Česká protivzdušná obrana pod ruským drobnohledem: Modernizace na pozadí kolapsu

Česká protivzdušná obrana pod ruským drobnohledem: Modernizace na pozadí kolapsu
Protiletadlový raketový systém 2K12 KUB (SA-6) / army.cz (Zvětšit)

V minulém týdnu zveřejnil ruský server TopWar v pořadí již sedmý článek Sergeje Linika, v kterém rozebírá protivzdušnou obranu (PVO) Československa a Česka. V tomto posledním díle se zaměřuje na období od roku 1989 po současnost. V článku vynecháme technické podrobnosti a zaměříme se pouze na komentář autora k některým událostem v české PVO v minulosti. V závěru pak uvedeme pohled Sergeje Linika na současný stav a jeho zhodnocení.

Předně se autor v článku pozastavil nad provedenou záměnou za vyřazené komplexy „Kub“ a „Osa“. U zakoupených 16 švédských systémů PVO krátkého dosahu RBS-70 Mk2 zpochybňuje pojem „přenosný“, má-li komplex hmotnost při bojovém rozložení okolo 90 kg. I přes srovnatelný rozsah střelby nejnovější modifikace RBS-70 (s raketami Bolid) v porovnání s vyřazeným komplexem Osa-AKM, švédský systém nepovažuje za plnohodnotnou náhradu. 

Všechny prvky systému PVO „Osa“ byly umístěny na plovoucím podvozku a sovětský mobilní komplex měl vlastní radarovou detekci. Kromě toho, na rozdíl od laserem naváděných střel, mohou být rakety 9M33M3 (použití radarového bezkontaktního zapalovače) systému Osa-AKM účinně využívány v noci i za podmínek špatné viditelnosti: mlha, kouř a atmosférický prach.


Radiolokační stanice ReVISOR / RETIA

K vedení palby ze systému RBS-70 pak česká společnost RETIA zhotovila malý radar ReVISOR. Provoz první stanice u 25. protiletadlového raketového pluku ze Strakonic (25. plrp) byl zahájen v roce 2014. Ke konci roku 2018 bylo v provozu šest takovýchto radarů.

U radaru ReVISOR autor oceňuje velmi kompaktní velikost, vysokou pohyblivost a krátkou dobou převedení radaru do bojové polohy.


Odpálení rakety z přenosného protileteckého systému RBS-70NG / army.cz

Další část článku je věnována modernizaci systému 2K12M2 „Kub“. Ruským čtenářům objasňuje důvod „drobné modernizace“ pardubickou společností RETIA u pojízdné stanice průzkumu a navedení 1S91. Od roku 2007 nese označení SURN CZ a je kompatibilní se standardy NATO.

Díky modernizaci tak mohl být systém „Kub“ spojen s automatizovaným systémem bojové kontroly českých ozbrojených sil RACCOS Retia Advanced Command Control and Communication System).


Sestava radiolokačního systému 1S91М2 a odpalovacího zařízení s raketami Aspid 2000 / RETIA

Přesto zde vyvstává zásadní otázka o bojeschopnosti komplexu s ohledem na garantovanou životnost deseti let u protiletadlových raket 3M9M3E. Podle informací z otevřených zdrojů, konečné lhůty pro skladování těchto raket vypršely v roce 2015. To je nepřímo potvrzeno i tím, že „Kubová“ protivzdušná baterie 25. plrp je vyváděná na cvičení s jednou raketou na samohybném odpalovacím zařízení (zde si možná ruský autor neuvědomil možnost použití výcvikových raket).

Poměrně velkou pozornost autora, ale i diskutujících čtenářů k článku, vyvolala snaha společnosti RETIA od roku 2009 ve spolupráci s Ministerstvem obrany a Univerzitou obrany v Brně, nahradit rakety 3M9M3 jinými. Výsledkem byl v roce 2011 prezentovaný model systému PVO „Kub“, vybavený protiletadlovou řízenou střelou Aspide 2000 italské MBDA. Stejně jako sovětská raketa 3M9M3, i Aspide 2000 má poloaktivní radarovou samonaváděcí hlavici.


Samohybné odpalovací zařízení 2P25 s raketami Aspid 2000 / archiv autora

Autor pak poznamenává, že pravděpodobným důvodem zrušení modernizace byl deficit vojenského rozpočtu České republiky. V diskuzi se čtenáři TopWaru pak Sergej Linik uvádí: „Podle mého názoru se jedná o poměrně úspěšný pokus o modernizaci“.

Sergej Linik pak začíná organizační strukturou, kdy v současné době má 25. protiletadlový raketový pluk dva protiletadlové oddíly:

251. protiletadlový raketový oddíl zahrnuje čtyři baterie modernizovaných systémů PVO „Kub“. Přestože jsou české „Kuby“ pravidelně vystavovány na vojenských přehlídkách a rozmístěny kolem leteckých základen a jaderných elektráren během cvičení, řada odborníků vyjadřuje pochybnosti o bojové schopnosti těchto komplexů, jejichž rakety dávno překročily všechny provozní limity.

Podle informací zveřejněných v médiích, v blízké budoucnosti má dojít k přezbrojení na komplexy s dosahem nejméně 100 km. Tyto požadavky splňují například komplexy Patriot PAC-3 a Aster 30. Vzhledem k tomu, že program přezbrojování se odhaduje jen na 450 milionů dolarů, jsou vyhlídky na jeho realizaci nejisté.


Pracoviště operátora RACCOS  / archiv autora

Až donedávna byla palebná síla 252. protiletadlového raketového oddílu tvořena dvěma bateriemi (osm komplexů) systému PVO RBS-70 krátkého dosahu a dvěma samohybnými bateriemi komplexu Strela-10M (16 jednotek). V současné době jsou komplexy Strela-10M vyřazovány z provozu a v roce 2020 se plánuje jejich záměna komplexem RBS-70NG. Hodnota kontraktu je 50 milionů dolarů.

Autor také uvádí, že od roku 2007 automatizovaný systém RACCOS využívají oba protiletadlové oddíly a výrobcem a dodavatelem systému RACCOS je firma RETIA.


Postavení radarů P-37M a PRV-17 v okolí obce Polička / Google Earth

V případě prostředků radiolokační kontroly vzdušného prostoru České republiky ruský autor uvádí, že v současné době je za radarové řízení vzdušného prostoru nad Českou republikou zodpovědný 26. pluk velení, řízení a průzkumu (26. pVŘPz). Přehledem o letecké situaci, zadáním souřadnic a charakteristik vzdušných cílů, nezbytných pro určení cíle pro systém protivzdušné raketové obrany a navedení stíhacího letectva, provádí sedm radiotechnických rot 262. radiotechnického praporu.

Následuje výčet prostředků praporu: radiolokátory P-37M, ST-68U (CZ), Selex RAT-31 DL, Pardubice RL-4AS a RL-4AM Morad a rádiový výškoměr PRV-17. Prostory rozmístění jsou rovnoměrně rozloženy po celém území a zajišťují tak vznik nepřetržitého radarového pole.


Radiolokační stanice SТ-68U v prostoru obce Тřebotovice / Google Earth

Za dosluhující radary P-37M plánuje ministerstvo nákup osm radarů ELTA EL / M-2084MR v celkové hodnotě 112,3 milionu dolarů od izraelské společnosti Elta se spoluúčastí české firmy RETIA. K dlouho očekávaném nákupu izraelských radiolokátorů má dojít během těchto prázdnin.

Sovětské 3D radary ST-68U jsou stále považovány za poměrně vyhovující. Prošly modernizací od společnosti RETIA a nesou označení ST-68 CZ. V provozu by měly zůstat minimálně ještě dalších deset let


Schema dislokace radiolokačních stanic na území Česka / Google Earth, Top War

První českou radiolokační stanicí, která vyústila v masovou výrobu, byl radar Pardubice RL-4AS. Jeho vývoj probíhal u firmy TESLA Pardubice od poloviny 80 let.

Byl určen především pro provoz na civilních letištích. Modernizovaná verze stanice s digitálním zpracováním informací je pak známa jako RL-4AM Morad.


Radiolokační stanice RL-4AM Morad / archív autora

Zde opět uvedeme citaci autora z diskuze se čtenáři, kde uvádí: „Dobrým příkladem PVO je český přístup. V současné době, navzdory drastickému snížení vojenského rozpočtu, Česká republika neopustila národní systém protivzdušné obrany. Český průmysl se zabývá modernizací a výrobou radarové technologie. Kolik zemí se tímto může pochlubit?“

Jihovýchodně od Brna, v blízkosti osady Sokolnice se nachází stacionární radar Selex RAT-31 D od italské firmy Leonardo a je určen k nepřetržitému sledování vzdušného prostoru v okruhu do 500 km. Byl uveden do provozu v roce 2008. V současné době je tento výkonný radar považován za klíčový prvek české PVO. Informace z něj jsou přímo v automatickém režimu předávány společnému velení NATO a národnímu velitelství PVO ve Staré Boleslavi, známému jako 261. středisko řízení a uvědomování.


Česká radarová stanice Selex RAT-31 DL / archív autora


Radarová stanice Selex RAT-31 DL v prostoru osady Sokolnice / Google Earth

Kromě kontroly vzdušného prostoru pomocí pozemních radarů se Česká republika v roce 2011 stala osmnáctou zemí, která se účastní programu NATO Letecký systém včasného varování a kontroly (NAEW & C) s letadly AWACS. Účast na programu NAEW & C stojí Českou republiku zhruba čtyři miliony dolarů ročně.

Ve svém závěru pak Sergej Linik zhodnocuje celkový stav protivzdušných sil: „Po vstupu do NATO v roce 1999 byla Praha nucena vynaložit značné finanční prostředky na přechod na komunikační a řídicí systémy kompatibilními se standardy NATO. Současně byl proveden audit vojenského dědictví Československa. Česká republika nebyla schopna přidělit finanční prostředky na potřeby obrany srovnatelné s těmi, které byly vynaloženy během studené války.
To nevyhnutelně vedlo k dramatickému snížení výdajů na obranu a nemohlo ovlivnit síly protivzdušné obrany. Podle odborníků, kteří sledovali českou armádu účastnící se manévrů v rámci aliančních sil NATO, mají příslušníci české armády poměrně vysokou úroveň výcviku. České protivzdušné síly jsou však velmi malé a nejsou schopny pokrýt většinu strategicky významných zařízení v zemi. V současné době české pozemní protivzdušné a letecké síly splňují požadavky míru, nejsou ale schopny odolat kolizi se silnějším nepřítelem“.

Komentář k české PVO a k ruskému článku:

Se závěrem Sergeje Linika můžeme samozřejmě polemizovat. Otázkou však je, jakým způsobem jeho názor na nízkou efektivnost PVO České republiky vyvrátit. Samozřejmě, to nejjednodušší, co lze provést, je určit počet „strategických cílů“ a argumentovat počty a technickými parametry protiletadlových komplexů. Je to ale pouhé teoretické zdůvodnění a nalezli bychom určitě i další podobné možnosti.


Zóny českých systémů PVO S-75М3, S-125М1А a S-200E v roce 1994 / Google Earth, Top War

Padne samozřejmě i otázka, jaký názor panuje uvnitř samotné české armády, jaké jsou její argumenty. U armády, obecně, je jediným soudcem pro argumentaci válka a v mírové době je jediným možným způsobem jak získat argumentaci, provedení taktického cvičení. 

Armáda České republiky již více jak třicet let zcela rezignuje na provádění taktických cvičení na stupni prapor a brigáda. 

Kde jinde než na taktickém cvičení s vyvedením vojsk, s vhodně zvolenou tématikou, lze prověřit možnosti zbraňových systémů a sladěnost vojsk se svým velením.

Za třicet let tak v AČR dorostl velitelský sbor do stavu, kdy žádné taktické cvičení svazku nezažil a ani neorganizoval (pomineme-li možná pár jedinců, účastnících se aliančních cvičení).


Rozložení postavení systému PVO Československa po roce 1989 / Google Earth, Top War

Každé taktické cvičení začíná vyvedením vojsk na pochodovou osu ve výchozím prostoru (názvy prostorů mohou být různé, význam je stejný). V tomto okamžiku prapor-brigáda zahajuje bojovou činnost. S tím souvisí i povinnost velitele, případně nadřízeného, mimo jiné, organizovat PVO. Obě české brigády mají prapory v různých posádkách, přidáme-li k tomu další podpůrné jednotky a vytipovaná „strategicky významná zařízení“, dostaneme hrubý obrys úkolu pro 25. protiletadlový raketový pluk.

Taktická cvičení v délce tří až pěti dnů, s nočními přesuny a denním nácvikem bojové činnosti, tak ukáží skutečný stav bojové připravenosti praporu-brigády jako celku. Toto nenahradí žádný výcvik na výukových simulátorech.

Minimálně takovouto praktickou činností pak lze jedině ověřit, zda počet i parametry komplexů „Kub“ a RBS-70, spolu se stanicemi ReVISOR, jsou schopny pokrýt potřeby AČR.   

Na základě vyhodnocení taktického cvičení pak získávám argumenty i pro pořízení, či modernizaci techniky. V opačném případě pak mohou rozhodovat argumenty různých zájmových skupin. A udržuji-li „mírovou armádu“, důsledkem pak mohou být názory veřejnosti, jež například vyjádřil uživatel „iouris“ v diskuzi na ruském serveru TopWar k článku Sergeje Linika: „A proč by měla Česká republika investovat peníze do PVO? Nikdo na ni neútočí (a pokud zaútočí, Češi se stejně vzdají a bojují za svobodu, ale po práci). A oni to vědí“.

Zdroje: TopWar, 1,2, Wikipedia, Survin City, Naval News

 
 
 
 
 
 

Nahlásit chybu v článku


Související články

Radary Armády ČR a protivzdušná obrana NATO

V souvislosti s nákupem nových 3D radarů pro Armádu ČR nebude od věci si připomenout strukturu a ...

Modernizace PVO Armády ČR: V roce 2018 se vybere vítěz

Redakce Armádních novin se zúčastnila briefingu na Ministerstvu obrany (MO) o modernizaci pozemní ...

Armáda ČR: Špičková protivzdušná obrana krátkého dosahu

V posledních letech Armáda ČR do výzbroje zavedla několik špičkových prostředků protivzdušné obrany ...

Protivzdušná obrana Armády ČR: Učme se z minulosti

Z hlediska pojetí protivzdušné obrany (PVO) se za posledních několik dekád nic zásadního nezměnilo. ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • PavolR
  18:01 23.06.2019

  Tak má napáda (iste tušíte prečo): Ako je na tom asi česká, poťažne slovenská PVO s odolnosťou proti kybernetickým útokom?

  Tak má napáda (iste tušíte prečo): Ako je na tom asi česká, poťažne slovenská PVO s odolnosťou proti kybernetickým útokom?

  • Jirosi
   20:48 23.06.2019

   To se ptáš zda je připojená k internetu?
   Jinak je asi připojená do obrany NATO, takže bude používat její minimální standarty pro přenos dat.

   To se ptáš zda je připojená k internetu?
   Jinak je asi připojená do obrany NATO, takže bude používat její minimální standarty pro přenos dat.

   • Jirosi
    20:50 23.06.2019

    * bez "Asi"

    * bez "Asi"

   • PavolR
    22:18 23.06.2019

    Nie, na to sa nepýtam. Kybernetický útok na zariadenia podobného charakteru bude sotva prebiehať cez internet.

    Nie, na to sa nepýtam. Kybernetický útok na zariadenia podobného charakteru bude sotva prebiehať cez internet.

 • Vituld
  10:56 23.06.2019

  "Zlata" tamara, ktera na 500km mohla odhalit tzv. STEALTH letouny. Jo, zmena politiky zapricinila upadek nasi vedy a prumslu. A spolu s nim zmizelo i know ...Zobrazit celý příspěvek

  "Zlata" tamara, ktera na 500km mohla odhalit tzv. STEALTH letouny. Jo, zmena politiky zapricinila upadek nasi vedy a prumslu. A spolu s nim zmizelo i know how.
  https://www.zbiroh.cz/e_downlo... Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   11:40 23.06.2019

   Aha, proto Era vyrábí Věru NG a stále pracuje na dalších pasivních sledovacích systémech. Tamara je dnes dávno překonaný systém.
   https://www.era.aero/cs/milita...

   Aha, proto Era vyrábí Věru NG a stále pracuje na dalších pasivních sledovacích systémech. Tamara je dnes dávno překonaný systém.
   https://www.era.aero/cs/milita...

   • Nesher
    12:30 24.06.2019

    Jen bych rád podotkl, že i sebe lepší pasivní elektronický průzkumný systém (o radar se nejedná ani omylem) je sice výborná věc, ale má své limity. Takový systém vám s celkem ...Zobrazit celý příspěvek

    Jen bych rád podotkl, že i sebe lepší pasivní elektronický průzkumný systém (o radar se nejedná ani omylem) je sice výborná věc, ale má své limity. Takový systém vám s celkem slušnou přesností dokáže zobrazit polohu nepřítele aniž ten by tušil, že o něm víte. Ale střelu na toho nepřítele nenavede. Takže pokud ho nedokážete zaměřit normálním radarem, vaše možnosti reakce jsou silně limitovány.Skrýt celý příspěvek

  • Proxy
   13:44 23.06.2019

   Skvělý příklad věci, co se vždyky "povídala", ale je nesmysl. Pokud letadlo nic neodráží a nevyřazuje, nemá radar co zachytit, ať už je radar pasivní nebo aktivní. Takový radar má ...Zobrazit celý příspěvek

   Skvělý příklad věci, co se vždyky "povídala", ale je nesmysl. Pokud letadlo nic neodráží a nevyřazuje, nemá radar co zachytit, ať už je radar pasivní nebo aktivní. Takový radar má své výhody a nevýhody, ale není to žádná magická záležitost proti stealth.Skrýt celý příspěvek

   • Larry
    21:30 23.06.2019

    Vy znáte letadlo, kterí nic neodráží a nic nevyzařuje? Sem s tím, rád se nechám poučit. Tohle dokázat, jste nositelem Nobelovy ceny za fyziku. Každá vojensky použitelná ...Zobrazit celý příspěvek

    Vy znáte letadlo, kterí nic neodráží a nic nevyzařuje? Sem s tím, rád se nechám poučit.
    Tohle dokázat, jste nositelem Nobelovy ceny za fyziku. Každá vojensky použitelná technologie vyvolává protiopatření protivníka.Skrýt celý příspěvek

    • Proxy
     20:28 24.06.2019

     Samozřejmě jde o princip. Pasivní radary využívají odrazů, místo aby ozařovaly samy, plus přijímají vysílání. Neviditelná letadla se snaží minimalizovat jak vlastní vysílání, tak ...Zobrazit celý příspěvek

     Samozřejmě jde o princip. Pasivní radary využívají odrazů, místo aby ozařovaly samy, plus přijímají vysílání. Neviditelná letadla se snaží minimalizovat jak vlastní vysílání, tak odrazy, t.j. zpětná vazba má být menší než u letadel "normálních", což se vztahuje na radary obecně, ne jen ty aktivní.

     Jak říkám, pasivní radary mají své výhody a nevýhody a určitě se hodí v kombinaci s aktivními, jen si vybavuji "propagandu"/reklamu jak je to výjimečně účinné proti neviditelným letadlům, což je pokud vím není pravda.Skrýt celý příspěvek

 • TF_HU
  08:58 23.06.2019

  Hm. Nečetl jsem všechny články autora, toho rusa, ale neříká nic, co bychom nevěděli. S naší PVO je to jako s dělostřelectvem. K pochopení situace s českou PVO je třeba si ale ...Zobrazit celý příspěvek

  Hm. Nečetl jsem všechny články autora, toho rusa, ale neříká nic, co bychom nevěděli. S naší PVO je to jako s dělostřelectvem.

  K pochopení situace s českou PVO je třeba si ale uvědomit, že existovala něco jako PVOS a pak vojsková PVO, teda ta, která poskytuje PVO jednotkám v prostoru operace. Dnes nám zůstala spíše ta vojsková PVO /kub, rbs/ a PVOS plní letadla JAS39. Proto ani Gripen původně neuměl CAS, protože byl pouze v konfiguraci AA.

  Pokud se bavíme o české PVO, nelze úplně ignorovat NATINAMDS, kterého jsme součástí. Pokud by se odehrál nějaký lokální konflikt...k PVO v prostoru bude stačit to co máme :-) Pokud budeme součástí něčeho většího budou už rozmístěny prvky NATINAMDS.

  Důvod, proč jsme na tom s PVOS jak jsme, je krásně popsán zde: To nevyhnutelně vedlo k dramatickému snížení výdajů na obranu a nemohlo ovlivnit síly protivzdušné obrany. Tento přístup, politiků a společnosti, byl v devadesátých letech a ještě nedávno markantní, snižování počtu, rušení jednotek a propouštění lidí jsme nazývali reorganizacemi a ořezáváním sádla. V devadesátých letech si svět (Evropa) myslela, že s koncem studené války nebude třeba armád. No, rus nás zase vyléčil a snad se konečně trochu posuneme vpřed.Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   12:08 23.06.2019

   Toto není otázkou nějaké léčby Ruskem, ale rezignací na odpovědnost na obranu vlastního území, objektů a infrastruktury důležité pro fungování státu jako celku. Bylo bláhové si ...Zobrazit celý příspěvek

   Toto není otázkou nějaké léčby Ruskem, ale rezignací na odpovědnost na obranu vlastního území, objektů a infrastruktury důležité pro fungování státu jako celku. Bylo bláhové si myslet, že budeme pouze bojovat s nepřítelem, který má pouze ručí zbraně, vlastní předsevzetí bránit se u sebe doma a nebude mít prostředky vzdušného napadení, to je o tom, že se na rozhodování podílely existence s karierním růstem propojeným na politické vůli. Problém je v tom, že co nový NGŠ nebo ministr, to geniální nápad (nejlépe dva) na to jak to kdo do systému vrazí větší klín.
   A máte pravdu, je to jako s dělostřelectvem, které bylo také zdecimováno, přestože by našlo uplatnění i na působení v aliančních misích a mohlo dávno suplovat z části i CAS poskytovanou jinými letectvy. Poláci měli DANY i v Afghanistánu.Skrýt celý příspěvek

 • TF_HU
  08:58 23.06.2019

  Hm. Nečetl jsem všechny články autora, toho rusa, ale neříká nic, co bychom nevěděli. S naší PVO je to jako s dělostřelectvem. K pochopení situace s českou PVO je třeba si ale ...Zobrazit celý příspěvek

  Hm. Nečetl jsem všechny články autora, toho rusa, ale neříká nic, co bychom nevěděli. S naší PVO je to jako s dělostřelectvem.

  K pochopení situace s českou PVO je třeba si ale uvědomit, že existovala něco jako PVOS a pak vojsková PVO, teda ta, která poskytuje PVO jednotkám v prostoru operace. Dnes nám zůstala spíše ta vojsková PVO /kub, rbs/ a PVOS plní letadla JAS39. Proto ani Gripen původně neuměl CAS, protože byl pouze v konfiguraci AA.

  Pokud se bavíme o české PVO, nelze úplně ignorovat NATINAMDS, kterého jsme součástí. Pokud by se odehrál nějaký lokální konflikt...k PVO v prostoru bude stačit to co máme :-) Pokud budeme součástí něčeho většího budou už rozmístěny prvky NATINAMDS.

  Důvod, proč jsme na tom s PVOS jak jsme, je krásně popsán zde: To nevyhnutelně vedlo k dramatickému snížení výdajů na obranu a nemohlo ovlivnit síly protivzdušné obrany. Tento přístup, politiků a společnosti, byl v devadesátých letech a ještě nedávno markantní, snižování počtu, rušení jednotek a propouštění lidí jsme nazývali reorganizacemi a ořezáváním sádla. V devadesátých letech si svět (Evropa) myslela, že s koncem studené války nebude třeba armád. No, rus nás zase vyléčil a snad se konečně trochu posuneme vpřed.Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   20:28 23.06.2019

   Tak ono U "14" storjů očekávat, že budeš mít volné stroje na podporu pozemních vojsk je celkem vtipná předstva.

   Tak ono U "14" storjů očekávat, že budeš mít volné stroje na podporu pozemních vojsk je celkem vtipná předstva.

 • flanker.jirka
  17:23 21.06.2019

  Stav PVO je trystní a vědí to asi všichni, mimo těch co si o tom čtou pouze v AReportu nebo spoléhají na pochvalné reporty ze cvičení a podobných aktivit s alegorickými vozy ze ...Zobrazit celý příspěvek

  Stav PVO je trystní a vědí to asi všichni, mimo těch co si o tom čtou pouze v AReportu nebo spoléhají na pochvalné reporty ze cvičení a podobných aktivit s alegorickými vozy ze Strakonic.
  Pravda je taková, že jedinou účinnou složkou jsou dnes stíhací letadla JAS 39 a L 159 Alca, které ve spojení, v článku zmiňovaném, 261. střediskem řízení a uvědomování, nebo podporou AWACS dokáží působit efektivně na vzdušné cíle v rozumné dálce od bráněných objektů, prostorů.
  2 K 12 KUB v omezeném dosahu a omezeném počtu je mimo hru, RBS 70 je to pomyslný Cimrmanův úkrok bokem.
  Věčná škoda zrušení systému OSA AKM, který dnes Bělorusko a Ukrajina dostaly do podoby kompletu Stilet s dosahem až 20 km.

  MO AČR lze jedině doplnit si znalosti o tom co vlastně vybrali za radar. Hodlají pořídit špičkový multifunkční radar, který si 90% zákazníků pořizuje současně s raketami země-vzduch, ať už jde o SPYDER SR, MR nebo nejnovější BARAK MX. Ideálním řešením tak je pořídit takovou výzbroj přímo ke všem pořizovaným radarům. Vždyť BARAK MX ve spojení s ELM 2084 dokáže působit na cíle do vzdálenosti 150 km, včetně taktických balistických střel.
  Jinými slovy, současná radiolokační technika svými možnostmi převyšuje strukturu AČR.
  https://www.youtube.com/watch?...

  ... a pokud má někdo problém s tím, že jde o systém mimo NATO, tak existuje i horká novinka v podobě tohoto systému:
  https://www.youtube.com/watch?... Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  14:05 21.06.2019

  Stalin nevěřil nikomu kvůli paranoi, ale přesto se nechovat tak, že ho Němci napadnou, to by jim neposílal vlaky surovin a vyslyšel by těch několik dezertérů a agentů, kteří před ...Zobrazit celý příspěvek

  Stalin nevěřil nikomu kvůli paranoi, ale přesto se nechovat tak, že ho Němci napadnou, to by jim neposílal vlaky surovin a vyslyšel by těch několik dezertérů a agentů, kteří před útokem varovali.Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  13:59 21.06.2019

  kritizovat ty "vojácké" národy možná mohou, ale ať nám raději neradí jak vyhrát válku, protože to umíme zase my, být vždy či většinou na vítězné straně, narozdíl od nich.

  kritizovat ty "vojácké" národy možná mohou, ale ať nám raději neradí jak vyhrát válku, protože to umíme zase my, být vždy či většinou na vítězné straně, narozdíl od nich.

 • ARES
  10:31 21.06.2019

  Názor k diskuzi o pochybnosti k branné odpovědnosti Čechů. Stačí si projít naše vesnice a města, a podívat se na pomníky na památku padlých v 1.světové válce, které viditelně ...Zobrazit celý příspěvek

  Názor k diskuzi o pochybnosti k branné odpovědnosti Čechů.

  Stačí si projít naše vesnice a města, a podívat se na pomníky na památku padlých v 1.světové válce, které viditelně dokumentují brannou odpovědnost Čechů. Češi bránili R-U stejně odhodlaně jako rakouští Němci, jak dokazuje statistika.

  Počet obyvatelstva R-U: 51,5 mil, počet mobilizovaných 7,8 mil (15,1%), počet zabitých 1,2 mil (15,4% z mobilizovaných).
  Počet obyvatel českých zemí: 10,15 mil, počet mobilizovaných 1,54 mil (15,2%), počet zabitých 0,24 mil. (15,6% z mobilizovaných).
  Počet Čechů v českých zemích: 6,46 mil (63,6%), počet mobilizovaných 0,98 mil (15,2%), počet zabitých 0,15 mil. (15,3% z mobilizovaných).

  Důsledky a zkušenosti z 1. světové války vedou ovšem k tomu, že se mění i české postoje k branné odpovědnosti uvědoměním si, že Češi na straně R-U své životy vlastně položili pro zájmy R-U a Německa a vlastně tak proti sobě samotným. Nastává nové formování českého postoje k branné povinnosti. Od té doby s dalšími historickými zkušenostmi se vytváří novodobý pohled Čechů na branné úsilí.

  Kladný postoj k brannému úsilí jen za předpokladu, že přinese především prospěch pro Česko, proč obětovat své životy pro cizí prospěch a mnohdy proti vlastním životním zájmům. Tak se chovají všechny národy. Nehledejme v tom žádné „čecháčství“, jde jen o skeptický pohled, Čechům tak vlastní.Skrýt celý příspěvek

 • Charlie
  08:25 21.06.2019

  Mimochodem k v článku zmiňované živostnosti raket - detaily mi už dávno z hlavy vypadly, ale je pravdou, že rakety jsou "po životnosti". respektive, původní už dávno proběhla, ale ...Zobrazit celý příspěvek

  Mimochodem k v článku zmiňované živostnosti raket - detaily mi už dávno z hlavy vypadly, ale je pravdou, že rakety jsou "po životnosti". respektive, původní už dávno proběhla, ale pokud si to pamatuji správně, dělaly se testy paliva v motorech (tuším degraduje vzdušnou vlhkostí nebo tak něco), zjistilo se že to je celkem cajk a rakety vydrží ve standardním režimu skladování ještě nějaký ten rok. Aby se zajistila možnost jejich dalšího dlouhodobějšího používání naplnily se kontejnery inertním plynem, čímž se degradace paliva prakticky zastavila. Rakety, i přes svůj značný věk, jsou stále ve velmi dobrém stavu (což je mimochodem docela pěkná vizitka pro jejich návrháře a výrobce) a umožňují bezpečné provádění ostrých střeleb (což tu již někdo zmiňoval).

  Právě dostatečné zásoby raket ve velmi dobrém technickém stavu byl jeden z faktorů, proč se nekonalo přezbrojení KUBů na moderní západní rakety...Skrýt celý příspěvek

  • liberal shark
   09:15 21.06.2019

   Vzpomínám si na dva takové projekty - se střelami ASPIDE a ESSM.

   Vzpomínám si na dva takové projekty - se střelami ASPIDE a ESSM.

 • Gibon
  20:48 20.06.2019

  Pytal som sa v predoslom clanku ale nedostal som odpoved, tak skusim este raz. Radar Revisor je 2D radar. Ale nie je nikde info, ze by do sustavy bol pripojene dalsie ...Zobrazit celý příspěvek

  Pytal som sa v predoslom clanku ale nedostal som odpoved, tak skusim este raz.

  Radar Revisor je 2D radar. Ale nie je nikde info, ze by do sustavy bol pripojene dalsie zariadenie, vyskomer.
  Vzhladom na obmedzeny dosah RBS70, ako obsluha vie, ze moze strielat?Skrýt celý příspěvek

  • podivi23
   21:53 20.06.2019

   RBS vlastně ke své činnosti žádný radar nepotřebuje. Má laserové navedení na cíl, takže operátor ("střelec") musí cíl najít a po celou dobu sledovat. Revisor pak pro RBS slouží ...Zobrazit celý příspěvek

   RBS vlastně ke své činnosti žádný radar nepotřebuje. Má laserové navedení na cíl, takže operátor ("střelec") musí cíl najít a po celou dobu sledovat. Revisor pak pro RBS slouží vlastně jako early-warning radar. Operátor od místa velení dostane přidělený cíl na který má střílet, azimut cíle a ten už si sám dohledá. Navíc je RBS vybaven IFF. To, že je Revisor 2D, tak ve výsledku ničemu nevadí. Respektive přínos 3D by nejspíš nevyvážil vyšší cenu. Navíc Revisor díky modulu C2 slouží i jako místo velení a řízení baterie.Skrýt celý příspěvek

   • Gibon
    22:50 20.06.2019

    Dakujem za odpoved. O ne/vyhodach RBS viem. To riesit nemusime. Takze obsluha RBS dostane info o priblizujucom sa ciely do ich sektora, no nie o jeho vyske? Takze nevie, ci bude ...Zobrazit celý příspěvek

    Dakujem za odpoved.
    O ne/vyhodach RBS viem. To riesit nemusime.

    Takze obsluha RBS dostane info o priblizujucom sa ciely do ich sektora, no nie o jeho vyske?

    Takze nevie, ci bude vo vyskovom dosahu baterie, ale ani to v akej vyskeho ho hladat v zameriavaci?

    Aka je pravdepodobnost, ze v optickom zameriavaci obsluha zamera ciel vo vyske 5000m, povedzme veľkosti L39?

    Dakujem za info.Skrýt celý příspěvek

    • podivi23
     23:56 20.06.2019

     Jakmile má azimut cíle, tak zaměření je otázka okamžiku. Na odpalovacím zařízení je laserový dálkoměr, takže se zaměřením cíle zjistí i jeho výšku.

     Jakmile má azimut cíle, tak zaměření je otázka okamžiku. Na odpalovacím zařízení je laserový dálkoměr, takže se zaměřením cíle zjistí i jeho výšku.

     • Gibon
      07:01 21.06.2019

      Dakujem.

      Dakujem.

 • Jura99
  20:14 20.06.2019

  Rus ať si zamete před vlastním prahem, pokud jde o tu obranu či vojenské schopnosti. První světovou prohráli na celé čáře, v druhé světové doslova utrpěli vítěztsví, za cenu nuceně ...Zobrazit celý příspěvek

  Rus ať si zamete před vlastním prahem, pokud jde o tu obranu či vojenské schopnosti. První světovou prohráli na celé čáře, v druhé světové doslova utrpěli vítěztsví, za cenu nuceně obětovaných, popravených vlastními NKVD, nezájmu o osud svých zajatců, ale především díky masivním dodávkám surovin a hotových výrobků z USA a VB. Pokud jde o poválečné období, to jak všichni víme prohráli také, ztratili pár stovek milionů podaných, v tom jejich vyjedeném krámu s poslední štanglí salámu už nechtěl být nikdo.Skrýt celý příspěvek

  • Gibon
   20:45 20.06.2019

   Tak urcite. Potlapkat sa po pleci, všetko je v poriadku a ist na jedno tocene.
   Taky pristup vzdy pomaha.

   Tak urcite. Potlapkat sa po pleci, všetko je v poriadku a ist na jedno tocene.
   Taky pristup vzdy pomaha.

  • flanker.jirka
   18:26 21.06.2019

   Jura99 trochu se zamyslete nad tím kdo proti komu stál v první světové válce a jak by to asi dopadlo, pokud by Rusko východní frontu nerealizovalo alespoň do toho 17. roku. Rusko ...Zobrazit celý příspěvek

   Jura99
   trochu se zamyslete nad tím kdo proti komu stál v první světové válce a jak by to asi dopadlo, pokud by Rusko východní frontu nerealizovalo alespoň do toho 17. roku.
   Rusko bylo s Rumunským královstvím samo proti Německu, Rakousko-Uhersku, Osmanské říši a Bulharsku.
   A pokud se oprostíte od srovnání s minulostí. Tak se podívejte na kvalitu PVO systémů v Rusku a ve zbytku Evropy, systémy KUB a S-10 jsou dnes většinou z ruské armády vyřazeny.Skrýt celý příspěvek

 • astor
  20:04 20.06.2019

  Pěkný pohled na naše ozbrojené síly zvenčí, jen by mě zajímal ruský pohled na AČR jako celek. A ten bonbónek na konci, který charakterizuje našeho milého Čecha, chrabrého bojovníka ...Zobrazit celý příspěvek

  Pěkný pohled na naše ozbrojené síly zvenčí, jen by mě zajímal ruský pohled na AČR jako celek. A ten bonbónek na konci, který charakterizuje našeho milého Čecha, chrabrého bojovníka za demokracii, nemá chybu.Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   22:55 20.06.2019

   astor /A ten bonbónek na konci, který charakterizuje našeho milého Čecha, chrabrého bojovníka za demokracii, nemá chybu./ Nedávno jsme si připomínali hrdinskou smrt ...Zobrazit celý příspěvek

   astor /A ten bonbónek na konci, který charakterizuje našeho milého Čecha, chrabrého bojovníka za demokracii, nemá chybu./
   Nedávno jsme si připomínali hrdinskou smrt československých parašutistů v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje. Ti by s tím vaším cancem a tím výblitkem nějakého rusáka rozhodně nesouhlasili. Ostatně ani čeští odbojáři a vojáci bojující v první a druhé Světové válce, ať už na západě nebo východě.Skrýt celý příspěvek

   • astor
    05:27 21.06.2019

    Gabčík a Kubiš jsou skutečně výjimky, na druhou stranu byli obětí velmi špatně připravené akce plukovníka Moravce (což byla naprostá většina londýnských výsadků). Co se týká ...Zobrazit celý příspěvek

    Gabčík a Kubiš jsou skutečně výjimky, na druhou stranu byli obětí velmi špatně připravené akce plukovníka Moravce (což byla naprostá většina londýnských výsadků). Co se týká ruského pohledu na českého vlastence, koresponduje s pohledem jistého českého čerstvě penzionovaného plukovníka, který prohlásil, že Češi se milerádi navlečou do jakékoliv uniformy, ale co se týká AČR a obrany vlasti a vše, co se toho týká, drží opatrný odstup. Určitě jsi jsi na tom líp,vždy ochotný klávesnicí umlátit každého nepřítele své demokratické vlasti. Já s armádou skončil před dvaceti lety a rozhodně jsem neudělal něco, čeho bych dnes litoval.Skrýt celý příspěvek

    • achi67
     07:02 21.06.2019

     Skutečné výjimky? Víte vůbec kolik bylo čs. parašutistů v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje, kde bojovali svůj poslední boj? Víte vůbec, že ztráty čs. důstojnického sboru na ...Zobrazit celý příspěvek

     Skutečné výjimky? Víte vůbec kolik bylo čs. parašutistů v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje, kde bojovali svůj poslední boj? Víte vůbec, že ztráty čs. důstojnického sboru na území protektorátu, zapojeného do odboje proti nacismu, byly srovnatelné s kteroukoliv bojující stranou v otevřeném boji? To že nevíte o čs. odboji vůbec nic je Vaše věc, Váš názor je Váš názor, o tom žádná, ale to, že takovými neznalými výlevy urážíte památku stovek a tisíců čs. hrdinů, kteří položili svůj život i za Vaši svobodu, je přinejmenším odpudivé!Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     07:16 21.06.2019

     astor
     Bylo spočítané že důstojnický sbor prvorepublikové armády utrpěl během 2.SV procentuálně stejné ztráty jako bojující armády. To jen k těm vyjímám.

     astor
     Bylo spočítané že důstojnický sbor prvorepublikové armády utrpěl během 2.SV procentuálně stejné ztráty jako bojující armády. To jen k těm vyjímám.

    • Riiiederner
     08:40 21.06.2019

     astor jen tak přemýšlím proč vlastně lidi jako vy v rusku nebydlí ?

     astor jen tak přemýšlím proč vlastně lidi jako vy v rusku nebydlí ?

     • sroub
      19:28 22.06.2019

      Protože by to nemohli rozvracet tady.
      Rusko už dávno rozvrácené je...

      Protože by to nemohli rozvracet tady.
      Rusko už dávno rozvrácené je...

  • liberal shark
   09:19 21.06.2019

   Jeden rozdíl tu je. Desítky tisíc čechoslováků bojovaly pro německým nacionální socialistům dobrovolně, zatímco miliony sovětských občanů vítaly Němce jako osvoboditele, ...Zobrazit celý příspěvek

   Jeden rozdíl tu je. Desítky tisíc čechoslováků bojovaly pro německým nacionální socialistům dobrovolně, zatímco miliony sovětských občanů vítaly Němce jako osvoboditele, dezertovaly ze sovětské armády a skoro milion jich musela NKVD postřílet. Nebýt stupidní nacistické ideologie a krutosti, celý SSSR by přešel na Hitlerovu stranu dobrovolně a rád, s vlajícími rudými prapory.Skrýt celý příspěvek

 • cejkis
  18:01 20.06.2019

  Až na pár detailů reálný a smutný pohled.

  Kéž bychom nakupovali v Izraeli nejen radary, ale všechny vrstvy PVO.

  Až na pár detailů reálný a smutný pohled.

  Kéž bychom nakupovali v Izraeli nejen radary, ale všechny vrstvy PVO.

 • Arthur
  16:50 20.06.2019

  Tiež mi tam chýbajú pasivní sledovací systémy v AČR ako Tamara, Věra, Věra NG... PS. s tým vzdaním se bez boje (1938 a 1968) nás majú pekne prečítaných a keď ešte pridáme piatu ...Zobrazit celý příspěvek

  Tiež mi tam chýbajú pasivní sledovací systémy v AČR ako Tamara, Věra, Věra NG...

  PS. s tým vzdaním se bez boje (1938 a 1968) nás majú pekne prečítaných a keď ešte pridáme piatu kolóniu tak sme fakt na smiechSkrýt celý příspěvek

  • dante1
   18:03 20.06.2019

   A je to tu zase.Nesnáším tohle brečení ,jako nikdy jsme se nebránili atd.Ano třeba ten rok 1938 je diskutabilní a osobně si myslím že jsme se tehdy bránit měli protože když ...Zobrazit celý příspěvek

   A je to tu zase.Nesnáším tohle brečení ,jako nikdy jsme se nebránili atd.Ano třeba ten rok 1938 je diskutabilní a osobně si myslím že jsme se tehdy bránit měli protože když porovnáte ty počty techniky , vojáků,výcvik atd. tak jsme na tom nebyli oproti potencionálním nepřátelům(Německo,Polsko atd) zas tak zle,takoví Fini na tom byli daleko hůř a taky to nevzdali.Ale na druhou stranu to chce se podívat i jak se chovali ostatní.Co Fracie ,Anglie atd?Hitlerovi ustupovali v čem mohli a když už šlo do tuhého jak statečně přišli na pomoc svým spojencům?Všichni se tvářili jako že se jich to netýká dokud jim nezačali padat bomby na hlavu .Skrýt celý příspěvek

   • Arthur
    21:53 20.06.2019

    Presne tohle to vo Vás ako žáby v mliku malo vyvolať...

    Presne tohle to vo Vás ako žáby v mliku malo vyvolať...

   • Jura99
    07:53 21.06.2019

    Přinejmenším jsme jako jedni z prvních pochopili, co je Hitler zač a kde je strana svobody. Zatímco Poláci tancovali nad ziskem Těšínska, Maďaři a Slováci se účastnili drangu nach ...Zobrazit celý příspěvek

    Přinejmenším jsme jako jedni z prvních pochopili, co je Hitler zač a kde je strana svobody. Zatímco Poláci tancovali nad ziskem Těšínska, Maďaři a Slováci se účastnili drangu nach Osten a Rusové věřili smlouvě o neútočení, naši měli exilovou vládu a jasný cíl, což není vůbec málo. Pro nepočetný národ žijící 1000let na území, o které za tu dobu stál kdekdo, není žádné umění jít hlavou proti zdi, umění je nakonec vyhrát a svou zemi uhájit.Skrýt celý příspěvek

   • liberal shark
    09:24 21.06.2019

    Polovina Evropy byla na Hitlerově straně. Nacionální socialismus měl fanoušky všude, dokonce i v Británii. Navíc v roce 1938 nikdo nevěděl, že je na tom Hitler ve skutečnosti tak ...Zobrazit celý příspěvek

    Polovina Evropy byla na Hitlerově straně. Nacionální socialismus měl fanoušky všude, dokonce i v Británii. Navíc v roce 1938 nikdo nevěděl, že je na tom Hitler ve skutečnosti tak špatně s výzbrojí a zásobami. S dnešními znalostmi bych do té války tenkrát šel taky.Skrýt celý příspěvek

  • liberal shark
   09:22 21.06.2019

   Doporučuji přečíst Mistra Suna - Umění války. Nemáš-li naději na vítězství, nesmíš bojovat.

   Doporučuji přečíst Mistra Suna - Umění války. Nemáš-li naději na vítězství, nesmíš bojovat.

   • Jura99
    17:08 21.06.2019

    Přesně tak, ale bůhví proč se dávají za příklad akce, při kterých šel obránce hlavou proti zdi, místo aby si tu hlavu ušetřil a použil na přemýšlení, jak nepřítele porazit jindy či ...Zobrazit celý příspěvek

    Přesně tak, ale bůhví proč se dávají za příklad akce, při kterých šel obránce hlavou proti zdi, místo aby si tu hlavu ušetřil a použil na přemýšlení, jak nepřítele porazit jindy či jinak. Nevím v čem dopadli lépe Poláci, kteří ztratili třetinu obyvatel a přitom chvíli před napadením machrovali jak Němce zaženou. V čem je lepší Afghánský model, kde bojují 40let, resp. odnepaměti a celá země je neustále totálně rozbitá. Finsko je trochu jiný případ a hlavně velká klika, která se nemusí moc často opakovat, přičemž i oni museli odstoupit pořádný kus území.Skrýt celý příspěvek

    • dante1
     18:00 21.06.2019

     To že Finsko dopadlo tak jak dopadlo rozhodně nebyla velká klika.Za to že výsledek byl takový jaký byl mohla dobrá taktika i morálka Finů(co se týká výzbroje tak na tom byli ...Zobrazit celý příspěvek

     To že Finsko dopadlo tak jak dopadlo rozhodně nebyla velká klika.Za to že výsledek byl takový jaký byl mohla dobrá taktika i morálka Finů(co se týká výzbroje tak na tom byli docela bídně a používali co se dalo ,dokonce např. i československé helmy co dostali od Nemců) ne nějaké štěstíčko nebo chceteli klika.Jasně museli odstoupit kus svého území ale povedlo se jim ubránit svou nezávislost ,výsledek byl pro ně pořád lepší než kdokoli odhadoval.Skrýt celý příspěvek

     • liberal shark
      18:56 22.06.2019

      Nelze zapomínat na přírodní podmínky, které Finům velice pomohly.

      Nelze zapomínat na přírodní podmínky, které Finům velice pomohly.

 • otecko
  14:26 20.06.2019

  Snad nikdo ale nezpochybní pravdu v článku, jak jsou hodonoceny reálie uplynulých 25 let AČR: "To nevyhnutelně vedlo k dramatickému snížení výdajů na obranu a nemohlo ovlivnit ...Zobrazit celý příspěvek

  Snad nikdo ale nezpochybní pravdu v článku, jak jsou hodonoceny reálie uplynulých 25 let AČR: "To nevyhnutelně vedlo k dramatickému snížení výdajů na obranu a nemohlo ovlivnit síly protivzdušné obrany."... bohužel! Ve zkratce, na vlastní obranu jsme rezignovali, a v tom duchu se veze čelý článek.
  Zase se nabízí otázka, zda nemá pravdu ten diskutující pod článkem- češi se stejně vzdají. Myslím, že nás svět vidí jako hezké sraby!Skrýt celý příspěvek

  • MeV6
   14:49 20.06.2019

   Ano, výdaje na obranu se snížili, to je fakt. A bohužel se snížili více, než by bylo vhodné. To ale neznamená, že bychom snad rezignovali na svoji obranu. ČR je snad v NATO proto, ...Zobrazit celý příspěvek

   Ano, výdaje na obranu se snížili, to je fakt. A bohužel se snížili více, než by bylo vhodné.
   To ale neznamená, že bychom snad rezignovali na svoji obranu. ČR je snad v NATO proto, aby své možnosti obrany posílila, ne? Nikdo nás ke vstupu nenutil, takže ne, nesouhlasím s Vámi, že se stejně vzdáme.
   Jinak odkud čerpáte podklady pro Váš názor jak nás vidí svět? Ptal jste se někoho, případně jiné relevantní informace? Nebo je to jenom Vaše domněnka?Skrýt celý příspěvek

   • Zvonik
    15:01 20.06.2019

    Pane MeV6, výdaje se ,,nesnížili", protože nejsou životné a Vy jste se nenaučil ve škole, co je to příčestí minulé. Vás bych, s Vaší školní iniciativou, tak chtěl použít k obraně ...Zobrazit celý příspěvek

    Pane MeV6, výdaje se ,,nesnížili", protože nejsou životné a Vy jste se nenaučil ve škole, co je to příčestí minulé. Vás bych, s Vaší školní iniciativou, tak chtěl použít k obraně vlasti. Takovému hlupákovi totiž ani NATO nepomůže...Skrýt celý příspěvek

    • MeV6
     15:14 20.06.2019

     Budete se divit pane Zvonik, ale příčestí minulé jsem se ve škole naučil, stejně jako spoustu dalšího. Ano, chybička se vloudila, to se stává, bohužel. Podle mě to není důvod ...Zobrazit celý příspěvek

     Budete se divit pane Zvonik, ale příčestí minulé jsem se ve škole naučil, stejně jako spoustu dalšího. Ano, chybička se vloudila, to se stává, bohužel. Podle mě to není důvod někomu nadávat do hlupáků, ale jestliže nemáte věcné argumenty pak ano, s třídním nepřítelem je třeba se vypořádat jakýmkoli způsobem!

     Jinak přeji hezký den a hodně stěstí při lovu dalšího chudáka, co si dovolí takovou nehoráznost, jako je udělat gramatickou chybku!Skrýt celý příspěvek

    • SeaWolf
     15:47 20.06.2019

     Pane Zvoníků, zde je téma české PVO. Pokud nemáte nic k tématu, raději mlčte ;-)

     Pane Zvoníků, zde je téma české PVO. Pokud nemáte nic k tématu, raději mlčte ;-)

    • Englbert
     18:38 20.06.2019

     Bezte na web, kde se resi pricesti minule a jine vopruzy ceskeho jazyka.

     Bezte na web, kde se resi pricesti minule a jine vopruzy ceskeho jazyka.

   • otecko
    15:04 20.06.2019

    Nevkládejte mi laskavě do úst něco, co jsem nenapsal! To se týká toho, že se mnou nesouhlasíte, že se vzdáme! Máte problém s pochopením psaného textu?Já pouze vybírám z článku, ...Zobrazit celý příspěvek

    Nevkládejte mi laskavě do úst něco, co jsem nenapsal! To se týká toho, že se mnou nesouhlasíte, že se vzdáme! Máte problém s pochopením psaného textu?Já pouze vybírám z článku, jak to vidí pokud ne svět, tak diskutující toho článku!Skrýt celý příspěvek

   • PetrTechnik
    16:25 20.06.2019

    Pokud máme být platným členem NATO musíme být na stejné úrovni jak ostatní členové, samozřejmě jaderné ponorky si pořizovat nebudeme, ale ostatní jednotky potřebné pro vnitrozemský ...Zobrazit celý příspěvek

    Pokud máme být platným členem NATO musíme být na stejné úrovni jak ostatní členové, samozřejmě jaderné ponorky si pořizovat nebudeme, ale ostatní jednotky potřebné pro vnitrozemský stát mít kvalitní musíme (diskutoval bych jen o těžkých MBT). Článek 5 se nese zcela v duchu úsloví: " pomož si sám a bude ti pomoženo".
    Co se týká naší bojovnosti. Kdysi jsem měl celkem vyhrocenou debatu s jedním ruským plukovníkem v záloze, byl v ČR v 68. Když už jsem ho přesvědčil, že vstup vojsk VS byl přepadením státu, odpověděl mi : " Dobře , ale pověz mi , když všichni křičte , Rusové - okupanti, proč jste se nebránili? Já vím ,že by jste neměli šanci, ale i mnohem menší národy, takřka bez zbraní, se bránili. Nechcete za svoji domovinu nasadit život, radši ohnete hřbet, vymlouváte se na zrádce a když se můžete narovnat, začnete moralizovat a nadávat. " No co jsem měl na to říct? On mi pak daroval krásný okerský lovecký nůž, abych se mohl bránit. No být na mém místě třeba Srb nebo Maďar asi by mu s tím polechtal žebra... Já ne, jsem holt Čech posera, navíc vrátit na Ussuri darovaný nůž , to je snad nejhorší urážka...Skrýt celý příspěvek

    • Falko
     18:38 20.06.2019

     Sám by som to lepšie nenapisal.Preto môžu doteraz tvrdiť v Rusku Rusom ,že nás v 68 oslobodili.

     Sám by som to lepšie nenapisal.Preto môžu doteraz tvrdiť v Rusku Rusom ,že nás v 68 oslobodili.

    • Tesil
     19:33 20.06.2019

     Rok 1968 naprosto jasná věc.Naše obrana,bojové jednotky byly
     směrovány na západ,invaze přišla z východu.
     A navíc hrozila občanská válka.Možná ani NATO by tento scénář nepřivítalo.

     Rok 1968 naprosto jasná věc.Naše obrana,bojové jednotky byly
     směrovány na západ,invaze přišla z východu.
     A navíc hrozila občanská válka.Možná ani NATO by tento scénář nepřivítalo.

     • astor
      20:23 20.06.2019

      Jaká občanská válka? Tady byly nějaké dvě antagonistické party, které se připravovaly na násilné převzetí moci? Národ v té době byl nejjednotnější od roku 1948, všichni věřili v ...Zobrazit celý příspěvek

      Jaká občanská válka? Tady byly nějaké dvě antagonistické party, které se připravovaly na násilné převzetí moci? Národ v té době byl nejjednotnější od roku 1948, všichni věřili v socialismus s lidskou tváří, dokonce i ti, kteří to později popírali. A bránit jsme se rozhodně měli, lépe být na štítu než bez něj, jak říkali už staří Římané.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      22:47 20.06.2019

      astor Pro jakoukoli vojenskou akci potřebujete spolehlivý důstojnický sbor a to tehdejší ČSLA prolezlá fanatickými komunisty rozhodně neměla. Také tu byla velice mocná STB která ...Zobrazit celý příspěvek

      astor
      Pro jakoukoli vojenskou akci potřebujete spolehlivý důstojnický sbor a to tehdejší ČSLA prolezlá fanatickými komunisty rozhodně neměla. Také tu byla velice mocná STB která by se jistě postavila na stranu sovětů.
      Přečtěte si shrnutí událostí ze 20. a 21. srpna 1968. např:
      23.35 zahájila skupina příslušníků StB akci k zajištění ruzyňského letiště pro přílet sovětských výsadkářů
      Takových akcí českých zrádců byla celá řada.
      https://www.ustrcr.cz/uvod/srp... Skrýt celý příspěvek

     • astor
      05:30 21.06.2019

      Scotty
      Což znamená možný začátek občanské války v tehdejší ČSSR. Když čtete materiály ÚSTR, není divu, že jste jurodivý.

      Scotty
      Což znamená možný začátek občanské války v tehdejší ČSSR. Když čtete materiály ÚSTR, není divu, že jste jurodivý.

    • pks_
     20:58 20.06.2019

     Tehdy ještě neexistovala generace, která ví, že nás osvobodili v roce 1945 Američané. Všichni si tehdy pomýleně mysleli, že v roce 1945 nás osvobodili Rusové a i ti Amíci to ...Zobrazit celý příspěvek

     Tehdy ještě neexistovala generace, která ví, že nás osvobodili v roce 1945 Američané.
     Všichni si tehdy pomýleně mysleli, že v roce 1945 nás osvobodili Rusové a i ti Amíci to dotáhli do Plzně jen kvůli tomu, že to Rusové u Stalingradu otočili.

     Nenávist k SSSR byla celkem minimální a socialismus s lidskou tváří nebyl proti SSSR. Existovala zde vděčnost za osvobození z roku 1945, za statisícové oběti - to vše se událo jen "před 23 lety" a lidé si to pamatovali.

     Z toho pohledu logicky vypadá intervence států varšavské smlouvy jako politováníhodný omyl, který se dá snadno vysvětlit. Pokud na vás zaútočí přítel, tak jej také hned nezastřelíte. Vysvětlování se dařilo až tak moc, že museli původní vlnu vojáků vyměnit - protože pochopili.Skrýt celý příspěvek

  • astor
   20:11 20.06.2019

   Ale my srabi jsme. Od roku 1991 vedeme své války zásadně v houfu a proti technologicky zaostalejším a slabším protivníkům. To hrdina obvykle nedělá. Navrch ty ručníkáře ne a ne ...Zobrazit celý příspěvek

   Ale my srabi jsme. Od roku 1991 vedeme své války zásadně v houfu a proti technologicky zaostalejším a slabším protivníkům. To hrdina obvykle nedělá. Navrch ty ručníkáře ne a ne porazit. K vzteku, co?Skrýt celý příspěvek

   • MeV6
    23:31 20.06.2019

    Mluvte za sebe. Jsem čech a jako srab se rozhodně necítím. Pokud jste přesvědčený, že jsme národ srabů, případně naštvaný z operací kterých se AČR účastnila či účastní, nic Vám ...Zobrazit celý příspěvek

    Mluvte za sebe. Jsem čech a jako srab se rozhodně necítím.

    Pokud jste přesvědčený, že jsme národ srabů, případně naštvaný z operací kterých se AČR účastnila či účastní, nic Vám nebrání vrátit pas, vzdát se občanství a zkusit to jinde.
    Hodně štěstí.Skrýt celý příspěvek

    • astor
     05:34 21.06.2019

     Já se taky necítím srabem, ale na druhou stranu chodit s partou grázlů terorizovat slabší nepokládám za hrdinské, ale srabské chování.

     Já se taky necítím srabem, ale na druhou stranu chodit s partou grázlů terorizovat slabší nepokládám za hrdinské, ale srabské chování.

     • Jirosi
      23:00 21.06.2019

      Na tom byla založena socialistická(komunstická) idea... Buď ji přijmete nebo si užijete návštěvu..

      Na tom byla založena socialistická(komunstická) idea... Buď ji přijmete nebo si užijete návštěvu..

   • liberal shark
    09:33 21.06.2019

    Zatímco rusáci útočí zásadne na ty silnější protivníky - Rumunsko, Finsko, Gruzie, Ukrajina, Moldávie, protože útočit na ty slabé je nečestné, nesportovní a neruské :-))).

    Zatímco rusáci útočí zásadne na ty silnější protivníky - Rumunsko, Finsko, Gruzie, Ukrajina, Moldávie, protože útočit na ty slabé je nečestné, nesportovní a neruské :-))).

   • achi67
    15:30 21.06.2019

    Ano, máte pravdu, takové války vedete... Ale ne od roku 1991, ale od konce druhé světové války... Krvavé potlačení stávek německých dělníků, krvavé potlačení maďarského povstání, ...Zobrazit celý příspěvek

    Ano, máte pravdu, takové války vedete... Ale ne od roku 1991, ale od konce druhé světové války... Krvavé potlačení stávek německých dělníků, krvavé potlačení maďarského povstání, okupace Československa atd. atd. To jsou všechno činy hodné hrdinů v boji proti dobře vyzbrojenému a připravenému protivníkovi....Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    22:53 21.06.2019

    Možná to je tím, že se je snažíme porazit, ne vyhladit.

    Možná to je tím, že se je snažíme porazit, ne vyhladit.

  • Al Capone
   06:35 21.06.2019

   Ale 68 byla jedna z mnoha epizod v naší historii.
   A co třeba legie v rusku. Taky to byli srabi?

   Ale 68 byla jedna z mnoha epizod v naší historii.
   A co třeba legie v rusku. Taky to byli srabi?

   • liberal shark
    09:30 21.06.2019

    Naše historie nezačíná v roce 1918, jak se nám různí francouzští a velkoněmečtí šovinisté snaží namluvit. Naše historie ve střední Evropě začíná v VII století. A český stát vznikl ...Zobrazit celý příspěvek

    Naše historie nezačíná v roce 1918, jak se nám různí francouzští a velkoněmečtí šovinisté snaží namluvit. Naše historie ve střední Evropě začíná v VII století. A český stát vznikl silou zbraní. Češi dokázali napráskat franským císařům, Maďarům, německým vévodům a kurfiřtům a dokonce i Mongolům, což se nikomu jinému v celé Eurasii nepodařilo. Naši vojáci v první i druhé světové válce patřili k nejlepším a i ti dnešní jsou velice uznávaní.Skrýt celý příspěvek

 • Zvedavec
  11:56 20.06.2019

  "Armáda České republiky již více jak třicet let zcela rezignuje na provádění taktických cvičení na stupni prapor a brigáda. Za třicet let tak v AČR dorostl velitelský sbor do ...Zobrazit celý příspěvek

  "Armáda České republiky již více jak třicet let zcela rezignuje na provádění taktických cvičení na stupni prapor a brigáda.

  Za třicet let tak v AČR dorostl velitelský sbor do stavu, kdy žádné taktické cvičení svazku nezažil a ani neorganizoval (pomineme-li možná pár jedinců, účastnících se aliančních cvičení)."

  Povídali, že mu hráli :-D. Kde autor bere argumenty pro svoje, zcela mylné, tvrzení?Skrýt celý příspěvek

  • Karel Cimala
   19:14 20.06.2019

   Vážený pane dění v AČR sleduji „zvenčí“, z otevřených zdrojů. Nezaznamenal jsem, že by některý prapor 4. nebo 7. brigády provedl výjezd mimo posádku, včetně logistiky a provedl ...Zobrazit celý příspěvek

   Vážený pane
   dění v AČR sleduji „zvenčí“, z otevřených zdrojů. Nezaznamenal jsem, že by některý prapor 4. nebo 7. brigády provedl výjezd mimo posádku, včetně logistiky a provedl pochod například do nejbližšího výcvikového prostoru. Navíc, myslím že loni, se zde, na stránkách AN řešil teoretický přesun úkolového uskupení do Polska. I z diskuze vyplynulo, že prapory jako celek, prostory posádek nikdy neopustily. Jsem si jist, že tento přesun praporu by neunikl pozornosti českých medií.
   Jde li o vyvedení brigády, prostory opouští všechny prapory. Samozřejmě může být použita minimalistická varianta, jeden prapor celý, zbytek štáby.
   Na stránkách AČR je o jednotkách pozemních sil uvedeno: „ Jejich organizace umožňuje vytváření potřebných úkolových uskupení pro řešení taktických úkolů a operací částí nebo všemi silami pozemních sil, atd“.
   Za třicet let, prověřil někdo tuto schopnost u AČR?
   Organizace provedení taktického cvičení, už jen praporu, znamená naplánovat přesun na vzdálenost i několika set kilometrů. Dovedete si to dnes představit? (pojedete v jednom nebo více pochodových proudech?) Mimo jiné to obnáší provedení dohovorů se spoustou organizací, policie, komunikace, obce, kde malé zastávky atd.
   Taktické cvičení praporu, předpokládám, že u AČR organizuje a řídí brigáda. K tomu spěla i ta poznámka o velitelském sboru, kde musí být někdo, kdo má zkušenosti. Příklad? Nedávno zablokovaná D1, a to jela kolona, kde bylo pár desítek vozidel a regulovalo to velení AČR a policie.
   I u praporu musí být lidé proškolení na regulaci pochodu, včetně vybavení.
   Je to i otázka výchovy veřejnosti, aby respektovala, že projíždí kolona vojenských vozidel.
   Čili poznámka o velitelském sboru nebyla namířena proti němu.
   A po taktických cvičeních praporů pak může následovat brigáda, jako celek.
   Jsem přesvědčen, že taktická cvičení tohoto rozsahu ke správnému rozvoji armády patří. A provedete li jednou za čas cvičení „všech pozemních sil“, dostanete obrázek o jejich schopnostech. A zde si můžete třeba ověřit i tu schopnost PVO, o kterou vlastně v článku ani nešlo. Místo ní si můžete dosadit třeba Jince. A ty mám rád.Skrýt celý příspěvek

   • dexnom
    20:42 20.06.2019

    "Nezaznamenal jsem, že by některý prapor...provedl výjezd mimo posádku - Jsem si jist, že tento přesun praporu by neunikl pozornosti českých medií." Jakože když o tom nepíšou v ...Zobrazit celý příspěvek

    "Nezaznamenal jsem, že by některý prapor...provedl výjezd mimo posádku - Jsem si jist, že tento přesun praporu by neunikl pozornosti českých medií."
    Jakože když o tom nepíšou v novinách a není to v TV tak se to neděje? :O :O :O
    "Nedávno zablokovaná D1, a to jela kolona, kde bylo pár desítek vozidel"
    D1 je permanentně zablokovaná i bez vojenských kolon. Jel jste po ní v posledních pár letech? Doporučuju třeba pátky, které jsou obzvlášť šťavnaté.Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    22:31 20.06.2019

    Karel Cimala Minimálně certifikačního cvičení 4.BBÚ do struktur NATO se účastnily všechny prapory brigády včetně posilových ...Zobrazit celý příspěvek

    Karel Cimala
    Minimálně certifikačního cvičení 4.BBÚ do struktur NATO se účastnily všechny prapory brigády včetně posilových prostředků.
    http://www.acr.army.cz/vycvik-...
    https://4brn.army.cz/?p=756... Skrýt celý příspěvek

    • dexnom
     00:55 21.06.2019

     tady všechny prapory 4.brn
     http://www.42mpr.army.cz/aktua...

     dyť si ten pán nevidí ani špičku nosu

     tady všechny prapory 4.brn
     http://www.42mpr.army.cz/aktua...

     dyť si ten pán nevidí ani špičku nosu

    • Scotty
     07:26 21.06.2019

     Možná by si měl pan Cimala místo brouzdání po ruském internetu raději ověřovat fakta z našich zdrojů a nedávat do článku svoje mylné dojmy.

     Možná by si měl pan Cimala místo brouzdání po ruském internetu raději ověřovat fakta z našich zdrojů a nedávat do článku svoje mylné dojmy.

    • Karel Cimala
     11:52 21.06.2019

     Pro dexnom, Scotty, patřím ke generaci, kde brigádní cvičení s vyvedením vojsk bylo možná chápáno jinak, než dnes. Po vyhlášení bojového poplachu do 40 minut v posádce nezůstala ...Zobrazit celý příspěvek

     Pro dexnom, Scotty,
     patřím ke generaci, kde brigádní cvičení s vyvedením vojsk bylo možná chápáno jinak, než dnes. Po vyhlášení bojového poplachu do 40 minut v posádce nezůstala ani noha a kolo, zhruba 650 ks techniky. Výjezdem, včetně kompletní logistiky, byl zahájen přesun do prostorů bojového soustředění. V posádce zůstalo pouze 12 ks raket na přepravnících, KRPH a dozorčí služba (jedná se o rb Jince).
     Chápu, že dnešní bojová pohotovost je definována jinak.
     Na stránkách AČR je o jednotkách pozemních sil uvedeno: „ Jejich organizace umožňuje vytváření potřebných úkolových uskupení pro řešení taktických úkolů a operací částí nebo všemi silami pozemních sil, atd“. To znamená, že jednotky musí být schopny přesunu na vzdálenost několika set kilometrů v bojové sestavě (bráníme hranice).
     Spojením tohoto přesunu a provedením činnosti, jak uvádíte na stránkách (a já věřím, že svou profesi jednotky ovládají), dostanete moje chápání pojmu taktického brigádního cvičení s vyvedením vojsk. Chybí mi to spojení s přesuny.Skrýt celý příspěvek

 • Clanek
  11:23 20.06.2019

  " Vojáci na polygonu Ustka na pobřeží Baltského moře během několika různých úkolů vystřelili celkem jedenáct raket ze systému 2K12 KUB a čtyři střely ze systému RBS-70." ...Zobrazit celý příspěvek

  " Vojáci na polygonu Ustka na pobřeží Baltského moře během několika různých úkolů vystřelili celkem jedenáct raket ze systému 2K12 KUB a čtyři střely ze systému RBS-70."

  Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/na...

  Pokud uspesne odpalili 11 raket z KUBu, zadne selhani, nic, pak to s tou "zivotnosti za hranou" u 3M9M3E zjevne nebude az tak horke. Kazdopadne otazka na miste jestli se s prodlouzenim munice pro KUB v nejakem programu pocita, nebo se rovnou jen (tradicne ne)resi nahrada systemu jako takoveho?Skrýt celý příspěvek

  • Larry
   11:40 20.06.2019

   Technický oddíl všechny rakety naloží z kontejneru na vozík TZM a jdou na technologickou linku, kde jsou zkompletovány (křídla-stabilizátory) dále na stanici KIPS 2V7 provedena ...Zobrazit celý příspěvek

   Technický oddíl všechny rakety naloží z kontejneru na vozík TZM a jdou na technologickou linku, kde jsou zkompletovány (křídla-stabilizátory) dále na stanici KIPS 2V7 provedena kontrola autopilota, gyroskopů..... není důvod proč by mělo 11ks selhat. jednalo se jistě o pečlivě vybrané kousky které jistě neplavaly ve skladě v Bohuslavicích nad Vláří při povodních v první dekádě 21stol.
   +++++++++++++
   Tenhle podnik "261. středisko řízení a uvědomování." Rusové velice dobře znají. jejich generaita se tam v dobách VS běžně pohybovala. V té době byl používán systém ALMAZ 2. Stavěno podle ruské dokumentace.
   Správný postřeh MeV6. Opravdu jim chybí zakreslený RAT31DL v Nepolisích. Bývaly tam P-37 a PRV-17.
   +++++++++++++++Skrýt celý příspěvek

   • Larry
    11:43 20.06.2019

    K doplnění důvod proč právě Nepolisy. protože.... odtamtud je "radiolokačně vidět" daleko na východ cca 450km. Zkuste si namalovat kružnici do mapy se středem v Nepolisích

    K doplnění důvod proč právě Nepolisy. protože.... odtamtud je "radiolokačně vidět" daleko na východ cca 450km. Zkuste si namalovat kružnici do mapy se středem v Nepolisích

    • MeV6
     12:05 20.06.2019

     Tak ano, radiolokátory byly do Nepolis umístěny z nějakých důvodů, to já nezpochybňuji. Jenom mě překvapuje, že gospodin Linik analyzuje PVO ČR a zapomene na jednu z jejich ...Zobrazit celý příspěvek

     Tak ano, radiolokátory byly do Nepolis umístěny z nějakých důvodů, to já nezpochybňuji. Jenom mě překvapuje, že gospodin Linik analyzuje PVO ČR a zapomene na jednu z jejich nejdůležitějších součástí?Skrýt celý příspěvek

     • Larry
      14:22 20.06.2019

      Berte to tak, že původní plátek je takovou beletrií pro našince. Stejně jako AN. Žádná převratná fakta. Konstatování a souhrn známých sklutečností. I když pravda, internet je ...Zobrazit celý příspěvek

      Berte to tak, že původní plátek je takovou beletrií pro našince. Stejně jako AN.
      Žádná převratná fakta. Konstatování a souhrn známých sklutečností. I když pravda, internet je dobrý zdroj OSINT.Skrýt celý příspěvek

  • Poly
   11:53 20.06.2019

   Já to teda jako horké vidím. I kdyby jsme se nějak zázračně rozhoupali k nákupu, tak komplet nepřezbrojíme ani za 5 let.

   Já to teda jako horké vidím. I kdyby jsme se nějak zázračně rozhoupali k nákupu, tak komplet nepřezbrojíme ani za 5 let.

 • MeV6
  11:14 20.06.2019

  Nechybí v tom přehledu náhodou ten radar u Nepolis?
  Pokud se nepletu, je to RAT-31 DL stejně jako v Sokolnici.

  Nechybí v tom přehledu náhodou ten radar u Nepolis?
  Pokud se nepletu, je to RAT-31 DL stejně jako v Sokolnici.

  • analytic
   13:23 20.06.2019

   Nechybí. Jen je tam už jiný radar.

   Nechybí. Jen je tam už jiný radar.

   • MeV6
    13:27 20.06.2019

    Aha, dobře. Každopádně je tam pořád něco, co dodává data o situaci ve vzdušném prostoru?

    Aha, dobře. Každopádně je tam pořád něco, co dodává data o situaci ve vzdušném prostoru?

    • Larry
     14:23 20.06.2019

     Ano, RAT-31DL od Thalesu

     Ano, RAT-31DL od Thalesu

 • givicz
  11:13 20.06.2019

  Pane Karel Címala článek jsem v ruském originále četl již dříve ... co tak ještě přeložit jak Rusové vidí české letectvo ... Saab JAS-39 Gripen против МиГ-29: отказ от ...Zobrazit celý příspěvek

  Pane Karel Címala článek jsem v ruském originále četl již dříve ... co tak ještě přeložit jak Rusové vidí české letectvo ...

  Saab JAS-39 Gripen против МиГ-29: отказ от социалистического наследства ради интеграции в НАТО (Saab JAS-39 Gripen vs. MiG-29: odmítnutí socialistického dědictví pro integraci do NATO)
  12. května 2019
  https://topwar.ru/157636-pvo-c... Skrýt celý příspěvek

  • Luky
   11:46 20.06.2019

   Popravdě jsem ty stránky neznal, ale ozdrojovaný odkaz mě zlákal k přečtení asi čtyřech článků - za použití translátoru, takže překlad je zábavný, ale pochopitelný. Celkem mě ...Zobrazit celý příspěvek

   Popravdě jsem ty stránky neznal, ale ozdrojovaný odkaz mě zlákal k přečtení asi čtyřech článků - za použití translátoru, takže překlad je zábavný, ale pochopitelný. Celkem mě zaujala diskuze pod článkem "Obrana Československa. Stíhací letoun poválečné" :), kde píšou, že "Yak-30 je lepší ve všech L-29 a Be-30 taky než L-410" a jak Novotný s Chruščovem dohodli politické řešení, které upřednostnilo horší ČS stroj a odstavilo sovětského výrobce...
   Tak nic proti patriotům, ale mám chuť se zaregistrovat a nad poznámkou: "Československý letecký průmysl mohl vyvinout pouze s podporou SSSR. Nyní České letadlo na poptávce na světovém trhu není v provozu." postnout Alčy v Iráku :DSkrýt celý příspěvek

   • Larry
    11:51 20.06.2019

    L-159 není pro Rusy bitevník. pro ně je bitevník Su-25/35 jehož palebná síla naprosto překonává L-159. L-159 Iráku nebyl obchod, ale dar "v podstatě zadarmo" pro Rusy je obchod o ...Zobrazit celý příspěvek

    L-159 není pro Rusy bitevník. pro ně je bitevník Su-25/35 jehož palebná síla naprosto překonává L-159.
    L-159 Iráku nebyl obchod, ale dar "v podstatě zadarmo" pro Rusy je obchod o trochu jiných penězích a počtech techniky.
    ČR je na jsme světovém zbrojním trhu nic.Skrýt celý příspěvek

    • Luky
     11:57 20.06.2019

     ČR není na světovém leteckém trhu už tak velký hráč jako bývala, nicméně na světovém leteckém trhu stále je. Na tom rozdíl v nosnosti Alky a Grače nic nemění. A Avie i Letovy jsme ...Zobrazit celý příspěvek

     ČR není na světovém leteckém trhu už tak velký hráč jako bývala, nicméně na světovém leteckém trhu stále je. Na tom rozdíl v nosnosti Alky a Grače nic nemění.
     A Avie i Letovy jsme si po garážích kutili i bez sovětské asistence. I části těch revolučních Messrů, jak někteří ruští diskutující správně připomínají. :DSkrýt celý příspěvek

    • liberal shark
     09:37 21.06.2019

     Jak byste potom nazval export ruských letadel, vesměs financovaný ruskými úvěry a splácený v kokosech ?

     Jak byste potom nazval export ruských letadel, vesměs financovaný ruskými úvěry a splácený v kokosech ?

   • givicz
    11:54 20.06.2019

    Luky co nevoní ti jak ten článek kvalitně překládá americký software ??? :) diskuzi pod článkem jsem nečetl nicméně to bude velmi podobné jako diskuse pod články zde , takže bych ...Zobrazit celý příspěvek

    Luky co nevoní ti jak ten článek kvalitně překládá americký software ??? :) diskuzi pod článkem jsem nečetl nicméně to bude velmi podobné jako diskuse pod články zde , takže bych se nad tím nepozastavoval .... ale co se zrovna týče Aera.... jak se jim daří s výrobou letadel kolik přátel z NATO si toto cvičné letadlo koupilo ????Skrýt celý příspěvek

    • Luky
     12:01 20.06.2019

     Mě ti diskutující přijdou celkem v pohodě a to video bych postnul s láskou.

     ak jasně, že to není díra do světa....ale mě pořád přijde jako velký rozdíl "mít a nemít".

     Mě ti diskutující přijdou celkem v pohodě a to video bych postnul s láskou.

     ak jasně, že to není díra do světa....ale mě pořád přijde jako velký rozdíl "mít a nemít".

    • SeaWolf
     15:57 20.06.2019

     givicz Normálně se držím stranou, ale tohle mě fakt pobavilo. Vzhledem k množství příspěvků naprosto mimo téma, které někdy dokážeš vyplodit, tak kvalitu diskuze, asi se shodnou s ...Zobrazit celý příspěvek

     givicz
     Normálně se držím stranou, ale tohle mě fakt pobavilo. Vzhledem k množství příspěvků naprosto mimo téma, které někdy dokážeš vyplodit, tak kvalitu diskuze, asi se shodnou s většinou, pravidelně snižuješ především ty :-D :-D :-DSkrýt celý příspěvek

   • Clanek
    11:54 20.06.2019

    To bych asi nedelal, za pul darma... ale, nac chodit kolem horke kase, v podstate darovana alca do Iraku vskutku neni neco co by se dalo komukoliv "vpalit do ksichtu" a nedostat ...Zobrazit celý příspěvek

    To bych asi nedelal, za pul darma... ale, nac chodit kolem horke kase, v podstate darovana alca do Iraku vskutku neni neco co by se dalo komukoliv "vpalit do ksichtu" a nedostat obratem i jednu dve zpet. Alca i Aero si zaslouzi / maji na lepsi obhajobu. ;)Skrýt celý příspěvek

   • madrabbit
    12:02 20.06.2019

    V posledním LaK byla článek právě o výběru cvičného proudového letadla. POkud se zvážila všechna fakta, tak L-29 vyhrál oprávněně. Tohle je zase "sdělení pro domácí publikum" o ...Zobrazit celý příspěvek

    V posledním LaK byla článek právě o výběru cvičného proudového letadla. POkud se zvážila všechna fakta, tak L-29 vyhrál oprávněně. Tohle je zase "sdělení pro domácí publikum" o tom, jak je všichni utlačují a nemají rádi :-)Skrýt celý příspěvek

    • Gibon
     20:35 20.06.2019

     Lebo LaK by napisal nieco ine, aj keby bola pravda niekde inde.
     To nie je argument.

     Lebo LaK by napisal nieco ine, aj keby bola pravda niekde inde.
     To nie je argument.

   • gangut
    13:48 20.06.2019

    Ale ono to bolo viac menej politické rozhodnutie. Jak-30 bol v mnohých parametroch výkonnejším a vďaka použitému motoru perspektívnejším lietadlom ako L-29, a československý ...Zobrazit celý příspěvek

    Ale ono to bolo viac menej politické rozhodnutie. Jak-30 bol v mnohých parametroch výkonnejším a vďaka použitému motoru perspektívnejším lietadlom ako L-29, a československý letecký priemysel sa skutočne dokázal rozvinúť vďaka podpore SSSR. Od transféru technológií až po odbery hotových výrobkov. Ono aj tie darované Alčy v Iráku nie sú ničím iným ako upgradeovaným L-39. Drevenné Avie a Letovy sme si sice kutili aj bez sovietov ale zabúdate že jediným moderným lietadlom zavedením do našej výzbroje pred vojnou bol sovietsky DB-2.Skrýt celý příspěvek

    • Charlie
     14:43 20.06.2019

     Jak-30 nebyl zvolen na základě politiky, ale sama sovětská část komise upřednostnila L-29, který byl mnohem propracovanější. Jak-30 se na jeho úroveň začal dostávat až po ...Zobrazit celý příspěvek

     Jak-30 nebyl zvolen na základě politiky, ale sama sovětská část komise upřednostnila L-29, který byl mnohem propracovanější. Jak-30 se na jeho úroveň začal dostávat až po provedených zkouškách, kdy už bylo rozhodnuto a nutno dodat že soudruh Jakovlev při vývoji dost "cheatoval" - letadlo se upravovalo těsně před zkouškami, měl k dispozici dokumentaci k L-29 atd...

     I přes to byl Delfín během zkoušek lepší (i když ne o moc) a na roveň se mu Jak dostal až po dalším vývoji po zkouškách...Skrýt celý příspěvek

     • gangut
      16:15 20.06.2019

      Iste , to sa všeobecne tvrdí. Že bol vybraný ako odolnejší. Že beznádejne zastaralý radiálny motor L-29 bez perspektívy ďalšieho vývoja je vlastne výhoda a podobne. Je to súčasťou ...Zobrazit celý příspěvek

      Iste , to sa všeobecne tvrdí. Že bol vybraný ako odolnejší. Že beznádejne zastaralý radiálny motor L-29 bez perspektívy ďalšieho vývoja je vlastne výhoda a podobne. Je to súčasťou legendy...Skrýt celý příspěvek

     • gangut
      21:09 20.06.2019

      Ze zmíněných porovnávacích zkoušek, které zabraly dva měsíce, vyšel jednoznačně jako nejlepší sovětský Jak-30 (Magnum). Náš L-29 Delfín (Maya) byl totiž při shodném tahu pohonné ...Zobrazit celý příspěvek

      Ze zmíněných porovnávacích zkoušek, které zabraly dva měsíce, vyšel jednoznačně jako nejlepší sovětský Jak-30 (Magnum). Náš L-29 Delfín (Maya) byl totiž při shodném tahu pohonné jednotky o celých 40% těžší. Z tohoto důvodu nemohl dosahovat takových letových charakteristik jako typ Jak-30 (Magnum). Kromě toho pohonná jednotka tohoto stroje v podobě motoru typu RU-19-300 měla nižší spotřebu. Lapače vzduchu pohonné jednotky Jaku-30 (Magnum) byly navíc opatřeny drátěnými koši, které bránily průniku z cizorodých předmětů do vzduchových kanálů, zatímco lapače vzduchu motoru typu M701 letounu typu L-29 Delfín (Maya) nikoliv. Pro typ Jak-30 (Magnum) ale hovořily též podstatně nižší výrobní náklady, 1 x v porovnání s typem L-29 Delfín (Maya), resp. 2,5 x v porovnání s typem TS-11 Iskra. I přesto se cvičný Jak-30 (Magnum) nakonec sériové výroby nedočkal. Mezitím totiž padlo na vyšších místech rozhodnutí, že se výhradním dodavatelem cvičných letounů pro všechny státy Varšavské smlouvy stane ČSSR. Druhá polovina zmíněného výběrového řízení proto měla již více měně formální charakter

      Více zde: https://ruslet.webnode.cz/tech... Skrýt celý příspěvek

     • Charlie
      08:18 21.06.2019

      gangut: v L+K teď vyšel velkej článek o Jak-30 a ten tvrdí něco jinýho, vámi linkovaný článek je práce jakéhosi Rusa a u nich patří foukání na bebí Jak-30 k folkloru...

      gangut: v L+K teď vyšel velkej článek o Jak-30 a ten tvrdí něco jinýho, vámi linkovaný článek je práce jakéhosi Rusa a u nich patří foukání na bebí Jak-30 k folkloru...

     • Luky
      09:26 21.06.2019

      Na tom "Rusletu" (nevím, jestli je pan Horák z Pardubic Rus) je dál v článku: ..."Dne 8. září 1965 byl jeden z prototypů Jaku-30 (Magnum) ztracen při havárii. Pilot s ním totiž při ...Zobrazit celý příspěvek

      Na tom "Rusletu" (nevím, jestli je pan Horák z Pardubic Rus) je dál v článku:
      ..."Dne 8. září 1965 byl jeden z prototypů Jaku-30 (Magnum) ztracen při havárii. Pilot s ním totiž při letecké akrobacii překročil provozní limity, což vedlo k rozpadu náběžné hrany křídla."

      Poslední LaK nemám, ale jestli na té váze nešetřili Rusové příliš. Zrovna posluchači leteckých účilišť potřebují dost odolné stroje...natož v Rusku.Skrýt celý příspěvek

     • gangut
      11:06 21.06.2019

      Chcete povedať, že L-29 by sa pri prekročení limitov nerozpadol? Tá váha, len motor RU19-300 220kg , M701 330kg...

      Chcete povedať, že L-29 by sa pri prekročení limitov nerozpadol? Tá váha, len motor RU19-300 220kg , M701 330kg...

     • Charlie
      11:51 21.06.2019

      Ta nehoda z 8. září byla způsobena pilotkou (R.M.Šichinová), která byla zvyklá na letoun s mnohem tvrdším řízením (Jak-18) a prostě za to "moc vzala"...

      Ta nehoda z 8. září byla způsobena pilotkou (R.M.Šichinová), která byla zvyklá na letoun s mnohem tvrdším řízením (Jak-18) a prostě za to "moc vzala"...

     • Luky
      18:58 23.06.2019

      Nevím, co se pilotce při letu přesně stalo, ale třeba naše B-534 zpočátku trochu padaly kvůli rozpadu náběžné hrany a myslím, že pomohlo zesílení plechu nebo co. Když si USAF ...Zobrazit celý příspěvek

      Nevím, co se pilotce při letu přesně stalo, ale třeba naše B-534 zpočátku trochu padaly kvůli rozpadu náběžné hrany a myslím, že pomohlo zesílení plechu nebo co.
      Když si USAF pořídila Blaníky, tak to taky nebylo proto, že byly nejlehčí ze všech.Skrýt celý příspěvek

     • gangut
      08:34 24.06.2019

      Luky
      a viete, že všetky Blaníky sú uzemnené, kvoli tomu, že v Rakúsku niekto prekročil prevádzkové limity a zlomil krídla...

      Luky
      a viete, že všetky Blaníky sú uzemnené, kvoli tomu, že v Rakúsku niekto prekročil prevádzkové limity a zlomil krídla...

 • Poly
  10:46 20.06.2019

  Stále platí ty šílené požadavky na nový systém SHORAD a MSAM. Chvíli jsem to nesledoval, ale je stále požadován výškový dosah 25 km?

  Stále platí ty šílené požadavky na nový systém SHORAD a MSAM. Chvíli jsem to nesledoval, ale je stále požadován výškový dosah 25 km?

  • Scotty
   11:42 20.06.2019

   Výběrové řízení na náhradu KUBů jistě nebylo vyhlášeno.

   Výběrové řízení na náhradu KUBů jistě nebylo vyhlášeno.

  • madrabbit
   12:03 20.06.2019

   No vzhledem k možnostem současných bezpilotních prostředků to IMHO není úplně mimo, zejména s výhledem do budoucnosti.

   No vzhledem k možnostem současných bezpilotních prostředků to IMHO není úplně mimo, zejména s výhledem do budoucnosti.

  • Molle
   13:31 20.06.2019

   Čistě teoreticky.Nač kupovat nové odpalovací zařízení,když stačí zmodernizovat rakety a řidicí systém?Krom toho,je to už vymyšlené.Nebude to levnější ted když jsou velké nákupy BVP ...Zobrazit celý příspěvek

   Čistě teoreticky.Nač kupovat nové odpalovací zařízení,když stačí zmodernizovat rakety a řidicí systém?Krom toho,je to už vymyšlené.Nebude to levnější ted když jsou velké nákupy BVP a vrtulníků?Skrýt celý příspěvek

   • Charlie
    14:46 20.06.2019

    Ony ty strojové spodky Kubů už jsou dost olítané. Asi by to šlo, ale je otázka kolik by to stálo a jak moc muziky by se pořídilo. Jediná výhoda modernizovaného KUBu je mnehem ...Zobrazit celý příspěvek

    Ony ty strojové spodky Kubů už jsou dost olítané. Asi by to šlo, ale je otázka kolik by to stálo a jak moc muziky by se pořídilo.

    Jediná výhoda modernizovaného KUBu je mnehem lepší průchodivost terénem než u modrních systémů, které jí mají malou nebo žádnou (třeba ty izraelské jsou zhusta umístěné v kontejneru nebo na silničním traileru).

    Je smutnou pravdou že až parametrově jsou na tom západní prostředky velmi dobře, jejich integrace na podvozkovou skupinu zaručující jim dobrou průchodivost je zhusta ignorovaná část vývoje. Poslední výkřiky byly ADATS a Rapier, pak to chcíplo...Skrýt celý příspěvek

    • liberal shark
     09:36 21.06.2019

     To máte pravdu. Možná to bude tím, že do ruských stepí a sibiřské tundry se nikdo ze Západu nechystá a doma mají dostatek silnic.

     To máte pravdu. Možná to bude tím, že do ruských stepí a sibiřské tundry se nikdo ze Západu nechystá a doma mají dostatek silnic.

Načítám diskuzi...