BVP Puma pro Armádu ČR - průmysl, výcvik, cena a spolehlivost

BVP Puma; větší foto / PSM

Ministerstvo obrany ČR (MO ČR) plánuje za nakup 210 nových bojových vozidel pěchoty (BVP) a dalších verzí na stejné platformě utratit 50 miliard Kč. Při podobné strategické zakázce, a to platí všude na světě, není možné posuzovat jen dopad nákupu na schopnosti armády, ale také dopad na průmysl a na mezinárodní postavení země.

BVP jako celostátní projekt

Největší chybou, ale široce v médiích uplatňovanou, je dívat se na BVP pouze jako na vozidlo. Veřejné kolektivní myšlení prakticky ignoruje nutné technické, logistické, servisní a provozní zázemí BVP i nutný komplexní výcvik posádek, bez kterého je daný zbraňový systém pouze velmi drahým high-tech “kusem železa”.  

Velká část médií nebo komentátorů také vidí nákup zbraní jen jako nutné zlo pro armádu, ale neuvědomují se, že vývoj a výroba zbraní (ať se nám to líbí nebo ne) v sobě akumuluje obrovský vědecký, lidský, ekonomický, průmyslový a politický kapitál.

Výroba zbraní zásadním způsobem stimuluje ekonomický i politický rozvoj dané země. Každý stát má silný zájem rozvíjet svůj zbrojní průmysl, protože tím mimo jiné stimuluje vlastní ekonomiku, navazuje politické (vojenské, bezpečnostní) vazby a posiluje své postavení na mezinárodní scéně. Jinými slovy – posiluje své mocenské postavení.

Bezpečnost země se jednoduše nedá posuzovat jen “počtem hlavní” bezpečnost země dnes i v budoucnu závisí na robustnosti ekonomiky, na politické síle (moci) dané země, na vyspělém průmyslu i na navazování vztahů s dalšími zeměmi od osobních, vojenských, až po kontakty na úrovni vlád.

Výše popsané zákonitosti platí jak pro prodávající, tak pro nakupující zemi.

Šance pro český průmysl

Nákup nových BVP pro Armádu ČR je unikátní příležitostí posílit schopnosti armády, schopnosti celého českého průmyslu (podíl na výrobě, přístup ke špičkovému know-how) i mezinárodního postavení České republiky.

Nová BVP chce Armádě ČR mimo jiné dodávat německá firma Project System & Management GmbH. (PSM), která nabízí BVP Puma tedy typ zavedený v Bundeswehru.

V srpnu letošního roku se uskutečnilo první pracovní jednání mezi německou společností PSM a státním podnikem VOP CZ, s.p. (dále jen VOP CZ). Zakladatelem VOP CZ je MO ČR a firma se stane klíčovým průmyslovým partnerem vítěze tendru na dodávky nových BVP. VOP CZ již uzavřela memorandum o spolupráci se všemi kandidáty tendru.


BVP Puma během cvičení ve výcvikovém prostoru Bergen; větší foto / Bundeswehr/Hannemann 

Společně se zástupci německé společnosti PSM se tohoto jednání účastnili vybraní klíčoví subdodavatelé BVP Puma z německého zbrojního průmyslu KMW, Rheinmetall, HENSOLDT Optronics, MTU Friedrichshafen, Jenoptik Advanced Systems a Dynamit Nobel Defence.

Podle německých zástupců se na výrobě Pumy mohou podílet čeští výrobci jako Meopta, RAY SERVICE, společnosti skupiny MESIT a další. Německá strana jasně uvedla, že umožní českým podnikům si osvojit nejmodernější technologie a know-how BVP Puma a zároveň podílet se na vývoji a výrobě dalších variant (komponentů), a to jak ve prospěch Armády ČR, tak německého Bundeswehru i dalších případných zákazníků.

Podle informací Armádních novin má PSM již připravenou technickou dokumentaci pro nejrůznější odvozené verze na platformě Puma. Některé speciální verze pro Armádu ČR a Bundeswehr mohou být v případě dohody vyvinuty a/nebo vyrobeny ve VOP CZ.

Ve VOP CZ může probíhat konečná montáž nových BVP a výroba všech “železných” částí, především korby a věže.

Velké šance uspět má český průmysl i při dodávkách do Bundeswehru Berlín prozatím objednal 350 vozidel Puma, ale to je pro potřeby německého Bundeswehru málo. Uvažuje se tak o dalším nákupu vozidel Puma.


BVP Puma tankového praporu 33 (Panzergrenadierbataillons 33), tankové brigády 9 (Panzerlehrbrigade 9), 1. tankové divize (1. Panzerdivision) ve výcvikovém prostoru Bergen.

Spolupráce české a německé armády

Případná spolupráce Bundeswehru a Armády ČR při provozování BVP Puma má probíhat minimálně na úrovni, v jaké probíhá ve sdružení LEOBEN – jde o sdružení armád (Dánsko, Holandsko, Španělsko, Řecko i Švédsko) provozujících tanky Leopard 2.

V případě zájmu lze využít hlavní výcvikové centrum vozidel Puma v německém městě Münster. Centrum je vzdáleno pouze 6 h jízdy autem z Prahy.

Tankové výcvikové středisko Münster je již plně vybaveno pro výcvik posádek BVP Puma. Jde především o školení řidičů, střelců, velitelů, vezeného mechanizovaného družstva, koordinaci vozidel na úrovni četa, rota, prapor, vojenských servisních specialistů v různých úrovních údržby apod.

Výcvikové materiály zahrnují počítačové programy obsahující studijní skripta a pomůcky, které je možné využívat v rámci samostudia vojáků přes špičkové simulátory a trenažéry, až po speciální verze BVP určené pro jízdu v terénu a ostrou střelbu za všech podmínek.

Součástí výcvikového centra Münster pro projekt  BVP PUMA jsou mimo jiné:
 System Integrated Training Equipment (SIAM – Simulator) (systémově integrovaný výcvikový prostředek – propojení čtyř BVP Puma umožňující simulaci a výcvik metodou „Train as you fight");
+ Driver Training Vehicle (vozidlo pro výcvik řidičů);
+ Driver Motion simulator (pohyblivý 3D simulátor pro výcvik řidičů);
+ Replica of Drivers WorkStation (replika pracovního prostoru řidiče);
+ Training Equipment Maintenance Turret (trenažér věže určený pro výcvik údržby);
+ Training Equipment Maintenance Chassis (trenažér podvozku určený pro výcvik údržby);
+ Training Unit Maintenance Hydrop-System (trenažér hydro-pneumatického odpružení);
+ Digital Training Equipment (digitální výcvikové vybavení);
+ Computer Assisted Training and Teaching Tool (CAT3) (počítačově podporované zařízení pro výcvik a školení);
+ Electronic Weapon and Effect System (elektronický simulátor zbraně – záblesk a zvuk výstřelu);
+ Firing Indicator (indikátor palby);
+ Training Equipment Ammunition (cvičná munice);

Podle výrobce jde však jen o malý výčet možností střediska Münster. Bundeswehr využívá i technickou školu v Aachenu, kde jsou školeni techničtí a logističtí specialisté na vyšší úrovně údržby a provozního plánování BVP Puma.


Výcvikový prostor Bergen leží nedaleko výcvikového střediska Münster; větší foto / Bundeswehr/Philipp Neumann

Školení v Münsteru i Aachenu jsou pro příslušníky armád NATO vedena v angličtině. V případě zavedení BVP Puma do AČR vznikne, stejně tak jako v ostatních podobných případech, tzv. „české centrum Bundeswehru“, tj. jakási styčná skupina, která metodologicky povede výcvik českých vojáků.

Výrobce PSM nechtěl komentovat, jaké úrovně dosáhne případná spolupráce mezi německou a českou armádou – úroveň spolupráce je především věcí české a německé armády. Spolupráce tohoto typu je ale v zemích NATO silně rozvinuta.

Obecně však zcela jistě půjde o výměnu poznatků v oblasti zavádění a provozu BVP Puma, dotovaných stáží velitelů a specialistů obsluhující BVP Puma nebo provádění školení osádek a celých vojenských jednotek.

Cena vozidel a náročnost provozu

V povědomí široké vojenské veřejnosti jsou vozidla Puma brána jako špičkové, ale drahé stroje. Podle prohlášení výrobce se však publikovaná cena nezakládá na pravdě a výrobce je v ČR publikovanými cenami ohromen.

Na dotaz Armádních novin PSM odmítl cenu vozidla zveřejnit s tím, že zásadně médiím cenu vojenské techniky nesděluje. Podle PSM je však jednotková cena vozidla pro Bundeswehr mnohem nižší, než je v českých médiích uváděno.

Nákup 210 vozidel Puma nebude stát více, než deklarovaných 50 miliard Kč.

PSM se také snaží snížit cenu vozidla plánovanou sériovou výrobou BVP Puma v ČR a dále čerpáním fondů EDA (European Defence Agency), o které má zájem i Bundeswehr. Případná spolupráce mezi německými a českými podniky bude mít také německou vládní podporu.

Dále Armádní noviny zajímalo, jaké jsou provozní náklady BVP Puma. Podle PSM Bundeswehr vozidla přijal teprve nedávno a není možné prozatím přesně stanovit provozní náklady. Důvodem je skutečnost, že se německé jednotky s BVP Puma teprve seznamují a tato fáze výcviku má zcela jiný profil využití techniky (najezděné kilometry, využití palubních systémů, zbraní, atd.).


BVP Puma při pouštních testech ve Spojených arabských emirátech (2012); větší foto / PSM

Bundeswehr tedy nemá přesná data prozatím k dispozici, ale nepředpokládá se výrazný odklon od provozních nákladů starších BVP Marder.

BVP Puma navíc ještě nedosáhla podle požadavků Bundeswehru plných operačních schopností FOC (Full Operational Capability), např. kvůli absenci protitankových řízených střel Spike a nezávislé dálkově ovládané věže se 40mm granátometem.

V roce 2019, tj. v době předpokládaného nákupu BVP pro Armádu ČR, již bude Bundeswehr disponovat jednotkami s BVP Puma pro alianční síly velmi rychlé reakce VJTF (Very High Readiness Joint Task Force).

Provozní spolehlivost BVP Puma

Kapitolou samou o sobě je spolehlivost vozidel a tedy to, jak náročný servis a údržbu vyžadují. Armádní noviny zajímal názor zástupců PSM na kritickou zprávu (listopad 2016) Hanse-Petera Bartese, zplnomocněnce německých ozbrojených sil Bundestagu, podle které se Bundeswehru nedaří udržovat svou leteckou i pozemní vojenskou techniku bojeschopnou.

Podle tehdejší zprávy bylo ze 48 dodaných BVP Puma pouze 23 vozidel bojeschopných. Podle výrobce provozní připravenost BVP Puma v tomto (prakticky prvním fiskálním) roce zavádění BVP Puma do Bundeswehru nebyla skutečně v průměru uspokojivá.

Dle PSM to mělo mnoho důvodů: nové vybavení pro jednotky, které se musí nejprve naučit manipulaci, to samé platí pro personál údržby. Německý důstojník Bundeswehru doslova uvedl: "Přechod z Marderu na Pumu je technologicky srovnatelný s analogovým telefonem s číselníkem na moderní smartphone".


30mm automatický kanón Mauser MK 30-2 umožňuje rychlou volbu mezi dvěma druhy munice a má kadenci 200 ran za minutu; větší foto / Bundeswehr/Daniel Dinnebier

Navíc bojové prapory ještě nejsou plně vybaveny veškerou technikou nutnou pro zajištění provozu BVP Puma.

Dodejme, že minulý rok PSM dodala německé armádě více než 50 BVP Puma a v letošním roce dodá 66 BVP Puma.

Dle vyjádření zástupců PSM jsou však výše uvedené těžkosti u zavádění nových zbraňových systémů zcela běžné. Podobně tomu bylo například u zavádění samohybných houfnic PzH 2000 do výzbroje.

Stejně tak je zatím obtížné posoudit spolehlivost jednotlivých komponentů vozidla. Dle PSM je to proto, že se prozatím neprojevily žádné závažnější problémy. Dle vyjádření PSM, vzhledem k dlouhému vývoji jednotlivých komponentů, však provozní spolehlivost BVP Puma má být velmi vysoká.

Německá armáda plánuje využívat BVP Puma dalších 40 let, tj. minimálně po toto období je garantována logistická a technická podpora, dostupnost náhradních dílů, rychlost dodání náhradních dílů apod.

Naopak u vozidel starších konstrukcí je na místě oprávněná otázka, jak dlouho ještě výrobce bude zákazníkům zajišťovat logistickou a technickou podporu.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Armáda ČR chce německé Pumy. Jaká je finanční stránka?

Ministerstvo obrany ČR (MO ČR) plánuje nakoupit za maximálně 50 miliard Kč celkem 210 nových ...

Ruské bojové vozidlo pěchoty Kurganěc-25 v roce 2021

Od roku 2021 začne nové ruské bojové vozidlo pěchoty (BVP) Kurganěc-25 nahrazovat v ruské armádě ...

REPORTÁŽ: Polská vojenská výstava MSPO 2017

V polských Kielcích od 5. do 8. září probíhala tradiční výstava vojenské techniky MSPO 2017 ...

10. Panzerdivision: 10. tanková divize Bundeswehru

O přidružení 4. brigády rychlého nasazení (4. brn) Armády ČR k 10. tankové divizi (10. ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Matesaax
  13:32 13.09.2017

  Je jasné,že Puma je opravdu povedený stroj,ale na druhou stranu myslím,že pro stát,kterému stačí letectvo v podobě 14 pronajatých stíhaček,či jeden prapor tanků je takový stroj ...Zobrazit celý příspěvek

  Je jasné,že Puma je opravdu povedený stroj,ale na druhou stranu myslím,že pro stát,kterému stačí letectvo v podobě 14 pronajatých stíhaček,či jeden prapor tanků je takový stroj těžký luxus a např. osvědčený CV 90 dává mnohem větší smysl.Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  13:25 13.09.2017

  juhelak: pokud se cenou dostanou pod 50 mld. tak to bude levnější než třeba britský Ajax nebo Puma první série pro Bundeswehr. U obou se ale započítávají i vývojové náklady. Pokud ...Zobrazit celý příspěvek

  juhelak:
  pokud se cenou dostanou pod 50 mld. tak to bude levnější než třeba britský Ajax nebo Puma první série pro Bundeswehr. U obou se ale započítávají i vývojové náklady. Pokud jde o věž, tak radši bych se držel nějaké verze věže Lance. Je sice drahá, ale dálá z vozidla to čím je, bez ní by došlo ke ztrátě schopností. Možné to ale je, i Litevci si koupili Boxery s věží Samson II, jelikož chtěli ušetřit.

  Tak mě napadá, že když u PSM zmiňují, že můžeme železné části vyrábět v tuzemsku, tak je to hodně zajímavé. Přeci jen i k tomu by bylo potřeba získat know-how (tyto specializované pancíře nejsou jen tak), což se může hodně hodit do budoucna, pro vývoj vlastní techniky. Za mě by tedy měla být priorita, získat co nejvíc technologií a know-how, abysme si mohli v budoucnu vyrábět víc vlastní techniky. Co si budeme povídat, dnes to už neumíme. Koukám že o tom píše už Imax-CZ, tak souhlas .)Skrýt celý příspěvek

 • Imax-CZ
  13:15 13.09.2017

  Podle německých zástupců se na výrobě Pumy mohou podílet čeští výrobci jako Meopta, RAY SERVICE, společnosti skupiny MESIT a další. Německá strana jasně uvedla, že umožní českým ...Zobrazit celý příspěvek

  Podle německých zástupců se na výrobě Pumy mohou podílet čeští výrobci jako Meopta, RAY SERVICE, společnosti skupiny MESIT a další. Německá strana jasně uvedla, že umožní českým podnikům si osvojit nejmodernější technologie a know-how BVP Puma a zároveň podílet se na vývoji a výrobě dalších variant (komponentů), a to jak ve prospěch Armády ČR, tak německého Bundeswehru i dalších případných zákazníků.

  Pokud je to pravda (i včetně pancíře ) tak bych bral pumu - takové množství a kvalitu know-how nám ostatní výrobci nemůžou nabídnout. Případné budoucí výrobky ČR by byly mnohem konkurenceschopnější.Skrýt celý příspěvek

 • Charon314
  12:52 13.09.2017

  juhelak To právě takhle nefunguje. Cena práce je u nás poloviční, ale kvalifikovaných lidí je málo, k výrobě specializovaných věcí jsou potřeba specializovaní lidi (a ti nejsou ...Zobrazit celý příspěvek

  juhelak

  To právě takhle nefunguje. Cena práce je u nás poloviční, ale kvalifikovaných lidí je málo, k výrobě specializovaných věcí jsou potřeba specializovaní lidi (a ti nejsou vůbec), musely by se zřídit nové nebo upravit stávající linky atd. V důsledku to může být o fous levnější nebo o hodně dražší než výroba v Německu.Skrýt celý příspěvek

 • Charon314
  12:47 13.09.2017

  Politický dopad nákupu Pum vypadá mnohem zajímavěji. Na druhou stranu, německou techniku kupuje skoro každý, a nevšiml jsem si že by Malajsie, Dánsko, USA nebo Izrael byly nějaké ...Zobrazit celý příspěvek

  Politický dopad nákupu Pum vypadá mnohem zajímavěji. Na druhou stranu, německou techniku kupuje skoro každý, a nevšiml jsem si že by Malajsie, Dánsko, USA nebo Izrael byly nějaké německé kolonie nebo satelity. Důležitější je právě blízkost výcvikových a technických kapacit Bundeswehru, které můžeme využít. Kromě toho se tím zlepší schopnost kooperace AČR s Bundeswehrem, což je nepochybně pozitivní.

  Bohužel, tradiční národní komplexy a folklór o tisícileté porobě nevinných Čechů pod imperialistickými Huny jsou pořád ještě silné. Reálně bude náš vztah k Německu a ke zbytku západní Evropy určovat kurz nastavený příští vládou ve vztahu k nadcházejícím změnám v EU, a nákup nebo nenákup dvou stovek BVP bude mít proti tomu zanedbatelnou roli.

  Hlavním faktorem který mluví pro Pumu je to, že jde o špičkové BVP se značným potenciálem do budoucna a nám dostupným zázemím, vyráběné blízkým spojencem. To všechno samozřejmě platí do jisté míry i o CV90 nebo asi i ASCODu, ale Puma se zdá být zkrátka nejlepší. Nad politickými, ekonomickými a dalšími vedlejšími efekty nad rámec tohoto bych zas až tolik nemeditoval.Skrýt celý příspěvek

 • juhelak
  12:45 13.09.2017

  škoda ze ta cena není známa..takhle nemůžeme rikat ze je oproti jinym drahá. Výroba komponentů v čr může o dost snížit výslednou cenu..protože cena práce je u nas poloviční..pri ...Zobrazit celý příspěvek

  škoda ze ta cena není známa..takhle nemůžeme rikat ze je oproti jinym drahá.

  Výroba komponentů v čr může o dost snížit výslednou cenu..protože cena práce je u nas poloviční..pri dalších objednávkách jiných států muze část komponentu vyrábět u nas čímž ji o dost zlevní..

  Další věc je ze nám předají technologie ohledne elektroniky nebo pancéřování..to český průmysl už ztratil..

  Vyhozené peníze do armády..stačí vzít kolik původně armádních věci využíváme..jaderna energie, internet, gps, pánve.. díky temhle znalostem může vop časem vyvinout například vlastní kbvp jako nahradu za pandura..technologie o němcu a od nimru jim daji docela dobré znalosti.

  Jen tu věž by nam tam mohli dát jinou.Skrýt celý příspěvek

 • raziel87
  12:41 13.09.2017

  to je zase vášní :-D jsem patriot a ve své podstatě i nacionalista......ale střízlivej. Je úplně jedno co koupí - a nejspíš to proserou jako u tendrů minulých. Rozumím - byl by ...Zobrazit celý příspěvek

  to je zase vášní :-D jsem patriot a ve své podstatě i nacionalista......ale střízlivej. Je úplně jedno co koupí - a nejspíš to proserou jako u tendrů minulých.

  Rozumím - byl by to hřejivý pocit, kdybychom viděli jak v Čáslavi nebo Bechyni startují stíhače 5. generace, jak maji naši chlapi možnost pracovat s moderní obrněnou technikou, ale uvědomte si prosím, že jsme kus hovna ve střední Evropě s pár miliony obyvatel a připosranými politiky, kteří v případě hrozící eskalace konfliktu - v podstatě s kýmkoli, stáhnou ocas a kapitulují. Když to vezmu plošně, jsme banda posranců jako Italové.....štěkat umíme leda u piva, kousnout už nestihneme.

  Mám hluboký respekt k profesionálním vojákům, odvážným srdcařům.....jsou mezi námi! ale je jich málo a vždy budou zašlapáni komediantským póvlem, který se po revoluci chytl moci......ale pravda a láska přece zvítězí nad lží a nenávistí což? tudíž přeci není žádný důvod se strachovat ;)))

  My máme spojence jen na papíře - až si nás někdo bude chtít vzít, tak si nás vezme. Jsme Češi a jsme na to zvyklí...Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  12:28 13.09.2017

  cejkis: nechci sem moc tahat politiku, ale je docela jasné, co pan Klaus naznačuje. Obávám se ale, že alternativní možnosti v podobě fungující a samostatné V4 a podobně jsou ...Zobrazit celý příspěvek

  cejkis:
  nechci sem moc tahat politiku, ale je docela jasné, co pan Klaus naznačuje. Obávám se ale, že alternativní možnosti v podobě fungující a samostatné V4 a podobně jsou liché. Přeci jen Slovensko se chce stát součástí tvrdého jádra EU, Polsko a Maďarsko jsou v politicky hodně zvláštním stavu (vztah k Rusku a EU), nejsem si jistý, zda má smysl se s nimi o cokoliv pokoušet. Koncept V4 byl doposud mrtvý a ožil až teprve nedávno, dost možná tedy zase odumře. Pokud bude Slovensko v Tvrdém jádru, co nám zbyde - Rakousko ? Pan Klaus kritzovat umí a poslouchá se to možná pěkně, ale nenabízí funkční alternativu. Jeho vazby na ruské průmyslníky, protisystémové strany atd. jsou snad dostatečně známe. On ale i jeho nástupce tvrdí, že je zastáncem EU, přitom jezdí na porady do Moskvy...

  Souhlasím ale s tím, že výběr BVP ukáže, jakým směrem se chce ČR orientovat. Puma a Lynx větší vazby na německo, CV90 prohloubení vazeb se Švédy a ASCOD prohloubení vazeb na Američany. Očividně hodně lidem v tenru chybí Kurganěts nebo posílení autonomie našeho průmyslu v podobě Šakala :D
  ps. Wolfdog ani nemiňuju, jelikož ho na živo ještě nikdo neviděl a ještě dlouho neuvidí.Skrýt celý příspěvek

 • Charon314
  12:27 13.09.2017

  Osobně bych polemizoval s tím důrazem který autor dává na údajný zásadní dopad výroby BVP na ekonomiku a dokonce na akumulaci "vědeckého kapitálu". Při vší úctě, to je trochu mimo. ...Zobrazit celý příspěvek

  Osobně bych polemizoval s tím důrazem který autor dává na údajný zásadní dopad výroby BVP na ekonomiku a dokonce na akumulaci "vědeckého kapitálu". Při vší úctě, to je trochu mimo. Dopad na "vědecký kapitál" to bude mít téměř nulový, jde o výrobu už vyvinutého vozidla, a i kdyby šlo o vývoj, je to pořád jen běžný průmyslový R&D, což má s vědou pramálo společného. Vývoj bojových vozidel zlepšuje schopnost vyvíjet bojová vozidla - ale nevidím reálný přesah nikam jinam. Z ekonomického hlediska samozřejmě každá státní zakázka pomáhá ekonomice, ale multiplikační efekt zakázek do zbrojní výroby je velmi nízký, hlavně kvůli tomu že velká část prostředků okamžitě uteče do zahraničí. Potenciální participace českého průmyslu na výrobě Pum pro Bundeswehr či případný další export je samozřejmě zajímavá, ale těžko bude mít nějaký zásadní dopad.Skrýt celý příspěvek

 • cejkis
  12:04 13.09.2017

  Myslím, že pan Grohmann napsal skvělý článek a otevřel otázku nejen techniky, ale i ekonomickou a hlavně politickou část. V této souvislosti doporučuji přečíst i názor Klause na ...Zobrazit celý příspěvek

  Myslím, že pan Grohmann napsal skvělý článek a otevřel otázku nejen techniky, ale i ekonomickou a hlavně politickou část.

  V této souvislosti doporučuji přečíst i názor Klause na možnosti postavení ČR v Evropě. V podstatě o osudu nákupu Pumy rozhodne odpověď na Klausem vyřčené otázky. Budu rád za názory ostatních v této souvislosti.

  http://echo24.cz/a/wAscN/klaus... Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  11:50 13.09.2017

  Díky za potvrzení všeho co jsem odvodil nebo jinak vyzjistil. Hlavně mě potěšilo že PSM počítá s čerpáním fondů a cenově se Puma vejde do oněch zmiňovaných 50 mld. Potěšil i rozpis ...Zobrazit celý příspěvek

  Díky za potvrzení všeho co jsem odvodil nebo jinak vyzjistil. Hlavně mě potěšilo že PSM počítá s čerpáním fondů a cenově se Puma vejde do oněch zmiňovaných 50 mld. Potěšil i rozpis výroby v ČR a případní partneři, kteří by se tak dostali k velice zajímavým technologiím (Meopta atd.).

  marfolodej:
  doporučuju si nejprve přečíst článek, než na něj začnete reagovat. Nezavrhoval bych ani Lynx, ale uznávám, to jsou tak "němci" :D Od švédů už máme gripeny atd. nevím zda má smysl se na ně ještě víc vázat. To samé s Američany (General Dynamics) od nich už máme Pandury. atd.Skrýt celý příspěvek

 • Charlie
  11:48 13.09.2017

  1) pro autora: Aachen má hezkou českou variantu - Cáchy 2) GAVL: zbrojní výroba je právě oblast s vysokou přidanou hodnotou, takže pokud nevyrábíte jen pro vlastní spotřebu, ale ...Zobrazit celý příspěvek

  1) pro autora: Aachen má hezkou českou variantu - Cáchy

  2) GAVL: zbrojní výroba je právě oblast s vysokou přidanou hodnotou, takže pokud nevyrábíte jen pro vlastní spotřebu, ale i vyvážíte, věta z článku beze zbytku platí. Proč asi Američané, Rusové, Číňani a další tak tlačí svou techniku?

  Puma je skvělá a určitě s ní neuděláme chybu, dobrej pocit ale nemá z tý závislosti na němcích. Možná proto bych spíš upřednostnil CV (které můžeme navíc pořídit i s větším kanonem, pětatřicítka s programovatenou municí jako u nizozemských by nebylo špatný, akorát tomu chybí ty PTŘS...Skrýt celý příspěvek

 • Most_Wanted
  11:45 13.09.2017

  marfolodej: s tou zavislosti na reichu bych to nevidel tak cerne. Pokud koupime cv90/ascod budem taky zavisli na svedsku/usa - koalicni partner jako koalicni partner. Navic pro ...Zobrazit celý příspěvek

  marfolodej: s tou zavislosti na reichu bych to nevidel tak cerne. Pokud koupime cv90/ascod budem taky zavisli na svedsku/usa - koalicni partner jako koalicni partner. Navic pro nemecko hraje geograficka poloha a take je nas nejvetsi obchodni partner.Skrýt celý příspěvek

 • petres
  11:45 13.09.2017

  pro JG je možné nějak blíže specifikovat: "Podle informací Armádních novin má PSM již připravenou technickou dokumentaci pro nejrůznější odvozené verze na platformě Puma. Některé ...Zobrazit celý příspěvek

  pro JG
  je možné nějak blíže specifikovat:
  "Podle informací Armádních novin má PSM již připravenou technickou dokumentaci pro nejrůznější odvozené verze na platformě Puma. Některé speciální verze pro Armádu ČR a Bundeswehr mohou být v případě dohody vyvinuty a/nebo vyrobeny ve VOP CZ."
  Tzn. pro jaké specializované verze (zvláště ty, které požaduje AČR) je dokumentace připravena?Skrýt celý příspěvek

 • CerVus
  11:38 13.09.2017

  marfolodej: V případě CV90 by jsme byli zrovna tak jen finální montovna. Výrobce není ochotný nechávat vyrábět celé BVP v zahraničí. I když se teda mě osobně líbí nejvíce. - To ...Zobrazit celý příspěvek

  marfolodej: V případě CV90 by jsme byli zrovna tak jen finální montovna. Výrobce není ochotný nechávat vyrábět celé BVP v zahraničí. I když se teda mě osobně líbí nejvíce.
  -
  To výcvikové centrum je sice hezké, ale pochybuji o schopnosti naší armády ho využívat. AČR má žalostné kapacity pro výcvik AJ (to že se bere i 10 let staré osvědčení jako garant znalosti je absurdní), takže by tam musela probíhat výuka v češtině.
  Puma jako taková není špatná volba, když uvážíme naší polohu. Lepší mít něco co má velká spojenecká armáda vedle. Rakousko má sice Ascod, ale jejich armáda je taková... no, jak ta naše. Neúčastní se zahraničních misí, tak s nimi těžko můžeme někde spolupracovat. Na Pumu pak krásně může navázat pořízení leopardů. Pokud ale budeme chtít BVP s tankovým dělem, tak je lepší jít o dům dál.Skrýt celý příspěvek

 • GAVL
  11:26 13.09.2017

  Výroba zbraní zásadním způsobem stimuluje ekonomický i politický rozvoj dané země. Každý stát má silný zájem rozvíjet svůj zbrojní průmysl, protože tím mimo jiné stimuluje vlastní ...Zobrazit celý příspěvek

  Výroba zbraní zásadním způsobem stimuluje ekonomický i politický rozvoj dané země. Každý stát má silný zájem rozvíjet svůj zbrojní průmysl, protože tím mimo jiné stimuluje vlastní ekonomiku, navazuje politické (vojenské, bezpečnostní) vazby a posiluje své postavení na mezinárodní scéně. Jinými slovy – posiluje své mocenské postavení.

  No páni nikdy bych nevěřil , že se dožiju toho , že někdo napíše takovouhle blbost.
  1. Armáda je váhradně břímě pro všechny pracující lidi. Je to pouze nutné zlo nikoli přínos.
  2. to , že naše země koupí cokoli při našem počtu 10 000 000 lidí nijak neovlivňuje její mocenské postavení , obzvláště pokud nejsme schopni tu techniku sami vymyslet vyrobit a následně se ziskem prodat což souvisí s bodem 1Skrýt celý příspěvek

 • marfolodej
  11:06 13.09.2017

  ach, proč ta závislost zase na němcích a zase montovna...doufám, že Puma u nás nebude (ať je jakoliv super skvělá dobrá nejlepší)...CV90 nebo ASCOD bohatě stačí, jsou prověřené a ...Zobrazit celý příspěvek

  ach, proč ta závislost zase na němcích a zase montovna...doufám, že Puma u nás nebude (ať je jakoliv super skvělá dobrá nejlepší)...CV90 nebo ASCOD bohatě stačí, jsou prověřené a cenově taky úplně jinde...30mm kanon....proč tak malej???
  Vím, že se mnou nebude drtivá většina souhlasit, ale Pumu nebrat.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 8 z 8