Jana Černochová: Budování armády je nekonečný proces

Jana Černochová: Budování armády je nekonečný proces
Jana Černochová / archív autora (Zvětšit)

V české armádě jsou investice tématem už od 90. let. V posledních letech je o nich více slyšet. Podle Jany Černochové, poslankyně za ODS a předsedkyně Výboru pro obranu, je mnohdy větším problémem nekonzistentnost než nedostatek financí. „Je nevyhnutelné prioritizovat, tedy obměňovat systémy a budovat schopnosti podle priorit daných potřebami vyplývajícími ze stavu jednotlivých složek a ohrožení. Je důležité bavit se nejen o nákupech, ale hlavně o náboru, výcviku a vybavení jednotlivce,“ říká v rozhovoru.

Jak vnímáte roli armády ve 21. století? Proč jako Česká republika armádu potřebujeme? 

Role armád je stejná jako v minulosti – primárně slouží k obraně území státního teritoria, jeho obyvatel a zájmů státu, především zahraničně-politických. Armády v tomto smyslu vždy působily jako prvek odstrašování. V našem případě jde například o podporu aliančních aktivit, protože díky našim spojencům v NATO jsme bezpečnostně ukotveni nejlépe v historii a je v našem zájmu silnou alianci udržet i nadále. 

Budování armády souvisí i s riziky a hrozbami, kterým čelíme. Jaké to dnes jsou? 

Stát se musí připravovat na čelení řadě hrozeb, to je jeho základní úloha. Armády se nebudují jen kvůli jedné hrozbě, to by bylo hloupé. Naše armáda musí být připravena zapojit se jak do operací konvenčního charakteru, tak musí být připravena vypomáhat například při epidemiích či živelních katastrofách. Armáda má mít soubor schopností, které jsou jednak unikátní a určené pro vedení konvenčního boje, jako je třeba tankové či mechanizované vojsko, dělostřelectvo, a také duální, například zdravotní službu, chemiky či ženisty. Není možné budovat jen jednu složku a doufat, že se vedení válek změnilo natolik, že již nikdy nebudou zapotřebí například tanky. Podívejte se například v jaké míře nalezlo využití dělostřelectvo, tedy tradiční konvenční zbraň před pár lety na Ukrajině a jak významnou roli sehrály bezpilotní prostředky sloužící právě k navádění dělostřelecké a další palby na cíle. Mimochodem, bezpilotní prostředky také pomáhaly s vyhledáváním děl a s jejich ničením. To, co vidíme není tedy nějaké definitivní vítezství jednoho typu zbraně v 21. století, spíše rozšíření spektra a nové synergie při hledání převahy nad nepřítelem. Pokud máme ambici být suverénním státem s vlastní zahraniční politikou, pak je nutné soustředit se na modernizaci a budování tradičních sil i na investování do robotiky, respektive spolupráce stroje a člověka, do kybernetiky, satelitního průzkumu a podobně. Tím, jak se v čase proměňují hrozby, musí se dynamicky proměňovat i vybavenost a připravenost armády na nové hrozby.

Jak jste vnímala nasazení a potřebu armády, případně dalších ozbrojených složek v době koronavirové krize? Naplnila svoji roli? 

Jednoznačně. Armáda pomáhala a je připravena pomáhat i nadále. Můžeme být na ni pyšní. Ráda bych využila tento prostor a opět armádě poděkovala, protože odvedla a odvádí skvělou práci.

Jak by podle vás měla vypadat armáda moderního státu? 

Tato otázka implikuje, že budování armády je proces, který může skončit. To je mylná představa. Investice do armád byly a jsou nekonečné. Pokud máte štěstí, jsou vlastně zbytečné, protože armádu nikdy nepoužijete. Pokud štěstí nemáte, pokud selže diplomacie a odstrašení, bude každý rád, že se v době míru do armády investovalo. Armáda se nebuduje podle toho, zda je stát moderní, nebo postmoderní. Armáda se buduje podle konkrétních ohrožení a zájmů daného státu. To, jak má vypadat ta naše, je popsané ve strategických a koncepčních materiálech, Bezpečnostní strategií počínaje a Koncepcí výstavby AČR konče. Naše armáda musí být v maximální míře vševojsková, měli bychom být schopni udržet stávající druhy vojsk s využitím nejmodernějších technologií a najít finance na jejich rozšiřování. To se týká například nadzvukového letectva, o jehož podobě nás – odhaduji – čeká žhavá debata.

Současně se musíme soustředit na nové oblasti, třeba robotiku.

A nejen na tu, také na kybernetiku, umělou inteligenci, satelitní technologie atd. Zde je nutné investovat mnohem více než dosud a více zapojovat domácí průmysl, protože potřebujete držet kontrolu nad jádry technologií jako zdrojovými kódy, komunikačními prostředky – například kvůli zarušení a podobně. Budoucnost je v prohlubování spolupráce člověka a stroje, díky které se zvýší schopnosti a síla armády bez toho, aby se toho dosahovalo jen zvyšováním počtů a kusů techniky. Vezměte si například přesnou munici zvyšující efektivitu či bezpilotní prostředky schopné útočit na vzdálené cíle, aniž by na palubě musel být člověk.

Blížíme se vizi armády, která reflektuje všechny možné hrozby a zájmy České republiky?

S každým pořízeným moderním systémem ano. Je jen otázka, jakým tempem. Ale jak jsem říkala před chvílí, ten proces nikdy nekončí, je velmi dynamický, stejně jako nekončí technologický vývoj, stejně tak se proměňuje způsob vedení válek. Zkrátka musíme mít otevřené oči a mysl, předvídat a flexibilně se přizpůsobovat – či dokonce trendy vytvářet.

Zmínila jste investice. O nich se v poslední době dost diskutuje. Z některých vojenských útvarů zaznívá, že jsme poněkud zaspali, že vojáci například jezdí s technikou starou 40 let. Kde se stala chyba? 

O investicích do armády se nediskutuje více v posledních letech. To je aktuální téma od konce 90. let. Něco se zmodernizovat podařilo, něco nikoli. Je to nekonečná debata – a upřímně, díky za ní, protože znamená, že nás armáda a obrana České republiky zajímá. To, že není možné pořídit vše a modernizovat vše najednou, je jasné, nicméně jasné je i to, že jsme mohli být v přístupu v posledních dvaceti letech poněkud konzistentnější. Mimochodem, nekonzistentnost je mnohdy naším větším problémem než nedostatek financí. Nikdy nebude dostatek peněz na to, aby se investovalo najednou do všeho. To se děje pouze v době války. Nevyhnutelně musíte prioritizovat, tedy obměňovat systémy a budovat schopnosti podle priorit daných potřebami vyplývajícími ze stavu jednotlivých složek, ohrožení a podobně. Chápu neustálou snahu hledat chybu či ukazovat prstem na někoho, kdo za to může, ale věřte mi, nic takového není. Armáda není jediným nákladem státu a vždy je nutné se na státní výdaje dívat komplexně a dobře vážit. Ale samozřejmě, pokušení, aby byla armáda takovou záložní kasičkou, je vždy velké a musíme být schopni mu odolat.

Co se tedy povedlo? A co nikoli? 

Od 90. let se mnohé podařilo, máme armádu, která má velkou důvěru, je oceňovaná na mezinárodních fórech i doma, vojáci prošli nasazeními, jež z jednotek přibližně do úrovně praporu učinila velice kvalitní uskupení. Na druhou stranu, rezignovali jsme na schopnost například manévrovat jednotkami na úrovni brigád. Jsem ráda, že se to mění. Řada věcí se pak nezdařila, například dokončit modernizaci dělostřelectva, jak byla plánovaná před více než patnácti lety. Pozdě pořizujeme třeba 3D radiolokátory MADR. Bohužel se řada investic pozdržela a nyní se vytváří takzvaný investiční hrb, který vyžaduje vyšší investice během několika let. A opět spadají do nejistého období, takže se může stát, že zdaleka na vše nebude. A pokud přesto bude, tak se s tímto hrbem budeme potýkat v budoucnu při další obměně a modernizaci. Víte, budování armády ale není zdaleka jen o nákupu techniky, o čemž všichni tak rádi diskutují. K čemu je technika bez vycvičených a vybavených vojáků? K čemu je skvělá technika armádě s nízkou morálkou? Je důležité se bavit nejenom o nákupech, ale hlavně o náboru, výcviku a vybavení jednotlivce.

Část veřejnosti považuje zahraniční mise českých vojáků za zbytečné. Jaký je váš pohled na ně? 

Zahraniční nasazení nejsou rozhodně zbytečná. To potvrdí prakticky každý v armádě. Díky nasazením máme lépe vycvičené vojáky, silnější a lépe připravené jednotky. Obecně tedy operace v zahraničí podporuji. Jediné, co vyžaduji a co se odráží například i v debatách, které jsme měli na výboru pro obranu v posledních měsících, je vždy zodpovězení základní otázky – jakému našemu zahraničněpolitickému zájmu dané nasazení armády slouží. To je totiž klíčové. Armáda má jasně dané hlavní funkce – slouží k obraně území státu před vnějšími hrozbami a má vypomáhat bezpečnostnímu a záchrannému systému doma, pokud je to zapotřebí. A zároveň je nástrojem zahraniční politiky státu a do této oblasti spadá nasazování vojáků v rozličných operacích a misích v zahraničí.

Jaké byly důvody misí na Balkáně nebo v Afghánistánu? 

Hlavním důvodem bylo ukázat, že máme na členství v NATO a poté, že toto členství bereme vážně a že nám na alianci a transatlantické vazbě záleží. Chtěli jsme zároveň ukázat, že nám záleží na budování stability a rozšiřování svobody, že jsme aktivním členem mezinárodního společenství. To jsou vše relevantní důvody, které je nutné říkat nahlas, jasně a od počátku.

Naši vojáci teď jsou například v Mali – je nasazení v Africe podle vás žádoucí?

Nasazování v Africe není pod NATO, a tedy si musíme dobře pojmenovat, proč jsme tam. Stane se totiž jedno – dřív nebo později začnou sílit hlasy, které se budou ptát, proč tam jsme, co jsme tam dokázali, jaké jsou výsledky, jestli to stálo za to a podobně. Proto je důležité vědět dopředu, proč tam jsme, čeho tam chceme docílit, kdy a za jakých okolností odejdeme a tak dále. Za mě má nasazení v subsaharské Africe smysl, pokud je zaměřeno na stabilizaci a efektivně napomáhá snižování migrace, zadržování teroristů a podobně. A samozřejmě bychom měli být schopni profitovat i ekonomicky, například tím, že pomůžeme domácímu obrannému průmyslu, aby mohl dodávat výzbroj a výstroj bezpečnostním a armádním složkám v daných zemích.

Nedávno byly zveřejněny informace o tom, že Rusko mělo finančně podpořit Talibánce v Afghánistánu, aby připravovali vražedné atentáty na americké, resp. spojenecké vojáky. Prezident Trump na tuto informaci v podstatě nereagoval. Někteří zahraniční komentáři se ale nebáli označit ji za válečný akt. Nabízí se otázka – je NATO ve válce s Ruskem? 

Pokud se něco takového skutečně dělo, pak je to vážné a měli bychom diplomaticky reagovat. Zatím se tato informace ovšem nepotvrdila. NATO není ve válce s Ruskem, vyhlášení války má své náležitosti a aktivaci žádných z nich jsem nezaznamenala. Pravdou je, že naše vztahy s Ruskem jsou chladné, primárně kvůli anexi části území Ukrajiny proti mezinárodním pravidlům a vyvolávání nestability na východě Ukrajiny. Nesmíme zapomínat ani na předešlé události v Gruzii. Je to ostatně podobný postup, který používalo Rusko ve svém okolí po staletí. Je to postup, který nepatří do 21. století, ale Vladimir Putin a jeho okolí se rozhodli, že se budou opět chovat jako hegemoni a používat zastrašování a sílu, tedy nástroje minulosti. Rusko se rozhodlo samo a my to jednoduše nesmíme tolerovat. Musíme nahlas říkat, že jeho chování je nevhodné, ale že se nebojíme, že nedovolíme, aby se opakovalo to špatné, co jsme si s Ruskem zažili v minulém století. Rusko dodnes oficiálně považuje NATO za svou hrozbu, a tak je zapotřebí zachovávat si obezřetnost.

A pak je tu Čína. Čínské námořnictvo každý rok spustí na vodu válečné lodě, a to o polovině tonáže celého námořnictva Velké Británie. EU naopak hodlá investovat stovky miliard euro do „zelených“ technologií. Nebojíte se toho, že Čína „zelenou“, ale slabou EU doslova převálcuje?

Předešlu, Evropská unie nemá armádu a je to tak dobře. Jsou armády suverénních členských států Evropské unie, které mohou být využity například k operacím pod vlajkou EU, což je něco zcela odlišného od toho, co naznačujete v otázce. Proti sobě tudíž nestojí a předpokládám, že ani nikdy nebude stát jakási armáda EU a armáda čínská. Čína sice investuje do armády, a mimochodem uvidíme, jak budou investice vypadat v následujícím období, ale stále výrazně zaostává za armádami členský států NATO či EU. Čína se asi nechystá zaútočit na Evropu, takže ono srovnávání jednotlivých armád na papíře poněkud postrádá smysl. Nicméně Čína je schopná ohrožovat naše partnery a spojence v oblasti Tichomoří, jako jsou Tchaj-wan či Japonsko, a postupovat proti našim zájmům například v Africe. To je nutné brát velice vážně, protože stejně jako nesmíme dovolit Rusku narušovat status quo, nesmíme to dovolit ani Číně. Co se týče takzvaného green dealu a jeho dopadu na členské státy Evropské unie, z toho mám velkou obavu. Ano, mám strach, že zelená zaslepenost může mít dopad na armády a vyzbrojování, protože zkrátka po zeleném experimentu nezbude dost peněz na cokoli jiného. Obávám se, že green deal nás žene do velké nejistoty a jen prohloubí naši závislost například na Číně, která si podobná idealistická omezení nepřipouští.

Vraťme se ještě k bezpečnostním rizikům, která se proměňují. Boj probíhá i na neviditelných frontách, klíčové jsou informace a data. Jak je na tom z vašeho pohledu česká armáda? 

Informace byly klíčové vždy, i před počítačovou dobou. Schopnost překvapit nepřítele, klamat byla součástí vedení válek od nepaměti. Dnes se přidaly nové nástroje, jako jsou počítače, software, počítačové sítě a cloudová uložiště, na kterých jsme se stali zcela závislí. Na jednu stranu nám počítače umožňují přesné navádění, rychlé vyhodnocování a poskytují další výhody v boji, na druhou stranu jsou naší slabinou. Ochrana našich elektronických systémů a dat je proto nezbytná. Z toho, co vím, si to lidé na ministerstvu obrany i v armádě uvědomují. Ne náhodou vzniklo nové Velitelství kybernetických sil a informačních operací, ne náhodou řešíme novelu zákona o Vojenském zpravodajství, aby mohlo s partnery, jakými je například NÚKIB, efektivně řešit problematiku kybernetické obrany.

Jak vidíte budoucnost armády v následujících letech? Jaké by měly být její úkoly, postavení, vize?

Nepřipouštím si nic jiného, než že budeme k budování naší obrany, a tedy k budování armády, přistupovat zodpovědně a že budeme v rámci našich možností do ní bez rozpaků investovat. Je to pojistka, kterou musíme mít, i když ji nepoužijeme. Zajištění obranyschopnosti je základním stavebním kamenem existence státu, na to nesmíme zapomínat. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že není možné koupit vše a okamžitě. Musíme být schopni prioritizovat. A toto by si měli uvědomovat mimo jiné odborníci a komentátoři, kteří napomáhají vytváření veřejného mínění. Musíme být ochotni investovat, ale zároveň se musíme chovat efektivně. Výborným příkladem jsou pro mě Dánové. Doufám, že se nám podaří vydávat dvě procenta HDP na obranu, což nám umožní vyváženost. Úkoly armády jsou pak dobře popsané v zákonech a dalších dokumentech. Musíme být schopni do armády investovat a nebát se ji používat v nejlepším zájmu České republiky. Věřím, že v našich vojácích máme dobrý základ, který musíme být schopni rozvíjet.

 

Nahlásit chybu v článku


Související články

Generál Feix: Otevřená komunikace je nejjednodušší krok k armádě 21. století

Armáda začala přímo a srozumitelně mluvit s veřejností. Proměnil se styl její komunikace na ...

Fiala: Do armády musíme investovat

Nač máme armádu? Jaké je její poslání? K čemu slouží zahraniční mise? Kdo je spojenec a kdo nepřítel ...

Klaus: Kdo nemá vlastní armádu, má zpravidla armádu cizí

V dnešním rozhovoru volně pokračujeme v dotazování politiků na základní bezpečnostní a geopolitické ...

Ivo Zelinka: Operační nasazení je nejlepší průprava

Chrudimské výsadkáře čekají na podzim zásadní změny. 43. výsadkový prapor se změní na pluk. Rozroste ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Jura99
  18:37 28.07.2020

  Dobré odpovědi a na ženu obzvlášť, jelikož jde o obvykle chlapské téma. Bohužel nefandím její straně kvůli dobře známé minulosti.

  Dobré odpovědi a na ženu obzvlášť, jelikož jde o obvykle chlapské téma. Bohužel nefandím její straně kvůli dobře známé minulosti.

  • danny
   15:49 29.07.2020

   Jura99: vnímám to podobně. A bohužel, jim nemohu fandit nejen kvůli nedávné minulosti (na řadu velmi výhodných smluv uzavřených v době, kdy bylo jasné, že jde ODS od válu a ...Zobrazit celý příspěvek

   Jura99: vnímám to podobně. A bohužel, jim nemohu fandit nejen kvůli nedávné minulosti (na řadu velmi výhodných smluv uzavřených v době, kdy bylo jasné, že jde ODS od válu a pomrvených projektů doplácíme dodnes), ale hlavně kvůli značné impotenci celé strany dnes. Kromě pár čestných výjimek je to špatný. Témata, politická práce, marketing. A to nekonstatuji se zadostiučiněním, ale smutkem.Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  17:59 28.07.2020

  Paní Černochová má odpovědi o level lepší než Fiala. A v mnohém (dlouhodobě) s ní souhlasím a fandím. Zaujala mne otázka ohledně sponzorování Talibanu Ruskem, nevím kdy byli ...Zobrazit celý příspěvek

  Paní Černochová má odpovědi o level lepší než Fiala. A v mnohém (dlouhodobě) s ní souhlasím a fandím.

  Zaujala mne otázka ohledně sponzorování Talibanu Ruskem, nevím kdy byli tyto otázky paní Černochové předloženy, pokud v době kdy bylo již známo, že se jedná o kachnu (to by korespondovalo s odpovědí Černochové), tak mi přijde tato otázka zvláštní.

  Druhá věc, sice oficiálně NATO považuje Rusko za hrozbu, ovšem jeho činnost je při porovnání s USA, Francií, Tureckem a spol. pro nás nejméně nebezpečná než aktivity členských států NATO.

  Turecko okupuje část severní Sýrie a některá území již de-facto anektovalo. Na těchto územích provádí etnické čistky (odsun Kurdů). V Sýrii podporuje islamistické radikály (jedna z hrozeb definovaná NATO) a dopouští se válečných zločinů.
  Turecko EU vydírá prostřednictvím uprchlíků, která Turecku ještě platí, aby je nepouštělo do EU a aby toho nebylo málo, tak Turecko používá ony uprchlíky jako zbraň proti Řecku.
  Rusko nesahá Turecku ani po kotníky.

  Francie (plus další země NATO) byla jedním z hlavních aktérů rozvratu Libye.
  Zde nejde (bohužel) ani o to, že letecky podporovala islamisty v tažení proti Kaddáfímu, ale o to, že destabilizací Libye umožnila vyzbrojit islamistické bojůvky (z libyjských skladů), které poté šli šířit džihád mimo Libyi do oblasti Sahelu a proto také se nyní angažujeme v Mali.
  Co Evropa ovšem nejvíc pociťuje na této pomalu až teroristické akci (angažmá v Libyi), když to budeme zpětně hodnotit, je stále trvající masový příliv migrantů do Evropy, protože Libye se stalo jednou z nejvýznamnějších tranzitních zemí pro migraci.

  USA svým angažmá jak v Libyi, tak především na Blízkém východě jsou namočeny ve všem.

  Chápu, že v současné době je pro politika jakousi povinností vidět Rusko jako hrozbu Number Van, jinak by ho média zničila.
  Ovšem největší bezpečností hrozba jde paradoxně od členských států NATO, viz. Turecko či nezodpovědné vojenské angažmá jak již předvedli USA, Francie a spol. kdy džihád a migrace dostala krev do žil.
  Bohužel dále čelíme vnitřní hrozbě v podobě radikální levice (u nás rádoby pravice), kteří dělají z pigmentově lepších soudruhů a obzvláště těch islámského vyznání chráněnce a útočí na naši kulturu a dokonce na naše fyziologické rysy.Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   18:41 28.07.2020

   Kdy nás okupovaly USA, Turecko nebo Francie ? Myslím, že nikdy, Turci tomu tedy byli kdysi dávno nejblíž. Rusko musí projít ještě dlouhým mentálním vývojem, aby pochopilo, kde má ...Zobrazit celý příspěvek

   Kdy nás okupovaly USA, Turecko nebo Francie ? Myslím, že nikdy, Turci tomu tedy byli kdysi dávno nejblíž. Rusko musí projít ještě dlouhým mentálním vývojem, aby pochopilo, kde má své hranice, že nejsou u Aše.Skrýt celý příspěvek

   • semtam
    18:50 28.07.2020

    Jura99 Okupovalo nás také Německo, Polsko a předtím jsme byli v područí Rakouska. Myslím, že Rusko si mentálním vývojem prošlo víc než si myslíte. Spíš mám obavy o váš mentální ...Zobrazit celý příspěvek

    Jura99

    Okupovalo nás také Německo, Polsko a předtím jsme byli v područí Rakouska.
    Myslím, že Rusko si mentálním vývojem prošlo víc než si myslíte. Spíš mám obavy o váš mentální vývoj (bezurážky), protože hodnotit současné hrozby podle toho, kdo nás v historii okupoval či neokupoval je těžkej fail.Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     19:32 28.07.2020

     Právěže s výjimkou Ruska se zdá, že ostatní naši okupanti si už mentálním vývojem prošli, takže ani v médiích nemachrují, že nás promění v jaderný prach. Těžkej fail je mít krátkou ...Zobrazit celý příspěvek

     Právěže s výjimkou Ruska se zdá, že ostatní naši okupanti si už mentálním vývojem prošli, takže ani v médiích nemachrují, že nás promění v jaderný prach. Těžkej fail je mít krátkou paměť a neumět si vyhodnotit, které z minulých nebezpečí (minulých okupantů) je stále aktivní a které nikoliv. Pod vyhaslou sopkou se dům dá klidně postavit, ale pod aktivní ?Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      19:49 28.07.2020

      Jura99 Ale no tak, bavme se prosím o tom to co jde z oficiálních zdrojů a ne to co říká nějaký pomatenec. Tohle je podobné jako slovenská paranoia o okupaci Maďarskem, jak z ...Zobrazit celý příspěvek

      Jura99

      Ale no tak, bavme se prosím o tom to co jde z oficiálních zdrojů a ne to co říká nějaký pomatenec. Tohle je podobné jako slovenská paranoia o okupaci Maďarskem, jak z diskuzí známe.
      Mohl by jste také vědět, že Rusku chybí jediný racionální důvod, proč by chtělo dobít a okupovat území po Aš (technicky byli ještě dál) a hlavně nikdy v minulosti Rusko nemělo nějakou snahu se dostat až takto daleko. O čem píšete je prostě utopie.
      Největší hrozbou a vlastně i nepřítelem je migrace, kterou již Turecko využívá jako zbraň proti Řecku a tím de-facto proti EU.
      S tím je spojený radikální islám, protože z ryze psychologického důvodu jsou nový evropané více muslimštější, než byli v zemi původu.
      A poté radikální levice, která by nejradši zavedla rok nula bez bílé barvy kůže.

      A jestli někdy bude v Aši ruskej okupant, tak dávno budeš nosit plnovous a mít nehojící se obřízku...Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      08:23 29.07.2020

      Tak co jde z oficiálních zdrojů? Rusko anektovalo část Ukrajiny, na další části podporuje válku, aktivně se zapojilo do odtržení části Gruzie, podporuje separatisty v Moldávii. ...Zobrazit celý příspěvek

      Tak co jde z oficiálních zdrojů? Rusko anektovalo část Ukrajiny, na další části podporuje válku, aktivně se zapojilo do odtržení části Gruzie, podporuje separatisty v Moldávii. Tedy je bezprostředním nebezpečím pro své sousedy. Ruští politici se vyjadřují stylem dobudeme Kyjev za 14 dnů, rozpad SSSR byl tragédií, stažení okupačních vojsk z ČSSR byla chyba. Což jsou slova Putina. Možná je to pomatenec, ale tím hůř.

      Západ Rusko jako nepřítele nevnímal. Dokonce mu pomáhal v modernizaci armády. To Rusko se začalo vůči západu vymezovat a označovat jej za nepřítele.

      Rusko totiž své minulé agrese neuznalo za chyby. Proto je klidně zopakuje, když bude mít možnost.Skrýt celý příspěvek

     • Jan Padesátýpátý
      08:36 29.07.2020

      semtam napsal: "Tohle je podobné jako slovenská paranoia o okupaci Maďarskem" Fakt si nepamatuju, kdy v poslední době Maďarsko sebralo území nějakému svému sousedovi, nebo kdy ...Zobrazit celý příspěvek

      semtam napsal: "Tohle je podobné jako slovenská paranoia o okupaci Maďarskem"

      Fakt si nepamatuju, kdy v poslední době Maďarsko sebralo území nějakému svému sousedovi, nebo kdy rozjelo válku na území svého souseda.Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      12:51 29.07.2020

      GlobeElement Škoda, že vám dávaj mizerné školení. Podněstří je kapitola sama o sobě a RF v tomto případě hraje hlavní roli spíše mírotvůrce, protože tento konflikt jež eskaloval v ...Zobrazit celý příspěvek

      GlobeElement

      Škoda, že vám dávaj mizerné školení. Podněstří je kapitola sama o sobě a RF v tomto případě hraje hlavní roli spíše mírotvůrce, protože tento konflikt jež eskaloval v době osamostatnění Moldávie tj. 1990-1992 a byl ukončen až zásahem ruských jednotek, od té doby je v Moldávii hluboký mír.
      Gruzie jakožto agresor z roku 2008 potvrzený i EU přišla o své území de-facto již v počátku 90. let kdy Abcházie a Osetie nechtěli být součástí Gruzie a Gruzie nedokázala mírovou a ani vojenskou cestou tyto regiony přesvědčit o tom, aby byli její součástí.
      Odsun Sovětských vojáků není považován za chybu, za to se Rusko omluvilo (1968), ale jako chybu vnímá stažení svých vojáků z Německa, protože ostatní země (USA, VB se stáhla z Německa až na přelomu let 2019/2020).
      S rozpadem SSSR se v tomto poměrně velkém regionu objevilo mnoho válek a s tím spojených sporů které trvají dodnes.
      Z hlavy: Válka v Podněstří, válka v Gruzii (2x), Náhorní Karabach, Čečensko, válka Ingušsko-Čečna, Krym, vých. Ukrajina, radikální islám v Kyrgyzstánu, Tádžikistánu a Uzbekistánu.
      Z tohoto pohledu lze rozpad SSSR označit za katastrofu, protože otevřel mnoho válek, sporů a konfliktů mezi nástupnickými státy.

      Jak teda sám vidíte ona pomyslná barbarská ruská hrozba (bu bu bu, ty malá p :D) těží z rozpadu SSSR, protože mnohé regiony měli hranice namalované bez ohledu na historické či národnostní složení, apod.

      Z toho ovšem plyne, že Rusko bude nejčastěji vojensky zasahovat v jeho pohraničí a zároveň plní roli jakéhosi mírotvůrce, protože třeba Arménie s Ázerbajdžánem by byli dávno v sobě.

      Tím pádem je hrozba Ruska pro nás či potažmo členské státy NATO a EU minimální, protože neexistují nějaké smysluplné třecí plochy a hlavně chybí motiv aby k válce došlo.

      Proto vidím jako největší hrozby migraci, radikální islám a radikální levici, s kterými se již potýkáme a je jen otázkou času, kdy tyto problémy budou větší a větší hlavně u dvou prvních zmíněných. Do budoucna se proto RF může stát zemí spojeneckou jen díky/kvůli přirozenýmu vývoji...

      Pokud teda chcete i v budoucnu si hrát na to, že Rusko nás chce obsadit a vzít nám pivíčko a klobásu od držky, tak doporučuju se nyní soustředit na migraci, islamizaci a rudé. Pokud to neučiníte, budeme s Ruskem na jedné lodi...Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      12:54 29.07.2020

      Jan Padesátýpátý

      Mluvil jsem úplně o něčem jiném, ale jinak v pohodě.

      Jan Padesátýpátý

      Mluvil jsem úplně o něčem jiném, ale jinak v pohodě.

     • GlobeElement
      13:06 29.07.2020

      I to mizerné školení mi umožňuje poznat proruskou demagogii i se zavázanýma očima. Podněstří se odtrhlo od Moldávie, což je nezávislý stát a nebýt ruské podpory separatistů, ...Zobrazit celý příspěvek

      I to mizerné školení mi umožňuje poznat proruskou demagogii i se zavázanýma očima.

      Podněstří se odtrhlo od Moldávie, což je nezávislý stát a nebýt ruské podpory separatistů, nestalo by se to. Mírotvůrce? Vtipné, pak bylo mírotvůrcem nacistické Německo, když stejně podpořilo Sudety.
      Severní Osetie je opět součástí Gruzie a Rusko vojensky napomohlo jejímu oddělení. Gruzie neútočila na Rusko, nebo snad ano? Co dělá ruská armáda na území cizího státu? A v případě Abcházie nelze použít ani ruskou výmluvu na gruzínskou vojenskou akci proti separatistům, v Abcházii žádná nebyla.

      Zajímavé, že stejným metrem neměříš situaci v Čečně. Ta taky nechce být součástí Ruska, ale Rusko ji drží silou - chová se tedy stejně jako Gruzie v případě severní Osetie. Jaké právo má Rusko kritizovat Gruzii za něco, co dělá samo, konec konců ani ne tak daleko od Gruzie?

      Označovat Rusko za mírotvůrce je jako označit na mírotvůrce nacistické Německo - v celé Evropě by byl mír, kdyby to byla jednotná třetí říše, nemám pravdu?

      Jo a mezi Arénií a Azerbajdžínem lítají dělostřelecké projektily. Nejspíš to bude chtít nějakou ruskou mírotvornou anexi obou zemí, aby byl mír.Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      13:52 29.07.2020

      GlobeElement Jsem rád, že jsi se přiznal, že jsi školenej troll. Asi se nemá cenu s vámi bavit a tím pádem vám dát možnost si vydělat. Nebudu tu donekonečna napravovat vaše ...Zobrazit celý příspěvek

      GlobeElement

      Jsem rád, že jsi se přiznal, že jsi školenej troll.

      Asi se nemá cenu s vámi bavit a tím pádem vám dát možnost si vydělat.

      Nebudu tu donekonečna napravovat vaše lži, polopravdy a zpackaná přirovnání a přejdu rovnou k věci.

      O čem mluvím je ruská hrozba vztažena k ČR a ostatním členským státům NATO či EU. A vysvětluji že ruské vojenské angažmá je a bude +/- v prostoru bývalého SSSR (áááá Pobalstké země áááá), protože na mnoha místech byla hranice mezi bývalými republikami SSSR vytyčena ne moc dobře a předtím také ne a proto neustále jsou s tímto problémy.

      Já neznám univerzální klíč, kdy je v právu stát a kdy separatisté či dokonce dva státy a sporné území. Máme tu Kosovo, Bosnu (to bude ještě problém a pravděpodobně další válka), Kypr, Krym, Karabach, Sýrii, Podněstří atd. napříč světem.

      Vy jako školený politruk jedete podle not jak vám řeknou a teď je satan Rusko. Já politruk nejsem a tak mohu racionálně uvažovat, protože nikomu se nezpovídám. Proto také vím, že případ Kosova nelze srovnávat třeba s Osetií protože i když se tyto případy zdají na první pohled podobné, tak jsou rozdílné z důvodů naprosto jiných událostí (historických).

      Samozřejmě vy jako politruk víte, že Kosovo je v pořádku a Osetie ne, protože to tak chtějí vaši chlebodárci.Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      14:05 29.07.2020

      A hlavně co politruky jako jsi ty charakterizuje je např. to Podněstří. Vůbec ale vůbec neznáš důvody války, minulost, atd., atd, ale automaticky "víš", že Rusko je špatný protože ...Zobrazit celý příspěvek

      A hlavně co politruky jako jsi ty charakterizuje je např. to Podněstří. Vůbec ale vůbec neznáš důvody války, minulost, atd., atd, ale automaticky "víš", že Rusko je špatný protože Podněstří...

      To opravdu nemáš na víc, že děláš práci trola?Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      14:24 29.07.2020

      Semtame, slušný pokus o přehození toho co sám děláš (trollení a řečnické fauly) na oponenta. Problém je, že to děláš moc okatě a navíc jsi tady známý jak falešná pětka. To si totiž ...Zobrazit celý příspěvek

      Semtame, slušný pokus o přehození toho co sám děláš (trollení a řečnické fauly) na oponenta. Problém je, že to děláš moc okatě a navíc jsi tady známý jak falešná pětka. To si totiž vy trollové neuvědomujete, že vše co napíšete tady zůstane...Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      14:41 29.07.2020

      Torong Místo tupého nadávání, jak už tradičně předvádíš by jsi mohl přijít někdy s věcným komentářem. Já na rozdíl od trollů a dalších politruků nemusím vše tupě hnát do osy Rusko ...Zobrazit celý příspěvek

      Torong

      Místo tupého nadávání, jak už tradičně předvádíš by jsi mohl přijít někdy s věcným komentářem.
      Já na rozdíl od trollů a dalších politruků nemusím vše tupě hnát do osy Rusko vs. NATO, a proto, že nejsem zatížen a mohu tak říct svůj názor, tak dokážu věci hodnotit tak jak jsou a nemám potřebu ani náplň práce bojovat proti či obhajovat Rusko.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      16:08 29.07.2020

      semtame, takže když Rusko silou anektuje území bývalého SSSR, je všechno OK? A co satelity, taky OK? Rusko se bohužel stále snaží držet linie, kam jednou šlápla noha ruského ...Zobrazit celý příspěvek

      semtame, takže když Rusko silou anektuje území bývalého SSSR, je všechno OK? A co satelity, taky OK?
      Rusko se bohužel stále snaží držet linie, kam jednou šlápla noha ruského vojáka, to je ruské. Takže nejen SSSR, ale i bývalé gubernie Ruska (Polsko, Finsko) a když jsme u toho tak i satelity (ČSSR, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko,...).

      A přesně proto je Rusko bezpečnostní hrozbou.

      K velké lítosti proruských kolaborantů s tím ovšem většina obyvatel daných zemí nesouhlasí.Skrýt celý příspěvek

     • Jan Padesátýpátý
      19:14 29.07.2020

      Však také Putin kopíruje předválečného Hitlera nejenom v činech, ale i způsobem propagandy.
      Po anexi Sudet se Hitler skutečně nechal oslavovat jako mírotvůrce

      Však také Putin kopíruje předválečného Hitlera nejenom v činech, ale i způsobem propagandy.
      Po anexi Sudet se Hitler skutečně nechal oslavovat jako mírotvůrce

     • semtam
      19:48 29.07.2020

      RedElement a Jan z Pětapadesátého :D Pánové vzhledem k tomu, že vím, že jste vyškolení trolové, tak chápu, že musíte věci nafukovat a démonizovat. Nemám ambici se s vámi ...Zobrazit celý příspěvek

      RedElement a Jan z Pětapadesátého

      :D Pánové vzhledem k tomu, že vím, že jste vyškolení trolové, tak chápu, že musíte věci nafukovat a démonizovat. Nemám ambici se s vámi dohadovat, ale jen pro čtenáře této diskuze některé body upřesním.

      Já zde nehodnotím zda je či není správná anexe Krymu, apod. Píšu jen to, že vojenské angažmá Ruska bude v jeho pohraničí. Rusko samozřejmě na nikoho nenapadá jen tak z plezíru či ad-hoc, jak píšete. Argumenty typu, že útočí tam, kde byla kdysi noha ruského vojáka jsou hodny opravdu trolí farmy a nikdo rozumný by tohle nemohl napsat (chápu, je to vaše práce, byť špinavá).

      To znamená, že nás zpravidla členské státy NATO Rusko přímo neohrožuje. Samozřejmě toto riziko nelze zcela smáznout jako jakékoliv jiné, ale je prostě minimální. Aby Rusko napadlo třeba Pobaltské státy, tak by jsme museli mu dát nějakou záminku, třeba tu, že v Pobaltí budeme dělat pogromy na ruské obyvatelstvo. Pak by RF již byla nucena zasáhnout vojenskou silou.

      Tak aby jsme opět byli v obraze, nejvíc nás reálně ohrožuje migrace díky nezodpovědnému chování Francie a USA plus dalších, kterou již Turecko využívá jako zbraň proti Řecku a Evropě, dále islámský terorismus který systematicky či občas dokonce podporují i některé členské státy NATO (opět Turecko a také USA viz. Sýrie) a jako poslední z největší hrozeb tu máme radikální levici, která je podporovaná sítí neziskovek a pomalu ale jistě prorůstá do státních struktur v mnoha státech.

      Tolik k hrozbám. Krym, Podněstří, Libye, Karabach jsou již samostatná a poměrně složitá témata.
      Samozřejmě politruci hned vědí, kdo je špatný a kdo je dobrý, mají na to tabulky...asi :)Skrýt celý příspěvek

     • Jan Padesátýpátý
      21:16 29.07.2020

      @semtam Je úžasné mít tu ve fóru člověka, který mluví přímo s Putinem a ví, v jaké situaci Rusko napadne které okolní země Škoda, že ses se svými vědomostmi nepochlubil už před ...Zobrazit celý příspěvek

      @semtam

      Je úžasné mít tu ve fóru člověka, který mluví přímo s Putinem a ví, v jaké situaci Rusko napadne které okolní země

      Škoda, že ses se svými vědomostmi nepochlubil už před anexí Krymu. Poté, co Putin roky ujišťoval, že Krym patří nezpochybnitelně Ukrajině, byla anexe Krymu bleskem z čistého nebe pro celý svět.Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      21:40 29.07.2020

      Jan Padesátýpátý S Putinem nemluvim, ale ani nemusim tu šířit lži jako třeba GlobeElemet o tom, že Putin lituje odsunu vojsk z ČS., když se Putin za to v roce 2006 omluvil (za rok ...Zobrazit celý příspěvek

      Jan Padesátýpátý

      S Putinem nemluvim, ale ani nemusim tu šířit lži jako třeba GlobeElemet o tom, že Putin lituje odsunu vojsk z ČS., když se Putin za to v roce 2006 omluvil (za rok 1968).

      Vzhledem k charakteru Majdanu (protiústavní a protiruský navíc násilný a ozbrojený) bylo již jasné, že Rusko bude nějak jednat. A jasné to bylo proto, že jednalo v Gruzii, tam byl onen pomyslný zlom v zahraniční politice Ruska, protože do té doby bylo na události mimo jejich hranice poměrně inertní a spokojilo se jen s prohlášeními.

      Znovu, Rusko nejedná jen tak z plezíru či z nudy, jak si dětinsky myslítenebo máte myslet, ale na základě něčeho. Má prostě nějaký motiv (racionální), což je naprosto logické a přirozené natolik, že s normálními lidmi se o tomto ani nepolemizuje. Ovšem chápu, že s politickými pracovníky je řeč jiná ;).Skrýt celý příspěvek

     • Jan Padesátýpátý
      22:04 29.07.2020

      Rusko nejedná jen tak z plezíru či z nudy, když zabírá nová území, o tom není sporu. Ani Hitler nezabral Sudety jen tak z plezíru. Oba chtěli připojit příslušné území ke svému ...Zobrazit celý příspěvek

      Rusko nejedná jen tak z plezíru či z nudy, když zabírá nová území, o tom není sporu. Ani Hitler nezabral Sudety jen tak z plezíru.
      Oba chtěli připojit příslušné území ke svému státu.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      08:50 30.07.2020

      semtam - Putin se za okupaci ČSSR nikdy neomluvil. V roce 2006 (to se ještě tvářil jako kamarád) jen v Praze Klausovi, držiteli Puškinovy medaile, řekl, že Rusko nenese za okupaci ...Zobrazit celý příspěvek

      semtam - Putin se za okupaci ČSSR nikdy neomluvil. V roce 2006 (to se ještě tvářil jako kamarád) jen v Praze Klausovi, držiteli Puškinovy medaile, řekl, že Rusko nenese za okupaci žádnou právní odpovědnost, jen morální. Tečka.

      Je vcelku jedno, z jakých důvodů Rusko útočí na okolní státy, podstatné je, že to dělá. Takže pokud bude mít důvod útočit na nás, udělá to.

      Jinak jsi docela poučný materiál, sledovat v přímém přenosu jednání kolaboranta, který hájí zájmy země, která napadla a okupovala jeho vlast je zajímavé.
      Ale je možné, že nejsi Čech, jenom vyškolený Rus s jazykovou průpravou. To by mnohé vysvětlovalo.Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      10:06 30.07.2020

      GlobeElement: Možné to je. Jeho nadutost a neschopnost přiznat chybu by tomu odpovídaly. Stejně jako jeho okaté "přepnutí" na novou strategii označování oponentů za trolly a ...Zobrazit celý příspěvek

      GlobeElement: Možné to je. Jeho nadutost a neschopnost přiznat chybu by tomu odpovídaly. Stejně jako jeho okaté "přepnutí" na novou strategii označování oponentů za trolly a politruky a levičáky atd.Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      21:01 30.07.2020

      Torongu prosím tě, už nebudu tento balast řešit, ale jak mě můžeš obviňovat z toho, že nedokážu přiznat chybu, když jsem jen upozornil na to, že není pravda, že Putin řekl, že ...Zobrazit celý příspěvek

      Torongu prosím tě, už nebudu tento balast řešit, ale jak mě můžeš obviňovat z toho, že nedokážu přiznat chybu, když jsem jen upozornil na to, že není pravda, že Putin řekl, že stažení z ČS. byla chyba.
      A navíc tvrdí, že Rusko za rok 1968 nese morální odpovědnost, ale nikoliv právní z logiky věci..

      Samozřejmě jsem nadutej a nedokážu přiznat chybu, která chybou vlastně není a ty co lžou těch si nevšímáš. Pěkný, seru na to.Skrýt celý příspěvek

    • TF_HU
     07:25 04.08.2020

     Mě by zajímalo, jak zdejší putinův mluvčí vysvětlí ...Zobrazit celý příspěvek

     Mě by zajímalo, jak zdejší putinův mluvčí vysvětlí tohle:

     https://foreignpolicy.com/2020...
     https://www.themoscowtimes.com... Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      13:23 04.08.2020

      TF_HU

      :D Ty jsi fakt střívko, ty opravdu nerozumíš psanému textu, že ne :D

      TF_HU

      :D Ty jsi fakt střívko, ty opravdu nerozumíš psanému textu, že ne :D

     • TF_HU
      15:09 04.08.2020

      semtame děkuji za reakci. Přesně jak jsem čekal... 1) vaše ego nevydrželo a potvrdilo platné rčení, potrefená husa zagagá... 2) nevedete diskuzi, používáte ...Zobrazit celý příspěvek

      semtame

      děkuji za reakci. Přesně jak jsem čekal...

      1) vaše ego nevydrželo a potvrdilo platné rčení, potrefená husa zagagá...
      2) nevedete diskuzi, používáte tohle:

      https://bezfaulu.net/argumenta... Skrýt celý příspěvek

     • TF_HU
      15:11 04.08.2020

      semtam

      ...asi vám uniklo, že jsem se neptal na nic z toho kýblu co jste sem vyvrhl, ale zajímal mě váš koment na poslední vývoj v Bělorusku.

      ...soudruhu :-)

      semtam

      ...asi vám uniklo, že jsem se neptal na nic z toho kýblu co jste sem vyvrhl, ale zajímal mě váš koment na poslední vývoj v Bělorusku.

      ...soudruhu :-)

     • semtam
      15:28 04.08.2020

      TF_HU Povim ti tajemství, vlákna tady slouží, aby jsi mohl reagovat na konkrétní komentář a opačně je zřejmé co komentuješ. Asi na tebe moc složitý. Dále nevím, proč zde v ...Zobrazit celý příspěvek

      TF_HU

      Povim ti tajemství, vlákna tady slouží, aby jsi mohl reagovat na konkrétní komentář a opačně je zřejmé co komentuješ. Asi na tebe moc složitý.

      Dále nevím, proč zde v diskuzi plevelíš Běloruskem, ale to bude tím, že jsi opět nepochopil diskuzi a asi i článek, jak je u tebe zvykem.

      A naposled si mě spletl asi s rodinným příslušníkem, protože označení soudruhu jinak u tebe nedává smysl.Skrýt celý příspěvek

     • TF_HU
      06:57 05.08.2020

      soudruhu semtame vzhledem k tomu, že váš báťuška Putin obsazuje země pouze na základě racionálního motivu (ty woe, to je solidní heft) tak skupinu žoldáků vyslal do Běloruska asi ...Zobrazit celý příspěvek

      soudruhu semtame

      vzhledem k tomu, že váš báťuška Putin obsazuje země pouze na základě racionálního motivu (ty woe, to je solidní heft) tak skupinu žoldáků vyslal do Běloruska asi jen tak. Jsem zvědavej jak to slovan slovanovi vysvětlí, že k němu před volbama posílá žoldáky v takovém množství.

      Vy jste úsměvnej, jak formou tak obsahem. Čekal jsem, že se ozvete, ale ani ťuk...Skrýt celý příspěvek

 • flanker.jirka
  16:20 28.07.2020

  ...vseobecne opakování věcí, které odbrzdil až Trumpuv příchod. Vážit bychom si měli té menšiny politiků, kteří tu na řečené věcí adekvátně upozorňovali mnohem dříve než ti bylo ...Zobrazit celý příspěvek

  ...vseobecne opakování věcí, které odbrzdil až Trumpuv příchod. Vážit bychom si měli té menšiny politiků, kteří tu na řečené věcí adekvátně upozorňovali mnohem dříve než ti bylo pri levné politické body.
  Vlastní vize a představy žádné, jako 90% ostatních politiků.Skrýt celý příspěvek

  • skelet
   17:07 28.07.2020

   zrovna Černochová je v podpoře armády, policie (a ligy LIBE) konzistentní.

   zrovna Černochová je v podpoře armády, policie (a ligy LIBE) konzistentní.

  • danny
   15:54 29.07.2020

   Flanker.jirka: Samozřejmě používá všeobecné fráze a vize jsou jen načrtnuty. Ale je to politička, takže jako politička mluvit musí. Z formulací je ale znát, že má mnohem hlubší ...Zobrazit celý příspěvek

   Flanker.jirka: Samozřejmě používá všeobecné fráze a vize jsou jen načrtnuty. Ale je to politička, takže jako politička mluvit musí. Z formulací je ale znát, že má mnohem hlubší vhled do problematiky a že představu o koncepci má. Pouze nemá potřebu odkrývat momentálně karty a točit se na konkrétních detailech. A jak píše Skelet, je velmi konzistentní. S řadou jejich názorů nesouhlasím, ale respektuji je.Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    14:09 31.07.2020

    danny o ty fráze jde, tímto způsobem tu politici zpívají stále. A stále se armáda nachází tam kde se nachází. Představa o koncepci je krásná věc, ale horší je to s tím dozvědět ...Zobrazit celý příspěvek

    danny
    o ty fráze jde, tímto způsobem tu politici zpívají stále. A stále se armáda nachází tam kde se nachází.
    Představa o koncepci je krásná věc, ale horší je to s tím dozvědět se za koho ve skutečnosti kope :-DSkrýt celý příspěvek

    • Scotty
     19:01 31.07.2020

     Nepochybně za Američany, Izraelce, Židozednáře a NWO.

     Nepochybně za Američany, Izraelce, Židozednáře a NWO.

 • danny
  15:16 28.07.2020

  Pěkné. Hned se to čte jinak, než nedávné povídání pana Předsedy.

  Pěkné. Hned se to čte jinak, než nedávné povídání pana Předsedy.

  • Larry
   15:35 28.07.2020

   Ta paní kromě prázdného tlachani v politice nic neumí. Rozhodně bych se jí jako lékaře nechtěl dostat do spárů. S jejími odbornými znalostmi a schopnostmi vím, že bych to nepřežil. ...Zobrazit celý příspěvek

   Ta paní kromě prázdného tlachani v politice nic neumí. Rozhodně bych se jí jako lékaře nechtěl dostat do spárů. S jejími odbornými znalostmi a schopnostmi vím, že bych to nepřežil. Politika je plná lidi kteří jsou neuspesni v oboru který v studovali. A ti co úspěšní jsou, těm toSkrýt celý příspěvek

   • Larry
    15:39 28.07.2020

    Těm to závidí. Viz Babiš a české bonzovani v Bruselu. Neřeším jestli oprávněné nebo ne. Je to o české závisti, povaze a praskání. To přežilo všechny doby od C. K. mocnarstvi v ...Zobrazit celý příspěvek

    Těm to závidí. Viz Babiš a české bonzovani v Bruselu. Neřeším jestli oprávněné nebo ne. Je to o české závisti, povaze a praskání.
    To přežilo všechny doby od C.
    K. mocnarstvi v tomhle jsou Češi pakaz jak má vypadat.Skrýt celý příspěvek

    • SeaWolf
     16:33 28.07.2020

     Mohu požádat o přesnou definici "bonzování v Bruselu"? Respektive jak si tento výrok vykládáte? Děkuji za smysluplnou odpověď ;-)

     Mohu požádat o přesnou definici "bonzování v Bruselu"? Respektive jak si tento výrok vykládáte? Děkuji za smysluplnou odpověď ;-)

     • Larry
      16:53 28.07.2020

      Použijte strejdu Google a zadejte si syntaxu Babiš udavani v Bruselu a vyjede vám ráda odkazů. Babiš obviňuje Piráty. Já jim mám za zlé, že špinavé prádlo se pere doma. Tedy v ...Zobrazit celý příspěvek

      Použijte strejdu Google a zadejte si syntaxu Babiš udavani v Bruselu a vyjede vám ráda odkazů. Babiš obviňuje Piráty. Já jim mám za zlé, že špinavé prádlo se pere doma. Tedy v Praze a nedělá ostuda ve světě. Příště prosím používat mozek a internet naprosto hloupé dotazy na které najdete odpověď sám s minimální námahou.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      17:05 28.07.2020

      Larry možná vám nedochází že se jedná o dotace z EU, tedy unie to má plné právo řešit. V tomhle případě žádné doma není.

      Larry možná vám nedochází že se jedná o dotace z EU, tedy unie to má plné právo řešit. V tomhle případě žádné doma není.

     • semtam
      17:18 28.07.2020

      Larry

      Je úplně jedno jestli v Bruselu nebo tady, my jsme Evropani! :D

      Larry

      Je úplně jedno jestli v Bruselu nebo tady, my jsme Evropani! :D

     • otecko
      17:28 28.07.2020

      Semtam- bližší je mi politika Poláků, doma se řežou jako psi, nic si nedarují, ale jak se jde ven, do Bruselu, jsou zájmy Reczpolite nade vše a kopou za Polsko jako jeden ...Zobrazit celý příspěvek

      Semtam- bližší je mi politika Poláků, doma se řežou jako psi, nic si nedarují, ale jak se jde ven, do Bruselu, jsou zájmy Reczpolite nade vše a kopou za Polsko jako jeden manšaft!
      To je to, co naši libetrálové a levičáci neumí, ti bonzují, až se ubonzují či užaluují viz ten cyp Wagenknecht, ten teď dokonce podal žalobu na EK, to je rarita!Skrýt celý příspěvek

     • Lodestar
      18:16 28.07.2020

      Otecko: pracovně jsem ve Varšavě strávil skoro 2 roky a potvrzuji, že Poláci si svého státu a jeho institucí velice váží. Např. reputace armády je nesrovnatelně vyšší. A zdá se, že ...Zobrazit celý příspěvek

      Otecko: pracovně jsem ve Varšavě strávil skoro 2 roky a potvrzuji, že Poláci si svého státu a jeho institucí velice váží. Např. reputace armády je nesrovnatelně vyšší. A zdá se, že i stát stát pro své občany dělá víc, než u nás - stačí se jen podívat na rozvoj dopravní infrastruktury.

      Poláci jsou velcí patrioti. Neumím si představit, že by měli předsedu vlády třeba i cizince z blízkých zemí, např. z Litvy nebo Ukrajiny, který by pořádně neuměl polsky a své bohatství měl postavené na národních a EU dotacích.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      19:22 28.07.2020

      Pořád mám takový neodbytný pocit že dotace by neměli jít miliardářům na to aby byly jejich sojové párky ještě sojovější a vypečený toustový chleba ještě vypečenější. No a pokud k ...Zobrazit celý příspěvek

      Pořád mám takový neodbytný pocit že dotace by neměli jít miliardářům na to aby byly jejich sojové párky ještě sojovější a vypečený toustový chleba ještě vypečenější. No a pokud k tomu pomůže pirátský podnět do Bruselu tak za mě v pořádku.Skrýt celý příspěvek

     • otecko
      23:14 28.07.2020

      Scooty- no vy máte pocit a já mam jistotu, že jste si právě v příspěvku popletl pojmy s průjmy. Protože, Babiš ty dotační pravidla nenastavoval, jen jich bohužel vychcaně ...Zobrazit celý příspěvek

      Scooty- no vy máte pocit a já mam jistotu, že jste si právě v příspěvku popletl pojmy s průjmy. Protože, Babiš ty dotační pravidla nenastavoval, jen jich bohužel vychcaně využívá a teprve od nového rozpočtového období, které začíná rokem 2021 se tyto pravidla změní. a že Wagenkrecht je vůl a poškodí svou žalobou na EK tak to je pravděpodobnost hraničící s jistotou!' A ty sny, že žaloba na EK něco z toho změní si nechejte do pohádek na Dobrou noc, jsou totiž směšné!!Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      08:28 29.07.2020

      otecko, právě že Babiš ta dotační pravidla nastavuje. EU nepřiděluje peníze jednotlivým projektům, to dělají naše ministerstva na základě rozhodnutí ministerských úředníků a ty ...Zobrazit celý příspěvek

      otecko, právě že Babiš ta dotační pravidla nastavuje. EU nepřiděluje peníze jednotlivým projektům, to dělají naše ministerstva na základě rozhodnutí ministerských úředníků a ty úkoluje kdo? Ano, správně, Babiš.

      Jedním z pravidel dotací EU (ale i našich) je, že ten, kdo o jejich přidělení rozhoduje nesmí být zároveň jejich příjemcem. Tomu se říká střet zájmů. A přesně toto Babiš porušuje.

      A ne, zájem Babiše na osobním majetku není zájmem České republiky.

      Zájmem České republiky je rozvoj malých regionálních firem, které Babiš cíleně likviduje.Skrýt celý příspěvek

     • danny
      19:40 29.07.2020

      GlobeElement: v tom se, bohužel, pleteš. Byť se v konečném důsledku jedná o Babišův majetek, ve sporu o dotace se primárně jedná o zájem ČR. Ať by byl u vlády kdokoli, musel by ve ...Zobrazit celý příspěvek

      GlobeElement: v tom se, bohužel, pleteš. Byť se v konečném důsledku jedná o Babišův majetek, ve sporu o dotace se primárně jedná o zájem ČR. Ať by byl u vlády kdokoli, musel by ve sporu bránit rozhodnutí českého parlamentu (naše znění zákona o střetu zájmů je v souladu s evropskou směrnicí) a rozhodnutí českých správních orgánů. Byť by si o tom osobně myslel cokoli.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      09:09 30.07.2020

      ne, danny, zájem Babiše zájmem ČR není. ČR to není jen Agrofert, to jsou tisíce firem, které Babiš díky svému postu premiéra a přiklepnutí dotací samému sobě ničí.

      ne, danny, zájem Babiše zájmem ČR není. ČR to není jen Agrofert, to jsou tisíce firem, které Babiš díky svému postu premiéra a přiklepnutí dotací samému sobě ničí.

     • danny
      09:41 30.07.2020

      GlobeElement: ne, naopak. Nadřazený zájem ČR je občas v souladu se zájmy Babiše. Hodně to zvulgarizuji. Pokud se ČR daří, lidé jsou spokojení, nebojí se o budoucnost, rostou platy ...Zobrazit celý příspěvek

      GlobeElement: ne, naopak. Nadřazený zájem ČR je občas v souladu se zájmy Babiše. Hodně to zvulgarizuji. Pokud se ČR daří, lidé jsou spokojení, nebojí se o budoucnost, rostou platy a důchody, nakupují produkty Agrofertu s vyšší marží a ne low cost, kde je marže stlačená na minimum. Agrofert využívá výhodu z rozsahu a ze sladění všech fází výrobního řetězce - od hnojiv, přes velkooobchod s zemědělskými komoditami, půdou, produkce vstupních surovin, až po finální produkty pro retail. Zisky plynou z optimalizace tohoto řetězce. Dotace se na tvorbě zisku podílejí marginálně. Ty mají význam pouze z pohledu srovnání podmínek se zahraničními agroholdingy z Francie a Německa.

      Nemám Babiše rád, vím, že je část jeho businessu založená na pochybných základech a že často používal praktiky na hraně i za hranou. Ale dělat z něj arciďábla je nesmysl. V rámci oboru se choval celkem racionálně a z pohledu etiky to nijak výrazně nevybočovalo ze standardu.

      Problémy, do kterých se dostala řada menších firem, které nakonec Agrofert spolkl byly většinou způsobeny nekompetencí managementu, chybnou strategií a naivitou. Svého času jsem k tomu mohl občas přicmrndávat, a mohu ti říct, že bylo často frustrující, jak si fajn lidi, restituenti rodinného dědictví nenechali vysvětlit, že v r. 2010 nemohou hospodařit tak, jak to dle rodinných vzpomínek dělal ve třicátých letech jejich praděda.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      10:13 30.07.2020

      ne, danny, to není pravda. Dotace EU jsou určeny malým podnikům, které mají horší přístup na trh. Pokud je Agrofert používá pro sebe, používá daně placené těmito malými podniky ...Zobrazit celý příspěvek

      ne, danny, to není pravda.

      Dotace EU jsou určeny malým podnikům, které mají horší přístup na trh. Pokud je Agrofert používá pro sebe, používá daně placené těmito malými podniky pro podporu monopolu. To je pro trh (a v konečném důsledku i pro zákazníka) špatné.

      To už je lepší ty dotace nemít vůbec. Protože průmyslová velkovýroba Agrofertu způsobuje potíže malým firmám, které ji dotují ze svých daní. Agrofert dostává 2 mld Kč na dotacích ročně, na dani platí 700 milionů, třikrát méně. Pokud PENAM dostane na novou linku 100 milionů na dotacích a malá pekárna si musí technologii platit sama a ještě splácet úroky a přitom platit daně ze zisku, jak to s tou malou pekárnou dopadne? Je to chyba managementu? Ne, to je Babišova zlodějna, že peníze té malé pekárny použije pro sebe.

      A to nemluvím o zaklekávání na nepříjemnou konkurenci, kdy Ministerstvo financí cíleně likviduje firmy, které Agrofertu překážejí. Když soud po letech konstatuje, že zásah byl neodůvodněný, už je firma po smrti.

      Důsledkem je pak méně pracovních míst, nižší platy (monopolní zaměstnavatel nemusí zaměstnance rozmazlovat) a vyšší ceny.

      Zájmem ČR není mít jednoho monopolního výrobce a jednoho monopolního zaměstnavatele. To už jsme zažili.Skrýt celý příspěvek

     • danny
      13:52 30.07.2020

      GlobeElement: "Dotace EU jsou určeny malým podnikům, které mají horší přístup na trh" To je hezký záměr. Bohužel, zdá se, že jak evropskou, tak českou legislativu připravovali lidé ...Zobrazit celý příspěvek

      GlobeElement: "Dotace EU jsou určeny malým podnikům, které mají horší přístup na trh" To je hezký záměr. Bohužel, zdá se, že jak evropskou, tak českou legislativu připravovali lidé s omezenou znalostí korporátního práva a zanechali v prováděcích předpisech díry, jako vrata.
      Souhlasím s tím, že by v ideálním světě bylo lepší, kdyby dotace nebyly vůbec. Ale být na otevřeném evropském trhu, nemít dotace a čelit dotované německé a francouzské konkurenci by byla likvidace. Tak do dvou let nejpozději. Byli bychom v pozici Ukrajiny.

      Pokud se malá pekárna snaží konkurovat Penamu v pečení laciného toustového chleba, tak jsou to pitomci a zaslouží si zkrachovat. Sorry jako. To je totálně chybné směřování podniku. Navíc malá, regionální pekárna má podstatně lepší šance na to dostat se na širší škálu dotačních programů, o které se Penamu ani nezdá. Ale fakt jim nikdo nedá 100 mega na syntézu jedlé vaty.

      Se zaklekáváním souhlasím, to je prasárna. Bez ohledu na to, jestli je to cílená likvidace nepřátel, nebo chybně nastavený proces a debilita vedení berňáku.

      Znovu říkám, existence veřejného nepřítele číslo jedna ztělesněného firmami holdingu Agrofert a nonstop kampaň proti nim otevírá úžasné businessové příležitosti pro kohokoli, kdo se chce ukázat, že dělá lepší salám, než Kostelecké uzeniny, že má bio kuře, a peče fakt chleba. A k tomu 50% populace, co raději chcípne hlady, než aby vědomě pozřeli prokletou potravinu. Vždycky můžeš buď brečet, že fuj, zlé supermarkety, fuj monopol a zabalit to, nebo se na to podívat, jako na příležitost.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      14:03 30.07.2020

      danny, píšeš: "Souhlasím s tím, že by v ideálním světě bylo lepší, kdyby dotace nebyly vůbec. Ale být na otevřeném evropském trhu, nemít dotace a čelit dotované německé a ...Zobrazit celý příspěvek

      danny, píšeš: "Souhlasím s tím, že by v ideálním světě bylo lepší, kdyby dotace nebyly vůbec. Ale být na otevřeném evropském trhu, nemít dotace a čelit dotované německé a francouzské konkurenci by byla likvidace. "

      Zklus to takto: "Souhlasím s tím, že by v ideálním světě bylo lepší, kdyby dotace nebyly vůbec. Ale být na otevřeném českém trhu, nemít dotace a čelit dotované agrofertí konkurenci by byla likvidace. !"

      Tak to totiž je. Babiš z pozice premiéra ovlivňuje přidělování státních zakázek svým firmám (naposledy tuším sušené mléko), přidělování dotací svým firmám a odpouštění pokut svým firmám.

      Tím ničí konkurenci a poškozuje všechny, i ty, kdo si to odmítají připustit.

      Nevidím důvod, proč by malá pekárna nemohla péct toustový chleba. ten Agrofertí je ovšem levnější, protože Penam výrobní linku zaplatil z dotací a nemusel si na ni vydělat. proto může mít Penam všechny své výrobky levnější - nemusí vydělávat marží, vydělává dotacemi. Nechápu, proč před tím zavíráš oči.

      A není to jenom Penam. Jedná se i o miliardu Kč pro Lovochemii, o daňové úniky á la reklama v Čapím hnízdě, nikdy nevyšetřované, o biopaliva, povinně přimíchávána do nafty.

      Je to jasný střet zájmů, poškozující všechny ostatní firmy kromě Agrofertu.

      Výsledkem je, že EU pozastavila vyplácení dotací pro některé oblasti. Takže nyní dostává Agrofert dotace jen z našich daní. Poškozuje nás za naše vlastní peníze.

      To je zájmem ČR?Skrýt celý příspěvek

    • Lodestar
     20:40 28.07.2020

     Scotty: "Pořád mám takový neodbytný pocit že dotace by neměli jít miliardářům na to aby byly jejich sojové párky ještě sojovější a vypečený toustový chleba ještě vypečenější. No a ...Zobrazit celý příspěvek

     Scotty:
     "Pořád mám takový neodbytný pocit že dotace by neměli jít miliardářům na to aby byly jejich sojové párky ještě sojovější a vypečený toustový chleba ještě vypečenější. No a pokud k tomu pomůže pirátský podnět do Bruselu tak za mě v pořádku."

     Souhlas.
     Jen dodám, že mě štve, že jsem ten dotační cirkus, zejména na národní úrovni podporoval ze svých peněz.

     Často si říkám, že otcové zakladatelé Republiky musí v hrobech rotovat jak na turbo grilu. Země, která měla v roce 1914 lepší ekonomický výkon než Bavorsko se dnes porovnává s Haličí a Uherskem a její politická reprezentace si vyhledává vzory v čím dál zaostalejších zemích.

     No nic, snad zde ještě nějakou dobu bude působit alespoň Škoda Auto.Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     07:34 29.07.2020

     otecko
     Nevyužívá ale zneužívá. K čemuž ostatně došla i Evropská komise.

     otecko
     Nevyužívá ale zneužívá. K čemuž ostatně došla i Evropská komise.

     • danny
      19:36 29.07.2020

      Scotty: Evropská komise zatím k ničemu nedošla. Než bude k dispozici pravomocné rozhodnutí (samozřejmě po vyčerpání opravných prostředků všech stran), uplyne ještě alespoň 15 let. ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty: Evropská komise zatím k ničemu nedošla. Než bude k dispozici pravomocné rozhodnutí (samozřejmě po vyčerpání opravných prostředků všech stran), uplyne ještě alespoň 15 let. Tady jsi v oblasti korporátního práva, konfliktu pravomocí EK a národní vlády. Navíc se bude řešit precedent pro střet zájmů podle nové směrnice, ke kterému není zatím vůbec nic. Rezoluce neznamená vůbec nic.
      Tím vůbec nehájím nemorální nakládání s dotacemi, kterého se dopouští nejen AB, ale 90 procent subjektů, které čerpají speciálně dotace do zemědělství v celé EU.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      21:20 29.07.2020

      danny
      Jenže těch 90% nám nedělá premiéra. EK k rozhodnutí došla, to že se Babiš tváří jak se to všechno změní je v podstatě směšné.

      danny
      Jenže těch 90% nám nedělá premiéra. EK k rozhodnutí došla, to že se Babiš tváří jak se to všechno změní je v podstatě směšné.

     • danny
      09:53 30.07.2020

      Scotty: vliv českého premiéra na rozdělování evropských dotací je ve srovnání s evropskými agroholdingy nulový. Navíc celkový podíl dotací na cashflow českých zemědělských podniků ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty: vliv českého premiéra na rozdělování evropských dotací je ve srovnání s evropskými agroholdingy nulový. Navíc celkový podíl dotací na cashflow českých zemědělských podniků ve srovnání se standardem na západ od našich hranic je násobně menší. Na SAPS - Jednotná platba na plochu zemědělské půdy nemá ČR, natož její premiér, absolutně žádný vliv. A to je nejvýznamnější položka přímých plateb. U ostatních nárokových dotací je to obdobné. Pravidla pro čerpání peněz z rozpočtu EU jsou jasně nastavená a pokud má zemědělec trochu pod čepicí, snaží se zoptimalizovat své hospodaření tak, aby z tohoto systému mohl maximálně benefitovat. Pokud je to zabejčený sedlák, který jede po svým a nenechá si do ničeho kecat, utře.
      Já Babiše nehájím. Pouze vím, že situace není tak jednoznačná, jak to občas vypadá z médií. Pokud vezmu novou evropskou směrnici o střetu zájmů, je to legislativní paskvil, kolem kterého bude ještě spousta zmatků. V podstatě neznám jediného českého nebo evropského politika, který by podle tohoto výtvoru nebyl ve střetu zájmů. Definice jsou totálně gumové, protichůdné a neaplikovatelné. Je to podobná katastrofa, jako emisní norma EURO 6 a dál atd...¨
      Takže se obávám, že nějakému "spravedlivému" přistřižení křidýlek, které by si Andrej dozajista zasloužil, neprospěje, spíše naopak. Pokud bude mít dostatek drzosti a peněz na právníky, tak z toho vyleze legalizován.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      10:18 30.07.2020

      danny, vliv českého premiéra na rozdělování evropských dotací v rámci ČR je suverénně dominantní, to nikdo jiný nemá. EU nepřiděluje dotace na jednotlivé projekty nebo jednotlivým ...Zobrazit celý příspěvek

      danny, vliv českého premiéra na rozdělování evropských dotací v rámci ČR je suverénně dominantní, to nikdo jiný nemá.

      EU nepřiděluje dotace na jednotlivé projekty nebo jednotlivým firmám. EU je přiděluje dané zemi. A ta země, její vláda, je pak přiklepne jednotlivým žadatelům.

      A tu vládu v ČR řídí kdo?Skrýt celý příspěvek

     • danny
      13:35 30.07.2020

      GlobeElement: jak jsem psal výše. Většina dotací v zemědělství není projektová, ale jedná se o přímé platby, nárokové dotace, jako např. SAPS. Do těch české orgány prakticky nemají ...Zobrazit celý příspěvek

      GlobeElement: jak jsem psal výše. Většina dotací v zemědělství není projektová, ale jedná se o přímé platby, nárokové dotace, jako např. SAPS. Do těch české orgány prakticky nemají šanci zasahovat, jen kontrolovat soulad žadatele s legislativními požadavky. Marginálním čerpáním na drbky, jako Čapák, ne nezabývám. To je fakt nepodstatné (z pohledu objemu, morálně je to samozřejmě jiná).

      Vládu řídí premiér. Ale o přidělování dotací nerozhoduje, byť na ni může vykonávat nepřímý tlak. Jsme pořád demokratickou zemí, kde funguje dělba moci a máme standardní demokratické instituce.
      Nemyslíš, že je pro Voldemorta z Čapáku jednodušší zaplatit si špičkovou agenturu, která jeho firmám připraví neprůstřelný projekt tak, aby srdce schvalovatele zaplesalo? Upravit firemní strukturu, převést sídlo atd..., prostě normálně ten business optimalizovat tak, aby vše bylo čisté a nenapadnutelné? Ano, samozřejmě že se můžeme vztekat do zblbnutí, že by miliardáři neměli dostávat dotace. Ale to je tak vše, co s tím můžeme udělat, pokud jsou splněny legální náležitosti.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      14:07 30.07.2020

      Ne, danny, Babiš nemusí najímat odborníky připravující super žádosti o dotace, protože si může nechat schválit zákony a provádění pokyny tak, aby mu vyhovovaly. Odborníky musel ...Zobrazit celý příspěvek

      Ne, danny, Babiš nemusí najímat odborníky připravující super žádosti o dotace, protože si může nechat schválit zákony a provádění pokyny tak, aby mu vyhovovaly. Odborníky musel najímat než vstoupil do politiky, nyní si najal politiky.

      Proto také agrofertí žádosti obsahují chyby, občas se o tom můžeš dočíst. Ale to nevadí, ty žádosti jsou předem schválené.Skrýt celý příspěvek

   • History
    17:29 28.07.2020

    “V roce 1992 odmaturovala. Poté pracovala v bance na přepážce. V roce 1996 absolvovala kurz v oboru bankovnictví a peněžní ekonomie na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze. V ...Zobrazit celý příspěvek

    “V roce 1992 odmaturovala. Poté pracovala v bance na přepážce. V roce 1996 absolvovala kurz v oboru bankovnictví a peněžní ekonomie na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze. V roce 2009 získala titul bakaláře na Vysoké škole aplikovaného práva.[1] Od roku 2009 studovala mezinárodní vztahy na Metropolitní univerzitě Praha. Je rozvedená, bezdětná.“ (Wikipedia)

    ...prozradíte mi, prosím, kde je ten lékařský titul do jehož kvality se navážíte, nebo prázdně tlacháte jen Vy?Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...