CAESAR představuje dobrý technický a ekonomický kompromis

CAESAR představuje dobrý technický a ekonomický kompromis
Samohybná houfnice CAESAR / Nexter Systems (Zvětšit)

Na počátku června 2020 oznámilo ministerstvo obrany, že jako nový typ samohybné houfnice pro Armádu ČR vybralo typ CAESAR od francouzské společnosti Nexter Systems. Vojáci by měli do roku 2026 získat 52 exemplářů, za které státní kasa zaplatí zhruba 6 miliard korun. Po tomto oznámení se objevila široká škála reakcí od pochval po ostrou kritiku, která směřuje na celý proces výběru, na samotný komplex CAESAR či na skutečnost, že nezvítězila slovenská zbraň Zuzana 2, která postoupila do užšího výběru.

České ministerstvo obrany vyhodnocovalo celkově osm typů samohybných houfnic od sedmi různých výrobců a definovalo si celkem osmdesát parametrů, z nichž jedenáct bylo klíčových. Mezi nejdůležitější patřil maximální dostřel, rychlost střelby, spektrum munice, kompatibilita se systémy řízení palby NATO, možnost umístění na domácí podvozek Tatra a pochopitelně i cena. V prvním stádiu tak byly vyřazeny tři typy bez možnosti použít šasi z Kopřivnice, a sice FH-77 BW L52 Archer od britské společnosti BAE Systems (původně jde o švédskou zbraň), německý systém KMW AGM a jihoafrické dělo Denel G6 Rhino. Zbyla tedy pětice typů, a to francouzský Nexter Systems CAESAR 8×8, izraelský Elbit ATMOS, jihoafrický Denel T5-52 Condor a dva slovenské systémy Konštrukta-Defence Zuzana 2 a ZŤS-Špeciál Eva.

Ve všech případech se jedná o zbraně, které už podvozky Tatra skutečně využívají. Do užšího výběru se nakonec dostaly dva typy, a sice CAESAR a Zuzana 2, které zastupují dva odlišné přístupy ke konstrukci kolových samohybných houfnic. Slovenské dělo má plně pancéřovanou nástavbu a rozměrnou otáčivou věž, v níž se nachází systém automatického nabíjení, kdežto CAESAR se vyznačuje pancéřovanou kabinou obsluhy, ale nemá otáčivou obrněnou věž. Samotná zbraň se nalézá na lafetě na zádi automobilového podvozku a má poloautomatické nabíjení, jež formou mechanické asistenci usnadňuje činnost nabíječů.

Srovnání dvou přístupů

Obě základní koncepce samozřejmě přinášejí výhody i nevýhody. Evidentní výhodu věžových systémů, jako je slovenská Zuzana 2, představuje lepší ochrana osádky a právě ono samočinné nabíjení, takže osádka po celou dobu vedení bojové činnosti zůstává ve věži. Nabíjecí automat zákonitě přináší také vyšší rychlost palby, ale za tyto nesporné výhody se pochopitelně rovněž nějak platí. Rozdíl je skutečně markantní, protože Nexter Systems si za jeden exemplář svého komplexu účtuje zhruba 105 milionů korun, zatímco cena zbraně Zuzana 2 činí podle různých zdrojů 170 až 180 milionů korun. Pořízení 52 slovenských děl by tak dramaticky přesahovalo rozpočtové mantinely akvizičního projektu, protože by šlo o částku přibližně 9 miliard korun.


Samohybná houfnice EVA; větší foto / DPO

Ministr obrany Metnar zdůraznil, že Zuzana 2 nesporně představuje kvalitní zbraňový systém, ale že nakonec byla jedním z rozhodujících kritérií právě cena. Vedle toho lze ještě zmínit, že ve prospěch systému CAESAR (resp. koncepce bez věže) hraje vyšší rychlost a možná rovněž nižší hmotnost. Max. rychlost zbraně Zuzana 2 činí okolo 80 km/h, kdežto CAESAR dosahuje rychlosti 90 km/h. Ohledně hmotnosti zatím není zcela jasno, protože přesná konfigurace typu CAESAR pro Armádu ČR dosud nebyla stanovena. Firma Nexter uvádí, že CAESAR 8×8 dle verze váží od 28 do 32 tun, kdežto hmotnost slovenské zbraně činí kolem 32 tun. Každopádně však platí, že typ CAESAR má podstatně menší celkové rozměry, což může sehrát roli mj. při jízdě složitým terénem nebo při dopravě po železnici.

Jak pracuje nabíjení

Pokud jde o základní balistické parametry, pak většina soudobých samohybných houfnic (a to včetně osmi porovnávaných typů) nabízí velice podobný maximální dostřel, a to okolo 40 km, což byl také požadavek ministerstva obrany. Různí výrobci uvádějí hodnoty zhruba mezi 38 a 42 km, což závisí mj. na nadmořské výšce a samozřejmě i na použité munici. V tomto smyslu mezi houfnicemi CAESAR a Zuzana 2 každopádně není zásadní rozdíl.

Nepochybné je, že na straně slovenské zbraně stojí podstatně větší kadence, která činí okolo 6 ran za minutu, kdežto CAESAR vypálí prvních 6 výstřelů za dobu kolem dvou minut. Užívá poloautomatické, resp. částečně mechanizované nabíjení. Ve schránkách na levé straně se nacházejí prachové náplně, které dva nabíječi ručně pokládají do nabíjecího zařízení, které je již automaticky zasunuje do nábojové komory. Ve schránkách po pravé straně jsou skladovány střely, s nimiž pracuje třetí nabíječ, od kterého je přebírá mechanické rameno, jež je vkládá do nabíjecího zařízení, odkud se automaticky zasouvají do nábojové komory.

Původní podoba systému CAESAR, jež slouží ve francouzské armádě, má samočinné zasouvání střel do komory, ale náplně se nabíjejí ručně a zcela absentuje ono asistenční rameno pro střely. Tento prvek se objevuje až u nové varianty CAESAR 8×8, kterou si objednala armáda Dánska a která bude nejspíše zavedena i v Armádě ČR. Firma Nexter Systems nabízí také plně automatické nabíjení, ovšem při jeho použití klesá vezená zásoba munice ze standardních 36 na 30 kusů.

Velké reálné zkušenosti

Je velmi pravděpodobné (ačkoli o tom ministerstvo obrany oficiálně nemluví), že ve prospěch systému CAESAR významným způsobem zapracovala i skutečnost, že jako jeden z mála typů ve výběrovém řízení má za sebou velké praktické zkušenosti. Houfnice CAESAR užívá sama francouzská armáda, jež zavedla celkově 77 kusů na podvozku Renault Sherpa, a posléze byly tyto komplety prodány ozbrojeným silám tří dalších zemí, a sice Indonésie (55 kusů), Saúdské Arábie (80 kusů) a Thajska (6 kusů). Do seznamu přibude již zmíněné Dánsko (19 kusů) jako první exportní uživatel v NATO a současně i první, který získá variantu CAESAR 8×8 na šasi Tatra, jelikož dřívější systémy mají šasi Renault Sherpa či Mercedes-Benz Unimog. Uvádí se, že 24 kusů by měl získat Libanon, a vyskytly se zprávy, že o CAESAR jeví zájem další země, mj. Kolumbie, Malajsie a Maroko.

Nesporné je, že CAESAR dnes představuje nejrozšířenější moderní typ v kategorii houfnic na automobilovém podvozku a může se chlubit také širokými zkušenostmi z „ostrého“ bojového nasazení. Sama francouzská armáda nasadila své komplety CAESAR v Afghánistánu, Iráku (mj. v rámci bojů o Mosul) a Mali, zatímco zbraně ve výbavě saúdské Národní gardy se účastní intervence v Jemenu. Relativně málo známým faktem ale je, že do boje se dostaly rovněž komplexy CAESAR armády Thajska, která je použila v krátkých pohraničních střetech s Kambodžou v roce 2011.


Samohybná houfnice EVA; větší foto / DPO

Další důležité faktory

Kromě hlavních technických a cenových parametrů zřejmě sehrály v procesu výběru svou roli i další významné skutečnosti. Bylo by koneckonců asi velice naivní se domnívat, že v procesu výběru vojenské techniky nehrají svou úlohu i širší ekonomické a politické faktory. Ostatně je příznačné, že hlavním argumentem většiny zastánců zbraně Zuzana 2 je její slovenský původ, resp. teze, že si Česko mělo vybrat tento typ v rámci prohlubování středoevropské spolupráce.

To je samozřejmě argument politický, nikoli technický. Proti tomu lze tudíž postavit politický argument ve prospěch systému CAESAR, a to podporu vztahů s Francií, které mohou být pro Česko velmi přínosné např. kvůli podobnému názoru na důležitost jaderné energetiky. Kromě toho stojí za zmínku významná skutečnost, že Francie plánuje pro svou armádu zakoupit další komplety CAESAR v nové verzi na podvozku Tatra, které by měly vystřídat nynější houfnice AUF1 na pásovém podvozku a část tažených děl TRF1. Neoficiální zdroje říkají, že by mohlo jít o nejméně 32, možná i 64 exemplářů.

Zakoupení zbraní CAESAR pro českou armádu tedy představuje i formu připojení se k významnému zbrojnímu projektu, z něhož bude hodně těžit také český zbrojní průmysl. Ostatně lze uvést, že podíl českých firem na realizaci dodávek pro Armádu ČR má překročit 50 %, jelikož francouzské bude v podstatě jen samotné dělo, kdežto zbývající součásti dodají domácí podniky. Například podvozek se znakem náprav 8×8 bude vyrábět kopřivnická společnost Tatra Trucks, pancéřovanou kabinu pro osádku dostane na starost dozajista sousední podnik Tatra Defence Vehicle, který pro vojenské tatrovky pancéřované kabiny vyrábí již několik let. Týká se to také munice ráže 155 mm, na její produkci pro české houfnice by se měla podílet pardubická Explosia.

Pořízení zbraní CAESAR bude nepochybně znamenat obrovské zvýšení schopností pro české dělostřelectvo. Lze pochopitelně vést technicky orientované diskuse o vhodnosti výběru, resp. preferovat typy s obrněnou věží (a)nebo automatickým nabíjením, ovšem částka vyčleněná na celý projekt zákonitě znamenala nutnost zohlednit i cenu. V tomto smyslu se CAESAR ukázal jako dobrý kompromis výkonů a nákladů, v jehož prospěch navíc mluví též rozsáhlé praktické zkušenosti včetně reálného bojového nasazení. Navíc je nutno zdůraznit, že více než polovinu celé zakázky získají české firmy a automobilka Tatra Trucks se bude podílet také na produkci dalších kompletů CAESAR pro Francii i zahraniční uživatele.

 

Nahlásit chybu v článku


Související články

Samohybná houfnice Caesar na podvozku tatrovky

Francouzská společnost Nexter Systems na londýnské výstavě DSEI 2015 (Defence and Security Equipment ...

Nová děla pro Armádu České republiky: Zuzana 2 vs. CAESAR

Ministerstvo obrany ČR (MO ČR), slovy ministra Lubomíra Metnara, i přes následky pandemie koronaviru ...

Houfnice CAESAR pro Armádu České republiky

Ministerstvo obrany České republiky (MO ČR) začne s francouzskou společností Nexter Systems ...

Munice Katana s dostřelem 60 km pro české houfnice CAESAR?

Jedním z důvodů nákupu samohybných houfnic CAESAR pro Armádu ČR je velká paleta dostupné a ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Klimesov
  12:36 19.08.2020

  Jo jo CAESAR sice není žádná hitparáda, a oproti pásovým houfnicím s opancéřovaným bojovým prostorem osádky a plným automatem (PZ-2000), má jistá operační omezení, ale technicky i ...Zobrazit celý příspěvek

  Jo jo CAESAR sice není žádná hitparáda, a oproti pásovým houfnicím s opancéřovaným bojovým prostorem osádky a plným automatem (PZ-2000), má jistá operační omezení, ale technicky i operačně dokáže splnit 90 - 95% operačních rozkazů a pro 13. dělostřeleckou brigádu je to postup kupředu, který umožní rozšířit její působení a zefektivnit její činnost.
  Dost často se tento nákup AČR porovnává s nákupem houfnic ve Finsku, Maďarsku či Estonsko tuším, no prostě tam kde se kupovali pásové houfnice. Ovšem rozdílem je to, že v daných zemí se houfnice přiřazují k jednotlivým mechanickým brigádám a jsou jejich organickou součástí, takže primárně tyto houfnice slouží pro provádění dělostřelecké podpory těmto mechanizovaným jednotkám a u zbytků jednotek (převážně pěších) jako podpora slouží levnější tažné houfnice, které taky dost často bývají organickou součástí dané jednotky.
  Kdežto AČR je nakupuje pro samostatnou dělostřeleckou brigádu (píšu to správně není to pluk?) kdy brigáda má poskytovat podporu dle potřeb jednotlivým praporům. A pro takové potřeby jsou pásové houfnice zbytečně drahé a náročné na provoz.
  Co se týče těch Zuzan-2 tak jsou to vynikající stroje o tom nemůže být pochyb, ale jejich konstrukce je poplatná své době 80. léta a plyne z toho jejich jisté operační omezení, prakticky se hodí k tomu aby byly organickou součástí nějakých mechanizovaných svazů, ale pro potřeby samostatných dělostřeleckých brigád vhodné nejsou, podobně jako Archer. Paradoxně jejich největší přednost, nabíjecí automat, je zároveň jejich největší slabinou, protože neumožňuje dělostřelcům vést efektivní dlouhodobější vedení palby a v případě operace z nějakých stálých základen je skladování velkého množství v zásobníku nebezpečné. Ono i kupříkladu Němci, USA, Rusko a jiné země které mají pásové houfnice, nacvičují obsluhu houfnice z venku, kdy munice je uložená mimo samotnou houfnici.Skrýt celý příspěvek

  • semtam
   13:03 19.08.2020

   Klimesov 13. dělostřelecký pluk není brigáda, ale pluk. Mechanické brigády neexistují, asi myslíte brigády mechanizované. On v praxi není moc velký rozdíl jestli dělostřelectvo ...Zobrazit celý příspěvek

   Klimesov

   13. dělostřelecký pluk není brigáda, ale pluk. Mechanické brigády neexistují, asi myslíte brigády mechanizované.
   On v praxi není moc velký rozdíl jestli dělostřelectvo je organickou součástí brigády či ˇUU. Rozdíl je primárně v tom, jakou činnost bude dělostřelectvo vykonávat (přímá/všeobecná podpora).
   V budoucnu se téměř všechny tažené houfnice budou nahrazovat typy jako je Caesar, atd. kvůli rychlosti opuštění palebného místa.

   V ideálním případě by AČR měla být vybavena 2 typy houfnic a to jeden na pásovém podvozku, klidně i s kratší hlavní a tím pádem sníženým dostřelem tj. pro přímou podporu a druhý typ klidně ve podobě Caesar s délkou hlavně 52 ráží, který by sloužil pro všeobecnou palebnou podporu.
   V budoucnu bych si dokázal představit houfnici v ráži 155mm s hlavní dlouhou 39 až 45 ráží s vezeným denním palebným průměrem na základě nového BVP pro AČR.

   Dělostřelectvo by se také mělo opírat o MLRS 122mm (Vampír se přímo nabízí) v kombinaci s větším MLRS (Himars, apod).

   Ovšem máme potřebu 4 bitevníků, tak dělostřelectvo se musí trochu uskromnit.Skrýt celý příspěvek

   • Klimesov
    13:20 19.08.2020

    Jo dík za úpravy v názvů. Píšu moc rychle a mám v tom trochu guláš. U toho pluku jsem si nebyl jist. Na organizační fotce na wikině co jsem rychle našel, je právě napsané brigáda, ...Zobrazit celý příspěvek

    Jo dík za úpravy v názvů. Píšu moc rychle a mám v tom trochu guláš. U toho pluku jsem si nebyl jist. Na organizační fotce na wikině co jsem rychle našel, je právě napsané brigáda, ale mně to nějak nepasovalo.
    Jinak ve zbytku.
    Ano naprosto s vašim názorem nyní souhlasím. Hlavně s těmi MLRS, tohle byla asi největší chyba AČR, že je vyřadili bez náhrady. Nové zavedení bude zase stát nějaké ty krupky navíc než "pouhé" přezbrojení, kdyby k němu došlo.
    Akorát bych doplnil, že místo samohybné houfnice na pásech s kratší hlavní, by se klidně mohlo jednat o samohybný 120 mm minomet (ovšem ne ručně nabíjený, spíše věžový) na podvozku nově vybíraného BVP.
    Ale ať už tak či tak, jedna z těchto variant by 7. brigádě slušel.

    Vrtulníky bych do toho moc netahal. Jednak ono jich není 4, ale celkem 12. Nepodceňujte těch cca 80 - 85% společných dílů, navíc ty vrtulníky jsou tak aby dokázali operovat společně, to znamená že za ideálních podmínek zde máme 4 bitevníky + 4 UH-1. To znamená 8 strojů, které si mezi sebou budou přehazovat cíle a operační úkoly dle potřeb. A díky těm 80 - 85% společných dílů nemusí být nutně 1 - 2 bitevníky někde na generálce. Ale souhlasím je to teorie a praxe může vypadat jinak. Dávám to jen jako příklad.
    Navíc takhle by jsme mohli kritizovat třeba stálý provoz Mi-24 a toho, že se roky do těchto strojů cpou finance a přitom AČR pro ně nemá moc využití, jejich operační schopnosti jsou prostě omezené. Tím netvrdím, že jsou to špatné stroje, jen prostě díky horší elektronice a pozorovacím přístrojům mají svá jistá omezení.Skrýt celý příspěvek

    • semtam
     14:01 19.08.2020

     Klimesov 120 mm samohybné minomety beru jako samozřejmost či spíše základ. Ať už dělostřelectvo je či není součástí brigády, tak minomety již brigáda musí mít. Prozatím to vypadá, ...Zobrazit celý příspěvek

     Klimesov

     120 mm samohybné minomety beru jako samozřejmost či spíše základ. Ať už dělostřelectvo je či není součástí brigády, tak minomety již brigáda musí mít. Prozatím to vypadá, že všechny budou na jednotném kolovém podvozku, ale počkejme až náhrada bude aktuální.

     Ohledně hypotetické houfnice/minometu jak popisujete by se de-facto jednalo o analog minometů Nona, Vesta, Chosta, Rak.Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      15:25 19.08.2020

      Jop. Je otázka jak moc je potřeba ta samohybná houfnice, když už máte ty 120 mm minomety, ale jako upřímně proč ne, pokud na to budou prachy. Akorát je problém v AČR to prostě trvá ...Zobrazit celý příspěvek

      Jop. Je otázka jak moc je potřeba ta samohybná houfnice, když už máte ty 120 mm minomety, ale jako upřímně proč ne, pokud na to budou prachy. Akorát je problém v AČR to prostě trvá no. Nejde do ní tolik peněz kolik by mělo a ani rychlost výběrových řízení není ideální. Osobně si myslím, že ČR co se týče armády by spíše měla zabrat na těchto dvou věcech, než na její struktuře a organizace. Základ má myslím AČR dobrý, jen je potřeba ho dotáhnout a pak dál rozvíjet. Jasně ideální to není, ale nějaká katastrofa taky ne. Organizačně.Skrýt celý příspěvek

     • Nesher
      21:54 20.08.2020

      Klimesov
      Minomety, a to i ty samohybné jsou ti na nic když potřebuješ zničit něco v delší vzdálenosti než 12 km.

      Klimesov
      Minomety, a to i ty samohybné jsou ti na nic když potřebuješ zničit něco v delší vzdálenosti než 12 km.

    • Matesaax
     16:05 19.08.2020

     Ty společne díly u obou typů vrtulníku bych neviděl jako nic extra. Stejně kromě nás na to nikoho nenalakali a všichni okolo spokojeně kupují osvědčené UH-60.

     Ty společne díly u obou typů vrtulníku bych neviděl jako nic extra. Stejně kromě nás na to nikoho nenalakali a všichni okolo spokojeně kupují osvědčené UH-60.

     • Scotty
      17:17 19.08.2020

      Kdo všechno? Krom Slováků je poslední dobou nikdo v okolí nekupil.

      Kdo všechno? Krom Slováků je poslední dobou nikdo v okolí nekupil.

     • Klimesov
      18:17 19.08.2020

      To co píšete je dáno, mimo jiné, spíše dobou jejich příchodu na svět. Valná většina UH-60 v okolí ČR byla nakupována v 80. a 90. letech. V době kdy skončil vývoj UH-60 a začala se ...Zobrazit celý příspěvek

      To co píšete je dáno, mimo jiné, spíše dobou jejich příchodu na svět. Valná většina UH-60 v okolí ČR byla nakupována v 80. a 90. letech. V době kdy skončil vývoj UH-60 a začala se zavádět do výzbroje.
      Tou dobou poměr společných dílů u UH-1 a AH-1 nebyl moc velký.
      Jenže to co AČR chce nakoupit včil jsou stroje z přelomu tisíciletí. AH-1 první let 2000, UH-1 první let 2001 cca. Zařazeno do výzbroje AH-1 - 2010, UH-1 - 2008, pokud se nemýlím, když tak data zařazení do služby někdo poopravte.Skrýt celý příspěvek

   • Klimesov
    13:35 19.08.2020

    ps.: Já ten červený paleček nedal :D :D :D

    ps.: Já ten červený paleček nedal :D :D :D

    • semtam
     14:03 19.08.2020

     V pohodě :D :D já ty červený palečky stejně neberu vážně.

     V pohodě :D :D já ty červený palečky stejně neberu vážně.

 • sgtlk
  12:34 19.08.2020

  Uz jsme si tady tak nejak zvykli, ze pod nickem "Redakce AN" se tady publikuje z husta reklama na CSG a vsechny firmy z holdingu. tzn. Tatra Trucks, Tatra Defence Vehicle a ...Zobrazit celý příspěvek

  Uz jsme si tady tak nejak zvykli, ze pod nickem "Redakce AN" se tady publikuje z husta reklama na CSG a vsechny firmy z holdingu. tzn. Tatra Trucks, Tatra Defence Vehicle a Explosia viz. clanek. Jeden by rekl, ze kdyz uz za to plati, mohli by mit odvahu se podepsat.
  Nicmene ze se pod nickem "Redakce AN" zacalo primo lhat, to je novinka. FH-77 BW L52 Archer samozrejme lze dat na Tatru 8x8.
  https://www.valka.cz/30-05-201...
  Primo na tomto webu o tom bylo v roce 2017, kdy to bylo aktualni, dost napsalo. A kdo si dal tu praci a se zastupci Bae si na IDETu 2017 popovidal, dozvedel se, ze probehla jednani s Tatrou, ve svedsku dostali TTD od Tatry a spocitali si to, nez postavili ten model. A take si vsiml, ze lide z Bae az moc casto zminovali slova "Nexter" a "Ceasar". Ze by uz tehdy neco vedeli vic?
  A ze ARCHER na Tatre je jen model a realne ten system nebyl vyroben ani v prototypu? OK, ukazte mi ten CEASAR 8x8 s plne automatickym nabijenim granatu. Ja ho nevidel ani na obrazku. Protoze to, co koupili Danove, rozhodne plne automaticke nabijeni granatu neni. Sisky se ze zasobniku museji tahat hezky po staru rucne, takze to mate +2 maniky vlevo na naloze, +1 manik vpravo na granaty ( ten si celkem makne, na Doupove v -20°C a pri naramze to bude velka parada ) i.e. predstavujeme vam moderni delostrelecky system pro 21. stoleti.Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   12:56 19.08.2020

   Caesar automat/poloautomat se tu už řešil, jisté je, že existují obě verze a automat umí bez zásahu člověka nabrat granát, podle fotky, co dole poslal semtam Dánsko koupilo právě ...Zobrazit celý příspěvek

   Caesar automat/poloautomat se tu už řešil, jisté je, že existují obě verze a automat umí bez zásahu člověka nabrat granát, podle fotky, co dole poslal semtam Dánsko koupilo právě ten automat. Že Archer nejde dát na Tatru si asi nevymyslel autor tohoto článku (tedy Redakce AN zde nelže), myslím, že jsem to kdesi četl jako závěr té komise, která vyhodnocovala parametry, ale už nevím kde jsem to četl.Skrýt celý příspěvek

   • sgtlk
    13:14 19.08.2020

    Vsadim svuj armadni plat, ze danove maji poloautomat. Spocitejte si kontejnery na granaty. Je jich sest, presne jako u poloautomatu, jehoz foto a videa k mani jsou. Ten bajny ...Zobrazit celý příspěvek

    Vsadim svuj armadni plat, ze danove maji poloautomat. Spocitejte si kontejnery na granaty. Je jich sest, presne jako u poloautomatu, jehoz foto a videa k mani jsou. Ten bajny full-auto, o kterem Nexter, Tatra, Redakce AN a vim ja kdo jeste, basni, musi mit o kontejner mene, proto ma snizenou zasobu vezene munice. Tak by ten full auto podavac asi tak dali?Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     13:49 19.08.2020

     Ano, dánské houfnice jsou poloautomatické. Možnost osadit Archer na Tatru tady v komentářích zpochybňoval pokud se nepletu tomas.kotnour a co se možností podvozků Tater týče tak ...Zobrazit celý příspěvek

     Ano, dánské houfnice jsou poloautomatické.
     Možnost osadit Archer na Tatru tady v komentářích zpochybňoval pokud se nepletu tomas.kotnour a co se možností podvozků Tater týče tak mu věřím.Skrýt celý příspěvek

     • tomas.kotnour
      18:33 19.08.2020

      Archer na Tatru bez problému, dokonce by se nechal vymyslet takový podvozek, který by neomezoval pohyb hlavně, jako je tomu na zavedeném podvozku Volvo či prezentovanému Manu. S ...Zobrazit celý příspěvek

      Archer na Tatru bez problému, dokonce by se nechal vymyslet takový podvozek, který by neomezoval pohyb hlavně, jako je tomu na zavedeném podvozku Volvo či prezentovanému Manu. S čím je problém, je Rhino, které potřebuje pancéřovanou korbu.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      18:37 19.08.2020

      Tak to jsem si spletl. Moje chyba.

      Tak to jsem si spletl. Moje chyba.

     • Jura99
      08:15 20.08.2020

      tomas.kotnour, Scotty: už jsem našel kde jsem četl, že Archer na Tatru nešel dát. Logický požadavek na umístění děla na podvozek Tatra, který česká armáda používá, se totiž ...Zobrazit celý příspěvek

      tomas.kotnour, Scotty: už jsem našel kde jsem četl, že Archer na Tatru nešel dát.

      Logický požadavek na umístění děla na podvozek Tatra, který česká armáda používá, se totiž ukázal jako určité síto při srovnávání osmičky kandidátů. Nekompatibilita s kopřivnickou platformou „vyřadila“ hned tři děla - britsko-švédský systém Archer, jihoafrický G6 Rhino i německý AGM. Ve výběru tak zůstala děla Caesar, Zuzana 2, Eva, Atmos a Condor.
      https://www.natoaktual.cz/zpra... Skrýt celý příspěvek

     • Nesher
      14:21 20.08.2020

      Jura Podle mě, i vzhledem k rychlosti (celé to trvalo cca rok, což je na naše poměry rychlost přímo nevídaná), ta výběrová komise neřešila zda je umístění na Tatru možné), ale zda ...Zobrazit celý příspěvek

      Jura
      Podle mě, i vzhledem k rychlosti (celé to trvalo cca rok, což je na naše poměry rychlost přímo nevídaná), ta výběrová komise neřešila zda je umístění na Tatru možné), ale zda takový systém reálně existuje, prostě maximální možná eliminace rizik z vývoje něčeho nového.
      Takže byť Archer na Tatru umístit lze, reálně takové dělo není, tedy škrtáme a jdeme dál. A takhle se proškrtali až k finalistům, tedy Caesar a Z2.Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     08:19 20.08.2020

     automat nemá o kontejner míň, ale kontejnery jsou nižší. Ale souhlasím, máte asi pravdu v tom, že Dánsko má poloautomat.

     automat nemá o kontejner míň, ale kontejnery jsou nižší. Ale souhlasím, máte asi pravdu v tom, že Dánsko má poloautomat.

     • Scotty
      09:33 20.08.2020

      Právě poloautomat má nižší zásobníky. V těch vyšších zásobnících je zjevě umístěn nějaký mechanizmus který podává náboje.

      Právě poloautomat má nižší zásobníky. V těch vyšších zásobnících je zjevě umístěn nějaký mechanizmus který podává náboje.

  • Klimesov
   12:57 19.08.2020

   i.e. predstavujeme vam moderni delostrelecky system pro 21. stoleti. Tyhle ty invektivy jsou zbytečné. USA používá ve velké míře tažné dělostřelectvo, Finsko, Norsko a Pobaltské ...Zobrazit celý příspěvek

   i.e. predstavujeme vam moderni delostrelecky system pro 21. stoleti.
   Tyhle ty invektivy jsou zbytečné. USA používá ve velké míře tažné dělostřelectvo, Finsko, Norsko a Pobaltské státy jakbysmet a mnoho a mnoho jiných, Rusko. Docela by měn zajímalo, jestli AČR si chce udržet tažné dělostřelectvo po tomto nákupu? Pokud by někdo měl informace prosím o doplnění.
   U většiny armád tažné dělostřelectvo tvoří stále páteř dělostřelectva samotného. Finové jich tuším mají snad cca 300 ks? Když tak mně prosím opravte.
   A kolem těchto zbraní se také pobíhá bez krytí, dokonce tyto zbraně mají omezenou pohyblivost. A nevidím, že by tu někdo psal, že armáda USA, Finska, Ruska by nebyla armáda pro 21. století. Naopak dost často je mnozí prezentují jako vzor.Skrýt celý příspěvek

   • Jura99
    13:05 19.08.2020

    tažená děla mají stále výhody, třeba přeprava v podvěsu pod vrtulníkem. Nikdo od nich ale nemůže chtít hlaveň 55ráží a dostřel 55km.

    tažená děla mají stále výhody, třeba přeprava v podvěsu pod vrtulníkem. Nikdo od nich ale nemůže chtít hlaveň 55ráží a dostřel 55km.

    • Klimesov
     13:25 19.08.2020

     Souhlasím. Já taky používání tažných děl nekritizuji. Naopak. Pár tažný M-777 by AČR pro boj ve špatně dostupném terénu si myslím slušeli.

     Souhlasím. Já taky používání tažných děl nekritizuji. Naopak. Pár tažný M-777 by AČR pro boj ve špatně dostupném terénu si myslím slušeli.

  • Scotty
   16:31 19.08.2020

   sgtlk Caesar s plně automatickým nabíjením střel je hned první obrázek na téhle stránce. Navíc prachové náplně nabíjí jeden voják ten druhý (patrně velitel) má na starosti obsluhu ...Zobrazit celý příspěvek

   sgtlk
   Caesar s plně automatickým nabíjením střel je hned první obrázek na téhle stránce. Navíc prachové náplně nabíjí jeden voják ten druhý (patrně velitel) má na starosti obsluhu počítače.Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  12:02 19.08.2020

  pan Grohmann: šlo by uvést informaci o kadenci Caesaru 8x8 na pravou míru popř. potvrdit, že má opravdu pouze 6ran/2min. ? Z materiálu Nexteru vyplívá informace "6 rounds & scoot ...Zobrazit celý příspěvek

  pan Grohmann: šlo by uvést informaci o kadenci Caesaru 8x8 na pravou míru popř. potvrdit, že má opravdu pouze 6ran/2min. ? Z materiálu Nexteru vyplívá informace "6 rounds & scoot in less than 2 mins", což mi nepřijde stejné jako "CAESAR vypálí prvních 6 výstřelů za dobu kolem dvou minut". To on sice vypálí, ale u toho se stihne rozbalit, sbalit a zmizet.Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  11:31 19.08.2020

  Neřekl bych, že je CAESAR z těch kandidátů kompromis, neznám sice, jak pracuje ATMOS v automatu. Překvapuje mě ale informace o kadenci CAESARu 6ran/prvních 2min, protože všude se ...Zobrazit celý příspěvek

  Neřekl bych, že je CAESAR z těch kandidátů kompromis, neznám sice, jak pracuje ATMOS v automatu. Překvapuje mě ale informace o kadenci CAESARu 6ran/prvních 2min, protože všude se píše 6ran/prvních 45s a rovněž např. tuším náčelník dělostřelectva v nějakém rozhovoru řekl, že Caesar má 8rpm. To je poměrně značný rozdíl, tak kdoví kde autor tu informaci vzal ?Skrýt celý příspěvek

  • GlobeElement
   12:24 19.08.2020

   Z armywebu. Zde se píše o kadenci 6-8 střel za minutu. https://zoommagazin.iprima.cz/... Tady ...Zobrazit celý příspěvek

   Z armywebu.

   Zde se píše o kadenci 6-8 střel za minutu.
   https://zoommagazin.iprima.cz/...

   Tady o 6 ranách za minutu.
   http://www.military-today.com/...

   Tady 6-8 ran za minutu.
   https://www.army-technology.co...

   Tož si vyber.Skrýt celý příspěvek

   • Clanek
    12:33 19.08.2020

    Pokud je nekde zapojen lidsky faktor prijde mi prirozene ze se to muze o nizke jednotky vystrelu lisit (treba 6 vs 8 vystrelu za minutu muze byt rozdil bezne vycvicena posadka v ...Zobrazit celý příspěvek

    Pokud je nekde zapojen lidsky faktor prijde mi prirozene ze se to muze o nizke jednotky vystrelu lisit (treba 6 vs 8 vystrelu za minutu muze byt rozdil bezne vycvicena posadka v neidealnich podminkach vs. spickova posadka v idealnich podminkach). Tady se ale bavime o 6 (az 8) vystrelech za minutu vs. 3 vystrely za minuty, a to uz zavani tim ze se porovnavaji dve ruzne veci.
    PS" stat se muze, autor si to vsimne a udaj jiste opravi.Skrýt celý příspěvek

 • MeV6
  11:12 19.08.2020

  No, docela by mě zajímalo jak vypadá a funguje ta CAESAR verze s automatickým nabíjením, případně jak moc to ovlivní rychlost palby a časy. Z mého laického pohledu je obětování ...Zobrazit celý příspěvek

  No, docela by mě zajímalo jak vypadá a funguje ta CAESAR verze s automatickým nabíjením, případně jak moc to ovlivní rychlost palby a časy. Z mého laického pohledu je obětování šesti granátů palebného průměru dosti malou cenou.
  Samozřejmě také zaleží, jak moc by taková úprava ovlivnila cenu vozidla, resp. celého kontraktu.
  A jen taková prkotina na závěr - doufám, že CZ houfnice dostanou jinou kabinu než Dánové, třeba tu co má EVA.Skrýt celý příspěvek

  • Miroslav
   11:24 19.08.2020

   Z môjho pohľadu je automatické nabíjanie pre AČR dôležité. Je mi záhadou prečo nebol tento systém v prioritných požiadavkách. AČR nebuduje svoje sily na boj s rebelmi ktorí majú ...Zobrazit celý příspěvek

   Z môjho pohľadu je automatické nabíjanie pre AČR dôležité. Je mi záhadou prečo nebol tento systém v prioritných požiadavkách. AČR nebuduje svoje sily na boj s rebelmi ktorí majú Hilux s navareným guľometom. AČR sa musí v prvom rade pripraviť na boj s vyspelým súperom ktorý bude v krátkom čase paľbu opätovať. Tu je teda namieste otázka, či je vhodné mať zbraň s nízkou počiatočnou kadenciou keď po vypálení prvých 5-6 striel sa musí presunúť na iné palebné stanoviskoSkrýt celý příspěvek

   • Jura99
    11:36 19.08.2020

    z mého pohledu není důležitý způsob nabíjení, ale výsledná kadece. Tam se dosud domnívám, že Caesar má 6ran /45s, i když tento článek tvrdí něco jiného (pouze 6ran/2min). Caesar ...Zobrazit celý příspěvek

    z mého pohledu není důležitý způsob nabíjení, ale výsledná kadece. Tam se dosud domnívám, že Caesar má 6ran /45s, i když tento článek tvrdí něco jiného (pouze 6ran/2min). Caesar střely automaticky nabíjí, obsluha ručně pouze vkládá hnací náplně, což není na závadu, jelikož počtem náplní se mj. reguluje dostřel. Pokud se nepletu automat Z2 nabírá připravené hnací náplně ze zásobníku a změna počtu se musí dělat také ručně.Skrýt celý příspěvek

    • MeV6
     11:48 19.08.2020

     Záleží na úhlu pohledu, CAESAR automaticky nabíjí i náplně. Obsluha pouze musí vložit jejich odpovídající počet do toho "nabíjecího ramena". Viz ...Zobrazit celý příspěvek

     Záleží na úhlu pohledu, CAESAR automaticky nabíjí i náplně. Obsluha pouze musí vložit jejich odpovídající počet do toho "nabíjecího ramena".

     Viz https://www.youtube.com/watch?... v čase 1:26 - 2:00.Skrýt celý příspěvek

    • Miroslav
     11:49 19.08.2020

     Lenže my nevieme, či nízka počiatočná kadencia nie je spôsobná hlavne poloatomatickým nabíjaním. Našiel som tento článok. Po francúzsky síce neviem ale slovné spojenie ,,6 coups ...Zobrazit celý příspěvek

     Lenže my nevieme, či nízka počiatočná kadencia nie je spôsobná hlavne poloatomatickým nabíjaním.

     Našiel som tento článok. Po francúzsky síce neviem ale slovné spojenie ,,6 coups de 2 minutes" všeličo naznačuje

     https://www.armyrecognition.co... Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      11:57 19.08.2020

      Nepochybně je započítán čas na rozložení děla po příjezdu, odpal 6ran a patrně i sbalení a odjezd. Což je ovšem poněkud něco jiného, než tvrzení v tomto článku. "Survivability ...Zobrazit celý příspěvek

      Nepochybně je započítán čas na rozložení děla po příjezdu, odpal 6ran a patrně i sbalení a odjezd. Což je ovšem poněkud něco jiného, než tvrzení v tomto článku.

      "Survivability Counter battery: 6 rounds & scoot in less than 2 mins"
      https://www.nexter-group.fr/si... Skrýt celý příspěvek

     • Clanek
      12:04 19.08.2020

      @Jura99 Ne, cas na prijezd a rozlozeni se tam pocitat nezvykne, pocita se od prvniho vystrelu + pocet vystrelu + sbaleni + az po odjezd do jiste vzdalenosti od palebneho postaveni ...Zobrazit celý příspěvek

      @Jura99
      Ne, cas na prijezd a rozlozeni se tam pocitat nezvykne, pocita se od prvniho vystrelu + pocet vystrelu + sbaleni + az po odjezd do jiste vzdalenosti od palebneho postaveni (nevim kolik set metru to je). Pod nekterym z predeslych clanku se to resilo. V tomhle ma Caesar skutecne "jen" 6 vystrelu, Zuzana jeste min (4 nebo 5? kvuli delsi dobe na slozeni) a PhZ2000 snad 11.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      12:14 19.08.2020

      Clanek: mě spíš zaujalo to, že autor článku nejspíš srovnavá nesrovnatelné, tedy shoot&scoot u CAESARu s běžnou kadencí u Zuzany, takže proto dochází k patrně chybnému závěru, že ...Zobrazit celý příspěvek

      Clanek: mě spíš zaujalo to, že autor článku nejspíš srovnavá nesrovnatelné, tedy shoot&scoot u CAESARu s běžnou kadencí u Zuzany, takže proto dochází k patrně chybnému závěru, že "...nepochybné je, že na straně slovenské zbraně stojí podstatně větší kadence..". Ve skutečnosti, pokud se nepletu, má CAESAR ve všech režimech kadeci vyšší než Z2.Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      12:16 19.08.2020

      Jo jo jak píše Clanek. Počítá se to až od výstřelu nikoli od zastavení stroje. Takže reálně jde říct, že CAESAR dokáže vypálit 6 ran a zmizet ze své pozice do 2 minut. Jinak ...Zobrazit celý příspěvek

      Jo jo jak píše Clanek.
      Počítá se to až od výstřelu nikoli od zastavení stroje.
      Takže reálně jde říct, že CAESAR dokáže vypálit 6 ran a zmizet ze své pozice do 2 minut.
      Jinak teoretická kadence minutová se udává 6 ran za minutu a podle výpovědí dokonce Francouzi dosáhli údajně 8 ran za minutu. Pokud si dobře pamatuji informace z posledního článku na AN. Možná se pletu s těmi 8 ranami, ale 6 je to určitě. Ale tahle maximálka se využívá omezeně po velice krátkou dobu. Při dlouhodobé palbě cca 1 hodina, rychlost klesne na nějakých 3 rány za minutu.
      A to je bohužel další mínus pro Zuzany-2. Nejde s ní vést efektivně dlouhodobou stálou palbu, protože nabíjecí automat pojme jen kolik cca 40 ran, což by znamenalo, že za cca 15 - 20 minut by dělostřelci museli palbu zastavit a na dalších kolik 20 minut jí nevést a doplňovat zásobník. Ruční nabíjení je velmi omezené snad jen na kolik 1 - 2 rány za minutu, spíš bych počítal tu jednu, zvláště když by se munice tahala z nějakého blízkého skladu a né ze samotného zásobníku.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      12:22 19.08.2020

      Klimesov, Clanek: beru, příjezd a rozbalení ve shoot&scoot není. Ovšem, informace o kadenci je v tomto článku neúplná, Caesar nemá kadenci horší než Z2.

      Klimesov, Clanek: beru, příjezd a rozbalení ve shoot&scoot není. Ovšem, informace o kadenci je v tomto článku neúplná, Caesar nemá kadenci horší než Z2.

     • Clanek
      12:22 19.08.2020

      No, ve vsech rezimech.... Ti komparzisti co kolem toho budou behat a davat naplne a granaty do podavacu, kterym Nexter noblesne rika poloautomat, by k tomu mohli v horsim pocasi, v ...Zobrazit celý příspěvek

      No, ve vsech rezimech.... Ti komparzisti co kolem toho budou behat a davat naplne a granaty do podavacu, kterym Nexter noblesne rika poloautomat, by k tomu mohli v horsim pocasi, v zime, v desti, nebo proste jen po nekolika palebnych prumerech, chtit neco dodat. Naproti tomu skutecny automat treba Zuzany, PhZ, Archeru atd. tam posle tu svou psanou kadenci skutecne vzdy.
      To uz se tu ale resilo X krat, netreba do toho zabredavat znovu. Pravdou je ze pokud autor neco uvede mel by uvest porovnatelne udaje a ne plest jablka s hruskama, coz se zde nejspis stalo. Bud to, anebo ma autor uz konkretnejsi predstavu o tom jak (ne)vybavena skutence bude verze Caesaru kterou dostane ACR. Nakonec, tohle je do dnes jedna velka neznama. Nikdo netusime co ACR vlastne kupuje.Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      12:24 19.08.2020

      Clanek: Záleží od úrovne balistickej ochrany posádky daného systému. Zuzana to má cca 300 metrov aj s rezervou a započítanou odchýlkou aby bola v bezpečí na novom palebnom ...Zobrazit celý příspěvek

      Clanek: Záleží od úrovne balistickej ochrany posádky daného systému. Zuzana to má cca 300 metrov aj s rezervou a započítanou odchýlkou aby bola v bezpečí na novom palebnom postaveníSkrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      12:48 19.08.2020

      Clanek ano a ne. Vše záleží na situaci, daném operačním rozkazu a je prostě kolem toho hodně proměnných. I Ta Zuzana nebo PZ-2000 se musí nějak nabít a to se provádí ručně. Navíc ...Zobrazit celý příspěvek

      Clanek ano a ne.
      Vše záleží na situaci, daném operačním rozkazu a je prostě kolem toho hodně proměnných. I Ta Zuzana nebo PZ-2000 se musí nějak nabít a to se provádí ručně. Navíc dost často si lze všimnout, že dělomrdi u pásových strojů jako PZ-2000 nebo M-109 mají ty zadní vrátka otevřené a to ne jenom v horkých ale i chladných obdobích. Navíc nacvičují se situace, kdy vevnitř je část osádky a zbytek pobíhá kolem a zadními vrátkami, či speciálním nabíjejícím ústrojím (u Rusů) hážou tu munici dovnitř. Prostě variant jak použít dělostřelectvo je docela spoustu a CAESAR je podle mého dobrý kompromis.
      Ale souhlasím v dešti hold dělomrdi budou mít těžší práci.Skrýt celý příspěvek

     • Packal
      13:13 19.08.2020

      Nechci vám brát iluze, ale PzH 2000 používá pouze automatické nabíjení granátů. Nábojku do komory vkládá nabíječ ručně. Je k tomu na youtube několik videí. Taktéž lze PzH vést ...Zobrazit celý příspěvek

      Nechci vám brát iluze, ale PzH 2000 používá pouze automatické nabíjení granátů. Nábojku do komory vkládá nabíječ ručně. Je k tomu na youtube několik videí. Taktéž lze PzH vést palbu s externím přísunem munice, resp. granátů. Podavač, který plní zásobník, granáty neukládá do zásobníku, ale do nabíjecího ramene (pokud ten "drapák" takto označíme) a nábojku opět nabíjí nabíječ.Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      13:27 19.08.2020

      Packal.
      Jakékoli relativní doplnění informací není brání iluzí.
      Dík za info :-)

      Packal.
      Jakékoli relativní doplnění informací není brání iluzí.
      Dík za info :-)

   • MeV6
    11:42 19.08.2020

    V tom s Vámi dost souhlasím.

    V tom s Vámi dost souhlasím.

  • semtam
   11:34 19.08.2020

   MeV6 Nevím, ale je dost možné, že se mýlíte. Dánové nepořizují onu futuristickou kabinu. Takhle vpadá finální verze pro dánskou ...Zobrazit celý příspěvek

   MeV6

   Nevím, ale je dost možné, že se mýlíte. Dánové nepořizují onu futuristickou kabinu. Takhle vpadá finální verze pro dánskou armádu.
   https://www.armyrecognition.co...

   Český Caesar typuju že bude mít shodnou kabinu jako všechny nově zaváděné Tatry 815-7 8x8.Skrýt celý příspěvek

   • MeV6
    11:41 19.08.2020

    Klidně ať se mýlím, v podstatě mi to může být jedno. Jak říkám, jen taková prkotina, nicméně i s tou finální kabinou je to prašť jak uhoď, není v nich moc velký rozdíl. U té CZ ...Zobrazit celý příspěvek

    Klidně ať se mýlím, v podstatě mi to může být jedno. Jak říkám, jen taková prkotina, nicméně i s tou finální kabinou je to prašť jak uhoď, není v nich moc velký rozdíl.

    U té CZ kabiny v to upřímně doufám.Skrýt celý příspěvek

    • semtam
     12:36 19.08.2020

     Jen jsem chtěl říci, že finální produkt je jiný, než z prezentací. To jestli se mýlíte a nebo ne, není nosná myšlenka.

     Jen jsem chtěl říci, že finální produkt je jiný, než z prezentací. To jestli se mýlíte a nebo ne, není nosná myšlenka.

   • Jura99
    11:44 19.08.2020

    semtam: já tam teda tu "futuristickou" kabinu vidím, s malou změnou kapotáže pod čelním sklem.

    semtam: já tam teda tu "futuristickou" kabinu vidím, s malou změnou kapotáže pod čelním sklem.

    • semtam
     12:35 19.08.2020

     Ona ta změna kapotáže a přemístění světel je docela významná. Jen jsem chtěl upozornit, že finální verze pro Dánsko vypadá jinak než ta hrůza, jak je představovaná (Caesar 8x8 ...Zobrazit celý příspěvek

     Ona ta změna kapotáže a přemístění světel je docela významná. Jen jsem chtěl upozornit, že finální verze pro Dánsko vypadá jinak než ta hrůza, jak je představovaná (Caesar 8x8 Tatra).Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 2 z 2