CAESAR představuje dobrý technický a ekonomický kompromis

CAESAR představuje dobrý technický a ekonomický kompromis
Samohybná houfnice CAESAR / Nexter Systems (Zvětšit)

Na počátku června 2020 oznámilo ministerstvo obrany, že jako nový typ samohybné houfnice pro Armádu ČR vybralo typ CAESAR od francouzské společnosti Nexter Systems. Vojáci by měli do roku 2026 získat 52 exemplářů, za které státní kasa zaplatí zhruba 6 miliard korun. Po tomto oznámení se objevila široká škála reakcí od pochval po ostrou kritiku, která směřuje na celý proces výběru, na samotný komplex CAESAR či na skutečnost, že nezvítězila slovenská zbraň Zuzana 2, která postoupila do užšího výběru.

České ministerstvo obrany vyhodnocovalo celkově osm typů samohybných houfnic od sedmi různých výrobců a definovalo si celkem osmdesát parametrů, z nichž jedenáct bylo klíčových. Mezi nejdůležitější patřil maximální dostřel, rychlost střelby, spektrum munice, kompatibilita se systémy řízení palby NATO, možnost umístění na domácí podvozek Tatra a pochopitelně i cena. V prvním stádiu tak byly vyřazeny tři typy bez možnosti použít šasi z Kopřivnice, a sice FH-77 BW L52 Archer od britské společnosti BAE Systems (původně jde o švédskou zbraň), německý systém KMW AGM a jihoafrické dělo Denel G6 Rhino. Zbyla tedy pětice typů, a to francouzský Nexter Systems CAESAR 8×8, izraelský Elbit ATMOS, jihoafrický Denel T5-52 Condor a dva slovenské systémy Konštrukta-Defence Zuzana 2 a ZŤS-Špeciál Eva.

Ve všech případech se jedná o zbraně, které už podvozky Tatra skutečně využívají. Do užšího výběru se nakonec dostaly dva typy, a sice CAESAR a Zuzana 2, které zastupují dva odlišné přístupy ke konstrukci kolových samohybných houfnic. Slovenské dělo má plně pancéřovanou nástavbu a rozměrnou otáčivou věž, v níž se nachází systém automatického nabíjení, kdežto CAESAR se vyznačuje pancéřovanou kabinou obsluhy, ale nemá otáčivou obrněnou věž. Samotná zbraň se nalézá na lafetě na zádi automobilového podvozku a má poloautomatické nabíjení, jež formou mechanické asistenci usnadňuje činnost nabíječů.

Srovnání dvou přístupů

Obě základní koncepce samozřejmě přinášejí výhody i nevýhody. Evidentní výhodu věžových systémů, jako je slovenská Zuzana 2, představuje lepší ochrana osádky a právě ono samočinné nabíjení, takže osádka po celou dobu vedení bojové činnosti zůstává ve věži. Nabíjecí automat zákonitě přináší také vyšší rychlost palby, ale za tyto nesporné výhody se pochopitelně rovněž nějak platí. Rozdíl je skutečně markantní, protože Nexter Systems si za jeden exemplář svého komplexu účtuje zhruba 105 milionů korun, zatímco cena zbraně Zuzana 2 činí podle různých zdrojů 170 až 180 milionů korun. Pořízení 52 slovenských děl by tak dramaticky přesahovalo rozpočtové mantinely akvizičního projektu, protože by šlo o částku přibližně 9 miliard korun.


Samohybná houfnice EVA; větší foto / DPO

Ministr obrany Metnar zdůraznil, že Zuzana 2 nesporně představuje kvalitní zbraňový systém, ale že nakonec byla jedním z rozhodujících kritérií právě cena. Vedle toho lze ještě zmínit, že ve prospěch systému CAESAR (resp. koncepce bez věže) hraje vyšší rychlost a možná rovněž nižší hmotnost. Max. rychlost zbraně Zuzana 2 činí okolo 80 km/h, kdežto CAESAR dosahuje rychlosti 90 km/h. Ohledně hmotnosti zatím není zcela jasno, protože přesná konfigurace typu CAESAR pro Armádu ČR dosud nebyla stanovena. Firma Nexter uvádí, že CAESAR 8×8 dle verze váží od 28 do 32 tun, kdežto hmotnost slovenské zbraně činí kolem 32 tun. Každopádně však platí, že typ CAESAR má podstatně menší celkové rozměry, což může sehrát roli mj. při jízdě složitým terénem nebo při dopravě po železnici.

Jak pracuje nabíjení

Pokud jde o základní balistické parametry, pak většina soudobých samohybných houfnic (a to včetně osmi porovnávaných typů) nabízí velice podobný maximální dostřel, a to okolo 40 km, což byl také požadavek ministerstva obrany. Různí výrobci uvádějí hodnoty zhruba mezi 38 a 42 km, což závisí mj. na nadmořské výšce a samozřejmě i na použité munici. V tomto smyslu mezi houfnicemi CAESAR a Zuzana 2 každopádně není zásadní rozdíl.

Nepochybné je, že na straně slovenské zbraně stojí podstatně větší kadence, která činí okolo 6 ran za minutu, kdežto CAESAR vypálí prvních 6 výstřelů za dobu kolem dvou minut. Užívá poloautomatické, resp. částečně mechanizované nabíjení. Ve schránkách na levé straně se nacházejí prachové náplně, které dva nabíječi ručně pokládají do nabíjecího zařízení, které je již automaticky zasunuje do nábojové komory. Ve schránkách po pravé straně jsou skladovány střely, s nimiž pracuje třetí nabíječ, od kterého je přebírá mechanické rameno, jež je vkládá do nabíjecího zařízení, odkud se automaticky zasouvají do nábojové komory.

Původní podoba systému CAESAR, jež slouží ve francouzské armádě, má samočinné zasouvání střel do komory, ale náplně se nabíjejí ručně a zcela absentuje ono asistenční rameno pro střely. Tento prvek se objevuje až u nové varianty CAESAR 8×8, kterou si objednala armáda Dánska a která bude nejspíše zavedena i v Armádě ČR. Firma Nexter Systems nabízí také plně automatické nabíjení, ovšem při jeho použití klesá vezená zásoba munice ze standardních 36 na 30 kusů.

Velké reálné zkušenosti

Je velmi pravděpodobné (ačkoli o tom ministerstvo obrany oficiálně nemluví), že ve prospěch systému CAESAR významným způsobem zapracovala i skutečnost, že jako jeden z mála typů ve výběrovém řízení má za sebou velké praktické zkušenosti. Houfnice CAESAR užívá sama francouzská armáda, jež zavedla celkově 77 kusů na podvozku Renault Sherpa, a posléze byly tyto komplety prodány ozbrojeným silám tří dalších zemí, a sice Indonésie (55 kusů), Saúdské Arábie (80 kusů) a Thajska (6 kusů). Do seznamu přibude již zmíněné Dánsko (19 kusů) jako první exportní uživatel v NATO a současně i první, který získá variantu CAESAR 8×8 na šasi Tatra, jelikož dřívější systémy mají šasi Renault Sherpa či Mercedes-Benz Unimog. Uvádí se, že 24 kusů by měl získat Libanon, a vyskytly se zprávy, že o CAESAR jeví zájem další země, mj. Kolumbie, Malajsie a Maroko.

Nesporné je, že CAESAR dnes představuje nejrozšířenější moderní typ v kategorii houfnic na automobilovém podvozku a může se chlubit také širokými zkušenostmi z „ostrého“ bojového nasazení. Sama francouzská armáda nasadila své komplety CAESAR v Afghánistánu, Iráku (mj. v rámci bojů o Mosul) a Mali, zatímco zbraně ve výbavě saúdské Národní gardy se účastní intervence v Jemenu. Relativně málo známým faktem ale je, že do boje se dostaly rovněž komplexy CAESAR armády Thajska, která je použila v krátkých pohraničních střetech s Kambodžou v roce 2011.


Samohybná houfnice EVA; větší foto / DPO

Další důležité faktory

Kromě hlavních technických a cenových parametrů zřejmě sehrály v procesu výběru svou roli i další významné skutečnosti. Bylo by koneckonců asi velice naivní se domnívat, že v procesu výběru vojenské techniky nehrají svou úlohu i širší ekonomické a politické faktory. Ostatně je příznačné, že hlavním argumentem většiny zastánců zbraně Zuzana 2 je její slovenský původ, resp. teze, že si Česko mělo vybrat tento typ v rámci prohlubování středoevropské spolupráce.

To je samozřejmě argument politický, nikoli technický. Proti tomu lze tudíž postavit politický argument ve prospěch systému CAESAR, a to podporu vztahů s Francií, které mohou být pro Česko velmi přínosné např. kvůli podobnému názoru na důležitost jaderné energetiky. Kromě toho stojí za zmínku významná skutečnost, že Francie plánuje pro svou armádu zakoupit další komplety CAESAR v nové verzi na podvozku Tatra, které by měly vystřídat nynější houfnice AUF1 na pásovém podvozku a část tažených děl TRF1. Neoficiální zdroje říkají, že by mohlo jít o nejméně 32, možná i 64 exemplářů.

Zakoupení zbraní CAESAR pro českou armádu tedy představuje i formu připojení se k významnému zbrojnímu projektu, z něhož bude hodně těžit také český zbrojní průmysl. Ostatně lze uvést, že podíl českých firem na realizaci dodávek pro Armádu ČR má překročit 50 %, jelikož francouzské bude v podstatě jen samotné dělo, kdežto zbývající součásti dodají domácí podniky. Například podvozek se znakem náprav 8×8 bude vyrábět kopřivnická společnost Tatra Trucks, pancéřovanou kabinu pro osádku dostane na starost dozajista sousední podnik Tatra Defence Vehicle, který pro vojenské tatrovky pancéřované kabiny vyrábí již několik let. Týká se to také munice ráže 155 mm, na její produkci pro české houfnice by se měla podílet pardubická Explosia.

Pořízení zbraní CAESAR bude nepochybně znamenat obrovské zvýšení schopností pro české dělostřelectvo. Lze pochopitelně vést technicky orientované diskuse o vhodnosti výběru, resp. preferovat typy s obrněnou věží (a)nebo automatickým nabíjením, ovšem částka vyčleněná na celý projekt zákonitě znamenala nutnost zohlednit i cenu. V tomto smyslu se CAESAR ukázal jako dobrý kompromis výkonů a nákladů, v jehož prospěch navíc mluví též rozsáhlé praktické zkušenosti včetně reálného bojového nasazení. Navíc je nutno zdůraznit, že více než polovinu celé zakázky získají české firmy a automobilka Tatra Trucks se bude podílet také na produkci dalších kompletů CAESAR pro Francii i zahraniční uživatele.

 

Nahlásit chybu v článku


Související články

Samohybná houfnice Caesar na podvozku tatrovky

Francouzská společnost Nexter Systems na londýnské výstavě DSEI 2015 (Defence and Security Equipment ...

Nová děla pro Armádu České republiky: Zuzana 2 vs. CAESAR

Ministerstvo obrany ČR (MO ČR), slovy ministra Lubomíra Metnara, i přes následky pandemie koronaviru ...

Houfnice CAESAR pro Armádu České republiky

Ministerstvo obrany České republiky (MO ČR) začne s francouzskou společností Nexter Systems ...

Munice Katana s dostřelem 60 km pro české houfnice CAESAR?

Jedním z důvodů nákupu samohybných houfnic CAESAR pro Armádu ČR je velká paleta dostupné a ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Clanek
  19:31 22.04.2021

  Podle zjištění CNN Prima NEWS by 52 francouzských houfnic Nexter na podvozku Tatra mělo vyjít na 8,1 miliardy korun. Taková je aktuální nabídka francouzské strany. Logo CNN Prima ...Zobrazit celý příspěvek

  Podle zjištění CNN Prima NEWS by 52 francouzských houfnic Nexter na podvozku Tatra mělo vyjít na 8,1 miliardy korun. Taková je aktuální nabídka francouzské strany.
  Logo CNN Prima News
  Aktuální trendy Koronavirus Politika Partie Krimi USA Počasí Zdraví Gaming

  Rubriky
  Domácí
  Zahraničí
  USA
  Byznys
  Sport
  Auto
  Pořady
  TV program
  Přihlášení
  ŽIVĚ
  MENU
  Obchody a vybrané služby se otevřou 3. května, schválila vláda. Má to ale podmínku
  CNN Prima News Zprávy Domácí
  Česko bez ruských zbraní? Děla i rakety budou o miliardy dražší
  Téma: Domácí Ondřej Stratilík před 6 hodinami
  Vojsko má problém, děla i rakety budou o miliardy dražší.
  Zdroj: Profimedia.cz
  Celkem 16 miliard korun, které má ministerstvo obrany připraveno na 52 nových houfnic a čtyři protiletadlové baterie, nestačí. Zbrojaři chtějí po Česku mnohem více peněz.

  Reklama

  Podle zjištění CNN Prima NEWS by 52 francouzských houfnic Nexter na podvozku Tatra mělo vyjít na 8,1 miliardy korun. Taková je aktuální nabídka francouzské strany.

  K tématu
  Ruské stíhací bombardéry5 fotografií
  Ruské bombardéry jsou připraveny poblíž hranice s Ukrajinou, ukázaly snímky
  před 6 hodinami
  Ministerstvo obrany přitom francouzská děla Caesar vybrala bez soutěže proto, že původně nabídnutá cena – tedy šest miliard – prý byla mezi porovnávanými zbraněmi nejnižší.

  A situace se komplikuje i v kontraktu na protiletadlové raketové systémy Spyder. Obrana, opět bez soutěže, vybrala izraelskou technologii, ale plánovala za ni dát 10 miliard korun. Čerstvá nabídka však činí zhruba 15 miliard, jak zjistila redakce CNN Prima NEWS.Skrýt celý příspěvek

  • Clanek
   19:33 22.04.2021

   Kristovanoho to editovani odeslanych prispevku by se vazne hodilo.

   Kristovanoho to editovani odeslanych prispevku by se vazne hodilo.

  • Clanek
   19:36 22.04.2021

   Kazdopadne pokud by se tyhle informace potvrdili tak je to solidni prodrazeni. Dela o tretinu (kolik ze to mela stat ta "predrazena zuzana"?) a PVO rovnou o polovinu?!

   Kazdopadne pokud by se tyhle informace potvrdili tak je to solidni prodrazeni. Dela o tretinu (kolik ze to mela stat ta "predrazena zuzana"?) a PVO rovnou o polovinu?!

  • Scotty
   20:58 22.04.2021

   Uvidíme o kolik celkovou cenu zlevní vyšktrnutí těch položek a služeb které MO nepožaduje.

   Uvidíme o kolik celkovou cenu zlevní vyšktrnutí těch položek a služeb které MO nepožaduje.

  • Jura99
   08:25 23.04.2021

   je to zajímavý vývoj, jakoby ceny zbraní rostly spolu s cenami nemovitostí. U děl to je zřejmě voda na mlýn nějakému domácímu řešení, ať už Dana M2 nebo DITA nebo od sousedů Z2. U ...Zobrazit celý příspěvek

   je to zajímavý vývoj, jakoby ceny zbraní rostly spolu s cenami nemovitostí. U děl to je zřejmě voda na mlýn nějakému domácímu řešení, ať už Dana M2 nebo DITA nebo od sousedů Z2. U Spyderu těžko říct, kdo jiný, izraelci jsou top a třeba Patriot je ještě dražší.Skrýt celý příspěvek

  • mikojan29
   21:42 23.04.2021

   Zaujímavé informácie, "kde udělali soudruzi z MO ČR chybu?"

   Zaujímavé informácie, "kde udělali soudruzi z MO ČR chybu?"

 • Rase
  18:17 29.12.2020

  Ještě letos plánuje francouzská armáda pořídit 32 kolových samohybných houfnic Caesar na podvozku Tatra T-815 8x8. Najednou ten nákup Caesarů pro AČR nevypadá až tak marně, že ...Zobrazit celý příspěvek

  Ještě letos plánuje francouzská armáda pořídit 32 kolových samohybných houfnic Caesar na podvozku Tatra T-815 8x8. Najednou ten nákup Caesarů pro AČR nevypadá až tak marně, že :-)

  https://www.armyrecognition.co... Skrýt celý příspěvek

  • Clanek
   19:20 29.12.2020

   Me spis zajima jaky system nabijeni bude mit, neb kdyz koukam na posledni promo videa nextru tak tam smele mluvi jako o "plne automatickem nabijeni" o te konfiguraci co zname z ...Zobrazit celý příspěvek

   Me spis zajima jaky system nabijeni bude mit, neb kdyz koukam na posledni promo videa nextru tak tam smele mluvi jako o "plne automatickem nabijeni" o te konfiguraci co zname z videii z Danska, tedy manualni ladovani jak granatu tak prachovych naplni, resp. v nejlepsi vire poloautomat s ramenem bez manualni prace se ale neobejdouci.
   O tom co (ne)kupuje ACR je dle me tedy taky vicemene rozhodnuto a bude to ta Danska verze.Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    19:26 29.12.2020

    Proč by to měla být zrovna dánská verze?

    Proč by to měla být zrovna dánská verze?

   • Klimesov
    09:03 30.12.2020

    No ono žádná houfnice se bez manuální práce neobejde. Ona ta munice do těch zásobníků nenaprší. Také jí tam někdo musí vložit ručně. Pak už jen záleží na tom co je pro armádu ...Zobrazit celý příspěvek

    No ono žádná houfnice se bez manuální práce neobejde. Ona ta munice do těch zásobníků nenaprší. Také jí tam někdo musí vložit ručně.
    Pak už jen záleží na tom co je pro armádu výhodnější nebo spíše přijatelnější. Toto je ovlivněno samotným nasazením a palebným úkonem a jeho délkou trvání.
    Stále více to ale vypadá, že nejvhodnějším způsobem nabíjení houfnic je spíše poloautomat, popřípadě automat kombinovaný s poloautomatem (Ruské houfnice MSTA-S třeba takovou kombinaci mají a prakticky i Německé PZ-2000) nebo doplnit houfnici co má nabíjecí automat další technikou viz. K-9.Skrýt celý příspěvek

  • mikojan29
   19:37 29.12.2020

   O podvozkoch Tatra T815 8x8 sa v tej správe nepíše, alebo som niečo prehliadol? Máš nejaké doplňujúce info?

   O podvozkoch Tatra T815 8x8 sa v tej správe nepíše, alebo som niečo prehliadol? Máš nejaké doplňujúce info?

   • Rase
    19:45 29.12.2020

    https://www.defence24.pl/franc... krom toho se Caesar 8x8 ani na jiném podvozku než Tatra T-815 nedělá (byť by to technicky problém nebyl). ...Zobrazit celý příspěvek

    https://www.defence24.pl/franc...
    krom toho se Caesar 8x8 ani na jiném podvozku než Tatra T-815 nedělá (byť by to technicky problém nebyl). Ještě můžu dodat, že oněch 32 Caesarů nahradí do roku 2030 poslední kusy pásových houfnic AMX-30 AuF1Skrýt celý příspěvek

    • mikojan29
     10:37 30.12.2020

     Ok.

     Ok.

 • dansykora
  09:59 03.09.2020

  Z úzkého pohledu bývalého dělostřelce ZVS preferuji z hlediska zranitelnosti obsluhy pouze věžové provedení a pásový podvozek.

  Z úzkého pohledu bývalého dělostřelce ZVS preferuji z hlediska zranitelnosti obsluhy pouze věžové provedení a pásový podvozek.

 • Nesher
  09:12 28.08.2020

  MF registrovalo nákup houfnic Caesar za 5,95 mld. Kč. MO potvrdilo, že zatím proběhla 4 jednání s ...Zobrazit celý příspěvek

  MF registrovalo nákup houfnic Caesar za 5,95 mld. Kč. MO potvrdilo, že zatím proběhla 4 jednání s Nexterem.
  https://www.euro.cz/byznys/sch... Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   10:10 28.08.2020

   Zvláštní, že se do toho "plete" ministrině financí, pokud peníze půjdou z rozpočtu MO a nepřijde nějaký dodatečný peníz do rozpočtu navíc. Ale pan novinář Ondřej Stratilík na euru ...Zobrazit celý příspěvek

   Zvláštní, že se do toho "plete" ministrině financí, pokud peníze půjdou z rozpočtu MO a nepřijde nějaký dodatečný peníz do rozpočtu navíc. Ale pan novinář Ondřej Stratilík na euru dost často komentuje vojenská témata stylem brouka pytlíka, tak kdoví.Skrýt celý příspěvek

   • Nesher
    10:19 28.08.2020

    Jde o takzvanou registraci, MF tím (dle zákona) potvrzuje, že jde o v rámci státního rozpočtu o schválený projekt na nějž byly/budou vyčleněny příslušné zdroje. A tím nápadem že ...Zobrazit celý příspěvek

    Jde o takzvanou registraci, MF tím (dle zákona) potvrzuje, že jde o v rámci státního rozpočtu o schválený projekt na nějž byly/budou vyčleněny příslušné zdroje. A tím nápadem že strany MF jako strážce kasy nejsou námitky. Dělá se to tak u každé větší akvizice, zvlášť když je plnění rozloženo do více let. Je na to zákon.Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     10:35 28.08.2020

     ok, dík, to jsem nevěděl.

     ok, dík, to jsem nevěděl.

 • Lukas
  20:37 25.08.2020

  A Estonia kupuje dodatkowo baterie (6sztuk) używanych haubic K9 - za 20 mln Euro...
  I będzie mieć 18.

  A Estonia kupuje dodatkowo baterie (6sztuk) używanych haubic K9 - za 20 mln Euro...
  I będzie mieć 18.

 • Sgt Murphy
  15:14 25.08.2020

  ARES v rýchlosti rozpíšem "magoriny" čo si tu popísal. "Podle této logiky by asi tanky po pár vystřelených ranách musely ihned zmizet z bojiště, abychom o ně nepřišli" ...Zobrazit celý příspěvek

  ARES v rýchlosti rozpíšem "magoriny" čo si tu popísal.

  "Podle této logiky by asi tanky po pár vystřelených ranách musely ihned zmizet z bojiště, abychom o ně nepřišli" ...

  Tanky využívajú manévrovacie schopnosti, terén a pred pripravené postavenia v tzv. "hull down" pozícii, aby sa vyhli priamej nepriateľskej paľbe. Tak isto aj delostrelectvo využíva terén, pred pripravené postavenia aj "manéver" k tomu, aby sa vyhlo nepriamej nepriateľskej odvetnej paľbe resp. znížilo ničivý účinok takej paľby.

  "Na jeden ha plochy se musí vypálit alespoň 20 až 30 ran, aby se vyřadilo do 30 % děl baterie."

  Opäť volovina, húfnice CAESAR budú pancierované podľa STANAG 4569 do úrovne 3, teda výbuch delostreleckého granátu 155 mm na vzdialenosť 60 metrov, pričom aj na takúto vzdialenosť budú vozidlá značne poškodené (kanón, automat, schránky munície, kolesá) a neschopné ďalšej bojovej činnosti, takže tých delostreleckých rán bude potreba na vyradenie jednej batérie omnoho menej, aj vďaka použitiu presne navádzanej munície.

  "I tak na vyřazení baterie by bylo potřeba aspoň dvou raket. Ovšem jejich hlavní předurčení je ničení postavení protivzdušné obrany (PVO) nepřítele."

  Ďalšia volovina, Rusi na Ukrajine účinne ničili raketometmi GRAD a Tornado úplne na všetko, pri obci Zelenopillya takto "vyparili" z povrchu zemského celé dva ukrajinské prápory...

  "Co se týče přesunu po bateriích, to možné je, ale na úkor mohutnosti palebné podpory."

  ... Avšak aspoň o ne neprídeš odvetnou delostreleckou paľbou...

  "Přesně naváděná munice se dá použít jen na stacionární cíle, jejichž poloha je určena s přesností CEP do 5 m."

  Bohužiaľ, aj schopnosti presne navádzanej munície idú skokovo dopredu... https://www.defensenews.com/la...

  Mimo to ruský Krasnopol dokáže zasahovať pohyblivé ciele tiež, takže to o presne navádzanej munícii a stacionárnych cieľoch je len tvoj výmysel, na zničenie alebo poškodenie a vyradenie z boja väčšiny obrnených vozidiel (aj tankov) vďaka účinku 155 mm granátu nieje vôbec potreba priamy zásah...

  Neviem čo sa to u vás na UO vyučuje, ale ako vidím, tak sú to celkom pekné nezmysly.Skrýt celý příspěvek

  • Al Capone
   09:30 26.08.2020

   Četl jste to vůbec? Tak například kapitola 3.5 Manévr dělostřeleckými jednotkami spočívá v jejich přemisťování v průběhu boje s cílem výhodného rozmístění pro splnění ...Zobrazit celý příspěvek

   Četl jste to vůbec?
   Tak například kapitola 3.5
   Manévr dělostřeleckými jednotkami spočívá v jejich přemisťování v průběhu boje s cílem výhodného rozmístění pro splnění palebných úkolů při respektováním podmínek pro zachování vlastní bojeschopnosti. Manévr přemístěním se uskutečňuje mezi prostory palebných postavení a prostory soustředění= přemístění a rovněž uvnitř prostorů palebných postavení= manévr.

   Je to to samé co jste napsal výše. Tudíž jestli se na UO vyučují nesmysly pak ty samé nesmysly tady opakujete.Skrýt celý příspěvek

 • Al Capone
  12:06 21.08.2020

  Něco k taktice dělostřelectva jak se vyučuje na UO
  https://moodle.unob.cz/course/...

  Něco k taktice dělostřelectva jak se vyučuje na UO
  https://moodle.unob.cz/course/...

  • ARES
   12:43 21.08.2020

   Taktika dělostřelectva

   https://docplayer.cz/42977684-...

   Taktika dělostřelectva

   https://docplayer.cz/42977684-...

   • Sgt Murphy
    21:33 24.08.2020

    TAKTIKA DĚLOSTŘELECTVA ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Základy použití dělostřelectva v boji 3.1 ZÁKLADNÍ ...Zobrazit celý příspěvek

    TAKTIKA DĚLOSTŘELECTVA
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------

    Základy použití dělostřelectva v boji

    3.1 ZÁKLADNÍ POJMOVÝ APARÁT DĚLOSTŘELECTVA A PALEBNÉ PODPORY

    Protibaterijní činnost – boj s dělostřelectvem protivníka spočívá ve vyřazování
    palebných prostředků a prvků systému řízení a zabezpečení dělostřelectva nepřítele
    palbami, vedenými do prostorů zaujatých nebo zaujímaných jeho dělostřelectvem.
    Může být proaktivní nebo reaktivní.


    6.2 BOJOVÁ SESTAVA

    Palebné postavení se zaujímá bezprostředně před provedením palby. Po provedení
    paleb se palebné stanoviště co nejrychleji opouští a děla se přesunují do
    vyčkávacího postavení nebo dalšího palebného postavení.Skrýt celý příspěvek

    • Sgt Murphy
     22:16 24.08.2020

     Tiež odporúčam napríklad prečítať...

     https://rusi.org/sites/default...

     Tiež odporúčam napríklad prečítať...

     https://rusi.org/sites/default...

     • Sgt Murphy
      22:49 24.08.2020

      "Russian howitzers tend to operate as complete batteries of six guns, delivering a fire mission against a grid square before manoeuvring. With a battery of six guns firing ...Zobrazit celý příspěvek

      "Russian howitzers tend to operate as complete batteries of six guns, delivering a fire mission against a grid square before manoeuvring. With a battery of six guns firing approximately six rounds per minute, this would see Russian guns in place for four minutes while firing, before manoeuvring. In order to strike Russian guns, therefore, NATO fires must either be able to deliver counter-battery fires within four minutes, or else have high confidence of hitting a dynamic target, moving at up to 40kph."

      ARES s tvojou nevedomosťou a ignoranciou by AČR v priamom stretnutí s Ruskou armádou dopadla asi podobne... https://www.youtube.com/watch?... Skrýt celý příspěvek

 • stirling
  11:52 21.08.2020

  Mě ten výběr přijde fajn, ale také bych byl rád více za slovenské řešení, právě kvůli vzájemnému obchodu. Pořád mě nejde do halvy proč se prostě nedomluvili neřekli hele snižte ...Zobrazit celý příspěvek

  Mě ten výběr přijde fajn, ale také bych byl rád více za slovenské řešení, právě kvůli vzájemnému obchodu. Pořád mě nejde do halvy proč se prostě nedomluvili neřekli hele snižte trošku cenu nebo, že csg upraví velikost zásobníků na evě a bude to prezentovat jako československé řešení pro AČR...
  Každopádně už je hotovo a casear s automatem opravdu není špatné řešení. Podle mě klidně se může stát, že časem automat nechají právě CSG dodělat i pro náplně a ty to pojedou jako tituse.
  Už jsem to jednou sem dával, ale tady vypadá automat v provozu https://pbs.twimg.com/media/Ea... i když nechápu, proč to tam maj vše otevřené a sundanou lávku.Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   10:03 23.08.2020

   stirling Takový automat dokážou dnes navrhnout středoškoláci, podobně jako manipulační linku s materiálem do průmyslu. Tomu co je na fotografii bych automat neříkal, stále se musí ...Zobrazit celý příspěvek

   stirling
   Takový automat dokážou dnes navrhnout středoškoláci, podobně jako manipulační linku s materiálem do průmyslu.
   Tomu co je na fotografii bych automat neříkal, stále se musí ručně přenášet náplně. Což je také lehce zvládnutelné pro automatické podávání.Skrýt celý příspěvek

   • Klimesov
    09:20 24.08.2020

    Takže taková PZ-2000 taky nemá nabíjecí automat, protože hnací slož se láduje ručně?
    čas: 2:40 cca
    https://www.youtube.com/watch?...

    Takže taková PZ-2000 taky nemá nabíjecí automat, protože hnací slož se láduje ručně?
    čas: 2:40 cca
    https://www.youtube.com/watch?...

    • flanker.jirka
     23:40 24.08.2020

     Pokud to budeme brát doslovně, tak ano, není to úplný automat, který si podá vše.

     Pokud to budeme brát doslovně, tak ano, není to úplný automat, který si podá vše.

 • Nesher
  10:22 21.08.2020

  Několikrát tu padly dotazy na SŘP. Tak jsem se trochu poptal jak to vypadá s výběrem SŘP. A dozvěděl jsem se celkem zajímavé informace. Nicméně je to z druhé ruky, tak to prosím ...Zobrazit celý příspěvek

  Několikrát tu padly dotazy na SŘP. Tak jsem se trochu poptal jak to vypadá s výběrem SŘP. A dozvěděl jsem se celkem zajímavé informace. Nicméně je to z druhé ruky, tak to prosím berte s rezervou. Ale údajně jsme ve finální fázi výběru, což by nebylo nic překvapivého, co je zajímavější jsou finalisté. Protože ve srovnání s analýzou, kterou dělal před pár lety VTÚ, který srovnával polský systém Topaz, norský ODIN a americký AFTADS jsou ve finále výběru dva zcela odlišné systémy, kromě zřejmě preferovaného ODIN ještě dánský systém THOR, který je integrovaný na dánské Ceasary a německý systém ADLER III používaný na PzH 2000 BW.Skrýt celý příspěvek

  • satai
   11:16 21.08.2020

   ODIN vs THOR :-D

   ODIN vs THOR :-D

   • flanker.jirka
    10:05 23.08.2020

    snad to bude souboj mezi SŘP a ne mezi firmami, které s nim přichází

    snad to bude souboj mezi SŘP a ne mezi firmami, které s nim přichází

  • semtam
   14:05 21.08.2020
   • Nesher
    14:23 21.08.2020

    Nepoptal, ale díky za potvrzení. Sám jsem si nebyl jistý zda je to pravda, ostatně jsem na to upozornil. Teď to vypadá, že ano.

    Nepoptal, ale díky za potvrzení. Sám jsem si nebyl jistý zda je to pravda, ostatně jsem na to upozornil. Teď to vypadá, že ano.

    • Broxar007
     17:04 21.08.2020

     Zdravím,

     a je pravda, že kromě systému TOPAZ se ostatní nedají použít pro houfnice DANA, které tak musí být kompletně vyřazeny ? Příjde mi to škoda, kvůli munici a AZ. Díky

     Zdravím,

     a je pravda, že kromě systému TOPAZ se ostatní nedají použít pro houfnice DANA, které tak musí být kompletně vyřazeny ? Příjde mi to škoda, kvůli munici a AZ. Díky

     • Cenzor
      17:59 21.08.2020

      To je jen lobingový článek za TOPAZ, toho se teď vyrojí ze všech stran. Vždyť jde jen o prachy... Opravdu si myslíte, že když si třeba armáda pořídí novou munici, tak že její ...Zobrazit celý příspěvek

      To je jen lobingový článek za TOPAZ, toho se teď vyrojí ze všech stran. Vždyť jde jen o prachy...

      Opravdu si myslíte, že když si třeba armáda pořídí novou munici, tak že její model nejde do SŘP zadat...Skrýt celý příspěvek

     • Nesher
      18:05 21.08.2020

      Nejsem odborník na SŘP, ale řekl bych, že problém je trochu jinde, respektive je širší. SŘP neřídí palbu samotného děla, to dělá software, který je v něm integrovaný a dodává ho ...Zobrazit celý příspěvek

      Nejsem odborník na SŘP, ale řekl bych, že problém je trochu jinde, respektive je širší. SŘP neřídí palbu samotného děla, to dělá software, který je v něm integrovaný a dodává ho spolu s dělem výrobce, v našem případě Nexter. SŘP o kterých je tu řeč jsou (velmi zjednodušeně, klidně ať mě někdo opraví, doplní) jsou něco jako integrátory různých informací od průzkumu, velení, meteorologů...., určují cíl a jeho vzdálenost, druh munice, která se má použít. Jde tedy o SŘP dělostřelectva a nikoliv děla. Tyto informace pak odesílají dělu jehož software na základě obdržených informací vypočítá příslušné úhly střelby a nastaví je, velikost hnací náplně, obsluha "jen" nabije a pálí.
      A teď k té Daně, tam jsou problémy dva, jeden obecně s municí, Dana používá jinou munici, nejde ani tak o ráži, jako o to, že používá nedělenou munici se kterou si západní SŘP neporadí (nevěděl by co vybrat) a poslat dělu. Což by bylo je řešitelné, spektrum munice, kterou pro DANA máme je celkem omezené, takže by se to dalo do SŘP doprogramovat.
      Druhý problém je, že by to nebylo jak a čemu poslat. DANA žádný software schopný přijímat data ze SŘP a na základě těchto dat spočítat správný úhel střelby a následně ho nastavit, nemá. Ty polské totiž prošly modernizací.Skrýt celý příspěvek

     • Márten
      19:39 24.08.2020

      Nejsem dělostřelec, ale předpokládám, že posádky Dan i bez SŘP nestřílely někam nazdařbůh, ale mířili na cíl. Pokud by v Daně byl terminál přijímající ůdaje o poloze cíle od SŘP, ...Zobrazit celý příspěvek

      Nejsem dělostřelec, ale předpokládám, že posádky Dan i bez SŘP nestřílely někam nazdařbůh, ale mířili na cíl. Pokud by v Daně byl terminál přijímající ůdaje o poloze cíle od SŘP, tak by pro ní přeci neměl být problém na cíl zamířit a vystřelit...Skrýt celý příspěvek

     • Nesher
      22:28 24.08.2020

      Marten Pokud by SŘP dělostřelectva dokázal s nedělenou municí ráže 152 mm pracovat a DANA prošla nějakou GO v jejímž rámci by se dosadil terminál, který by zaslané informace ...Zobrazit celý příspěvek

      Marten
      Pokud by SŘP dělostřelectva dokázal s nedělenou municí ráže 152 mm pracovat a DANA prošla nějakou GO v jejímž rámci by se dosadil terminál, který by zaslané informace zpracoval a zobrazil obsluze, tak samozřejmě ano. Jen by to bylo na půl cesty, obsluha by pak musela dělo dle zaslaných informací nastavit, u moderních děl se to děje automaticky, byť samozřejmě to mlže dělat obsluha.
      Otázka kolik by to stálo, nejde jenom o terminál samotný, ale o SŘP, buď by se musel koupit Topaz, který AČR evidentně nechce, nebo by se musel vybraný systém doprogramovat, otázka kolik by to stálo. Dále je tu otázka děl samotných, většina je ve špatném stavu, musely by se opravit/vyměnit podvozky, pravděpodobně nabíjecí automat..... A to nemluvím o hlavních, min. část by se musela také asi vyměnit.
      A co pak s tím? Vzhledem k tomu, že AĆR včetně AZ u dělostřelců dokáže horko těžko obsadit lidmi plánovaných 52 kusů Caesarů, tak by stejně skončily někde v mobilizačních zálohách, kde by na ně akorát sedal prach a žrala je koroze.Skrýt celý příspěvek

 • baraka1974
  20:37 20.08.2020

  Scotty ja nerozporuje kolko zemi nakupilo a nasadilo caesary. Ale kto a kde? Dani v afghanistane? z chranenej zakladne na xy na talibov? Saudi na hutiov v jemene a francuzi v mali ...Zobrazit celý příspěvek

  Scotty ja nerozporuje kolko zemi nakupilo a nasadilo caesary. Ale kto a kde? Dani v afghanistane? z chranenej zakladne na xy na talibov? Saudi na hutiov v jemene a francuzi v mali na boko haram.
  Tu ja riesim boje ako na vychodnej ur alebo nedajboh v konflikte nato vs. Ru a podobne.
  V prvom rade mame armadu na obranu vlastnej krajiny az potom na jazdy po iraku a podobne. Tak to chapem ja. A v pl a hu a aj u nas napr to tiez...Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   21:19 20.08.2020

   Stačí přečíst článek zejména odstavec s nadpisem velké reálné zkušenosti. V Polsku budou Dany nahrazovat houfnicí které je velice podobná ...Zobrazit celý příspěvek

   Stačí přečíst článek zejména odstavec s nadpisem velké reálné zkušenosti. V Polsku budou Dany nahrazovat houfnicí které je velice podobná Caesaru.
   https://i.ytimg.com/vi/ESJTxEu... Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    22:16 20.08.2020

    Trochu zapominate, že Polsko bude mít i jiné nové houfnice, na pásech s věží, my ne.

    Trochu zapominate, že Polsko bude mít i jiné nové houfnice, na pásech s věží, my ne.

    • Nesher
     22:25 20.08.2020

     Na které nemáme peníze. Takže buď tohle, nebo Dana M1. Myslím, že to není zrovna velké dilema.

     Na které nemáme peníze. Takže buď tohle, nebo Dana M1. Myslím, že to není zrovna velké dilema.

     • flanker.jirka
      12:05 21.08.2020

      Peněz se válí všude dost. Záleží kdo si co vylobbuje pro vlastní hromádku.

      Peněz se válí všude dost. Záleží kdo si co vylobbuje pro vlastní hromádku.

     • Nesher
      12:13 21.08.2020

      Flanker
      Jo jasně, celé hromady. Jen to MO nikdo neřekl. Navíc zapomínáš, že AČR od počátku chtělo houfnicí na Tatře.

      Flanker
      Jo jasně, celé hromady. Jen to MO nikdo neřekl. Navíc zapomínáš, že AČR od počátku chtělo houfnicí na Tatře.

     • flanker.jirka
      21:57 21.08.2020

      Nesher
      I to může naznačit něco o mozkovém trustu na GŠ. Vybírat dělo podle toho, zda to bude na Tatře. Ještě, že Gripen má svůj vlastní podvozek :-)

      Nesher
      I to může naznačit něco o mozkovém trustu na GŠ. Vybírat dělo podle toho, zda to bude na Tatře. Ještě, že Gripen má svůj vlastní podvozek :-)

     • Nesher
      22:30 21.08.2020

      Flanker No a vidíš, přesto je takových systémů víc než dost. Z těch co přicházeli v úvahu, tj. kolové, sériově vyráběné, západní systémy nebyl na Tatře akorát Archer, který asi ...Zobrazit celý příspěvek

      Flanker
      No a vidíš, přesto je takových systémů víc než dost. Z těch co přicházeli v úvahu, tj. kolové, sériově vyráběné, západní systémy nebyl na Tatře akorát Archer, který asi nebyl průchozí i politicky . Jinak Caesar, Zuzana, Atmos a ještě k tomu celkem exotický Kondor a Eva v prototypu. Tedy bych neřekl, že požadavek na český podvozek vy výběr jakkoliv limitoval. Tedy paradoxně větší výběr než třeba u pásových houfnic, tam by reálně mohl připadat v úvahu jenom PzH 2000, K9 a s jistým otazníkem Krab.
      Takže bych řekl, že to s gen. štábem není tak zlé.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      10:13 23.08.2020

      Nesher trochu nechápu "politickou neprůchodnost" Archeru ze Švédska. Samotní švédové tvrdili, že na tatru dát lze. (od nich už nějaké zkušenosti máme, Gripen, RBS 70, Carl Gustav a ...Zobrazit celý příspěvek

      Nesher
      trochu nechápu "politickou neprůchodnost" Archeru ze Švédska. Samotní švédové tvrdili, že na tatru dát lze. (od nich už nějaké zkušenosti máme, Gripen, RBS 70, Carl Gustav a dělostřelcké radary Arthur)
      Pokud bylo zadáno, že to musí být na kolech, tak výběr tatry je pochopitelný, maximálně že by se vyskytnul nějaký dobrodruh, který by to postavil na Pandur.

      Osobně by se mi líbilo mít u těžké brigády houfnice také na pásech. V souvislosti s výběrem BVP a neustálé masáži o Ascodu je zajímavý i AGM Donar na podvozku Ascodu. (na tento podvozek lze dát i MLRS)
      https://www.kmweg.com/systems-... Skrýt celý příspěvek

     • Nesher
      10:36 23.08.2020

      Flanker Mám tím na mysli několikrát, ústy nejvyšších představitelů státu, vyjádřené rozčarování z nulového nákupu našich systémů Švédskem. Systém na pásech by byl fajn, ale ...Zobrazit celý příspěvek

      Flanker
      Mám tím na mysli několikrát, ústy nejvyšších představitelů státu, vyjádřené rozčarování z nulového nákupu našich systémů Švédskem.
      Systém na pásech by byl fajn, ale musíme být realističtí, mít pro dvě brigády dva rozdílné systémy si prostě nemůžeme dovolit. Ceasar je slušný kompromis navíc se slusným potcionálem pro Tatru, jestli je pravda, že Francoizi chtějí nahradit pásové houfnice Caesarem na Tatře, tak je to reference jak hrom.
      Jinak při výběru houfnic šla a podle mě zcela správně, AČR na jistotu, tedy reálně vybírala jen z reálně existujících a sériově vyráběných systémů. A to vyřadilo Eva, jen prototyp a navíc s malou kapacitou zásobníku, Archer, který je na Tatře jenom v modelu a AGM což je také jen prototyp s nejasnou budoucností.Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      09:09 24.08.2020

      flanke.jirka Mně osobně by se také líbilo aby 7. brigáda měla nějaké to hejbadlo na pásech a CAESARY by postupem času nahradili tažné houfnice, nebo spíše větší část tažných ...Zobrazit celý příspěvek

      flanke.jirka
      Mně osobně by se také líbilo aby 7. brigáda měla nějaké to hejbadlo na pásech a CAESARY by postupem času nahradili tažné houfnice, nebo spíše větší část tažných houfnic.
      Ale to si ještě budeme muset prostě počkat. Protože houfnice na pásech se můžou začít vybírat až po tom co budeme mít nové BVP a tanky aby se vybíralo něco na stejném nebo podobném podvozku. Vybírat pásové houfnice pro potřeby 7. brigády před BVP a tanky, tak to by značil že má GŠ v hlavě trus. Zbytečně by tím totiž mohli zatížit logistický systém, kdyby kupříkladu vybrali PZ-2000 a pak ASCOD-2 a jako tank K-2. To by byl slušný technologický guláš v 7. brigádě.
      A pro potřeby 13. pluku jsou CAESARY ideální kompromis za rozumnou cenu.
      Takže on ten GŠ asi nakonec ví co dělá, jen laická veřejnost to tak nějak není schopna pochopit, protože je více méně ovlivněna romantickým nahlížením na armádu. :-)Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      00:10 25.08.2020

      Nesher A co by jste chtěl do švédska prodávat? Co máme tak dobrého, že by to stálo za jejich zájem? Saab má simulační centrum ve Slavkově u Brna, tak asi využívá SW firmu z ČR. Je ...Zobrazit celý příspěvek

      Nesher
      A co by jste chtěl do švédska prodávat? Co máme tak dobrého, že by to stálo za jejich zájem? Saab má simulační centrum ve Slavkově u Brna, tak asi využívá SW firmu z ČR. Je to země, která má své vlastní vozidla, nadzvukové letadla, vývoj v oblasti EW, umí postavit i AWACS s AESA radary, umí kanony, munici, RPG, protiletadlové střely, systémy C2 a C4ISR, BVP, pásové BVS. Těm opravdu nemáme moc co nabídnout. Možná tak v civilním sektoru.

      AGM a Archer se mi líbí z technického hlediska, při situaci působení na základnách, jako v Afghanistánu, nebo v případech rychle vyvíjející situace, budou muset rychle reagovat i v odměru a tam má Caesar velkou slabinu. Caesary se budou muset pootáčet, tak že musí popojet a znovu zaujmout nové postavení, pro natočení se do potřebného směru, aby jste dostal do požadovaného směru více hlavní. Caesar má odměr palby pouze +- 30° Archer má +- 85° to už je slušný rozdíl pro velmi podobnou koncepci. Pro pokrytí azimutu 180° tak potřebujete minimálně 3 Caesary, nebo dva Archery, pro krytí 360° (například na obranu základny) tak musíte mít k dispozici minimálně 6 houfnic Caesar, pokud nebudete vědět v jakém směru útok bude veden, aby alespoň jednou hlavní mohli ihned pálit na cíl. Archery na to stačí tři.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      00:17 25.08.2020

      Nesher Dva systémy, ale stejné ráže a se stejnou municí nejsou neschůdné, pokud by to byl AGM a BVP Ascod, tak i podvozky obou houfnic by měly podobnou logistiku (Tatra a Ascod) ...Zobrazit celý příspěvek

      Nesher
      Dva systémy, ale stejné ráže a se stejnou municí nejsou neschůdné, pokud by to byl AGM a BVP Ascod, tak i podvozky obou houfnic by měly podobnou logistiku (Tatra a Ascod) SŘP by také mohl být stejný, tam moc rozdílných věcí není, náhradní díly na zbraň z houfnice PZH 2000 tady v okolí také budou, Maďarsko a Německo.
      ...pořád lepší než například udržování Mi 8S, Mi 17, Mi 171, W3A Sokol, AH1 a UH1 vše dohromady.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      00:22 25.08.2020

      Klimesov při dnešní koncepci bych asi zpět do tažených houfnic nešel, když víme, že je může tahač přímo nést na sobě a jou defacto samohybné, což je nepochybná výhoda. O trusu ...Zobrazit celý příspěvek

      Klimesov při dnešní koncepci bych asi zpět do tažených houfnic nešel, když víme, že je může tahač přímo nést na sobě a jou defacto samohybné, což je nepochybná výhoda.
      O trusu některých kusů na GŠ nepochybuji, jde jen o to, kterého politika ten trus je. Nejsem zastáncem toho, aby armáda měla na všechno extra útvary. Dělostřelectvo by mělo být přímo součástí brigád a ne někde bokem jako extra útvar. Pak by se to řešilo lépe.
      Zajímavá je cesta Finska, některé starší Leopardy 2A4 využili pouze jako podvozky pro ženijní vozidla a PVO kanony Marksman. ...podvozků prou houfnice v podobě T 72 ještě máme dost.Skrýt celý příspěvek

     • Nesher
      16:59 25.08.2020

      Flanker Já měl za to, že se bavíme reálně a ne o tom co se nám líbí, nejsme malí kluci v hračkářství. Ohledně Švédska, špatně položená otázka, business se dělá buď na politickém ...Zobrazit celý příspěvek

      Flanker
      Já měl za to, že se bavíme reálně a ne o tom co se nám líbí, nejsme malí kluci v hračkářství.
      Ohledně Švédska, špatně položená otázka, business se dělá buď na politickém základě (slabší si kupuje pozornost silnějších), nebo na principu win-win. Švédskou pozornost si nepotřebujeme kupovat, takže pokud nám chtějí Švédové ještě něco prodat, musí se zamyslet čím nám to vykompenzují (možnosti jsou, ruční zbraně, elektronický boj anebo třeba NG, k Red hawku budou potřebovat něco provozně levného na základní výcvik).
      Na AGM můžeš rovnou zapomenout, není to sériově vyráběné, myslím, že ani výrobce to už nijak zvlášť netlačí.
      Dva systémy jsou zcela neprůchodné, ukaž mi srovnatelnou armádu s AČR, která něco podobného má, drahé a z hlediska logistiky nesmyslné řešení.
      Takže Caesar není ideál, ale je to dobrý kompromis ve smyslu cena/zapojení ČR průmyslu/ověřený sériový systém/škála munice/politika.Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     22:34 20.08.2020

     Troch zapomínáte že Krab se nakupoval jako náhrada Gvozdiky, kterou naše armáda dávno vyřadila bez náhrady.

     Troch zapomínáte že Krab se nakupoval jako náhrada Gvozdiky, kterou naše armáda dávno vyřadila bez náhrady.

     • flanker.jirka
      12:09 21.08.2020

      Tak to je srovnání jako hrom, jako by jste neznal situaci u nás a v Polsku. U nás se škrtaly počty ve velkém a Gvozdiky jako starší a méně výkonný systém ráže 122 mm šel pryč, ...Zobrazit celý příspěvek

      Tak to je srovnání jako hrom, jako by jste neznal situaci u nás a v Polsku.
      U nás se škrtaly počty ve velkém a Gvozdiky jako starší a méně výkonný systém ráže 122 mm šel pryč, protože jsme měli výkonnější vlastní prostředek v podobě Dany.
      U nás budou Caesary plnit stejnou funkci jako Krab!Skrýt celý příspěvek

     • Nesher
      12:23 21.08.2020

      Flanker No právě, že situace u nás a v Polsku, 35 mil. ekonomika + 3 mil. co trvalé žijí venku a občas nějaké to euro pošlou domů, uzákoněná 2% HDP na obranu, papírově 4 divize v ...Zobrazit celý příspěvek

      Flanker
      No právě, že situace u nás a v Polsku, 35 mil. ekonomika + 3 mil. co trvalé žijí venku a občas nějaké to euro pošlou domů, uzákoněná 2% HDP na obranu, papírově 4 divize v 10,5 mil. byť cca o 20% výkonnější ekonomika ( v porovnání na hlavu), 2% HDP na obranu je sen military fandů a noční můra všech ostatních. Papírově dvě brigády. Takže v tomto ohledu je Caesar a ještě v relativně slušných počtech malý zázrak.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      13:23 21.08.2020

      flanker.jirka
      Tak proč Poláci, jako náhrady Dany, chtějí v podstatě stejný systém jako kupuje AČR?

      flanker.jirka
      Tak proč Poláci, jako náhrady Dany, chtějí v podstatě stejný systém jako kupuje AČR?

     • flanker.jirka
      21:59 21.08.2020

      Scotty
      Budou u těžké nebo lehké brigády?

      Scotty
      Budou u těžké nebo lehké brigády?

 • baraka1974
  19:49 20.08.2020

  Scotty ja som fakt Caesara nikde nevidel teda na videu realisticky strielat priamou strelbou dolava doprava a dozadu teda mimo priestor nad kabinou. Pozrem dostupne videa ale ak ...Zobrazit celý příspěvek

  Scotty ja som fakt Caesara nikde nevidel teda na videu realisticky strielat priamou strelbou dolava doprava a dozadu teda mimo priestor nad kabinou. Pozrem dostupne videa ale ak mate dajte link. Ja netvrdim ze sa nemylim.
  To myslite vazne v priestore kde su ZHN otvorit pretlakovanu pancierovanu kabinu osadky a pustit to do vnutra? Bol ste vobec ,,na vojne,, a viete o com hovorim?
  Ocista vnutra pancierovaneho pretlakovaneho bojoveho priestoru? Tou sprchou na druhej tatre? Ja som myslel ze toto skoncilo pri T54a. A naco potom zato tie peniaze? Alebo mi zas niekde uniklo ze Caesar nema chranenu kabinu pred ZHN?
  No pravda v Mali ostrelovat cernochov s rpg a kalachmi na 20 km to nepotrebuje...Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   20:19 20.08.2020

   To že nejsou fotky nic neznamená. Houfnice v praxi přímou palbu prakticky nevede. Ovšem pokud by jste se podíval na video které sem dával Cenzor tak zjistíte že zástupce Nexteru ...Zobrazit celý příspěvek

   To že nejsou fotky nic neznamená. Houfnice v praxi přímou palbu prakticky nevede. Ovšem pokud by jste se podíval na video které sem dával Cenzor tak zjistíte že zástupce Nexteru říká že Caesar je schopný přímé palby, dokonce je tam záběr na zaměřovací zařízení.
   Caesar používá mnoho armáda a postupy pro nasazení v zamořeném prostředí jistě existují. Také jistě existují postupy pro odmoření interiéru vozidel.
   Kolik střel v reálném nasazení vystřelily ty vaše Zuzany?Skrýt celý příspěvek

 • baraka1974
  18:55 20.08.2020

  Musim uznat ze cena Z2 bola asi prehnana... Ale o polovicu nizsia kadencia? A co potom hypoteticky Pesiaci potrebuju surne palebnu podporu a da sa dosiahnut len z priestoru kde ...Zobrazit celý příspěvek

  Musim uznat ze cena Z2 bola asi prehnana...
  Ale o polovicu nizsia kadencia?
  A co potom hypoteticky
  Pesiaci potrebuju surne palebnu podporu a da sa dosiahnut len z priestoru kde mozu alebo su nasadene ZHN alebo len chemia alobo bilologia. To potom chlapci z C vyskacu v ochrannych oblekoch a co potom? Naspat na korbe alebo v budke a kompletne odmorenie budky vnutra? To ide? A manipulacia s municiou v ochrannych oblekoch? Na vojne som stal len 10 min v tomto a stacilo.
  Alebo napr sa pri palebnej ulohe ocitne nahodou v okoli nepriatelsky tank bvp a pod. 150mm granat sice pancier tanku neprerazi ale aj tak ma devastacne ucinky na techniku...da sa branit.
  Z2 to da sice s problemamy pri stabilizacii a mozno netrafi na prvykrat ale C strila len cez budku.
  A prosim ozrejmite mi ci na slovensku skutocne vyrabame sasi napravy motor prevodovku vsetko Tatra na evu alebo zuzanu. Ja som doteraz myslel ze to berieme od vas.
  Lebo nahradne hlavne budete brat z francie a z sk by to bolo daleko. Len cez hranicu a som zvedavy ci je niekde aj cena na fr hlaven a Z2 hlaven a ako to vychadza. Ale si myslim mozno nespravne ze ked bude skutocne horko tak z fr nepride ziadna.
  Ale musim uznat ze to je to lacna kvalitna hufnica do mali a podobne expedicie jak je uvedene v clanku. Najme ze doteraz mate u vas zavedene dany. Delostrelci by si len presadli do noveho...
  Moje uvahy nie su myslene zle...len mam pocit ze u vas na nakupnom oddeleni su ludia co napr nerataju s konfliktom intennzivnej povahy v nasom stredoeu a zivoty vasich delostrelcoch su pre nich na druhom mieste.

  Pritom ked nie Z2 tak eva umoznuje palbu z budky z automatu a aj priamu strelbu.
  Ale asi nas vyrobca to fakt marketingovo u vas nezvladol.Skrýt celý příspěvek

  • Cenzor
   19:22 20.08.2020

   No nesmysly o kadenci Caesaru, lze dementovat např. videem s Dány: https://www.youtube.com/watch?... Kluci dali 6ran za 61s a to celkem s prstem v nose. I Caeser je ...Zobrazit celý příspěvek

   No nesmysly o kadenci Caesaru, lze dementovat např. videem s Dány:

   https://www.youtube.com/watch?...

   Kluci dali 6ran za 61s a to celkem s prstem v nose.

   I Caeser je schopen přímé palby:

   https://www.youtube.com/watch?... Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    22:15 20.08.2020

    Ten prst v nose jste měl možná vy, při sledování toho videa, obsluhu to zamestnalo dost, asi si hodně máknou, když měli dát celý palebný průměr.

    Ten prst v nose jste měl možná vy, při sledování toho videa, obsluhu to zamestnalo dost, asi si hodně máknou, když měli dát celý palebný průměr.

    • Nesher
     22:29 20.08.2020

     Což nic nemění na tom, že informace o nižší kadenci Caesaru ve srovnání se Z2 jsou jenom báchorky.

     Což nic nemění na tom, že informace o nižší kadenci Caesaru ve srovnání se Z2 jsou jenom báchorky.

     • flanker.jirka
      12:11 21.08.2020

      ano, Caesar je na tom srovnatelně, nebo snad tvrdím něco jiného?

      ano, Caesar je na tom srovnatelně, nebo snad tvrdím něco jiného?

  • Scotty
   19:24 20.08.2020

   /kompletne odmorenie budky vnutra? To ide?/ Proč by to jít nemělo? /Alebo napr sa pri palebnej ulohe ocitne nahodou v okoli nepriatelsky tank bvp a pod./ Poku se ocitne ...Zobrazit celý příspěvek

   /kompletne odmorenie budky vnutra? To ide?/
   Proč by to jít nemělo?

   /Alebo napr sa pri palebnej ulohe ocitne nahodou v okoli nepriatelsky tank bvp a pod./
   Poku se ocitne nepřátelský tank 20-30 km v hloubce sestavy tak někde nastal velký problém. Dá se očekávat že pokud proniknou nepřátelské jednotky obranou tak tam na ně houfnice nebudou čekat.

   /Z2 to da sice s problemamy pri stabilizacii a mozno netrafi na prvykrat ale C strila len cez budku./
   Ne.

   /A prosim ozrejmite mi ci na slovensku skutocne vyrabame sasi napravy motor prevodovku vsetko Tatra na evu alebo zuzanu. Ja som doteraz myslel ze to berieme od vas./
   Na Zuzanu si podvozek vyrábíte kompletně na Slovensku.

   /Pritom ked nie Z2 tak eva umoznuje palbu z budky z automatu a aj priamu strelbu./
   Caesar také zvládá přímou střelbu.Skrýt celý příspěvek

  • Nesher
   21:47 20.08.2020

   Ohledně těch ZHN, co se asi bude dít až EVA či Z2 vystřílí to co mají v zásobníku (v případě EVA pouhých 12 ran)? Pokud už došlo k nasazení ZHN, lze celkem očekávat, že zasažené ...Zobrazit celý příspěvek

   Ohledně těch ZHN, co se asi bude dít až EVA či Z2 vystřílí to co mají v zásobníku (v případě EVA pouhých 12 ran)? Pokud už došlo k nasazení ZHN, lze celkem očekávat, že zasažené území je celkem velké, tedy nestačí odjet pár set metrů, či jeden, dva kilometry a tam to v klidu nabít. Buď pojede bůhvíkam a bude na celkem dlouho vyřazena z boje, nebo to samé co v případě Ceasara nebo čehokoliv jiného, posádka hezky do atombordelu a pak nabíjet zásobník. No a až to situace dovolí, odmoření.Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   09:03 21.08.2020

   dvě poznámky, údaj o kadenci je v tomto článku zavádějící, Caesar má normální kadeci 6-8rpm, těch 6ran/min je shoot&scoot. Druhá poznámka k přímé palbě na tanky. Houfnice by se ...Zobrazit celý příspěvek

   dvě poznámky, údaj o kadenci je v tomto článku zavádějící, Caesar má normální kadeci 6-8rpm, těch 6ran/min je shoot&scoot. Druhá poznámka k přímé palbě na tanky. Houfnice by se neměla na blízko k tanku vůbec dostat, pokud se koupí chytrá protitanková munice, třeba BONUS, tak ta dokáže na 30km zničit až dva cíle (tanky) řízenou submunicí z horního úhlu. Tankový kanon má dostřel tak 10km a jistota zásahu je na o dost kratší vzdálenost.Skrýt celý příspěvek

   • Jura99
    09:04 21.08.2020

    oprava: 6ran za 2 minuty je schoot&scoot

    oprava: 6ran za 2 minuty je schoot&scoot

  • Sergej7490
   10:17 21.08.2020

   Podvozok sa na Z1 vyrabal u Majskeho v Sipoxe (Tatra BnB) Na Z2 tam siel len do prototypu, seriove kusy maju Tatrovacky, poslednej generacie. Motor sa na SK nikdy nerobil.

   Podvozok sa na Z1 vyrabal u Majskeho v Sipoxe (Tatra BnB) Na Z2 tam siel len do prototypu, seriove kusy maju Tatrovacky, poslednej generacie. Motor sa na SK nikdy nerobil.

  • Nesher
   15:35 21.08.2020

   "bola asi prehananá"? No já nevím, ale pokud Maďaři kupují PzH 2000 za cca 165 mil. Kč/kus, tak chtít za Z2, což je při vším respektu přeci jen horší systém, na kolech a vyráběný v ...Zobrazit celý příspěvek

   "bola asi prehananá"? No já nevím, ale pokud Maďaři kupují PzH 2000 za cca 165 mil. Kč/kus, tak chtít za Z2, což je při vším respektu přeci jen horší systém, na kolech a vyráběný v zemi s výrazně levnější pracovní silou něco mezi 170 a 175 mil. Kč/kus není přehánění, ale nestoudnost.
   Potom mě logicky napadá kdo by se měl cítit "podvedený", zda SR protože AČR nekoupila slovenské houfnice, nebo ČR, že se jí Konštrukta (SR) pokusila tak drzým způsobem natáhnout.Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   10:25 23.08.2020

   baraka1974
   žádný strach, na řešení problémů s výskytem nebezpečných látek univtř vozu máme specialisty.
   https://www.youtube.com/watch?...

   baraka1974
   žádný strach, na řešení problémů s výskytem nebezpečných látek univtř vozu máme specialisty.
   https://www.youtube.com/watch?...

 • liberal shark
  13:17 20.08.2020

  CAEASAR je pro potřeby všeobecné palebné podpory plně vyhovující. Má dostatečný dostřel, rychlost palby, mobilitu, rozumné náklady, integrovanou moderní munici, SŘP a komunikaci. ...Zobrazit celý příspěvek

  CAEASAR je pro potřeby všeobecné palebné podpory plně vyhovující. Má dostatečný dostřel, rychlost palby, mobilitu, rozumné náklady, integrovanou moderní munici, SŘP a komunikaci. Bude jich celkem dost a mohou se relativně bezpečně, rychle a levně hemžit daleko od fronty.Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   22:18 20.08.2020

   Co je to daleko od fronty?

   Co je to daleko od fronty?

   • Scotty
    22:37 20.08.2020

    To záleží na použité munici a pochopitelně vzdáleností cíle.

    To záleží na použité munici a pochopitelně vzdáleností cíle.

    • flanker.jirka
     12:19 21.08.2020

     Ptám se z toho důvodu, protože dnes se hloubka kam může vést nepřítel efektivní průzkum a palbu hodně zvětšuje. A lehce se tak může vlastní jednotka stát cílem útoku zbraněmi ...Zobrazit celý příspěvek

     Ptám se z toho důvodu, protože dnes se hloubka kam může vést nepřítel efektivní průzkum a palbu hodně zvětšuje. A lehce se tak může vlastní jednotka stát cílem útoku zbraněmi většího dosahu než sama má.
     Už to tu kdysi načnul v článku pan Vašíček. Nelze spoléhat pouze na nějaký vlastní maximální dostřel.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      13:14 21.08.2020

      Jakékoli dělo může být zničeno odvetnou palbou protivníka. Liberal shark to patrně myslel tak že můžou působit mnohem dál než současné Dany.

      Jakékoli dělo může být zničeno odvetnou palbou protivníka. Liberal shark to patrně myslel tak že můžou působit mnohem dál než současné Dany.

     • flanker.jirka
      10:33 23.08.2020

      Scotty S ohledem co se tu na armádních novinách psalo o vzdálenosti vedení palby versus přesnost (tím i efektivní použití munice) to vidím tak, že spíše budou v podobné vzdálenosti ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      S ohledem co se tu na armádních novinách psalo o vzdálenosti vedení palby versus přesnost (tím i efektivní použití munice) to vidím tak, že spíše budou v podobné vzdálenosti jako Dany a v případě potřeby budou používat "chytřejší munici" na delší vzdálenosti do hloubky sestavy nepřítele.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      13:47 23.08.2020

      I přes jisté limity bude moct Caesar, díky delšímu kanónu a modernímu SŘP, působit z mnohem větší vzdálenosti. To je řekl bych nesporné.

      I přes jisté limity bude moct Caesar, díky delšímu kanónu a modernímu SŘP, působit z mnohem větší vzdálenosti. To je řekl bych nesporné.

 • ARES
  09:55 20.08.2020

  Už se těším na dialog vyznavače "2 minuty palby a dost". Velitel děl. uskupení palebné podpory: "Sorry, ty dvě minuty palby ti musí stačit. Fičíme do nového postavení, bude-li ...Zobrazit celý příspěvek

  Už se těším na dialog vyznavače "2 minuty palby a dost".

  Velitel děl. uskupení palebné podpory: "Sorry, ty dvě minuty palby ti musí stačit. Fičíme do nového postavení, bude-li to klapat, tak další palba až za 30 min".

  Velitel podporovaného uskupení:" Tu palbu za 30 minut si můžeš strčit do p....e, protože do už budem v p....i."Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   10:53 20.08.2020

   Tak pokud hrozí protibaterijní palba je lepší další přepad za půl hodiny než definitivně přijít o dělostřelectvo.

   Tak pokud hrozí protibaterijní palba je lepší další přepad za půl hodiny než definitivně přijít o dělostřelectvo.

   • flanker.jirka
    22:21 20.08.2020

    Vetsinou zjistíte, že jde o palbu na vaši pozici až když to vidí radar. To bude sotva čas na to zmizet že stanoviště, to jde lépe věžovým houfnici a pásovým. U houfnice typu ...Zobrazit celý příspěvek

    Vetsinou zjistíte, že jde o palbu na vaši pozici až když to vidí radar. To bude sotva čas na to zmizet že stanoviště, to jde lépe věžovým houfnici a pásovým. U houfnice typu Caesar to trvá už jen tím než zvedne opěruSkrýt celý příspěvek

    • Nesher
     22:32 20.08.2020

     Opěry má i Z2

     Opěry má i Z2

     • flanker.jirka
      12:42 21.08.2020

      Ano má, ale pro palbu +- 10° odměru od středu na rovné ploše je údajně nepotřebuje. (oproti Daně - 3 nohy má Zuzana pouze dvě nohy mezi nápravami. Časy mezi přípravou k první ráně ...Zobrazit celý příspěvek

      Ano má, ale pro palbu +- 10° odměru od středu na rovné ploše je údajně nepotřebuje. (oproti Daně - 3 nohy má Zuzana pouze dvě nohy mezi nápravami.
      Časy mezi přípravou k první ráně a odjezdem ze stanoviště jsou také lepší ve prospěch Zuzany.
      Caesar na často zmiňovaném videu s dánskou houfnici dává první ránu v 1:49.
      (například s automatizovaným Archerem je to neporovnatelné, včetně použitelného odměru zbraně)Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      13:19 21.08.2020

      Reálně je to 1:35 od zastavení. Ovšem je potřeba zhodnotit také to že video vzniklo při testech nebo výcviku obsluhy. Takže ti vojáci moc zkušení nebudou.

      Reálně je to 1:35 od zastavení. Ovšem je potřeba zhodnotit také to že video vzniklo při testech nebo výcviku obsluhy. Takže ti vojáci moc zkušení nebudou.

     • flanker.jirka
      10:39 23.08.2020

      Scotty rychlost zahájení palby bude stejně více závislá na schopnosti mít prostor pokrytý radiovou komunikací pro přenos povelů a dat. Bez toho tam budou pouze stát připravení k ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      rychlost zahájení palby bude stejně více závislá na schopnosti mít prostor pokrytý radiovou komunikací pro přenos povelů a dat. Bez toho tam budou pouze stát připravení k palbě než dostanou informace.Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     22:44 20.08.2020

     U protivníka disponujícího dělostřeleckými radary je lepší takovou možnost předpokládat vždy. U Caesaru trvá sklopení podpěry cca 20 sekund, zvednutí bude podobné. Navíc v té době ...Zobrazit celý příspěvek

     U protivníka disponujícího dělostřeleckými radary je lepší takovou možnost předpokládat vždy.
     U Caesaru trvá sklopení podpěry cca 20 sekund, zvednutí bude podobné. Navíc v té době může už posádka nastupovat do kabiny. Podpěry má i Zuzana.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      12:57 21.08.2020

      ano, posádka Zuzany ven nemusí, pokud nejsou na nestabilním podloží, kde by potřebovali nasunout na nohy velké placky, které jsou k vidění na bocích vozidla. Dnes už nejen pouze ...Zobrazit celý příspěvek

      ano, posádka Zuzany ven nemusí, pokud nejsou na nestabilním podloží, kde by potřebovali nasunout na nohy velké placky, které jsou k vidění na bocích vozidla.

      Dnes už nejen pouze radary, rusové provozují pasivní systém Penicilin. (nejspíše vícepoziční akustický systém)
      Bohužel, bude čím dál těžší schovávat před vzdušným průzkumem pomocí SAR/ISAR radarů a nové generace IR čidel svoje vlastní přesuny za frontou. Jejich rozlišovací schopnosti jsou dnes i okolo 10 cm, tak že rozliší signatury techniky podle typu a při větších markantech v rzodílech i verzí.Skrýt celý příspěvek

  • Torong
   11:57 20.08.2020

   "Velitel děl. uskupení palebné podpory: tak jo, já tu vydržím ještě půl hodin a pak si tu podporu sežeň kde chceš, protože nás mezi tím zničí." Já nejsem odborník na ...Zobrazit celý příspěvek

   "Velitel děl. uskupení palebné podpory: tak jo, já tu vydržím ještě půl hodin a pak si tu podporu sežeň kde chceš, protože nás mezi tím zničí."
   Já nejsem odborník na dělostřelectvo, ale řekl bych, že v době přesunu jedné baterie přbírá její úkoly jiná. V době C4ISTAR to je bez problémů možné.Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    10:43 23.08.2020

    Bude to přímo nevyhnutelné, vše statické bude rychle likvidováno. Je to vidět v případě Ukrajiny i Sýrie.

    Bude to přímo nevyhnutelné, vše statické bude rychle likvidováno. Je to vidět v případě Ukrajiny i Sýrie.

  • Jura99
   08:55 21.08.2020

   ARES: myslím, že takový rozhovor se mohl odehrávat ve Vietnamu. V 21. století bude mluvených dialogů ubývat a bude přibývat různých ikonek na displejích. Představuju si to tak, že ...Zobrazit celý příspěvek

   ARES: myslím, že takový rozhovor se mohl odehrávat ve Vietnamu. V 21. století bude mluvených dialogů ubývat a bude přibývat různých ikonek na displejích. Představuju si to tak, že kdesi ve vozidle centra řízení palebné podpory (taková vozidla se kupují na podvozku Titus) se na displeji objeví cíl, na který si dal někdo z bojiště požadavek a o vymazání cíle z displeje se může posatrat škála prostředků, kterými řízení palebné podpory disponuje a o kterých má opět na tom displeji přehled. Taková propracovanější počítačová strategická hra.Skrýt celý příspěvek

 • Trener
  07:15 20.08.2020

  Proč jsou v článku dvě fotky skh Eva, to mělo rozproudit diskuzi? Jako porovnání s Ceasarem?

  Proč jsou v článku dvě fotky skh Eva, to mělo rozproudit diskuzi? Jako porovnání s Ceasarem?

  • Jura99
   08:23 20.08.2020

   Eva je prostě fotogenická :-). Škoda, že v Konštruktě nedokázali udělat nabíjení zásobníku Evy za chodu, že by si Eva střílela a obsluha mohla zatím z druhé strany doplňovat ...Zobrazit celý příspěvek

   Eva je prostě fotogenická :-). Škoda, že v Konštruktě nedokázali udělat nabíjení zásobníku Evy za chodu, že by si Eva střílela a obsluha mohla zatím z druhé strany doplňovat zásobník. To je totiž docela hendikep, že když to vystřílí 20ran, tak je pauza na naplnění zásobníku, Caesar si střílí furt, třeba municí podávanou z korby jiného auta.Skrýt celý příspěvek

   • Jura99
    09:26 20.08.2020

    Vlastně pardon, kdyby 20 ran, EVA má pouze 12 ran v zásobníku. To bohužel není hendikep, ale přímo výrobní vada.

    Vlastně pardon, kdyby 20 ran, EVA má pouze 12 ran v zásobníku. To bohužel není hendikep, ale přímo výrobní vada.

 • dusan
  22:37 19.08.2020

  I India prichádza zo svojou "skladačkou" ...

  http://www.indiandefensenews.i...

  I India prichádza zo svojou "skladačkou" ...

  http://www.indiandefensenews.i...

 • flanker.jirka
  20:23 19.08.2020

  Dělo bylo vybráno, co takhle informace o možnostech SŘP a celkového systému včetně možností průzkumu a skutečné reakční časy na změnu situace? A také zda bude opravdu čím ...Zobrazit celý příspěvek

  Dělo bylo vybráno, co takhle informace o možnostech SŘP a celkového systému včetně možností průzkumu a skutečné reakční časy na změnu situace? A také zda bude opravdu čím střílet.

  ... ke konfiguraci samotného děla, jsme v 21. století a automatický systém nabíjení bych bral jako standard. Takové elektromechanické zařízení vám dokážou navrhnout středoškoláci. A rozhodně bude pro vozidlo levnější než platy a benefity vojáků, které bude potřebovat jinde.Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   20:32 19.08.2020

   Tak SŘP dělostřelectva ještě vybrán nebyl, tedy minimálně to ještě nikdo neoznámil. Stejně jako počty a druhy nakupované munice. Na to si budeme muset počkat až do uzavření ...Zobrazit celý příspěvek

   Tak SŘP dělostřelectva ještě vybrán nebyl, tedy minimálně to ještě nikdo neoznámil. Stejně jako počty a druhy nakupované munice. Na to si budeme muset počkat až do uzavření smlouvy.Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    23:11 19.08.2020

    No právě, bez SŘP a munice je to jen kus na zeleno namalovaného železa.

    No právě, bez SŘP a munice je to jen kus na zeleno namalovaného železa.

   • Nesher
    09:02 20.08.2020

    Všeobecně se spekuluje o systému ODIN od Konsberg, vzhledem k tomu, že smlouva na být uzavřena (dle nedávného vyjádření MO) do konce roku, tedy ve stejné době jako smlouva s ...Zobrazit celý příspěvek

    Všeobecně se spekuluje o systému ODIN od Konsberg, vzhledem k tomu, že smlouva na být uzavřena (dle nedávného vyjádření MO) do konce roku, tedy ve stejné době jako smlouva s Nexterem, tak vybraný být musí.Skrýt celý příspěvek

    • flanker.jirka
     22:24 20.08.2020

     Ale konkrétní informace o schopnosti SŘP nikde. Jen ódy na železo, které je v tomto případě pouze ekonomickou volbou

     Ale konkrétní informace o schopnosti SŘP nikde. Jen ódy na železo, které je v tomto případě pouze ekonomickou volbou

  • Klimesov
   07:05 20.08.2020

   Ano jsme v 21. století, ale i přes to některé úkony se stále v armádě musí dělat ručně. Tady třeba záběry z výcviku Německý dělostřelců na PZ-2000. Cvičí i systém kdy munice je ...Zobrazit celý příspěvek

   Ano jsme v 21. století, ale i přes to některé úkony se stále v armádě musí dělat ručně.
   Tady třeba záběry z výcviku Německý dělostřelců na PZ-2000. Cvičí i systém kdy munice je poházená mimo stroj a vojáci to ládují ručně do podavače, podobně jako u CAESARA.
   Prostě někdy to hold jinak nejde.
   https://www.youtube.com/watch?... Skrýt celý příspěvek

 • PetrTechnik
  15:54 19.08.2020

  Já myslím, že můžeme být rádi, že máme vybraný další zbraňový systém, kterým jsme schopni bránit se. I ty dražší vrtulníky jsou krok v před. Pokud se rozhodne o nákupu BVP, bude ...Zobrazit celý příspěvek

  Já myslím, že můžeme být rádi, že máme vybraný další zbraňový systém, kterým jsme schopni bránit se. I ty dražší vrtulníky jsou krok v před. Pokud se rozhodne o nákupu BVP, bude ještě lépe. Pokud ekonomika bude fungovat , bude i přes ten schodek v rozpočtu možné vybrat a koupit tanky v nějakém rozumném počtu. Vláda se zatím chová vstřícně a všechny ty katastrofické předpovědi je třeba brát s chladnou hlavou, jejich autoři touží hlavně po pozornosti medii. České hospodářství má spoustu míst, kde lze ušetřit státní kase peníze.Skrýt celý příspěvek

 • ARES
  14:26 19.08.2020

  Pořád se objevuje marketingový blud o vystřelení 6 ran a pak se ihned opouští palebné postavení. Baterie či oddíl musí sedět na místě, než splní navelenou palebnou úlohu. Každý ...Zobrazit celý příspěvek

  Pořád se objevuje marketingový blud o vystřelení 6 ran a pak se ihned opouští palebné postavení. Baterie či oddíl musí sedět na místě, než splní navelenou palebnou úlohu.

  Každý druh palebné úlohy, kterou plní baterie či oddíl, má předepsáno, jaký počet ran se musí vystřelit, v jakém tempu střelby - ráz na ráz či metodická střelba s udáním počtu ran v předepsaném časovém úseku, v závislosti na tom, zda cíl má být zničen, umlčen či rušen, nebo při vedení přehradné palby je určeno, jak dlouho se musí vést, např. po dobu než jí projde bojová sestava protivníka, nebo alespoň její hlavní část. Během střelby na rozlehlé cíle se během střelby mění dálka a směr střelby, aby se docílilo rovnoměrné pokrytí cíle. To je vedení střelby nákladkou, kdy baterie si vyměňují mezi sebou dílčí úseky cíle.
  Zkrátka a dobře - těch ran v boji je vždy víc, než oněch 6 a dost.

  Příprava a vedení střelby je v rovněž řešení náročné matematické úlohy. Proto se zavádějí SŘP, aby se usnadnilo jak zamíření děl, tak se nalezl co nejefektivnější způsob provedení palebného úkolu, cíl zasáhnout s co největším účinkem vystřelením co nejmenšího počtu ran.

  Limitujícím faktorem vedení palebné činnosti je počet ran, který může být vystřelen za den. Závisí na kapacitě logistického systému zásobování municí. Při manévrovém boji lze počítat nanejvýš 60 až 80 ran/den na dělo.

  Vedení dělostřelecké palby tak není žádné "hup na krávu a už je tele".Skrýt celý příspěvek

  • Klimesov
   15:32 19.08.2020

   Dík za info. Je asi fakt, že v reále to bude fungovat jinak než na prospektu :-) Ona asi i ta nepřátelská proti palba nebude ihned a bude tam nějaká prodleva. Nebo do asi jaké doby ...Zobrazit celý příspěvek

   Dík za info. Je asi fakt, že v reále to bude fungovat jinak než na prospektu :-) Ona asi i ta nepřátelská proti palba nebude ihned a bude tam nějaká prodleva. Nebo do asi jaké doby vycvičené dělostřelectvo je schopno vést palbu proti zjištěné dělostřelecké pozici nepřítele?
   Jinak bych se ještě zeptal tak na odlehčení. A co za použití přesně naváděné munice? Dalo by se za tu chvíli využít té schopnosti vypadnout z místa do dvou minut?Skrýt celý příspěvek

   • ARES
    16:12 19.08.2020

    Přesně naváděná munice se dá použít jen na stacionární cíle, jejichž poloha je určena s přesností CEP do 5 m. Dále je velmi drahá, řádově v 5 až 10ti násobku ceny obyčejného HE ...Zobrazit celý příspěvek

    Přesně naváděná munice se dá použít jen na stacionární cíle, jejichž poloha je určena s přesností CEP do 5 m. Dále je velmi drahá, řádově v 5 až 10ti násobku ceny obyčejného HE střeliva. Lze očekávat, že poměr množství mezi přesně naváděnou municí a HE střelivem bude nanejvýš 1 : 10, spíše 1 : větší než 10. V boji tak cíle budou především ničit HE střelivem, přesně naváděná munice na cíle zásadního významu pro vedení boje (VS, RL, PVO apod.)Skrýt celý příspěvek

   • gangut
    21:12 19.08.2020

    Ako je to s použitím presnej munície, nemusí sa cieľ najskor zarámovať nenavádzanou?

    Ako je to s použitím presnej munície, nemusí sa cieľ najskor zarámovať nenavádzanou?

    • Charlie
     10:00 20.08.2020

     Máte v zásadě tři typy "přesné" munice. "Nejstarší" je kontejnerovka, která obsahuje nějakou formu submunice (SADARM, BONUS), tu vypálíte "klasicky do místa kde předpokládáte ...Zobrazit celý příspěvek

     Máte v zásadě tři typy "přesné" munice. "Nejstarší" je kontejnerovka, která obsahuje nějakou formu submunice (SADARM, BONUS), tu vypálíte "klasicky do místa kde předpokládáte výskyt nepřítele a tam už si jednotlivé bomblety najdou (nebo nenajdou) cíl samy. Novější je buď munice naváděná na laserovou značku (stejně jako s leteckejma bombama, někdo cíl musí označit, aby se na něj granát navedl) nebo na GPS souřadnice. Laser má výhodu, že do určitý míry umožňuje zasažení pohyblivejch cílů, ale zas musíte mít na místě někoho kdo ho ozáří a zároveň musí být příznivé povětrnostní podmínky (a cíl se může bránit dýmovou clonou a jinými protiopatřebními). GPS je na tomhle nezávislá,a le její signál se nechá rušit.

     Všechno má svoje pro a proti, nejvěší nevýhodou přesné munice je její cena, proto i teď US Army nakupuje tisíce klasických HE granátů a jen jednotky stovek přesných naváděnek. Cestou může být zaváděníé naváděcích sad pro "klasiku", která se šroubuje místo zapalovače, obdobně jako se Paveway a jiné sady montují na klasické "hloupé" bomby, což je levnější než speciály, ale i tak je cena sady nemalá, a její schopnosti jsou obvykle nižší než speciálů.Skrýt celý příspěvek

  • Sgt Murphy
   23:53 19.08.2020

   ARES: Vedení dělostřelecké palby tak není žádné "hup na krávu a už je tele". ... Jop, preto všetky moderné armády NATO pri výbere nových húfnic hľadia tohto parametru ako jedného ...Zobrazit celý příspěvek

   ARES: Vedení dělostřelecké palby tak není žádné "hup na krávu a už je tele".

   ... Jop, preto všetky moderné armády NATO pri výbere nových húfnic hľadia tohto parametru ako jedného z najdôležitejších, teda taktika "shoot and scoot", vystreliť čo najviac rán v čo najkratšom čase, opustiť postavenie a vyhnúť sa odvetnej delostreleckej paľbe nepriateľa.

   Ale tu pre pána je tento parameter absolútne nedôležitý...

   "...při vedení přehradné palby je určeno, jak dlouho se musí vést, např. po dobu než jí projde bojová sestava protivníka..."

   ... ty vole to musí byť odpísané z nejakej príručky ČSLA, "nás mnógo", valíme za sedem dní na Rýn...Skrýt celý příspěvek

   • Jura99
    08:29 20.08.2020

    ARES tomu asi dost rozumí, ale rovněž tipuju, že doktríně VS. Těžko si dovedu představit v symetrickém konfliktu přežití děla na jednom stanovišti, když ho tam nechám půl dne ...Zobrazit celý příspěvek

    ARES tomu asi dost rozumí, ale rovněž tipuju, že doktríně VS. Těžko si dovedu představit v symetrickém konfliktu přežití děla na jednom stanovišti, když ho tam nechám půl dne střílet. To je ten ideální stacionární cíl pro přesně naváděnou munici.Skrýt celý příspěvek

    • satai
     09:41 20.08.2020

     Aneb kdo takový rozkaz vydá, vydá ho jen jednou. Příště už nebude komu.

     Aneb kdo takový rozkaz vydá, vydá ho jen jednou. Příště už nebude komu.

    • Charlie
     09:54 20.08.2020

     Ono dost záleží co se tou palebnou úlohou má docílit. Chci přepad nepřátelského stacionárního cíle (velitelské stanoviště, baterie PVO nebo dělostřelectva atp)? Pak se mi hodí ...Zobrazit celý příspěvek

     Ono dost záleží co se tou palebnou úlohou má docílit. Chci přepad nepřátelského stacionárního cíle (velitelské stanoviště, baterie PVO nebo dělostřelectva atp)? Pak se mi hodí schopnost rychle vypálit salvu, která cíl zničí, a zmizet.

     Jenže pak jsou taky úlohy, kdy prostě musím akceptovat to riziko a nechat baterii "sedět na místě" a pálit co jí hlavně a logistika stačí. Kupříkladu když mi oslabená jednotka brání před drtivým útokem nějaký strategický bod a jediné co jí drží na místě je palebná přehrada pokládaná mým dělosřelectvem.

     Ono je hezké teoretizovat že se manévrem vyhnu ztrátám a ono to i opravdu funguje (vška už napoleonovi vojáci říkali že císař vyhrává bitvy jejich nohama), ale pak prostě nastane situace "z úzekejch do tenkejch" a holt se musím se ztátama smířit, protože to jinak prostě nejde. Američani by asi taky radši Fallúdžu nedobývali, ale nic jinýho než poslat tam tanky a pěchotu jim nakonec nezbylo a měli pak na krku dlouhou bitvu se spoustou obětí.Skrýt celý příspěvek

     • satai
      10:09 20.08.2020

      Ony jsou samozrejme situace, kdy ma i bezne nesmyslny rozkaz smysl ("nasadit bodaky a bezet na kopec proti kulometum"). Ale jak se posouva technologie, tak halt stare paradigma ...Zobrazit celý příspěvek

      Ony jsou samozrejme situace, kdy ma i bezne nesmyslny rozkaz smysl ("nasadit bodaky a bezet na kopec proti kulometum"). Ale jak se posouva technologie, tak halt stare paradigma zacne byt cim dal casteji sebevrazedne.

      Mozna se to zase za deset let otoci (baterie s vlastnim supervykonym C-RAM?).Skrýt celý příspěvek

    • ARES
     13:25 20.08.2020

     Ovšem za cenu zničení celého obranného uskupení a hlavně nebezpečí prolomení obrany a ohrožení postavení sousedních bojových uskupení, což je horší než ztráta několika děl. Podle ...Zobrazit celý příspěvek

     Ovšem za cenu zničení celého obranného uskupení a hlavně nebezpečí prolomení obrany a ohrožení postavení sousedních bojových uskupení, což je horší než ztráta několika děl. Podle této logiky by asi tanky po pár vystřelených ranách musely ihned zmizet z bojiště, abychom o ně nepřišli. Tak na co by nám pak byly?
     Je třeba myslet systémově, nelze vytrhávat jednotlivé prvky z celku bojové sestavy a posuzovat je autonomně bez vazeb a interakcí na celek a jeho prvky, jako by jednaly individuálně jen sami o sobě. Vedení boje nelze chápat jako střet jednoho prvku s proti stojícím prvkem.
     S tou protibaterijní palbou to nikdy žhavé, na to musí mít protivník dost dělostřelectva, pořádnou zásobu munice a hlavně průzkum. Při protibaterijní palbě jde v prvé řadě o nepozorovanou palbu, palba se nevede na jednotlivá děla, ale na plochu palebného postavení baterie. Důsledkem je vysoká spotřeba střeliva. Na baterii musí vést palbu minimálně jeden děl. oddíl. Při rozmístění baterie vcelku zaujímá palebné postavení 200 – 400 m do šířky a až 300 m do hloubky, když rozestupy mezi děly mohou být 30 – 50 m a odstupy mezi děly až 40 m. Obvyklé je rozčleněné postavení baterie po palebných četách (4 děla)na ploše 500-800 m do šířky a až 300 m do hloubky s odstupem mezi palebnými četami 300 – 500 m. Na jeden ha plochy se musí vypálit alespoň 20 až 30 ran, aby se vyřadilo do 30 % děl baterie.
     Na protibaterijní činnost by bylo efektivnější použít raketomety HIMARS (HIgh Mobility Artillery Rocket System). I tak na vyřazení baterie by bylo potřeba aspoň dvou raket. Ovšem jejich hlavní předurčení je ničení postavení protivzdušné obrany (PVO) nepřítele.
     Co se týče přesunu po bateriích, to možné je, ale na úkor mohutnosti palebné podpory. Protivník musí být trvale pod palbou, aby nedostal šanci se znovu zformovat a zkonsolidovat svoji bojovou sestavu. ¨

     PS. Nepíši podle příruček ČSLA či VS, ale současně platných pravidel AČR či NATO. Stačí si je vyhledat na internetu, včetně příruček vydaných armádou US.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      15:28 20.08.2020

      To je podle tech příruček kde se píše že nepřítele nejlépe zmateme tím že místo levého křídla obětujeme obě? Aneb nas mnogo. Reálně dokáže dělostřelecký radar zaměřit pozice ...Zobrazit celý příspěvek

      To je podle tech příruček kde se píše že nepřítele nejlépe zmateme tím že místo levého křídla obětujeme obě? Aneb nas mnogo.
      Reálně dokáže dělostřelecký radar zaměřit pozice nepřátelského dělostřelectva během několika minut. Plus neuváděná munice výrazně sníží potřebný počet střel k jeho likvidaci. To že to není nějaká teorie ukazují ztráty ukrajinského dělostřelectva způsobeného právě odvetnou palbou.
      viz, článek od Vladimíra Bednára
      /Súčasné delostrelecké systémy používajú aby zvýšili svoju schopnosť prežitia taktiku ktorá sa nazýva Shoot and scoot (Vystrel a utekaj). Podstatou tejto taktiky je v čo najkratšom čase vystreliť čo najväčší počet rán a v krátko čase opustiť ohrozený priestor tak aby sa strieľajúca húfnica vyhla protipaľbe nepriateľa. Problémom je že tento čas je extrémne krátky. Po vypálení prvej strely totiž v priebehu 3 a 6 sekúnd nepriateľské rádiolokátory (napr. AN/TPQ-36 alebo ARTHUR) zachytia vystrelenú strelu a z jej parametrov vyrátajú presnú polohu strieľajúcej húfnice. Trvá ďalších cca 10 sekúnd kedy je táto informácia predaná automatizovanými systémami riadenia paľby delostreleckým silám ktoré su určené na potlačenie nepriateľskej delostreleckej paľby. Po ďalších 30 sekundách kedy sa nepriateľské delostrelecké systémy pripravujú na zahájenie protipaľby vystrelia prvé strely a po ďalších 50 sekundách (doba letu 155 mm strely na vzdialenosť 24 km, na vzdialenosť 40 km je to 90 s) dopadajú prvé strely na miesto odkiaľ bola zahájená paľba./
      https://vladimirbednar.blog.sm... Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      10:47 23.08.2020

      Scotty
      ... lokalizace místa odpalu munice máte do minuty, více bude záležet na tom jak rychle dostanete informace z radaru na SŘP

      Scotty
      ... lokalizace místa odpalu munice máte do minuty, více bude záležet na tom jak rychle dostanete informace z radaru na SŘP

     • flanker.jirka
      11:04 23.08.2020

      Scotty Docela zajímavou informací je i to, že počítají s tím, že se musí vzdálit o 330 metrů, aby přežili odvetnou palbu. Bylo by zajímavé vědět z čeho vychází, mně to přijde málo ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      Docela zajímavou informací je i to, že počítají s tím, že se musí vzdálit o 330 metrů, aby přežili odvetnou palbu. Bylo by zajímavé vědět z čeho vychází, mně to přijde málo s ohledem na možnosti munice jako je Bonus.
      Autor tam má velmi přesné informace o časech od schopností radaru až po po dopad odvetné palby.Skrýt celý příspěvek

 • moryk
  12:59 19.08.2020

  Clanek nepresny, neprinasi zadnou novou informaci... za me uplne zbytecny :-/ btw. "...hraje vyšší rychlost..." - 80km/h vs 90km/h - jo to je fakt podstatny parametr u ...Zobrazit celý příspěvek

  Clanek nepresny, neprinasi zadnou novou informaci... za me uplne zbytecny :-/

  btw. "...hraje vyšší rychlost..." - 80km/h vs 90km/h - jo to je fakt podstatny parametr u samohybne houfnice :-DSkrýt celý příspěvek

  • Klimesov
   13:05 19.08.2020

   Ale co by ne. Čas je ve válce a v boji určujícím faktorem. Čím dřív dokážete do místa ohrožení přesunout větší počet bojové techniky než protivník tím líp :-) Čistě teoreticky, ...Zobrazit celý příspěvek

   Ale co by ne. Čas je ve válce a v boji určujícím faktorem. Čím dřív dokážete do místa ohrožení přesunout větší počet bojové techniky než protivník tím líp :-)
   Čistě teoreticky, kdyby došlo k napadení Polska, tak než by se zmobilizovala 7. mechanizovaná brigáda na podporu, dělomrdi už můžou být na cestě, popřípadě na místě a podle potřeb polské armády dodávat palebnou podporu na základě kolektivní obrany.
   A prosím neřešte hovna typu kdo by asi tak Polsko teď napadl. Píši teoreticky.Skrýt celý příspěvek

  • semtam
   13:06 19.08.2020

   souhlas, také mě zarazila informace o AGM

   souhlas, také mě zarazila informace o AGM

  • Matesaax
   15:58 19.08.2020

   Ta rychlost je v tomhle případě opravdu nepodstatna.napr. U BVP mi to přijde mnohem důležitější parametr a to, že Lynx je výrazně pomalejší než všichni konkurenti taky nikdo ...Zobrazit celý příspěvek

   Ta rychlost je v tomhle případě opravdu nepodstatna.napr. U BVP mi to přijde mnohem důležitější parametr a to, že Lynx je výrazně pomalejší než všichni konkurenti taky nikdo neřeší.Skrýt celý příspěvek

  • tomas.kotnour
   18:47 19.08.2020

   Hlavně je úsměvné, že se v obou případech jedná o Tatru 8x8 o skoro stejné hmotnosti, která se staví ze stejné nabídky komponent, přičemž nevíme, jakou bude mít Caesar v ...Zobrazit celý příspěvek

   Hlavně je úsměvné, že se v obou případech jedná o Tatru 8x8 o skoro stejné hmotnosti, která se staví ze stejné nabídky komponent, přičemž nevíme, jakou bude mít Caesar v konfiguraci pro AČR hmotnost. Na druhou stranu se taktně mlčí o tom, že Zuzana 2 jezdí na 16 R20, zatímco všechny Caesary zatím mají 14 R20, čímž Zuzana 2 získává větší světlou výšku i styčnou plochu.Skrýt celý příspěvek

   • Clanek
    19:26 19.08.2020

    Lepsi svetla vyska, lepsi stycna plocha... to trosku hazete vidle do predstav nekterych o tom jak je caesar pro svou delku div ne zazrak techniky, narozdil od zuzany, kterou budou ...Zobrazit celý příspěvek

    Lepsi svetla vyska, lepsi stycna plocha... to trosku hazete vidle do predstav nekterych o tom jak je caesar pro svou delku div ne zazrak techniky, narozdil od zuzany, kterou budou muset pomalu 3x denne vyprostovat zaklinenou mezi stromy nekde v lese. :))

    A ted vazne, pokud by se vam ony rozdily chtelo trohu vypsat byl bych velice vdecny. Pokud mate realne zkusenosti co se s kterym podvozkem da dovolit a co uz ne zrovnatak.Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     08:33 20.08.2020

     světlá výška je důležitá, ale jak zkrátí celkovou délku vozidla je mi záhadou ? :-) Ta hlaveň zbytečně trčící ze Zuzany je fakt selhání konstruktéra.

     světlá výška je důležitá, ale jak zkrátí celkovou délku vozidla je mi záhadou ? :-) Ta hlaveň zbytečně trčící ze Zuzany je fakt selhání konstruktéra.

     • Trener
      17:29 20.08.2020

      Tenkrát bylo asi nejjednodušší vycházet z konceptu použitého na Daně, bohužel delší hlaveň způsobila nárůst délky celého systému, což někde může být problém. Je fakt, že dělat od ...Zobrazit celý příspěvek

      Tenkrát bylo asi nejjednodušší vycházet z konceptu použitého na Daně, bohužel delší hlaveň způsobila nárůst délky celého systému, což někde může být problém. Je fakt, že dělat od začátku na něčem jako Eva, by nebylo špatný od věci.
      Taková perlička, jestli se nepletu, tak po oznámení po výběru Caesara nějaký voják v TV povídal, že je lehčí jak Dana, ale je to stejný.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 1 z 2