpočet.Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  18:34 13.09.2017

  Kozlus: Vydrží dnešná najmodernejšia technika viac než 20 rokov? Podľa mňa dnes-zajtra nakúpené BVP bude treba do konca ich životnosti minimálne raz modernizovať. Kto tak neurobí, ...Zobrazit celý příspěvek

  Kozlus:
  Vydrží dnešná najmodernejšia technika viac než 20 rokov? Podľa mňa dnes-zajtra nakúpené BVP bude treba do konca ich životnosti minimálne raz modernizovať. Kto tak neurobí, tomu podľa mňa za takých 25 rokov ostanú v rukách už iba lepšie obrnené vozidla s bojovou hodnotou takmer porovnateľnou s BVP-2.Skrýt celý příspěvek

 • MALI
  18:24 13.09.2017

  To Kozlus: .,.. právě na ty UAV postačí bohatě ta třicítka...pro ničení těch UAV je rozhodující kvalita (rozlišovací schopnost) zaměřovače a jeho počítačová podpora. Jinak ...Zobrazit celý příspěvek

  To Kozlus:
  .,.. právě na ty UAV postačí bohatě ta třicítka...pro ničení těch UAV je rozhodující kvalita (rozlišovací schopnost) zaměřovače a jeho počítačová podpora.
  Jinak souhlas, až na to, že ty pancéřové plechy u nás umí svařovat právě VOP CZ.Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  18:23 13.09.2017

  MALI: "...Mohu Vás ubezpečit, že studie k optimální ráži kanónu pro nové BVP AČR již byla zpracována." Výsledky ovšem nejsou asi veřejně dostupné, že? Protože alespoň její ...Zobrazit celý příspěvek

  MALI: "...Mohu Vás ubezpečit, že studie k optimální ráži kanónu pro nové BVP AČR již byla zpracována."

  Výsledky ovšem nejsou asi veřejně dostupné, že? Protože alespoň její resumé by tady zajímalo asi každého ;-)Skrýt celý příspěvek

 • MALI
  18:08 13.09.2017

  K článku: Podle mého názoru autor správně poukázal na širší souvislosti nákupu BVP pro AČR, možná některé aspekty přecenil, možná, že ne, ale to je věc pohledu (teď nelze říct, co ...Zobrazit celý příspěvek

  K článku:
  Podle mého názoru autor správně poukázal na širší souvislosti nákupu BVP pro AČR, možná některé aspekty přecenil, možná, že ne, ale to je věc pohledu (teď nelze říct, co bude 100% správně a v některých případech je to spíš na křišťálovou kouli). Uvidíme co bude, až se vyhlásí tendr. To platí i o ceně (a nejen ceně Pumy). Těch 50 mld je na akvizici 210 vozidel, ne na celý životní cyklus (ale je v tom i prvotní zásoba munice, náhradní díly, dílenské přípravky a trenažéry). Autor však během článku plynule přešel k PSM, takže pak vše vyznívá jako PR Pumy, i když první část článku je obecně platná.
  Tu spolupráci s českým průmyslem deklarují všichni uchazeči, nejen PSM. Jde o to, v jaké bude rovině, ale přiznejme si skutečnost, že výroba některých mechanických dílů, menších subsystémů, svaření korby a celková montáž vozidla (včetně kabeláže), k tomu "bohemizace"= osazení systémy zavedenými v AČR (rdst, VHZ, rušičky...), bude tak maximum, čeho jsme u nás technologicky schopni. K tomu vývoj a výroba několika specializovaných verzí (což je pro zahraničního výrobce neatraktivní) a na víc stejně nemáme kapacitu. Pokud bychom se mohli podílet na výrobě pro jiné trhy (s tím, co jsem výše uvedl), bylo by to pro český průmysl velké plus. Důležitá je však ta výsledná montáž vozidel - pro následnou schopnost jejich oprav v ČR.
  Pravdou je, že skutečnost, že Puma je zavedena v BW by nám (AČR) hodně pomohla při koncepci výcviku, údržby o opravárenství. S tím prováděním výcviku v Německu bych uvažoval pouze jako s nouzovou variantou, protože ten výcvik bychom museli samozřejmě platit. Podle mého názoru by se nám neoplatil u výcviku osádek (to bychom jich měli permanentně polovinu v Německu). U těch vyšších taktických stupňů bychom zase museli přebrat BMS od BW a zahodit ten náš. To by také nebylo zadarmo a navíc bychom asi museli měnit organizaci (ale zase by bez problémů fungoval). Nebo nahrát do jejich trenažéru náš SW OTS/BVIS. Některé AČR požadované funkce však jejich systém zatím nemá. Zkrátka: nebylo by to tak jednoduché, jak je to napsané. Naopak, nespornou výhodou by byla možnost využít školícího střediska pro mechaniky a techniky. Další, potenciální výhodou by byla možnost využití evropských fondů (i když zatím jsem k nim skeptický).
  Podle mého názoru bychom se zde už opravdu neměli zabývat tématy jako je Kurganěc, nebo Šakal (i když v tom prvním příspěvku, tuším že od Rase, to asi bylo myšleno ironicky?) a dívat se reálně do budoucnosti - budeme vybírat s největší pravděpodobností ze čtyřech uchazečů, od všech jsme měli možnost jejich vozidla vyzkoušet, nicméně je třeba vidět, že aktuální technické parametry vozidla (BVP) nejsou jediné, co bude rozhodovat.

  To Semtam:
  Můžete mi prosím vysvětlit, proč to CV-90CZ nemělo na zkouškách integrovaný PTRK, když jej AČR oficiálně požaduje? To, že bylo něco jako PTRK z venku vidět na IDETu, ještě nic neznamená - viděl jste to i zevnitř?
  Mohu Vás ubezpečit, že studie k optimální ráži kanónu pro nové BVP AČR již byla zpracována.Skrýt celý příspěvek

 • Kozlus
  17:52 13.09.2017

  V podstate vsechny moderni BVP maji celni odolnost proti 30mm munici. Ty vozidla kupujeme na 40 let. Spis ale na delsi dobu. Vazne si myslite, ze nekdy nekdo da penize na vymenu ...Zobrazit celý příspěvek

  V podstate vsechny moderni BVP maji celni odolnost proti 30mm munici. Ty vozidla kupujeme na 40 let. Spis ale na delsi dobu. Vazne si myslite, ze nekdy nekdo da penize na vymenu hlavni zbrane? S rozvojem ruznych UAV se vyhodnost vetsi raze, ve spojeni s programovatelnou munici, jeste zvysuje. Ten rozdil v nicive sile na vetsi vzdalenost tam proste je.

  Argumentovat tim, ze je Puma zbytecnej luxus je nesmysl. Opet, ty stroje budou slouzit dlouho, takze je nutnost koupit uz ted co nejmodernejsi eletronickou vybavu a nespolehat na budouci modernizace. Ani zde argument ohledne ceny Pumy neobstoji. Podivejte se, jak si Anglani oveseli Ascoda. Vyslo jim to jeste draz, nez ta Puma.

  strikehawk: Jenze tady nejde jen o svarovani obycejneho tlusteho plechu, ale o zpracovani moderniho pancire, coz tady rozhodne neumi nikdo. Dostat sem i vyrobu toho pancire by fakt bylo super.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  17:29 13.09.2017

  Strikehawk: Kurganěc má 30 mm, protože honí dekagramy, aby plaval. Puma je těžší mašina. Jinak nabídka Němců zní až moc dobře. Skoro jak offset za Gripeny... Aby z toho nakonec ...Zobrazit celý příspěvek

  Strikehawk: Kurganěc má 30 mm, protože honí dekagramy, aby plaval. Puma je těžší mašina.

  Jinak nabídka Němců zní až moc dobře. Skoro jak offset za Gripeny... Aby z toho nakonec nebylo pár Lidlu podmíněných importem migráčků...Skrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  17:27 13.09.2017

  CerVus: "Tady se stejně pořád zapomíná pro jakou armádu se ta BVP budou pořizovat. Ona jedna věc je mít asi nejlepší dostupné BVP, ale ta druhá, je mít to ostatní. Munici, kvalitní ...Zobrazit celý příspěvek

  CerVus: "Tady se stejně pořád zapomíná pro jakou armádu se ta BVP budou pořizovat. Ona jedna věc je mít asi nejlepší dostupné BVP, ale ta druhá, je mít to ostatní. Munici, kvalitní servisní zázemí, výcvik. ...."


  Jako vždy, nekoupíme nic nebo zastaralé protože něco jiného, pak nekoupíme to jiné protože to před tím atd.
  Stejně jako s Gripeny aby byli levné vzali se na pronájem, když se ale mají peníze vrazit jinam najednou jsou Gripeny použity jako výmluva proč to neudělat.

  Pokud tenhle stav chceme změnit nezbývá než to jednou prolomit a začít nakupovat normálně.Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  16:50 13.09.2017

  Opravdu nechápu, proč někteří diskutéři musí sem tahat takové výblitky jako Kurganěc. Uvědomujete si, že tím jen téma rozmělňujete a diskuzi můžete nevědomky změnit na trapné ...Zobrazit celý příspěvek

  Opravdu nechápu, proč někteří diskutéři musí sem tahat takové výblitky jako Kurganěc. Uvědomujete si, že tím jen téma rozmělňujete a diskuzi můžete nevědomky změnit na trapné hašteření.

  K Pumě, vzhledem k tomu, že neznáme nabídky ostatních výrobců, tak si momentálně netroufám posuzovat jaké BVP by pro AČR bylo to nej. Intuitivně bych sáhnul po CV90 (CV90, jak někteří stále neví disponuje PTŘS, bylo takto vidět i na IDETu), následně PUMA, ASCOD a LYNX.

  Jaké zemi uděláme radost s nákupem je pomalu jedno, Německo sice v tom výčtu působí jako nejméně vhodné, je ale pravdou, že opravdu jen o malinko než ostatní. Osobně jsem zastáncem nákupů výzbroje z menších zemí, protože se nesnižuje jakási politická závislost v mezinárodním poli, i když my jakožto členská země EU se nemusíme s touto otázkou příliš zabývat.

  A ohledně ráže 30mm, to že PUMA je standartně takto vyzbrojena neznamená, že je to dobrá volba i pro AČR, pro AČR a její defenzivní obranu by možná vyhovavala ráže u BVP vyšší než 30mm, ale to je na rozsáhlou studii.Skrýt celý příspěvek

 • lemkin
  16:32 13.09.2017

  No já osobně nadšení autora článku z přínosu pro průmysl nesdílím. Článek mi přijde jako takové PR, které zdejší autor nejspíše obšlehnul v zářijovém čísle ATM, kde je článek jako ...Zobrazit celý příspěvek

  No já osobně nadšení autora článku z přínosu pro průmysl nesdílím. Článek mi přijde jako takové PR, které zdejší autor nejspíše obšlehnul v zářijovém čísle ATM, kde je článek jako přes kopírák :D U nás se leda tak svaří korba, vytlačí kola, Meopta udělá pár čoček podle dodané výrobní dokumentace, MITAS dodá klínové řemeny a nazdar...... Dalších 40 let budeme klíčové komponenty brát z Reichu, přičemž tuto zemi ekonomicky nedoháníme, ale spíše se stále vzdalujeme, čili provoz nebude finančně žádná sranda. Navíc v současnosti nejsou ani známy provozní náklady tohoto vozidla viz. článek. CV90 je sice pěkné, ale není to žádná moderna. Navíc Švédská strana nedodržuje pravidla hry a offsety v předchozích akvizicích shořely jako papír. To už možná ten ASCOD, protože jak zde někteří píší....., potřebujeme i to ostatní, které bohužel nemáme v armádě ani dnes (munice, cvičení, sklady ND) vše v rozumných počtech. Nakonec mi z toho ale vychází nejlépe ten Wolfdog - dle všeho by to měl být projekt s kompletním přenesením výroby, tam bych klidně nasypal i 200mld, zapojil vysoké školy atd.......do armády by šel první třeba v roce 2025. Do té doby, by vojáčci mohli jezdit v repasovaných BVP, které by jim Strnádek postupně předělával na verzi pro záložáky.
   
  Nejspíš by jste měl být zticha a nežvanit o věcech, ok terých víte prd. ATM nečtu. AutorSkrýt celý příspěvek

 • strikehawk
  15:14 13.09.2017

  Je zjevné, že ve fázi testování a posuzování TTD (takticko-technických dat) je Puma jasným vítězem ve vztahu k předpokládanému převážně defenzivnímu nasazení ve Střední Evropě. ...Zobrazit celý příspěvek

  Je zjevné, že ve fázi testování a posuzování TTD (takticko-technických dat) je Puma jasným vítězem ve vztahu k předpokládanému převážně defenzivnímu nasazení ve Střední Evropě. Takže pokud bude v rukách vojáků tak nemám strach, že by vyhrál někdo jiný.....

  Na rozdíl od RASE a dalších diskutérů si nemyslím, že ráže 30 mm je překonána nebo snad neperspektivní ...... drží se jí zástupci dvou hlavních konstrukčních škol ( Německo - PUMA, Rusko - KURGANEC 25 ) a vzhledem k předpokládanému boji na vzdálenost max 1500 -2000 m což platí jak pro tanky tak další bojová vozidla na středoevropském válčišti ( víc terénní relief a převážně lesnatý porost nedovoluje ) poskytuje dostatečnou průraznost. Všechny alternativy jak v ráži 35 nebo 40 mm a výše poskytují jistě výhody pro určité spektrum nasazení ale vcelku je 30 mm nadále nejvyváženější ráží jak proti pozemním i vzdušným cílům, účinnosti, hmotnosti a počtů nábojů apod.

  Z hlediska přenesení výroby resp montáže do ČR bych byl velmi opatrný toto nazývat jako přínosné pro náš průmysl z hlediska technologického transferu.
  Za prvé - klíčové součásti : motor, automatická převodovka, kanon, stabilizační zařízení, SŘP a senzorová technika, PTŘS a naváděcí systém bude dodávána zcela jistě ve formě sad k montáži. O zbytku nemá cenu moc mluvit - svařovat tlusté plechy tady umíme již dobře 100 let.....takže až nám pan Stropnický nebo jiný absolvent DAMU, FAMU nebo VŠE bude urputně tvrdit, že svařováním korby se dostaneme technologicky na špičku zbydou nám jen oči pro pláč stejně jako u Pandurů... protože vyplýtvat offsetový potenciál v tomhle je vážně znakem totální nekompetence....

  Osobně bych tzv offsety u takhle velkých projektů směřoval úplně jinam ve vojenské oblasti

  Největší nebezpečí ovšem vidím ve fázi 2 kdy se rozhodování posune do rukou politiků...zde bohužel nutno říci, že na ministerstvu obrany od 90. let zcela nekompetentních a navíc naprosto ve vleku politicko-korupčního prostředí, který už se v podstatě za čtvrt století etabloval v systém........

  Jsem skeptik....uvidímeSkrýt celý příspěvek

 • Rase
  14:58 13.09.2017

  PavolR: současné tempo výroby je 66 vozidel za rok, což je v podstatě už plná výroba. Mluvilo se o dvou linkách, ale jak zmiňuje článek, nevyráběli bysme si všechno sami (železné ...Zobrazit celý příspěvek

  PavolR:
  současné tempo výroby je 66 vozidel za rok, což je v podstatě už plná výroba. Mluvilo se o dvou linkách, ale jak zmiňuje článek, nevyráběli bysme si všechno sami (železné části, některé systémy a "drobnosti" + závěrečná montáž). Motor, výzbroj a většina systémů a dalších věcí se stejně dovezou.

  Arthur:
  Ony ty BVP-2 stejně hodlá MO zgenerálkovat a dál provozovat u AZ a uložit pro případ mobilizace. Pokud budou finance, mohly by se i přestavět do něčeho jako MEXA, tohle je jen o financích, mě by se to docela i líbilo. facelift, generálka korby, nová věžička a zakrýt maskovací sítí a jede se dál. Pro vojáky jsem ale spíš pro plnohodnotné těžké BVP (cca 35+ tun)Skrýt celý příspěvek

 • juhelak
  14:47 13.09.2017

  cena bude ve všech případech to nejmensi..takze bych hlewdel na kvalitu a spolehlivost..aby puma nebyla moc křehká a elektronika neodchazela po jednom přejezdu přes pole. 50 ...Zobrazit celý příspěvek

  cena bude ve všech případech to nejmensi..takze bych hlewdel na kvalitu a spolehlivost..aby puma nebyla moc křehká a elektronika neodchazela po jednom přejezdu přes pole.

  50 miliard na 40 let je pro rozpočet směšná částka...
  Když v rámci předvolebních slibů dokážou navýšit nepochopitelně platy státních zaměstnanců o 15% což vyjde na 23 miliard ročne..což je 920 miliard na 40 let..a to jen v rámci předvolebních slibů a boje o koryta..

  To přeju armádě ať na tom není skodna a klidne objedná pumy, leopardy, venomy, f35 a pár mistralů. Pořád to vyjde méně než to socanské rozhazování penez vidlemi.Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  14:38 13.09.2017

  Pekne to Nemci vymysleli so všetkým naokolo a ako s pomocou českej zákazky zraziť cenu aj sebou nakupovaných vozidiel. Palec hore. Len sa natíska ešte pár otázok: - Čím presne je ...Zobrazit celý příspěvek

  Pekne to Nemci vymysleli so všetkým naokolo a ako s pomocou českej zákazky zraziť cenu aj sebou nakupovaných vozidiel. Palec hore. Len sa natíska ešte pár otázok:
  - Čím presne je daná tá prevádzkyneschopnosť Púm. Pokiaľ tým, že je ešte málo náhradných súčiastok, tak kedy ich bude dostatok? A ktoré súčiastky sa kazia najčastejšie?
  - Aké percento systémov je možné obmeniť za niečo čo je už aj vyrábané v Čechách? Lebo z článku sa mi zdá, ako keby sa rátalo iba s licenčnou výrobou.
  - Bude do Čiech presunutá pôvodná linka (ďalšie zlacnenie výroby pre Bundeswehr), alebo budú súčasne fungovať dve linky? To je dôležité pre rýchlosť výroby, tj. za aký čas bude možné pokryť potreby BW a AČR pri dnešnom tempe výroby?Skrýt celý příspěvek

 • Arthur
  14:35 13.09.2017

  Rase Datum: 13.09.2017 Čas: 12:28 & 13:54 "Očividně hodně lidem v tenru chybí Kurganěts nebo posílení autonomie našeho průmyslu v podobě Šakala :D" ad Kurganěts - tam ...Zobrazit celý příspěvek

  Rase Datum: 13.09.2017 Čas: 12:28 & 13:54

  "Očividně hodně lidem v tenru chybí Kurganěts nebo posílení autonomie našeho průmyslu v podobě Šakala :D"

  ad Kurganěts - tam rozhodne nechýba a to z kombinácie dôvodov:
  1. NATO
  2. EÚ
  3. Okupácia Ukrajinskej republiky Krym a časti Doneckej a Luhanskej oblasti Ukrajiny => sankcie

  ad Šakal - Ono vždy z hľadiska takto veľkej armádnej akvizície by bolo namieste vedieť koľko to celé bude stáť resp. čo za to AČR (OS SR) dostanú tj. nielen BVP, ale aj celu infraštruktúru (od prevádzky. údržby, náhradných dielov po trenažér) a v neposlednom rade munícia...
  V prípade mimoriadnej situácie musia teda nielen domáci producenti garantovať, že by nebol problém s náhradnými dielmi. Zároveň sa vždy musí rátať s aj s najhoršou možnou alternatívou - predpokladom, že každému zahraničnému výrobcovi bude v mimoriadnej situácii prednejšia jeho krajina a nie ČR / SR, ktorej sa s vidinou získania kontraktu zaviazali v čase núdze dodávať̌ náhradné diely a pod.
  Pre domáci obranný priemysel sa vždy argumentuje tým, že na ČR / SR by to prinieslo množstvo pracovných miest pričom výskum / vývoj a inovácie vozidla by zabezpečili vlastnými silami. Prevádzka aj údržba takých vozidiel by mohla byť lacnejšia a štát by mohol profitovať z daní a odvodov.

  Bolo by psou povinnosťou aby sa modernizovaný IFV Šakal / Mexa objavil na Dňoch NATO v Ostrave, ktoré by nielen odbornú, ale aj laickú verejnosť oboznámili pri komparatistike s väčšou / vyššou / ťažšou / balisticky odolnejšou avšak omnoho DRAHŠOU zahraničnou konkurenciou.
  Jednoducho povedané koľko hodnoty môžu dostať daňový poplatníci za peniaze v porovnaní s konkurenciou a koľko finančných prostriedkov, ktoré by sa pri akvizícii ušetrili by mohli byť realokované v rámci kapitoly MO do iných modernizačných projektov, ktoré obe armády potrebovali už pred niekoľkými rokmi...


  "Pokud chce MO ušetřit pár desítek miliard, tak nakoupíme Šakala a můžeme se plácat po hrudi, jak sme si sami poskládali, to že se za pár let rozsypou nevadí - postavíme znovu :D"

  Či už to je súkromník alebo štát, ktorý sa púšťa do takto veľkej akvizície by mal mať tak zazmluvnené podmienky kúpy, servisu, supportu atď., ktorými by si zaistil, že dodávateľ splní svoje záväzky týkajúce sa záruky za akosť po celú výrobcom dodávanú životnosť a v prípade, že nie nastupuje vynútiteľnosť nielen v podobe sankcii...

  Zároveň platí, že ČR / SR obranný priemysel by dostal aj impulz do ďalšieho výskumu / vývoja z čoho by mohli profitovať v budúcnosti inovačné projekty pokiaľ nechceme byť len montážnymi dielňami a naviac si netrúfneme.

  Ale teraz naspäť do politickej reality JADRA EÚ...Skrýt celý příspěvek

 • CerVus
  14:15 13.09.2017

  Tady se stejně pořád zapomíná pro jakou armádu se ta BVP budou pořizovat. Ona jedna věc je mít asi nejlepší dostupné BVP, ale ta druhá, je mít to ostatní. Munici, kvalitní servisní ...Zobrazit celý příspěvek

  Tady se stejně pořád zapomíná pro jakou armádu se ta BVP budou pořizovat. Ona jedna věc je mít asi nejlepší dostupné BVP, ale ta druhá, je mít to ostatní. Munici, kvalitní servisní zázemí, výcvik. Kolik z naší současné techniky tohle vše má? Alky nemají po 20 letech pořádnou výzbroj a nejspíše se jen čeká až se budou moci zrušit, Pandury servisuje civilní firma, muniční sklady máme prázdné, když pomineme 5,56mm. Jestli by nebylo lepší vzít levnější cv90/Lynxe a zbylé peníze dát do toho okolo.
  Jura99: Britové nás nikdy nezradili, takže to nechápu. Před Mnichovem jsme s nimi žádnou dohodu neměli a na Jaltě si to dohodl Roosevelt se Stalinem. Nemocný Churchill tam byl už jen do počtu.Skrýt celý příspěvek

 • CerVus
  14:05 13.09.2017

  Rase: While - with the potential exception of the Puma IFV - all offered vehicles are understood to include a cooperation with the local industry, the amount of involvment of the ...Zobrazit celý příspěvek

  Rase: While - with the potential exception of the Puma IFV - all offered vehicles are understood to include a cooperation with the local industry, the amount of involvment of the Czech industry seems to be reduced to a small amount. BAE Systems for example always manufactures the CV90 hull, but allows the local industry to provide several components (such as computer systems, roadwheels and storage boxes) and to make the turret under licence. General Dynamics allowed most of the Pandur IIs for the Czech Army to be made locally, while Rheinmetall has shown its willingeness to accept licence production agreements in Algeria and Poland.

  Těžko říct. Ale ten člověk se většinou drží faktů.Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  14:05 13.09.2017

  Puma je skvělý stroj a když bude do 50mld., tak bych vzal hned dvojitou dávku :-). Pokud jde o politiku, to je už staleté téma. Když se nebudeme orientovat na Pumu, můžeme se ...Zobrazit celý příspěvek

  Puma je skvělý stroj a když bude do 50mld., tak bych vzal hned dvojitou dávku :-). Pokud jde o politiku, to je už staleté téma. Když se nebudeme orientovat na Pumu, můžeme se orientovat na Kurganěc. Ale oba případy se nám v minulosti neosvědčily. Pak je tu ještě Ajax, který nás v minulosti zase zradil. Všichni se nám nakonec omluvili a přežili jsme. Tak bych se to nebál zopakovat a vzal to zkraje od té Pumy, momentálně je technicky nejlepší.Skrýt celý příspěvek

 • Tecka
  13:57 13.09.2017

  Kupujcie Pumę jak tylko możecie i Was na to stać! Wiadomo,ze to najlepszy projekt jaki wcielono do produkcji na świecie i pewnie na dlugo tak zostanie. Problem,ze koszmarnie drogi ...Zobrazit celý příspěvek

  Kupujcie Pumę jak tylko możecie i Was na to stać! Wiadomo,ze to najlepszy projekt jaki wcielono do produkcji na świecie i pewnie na dlugo tak zostanie. Problem,ze koszmarnie drogi ,porównywalny do nowego L2 . Mozna obniżyć cene tańsza wieżą ale to co ma RM jest świetne . Napewno głównym wygranym potencjalnego kontraktu,to przemysł niemiecki,ktory narazie z Puma jest na minusie . Uważałbym z propozycjami wdrażania czesci linii produkcyjnych bo to moze byc jedynie "ser na płapce dla myszy" i sfinansowanie na własny koszt linii dla podwykonawcy ;) Lepiej ,jak pisal kiedys Lukas, skupić sie na serwisie i produkcji czesci zawieszenia i silnika jak sie da. Np produkcja gąsienic o obniżonej cenie byłaby interesująca i dla nas.Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  13:54 13.09.2017

  Matesaax: PSM má technologie, které ostatní akorát tak překupují. Přeci jen na Pumě je všechno unikátní a museli si to sami vyvíjet. Oproti tomu BAE použilo izraelskou aktivní ...Zobrazit celý příspěvek

  Matesaax:
  PSM má technologie, které ostatní akorát tak překupují. Přeci jen na Pumě je všechno unikátní a museli si to sami vyvíjet. Oproti tomu BAE použilo izraelskou aktivní ochranu - němci asi nabídnou systém AVePS (hard-kill) od společnosti Diehl. GDELS nabídl jen izraelskou věž i se systémy. Věž taky nemusí kupovat z ciziny atd. Tohle jsou technologie, které nás nikam neposunou, jelikož jsou komerčně dostupné. Pokud chce MO ušetřit pár desítek miliard, tak nakoupíme Šakala a můžeme se plácat po hrudi, jak sme si sami poskládali, to že se za pár let rozsypou nevadí - postavíme znovu :D

  ps. jak je to s tím BAE, opravdu chtějí výrobu železných částí jen ve Švédsku, nebo je to kachna ? Tohle je totiž prvek, který by BAE hodně uškodil.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 7 z 8